9. Uw kind is onze zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "9. Uw kind is onze zorg"

Transcriptie

1 9. Uw kind is onze zorg 9.1 Kwaliteitsbeleid Onder kwaliteitsbeleid verstaan we het proces waarin de school haar doelen bepaalt, weet te realiseren, de kwaliteit ervan weet te bewaken, vast te houden en waar nodig te verbeteren. Kwaliteitszorg is een houding. Onze school stelt zich (cyclisch) de volgende vragen: * Waar staan wij voor? (visieontwikkeling, bepalen van doelen) * Hoe bereiken we dat? (voorbereiden en plannen van activiteiten; mensen en middelen) * Wat kan beter? (gegevensverzameling en evaluatie) * Hoe verankeren we eenmaal behaalde kwaliteit (borging) De directie en ons bestuur sturen het kwaliteitsbeleid aan op respectievelijke schools- en bovenschools niveau. Het kwaliteitsbeleid is verbonden met de visie op onderwijs en leren, zoals verwoord in het meerjarenbeleidsplan van de stichting en het schoolplan van de individuele school. Bestuur en schooldirectie dragen zorg voor professionele (school)cultuur. Bij de zorg voor kwaliteit zijn medewerkers, ouders, directie, bestuur en medezeggenschap betrokken. 9.2 Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg gaat over alle activiteiten die de school onderneemt om de kwaliteit van haar functioneren te bevorderen. De school voldoet volgens de onderwijsinspectie aan kwaliteitszorg als de volgende indicatoren gerealiseerd zijn: 1. De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar Leerlingen-populatie. 2. De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen. 3. De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. 4. De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. 5. De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces. 6. De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit.

2 9.3 Verbetercyclus Deze indicatoren komen aan de orde als de PDCA cyclus systematisch wordt gebruikt. PLAN kwaliteit bepalen: missie/visie en daarvan afgeleide doelen. DO plannen van en uitvoeren van afgesproken kwaliteit: toepassen in de praktijk: doen wat we zeggen? CHECK kwaliteit meten, evalueren en beoordelen. Intern doen we dat door zelfevaluatie, extern laten we ons beoordelen door de onderwijsinspectie, een externe audit of een collegiale visitatie. De vraag is: Doen we wat we afgesproken hebben? ACT kwaliteit verbeteren: wat moet er (nog) verbeterd worden: opstellen van een verbeterplan. Kwaliteit borgen: vastleggen en vasthouden van kwaliteit. 9.4 Op schoolniveau PLAN * Opstellen eigen Jaarplan voor onderwijsverbetering, met meetbare doelen per leerjaar en per vakgebied. (Indicator 4onderwijsinspectie) * De school heeft voor de vakgebieden lezen, begrijpend lezen, rekenen en spellen, ambitieuze leerdoelen (vaardigheidsscores) per jaargroep vastgesteld * Opstellen van een begroting om het Jaarplan te realiseren. DO * Uitvoeren van het school Jaarplan en bijbehorende plannen, zoals ondersteunings- en scholingsplan. * Directie verzamelt informatie over huidige leerling populatie en toekomstige instroom om een goed inzicht te hebben in onderwijsbehoeften van de leerlingen (indicator 1) * Registreren van toets gegevens in ESIS leerlingvolgsysteem * Directeuren, Intern Begeleiders en leerkrachten analyseren voor de vakgebieden taal, lezen en rekenen, minimaal 2 keer per jaar de leeropbrengsten op leerling-, groeps- en schoolniveau. (indicator 2)

3 * Verbreden leerling-besprekingen: naast leerling-resultaten bespreken IB ers twee keer per jaar de groepsresultaten met leerkrachten. * Elke twee jaar wordt een tevredenheidsonderzoek gehouden onder leerlingen uit de groepen 6 t/m 8, alle ouders en personeel. * De school houdt de gemaakte afspraken bij (indicator 5) CHECK * Analyseren en interpreteren van leerling- en groepsresultaten in het licht van gestelde doelen. * Eens per jaar (derde pinksterdag) is er op elke school een evaluatie dag waar het Jaarplan van lopend schooljaar wordt geëvalueerd. Tevens worden hier de leeropbrengsten besproken en vertaald naar beleidsvoornemens voor het nieuwe jaar. Uitkomsten van het tevredenheidonderzoek worden besproken en vertaald naar beleidsvoornemens (Indicator 3) ACT * Gesprekken met directeuren over mogelijke interventies naar aanleiding van opbrengsten. * Borgen van resultaten en uitkomsten in jaarverslag. (Indicator 6) 9.5 op Groepsniveau PLAN * Opstellen groepsplan voor onderwijsvernieuwing, met meetbare doelen per vakgebied. DO * Uitvoeren van afspraken voortkomend uit het Jaarplan en bijbehorende plannen, zoals ondersteuningsplan. * Registreren en analyseren van de gegevens. * Verbreden leerlingbespreking: naast leerling-resultaten bespreken leerkrachten de groepsresultaten met de IB. CHECK

4 * Analyseren en interpreteren van leerling- en groepsresultaten in het licht van gestelde doelen. * De leerkracht voert het groepsplan uit en bespreekt de voortgang regelmatig met de IB. * Jaarlijkse teamevaluatie op alle scholen, waarin onderwijsresultaten belangrijk onderdeel zijn. ACT * Gesprekken met IB en/of vakspecialisten over mogelijke interventies naar aanleiding van opbrengsten. * Borgen van resultaten en uitkomsten in groepsplan. * Bijstellen groepsplan. 9.6 Passend onderwijs Wat doen we als het moeilijk gaat met uw kind U bespreekt het welzijn en de vorderingen van uw kind regelmatig op school. Meestal hebt u dan contact met de leerkracht en in sommige situaties met de interne begeleider. Het kan zijn dat de school constateert dat een kind onvoldoende profiteert van het aanbod van de school. De school neemt dan altijd contact met u op. Gezamenlijk met u zal de school naar oplossingen zoeken. Hierbij kan de intern begeleider en indien nodig het zorgteam ingeschakeld worden. We proberen kinderen die, om welke reden dan ook extra hulp nodig hebben, zoveel mogelijk binnen onze school op te vangen. Hierbij maken we gebruik van Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) om te zien wat uw kind nodig heeft. Het uitgangspunt is hierbij het uitgaan van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Wanneer kinderen niet (meer) met het basisprogramma kunnen meekomen kan het zo zijn dat het kind uiteindelijk verder zal werken volgens een eigen leerlijn. Doelstellingen en daaruit voortvloeiende activiteiten, die in het kader van Weer Samen Naar School plaatsvinden, staan beschreven in het op onze school aanwezige Ondersteuningsplan. Dit plan wordt in de loop van dit schooljaar aangepast aan de wet Passend onderwijs. Deze gaat per 1 augustus 2014 in.

5 Ons samenwerkingsverband is momenteel druk bezig de inhoud van deze wet te vertalen in afspraken voor het ondersteuningsaanbod in deze regio. De uitkomsten hiervan zullen wij volgend jaar is ons zorgplan opnemen. 9.7 Logopedie De logopediste, Mevr. Antoinette Govaers, bekijkt de oudste kleuters op school en zorgt voor advies en (indien gewenst) een verwijzing naar een logopedist(e) bij u in de buurt. Zij let bij de beoordeling op de algemene taalontwikkeling, heesheid, door de neus spreken en problemen met de uitspraak van bepaalde letters. Behandeling door een logopedist(e) wordt gezien als specialistenhulp en wordt vergoed door ziektekostenverzekeraars. 9.8 Schoolbegeleidingsdienst Onze school wordt begeleid door de Schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek-Waterland, tel Onze schoolpsychologe heet Mevr. Arina Godvliet 9.9 Schoolarts De schoolarts van onze school is Mevr. Annika Schrijver Tijdens de gehele schoolperiode worden de kinderen één maal door de schoolarts, één maal door de jeugdverpleegkundige en één maal door de assistente onderzocht. Ook buiten de periodieke onderzoeken kunt u met vragen of problemen terecht bij de jeugdarts/jeugdverpleegkundige Mevr. Irene van Amersfoort. Voor een onderzoek bij de schoolarts ontvangt u een oproep via de school. Adres: Jeugd Gezondheidsdienst Wijkgebouw Krommenie Albert Schweizerstraat 4, 1561 GE Krommenie. Centraal telefoonnummer is Centrum Jong (0 tot 19 jaar) Centrum Jong is er voor al uw vragen over het opvoeden en opgroeien van uw kind. In het centrum kunt u terecht bij de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts. U kunt ook een afspraak maken

6 met één van onze pedagogen, zij staan u met raad en daad terzijde bij vragen of twijfels over opvoeden. U heeft geen verwijzing nodig, u kunt bellen met om direct een afspraak te maken. Iedere woensdag is er van uur inloopochtend. Kom eens kijken wat we aan folders, boekjes, thema-avonden en cursussen hebben, er staat een kopje koffie klaar! Er is de hele ochtend een pedagogisch medewerker aanwezig, zij wisselt graag met u van gedachten over uw vraag, uw kind of uw gezin. Iedere eerste woensdag staat er een thema centraal op de ochtend. U kunt ook eens binnenlopen om andere ouders te ontmoeten. Centrum Jong ontvangt u graag op de woensdagochtend! Meer informatie? Ideeën, opmerkingen? Wij horen graag wat u wilt in Centrum Jong: Centrum Jong Krommenie, Zaanstad Noord Albert Schweitzerstraat nr. 2, 1561 GE Krommenie Tel , bereikbaar maandag t/m vrijdag van uur. Buiten deze tijden: Hoofdluis Iedere eerste woensdag na een schoolvakantie van minimaal 1 week wordt uw kind in de klas op hoofdluis gecontroleerd. De controles worden uitgevoerd door de Ouderwerkgroep Hoofdluisbestrijding, die is opgeleid door de GG&GD. Wij verzoeken u uw kind(eren) op deze dagen met schoon haar, zonder gel/lak, zonder ingewikkelde staarten/vlechten naar school te laten gaan. De controledata zullen worden aangekondigd. Indien er bij uw kind(eren) hoofdluis en/of neten worden aangetroffen, wordt u hierover zowel telefonisch als schriftelijk geïnformeerd. Bij tussentijdse meldingen zal er eveneens in de klas op hoofdluis worden gecontroleerd. U krijgt hierover dan apart bericht.

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Woord vooraf 1 Opbrengstgericht onderwijs leidt tot hogere prestaties 3 2 Opbrengstgericht werken op vier niveaus

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURA<;AO

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURA<;AO Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURA

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

ALS UW KIND BETROKKEN IS BIJ PESTEN

ALS UW KIND BETROKKEN IS BIJ PESTEN ALS UW KIND BETROKKEN IS BIJ PESTEN Pesten komt veel voor. In Nederland wordt één op de vijf kinderen gepest. Of ze pesten zelf. Daarnaast zijn veel kinderen als meeloper betrokken bij pesten. Kinderen

Nadere informatie

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken HANDREIKING Opbrengstgericht werken DATAMUUR Werken met groepsplannen PO Inleiding Scholen hebben als doel het maximale uit een leerling te halen. Een leerling moet kunnen presteren naar zijn cognitieve-

Nadere informatie

Ouders: Thuis in taal en rekenen

Ouders: Thuis in taal en rekenen Ouders: Thuis in taal en rekenen Handreiking voor ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in het basisonderwijs voor het volgen van de leeropbrengsten bij taal en rekenen Project Thuis in

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader

Nadere informatie

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1 Verbinding Passend Onderwijs Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Een plan tot samenwerking tussen de Rotterdamse scholen aangesloten bij de ondersteuningsorganisaties PPO en Koers VO en het wijkteam Werkdocument14

Nadere informatie

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Voor 1e lijns fysiotherapiepraktijken Amersfoort, maart 2005 Bij het maken van de toelichting op de handleiding voor het kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 Utrecht, februari 2013 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie