Parttime ondernemen. Ondernemingsplan. Hoe zit dat met de belastingen? Welke verzekeringen zijn nodig? Woonhuis of bedrijfspand?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parttime ondernemen. Ondernemingsplan. Hoe zit dat met de belastingen? Welke verzekeringen zijn nodig? Woonhuis of bedrijfspand?"

Transcriptie

1 Ondernemingsplan opstellen Hoe zit dat met de belastingen? Welke verzekeringen zijn nodig? Woonhuis of bedrijfspand? Wat vindt uw werkgever ervan? Netwerken Wat u verder moet regelen Parttime ondernemen S OCHTENDS NAAR DE BAAS, S MIDDAGS EIGEN BAAS...

2 In deze brochure: 1 Ondernemingsplan opstellen? 4 2 Hoe zit dat met de belastingen? 5 BTW Inkomstenbelasting Verklaring arbeidsrelatie (VAR) 3 Welke verzekeringen heeft u nodig? 8 Persoonlijke verzekeringen Bedrijfsverzekeringen 4 Woonhuis of bedrijfspand? 11 Bestemmingsplan Fiscale aftrekbaarheid van huisvestingskosten Bedrijfsruimte elders? 5 Wat vindt uw werkgever ervan? 13 6 Netwerken 14 7 Wat u verder moet regelen 15

3 Parttime ondernemen In de afgelopen decennia heeft werken een andere dimensie gekregen. We veranderen steeds sneller van baan of gaan in deeltijd werken. Dat laatste komt meestal voort uit de behoefte om de thuissituatie te combineren met een baan. Deze ontwikkelingen brengen het zelfstandig ondernemerschap voor veel mensen een flinke stap dichterbij: zij combineren een baan met parttime ondernemerschap. Drie op de vijf startende ondernemers zijn voor het levensonderhoud niet volledig aangewezen op de inkomsten uit de onderneming. Zij hebben naast het ondernemerschap een partner die in het levensonderhoud voorziet (51%) of een andere bron van inkomsten (49%). De andere bron van inkomsten is meestal werk in loondienst (47%). Minder vaak gaat het om een uitkering (20%), om een pensioen (13%) of om inkomsten uit een andere onderneming (12%). (Bron: EIM Leven van het bedrijf Mei 2006.) Maar parttime ondernemen betekent geen half werk. Voor parttime-ondernemers gelden over het algemeen dezelfde wetten en regels als voor fulltime-ondernemers. Maar waar moet u als startende deeltijdondernemer nou specifiek op letten? Om u daar een idee van te geven, hebben we deze brochure geschreven. Wilt u meer informatie over het starten van een eigen bedrijf, vraag dan bij de Kamer van Koophandel naar het Startersmagazine.

4 1 Ondernemingsplan opstellen? Te vinden in dit hoofdstuk Cruciale vragen Ondernemingsplan geeft beter resultaat Ik heb geen financiering van de bank nodig. Ik loop toch nauwelijks risico. Dit is een argument dat veel parttime-ondernemers gebruiken om geen ondernemingsplan te schrijven. Dat is jammer, want ook als er geen financiering nodig is, kan het ondernemingsplan inzichten opleveren die de start van een onderneming professioneler en efficiënter laten verlopen. Schrijf dus altijd een plan. Het hoeft geen dik rapport te zijn, maar dwing uzelf wel tot het kort en bondig formuleren van de antwoorden op een aantal cruciale vragen, zoals: Welke (juridische) randvoorwaarden zijn er voor uw situatie? Welke producten en diensten gaat u precies aanbieden en wat gaat u niet doen? Op welke afnemers gaat u zich richten? Welke acties gaat u ondernemen om een opdracht te verkrijgen? Hoe zorgt u ervoor dat u goed bereikbaar bent voor (potentiële) klanten? Wat wordt uw uurtarief, of uw verkoopprijs? Wat worden uw algemene leverings- en betalingsvoorwaarden? Met ondernemingsplan een beter resultaat De praktijk heeft uitgewezen dat (parttime-)ondernemers met een ondernemingsplan een beter resultaat boeken. Een ondernemingsplan schrijft u daarom in de eerste plaats voor uzelf. Op vindt u informatie over het opstellen van een ondernemingsplan. 4

5 2 Hoe zit dat met de belastingen? Te vinden in dit hoofdstuk BTW Inkomstenbelasting Verklaring arbeidsrelatie (VAR) Iedere ondernemer moet belasting betalen. Ondernemers in een eenmanszaak, VOF of maatschap krijgen te maken met BTW en inkomstenbelasting. De meeste parttime ondernemers zijn BTW-plichtig BTW Als ondernemer bent u in vrijwel alle gevallen verplicht uw klanten BTW in rekening te brengen. De hoogte van het tarief is afhankelijk van het soort producten of diensten. De BTW die u ontvangt, draagt u af aan de Belastingdienst, maar u mag de BTW die u zelf aan uw leveranciers heeft betaald ervan aftrekken. De praktijk wijst uit dat de meeste parttimeondernemers BTW-plichtig zijn, en dus een BTW-nummer krijgen toegewezen, ook als de omvang van het bedrijf klein is. De kleineondernemersregeling Voor ondernemers die per saldo weinig BTW hoeven te betalen, is er de kleineondernemersregeling. Toepassing van die regeling betekent dat u minder (of zelfs helemaal geen) BTW betaalt. U kunt ook ontheffing van de aangifte voor de BTW vragen. U moet dan wel uw facturen administreren en bewaren voor een eventuele controle. Er gelden drie voorwaarden voor de kleineondernemersregeling: 1. U hoeft in een jaar (na aftrek van voorbelasting) minder dan 1.883,- aan BTW af te dragen aan de Belastingdienst. 2. U heeft een eenmanszaak, V.O.F., C.V. of maatschap. 3. U voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de BTW, zoals het uitreiken en bewaren van uw facturen. Hoe groot de belastingvermindering is, hangt af van het BTW-bedrag dat u in een bepaald jaar aan de Belastingdienst moet betalen. Komt u in aanmerking voor deze regeling, dan moet u bij uw aangifte inkomstenbelasting dit voordeel bij uw winst optellen. 5

