De officiële EVC-registratie: sleutel tot succesvol onderscheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De officiële EVC-registratie: sleutel tot succesvol onderscheid"

Transcriptie

1 De officiële EVC-registratie: sleutel tot succesvol onderscheid

2 2

3 Inhoudsopgave Geregistreerde EVC-aanbieders staan op voorsprong 4 KCE: jarenlang partner van de overheid 6 EVC-kaders en -erkenningstermijnen 9 In zes stappen naar een transparant resultaat Checklist invullen Aanmeldingsformulier en overeenkomst invullen Documentenonderzoek uitvoeren Verificatie uitvoeren Rapportage opstellen QuickScan uitvoeren (alleen na Entreetoets) 15 Tussentijds extra EVC-standaarden toevoegen 17 Kosten afhankelijk van organisatiestructuur EVC-aanbieder 19 Overzicht van de EVC-code en de bijbehorende normteksten 20 3

4 Geregistreerde EVC-aanbieders staan op voorsprong Overheid, bedrijfsleven en consumenten: iedereen heeft tegenwoordig belangstelling voor de Erkenning van Verworven Competenties (EVC). Als EVC-aanbieder opereert u dan ook in een actuele bedrijfstak. Maar hoe valt u op tussen het groeiend aantal aanbieders? Officiële landelijke erkenning Een EVC-registratie is een officiële, landelijke erkenning voor EVCaanbieders. Daarom stellen opdrachtgevers uit overheid en bedrijfsleven deze EVC-registratie steeds vaker als verplichting voor hun opleidingspartners. Ook individuele kandidaten gebruiken de EVC-registratie als herkenbaar hulpmiddel om een EVC-aanbieder te selecteren. Sterkere positie Wanneer u als EVC-aanbieder kiest voor een EVC-registratie, dan laat u aan iedereen zien te kiezen voor controleerbare en dus bewezen kwaliteit. Opdrachtgevers zullen eerder met u in zee gaan. Bovendien geeft u uw kandidaten een extra zetje in de rug als zij een ervaringscertificaat van uw erkende organisatie aanbieden aan een diplomerende instelling. Kortom, een geregistreerde EVC-aanbieder versterkt zijn eigen positie en die van zijn klanten. 4

5 Fiscaal voordeel en gratis vermelding EVC-registratie biedt nog meer belangrijke voordelen. Alleen als ú een officiële EVC-registratie heeft, dan kunnen uw klanten gebruik maken van diverse fiscale maatregelen. Daarnaast komt uw organisatie te staan op websites waarop potentiële klanten zoeken, zoals en En natuurlijk op als u voor registratie via KCE kiest - maar daarover straks meer. Alle voordelen op een rij Bewijs van controleerbare kwaliteit Opname in het officiële EVC-register Vaak verplicht door opdrachtgevende overheid en bedrijven Selectiecriterium voor kandidaten Extra zekerheid voor diplomerende instellingen Voorwaarde voor fiscale voordelen Vermelding op vooraanstaande websites. 5

6 KCE: jarenlang partner van de overheid Het KwaliteitsCentrum Examinering, kortweg KCE, is al jaren partner van de overheid voor het erkennen en certificeren van organisaties. Zo is KCE als enige instantie door de minister voor WWI aangewezen voor het toezicht op de inburgeringexamens. Dankzij deze unieke positie beschikken wij over kennis van en ervaring met het toetsen van normteksten en het uitvoeren van audits. Kennis en ervaring waarmee u in uw EVC-erkenning uw voordeel kunt doen. Certificering voor alle domeinen De convenantspartners EVC hebben KCE aangewezen als EVCbeoordelende organisatie voor alle CREBO-, CROHO- en non-formele domeinen. KCE vindt u dan ook terug in het landelijk register van Beoordelende Organisaties van het Kenniscentrum EVC. U kunt dus voor de certificering van uw gehele EVC-aanbod bij KCE terecht. Geen wachtlijst, dus direct aan de beurt KCE heeft geïnvesteerd in het samenstellen en opleiden van een grote groep beoordelaars waardoor wij beoordelingen op korte termijn kunnen inplannen en uitvoeren. Wachtlijsten kennen wij dus niet. Uw registratie als EVC-aanbieder vraagt daarom weinig doorlooptijd, zodat u bij een positief advies snel van start kunt. Klare taal communiceert makkelijker We spreken en schrijven klare taal. Onze checklist is prima leesbaar en gidst u daardoor zo optimaal mogelijk langs alle vereisten. Onze auditoren zijn waardevolle gesprekspartners voor zowel de startende als ervaren 6

7 EVC-aanbieder. Ook onze terugkoppeling is helder verwoord. Bij ieder aspect ontvangt u een duidelijke onderbouwing waarom u wel of niet voldoet. Dat helpt u verder voor de toekomst, en maakt deel uit van het KCE-kwaliteitssysteem waarin traceerbaarheid van informatie voor de betrouwbaarheid van beoordelingen een belangrijke rol speelt. Beoordelingen zijn betrouwbaar en consistent Wij beschermen uw bedrijfscontinuïteit door consistente beoordelingen. Daardoor voorkomen we dat wat het ene auditteam de vorige keer nog goedkeurde, het andere auditteam onder gelijkblijvende omstandigheden de volgende keer opeens als onvoldoende beoordeelt. KCE werkt daarom met een gestandaardiseerd beoordelingsysteem met beoordelingsrichtlijnen. Daarnaast wisselen de beoordelaars (minimaal) maandelijks beoordelingservaringen met elkaar uit; dit vormt de basis voor verdere verbetering van de richtlijnen. Verder laat KCE de betrouwbaarheid van de beoordelingen regelmatig toetsen door de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Utrecht. Op vindt u een samenvatting van de meest actuele resultaten. Alle voordelen op een rij Officieel aangewezen door de minister voor WWI en de convenantspartners EVC Certificering voor alle CREBO-, CROHO- en non-formele domeinen Grote groep deskundige beoordelaars Snelle doorlooptijd Heldere communicatie Betrouwbare en consistente beoordelingen. 7

8

9 EVC-kaders en -erkenningstermijnen U kunt voor een of meer EVC-standaarden een ervaringscertificaat afgeven. Hiervoor kunt u meerdere procedures hanteren. KCE beoordeelt de wijze waarop de landelijke EVC-code hierbij in uw organisatie is ingebed. Over procedures, standaarden en ervaringscertificaten De regels rond procedures, EVC-standaarden en ervaringscertificaten zijn als volgt: Als er sprake is van meerdere procedures, dan onderzoekt KCE al deze procedures apart Als er sprake is van meerdere EVC-standaarden, dan onderzoekt KCE de dekking met de uitstroomkwalificaties via een steekproef Registratie bij het Kenniscentrum EVC vindt plaats op het niveau van de afzonderlijke EVC-standaard(en). Procedure A Procedure B EVCstandaard 1 EVCstandaard 2 EVCaanbieder EVCstandaard 3 EVCstandaard 4 Ervarings certificaat Ervarings certificaat Ervarings certificaat Ervarings certificaat 9

10 Verschillende registratietermijnen De positieve beoordeelde EVC-standaarden komen in aanmerking voor registratie bij het Kenniscentrum EVC. Bij EVC-standaarden waarvoor u nog niet eerder ervaringscertificaten heeft verstrekt, gaat het in eerste instantie om een voorlopige registratie van één jaar. U kunt de voorlopige registratie binnen dat jaar omzetten in een registratie voor drie jaar na een nieuwe positieve toetsing voor de betreffende EVC-standaard(en). EVC-standaarden waarvoor u als EVC-aanbieder al ervaringscertificaten verstrekt, worden bij een positieve toetsing direct geregistreerd voor drie jaar. 10

11 In zes stappen naar een transparant resultaat Een EVC-certificering vraagt een hoog kwaliteitsniveau van uw organisatie. KCE helpt u om deze ambitie te realiseren. Dat doen we via een overzichtelijk stappenplan waarin we de taken tussen u en ons zo efficiënt mogelijk verdelen. 1. Checklist invullen 2. Aanmeldingsformulier invullen en overeenkomst ondertekenen 3. Documentenonderzoek uitvoeren 4. Verificatie uitvoeren 5. Rapportage opstellen 6. QuickScan uitvoeren (alleen na Entreetoets, optioneel). Afhankelijk van de snelheid waarmee u een en ander kunt aanleveren en inplannen, kan het traject tot de oplevering van het concept rapport binnen zes weken plaatsvinden. Hieronder leest u een beknopte beschrijving per stap. 11

12 1. Checklist invullen Voordat de beoordelingsprocedure begint, moet uw organisatie aan twee voorwaarden voldoen: U heeft uw EVC-aanbod en de bijbehorende EVC-procedure(s) beschreven U bent nagegaan of en in welke mate uw EVC-procedure voldoet aan de EVC-code. KCE heeft hiervoor een checklist ontwikkeld waarmee u dat eenvoudig kunt vaststellen. U loopt aan de hand van de normtekst van de EVC-code stapsgewijs uw EVC-procedure(s) door. Op de checklist geeft u aan in welke documenten het bewijs kan worden gevonden per EVC-subcode. U kunt natuurlijk ook uw eigen zelfevaluatiemodel of de checklist EVC-procedures voor organisaties van het Kenniscentrum EVC gebruiken. De KCE-checklist is te downloaden op onder de knop EVC-aanbieder. 2. Aanmeldingsformulier en overeenkomst invullen Bent u tot de conclusie gekomen dat u klaar bent voor een beoordeling dan neemt u contact op met KCE. Dat kan telefonisch via of via onze website: vul het aanmeldingsformulier in en mail dit naar Voor het opstellen van de overeenkomst heeft KCE de naam van uw organisatie nodig, alsook de naam van de ondertekenaar van de overeenkomst, en een complete lijst met EVC-standaarden (ingedeeld naar sector en voorzien van de juiste CREBO- en CROHO-nummers) waarvoor de EVC-aanbieder geregistreerd wil worden. Bij iedere EVCstandaard vermeldt u het aantal uitgereikte ervaringscertificaten. Aan de hand van deze lijst en eventuele andere informatie bepaalt KCE of met een steekproef gewerkt kan worden. Vervolgens ontvangt u een conceptovereenkomst en, na overleg en mogelijke aanvullingen, een definitieve overeenkomst. 12

