1. Functionele eisen zaakmanagement systeem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Functionele eisen zaakmanagement systeem"

Transcriptie

1 1. Functionele eisen zaakmanagement systeem In dit document staan de functionele eisen die worden gesteld aan het zaakmanagementsysteem Input en output van zaakmanagement systeem Het zaakmanagement systeem moet kunnen werken met dezelfde input als waar de bestaande processen mee werken. Deze bestaande input moet automatisch kunnen worden ingelezen. Door het automatisch inlezen worden veel van de handmatige procestaken overbodig. Ook is de kans op het vergeten van zaken dan kleiner. Ook de output moet aansluiten bij de bestaande manier van werken, hierbij is vooral de automatische archivering in EDocs van belang Input Soorten input Op het moment zijn er 5 verschillende vormen van input te onderscheiden. Er kan onderscheid gemaakt worden in op wat voor manier iets ontvangen wordt en van wie het afkomstig is van een klant of intern. De manier waarop en van wie iets ontvangen wordt heeft invloed op hoe iets verder verwerkt kan worden.

2 extern, deze is afkomstig van klanten en wordt ontvangen in een functionele postbus. Het feit dat de mail van een klant afkomstig zorgt er voor dat het antwoord aan de klant ook netjes gearchiveerd moet worden. Daarnaast is van belang dat een klant op tijd een antwoord krijgt. intern, hieronder valt alle met vragen en verzoeken van andere afdelingen. Poststukken, via de post verstuurde stukken, digitale post die via internet binnenkomt en faxen. Het gaat hierbij specifiek om de document die aan de verschillende teams ter afhandeling worden aangeboden. Deze documenten komen nu allemaal in EDocs binnen en staan op aangeboden. Lijsten, op basis van een csv bestand moet het mogelijk zijn om meerdere zaken tegelijk aan te maken. De metadata van de zaak en de beschrijving van de zaak moeten aan de hand van de lijst gevuld worden. Zie bijlage 1.11 (verplichte opties zijn: status van een per lijst aangemaakte groep zaken, controle knop bestand bij invoer). Losse zaak aanmaken, een medewerker moet een zaak kunnen toevoegen zonder dat er input van buiten is. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding van een telefoongesprek met een verzoek om iets te doen. Automatische stappen input bewerking Bij het ontvangst van een nieuw bericht ( , poststuk) worden een aantal handelingen automatisch uitgevoerd: automatische herkenning van relatienummers. Voor poststukken geld dat deze altijd een relatienummer hebben in EDocs. Daarnaast wordt een gescreend op eventuele relatienummers; op basis van het relatienummer wordt de naam + contactgegevens toegevoegd; wanneer een bericht binnen komt als antwoord op een verstuurd uit een bestaande zaak dan moet dit bericht automatisch aan de juiste zaak worden toegevoegd; als een nieuw bericht wordt ontvangen voor een relatie waar al een zaak voor loopt, dan vraagt het systeem of deze 2 zaken bij elkaar horen. Het komt bijvoorbeeld voor dat er bij een team een wordt ontvangen met een verzoek van een collega om een klant aan te schrijven, met als doel extra informatie in te winnen. Wanneer deze klant daarna een formulier instuurt moet herkent worden dat dit bericht bij de bestaande zaak hoort. Handmatige stappen input bewerking. Naast de automatische stappen die bij elke bericht worden uitgevoerd zijn er ook stappen die handmatig worden uitgevoerd. Een medewerker bepaalt welke acties worden ondernomen: van een input bericht moeten 1 of meerdere zaken gemaakt kunnen worden afhankelijk van de inhoud van een bericht en de keuze van de medewerker. Als in een bericht meerdere relatienummers staan moet per relatienummer een zaak kunnen worden aangemaakt. De zaken zijn vervolgens aan elkaar gerelateerd, dit verband moet worden vastgelegd; vanuit een overzicht van binnenkomende berichten moeten 1 of meerdere berichten tegelijk kunnen worden omgezet in zaken en toegewezen aan een medewerker; vanuit een overzicht van binnenkomende berichten moeten 1 of meerdere berichten tegelijk kunnen worden weggegooid; binnen gekomen bericht kunnen bekijken, inclusief de bijlagen;

3 bij het maken van een zaak uit een bericht moet het mogelijk zijn om zowel de zaak meteen aan iemand te kunnen toewijzen als om hem aan de hele groep te kunnen toewijzen; afzender van kunnen blokkeren Output Er is verschillende soorten output te onderscheiden. De output kan een bericht zijn naar een klant of collega, of een stuk dat gearchiveerd moet worden. Er is vanuit het zaakmanagement systeem, zowel naar klanten als naar interne medewerkers. Daarnaast worden er ook soms ook brieven en formulieren naar klanten verstuurd om een zaak te kunnen afhandelen. Als laatste is er nog zaak informatie die gearchiveerd moet worden. aan een klant, deze moet net als uitgaande post gearchiveerd worden. aan een collega, dit kan een vraag zijn die nodig is voor het afhandelen van een zaak, maar ook een antwoord met het resultaat van uitgevoerde acties. Brief verstuurd aan klant. Deze brief wordt buiten de zaakmanagement aangemaakt als PDF. De brief kan handmatig worden verstuurd, maar de moet vanuit de zaakmanagement makkelijk direct gearchiveerd kunnen worden in EDocs. Zaak informatie, dit is de informatie over de zaak zelf. Deze informatie wordt samengesteld op basis van de informatie in het zaakmanagement systeem en daarna gearchiveerd. Bijlagen die al in EDocs staan hoeven niet nogmaals te worden toegevoegd. Bij het versturen van aan klanten zijn er een aantal eisen aan de manier waarop de moet worden opgemaakt. Deze eisen aan een moeten automatisch bij het versturen van een antwoord aan een klant worden toegevoegd. voldoet aan rijkshuisstijl, 9pt. Verdana. Disclaimer, wordt nu door de mailserver toegevoegd. Standaard aanhef Standaard afsluiting Standaard handtekening Voor het archiveren in EDocs is een BRS nummer nodig. Is er geen BRS nummer bij een zaak toegevoegd dan wordt de zaak in edocs gearchiveerd onder 9X9 nummer. De zaak informatie moet na het afronden van een zaak gearchiveerd worden. Wanneer een medewerker een zaak afrond gaat er een wachttijd in. Na het verstrijken van de wachttijd wordt de zaak gearchiveerd. Je wilt niet meteen na afronden een zaak archiveren omdat er regelmatig nog een reactie of nabrander volgt. Dit zou dan weer zorgen voor een nieuwe zaak. De medewerker moet de mogelijkheid hebben om deze wachttijd in te stellen. Voor archivering is in ieder geval van belang het ontvangen bericht en eventuele andere berichten die bij een zaak horen. Daarnaast kunnen er ook bijlagen bij een zaak zijn die gearchiveerd moeten worden.

4 1.2. Zaak De input die ontvangen wordt in het zaakmanagementsysteem moet worden omgezet in zaken. Hierbij is een zaak een omlijnde hoeveelheid werk die aan een medewerker kan worden toegewezen. Van deze zaak moet vervolgens de kwaliteit en de doorlooptijd bewaakt worden. Eigenschappen zaak Gegeven Beschrijving Aanpasbaar Zaaknummer uniek identificatie code Nee Ontvangstdatum datum dat bericht is ontvangen Nee Updatedatum datum waarop het laatst iets aan zaak in het Automatisch zaakmanagement systeem verandert is Einddatum datum waarop de zaak klaar moet zijn Ja geplanned Einddatum datum waneer de zaak is afgerond Parkeerdatum datum tot wanneer zaak geparkeerd is Ja Naam deze naam wordt automatisch gevuld op basis van het Ja binnenkomende bericht Behandelaar de medewerker waaraan de zaak is toegewezen Ja Prioriteit Indicatie of de zaak met prioriteit moet worden Ja opgepakt Referentie BRS, BSN, KVK, REBUS of documentnummer EDocs dat Ja aan zaak kan worden toegevoegd Beschrijving Afhankelijk van het input bericht gevuld Ja Traject Traject waar de zaak bij hoort Nee Status De status die een zaak heeft Ja Bericht Oorspronkelijke ontvangen bericht Nee Verstuurde De die vanuit een zaak wordt verstuurd Nee Ontvangen De over een zaak die ontvangen wordt Nee Bijlage Er kunnen bijlagen bij een zitten of later kunnen Nee worden toegevoegd. Gerelateerd Het zaaknummer van de zaken waaraan een zaak gerelateerd is. Ja Vanuit een zaak moet het mogelijk zijn te versturen en te ontvangen. De verstuurde en ontvangen moet binnen de zaak inzichtelijk zijn. De noodzaak hiervoor is dat een zaak overdraagbaar moet zijn aan een andere medewerker voor afhandeling en dat er gearchiveerd moet worden. Tijd Ontvangstdatum, dit is dat datum dat de zaak binnen komt. Updatedatum. Dit is het laatste moment dat er iets met een zaak is gebeurd. Einddatum geplanned, dit is het tijdstip dat een zaak klaar moet zijn. Deze moet standaard kunnen worden ingesteld, maar moet handmatig aan te passen zijn. Parkeerdatum, deze zaak wacht op reactie of het verstrijken van tijd. Een zaak die geparkeerd is valt niet onder werk dat onderhanden is. Deze datum wordt altijd door de medewerker zelf ingesteld. Beschrijving

5 De beschrijving van de zaak wordt afhankelijk van de oorspronkelijke input automatisch gevuld bij het aanmaken van een zaak. Dit moet handmatig aan te passen zijn. In het kort wordt weergegeven wat de aanleiding van een zaak is. Input is een , de beschrijving wordt gevuld met de tekst van het ontvangen bericht Input is een ontvangen edocs document. De documentnaam wordt getoond en een formulier of document nummer om het document te vinden in EDocs. Input is csv bestand, de beschrijving wordt gevuld op basis van het csv bestand. Bijlage Bij een zaak kunnen bijlagen worden toegevoegd. Wanneer een mail ontvangen wordt met bijlagen worden deze automatisch bewaard bij de zaak. Daarnaast is het ook mogelijk om bijlagen handmatig toe te voegen bij een zaak. Commentaar Een medewerker moet commentaar bij een zaak kunnen toevoegen. Het moet duidelijk zijn wie, wanneer wat voor commentaar toegevoegd heeft. Audit trail Bij een zaak moet worden bijgehouden wat er met een zaak gebeurt, door wie en wanneer. Vanuit de zaak en zodat communicatie bij elkaar blijft. Een zaak moet van een medewerker aan een ander kunnen worden toegewezen Zaak per loket stroom voor verantwoording Inzicht in communicatie stroom. Alle uitgaande mail over een zaak moet bij een zaak kunnen worden opgeslagen. Een vraag moet kunnen worden doorgezet en beantwoord. Al deze verstuurde en ontvangen mail hoort bij de zaak. Deze informatie is ook nodig bij het overnemen van een zaak Stromen Binnen het zaakmanagement systeem moet het mogelijk zijn om meerdere stromen te definiëren voor zaken. De verschillende stromen kunnen gekoppeld zijn aan 1 of meer soorten input. Bij binnenkomst van een bericht dat niet bij een bestaande zaak hoort moet het mogelijk zijn om de stroom waar het bericht bij hoort aan te passen. Per medewerker verschilt het wie aan welke stroom werkt, sommige medewerkers kunnen al het werk andere medewerkers werken maar aan een stroom. De input van het proces bepaalt voor welke stroom het werk bedoelt is. Bij ontvangst van een verzoek moet het mogelijk zijn dit verzoek aan alle stromen toe te bedelen. Kenmerken stromen: er moeten meerdere stromen voor processen te definiëren zijn; het moet mogelijk zijn input te verdelen over de verschillende stromen; management informatie moet per stroom beschikbaar zijn; loket toe te wijzen stromen voor verantwoording. Er zijn eigenschappen van een stroom die per stroom moeten zijn in te stellen: tijdsduur tot dat iets gearchiveerd wordt nadat het klaar is; afhandeltijd, het standaard aantal dagen dat voor de verwerking van een zaak in dat traject staat; per stroom kunnen medewerkers worden toegewezen; of proces informatie gearchiveerd moet worden.

6 1.4. Status Elke zaak heeft een status, de status van de zaak geeft aan wat de voortgang van de zaak is. Een binnen komend bericht krijgt pas een status nadat een medewerker van dit bericht een zaak heeft gemaakt. Status: nieuw, zaak is aangemaakt maar nog niet aan iemand toegewezen; toegewezen, de zaak is door een medewerker aan een andere medewerker toegewezen deze medewerker is echter nog niet met de zaak begonnen; onderhanden, de zaak is in behandeling bij een medewerker; ter controle, de zaak staat bij een 2 e medewerker uit voor controle; geparkeerd, de zaak is tijdelijk geparkeerd. Deze status duurt totdat de parkeerdatum is verstreken of tot er iets verandert aan de zaak. Een medewerker kan zelf de zaak uit parkeer status halen of er kan een nieuw bericht ontvangen worden; afgerond, de zaak is klaar. De medewerker hoeft niets meer te doen, het kan echter zijn dat er nog een reactie komt; gearchiveerd, de zaak is klaar en kan niet meer geopend worden Overzicht werk Voor het werken in een zaakmanagementsysteem is het erg belangrijk dat het geheel aan taken wat open staat goed overzichtelijk in beeld is. Daarnaast moet duidelijk zijn bij welke zaken iets veranderd is. De medewerker moet duidelijk kunnen zien waar hij zijn aandacht op moet vestigen. Zaak overzicht: overzicht alle zaken die op je naam staan; overzicht van alle zaken in de stromen waar je aan kunt toevoegen via filters overzicht aanpassen, per stroom, medewerker, status, prio, te laat, geupdate door systeem; sorteren op verschillende kenmerken zoals bijvoorbeeld ontvangstdatum, medewerker of status; in overzicht van de zaken zien met welke zaken iets gebeurd is, bijvoorbeeld automatisch status aangepast of er is een antwoord op een vraag ontvangen; verschillende stromen moeten ingedeeld kunnen worden op basis van input; sorteren op zaak gegevens. Per zaak tonen in overzicht: identificatie nummer naam van een zaak; wat is de status van een zaak; wat is de ontvangstdatum van een zaak; wat is de update datum van een zaak; wat is de datum dat een zaak klaar moet zijn; bij welke stroom een zaak hoort; wat de prioriteit van een zaak is; wie met een zaak bezig is. Wie de zaak heeft aangemaakt Laatste reactie op de zaak Overzicht ontvangen berichten. Er kunnen veel berichten tegelijk binnenkomen. Dit kan om pieken van honderden berichten per dag gaan. Het moet mogelijk zijn om hier snel een goed overzicht van te krijgen. Vanuit dit overzicht moeten dan meerdere berichten tegelijk in behandeling

7 kunnen worden genomen. In dit voerzicht moet in iedere geval de volgende informatie beschikbaar zijn: onderwerp van het bericht; stroom van het bericht; afzender van het bericht; ontvangstdatum 1.6. Management info Een deel van de metadata van zaken moet bewaard worden voor de management informatie. Met behulp van deze informatie moet inzicht gegeven worden in welk werk gedaan is en wat er nog moet gebeuren. Er zijn 3 soorten van overzichten nodig. Verantwoordingsinformatie, deze informatie geeft aan wat er voor werk gebeurd is en hoelang er over gedaan is. aantal ontvangen berichten; aantal aan bestaande zaak toegevoegde berichten; aantal verstuurde berichten; aantal aangemaakte zaken; aantal afgeronde zaken; aantal zaken op tijd; aantal zaken te laat; gemiddelde doorlooptijd in werkdagen van een zaak; doorlooptijd in werkdagen in categorieën, bijvoorbeeld 1 dag, 1 tot 3, 3 tot 5, 5 tot 10. Huidige situatie, met deze gegevens is overzichtelijk in beeld welk zaken er nog lopen. Op het moment dat er veel open staat kun je maatregelen treffen. aantal zaken onder handen is; aantal zaken geparkeerd; aantal zaken afgerond. Medewerker informatie, met deze informatie kun je een beeld krijgen van welke zaken door een medewerker in behandeling zijn genomen: hoeveel zaken per medewerker afgerond; hoeveel zaken op tijd per medewerker; hoeveel zaken te laat per medewerker; doorlooptijd in werkdagen per medewerker; per maand en per jaar; welke zaken in een maand door een medewerker zijn afgehandeld. financiële informatie Koppeling tussen de rekening van de opdrachtnemer en de uitgevoerde werkzaamheden.

8 1.7. Flexibel Het moet makkelijk zijn om een kopie van het zaakmanagement systeem neer te ze zetten voor een nieuw team. Daarnaast moet het makkelijk zijn nieuwe stromen toe te voegen, een nieuwe functionele postbus of een nieuw traject in EDocs. Makkelijk medewerkers kunnen toevoegen aan stromen Gebruiksgemak Het doel van de software is om de medewerkers te ontlasten door een deel van het proces gedeelte van het uitvoeringswerk te automatiseren. De software moet het werk dus ook makkelijker maken. snel werken, niet door hele stapel menu s heen; weinig tijd kwijt zijn aan zaak aanmaken, zoveel mogelijk automatisch aan de hand van de input soms gaat het om honderden zaken tegelijk aanmaken; overzichtelijk blijven dus niet te veel toeters en bellen Overige functionaliteit Zoek functie, het moet mogelijk zijn te zoeken in de onderhanden zaken. Zoek gegevens: referenties; woorden in beschrijving; woorden in ontvangen en verstuurde berichten; onderwerp. Ontvangstbevestiging versturen bij ontvangen van mail Gebruikersbeheer, functionaliteit gesplitst in: kijk functionaliteit; admin functionaliteit voor aanmaken gebruikers; gebruiker functionaliteit, per stroom gebruiker toe te voegen; managementinformatie info functionaliteit. Geen Register, er worden geen gegevens permanent bewaakt in het systeem Functionaliteit buiten zaakmanagementsoftware Hieronder valt de functionaliteit waarvoor integratie met andere systemen nodig is dan de zaakmanagementsoftware zelf. Integratie met de server. We willen graag dat het programma contact heeft met de server zodat we mail direct kunnen ontvangen in het zaakmanagement systeem en ook mail kunnen versturen. Voor de inzet bij het loket is het versturen van groot belang, zij mailen direct met klanten en mail moet dan natuurlijk netjes van het juiste adres komen. Connectie met edocs. Op het moment dat documenten worden aangeboden voor behandeling moet er een signaal komen. Dat er een document te behandelen staat. Het ontvangen bericht moet gecontroleerd worden op aanwezigheid van BRS nummers. In het geval van ontvangen post uit EDocs zal er altijd een BRS nummer zijn. Op basis van dit BRS nummer moeten de naam en contactgegevens van de relatie worden opgehaald. (Deze gegevens kunnen opgehaald worden uit

9 ERB). Wanneer een referentie wordt toegevoegd aan een relatie dan moeten van deze relatie ook de naam en contactgegevens worden opgehaald. Archivering in EDocs verstuurde post, post en die verzonden wordt aan klanten moeten automatisch gearchiveerd kunnen worden in EDocs. De zaak moet automatisch gearchiveerd kunnen worden in EDocs Voorbeeld CSV bestand Deze voorbeeld is gebaseerd op een werklijst. De eerst 5 kolommen bevatten de gegevens voor het aanmaken van de zaak zelf. Stroom, dit is de stroom waar de zaak bij hoort. Soort referentie, dit kan BRS, BSN, KVK, etc. zijn net zoals in het veld referenties in de zaak zelf. Referentie, dit is het BRS, BSN of KVK nummer Titel, dit is de titel die de case moet krijgen. Prio Daarna volgen de kolommen die in de beschrijving van de case moeten komen. Eerst de kolomkop en daarna de waarde die onder de kolom voor die regel staat weergeven. In de beschrijving moet dan de kolomkop komen met daarachter de waarde die in de kolom in de betreffende regel staat. In het bestand kan het voorkomen dat er 2 keer dezelfde referentie staat. In deze gevallen willen we dat de regels worden samengevoegd tot een case. De achtergrond hierbij is dat er soms bij een relatie meerdere dingen gebeuren die als een zaak moeten worden opgepakt. Een relatie stuurt bijvoorbeeld 5 keer een formulier in, deze formulieren moeten dan gezamenlijk worden opgepakt, zodat kan worden uitgezocht wat de bedoeling is.

10

Beschrijving classificatie applicatie Onderdeel van het DPV proces

Beschrijving classificatie applicatie Onderdeel van het DPV proces Beschrijving classificatie applicatie Onderdeel van het DPV proces Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Indeling functionaliteiten 1.3 Verschillende stromen 1.4 Randvoorwaarden 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016

Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016 Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Handleiding activiteiten... 3 1.3 Referentiedocumenten...

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Doxis Informatiemanagers Versie 1.1

Doxis Informatiemanagers Versie 1.1 ONDERWIJSGROEP TILBURG Handleiding Verseon Behandelaar Doxis Informatiemanagers 20-06-2013 Versie 1.1 Inhoud 1. Processtappen... 2 2. Starten van het behandelen van een zaak (activiteit)... 4 3. Behandeling

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem HANDLEIDING Emjee ICT diensten Ticketsysteem Inhoud Snel aan de slag... 3 Wachtwoord opvragen... 3 Inloggen... 4 Ticket aanmaken... 4 Schermopbouw... 4 Inleiding... 5 Ticket maken of bellen?... 5 Inloggen...

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

HANDLEIDING scoolplan COACH

HANDLEIDING scoolplan COACH HANDLEIDING Inhoud Hoofdmenu pagina 3 Short cut: Interne notities pagina 5 IDP overzicht pagina 7 Menu pagina 10 Interne notities pagina 12 Notities pagina 14 Volgende IDP pagina 15 Archief pagina 17 Vragen

Nadere informatie

Module online intake/dtf

Module online intake/dtf Module online intake/dtf Inhoud Inleiding... 1 Activeren van de module online intake/dtf... 1 Een online verzoek versturen... 2 Een online verzoek ontvangen... 4 Een verzoeksjabloon invoeren / aanpassen...

Nadere informatie

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer Documentenbeheer Inleiding ConsultManager heeft nu een professionele module om documenten te archiveren, te koppelen aan cliënten, artsen, etc., en te beheren. Het was al mogelijk om externe documenten

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.2.0

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.2.0 FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.2.0 Inhoud Inleiding... 3 Stukkenlijst in klantdossier... 3 Uploaden document... 7 Wijzigen item stukkenlijst... 8 Documenten versturen naar de maatschappij... 8

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

PS IFA 2.1 Savvion handmatig afboeken van (deel)verplichting

PS IFA 2.1 Savvion handmatig afboeken van (deel)verplichting PS IFA 2.1 Savvion handmatig afboeken van (deel)verplichting Versie : 2.2 Auteur : VanMeijel 1 / 7 Inhoudsopgave 1 Historie document 2 Inleiding 2.1 Doel 2.2 Uitgangspunten 2.3 Randvoorwaarden en beperkingen

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

8.1.1 Aanmaken van een nieuwsbrieflijst voor een nieuwsbrief

8.1.1 Aanmaken van een nieuwsbrieflijst voor een nieuwsbrief 8. Nieuwsmanagement Doormiddel van het nieuwsmanagement onderdeel kunt u uw klanten op de hoogte houden van het laatste nieuws, de nieuwste producten of de beste aanbiedingen. U kunt dit in de webshop

Nadere informatie

Voorstel contactmoment

Voorstel contactmoment Voorstel contactmoment Welbergweg 80-84 Postbus 768 7550 AT Hengelo Tel: 074 259 40 08 Fax: 074 256 64 24 Door: N. Bruins 2-2- 2011 Versiebeheer Versie Status Datum Auteur Reden wijziging 0.1 Concept 20-01-

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Supportdesk Pro Basis Instructie

Supportdesk Pro Basis Instructie Supportdesk Pro Basis Instructie Inhoudsopgave 1 Supportdesk Pro 2 1 Inleiding 2 2 Werkwijze 2 2 Zaken 3 2.1 Introductie 3 2.2 Zaken beheren 3 2.3 Handmatig invoeren zaken basis 4 2.4 Verwerken zaken 4

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST

WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST Naam Nr Klas Datum Met E-mail of elektronische post kan je berichten verzenden naar en ontvangen van andere computersystemen die aangesloten zijn op het Internet. De berichten

Nadere informatie

Releasenote BRIStoezicht

Releasenote BRIStoezicht Releasenote BRIStoezicht 3 april 2016 Versie: 4.0.0 Voorwoord De afgelopen maanden is er hard gewerkt om verbeteringen aan te brengen in BRIStoezicht. Vanaf 4 april 2016 staat de nieuwe versie van BRIStoezicht

Nadere informatie

U kunt de Taken functionaliteit starten door te klikken op het Taken icoon (klok) rechtsbovenaan uw Online Pro scherm:

U kunt de Taken functionaliteit starten door te klikken op het Taken icoon (klok) rechtsbovenaan uw Online Pro scherm: Pagina 1 van 6 Hoofdidentiteit Van: "Maarten Heuvel - Online" Aan: "'Administratie Online'" Verzonden: maandag 15 maart 2010 18:12 Onderwerp: Online Pro Update

Nadere informatie

Gebruikers en groepen

Gebruikers en groepen Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

SNEL STARTEN. Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE!

SNEL STARTEN. Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE! SNEL STARTEN Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE! Ga naar www.mijnondernemingsdossier.nl STAP TWEE: Registreren. ACTIE! HANDIG!

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING Inhoudsopgave 1. Belangrijkste spelregels... 3 2. Contact met tools4ever international support... 4 isupport webomgeving... 4 Eerste maal inloggen...

Nadere informatie

Quick Reference Generic Scan Interface SE

Quick Reference Generic Scan Interface SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Generic Scan Interface SE Block: Generic

Nadere informatie

Hoe maak ik een bericht in Newbase?

Hoe maak ik een bericht in Newbase? Hoe maak ik een bericht in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Aanmaken

Nadere informatie

7. Het Klussen logboek

7. Het Klussen logboek 16 7. Het Klussen logboek Deze component is uitsluitend toegankelijk voor leden van het bestuur, en is dan ook te vinden in het menu bestuur op het besloten deel van de website. De component is bedoeld

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Handleiding Digitaal Doorstroomdossier 1 2016-2017 1 Beste Intergrip gebruiker, Voor u ligt de handleiding voor het Digitaal doorstroomdossier. De werkwijze in het systeem wijst zoveel mogelijk voor zich.

Nadere informatie

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Central Station Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Versie 1.0, september 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de handleiding... 3 1.2 Afkortingen... 3 1.3 Meer informatie...

Nadere informatie

hip express VoIP portal Versie 1.1 Datum 21 juni 2011 EXPRESS

hip express VoIP portal Versie 1.1 Datum 21 juni 2011 EXPRESS hip express VoIP portal Versie 1.1 Datum 21 juni 2011 EXPRESS HIP Express. VoIP portal 2 Inhoudsopgave 1. inleiding 3 3. Algemeen 5 3.1 Algemene functie: sorteren...5 3.2 Algemene functie: bladeren...5

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Zoo n Training. I n s p i r e e r j e z e l f!

Zoo n Training. I n s p i r e e r j e z e l f! E-mail Gebruik onderstaande tips om meer uit je e-mail mogelijkheden te halen en om efficiënter en overzichtelijker met je e-mail te werken; 1. Aanmaken van mappen 2. Adressenboek 3. Adressenboek - distributielijst

Nadere informatie

Handleiding Gravity Forms

Handleiding Gravity Forms Handleiding Gravity Forms Deze handleiding gaat in op het maken van formulieren via Gravity Forms binnen WordPress. Ter voorbeeld wordt een formulier gemaakt voor het inzenden van hulp vragen voor Gravity

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie Gebruikershandleiding MND-applicatie Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 5-3-2014 Initiële versie J. van Luijk 0.2 7-3-2014 Feedback EZ verwerkt J. van Luijk 0.3 11-3-2014 Feedback

Nadere informatie

Zorgplan maken, wijzigen of inzien

Zorgplan maken, wijzigen of inzien Zorgplan maken, wijzigen of Inleiding Een zorgplan geeft doelen met een streefdatum en bijbehorende acties weer. Meerdere zorgplannen kunnen ingevoerd worden, maar er kan maar één zorgplan actief zijn.

Nadere informatie

VIVA2.0. Agenda. VIVA2.0 Agenda

VIVA2.0. Agenda. VIVA2.0 Agenda Agenda VIVA2.0 VIVA2.0 Agenda CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl Corilus B.V. 1. Agenda 1 Inhoudsopgave 1. Agenda...

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Update PlusPort Academy november 2012

Update PlusPort Academy november 2012 Update PlusPort Academy november 2012 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 8 november 2012. Inhoud 1. Aanpassingen in de trainingsdefinitie... 3 1.1. Zichtbaarheid

Nadere informatie

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5 Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Met deze versie voldoet Intramed ruim op tijd aan de landelijke afspraak om per 1 mei 2012 met de vernieuwde GZ-standaard

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q2-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

v.1.30 Genkgo Handleiding Webshop Applicatie Producten verkopen op uw website

v.1.30 Genkgo Handleiding Webshop Applicatie Producten verkopen op uw website v.1.30 Genkgo Handleiding Webshop Applicatie Producten verkopen op uw website Inhoud Voordat u begint...3 Het instellen van uw webshop...4 Verkoper gegevens...4 Tenaamstelling... 4 Adres... 4 Contactgegevens...

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

Invoice Portal. Handleiding

Invoice Portal. Handleiding Invoice Portal Handleiding Inhoud Invoice Portal... 3 Activerings e-mail... 3 Account activeren... 4 Inloggen Invoice Portal... 4 Facturenscherm... 5 Selectiemogelijkheden... 6 Enkelvoudige downloads...

Nadere informatie

ROSA software voor de kinderopvang

ROSA software voor de kinderopvang Over op de IBAN ROSA software voor de kinderopvang Kenmerk: ROSA_IBAN.doc 2004-2013 MULDATA http://www.muldata.nl info@muldata.nl Systeem : ROSA over op de IBAN pagina: 2 Hoofdstuk : Inleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Wachtlijst

Handboek ZooEasy Online Wachtlijst Handboek ZooEasy Online Wachtlijst Datum: Juni2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. WACHTLIJST... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES... 4 1.1.2.1.

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS)

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Inhoudsopgave Bestanden uploaden... 2 Omschrijving upload applicatie... 2 Bestanden uploaden... 3 Bestanden verwerken... 5 Omschrijving PaXS applicatie...

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Voor Basisregistraties Versie 3.1 Datum 05 Oktober 2016 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen U vindt in deze handleiding: 1. Inleiding... 2 2. Abonnementsvormen... 2 3. Zoeken... 2 3.1 Aankondigingen overzicht... 3 3.2 Zoekfilter... 4 3.3 Hoofdinhoud... 5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding E-BOX Dankzij e-box kunnen openbare Gebruikershandleiding instellingen zoals Medex u eenvoudig documenten bezorgen. Snelheid, veiligheid, toegankelijkheid, De voordelen zijn legio! Datum 12/12/2016 Inhoudstafel

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van een overzicht van alle

Nadere informatie

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Instructies interface KNLTB Versie 0.1

Instructies interface KNLTB Versie 0.1 Instructies interface KNLTB Versie 0.1 Handleiding voor de interface met de KNLTB Belangrijk: De eerste keer moet de interface met AllUnited uitgevoerd worden om te kijken of alle parameters goed staan.

Nadere informatie

Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal

Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal Handleiding voor zorgverleners ZWIP Handleiding april 2015 1 1 Inleiding Deze handleiding dient ter verduidelijking van het gebruik van de ZWIP applicatie.

Nadere informatie

Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken.

Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken. Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken. Inloggen Ga naar: mijn.cromvoirtse.nl Hier krijg je het volgende inlogscherm te zien: Voer gebruikersnaam en wachtwoord in. Let op: Alleen

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

Documentcreatie en Output software. Wat zijn de toevoegingen op AFAS Profit & AFAS Profit Online?

Documentcreatie en Output software. Wat zijn de toevoegingen op AFAS Profit & AFAS Profit Online? Documentcreatie en Output software Wat zijn de toevoegingen op AFAS Profit & AFAS Profit Online? Documentcreatie & Output software CRMconnectors biedt een themaoplossing. Elke organisatie ontvangt en verstuurt

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Handleiding voor het beheren van opleidingen

Handleiding voor het beheren van opleidingen Handleiding voor het beheren van opleidingen Handleiding coördinator Handleiding voor het beheren van opleidingen HIGIS 2008 http://www.higis.eu.org Higis 13 februari 2008 1/13 Inhoudstafel Beheren van

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Mijn WSB ACCOUNT Dealer handleiding In deze handleiding zijn de functionaliteiten van het Mijn WSB ACCOUNT beschreven voor dealers.

Mijn WSB ACCOUNT Dealer handleiding In deze handleiding zijn de functionaliteiten van het Mijn WSB ACCOUNT beschreven voor dealers. Mijn WSB ACCOUNT Dealer handleiding In deze handleiding zijn de functionaliteiten van het Mijn WSB ACCOUNT beschreven voor dealers. Toelichting vooraf: Er zijn namelijk twee verschillende accounts mogelijk:

Nadere informatie

Identificatie Gegevens uitgebreid

Identificatie Gegevens uitgebreid Inge Heuvel - van Schaijck --- Online Van: Maarten Heuvel - Online Verzonden: vrijdag 4 december 2015 15:39 Aan: 'Inge Heuvel - van Schaijck --- Online' Onderwerp: Online Pro Update

Nadere informatie

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Inrichting SequreBox Cloud... 5 1. Inloggen... 6 2. Abonnementen voeg camera toe... 8 3. Controleer beelden... 9 4. Camera Stel Alarm

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

SNEL STARTEN. Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE!

SNEL STARTEN. Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE! SNEL STARTEN Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl Ga naar www.mijnondernemingsdossier.nl STAP TWEE: Registreren. Om te registreren hoeft

Nadere informatie

Handleiding. imailingtool. Introductie

Handleiding. imailingtool. Introductie Handleiding imailingtool Handleiding...1 imailingtool...1 Introductie...1 2 Aan de slag!...2 2.1 Inloggen...2 2.2 Dashboard / Homepage...2 2.2.1 Uitleg dashboard...3 3 Adressenlijst...0 3.1 Een nieuwe

Nadere informatie

Onderwijstools 2.0, Kennisnet

Onderwijstools 2.0, Kennisnet Onderwijstools 2.0, Kennisnet Gebruikershandleiding Kennisnet. Leren vernieuwen. Stichting Kennisnet Paletsingel 32 T 0800 321 22 33 2718 NT Zoetermeer M info@kennisnet.nl Postbus 778 I kennisnet.nl 2700

Nadere informatie

Opfrisdocument elektronische aangifte

Opfrisdocument elektronische aangifte Opfrisdocument elektronische aangifte Inleiding: Omdat wij regelmatig vragen krijgen over de elektronische aangifte, hebben wij e.e.a. maar eens voor u op een rijtje gezet. Uitgangspunt van dit document

Nadere informatie

De online winkel is te bereiken via www.vbh24.nl en via een link op de site www.vbh-nl.com.

De online winkel is te bereiken via www.vbh24.nl en via een link op de site www.vbh-nl.com. Handleiding VB24 In deze handleiding staat de uitleg van alle functies van VBH24. Om deze handleiding voor u zo overzichtelijk mogelijk te maken vindt u hieronder een inhoudsopgave. Inloggen... 2 Navigatiemenu....

Nadere informatie

Handleiding ZWIP. Zorg- en WelzijnsInfoPortaal. ZWIP Handleiding - mei

Handleiding ZWIP. Zorg- en WelzijnsInfoPortaal. ZWIP Handleiding - mei Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal ZWIP Handleiding - mei 2014 1 Inleiding Deze handleiding dient ter verduidelijking van het gebruik van de ZWIP applicatie. De mogelijkheden van de applicatie

Nadere informatie

Aan de slag met Type-Basic

Aan de slag met Type-Basic Aan de slag met Type-Basic 2 Aan de slag met Type-Basic Hieronder een korte handleiding om enkele voorbereidingen te treffen voordat u met de leerlingen gaat starten. Op www.instruct.nl (via Typevaardigheid>Type-

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Mijnkmosite Support Guide

Mijnkmosite Support Guide Mijnkmosite Support Guide Mijnkmosite Support Guide 1 Inleiding tot de "Support Guide" 1.1 Doel van de Gids 4 2 Gebruik van de Helpdesk 2.1 2.2 2.3 2.4 Inleiding 6 Hoe tickets te vinden 7 Tickets bewerken

Nadere informatie

Quick Reference Card Atos e-suite

Quick Reference Card Atos e-suite Contacten Een gebruiker heeft de beschikking over de volgende contact-functionaliteiten: Acties vanuit KCC-tabblad: Registreren nieuwe anonieme en niet-anonieme contacten Registreren nieuw contact en direct

Nadere informatie

Algemene Handleiding KNGF. handleiding aanvragen accreditatie

Algemene Handleiding KNGF. handleiding aanvragen accreditatie Algemene Handleiding KNGF handleiding aanvragen accreditatie versie 1.1 25-9-2015 1 Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 1.1 Voordat u kunt inloggen... 3 1.2 Navigeren op de site voor scholingsaanbieders...

Nadere informatie

Handleiding MijnDagverslag

Handleiding MijnDagverslag Handleiding MijnDagverslag Beheerders van schriftjes Colofon Auteur: Maassen Consulting Documentnaam: Handleiding MijnDagverslag Beheerders van schriftjes v1.5.pdf Status: Versie 1.5 Datum aanmaak: 26

Nadere informatie

Monitor WINGS Software nv Snelheid & zekerheid

Monitor WINGS Software nv Snelheid & zekerheid Monitor WINGS Software nv Snelheid & zekerheid Monitor INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 SPECIFIEK 1.2. Overzicht instellingen 4 WERKING MONITOR VERRICHTINGEN 2.1. De monitor en de selecties 5 2.2.

Nadere informatie

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE Het Doit beheer systeem is een modulair opgebouwd systeem waarin modules makkelijk kunnen worden toegevoegd of aangepast, niet iedere gebruiker zal dezelfde

Nadere informatie

E-mails. Een e-mail aanmaken

E-mails. Een e-mail aanmaken E-mails E-mails kunnen volledig in Kleos worden beheerd. U kunt in Kleos een e-mail opstellen en versturen, ook kunt u e-mails importeren vanuit uw externe e-mailprogramma (bijvoorbeeld Outlook). Als u

Nadere informatie

Instructie Beheren Cases

Instructie Beheren Cases Instructie Beheren Cases Om een vraag in te dienen met betrekking tot de werking van de software kunt u gebruik maken van onze portal. U gaat dan een Case aanmaken. Aanmaken Case Om een nieuwe case aan

Nadere informatie

Releasenotes. 4 januari 2017

Releasenotes. 4 januari 2017 Releasenotes 4 januari 2017 Inhoud Algemeen... 4 Taak verantwoordelijke selecteren... 4 Volgorde aangepast... 4 WBP code toevoegen onder een organisatie... 4 Agenda... 4 Adres aanbrenger in afspraak te

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen voor u. Beoordelingstermijnen

Belangrijkste wijzigingen voor u. Beoordelingstermijnen AWI Beoordelen + 1 Inhoud Inleiding... 3 Beoordelingstermijn... 3 Proces beoordelen... 4 Handmatig naar beoordelen... 4 Weergave te beoordelen product... 4 Beoordelen output offerte... 4 Criteria voor

Nadere informatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 1.Loginproces 1.1 Verstrekking Inlogcodes 1.1 Nieuwe gebruikers en bevoegdheden 1.2 Gebruikersinstellingen (bevoegdheden) 1.3 Inloggen 2. Bestelproces

Nadere informatie