6 2 Inkomstenbelasting Om als ondernemer voor de inkomstenbelasting erkend te worden moet u aan bepaalde eisen voldoen. De Belastingdienst let bij de beoordeling op een aantal punten: Hoeveel klanten heeft uw onderneming? Hoe zelfstandig is uw onderneming? Wat is de omvang (in tijd en geld) van uw werkzaamheden? Loopt u ondernemersrisico? Hoe maakt uw onderneming zich bekend naar buiten? Bent u aansprakelijk voor de schulden van de onderneming? Maakt u winst en zo ja, hoeveel? Erkenning als ondernemer levert extra aftrekposten op Aftrekposten Als de Belastingdienst u als ondernemer voor de inkomstenbelasting aanmerkt, heeft u recht op een aantal zogenoemde ondernemersfaciliteiten. Dit zijn aftrekposten voor de belasting zoals de investeringsaftrek, de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) en de ondernemersaftrek. Deze laatste bestaat uit de volgende onderdelen: zelfstandigenaftrek en startersaftrek; de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk; de meewerkaftrek; MKB vrijstelling; de stakingsaftrek. Voor de eerste vier genoemde aftrekposten moet u ook voldoen aan het urencriterium: u moet minstens uur per jaar aan uw bedrijf besteden. Dat komt neer op bijvoorbeeld 50 weken van 24,5 uur. Bent u de afgelopen 5 jaar al eens ondernemer geweest? Dan geldt ook de regel dat u meer dan 50% van uw totale arbeidstijd aan uw onderneming moet besteden. Een uitzondering wordt gemaakt bij een zwangerschap. Voor de periode van uw wettelijke zwangerschaps- en bevallingsverlof (minimaal 16 weken) rekent de Belastingdienst het gemiddelde aantal uren dat u in de daaraan voorafgaande periode heeft gewerkt. Maximaal één kalenderjaar geldig Verklaring arbeidsrelatie (VAR) Start u als ZZP-er of freelancer en weet u niet zeker of de inkomstenbelasting u als ondernemer beschouwt? Vraag dan de Verklaring arbeidsrelatie aan bij de Belastingdienst. Met deze verklaring heeft u zekerheid over de fiscale status van uw ondernemerschap. Is de Belastingdienst van mening dat u geen zelfstandig ondernemer bent, maar in dienst bij uw opdrachtgever, dan heeft dat consequenties voor u en uw opdrachtgever. Uw opdrachtgever moet dan loonbelasting en sociale premies afdragen. Een Verklaring arbeidsrelatie is maximaal één kalenderjaar geldig. Wilt u hier meer over lezen? Download de brochure Freelance ondernemen via 6

7 2 Informeer bij de Kamer van Koophandel naar aanvullende informatie over inkomstenbelasting en BTW. Op vind u aanvullende documentatie. Vraag bij de Belastingdienst naar het formulier Opgaaf Startende Onderneming of download het op Door het ingevuld te retourneren, vraagt u de fiscus om een voorlopige beoordeling van uw ondernemerschap en krijgt u al dan niet een BTW-nummer. Wilt u (vooraf) zekerheid over uw status van ondernemerschap, vraag dan de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aan bij de Belastingdienst. De verklaring is maximaal 1 kalenderjaar geldig. De genoemde belastingregelingen gelden alleen voor ondernemers met een eenmanszaak, V.O.F., C.V. of maatschap. Als u voor een andere rechtsvorm kiest, bijvoorbeeld de B.V., gelden die regelingen niet. U krijgt dan bovendien te maken met vennootschapsbelasting. Gemeenschappelijke inschrijving Als u een eenmanszaak, vof of cv start, kunt u zich tijdens uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel ook aanmelden bij de Belastingdienst. Maakt u gebruik van deze Gemeenschappelijke Inschrijving, dan hoeft u het formulier Opgaaf startende onderneming niet in te sturen. Maatschappen kunnen geen gebruik maken van de Gemeenschappelijke Inschrijving. Maakt u geen gebruik van de Gemeenschappelijke Inschrijving en begint u een eenmanszaak, vof of cv, dan moet u het formulier Opgaaf startenden onderneming wel invullen en opsturen. Dit formulier is ook voor u bestemd als u samen met anderen een maatschap begint. Ook kunt u het formulier gebruiken als de vof, cv of maatschap ontstaat uit 1 of meer bestaande ondernemingen. 7

8 3 Welke verzekeringen heeft u nodig? Te vinden in dit hoofdstuk Persoonlijke verzekeringen Bedrijfsverzekeringen Ondernemers lopen over het algemeen meer risico s dan niet-ondernemers. Besteed daarom aandacht aan het inventariseren van de voor u relevante verzekeringen. Basisverzekering ziektekosten Persoonlijke verzekeringen Ziektekosten Voor een basisverzekering ziektekosten betalen ondernemers net als iedereen een nominale premie van rond de 1.100,-. Deze premie betaalt u aan uw ziektekostenverzekeraar. Indien gewenst kunt u daar ook een aanvullende verzekering afsluiten. Naast de nominale premie betaalt u ook een inkomensafhankelijke premie. Deze wordt door de Belastingdienst geïnd. Voor zelfstandigen bedraagt deze premie 4,8% van het inkomen als ondernemer tot een maximum van ,-. De premie bedraagt dus maximaal 1.554,-. Als u naast uw inkomen als zelfstandige ook loon ontvangt, dan wordt eerst over dat loon de regels voor werknemers toegepast. De inkomensafhankelijke bijdrage is dan 6,9% over maximaal ,- (dus maximaal 2.233,-). Deze bijdrage wordt door de werkgever vergoed. Meer informatie over de nieuwe zorgverzekering: Meer informatie over de zorgtoeslag: Zorgtoeslag Voor mensen met een lager inkomen is er een tegemoetkoming in de kosten vanuit de overheid; de zorgtoeslag. Eénpersoonshuishoudens met een inkomen van maximaal ,- en partners met een gezinsinkomen van maximaal ,- kunnen deze Zorgtoeslag rechtstreeks bij de Belastingdienst aanvragen. 8

9 3 Vrijwillig verzekeren Inkomensverzekering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid Als u in loondienst werkt en ziek wordt, zorgt uw werkgever ervoor dat het salaris wordt doorbetaald. Wordt u arbeidsongeschikt, dan heeft u voor de uren die u in loondienst werkte recht op WIA. De inkomsten uit uw onderneming vallen weg als u arbeidsongeschikt raakt en niet verzekerd bent tegen dit risico. U kunt de inkomsten uit onderneming bij ziekte of arbeidsongeschiktheid wel vrijwillig verzekeren. Daarbij is het belangrijk af te wegen hoe afhankelijk u bent van de inkomsten uit uw bedrijf voor uw privé-uitgaven. Iemand die voor zichzelf begint kan zich vrijwillig verzekeren bij UWV tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of andere inkomensderving. Slechte risico s zoals ongezonde mensen of relatief oude mensen krijgen bij particuliere verzekeraars moelijk of tegen zeer hoge premies een verzekering geregeld. Het UWV accepteert iedereen zonder meer. Voorwaarde is dan wel dat die vrijwillige verzekering binnen 13 weken na beëindiging van de loondienst wordt afgesloten. Vraag informatie over de vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering aan bij het UWV of bij particuliere verzekeringsmaatschappijen. Het Verbond van Verzekeraars heeft op verzoek van MKB-Nederland een alternatieve verzekering voor de WAZ ingevoerd. Vraag hiernaar bij een particuliere verzekeraar. Werkloosheid Werkt u gedurende langere tijd in loondienst, dan bouwt u recht op WW op. De hoogte van uw WW-uitkering houdt direct verband met het aantal uren en de periode dat u in loondienst heeft gewerkt. Een ondernemer kan voor de uren die hij voor zijn eigen bedrijf maakt geen aanvullende werkloosheids-verzekering afsluiten. Bedrijfsverzekeringen Verzekeringsmaatschappijen trekken een scherpe grens tussen privé en zakelijk. Naast het verzekeren van persoonlijke risico s is het ook verstandig om in beeld te brengen welke bedrijfsverzekeringen voor u van belang kunnen zijn. Bedenk daarbij dat verzekeringsmaatschappijen meestal een scherpe grens trekken tussen privé-risico s en zakelijke risico s. Dit is ook het geval bij de eenmanszaak en de vennootschap onder firma, waarbij vanuit aan-sprakelijkheidsoogpunt het privé- en zakelijke vermogen juist één geheel zijn. Inboedel Is uw onderneming gevestigd in uw woonhuis? Dan zal een deel van uw inboedel waarschijnlijk als bedrijfsmiddel worden gebruikt (computer, kantoorinrichting). Veel verzekeringspolissen maken een duidelijk onderscheid tussen de zakelijke inboedel en de privéinboedel. Verzekeringsmaatschappijen trekken een scherpe grens tussen privé en zakelijk 9

10 3 Vraag na in hoeverre uw privé-inboedelverzekering het risico van de zakelijk gebruikte middelen dekt. Wettelijke aansprakelijkheid (WA) Een privé WA-verzekering dekt niet de risico s van uw bedrijfsactiviteiten. Sluit daarom een WA-verzekering voor bedrijven af. Zelfs als u een heel klein bedrijf heeft. Ook kunt u afhankelijk van de branche waarin u werkt, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Rechtshulp Hetzelfde geldt voor de privé-rechtsbijstandsverzekering: de kosten van rechtshulp bij zakelijke conflicten zijn niet gedekt door de privé-verzekering. Informeer bij een verzekeringsagent welke verzekeringen u nodig heeft. Haal de brochure Goed verzekerd van start bij de Kamer van Koophandel. 10

