Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Visie & Missie 5 Kennismaken, aanmelden & verhuizen 7 Personele bezetting 9 Onderwijs 10 Bewegingsonderwijs 11 Extra activiteiten 12 Feesten 14 Passend onderwijs; ondersteuning in de school 16 Passend onderwijs; ondersteuning rondom de school 19 Kwaliteitsbeleid 22 De Resultaten van de school 24 Voortgezet onderwijs 26 Schooltijden 28 Schoolomgeving 31 Eten & drinken op school 32 Kinderopvang & naschoolse activiteiten 34 Hoe wordt u geïnformeerd? 35 Belangrijke schooldocumenten 37 Ouderparticipatie 38 Medezeggenschapsraad & Ouderraad 39 Ouderbijdrage & schoolreisgeld 40 2

3 Veiligheidsbeleid 41 Informatie- en Communicatie-technologie (ICT) 42 Time-out, Schorsing & Verwijdering 43 Verzekeringen 44 Activiteiten Jeugdgezondheidszorg 45 Organogram 46 Nuttige adressen 47 Nuttige links 48 3

4 Inleiding Beste ouder, De schoolgids is bedoeld om u een goed beeld van de school te geven. U kunt er in vinden wat u van ons mag verwachten wanneer u uw kind bij ons op school aanmeldt. Als we in de schoolgids over ouders spreken, bedoelen we daar ook de verzorgers van kinderen mee. De gezinnen die bij ons op school zitten, krijgen aan het begin van het jaar een jaarkalender, waarin de voor dat jaar belangrijke gegevens staan. Zowel de jaarkalender, als de schoolgids is op onze website terug te vinden. In deze gids vindt u tevens adressen van personen en instanties die van belang zijn voor u, uw kind en de school. Naast deze schoolgids is er ook de centrale schoolgids van Zaan Primair. Hier vindt u alle afspraken terug die gelijke zijn voor alle scholen binnen Zaan Primair. U vindt deze schoolgids terug op de website van Zaan Primair. Schoolgegevens Openbare basisschool "De Watermolen" Molenwerf WR Koog a/d Zaan Tel: Website: 4

5 Visie & Missie Uw kind, daar draait het om! Op de Watermolen draait het om u en uw kind. Wij dragen zorg voor onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden van uw kind, op alle vakken en op alle niveaus. Ouders zijn partner in deze ontwikkeling. Wij hechten aan een direct en frequent contact met u. U kunt ook meehelpen en meedenken. De Watermolen heeft een actieve ouder- en medezeggenschapsraad. U vindt onze visie verder uitgewerkt onder het kopje "De Wieken van de Watermolen". Wieken van de molen De Watermolen heeft vier wieken. De wieken van De Watermolen draaien om: Veilig Veiligheid is een voorwaarde om te leren. Wanneer je je veilig voelt, kun je jezelf zijn, durf je vragen te stellen, durf je je kwetsbaar op te stellen; kom je tot leren. De school groeit maar heeft een kleinschalig karakter gehouden. De kinderen, ouders en leerkrachten kennen elkaar. Er worden regels gehanteerd en is er aandacht voor normen en waarden. Tussen iedere vakantie wordt er aandacht besteed aan het pestprotocol. De Watermolen heeft de beschikking over een gedragspecialist. Sterk in Taal en Rekenen De Watermolen zorgt voor een optimale ontwikkeling voor ieder kind. Hoe verder een kind zich ontwikkelt, hoe meer keuzes het heeft in het leven. Aan de basis van de ontwikkeling staat goed taal- en rekenonderwijs. Wij brengen het niveau van de kinderen cyclisch in kaart en zorgen ervoor dat ieder kind op het eigen niveau werkt. De kinderen die meerbegaafd zijn, werken in een Plusklas of met de speciale methode Levelwerk. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zijn er hulpklassen. De school beschikt over een taal- en rekenspecialist. De onderwijsinspectie spreekt haar goedkeuring uit over de resultaten van onze school. Midden in de Maatschappij De school bereidt de kinderen voor op de maatschappij. Naast de traditionele vakken, biedt de school humanistisch vormend onderwijs. Tijdens deze lessen komen verschillende maatschappelijke thema s aan bod. In de bovenbouw is er bijvoorbeeld aandacht voor alcohol- en drugspreventie. Ook worden verschillende religieuze stromingen behandeld. De kinderen leren op onze school door middel van de computer, maar ook te werken met de computer. Het vak Engels wordt aangeboden vanaf groep 1. Talent-ontwikkeling De Watermolen zorgt voor een brede ontwikkeling. De kinderen treden drie keer per jaar op voor de ouders en/of voor elkaar. Er worden uitstapjes gemaakt naar het theater en musea. De school beschikt over een cultuurcoördinator die dit organiseert. Wij organiseren techniekmiddagen en 5

6 verschillende vakdocenten geven aandacht aan de expressieve vakken. Ook is er een gymnastiekdocent verbonden aan de school. Buiten schooltijd is er de mogelijkheid om aan diverse workshops mee te doen. Dit aanbod bestaat onder andere uit sportieve, culturele en leerzame activiteiten. 6

7 Kennismaken, Aanmelden & Verhuizen Kennismaken De schoolkeuze van uw kind is een heel belangrijke, dit moet goed voelen. Graag maken wij dan ook tijd om met u daarover te spreken. U kunt contact opnemen met de school voor een persoonlijk gesprek en rondleiding door de school. Daarnaast laat de school op 19 november, tijdens de jaarlijkse open dag, graag haar hart voor goed onderwijs en voor uw kind zien. Aanmelden Uw kind mag naar de basisschool vanaf de dag dat het 4 jaar is. Als uw kind ongeveer 3 jaar en 9 maanden oud is, ontvangt u een met de vraag een intakeformulier digitaal in te vullen en terug te sturen naar de school. Het intakeformulier wordt doorgestuurd naar de leerkracht, die contact met u opneemt voor een afspraak. Doel van het gesprek is naast kennismaking, om zoveel mogelijk van uw kind te weten te komen, zodat we uw kind zo goed mogelijk kunnen laten instromen en begeleiden. Ook wordt het formulier met u besproken. Indien noodzakelijk wordt er nog een vervolgafspraak gemaakt met de interne begeleider en of de directeur van de school. In verband met de meerjarige planning van de schoolorganisatie, waarderen wij een vroegtijdige aanmelding zeer. U kunt uw kind vanaf de geboorte bij ons aanmelden. Wennen Uw kind gaat naar school vanaf de dag dat het 4 jaar is. Voor die tijd mag het 5 tot 10 dagdelen komen "wennen". Meestal is dat één ochtend per de week. Welke dag dit is, bepaalt u in overleg met de leerkracht. Uw kind mag maximaal 2 weken eerder starten dan de dag dat het 4 jaar wordt. U kunt een voorkeur aangeven bij wie uw kind in de klas komt. De school probeert hier zo veel mogelijk rekening mee te houden. Wij gaan ervan uit dat uw kind, wanneer naar school komt, zindelijk is en zelfstandig van het toilet gebruik kan maken. Het zelfstandig kunnen aan- en uitkleden is ook erg belangrijk voor het goed benutten van de leertijd. Uw kind is leerplichtig met ingang van de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat uw kind vijf jaar wordt. Soms is een volledige schoolweek nog te lang voor jonge kinderen. Ouders van een vijfjarige kleuter mogen in overleg met de schooldirecteur hun kind maximaal vijf uur per week thuishouden. 7

8 Toelating Zaan Primair heeft een reglement vastgesteld dat de toelating van leerlingen tot de scholen regelt. Zie website voor het toelatingsreglement. Uiterlijk 15 maart voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind 4 jaar wordt, moet u uw kind aanmelden bij de basisschool van uw keuze. De directeur van de school bepaalt vervolgens uiterlijk 15 mei of de aanmelding daadwerkelijk wordt omgezet in een definitieve plaatsing. Verhuizen Als u gaat verhuizen en uw kind gaat naar een andere school, meld dit dan op tijd bij de directeur. De directeur geeft u een bewijs van uitschrijving dat u nodig heeft om toegelaten te worden op een nieuwe school. De leerkracht en internbegeleider verzorgen de verdere informatie voor de nieuwe school via het onderwijskundig rapport. Als u na een verhuizing in Zaanstad komt wonen, kunt u uw kind(eren) op één van de Zaan Primair scholen inschrijven. U neemt het bewijs van uitschrijving van de vorige school mee. De oude school zal tevens een onderwijskundig rapport opsturen of aan u meegeven met informatie over de tot dan toe aangeboden leerstof en de schoolvorderingen van uw kind. Overstappen U kunt uw kind niet halverwege het schooljaar uitschrijven en vervolgens inschrijven op een andere basisschool in Zaanstad. De basisscholen in Zaanstad hebben afgesproken om in de loop van een schooljaar geen leerlingen van elkaar over te nemen. Doel van deze afspraak is de continuïteit van het leerproces en het klimaat in de groep te garanderen. Uitzonderingen hierop vormen een verhuizing of een medische indicatie. 8

9 Personele bezetting Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 1/2a Irene Irene Irene Irene Irene 1/2B Jose Jose Tessa Tessa Tessa 3 Femke Femke Femke Patricia Patricia 4 Patricia Marcelle Marcelle Marcelle Marcelle 5/6 Bianca Mara Mara Mara Mara 6/7 Sanne Sanne Sanne Sanne Sanne 7/8 Ingrid Ingrid Ingrid Ingrid Ingrid Directeur Intern Begeleidster Vakleerkracht gymnastiek Bapo-vervanging groep 1/2a Bapo-vervanging groep 7/8 ICT-coördinator Administratie & conciërge Rugzak-ondersteuning BKC-ontwikkeling Ondersteuning groep 1/2 Ondersteuning groep 3 & 4 Onderwijsassistent groep 5/6 & 6/7 Ondersteuning 7/8 Matthieu van Wijhe op maandag t/m donderdag Miranda Mulder/Danielle de Wilde op donderdag & vrijdag Dennis Brand op dinsdag & donderdag Miranda Mulder/Danielle de Wilde Femke de Waal Gerard Sinkeler op dinsdagochtend Monique de Leeuw op maandag t/m vrijdag Manouk Oud op maandag- en donderdagochtend Mara Ros op maandag Els Bakker op de dinsdag Cheyenne Hendriksen maandag t/m woensdag Diana Kroonenburg op maandag & dinsdag Naouel Stitou Laaroussi op maandag en dinsdag 9

10 Onderwijs Leergebieden De school houdt zich met haar lesprogramma aan de kerndoelen. Kerndoelen geven globaal aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten weten en kunnen. De kerndoelen bevatten de leergebieden: Nederlands; Engels; Rekenen en wiskunde; Oriëntatie op jezelf en de wereld; Kunstzinnige oriëntatie; en Bewegingsonderwijs. Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen Om de prestaties van leerlingen op het gebied van taal en rekenen te verbeteren is er omschreven wat leerlingen moeten kunnen op bepaalde momenten in hun schoolcarrière. Dit zijn de zogenaamde referentieniveaus. Het verschil met de kerndoelen voor taal en rekenen is dat deze slechts een globale beschrijving geven van de te behalen resultaten. De referentieniveaus benoemen heldere en concrete doelen die leerkrachten kunnen hanteren en op basis waarvan zij de voortgang van hun leerlingen kunnen evalueren. Voorbeeld Een kind moet aan het eind van de basisschool bijvoorbeeld weten wat bij rekenen de noemer en deler van een breuk is. Directe instructiemodel De lessen verlopen volgens een vast model. Uit onderzoek is gebleken dat dit het meeste leerrendement oplevert. Het model bestaat uit 5 stappen: 1. Dagelijkse terugblik op de vorige les; de kennis opgedaan in de vorige les wordt kort doorgenomen. 2. Het doel van de les duidelijk maken; wat de kinderen aan het einde van de les moeten kennen en kunnen wordt besproken. 3. Instructie geven op 3 niveaus; iedere niveaugroep krijgt uitleg op maat. 4. Individuele verwerking; wanneer de kinderen aan het werk zijn is er ruimte om specifieke kinderen extra te begeleiden. 5. Terugkoppeling; nagaan of het doel bereikt is. Aan het einde van de les wordt er gekeken of alle doelen behaald zijn en wat hierin de moeilijkheden en de succesfactoren waren. 10

11 Bewegingsonderwijs Groep 1/2 Het bewegingsonderwijs voor de kleuters bestaat uit gymlessen in het speellokaal van de school. De kleuters gymmen in hun ondergoed of sportkleding. Wij vragen de kleuters stevige gymschoenen voorzien van naam, met een stroeve zool (géén zwarte zool) en zonder veters te dragen. De gymschoenen worden op school bewaard. De kleuters gymmen in principe op de woensdag- en vrijdagmiddag. Groep 3 t/m 8 Voor de gymlessen in de groepen 3 t/m 8 moeten de kinderen gymkleding én schoenen (zonder zwarte zool) meenemen. Uit veiligheidsoverwegingen is het is niet toegestaan zonder gymschoenen in de sporthal te gymmen. De kinderen douchen na de gymles. Over het omkleden en douchen is een doucheprotocol opgesteld. Dit vindt u terug op onze site onder het kopje Hoe is het geregeld met. De kinderen gymmen op de dinsdag en op de vrijdag. 11

12 Extra Activiteiten Engels Het vak Engels wordt op De Watermolen aangeboden vanaf groep 1. Verkeersexamen In groep 8 doen de kinderen mee aan het landelijke verkeersexamen georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland. Natuur- en milieueducatie Er worden verschillende lessen gevolgd bij het biologisch lescentrum. Soms bij het biologisch lescentrum zelf en soms op een andere locatie. Sportactiviteiten We organiseren jaarlijks diverse sportactiviteiten. Voor alle groepen is er een spelletjesochtend en een wandeltocht. Daarnaast nemen we deel aan buitenschoolse sportactiviteiten, zoals een voetbalen een korfbaltoernooi. Eindfeest In de laatste schoolweek hebben we ook een gezamenlijke feestochtend. Bibliotheekbezoek Verschillende groepen gaan naar de openbare bibliotheek in de wijk. De kinderen lenen boeken, maar krijgen ook voorlichting over de bibliotheek. EHBO De kinderen van groep 8 krijgen een deel van het schooljaar Jeugd-EHBO-lessen. Aan het eind van deze cursus worden de leerlingen van groep 8 in de gelegenheid gesteld het Jeugd-EHBO-diploma te halen. 12

13 Techniek We beschikken voor de kleuters, onder- en bovenbouw over Techniektorens. In deze torens zitten allerlei techniekopdrachten. De kinderen werken in kleine groepjes (onder begeleiding van ouders) aan deze opdrachten. Bij de kleuters wordt er om de 3 weken gewerkt met de techniektorens. Voor de bovenbouw zijn er vijf momenten in het jaar ingeroosterd. Schoolproject We hebben ieder jaar een schoolbreed project. We zijn dan door de hele school 3 weken met hetzelfde onderwerp bezig. Podiumoptreden Er wordt drie keer een podiumoptreden gehouden door en voor de leerlingen. Bij twee van deze podia, bent u als ouder van hartelijk welkom. De data kunt u terugvinden in de jaarkalender. Wij streven er naar om zoveel mogelijk leerlingen in het spotlight te zetten. Culturele activiteiten In de klassen zijn er diverse culturele en creatieve activiteiten. Alle groepen nemen minimaal een keer per jaar deel aan een culturele activiteit. Te denken valt onder andere aan een theatervoorstelling of film. Dit wordt door Fluxus georganiseerd. De groepen gaan hier onder begeleiding naar toe. Verder worden er op school natuurlijk expressieve vakken gegeven. In de onderbouw is daar meer tijd voor beschikbaar dan in de bovenbouw. Er zijn, naast de creatieve activiteiten in de klas, ook drie creatieve middagen gepland die groepsdoorbrekend zijn. 13

14 Feesten Afsluiting schooljaar Aan het eind van het schooljaar verzorgen de kinderen van groep 8 een afscheidsmusical. Sint Maarten De kinderen lopen met zelfgemaakte lampions door de wijk. Er wordt bij een aantal ouders met wie dit is afgesproken, aangebeld en een liedje gezongen voor een snoepje. Sinterklaas In periode voorafgaand aan vijf december wordt een aantal Sinterklaasactiviteiten georganiseerd. Op vijf december bezoekt de Sint en zijn Pieten onze school en houden wij een feestochtend. De kleuters verzorgen de sinterklaasmusical. Kerstmaaltijd Voor de kerstvakantie is er in elke groep een kerstmaaltijd in de vorm van een lopend buffet. Voorjaarsmarkt Ieder jaar wordt er een voorjaarsmarkt gehouden. Verjaardag De verjaardagen van de leerkrachten worden gezamenlijk op een dag gevierd; de juffendag! Bingo Jaarlijks organiseren wij een bingoavond voor alle groepen. 14

15 Paasontbijt Rond Pasen houden we een gezamenlijk ontbijt op de school. Herfstwandeling door de wijk De onderbouwgroepen maken jaarlijks een herfstwandeling door de wijk. 15

16 Passend onderwijs; Ondersteuning in de School Vanaf augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Ieder kind verdient goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit is het idee achter passend onderwijs. Uitgangspunt is dat we de mogelijkheden van kinderen vooropstellen. Niet alleen bij kinderen met een beperking of leer- of gedragsproblemen, maar ook bij talentvolle leerlingen en hoogbegaafde leerlingen. Als het kan op een gewone school in de eigen buurt en waar nodig met extra ondersteuning. We praten dan ook niet meer over zorgleerlingen, maar over leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Voor alle scholen geldt vanaf 1 augustus 2014 de zorgplicht. De school waar u uw kind aanmeldt is verantwoordelijk voor het bieden van of zoeken naar een passende onderwijsplek. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Iedere school heeft in zijn School-ondersteuningsprofiel beschreven wat de mogelijkheden, grenzen en ambities zijn voor het bieden van passend onderwijs. Binnen de Zaanstreek is met elkaar afgesproken wat iedere school aan basisondersteuning moet bieden. Zie voor meer informatie over passend onderwijs en het samenwerkingsverband Deskundigheid op School De interne begeleider (IB- er) is een leerkracht die zich heeft gespecialiseerd in leerproblemen en in het ondersteunen en begeleiden van collega-leerkrachten bij het bieden van zorg aan kinderen met leer- of gedragsproblemen. Daarnaast coördineert de IB- er de zorg aan leerlingen op de school. Naast de ib-er, beschikt onze school over een reken-, taal en gedragspecialist. Groepsplannen Binnen onze school wordt er voor de meeste vakgebieden gewerkt met groepsplannen. Dit betekent dat de leerstof op 3 niveaus wordt aangeboden. U kind werkt daardoor op dat niveau dat het beste bij zijn of haar mogelijkheden aansluit. Handelingsplannen Als uw kind zorg nodig heeft, wordt in overleg met u een handelingsplan opgesteld door de leerkracht en de interne begeleider. Gedurende een bepaalde periode krijgt uw kind dan extra zorg. Na deze periode wordt gekeken of de beoogde effecten zijn gerealiseerd. Soms is het nodig een test af te nemen om te weten welke zorg uw kind nodig heeft. Daarover wordt u op de hoogte gesteld. Als dit door iemand van buiten de school wordt gedaan, vraagt de school u (schriftelijk) toestemming. 16

17 Ontwikkelingsperspectief Wanneer uw kind een apart programma nodig heeft, dan is het prettig om zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden te kennen en te evalueren. Speciaal daarvoor stelt de school in overleg met u een ontwikkelingsperspectief op, waarin staat welke onderwijsdoelen uw kind zal kunnen halen. Een ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en eventueel een aangepast onderwijsprogramma volgen. In het ontwikkelingsperspectief beschrijft de school de doelen die uw kind zal kunnen halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan afstemmen op de behoefte van uw kind. Ook laat het de school, uw kind en u duidelijk zien waar en hoe de school samen met u en uw kind naartoe werkt. De belemmerende- en de compenserende factoren staan beschreven even als het plan van aanpak. Levelwerk Levelwerk is een leerlijn voor meer- en/of hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs. Levelwerk staat los van andere methoden. De leerlingen werken feitelijk op twee sporen, een compacte basislijn en een aanvullende verrijkingslijn. Vanaf groep 1/2 heeft elke groep zijn eigen box. In elke box zitten de juiste materialen, inclusief een begeleidingsmap waarin precies staat wat de kinderen elke periode moeten doen. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat ieder kind de uitdaging krijgt die het verdient! Smal Ondersteuningsteam Alle scholen van de Zaan Primair scholengroep hebben in de school een ondersteuningsteam, bestaande uit de interne begeleider(s) en leerkrachten met een specialisme zoals: taal, dyslexie, rekenen, gedrag e.d. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft dan wordt u als ouder altijd betrokken bij het plan van aanpak. Samen met u wordt er dan in het smal ondersteuningsteam besproken wat de onderwijsbehoefte van uw kind is en welke ondersteuning er nodig is en hoe dit georganiseerd gaat worden. Hierbij kan de school gebruik maken van het externe aanbod van het dienstencentrum Dynamica XL. Breed Ondersteuningsteam Soms is er meer nodig dan de school binnen de basisondersteuning kan bieden of is er onvoldoende expertise aanwezig om te bepalen wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is voor uw kind. De schoolondersteuner wordt dan gevraagd mee te denken en te adviseren. Dit is iemand vanuit het dienstencentrum die de ouders, de IB-er en de leerkracht ondersteunt bij het bepalen wat er nodig is aan ondersteuning. Zo nodig wordt de gezinsondersteuner (dit is de contactpersoon van het 17

18 jeugdteam vanuit de gemeente of de school maatschappelijk werkster) betrokken als er sprake is van ondersteuningsbehoeftes in de thuissituatie. Met elkaar en samen met u als ouders vormen zij het Breed ondersteuningsteam. 18

19 Passend onderwijs; Ondersteuning rondom de School Onderwijsondersteuningsteam Tot 1 augustus was het mogelijk om als ouder een rugzakje aan te vragen bij een commissie voor de indicatiestelling (CVI) als het kind extra ondersteuning nodig had. Vanaf augustus 2014 bestaat de rugzak niet meer. Mocht binnen het breed ondersteuningsteam geconcludeerd worden dat de noodzakelijke ondersteuning die gewenst is, meer is dan er binnen de basisondersteuning van de school verwacht mag worden, dan is het mogelijk om een onderwijs ondersteuningsarrangement (OOA) aan te vragen bij het bestuur. Dit arrangement kan bestaan uit extra expertise bij het pan van aanpak, maar ook uit geld c.q. extra handen om de noodzakelijke ondersteuning te realiseren. Plusklassen Twee tot drie procent van onze leerlingen is hoogbegaafd. Er zijn diverse mogelijkheden om hoogbegaafde kinderen het onderwijs te geven waar zij recht op hebben, om alles uit ze te halen wat er in zit. Bij Zaan Primair zijn hiervoor Plusklassen in het leven geroepen. Eén ochtend per week gaan hoogbegaafde kinderen naar deze Plusklas. Daar komen zij bij elkaar met gelijkgestemden en krijgen zij de uitdaging die zij nodig hebben. Dit alles onder leiding van een daartoe opgeleide leerkracht. De Plusklassen van Zaan Primair richten zich op de leerlingen uit de groepen 5/6 en 7/8. School-maatschappelijk-werk De school kan een beroep doen op de deskundigheid van een schoolmaatschappelijk werker. Deze kan worden ingezet voor het geven van informatie en advies aan leerlingen, ouders, intern begeleiders en leerkrachten over gedrag en opvoeding. Daarnaast biedt de schoolmaatschappelijkwerker ondersteuning in het traject rond leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld door kortdurende hulpverlening, het verrichten van onderzoek en deelnemen aan het overleg van het Breed ondersteuningsteam. Dienstencentrum Dynamica XL Scholen kunnen een beroep doen op ondersteuning van het dienstencentrum Dynamica XL. Naast de al eerder genoemde schoolondersteuner werken daar ook diverse specialisten met veel kennis van allerlei belemmeringen bij kinderen en de noodzakelijke aanpak daarvan. Ook heeft het centrum een onderzoeksteam bestaande uit een aantal orthopedagogen en psychologen die ingezet kunnen worden voor o.a.: Een psychologisch onderzoek om een intelligentiebepaling vast te stellen; 19

20 Een persoonlijkheidsonderzoek om bijv. de aard en oorzaak van gedragsproblemen in kaart te kunnen brengen; Een dyslexie-onderzoek om dyslexie vast te stellen; Een dyscalculie-onderzoek om ernstige rekenproblemen vast te stellen; Het doen van observaties om de onderwijsbehoefte helpen in kaart te brengen; en Het geven van handelingsgerichte adviezen. Zie voor meer informatie Speciaal (Basis)onderwijs Niet alle kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen binnen de reguliere basisschool een passende onderwijsplek krijgen. Er zullen altijd kinderen zijn waarvan de ondersteuningsvraag zo specifiek is dat deze niet gerealiseerd kan worden op de reguliere basisschool in de buurt. Als ouder kunt u worden geadviseerd uw kind aan te melden bij het speciaal basisonderwijs (SBO). Daar is meer kennis en kunde aanwezig om uw kind optimaal te kunnen begeleiden en te helpen aan een passend onderwijsaanbod. De Zaan Primair scholengroep heeft twee SBO-scholen die nu nog apart gehuisvest zijn; SBO De Boei en SBO Het Dok. In 2016 hopen beide scholen onder één dak gehuisvest te zijn in een nieuw schoolgebouw. Beide scholen vallen onder de onderwijsorganisatie Dynamica XL Speciaal onderwijs (SO) Als uw kind een lichamelijke-, zintuiglijke-, en/of verstandelijke handicap heeft en/of ernstige gedragsproblematiek, is een school voor speciaal onderwijs een goede plek voor uw kind. Deze scholen zijn er om kinderen die intensieve begeleiding nodig hebben, te stimuleren en te leren om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. De Zaan Primair scholengroep heeft één school voor speciaal onderwijs (SO) te weten Dynamica. Samen met SBO De Boei, SBO Het Dok en het dienstencentrum vormen zij gezamenlijk Dynamica XL. Toelaatbaarheidsverklaring Om geplaatst te kunnen worden op het SBO of het SO heeft u een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Alleen het samenwerkingsverband is gerechtigd deze verklaring af te geven. Voor meer info zie Meldcode Huiselijk Geweld De meldcode beschrijft in 5 stappen wat een medewerker van een van onze scholen moet doen bij vermoedens van geweld. 1. In kaart brengen van de signalen. 2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld. 3. Gesprek met de leerling en/of ouders. 4. Weging van het (vermoeden van) geweld of mishandeling. 5. Beslissen: hulp organiseren of melden 20

21 Centrum Jong Centrum Jong is hét Centrum voor Jeugd en Gezin in Zaanstad. Centrum Jong is de plek voor vragen over opgroeien en opvoeden voor ouders. Centrum Jong is er voor alle (aanstaande) ouders en opvoeders. Voor meer informatie en de verschillende locaties zie de website: Matchpoint Met de meeste kinderen en jongeren in Zaanstad gaat het goed. Met een klein aantal gaat het minder goed en met sommigen zelfs ronduit slecht. Om deze kinderen op tijd te herkennen en goed te kunnen helpen, is de landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR) ingevoerd. In Zaanstad en omgeving heet het Matchpoint. De samenwerking tussen de instellingen, kind en ouders wordt beter als duidelijk is wie er allemaal meewerkt om het kind te helpen. In Matchpoint wordt vastgelegd wie verantwoordelijk is voor afstemming en coördinatie van de ondersteuning tussen alle betrokken partijen. Meer informatie over Matchpoint kunt u vinden op: Hulpklassen bij taal-, lees-, spellings of rekenproblemen Er is de mogelijkheid om leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van taal, lezen, spelling en rekenen aan te laten sluiten in de hulpklas. Leerlingen die vallen in de groep van 10-25% zwakste lezers, spellers en/of rekenaars kunnen worden aangemeld. Er moet duidelijk een didactische achterstand geconstateerd zijn op het gebied van lezen, spellen, of rekenen, al dan niet gecombineerd met werkhoudingsproblemen, lichte gedragsproblemen en motivatieproblemen. Een aanmelding bij de Hulpklas is aan voorwaarden verbonden. 21

22 Kwaliteitsbeleid Onder kwaliteitsbeleid verstaan we het proces waarin de organisatie haar doelen bepaalt, weet te realiseren, de kwaliteit ervan weet te bewaken, vast te houden en waar nodig te verbeteren. Wij stellen ons (cyclisch) de volgende vragen: Waar staan wij voor? (visie-ontwikkeling, bepalen van doelen) Hoe bereiken we dat? (voorbereiden en plannen van activiteiten; mensen en middelen) Wat kan beter? (gegevensverzameling en evaluatie) Hoe verankeren we eenmaal behaalde kwaliteit (borging) Bij de zorg voor kwaliteit zijn medewerkers, ouders, directie, bestuur en medezeggenschap betrokken. Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg gaat over alle activiteiten die een school, instelling of opleiding onderneemt om de kwaliteit van haar functioneren te bevorderen. De school handelt hierin als volgt: 1. De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie. 2. De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen. 3. De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. 4. De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. 5. De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces. 6. De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit Verbetercyclus Wij werken hierin volgens de PDCA-cyclus; PLAN kwaliteit bepalen: missie/visie en daarvan afgeleide doelen. DO plannen van en uitvoeren van afgesproken kwaliteit: toepassen in de praktijk: doen wat we zeggen? CHECK kwaliteit meten, evalueren en beoordelen. Intern doen we dat door zelfevaluatie, extern laten we ons beoordelen door de onderwijsinspectie, een externe audit of een collegiale visitatie. ACT kwaliteit verbeteren. Wat moet er (nog) verbeterd worden? Opstellen van een verbeterplan. Kwaliteit borgen. Vastleggen en vasthouden van kwaliteit. Schoolniveau PLAN Opstellen Jaarplan voor onderwijsverbetering, met meetbare doelen per leerjaar en per vakgebied. De school heeft voor de vakgebieden lezen, begrijpend lezen, rekenen en spellen ambitieuze leerdoelen (vaardigheidsscores) per jaargroep vastgesteld 22

23 DO CHECK ACT Opstellen van een begroting om het Jaarplan te realiseren. Uitvoeren van het Jaarplan en bijbehorende plannen, zoals het ondersteunings- en scholingsplan. Directie verzamelt informatie over huidige leerling populatie en toekomstige instroom om een goed inzicht te hebben in onderwijsbehoeften van de leerlingen. Registreren van toetsgegevens in ESIS (leerlingvolgsysteem). Directeuren, Intern Begeleiders en leerkrachten analyseren voor de vakgebieden taal, lezen en rekenen, 2 keer per jaar de leeropbrengsten op leerling-, groeps- en schoolniveau. Twee keer per jaar bespreekt de IB-er met de leerkracht de leerresultaten op leerling- en groepsniveau. De school administreert deze besprekingen. Elke twee jaar wordt een tevredenheidsonderzoek gehouden onder leerlingen uit de groepen 6 t/m 8, alle ouders en personeel. Analyseren en interpreteren van leerling- en groepsresultaten in het licht van gestelde doelen. Eens per jaar is er op elke school een evaluatiedag waar het Jaarplan van lopend schooljaar wordt geëvalueerd. Tevens worden hier de leeropbrengsten besproken en vertaald naar beleidsvoornemens voor het nieuwe jaar. Uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek worden besproken en vertaald naar beleidsvoornemens. Gesprekken met directeuren over mogelijke interventies naar aanleiding van opbrengsten. Borgen van resultaten en uitkomsten in het jaarverslag. Groepsniveau PLAN Opstellen groepsplan voor onderwijsvernieuwing, met meetbare doelen per vakgebied. DO Uitvoeren van afspraken voortkomend uit het Jaarplan en bijbehorende plannen, zoals ondersteuningsplan. Registreren en analyseren van de gegevens. Verbreden leerlingbespreking: naast leerling-resultaten bespreken leerkrachten de groepsresultaten met de IB. CHECK Analyseren en interpreteren van leerling- en groepsresultaten in het licht van gestelde doelen. De leerkracht voert het groepsplan uit en bespreekt de voortgang regelmatig met de IB. Jaarlijkse teamevaluatie op alle scholen, waarin onderwijsresultaten belangrijk onderdeel zijn. ACT Gesprekken met IB en/of vakspecialisten over mogelijke interventies naar aanleiding van opbrengsten. Borgen van resultaten en uitkomsten in groepsplan. Bijstellen groepsplan. 23

24 De Resultaten van de school Inspectie van het Onderwijs De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. De rapporten van de onderwijsinspectie over de kwaliteit van een school zijn openbaar en worden op de website van de Inspectie gepubliceerd. De Watermolen voldoet aan de eisen van de inspectie. Leerlingvolgsysteem In het leerlingvolgsysteem (LVS) staan resultaten van de toetsen die uw kind maakt. Ook oudergesprekken, observaties door leerkrachten en dergelijke worden in het LVS opgenomen. Naast het bijhouden van de vorderingen voor rekenen, technisch en begrijpend lezen en spelling brengt het leerlingvolgsysteem ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind in kaart. De gegevens uit het leerlingvolgsysteem worden onder andere gebruikt bij het samenstellen van de rapporten, tijdens gesprekken met ouders en de informatieoverdracht naar het voortgezet onderwijs. Resultaten uitstroom Onze tussenopbrengsten van de CITO-toetsen voldoen, net als eerdere jaren, keurig aan de normen van de onderwijsinspectie. Ook bij de uitstroom van groep 8 voldoen wij als vanouds aan de voorwaarden van de onderwijsinspectie. Dit jaar is de uitstroom zelfs uitzonderlijk goed te noemen. 24

25 Als meerjarentrend is te zien dat de eindopbrengsten op orde zijn. In de onderstaande tabel is weergegeven wat de uitstroomgegevens van de laatste 5 jaar zijn. De scholen voor voortgezet onderwijs houden ons op de hoogte van de vorderingen van onze oudleerlingen door het toesturen van rapportcijfers. Tevens komt de mentor van de brugklassen enkele maanden na de zomervakantie met ons doorspreken hoe onze oud-leerlingen presteren. Deze informatie geeft ons een beeld in hoeverre de verwijzing van onze leerlingen aansluit op dat van het voortgezet onderwijs. 25

26 Voortgezet Onderwijs Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs (POVO) Na groep 8 zet uw kind een volgende stap: het voortgezet onderwijs. Een belangrijke vraag is dan voor u: welke vorm van voortgezet onderwijs is het meest geschikt voor mijn kind? Om de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, overleggen de basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs in de Zaanstreek met elkaar in het zogenaamde POVO. Schooladvies Alle scholen van Zaan Primair volgen hetzelfde stappenplan om tot een afgewogen oordeel te komen over de beste vervolgstap voor uw kind (het schooladvies). Dit stappenplan is vastgesteld door het POVO. Zowel het sociaal-emotionele gedrag, de CITO toetsen uit het leerling volgsysteem en de ontwikkelingen door de jaren heen hebben invloed op het uiteindelijke schooladvies. Het advies van de basisschool is leidend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Het advies en de onderbouwing wordt met u besproken door de leerkracht van uw kind. Meer informatie over het stappenplan en de totstandkoming van het schooladvies vindt u op de website: U krijgt het voorlopig advies met betrekking tot uw kind voor de herfstvakantie. Dit advies wordt bepaald op basis van de toetsgegevens van meerdere jaren, observaties van de leerkracht van groep 7 en van de leerkracht van groep 8. Het advies wordt opgesteld in overleg met de interne begeleider en de directie. Mochten er twijfels zijn, dan is er in de periode tussen de herfstvakantie en februari, de tijd om hierover advies in te winnen bij het voortgezet onderwijs. Uiteindelijk beslist de basisschool wat het advies voor de leerling wordt. In januari/februari zijn er open dagen op het voortgezet onderwijs. Hier kunt u heen gaan met uw kind, om samen een indruk op te doen van de verschillende scholen. In februari/maart ontvangen de leerlingen het definitieve advies van de basisschool. Op basis van dit advies, geeft u drie scholen van uw voorkeur op. Deze gegevens worden centraal verzameld, waarna de indeling plaats vindt. In april wordt de Cito-eindtoets afgenomen bij de leerlingen. In mei/juni krijgen de basisscholen hier de uitslag van. Mocht het resultaat erg veel lager uitvallen als het advies wat de school gegeven heeft, dan kan er een second opinion worden overwogen. Mocht het advies hoger uitvallen, dan kan de basisschool overwegen om het advies aan te passen. 26

27 Centrale Eindtoets Vanaf schooljaar zijn alle basisscholen in Nederland verplicht deel te nemen aan een centrale eindtoets. De scores op deze toets spelen geen rol bij het opstellen van het schooladvies. Wel worden de scores van de centrale eindtoets taal en rekenen nagestuurd naar het voortgezet onderwijs. Oriëntatie De stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap voor u en uw kind. Daarom is het niet alleen belangrijk dat uw school met een zorgvuldig advies komt, maar ook dat u zich goed oriënteert op een nieuwe school. Het POVO maakt jaarlijks een brochure voor ouders van kinderen uit groep 8. U ontvangt de brochure van de basisschool. In De Overstap leest u hoe in de Zaanstreek u en uw kind worden voorbereid op het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn er diverse momenten waarop u kennis kunt maken met de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in de Zaanstreek. Aanmelden U moet op het aanmeldingsformulier voor het Zaans voortgezet onderwijs een eerste, tweede en derde keuze voor een school invullen. Hoewel de scholen zich gezamenlijk inzetten om leerlingen op hun eerste voorkeur in te schrijven, kan dit niet gegarandeerd worden. Voor de meest actuele informatie met betrekking tot aanmelding en inschrijving ontvangen ouders de brochure Van aanmelding tot inschrijving. Deze brochure is ook te downloaden van de website: Kennismaken In de maand voorafgaand aan de zomervakantie gaat uw kind alvast een ochtend naar de school voor voortgezet onderwijs om kennis te maken en wennen aan de nieuwe omgeving. Ook de kinderen op school wennen deze dag een uurtje in de nieuwe groep. 27

28 Schooltijden Schooltijden Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd) van goede kwaliteit. De overheid heeft daarom voor het basisonderwijs een uren-norm vastgesteld. Leerlingen in het basisonderwijs moeten over 8 schooljaren minimaal 7520 uur onderwijs krijgen. De Watermolen werkt met vier identieke schooldagen van 8:30 uur tot 14:20 uur voor alle kinderen. Op de woensdag gaan de kinderen om 12:30 uur uit. Er is een kleine pauze met de eigen leerkracht in de klas, daarna spelen de kinderen buiten. De kinderen hebben een middagpauze van drie kwartier om te lunchen en buiten te spelen. De kleuters eten om 12:00 uur, krijgen hiervoor meer tijd en gaan op andere momenten naar buiten. Er hoeft niet betaald te worden voor de overblijf. Schematisch ziet dit er als volgt uit: FreeKids en TintelTuin bieden in schooljaar de mogelijkheid voor opvang tot 15:30 uur. Hierbij hanteren zij een minimum van vijf kinderen per dag. Schoolvakanties Het actuele vakantierooster van de school vindt u op de website van de school. Studiedagen en Calamiteitendag In de kalender vindt u een aantal studiedagen. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij en hebben de leerkrachten scholing. Om iedereen zoveel mogelijk ter wille te zijn, zijn deze dagen zo evenredig mogelijk over de week verdeeld en daar waar mogelijk gekoppeld aan andere vrije dagen. 28

29 FreeKids, de buitenschoolse opvangorganisatie met wie wij samenwerken, bieden op deze dagen een arrangement aan waarvan u gebruik kunt maken. De Watermolen moet één calamiteitendag per jaar reserveren. De kinderen zijn in principe vrij, tenzij er door een calamiteit al eerder dat schooljaar een extra dag vrij is gegeven. Op onze website vindt u de vakanties, studiedagen en calamiteitendagen in een overzicht. Verlof Uw kind heeft een leerplicht. Dit betekent dat alle kinderen in Nederland verplicht naar school moeten. Uw kind is leerplichtig met ingang van de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat uw kind 5 jaar wordt. Het aanvragen van verlof voor uw kind is daarom aan strenge wettelijke regels gebonden. De directeur van de school is degene die het verlof wel of niet toekent binnen de regelgeving van de leerplicht. De regels voor het toekennen van verlof staan vermeld in de verlofwijzer van de gemeente Zaanstad. Een link naar de verlofwijzer vindt u op de website Verzuim Wanneer uw kind zonder reden afwezig is, ongeoorloofd schoolverzuim, moet de school dit melden bij de afdeling leerplicht van de gemeente Zaanstad. Dit kan leiden tot boetes voor u als ouder. Wanneer uw kind in geval van ziekte, een bezoek aan de dokter, of tandarts, niet op school komt, wilt u dit dan vóór 8:30 uur telefonisch bij de school melden. Wanneer uw kind zonder afmelding wegblijft, maken wij ons zorgen! Op tijd beginnen Om op tijd te starten met de lessen, gelden er de volgende afspraken: Van 8.15 uur tot 8.25 uur en van uur tot uur lopen er leerkrachten op het plein; De kinderen en ouders wachten op het plein tot ze naar binnen kunnen. Bij regen, kunt u uiteraard in de gang wachten; De kleutergroepen mogen om 8.20 uur naar binnen. Kinderwagens blijven op de gang. U wordt verzocht niet voor de ramen te zwaaien. Over het algemeen maakt dit het afscheid voor de kleuters moeilijker; Voor de groepen 3 t/m 8 wordt om 8.25 uur de schoolbel geluid; De kinderen lopen rustig naar binnen; Bij binnenkomst in het lokaal gaan de leerlingen rustig zitten en eventueel met een activiteit aan de slag; Om 8.30 uur gaan de lessen beginnen. We verzoeken de ouders het lokaal te verlaten. De ouders van groep 5 t/m 8 vragen wij om buiten het lokaal afscheid te nemen; 29

30 Jassen e.d. moeten in de luizentassen worden opgeborgen. Deze tas moet aan de kapstok worden gehangen; Skaten en fietsen op het plein vóór en na schooltijd en tijdens het binnenkomen en weggaan van de kinderen en ouders, is in verband met de veiligheid niet toegestaan. Skaten, fietsen, steps en dergelijke mogen niet in de gang worden achtergelaten. Ziektevervanging leerkrachten Bij afwezigheid van een leerkracht vragen we vervanging aan bij het bestuur. Wanneer er geen invallers beschikbaar zijn, proberen wij zoveel mogelijk intern een oplossing te vinden. De directeur en ib-er vervangen geen groepen. Indien er geen vervanger beschikbaar is, hanteren we de volgende procedure: De eerste dag wordt de groep (indien mogelijk) opgesplitst. De tweede dag worden de ouders/verzorgers van de kinderen van de afwezige leerkracht voor schooltijd telefonisch verzocht hun kind thuis te houden. Aan het eind van de tweede dag worden de ouders/verzorgers van een andere groep schriftelijk verzocht hun kind de volgende dag thuis te houden. De tweede dag wordt de groep van de afwezige leerkracht opgevangen door een andere leerkracht. Dit rouleert totdat er een vervanger beschikbaar komt of totdat de afwezige leerkracht weer aan het werk gaat. Uiteraard worden de kinderen voor wie de ouders/verzorgers geen opvang kunnen regelen, op school opgevangen. Als er tijdens ziekte van een kleuterjuf een kind komt wennen, dan zal de ouder worden gebeld voor een andere afspraak. De groepen1/2 worden gezien hun leeftijd niet verdeeld. In dat geval wordt een andere groep verdeeld en gaat de desbetreffende leerkracht voor de kleutergroep. 30

31 Schoolomgeving Vervoer Om veiligheidsredenen verzoeken we de ouders zo min mogelijk gebruik te maken van hun auto bij het naar school brengen en/of ophalen van hun kinderen. Het is namelijk zeer gevaarlijk als er veel autoverkeer rond de school is. Het is niet toegestaan op het schoolplein te fietsen. De fietsen moeten in de fietsenrekken aan de oostkant van het schoolgebouw of bij de zij-ingang (bij het pad tussen Dynamica en De Watermolen) worden geplaatst. Door het beperkte aantal fietsenrekken verzoeken wij de kinderen die dicht bij school wonen niet op de fiets te komen. Ook verzoeken wij ouders om de fietsen zoveel mogelijk op een eigen standaard te plaatsen zodat de fietsenrekken voor de kinderfietsen beschikbaar blijven. Dieren in de school Omdat sommige leerlingen bepaalde dieren niet verdragen, is het houden van dieren in school niet toegestaan, alsmede het betreden van de school met dieren. Ook honden mogen het schoolgebouw niet betreden. Wellicht ten overvloede, wijs ik u er op dat honden op het plein dienen te zijn aangelijnd. Dit geldt ook voor lieve honden. Rookverbod In de schoolgebouwen mag niet worden gerookt. Op de schoolpleinen mag niet worden gerookt in het zicht van de leerlingen. In de omgeving van de school is roken ongewenst. 31

32 Eten & drinken op school Schoolmelk Er is voor kinderen de mogelijkheid om iedere dag melk of Optimel te drinken. U kunt uw kind opgeven en afmelden via de website De kinderen kunnen uiteraard ook een eigen beker drinken, of wat fruit mee naar school nemen. De Watermolen krijgt de melk geleverd op de tweede of derde dag na ieder vakantie. Voor deze dagen is het verstandig om uw kind zelf iets te drinken mee te geven. Gezonde tussendoortjes Als school streven wij naar een gezonde levensstijl en daarmee dus ook naar gezonde tussendoortjes. Wij verstaan hieronder bijvoorbeeld: Een mueslireep; Een evergreen, Liga of een Sultana; Vers fruit zoals een appel, banaan, druiven, aardbeien, peer, kiwi, ananas, mandarijn; Diverse soorten groente zoals, komkommer, kerstomaatjes, mini wortelen, radijsjes; en Rijstwafels. Fruitdag Op woensdag en vrijdag hanteren wij een groente- en fruitbeleid. Dit houdt in, dat uw kind voor de kleine pauze alleen groente en/of fruit meeneemt. Dit mag natuurlijk ook op andere dagen. Mochten er specifieke redenen zijn waarom u hiervan wilt afwijken, dan vragen wij u hierover in overleg te treden met de leerkracht van uw kind. Trakteren Tegenwoordig wordt door veel ouders gelet op gezonde voeding. Daar past snoepgoed niet bij. Daarom willen wij u vragen om een gezonde en bescheiden traktatie te bedenken in plaats van zoetigheden, zoals snoepjes en producten met kleur- en smaakstoffen. Onder het menu Links op de website, is een link te vinden naar en website, met ideeën over gezond trakteren. 32

33 Dieet-wensen Als school houden wij graag rekening met wat een kind wel of niet mag eten. Wij vragen aan de ouders in dat geval het juiste eten of snoepgoed mee te geven. De ouders zijn verantwoordelijk voor de bekostiging hiervan. 33

34 Kinderopvang & Naschoolse Activiteiten Buitenschoolse opvang/freekids U kunt bij ons terecht voor een compleet programma van buitenschoolse opvang (BSO). Dit betekent opvang voor en na schooltijd en tijdens vakanties. Met veel plezier is FreeKids vanaf 25 februari 2013 aan de slag gegaan op OBS De Watermolen. FreeKids zorgt voor een aantrekkelijk aanbod dat aansluit bij het onderwijsprogramma. Bovendien houden leerkrachten en FreeKids-medewerkers nauw contact over leerlingen die mogelijk extra aandacht nodig hebben. Inschrijven kan via De kinderopvangorganisatie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang. Naschoolse Activiteiten Dit schooljaar start er een breed naschools aanbod. Over het algemeen zijn dit activiteiten die aansluitend aan de schooltijd worden georganiseerd. De cursusduur is ongeveer 6 bijeenkomsten en de kosten bedragen ongeveer 2,50 per keer. Voor iedere leeftijdsgroep worden er activiteiten georganiseerd. U vindt het complete programma op de website. Inschrijving geschiedt online. 34

35 Hoe wordt u geïnformeerd? Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden. Wij doen dat op de onderstaande wijze. Informatie-avond In het begin van het schooljaar worden tijdens de groepsinformatie-avond de ouders van alle groepen geïnformeerd over de werkwijze in de groep en over het lesprogramma. Ouderavond Eenmaal per jaar wordt een ouderavond gehouden. Het thema van deze avond verschilt per jaar. Oudergesprekken Wij vinden het belangrijk dat de ouders en de school goed van elkaar op de hoogte zijn, over hoe wij aankijken tegen de vorderingen van uw kind. Om dit te waarborgen, werken wij op de volgende wijze: Er is altijd de mogelijkheid om een afspraak te maken. Dit kan op verzoek van de ouder(s), of van de school. Bij het uitgaan van de school is er de mogelijkheid tot informeel contact. De ib-er en de leerkracht bespreken 5 keer per jaar of een extra oudergesprekken nodig is. Er is een oudergesprek voor de herfstvakantie. Vanaf groep 2 wordt de indeling van de groepsplannen met u gedeeld. U ontvangt 2 keer per jaar een rapport. Er is dan ook een rapportgesprek mogelijk. Vanaf groep 3 staat de indeling van de groepsplannen op het rapport. Soms wisselt een kind van niveau in een groepsplan en komt er op dat moment geen rapport uit. In dergelijke gevallen wordt u hierover door de leerkracht geïnformeerd. School werkt nauw samen met diverse onderzoeksbureaus en begeleidende instanties. Daarmee is de school, voor een goede in de informatieoverdracht, soms afhankelijk van deze instanties. Nieuw op school Voor de ouders van nieuwe kinderen is er na ongeveer 6 weken een informatief gesprek met de leerkracht. 35

36 Kijkavond Eén keer per jaar houden we een kijkavond. Op deze avond kunt u het werk van uw kind bekijken. De kinderen vertellen dan over hun werk en de leerkracht is aanwezig om vragen te beantwoorden. Nieuwsbrief Ongeveer een keer per twee weken komt er een nieuwsbrief uit. In deze brief staan zaken, die voor de betreffende periode van belang zijn. De nieuwsbrief wordt zoveel mogelijk digitaal verstuurd. Op uw verzoek is het ook mogelijk om de nieuwsbrief op papier mee te krijgen. Tijdens de informatieavond zullen wij u vragen het bij ons bekende -adres te controleren. Het is mogelijk om met de leerkracht te mailen. Aan het begin van het jaar ontvangt u hierover een mail. Bij de informatie die er hier wordt uitgewisseld, moet u denken aan: Het doorgeven van bijzonderheden; zoals een update van de website en toetsen; Hulpvragen van ons bij bijvoorbeeld excursies, inzet techniektorens en dergelijke; Een berichtje van school in het geval wij graag met u af willen spreken. Het is de bedoeling om ziekmeldingen via de telefoon door te blijven geven. Als u graag ergens met ons over wilt praten, doen wij dit bij voorkeur in een persoonlijk gesprek. Het maken van een afspraak over de mail kan uiteraard wel. Website Onze school heeft een eigen website ( Op de website kunt u alle informatie over de school terug vinden. Onze website wordt regelmatig bijgehouden. Gescheiden ouders Ouders die gescheiden zijn hebben allebei recht op dezelfde informatie over hun kinderen. Soms heeft maar één van de ouders het ouderlijk gezag 1. In dat geval is de ouder met het ouderlijk gezag wettelijk verplicht de andere ouder op de hoogte te houden van alle belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen van hun kinderen op school. Indien er sprake is van een slechte communicatie tussen de gescheiden ouders is de school wettelijk verplicht om de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder op verzoek informatie te geven. 1 De ouder met ouderlijk gezag neemt onder meer de beslissingen over de verzorging en opvoeding van het kind en heeft het bewind over zijn of haar vermogen. Het ouderlijk gezag wordt normaal door beide ouders uitgeoefend. 36

37 Belangrijke Schooldocumenten De Watermolen heeft vier belangrijke documenten waarin informatie te vinden is over de visie op onderwijs, het profiel van de school, de doelstellingen, opbrengsten en praktische informatie voor u als ouder. Aan de hand van deze documenten legt de school verantwoording af aan de onderwijsinspectie, het schoolbestuur en de ouders. Schoolplan In het schoolplan vindt u de hoofdlijnen van het beleid van de school. Het schoolplan wordt eens in de vier jaar geschreven en bevat het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het kwaliteitsbeleid. Naast deze thema s heeft uw school specifieke doelstellingen opgenomen. Het schoolplan geeft daarmee inzicht in de door uw school gemaakte keuzes. Het gaat dan bijvoorbeeld om het onderwijsprogramma en de bijzondere voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen met specifieke behoeften. Schoolgids De schoolgids beschrijft de werkwijze van de school en helpt u vooraf een goede schoolkeuze te maken. Als uw kind op de school van uw keuze zit, geeft de gids veel praktische informatie. Informatie over de doelen van de school, de voorzieningen voor leerlingen met specifieke behoeften, het lesrooster, de studiedagen, de ouderbijdrage en de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en Zaan Primair. Jaarverslag Aan het begin van elk schooljaar (rond oktober) verschijnt een jaarverslag. Hierin beschrijft de school het schooljaar en rapporteert zij over de bereikte resultaten naar het bestuur van Zaan Primair en naar de medezeggenschapsraad van de school. Jaarkalender Aan het begin van elk schooljaar verschijnt de jaarkalender. U vindt hierin alle al bekende activiteiten voor het jaar terug, evenals studiedagen en dergelijke. Ook staan hier de groepindeling en praktische afspraken in beschreven. 37

38 Ouderparticipatie Veel ouders ondersteunen ons onderwijs. Zij helpen bij niveau-lezen, rekenen, creatieve lessen, enzovoorts. Daarnaast helpen ouders bij verschillende activiteiten. Via de nieuwsbrief, de memoborden bij de groepslokalen, via de groepsouders en over de mail kunt u zich opgeven voor de verschillende activiteiten. Klassenouder Op school werken wij met klassenouders. Deze ouders hebben regelmatig overleg met de leerkracht over het organiseren van diverse activiteiten voor de groep. U kunt hierbij denken aan: Een excursie; ouders benaderen voor vervoersmogelijkheden en dergelijke; Diverse feesten; algemene assistentie voor de groepsleerkracht; doen wat nodig is op groepsniveau; Op verzoek van de ouderraad helpen bij de organisatie van activiteiten op schoolniveau; Andere ouders betrekken/vragen bij activiteiten; Zaken die zich in de loop van het jaar op groepsniveau of bouwniveau voordoen; zoals hulp bij de (eind-)schoonmaak en de techniektorens. De leerkracht benadert ouders aan het begin van het jaar met de vraag of iemand klassenouder wil worden. U kunt ook zelf bij de leerkracht aangeven dat u geïnteresseerd bent. De afspraken hierover vindt u op de site onder het menu `Hoe is het geregeld met `. 38

39 Medezeggenschapsraad & Ouderraad Medezeggenschapsraad In de Medezeggenschapsraad zitten drie ouders en drie teamleden. De directie is adviserend lid. De MR bespreekt zaken aangaande school, bewaakt het beleid en het proces van school en onderhoudt de contacten met het bestuur. De MR houdt zich onder andere bezig met het beleid van de school in algemene zin: de personele formatie, de schoolorganisatie, het schoolbudget, het schoolplan, de staat van gebouwen en pleinen. De raad heeft twee soorten bevoegdheden, instemming en advies. In het reglement is vastgelegd welke onderwerpen het betreft De MR is bereikbaar via Ook hangt er een brievenbus bij de hoofdingang waarin u uw vragen kwijt kunt. Meer informatie vindt u op onze website. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Wat de medezeggenschapsraad is op schoolniveau, is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op niveau van het bestuur. Beleid dat de hele Zaan Primair scholengroep aangaat, legt het bestuur voor aan de GMR voor advies of ter instemming. De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad worden rechtstreeks gekozen door de leden van de medezeggenschapsraden, maar hoeven niet perse lid te zijn van een van de medezeggenschapsraden. De GMR heeft net als de medezeggenschapsraad medewerkers en ouders als leden. Zie voor meer informatie Ouderraad In de OR zitten ouders, die de school graag een handje helpen. Zij verlenen medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding. Bij de vergaderingen zijn ook altijd een of meer teamleden aanwezig en/of de directeur. De OR is bereikbaar via Ook hangt er een brievenbus bij de hoofdingang, waarin u uw vragen kwijt kunt. Meer informatie vindt u op onze website. 39

40 Ouderbijdrage & Schoolreisgeld Elke school van Zaan Primair ontvangt geld van de overheid voor de uitvoering van haar onderwijstaak. Daarnaast zijn er activiteiten op school die betaald worden uit bijdragen van ouders aan het Ouderfonds. Dit kunnen activiteiten zijn zoals Sinterklaas- en kerstfeest. De ouderraad gaat in dat geval over hoogte en bestemming. Als het gaat om excursies en schoolreisjes dan gaat de oudergeleding van de MR over de hoogte en bestemming van de bijdrage. Dit is de ouderbijdrage vanwege het bevoegd gezag. De uitgaven vanuit het Ouderfonds worden gedaan op basis van een jaarlijks plan dat opgesteld wordt door de ouderraad en/of oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Ook wordt jaarlijks door de ouderraad en/of de oudergeleding van de MR een jaarverslag opgesteld waarin inkomsten en uitgaven worden verantwoord. Dit verslag wordt naar alle ouders gestuurd. De administratie van het Ouderfonds wordt uitgevoerd door een vrijwillige ouder. De schooldirecteur is belast met de interne controle op de inkomsten en uitgaven. De externe controle wordt uitgevoerd door de financiële administratie van Zaan Primair. Doel van deze werkwijze is te borgen dat de middelen besteed worden aan de zaken waarvoor ze bedoeld zijn. De toelating van leerlingen tot activiteiten mag niet afhankelijk worden gesteld van het betalen van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Op dit moment is de ouderbijdrage 24, - per kind. De ouderraad legt verantwoording af van haar uitgaven tijdens de een jaarlijkse kascontrole. Naast de ouderbijdrage is er het schoolreisgeld. De kinderen van groep 1 t/m 5 gaan 1 dag op schoolreis en betalen 30. Groep 6 & 7 gaan één nachtje weg en betalen eveneens 30. Dit lage bedrag is mogelijk doordat groep 6 & 7 niet met de bus op kamp gaan, maar ouders helpen met rijden. De kinderen van groep 8 gaan 3 dagen op kamp. Dit kamp kost 66. Wanneer u wilt dat uw kind meegaat op schoolreis of kamp, dan moet hiervoor betaald worden. Indien uw kind niet meegaat, wordt uw kind ondergebracht in een andere klas. De betaling van de bijdragen is als volgt over het jaar verdeeld: oktober januari april Groep 1 t/m Groep U ontvangt rond de genoemde data een mail met daarin het verzoek het bedrag over te maken. 40

41 Veiligheidsbeleid Veiligheidsplan Het veiligheidsbeleid is op uw school vastgelegd in een ARBO- en veiligheidsbeleidsplan. De school heeft een preventiemedewerker. Deze zorgt voor de coördinatie en uitvoering van het veiligheidsbeleid op school waaronder de uitvoering van de RI&E. In een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staan de risico's voor de veiligheid en gezondheid op de school voor medewerkers en leerlingen. Ook staat hierin welke maatregelen de school neemt om deze risico's te verminderen. De RI&E wordt elk jaar in overleg met de medezeggenschapsraad geactualiseerd door de preventiemedewerker. Verder heeft de school een aantal leerkrachten opgeleid als bedrijfshulpverleners (BHV). Zij stellen onder andere het ontruimingsplan bij en oefenen ontruimingen met de groepen en medewerkers van de school. Ook hebben ze een EHBO-diploma. Gedragscode Voor alle scholen geldt een gedragscode waarin staat beschreven hoe men (directie, medewerkers en leerlingen) met elkaar om hoort te gaan en aan welke gedragsregels men zich hoort te houden. U vindt deze informatie terug op onze website. Klachten De Zaan Primair scholengroep heeft een eigen klachtenregeling. Hierin vindt u onder meer informatie over de wijze van het indienen van een klacht en de verdere procedure. Zie website Pestprotocol Na iedere vakantieperiode wordt het Pestprotocol doorgenomen met de leerlingen. Dit protocol kunt u terugvinden op de website van de school onder het menu Hoe is het geregeld met Daarnaast vindt er een activiteit plaats dat een positieve bijdrage levert aan het klimaat in de klas. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we de klassenregels opstellen, een sociogram maken of aandacht besteden aan sociale media. 41

42 Informatie- en Communicatie-Technologie (ICT) Wij beschikken op school over een computernetwerk. In alle groepen en op de gang wordt gebruik gemaakt van diverse computerprogramma s. We hanteren een protocol voor het gebruik van ICTtoepassingen op onze school. Dit protocol wordt met de kinderen besproken en is op onze website terug te vinden. Foto-film-regeling Als u bezwaar hebt tegen het plaatsen van beeldmateriaal waarop uw kind(eren) staan, maakt u dit kenbaar bij de schooldirectie. Als u geen bezwaar heeft gemaakt, kan een van uw kinderen op beeldmateriaal van de school gebruikt worden. Als foto s gebruikt worden door de school worden de namen van de kinderen over het algemeen niet in het onderschrift vermeld. Sponsoring Sponsoring is een manier om extra geld te krijgen. Geld voor activiteiten of voor het aanschaffen van nieuwe middelen. Een sponsor verlangt een tegenprestatie. Bij de besluitvorming over een sponsorvoorstel is de medezeggenschapsraad betrokken. De criteria waaraan sponsoring moet voldoen: Sponsoring is verenigbaar met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school; Sponsoring is in overeenstemming met de goede smaak en het fatsoen; Sponsoring brengt de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen niet in gevaar; Sponsoring beïnvloedt niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs, of in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt; Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen; In lesmaterialen en leermiddelen mag geen (impliciete of expliciete) reclame voorkomen. Er mag geen sprake zijn van onvolledige of subjectieve informatie. Mocht u een klacht hebben over de inhoud van de sponsoring dan kunt u die richten aan de Reclame Code Commissie. 42

43 Time-out, Schorsing & Verwijdering Time-out & Schorsing Uw kind kan wegens wangedrag of andere ernstige redenen van school worden geschorst. Voorafgaand aan een schorsing kan de zogenaamde time-out-maatregel toegepast worden. In dat geval wordt het kind maximaal 2 dagen de toegang tot de groep ontzegd. Gedurende deze periode wordt het kind in een andere groep geplaatst en vindt er intensief overleg met u als ouders plaats. Er kan ook besloten worden om uw kind per direct de toegang tot de school te ontzeggen voor maximaal 3 dagen. Voordat de directie van de school die maatregel neemt, wordt u eerst gehoord. Na overleg met het bestuur deelt de directeur de beslissing schriftelijk aan u mee. Verwijdering Tot verwijdering wordt bij hoge uitzondering besloten. Bijvoorbeeld als een kind zich zeer ernstig misdraagt of als ouders weigeren toestemming te geven voor nader onderzoek naar ernstige leeren/of gedragsproblemen. De school kan dan de verantwoording voor de verdere ontwikkeling van het kind niet meer dragen. De beslissing tot verwijdering van uw kind wordt genomen door het bestuur van de Zaan Primair scholengroep. Hiervan wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht. Voordat wordt besloten tot verwijdering, overlegt het bestuur met de directie van de school. Daarna wordt u gehoord en schriftelijk geïnformeerd over de redenen van de maatregel. Verwijdering van een leerling vindt pas plaats nadat de directie van de school een andere school (basisschool of school voor speciaal onderwijs) heeft gevonden. Het bestuur is verplicht om binnen een periode van 8 weken aantoonbaar te hebben gezocht naar een andere school voor primair onderwijs. Als dit zonder succes is, kan het bestuur alsnog tot verwijdering overgaan. U kunt tegen verwijdering schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur van de Zaan Primair. 43

44 Verzekeringen Aansprakelijkheidsverzekering Onze WA-verzekering dekt schade aan derden tijdens schooltijd door toedoen van uw kind, vrijwilligers of medewerkers van de school. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school, als mensen die voor de school actief zijn, zoals bestuursleden, medewerkers of vrijwilligers, dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Er zijn twee belangrijke punten waarmee u rekening moet houden. Allereerst is de school of het schoolbestuur niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en tijdens buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor school optreden) moet dus te kort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Voorbeeld Tijdens de gymnastiekles wordt een bal geschopt. Deze komt op een bril van een leerling terecht en de bril is kapot. In dit geval is géén sprake van verwijtbaar handelen door de school en valt de schade niet onder de aansprakelijkheidsverzekering. Er wordt geen schade vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen, of als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders, zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens door school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Het is daarom van belang dat ouders een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Ongevallenverzekering De ongevallenverzekering is een aanvullende verzekering en dekt tot een half uur voor en een half uur na schooltijd het risico op ongevallen tijdens het rechtstreeks van huis naar school gaan en omgekeerd en tijdens het verblijf op school en bij activiteiten buiten de school die in schoolverband en onder toezicht plaatsvinden. Deze ongevallenverzekering geldt voor leerlingen, vrijwilligers en medewerkers van onze scholen. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld vergoeding van het eigen risico bij uw zorgverzekeraar). Materiële schade, bijvoorbeeld een kapotte bril, jas, fiets enzovoorts valt niet onder de dekking. 44

45 Activiteiten Jeugdgezondheidszorg Gezondheidsonderzoek Jaarlijks worden de leerlingen uit de kleutergroepen uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek door de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Logopedie In de kleutergroep onderzoekt een logopedist uw kind op eventuele spraak en/of taalproblemen. Bijvoorbeeld: het verkeerd uitspreken van bepaalde letters, stotteren of een verkeerde ademhalingstechniek. Als er hulp nodig is bespreken we met u hoe en wanneer die het beste plaats kan vinden. Regeling Schoolgaande Kinderen De Regeling Schoolgaande Kinderen is bedoeld voor ouders met een laag inkomen met kinderen van 4 tot en met 17 jaar. U kunt de tegemoetkoming gebruiken voor het lidmaatschap van uw kind voor bijvoorbeeld een club/vereniging, cultuuractiviteiten of sportvereniging. Informatie over deze regeling is te vinden op de website van de gemeente Zaanstad: in de online brochure: wegwijzer in de minimaregelingen. Vangnet Regeling Schoolzwemmen Schoolzwemmen wordt niet meer aan alle basisschoolkinderen aangeboden door de gemeente Zaanstad. Als uw kind daardoor geen zwemdiploma kan halen, kunt u een beroep doen op een vergoeding via de vangnetregeling schoolzwemmen van de gemeente Zaanstad. Deze vangnetregeling valt onder de De Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK). Voor het recht op deze regeling zal uw inkomen worden getoetst. 45

46 Organogram 46

9. Uw kind is onze zorg

9. Uw kind is onze zorg 9. Uw kind is onze zorg 9.1 Kwaliteitsbeleid Onder kwaliteitsbeleid verstaan we het proces waarin de school haar doelen bepaalt, weet te realiseren, de kwaliteit ervan weet te bewaken, vast te houden en

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje Informatieboekje 2014-2015 OBS De Watermolen Molenwerf 3 1541WR Koog aan de Zaan 075-6352239 info@obsdewatermolen.nl www.obsdewatermolen.nl Twitter @obsdewatermolen Skype directie.obsdewatermolen Jaarkalender

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE WIEKEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE WIEKEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE WIEKEN Plaats : Vught BRIN-nummer : 09LF Onderzoeksnummer : 117890 Datum schoolbezoek : 24 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN'

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' Plaats : Leersum BRIN-nummer : 07ZP Onderzoeksnummer : 120027 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TV Onderzoeksnummer : 118460 Datum schoolbezoek : 4 februari 2010

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER Plaats : Amstelveen BRIN-nummer : 15EX Onderzoeksnummer : 118995 Datum schoolbezoek : 15 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL OVENTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL OVENTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL OVENTJE Plaats : Zeeland BRIN-nummer : 11LT Onderzoeksnummer : 118626 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. De Eskampen Plaats : Peize BRIN nummer : 11IQ C1 Onderzoeksnummer : 196412 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 29 augustus 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Onder de Wieken Plaats : Burgh-Haamstede BRIN nummer : 07YS C1 Onderzoeksnummer : 154931 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling : 21 augustus

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool G.Th. Rietveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool G.Th. Rietveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool G.Th. Rietveld Plaats : Badhoevedorp BRIN nummer : 15JN C1 Onderzoeksnummer : 275101 Datum onderzoek : 2 juni 2014 Datum vaststelling : 15 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool Pius X Plaats : Wateringen BRIN nummer : 20CB C1 Onderzoeksnummer : 275832 Datum onderzoek : 1 juli 2014 Datum vaststelling : 5 november 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs "De Beiaard"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Beiaard RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK rkbs "De Beiaard" Plaats : Utrecht BRIN nummer : 10PY C1 Onderzoeksnummer : 268816 Datum onderzoek : 12 december 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus Plaats : Oldemarkt BRIN-nummer : 06VC Onderzoeksnummer : 123800 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle op 21

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER Plaats : Maasdam BRIN-nummer : 14MW Onderzoeksnummer : 118451 Datum schoolbezoek : 8 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dominicusschool Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon 010 4432500 E-mail info@dominicusschool.nl

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER School : Basisschool W.Sluiter Plaats : Eibergen BRIN-nummer : 05NT Onderzoeksnummer : 112674 Datum schoolbezoek : 1

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te maken, treft u hieronder

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Informatiebrief groep 1 en 2

Informatiebrief groep 1 en 2 Informatiebrief groep 1 en 2 SCHOOLTIJDEN De schooltijden zijn van 8.30 tot 14.15 uur. Op woensdagochtend tot 12.30 uur. Ongeveer 10 minuten voor aanvang van de schooltijd kunt u uw kind in de klas brengen.

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Scholengemeenschap Beyaert

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Scholengemeenschap Beyaert RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS Scholengemeenschap Beyaert Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 23FW C1 Onderzoeksnummer : 195414 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING Plaats : Delft BRIN-nummer : 08CF Onderzoeksnummer : 117645 Datum schoolbezoek : 16 november 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE Plaats : Loppersum BRIN-nummer : 07ZS Onderzoeksnummer : 117870 Datum schoolbezoek : 10 Rapport vastgesteld te : 11 februari

Nadere informatie

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids Jaargids 2016-2017 Dynamica XL locatie Tjotterlaan Jaargids 2016-2017 Expertisecentrum Passend Onderwijs Molenwerf 1C, 1541 WR Koog aan de Zaan Nieuwendamstraat 2A, 1507 JE 1508 BB Zaandam Sportstraat

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK

H.a- gbyfe RAPPORT  ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK poj H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer R.K. basisschool De Meulehook Geleen 08KT 111394

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Welkom op De Duif! Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL "DE LEILINDE"

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LEILINDE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL "DE LEILINDE" School : Basisschool "De Leilinde" Plaats : Reusel BRIN-nummer : 08LQ Onderzoeksnummer : 108032 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Veste

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Veste RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Veste Plaats : Tholen BRIN nummer : 00NY C1 Onderzoeksnummer : 269466 Datum onderzoek : 11 februari 2014 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Jaarkalender 2013-2014

Jaarkalender 2013-2014 Jaarkalender 2013-2014 OBS De Watermolen Molenwerf 3 1541WR Koog aan de Zaan 075-6352239 info@obsdewatermolen.nl www.obsdewatermolen.nl Twitter @obsdewatermolen Skype directie.obsdewatermolen Jaarkalender

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Kameleon Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00JH C1 Onderzoeksnummer : 195011 Datum onderzoek : 9 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke Plaats : Westdorpe BRIN-nummer : 06ZF Onderzoeksnummer : 123619 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Fontein Plaats : Krimpen aan den IJssel BRIN nummer : 20PN C1 Onderzoeksnummer : 251889 Datum onderzoek : 1 oktober 2013 Datum vaststelling : 4 december

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist Informatieboekje kleutergroepen Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist 1. Welkom op onze school! Hartelijk welkom op de Damiaanschool. Uw kind wordt binnenkort vier jaar en zal een plaatsje

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 'Comenius'

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 'Comenius' RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 'Comenius' Plaats : Zeist BRIN-nummer : 03KW Onderzoeksnummer : 121055 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Utrecht : 15 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER Plaats : Veghel BRIN-nummer : 09IS Onderzoeksnummer : 118627 Datum schoolbezoek : 5 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Bonte Pael

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Bonte Pael RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Bonte Pael Plaats : Delft BRIN-nummer : 14IX Onderzoeksnummer : 124848 Datum schoolbezoek : 20 januari 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat Plaats : Deventer BRIN-nummer : 05VR Onderzoeksnummer : 124571 Datum schoolbezoek : 6 februari 2012 Vastgesteld

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint-Petrusschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint-Petrusschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint-Petrusschool Plaats : Diemen BRIN-nummer : 03LA Onderzoeksnummer : 123760 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Utrecht op

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival Plaats : Hoorn Nh BRIN-nummer : 06QZ Onderzoeksnummer : 123496 Datum schoolbezoek : 22 september 2011 Rapport

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Wegwijzer Plaats : Leidschendam BRIN-nummer : 11JD C1 Onderzoeksnummer : 196707 Datum onderzoek : 11 juni 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL EDITH STEIN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL EDITH STEIN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL EDITH STEIN Plaats : Veghel BRIN-nummer : 03QN Onderzoeksnummer : 118171 Datum schoolbezoek : 22 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Graankorrel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Graankorrel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Graankorrel Plaats : Kudelstaart BRIN-nummer : 11DV Onderzoeksnummer : 125655 Datum schoolbezoek : 19 maart 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 't Noorderlicht

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 't Noorderlicht RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 't Noorderlicht Plaats : Goes BRIN-nummer : 10XC Onderzoeksnummer : 125735 Datum schoolbezoek : 22 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 13YM Onderzoeksnummer : 127560 Datum schoolbezoek : 25 oktober 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie