Voorwoord Frans Coehoorn, voorzitter OR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord Frans Coehoorn, voorzitter OR"

Transcriptie

1 DCMR Jaarverslagen - Voorwoord Frans Coehoorn, voorzitter Jaarverslag 2010 VOLGENDE PAGINA PRINT DEZE PAGINA A A A CONTACT Voorwoord Frans Coehoorn, voorzitter Bouwen aan een nieuwe toekomst In veel opzichten was 2010 het jaar van het bouwen. Direct na de jaarwisseling verlieten we ons vertrouwde pand aan de s-gravelandseweg en betrokken we onze nieuwe huisvesting aan de Parallelweg. Een mooi pand met een flexibel werkplekconcept. Vervolgens legden we de laatste hand aan de nieuwe organisatie. Deze is met de komst van de Wabo (Wet algemene bepaling omgevingsrecht) getoetst aan functionaliteit en flexibiliteit. In de laatste maanden van 2010 werd het fundament gelegd voor de DCMR als Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Al deze ontwikkelingen vroegen veel van de flexibiliteit van onze medewerkers. Desondanks is er met groot elan gewerkt om de opgaven op tijd af te krijgen en een nieuwe start te maken. De heeft in deze periode intensief overlegd met de directie en aandacht gevraagd voor de positie van de medewerkers. De organisatie pakte de veranderingen slagvaardig op. Daardoor kijkt de met een voldaan gevoel terug op het voorbije jaar. De interne financiële huishouding is gestabiliseerd. Dat is een waarborg voor een gezonde organisatie. Vanuit een ogenschijnlijk stabiele situatie ligt nu de uitdaging om de gevolgen van de recessie te overzien en aan te pakken. De wil ook hier proactief optreden en heeft de commissie Financiën, via een gerichte cursus, voorbereid op eventuele bezuinigingen bij de DCMR. Door de en zijn commissies is veel werk verzet. Met het initiatiefvoorstel op het gebied van beveiliging prikkelden wij de directie om dit onderwerp op te pakken. Daarnaast is er veel tijd gestoken in advisering over een groot aantal onderwerpen. Bijvoorbeeld: de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E); gedifferentieerd belonen; het inpassingplan provincie Zuid-Holland (PZH); de receptiefunctie DCMR In de totstandkoming van de RUD zocht de nadrukkelijk met de ondernemingsraad van de provincie Zuid-Holland. Het doel was om de overkomst van nieuwe collega s zo goed mogelijk te begeleiden. Tijdens dit traject is onze aangevuld met een -lid van PZH. Dit heeft geleid tot een helder inzicht in de gevolgde procedure en het krachtenveld dat daarbij optrad. Ook konden wij zo goed inspelen op vragen en onduidelijkheden bij de betrokken medewerkers. Gelukkig is de plaatsing zonder grote problemen verlopen en hebben we er een aantal enthousiaste medewerkers bij gekregen. Ik wens jullie veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag en hoop dat de verschillende bijdragen uit de commissies een goed beeld geven van wat wij als het afgelopen jaar hebben bereikt. 15:12:21]

2 DCMR Jaarverslagen - In gesprek met Lex Wagemaker Jaarverslag 2010 Roos Morales Rinus Huybregts VIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA PRINT DEZE PAGINA A A A CONTACT In gesprek met Lex Wagemaker Mede door de inbreng van de heb ik het beleid binnen de DCMR de afgelopen 14 jaar zien verbeteren Lex is sinds het voorjaar van 2010 lid van de ondernemingsraad en lid van de commissie VGWM. Lex is technisch beleidsmedewerker bij de afdeling Haven en Industrie. Waarom heb jij je kandidaat gesteld voor de? Veertien jaar geleden begon ik bij de DCMR. Ik startte bij bureau Handhaving Haven en zit sinds de reorganisatie bij Toezicht en Handhaving Haven en Afval. Telkens als ik me wilde aanmelden voor de, kreeg ik een nieuwe functie binnen onze afdeling, waardoor ik het te druk kreeg om het -werk ernaast te doen. Drie jaar geleden was de tijd er eindelijk rijp voor en stelde ik me kandidaat. Door weer een nieuwe functie, vlak voor de -verkiezingen, heb ik niet actief gelobbyd en belandde ik op de reservelijst. Toen er begin 2010 een vacature ontstond, werd ik gevraagd die plek op te vullen. Nu of nooit, dacht ik. Ik ben blij dat ik de stap heb genomen. Het is een ontzettend leuke en inspirerende ervaring. En de combinatie van het -werk met mijn drukke baan van technisch beleidsmedewerker en Brzo-inspecteur gaat goed. Ik kreeg van de -collega s de ruimte om me langzaam in te werken in de procedures en onderwerpen. Na enkele maanden kon ik een volwaardige bijdrage leveren aan de VGWM-commissie en de. Zijn de verwachtingen die je van de had uitgekomen? Het beeld dat ik van de had, bleek te kloppen. De wordt door de directie bij veel zaken betrokken, ook als dat formeel niet hoeft. De discussies met de directie zijn stevig en inhoudelijk. Ze zijn erop gericht er samen uit te komen. Toen ik begon, wist ik niet goed op welk detailniveau de meepraat. Dat blijkt behoorlijk diepgaand en inhoudelijk te zijn. Het is natuurlijk prettig dat we vaak al in het voortraject bij de beleidsontwikkeling zijn betrokken. Onze primaire taak, de toetsing van het beleid, moeten we wel goed voor ogen houden. Ik zie soms dat de als adviesbureau en kwaliteitscontroleur fungeert. Een voorbeeld daarvan is de behandeling van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Hoewel we hier met een hamerslag mee hadden kunnen instemmen, kostte het de onevenredig veel tijd. Kan de daadwerkelijk iets betekenen voor zijn achterban? Veel beleidsbesluiten hebben direct gevolgen voor de individuele medewerkers. Het is dus goed dat de een oogje in het zeil houdt. Ook kunnen de medewerkers bij de leden terecht. Wij treden op als doorgeefluik, mediator of een soort van ombudsman. Zaken die bij de medewerkers spelen, brengen we onder de aandacht van de directie. Zeker bij een grote reorganisatie moet je als in de gaten houden dat er geen medewerkers tussen wal en schip vallen. Heeft de invloed op de besluitvorming? Wij hebben als echt invloed door onze diversiteit en grote inhoudelijke kennis. Wij geven niet alleen instemming of advies. Al in de conceptfase van de besluiten hebben we invloed. Als hebben we dan soms net een ander doel dan de directie. Neem het voorbeeld van de de besteding van de gelden voor gedifferentieerd belonen. We houden scherp in de gaten of de in de cao geregelde reservering wel op de juiste manier wordt ingezet. Waarmee heb jij je in de VGWM-commissie beziggehouden in 2010? De VGWM-commissie sluit goed aan bij mijn werkervaring en persoonlijke interesses. De onderwerpen die we behandelen, hebben vaker dan ik vooraf dacht een raakvlak met de risicogerichte inspecties die ik als Brzo-inspecteur uitvoer. Het is goed dat we als DCMR onze kennis ook inzetten voor de verbetering van de veiligheid van onze eigen werknemers en de borging van het DCMR-kwaliteitssysteem. Hoe zie jij de toekomst voor de? Tijdens de volgende -periode wil ik nog actiever zijn in VGWM-commissie. Ook wil ik 15:12:23]

3 DCMR Jaarverslagen - In gesprek met Lex Wagemaker mijn persoonlijke frustratie over de achterblijvende automatisering omzetten in een bijdrage aan de commissie Organisatie. Met name het gebrek aan gebruiksvriendelijkheid van de vele systemen frustreert mij. Wat doe je in je vrije tijd? Ik ben vroeger actief geweest in verschillende comités van mijn studentenvereniging. Ook was ik actief bij de Jonge Socialisten, eerst in Delft en daarna bij het landelijk bestuur. Verder ben ik lange tijd voorzitter geweest van de VvE van het appartementengebouw waarin ik woon in Den Haag. Ik hou van vergaderen en het oplossen van problemen. Verder probeer ik fit te blijven door een aantal keer per week te sporten en geniet ik van mijn oldtimer Citroën, een DS 21 Pallas (of Snoek). Ik ben niet echt een klusser, het gaat mij puur om het rijplezier. Ik heb veel interesse in andere landen en culturen. Ik hou dan ook erg van verre vakanties en wintersporten. Zo ben ik onder andere in Peru, Argentinië en Indonesië geweest. De laatste jaren reis ik vaak naar de vele grote en kleine Europese eilanden, waar ik 3D-landkaarten van heb verzameld. De meest recente trips waren naar Afrikaanse landen: Turkije, Egypte en Marokko. Die culturen vind ik heel boeiend. Frappant is dat er in sommige landen veel is veranderd na mijn vakantie. Bijvoorbeeld in IJsland, waar door de woekerrentes de bankenwereld instortte, en Egypte, waar het volk in opstand kwam tegen Mubarak. Als ik in de net zoveel invloed heb als in die door mij bezochte landen, dan zit het wel goed. 15:12:23]

4 DCMR Jaarverslagen - commissie financien Jaarverslag 2010 VIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA PRINT DEZE PAGINA A A A CONTACT commissie financien commissie personeelsbeleid commissie organisatie & informatie VGWM-commissie PR-commissie/ verkiezingscommissie Financiële situatie DCMR Het jaar 2009 werd financieel gezond afgesloten. Het was voor de commissie erg belangrijk dat de opgaande lijn zich ook in 2010 zou voortzetten. Een belangrijk aandachtspunt waren de kosten van de verhuizing en de kosten van de reorganisatie. De commissie stelt vast dat de managementinformatie is verbeterd. Vrij snel na het einde van iedere maand zijn de financiële overzichten beschikbaar. Een ander verschil ten opzichte van voorgaande jaren is dat in 2010 werd afgerekend op daadwerkelijk bestede uren. Dit geeft een beter inzicht. De kentallen worden als referentiekader gebruikt voor de beoordeling van de gerealiseerde productie. Begroting 2011 De beleidsbegroting 2011 is verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. Zij is meer SMART en geeft meer inzicht. Bij het opstellen van de begroting 2011 moesten we rekeninghouden met de bezuinigingen die de gemeenten ons oplegden. Op de werkplanbijdragen 2010 van de gemeenten en projecten is een bezuiniging toegepast van 5%. Daarnaast is een negatieve prijsindex toegepast en voerde ook de provincie een bezuiniging door. Daardoor moest de organisatie het aantal fte s sterk terugbrengen. Door vermindering van inhuur en het niet opvullen van bestaande vacatures werd dit gerealiseerd. RUD vorming De RUD-vorming en de personele en financiële afwikkeling hiervan was in 2010 een belangrijk onderwerp voor de DCMR. De ondernemingsraad kon zich, na enige discussie, vinden in de gemaakte afspraken. Per 1 januari 2011 zijn circa 25 medewerkers van de provincie naar de DCMR overgekomen. Financiële afwikkeling oude gebouw De financiële afwikkeling van het oude gebouw had eveneens de aandacht van de commissie. De directie hield de hiervan op de hoogte. Aandachtspunten 2011 De bezuinigingen die de participanten in 2012 zullen opleggen, hebben dit jaar onze aandacht. Deze zullen grote gevolgen hebben voor de DCMR. 15:12:24]

5 DCMR Jaarverslagen - Budget & faciliteiten Jaarverslag 2010 VIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA PRINT DEZE PAGINA A A A CONTACT Budget & faciliteiten Budget ondernemingsraad De ondertekende aan het begin van zijn zittingsperiode, in mei 2008, een convenant met de directeur. Hierin staat dat de DCMR de kosten betaalt die de en de commissies maken om hun werk te doen. Het gaat bijvoorbeeld om scholing en abonnementen. Voor de zittingsperiode gaat het om per jaar. De mag per jaar meer of minder uitgeven, zolang de uitgaven binnen het totale budget voor de 3 jaren blijven. In het eerste jaar van de zittingsperiode worden de meeste opleidingskosten gemaakt. De uitgaven in het verkiezingsjaar zijn ongeveer gelijk aan de uitgaven in de 2 andere jaren samen was het laatste zittingsjaar voor deze. Deze had daardoor een fictief budget van De uitgaven in het verslagjaar 2010 bedragen volgens de boekhouding In dat bedrag zit een heffing van de Belastingdienst die niet tot de uitgaven van de moet worden gerekend. De uitgaven zijn daardoor eigenlijk nog zo n 2500 lager. De uitgaven blijven hoe dan ook ruimschoots binnen het budget voor het derde zittingsjaar. In 2010 is voor een bedrag van bijna verplichtingen aangegaan voor 2011, het verkiezingsjaar van de. Deze kosten komen echter ten laste van het boekjaar Uren Het convenant bepaalt hoeveel uur vrijstelling de leden van de en de commissies krijgen voor het -werk. In 2010 kregen de leden, net als in 2009, extra uren omdat werd verwacht dat de reorganisatie veel werk zou opleveren. Ondanks het werk van de bezwarencommissies bleken deze uren niet nodig. Wel is de urenverdeling over de personen die plaatsnamen in de bezwarencommissie wat scheef. Op die personen na kwamen alle -leden uit met het hen toebedeelde budget. Commissieleden die geen -lid zijn, zijn allemaal ruim binnen hun urenbudget gebleven. In totaal zijn 1849 uren geboekt in Er waren 2560 uren beschikbaar, inclusief commissie-uren. Opleidingen De leden van de ondernemingsraad en de -commissies volgden in 2010 de volgende cursussen: training 'Een betrokken ' (gehele + leden commissie financien); interpreteren van financiële jaarstukken (commissie financiën). Daarnaast is de door een externe adviseur ondersteund bij haar jaarlijkse evaluatiedag. Deze evaluatiekosten komen steeds ten laste van het lopende jaar, ook al gaat het om de evaluatie van vorig jaar. De kosten van de evaluatie van 2009 telden mee in de uitgaven van De is binnen de beschikbare hoeveelheid scholingsdagen gebleven. De dagen voor scholing en vorming zijn per jaar als volgt verdeeld: per -lid: 5 dagen; voor -leden die ook lid zijn van een vaste commissie : 8 dagen; voor leden van vaste commissies die geen -lid zijn: 3 dagen. 15:12:26]

6 DCMR Jaarverslagen - Taak ondernemingsraad Jaarverslag 2010 VIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA PRINT DEZE PAGINA A A A CONTACT Taak ondernemingsraad samenstelling en werkwijze Missie & visie ondernemingsraad samenstelling ondernemingsraad Taak ondernemingsraad De ondernemingsraad van de DCMR overlegt namens de medewerkers met de directie over een groot aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor de medewerkers en de organisatie. De : volgt het beleid van de DCMR kritisch; toetst het beleid; probeert het waar nodig te beinvloeden Bevoegdheden Om dat te kunnen doen, heeft de een aantal bevoegdheden. Die zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (de W). Belangrijk zijn bijvoorbeeld het adviesrecht (artikel 25) en het instemmingsrecht (artikel 27). Advies De DCMR moet advies vragen aan de over ingrijpende economische en organisatorische besluiten. Bijvoorbeeld bij een fusie of reorganisatie of bij belangrijke investeringen. Instemming De moet instemmen met plannen van de directie op het gebied van sociaal beleid of arbeidsomstandigheden. Zo heeft de instemmingsrecht bij regelingen rond roostervrije dagen, vakantie, veiligheid en gezondheid van werknemers en functiewaardering. Informatie vanuit de directie Minstens 2 keer per jaar geeft de directie informatie over: de werkzaamheden en de resultaten van de DCMR (bijvoorbeeld het jaarverslag of de jaarrekening); de toekomstverwachtingen; voorgenomen besluiten die advies- of instemmingsplichtig zijn; het sociaal beleid. Samengevat moet de directie, als de ondernemingsraad daarom vraagt, de informatie verstrekken die de en de commissies redelijkerwijs nodig hebben voor de vervulling van hun taken 15:12:28]

7 DCMR Jaarverslagen - Colofon & Jaarverslag 2010 VIGE PAGINA PRINT DEZE PAGINA A A A CONTACT Colofon & Dit jaarverslag is een uitgave van de ondernemingsraad van de DCMR Milieudienst Rijnmond in Schiedam. Voor verdere informatie kunt u terecht bij de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad. Ondernemingsraad DCMR Milieudienst Rijnmond t.a.v. Désirée Hogenelst-Wempe bureau directieondersteuning -kamer, begane grond telefoonnummer: (010) Aan de tekst van dit jaarverslag kunnen geen rechten worden ontleend. 15:12:29]

8 DCMR Jaarverslagen - Jaarverslagen Jaarverslagen Op deze site vindt u de jaarverslagen van de DCMR Milieudienst Rijnmond. DCMR Milieudienst Rijnmond - Jaarverslagen 15:12:30]

9 DCMR Jaarverslagen - Contact Contact PRINT DEZE PAGINA A A A CONTACT Contact Heeft u vragen of opmerkingen over een van de jaarverslagen? Neem dan op met de DCMR via het formulier. Velden met een * zijn verplicht Voornaam* Achternaam* adres* Opmerkingen* 15:12:30]

10 DCMR Jaarverslagen - In gesprek met Roos Morales Jaarverslag 2010 Roos Morales Rinus Huybregts VIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA PRINT DEZE PAGINA A A A CONTACT In gesprek met Roos Morales Roos is lid van de ondernemingsraad en voorzitter van de -commissie Personeelsbeleid. Roos werkt 15 jaar bij de DCMR en is werkzaam als projectassistent monitoring bij de afdeling Expertisecentrum. Je zit nu bijna twee volledige termijnen in de. Hoe bevalt het? De afgelopen zes jaar in de zijn mij goed bevallen. Dat is ook gelijk de reden waarom ik met het -werk stop. Ik ben bang om mijn frisse kijk en onbevooroordeeldheid te verliezen. Zes jaar is lang, het is goed voor de dat er nieuwe mensen in komen. Gelukkig zijn er deze keer genoeg kandidaten. Daardoor kan ik met een gerust hart stoppen. Het leuke aan het -werk is dat je een losse groep mensen ziet veranderen in een team dat steeds betere resultaten bereikt. Het is prettig om iets extra s te doen voor de organisatie en de medewerkers. Bovendien leer je er zelf ook veel van. Wat waren voor jou de hoogtepunten van het afgelopen jaar? Het hoogtepunt was voor mij dat de reorganisatie rimpelloos is verlopen. Dit is deels te danken aan de zorgvuldigheid van het management, maar ook aan de die tijdens het proces vrij kritisch was. Na de hoogtepunten wil ik ook graag de dieptepunten van het afgelopen jaar weten? Een van de dieptepunten van het afgelopen jaar vond ik de discussie over gedifferentieerd belonen. Ik vind het jammer dat het zo n beladen onderwerp is geworden. Gedifferentieerd belonen is een afspraak uit de cao maar het lukt niet het als organisatie goed in te vullen. Kan de daadwerkelijk iets betekenen voor zijn achterban Jazeker. De is gesprekspartner van de directie en is daardoor goed geïnformeerd over alles wat er binnen de organisatie speelt. De heeft niet alleen formeel, maar ook informeel invloed. Wat je voor je achterban kan doen, hangt nauw samen met wat je van je achterban krijgt aangereikt. Dat is nu vaak wat weinig. Medewerkers zijn moeilijk te mobiliseren. Pas als het echt fout gaat, zijn ze er. Misschien heeft dat ook wel te maken het type mensen dat bij de DCMR werkt. Die kunnen over het algemeen goed voor zichzelf opkomen. Is de erg veranderd in de 6 jaar dat jij er nu in zit? Er is een groot verschil tussen de uit de eerste periode en de uit de tweede periode. De eerste was erg op elkaar ingespeeld. Dit kwam doordat een aantal leden er al langere tijd inzat. In de tweede kwamen veel nieuwe mensen. In het begin was deze heel onvoorspelbaar en waren er wat onderlinge wrijvingen. In de loop van de tijd zijn de mensen iets milder geworden. De stijl van de is ook veranderd. Dit heeft deels te maken met de voorzitter, maar ook met de mensen die erin zitten. De is nu zakelijk, zonder hardvochtig te zijn. Je bent de afgelopen 6 jaar voorzitter geweest van de commissie Personeelsbeleid. Waar hielden jullie je vooral mee bezig? Er is veel tijd gaan zitten in reorganisaties. Ook hebben we ons beziggehouden met het ontwikkelen van competenties voor -leden. Op basis van de nieuwe cao is dit inmiddels onderdeel geworden van een dienstbreed traject rondom Erkenning Verworven Competenties (EVC). Verder komen er jaarlijks onderwerpen terug als sociaal jaarverslag, speerpunten PEO, brugdagen enzovoort. Hoe zie jij de toekomst van de? Ik hoop dat de zich steeds meer met de grote lijnen bezig gaat houden. We verliezen ons soms in de details, waardoor we aan kracht verliezen. De moet de komende tijd sterk in zijn schoenen staan om de bezuinigingen goed te kunnen behandelen. De moet de belangen van de medewerkers en de organisatie in balans houden. Dit betekent dat de leden goed op de hoogte moet zijn van de ontwikkelingen die op de DCMR afkomen. Daarover moeten zij continu met de directie in gesprek gaan. Wat doe je in je vrije tijd? Ik zing graag. Dat doe ik bij een muziektheatervereniging. We zingen en spelen vooral opera, operette en musical. We hebben een keer per jaar een grote uitvoering in een theater. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld 2 keer de operette Der Bettelstudent uitgevoerd. Verder verzorgen we ongeveer 10 keer per jaar kleinere optredens. Zelf ben ik sopraan. Ik volg zangles om me voor te bereiden op solopartijen binnen de vereniging. Ik hou ook van lezen. Mijn favoriete schrijver is John Irving. Hij weet het onwaarschijnlijke Het leuke aan het -werk is dat je een losse groep mensen ziet veranderen in een team, dat steeds betere resultaten bereikt 15:12:32]

11 DCMR Jaarverslagen - In gesprek met Roos Morales waarschijnlijk te maken. 15:12:32]

12 DCMR Jaarverslagen - In gesprek met Rinus Huybregts Jaarverslag 2010 Roos Morales Rinus Huybregts VIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA PRINT DEZE PAGINA A A A CONTACT In gesprek met Rinus Huybregts Rinus is lid van de commissie Organisatie en Informatie. Rinus werkt 26 jaar bij de DCMR en bekleedde de afgelopen jaren verschillende functies. Op het moment werkt hij bij het Expertisecentrum als senior beleidsmedewerker. Waarom ben jij lid geworden van de commissie organisatie en informatie? Ik ben begaan met het reilen en zeilen van de DCMR. Het is belangrijk dat de samen met de directie zoekt naar mogelijkheden om de organisatie te verbeteren. Ik vind het stimulerend dat de directie de serieus neemt en dat er ook echt iets wordt bereikt. In de commissie behandelen we op een professionele manier belangrijke zaken. Het commissiewerk is zo interessant en leuk, dat ik mij weer voor een volgende periode kandidaat stel. Bij de volgende -verkiezingen sta ik bewust niet op de kieslijst, omdat ik weet dat het -werk veel tijd vergt. Ik ben bang dat dit moeilijk te combineren is met mijn dagelijks werk. Als ik ergens aan begin, wil ik het ook zo goed mogelijk doen. Welke onderwerpen behandelen jullie zoal in de commissie? Wij hebben onder andere reorganisatieplannen, visiedocumenten en informatieplannen behandeld. Zelf vind ik het belangrijk dat nieuwe informatiesystemen en programma s zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van de gebruikers. Volgens mij kunnen DCMR-medewerkers uitstekende ideeën aanreiken om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten. Denk bijvoorbeeld aan informatie en tools die zijn gekoppeld aan het DCMR-intranet. Kan je iets vertellen over je werkzaamheden bij de DCMR? Ik hou van innoveren en grenzen verleggen. Ik zoek naar nieuwe kansen om te benutten voor de DCMR. Ik heb in de loop der jaren op verschillende vakgebieden gewerkt, waaronder bodem, geluid, duurzame ruimtelijke ontwikkeling en op dit moment duurzaam vervoer. Ik heb destijds aan de basis gestaan van de LOGO-systematiek waarmee verschillende gemeenten duurzame ruimtelijke plannen hebben ontwikkeld. Afgelopen jaar vond ik het begeleiden van een studente van de Erasmus Universiteit erg leuk. Zij schreef een afstudeerscriptie over verbetering van maatwerkadvisering door de DCMR. Hoe zie jij de toekomst van de DCMR? Ik vind dat de DCMR de milieu-autoriteit in de Rijnmondregio moet zijn. Met een landelijke en internationale uitstraling. De DCMR verstrekt en handhaaft niet alleen milieuvergunningen, wij doen veel meer. De DCMR heeft een rijk bedrijven- en bestuurlijk netwerk. Wij kunnen daarmee een initiërende en verbindende rol spelen tussen verschillende beleidssectoren en bedrijven die betrokken zijn bij duurzame ontwikkelingen, en tussen participanten die voor een gezamenlijke opgave staan. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van rivieroevers. Werk is belangrijk, maar wat doe jij in je vrije tijd? Ik woon in het nog authentieke Willemstad, direct aan het Hollandsch Diep, nabij de Volkeraksluizen. Ik geniet van mijn gezin. Ik heb een zoon en een dochter die prima presteren aan de Universiteit Leiden. Ik wandel graag met onze oude labrador. Ook zet ik mij in voor de leefkwaliteit van mijn eigen omgeving. Een paar jaar geleden hield ik mij intensief bezig met het voorkomen van de komst van een groot baggerdepot in het Hollandsch Diep, precies voor het beschermde stadsgezicht van Willemstad. Dat initiatief strandde, door toedoen van de bewoners, bij de Raad van State. Het resultaat is dat er nu een veel kleiner depot komt bij industrieterrein Moerdijk, waar niemand er verder last van heeft. Wat zijn je hobby s! Ik speel tafeltenniscompetitie, maar was een groot deel van 2010 geblesseerd. In september pikte ik de draad weer op en sindsdien ben ik nog ongeslagen. Als klap op de vuurpijl werden we eind november kampioen (zie foto). Jawel, een team van senioren. Het is nog geen enkel jeugdlid gelukt om ons uit het eerste team te verdringen. Verder lees ik veel en kijk ik graag naar spannende films op tv en in de bioscoop. Heb je nog een slotopmerking? Ja, ik hoop dat de DCMR de woelige bezuinigingsperiode goed doorkomt. Goede samenwerking tussen directie en is hierbij van groot belang. Het commissiewerk is zo interessant en leuk, dat ik mij weer voor een volgende periode kandidaat stel 15:12:33]

13 DCMR Jaarverslagen - commissie personeelsbeleid Jaarverslag 2010 VIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA PRINT DEZE PAGINA A A A CONTACT commissie personeelsbeleid commissie personeelsbeleid commissie organisatie & informatie VGWM-commissie PR-commissie/ verkiezingscommissie Reorganisatie 2010 In 2010 vond een grote reorganisatie plaats, waarbij het aantal vakafdelingen van 4 naar 3 is gegaan. Hoewel de commissie Organisatie en Informatie het voortouw nam, speelde de commissie Personeelsbeleid een actieve rol in het proces. De commissie had zitting in de aparte werkgroep die voor de reorganisatie in het leven werd geroepen. Ook nam de voorzitter van de commissie, als -vertegenwoordiger, deel aan de plaatsingscommissie. -advies Analyse receptiefunctie In september bracht de advies uit over een notitie over de receptiefunctie binnen de DCMR. De vroeg in dit advies onder andere aandacht voor de veiligheid van de receptiemedewerkers en voor een adequate bemensing. Competenties -leden Ook in 2010 bleef het onderwerp competenties van -leden op de agenda staan van de commissie. Het bleek een taai en lastig onderwerp. Met bureau personeelszaken is afgesproken dat dit onderwerp wordt meegenomen in het traject Erkenning Verworven Competenties (EVC), waar de DCMR in 2011 mee aan de slag gaat (zie ook Notitie Speerpunten Personeelsbeleid ). De volgt dit proces en houdt in de gaten dat er aandacht is voor de specifieke competenties van -leden. Sociaal jaarverslag 2010 Het sociaal jaarverslag 2010 is nog niet verschenen of aan de ter informatie aangeboden. Dit is een aandachtspunt voor de in Collectieve roostervrije dagen 2011 De stemde in december 2010 in met het aanwijzen van 2 brugdagen (verplichte vrije dagen) voor Het betreft 5 en 6 mei (5 mei is aangewezen in de cao als verplichte vrije dag en 6 mei valt op een vrijdag) en 3 juni (vrijdag na Hemelvaartsdag). Aandachtspunten 2011 competenties -leden als onderdeel van Erkenning verworven competenties ; notitie Speerpunten Personeelsbeleid Na afgeven advies over deze notitie in het voorjaar van 2011, worden de actiepunten van bureau personeelszaken actief gevolgd door de commissie. 15:12:34]

14 DCMR Jaarverslagen - commissie organisatie & informatie Jaarverslag 2010 VIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA PRINT DEZE PAGINA A A A CONTACT commissie organisatie & informatie commissie personeelsbeleid commissie organisatie & informatie VGWM-commissie PR-commissie/ verkiezingscommissie Digitalisering salarisstroken In april 2010 ontving de de agendapost Digitalisering salarisstroken. In de agendapost stond dat de medewerkers vanaf mei 2010 geen papieren salarisstrook meer zouden ontvangen. Vanaf deze datum is de salarisstrook alleen opvraagbaar met een inlogcode via de RAET-website. Medewerkers die toch een papieren strook wilden blijven ontvangen, konden dat aanvragen. De nam kennis van de agendapost. Inpassingplan RUD De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten eind 2009 om de uitvoering van de provinciale milieutaken over te dragen aan regionale milieudiensten. Dit betekende voor de DCMR dat er nieuwe medewerkers en nieuwe provinciale taken bijkwamen, die moesten worden ingepast in de organisatie. In juli ontving de het inpassingplan. Het doel was om de taken en medewerkers per 1 januari 2011 over te laten gaan naar de DCMR. De kon zich grotendeels vinden in het inpassingplan, maar had een aantal opmerkingen: Er was onduidelijkheid over de gevolgen van het sociaal beleidskader voor de DCMR-medewerkers. Duidelijk is geworden dat het sociaal beleidskader alleen geldt voor de overkomende provinciemedewerkers; De vond dat de overkomende taken moesten aansluiten bij de bestaande expertise van de DCMR; Het vlekkenplan, dat hoort bij het flexibel werkconcept, moest worden geactualiseerd. Knelpunten moesten worden opgelost Het financieel overzicht was niet compleet. De vroeg om een nieuw overzicht. Het advies hebben we in overleg met de ondernemingsraad van de provincie Zuid- Holland opgesteld. De heeft een financieel overzicht gekregen, maar een geactualiseerd vlekkenplan is nog in de maak. De is vanaf het begin van het traject actief betrokken geweest bij de uitvoering. We bezochten de provincie Zuid-Holland om voorlichting te geven aan geïnteresseerde medewerkers. Ook leverde de een bijdrage aan een introductiebijeenkomst voor de nieuwe medewerkers bij de DCMR. Het Dagelijks Bestuur van de had regelmatig met -leden van de provincie Zuid-Holland. Om de overkomst zo soepel mogelijk te laten verlopen, was een van de -leden van de provincie Zuid-Holland tijdens deze periode aanwezig bij vergaderingen en overlegvergaderingen met de directie. Receptiefunctie DCMR In juli 2010 ontving de de notitie Analyse receptiefunctie. De notitie kwam voort uit: vragen van de over de hoge werkdruk bij het Facilitair Informatiepunt (FIP); de opmerking van bureau personeelszaken dat de keuze voor een receptie in eigen beheer niet op de juiste manier is gemaakt en heroverweging noodzakelijk is. Er is voor gekozen om de receptie in eigen beheer te houden. De 2 vacatures zijn opgesteld. De adviseerde om op korte termijn de vacatures in te vullen en snel te komen met een taakomschrijving voor de functies FIP- medewerker en receptionist. Ook 15:12:36]

15 DCMR Jaarverslagen - commissie organisatie & informatie wil de dat de receptiemedewerkers op korte termijn een opleidingstraject volgen op het gebied van beveiliging (zie ook commissie Personeelsbeleid). Gedifferentieerd belonen In 2010 sprak de een aantal maal met het hoofd Bedrijfsvoering over de besteding van het restant van het bedrag voor gedifferentieerd belonen in De inzet van de was om het restant in te zetten voor een ruimer gratificatiebeleid. In het onderhandelingsproces kreeg de een viertal voorstellen voorgelegd voor het gedifferentieerd uitkeren van het restbedrag. Op zich ondersteunde de het idee om het restbedrag als gedifferentieerde beloning uit te keren. Dat gaf zij ook aan in een brief aan de directie. De had echter bezwaren tegen de voorgestelde procedure: 1. Het tijdstip waarop de suggesties werden voorgedragen was onhandig. Het forceren van een oplossing in december zou de zorgvuldigheid in gevaar brengen. 2. Medewerkers kunnen niet naar een extra beloning toewerken als de regels achteraf gedefinieerd worden. 3. De vindt dat gedifferentieerd belonen onderdeel is van de cao-afspraken. Aanvullende maatregelen moeten in het Gemeenschappelijk Overleg (GO) worden besproken en goedgekeurd. De vindt dat het IPO en de vakbonden met een structurele oplossing moeten komen voor het restbedrag gedifferentieerd belonen. De adviseert de directie om het restant bedrag gedifferentieerd belonen als gratificatie uit te keren aan de medewerkers, tot het moment dat uitgebreidere beloningsmogelijkheden geaccordeerd zijn. 15:12:36]

16 DCMR Jaarverslagen - VGWM-commissie Jaarverslag 2010 VIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA PRINT DEZE PAGINA A A A CONTACT VGWM-commissie commissie personeelsbeleid commissie organisatie & informatie VGWM-commissie PR-commissie/ verkiezingscommissie Een nieuw kantoorpand en werkconcept Het nieuwe kantoorpand is een grote verbetering. Het flexwerken bevalt goed. De ligging bij het station is prettig. Toch zijn er ook een paar ergernissen: veel herrie door gepraat of telefoneren; te weinig werkplekken op dinsdag en donderdag; sterke temperatuurverschillen in het gebouw. In het begin waren er kinderziektes, bijvoorbeeld: te weinig herentoiletten; veel zand en rommel op het nog in aanleg zijnde plein voor het gebouw; ontbrekende bordjes in het gebouw ; het gemis van een spoelplaats in de garage. Deze punten konden eenvoudig worden opgelost. Andere punten zijn wel aangedragen, maar nog steeds niet opgelost. Een paar voorbeelden zijn waterbesparende kranen en betere afstelling en regeling van verlichting. Helaas zijn sommige onvolkomenheden niet makkelijk op te lossen. Bijvoorbeeld de te steile garagetoegang en de te krappe oversteek van de wastafelkranen. In 2010 is een werkomgevingonderzoek gehouden. Medewerkers zijn ondervraagd over hun ervaringen met het nieuwe gebouw. De rapportage is inmiddels afgerond. Duidelijk is dat de klimaatomstandigheden van het pand aandacht behoeven. De RI&E voor het nieuwe kantoorgebouw Hoewel de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) al een jaar eerder aan herziening toe was, is de akkoord gegaan met herziening direct na de verhuizing in Het resultaat aan het eind van het jaar was teleurstellend. De RI&E bleek alleen betrekking te hebben op kantoorwerk in het nieuwe gebouw. De andere DCMR-werkzaamheden, zoals het werk in de technische en laboratoriumruimtes, de onderhoudswerkplaats en alle (handhavings)werkzaamheden buiten het kantoorpand zijn niet meegenomen. Daarnaast bleken her en der in het gebouw verplichte veiligheidsvoorzieningen te ontbreken. Op dit punt is inmiddels een inhaalslag gemaakt. Begin 2011 stemde de in met wat in feite een deel-ri&e is. Met de directie is afgesproken dat deze in 2011 alsnog compleet wordt gemaakt. BHV en in het nieuwe gebouw Toen we op het punt van verhuizen stonden, bleek er geen ontruimingsplan te zijn voor het nieuwe kantoorgebouw. Om te voorkomen dat de brandweer ons zou verbieden het nieuwe pand te betrekken, vroeg de de directie om snel een plan te maken. Desondanks was het conceptontruimingsplan pas in het voorjaar klaar. Het duurde tot eind 2010 voordat het plan officieel werd aangeboden aan de. Het uiteindelijke plan is goed van opzet. Er wordt al sinds de zomer mee gewerkt. Hoewel er al in 2010 een eerste ontruimingsoefening had moeten plaatsvinden, werd dit begin Wel werd de alarminstallatie periodiek getest. Beveiliging van het nieuwe kantoor In de loop van de zomer van 2010 ontstond discussie over de beveiliging van het gebouw. Er zijn een aantal maatregelen voorgesteld om de beveiliging te verbeteren. Niet alle medewerkers vinden het zichtbaar dragen van een pas zinvol of wenselijk. Toch gaf de aan geen bezwaar te hebben tegen deze verplichting. De veiligheid van 15:12:37]

17 DCMR Jaarverslagen - VGWM-commissie personen en goederen weegt voor de zwaarder dan het ongemak. De vindt de draagplicht een zaak van alle medewerkers. De controle moet niet alleen bij de leidinggevenden liggen. De stuurde de directie op 1 oktober 2010 een initiatiefvoorstel voor de beveiliging. Een paar van onze voorstellen: installeer een noodknop bij de balie; laat de toegangssluis weer met pas of bel werken; stel de garagedeuren af op de passage van één voertuig. Daarnaast vroeg de om meer duidelijkheid over wie nu precies verantwoordelijk is voor de veiligheid. De ontving nog geen schriftelijke reactie op zijn brief. Agressiebeleid De VGWM-commissie houdt de vinger aan de pols van de uitvoering van het agressiebeleid. Thuiswerken De heeft bij de totstandkoming van de regeling thuis-en telewerken voorstellen gedaan om het thuiswerken voor de medewerkers aantrekkelijker te maken. Deze voorstellen zijn niet overgenomen. Bij het openstellen van de regeling heeft de ervoor gepleit deze ook open te stellen voor incidentele thuiswerkers. Dit voorstel is overgenomen. Aanvankelijk liep het niet storm met verzoeken, maar inmiddels wordt het tele/thuiswerken steeds populairder. Het faciliteert flexibel en efficiënt werken. 15:12:37]

18 DCMR Jaarverslagen - PR-commissie/ verkiezingscommissie Jaarverslag 2010 VIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA PRINT DEZE PAGINA A A A CONTACT PR-commissie/ verkiezingscommissie commissie personeelsbeleid commissie organisatie & informatie VGWM-commissie PR-commissie/ verkiezingscommissie PR-commissie wordt Verkiezingscommissie In verband met de verkiezingen voor de ondernemingsraad op 15 maart 2011, ging de PR-commissie in oktober 2010 op in de Verkiezingscommissie. De Verkiezingscommissie bestond uit leden van de PR-commissie aangevuld met de voorzitter van de bedrijfsledengroep van ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en de voorzitter van de ondernemingsraad. Voorlichting medewerkers De ondernemingsraad publiceert één keer in de zes weken een bericht 'Uit de ' op het interne netwerk SIMON. De intranetpagina's van de worden bijgehouden. Het afgelopen jaar is de meer gebruik gaan makken van sociale netwerken, zoals medezeggenschapsgroepen op Linkedin en het interne sociale netwerk Yammer. Achterbanbijeenkomst De PR-commissie verzorgde in 2010 geen achterbanbijeenkomsten voor het personeel. Organisatie -verkiezingen Vanaf oktober 2010 werd een groot deel van de tijd van de commissie in beslag genomen door de organisatie van de verkiezingen voor de ondernemingsraad. We hebben een campagne en een verkiezingskrant opgesteld en de verkiezingsdag georganiseerd. -jaarverslag De PR-commissie verzorgt het -jaarverslag. 15:12:39]

19 DCMR Jaarverslagen - Missie & visie Jaarverslag 2010 VIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA PRINT DEZE PAGINA A A A CONTACT Missie & visie Missie & visie ondernemingsraad samenstelling ondernemingsraad Missie Aan het begin van de zittingsperiode, in maart 2008, formuleerde de een missie. Ondertussen is er binnen en buiten de DCMR veel gebeurd. Onder andere: de transformatie naar een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD); de verhuizing naar een nieuw pand; de externe ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Daarom hebben we in april 2010 een nieuwe missie geformuleerd. Die luidt: De staat voor een DCMR als uitvoeringsdienst die goed is toegerust om zijn taken uit te voeren, waar een goed werkklimaat heerst en ontplooiingsmogelijkheden zijn voor medewerkers. De is open en zakelijk en legt verantwoording af aan de achterban over de behaalde resultaten. Speerpunten Uit de -missie vloeiden diverse speerpunten voort: het streven van de naar een transparante bedrijfsvoering Bedrijfsvoering staat hoog op de agenda van de. Met de komst van een afdelingshoofd Bedrijfsvoering in 2010 is een flinke stap gezet richting de optimalisering ervan. De commissie financiën en de commissie organisatie blijven voor de de ontwikkelingen op bedrijfsvoeringsgebied volgen en doen waar nodig voorstellen; ontwikkeling richting een innovatieve toonaangevende Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) De betrokkenheid van de bij de ontwikkeling van de DCMR tot een toonaangevende RUD moet ruim worden gezien. De blijft de ontwikkelingen volgen en speelt waar nodig een actieve rol. Zo was de betrokken bij de overkomst van medewerkers van de provincie Zuid-Holland naar de DCMR. Voor 2011 zijn en gelegd met de ondernemingsraad van het ISGO om te praten over de gevolgen van de intentieverklaring tussen de DCMR en het ISGO voor beide organisaties; de volgt de toekomstagenda voor 2014 en draagt er zelf, waar mogelijk, aan bij Tijdens halfjaarlijkse overleggen tussen de directie en de stond de toekomstagenda regelmatig centraal. Samen met de directie bekijkt de wat de ontwikkelingen zijn en hoe hierop in te spelen. Waar nodig komt de met voorstellen; de DCMR is een aantrekkelijke werkgever voor zowel oud als jong personeel De wil een organisatie waar het voor medewerkers prettig werken is in iedere fase van hun carrière en leven. De commissie Personeelsbeleid houdt zich namens de met dit onderwerp bezig en doet waar nodig voorstellen; het doorbreken van de eilandencultuur De organisatiecultuur blijft voor de een belangrijk onderwerp. Door de reorganisatie van en het MOVE-traject voor leidinggevenden is de cultuur veranderd. Er zijn echter nog steeds onzichtbare muren tussen de afdelingen en bureaus die geslecht kunnen worden. De commissie organisatie van de bekijkt met het afdelingshoofd Bedrijfsvoering hoe we cultuurverandering kunnen stimuleren; kennisuitwisseling tussen de afdelingen een evaluatie van de verhuizing en een toets op de kwaliteit van de werkomgeving De drong aan op een onderzoek naar hoe de medewerkers hun nieuwe 15:12:43]

20 DCMR Jaarverslagen - Missie & visie werkomgeving ervaren. In maart 2011 werden de resultaten bekendgemaakt. Uit die resultaten vloeien acties voort. De ziet toe op de uitvoering van deze acties; communicatie met de achterban Voor de is goede communicatie met de achterban essentieel. Elke zes weken plaatsen we Uit de op intranet. Daarnaast zijn we het afgelopen jaar meer gebruik gaan maken van sociale netwerken, zoals bijvoorbeeld medezeggenschapsgroepen op LinkedIn en het interne netwerk Yammer. De PRcommissie bekijkt hoe we de communicatie van de verder kunnen optimaliseren. Visie De verschillende -commissies stelden aan de hand van de nieuwe missie ook een eigen visie op. Deze visies dragen bij aan het slagen van de -missie. DCMRmedewerkers vinden deze visies terug op intranet (SIMON) onder ondernemingsraad. 15:12:43]

21 DCMR Jaarverslagen - Samenstelling ondernemingsraad Jaarverslag 2010 VIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA PRINT DEZE PAGINA A A A CONTACT Samenstelling ondernemingsraad Missie & visie ondernemingsraad samenstelling ondernemingsraad In 2010 zag de ondernemingsraad er als volgt uit: Frans Coehoorn André Snijder Mariette Bilius Ilona van de Haar - Becht Peter Koenen Raoul Laboyrie Roos Morales Hans van de Mosselaar Bert de Reuver Anton Roeloffzen Lex Wagemaker SAMENSTELLING DAGELIJKS BESTUUR Frans Coehoorn voorzitter André Snijder vice-voorzitter Mariette Bilius secretaris Désirée Hogenelst-Wempe ambtelijk secretaris COMMISSIE FINANCIEN Bert de Reuver voorzitter Hans van de Mosselaar -lid Ronald Borst Franz Janssen Kees Muilwijk COMMISSIE GANISATIE André Snijder voorzitter Frans Coehoorn -lid Peter Koenen -lid Raoul Laboyrie -lid Rinus Huybregts COMMISSIE PERSONEELSBELEID Roos Morales Calvo voorzitter Ilona van de Haar - Becht -lid 15:12:47]

22 DCMR Jaarverslagen - Samenstelling ondernemingsraad Hans van de Mosselaar Berry van der Grift Marieke Wulp Jacco van der Zwaal -lid PR-COMMISSIE Désirée Hogenelst voorzitter Ilona van de Haar - Becht -lid Bert de Reuver -lid Sian Jones VGWM-COMMISSIE Anton Roeloffzen voorzitter Mariette Bilius -lid Roos Morales Calvo -lid Ruud Hummel 15:12:47]

Voorwoord van Frans Coehoorn, voorzitter Ondernemingsraad

Voorwoord van Frans Coehoorn, voorzitter Ondernemingsraad DCMR Jaarverslagen - Voorwoord van Frans Coehoorn, voorzitter Ondernemingsraad Jaarverslag 2011 VOLGENDE PAGINA PRINT DEZE PAGINA A A A CONTACT Voorwoord van Frans Coehoorn, voorzitter Ondernemingsraad

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit (maximaal) 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2015 Voorwoord Beste collega s voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de ondernemingsraad van AB Zuid- Holland. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het jaarverslag

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter!

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter! Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV Samen werkt beter! Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2016 Voorwoord Beste collega s, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de ondernemingsraad van AB Zuid-Holland. Het jaarverslag gaat over de periode november

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!!

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!! Naam: Belia van den Beukel Werkzaam als: Medewerker Financiële Transacties Bij de afdeling: CFC/ Financial Accounting Verkiesbaar in Kiesgroep: 1 Ik stel mij kandidaat, omdat ik de Ondernemingsraad belangrijk

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry Mobiliteit Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken en taken te verdelen, maar leer ze te verlangen naar de eindeloze zee. Antoine

Nadere informatie

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011 Artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is van toepassing op de onderdeelcommissies. Het artikel luidt: De ondernemingsraad kan ( ) voor onderdelen van de onderneming onderdeelcommissies instellen

Nadere informatie

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris FWG in Vogelvlucht Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 5 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? Beschrijven Waarderen met FWG 3.0 IJkfuncties Toetsing en besluit 7 7 9 10 11 Wat

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie Ontwikkeling

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 1 maart 2006 Adviseren en instemmen 1 maart 2006 Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen 2 1 Adviseren De ondernemingsraad heeft in het kader

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. - Jim van Huut (Dagbehandeling Arnhem) Lid Financiële- en Beleidscommissie

Jaarverslag 2013. - Jim van Huut (Dagbehandeling Arnhem) Lid Financiële- en Beleidscommissie Jaarverslag 2013 1. Algemeen Met het huidige personeelsbestand heeft de OR recht op negen leden. In 2013 bestond de Raad uit zeven leden ondersteund door de ambtelijk secretaris. Een aantal medewerkers

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg

Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf 2 Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Stichting Philadelphia

Nadere informatie

Nummer Beste collega s. Hierbij het laatste bulletin van dit jaar.

Nummer Beste collega s. Hierbij het laatste bulletin van dit jaar. Nummer 4 2016 Beste collega s Hierbij het laatste bulletin van dit jaar. De werkgroep Achterban binnen de OR heeft zich als doel gesteld om de communicatie met de achterban te verrijken. Er is begonnen

Nadere informatie

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI.0120066 Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Tekst

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST 2: vergaderen Als je lid bent van een studentenraad, vergader je vaak. Je hebt vergaderen met de studentenraad, maar ook vergaderingen met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR). Gemiddeld

Nadere informatie

OR-tuin Jaarverslag 2007 Ondernemingsraad

OR-tuin Jaarverslag 2007 Ondernemingsraad idee en tekst Netty Roersma OR-tuin Jaarverslag 2007 Ondernemingsraad Dwars door de tuin Met dit jaarverslag 2007 gaat de OR je niet om, maar juist dwars door de tuin leiden. We willen jullie laten zien

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

D E P A L S T E R

D E P A L S T E R D E P A L S T E R 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting Mark Heck: arbo zaken,

Nadere informatie

Een aantal depothouders blijkt wel degelijk leidinggevende taken te hebben terwijl betrokkene wordt betaald volgens de cao postbezorgers

Een aantal depothouders blijkt wel degelijk leidinggevende taken te hebben terwijl betrokkene wordt betaald volgens de cao postbezorgers Een aantal depothouders blijkt wel degelijk leidinggevende taken te hebben terwijl betrokkene wordt betaald volgens de cao postbezorgers Uitkomsten onderzoek postbezorgers & depothouders door de BVPP Tijdens

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Email: ondernemingsraad@liante.nl

Email: ondernemingsraad@liante.nl Namens ondernemingsraad Zorggroep Liante, José Dillerop, secretaris Email: ondernemingsraad@liante.nl Pagina 16 Pagina Met trots presenteren wij het Jaarverslag van de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante.

Nadere informatie

employabilityscan Vul de employabilityscan in op Impuls Intranet Op de employabilityscan krijg je automatisch feedback.

employabilityscan Vul de employabilityscan in op Impuls Intranet Op de employabilityscan krijg je automatisch feedback. employabilityscan Vul de employabilityscan in op Impuls Intranet Op de employabilityscan krijg je automatisch feedback. Print de feedback uit en doe die achter dit tabblad. Maak op basis van de feedback

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

: Kadernota 2013 RMB

: Kadernota 2013 RMB Raadsvergadering : 29 maart 2012 Agendapunt : 6 Mill, 28 februari 2012 Onderwerp : Kadernota 2013 RMB Geachte raad, INLEIDING: Het RMB stelde zijn begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2013 op. Het college

Nadere informatie

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad!

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad! organisatie en de vrijwilligersraad Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 De organisatie (Naam van de organisatie of instelling waarbinnen de vrijwilligersraad functioneert als zelfstandig orgaan). 1.2 De directie

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 3

Inhoudsopgave. Pagina 3 Pagina Met trots presenteren wij het Jaarverslag van de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante. In het jaarverslag krijgt u in vogelvlucht een indruk waar de ondernemingsraad in 2014 tijd en energie in

Nadere informatie

OR-INFO. Nieuwsbrief van de OR van Stichting Wijkwerk, nummer 27, voorjaar 2016

OR-INFO. Nieuwsbrief van de OR van Stichting Wijkwerk, nummer 27, voorjaar 2016 OR-INFO Nieuwsbrief van de OR van Stichting Wijkwerk, nummer 27, voorjaar 2016 Noodoproep Vorig jaar rond deze tijd bestond de OR nog maar uit één persoon. Na een brandbrief meldden zich toen 4 nieuwe

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 ONDERNEMINGSRAAD

JAARVERSLAG 2014 ONDERNEMINGSRAAD JAARVERSLAG 2014 ONDERNEMINGSRAAD 1 Voorwoord Wat doet een OR? Beste collega s, Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Ondernemingsraad, het verslag van een jaar dat gekenmerkt werd door de reorganisatie

Nadere informatie

Deskundigenoordeel Een onderzoek naar de manier waarop het UWV. (de klacht over) een deskundigenoordeel heeft afgehandeld.

Deskundigenoordeel Een onderzoek naar de manier waarop het UWV. (de klacht over) een deskundigenoordeel heeft afgehandeld. Rapport Deskundigenoordeel Een onderzoek naar de manier waarop het UWV (de klacht over) een deskundigenoordeel heeft afgehandeld. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid Jaarverslag 2011 OR Aqualab Zuid Aqualab Zuid B.V. Petrusplaat 1 4251 NN Werkendam Postbus 147 4250 DC Werkendam T F E I 0183 305 500 0183 305 599 info@aqualabzuid.nl www.aqualabzuid.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Personeelsinstrumenten passend bij verschillende benaderingen van personele bezuinigingen Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Door: Mariëlle Sluiter (Hoofd Organisatieadvies in Zeist) en Bert van Ravenhorst

Nadere informatie

Meten en oplossen! Werkdrukinstrument voor de detailhandel

Meten en oplossen! Werkdrukinstrument voor de detailhandel Meten en oplossen! Werkdrukinstrument voor de detailhandel COLOFON Dit is een uitgave van de Commissie Sociale en Onderwijsaangelegenheden van het Hoofdbedrijfschap (HBD). Het HBD is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Jaarplan 2016 ondernemingsraad

Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Pagina 3 Hoofdstuk 2 Vergaderstructuur en data 2016 Pagina 4 Hoofdstuk 3 De ondernemingsraad Pagina 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING POLITIE NEDERLAND augustus 2014 EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING Klik hier voor: 1 Ervaringen van politiemedewerkers met EVC René Haenraets, Eenheid Limburg,

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Jaarverslag 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Waai schooljaar 2014-2015 De MR Voorwoord Dit jaarverslag geeft een samenvatting

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2016 verschenen op www.schateiland.com, op OR TV (Youtube) en in OR Rendement. Walter Landwier Help,

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2012 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

Docentenhandleiding. CP15 het functioneringsgesprek. dh15-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved

Docentenhandleiding. CP15 het functioneringsgesprek. dh15-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Docentenhandleiding CP15 het functioneringsgesprek dh15-v2.0 INBURGEREN daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Het functioneringsgesprek CP15 Waar gaat het over?

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

2010-2011 FWG in vogelvlucht

2010-2011 FWG in vogelvlucht 1 2010-2011 FWG in vogelvlucht 2 Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 4 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? 5 Beschrijven 5 Waarderen met FWG 3.0 6 IJ kfuncties 7 Toetsing en

Nadere informatie

computercentrum 5 bondsspaarbanken Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982

computercentrum 5 bondsspaarbanken Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982 Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982 1 computercentrum 5 bondsspaarbanken 'n dienstencentrum van de S spaarbanken Jaarverslag van

Nadere informatie

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming werkt wel André de Waal Prestatiebeloning wordt steeds populairder bij organisaties. Echter, deze soort van beloning werkt in veel gevallen

Nadere informatie

Het praktische checklistboek voor de OR

Het praktische checklistboek voor de OR Het praktische checklistboek voor de OR Wanne van den Bijllaardt Marianne van der Pol Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 Verkiezingen organiseren De hier gehanteerde termijnen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

Personeelsvertegenwoordiging

Personeelsvertegenwoordiging ondernemingsraad Personeelsvertegenwoordiging Oprichting en werkwijze 2 Personeelsvertegenwoordiging 1. Wat is een PVT? 5 2. Waarom een PVT? 6 3. Hoe richt je een PVT op? 7 Hoe start je een PVT? 4. Hoe

Nadere informatie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie In een selectiegesprek moet de kandidaat laten zien dat hij over bepaalde eigenschappen, competenties en vaardigheden beschikt. Omdat 'gedrag in het verleden'

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT)

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT) Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Zijlwijkschool Het Kompas Schooljaar 2014 2015 (CONCEPT) MR Jaarverslag De Zijlwijkschool Het Kompas 2014 2015 Pag. 1/10 Inhoud Inhoud Inleiding Vergaderingen Samenstelling

Nadere informatie

D E P A L S T E R 2012-2013

D E P A L S T E R 2012-2013 D E P A L S T E R 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding:,: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting :Edwin de Vries: arbo

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Van werk naar werk Het Waterschap Groot Salland gaat reorganiseren met als doel een effectievere en efficiëntere organisatie. Dit vraagt om veranderingen op het

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2013 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015 Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze (2014-2015) 4 4. Bezetting

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

ODRU op Orde. Stand van zaken 1 juli 2014

ODRU op Orde. Stand van zaken 1 juli 2014 ODRU op Orde Stand van zaken 1 juli 2014 Aanloop naar de crisis (1) Fusie Milieudiensten NWU en ZOU op 1 juli 2012 aansluitend doorontwikkeling naar 1 RUD Utrecht, waarbij ODRU (14/15 gemeenten) de romp

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Boventallig? Pech. Of toch niet?

Boventallig? Pech. Of toch niet? Boventallig? Pech. Of toch niet? Op pad met onze Wandelcoach Tineke Franssen Harriët (37, foto) werkt drie jaar bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Eerst als projectleider ICT. Maar de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen PersoneelsMonitor Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen Arbeidsinhoud Uitdaging - Zelfstandigheid - Duidelijkheid Rapportage Informatica Pagina 2/54 Arbeidsinhoud

Nadere informatie

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de BIJLAGE 1: DE ONDERNEMINGSRAAD De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. Hun rechten (en plichten) staan beschreven in de wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

Jaarverslag MR CBS de Regenboog Boekjaar 2015

Jaarverslag MR CBS de Regenboog Boekjaar 2015 Jaarverslag MR CBS de Regenboog Boekjaar 2015 17 mei 2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de medezeggenschapsraad (MR) van CBS de Regenboog. In dit verslag legt de medezeggenschapsraad verantwoording

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad Bartiméus

Centrale Cliëntenraad Bartiméus Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Bartiméus Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad 4 Jaarplan Centrale Cliëntenraad 5 Commissie 5 Vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Reorganisatiecode Universiteit Leiden

Reorganisatiecode Universiteit Leiden Reorganisatiecode Universiteit Leiden 1. Voorbereidingsfase 2. Aankondiging 3. Uitwerkingsfase 4. Centraal overleg 5. Uitvoeringsfase 1. Voorbereidingsfase De voorgenomen reorganisatie wordt door de decentrale

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 1 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Bevoegdheden... 4 3. Kalender... 5 4. Samenstelling +

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis

Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis Mei 2014 Z:\Huidige mappen\algemeen/klachten/2014/jaarverslag klachten 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2013 van Stichting

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren Handleiding Medezeggenschapsraad Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel... 3 Scholing... 3 Positie MR... 4 Samenstelling MR... 5 Werkzaamheden MR -Verkiezingen...

Nadere informatie