eselector White paper Versie 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "eselector White paper Versie 1"

Transcriptie

1 eselector White paper Versie esecor B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfile of op wat voor wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van esecor B.V.

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding eselector eselector Server eselector Connect Beschikbare koppelingen Implementatie eselector On premise In een private cloud Beheer eselector in de praktijk Cases Case 1: Communicatie met klanten naar een CRM Case 2: Projectdocumentatie Case 3: Automatische herkenning van klachten Case 4: Goedkope en flexibele koppeling tussen portal en administratie Case 5: Geautomatiseerd antwoorden esecor B.V. 2

3 1. Inleiding speelt een belangrijke rol bij de communicatie tussen en met organisaties. Het werken met als drager van (bedrijfs)informatie heeft naast vele voordelen ook enkele belangrijke nadelen. Het distributiemodel van is compleet anders dan het klassieke papieren model. Een bericht wordt over het algemeen gestuurd naar een medewerker (de geadresseerde) en belandt in diens inbox. Het is nu aan deze medewerker om adequaat te reageren op dit bericht. Totdat de medewerker de informatie heeft verwerkt en het bericht heeft toegevoegd aan het centrale systeem, blijft de verkregen informatie onbereikbaar voor de rest van de organisatie. Omdat de afzender van een bericht bepaalt waarheen dit gestuurd wordt, is het heel goed denkbaar dat deze geadresseerde eigenlijk niets te maken heeft met de procedure of het betrokken dossier. Dit leidt tot nodeloze vertraging en het zoekraken van soms essentiële informatie in de grote berg met berichten. De wettelijke bewaarplicht ten aanzien van, aan de bedrijfsvoering gerelateerde, informatie is onverkort van toepassing op . Om die reden is het onwenselijk afhankelijk te zijn van de discipline en kennis van medewerkers. De eselector van esecor zorgt voor automatische toevoeging van berichten en bijlagen aan het centrale systeem. Het bericht wordt, indien gewenst, ook in de inbox van de geadresseerde geplaatst. In deze whitepaper wordt gesproken over een organisatie met klanten. Deze termen kunnen zonder meer vervangen worden door (lokale) overheid en burgers. Ook voor overheden geldt dat de communicatie via niet meer weg te denken is. 2. eselector Met de eselector borgt u, afhankelijk van uw behoefte, een deel of alle die uw organisatie ontvangt en/of verstuurt. De eselector bestaat uit twee componenten: de eselector Server en eselector Connect. De functionaliteit van de server wordt uitgebreid met de eselector Server module. De drie hoofdactiviteiten van elke server: bericht aannemen bestemming bepalen bericht afleveren worden hierdoor aangevuld met de selectie en bewerkingsmogelijkheden van de eselector Server. De eselector Server selecteert berichten op basis van criteria welke door de organisatie zelf zijn bepaald. Dit proces is geoptimaliseerd, waardoor de invloed op de performance van uw omgeving minimaal is. De geselecteerde berichten worden vervolgens verwerkt door eselector Connect. De modulaire opbouw van eselector Connect maakt het mogelijk om de bewerking af te stemmen op de inhoud van het bericht esecor B.V. 3

4 De figuur hiernaast toont een mogelijke implementatie van de eselector. De geselecteerde berichten worden opgehaald door eselector Connect. Afhankelijk van de aard van het bericht en de eisen die het doelsysteem stelt, bewerkt en/of verrijkt eselector Connect de informatie. Bij deze verwerking van berichten kan eselector Connect externe bronnen raadplegen. Het is mogelijk om additionele gegevens over de afzender op te halen uit uw CRM-systeem of de actuele status van het project toe te voegen aan een bericht van of naar een projectpartner. Aangezien eselector Connect geen onderdeel is van de normale keten, hebben externe koppelingen geen invloed op de performance en stabiliteit van uw omgeving. Uiteindelijk geeft de eselector Connect module de informatie door aan het doelsysteem. Hierbij wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van standaard interfaces. Beschikt het doelsysteem over een API, dan zal deze door eselector Connect gebruikt kunnen worden eselector Server De eselector Server maakt gebruik van één of meer modules uit de iq.suite van onze Duitse partner GROUP Business Software. GBS is specialist op het gebied van het beheer en beveiliging van . De diverse modules uit de iq.suite worden in Nederland al meer dan 10 jaar zonder problemen gebruikt bij een groot aantal toonaangevende organisaties, waaronder een aantal prominente Nederlandse financiele instellingen. De eselector Server kan berichten selecteren op grond van herkomst, bestemming, inhoud van het bericht en/of bijlagen, het type bijlage of een combinatie hiervan. Verder kan de eselector Server informatie toevoegen aan de geselecteerde berichten. De eselector Server component is beschikbaar voor IBM Lotus Domino, Microsoft Exchange en Microsoft SMTP/ISA servers eselector Connect De eselector Connect module verfijnt de door de eselector Server gevonden informatie en kan, op basis van de gevonden informatie in het bericht, aanvullende gegevens ophalen uit externe systemen. Op basis van het afzender adres kan het klantnummer worden opgehaald uit bijvoorbeeld een CRM esecor B.V. 4

