informatiewijzer 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "informatiewijzer 2015/2016"

Transcriptie

1 informatiewijzer 2015/ Informatie en voorlichting praktische informatie over sociale zorg in Hengelo

2 1 - Informatie en voorlichting Wijkracht Hengelo maakt zich sterk voor een Hengelose samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en omziet naar elkaar. 2

3 team Noord team Midden team Zuid 3

4 Wijkteams Hengelo Hengelo Noord Noord, Slangenbeek en Hasseler Es Hengelo Midden Woolde, Hengelose Es en Centrum Hengelo Zuid Groot Driene, Berflo Es, Wilderinkshoek, incl. Beckum en Oele Slangenbeek Hasseler es Informatiewijzer 2015/2016 Hengelose es Noord Woolde centrum Groot Driene Wilderinkshoek Berflo es oele Beckum (074) (Zorgloket Hengelo)

5 Deze brochure wordt met zorg samengesteld. Wijkracht Hengelo is niet aansprakelijk voor fouten of onduidelijkheden in de tekst.

6 Voorwoord In 2015 verandert er veel in zorg en welzijn. Ook bij Welzijn Ouderen Hengelo (SWOH) zijn er per 1 januari 2015 veranderingen: SWOH is samen met Steunpunt Informele Zorg, Maatschappelijk Werk en SCALA-welzijn gaan werken in wijkteams, onder de naam Wijkracht. Hengelo is opgedeeld in 3 stadsdelen en aan elk stadsdeel wordt een wijkteam gekoppeld: wijkteam Noord, wijkteam Midden en wijkteam Zuid. Vanwege de vele positieve reacties op de informatiewijzer van SWOH brengt Wijkracht een nieuw boekje uit: handzaam en handig, voor naast de telefoon of in de tas. Deze informatie is nu niet alleen voor ouderen, maar ook voor mantelzorgers, mensen met een beperking en ouders / opvoeders van jeugd bestemd. Natuurlijk kunt u voor adviezen en informatie ook terecht op de website van Wijkracht: of op de website van de organisaties die daar aan deelnemen. Medewerkers van de wijkteams kunt u telefonisch bereiken via het Zorgloket van de gemeente Hengelo. Bij het Zorgloket van gemeente Hengelo bent u welkom met al uw vragen op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Zeker in deze tijd van onzekerheden over het voortbestaan van regelingen op het gebied van (thuis)zorg, dagvoorzieningen, vervoer en andere voorzieningen. Onze medewerkers kunnen u vakkundig informeren over de mogelijkheden. Het telefoonnummer van het Zorgloket is niet veranderd: Wij blijven ons uiterste best doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Met vriendelijke groet, Eric Eekhout Directeur Wijkracht Hengelo 3

7 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Informatie en voorlichting Zorgloket voor wonen, welzijn, zorg en financiën Ouderen Mensen met een beperking Mantelzorgers Ouders / opvoeders van jeugd 15 Hoofdstuk 2 Het wijkteam: sociale zorg voor iedereen Hulp bij het dagelijks leven Telefonische hulpdienst Ondersteunend contact Leren omgaan met veranderingen Huiselijk geweld Slachtofferhulp Juridische vragen 20 Hoofdstuk 3 Wonen Woonomgeving Aanpassingen in de woning Een andere woning Zelfstandig wonen voor mensen met beperkingen Zelfstandig wonen op oudere leeftijd Wonen in een zorginstelling 24 Hoofdstuk 4 Maaltijden Kant-en-klaar maaltijden Samen eten Voedselbank Voedingsadviezen 27 4

8 Hoofdstuk 5 Praktische hulp Nieuwe Noaber Boodschappen aan huis Klussendiensten Ondersteuning mantelzorg Hulpmiddelen Personenalarmering Hulp bij het huishouden 31 Hoofdstuk 6 Zorg Het aanvragen en de toewijzing van zorg Het kiezen van een hulpverlener Persoonsgebonden budget (Pgb) Persoonlijke verzorging en verpleging thuis Wonen met zorg voor ouderen Verblijf en intensieve zorg Individuele begeleiding en dagbesteding in een groep Dagbehandeling Even uit de zorg Eigen bijdrage 39 Hoofdstuk 7 Vervoer Cursus rijvaardigheid Rijbewijs vernieuwen Parkeervoorzieningen Twee steden abonnement Enschede - Hengelo Reizen met de trein Regiotaxi, collectief vervoer binnen de regio Valys, collectief vervoer buiten de regio Begeleid vervoer 44 5

9 Hoofdstuk 8 Ontmoeting en activiteiten Ontmoet elkaar in de wijk Contact met mantelzorgers Nieuwe vrienden maken Sport en beweging Bibliotheek Computer cursussen Cursussen vrije tijd / hobby Bezoekdiensten en activiteiten Vrijwilligerswerk 51 Hoofdstuk 9 Opleidingen / werk 52 Hoofdstuk 10 Geldzaken Extra inkomsten Hulp bij de thuisadministratie Lenen en schulden Huurtoeslag / zorgtoeslag Bijzondere kosten Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Kopen aan de deur, via de telefoon of internet Vergoeding sport en cultuur Pensioenen 58 6

10 Hoofdstuk 11 Overlijden Palliatieve zorg Thuis sterven Hospice Vragen rondom overlijden, uitvaart en zorg Vragen rondom een vrijwillig levenseinde Omgaan met verlies Schenkingen en erfenissen 61 Hoofdstuk 12 Belangenbehartiging Ouderenbonden Adviesraden Belangen van patiënten en consumenten 64 Index 65 7

11 Vragen over zorg en ondersteuning. Bij wie moet u zijn? De organisatie van de zorg en ondersteuning is dit jaar behoorlijk veranderd. De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en heeft meer taken bij de ondersteuning thuis. Bij wie moet u nu zijn, als u ondersteuning nodig hebt? Vraag hulp in uw eigen omgeving Bijvoorbeeld bij uw vrienden, familie of buren. Komt u er niet uit? Neem contact op met het Zorgloket van de gemeente Hengelo. Hoe werkt het Zorgloket? Op sommige vragen is eenvoudig een antwoord te geven, maar andere situaties liggen ingewikkelder. Als daar aanleiding voor is, komt een consulent van de gemeente bij u op huisbezoek. Samen kijkt u naar uw vraag en op welke manier u zo snel mogelijk zelf of met hulp van uw omgeving een antwoord kunt vinden. En als dat nodig is, krijgt u ondersteuning van het wijkteam. Meer weten? Kijk dan op of op 8

12 Hebt u vragen op het gebied van: Woningaanpassing? Ondersteuning thuis? Jeugdhulp? Dagbesteding en activiteiten? Uw vertrouwde plek, dicht bij huis En u kunt natuurlijk ook gewoon terecht op de vertrouwde plek, dichtbij huis. Zoals uw huisarts, de school, het kinderdagverblijf, het wijkteam of de kerk. Contactinformatie Zorgloket Hengelo Wijkracht Hengelo

