Parttime ondernemen. Ondernemingsplan. Hoe zit dat met de belastingen? Welke verzekeringen zijn nodig? Woonhuis of bedrijfspand?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parttime ondernemen. Ondernemingsplan. Hoe zit dat met de belastingen? Welke verzekeringen zijn nodig? Woonhuis of bedrijfspand?"

Transcriptie

1 Ondernemingsplan opstellen Hoe zit dat met de belastingen? Welke verzekeringen zijn nodig? Woonhuis of bedrijfspand? Wat vindt uw werkgever ervan? Netwerken Wat u verder moet regelen Parttime ondernemen S OCHTENDS NAAR DE BAAS, S MIDDAGS EIGEN BAAS...

2 In deze brochure: 1 Ondernemingsplan opstellen? 4 2 Hoe zit dat met de belastingen? 5 BTW Inkomstenbelasting Verklaring arbeidsrelatie (VAR) 3 Welke verzekeringen heeft u nodig? 8 Persoonlijke verzekeringen Bedrijfsverzekeringen 4 Woonhuis of bedrijfspand? 11 Bestemmingsplan Fiscale aftrekbaarheid van huisvestingskosten Bedrijfsruimte elders? 5 Wat vindt uw werkgever ervan? 13 6 Netwerken 14 7 Wat u verder moet regelen 15

3 Parttime ondernemen In de afgelopen decennia heeft werken een andere dimensie gekregen. We veranderen steeds sneller van baan of gaan in deeltijd werken. Dat laatste komt meestal voort uit de behoefte om de thuissituatie te combineren met een baan. Deze ontwikkelingen brengen het zelfstandig ondernemerschap voor veel mensen een flinke stap dichterbij: zij combineren een baan met parttime ondernemerschap. Drie op de vijf startende ondernemers zijn voor het levensonderhoud niet volledig aangewezen op de inkomsten uit de onderneming. Zij hebben naast het ondernemerschap een partner die in het levensonderhoud voorziet (51%) of een andere bron van inkomsten (49%). De andere bron van inkomsten is meestal werk in loondienst (47%). Minder vaak gaat het om een uitkering (20%), om een pensioen (13%) of om inkomsten uit een andere onderneming (12%). (Bron: EIM Leven van het bedrijf Mei 2006.) Maar parttime ondernemen betekent geen half werk. Voor parttime-ondernemers gelden over het algemeen dezelfde wetten en regels als voor fulltime-ondernemers. Maar waar moet u als startende deeltijdondernemer nou specifiek op letten? Om u daar een idee van te geven, hebben we deze brochure geschreven. Wilt u meer informatie over het starten van een eigen bedrijf, vraag dan bij de Kamer van Koophandel naar het Startersmagazine.

4 1 Ondernemingsplan opstellen? Te vinden in dit hoofdstuk Cruciale vragen Ondernemingsplan geeft beter resultaat Ik heb geen financiering van de bank nodig. Ik loop toch nauwelijks risico. Dit is een argument dat veel parttime-ondernemers gebruiken om geen ondernemingsplan te schrijven. Dat is jammer, want ook als er geen financiering nodig is, kan het ondernemingsplan inzichten opleveren die de start van een onderneming professioneler en efficiënter laten verlopen. Schrijf dus altijd een plan. Het hoeft geen dik rapport te zijn, maar dwing uzelf wel tot het kort en bondig formuleren van de antwoorden op een aantal cruciale vragen, zoals: Welke (juridische) randvoorwaarden zijn er voor uw situatie? Welke producten en diensten gaat u precies aanbieden en wat gaat u niet doen? Op welke afnemers gaat u zich richten? Welke acties gaat u ondernemen om een opdracht te verkrijgen? Hoe zorgt u ervoor dat u goed bereikbaar bent voor (potentiële) klanten? Wat wordt uw uurtarief, of uw verkoopprijs? Wat worden uw algemene leverings- en betalingsvoorwaarden? Met ondernemingsplan een beter resultaat De praktijk heeft uitgewezen dat (parttime-)ondernemers met een ondernemingsplan een beter resultaat boeken. Een ondernemingsplan schrijft u daarom in de eerste plaats voor uzelf. Op vindt u informatie over het opstellen van een ondernemingsplan. 4

5 2 Hoe zit dat met de belastingen? Te vinden in dit hoofdstuk BTW Inkomstenbelasting Verklaring arbeidsrelatie (VAR) Iedere ondernemer moet belasting betalen. Ondernemers in een eenmanszaak, VOF of maatschap krijgen te maken met BTW en inkomstenbelasting. De meeste parttime ondernemers zijn BTW-plichtig BTW Als ondernemer bent u in vrijwel alle gevallen verplicht uw klanten BTW in rekening te brengen. De hoogte van het tarief is afhankelijk van het soort producten of diensten. De BTW die u ontvangt, draagt u af aan de Belastingdienst, maar u mag de BTW die u zelf aan uw leveranciers heeft betaald ervan aftrekken. De praktijk wijst uit dat de meeste parttimeondernemers BTW-plichtig zijn, en dus een BTW-nummer krijgen toegewezen, ook als de omvang van het bedrijf klein is. De kleineondernemersregeling Voor ondernemers die per saldo weinig BTW hoeven te betalen, is er de kleineondernemersregeling. Toepassing van die regeling betekent dat u minder (of zelfs helemaal geen) BTW betaalt. U kunt ook ontheffing van de aangifte voor de BTW vragen. U moet dan wel uw facturen administreren en bewaren voor een eventuele controle. Er gelden drie voorwaarden voor de kleineondernemersregeling: 1. U hoeft in een jaar (na aftrek van voorbelasting) minder dan 1.883,- aan BTW af te dragen aan de Belastingdienst. 2. U heeft een eenmanszaak, V.O.F., C.V. of maatschap. 3. U voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de BTW, zoals het uitreiken en bewaren van uw facturen. Hoe groot de belastingvermindering is, hangt af van het BTW-bedrag dat u in een bepaald jaar aan de Belastingdienst moet betalen. Komt u in aanmerking voor deze regeling, dan moet u bij uw aangifte inkomstenbelasting dit voordeel bij uw winst optellen. 5

6 2 Inkomstenbelasting Om als ondernemer voor de inkomstenbelasting erkend te worden moet u aan bepaalde eisen voldoen. De Belastingdienst let bij de beoordeling op een aantal punten: Hoeveel klanten heeft uw onderneming? Hoe zelfstandig is uw onderneming? Wat is de omvang (in tijd en geld) van uw werkzaamheden? Loopt u ondernemersrisico? Hoe maakt uw onderneming zich bekend naar buiten? Bent u aansprakelijk voor de schulden van de onderneming? Maakt u winst en zo ja, hoeveel? Erkenning als ondernemer levert extra aftrekposten op Aftrekposten Als de Belastingdienst u als ondernemer voor de inkomstenbelasting aanmerkt, heeft u recht op een aantal zogenoemde ondernemersfaciliteiten. Dit zijn aftrekposten voor de belasting zoals de investeringsaftrek, de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) en de ondernemersaftrek. Deze laatste bestaat uit de volgende onderdelen: zelfstandigenaftrek en startersaftrek; de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk; de meewerkaftrek; MKB vrijstelling; de stakingsaftrek. Voor de eerste vier genoemde aftrekposten moet u ook voldoen aan het urencriterium: u moet minstens uur per jaar aan uw bedrijf besteden. Dat komt neer op bijvoorbeeld 50 weken van 24,5 uur. Bent u de afgelopen 5 jaar al eens ondernemer geweest? Dan geldt ook de regel dat u meer dan 50% van uw totale arbeidstijd aan uw onderneming moet besteden. Een uitzondering wordt gemaakt bij een zwangerschap. Voor de periode van uw wettelijke zwangerschaps- en bevallingsverlof (minimaal 16 weken) rekent de Belastingdienst het gemiddelde aantal uren dat u in de daaraan voorafgaande periode heeft gewerkt. Maximaal één kalenderjaar geldig Verklaring arbeidsrelatie (VAR) Start u als ZZP-er of freelancer en weet u niet zeker of de inkomstenbelasting u als ondernemer beschouwt? Vraag dan de Verklaring arbeidsrelatie aan bij de Belastingdienst. Met deze verklaring heeft u zekerheid over de fiscale status van uw ondernemerschap. Is de Belastingdienst van mening dat u geen zelfstandig ondernemer bent, maar in dienst bij uw opdrachtgever, dan heeft dat consequenties voor u en uw opdrachtgever. Uw opdrachtgever moet dan loonbelasting en sociale premies afdragen. Een Verklaring arbeidsrelatie is maximaal één kalenderjaar geldig. Wilt u hier meer over lezen? Download de brochure Freelance ondernemen via 6

7 2 Informeer bij de Kamer van Koophandel naar aanvullende informatie over inkomstenbelasting en BTW. Op vind u aanvullende documentatie. Vraag bij de Belastingdienst naar het formulier Opgaaf Startende Onderneming of download het op Door het ingevuld te retourneren, vraagt u de fiscus om een voorlopige beoordeling van uw ondernemerschap en krijgt u al dan niet een BTW-nummer. Wilt u (vooraf) zekerheid over uw status van ondernemerschap, vraag dan de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aan bij de Belastingdienst. De verklaring is maximaal 1 kalenderjaar geldig. De genoemde belastingregelingen gelden alleen voor ondernemers met een eenmanszaak, V.O.F., C.V. of maatschap. Als u voor een andere rechtsvorm kiest, bijvoorbeeld de B.V., gelden die regelingen niet. U krijgt dan bovendien te maken met vennootschapsbelasting. Gemeenschappelijke inschrijving Als u een eenmanszaak, vof of cv start, kunt u zich tijdens uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel ook aanmelden bij de Belastingdienst. Maakt u gebruik van deze Gemeenschappelijke Inschrijving, dan hoeft u het formulier Opgaaf startende onderneming niet in te sturen. Maatschappen kunnen geen gebruik maken van de Gemeenschappelijke Inschrijving. Maakt u geen gebruik van de Gemeenschappelijke Inschrijving en begint u een eenmanszaak, vof of cv, dan moet u het formulier Opgaaf startenden onderneming wel invullen en opsturen. Dit formulier is ook voor u bestemd als u samen met anderen een maatschap begint. Ook kunt u het formulier gebruiken als de vof, cv of maatschap ontstaat uit 1 of meer bestaande ondernemingen. 7

8 3 Welke verzekeringen heeft u nodig? Te vinden in dit hoofdstuk Persoonlijke verzekeringen Bedrijfsverzekeringen Ondernemers lopen over het algemeen meer risico s dan niet-ondernemers. Besteed daarom aandacht aan het inventariseren van de voor u relevante verzekeringen. Basisverzekering ziektekosten Persoonlijke verzekeringen Ziektekosten Voor een basisverzekering ziektekosten betalen ondernemers net als iedereen een nominale premie van rond de 1.100,-. Deze premie betaalt u aan uw ziektekostenverzekeraar. Indien gewenst kunt u daar ook een aanvullende verzekering afsluiten. Naast de nominale premie betaalt u ook een inkomensafhankelijke premie. Deze wordt door de Belastingdienst geïnd. Voor zelfstandigen bedraagt deze premie 4,8% van het inkomen als ondernemer tot een maximum van ,-. De premie bedraagt dus maximaal 1.554,-. Als u naast uw inkomen als zelfstandige ook loon ontvangt, dan wordt eerst over dat loon de regels voor werknemers toegepast. De inkomensafhankelijke bijdrage is dan 6,9% over maximaal ,- (dus maximaal 2.233,-). Deze bijdrage wordt door de werkgever vergoed. Meer informatie over de nieuwe zorgverzekering: Meer informatie over de zorgtoeslag: Zorgtoeslag Voor mensen met een lager inkomen is er een tegemoetkoming in de kosten vanuit de overheid; de zorgtoeslag. Eénpersoonshuishoudens met een inkomen van maximaal ,- en partners met een gezinsinkomen van maximaal ,- kunnen deze Zorgtoeslag rechtstreeks bij de Belastingdienst aanvragen. 8

9 3 Vrijwillig verzekeren Inkomensverzekering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid Als u in loondienst werkt en ziek wordt, zorgt uw werkgever ervoor dat het salaris wordt doorbetaald. Wordt u arbeidsongeschikt, dan heeft u voor de uren die u in loondienst werkte recht op WIA. De inkomsten uit uw onderneming vallen weg als u arbeidsongeschikt raakt en niet verzekerd bent tegen dit risico. U kunt de inkomsten uit onderneming bij ziekte of arbeidsongeschiktheid wel vrijwillig verzekeren. Daarbij is het belangrijk af te wegen hoe afhankelijk u bent van de inkomsten uit uw bedrijf voor uw privé-uitgaven. Iemand die voor zichzelf begint kan zich vrijwillig verzekeren bij UWV tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of andere inkomensderving. Slechte risico s zoals ongezonde mensen of relatief oude mensen krijgen bij particuliere verzekeraars moelijk of tegen zeer hoge premies een verzekering geregeld. Het UWV accepteert iedereen zonder meer. Voorwaarde is dan wel dat die vrijwillige verzekering binnen 13 weken na beëindiging van de loondienst wordt afgesloten. Vraag informatie over de vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering aan bij het UWV of bij particuliere verzekeringsmaatschappijen. Het Verbond van Verzekeraars heeft op verzoek van MKB-Nederland een alternatieve verzekering voor de WAZ ingevoerd. Vraag hiernaar bij een particuliere verzekeraar. Werkloosheid Werkt u gedurende langere tijd in loondienst, dan bouwt u recht op WW op. De hoogte van uw WW-uitkering houdt direct verband met het aantal uren en de periode dat u in loondienst heeft gewerkt. Een ondernemer kan voor de uren die hij voor zijn eigen bedrijf maakt geen aanvullende werkloosheids-verzekering afsluiten. Bedrijfsverzekeringen Verzekeringsmaatschappijen trekken een scherpe grens tussen privé en zakelijk. Naast het verzekeren van persoonlijke risico s is het ook verstandig om in beeld te brengen welke bedrijfsverzekeringen voor u van belang kunnen zijn. Bedenk daarbij dat verzekeringsmaatschappijen meestal een scherpe grens trekken tussen privé-risico s en zakelijke risico s. Dit is ook het geval bij de eenmanszaak en de vennootschap onder firma, waarbij vanuit aan-sprakelijkheidsoogpunt het privé- en zakelijke vermogen juist één geheel zijn. Inboedel Is uw onderneming gevestigd in uw woonhuis? Dan zal een deel van uw inboedel waarschijnlijk als bedrijfsmiddel worden gebruikt (computer, kantoorinrichting). Veel verzekeringspolissen maken een duidelijk onderscheid tussen de zakelijke inboedel en de privéinboedel. Verzekeringsmaatschappijen trekken een scherpe grens tussen privé en zakelijk 9

10 3 Vraag na in hoeverre uw privé-inboedelverzekering het risico van de zakelijk gebruikte middelen dekt. Wettelijke aansprakelijkheid (WA) Een privé WA-verzekering dekt niet de risico s van uw bedrijfsactiviteiten. Sluit daarom een WA-verzekering voor bedrijven af. Zelfs als u een heel klein bedrijf heeft. Ook kunt u afhankelijk van de branche waarin u werkt, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Rechtshulp Hetzelfde geldt voor de privé-rechtsbijstandsverzekering: de kosten van rechtshulp bij zakelijke conflicten zijn niet gedekt door de privé-verzekering. Informeer bij een verzekeringsagent welke verzekeringen u nodig heeft. Haal de brochure Goed verzekerd van start bij de Kamer van Koophandel. 10

11 4 Woonhuis of bedrijfspand? Te vinden in dit hoofdstuk Bestemmingsplan Fiscale aftrekbaarheid van huisvestingskosten Bedrijfsruimte elders? Veel parttime-ondernemers voeren hun ondernemersactiviteiten vanuit hun woonhuis. In veel gevallen is daar ook geen bezwaar tegen, maar u moet wel met een aantal zaken rekening houden. Bestemmingsplan De gemeente bepaalt wat de bestemming van een pand of plek is. De meeste woonhuizen hebben een woonbestemming. Formeel houdt dat in dat daar geen bedrijf mag worden gevestigd. In de praktijk wordt de vestiging van een bedrijf aan huis vaak toch gedoogd, op voorwaarde dat: het bedrijf in huis slechts een kantoorfunctie heeft; er geen klanten naar het woonhuis komen; er geen enkele vorm van overlast aan omwonenden kan ontstaan; er slechts een klein deel van het huis voor bedrijfsactiviteiten wordt gebruikt. Voorbeelden van bedrijven waarbij de kans groot is dat de gemeente en/of omwonenden wel bezwaar zullen maken zijn: een winkel, machinewerkplaats, kapsalon of schoonheidssalon. Informeer tijdig bij uw gemeente naar bestemmingsplannen. Fiscale aftrekbaarheid van huisvestingskosten De kosten van een bedrijfsruimte zijn volledig aftrekbaar. Is uw bedrijf in uw woning gevestigd, dan stelt de fiscus extra voorwaarden: De werkruimte moet een zelfstandig gedeelte van de woning zijn. Denk bijvoorbeeld aan een eigen opgang of ingang. Als u elders werkruimte heeft, dient 70% van het inkomen in de ruimte thuis te worden verdiend. Heeft u geen werkruimte elders dan moet tenminste 30% van het inkomen in de ruimte thuis worden verdiend. 11

12 4 Als u aan bovenstaande eisen voldoet, kunt u maximaal 4% van de waarde van de werkruimte en een evenredig deel van de kosten van uw werkruimte fiscaal aftrekken. Informeer bij de Belastingdienst naar de aftrekbaarheid van bedrijfshuisvestingskosten in úw situatie. Zorg voor een professionele bereikbaarheid Professionele bereikbaarheid Ondernemen vanuit uw woonhuis drukt de kosten aanzienlijk. Het huren of kopen van een bedrijfspand is over het algemeen alleen zinvol voor fulltime-ondernemers. Maar stel uzelf altijd de vraag: hoe komt bedrijfshuisvesting aan huis over op mijn klanten of opdrachtgevers? Bespaar in elk geval niet op de middelen die u professioneel bereikbaar maken. En let op dat u de kosten daarvoor niet te laag inschat. Een aantal tips Gebruik uw privé-telefoon alleen privé en zorg voor een apart zakelijk telefoonnummer. Noem consequent uw handelsnaam als u opneemt. Zorg voor een fax die altijd operationeel is. Wees bereikbaar via . Probeer het gebruik van een antwoordapparaat te vermijden. Schakel liever een kantoorservicebureau in dat de secretariaatsfunctie van uw bedrijf op zich neemt. Onderzoek wijst uit dat antwoordapparaten klanten wegjagen. Ontvang uw (potentiële) klanten niet thuis, maar ga zoveel mogelijk naar uw klanten toe. Als dat niet kan, spreek dan af op neutraal terrein, bijvoorbeeld in een geschikt restaurant. Ook kunt u een ruimte in een bedrijfsverzamelgebouw huren. Vaak is het mogelijk per uur te betalen. Maak gebruik van een mobiele telefoon. Zorg er tegelijkertijd voor dat deze geen storende factor is in gesprekken met andere zakelijke relaties. Houd rekening met een huurrecht Bedrijfsruimte elders? Wanneer u niet de mogelijkheid heeft om vanuit huis te werken, dan is er een aantal goedkope en flexibele alternatieven. Zo kunt u bijvoorbeeld een ruimte huren in een bedrijfsverzamelgebouw. Het voordeel van een bedrijfsverzamelgebouw is dat de huurprijzen relatief laag zijn en dat er soepele huurvoorwaarden zijn, zoals een korte opzegtermijn. Daarnaast bieden bedrijfsverzamelgebouwen vaak facilitaire diensten zoals een receptie en een telefoon- en faxservice. Gaat u een kantoor of winkelpand huren, houd dan rekening met het huurrecht. Heeft u alleen een opslagruimte nodig dan kunt u een opslagbox huren. Informeer bij de Kamer van Koophandel naar een overzicht van bedrijfsverzamelgebouwen bij u in de buurt. Informeer bij de Kamer van Koophandel naar het huurrecht voor kantoor- of winkelpanden. 12

13 5 Wat vindt uw werkgever ervan? Te vinden in dit hoofdstuk Belangenverstrengeling Een parttime-baan combineren met parttime-ondernemerschap kan uitlopen op een verstrengeling van belangen. Ga er vanuit dat uw werkgever toestemming moet geven voor uw zelfstandig ondernemerschap. De onderneming mag nooit een negatieve invloed hebben op uw inzet en productiviteit als werknemer. Het zal duidelijk zijn dat een werkgever eerder bezwaar maakt als u een fulltime-dienstverband heeft. Vaak staat in uw arbeidsovereenkomst, CAO of personeelsreglement of het is toegestaan om naast uw loondienstverband een onderneming te starten en of er sprake is van een concurrentiebeding. Ga na of er bij de arbeidsovereenkomst tussen u en uw werkgever sprake is van een concurrentiebeding dat u in uw zelfstandig ondernemerschap kan beperken. Bespreek met uw werkgever de mogelijkheden om naast uw baan een eigen bedrijf te beginnen. 13

14 6 Netwerken Te vinden in dit hoofdstuk Ervaring uitwisselen Netwerkorganisaties Een van de valkuilen van een klein bedrijf is dat de ondernemer met één opdracht meestal niet meer beschikbaar is voor andere opdrachten. Dat lijkt een luxeprobleem, maar een potentiële opdrachtgever die te lang moet wachten, zal uitwijken naar de grotere, flexibelere concurrent en komt waarschijnlijk nooit meer bij u terug. Samenwerken zorgt voor flexibiliteit Samenwerking met andere kleine bedrijven die hetzelfde probleem hebben, kan uitkomst bieden. Door over en weer opdrachten door te geven, kunt u uw flexibiliteit pieken en dalen afvlakken en hoeft u geen nee te verkopen. Goede afspraken met uw collega-ondernemers zijn dan uiteraard van groot belang. En voor de klant of opdrachtgever moet het altijd helder zijn met wie hij zaken doet; met u of met uw collega-ondernemer. Maak tijdig goede afspraken met collega-ondernemers over samenwerken (samenwerkingsovereenkomst). Als u dringend iemand nodig hebt, is daar geen tijd meer voor. Ervaringen uitwisselen in netwerk Werken aan een netwerk is belangrijk voor elke ondernemer. Vooral ondernemers met een eenpersoonsbedrijf hebben behoefte aan een mogelijkheid in netwerk om ervaringen uit te wisselen. Dat kan door u aan te sluiten bij een netwerkorganisatie of een ondernemersvereniging. Er zijn verenigingen voor specifieke branches en speciale belangenverenigingen voor bijvoorbeeld jonge, vrouwelijke of allochtone ondernemers. Denk ook eens aan de plaatselijke winkeliersvereniging of de belangenvereniging van een bedrijventerrein. U kunt via de Kamer van Koophandel onderzoeken welke netwerkorganisaties en ondernemersverenigingen er in uw regio zijn. 14

15 7 Wat u verder moet regelen Te vinden in dit hoofdstuk Vergunningen Aansluiten bedrijfschap Inschrijven handelsregister Zodra u zich bedrijfsmatig presenteert, bent u verplicht zich in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De inschrijvingen in het handelsregister zijn openbaar; zo kan iedereen nagaan of u bevoegd bent uw bedrijf uit te oefenen en wie er nog meer uit naam van uw bedrijf mogen handelen. Andersom kunt u daar natuurlijk ook gebruik van maken. Altijd handig als u wilt weten met wie u in zee gaat. Schrijf u in bij het handelsregister Bij de inschrijving in het handelsregister wordt onder meer gevraagd naar de rechtsvorm en de handelsnaam van het nieuwe bedrijf. De bekendste rechtsvormen zijn: eenmanszaak, vennootschap onder firma (V.O.F.) en besloten vennootschap (B.V.). Aangezien tussen deze rechtsvormen grote verschillen zijn op het gebied van aansprakelijkheid, belastingen en oprichtingsvereisten is het soms moeilijk om de juiste keuze te maken. De Kamer van Koophandel, maar ook de accountant kunnen u daarbij ondersteunen. Uw handelsnaam is vaak het visitekaartje van uw bedrijf: een goed klinkende, veelzeggende naam kan veel vertellen over uw bedrijf en uw bedrijfsfi losofie. Daarnaast moet u er bij het kiezen van een handelsnaam rekening mee houden dat u met de naam geen verwarring of misleiding teweegbrengt, bijvoorbeeld doordat uw handelsnaam te veel lijkt op andere namen of merken. U kunt de Kamer van Koophandel een landelijk handelsnaamonderzoek laten uitvoeren, of u kunt zelf summier onderzoek doen via Vraag bij de Kamer van Koophandel om meer informatie over de inschrijving in het handelsregister en de rechtsvormen. Neem voor inschrijving in het handelsregister een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, rijbewijs, ID-kaart). Laat de Kamer van Koophandel een landelijk handelsnaamonderzoek uitvoeren (hier zijn kosten aan verbonden). 15

16 7 Op 18 juli 2007 is per Koninklijk Besluit de vestigingswet afgeschaft. Voor een aantal activiteiten is echter wel een vergunning nodig, bijvoorbeeld voor de horeca, transport- en taxibedrijven. En start u een bedrijf dat vanwege de producten of bedrijfsvoering een belasting voor het milieu vormt, dan heeft u in principe een milieuvergunning nodig. Deze wordt door de gemeente afgegeven. Een aantal branches kent een registratie bij een bedrijf- of productschap. Op basis van de Wet op de Bedrijfsorganisaties bent u hierbij verplicht aangesloten. In het kort is een bedrijfschap een soort belangenvereniging voor een specifieke branche. Voor een productschap geldt hetzelfde alleen dan voor bedrijven die de schakels vormen in de productiekolom van grondstof tot eindproduct. Vraag bij de Kamer van Koophandel na welke vergunningen u voor uw onderneming nodig heeft. Zoek uit of u aangesloten dient te worden bij een bedrijfschap. 16

17 Meer weten? Informatie van de Kamer van Koophandel Ondernemingsplan Startersmagazine Seminar Starten als parttime ondernemer Huurovereenkomsten Bedrijfsverzamelgebouwen in uw regio Netwerken in uw regio Informatie over vergunningen Diverse bedrijfschappen Inschrijven in het handelsregister Aanvragen handelsnaamonderzoek kijk bij ondernemen in uw regio Informatie van de Belastingdienst Informatie over aftrekposten (starters en huisvesting), inkomstenbelasting en BTW Belasting Telefoon Daarnaast heeft de Belastingdienst de volgende uitgaven: Brochure Verklaring arbeidsrelatie Aanvraagformulier Verklaring arbeidsrelatie Formulier Opgaaf gegevens startende onderneming Brochure vermindering van BTW voor kleine ondernemers Starterskrant voor ondernemers Overige informatie UWV, informatie over vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering Verbond van Verzekeraars Nederlandse Vereniging van Assurantieadviseurs Bronnen; ondernemerworden-22.html zorgtoeslag_wie_wat_wanneer.html#p0_0 Begint_u_een_eigen_bedrijf/index.aspx

18 Colofon Uitgever Kamer van Koophandel Nederland Watermolenlaan 1 Postbus 191, 3440 AD Woerden Telefoon: (0348) Fax: (0348) Redactie en tekst Marleen Schrijver, Kamer van Koophandel Fotografie Kamer van Koophandel Nederland Ontwerp/opmaak Dart Design en Kamer van Koophandel Nederland september 2009, E , Vereniging Kamers van Koophandel, Woerden Hoewel deze brochure met uiterste zorg is samengesteld, kan voor de inhoud geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard. Aan de inhoud kunnen ook geen rechten worden ontleend. Behoudens uitzonderingen door de Wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende(n) niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. De uitgever is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen van kopiëren, als bedoeld in artikel 17 lid 2, Auteurswet 1912 en in het k.b. van 20 juni 1974 (Stbl. 351) ex artikel 16b Auteurswet, te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden. Copyright reserved. Subject to the exceptions provided for by law, no part of this publication may be reproduced and/or published in print, by photocopying, on microfilm or in any other way without the written consent of the copyrightholder(s); the same applies to whole or partial adaptions. The publisher retains the sole right to collect from third parties fees payable in respect of copying.

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT INHOUDSOPGAVE DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT 02 Inleiding 02 WAT MOET IK DOEN ALS DE WERKGEVER MIJN LOON NIET MEER BETAALT? 03 WAT IS SURSEANCE

Nadere informatie

VIJF MANIEREN OM DIT BOEK TE GEBRUIKEN

VIJF MANIEREN OM DIT BOEK TE GEBRUIKEN VIJF MANIEREN OM DIT BOEK TE GEBRUIKEN 1 Dé zelfstandige bestaat niet, daarom beschrijft hoofdstuk 1 vijf prototypen. Kijk welk type bij je past (dat kunnen er meer zijn, want de typen overlappen deels)

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden?

Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden? Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden? Informatie, advies en financieringsmogelijkheden voor ondernemers Heeft u een eigen bedrijf of zelfstandig beroep en lukt het u (tijdelijk) niet

Nadere informatie

Stand van Zaken Zonder Personeel

Stand van Zaken Zonder Personeel Stand van Zaken Zonder Personeel Structurele karakterschets van zzp'ers: resultaten meting I, voorjaar 2010, zzp-panel drs. N.E. de Vries drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, september 2010 ISBN: 978-90-371-1016-6

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Zelfstandigen zonder personeel

Zelfstandigen zonder personeel Zelfstandigen zonder personeel drs. P. Vroonhof (EIM) drs. H. Tissing (Bureau Bartels) drs. M. Swaters (Bureau Bartels) drs. A. Bruins (EIM) dr. E. Davelaar (Bureau Bartels) Zoetermeer, 10 oktober 2008

Nadere informatie

Help! Ik word werkgever. Handboek voor nieuwe werkgevers

Help! Ik word werkgever. Handboek voor nieuwe werkgevers Help! Ik word werkgever Handboek voor nieuwe werkgevers Inhoud Voorwoord 4 1. Werkgever in spe 5 1.1 Waar moet ik aan denken voor ik werkgever word? 5 1.2 Hoe vind ik een geschikte werknemer? 5 1.3 Wat

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie