Scriptie onderzoeksemester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scriptie onderzoeksemester"

Transcriptie

1 Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik

2 Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt Wouter van Emmerik Peter Esser Gijsbrecht van Amstelstraat BB Hilversum Onder supervisie Hogeschool Opleiding MSc. Alex Jongman Docent Hogeschool Utrecht Hogeschool Utrecht (HU) Nijenoord AS Utrecht Information Engineering Studiejaar Auteurs Hugo Zonderland

3 voorwoord Voor u ligt de scriptie gemaakt door het onderzoeksteam tijdens het onderzoek semester van de Hogeschool Utrecht tijdens studiejaar Als 3 e jaar Information Engineering studenten van de Hogeschool Utrecht hebben wij met leergierigheid en regelmatige gezonde discussie onderling dit onderzoek samen verricht. Graag willen wij hierbij onze begeleider Alex Jongman bedanken voor zijn fantastische inzet en tijd tijdens ons onderzoek, vooral de Apple bash sessies tijdens de wekelijkse meeting word gewaardeerd door het overgrote gedeelte van het onderzoeksteam. Ook willen wij esser-emmerik bedanken dat wij dit onderzoek voor hun mochten doen en voor de tijd die zij vrij hebben gemaakt. Daarnaast willen wij Ada Salomé bedanken voor de spelingscontrole! ;-) & & Hugo Zonderland Utrecht,

4 samenvatting Het onderzoek is verricht voor esser-emmerik, een IT webtechnologie bedrijf in Hilversum. Vanuit de klanten van esser-emmerik, Magento webshop ondernemers, is de vraag gekomen om inzicht te krijgen in het rendement van marketing kanalen. Volgens esser-emmerik zijn de ondernemers zich bewust van de kosten van marketing kanalen, zij weten echter niet of de marketing kanalen een positief rendement op leveren. Systemen als Google Analytics laten zien hoeveel omzet gegenereerd wordt maar niet of er winst of verlies wordt gemaakt. Het rendement wordt op het marketing kanaal en product per marketing kanaal niveau berekent. Door de ordernummers per marketing kanaal uit Google Analytics op te halen en de bijbehorende order- en productinformatie uit Magento op te vragen. Kan na invulling van deze waarden in de formules het rendement over marketing kanaal en rendement over de producten per marketing kanaal berekend worden. Door deze informatie op een dashboard weer te geven wordt voor de ondernemer het rendement inzichtelijk weergegeven. Met dit gegeven kan de ondernemer zijn organisatie sturen. 4

5 inhoudsopgave 1. INLEIDING 7 2. OPDRACHT ORGANISATIE PROBLEEMSTELLING HUIDIGE SITUATIE HOOFD- EN DEELVRAGEN ONDERZOEKSMETHODEN RENDEMENT TOTSTANDKOMING RENDEMENT FORMULE CONCLUSIE MAGENTO WAT IS MAGENTO KOSTEN OPHALEN UIT MAGENTO CONCLUSIE GOOGLE ANALYTICS WAT IS GOOGLE ANALYTICS? GEGEVENS IN GOOGLE ANALYTICS COST ANALYSE IN GOOGLE ANALYTICS GEGEVENS UITWISSELEN MET GOOGLE ANALYTICS CONCLUSIE IMPLEMENTATIE KEUZE DASHBOARD WAT IS EEN DASHBOARD IMPLEMENTATIE OPTIES CONCLUSIE PROTOTYPE ONTWIKKELMETHODE FEEDBACK CONCLUSIE CONCLUSIE EVALUATIE DISCUSSIE BIJLAGEN 34 BIJLAGE GOOGLE ANALYTICS BIJLAGE MAGENTO BIJLAGE ONDERZOEK RENDEMENT BIJLAGE SYSTEEM KEUZE BIJLAGE PROOF OF CONCEPT

6 BIJLAGE DEFINITIE RENDEMENT VOORBEELD BEREKENING FIGUREN TABELLEN VERGELIJKINGEN AFKORTINGEN WOORDENBOEK BRONNENLIJST 135 6

7 1. inleiding Tijdens het derde jaar van de opleiding Information Engineering is een onderzoek verricht door, en Hugo Zonderland. Dit onderzoek is verricht voor esser-emmerik, een internetbureau dat zich richt op online effectiviteit, gebruiksvriendelijkheid en rendement, is dit onderzoek verricht. Het onderzoek richt zich tot het berekenen van rendement over marketing kanalen. Hier is meer over te vinden in het hoofdstuk 2 Rendement. Een e-commerce ondernemer weet per maand wat hij kwijt is aan zijn online marketing, maar niet hoeveel winst hij uit dat marketing kanaal haalt en of de kosten opwegen tegen de winst. In dit onderzoek is onderzocht wat de mogelijke oplossingen zijn voor het probleem. Het onderzoek heeft een koppeling met Google Analytics en Magento. Waarom deze systemen betrokken zijn is te lezen in hoofdstuk 1 Opdracht en zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 4 Google Analytics en hoofdstuk 5 Magento. Woorden die schuin gedrukt zijn hebben een, (voor dit onderzoek) speciale betekenis of definitie. Deze woorden zijn terug te vinden in hoofdstuk 10.5 Woordenboek. De informatie verzameld tijdens dit onderzoek komt van het internet, de gebruikte bronnen zijn terug te vinden in hoofdstuk 10.6 Bronnenlijst. Het onderzoek richt zich tot het berekenen van rendement, de verwijzingen naar deze formules zijn terug te vinden onder hoofdstuk 10.3 Vergelijkingen. Het onderzoek wordt verricht in opdracht esser-emmerik voor de klanten van esseremmerik. Deze groep wordt in het document verder geschreven als Magento webshop ondernemer, ondernemer of een meervoudsvorm van beide. 7

8 2. opdracht Esser-emmerik is op zoek naar een oplossing die de klanten (Magento webshop ondernemers) van esser-emmerik het rendement van de door hun gebruikte marketing kanalen, inzichtelijk kan weergeven. Met deze gegevens moeten de ondernemers hun organisatie kunnen sturen organisatie esser-emmerik richt zich vooral op het verbeteren van online prestaties van zijn klanten. Dit doet esser-emmerik door gebruik te maken van verschillende technieken op gebied van webdesign, search engine optimalisation, usability en user experience. Hier onder zijn een aantal diensten toegelicht die het bedrijf aanbeidt: Ontwikkelen van webapplicaties esser-emmerik realiseert voor klanten websites met behulp van het content management systeem Wordpress en webshops met behulp van e-commerce software pakket Magento. Vindbaarheid verhogen op het internet Door SEO, SEA en de mogelijkheden van Social Media te gebruiken helpt esseremmerik de klant om de vindbaarheid van zijn website of webshop te verhogen. Conversie optimalisatie Naast het verhogen van de vindbaarheid op internet helpt esser-emmerik webshops met het verhogen van de conversie. Dit doet esser-emmerik door diverse marketing kanalen te monitoren met behulp van Google Analytics. Kansen en risico s inzichtelijk maken Wanneer een klant een idee heeft voor een website of webshop kan de klant aankloppen bij esser-emmerik voor een uitgebreide review van dit idee. Hierbij worden de kansen en risico s van dit idee verwerkt in een business concept. Klanten esser-emmerik heeft een brede klantenkring verspreid over Nederland. De doelgroep/klanten van esser-emmerik zijn bedrijven en geen particulieren. Dit doet esser-emmerik, omdat de aangeboden diensten alleen voor bedrijven geschikt zijn. 8

9 2.2. probleemstelling Vanuit Magento webshop ondernemers is de vraag ontstaan om inzicht te krijgen wat zij aan winst overhouden uit online marketing kanalen. De ondernemers weten wat zij maandelijks betalen aan online marketing, maar niet hoeveel rendement zij daaruit behalen. De ondernemers zijn bekend met Google Analytics, waarin de omzet wordt weergegeven, maar zij kunnen daarin niet zien of de marketing kanalen winst behalen. Volgens esser-emmerik willen de ondernemers weten wat het rendement is van online marketing kanalen. Er is onderzocht welke gegevens uit Google Analytics betreffende marketing kanalen, Magento en financiële bedrijfsgegevens nodig zijn. Daarnaast is onderzocht hoe deze gecombineerd moeten worden om rendement te berekenen, waarmee de ondernemer zijn organisatie kan sturen. De ondernemers moeten met behulp van variabelen indicatoren kunnen zien wat het rendement is na aftrek van verschillende bedrijfskosten waaronder: Kosten van het marketing kanaal (Kieskeurig, Beslist etc.) Inkoopprijs Hosting Opslag Huur Verzekeringen Personeel De oplossing, in de vorm van een systeem, zou voor de ondernemers inzicht moeten creëren in het rendement van marketing kanalen. Op basis van dit gegeven moet de ondernemer zijn organisatie kunnen sturen. Het systeem moet door esser-emmerik beheerd, uitgebreid en onderhouden worden en aangeboden worden aan toekomstige klanten, Magento webshop ondernemers. 9

10 2.3. huidige situatie Wanneer de ondernemer nu het rendement wil weten over marketing kanalen moet eerst contact gezocht worden met esser-emmerik. esser-emmerik gaat vervolgens inloggen in Google Analytics (website analyse software) om vast te kunnen stellen welke producten via welk marketing kanaal zijn verkocht, wat de omzet is, de verzendkosten en BTW zijn. Vervolgens moet esser-emmerik in Magento inloggen om daaruit de inkoop prijs per product te halen en deze weer opnemen in de berekening. Vervolgens kan de berekening gedaan worden en kunnen de resultaten met de ondernemer gedeeld worden. Om een beter beeld te krijgen van de huidige situatie, staat hieronder een voorbeeld uit gewerkt in stappen die uitgevoerd worden om het rendement te berekenen. Berekenen van rendement voor marketing kanaal Beslist.nl: 1. In Google Analytics worden van Beslist de volgende onderdelen genoteerd, gefilterd over een bepaalde periode (dag, week, maand): a. De omzet van Beslist.nl b. De verzendkosten van alle orders bij elkaar optellen c. De BTW bedragen van alle orders bij elkaar optellen d. De productnummers van de producten die verkocht zijn via Beslist.nl 2. Alle waarden worden in de rendement formule geplaatst waarna het rendement in procenten bekend is. Voor een voorbeeld van de berekening zie de bijlage Definitie rendement - Voorbeeld berekening Dit is voor esser-emmerik een tijdrovend en ingewikkeld proces. Bovenstaande voorbeeld laat zien welke stappen uitgevoerd worden om het rendement van één marketing kanaal vast te stellen. Wanneer dit voor meerdere marketing kanalen berekend moet worden is dit een arbeidsintensieve taak en een tijdrovend proces voor esser-emmerik. 10

11 2.4. hoofd- en deelvragen Om het onderzoek te sturen is de volgende hoofdvraag geformuleerd: Hoe kunnen verkoop- en product informatie en bedrijfskosten uitgewisseld worden met Google Analytics, om zo voor Magento webshop ondernemers inzichtelijk weer te geven wat het rendement is van verschillende marketing kanalen op een dashboard? Omdat de hoofdvraag bestaat uit meerdere onderwerpen zijn de volgende deelvragen geformuleerd die informatie geven over deze onderwerpen: 1. Welke informatie heeft een Magento webshop ondernemer nodig om te bepalen of een marketing kanaal rendeert? 2. Hoe vindt de uitwisseling van de gegevens uit Magento en Google Analytics plaats? 3. Hoe worden bedrijfskosten en gegevens uit Google Analytics en Magento overzichtelijk op een dashboard weergegeven en waar kan de webshop ondernemer deze raadplegen? 11

12 2.5. onderzoeksmethoden Om de deelvragen compacter te maken zodat ze makkelijker te beantwoorden zijn deze weer opgedeeld in subdeelvragen. In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe alle deel- en subdeelvragen onderzocht zijn en wat die als onderzoeksresultaat opleveren. De onderzoeksmethoden zijn voor de structuur gescheiden onder de verschillende deelvragen. Elke deelvraag kent tenminste één op te leveren product aangeduid als deliverable Deelvraag 1: Welke informatie heeft een Magento webshop ondernemer nodig om te bepalen of een marketing kanaal rendeert? Met deze deelvraag is in kaart gebracht welke informatie nodig is om te bepalen of een marketing kanaal rendeert. In de tabellen 1 tot en met 4 zijn de subdeelvragen uitgewerkt. [1.1] Wat is rendement in dit onderzoek? Tabel 1: wat is rendement in dit onderzoek? Methode Deliverable Deliverable Online literatuurstudie, ACM, Google Sholar raadplegen en deze toevoegen aan APA woordenlijst. Definitie woordenlijst in de scriptie genaamd Rendement. Document Rendement onderzoek waar het onderzoek in staat van de tot stand brenging van de rendement formule. [1.2] Wat is een marketing kanaal in dit onderzoek? Tabel 2: wat is een marketing kanaal in dit onderzoek? Methode Deliverable Online literatuurstudie, ACM, Google Sholar als uitgangspunt. Mocht dit niet genoeg informatie bieden dan word Google als extra informatiebron gebruikt. Definitie woordenlijst in de scriptie genaamd Marketing kanaal. [1.3] Wat is Magento en waarom wordt het gebruikt? Tabel 3: wat is Magento en waarom wordt het gebruikt? Methode Deliverable Online literatuurstudie met als uitgangspunt de website van Magento. Voor extra informatie Google raadplegen. Hoofdstuk in document Magento genaamd De kracht van Magento die kort omschrijft wat Magento is. 12

13 [1.4] Hoe wordt rendement bepaald? Tabel 4: Hoe wordt rendement bepaald? Methode Deliverable Online literatuurstudie, brainstorm sessie met esser-emmerik. Onderdeel in scriptie genaamd Rendement berekening waarin met een formule en tekstuele toelichting wordt getoond hoe rendement berekent wordt Deelvraag 2. Hoe vindt de uitwisseling van de gegevens uit Magento en Google Analytics plaats? Met deze deelvraag is in kaart gebracht wat Google Analytics en Magento zijn en hoe gegevens uitgewisseld kunnen worden met deze systemen. Met het antwoord op deze vraag kan een uitspraak gedaan worden over de technische invulling van een proof of concept. De deelvraag is opgedeeld in subvragen met de daar bijbehorende onderzoeksmethode en welke deliverables gerealiseerd zijn. Deze staan vermeld in tabellen 5 tot en met 8. [2.1] Wat is Google Analytics? Welke gegevens zijn beschikbaar in Google Analytics? Hoe worden gegevens met Google Analytics uitgewisseld? Hoe worden gegevens weergegeven in Google Analytics? Hoe wordt Google Analytics ingesteld? Tabel 5: wat is Google Analytics? Methode Online literatuurstudie met als basis de website van Google Analytics. Deliverable 1 Document genaamd Google Analytics waarin antwoord gegeven wordt op hierboven beschreven vragen. Deliverable 2 Hoofdstuk Google Analytics in dit document. [2.2] Welke product informative is beschikbaar in Magento? Tabel 6: welke product informatie is beschikbaar in Magento? Methode Deliverable Online literatuurstudie van technische documentatie van Magento op de website van Magento. Een referentie in het document Magento naar de documentatie van Magento met de productinformatie. 13

14 [2.3] Welke klant informative is beschikbaar in Magento? Tabel 7: Welke klant informatie is beschikbaar in Magento? Methode Deliverable Online literatuurstudie van technische documentatie van Magento op de website van Magento. Een lijst in het document Magento genaamd Klant informatie in Magento met variabelen die gebruikt worden in Magento om een klant te beschrijven. [2.4] Hoe worden gegevens met Magento uitgewisseld? Tabel 8: Hoe worden gegevens met Magento uitgewisseld? Methode Online literatuurstudie van technische documentatie van Magento op de website van Magento. Deliverable 1 Een hoofdstuk in het document Magento genaamd Communicatie met Magento die beschrijft hoe gegevens met Magento uitgewisseld kunnen worden. Deliverable 2 Proof of concept die aantoont dat er gecommuniceerd kan worden met zowel Google Analytics als Magento Deelvraag 3: Hoe worden bedrijfskosten en gegevens uit Google Analytics en Magento overzichtelijk op een dashboard weergegeven en waar kan de webshop ondernemer deze raadplegen? Met deze deelvraag is in kaart gebracht wat webshop ondernemers willen zien op een dashboard. De deelvraag is opgedeeld in subvragen met de bijbehorende onderzoeksmethode en welke deliverables het oplevert. Deze deelvraag gaat de specificaties opleveren hoe het dashboard ontworpen gaat worden. De resultaten zullen terug te vinden in de bijlagen onder Proof of Concept. [3.1] Wat is een dashboard? Tabel 9: wat is een dashboard? Methode Deliverable Online literatuurstudie, voornamelijk Google Definitie in de woordenlijst in de scriptie genaamd Dashboard. 14

15 [3.2] Bieden Magento of Google Analytics de mogelijkheid om gegevens te berekenen, eventueel op te slaan, of moet er een eigen systeem ontwikkeld worden? Aan welke specificatie eisen moet het systeem voldoen? Op welk systeem worden de gegevens berekent? Worden de uitkomsten van de berekeningen opgeslagen? Tabel 10: bieden Magento of Google Analytics de mogelijkheid om gegevens te berekenen, eventueel op te slaan, of moet er een eigen systeem ontwikkeld worden? Methode Brainstorm sessie met esser-emmerik, afweging/overweging van kennis die opgedaan uit de documenten Magento en Google Analytics. Deliverable 1 Proof of concept Cost upload Google Analytics. Deliverable 2 Advies rapport Systeem keuze. [3.3] Hoe wordt een dashboard gerealiseerd waarop inzichtelijk gegevens worden weergegeven aan de hand van adviezen uit dit onderzoek? Welke gegevens zijn nodig om het dashboard inzichtelijk te maken? Tabel 11: hoe wordt een dashboard gerealiseerd waarop inzichtelijk gegevens worden weergegeven aan de hand van adviezen uit dit onderzoek? Methode Deliverable Agile ontwikkel traject, Brainstorm sessie met esser-emmerik Prototype. Een werkend dashboard waarop overzichtelijk gegevens weergegeven worden. 15

16 3. rendement In dit hoofdstuk zijn alle onderzoeksresultaten over rendement beschreven. Hiervoor is eerst de definitie van rendement vast gesteld. In dit onderzoek betekent rendement de winst van de omzet in percentages. Om rendement te bepalen kan de standaard rendement formule gebruikt worden: Vergelijking 1: standaard rendement formule rendement = Winst Omzet 100 Omdat deze formule te abstract is om in het onderzoek te gebruiken, zijn de variabelen ontleed en toegelicht hoe deze ingevuld moeten worden totstandkoming rendement formule In de standaard rendement formule is het woord winst gebruikt. Om winst te berekenen wordt de volgende formule gebruikt: Vergelijking 2: standaard winst formule winst = omzet kosten In bovenstaande formule komen de begrippen omzet en kosten terug. Deze begrippen hebben een eigen betekenis binnen dit onderzoek. Deze zijn hieronder toegelicht: Omzet Omzet bestaat uit alle kosten (bijvoorbeeld verkoopprijs, BTW, verzendkosten en administratieve kosten) die aan de klant in rekening zijn gebracht. Kosten Kosten bestaan uit variabelen die onderverdeeld zijn in drie categorieën: Indirecte kosten Directe kosten Marketing kanaal kosten 16

17 Indirecte kosten Indirecte kosten bestaat uit alle kosten die niet direct zijn toe te kennen aan een product, deze kosten zijn gerelateerd aan de bedrijfsvoering. Deze kosten staan niet op een order maar worden (indirect) aan de klant doorberekend. Dit zijn bijvoorbeeld: Gas, water en licht Personeel Verzekeringen Huur pand Directe kosten Directe kosten zijn de kosten die (direct) toe te kennen zijn aan een product, deze zijn terug te vinden op een order en zijn: BTW Inkoopprijs Verzendkosten Marketing kanaal kosten Marketing kanaal kosten zijn kosten die de ondernemer betaald voor het marketing kanaal. Dit kan door middel van klik kosten, in abonnement vorm of een combinatie van deze twee. Marketing kanaal kosten zijn niet terug te vinden op de order, daarom staat dit niet in bovenstaande lijst van directe kosten. Omdat de marketing kanaal kosten betaald moeten worden, worden deze toegekend aan producten. Dit is omdat marketing kanaal kosten gemaakt worden om de verkoop,van producten, te bevorderen. Om de marketing kanaal kosten toe te kennen aan één product wordt het totaal marketing kanaal kosten gedeeld door het totaal aantal verkochte producten. Dit levert de volgende formule op: Vergelijking 3: marketing kanaal kosten product marketing kanaal kosten product = Daarmee bestaan de directe kosten uit: BTW Inkoopkosten Verzendkosten Marketing kanaal kosten product totaal marketing kanaal kosten totaal verkochte producten Om de totale kosten van één product te berekenen moeten indirecte kosten bij de directe kosten opgeteld worden. Dit vormt een probleem, omdat de (totale) indirecte kosten niet bij één product opgeteld kunnen worden, omdat dan alle indirecte kosten aan één product worden toegekend. Om de indirecte kosten aan één product toe te kennen is een verhouding van de indirecte kosten nodig. Er zijn meerdere manieren om de verhouding te berekenen, zoals op afmetingen van een product, hoeveel tijd het 17

18 personeel met het product werkt of hoeveel dagen het product in het magazijn staat voordat het verkocht wordt. Deze gegevens zijn of niet terug te vinden of niet op een vaste locatie terug te vinden. Omdat het onderzoeksteam deze gegevens dus niet in handen heeft en kan krijgen, heeft het onderzoeksteam na goedkeuring van esseremmerik, gekozen om indirecte kosten te verdelen door te bepalen hoeveel omzet het product heeft gegenereerd ten aanzien van de totale omzet. Dit levert de volgende formule op: Vergelijking 4: omzet verhouding verhouding = omzet product / totale omzet De kosten van één product wordt op de volgende manier vastgesteld: Vergelijking 5: product kosten bepaling product kosten = (indirecte kosten verhouding) + directe kosten De (totale) kosten van de organisatie worden als volgt vastgesteld: Vergelijking 6: kosten bepaling kosten = indirecte kosten + totale directe kosten In de probleemstelling staat dat de ondernemer wil weten hoeveel rendement hij uit de gebruikte marketing kanalen haalt. De ondernemer ziet elke maand dat marketing kanalen hem geld kosten, onduidelijk is hoeveel winst uit de marketing kanalen gehaald is. Hoewel de ondernemer hiermee zijn organisatie kan sturen op marketing kanaal niveau, zegt dit niets over de producten die hij verkoopt. Het kan zijn dat bijvoorbeeld Kieskeurig, een positief rendement behaald terwijl er producten via het kanaal aangeboden worden waar verlies op gemaakt wordt. Door het rendement per product per marketing kanaal te berekenen kan de ondernemer sturen. Zo kan de ondernemer besluiten om producten waar hij het laagste rendement op behaald te vervangen voor andere producten. Uit brainstormsessies met esser-emmerik is naar voren gekomen dat esser-emmerik het rendement per product per marketing kanaal terug wil zien in het eindproduct. In het onderzoek zijn twee rendement niveau s te onderscheiden: Rendement van één marketing kanaal Rendement van product per marketing kanaal Nadat het onderzoeksteam de formule heeft geformuleerd is deze doorgenomen met esser-emmerik. Daar is uit gekomen dat de formule niet helemaal correct is. Dit was in eerste instantie winst over de kosten in plaats van winst over de omzet. Winst over de kosten is Return of Investment, verder geschreven als ROI. In een optimale situatie zouden rendement en ROI op het dashboard getoond dienen te worden. 18

19 Scriptie onderzoek semester 13/06/2013 Hugo Zonderland Naast het onderscheid van deze begrippen, kan ook een onderscheid gemaakt worden tussen rendement en ROI over een marketing kanaal en rendement en ROI over een product per marketing kanaal. Er zijn twee rendement niveaus en elk niveau kent rendement en ROI. De formule die eerder genoemd is in dit hoofdstuk kan gebruikt worden, alleen de definitie van omzet en kosten varieert per formule. Om deze verschillen weer te geven is gekozen om een andere notatie van de formule te gebruiken zoals hieronder vermeld staat. In de bijlage Rendement onderzoek hoofdstuk 2 Formule rendement berekening staat in detail te lezen hoe deze formules tot stand zijn gekomen. Om het rendement van een marketing kanaal te berekenen is de volgende formule tot stand gekomen: Vergelijking 7: rendement marketing kanaal Rendement(Marketing kanaal) = Winst(omzet marketing kanaal) 100 Omzet marketing kanaal Op de volgende pagina is de toelichting van winst van bovenstaande formule te zien. De omzet wordt niet toegelicht, omdat deze waarde rechtstreeks opgehaald kan worden uit Google Analytics zoals in hoofdstuk 4 Google Analytics te vinden is. Tabel 12: rendement marketing kanaal formule toelichting Legenda M = marketing kanaal V = verhouding van omzet marketing kanaal t. o. v. omzet webshop W = winst IK = indirecte kosten O = omzet DK = directe kosten K = kosten Formule van winst Vergelijking 8: winst vergelijking marketing kanaal W = O!"#$%&'()!"#""$ K!"#$%&'()!"#""$ = O!"#$%&'()!"#""$ (IK!"#$%&'()!"#""$ + DK) = O!"#$%&'()!"#""$ ((IK!"#$%&' V) + DK) = O!"#$%&'()!"#""$ (IK!"#$%&' (O!"#$%&'()!"#""$ / O!"#$%&' ) + DK) Het rendement van een product van een marketing kanaal wordt als volgt berekent: 19

20 Scriptie onderzoek semester 13/06/2013 Hugo Zonderland Vergelijking 9: rendement per product marketing kanaal Rendement(Product(Marketing kanaal)) Winst(Product(Marketing kanaal)) = 100 Omzet(Product(Marketing kanaal)) Hieronder is de toelichting te zien van winst van bovenstaande formule. Tabel 13: rendement per product marketing kanaal toelichting Legenda V = verhouding van product omzet t. o. v. marketing kanaal omzet W = winst IK = indirecte kosten O = omzet DK = directe kosten K = kosten Formule winst Vergelijking 10: winst vergelijking product marketing kanaal W = (O!"#$%&'()!"#""$ K!"#$%&'()!"#""$ ) V = (O!"#$%&'()!"#""$ (IK!"#$%&'()!"#""$ + DK)) V = (O!"#$%&'()!"#""$ ((IK!"#$%&' V) + DK)) V = (O!"#$%&'()!"#""$ (IK!"#$%&' (O!!"#$%& / O ) + DK)) V Het ROI van een marketing kanaal kan als volgt berekend worden: Vergelijking 11: ROI berekening marketing kanaal ROI(Marketing kanaal) = Winst(Marketing kanaal) 100 Kosten(Marketing kanaal) De winst en kosten zijn hetzelfde als bij de formule van rendement op marketing kanaal niveau. Het verschil is dat er bij deze formule de winst niet gedeeld wordt door de omzet, maar door de kosten. Als laatste is er de formule om het ROI van een product per marketing kanaal te berekenen. Deze is als volgt: Vergelijking 12: ROI berekening product per marketing kanaal ROI(Product(Marketing kanaal)) Winst(Product(Marketing kanaal)) = 100 Kosten(Product(Marketing kanaal)) Bij deze formule zijn de winst en kosten gelijk aan die van de formule van rendement op product per marketing kanaal niveau. 20

21 3.2. conclusie In dit onderzoek is de definitie van rendement: de winst van de omzet in percentages. Aanvankelijk werd door het onderzoeksteam gedacht dat er één formule tot stand gebracht zou moeten worden, uiteindelijk bleek dat vier variaties nodig zijn voor dit onderzoek. Om een onderscheid te maken tussen de variaties is gekozen om verschillende notaties te gebruiken. Dit is de rendement formule van een marketing met de nieuwe notatie: Vergelijking 13: nieuwe notatie rendement formule Rendement(Marketing kanaal) = Winst(Marketing kanaal) Omzet(Marketing kanaal) 100 Deze formule zal in het onderzoek en het proof of concept gebruikt worden om met de gegevens van Google Analytics en Magento het rendement van een marketing kanaal te bepalen. De deelvraag Welke informatie heeft een Magento webshop ondernemer nodig om te bepalen of een marketing kanaal rendeert? is hiermee nog niet beantwoord, deze wordt beantwoord in het hoofdstuk 3 Magento. 21

22 4. magento De rendement formule is in het hoofdstuk 3 Rendement vastgesteld. Een onderdeel van de rendement formule is directe kosten. De directe kosten bestaan uit product- en order informatie, informatie die in Magento opgeslagen is. In dit hoofdstuk is onderzocht wat Magento is, welke informatie nodig is om de rendement formule in te vullen en hoe deze informatie met Magento uitgewisseld kan worden wat is magento Magento is een gratis en volgens Bondarenko, A. (September 11, 2012) een populair e-commerce CMS software pakket waarmee een webshop gemaakt, beheerd en onderhouden kan worden. Magento wordt gebruikt door ondernemers, omdat het teveel tijd en geld zou kosten om zelf een e-commerce software pakket te ontwikkelen. Daarnaast zou een reden kunnen zijn dat andere pakketten te duur zijn. Door de vele plugins die beschikbaar zijn kan elke Magento webshop makkelijk naar wens ingericht worden. esser-emmerik gebruikt Magento om webshops op te zetten voor zijn klanten. De klanten van esser-emmerik gebruikten Magento om producten te verkopen, orders in te zien en producten te beheren kosten ophalen uit magento In hoofdstuk 2.1. Totstandkoming rendement formule onder het kopje Directe kosten staat dat directe kosten bestaan uit: BTW Inkoopprijs Verzendkosten Directe kosten zijn order- en product gerelateerd, informatie die opgeslagen is in Magento. Deze kosten worden ingevoerd door de ondernemer en gebruikt bij het verkopen van artikelen. Om de directe kosten uit Magento op te halen kan gebruik gemaakt worden van de Magento Application Programming Interface (API). Alle informatie die ingevoerd wordt door de ondernemer of de klanten van de Magento webshop (door gebruik ervan) kan opgehaald worden via de Magento API. Er zijn een drie protocollen om te communiceren met de Magento API: XML-RPC REST API SOAP (v1, v2, v2 WS-I Compliance mode) Om te bepalen welke gegevens opgehaald kunnen worden via de Magento API en om te testen hoe met de Magento API gecommuniceerd wordt is er een proof of concept 22

23 uitgevoerd. Aan de hand van de proof of concept is aangetoond dat de product gegevens op te halen zijn uit de Magento API door gebruik te maken van de Magento SOAP v1 API. De opzet en uitvoering van het proof of concept zijn nader toegelicht in de bijlage Proof of concept hoofdstuk 4 Communicatie met de Magento API. In de uitwerking van het proof of concept is een XML object met gegevens te vinden over een order en het verkochte product afkomstig uit een Magento store. Aan de hand van deze gegevens is in onderstaande tabel vastgesteld welke variabelen gebruikt zijn om de directe kosten te vullen. Tabel 14: directe kosten invulling met Magento API uitvoer variabelen Directe kost BTW Inkoopprijs Verzendkosten Magento API uitvoer variabele tax_amount base_cost base_shipping_amount 4.3. conclusie Om te toetsen of de kennis die vergaard is tijdens de literatuurstudie correct, is een proof of concept gedaan. De proof of concept laat een lijst gegevens zien die opgehaald worden door met de SOAP v1 API van Magento te communiceren. Uit het proof of concept is gebleken dat alle product informatie die is ingevoerd in het Magento beschikbaar is binnen API van Magento. Uit alle mogelijk variabelen zijn de directe kosten te koppelen aan gegevens uit Magento. De subdeelvraag Welke klant informatie is beschikbaar in Magento? is niet beantwoord, omdat na het beantwoorden van de andere vragen over Magento besloten is door het onderzoeksteam dat er genoeg informatie beschikbaar is en dat het antwoord op geen toegevoegde waarde zou hebben in dit onderzoek. Als conclusie kan gesteld worden dat het mogelijk is om met de Magento SOAP v1 API te communiceren en product- en order gegevens op te vragen. Er is hierbij gekozen om gebruik te maken van de SOAP v1 API, omdat met deze versie ook meerdere methodes in één API call gedaan kunnen worden. Dit ten opzichte van de SOAP v2 API waarbij voor elke methode één API verzoek gedaan moet worden. 23

HANDLEIDING ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE

HANDLEIDING ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE HANDLEIDING ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE Bij het bepalen van nieuwe woorden en teksten voor de zoekmachine moet rekening gehouden worden met de inhoud van de website, en hoe Google websites een rang geeft

Nadere informatie

Case 4 Consultancy. 28 April 2015. F.J.H. Bastiaansen. D.A.J. van Boeckholtz. Minor Online Marketing

Case 4 Consultancy. 28 April 2015. F.J.H. Bastiaansen. D.A.J. van Boeckholtz. Minor Online Marketing Case 4 Consultancy 28 April 2015 Auteurs L.A. van Aart F.J.H. Bastiaansen D.A.J. van Boeckholtz Opleiding Minor Online Marketing Beoordelend docent Arlon Biemans Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Remarketing...

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau

Inhoudsopgave. Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Inhoudsopgave Inleiding... 2 1.Maak een meetplan vóór je Google Analytics implementatie... 2 2. Profiel

Nadere informatie

Dashboards in Google Analytics. Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2

Dashboards in Google Analytics. Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2 Dashboards in Google Analytics Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2 2. Hoe stel je dashboards in?... 6 3. Praktische voorbeelden van dashboards... 12 4. Afsluitende tips... 26 Inleiding In Google Analytics

Nadere informatie

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls Call Tracking Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls September 2015 1 INLEIDING Online conversies en de kanalen waarvan ze afkomstig zijn, worden precies gemeten door

Nadere informatie

Google Analytics Training

Google Analytics Training Google Analytics Training www.actemium.nl Deel 1 - De basis - 29 Februari 2016 Inhoud Over Google Analytics Het bovenste menu Admin / Gebruikersniveau s Reporting Real-Time data Audience Acquisition Behavior

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau

Inhoudsopgave. Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Inhoudsopgave Inleiding... 2 1.Maak een meetplan vóór je Google Analytics implementatie... 2 2. Profiel

Nadere informatie

Google Analytics Handleiding 2016

Google Analytics Handleiding 2016 Google Analytics Handleiding 2016 2 Think Online BV 2016 Think Online BV Wil je meer inzicht krijgen in je websitebezoekers, ben je benieuwd hoeveel tijd zij per webpagina besteden en wil je weten hoe

Nadere informatie

TARIEVENLIJST Wij begeleiden u naar succes op internet.

TARIEVENLIJST Wij begeleiden u naar succes op internet. TARIEVENLIJST 2016 Wij begeleiden u naar succes op internet. Stap 1: Kennismakingsgesprek Wij laten Visit Media en onze werkwijze zien. Natuurlijk hoort u graag wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf.

Nadere informatie

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie

start om 19:00 uur 1

start om 19:00 uur 1 start om 19:00 uur 1 Certifications Google AdWords (Fundamentals, Display, Search) Google Analytics DoubleClick (DCM, DBM, DRM) 2 1. Voorstellen 2. Google Analytics 3. Analytics rapportages 4. Doelen instellen

Nadere informatie

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7)

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Afstudeerovereenkomst van Tim Wils Bijlage 1 Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Dit project betreft een eigen framework (soort API) waarmee relatief gemakkelijk en in korte tijd eindproducten opgezet

Nadere informatie

Hoe bouw je een goede website/webshop?

Hoe bouw je een goede website/webshop? Hoe bouw je een goede website/webshop? Een website/blog zit zo in elkaar, maar om er dan een goede, mooie en succesvolle website van te maken is een tweede. Hierbij komt veel meer kijken dan dat men denkt.

Nadere informatie

INHOUD. IQ LEADS Adres: Curieweg 8E Postcode: 2408 BZ Plaats: ALPHEN AAN DEN RIJN Telefoon: (0172) 421411 Email: info@iq-leads.

INHOUD. IQ LEADS Adres: Curieweg 8E Postcode: 2408 BZ Plaats: ALPHEN AAN DEN RIJN Telefoon: (0172) 421411 Email: info@iq-leads. INHOUD INLEIDING... 3 TIP 1: DOELGROEPOVERZICHT... 4 TIP 2: WAAR KOMEN UW BEZOEKERS BINNEN?... 5 TIP 3: HOE KOMEN BEZOEKERS BINNEN?... 8 TIP 4: FILTERS... 9 TIP 5: GOAL TRACKING... 10 TIP 6: INTELLIGENCE

Nadere informatie

WordStream is één van de grootste leveranciers van Internet Marketing software en tevens Google Premier SMB Partner.

WordStream is één van de grootste leveranciers van Internet Marketing software en tevens Google Premier SMB Partner. Voorwoord Bedankt voor het aanvragen van de expertreview van Wemessage. De expertreview biedt inzicht in onze werkwijze, de prestaties en de potentie van jullie Adwords campagne. In de onderstaande expertreview

Nadere informatie

SEO en Beslist.nl. Copyright Starteenwinkel.nl

SEO en Beslist.nl. Copyright Starteenwinkel.nl SEO en Beslist.nl Copyright Starteenwinkel.nl Lees in deze handleiding over: SEO en Beslist.nl 1. Hoe word ik goed gevonden in Google? 2. Waarom SEO en Beslist.nl belangrijk zijn 3. Hoe denkt Google? 4.

Nadere informatie

MARKTONDERZOEK. Content By Creative ArtWorks BV. Pagina 6 van 18

MARKTONDERZOEK. Content By Creative ArtWorks BV. Pagina 6 van 18 MARKTONDERZOEK De markt waarin The Webstarter zich bevindt is de markt van webdevelopment & webdesign. Veel bedrijven hebben al een website, maar je hebt altijd starters, bedrijven die toe zijn aan een

Nadere informatie

ABC Analytics Handleiding

ABC Analytics Handleiding ABC Analytics Handleiding Online zichtbaarheid wordt steeds belangrijker en je moet er in blijven investeren met het aantrekken van bezoekers door middel van campagnes, zoekmachine optimalisatie en social

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS. Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3

HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS. Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3 HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3 Wat zijn de kenmerken van je bezoekers?... 3 Welke apparaten gebruiken je website

Nadere informatie

HANDLEIDING CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM

HANDLEIDING CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM HANDLEIDING CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM Het CMS in het kort Middels het CMS zijn alle pagina s aanpasbaar, met uitzondering van het inschrijfformulier en sitemap. Een beheersysteem zorgt in de eerste plaats

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 2. Overzicht en specificering van additionele modules Naast de basis implementatie is het Steenstra CMS systeem uit te breiden met

Nadere informatie

Handleiding E-mail marketing met Google Analytics

Handleiding E-mail marketing met Google Analytics Handleiding E-mail marketing met Google Analytics Inhoudsopgave Basisbeginselen e-mail marketing met Google Analytics... 3 De implementatie van de metingen voor je e-mail campagnes... 3 Haal actiegerichte

Nadere informatie

Handleiding IZEE CMS. Dit is de handleiding voor IZEECMS

Handleiding IZEE CMS. Dit is de handleiding voor IZEECMS Handleiding IZEE CMS Dit is de handleiding voor IZEECMS Inhoudsopgave Inleiding... 4 Laatste update... 4 Voor wie is deze handleiding... 4 Vaste pagina s op de website... 4 Onduidelijkheden... 4 Voor het

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE SHOPHOUDER

HANDLEIDING VOOR DE SHOPHOUDER HANDLEIDING VOOR DE SHOPHOUDER 1. BEDIENINGSPANEEL 1 2 3 4 5 6 In het dashboard kun je een snel overzicht creeren op basis van een tijdsperiode. De volgende gegevens zijn uit te lezen: 1 Actieve gebruikers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gebeurtenissen meten met event tracking

Inhoudsopgave. Gebeurtenissen meten met event tracking Gebeurtenissen meten met event tracking Inhoudsopgave Inleiding... 2 Verschillen tussen event tracking en virtuele paginavertoningen... 2 Event tracking instellen... 2 Rapporten voor gebeurtenissen...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mijn carellurvink

Gebruiksaanwijzing Mijn carellurvink Gebruiksaanwijzing Mijn carellurvink PS: onze website draait op de laatste ontwikkelingen en updates van de diverse internet browsers. Controleer uw internet browser op de juiste (laatste) versie. Mocht

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Ceyenne Concentrator

Ceyenne Concentrator Ceyenne Concentrator Product Information Management, Publication Management, Order Management, Price Management, Content Interface, EDI, Web2Print, Marketing Campaign, Callcenter CRM Diract IT Opgericht

Nadere informatie

15. Google Tag Manager

15. Google Tag Manager W H I T E P A P E R I N 5 M I N U T E N J U N I 2 0 1 5 15. Google Tag Manager Introductie Marketeers zijn dol op statistieken en big data. Hoe meer hoe beter! Google Analytics wordt hier veel voor gebruikt,

Nadere informatie

Handleiding aangepaste rapporten

Handleiding aangepaste rapporten Handleiding aangepaste rapporten Inhoudsopgave 1. Wat zijn aangepaste rapporten?... 3 2. Naar welke statistieken kijk je eigenlijk?... 4 3. Hoe stel je aangepaste rapporten in?... 7 4. Gebruik je tabbladen

Nadere informatie

Handleiding Magento - Asperion

Handleiding Magento - Asperion Handleiding Magento - Asperion www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Asperion. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een factuur

Nadere informatie

Optimaliseer de performance van uw dienst

Optimaliseer de performance van uw dienst Whitepaper Optimaliseer de performance van uw dienst Succes van uw online applicatie hangt mede af van de performance. Wat kunt u doen om de beste performance te behalen? INHOUD» Offline sites versus trage

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Plan van Aanpak. November 2003. Student Naam: David Fremeijer Studentnr: 0249432 E-mail: david@fremeijer.net

Plan van Aanpak. Plan van Aanpak. November 2003. Student Naam: David Fremeijer Studentnr: 0249432 E-mail: david@fremeijer.net Plan van Aanpak Plan van Aanpak November 2003 Student Naam: David Fremeijer Studentnr: 0249432 E-mail: david@fremeijer.net Universiteit Nijmegen Begeleider: Theo van der Weide Referent: Gert Veldhuijzen

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Online marketing en het toepassen van e-commerce

Online marketing en het toepassen van e-commerce Keuzedeel mbo Online marketing en het toepassen van e-commerce gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0519 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 22-03-2016

Nadere informatie

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Versie april/2008 Zicht nieuwe media ontwerpers 2008 1 Inleiding Een Content Management Systeem (CMS) is een webapplicatie waarmee je zonder

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 Project plan Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 I4C2 I4C1 1 Inhoudsopgave Doel en doelgroep van het project... 3 Beschrijving van het project... 4 Benodigde materialen... 5 Te verwachten resultaten,

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Handleiding Segmenten

Handleiding Segmenten Handleiding Segmenten Inhoudsopgave Inleiding... 2 Segmentbuilder... 3 Uitgebreide analysemogelijkheden... 4 Ingebouwde segmenten... 4 Hoe werken deze gebruikerssegmenten?... 4 Gebruik segmenten bij de

Nadere informatie

Website migratie checklist

Website migratie checklist Website migratie checklist Copyright 2015 Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van S&D Interactive Media worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Gratis workshop voor Ondernemend Roombeek Enschede 24-4-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede

Nadere informatie

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Webinar LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met

Nadere informatie

WordPress in het Kort

WordPress in het Kort WordPress in het Kort Een website maken met Wordpress. In minder dan één uur online! Inclusief installatie van een thema en plugins Alle rechten 2013, Rudy Brinkman, BrinkhostDotCom, http://www.brinkhost.nl

Nadere informatie

SEO en Beslist.nl. Copyright Starteenwinkel.nl

SEO en Beslist.nl. Copyright Starteenwinkel.nl SEO en Beslist.nl Copyright Starteenwinkel.nl Lees in deze handleiding over: SEO en Beslist.nl 1. Hoe word ik goed gevonden in Google? 2. Waarom SEO en Beslist.nl belangrijk zijn 3. Hoe denkt Google? 4.

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Verkoop informatie. Web winkel in kinder educatief speelgoed en leer/spel materiaal. Inleiding

Verkoop informatie. Web winkel in kinder educatief speelgoed en leer/spel materiaal. Inleiding Verkoop informatie Web winkel in kinder educatief speelgoed en leer/spel materiaal Inleiding De eigenaar van de webwinkel bied deze te koop aan omdat de winkel te goed loopt en niet meer alleen / part

Nadere informatie

Google Site Search De websitezoekfunctie van Google voor uw organisatie

Google Site Search De websitezoekfunctie van Google voor uw organisatie Google Site Search Datasheet Google Site Search De websitezoekfunctie van Google voor uw organisatie Google Site Search Ga voor meer informatie naar: http://www.google.com/enterprise/search/ Wat u ontvangt

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

Zie je door de bomen het bos niet meer? Meten is weten op het internet. Maar welke online meettechnologie schikt jou het best?

Zie je door de bomen het bos niet meer? Meten is weten op het internet. Maar welke online meettechnologie schikt jou het best? Zie je door de bomen het bos niet meer? Meten is weten op het internet. Maar welke online meettechnologie schikt jou het best? Tools voor online marketeers: adserver Adserver Een adserver is een webserver

Nadere informatie

GELD MET DE INTERNETDIENSTEN VAN

GELD MET DE INTERNETDIENSTEN VAN BESPAAR VEEL TIJD EN GELD MET DE INTERNETDIENSTEN VAN Kamer van Koophandel Rijnland nr 27362271 - btwnr NL 0438.70.302.B03 2 Onze Tijd en Geld besparende aanpak De meeste webdesigners hebben een relatief

Nadere informatie

Kennissessie Google Analytics.

Kennissessie Google Analytics. Kennissessie Google Analytics. Analytics Consultant Google Analytics, Adobe Reports & Analytics Webanalist sinds juni 2011 MA Bedrijfscommunicatie & Digitale Media BSc Bedrijfseconomie LinkedIn Wat verwachten

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service 1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service De in het CHoral project ontwikkelde audio-indexeringstechnologie op basis van automatische spraakherkenning (SHoUT) wordt beschikbaar gemaakt

Nadere informatie

Woord vooraf. Deze handleiding geeft je inzichten in hoe SEO werkt en wat je moet doen om resultaat te behalen.

Woord vooraf. Deze handleiding geeft je inzichten in hoe SEO werkt en wat je moet doen om resultaat te behalen. Woord vooraf Een goede zoekmachine optimalisatie strategie gaat uit van een langere termijn commitment. SEO (search engine optimization) is niet iets wat je zomaar kunt implementeren. Er is een duidelijke

Nadere informatie

Haal meer boekingen uit uw website! Zoekmachine optimalisatie MEER BEZOEKERS VAN HOGE KWALITEIT

Haal meer boekingen uit uw website! Zoekmachine optimalisatie MEER BEZOEKERS VAN HOGE KWALITEIT Haal meer boekingen uit uw website! Zoekmachine optimalisatie MEER BEZOEKERS VAN HOGE KWALITEIT De zoekmachine van Nederland - Google SEA SEA SEO SEA..??? Google adwords is een biedprincipe Bieden op zoektermen

Nadere informatie

COWW concept. Andre van Kempen Techtwo Internet diensten

COWW concept. Andre van Kempen Techtwo Internet diensten COWW concept Andre van Kempen Techtwo Internet diensten Even voorstellen Andre van Kempen Partner & Creative Director Techtwo Internet diensten Waar gaan we het over hebben? De geschiedenis COWW de stabiele

Nadere informatie

Statistieken op je Joomla! website. Presentatie 1 december 2015 Joomla! Heerenveen

Statistieken op je Joomla! website. Presentatie 1 december 2015 Joomla! Heerenveen Statistieken op je Joomla! website Presentatie 1 december 2015 Joomla! Heerenveen Waarom statistieken? Website statistieken kun je omschrijven als het meten, analyseren en rapporteren van het gedrag van

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Inhoud. Wat is Power BI?... 3. Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4. Beginnen met Power BI... 6. Werkruimte uitleg... 7

Inhoud. Wat is Power BI?... 3. Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4. Beginnen met Power BI... 6. Werkruimte uitleg... 7 Inhoud Wat is Power BI?... 3 Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4 Beginnen met Power BI... 6 Werkruimte uitleg... 7 Naar een dashboard in 3 stappen... 8 Stap 1: Gegevens ophalen... 8 Stap 2: Rapport maken...

Nadere informatie

Introductie Bèta versie

Introductie Bèta versie Inhoudsopgave Introductie... 3 Wat is een cohortanalyse?... 4 Cohortcontroles... 5 1. Cohort Type/Cohorttype... 6 2. Cohort Size/ Cohortgrootte... 7 3. Metric/Statistiek... 7 4. Date range/periode... 8

Nadere informatie

Internet Marketing Termen

Internet Marketing Termen Internet Marketing Termen Als beginnend Internet Marketeer ga je veel termen tegen komen, die je in verwarring zullen brengen. Hieronder heb ik een lijst met termen voor je samengesteld om jouw leven als

Nadere informatie

Online adverteren? Een geweldige kans! Meer klanten en minder kosten, als je weet wat je doet

Online adverteren? Een geweldige kans! Meer klanten en minder kosten, als je weet wat je doet Online adverteren? Een geweldige kans! Meer klanten en minder kosten, als je weet wat je doet Doelen bepalen Bepaal online meetbare doelen in Analytics: Webwinkel--> bedankt voor uw bestelling pagina Groothandel>

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

mijndomein.nl De Basiscursus Websitemaker

mijndomein.nl De Basiscursus Websitemaker De Basiscursus Websitemaker iedereen een website Deel 3: Promotie en SEO, 7 mei 2012 Inhoudsopgave 12: Je website promoten 3 Een abonnee toevoegen 3 Een abonnee verwijderen 4 De wizard abonnees 4 13: Distributie

Nadere informatie

UWV Informatieavond Dinsdag 17 januari 2017

UWV Informatieavond Dinsdag 17 januari 2017 UWV Informatieavond Dinsdag 17 januari 2017 Programma 19.00 René Steuer - oprichter Competence Factory 19.20 Alrik Mol - UWV 19.30 Webdevelopment - Arno Mol 19.40 Wordpress - John Oosterlaar 19.50 Interaction

Nadere informatie

Handleiding actiegerichte doelen

Handleiding actiegerichte doelen Handleiding actiegerichte doelen Inhoudsopgave Basisbeginselen actiegerichte doelen... 2 Hoe stel je doelen in?... 2 Welke type doelen zijn er?... 5 Wat zijn de toepassingsmogelijkheden van doelen binnen

Nadere informatie

tern Handboek Mañuel Handboek plan van aanpak v0.1 Een plan van aanpak v0.9 Tim Logemann, junior developer

tern Handboek Mañuel Handboek plan van aanpak v0.1 Een plan van aanpak v0.9 Tim Logemann, junior developer Mañuel Handboek tern Handboek Een plan van aanpak v0.9 plan van aanpak v0.1 Tim Logemann, junior developer gemann, tim@mass.im junior developer ass.im 68048, W4Ax, 68048@glr.nl 4Ax, 68048@glr.nl mass.im,

Nadere informatie

Interactief lesgeven / presenteren met Shakespeak

Interactief lesgeven / presenteren met Shakespeak Interactief lesgeven / presenteren met Shakespeak Disclaimer: Ik ben niet verbonden aan Shakespeak of het bedrijf dat Shakespeak produceert. Deze handleiding is geschreven op basis van mijn eigen ervaringen

Nadere informatie

SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling

SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling Wie zijn we? Wat is Google Marketing? Google Optimalisatie Google Adwords Google & SEO Workshop Google Analytics

Nadere informatie

Handleiding Wordpress

Handleiding Wordpress Handleiding Wordpress Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Berichten en Pagina s 3. Afbeeldingen en video s 4. Weblinks 1. Inloggen 1.1 Inloggen bij Wordpress We starten met het inloggen op je WordPress gebaseerde

Nadere informatie

BROCHURE n 3. Stappenplan Google Analytics

BROCHURE n 3. Stappenplan Google Analytics BROCHURE n 3 Stappenplan Google Analytics In samenwerking met BROCHURE N 3 Google Analytics PAGINA 2 INTRODUCTIE Hoe analyseer ik gratis mijn website? Google Analytics vertelt je onder meer hoe bezoekers

Nadere informatie

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina.

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Auteur: Alle rechten voorbehouden 2012 Inhoud Introductie... 3 Wat is een bedrijvenpagina eigenlijk?... 4 Het aanmaken van een Facebook

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Help, ik heb een website!

Help, ik heb een website! Help, ik heb een website! Help, ik heb een website Zoekmachine optimalisatie en zoekmachine adverteren: wat houdt dit in en wat kan/moet ik ermee? De zin en onzin van Zelf check: hoe doet mijn website

Nadere informatie

Haal meer uit je website

Haal meer uit je website Haal meer uit je website 10 Tips om je website te optimaliseren Je hebt 100 bezoekers per dag, met soms een piek van 200 bezoekers per dag. Maar wat doe je met deze bezoekers? Hoeveel procent van deze

Nadere informatie

Piwik. statistieken zonder pottekijkers. een volwaardig open source alternatief voor GoogleAnalytics

Piwik. statistieken zonder pottekijkers. een volwaardig open source alternatief voor GoogleAnalytics Piwik statistieken zonder pottekijkers een volwaardig open source alternatief voor GoogleAnalytics Joris Lange, Smart Joomla Websites JUG030, 9 mei 2016 Webanalyse is het meten, verzamelen, analyseren

Nadere informatie

Cloud4Wi. Lever meer dan alleen toegang tot internet. Met Cloud4Wi lever je een volwaardige managed Wi-Fi hotspot dienst.

Cloud4Wi. Lever meer dan alleen toegang tot internet. Met Cloud4Wi lever je een volwaardige managed Wi-Fi hotspot dienst. Cloud4Wi Lever meer dan alleen toegang tot internet. Met Cloud4Wi lever je een volwaardige managed Wi-Fi hotspot dienst. Wi-Fi Overal en altijd Zet uw WiFi dienst om in een zakelijke kans! 2 2 Met Cloud4WI

Nadere informatie

Handleiding Yuki Connect

Handleiding Yuki Connect Handleiding Yuki Connect Handleiding Yuki Connect v0.1.0 1 1. Yuki Connect Yuki Connect is een Magento extensie die webshop eigenaren in staat stelt om automatisch facturen te exporteren naar Yuki Boekhouden.

Nadere informatie

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE Het Doit beheer systeem is een modulair opgebouwd systeem waarin modules makkelijk kunnen worden toegevoegd of aangepast, niet iedere gebruiker zal dezelfde

Nadere informatie

AdCalls instellen !!! AdCalls. Installatiehandleiding. TITEL Handleiding AdCalls. DATUM 19 februari 2014 VERSIE 1.1

AdCalls instellen !!! AdCalls. Installatiehandleiding. TITEL Handleiding AdCalls. DATUM 19 februari 2014 VERSIE 1.1 AdCalls Installatiehandleiding TITEL Handleiding AdCalls DATUM 19 februari 2014 VERSIE 1.1 2 Inhoudsopgave # Titel Bladzijde 1. Introductie 3 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 4.3 Uw website(s) koppelen

Nadere informatie

Google AdWords Expertreview

Google AdWords Expertreview Google AdWords Expertreview Voorwoord Bedankt voor het aanvragen van de expertreview van Brandfirm. Onderstaand vind je een voorbeeld van een review die we gemaakt hebben voor een klant. Hopelijk biedt

Nadere informatie

Gids voor het MKB: Meer Klanten Met Google AdWords

Gids voor het MKB: Meer Klanten Met Google AdWords Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Google AdWords binnen jouw marketingstrategie... 2 Branding... 2 Remarketing... 3 Aanzetten tot actie... 3 3. Wat is Google AdWords precies?... 4 Advertentiepositie...

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

CMS HANDLEIDING WWW.INONZEBIEB.NL

CMS HANDLEIDING WWW.INONZEBIEB.NL CMS HANDLEIDING WWW.INONZEBIEB.NL 1. INLOGGEN IN CMS... 2 2. DASHBOARD... 2 3. SITE STRUCTUUR... 2 4. HOMEPAGE... 2 5. EEN POST TOEVOEGEN... 3 6. EEN PAGINA TOEVOEGEN... 4 7. ALGEMENE UITLEG WORDPRESS

Nadere informatie

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase Mobiel Datanose Op dit moment is mobiel datanose niet goed gedaan; je krijgt gewoon de site te zien zoals je het te zien krijgt op pc's of laptops. Maar vaak heb je het probleem dat je op je mobiel moet

Nadere informatie

Ceyenne Concentrator

Ceyenne Concentrator Ceyenne Concentrator Product Information Management, Publication Management, Order Management, Price Management, Content Interface, EDI, Web2Print, Marketing Campaign, Callcenter CRM Diract IT Opgericht

Nadere informatie

WordPress Handleiding

WordPress Handleiding Algemene Informatie Disclaimer: Bij het samenstellen van dit boek is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid van de opgenomen informatie. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden

Nadere informatie

Bluedesk. 10 tips voor betere vindbaarheid van uw webwinkel. websolutions for your next step

Bluedesk. 10 tips voor betere vindbaarheid van uw webwinkel. websolutions for your next step Bluedesk 10 tips voor betere vindbaarheid van uw webwinkel Over Bluedesk Hét full-service internetbureau uit Noordwest- Holland Gevestigd in Alkmaar Opgericht in 1995 Meer dan 35 medewerkers Specialisaties

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

Mixed Emotions Digitaal Functioneel ontwerp Datum: 3 april 2014 - Onze referentie: MEO.001-01 - Versie: v1.0

Mixed Emotions Digitaal Functioneel ontwerp Datum: 3 april 2014 - Onze referentie: MEO.001-01 - Versie: v1.0 Mixed Emotions Digitaal Functioneel ontwerp Datum: 3 april 2014 - Onze referentie: MEO.001-01 - Versie: v1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 2 3 1. Achtergrond 4 2. Structuur 5 3. Inhoud Mixed Emotions

Nadere informatie

- Exact Basis! - Exact Premium! - Exact Handel! - Exact Handel ERP!

- Exact Basis! - Exact Premium! - Exact Handel! - Exact Handel ERP! Informatie Exact App Bij het managen van uw webshop, hoort natuurlijk ook de boekhouding voor registratie van omzet en BTW, vanaf nu hoeft u met behulp van deze app niet langer relaties en verkopen over

Nadere informatie

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Whitepaper Alles wat u moet weten over SEO Pagina overzicht Als ondernemer wilt u een goede website. Een website die voor uw doelgroep makkelijk vindbaar is en

Nadere informatie