13 3. Documentenonderzoek uitvoeren Na ondertekening van de overeenkomst stuurt u KCE de ingevulde checklist uit stap 1 en alle documenten die u bij de uitvoering en het managen van de EVC-procedure gebruikt. Dit zijn documenten die u zelf hebt opgesteld, zoals procedures en profielen, maar ook bijvoorbeeld opleidingscertificaten van assessoren. Twee KCE-auditoren schrijven onafhankelijk van elkaar een beoordeling en kijken daarbij met name of op papier alles (vrijwel) in orde is. Blijkt uit dit documentenonderzoek dat uw EVC-procedure nog te veel afwijkt van de EVC-code, dan gaat KCE niet verder met het onderzoek en ontvangt u een tussenrapportage met daarin de bevindingen. Die tussenrapportage geeft u de gelegenheid om eerst een aantal zaken te verbeteren, voordat KCE de verificatie uitvoert. Het is belangrijk om u te realiseren dat de Entreetoets (de toets voor een nieuwe EVC-standaard binnen uw organisatie) precies dezelfde normen beoordeelt als een Toezicht (voor een bestaande EVC-standaard). Alleen heeft de Entreetoets vanwege de opstartfase nog geen inzicht in de daadwerkelijke uitvoering. U moet dus vanaf het begin de EVC-code volledig volgen. 13

14 4. Verificatie uitvoeren De twee auditoren die het documentenonderzoek hebben uitgevoerd, doen ook de verificatie. Hiervoor komen zij bij uw organisatie op bezoek. Dit duurt gemiddeld een dag, afhankelijk van onder meer het aantal EVC-standaarden en EVC-procedures. Tijdens de verificatie vergelijken de beoordelaars of wat u op papier heeft beschreven ook daadwerkelijk in de praktijk plaatsvindt. Via gesprekken onderzoeken zij of management, portfoliobegeleiders, assessoren, kandidaten en andere betrokkenen goed op de hoogte zijn van alle processen en afspraken over de ontwikkeling, organisatie, uitvoering en rapportage van de betreffende EVC-procedure(s). En natuurlijk stellen ze de vragen die eventueel zijn ontstaan tijdens het documentenonderzoek. De beoordelaars sluiten de verificatie af met een eindgesprek waarin zij de bevindingen kort weergeven. Als er nog een of enkele belangrijke documenten ontbreken, dan kunnen de beoordelaars u enkele dagen de gelegenheid geven om deze aan te leveren. 5. Rapportage opstellen Het documentenonderzoek en de verificatie vormen samen de basis voor het rapport van bevindingen. De beide auditoren moeten hierin overeenstemming bereiken. Bovendien worden de rapportage en de daaraan verbonden conclusies ook beoordeeld door een interne KCEauditor en de directie van KCE. Deze zorgvuldigheid garandeert een belangrijke betrouwbaarheid van de beoordeling. Het is ook om die reden dat de beoordelaars tijdens het eindgesprek bij u ter plaatse geen uitspraak kunnen doen over het eindresultaat voor het al dan niet kunnen aanvragen van de EVC-registratie. 14

15 U ontvangt eerst een conceptrapport dat u kunt controleren op feitelijke onjuistheden. Daarna volgt het definitieve rapport. Blijkt daaruit dat een of meer EVC-standaarden (nog) niet aan de norm voldoen, dan spreekt KCE met u een vervolgtraject af. Als alle onderzochte EVC-standaarden voldoen aan de norm dan geeft KCE een positief advies voor registratie. Deze is voor een Entreetoets één jaar geldig en voor een Toezicht drie jaar (zie ook bladzijde 10: Verschillende registratietermijnen ). 6. QuickScan uitvoeren (alleen na Entreetoets) Na de Entreetoets begint u uw volledige erkenning voor drie jaar voor te bereiden. Daarbij is het voor uw organisatie belangrijk dat u direct op het goede spoor zit. Zo voorkomt u immers tijdverlies en onnodige kosten. Maak daarom gebruik van de KCE QuickScan. Dit is een persoonlijk bezoek van een dagdeel. Een beoordelaar checkt samen met u of de praktische invulling van alle activiteiten juist is uitgewerkt en voldoende geborgd voor een zo groot mogelijke kans op een succesvol resultaat bij het Toezicht. Het is raadzaam de QuickScan zo snel mogelijk nadat u echt in bedrijf bent gegaan, te laten uitvoeren. Dus bijvoorbeeld na uitreiking van drie ervaringscertificaten. Zo houdt u tot het Toezicht voldoende tijd over voor verbeteringen. 15

16

17 Tussentijds extra EVC-standaarden toevoegen Wilt u als EVC-aanbieder in beweging blijven? En na een positief beoordeelde Entreetoets of Toezicht op enig moment extra EVCstandaarden toevoegen aan uw EVC-registratie? Dat kan. Speciaal voor deze tussentijdse uitbreidingen kunt u bij KCE een verklaring voor akkoord aanvragen. KCE verstrekt deze verklaring als de betreffende EVC-standaarden binnen hetzelfde cluster vallen (domein of sector) als reeds beoordeeld, u dezelfde werkwijze hanteert en een vergelijkbaar exameninstrumentarium gebruikt. Zo voegt u EVC-standaarden snel toe: U vult het formulier Aanvraag toevoegen EVC-standaarden in dat u vindt op onder de knop EVC. U heeft ruimte voor maximaal negen nieuwe EVC-standaarden tegelijkertijd Stuur het ondertekende formulier op (zie achterzijde van deze brochure voor contactgegevens) Als u alle vragen bevestigend heeft beantwoord, dan stuurt KCE u binnen vijf werkdagen de verklaring voor akkoord U wendt zich met deze verklaring tot het Kenniscentrum EVC om ook het nieuwe aanbod te registreren. 17

18 18

19 Kosten afhankelijk van organisatie structuur EVC-aanbieder Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen EVC-aanbieders in het EVC-aanbod en de complexiteit van de organisatie. Uit onderstaand kostenoverzicht kunt u eenvoudig de kosten voor uw situatie aflezen. Alle prijzen zijn exclusief 19% btw. Activiteiten Prijs Entreetoets of Toezicht documentenonderzoek voor één EVC- procedure 2.500, - Entreetoets of Toezicht verificatie op locatie voor één EVC-procedure 3.125,- Entreetoets of Toezicht meerkosten per EVC-procedure extra 1.000,- Entreetoets of Toezicht meerkosten per EVC-standaard extra 125,- Entreetoets of Toezicht meerkosten per locatie extra 1.000,- Entreetoets of Toezicht meerkosten hertoetsing na onvoldoende beoordeling Offerte QuickScan na Entreetoets 1.000,- Verklaring voor akkoord voor tussentijds toevoegen van maximaal negen nieuwe EVC-standaarden extra 125,- 19

20 Overzicht van de EVC-code en de bijbehorende normteksten De EVC-code is opgebouwd uit vijf blokken die elk zijn onderverdeeld in verschillende subcodes. Deze vijf blokken zijn: Doel van EVC Rechten van de kandidaat Wijze van onderzoek Kwaliteiten van de begeleiders en assessoren Kwaliteitszorg U bent verplicht om aan alle subcodes in de normtekst te voldoen en dus een voldoende te scoren. U versterkt uw bewijsvoering als u een en ander niet alleen in praktijk regelt, maar ook schriftelijk vastlegt. De KCE-checklist helpt u om dit gestructureerd te meten en registreren. Hieronder is de volledige EVC-code opgenomen. 20

21 Code 1 Doel Normtekst Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties. Het erkennen van verworven competenties heeft een waarde in zichzelf en draagt bij aan employability. EVC leidt in veel gevallen tot verdere loopbaangerelateerde persoonlijke ontwikkeling. 1. De EVC-aanbieder richt zijn EVC-procedures in om competenties van kandidaten te beoordelen aan de hand van een landelijke standaard, en de erkenning die daarvan het resultaat is te vertalen in een overdraagbaar ervaringscertificaat. 2. Scholing, certificering en diplomering maken geen deel uit van EVCprocedures. 3. De EVC-aanbieder is eindverantwoordelijk voor iedere EVC-procedure waarvoor hij een ervaringscertificaat afgeeft, ook als hij (delen van) EVC-procedures inkoopt of uitvoert in samenwerking met andere organisaties of instellingen. Code 2 Rechten Normtekst EVC beantwoordt aan de behoefte van het individu. Rechten en afspraken zijn duidelijk verwoord. 1. Informatie over EVC-procedures is vastgelegd, voor iedereen toegankelijk en bevat tenminste een beschrijving van de onderdelen van de procedure, de methode van onderzoek, een indicatie van de benodigde investering in tijd en middelen, de maximale doorlooptijd van een EVC-procedure, voorwaarden voor deelname en de rechten van de kandidaat. 2. De EVC-aanbieder neemt in zijn vastgelegde afspraken met de kandidaat de benodigde investeringen op in tijd en middelen, de maximale doorlooptijd van de EVC-procedure, de toe te passen standaard(en) en de doelstelling(en) van de kandidaat. 3. Afspraken tussen kandidaat en EVC-aanbieder zijn voor aanvang van een EVC-procedure vastgelegd en door beide partijen ondertekend. 4. De EVC-aanbieder waarborgt dat iedere kandidaat recht heeft op een afsluitend gesprek en zich kan beroepen op een specifieke en deugdelijke klachten- en bezwaarprocedure voor EVC. 5. De EVC-aanbieder rapporteert bevindingen uit een EVC-procedure uitsluitend aan de EVC-kandidaat. Het mede verstrekken van bevindingen of het ervaringscertificaat aan derden, vindt alleen plaats met schriftelijke toestemming van de kandidaat. 21

22 Code 3 Onderzoek Normtekst Procedure en instrumenten zijn betrouwbaar en gebaseerd op erkende standaarden. Vertrouwen is het sleutelbegrip. Vertrouwen heeft te maken met civiel effect, goed gedefinieerde standaarden, duidelijke informatie over de manier waarop assessments worden uitgevoerd en op basis van welke argumenten conclusies zijn getrokken. 1. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van functionarissen binnen de EVC-organisatie zijn vastgelegd, bekend aan alle betrokkenen en functioneel in de praktijk. 2. De in de EVC-procedure te hanteren landelijke standaard is een actuele CREBO- of CROHO-standaard of een door het beroepenveld erkende standaard met civiel effect. 3. In de EVC-procedure wordt al het bewijs dat een kandidaat aandraagt in behandeling genomen. 4. Het in de EVC-procedure gebruikte bewijs voldoet aan vastgelegde criteria betreffende variatie, relevantie, actualiteit, authenticiteit en kwantiteit. 5. De instrumenten en beoordelingscriteria in een EVC-procedure zijn afgestemd op en dekkend voor de toe te passen landelijke standaard en zijn leerwegonafhankelijk. 6. De beoordeling bevat waarborgen voor een optimale transparantie, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. 7. De inhoudelijke afwegingen die deel uitmaken van een beoordeling (zoals de beoordeling van bewijzen en de keuze voor beoordelingsinstrumenten) worden tijdens de EVC-procedure overzichtelijk vastgelegd en blijven daarna gedurende 3 jaar beschikbaar binnen de organisatie van de EVC-aanbieder. 8. De EVC-aanbieder bewaart gedurende 3 jaar een afschrift van het relevante bewijsmateriaal van de kandidaat op basis waarvan een ervaringscertificaat is afgegeven. 9. Een EVC-procedure resulteert in een ervaringscertificaat waarin tenminste zijn opgenomen: de doelstelling van de kandidaat, de toegepaste landelijke standaard, de doorlopen stappen van de EVC-procedure en de daarin gehanteerde instrumenten, de erkende competenties, een duidelijke onderbouwing van deze erkenningen en een conclusie die past bij de doelstelling van de kandidaat. Een onderbouwing van de erkenningen in een ervaringscertificaat bevat de volgende drie elementen die leesbaar en begrijpelijk zijn geschreven: a. een specifieke opgave voor welke onderdelen van de gehanteerde landelijke standaard erkenningen worden verstrekt. Deze onderdelen worden apart benoemd (voor mbo-standaarden bijvoorbeeld per deelkwalificatie, kerntaak of werkproces); b. op basis van welke bewijzen erkenning plaatsvindt. Waarmee of hoe toont de kandidaat per onderdeel van de landelijke standaard aan dat hij competent is? c. de relatie tussen a en b: waarom leidt het bewijs dat de kandidaat aandraagt bij de assessor(en) per onderdeel van de landelijke standaard tot de overtuiging dat er reden is voor erkenning? 22

23 Code 4 Assessoren en begeleiders Assessoren en begeleiders zijn competent, onafhankelijk en onpartijdig. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn cruciale factoren binnen de beoordeling en zijn ingebed in de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken assessoren. Het is van groot belang om onnodige vermenging van rollen te voorkomen. Onpartijdigheid kan versterkt worden door training en het gebruik van netwerken. Normtekst 1. In de EVC-procedure zijn de rollen van begeleiders en assessoren strikt gescheiden, zowel op papier als in de praktijk. 2. Kandidaten worden door een begeleider begeleid bij het inzichtelijk maken van hun competenties. 3. De begeleider en de assessoren hebben voldoende vakinhoudelijke kennis van en inzicht in de gehanteerde standaard en de EVC-procedure. 4. De begeleider en de assessoren hebben voldoende kennis van en inzicht in de criteria die gelden voor deugdelijk bewijs. 5. De assessoren zijn voldoende vaardig in het gebruik van de toegepaste beoordelingsvormen en de bijbehorende instrumenten. 6. De assessoren dragen bevindingen zowel mondeling als schriftelijk effectief over. 7. Tussen assessor en kandidaat is geen relatie anders dan die onvermijdelijk en - voor de werkzaamheden van assessoren - noodzakelijk is. Code 5 Kwaliteitszorg Normtekst De kwaliteit van EVCprocedures is geborgd en wordt continu verbeterd. De kwaliteit en het bij de procedure gehanteerde instrumentarium zijn geborgd. Er vinden regelmatig evaluaties plaats. De resultaten daarvan worden verwerkt in verbeteracties. 1. De EVC-aanbieder evalueert op deugdelijke wijze de kwaliteit van de eigen EVC-procedures systematisch onder alle betrokkenen, waaronder in ieder geval kandidaten, opdrachtgevers, begeleiders en assessoren en instanties waar kandidaten ervaringscertificaten ter verzilvering aanbieden. Standaard onderdelen van de evaluaties zijn de kwaliteit van de informatie, gemaakte afspraken, gehanteerde beoordelingsinstrumenten, de mate van competentie van begeleiders en assessoren, het ervaringscertificaat, het verloop van de EVC-procedure, de afwikkeling van eventuele klachten of bezwaren, beheer en administratie. 2. De EVC-aanbieder zet de uitkomsten van de evaluaties om in verbeteracties en ziet toe op de effectiviteit daarvan. Dit geheel verantwoordt hij in rapportagevorm. 23

24 KCE Postbus AL Amersfoort D E N O R M D E W E G I N G D E W A A R D E

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum:

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum: Naam/logo beoordelende organisatie Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures Verlenging [naam EVC-aanbieder] Datum: Colofon Titel: Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures, Verlenging

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

Rescue Nederland. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC -procedures

Rescue Nederland. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC -procedures Rescue Nederland Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC -procedures Datum: 28 oktober 2010 Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Normtekst EVC kwaliteitscode 2.0

Normtekst EVC kwaliteitscode 2.0 Normtekst EVC Kwaliteitscode 2.0 Datum: 18-07-2016 vs 1.1 pag. 1 van 8 --------------------------------------------------------------------- Normtekst EVC kwaliteitscode 2.0 EVC voor de arbeidsmarktroute

Nadere informatie

EVC op het Deltion College

EVC op het Deltion College EVC op het Deltion College Colofon EVC Handboek 2013-2014 ( oorspronkelijk document van 2010) Een werkdocument in het kader van de kwaliteitsontwikkeling Ontwikkeld door het Update: december 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toelichting op de kwaliteitscode voor EVC. Vertaling in werkprocessen

Toelichting op de kwaliteitscode voor EVC. Vertaling in werkprocessen Toelichting op de kwaliteitscode voor EVC Vertaling in werkprocessen Colofon Titel: Toelichting op de kwaliteitscode voor EVC. Vertaling in werkprocessen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 2.0 Datum: 10

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.1

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Checklist selectie EVC-aanbieder

Checklist selectie EVC-aanbieder Checklist selectie EVC-aanbieder Deze checklist is ontwikkeld ter ondersteuning van individuen die een EVC-traject willen doorlopen en hiervoor een passende EVC-aanbieder willen selecteren. Voordat u aan

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten. Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016

Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten. Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016 Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016 1 Inleiding In de keten van EVC zijn verschillende partijen te

Nadere informatie

Profiel EVC-begeleider

Profiel EVC-begeleider Profiel EVC-begeleider Colofon Titel: Profiel EVC-begeleider Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum: Maart 2011 Projectnummer: 12822.05 Kenniscentrum EVC Postbus 19194 3501 DD Utrecht Tel: 030-6374711

Nadere informatie

Profiel kwaliteitscoördinator

Profiel kwaliteitscoördinator Profiel kwaliteitscoördinator Colofon Titel: Profiel Kwaliteitscoördinator Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum: 31 maart 2011 Projectnummer: 12822.17 Kenniscentrum EVC Postbus 19194 3501 DD Utrecht

Nadere informatie

Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006

Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006 Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006 Inhoudsopgave Ondertekening... 3 Verklaring... 4 Managementsamenvatting... 6 Toelichting beoordeling...

Nadere informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie EVC-procedure EVC4U Algemene informatie 1 Het grootste deel van wat medewerkers kunnen en weten, hebben ze in de praktijk geleerd. Hierdoor hebben ze vaak meer kennis en vaardigheden dan hun diploma s

Nadere informatie

EVC rapport - Ervaringscertificaat. EVC procedure Master opleiding Archeologie

EVC rapport - Ervaringscertificaat. EVC procedure Master opleiding Archeologie EVC rapport - Ervaringscertificaat EVC procedure Master opleiding Archeologie V1 febr. 2010 Pagina 1 van 9 Versiebeheer Titel Ervaringscertificaat Versie Datum publicatie Auteur 1 04 februari 2010 MH/CNe

Nadere informatie

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsverbetering van

Nadere informatie

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3 Assessmentprocedure EVC procedure Master opleiding Archeologie 1 Versiebeheer Titel Assessmentprocedure Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december 2009 MH/CNe 2 22 januari 2010 MH/CNe 3 04 februari 2010

Nadere informatie

Checklist selectie EVC-aanbieder

Checklist selectie EVC-aanbieder Checklist selectie EVC-aanbieder Deze checklist is ontwikkeld ter ondersteuning van organisaties die EVC gaan inkopen en hiervoor een passende EVC-aanbieder willen selecteren. Via het EVC-register (www.kenniscentrumevc.nl)

Nadere informatie

Branchestandaarden als EVC-standaard

Branchestandaarden als EVC-standaard Branchestandaarden als EVC-standaard Aanleiding EVC-aanbieders kunnen erkend worden voor een Crebo-standaard (Centraal Register Beroepsopleidingen), een Croho-standaard (Centraal Register Opleidingen Hoger

Nadere informatie

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. De SYSQA dienst auditing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en intake-assessment Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum:

Nadere informatie

Stichting Examenkamer uitvoeringsorganisatie van het. Nationaal Kenniscentrum EVC voor de arbeidsmarktroute operationeel per 1-1-2016

Stichting Examenkamer uitvoeringsorganisatie van het. Nationaal Kenniscentrum EVC voor de arbeidsmarktroute operationeel per 1-1-2016 Stichting Examenkamer uitvoeringsorganisatie van het Nationaal Kenniscentrum EVC voor de arbeidsmarktroute operationeel per 1-1-2016 Annie Kempers-Warmerdam Voorlichtingsbijeenkomst: 17-11-2015 17/11/15

Nadere informatie

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 19 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Korte informatie HVK examenkandidaten

Korte informatie HVK examenkandidaten Korte informatie HVK examenkandidaten Geachte kandidaat, Hartelijk dank voor uw aanmelding bij de DNV GL HVK portal. U bent geregistreerd. U kunt beginnen met het aanleveren van de gevraagde documenten.

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties EVC bij Windesheim Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat Erkennen van Verwoven Competenties EVC staat voor het Erkennen van (elders) Verworven Competenties. EVC is gericht op het beoordelen

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Iedereen competent. Handboek EVC

Iedereen competent. Handboek EVC Iedereen competent Handboek EVC 2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 De organisatie van EVC binnen ROC van Twente 7 3 Uitgangspunten van EVC 8 4 Opbouw EVC-traject 10 4.1 Voorlichting en intake 11 4.1.1 Oriëntatie

Nadere informatie

Het convenant: Een kwaliteitscode voor EVC

Het convenant: Een kwaliteitscode voor EVC Het convenant: Een kwaliteitscode voor EVC Alles wat mensen tijdens hun leven leren op een goede manier zichtbaar maken en erkennen World Trade Center Rotterdam, 14 november Alles wat mensen tijdens hun

Nadere informatie

Management samenvatting examenverslag MBO KCE

Management samenvatting examenverslag MBO KCE Management samenvatting examenverslag MBO KCE 2004 2005 samenvatting Management samenvatting pagina 2 Inleiding Rond de millenniumwisseling bleken er bij verschillende partijen twijfels te bestaan over

Nadere informatie

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) vergroot het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak door het waarborgen van een constante hoge

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

Handboek EVC. Iedereen competent

Handboek EVC. Iedereen competent Handboek EVC Iedereen competent 2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 5 2. De organisatie van EVC binnen ROC van Twente 7 3 Uitgangspunten van EVC 9 4 Opbouw EVC-traject 11 4.1 Oriëntatie en informatie 11 4.2 Voorlichting

Nadere informatie

KWALITEIT EVC-PROCEDURES IN HET MBO

KWALITEIT EVC-PROCEDURES IN HET MBO KWALITEIT EVC-PROCEDURES IN HET MBO Utrecht, juni 2009 VOORWOORD In het najaar van 2008 heeft de inspectie een eerste onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van evc-procedures bij diplomerende crebo-gelicenseerde

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Juridisch medewerker juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275653 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret.

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. Bijlage (Behorend bij de `Regeling standaarden examenkwaliteit MBO, van 31 januari 2009, kenmerk BVE-STELSEL/2009-97923) Inleiding Onderstaand worden 7 standaarden voor de examenkwaliteit gegeven. Bij

Nadere informatie

Iedereen competent. Handboek EVC

Iedereen competent. Handboek EVC Iedereen competent Handboek EVC 2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 De organisatie van EVC binnen ROC van Twente 7 3 Uitgangspunten van EVC 8 4 Opbouw EVC-traject 10 4.1 Voorlichting en intake 11 4.1.1 Oriëntatie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Aventus te Apeldoorn. Medewerker sociale zekerheid

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Aventus te Apeldoorn. Medewerker sociale zekerheid ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Aventus te Apeldoorn Medewerker sociale zekerheid Januari 2015 3280511/8 BRIN: 27DV Onderzoeksnummer: 279425 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

Handreiking Traineeship 1

Handreiking Traineeship 1 Handreiking Traineeship 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering Scholengemeenschap Bonaire Vestiging Kaya Korona Plaats : Bonaire, Kralendijk BRIN-nummer : 30GR-5 Crebo-nummer : 10049, 10742

Nadere informatie

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Memo te Amersfoort Doktersassistent juni 2013 H3257863/3 BRIN: 30LG Onderzoeksnummer: 4055487 Onderzoek uitgevoerd in: 6 en 15 april 2013 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

Toetsreglement Sport

Toetsreglement Sport Toetsreglement Sport Dit model is vastgesteld augustus 2013 en wordt erkend door het bestuur van de Nederlandse Boksbond. In dit model zijn wijzigingen d.d. 21-08-2009 doorgevoerd ten aanzien van de beroep-

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Portfoliobeoordeling Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Programma Portfolio als assessmentinstrument (presentatie) (20 min) Soorten bewijsstukken en VRAAK-criteria (presentatie en oefening) (10 min) Koppelen

Nadere informatie

Noloc toelichting eisen toetsingskader jobcoach

Noloc toelichting eisen toetsingskader jobcoach Noloc toelichting eisen toetsingskader jobcoach Leeswijzer De toelichting is bedoeld voor personen die zich voor de eerste keer als jobcoach willen laten registreren in het Noloc beroepsregister. In de

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Naam Examenleverancier :

Naam Examenleverancier : Naam Eamenleverancier : Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Crebonummer : In te vullen door de Organisatie auditor van Kiwa Naar

Nadere informatie

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding roc ter aa realiseert beroepsonderwijs in zeven mbo-colleges: bouw & design college business college dienstverlening college ict college onderwijs & kinderopvang

Nadere informatie

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl REGELING EN BEOORDELINGSKADER

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 2: Maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding voor opleidingsorganisaties. Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat?

Handleiding voor opleidingsorganisaties. Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat? Handleiding voor opleidingsorganisaties Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat? Een erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende De branche-erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Reglement Organisatietoets MVO

Reglement Organisatietoets MVO Reglement Organisatietoets MVO Januari 2013 INHOUD 1. KADER REGELING 1 1.1. Reglement Organisatietoets MVO 1 1.2. Het Keurmerk Maatschappelijk Verantwoord Organiseren in het Hoger Onderwijs 1 1.3. De Keurmerkcommissie

Nadere informatie

ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 Heronderzoek examinering ROC Eindhoven 2007-2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het

Nadere informatie

kwaliteitscriteria voor opleiders in de voetverzorging

kwaliteitscriteria voor opleiders in de voetverzorging kwaliteitscriteria voor opleiders in de voetverzorging Toelichting Binnen de pedicurebranche is de afgelopen jaren hard gewerkt aan kwaliteit. Met eigen branchekwalificaties is in een systeem van gedegen

Nadere informatie

Rapportage deel 1 van de Ontwikkelscan kitty mooring

Rapportage deel 1 van de Ontwikkelscan kitty mooring Rapportage deel 1 van de Ontwikkelscan kitty mooring Toelichting U kunt dit persoonlijke rapport bespreken met uw werkgever en gebruiken bij het maken van uw ontwikkelplan. Op deze manier staat de Ontwikkelscan

Nadere informatie

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Certiforce 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding van dit voorstel 3 Aanleiding 3 2. Werkwijze 3 3. Procedure 5 A. Trainen

Nadere informatie

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer 1 e Autoschadehersteller Crebonummer 91760 PvB 02 8HAT-DO2AO Aandrijfsystemen en onderstellen Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

Heb jij je diploma al?

Heb jij je diploma al? Heb jij je diploma al? 1 Haal nu je Er varingscertificaat (EVC) voor de zwembranche. Omdat jouw praktijker var ing veel waard is kun je met een EVCtraject in aanmerking komen voor een erkend branchediploma

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure

Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure Algemene informatie Ontwikkeld door: Kenniscentrum Handel, afdeling Educatieve Diensten en Projecten Bron document(en) 1. Naar competente assessoren

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Korte inleiding In 2014 heeft de Taskforce Voedselvertrouwen een set criteria opgesteld waaraan private

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Februari 2015 Eamenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Sector: Reclame, Presentatie en Communicatie Vastgesteld door: Paritaire Commissie Reclame, Presentatie en Communicatie Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO

EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO April 2012 VOORWOORD Er is de afgelopen jaren door instellingen en overheid veel geïnvesteerd in de procedures voor het erkennen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan kwalificatie schaatsbegeleider niveau 1 Overzicht Naam van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Deelkwalificaties PVB 1.1 Assisteren

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Dit Toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie op 16 juni 2008 Deelkwalificaties Geven van lessen

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Richtlijnen Beoordeling Formele & Non-formele Leerervaringen

Algemene Richtlijnen Beoordeling Formele & Non-formele Leerervaringen Algemene Richtlijnen Beoordeling Formele & Non-formele Leerervaringen Vanaf 1 januari 2014 zal het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk voor de financiële sector gelden. De huidige situatie is dat de financieel

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Casusexamen 4 1.2 Portfolioproducten 4 1.3 Eindgesprek 5 2 Beoordeling

Nadere informatie

EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO

EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO april 2012 VOORWOORD Er is de afgelopen jaren door instellingen en overheid veel geïnvesteerd in de procedures voor het erkennen

Nadere informatie

HVA EVC CENTRUM. Certificeringsrapport in het kader van het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

HVA EVC CENTRUM. Certificeringsrapport in het kader van het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl HVA EVC CENTRUM Certificeringsrapport in het kader van het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit HVA EVC

Nadere informatie