11 4 Woonhuis of bedrijfspand? Te vinden in dit hoofdstuk Bestemmingsplan Fiscale aftrekbaarheid van huisvestingskosten Bedrijfsruimte elders? Veel parttime-ondernemers voeren hun ondernemersactiviteiten vanuit hun woonhuis. In veel gevallen is daar ook geen bezwaar tegen, maar u moet wel met een aantal zaken rekening houden. Bestemmingsplan De gemeente bepaalt wat de bestemming van een pand of plek is. De meeste woonhuizen hebben een woonbestemming. Formeel houdt dat in dat daar geen bedrijf mag worden gevestigd. In de praktijk wordt de vestiging van een bedrijf aan huis vaak toch gedoogd, op voorwaarde dat: het bedrijf in huis slechts een kantoorfunctie heeft; er geen klanten naar het woonhuis komen; er geen enkele vorm van overlast aan omwonenden kan ontstaan; er slechts een klein deel van het huis voor bedrijfsactiviteiten wordt gebruikt. Voorbeelden van bedrijven waarbij de kans groot is dat de gemeente en/of omwonenden wel bezwaar zullen maken zijn: een winkel, machinewerkplaats, kapsalon of schoonheidssalon. Informeer tijdig bij uw gemeente naar bestemmingsplannen. Fiscale aftrekbaarheid van huisvestingskosten De kosten van een bedrijfsruimte zijn volledig aftrekbaar. Is uw bedrijf in uw woning gevestigd, dan stelt de fiscus extra voorwaarden: De werkruimte moet een zelfstandig gedeelte van de woning zijn. Denk bijvoorbeeld aan een eigen opgang of ingang. Als u elders werkruimte heeft, dient 70% van het inkomen in de ruimte thuis te worden verdiend. Heeft u geen werkruimte elders dan moet tenminste 30% van het inkomen in de ruimte thuis worden verdiend. 11

12 4 Als u aan bovenstaande eisen voldoet, kunt u maximaal 4% van de waarde van de werkruimte en een evenredig deel van de kosten van uw werkruimte fiscaal aftrekken. Informeer bij de Belastingdienst naar de aftrekbaarheid van bedrijfshuisvestingskosten in úw situatie. Zorg voor een professionele bereikbaarheid Professionele bereikbaarheid Ondernemen vanuit uw woonhuis drukt de kosten aanzienlijk. Het huren of kopen van een bedrijfspand is over het algemeen alleen zinvol voor fulltime-ondernemers. Maar stel uzelf altijd de vraag: hoe komt bedrijfshuisvesting aan huis over op mijn klanten of opdrachtgevers? Bespaar in elk geval niet op de middelen die u professioneel bereikbaar maken. En let op dat u de kosten daarvoor niet te laag inschat. Een aantal tips Gebruik uw privé-telefoon alleen privé en zorg voor een apart zakelijk telefoonnummer. Noem consequent uw handelsnaam als u opneemt. Zorg voor een fax die altijd operationeel is. Wees bereikbaar via . Probeer het gebruik van een antwoordapparaat te vermijden. Schakel liever een kantoorservicebureau in dat de secretariaatsfunctie van uw bedrijf op zich neemt. Onderzoek wijst uit dat antwoordapparaten klanten wegjagen. Ontvang uw (potentiële) klanten niet thuis, maar ga zoveel mogelijk naar uw klanten toe. Als dat niet kan, spreek dan af op neutraal terrein, bijvoorbeeld in een geschikt restaurant. Ook kunt u een ruimte in een bedrijfsverzamelgebouw huren. Vaak is het mogelijk per uur te betalen. Maak gebruik van een mobiele telefoon. Zorg er tegelijkertijd voor dat deze geen storende factor is in gesprekken met andere zakelijke relaties. Houd rekening met een huurrecht Bedrijfsruimte elders? Wanneer u niet de mogelijkheid heeft om vanuit huis te werken, dan is er een aantal goedkope en flexibele alternatieven. Zo kunt u bijvoorbeeld een ruimte huren in een bedrijfsverzamelgebouw. Het voordeel van een bedrijfsverzamelgebouw is dat de huurprijzen relatief laag zijn en dat er soepele huurvoorwaarden zijn, zoals een korte opzegtermijn. Daarnaast bieden bedrijfsverzamelgebouwen vaak facilitaire diensten zoals een receptie en een telefoon- en faxservice. Gaat u een kantoor of winkelpand huren, houd dan rekening met het huurrecht. Heeft u alleen een opslagruimte nodig dan kunt u een opslagbox huren. Informeer bij de Kamer van Koophandel naar een overzicht van bedrijfsverzamelgebouwen bij u in de buurt. Informeer bij de Kamer van Koophandel naar het huurrecht voor kantoor- of winkelpanden. 12

13 5 Wat vindt uw werkgever ervan? Te vinden in dit hoofdstuk Belangenverstrengeling Een parttime-baan combineren met parttime-ondernemerschap kan uitlopen op een verstrengeling van belangen. Ga er vanuit dat uw werkgever toestemming moet geven voor uw zelfstandig ondernemerschap. De onderneming mag nooit een negatieve invloed hebben op uw inzet en productiviteit als werknemer. Het zal duidelijk zijn dat een werkgever eerder bezwaar maakt als u een fulltime-dienstverband heeft. Vaak staat in uw arbeidsovereenkomst, CAO of personeelsreglement of het is toegestaan om naast uw loondienstverband een onderneming te starten en of er sprake is van een concurrentiebeding. Ga na of er bij de arbeidsovereenkomst tussen u en uw werkgever sprake is van een concurrentiebeding dat u in uw zelfstandig ondernemerschap kan beperken. Bespreek met uw werkgever de mogelijkheden om naast uw baan een eigen bedrijf te beginnen. 13

14 6 Netwerken Te vinden in dit hoofdstuk Ervaring uitwisselen Netwerkorganisaties Een van de valkuilen van een klein bedrijf is dat de ondernemer met één opdracht meestal niet meer beschikbaar is voor andere opdrachten. Dat lijkt een luxeprobleem, maar een potentiële opdrachtgever die te lang moet wachten, zal uitwijken naar de grotere, flexibelere concurrent en komt waarschijnlijk nooit meer bij u terug. Samenwerken zorgt voor flexibiliteit Samenwerking met andere kleine bedrijven die hetzelfde probleem hebben, kan uitkomst bieden. Door over en weer opdrachten door te geven, kunt u uw flexibiliteit pieken en dalen afvlakken en hoeft u geen nee te verkopen. Goede afspraken met uw collega-ondernemers zijn dan uiteraard van groot belang. En voor de klant of opdrachtgever moet het altijd helder zijn met wie hij zaken doet; met u of met uw collega-ondernemer. Maak tijdig goede afspraken met collega-ondernemers over samenwerken (samenwerkingsovereenkomst). Als u dringend iemand nodig hebt, is daar geen tijd meer voor. Ervaringen uitwisselen in netwerk Werken aan een netwerk is belangrijk voor elke ondernemer. Vooral ondernemers met een eenpersoonsbedrijf hebben behoefte aan een mogelijkheid in netwerk om ervaringen uit te wisselen. Dat kan door u aan te sluiten bij een netwerkorganisatie of een ondernemersvereniging. Er zijn verenigingen voor specifieke branches en speciale belangenverenigingen voor bijvoorbeeld jonge, vrouwelijke of allochtone ondernemers. Denk ook eens aan de plaatselijke winkeliersvereniging of de belangenvereniging van een bedrijventerrein. U kunt via de Kamer van Koophandel onderzoeken welke netwerkorganisaties en ondernemersverenigingen er in uw regio zijn. 14

15 7 Wat u verder moet regelen Te vinden in dit hoofdstuk Vergunningen Aansluiten bedrijfschap Inschrijven handelsregister Zodra u zich bedrijfsmatig presenteert, bent u verplicht zich in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De inschrijvingen in het handelsregister zijn openbaar; zo kan iedereen nagaan of u bevoegd bent uw bedrijf uit te oefenen en wie er nog meer uit naam van uw bedrijf mogen handelen. Andersom kunt u daar natuurlijk ook gebruik van maken. Altijd handig als u wilt weten met wie u in zee gaat. Schrijf u in bij het handelsregister Bij de inschrijving in het handelsregister wordt onder meer gevraagd naar de rechtsvorm en de handelsnaam van het nieuwe bedrijf. De bekendste rechtsvormen zijn: eenmanszaak, vennootschap onder firma (V.O.F.) en besloten vennootschap (B.V.). Aangezien tussen deze rechtsvormen grote verschillen zijn op het gebied van aansprakelijkheid, belastingen en oprichtingsvereisten is het soms moeilijk om de juiste keuze te maken. De Kamer van Koophandel, maar ook de accountant kunnen u daarbij ondersteunen. Uw handelsnaam is vaak het visitekaartje van uw bedrijf: een goed klinkende, veelzeggende naam kan veel vertellen over uw bedrijf en uw bedrijfsfi losofie. Daarnaast moet u er bij het kiezen van een handelsnaam rekening mee houden dat u met de naam geen verwarring of misleiding teweegbrengt, bijvoorbeeld doordat uw handelsnaam te veel lijkt op andere namen of merken. U kunt de Kamer van Koophandel een landelijk handelsnaamonderzoek laten uitvoeren, of u kunt zelf summier onderzoek doen via Vraag bij de Kamer van Koophandel om meer informatie over de inschrijving in het handelsregister en de rechtsvormen. Neem voor inschrijving in het handelsregister een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, rijbewijs, ID-kaart). Laat de Kamer van Koophandel een landelijk handelsnaamonderzoek uitvoeren (hier zijn kosten aan verbonden). 15

16 7 Op 18 juli 2007 is per Koninklijk Besluit de vestigingswet afgeschaft. Voor een aantal activiteiten is echter wel een vergunning nodig, bijvoorbeeld voor de horeca, transport- en taxibedrijven. En start u een bedrijf dat vanwege de producten of bedrijfsvoering een belasting voor het milieu vormt, dan heeft u in principe een milieuvergunning nodig. Deze wordt door de gemeente afgegeven. Een aantal branches kent een registratie bij een bedrijf- of productschap. Op basis van de Wet op de Bedrijfsorganisaties bent u hierbij verplicht aangesloten. In het kort is een bedrijfschap een soort belangenvereniging voor een specifieke branche. Voor een productschap geldt hetzelfde alleen dan voor bedrijven die de schakels vormen in de productiekolom van grondstof tot eindproduct. Vraag bij de Kamer van Koophandel na welke vergunningen u voor uw onderneming nodig heeft. Zoek uit of u aangesloten dient te worden bij een bedrijfschap. 16

17 Meer weten? Informatie van de Kamer van Koophandel Ondernemingsplan Startersmagazine Seminar Starten als parttime ondernemer Huurovereenkomsten Bedrijfsverzamelgebouwen in uw regio Netwerken in uw regio Informatie over vergunningen Diverse bedrijfschappen Inschrijven in het handelsregister Aanvragen handelsnaamonderzoek kijk bij ondernemen in uw regio Informatie van de Belastingdienst Informatie over aftrekposten (starters en huisvesting), inkomstenbelasting en BTW Belasting Telefoon Daarnaast heeft de Belastingdienst de volgende uitgaven: Brochure Verklaring arbeidsrelatie Aanvraagformulier Verklaring arbeidsrelatie Formulier Opgaaf gegevens startende onderneming Brochure vermindering van BTW voor kleine ondernemers Starterskrant voor ondernemers Overige informatie UWV, informatie over vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering Verbond van Verzekeraars Nederlandse Vereniging van Assurantieadviseurs Bronnen; ondernemerworden-22.html zorgtoeslag_wie_wat_wanneer.html#p0_0 Begint_u_een_eigen_bedrijf/index.aspx

18 Colofon Uitgever Kamer van Koophandel Nederland Watermolenlaan 1 Postbus 191, 3440 AD Woerden Telefoon: (0348) Fax: (0348) Redactie en tekst Marleen Schrijver, Kamer van Koophandel Fotografie Kamer van Koophandel Nederland Ontwerp/opmaak Dart Design en Kamer van Koophandel Nederland september 2009, E , Vereniging Kamers van Koophandel, Woerden Hoewel deze brochure met uiterste zorg is samengesteld, kan voor de inhoud geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard. Aan de inhoud kunnen ook geen rechten worden ontleend. Behoudens uitzonderingen door de Wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende(n) niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. De uitgever is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen van kopiëren, als bedoeld in artikel 17 lid 2, Auteurswet 1912 en in het k.b. van 20 juni 1974 (Stbl. 351) ex artikel 16b Auteurswet, te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden. Copyright reserved. Subject to the exceptions provided for by law, no part of this publication may be reproduced and/or published in print, by photocopying, on microfilm or in any other way without the written consent of the copyrightholder(s); the same applies to whole or partial adaptions. The publisher retains the sole right to collect from third parties fees payable in respect of copying.

Parttime ondernemen. s ochtends naar de baas, s middags eigen baas...

Parttime ondernemen. s ochtends naar de baas, s middags eigen baas... Parttime ondernemen s ochtends naar de baas, s middags eigen baas... Inhoudsopgave Parttime ondernemen 3 Ondernemingsplan maken 4 Hoe zit het met de belastingen? 5 Welke verzekeringen heeft u nodig? 8

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat Commanditaire vennootschap oprichten. De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat er twee soorten vennoten

Nadere informatie

Belangrijke stappen in je voorbereiding

Belangrijke stappen in je voorbereiding Belangrijke stappen in je voorbereiding Een bedrijf starten kan op allerlei manieren: fulltime, parttime of als zzp'er. Wat je ook kiest, je moet goed voorbereid aan de slag. Onderstaande punten helpen

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40 Inhoud Voorwoord 11 1 Het starten van een onderneming en de administratie 13 1.1 Algemeen 13 1.2 Inschrijven in het Handelsregister 13 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst 15 1.4 Het opzetten van een

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 De eerste handelingen van de zzp er / 1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Inschrijven in het handelsregister van de onderneming / 1 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst / 3 1.4 Het opzetten

Nadere informatie

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg?

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Leo Vollebregt Bestuurder Zorg Stichting ZZP Nederland» Opgericht in februari 2006» 35.000 ZZPers, grootste van het land» Samenwerkingsvorm

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Checklist voor starters

Checklist voor starters Bakker & Bakker accountants & adviseurs pagina: 1 van 6 Checklist voor starters Als u een onderneming start, is er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. U dient een groot aantal zaken te regelen

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Hij die niet kan lachen, moet geen winkel beginnen Inhoudsopgave 3 Een goede start is het halve werk Wie

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

Administratieve valkuilen startende ondernemers

Administratieve valkuilen startende ondernemers Administratieve valkuilen startende ondernemers Barneveld, 29 november 2011 Cooster coaching accountants Jan van Leeuwen AA Agenda Starten Administratie Belastingen Accountant, boekhouder of.. Starten

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 7 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

Goed voorbereid van start. Marieke Slot ondernemersadviseur

Goed voorbereid van start. Marieke Slot ondernemersadviseur Goed voorbereid van start Marieke Slot ondernemersadviseur Feiten en cijfers 2015 Het totaal aantal bedrijven is toegenomen met 4% (188.000 nieuwe bedrijven) Minder faillissementen en opheffingen (-25%)

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord

Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord Wat gaan we vanavond doen - Kamer van Koophandel - Handige tips - Belastingdienst - Omzetbelasting - Inkomstenbelasting De Kamer van Koophandel laat u altijd

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2016 Programma Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 3 Administratie Administratie

Nadere informatie

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer? Dan kan er onduidelijkheid zijn of uw opdrachtgever loonbelasting, loonheffingen moet

Nadere informatie

Een eigen bedrijf en dan?

Een eigen bedrijf en dan? Een eigen bedrijf en dan? Hieronder treft u de belangrijkste onderwerpen aan, waarmee u als (startend) ondernemer geconfronteerd kunt worden. Opstellen ondernemingsplan Natuurlijk bent u niet verplicht

Nadere informatie

MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS

MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS Seminar Belastingen Financiering in de creatieve industrie. 18-03-2010 MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS Administratie Financiële administratie Eisen van

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

Dienstverband Waarnemen Zelfstandige praktijk

Dienstverband Waarnemen Zelfstandige praktijk Dienstverband Waarnemen Zelfstandige praktijk 9 juli 2014 Peter de Leeuw De huisarts in dienstverband: Arbeidscontract: loon, arbeid en gezag CAO HIDHA s en AHG ( gezondheidscentra) Juridisch Arbeidscontract:

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Adviezen voor startende ondernemers

Adviezen voor startende ondernemers Adviezen voor startende ondernemers Vincent van Koersveld Gecertificeerd Register Arbeidsdeskundige 3-2-2009 Start onderneming 9.0.doc 2 Vooropmerking Inhoud Bijgaande syllabus heeft geen pretentie om

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

Brochure Gastouderopvang & Belasting

Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Inkomsten van gastouders... 5 Algemeen... 5 Winst

Nadere informatie

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken?

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Inlenersaansprakelijkheid, wat is dat eigenlijk? En kun je die aansprakelijkheid vermijden, of elders beleggen? Het inlenen van tijdelijk personeel

Nadere informatie

*065900401* Melding Loonheffingen. Belastingdienst. Aanmelding Werkgever. Waarom dit formulier?

*065900401* Melding Loonheffingen. Belastingdienst. Aanmelding Werkgever. Waarom dit formulier? Belastingdienst Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd voor personen, ondernemingen of organisaties die werkgever worden. U wordt werkgever als u voor

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

FREELANCERS, ZELFSTANDIGEN EN ZZP ERS

FREELANCERS, ZELFSTANDIGEN EN ZZP ERS FREELANCERS, ZELFSTANDIGEN EN ZZP ERS KNMvD, januari 2011 Versie 1.2 Freelancer, zelfstandige en zzp er De aanduiding freelancer, zelfstandige en ZZP-er (afkorting voor zelfstandige zonder personeel) zijn

Nadere informatie

1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co.

1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co. 1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co. 5. Toekomstperspectief Werken als zzp-er Verschillen

Nadere informatie

Samen in Business. Starters informatie voor kinderopvang. Administratie & Advies. 12 december 2013

Samen in Business. Starters informatie voor kinderopvang. Administratie & Advies. 12 december 2013 Administratie & Advies Starters informatie voor kinderopvang 12 december 2013 TELEFOON EMAIL WEBSITE Kalmarweg 14-3, 9723 JG Groningen 06-48401281 info@sameninbusiness.nl www.sameninbusiness.nl Voorwoord

Nadere informatie

Succesvol voor jezelf beginnen

Succesvol voor jezelf beginnen R.M. van Schaik Succesvol voor jezelf beginnen Eigen baas INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Rechtsvorm 3. Het ondernemers of businessplan 4. De inschrijving en je bedrijfsnaam 5. Het bedrijf 6. Huisvesting

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Vrijwillige verzekering buitenland Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, de WAO en de

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN

VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN INHOUDSOPGAVE SKVR Freelance tarieven...3 Wat zijn de uurtarieven voor freelancers?...3 Waarom is het uurtarief voor een payroller lager?...3 Wat is het beleid van SKVR

Nadere informatie

Publi l e i ke k e Zaa a k

Publi l e i ke k e Zaa a k 0 ZZP-ers, een zegen of een last? 1 ZZP, waar staat dat voor? Zonder Zorgen Produceren? Zeer Zeker Poen? Zeer Zwakke Positie? Zelfstandige Zonder Personeel! 2 Inhoud 1 Wat is een ZZP-er Hoe wordt je ZZP-er

Nadere informatie

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden?

Nadere informatie

IK WORD FREELANCER Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma (VOF) Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Commanditaire vennootschap (CV)

IK WORD FREELANCER Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma (VOF) Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Commanditaire vennootschap (CV) IK WORD FREELANCER Zelfstandig ondernemer worden, dat is wat veel werknemers graag zouden willen. Het starten van een onderneming is eigenlijk vrij eenvoudig. Als starter dien je je in te schrijven bij

Nadere informatie

Startershandleiding voor 'startende ondernemers'

Startershandleiding voor 'startende ondernemers' Startershandleiding voor 'startende ondernemers' 0497Administratie Turnhoutseweg 22G 5541 NX Reusel Telefoon: 0497-64 44 44 Email: Website: info@0497administratie.nl www.0497administratie.nl Startershandleiding

Nadere informatie

Een eigen praktijk (starten), zonder sores?

Een eigen praktijk (starten), zonder sores? Een eigen praktijk (starten), zonder sores? Bathmen, 30 oktober 2012 Jeroen Renkema, praktijkadviseur VvAA Inhoud een eigen praktijk is leuk en lastig? do s en don ts voor de zelfstandig ondernemer - Visie

Nadere informatie

STARTERSPLEIN ROZ. Belastingdienst.nl/zakelijk Belastingdienst.nl/starters. @BDzakelijk. 6 november 2014

STARTERSPLEIN ROZ. Belastingdienst.nl/zakelijk Belastingdienst.nl/starters. @BDzakelijk. 6 november 2014 STARTERSPLEIN ROZ Belastingdienst.nl/zakelijk Belastingdienst.nl/starters 6 november 2014 Programma Ondernemen en belastingzaken Administratie en factureren Ondernemen en btw / aangifte doen Ondernemen

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*15FD Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling. U betaalt dan

Nadere informatie

UBER PARTNER BRIEFING NOTE NEDERLAND

UBER PARTNER BRIEFING NOTE NEDERLAND 1 UBER PARTNER BRIEFING NOTE NEDERLAND Deze Partner Briefing Note" bevat informatie over de btw-behandeling van transacties tussen Uber, de Partner (uzelf) en uw passagiers (Riders). Daarnaast biedt het

Nadere informatie

Uit er aar d zijn wij

Uit er aar d zijn wij Uiteraard zijn wij Wie kunnen BTW terugvorderen? Alle particulieren die op of na 20 juni 2013 (factuurdatum is geldend) een zonnepaneel installatie hebben aangeschaft kunnen de BTW terugvorderen. Particulieren

Nadere informatie

Online ondernemen. MODULE: Juridische zaken & Fiscale voordelen. Opleiding

Online ondernemen. MODULE: Juridische zaken & Fiscale voordelen. Opleiding Online ondernemen MODULE: Juridische zaken & Fiscale voordelen Inhoud: Wanneer ben je ZZP er? Rechtsvormen: Fiscale voordelen Juridische zaken Opleiding Naam Klas 1 Online Ondernemen Fiscale en Juridische

Nadere informatie

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders Inhoudsopgave Uw zorg, ons werk 2 Vier gratis diensten U kunt rekenen op onze deskundige hulp Advies en modelovereenkomsten 4 Advies over de juiste modelovereenkomst SVB Servicecentrum PGB Administratieve

Nadere informatie

Financiële basiskennis voor zzp-ers. Inzicht in uw financiële situatie

Financiële basiskennis voor zzp-ers. Inzicht in uw financiële situatie Financiële basiskennis voor zzp-ers Inzicht in uw financiële situatie 2013 Programma Inleiding en doel seminar Tarief bepalen Begrotingen Financieringsmogelijkheden Begrippen cash flow, rentabiliteit,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl)

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*14FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling.

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Inhoud Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? pagina 3 U kiest voor flexibiliteit pagina 5 U verzekert zich voor

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine onder nemersregeling. U betaalt dan minder of helemaal

Nadere informatie

Werken als zzp er. Advieswijzer

Werken als zzp er. Advieswijzer Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

Inkomenspositie van startende ondernemers

Inkomenspositie van startende ondernemers M201112 Inkomenspositie van startende ondernemers drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2011 Inkomenspositie van startende ondernemers Enkele jaren na de start met een bedrijf is slechts een kwart van de ondernemers

Nadere informatie

Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL

Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL 12345 2008 Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL Inhoud Inhoud 2 Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*13FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling.

Nadere informatie

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor :

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor : Ouderschapsverlof Inhoud Ouderschapsverlof vastleggen in Loon...1 Wat is ouderschapsverlof?...3 Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen?...4 Gevolgen voor uw socialezekerheidsrechten bij verlof...4 Ouderschapsverlof

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijstand zelfstandigen (Bbz)

Aanvraagformulier Bijstand zelfstandigen (Bbz) Aanvraagformulier Bijstand zelfstandigen (Bbz) Toelichting Met dit formulier vraagt u bijstand voor zelfstandigen aan. Stuur kopieën van alle gevraagde bewijsstukken mee. Stuur geen originele bewijsstukken,

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Algemene informatie faillissement FNV KIEM

Algemene informatie faillissement FNV KIEM Algemene informatie faillissement FNV KIEM Inleiding Als u deze informatie leest dan heeft u er waarschijnlijk mee te maken of u krijgt hiermee te maken dat uw werkgever failliet wordt verklaard. In een

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken.

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. INSTRUCTIE BTW BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. Let op: Ondanks dat we met zorg deze instructie

Nadere informatie

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2013

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2013 Woongarant Hypotheekbeschermingsplan 2013 Woongarant Woongarant staat garant voor onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De opgebouwde expertise stelt ons in staat om excellente producten

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Van een uitkering naar een eigen bedrijf

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Van een uitkering naar een eigen bedrijf Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Van een uitkering naar een eigen bedrijf Inhoud Als u voor uzelf wilt beginnen 2 Vanuit een WW-uitkering een eigen bedrijf beginnen 3 Vanuit Ziektewet- of

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE

NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE Kleos Postbus 23 7400 GA Deventer T: 0570 67 35 55 F: 0172 46 69 98 E: software@kluwer.nl I: kleos.kluwer.nl/ Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is

Nadere informatie

RECHTSVORMEN. www.damd.nl

RECHTSVORMEN. www.damd.nl www.damd.nl Rechtsvormen Welke soorten rechtsvormen zijn er voor zzp ers? Hoe kun je je onderneming inschrijven bij de Kamer van Koophandel en waar moet je op letten bij het kiezen van een bedrijfsnaam?

Nadere informatie

Naam adviseur:... Adviseurnummer:... Polisnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:... E-mailadres contactpersoon:...

Naam adviseur:... Adviseurnummer:... Polisnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:... E-mailadres contactpersoon:... Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid (AOV) 1. Adviseur Naam adviseur:... Adviseurnummer:... Polisnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:... E-mailadres contactpersoon:... 2.

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

"Je ziet dingen en je zegt: 'Waarom?' Maar ik droom dingen die er nooit geweest zijn en ik zeg: 'Waarom niet?" (George Bernard Shaw, toneelschrijver)

Je ziet dingen en je zegt: 'Waarom?' Maar ik droom dingen die er nooit geweest zijn en ik zeg: 'Waarom niet? (George Bernard Shaw, toneelschrijver) "Je ziet dingen en je zegt: 'Waarom?' Maar ik droom dingen die er nooit geweest zijn en ik zeg: 'Waarom niet?" (George Bernard Shaw, toneelschrijver) Wanneer je een bedrijf opzet moet je altijd een aantal

Nadere informatie