13 Hoofdstuk 1 Informatie en voorlichting Zorg en welzijn veranderen in 2015: Welzijn Ouderen Hengelo (SWOH) werkt per 1 januari 2015 in wijkteams samen met Steunpunt Informele Zorg, Maatschappelijk Werk en SCALA - welzijn, onder de naam Wijkracht. De gemeente Hengelo is vanaf 1 januari verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet Jeugdhulp en de Participatiewet. 1 - Informatie en voorlichting Het zorgloket is er voor iedereen Het aanbod van activiteiten en voorzieningen in Hengelo is groot en ook steeds in verandering. Wat niet verandert, is dat iedereen in Hengelo met al zijn vragen terecht kan bij het zorgloket van de gemeente. U vindt in deze informatiewijzer vele adressen; daarnaast is veel informatie op internet te vinden. Dit eerste hoofdstuk geeft informatie over het Zorgloket én informatie voor een aantal specifieke doelgroepen: ouderen, mensen met een beperking, mantelzorgers en ouders / opvoeders van jeugd. Als eerste wegwijzer naar de juiste informatie Zorgloket voor wonen, welzijn, zorg en financiën Het zorgloket beantwoordt al uw vragen over wonen, welzijn, zorg en financiën. Samen met u kijkt de medewerker naar uw vraag en helpt u zo snel mogelijk een antwoord te vinden. Ook kunnen zij regelen dat u geholpen wordt door bijvoorbeeld een medewerker uit het wijkteam. U hoeft met uw vragen dus niet naar verschillende loketten. U vindt het zorgloket bij het publieksplein op de eerste verdieping in de hal van het gemeentehuis. De dienstverlening is gratis. 10

14 Wijkteams van start De wijkteams zijn op 1 januari 2015 van start gegaan. In de wijkteams werken verschillende disciplines nauw samen: mantelzorgondersteuning, ouderenwerk, thuisbegeleiding, ondersteuning voor mensen met een beperking, maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk en preventieve wijkverpleegkundige zorg. Het wijkteam is er dus voor iedereen die een vraag, verzoek of idee heeft. Wat kunt u van het wijkteam verwachten Samen met u als wijkbewoner maakt het wijkteam zich sterk voor een samenleving waarin wijkbewoners meedoen, meetellen en omzien naar elkaar. Daarom werkt het wijkteam dichtbij, persoonlijk en gericht op behoeften en vragen die in uw wijk leven. U gaat het wijkteam dan ook tegenkomen in bijvoorbeeld het wijkcentrum, op school, bij de huisarts of gewoon bij u in de straat! Onder het motto Wijkracht betrekt het wijkteam de wijkbewoners en de vrijwilligers in de wijk actief bij haar werkzaamheden. Het wijkteam ontmoet u graag! Voorbeelden van vragen voor het wijkteam: Maakt u zich zorgen over uw buurman? Hebt u opvoedingsvragen? Bent u op zoek naar passend vervoer in verband met een beperking? Hebt u een goed idee voor uw straat of wilt u iets organiseren in uw buurt? Voor al deze zaken kunt u terecht bij het wijkteam. 1 - Informatie en voorlichting Hoe kunt u het wijkteam bereiken? U kunt bellen via het zorgloket: Of u kunt mailen: Team noord Team midden Team zuid Op internet vindt u meer informatie op: Contact met het Zorgloket ; Het zorgloket vindt u op de eerste verdieping van het gemeentehuis. 11

15 2. Ouderen Ouder worden betekent een andere levensfase: met nieuwe mogelijkheden, maar ook met vragen en mogelijk beperkingen. Vragen zoals: ik kan mijn huishouden niet meer doen, waar kan ik hulp krijgen? hoe kom ik aan een maaltijd als ik niet meer kan koken? ik ben op zoek naar nieuwe activiteiten: welke mogelijkheden zijn er? Het kan moeilijk zijn om uw weg te vinden tussen alle mogelijkheden en de veranderende regelingen. Een advies van het wijkteam of het zorgloket kost niets. Voor Turkse en Suryoye ouderen is er een hulpverlener die hun eigen taal spreekt. 1 - Informatie en voorlichting Huisbezoek 75-plussers De ouderenbezoeker van SWOH brengt een huisbezoek aan zelfstandig wonende ouderen vanaf 75 jaar en aan allochtone ouderen vanaf 64 jaar. Welzijn Ouderen Hengelo wil graag van u als oudere weten hoe u het zelfstandig wonen ervaart. Als u binnen de doelgroep van het huisbezoek valt, kunt u een brief verwachten met de vraag of u een bezoek op prijs stelt. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door de ouderenbezoekers. Zij bezoeken elk jaar de ouderen in twee wijken van Hengelo. Welzijn Ouderen Hengelo / Zorgloket ; 3. Mensen met een beperking Een beperking kan lichamelijk, psychisch, verstandelijk of zintuiglijk zijn en is meestal langdurig. Iemand kan bijvoorbeeld doof of slechtziend zijn, een vorm van autisme hebben of dyslexie. Er zijn verschillende wetten en regels om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Met al uw vragen kunt u terecht bij het wijkteam dat u kunt bereiken via het zorgloket. Wijkteam / Zorgloket ; 12

16 Hieronder vindt u extra informatie over mogelijkheden voor mensen die slecht zien of slecht horen en voor mensen die te maken krijgen met vergeetachtigheid / dementie. Slecht(er) zien Met al uw vragen over slecht zien kunt u terecht bij Bartiméus. Wanneer u hulpmiddelen wilt uitproberen, kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van Bartiméus en deze medewerker ontmoeten in het ziekenhuis ZGT te Hengelo om uw vragen te bespreken of hulpmiddelen uit te proberen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een aantal slechtzienden heeft het initiatief genomen om een sociëteit te starten: de activiteiten zijn voor iedereen die minder goed kan zien. De begeleiding is in handen van mensen met ervaring met slechtzienden en blinden. U kunt terecht op maandagmiddag van tot uur elke oneven week. De kosten van de activiteiten bestaan uit een kleine bijdrage. In Hengelo is ook een tandemclub voor slechtzienden actief. Meer informatie vindt u op de website Bartiméus ; Sociëteit voor Blinden en Slechtzienden Buurthuis t Lansink, Twijnstraat / ; 1 - Informatie en voorlichting Tandemclub / ; Slecht(er) horen De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden, de NVVS, behartigt de belangen van mensen met allerlei hoorproblemen. In wijkcentra en ontmoetingsruimten geeft de vereniging in samenwerking met Welzijn Ouderen Hengelo informatie over deze beperking. Contactpersonen zijn: Elly Claas- de Klein: voor informatiebijeenkomsten; T. Visser-Verweijen: voor informatie over Ouderenzorg en Slechthorendheid; ; 13

17 Wanneer u een activiteit organiseert voor mensen die slechter horen, kunt u in veel gebouwen gebruikmaken van een ringleidingsysteem of gebruikmaken van een mobiele ringleiding voor slechthorenden. Mensen met een gehoorapparaat kunnen u beter verstaan wanneer u deze ringleiding gebruikt. Meer informatie over het lenen van de mobiele ringleiding krijgt u bij het Zorgloket van de gemeente Hengelo. Zorgloket ; 1 - Informatie en voorlichting Vergeetachtigheid / dementie Iedereen vergeet wel eens wat en dat hoeft niet erg te zijn. Maar wanneer u zich zorgen maakt over uw vergeetachtigheid, of die van een dierbare, is het verstandig om nader advies in te winnen bij het Zorgloket. U kunt deelnemen aan een cursus geheugentraining voor ouderen. In deze cursus krijgt u inzicht in hoe het geheugen werkt. Zo leert u anders omgaan met uw vergeetachtigheid en u leert technieken om belangrijke zaken te onthouden. Het ziekenhuis ZGT Hengelo heeft een geheugenpolikliniek waar mensen met lichte en ernstige geheugenproblemen door verschillende specialisten worden onderzocht. U kunt alleen deelnemen aan het onderzoek met een verwijzing van uw huisarts of specialist. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor alle mensen die te maken hebben met dementie. Elke laatste dinsdag van de maand is er een bijeenkomst van het Alzheimer Café Hengelo. Locatie: wooncentrum de Klokstee, Ontmoetingsruimte Vertierkwartier, Wilderinkstraat 5-9, Hengelo. Naast contact is er ook ruimte voor informatie. Er zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft zich niet op te geven. Het Alzheimer Theehuis is vergelijkbaar met het Alzheimer Café en is voor Turks sprekende mensen, de voertaal is Turks. Het Alzheimer Theehuis vindt 4 keer per jaar plaats. Alzheimer Nederland ; (gratis nummer 24 uur per dag) 14 Welzijn Ouderen Hengelo / Zorgloket ;

18 4. Mantelzorgers Zorgt u langdurig en niet betaald voor iemand met een chronische lichamelijke- of psychische ziekte of beperking, dan bent u mantelzorger. Vaak is dit een vanzelfsprekendheid waar u niet al te veel bij stilstaat. Er kan door de situatie echter ook sprake zijn van grote verandering in rollen binnen het gezin of relaties. Er kunnen vragen op u af komen waar u niet altijd direct een antwoord op heeft. Bijvoorbeeld: Mijn vader komt het huis niet meer uit huis vanwege zijn ziekte. En nu? Ik ben zo moe, hoe kom ik daar van af? Mijn kind heeft een beperking. Waar en bij wie kan ik terecht? Mijn huisarts zegt dat ik beter voor mezelf moet gaan zorgen. Hoe doe ik dat? Mijn familie en vrienden begrijpen mij niet en blijven weg, terwijl ik ze juist nu zo nodig heb. Hoe pak ik dit aan? In het wijkteam zijn mensen bij wie u terecht kunt met al uw vragen. Er zijn verschillende vormen van ondersteuning mogelijk, zoals de inzet van een vrijwilliger om de zorg even van u over te nemen. Wijkteam / Zorgloket ; 5. Ouders / opvoeders van jeugd Opvoeden gaat niet vanzelf. Ook niet als u of uw kind een lichamelijke of verstandelijke beperking of chronische ziekte heeft. U kunt vragen hebben: over een peuter die bang of dwars is; omdat uw kind niet goed mee komt op school; over omgaan met autisme; over norse pubers van wie u niet weet wat zij uitvoeren op straat en die niet willen luisteren. Soms voelt u zich machteloos. Dan kunt u wel wat hulp bij de opvoeding gebruiken. Bij het Team Jeugd & Gezin vindt u mensen die naar uw vragen en problemen luisteren. Ze helpen u graag om een oplossing te vinden. 1 - Informatie en voorlichting Informatie en advies over opvoeden en opgroeien kunt u ook vinden op de website van Loes: Onder de naam Loes werken verschillende organisaties samen die hulp bieden aan ouders en verzorgers bij opvoeden en opgroeien. U vindt op de website allerlei tips die u kunt gebruiken. 15

19 U kunt telefonisch contact opnemen met Loes, naar een inloopspreekuur gaan waar u uw vragen kunt stellen of via het contactformulier op de website uw vragen voorleggen. Team Jeugd & Gezin / Zorgloket ; Loes ; 1 - Informatie en voorlichting 16

20 Hoofdstuk 2 Het wijkteam: sociale zorg voor iedereen Voor boodschappen gaat u naar de supermarkt en wanneer u ziek bent, gaat u naar de dokter. Waar gaat u naar toe wanneer u vragen hebt en niet goed weet bij wie u terecht kunt? Bijvoorbeeld wanneer u het moeilijk vindt om uw gevoelens te delen of met vragen zit waar u zelf niet uitkomt? Familie of vrienden willen misschien wel helpen, maar wonen ver weg of hebben het druk met hun eigen zaken. In Hengelo kunt u al uw vragen stellen aan een hulpverlener van het wijkteam; wanneer u er zelf niet meer uitkomt, is het raadzaam hulp in te schakelen. Hoe kunt u het wijkteam bereiken? Telefonisch via het zorgloket: U kunt mailen: Team noord Team midden Team zuid En op internet: Interculturele diensten Voor mensen van niet westerse komaf biedt Wijkracht IDA (Interculturele diensten) betrouwbare zorg en ondersteuning in hun eigen taal. U kunt er terecht voor thuisbegeleiding, maatschappelijk werk en zorggerichte tolkdiensten. Deze zorgmedewerkers spreken Turks, Arabisch, Marokkaans, Frans en Suryoye. De IDA-medewerkers zijn telefonisch bereikbaar: of via de mail: 2 - Het wijkteam: sociale zorg voor iedereen 1. Hulp bij het dagelijks leven Zoekt u een vrijwilliger die met u meegaat naar instanties, dingen voor u regelt of meegaat naar een activiteit? Of wilt u gewoon uw verhaal kwijt? Soms is er niemand in uw directe omgeving die u de helpende hand kan bieden. De Hulpdienst Hengelo helpt u graag en is er voor iedereen: chronisch zieken, mensen met een beperking, mensen met een kleine beurs en mantelzorgers. De Hulpdienst helpt daar waar anderen niet in staat zijn om hulp te bieden. 17

21 Hulpdienst Hengelo ; 2. Telefonische hulpdienst U kunt bellen met Sensoor wanneer u zich eenzaam voelt, behoefte hebt aan een veilig en vertrouwelijk gesprek of uw hart eens wilt luchten. Sensoor is dag en nacht bereikbaar. U hoeft uw naam niet te noemen en u kunt rekenen op geheimhouding. Een vrijwillig(st)er zit voor u klaar bij de telefoon. Sensoor of ; 2 - Het wijkteam: sociale zorg voor iedereen 3. Ondersteunend contact Ieder mens heeft wel eens ondersteuning nodig: om ervaringen te delen en te weten dat hij niet alleen is. Dit kan een steuntje in de rug zijn om zelf weer verder te kunnen. In Hengelo kunt u via het wijkteam in contact komen met mensen die ervaring hebben met de zorg voor iemand met dementie. Zo kunt u uw gevoelens delen met iemand die weet wat u bezighoudt. In Hengelo biedt Humanitas Twente bijvoorbeeld ondersteuning aan: gezinnen met kinderen jonger dan 7 jaar (Home Start); jongeren van jaar om zichzelf te ontdekken en hun plek te vinden in de samenleving (Match); mensen die weinig of geen sociale contacten (meer) hebben en in een sociaal isolement zijn geraakt (Tandem); gescheiden ouders over het contact met hun kinderen van 0 tot 12 jaar (BOR); Humanitas Twente ; Wijkteam / Zorgloket ; 18

22 4. Leren omgaan met veranderingen In ieders leven kunnen zich moeilijke periodes voordoen, bijvoorbeeld omdat een dierbaar iemand overleden is of omdat u ziek bent en te maken hebt met beperkingen. Of u hebt moeite met het ouder worden, met het verlies van uw werk of een scheiding. Al deze veranderingen kunnen verdriet, angst en verwarring oproepen. Wanneer deze gevoelens niet overgaan en meer klachten gaan meespelen zoals slaapproblemen, eetproblemen, moeheid of schuldgevoelens, dan is het belangrijk om hulp of informatie te krijgen. Het gaat erom dat u zelf weer verder kunt. Informatie aanvragen is altijd gratis. U kunt terecht bij: uw eigen huisarts; hij/zij werkt samen met praktijkondersteuners die onder meer gespecialiseerd zijn in psychosociale hulpverlening; het wijkteam; zij kunnen de verschillende mogelijkheden met u bespreken; Mediant GGZ; Steunpunt Mantelzorg Hengelo. Wijkteam / Zorgloket ; Informatiepunt Mediant ; 5. Huiselijk geweld Huiselijk geweld komt veel voor en is zeer ingrijpend. Veel mensen denken hierbij aan lichamelijk geweld, maar ook verwaarlozing, vernedering en financiële uitbuiting of seksueel misbruik zijn vormen van huiselijk geweld. Wanneer u huiselijk geweld vermoedt zoals kindermishandeling of ouderenmishandeling, neem dan contact op en vraag advies. Mishandeling stopt nooit vanzelf. U kunt terecht bij het regionale meldpunt Veilig Thuis Twente. Eén aanspreekpunt voor iedereen. De medewerkers van het meldpunt zoeken samen met u naar een oplossing en zij hebben een geheimhoudingsplicht. Er gaat geen informatie naar anderen zonder uw toestemming. U kunt anoniem bellen. 2 - Het wijkteam: sociale zorg voor iedereen Veilig Thuis Twente ; 19

23 6. Slachtofferhulp Slachtofferhulp biedt gratis hulp aan slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten op praktisch, juridisch en emotioneel gebied. Onder slachtoffers worden ook nabestaanden, getuigen en betrokkenen gerekend. Bureau Slachtofferhulp Hengelo of ; 2 - Het wijkteam: sociale zorg voor iedereen 7. Juridische vragen Vragen, problemen of klachten op sociaaljuridisch gebied kunnen gaan over bijstand, nabestaandenuitkering, ziektekostenverzekering, huurrecht, kwijtschelding belastingen, AOW, pensioen, vreemdelingenrecht en meer. U kunt hierover een vertrouwelijk gesprek hebben met een medewerker van de Sociaal Raadslieden of van het Juridisch Loket. Geheimhouding van uw gegevens is verplicht. Het kost geen geld. De Sociaal Raadslieden kunnen helpen met het schrijven van brieven of het indienen van aanvragen en bezwaarschriften; zo nodig kunnen zij bemiddelen bij het maken van afspraken met instellingen. Zo nodig krijgt u een verwijzing naar een advocaat, mediator of overige instantie. Sociaal Raadslieden / Wijkteam ; Het Juridisch Loket ; 20

24 Hoofdstuk 3 Wonen Iedereen wil wonen op een plek waar hij of zij zich thuis voelt. En met vrienden leuke dingen doen. Uw woning verandert mee met uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld omdat kinderen op zichzelf gaan wonen of omdat er wegens ziekte of een beperking aanpassingen in huis nodig zijn. Daarom is het belangrijk om te weten welke mogelijkheden er zijn in de woningmarkt en waar u vragen kunt stellen over aanpassingen aan de woning of het vinden van een geschikte andere woning. Wanneer u een beperking hebt, kunt u hulp krijgen bij het zoeken naar een woning die het beste bij u past: begeleid of zelfstandig in een aangepast huis. Soms is het nodig om te leren hoe u het huishouden doet. U kunt daarbij ondersteuning krijgen. Niet iedereen vindt het makkelijk om een praatje met anderen te maken of om op zoek te gaan naar leuke activiteiten. Aarzel niet om uw vragen te stellen, ook vragen over omgang met vrienden, vrije tijd, relaties, sporten en vakantie, bijvoorbeeld: Ik wil graag zelfstandig wonen. Wat is er mogelijk en hoe pak ik dat aan? Welke woonvorm past het beste bij mijn kind? Hoe ga ik om met de beperking van mijn partner? U kunt met al uw vragen terecht bij het zorgloket en het wijkteam: Wonen 1. Woonomgeving Ligt er een tegel los, doet de straatverlichting het niet meer of hebt u een klacht over zwerfvuil of groenonderhoud, dan kunt u dit melden via het meldingsformulier van de site van de gemeente Hengelo. Ook voor spoedeisende gevallen als verstopte hoofdriolering en verzakte straten. Gemeente Hengelo, Wijkzaken 2. Aanpassingen in de woning Het aanpassen van uw woning moet u meestal zelf regelen en betalen. Bijvoorbeeld wanneer u moeite hebt met traplopen of staand douchen, kunt u zelf extra leuningen aanbrengen. Mensen met een eigen huis kunnen gebruik maken van de subsidieregeling die te vinden is op de 21

25 website ook vindt u hier tips en adviezen om uw huis veiliger en comfortabeler te maken. Is uw huis niet meer geschikt vanwege een plotselinge medische oorzaak, dan kan de Wmo eventuele woningaanpassingen of verhuiskosten vergoeden. Informeer naar de mogelijkheden. Zorgloket ; 3 - Wonen 3. Een andere woning Wanneer u een huurwoning van de woningcorporatie zoekt, dient u zich in te schrijven als woningzoekende in de gemeente Hengelo bij Welbions of Twinta Wonen. Dat kan op de gezamenlijke website De procedure is als volgt: u schrijft zich in als woningzoekende bij Welbions of Twinta Wonen; u reageert op vrijkomende woningen via de website; de gezamenlijke verhuurders beoordelen of u aan de voorwaarden voor de woning voldoet; de kandidaat met de langste inschrijftijd krijgt de betreffende woning als eerste aangeboden. Inschrijven als woningzoekende: Twinta Wonen ; Welbions ; 4. Zelfstandig wonen voor mensen met beperkingen Er zijn verschillende woonmogelijkheden in Hengelo voor mensen met meervoudige beperkingen of specialistische zorgvragen vanwege verstandelijke beperkingen. De mogelijkheden variëren van zelfstandig wonen met zorg op afroep tot intensieve begeleiding en zorgmogelijkheden. 22

26 Een aantal voorbeelden van de vele mogelijkheden in Hengelo: Fokuswoningen, dat zijn aangepaste woningen met 24-uurs dienstverlening op afroep. Mensen met ernstige lichamelijke beperkingen kunnen hier zelfstandig wonen. De bewoner bepaalt zelf op welk moment hulp nodig is. Woonproject Bastion in Slangenbeek is vooral geschikt voor mensen met een visuele beperking. De Twentse Zorgcentra, Estinea, Philadelphia zorg, JP van den Bent stichting en Aveleijn bieden woonmogelijkheden met specialistische zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Stichting woonbegeleiding jong volwassenen voor jarigen in Twente biedt onder meer hulp bij wonen, financiën, dagbesteding en sociale vaardigheden. Ambiq biedt kleinschalige woonvormen aan (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Het Thomashuis is een kleinschalige woonmogelijkheid voor mensen met een verstandelijke beperking. De Regionale Instelling voor Begeleiding biedt wonen met verblijf en ondersteuning voor mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen, die zelfstandig willen blijven wonen. Stichting Wonen en psychiatrie in Twente voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid. 3 - Wonen Meer informatie krijgt u bij het Zorgloket ; 5. Zelfstandig wonen op oudere leeftijd Allerlei informatie over zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en leven wanneer u ouder wordt, vindt u op de volgende websites: Een mogelijke woonvorm voor ouderen is een woongroep: iedere bewoner heeft een zelfstandige woning met privacy. Groepswonen betekent zelfstandigheid behouden, maar ook rekening houden met door de groep gemaakte afspraken. In Hengelo is t Roer Om, aan de Levantstraat, een woongroep voor 55-plussers. Als u uw eigen huishouding verzorgt en redelijk gezond bent, kunt u vanaf 55 jaar inschrijven voor een 23

27 3 - Wonen plaats op de aspirantenlijst via de website van de woningcorporaties, Voor senioren zijn in Hengelo verschillende wooncentra. Dit zijn zelfstandige woningen die bouwtechnisch gemakkelijk aan te passen zijn aan uw behoeften zoals rolstoeltoegankelijkheid, veiligheid, een alarmsysteem of de nabijheid van zorgverleners. Deze wooncentra zijn onder andere: de Hiebendaal in de Woolder Es de Korenbuurt in Nijhofshoek t Swafert en Groot Driene in Groot Driene t Voskamp in de Hasseler Es de Vossenburcht in de Slangenbeek t Annink en de Windhoek in het centrum Palet in de Hengelose Es de Klokstee in de Wilderinkshoek Singraven in Hengelo Noord Meer informatie vindt u op de website De inschrijfprocedure is hetzelfde als voor huurwoningen. Twinta Wonen ; Welbions ; 6. Wonen in een zorginstelling De wetgeving rond zorg is veranderd per 1 januari Informatie over wonen in een zorginstelling en over (wijkverpleegkundige) zorg thuis vindt u in hoofdstuk 6 van deze informatiewijzer. Zorgloket ; 24

28 Hoofdstuk 4 Maaltijden Om verschillende redenen kunnen mensen zelf geen maaltijd maken. Bijvoorbeeld vanwege een ziekte, een lichamelijke of een geestelijke beperking of vanwege financiële problemen. In Hengelo zijn allerlei oplossingen mogelijk: van maaltijden aan huis tot noodhulp voor mensen met geldproblemen. Ook zijn er initiatieven waarbij u samen met anderen eet, zodat u ook contacten opbouwt. 1. Kant-en-klaar maaltijden Wanneer u zelf geen maaltijd kunt klaarmaken of u kiest voor het gemak van een kant-en-klare maaltijd, dan zijn er meerdere mogelijkheden, zoals: Ding Dong, koelvers maaltijden en boodschappen, ; Food Connect Maaltijdenservice, koelvers en vriesvers, ; Apetito vriesvers maaltijden, ; warme maaltijden aan huis bezorgd door slager Harink, ; Dagmenu Thuis, ; Hofstede verse maaltijden, ; Van Oerthel, Klein Driene, Indische maaltijden, ; Bistro de Pepperpot, ; Ingrid s keuken, ; Hertong maaltijden: ; In supermarkten zijn ook goede maaltijden te verkrijgen; informeer eens bij uw buurtwinkel. 4- Maaltijden 2. Samen eten Bij verschillende locaties van Carintreggeland zijn restaurants voor senioren in de wijk. In deze zogenaamde Eetpunten kunt u met leeftijdgenoten en andere belangstellenden een warme maaltijd gebruiken. In overleg zijn diëten mogelijk. U hoeft zich vooraf niet aan te melden. U krijgt een hoofdgerecht met bijgerecht, een nagerecht en koffie of thee voor een vast bedrag. De Eetpunten van Carint vindt u in alle wijken van Hengelo. Naast de Eetpunten van Carintreggeland kunnen ouderen terecht bij 25

29 Thiems Inn en de Spindel Eetsoos. Voor deelname graag bellen: het aantal plaatsen is beperkt en er is niet altijd plek. Thiems Inn is alle weekdagen geopend, de Spindel Eetsoos op dinsdag- en woensdagmiddag. Ook in de wijk- en buurtcentra zijn initiatieven van mensen van allerlei leeftijden die samen willen eten. Kijk in uw wijkkrant of informeer bij het wijkteam. Eetpunten Carintreggeland / Welzijn Ouderen Hengelo ; Thiems Inn, eetpunt TriviumMeulenbeltZorg ; De Spindel Eetsoos Maaltijden Wijkteam / Zorgloket ; 3. Voedselbank Kunt u voor kortere of langere tijd financieel niet rondkomen, dan is noodhulp mogelijk: de Voedselbank Midden Twente verstrekt voedselpakketten aan mensen die onvoldoende geld hebben om voedsel te kopen. De maximale tijd dat een deelnemer voedselpakketten krijgt, is drie jaar. Het uitgiftepunt in Hengelo is Sloetsweg 240 op vrijdag van uur tot uur. Voedselbank Midden Twente ; 26

30 4. Voedingsadviezen Met vragen over uw voeding of diëten kunt u bellen met de diëtist van Carintreggeland, Voeding & Dieetadvies tijdens het telefonisch spreekuur op donderdag tussen en uur. Dit telefonisch spreekuur is voor iedereen toegankelijk. U kunt ook een afspraak maken met een diëtist. De diëtisten van Carintreggeland houden overdag en s avonds spreekuur op verschillende locaties. Voor een dieetadvies hebt u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of specialist. Wanneer u niet in staat bent het spreekuur te bezoeken, is een huisbezoek mogelijk. De diëtist organiseert regelmatig themabijeenkomsten en cursussen; deze worden aangekondigd in de lokale dag- en weekbladen en op de website. Carintreggeland Voeding & Dieetadvies ; 4- Maaltijden 27

31 Hoofdstuk 5 Praktische hulp Hoe vaak denkt u niet: wat zou het fijn zijn als iemand mij nu even kan helpen, bijvoorbeeld bij het boodschappen doen, bij klussen in huis of vervoer naar de dokter? Zowel professionele als vrijwilligersorganisaties bieden praktische hulp op uiteenlopende terreinen. Handige websites voor meer informatie zijn en 5 - Praktische hulp 1. Nieuwe Noaber Hebt u hulp nodig bij bijvoorbeeld praktische zaken en u kent niemand, ook geen buurman of buurvrouw, die u kan helpen? Dan vindt u misschien wel iemand via Nieuwe Noaber: dat is er niet alleen voor mensen die hulp zoeken, maar ook voor mensen die wel eens een ander willen helpen. Misschien is er iets wat u graag doet of kunt. Biedt dat eens aan, dan kunt u weer iemand anders helpen. Het motto van Nieuwe Noaber is: iedereen heeft af en toe een beetje hulp of aandacht nodig en iedereen heeft ook iets te bieden. De Nieuwe Noaber wil bewoners in alle leeftijdsgroepen inspireren en stimuleren iets voor elkaar te doen. Op verschillende locaties in Hengelo hangen prikborden waar vraag en aanbod bekend gemaakt wordt. Wijkteam / Zorgloket ; 2. Boodschappen aan huis Wanneer het boodschappen doen te zwaar wordt, is het prettig wanneer uw boodschappen aan huis bezorgd kunnen worden. Steeds meer supermarkten bieden ook een boodschappenservice, vraag er naar. Een aantal mogelijkheden: Boodschappendienst Hulpdienst Hengelo wanneer u slecht ter been bent en geen beroep kunt doen op buren en/of familie; ; Boodschappendienst t Geerdink/ Hengelose Es ; De Berflo Bestelauto voor wijkbewoners, die slecht ter been zijn; ; 28

32 Carintreggeland Leden voor leden; ; SRV service (de heer Hofstede); De bakker aan huis ; 3. Klussendiensten Soms zijn er kleine karweitjes in en om het huis die u zelf niet kunt doen; familie en vrienden zijn ook niet in staat om u te helpen. Karweitjes zoals een lekkende kraan, het ophangen van een schilderij of klein snoeiwerk. Klussen op doe het zelf niveau, zoals schilderen en behangen binnenshuis, aanbrengen hang- en sluitwerk binnenshuis, het vullen van een cv ketel en eenvoudig tuinonderhoud. Of voor het instellen van uw tv, telefoon en andere elektronische apparatuur. Er zijn veel particuliere aanbieders van diensten tegen betaling, zoals een strijkservice of hondenuitlaatdienst; u vindt deze in de Gouden Gids en op internet. Een aantal mogelijkheden in Hengelo: Hulpdienst Hengelo wanneer u geen beroep kunt doen op buren en/of familie; ; Wijkleerbedrijf Helpende Handen ; Berflo Beheer voor klussen en klein onderhoud ; Carintreggeland Leden voor leden: ; Klussendienst CCC Praktische hulp 4. Ondersteuning mantelzorg Zorgt u thuis langdurig voor iemand met een chronische (lichamelijke- of psychische) ziekte of beperking, dan bent u mantelzorger. Er kunnen vragen op u af komen waar u niet altijd direct een antwoord op heeft. Problemen bij bijvoorbeeld praktische zaken, regelingen in de zorg, administratieve beslommeringen, emotionele last en de zorg voor uzelf zijn zaken die er voor kunnen zorgen dat u de zorg als een zware last ervaart. Medewerkers van het wijkteam nemen samen met u uw situatie door om te kijken 29

33 waar mogelijkheden tot verbetering liggen. Bijvoorbeeld door de inzet van een vrijwilliger die de zorg even van u overneemt of de inzet van een zogenaamde nachtvrijwilliger bij dementie. Dan kunt u een nacht doorslapen. Wijkteam / Zorgloket ; 5 - Praktische hulp 5. Hulpmiddelen Er zijn verschillende thuiszorgwinkels waar u hulp- en verpleegartikelen kunt lenen of huren. Bijvoorbeeld voor hulpmiddelen bij het eten en drinken, een lichtgewicht rollator, een telefoon met grotere toetsen, een tillift, een looprek, douchezittingen enzovoorts. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de ledenservice van een thuiszorgorganisatie. Soms zijn er kosten verbonden aan het gebruik van hulpmiddelen. Informeer ook bij uw ziektekostenverzekeraar welke onkosten u vergoed krijgt. Voor langdurig gebruik van een rolstoel of een scootmobiel kunt u een aanvraag indienen bij het Zorgloket. Wijkteam / Zorgloket ; 6. Personenalarmering Personenalarmering vraagt u aan wanneer u graag thuis blijft wonen en u zich toch veilig wilt voelen. Overkomt u iets waardoor u hulp nodig hebt, dan drukt u op een zendertje dat u altijd bij u draagt. Uw alarmsignaal komt binnen bij medewerkers, die dag en nacht bereikbaar zijn. In Hengelo zijn verschillende aanbieders van personenalarmering. De kosten zijn verschillend. Bent u lid van Carintreggeland of krijgt u zorg van TriviumMeulenbeltZorg (TMZ), dan krijgt u bijvoorbeeld korting. Hebt u een medische indicatie voor personenalarmering, dan geeft uw ziektekostenverzekering wellicht een extra korting. Informeer naar de mogelijkheden. Wijkteam / Zorgloket ; 30

34 7. Hulp bij het huishouden Het schoonhouden van uw huis kan om verschillende redenen te zwaar worden: bijvoorbeeld omdat u vanwege een chronische ziekte of beperking niet alles meer zelf kunt doen. Wie hulp nodig heeft, probeert dit meestal eerst zelf op te lossen met hulp van familie, vrienden of buren. Lukt dat niet, dan kunt u een betaalde huishoudelijke hulp zoeken. Als dat allemaal niet mogelijk is, kunt u ondersteuning krijgen vanuit de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (de Wmo). Basispakket huishoudelijke ondersteuning Wanneer u huishoudelijke hulp aanvraagt bij de gemeente, gaat een consulent van de Wmo met u in gesprek. Natuurlijk mag hier iemand uit uw naaste omgeving bij aanwezig zijn. De consulent zal samen met u kijken welke taken in het huishouden een probleem zijn en welke werkzaamheden u wel kunt verrichten. Per persoon zullen verschillende afspraken gemaakt worden. De huishoudelijke ondersteuning van de gemeente bestaat uit een basispakket: dat betekent dat alleen de kamers die dagelijks gebruikt worden, schoongemaakt worden. Het gaat dan om woonkamer, keuken, toilet, badkamer en de eigen slaapkamer. De gemeente gaat er van uit dat u de zaken die buiten het basispakket vallen, kunt organiseren samen met familie en/of buren. Gezinnen met kinderen en terminale patiënten kunnen een beroep doen op extra ondersteuning van de gemeente Hengelo voor het zogenaamde pluspakket, dat bestaat uit wassen, strijken, ramen lappen en andere extra s. U betaalt een financiële bijdrage voor de hulp die u ontvangt. Hoe hoog deze eigen bijdrage is, hangt af van uw inkomen en uw vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag bepaalt dit aan de hand van uw belastingaangifte. Voor alle vragen hierover kunt u terecht bij een speciale informatielijn: CAK-Infolijn, telefoon Dit nummer is gratis. 5 - Praktische hulp 31

35 Dienstenbonnen voor aanvullende hulp U kunt voor hulp, die buiten het basispakket valt, bij de gemeente dienstenbonnen kopen: de bonnen zijn bedoeld voor mensen met een Wmo indicatie en voor overbelaste mantelzorgers. Deze bonnen kosten 8,75 per uur (prijs 2015). U kunt deze bonnen besteden bij de aanbieders van huishoudelijke hulp met wie de gemeente afspraken heeft gemaakt. Wijkteam / Zorgloket ; 5 - Praktische hulp 32

36 Hoofdstuk 6 Zorg Mensen blijven langer thuis wonen in hun vertrouwde omgeving. Zorg en ondersteuning moeten daar op worden aangepast, omdat de situatie thuis bij iedereen anders is. De zorg is in verandering en dat betekent dat gemeenten nieuwe taken en verantwoordelijkheden hebben. Op de volgende websites vindt u informatie over deze ontwikkelingen en kunt u informatie krijgen op veel gestelde vragen over veranderingen in de zorg: Cliëntondersteuning In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft iedereen die een aanvraag doet, recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit betekent dat u tijdens het onderzoek naar uw hulpvraag een beroep kunt doen op iemand die naast u staat en met u meekijkt en meedenkt naar wat u nodig hebt. Deze cliëntondersteuning is ook beschikbaar voor aanvragen van een persoonsgebonden budget en voor mantelzorgers. De cliëntondersteuner is een medewerker van het wijkteam. 1. Het aanvragen en de toewijzing van zorg Om aanspraak te kunnen maken op bepaalde vormen van zorg hebt u allereerst een indicatie nodig. In 2015 gaat dit als volgt: de aanspraak wijkverpleging voorheen AWBZ; voor de noodzakelijke zorg aan huis, zoals hulp bij het douchen of het geven van medicijnen. Het aanvragen van deze persoonlijke verzorging of verpleging thuis kunt u doen bij de wijkverpleegkundige. Deze zorg is een recht in het basispakket van de zorgverzekering en u kunt hiervoor bij elke willekeurige thuiszorginstelling terecht in de gemeente Hengelo. Het zorgloket heeft een overzicht van alle thuiszorginstellingen en kan u daarmee in contact brengen. voor langdurige zorg, de Wet langdurige zorg, voorheen AWBZ; voor verblijf in een instelling en langdurige intensieve zorg zoals het verpleeghuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg hebt u een indicatie nodig vanuit de Wet langdurige zorg. U vraagt deze indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Langdurige zorg is bestemd voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben; Zorg

37 zoals bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo bij het zorgloket); de Wmo gaat over taken die geen medisch karakter hebben, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding in een groep, beschermd wonen, individuele begeleiding en mantelzorgondersteuning. U vraagt deze zorg aan bij het zorgloket; daarbij wordt altijd gekeken naar wat u zelf nog kunt. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt deze ondersteuning. De gemeente en de wijkverpleging overleggen met u welke zorg passend en nodig is. Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) ; Zorgloket ; 6 - Zorg 2. Het kiezen van een hulpverlener Medewerkers van het zorgloket en zorgbemiddelaars van het Zorgkantoor kunnen u infomeren. Adressen vindt u onder andere op: Met een persoonsgebonden budget kunt u zelf hulp, zorg en begeleiding inkopen. Wanneer u hiervoor in aanmerking wilt komen, hebt u een indicatie nodig om vast te stellen hoeveel hulp u nodig hebt. U betaalt een eigen financiële bijdrage afhankelijk van het soort verzorging en uw inkomen. 34 Zorgloket ; 3. Persoonsgebonden budget (Pgb) Een persoonsgebonden budget is mogelijk voor de verschillende vormen van zorg. Voor persoonlijke verzorging en verpleging kunt u meer informatie krijgen bij de wijkverpleegkundige van de thuiszorginstelling actief in uw gemeente. Ook de zorg die nodig is vanuit de Wet langdurige zorg, kunt u inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Meer informatie over

38 een pgb vanuit de Wet langdurige zorg krijgt u bij het CIZ of de Menzis Zorgadviseur. Voor ondersteuning thuis vanuit de Wmo vraagt u een persoonsgebonden budget aan bij het zorgloket; de Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling. Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) ; Menzis Zorgadviseur ; onder zorgadvies Sociale Verzekeringsbank (SVB) ; Zorgloket ; 4. Persoonlijke verzorging en verpleging thuis Persoonlijke verpleging en verzorging thuis worden per 2015 vanuit het basispakket van de zorgverzekeringswet vergoed. Het gaat om wijkverpleging en -verzorging, bijvoorbeeld het toedienen van medicatie, het verzorgen van wonden en hulp bij het aankleden en wassen. Voor deze persoonlijke verpleging en verzorging betaalt u geen eigen risico. Een wijkverpleegkundige kijkt naar wat u nodig hebt aan zorg: niet alleen naar de geneeskundige zorg, maar ook naar overige ondersteuningsvragen zoals bijvoorbeeld hulp bij het huishouden. Zowel de gemeenten als de zorgverzekeraar maken gebruik van de bevindingen van de wijkverpleegkundige, waardoor de nodige zorg zowel via de Wmo als de Zorgverzekeringswet vergoed kan worden. U kunt rechtstreeks bij een zorgaanbieder informeren. De medewerkers van het zorgloket hebben een overzicht in het actuele aanbod van thuiszorginstellingen. 6 - Zorg In 2015 regelt het Menzis Zorgkantoor alle zorgzaken die te maken hebben met de persoonlijke verzorging en verpleging thuis in de gemeente Hengelo. Deze dienst is gratis en ook beschikbaar voor u als u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent. De Menzis Zorgadviseur zoekt 35

39 uw zorgvragen uit. Hij of zij geeft duidelijke informatie en zorgt voor goede afstemming tussen alle betrokken partijen. Waar nodig regelt de Zorgadviseur een afspraak voor u, met de zorgaanbieder die u kiest. Menzis Zorgadviseur ; Zorgloket ; 6 - Zorg 5. Wonen met zorg voor ouderen In Hengelo is een aantal woonmogelijkheden voor mensen op oudere leeftijd, die zelfstandig willen wonen met de garantie van zorg. U betaalt huur voor het wonen. Wanneer u dat wilt, kunt u samen met andere bewoners een kopje koffie drinken in de ontmoetingsruimte of meedoen aan activiteiten die in het huis worden georganiseerd. Wanneer u zorg nodig hebt, kunt u dat krijgen van het zorgteam. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de volgende locaties: het Woolde, Geerdinksweg 130, 7555 DR Hengelo; Hooghagen, Havezatenlaan 2, 7557 VZ Hengelo; Backenhagen, Backenhagenlaan 200, 7557 KE Hengelo; Humanitas, Hennepstraat 4, 7552 DN Hengelo; Voor ouderen met specifieke zorgbehoeften zoals dementie of chronische ziekten zijn verschillende instellingen in Hengelo die deze intensieve zorg met verblijf bieden zoals: het Wilderinkhuis voor mensen met dementie en geheugenproblemen; het Borsthuis, een verpleeghuis voor dementerende ouderen en chronisch zieken; t Gerbrand voor dementerende ouderen en mensen met een zorgbehoefte; Bellinckborg voor dementerende ouderen en mensen met een lichamelijke beperking. Meer informatie over deze en andere instellingen kunt u ook krijgen op de website van 36

40 Carintreggeland ; Nederlandse Vereniging van Particuliere Woon en/of Zorgvoorzieningen ; TriviumMeulenbeltZorg ; 6. Verblijf en intensieve zorg Als u niet meer thuis kunt wonen omdat u intensieve zorg en toezicht nodig hebt, is zorg binnen een instelling mogelijk. Deze zorg is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). U komt alleen in aanmerking voor deze zorg, als u blijvend intensieve zorg nodig hebt. Het besluit dat het thuis niet langer gaat, kan moeilijk en verdrietig zijn. Wanneer u toch graag thuis wilt blijven, kunt u kiezen voor intensieve zorg thuis. Er zijn verschillende mogelijkheden; een mogelijkheid is dat u een combinatie van zorg krijgt, dus zorg thuis en zorg binnen een instelling. Voor meer informatie of het doen van een aanvraag kunt u terecht bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 6 - Zorg Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) ; 7. Individuele begeleiding en dagbesteding in een groep Individuele begeleiding is hulp in het dagelijks leven om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. U vraagt deze hulp aan bij het zorgloket. Voorbeelden van individuele begeleiding zijn: hulp bij praktische zaken zoals administratie thuis, geldbeheer, boodschappen doen en thuis vaardigheden oefenen; gesprekken over zingeving en motiveren voor behandeling; hulp bij contacten en communicatie zoals contact zoeken met mensen in de omgeving en het verminderen van gedragsproblemen; leren om zelf de regie te houden door het maken van een dag- of weekplanning, werken aan zinvolle dagbesteding of het regelen van een ingrijpende gebeurtenis zoals een verhuizing. 37

Informatiewijzer 2013/2014

Informatiewijzer 2013/2014 Welzijn Ouderen Hengelo Informatiewijzer 2013/2014 Praktische informatie over organisaties, voorzieningen en regelingen voor senioren, compleet met adressen en telefoonnummers Meer weten? U kunt Welzijn

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg ontdek. Informatie over: Thuiszorg De beste zorg voor u, thuis. Zo goed en zelfstandig mogelijk leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Laurens biedt alle zorg die u hierbij nodig heeft. meer dan zorg Langer

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Onze diensten in de gemeente Oldenzaal en De Lutte

Onze diensten in de gemeente Oldenzaal en De Lutte Onze diensten in de gemeente Oldenzaal en De Lutte Onze diensten in de gemeente Oldenzaal en De Lutte In je eigen omgeving oud worden, rust en geluk in het gezin, familie en vrienden in de buurt, gezond

Nadere informatie

Thuiszorg in Amsterdam

Thuiszorg in Amsterdam Thuiszorg in Amsterdam Wat is thuiszorg? Er zijn verschillende vormen van thuiszorg. Bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van medicijnen of zuurstof, het aanbrengen van een infuus

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 *

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Thuiszorg Groningen is er voor iedereen: ouders, kinderen, jonge gezinnen,

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen Werken met zorg

Thuiszorg Groningen Werken met zorg Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Gestart als het Groene Kruis, hebben wij al meer dan 100 jaar ervaring met zorg thuis. Dichtbij en vertrouwd.thuiszorg Groningen

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

Transferpunt. Aanvraag van nazorg. www.nwz.nl

Transferpunt. Aanvraag van nazorg. www.nwz.nl Transferpunt Aanvraag van nazorg www.nwz.nl Inhoud Wat is het transferpunt? 3 Welke hulp en zorg kunt u zelf regelen? 4 Welke zorg kan het transferpunt voor u aanvragen? 5 Meer weten? 7 Uw vragen 9 Notities

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

Onze diensten in de gemeente Borne

Onze diensten in de gemeente Borne Onze diensten in de gemeente Borne hier komt een label Carintreggeland in Borne In je eigen omgeving oud worden, rust en geluk in het gezin, familie en vrienden in de buurt, gezond blijven, financieel

Nadere informatie

HOF VAN BATENSTEIN WONEN MET ZORG

HOF VAN BATENSTEIN WONEN MET ZORG HOF VAN BATENSTEIN WONEN MET ZORG IN VIANEN HOF VAN BATENSTEIN De vraag naar goede zorg in combinatie met wonen is de afgelopen jaren gegroeid. Ook in Vianen. Daarom hebben LEKSTEDEwonen, ZorgSpectrum

Nadere informatie

Onze diensten in de gemeente Dinkelland

Onze diensten in de gemeente Dinkelland Onze diensten in de gemeente Dinkelland Onze diensten in de gemeente Dinkelland In je eigen omgeving oud worden, rust en geluk in het gezin, familie en vrienden in de buurt, gezond blijven, financieel

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Wijkverpleging. Leven op uw manier

Wijkverpleging. Leven op uw manier Wijkverpleging Leven op uw manier Wijkverpleging die bij u past Ieder mens wil het liefst het leven zelf inrichten. Ook op kwetsbare momenten. Met behulp van familie, bekenden en vrijwilligers. En bij

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

Thuiszorg. Leven op uw manier

Thuiszorg. Leven op uw manier Thuiszorg Leven op uw manier De thuiszorg van Omring past bij u U woont zelfstandig en u heeft behoefte aan ondersteuning. Samen met u zoeken we graag naar ondersteuning die aansluit bij uw wensen. Wij

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Bellinckborg Hengelo

Carintreggeland Huis Bellinckborg Hengelo Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Bellinckborg Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u aan gehecht bent, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving,

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

BELLINCKBORG HENGELO

BELLINCKBORG HENGELO carintreggeland huis BELLINCKBORG HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011 Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze gids? 3 Leeswijzer 3 Algemene informatie

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo carintreggeland huis Anholtskamp Markelo Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor u betekenen U ontvangt deze folder omdat u na opname in het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. In deze folder staat beschreven wat

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u langdurige zorg nodig? Heeft u langdurige zorg nodig? U leest in deze folder hoe wij u op weg helpen 2017-1 - Datum uitgifte: januari 2017-2 - U heeft langdurige zorg nodig Als u niet langer met ondersteuning van mensen uit

Nadere informatie

De transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige Transferpunt De transferverpleegkundige www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl TRA001 / De transferverpleegkundige / 10-11-2016 2 De transferverpleegkundige

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen Beth San Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Uitleenbalie hulpmiddelen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Beth San Op loopafstand van het centrum van Aalten, vlakbij het station, ligt Beth

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u zich aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles

Nadere informatie

Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen

Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen GEBRUIKERSGIDS ZORGZWAARTEPAKKETTEN 2010 Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Informatie over zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Meedoen in Den Haag. Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Meedoen in Den Haag. Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Meedoen in Den Haag Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Meedoen in Den Haag De gemeente Den Haag wil graag dat alle inwoners de kans krijgen om mee te doen in de samenleving. En

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Misschien heeft u na uw

Nadere informatie

Woonzorgconsulent. Adviseert, ondersteunt en regelt zorg

Woonzorgconsulent. Adviseert, ondersteunt en regelt zorg Woonzorgconsulent Adviseert, ondersteunt en regelt zorg Wanneer u zelfstandig woont in een wooncentrum of wooncomplex, kunt u gebruik maken van de diensten van een woonzorgconsulent van Carintreggeland.

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen De Hassinkhof Appartementen te huur Woonzorgcentrum Tijdelijke zorg Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Hassinkhof De Hassinkhof ligt in het kloppend hart van Beltrum en is onderdeel

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Herinckhave Hengelo

Woonzorgcentrum Herinckhave Hengelo Woonzorgcentrum Herinckhave Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

MEE Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) in Zeeland

MEE Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) in Zeeland MEE Maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) in Zeeland Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Meedoen in Den Haag. Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Meedoen in Den Haag. Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Meedoen in Den Haag Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Meedoen in Den Haag De gemeente Den Haag wil graag dat alle inwoners de kans krijgen om mee te doen in de samenleving. En

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement Stegemanhof Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuiszorg in eigen appartement Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Stegemanhof Op loopafstand van het centrum van Aalten ligt Stegemanhof.

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Mantelzorg Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Inleiding Met de mantelzorger bedoelen we diegene die een belangrijke rol in de zorg voor een naaste vervult. Vaak is dit een ouder, partner

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Archipel Zorg aan Huis

Archipel Zorg aan Huis Archipel Zorg aan Huis Zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen het gevoel van samen Welkom bij Archipel Zorg aan Huis Natuurlijk is het fijn om zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Ondersteuning thuis Mensen

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie