Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010"

Transcriptie

1 Seneca B.V. Elektronicaweg XG Delft Nederland T +31(0) F +31(0) E I Een Seneca Whitepaper Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Nieuwe kansen voor gebruikers van Microsoft SharePoint 2010 op het vlak van kennismanagement, client-facing websites en geïntegreerde front-offices Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden

2 Inhoudsopgave Management Summary 3 Inleiding 4 Eigenschappen van Microsoft SharePoint Voordelen van Microsoft SharePoint Enkele beperkingen van Microsoft SharePoint Eigenschappen van Smartsite ixperion Smartsite en Microsoft technologie Complementaire voordelen van Smartsite ixperion 10 Synergetische scenario s Multi-channel, multi-device, multi-language websites Centraal kennismanagement Geïntegreerd front-office Conclusies 17 Afwegingen Search Geintegreerde Web Analytics Formulierenoplossingen Licentie-aspecten Total Cost of Ownership 22 Conclusies 24 2 van Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden

3 Management Summary Microsoft SharePoint 2010 behoort bij veel organisaties ondertussen tot een gewaardeerd onderdeel van de IT infrastructuur. Vaak is veel geïnvesteerd in maatwerk en in bijzondere koppelingen om tot rijke intranetomgevingen te komen, die samenwerking als primair doel hebben. In deze situatie kan Smartsite ixperion zorgen voor de volgende stap in efficiency. Dit whitepaper richt zich, na enkele inleidende hoofdstukken over Microsoft SharePoint 2010 en Smartsite ixperion, op een drietal scenario s. In deze scenario s biedt Smartsite ixperion, in aanvulling op de Microsoft SharePoint 2010 omgeving, toegankelijke, dynamische, multi-channel en multi-language websites en faciliteert het kennismanagement. In de ultieme vorm biedt dit samenspel tussen beide oplossingen een geïntegreerde front-office voor de klanten van de onderneming. De standaard mogelijkheden van Smartsite ixperion zijn nadrukkelijk complementair aan Microsoft SharePoint De inzet van Smartsite ixperion in de front-office verbetert de efficiency van processen (bijvoorbeeld de communicatie en interactie met klanten) tegen aanmerkelijk lagere kosten dan op basis van veelal kostbaar maatwerk en zware infrastructuur vereisende front-office projecten in Microsoft SharePoint van Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden

4 1 Inleiding Microsoft SharePoint 2010 maakt deel uit van de informatie infrastructuur van veel organisaties. Vaak wordt Microsoft SharePoint 2010 ingezet voor documentenbeheer, het samenwerken aan documenten en het ontsluiten van informatie uit achterliggende systemen naar medewerkers. Daarom vinden we Microsoft SharePoint 2010 vaak aan de binnenzijde van de organisatie, bijvoorbeeld als een intranet met projectensites en persoonlijke dashboards. Voor de publicatie van daarvoor geoormerkte informatie naar publieke websites en voor een aantal andere toepassingen leent Microsoft SharePoint 2010 zich minder. Dit whitepaper schetst een aantal scenario s om de kracht van Microsoft SharePoint 2010 desondanks te ontsluiten, namelijk met behulp van Smartsite ixperion. Daartoe wordt in dit whitepaper eerst een aantal mogelijkheden van beide producten bekeken. Vervolgens worden een aantal scenario s beschreven waarin het complementaire karakter van beide producten wordt geïllustreerd. 4 van Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden

5 2 Eigenschappen van Microsoft SharePoint 2010 Microsoft SharePoint 2010 is de vierde generatie van de productrange SharePoint. Van release op release zijn significante verbeteringen geïntroduceerd. De eerste twee releases konden nog niet als volwaardige oplossingen worden gezien, maar met de introductie van Microsoft SharePoint 2007 kwam de eerste release beschikbaar die breed en succesvol wordt ingezet SharePoint Versions SharePoint Team Services - STS SharePointPortal Server - SPS Windows SharePoint Services v2 - WSS2 SharePointPortal Server SPS 2003 Windows SharePoint Services v3 - WSS3 Microsoft Office SharePoint Server MOSS 2007 SharePoint 2010 Foundation SharePoint 2010 Standard SharePoint 2010 Enterprise Figuur 1. Opeenvolgende Microsoft SharePoint releases en naamgeving. De meest recente versie van SharePoint, Microsoft SharePoint 2010, kent een gelaagde architectuur. Op het Operating System (Windows 2008 Server) draait de web server (Internet Information Services 7.0) en het.net 3.5 platform. De basisfuncties van SharePoint zijn ondergebracht in Microsoft SharePoint Foundation; de belangrijkste features van SharePoint bevinden zich in Microsoft SharePoint Server. Deze laatste is als Standard en als Enterprise versie beschikbaar. Voor de meeste organisaties zal de Enterprise editie noodzakelijk zijn. Daarnaast hebben de medewerkers van de organisatie de beschikking over het Microsoft Office 2010 pakket (met onder meer Outlook, Word, Excel, PowerPoint). SharePoint Server 2010 Browser Data Word SharePoint Founation 2010.NET Framework and ASP.NET 3.5 SP1 Outlook SharePoint Workspace Internet Information Services 7.0 Windows Server 2008 (64-bit only) for production environments Windows 7 or Windows Vista SP1 or SP2 (64-bit only) for development environments only Figuur 2. Gelaagde architectuur van MOSS Voordelen van Microsoft SharePoint 2010 Microsoft SharePoint 2010 onderscheidt zich van oudsher met name op het vlak van samenwerking rond documenten. De strakke integratie met Microsoft Office desktop applicaties als Word en Excel zorgen voor verhoging van de productiviteit. Deze gereedschappen maken het nieuwe werken echt mogelijk. Deze tools kunnen ook in the cloud worden geplaatst en ontzorgen dan ook nog eens de IT afdeling. De gebruikersinterface van Microsoft SharePoint 2010 spreekt voor zichzelf. Daardoor kan iedere medewerker snel aan de slag. Zij kunnen snel persoonlijke sites inrichten en documenten met elkaar delen of er samen aan werken. 5 van Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden

6 Met Microsoft SharePoint 2010 kan men werkprocessen goed inrichten. Microsoft SharePoint 2010 leent zich daarnaast uitstekend om dashboards te creëren via Business Connectivity Service. Deze ontsluit informatie uit achterliggende gespecialiseerde systemen, in Microsoft termen de Line of Business of LOB-data 1 genaamd. Geïntegreerde voorzieningen voor beveiliging en zoeken vervolledigen Microsoft SharePoint 2010 als infrastructuur voor (primair documentgeoriënteerde) samenwerking. 2.2 Enkele beperkingen van Microsoft SharePoint 2010 Zoals ieder product kent ook Microsoft SharePoint 2010 beperkingen. Deze zijn vaak niet onoverkomelijk en kunnen in veel gevallen door maatwerk of aanvullende producten van derde partijen worden gecompenseerd. Maar dit leidt in de praktijk dan vaak tot kostbare, onvolledige en niet altijd duurzame voorzieningen. Een aantal kritiekpunten, die in de praktijk te beluisteren zijn, richten zich op de beperkte mogelijkheden om high-performance, compliant, customer-facing websites in te richten. Enkele beperkingen van Microsoft SharePoint 2010 op het vlak van web content management bespreken we in het onderstaande. 1. Het is moeilijk om Microsoft SharePoint 2010 websites te laten voldoen aan de Webrichtlijnen en andere standaarden voor toegankelijkheid. Microsoft geeft geen hoge prioriteit aan het voldoen aan open standaarden. Zo leverde de homepage van Microsoft (status april 2011) geen geldige (X)HTML op2, waardoor de website zich in andere browsers theoretisch anders zou kunnen gaan gedragen. Ditzelfde kan overigens worden gezegd van een andere belangrijke startpagina, Het Utrechts Medisch Centrum maakt gebruik van Microsoft SharePoint 2010 voor een aantal patiënten-portalen. Deze overigens naar alle tevredenheid functionerende omgevingen voldoen niet aan de Webrichtlijnen3 en zijn daarmee in principe niet volledig toegankelijk voor bezoekers met een visuele of een fysieke beperking. Voor overheidsorganisaties en andere instellingen die zich richten op het algemene publiek is toegankelijkheid van de website van groot belang, in veel gevallen zelfs verplicht. De Webrichtlijnen zijn dwingend van toepassing voor alle (rijks-, regionale en lokale) overheidswebsites; ook zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, en woningcorporaties, voegen zich steeds meer naar deze richtlijnen. 2. Microsoft SharePoint 2010 is niet geoptimaliseerd voor zoekmachineoptimalisatie (SEO). Zoekmachineoptimalisatie vormt een cruciaal aandachtspunt voor publieke websites. Met het toenemen van het belang van zoekmachines zoals Google, Yahoo! en Bing is evident dat websites de vindbaarheid van de geboden informatie moeten maximaliseren. De wijze waarop Microsoft SharePoint 2010 bijvoorbeeld omgaat met de vorming van webadressen (URL s) van pagina s biedt onvoldoende mogelijkheden om met de beschikbare standaardmogelijkheden de vindbaarheid door zoekmachines te optimaliseren. Ter illustratie: van de webpagina over een nieuw product zou de gewenste URL kunnen zijn: De onderdelen van deze URL vertellen al iets over de inhoud van de webpagina, hetgeen de ranking van de 1 Waar Microsoft SharePoint 2007 programmatische koppelvlakken (API) bood op basis van WCF webservices biedt Microsoft SharePoint 2010 tevens een nieuwe API op basis van moderne REST webservices. Koppelingen met Microsoft SharePoint 2010 zijn ten opzichte van voorgaande versies dus eenvoudiger en met minder inspanning te realiseren. 2 Geconstateerd met behulp van 3 Geconstateerd met behulp van Interessant in dit kader is een nieuwsbericht van Mavention met de titel Nieuwe website Mavention voldoet aan webrichtlijnen : Validatie van deze site levert een score van slechts 40 van 47 automatisch te testen punten. Blijkbaar is het complex om duurzaam een door Microsoft SharePoint 2010 aangedreven website aan de Webrichtlijnen te laten voldoen. 6 van Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden

7 betreffende pagina ten goede komt. Aan dit onderwerp gerelateerd is het gebruik van aanvullende metadata om de vindbaarheid voor gespecialiseerde zoekmachines te vergroten. Daarbij kan worden gedacht aan uitbreidbare standaarden zoals Dublin Core. 3. Wildgroei van sub-sites en projectensites. Deze wildgroei is vaak het gevolg van op zich onjuist of beter gezegd ondoordacht gebruik van Microsoft SharePoint 2010 functionaliteit. Door deze wildgroei van sub-sites ontstaat een diffuus informatielandschap, zowel vanuit het perspectief van de raadpleger als vanuit het perspectief van de beheerder. Het beheer van de veelheid aan projectensites is moeilijk te borgen, want veelal gekoppeld aan een of meerdere projectmedewerkers. In plaats van hergebruik van informatie leidt deze wildgroei in de weerbarstige praktijk vaak tot het kopiëren van informatie. De accuratesse en actualiteit van de geboden informatie staat daarmee op het spel. 4. Microsoft SharePoint 2010 is niet geoptimaliseerd voor meertalige omgevingen. In Microsoft SharePoint 2010 kan men meertalige websites realiseren door middel van zogenaamde variants. Met een toenemend aantal talen waarin een website publiceert, neemt het aantal variants dus ook toe. Dit vertroebelt de informatie-architectuur en compliceert de beheersbaarheid van de totale omgeving. 5. Ondersteuning van meerdere soorten apparaten vraagt om significante uitbreidingen van de infrastructuur. Ook voor de publicatie van informatie naar andersoortige kanalen, zoals SmartPhones, is de inzet van de eerder genoemde variants noodzakelijk. Omdat de internet presentie van organisaties steeds vaker via zowel meerdere talen als via meerdere kanalen plaatsvindt, leidt dit tot een virtuele explosie van het aantal variants. 6. Microsoft SharePoint 2010 vereist een relatief zware infrastructuur. Microsoft SharePoint 2010 is een systeem dat verhoudingsgewijs veel systeemcapaciteit in beslag neemt. De kosten van de benodigde infrastructuur voor een behoorlijk presterende omgeving zijn als gevolg hiervan hoog. Daarnaast vereist Microsoft SharePoint 2010 een relatief complexe infrastructuur voor publicatie vanuit intranet naar internet. 7. Content delen over meerdere websites. Het inrichten van meerdere websites voor uw organisatie, terwijl gelijktijdig content tussen deze websites moet worden gedeeld, is in Microsoft SharePoint 2010 geen sinecure. Refereren aan content in andere (eveneens door Microsoft SharePoint 2010 aangedreven) websites is alleen mogelijk middels harde verwijzingen. Daarnaast vraagt de inrichting om substantiële infrastructuur capaciteit. 8. Microsoft SharePoint 2010 biedt beperkte ondersteuning voor meta data management. Met de groei van de hoeveelheid informatie neemt het belang van mogelijke filtering van informatie toe, zodat bijvoorbeeld dynamisch gepersonaliseerde informatiestromen kunnen worden geboden. Rijke ondersteuning middels gebruik van taxonomieën, thesauri en andere meta data structuren zijn daarvoor vereist. Maatwerk en aanvullende oplossingen van derde partijen zijn noodzakelijk om volop gebruik te kunnen maken van de kracht van metadatering 7 van Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden

8 in de Microsoft SharePoint 2010 context. 9. Microsoft SharePoint 2010 is primair pagina-gebaseerd. In Microsoft SharePoint 2010 wordt de koppeling tussen informatie (content) en presentatie op pagina-niveau aangebracht. Deze pagina-gebaseerde benadering sluit prima aan bij klassieke websites, maar in dynamische, data-driven, meertalige, voor meerdere devices geschikte websites is de noodzaak voor volledige scheiding tussen content, navigatie en design cruciaal en voldoet deze aanpak niet. 10. De ontwikkelomgevingen voor Microsoft SharePoint 2010 zijn divers en niet volledig geïntegreerd met Microsoft SharePoint 2010 zelf. SharePoint Designer maakt deel uit van de SharePoint suite, maar een deel van de ontwikkeling heeft plaats in Microsoft Visual Studio. Soms is het voor ontwikkelaars onduidelijk in welke omgeving ze bepaalde acties moeten uitvoeren. Een andere uitdaging voor ontwikkelaars is het beheer van de vele XML configuratiebestanden. Al met al stelt de omvangrijkheid en de complexiteit van Microsoft SharePoint 2010 ontwikkelaars voor uitdagingen, vooral in de uitbreiding van bestaande omgevingen. 8 van Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden

9 3 Eigenschappen van Smartsite ixperion Smartsite ixperion is de zesde release van het succesvolle Smartsite content management systeem. Eind negentiger jaren werd Smartsite 3 ( Dynamic Web System ) al succesvol ingezet voor informatierijke, dynamische en data-gedreven websites van grote en middelgrote organisaties. Met Smartsite 4 kreeg de web gebaseerde redactieomgeving een Microsoft look-and-feel. Smartsite werd gepositioneerd als systeem voor content management, site management, data connectivity en als web application development. In veel verschillende sectoren werd Smartsite strategisch ingezet, met name bij informatierijke en kennisintensieve organisaties. Smartsite 5 bouwde voort op het succes van de eerdere releases. Workflow en versiebeheer werden versterkt. Omdat de websites van Smartsite gebruikers steeds bedrijfskritischer werden, kwamen nu zaken als robuustheid en schaalbaarheid naar voren. Smartsite Outscaling bood een belangrijke stap naar betrouwbare, multi-server omgevingen die zware belastingen konden verwerken. Compliancy, toegankelijkheid en Webrichtlijnen waren belangrijke onderscheidende kwaliteiten van door Smartsite aangedreven websites. Daarnaast werd Smartsite steeds meer ook ingezet voor andere publicatiekanalen, zoals CD-ROM en print. Vele duizenden webredacteuren werken dagelijks met de Smartsite Manager. Deze web-gebaseerde werkomgeving biedt krachtige redactiegereedschappen en zorgt voor hoge productiviteit van alle betrokkenen. Figuur 3. De web-gebaseerde Smartsite redactie-omgeving. Met de komst van Smartsite ixperion 1.0 in de zomer van 2009 verscheen de zesde generatie van deze succesvolle productlijn. Verbeterde ondersteuning voor mobiele websites, het nieuwe personalisatie framework, Web 2.0 toepassingen (Smartsite ixperion Web 2.0 Toolkit), zoekmachineoptimalisatie (Smartsite ixperion Search Engine Optimization Toolkit ) en een krachtige zoekmachine (Smartsite ixperion Faceted Search) zorgen ervoor dat sites sneller kunnen worden ingericht en minder maatwerk is vereist. Smartsite ixperion past als content management systeem een strikte scheiding toe van content, vormgeving, navigatie en logica; dit vereenvoudigt het beheer en (functioneel en technisch) onderhoud van de omgeving. De autorisatie om content, vormgeving, navigatie en logica te wijzigen is gekoppeld aan specifieke rollen en verschillende groepen gebruikers. Daarnaast zijn versiebeheer en goedkeuringsprocessen (workflows) niet alleen van toepassing op content, maar ook op vormgeving, navigatie en logica. Smartsite ixperion biedt ten opzichte van voorgaande versies ook voordelen bij de toepassing voor robuuste, high-performance websites. Een ander belangrijk voordeel van Smartsite ixperion is de mogelijkheid daarin zeer snel site ontwikkeling te doen, dankzij krachtige ontwikkeltools en een 9 van Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden

10 gestandaardiseerde, zeer rijke API (Application Programming Interface). Aangevuld met de open architectuur van Smartsite ixperion resulteert dit vaak in de toepassing van Smartsite ixperion in een best-of-breed oplossing met andere primaire (bedrijfs-)systemen. Smartsite ixperion wordt ingezet in allerlei omgevingen: (lokale) overheden zetten Smartsite ixperion in voor publieke websites en het digitaal loket, woningcorporaties en gezondheidszorginstellingen passen Smartsite ixperion toe in het domein kennismanagement en klantcontactcentra. Een breed scala aan bedrijven past Smartsite ixperion toe om vergaand dynamische websites aan te drijven, waarin personalisatie veelal een belangrijke rol speelt. Enkele kenmerken van Smartsite ixperion en Microsoft SharePoint 2010 kunnen we op conceptniveau als volgt weergeven: Smartsite ixperion Microsoft SharePoint 2010 CMS Content-centrisch Publiceren Open standaarden Multi-device Multi-channeling Configureren DMS Document-centrisch Samenwerken Microsoft Office integratie Internet Explorer Kopiëren Programmeren 3.1 Smartsite en Microsoft technologie Smartsite ixperion is ontwikkeld op en voor het Microsoft platform. Smartsite ixperion maakt in productieomgevingen gebruik van Microsoft Internet Information Services (IIS) als web server, en dus ook van het Microsoft Windows 2008 Server operating system. Vanaf de eerste release was de keuze voor Microsoft SQL Server als opslagmedium voor de content repository evident 4. De ontwikkelafdeling van Seneca, waar nieuwe releases van Smartsite ixperion worden gebouwd, maakt intensief gebruik van Microsoft Visual Studio Team System. In de Microsoft wereld gangbare.net technologie kan direct worden ingezet in de Smartsite ixperion context 5. Als Microsoft Gold Partner is Seneca steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de relevante Microsoft platforms. Samen met strategische business partners implementeert Seneca oplossingen, waarin zowel Microsoft SharePoint 2010 als Smartsite ixperion een prominente rol spelen. 3.2 Complementaire voordelen van Smartsite ixperion Ten opzichte van Microsoft SharePoint 2010 biedt Smartsite ixperion een aantal belangrijke en complementaire functies. Deze liggen onder meer op het vlak van meertalige, op meerdere devices gerichte websites, een krachtige informatiearchitectuur met optimaal gebruik van de kracht van metadata en daarmee ook de hoogst mogelijke graad van personalisatie mogelijk makend. De nadruk op toegankelijkheid van door Smartsite ixperion aangedreven websites (bijvoorbeeld door te voldoen aan de Webrichtlijnen) betekent dat Smartsite ixperion ingezet kan worden in het publieke domein, bijvoorbeeld door overheden, zorginstellingen, onderwijsinstellingen of woningcorporaties. 4 Overigens biedt Smartsite ook ondersteuning voor het gebruik van Oracle databases voor de content repository. 5 Zoals ASP.NET Master pages, Smartsite ixperion Native ASP.NET pages, in-line maatwerk logica in C# en/of VB.NET middels het <se:code> macro; het integreren van externe.net componenten door middel van custom macro s. 10 van Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden

11 Door deze voordelen in stelling te brengen in situaties waarin Microsoft SharePoint 2010 en Smartsite ixperion samenwerken, ontstaat een optimale oplossing voor de opdrachtgever. 11 van Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden

12 4 Synergetische scenario s Dit hoofdstuk beschrijft enkele scenario s, waarin Microsoft SharePoint 2010 en Smartsite ixperion elkaar op elegante wijze aanvullen en samen een krachtige oplossing vormen. De aandacht gaat daarbij primair uit naar de functionele aspecten; technische aspecten worden alleen op hoofdlijnen aangeduid. 4.1 Multi-channel, multi-device, multi-language websites Een organisatie communiceert met prospects en klanten middels een internetsite en een (besloten) community (extranet); de interne communicatie verloopt primair via het intranet. Er zijn dus drie kanalen annex doelgroepen. Per kanaal wordt toegespitste informatie gepubliceerd. De publieke website publiceert in het Nederlands, Engels, Spaans, Russisch en Chinees. Voor drie talen (Engels, Spaans, Russisch) is ondertussen ook een community site ingericht. De publicatie via de publieke websites is gericht op webbrowsers, SmartPhones en tablets zoals de Apple ipad. De community sites zijn gericht op webbrowsers en SmartPhones. Er is dus sprake van communicatie in drie dimensies: doelgroepen, talen, devices. In dit soort situaties is het verstandig het Web Content Management (WCM)-deel van de communicatieoplossing te beleggen bij Smartsite ixperion. Om het scenario overzichtelijk te houden, richten we ons nu primair op outbound communicatie en marketing. De oplossing voor inbound communicatie, inclusief user generated content en social media, zal te zijner tijd separaat worden beschreven. De basis voor alle outbound communicatie wordt enerzijds gevormd door alle formele informatie, die in documenten is vastgelegd. Deze documenten en de documentenstromen, waarvan ze deel uitmaken, behoren tot het domein van Microsoft SharePoint Daarnaast ontstaat in iedere organisatie informele informatie, bijvoorbeeld op fora, in s et cetera. Om ons scenario verder te vereenvoudigen, beperken we ons nu tot de documentenstroom. Knowledge mining uit fora en mail is een specialistisch onderwerp. De ruimte om dit thema uit te diepen ontbreekt hier. We hebben ons scenario nu gereduceerd tot een documenten-gebaseerd intern proces en een webgebaseerd publicatieproces. Figuur 6. Schematische weergave van gescheiden beheer- en publicatieprocessen In deze situatie beleggen we het creëren en beheren van documenten vanzelfsprekend in de Microsoft SharePoint 2010 context, terwijl we het publiceren van informatie, inclusief de daarbij behorende branding, navigatie, personalisatie et cetera laten afhandelen door Smartsite ixperion. Het grensvlak wordt gevormd door een koppeling tussen beide systemen 6, waardoor documenten stromen, die door hun auteurs of beheerders in Microsoft SharePoint 2010 zijn gemarkeerd als bestemd voor externe publicatie of bestemd voor community. Deze documenten worden in de vorm van XML of (X)HTML gepubliceerd naar Smartsite ixperion, alwaar de verdere distributie en 6 Deze koppeling is een standaard module, die veelzijdig kan worden ingezet in gecombineerde Microsoft SharePoint 2010 en Smartsite ixperion implementaties. 12 van Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden

13 publicatie ter hand wordt genomen. In dit vereenvoudigde scenario is er sprake van een eenrichtingskoppeling van Microsoft Share- Point 2010 naar Smartsite ixperion. De standaard beschikbare koppeling is eenvoudig in te richten. De inrichting van de publieke websites in de verschillende talen en de communities heeft plaats met standaard Smartsite ixperion functionaliteit. Hierbij kan SmartInstant 7 een belangrijke rol spelen. De publieke websites zijn voor iedereen toegankelijk, terwijl de communities alleen toegankelijk zijn voor geregistreerde bezoekers. Die toegang wordt bijvoorbeeld geregeld op basis van dezelfde Active Directory, die ten grondslag ligt aan de Microsoft SharePoint 2010 omgeving. Voor de publieke content zijn per taal drie devices voorzien, waarmee de informatie kan worden geraadpleegd. Bij de inrichting kan ervoor gezorgd worden dat de informatie, die wordt getoond op een SmartPhone, veel compacter is dan in de webbrowser getoonde informatie. Hiertoe worden per content type bijvoorbeeld een titel, een korte beschrijving en een uitgebreide beschrijving gedefinieerd, die laatste voorzien van allerlei afbeeldingen. Op de SmartPhone worden dan titel en korte beschrijving weergegeven, terwijl in de browser de uitgebreide beschrijving, inclusief afbeeldingen, kan worden getoond. De mapping van content op doelgroepen (prospects/klanten), op taalgroepen (Engels, Nederlands, Spaans, Russisch, Chinees) en op devices (webbrowser, SmartPhones, ipad) kan in Smartsite plaatsvinden. Daarbij kan gekozen worden tussen het leggen van handmatige of automatische verbindingen tussen beschikbare documenten en publicaties. In het geval van een handmatige koppeling trekt de beheerder van een van de websites een document als het ware uit de verzameling informatie en voegt deze toe aan de website, daarbij gebruik makend van notificatiemechanismen voor nieuwe documenten, nieuwe versies van documenten enzovoort 8. In de automatische variant daarentegen heeft deze mapping plaats op basis van aan de informatie verbonden metadata. Die metadata wordt dan al in Microsoft SharePoint 2010 omgeving toegevoegd en als eigenschap mee geëxporteerd naar Smartsite ixperion. Of gekozen wordt voor de handmatige of automatische variant, kan onder meer afhangen van de beantwoording van een aantal in deze context eveneens relevante vragen. Is er sprake van een leidende taal en afgeleide talen? Wat gebeurt er als van een document niet alle taalvarianten beschikbaar zijn? Is er sprake van een ingericht proces voor het maken van afgeleide vertalingen 9? Wordt er ook uitsluitend op de websites gerichte - content gecreëerd in de Smartsite ixperion omgeving, of heeft alle creatie plaats in Microsoft SharePoint 2010, bijvoorbeeld in Word of Excel documenten? Denk hierbij bijvoorbeeld aan veelgestelde vragen en antwoorden. Publieke content Besloten content Nederlands Engels Spaans Russisch Chinees Engels Browser Smartphone Tablet Browser Spaans Smartphone Russisch Figuur 5. Indeling naar doelgroepen, talen en devices. 7 SmartInstant is een volledig vooraf geconfigureerde website met content type definities en aan te passen designs. SmartInstant maakt volledig gebruik van het Smartlet framework. Smartlets zijn kleine, herbruikbare functionele blokken die aan een webpagina kunnen worden toegevoegd. Het equivalent van Smartlets in Microsoft SharePoint 2010 is het Web Part. 8 Technisch ligt hieraan het Smartsite Repository Model ten grondslag. 9 Gedacht kan worden aan een koppeling met een TMS (Translation Memory System). 13 van Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden

14 De hier geschetste samenwerking tussen beide systemen positioneert ieder van die systemen in de rol waarin de meeste kracht ligt: Microsoft SharePoint 2010 voor samenwerking rond documenten, Smartsite ixperion voor multi-channel, multi-language, multi-device publicatie. We illustreren deze aanpak in de medische sector. Een eenheid informatie is bijvoorbeeld de omschrijving van de aandoening COPD (chronic obstructive pulmonary disease). Tot de kenmerken van deze informatie behoren: De naam van de auteur De bron De datum waarop de informatie voor het laatst is geactualiseerd Eventueel copyright De context van de informatie bestaat onder meer uit: De doelgroep voor wie de informatie is geschreven: patiënt, familielid, medisch dienstverlener, specialist (de terminologie van de informatie is afgestemd op de doelgroep) De taal waarin de informatie is geschreven Categorie van de informatie Trefwoorden van de informatie Gerelateerde informatie. Deze samenwerking tussen beide systemen kan natuurlijk verder worden verfijnd. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan een koppeling terug naar binnen, waarlangs user generated content (bijvoorbeeld afbeeldingen) binnen Microsoft SharePoint 2010 kan worden opgeslagen ten behoeve van mogelijk later hergebruik of nabewerking. Beheer Creëer Publiceer Evalueer User feedback Figuur 6. User feedback onderdeel van het proces. Door van de koppeling een bi-directionele koppeling te maken, kan het kwaliteitsbeheer van de interne informatie worden verbeterd. Vanzelfsprekend vraagt het omgaan met user generated content om een specifieke strategie. De hierboven beschreven koppeling tussen Microsoft SharePoint 2010 en Smartsite ixperion is niet bijzonder complex (en daarmee is de inrichting van de koppeling niet bijzonder kostbaar). De toegevoegde waarde is echter hoog: toegankelijke, dynamische websites en extranetten die efficiënt klanten en prospects bedienen, goede zoekmachineoptimalisatie mogelijk maken, personalisatie voorzien en ook anderszins voor marketeers een uiterst krachtig instrument bieden. 14 van Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden

15 4.2 Centraal kennismanagement Kennismanagement is een voor vele zaken gebruikt en misbruikt begrip. We spitsen kennismanagement hier, voor de eenvoud van het voorbeeld, toe op de processen die leiden tot het sneller en beter beantwoorden van (klant-)vragen. Om de gedachte verder te bepalen richten we ons op een klantcontactcentrum van een commerciële of publieke organisatie. De eerste uitdaging in een klantcontactcentrum is de klantvraag zo snel mogelijk en zo correct mogelijk te beantwoorden. In het volgende hoofdstuk zullen we nog nader inzoomen op andere uitdagingen in het klantcontactcentrum, zoals het samenstellen van een integraal klantbeeld en daaruit afgeleid 1-op-1 marketing of cross-selling. Om een klantvraag snel te kunnen beantwoorden, is het belangrijk de vraag goed te kunnen classificeren. De beantwoording van een veelal algemene klantvraag betekent dan het doorlopen van een beslisboom. De kwaliteit van de beschikbare kennis heeft zijn weerslag in de gemiddelde oplostijd van een klantvraag. Tot de belangrijke aspecten van kennis rekenen we: Eenheden informatie Kenmerken van deze informatie Context van de informatie Samenhang met andere informatie. De wijze, waarop informatie wordt afgebeeld, is veelvoudig, maar de meest toegepaste vorm is die van vraag- en antwoordcombinaties. In dit tweede scenario, waarin we Microsoft SharePoint 2010 en Smartsite ixperion naast elkaar in een op productiviteit gerichte oplossing positioneren, wordt Smartsite ixperion ingezet voor het deel van het formele kennismanagement; het samenstellen en onderhouden van brokstukken relevante informatie. Die informatie wordt mediumneutraal opgeslagen 10, zodat in een latere fase hergebruik over alle denkbare kanalen mogelijk is. Tevens ligt vaak een uitgebreide metadata structuur ten grondslag aan de inrichting. We definiëren nu de rolverdeling van de beide producten als volgt. Microsoft SharePoint 2010 vormt het intranet en het samenwerkingsplatform. Daarnaast vormt Microsoft SharePoint 2010 de werkomgeving van de call agent. De in Smartsite ixperion beheerde kennis wordt middels Web Parts ontsloten op de sub-sites voor de call agents. De architectuur van de totaaloplossing is dan: Smartsite Web part SharePoint Channel Documents CAD Drawings... SharePoint Smartsite Information Worker Domain Knowledge Management Figuur 7. Smartsite ixperion bezorgt content in de SharePoint context. Deze architectuur is vergelijkbaar met de wijze waarop in Microsoft SharePoint 2010 informatie uit andere, Line-of-Business systemen, wordt ontsloten. In deze gezamenlijke architectuur spelen 10 Dit media-neutrale formaat zou bijvoorbeeld de open standaard DITA XML kunnen zijn. Voor meer informatie over DITA zie 15 van Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden

16 zich nu tenminste twee processen tegelijkertijd af. Enerzijds is er het proces waarin kennis wordt ontwikkeld door gespecialiseerde redacteuren of kenniswerkers. Dit zijn medewerkers (of externen) die hun vakspecifieke kennis inzetten. Zij maken gebruik van Smartsite ixperion om deze informatie te creëren, te voorzien van kenmerken en context, en deze voortdurend te actualiseren. Het tweede proces is de raadpleging van de informatie door call agents. Dit levert enerzijds interessante statistische informatie op voor het klantcontactcentrum (wat zijn de meest gestelde vragen; hoelang duurt het om een antwoord bij de gestelde vraag te vinden en te communiceren) en moet ook mogelijkheden bieden voor de call agents om feedback te leveren (dit antwoord is niet meer actueel; deze informatie bevat termen die klanten niet begrijpen). Smartsite ixperion Management Information speelt een belangrijke rol in het aggregeren en presenteren van deze data. Het Smartsite Web Part biedt de mogelijkheid om die terugkoppeling toe te voegen aan de informatie. Ten slotte bevat de oplossing mogelijkheden om call agents nieuwe informatie of gewijzigde informatie onder de aandacht te brengen. In het volgende scenario gaan we nog een stap verder. 4.3 Geïntegreerd front-office Waar we ons in het voorgaande scenario beperkten tot het klantcontactcentrum, richten we ons nu op alle kanalen, waarlangs de organisatie met haar klanten communiceert. Dat is onder meer de website, maar ook het gepersonaliseerde extranet, waarin iedere klant zijn eigen statusinformatie kan raadplegen. Daarnaast verhogen we de ambities en stellen we de doelstelling dat we een geïntegreerd klantbeeld willen vormen. Dat wil zeggen dat we ieder klantcontact niet alleen gaan registreren als een call (ook wel ticket genoemd in de context van een helpdesk), maar ook dat we het klantcontact willen toevoegen aan het geheel van de klantgegevens om een integraal klantbeeld te verkrijgen. Alle gegevens over klanten, en alle interactie met hen, is vastgelegd in een CRM-systeem (bijvoorbeeld Microsoft Dynamics CRM). We willen met de klant kunnen communiceren via alle beschikbare kanalen. Daarnaast betrekken we nu ook de andere stakeholders als doelgroepen voor de communicatie in de oplossing (bijvoorbeeld ketenpartijen, vergunningsverleners). Voor een woningcorporatie is een en ander uitgewerkt in dit schema: Figuur 7. De architectuur van de geïntegreerde front-office. In dit scenario kunnen we weer de standaard rolverdeling tussen Microsoft SharePoint 2010 en Smartsite ixperion toepassen: 16 van Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden

17 Microsoft SharePoint 2010 wordt ingezet om (document-centrisch) samen te werken en informatie uit Line-of-Business applicaties te ontsluiten naar de medewerkers van de corporatie via het intranet. De medewerkers van het klantcontactcentrum raadplegen de informatie uit het kennissysteem in de Microsoft SharePoint 2010 intranet omgeving. Het kennissysteem en de publicatie naar internet worden verzorgd door Smartsite ixperion, zoals ook in het voorgaande scenario. Het extranet, waarop bijvoorbeeld ketenpartijen inloggen om werkopdrachten te raadplegen, wordt naar keuze door Microsoft SharePoint 2010 of Smartsite ixperion ondersteund. Allerlei aanvullende overwegingen kunnen hier de doorslag geven voor inzet van het ene of het andere systeem. Mijn Corporatie, het gepersonaliseerde huurdersloket waarin huurders aanvragen kunnen doen en statussen opvragen, wordt aangedreven door Smartsite ixperion. Per afzonderlijke implementatie zal een CRM aanwezig zijn. Bij een woningcorporatie is dit veelal een huurderssysteem van een van de in deze sector bekende leveranciers. Of dit systeem ook mogelijk maakt dat alle klantcontacten worden toegevoegd aan het klantprofiel, dient steeds te worden onderzocht. Laat een CRM niet toe dat de klantcontactinformatie wordt toegevoegd, dan biedt Smartsite een CRS (Call Registratie Systeem) dat deze informatie kan beheren en vervolgens koppelt aan de unieke relatie in het CRM. Wat zijn nu de voordelen van het geïntegreerde front-office? Omdat de klantcontacten via verschillende kanalen verlopen (klantcontactcentrum, publieke website, huurdersloket of wijkconsulent), en we al die klantcontacten in samenhang zien, kunnen we proactief gaan communiceren. Een eenvoudig voorbeeld: uit de inbound telefoongesprekken naar het klantcontactcentrum blijkt dat deze week veel vragen worden gesteld over aanpassingen aan de huurwoning. De aanleiding daarvoor is mogelijk een nieuwsbericht van het ministerie. Door nu de vraag- en antwoordcombinaties, die dit thema raken, prominent op de publieke website te publiceren, of in het persoonlijke huurdersloket, kunnen huurders 24/7 een antwoord vinden en wordt de werkdruk in het klantcontactcentrum verlaagd. De volgende stap is dat de corporatie door middel van bijvoorbeeld een SMS of huurders attendeert op dergelijke nieuwe informatie. Vanzelfsprekend kan ook social media in de inbound en outbound communicatie een rol spelen. 4.4 Conclusies Er zijn naast bovenbeschreven drie scenario s nog veel andere scenario s te bedenken, waarin Microsoft SharePoint 2010 en Smartsite ixperion samen een plaats vinden. In andere gevallen zal een keuze gemaakt moeten worden tussen een van beide systemen. Concluderend kan gesteld worden dat Smartsite ixperion met name op het vlak van toegankelijke websites, multi-channel communicatie (bijvoorbeeld web en mobiele sites) en/of meertalige omgevingen grote voordelen met zich meebrengt. 17 van Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden

18 5 Afwegingen Bij de keuze tussen Microsoft SharePoint 2010 en Smartsite ixperion, respectievelijk bij de afweging inzake de rolverdeling tussen beide systemen in een geïntegreerde oplossing, kan een aantal functionele en praktische aspecten nog een rol spelen. Enkele van de meest ter tafel komende aspecten worden hier kort toegelicht. 5.1 Search Als we spreken over meerdere websites (bijvoorbeeld intranet aangedreven door Microsoft Share- Point 2010, internet door Smartsite ixperion), dan is het belang van een goede, overkoepelende zoekstrategie hoog. Microsoft SharePoint 2010 biedt als onderdeel van haar infrastructuur Microsoft Search Server Express en SharePoint Server 11. Smartsite ixperion biedt als onderdeel van haar oplossing Smartsite ixperion Faceted Search. Voor de hand ligt dat Microsoft Search Server Express of SharePoint Server wordt gebruikt om het intranet te doorzoeken. Deze beide oplossingen kunnen ook externe websites doorzoeken. De publieke websites, kennissystemen en eventuele extranetten, aangedreven door Smartsite ixperion, kunnen eenvoudig worden toegevoegd aan de lijst van door SharePoint Server te doorzoeken 12 websites. De interne medewerker vindt bij zijn zoekopdracht dus niet alleen de documenten van het intranet, maar ook de relevante webpagina s van de publieke website. De publieke website, de eventuele extranetten en het kennissysteem worden doorzocht met behulp van Smartsite ixperion Faceted Search. Daarbij wordt rekening gehouden met alle rechten- en autorisatiestructuren die van toepassing zijn op de ontsloten content. Met Smartsite ixperion Faceted Search kunnen meerdere zoekperspectieven worden ingericht (waarbij binnen een sub-site alleen de content wordt getoond die deel uitmaakt van die betreffende sub-site). De kracht van Smartsite ixperion Faceted Search ligt in de facetten, die worden afgebeeld. Zij helpen de gebruiker om de zoekresultaten snel te filteren op basis van bepaalde criteria. Figuur 9. Een voorbeeld van een Faceted Search resultatenscherm. 11 Zie voor een vergelijkingsoverzicht compare.aspx 12 Microsoft Search Server Express en SharePoint Server maken hierbij gebruik van gangbare spidertechnologie; met andere woorden: de informatie van de website wordt vanaf de voorkant volledig gescand en vervolgens geïndexeerd. 18 van Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden

19 5.2 Geintegreerde Web Analytics Bij het uitwerken van de architectuur dient bijzondere aandacht te worden besteed aan Web Analytics. Het belang hiervan is evident: Web Analytics spelen in steeds sterkere mate een rol in het gewenste gedrag van de website zelf. Zo willen we bijvoorbeeld automatisch lijsten genereren van de meest gestelde vragen en de Top 5 prominent op de homepage plaatsen, om bezoekers sneller naar een antwoord op hun vraag te leiden. Daarnaast vormen Web Analytics de basis voor een website waarin behavioral targeting plaatsvindt. Behavioral targeting is het specifiek op de individuele bezoeker gerichte gedrag van de website, gebaseerd op impliciete en expliciete interesses van de bezoeker. De website biedt content (waaronder advertenties, banners, et cetera) die aansluit bij het profiel dat de bezoeker enerzijds zelf beheert (expliciete personalisatie) en anderzijds bekend maakt door zijn gedrag op de website, waaruit interesses kunnen worden afgeleid (impliciete personalisatie). Deze wijze van inrichten van websites maakt de klassieke werkwijze met A/B-testing en multi-variant testing volledig overbodig. Immers, deze werkwijze zoekt naar een gemiddeld beste indeling en inrichting van de website. Met de komst van krachtige systemen zoals Smartsite ixperion kan echter iedere bezoeker individueel worden getarget. Hierbij speelt het Smartsite Personalization Framework een belangrijke rol. Met Smartsite ixperion Management Information wordt de basis gelegd voor deze krachtige toevoeging aan het concept van personalisatie van een website. Omdat Smartsite ixperion Management Information administreert van binnenuit (in tegenstelling tot tools als Google Analytics, die van buiten monitoren), komt een schat aan informatie beschikbaar om de website voortdurend verder te optimaliseren. Figuur 10. Een voorbeeld van een rapportage met behulp van Smartsite ixperion Management Information. 5.3 Formulierenoplossingen Alle websites bevatten in enige vorm formulieren, zoals simpele contactformulieren. De technologiekeuze daarvoor heeft geen grote impact. Maar sommige websites bevatten complexe formulieren, die allerlei logica, afhankelijkheden, validatie et cetera bevatten. Denk hierbij aan inschrijvingsformulieren met randvoorwaarden, belastingformulieren en allerlei overheidsformulieren, zoals de formulieren conform de GEMMA standaard 13. Microsoft SharePoint 2010 biedt als onderdeel van haar suite in de Enterprise versie InfoPath als formulierenoplossing. Smartsite ixperion heeft hiervoor de Smartsite ixperion Forms Engine 14 ter 13 Beheerd door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, KING. 14 Beschikbaar vanaf medio van Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden

20 beschikking, die uitgaat van de W3C XForms standaard 15. Drie belangrijke aspecten moeten worden overwogen: Welke eisen zijn van toepassing op de formulieren? Dienen de formulieren web-gebaseerd te zijn; dienen ze te voldoen aan de Webrichtlijnen? Welke voorbehandeling dienen formulieren te ondergaan? Dienen bijvoorbeeld bepaalde velden al op voorhand te worden ingevuld omdat de gebruiker zich heeft geautoriseerd (via Active Directory, via DigiD of anderszins)? Wat moet er gebeuren met het formulier nadat de bezoeker dit heeft ingevuld en verstuurd? Formulieren, die worden gegenereerd door de Smartsite ixperion Forms Engine, voldoen aan de Webrichtlijnen en zijn daarmee geschikt voor publieke websites. Smartsite formulieren worden onder meer ingezet voor de E-loketten van gemeenten, die als lokale overheid vanzelfsprekend aan de Webrichtlijnen moeten voldoen. Zowel Microsoft SharePoint 2010 als Smartsite ixperion bieden mogelijkheden om delen van formulieren vooraf al in te vullen. Tenslotte heeft de afhandeling van een verstuurd formulier in beide gevallen onderliggend plaats door Windows Workflow Foundation (WWF). Smartsite ixperion maakt daarbij onder meer gebruik van een Transactiemagazijn, een database waarin alle aanvragen (zowel tussentijds opgeslagen als definitief verzonden) worden opgeslagen. Aan formulieren gelieerde functies zoals authenticatie middels DigiD en betalingsmogelijkheden middels Ogone zijn in Smartsite ixperion door middel van standaard modules beschikbaar. 5.4 Licentie-aspecten Een aspect van geheel andere orde, dat dient te worden bekeken alvorens een definitieve keuze gemaakt kan worden met betrekking tot de inrichting van de systemen, wordt gevormd door de licentiekosten. We richten ons in dit deel op de licentie-aspecten behorend bij een licentie voor onbepaalde tijd, die on premise wordt ingezet. Daarnaast bieden zowel Microsoft als Seneca abonnementsmodellen voor oplossingen in the Cloud Het Microsoft SharePoint 2010 licentiemodel Het Microsoft SharePoint 2010 licentiemodel is relatief complex te noemen. Voor intranet omgevingen is allereerst voor iedere server een Server License noodzakelijk, aangevuld met Standard Client Access Licenses (CAL) voor iedere persoon die toegang krijgt tot het intranet (meestal zijn dat alle medewerkers van de organisatie). Indien men toegang wil verkrijgen tot de Enterprise features is een Enterprise CAL aanvullend vereist. Vanzelfsprekend is voor optimaal samenwerken dan nog de aanvullende Microsoft Office licentie vereist die gebruik van Word, Excel en PowerPoint mogelijk maakt. Deze laten we hier buiten beschouwing. Datzelfde geldt voor de onderliggende licenties voor het Operating System (Microsoft Windows 2008 Server R2) en de database (Microsoft SQL Server 2008). Voor internet toepassingen is ten minste de Standard Internet Sites License vereist. Deze staat websites binnen hetzelfde domein toe, maar geen multi-domein websites. De Enterprise Internet Sites License laat dit wel toe en zal in de meeste gevallen dus vereist zijn. Ten slotte dient mogelijk voor de zoekmachine een aanvullende licentie te worden aangeschaft (bijvoorbeeld Microsoft FAST Search) Het Smartsite ixperion licentiemodel Het Smartsite ixperion licentiemodel is relatief eenvoudig. Er is sprake van een server licentie (bijvoorbeeld voor de Enterprise Edition en eventuele modules, zoals Smartsite ixperion Faceted 15 Zie onder meer 20 van Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN UNIEK TOEGANGSSCHERM? BERT VANHALST SECTIE ONDERZOEK 05/2010 RESEARCH NOTE 22 1. Inleiding 1.1. Probleemstelling Doorgaans gebruiken medewerkers binnen een instelling een

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT GIS online ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT V1.2 drs Barend Köbben prof dr M J. Kraak International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) division

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V.

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V. ADVISORY Zicht op HR systemen Marktverkenning 2012 kpmg.nl 2 Zicht op HR systemen Inhoud Inleiding Ontwikkelingen binnen het vakgebied HR Doel HR-marktverkenning 10 HRM proces 11 HRM processen 11 Administratieve

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 april 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing PUBLIC, PRIVATE OF HYBRIDE? ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Over persoonsgegevens in de cloud EN VERDER:

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven PRODUCT BESCHRIJVING januari INHOUD Ambitie van gemeenten Wat biedt Atos e- Suite, voor burgers en bedrijven? Wat biedt Atos e- Suite,

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Een interactief platform voor het brengen van verzoening Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Student: Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND Rotterdam Studentennummer: 408396 Afstudeerrichting: Media

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

E-mail Marketing van A tot Z

E-mail Marketing van A tot Z E-mail Marketing van A tot Z Pagina 1 Versie 1.0 oktober 2008 Copyright Blinker B.V. Introductie Wanneer u met e-mail marketing aan de slag gaat duizelt het u al snel voor de ogen. De meest uiteenlopende

Nadere informatie