5 systeem; waarna op basis van het klantnummer, de kredietstatus van deze klant kan worden toegevoegd aan de informatie die aan het doelsysteem wordt aangeboden. Een bericht dat is verzonden aan of ontvangen van een relatie wordt samen met enkele kerngegevens van de relatie aangeboden aan het content- of project management systeem en/of wordt opgenomen in het juiste dossier Beschikbare koppelingen Op dit moment worden een aantal doelsystemen ondersteund. De volgende koppelingen zijn beschikbaar: CMIS, de standaard interface voor Document Management Systemen. Via CMIS wordt een groot aantal systemen ondersteund. Voorbeelden zijn Alfresco, Nuxedo, Sharepoint, IBM Connections, IBM FileNet Content Manager, IBM Content Manager. NTFS, de disk standaard. NTFS kan gebruikt worden voor het centraal opslaan van bijlagen op een FileServer of een NAS of SAN. Naast deze twee standaarden zijn de volgende systeem specifieke koppelingen beschikbaar: Project2Flow, een project management pakket van Webbouwers.com. Fortuna, een pakket voor de advocatuur van Trivium. Cryptshare, voor het veilig uitwisselen van grote en/of gevoelige bestanden. 3. Implementatie eselector Er zijn verschillende mogelijkheden om de eselector technisch te implementeren, waarbij de aanwezige infrastructuur bepalend is. De eselector is een onderdeel van de infrastructuur, ongeacht of er gebruik gemaakt wordt van een eigen server of in de cloud, zoals Office365 of Gmail. Ook functioneel zijn er keuzes te maken: blijven gebruikers ook nog ontvangen in de eigen inbox of wordt er vanuit een centraal systeem gewerkt. In dit document gaan we er van uit dat de berichten ook in de eigen mailbox worden afgeleverd. In dat geval verandert er niets voor de gebruiker. Hij/zij heeft nog steeds beschikking over de aan hem/haar gerichte in de eigen mailbox. Andere gerechtigden hebben toegang tot dezelfde informatie, maar dan in het centrale systeem. De toegangs- en zoekmogelijkheden welke daarbij ter beschikking staan worden bepaald door het gebruikte systeem. Het centrale systeem kan gebruik maken van de meta data die is aangeleverd door de eselector. In de volgende paragrafen worden de verschillende technische implementaties besproken On premise De eselector Server kan op twee manieren geïnstalleerd worden, nl: Als server add-on gecombineerd met IBM Lotus Domino of Microsoft Exchange. Als separate component op een Windows 2003/2008 of ISA server (standalone implementatie). De eselector Connect wordt geïnstalleerd op een Windows systeem esecor B.V. 5

6 Bij de standalone implementatie van de eselector Server kunnen de Server en de Connect modules gecombineerd worden op één systeem In een private cloud De gecombineerde implementatie van de modules eselector Server en eselector Connect op een Windows server is uitermate geschikt voor een implementatie op een private cloud Beheer Het operationeel beheer van de eselector kan uiteraard voor u gedaan worden door esecor. Wel blijft u altijd bepalen welke functies door de eselector worden ingevuld en de criteria en regels welke ten grondslag liggen aan deze functies. 4. eselector in de praktijk Onderstaand schema toont een praktijksituatie waarin een bericht verwerkt wordt door de eselector. De inhoud van het bericht wordt toegevoegd aan een repository, waarna het bericht, eventueel aangevuld met extra informatie wordt doorgestuurd naar de geadresseerde(n). Op dit schema zijn veel varianten mogelijk. Zo kunnen de gegevens uit een bericht worden opgenomen in een dossier op de repository server, zonder dat hetzelfde bericht aan de gebruiker gezonden wordt. Hierdoor wordt bereikt dat er gewerkt wordt met de centraal opgeslagen gegevens. Tevens wordt op deze manier de omvang van de mailboxen, en daarmee de belasting van de server, beperkt. Ook kan een bericht wat feitelijk bedoeld is voor een team maar geadresseerd is aan een enkel teamlid, niet bij dat teamlid worden afgeleverd, maar (ook) bij het gehele team, bijvoorbeeld in een team mailbox of shared folder. 5. Cases De hier genoemde opties zijn volledig configureerbaar en worden afgestemd op de eisen en wensen van de organisatie esecor B.V. 6

7 5.1. Case 1: Communicatie met klanten naar een CRM Een basistoepassing van de eselector is het automatisch koppelen van ontvangen en/of verzonden berichten aan de klantgegevens in een CRM systeem. Hiervoor is het alleen noodzakelijk dat de eselector beschikt over een bestand met daarin de domeinnaam van de betreffende klant en de identificerende gegevens binnen het CRM systeem. Bijvoorbeeld een koppeling tussen domein en relatienummer. De eselector verwerkt dan alleen berichten verzonden naar of afkomstig van een domein wat voorkomt in dit bestand met domeinnamen Case 2: Projectdocumentatie De firma Janssen Bouwtechniek is een project- en engineering bureau met een centrale rol in diverse projecten. Bij alle projecten van Janssen Bouwtechniek zijn meerdere partijen betrokken. Communicatie tussen alle partijen gaat bijna volledig via . Janssen Bouwtechniek gebruikt een projectmanagementsysteem (PMS) gekoppeld aan een content managementsysteem (CMS). De eselector wordt gebruikt voor de vastlegging van de communicatie in het PMS en het CMS. Bij de start van een nieuw project maakt Janssen Bouwtechniek altijd een aantal praktische afspraken. Zo wordt in elk bericht over een project een referentie opgenomen met daarin het projectnummer. Door de gebruikte codering van de projectnummers zijn deze eenvoudig te herkennen. Bij de vaak complexe projecten waarover Janssen Bouwtechniek de regie voert, is altijd sprake van punten die speciale aandacht vragen. Deze aandachtspunten worden in het projectmanagement systeem opgenomen met een identificatienummer. Als in een gerefereerd wordt aan zo'n aandachtspunt wordt deze voorafgegaan door een # teken. Project is een groot project, waarmee Janssen Bouwtechniek volop in de publiciteit is gekomen. Pieter de Groot is de projectmanager. De firma Acme Advanced Engineering (AAE) bouwt en ontwerpt een belangrijk onderdeel voor dit project van Janssen Bouwtechniek. Hendrik Acker, de projectmanager van AAE, weet dat Pieter binnenkort naar een groot congres gaat en daardoor slecht bereikbaar is. Om Pieter goed te informeren stuurt Hendrik het volgende bericht: Van: Hendrik Acker Aan: Pieter.de.Groot Betreft: Vertraging project p Pieter, Het ontwerp van de nieuwe generatie nacells is zover gevorderd dat we serieus last beginnen te krijgen van de vertraging bij Libo, inc. Zij komen maar niet met de maten van de dilitium matrix (issue # ). Graag op korte termijn overleg. Hendrik. Wat Hendrik niet kan weten is dat Pieter eerder vertrokken is. Zonder eclassifier zou Pieter deze belangrijke informatie pas na het congres ontvangen waardoor er nog meer vertraging ontstaat esecor B.V. 7

8 Direct na ontvangst op de server van Janssen Bouwtechniek wordt dit bericht geïnspecteerd door de eselector en doorgestuurd naar het projectmanagementsysteem. Bij de metagegevens staat vermeld dat er gerefereerd wordt aan issue Het projectmanagementsysteem van Janssen Bouwtechniek reageert hierop door een waarschuwing te sturen aan Renate Janssen, contactpersoon voor Libo en eigenaar van issue Terwijl Pieter nog in het vliegtuig zit, hebben zijn collega's de beschikking over de volledige informatie en kunnen alert reageren Case 3: Automatische herkenning van klachten Correct en tijdig reageren op een klacht is voor elke organisatie van groot belang. Medewerkers die een verhoogde kans lopen geconfronteerd te worden met ontevreden klanten worden bij veel organisaties voorbereid op zo n confronterende ervaring. Per kan een klacht bij elke medewerker terecht komen. Niet alle medewerkers zullen zich realiseren dat het correct reageren op een klacht van groot belang is voor de organisatie. Ook zullen de meeste medewerkers niet weten welke afdeling of collega verantwoordelijk is voor de opvolging van klachten. Omdat bij het formuleren van een klacht gebruik gemaakt wordt van een beperkt aantal zeer specifieke termen zijn klachten goed te herkennen door de eselector. Heeft de eselector een klacht herkend, dan wordt deze klacht doorgestuurd naar de juiste afdeling. In geval van klachten is het aan te raden dat de oorspronkelijk geadresseerde medewerker automatisch een kopie van de klacht ontvangt, voorzien van een opmerking dat de klacht in behandeling genomen is Case 4: Goedkope en flexibele koppeling tussen portal en administratie Het genereren en verwerken van is een goedkope en flexibele methode om een portal te koppelen aan een of meer back-end systemen. De portaltoepassing bevat het invulformulier, genereert een met daarin de ingevulde gegevens en vaste kenmerken en verstuurt deze naar een centraal adres. Het bericht wordt vervolgens onderschept en verwerkt door de eselector. Dit proces staat hiernaast weergegeven. De klant vult een formulier in op de portal (1) De portal verstuurt het bericht met de ingevulde gegevens (2) De eselector herkent het bericht en geeft de gegevens door aan het CMS (3) Een medewerker verwerkt de gegevens (4) 2014 esecor B.V. 8

9 Indien de medewerker en de klant over deze informatie gaan communiceren via zorgt de eselector er voor dat deze conversatie opgenomen wordt in het CMS (5). Het gebruik van een portal heeft echter als nadeel dat de klant bekend moet zijn met de portal en daar ook op kan en wil inloggen. Dit nadeel wordt ondervangen in de volgende case. Ook is een portal veelal slechts de eerste stap in het proces en wordt de rest van de communicatie via gevoerd. Dit wordt ondervangen door op de portal, of het achterliggende proces, een uniek kenmerk te genereren en dat vervolgens als referentie op te nemen in het bericht wat verstuurd wordt als reactie op het ingevulde formulier (stap 5 in bovenstaand schema) Case 5: Geautomatiseerd antwoorden Organisaties en (lokale) overheden worden met regelmaat geconfronteerd met vragen over informatie of met berichten die eigenlijk op een portal geplaatst moeten worden. Met de eselector kunnen deze berichten herkend worden en voorzien van een passende opvolging. Zo kunnen verzoeken om standaard informatie geautomatiseerd afgehandeld worden en kan de afzender van een bericht verwezen worden naar de portal via een configureerbare antwoord met een link naar het betreffende online formulier esecor B.V. 9

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Mail & Messaging 8/2 GroupWise 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Als bijzondere toepassing voor de communicatie in netwerken (het werken in groepen) moet beslist het product GroupWise van Novell worden

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Workanizr CRM Functionaliteiten

Workanizr CRM Functionaliteiten Workanizr CRM Functionaliteiten Relatiebeheer... 2 Beheren van bedrijfs- en relatiegegevens... 2 CRM op maat... 2 Categorisering... 2 Zoeken en filteren... 2 Zoekfunctie... 2 Filters... 3 Contacten en

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

E-mail Marketing van A tot Z

E-mail Marketing van A tot Z E-mail Marketing van A tot Z Pagina 1 Versie 1.0 oktober 2008 Copyright Blinker B.V. Introductie Wanneer u met e-mail marketing aan de slag gaat duizelt het u al snel voor de ogen. De meest uiteenlopende

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V.

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V. ADVISORY Zicht op HR systemen Marktverkenning 2012 kpmg.nl 2 Zicht op HR systemen Inhoud Inleiding Ontwikkelingen binnen het vakgebied HR Doel HR-marktverkenning 10 HRM proces 11 HRM processen 11 Administratieve

Nadere informatie

VERBETER UW E-MAIL AFLEVERING

VERBETER UW E-MAIL AFLEVERING VERBETER UW E-MAIL AFLEVERING copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Inleiding... 2 E-mail aflevering beïnvloedt uw resultaten... 2 U denkt 98%, maar slechts 85% komt in de inbox... 2 Verbeteren van uw

Nadere informatie

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Utrecht, 12 september 2013 Versienummer: 1.0 Kenmerk: (van versie 1.0) 19.735 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Aanleiding 3 Scope van dit document 3 Het gebruik van

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO 30 september 2013, versie 0.86 20130930.PvE 2013 PO-VO.v086 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ontwikkelingen rond leermaterialen... 3 1.2 Een

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

VISHUB Ontwerp. Onderwerp: Vishub. Datum: 15 oktober 2010. Slim geregeld, goed verbonden.

VISHUB Ontwerp. Onderwerp: Vishub. Datum: 15 oktober 2010. Slim geregeld, goed verbonden. VISHUB Ontwerp Onderwerp: Vishub Versie: 2. 12 Definitief Datum: 15 oktober 2010 Auteur: Slim geregeld, goed verbonden In licentie gegeven op grond van een Creative Commons Licentie. Historie: Versie Auteur

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie

E-Factureren voor het bedrijfsleven

E-Factureren voor het bedrijfsleven E-Factureren voor het bedrijfsleven Colofon Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie