AS09RIY AS12RIY AS14RIY AS18RIY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AS09RIY AS12RIY AS14RIY AS18RIY"

Transcriptie

1 BEDIENI NGSHANDL EI DING A IR CON DIT ION E R AS09RIY ASRIY AS4RIY AS8RIY Bewaar deze handleiding zodat u ze later no g kunt raadplegen 9G054 FUJ ITSU GEN ERAL LIMITED -

2 A OPERATION TIMER SUPER QUIET COIL DRY Fig. D Fig. 5 Fig. 6 B C H I K G 9 = Fig. J 9 F E Fig Fig. 4 Fig. 7 Op deze afbeelding worden alle meldingen getoond die op het display getoond worden.

3 INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... OVERZICHT ONDERDELEN... VOORBEREIDING...4 BEDIENING...5 WERKING TIMER...7 SLEEP TIMER...8 REGELEN VAN DE LUCHTSTROOM- RICHTING...9 GEBRUIK VAN DE ZWAAIFUNCTIE (SWING)...0 COIL DRY FUNCTIE...0 AUTOMATISCHE HANDBEDIENING...0 REINIGING EN ONDERHOUD... VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN GEVAAR! Probeer deze airco niet zelf te installeren. De onderdelen in dit toestel zijn niet bedoeld om door de gebruiker te worden gerepareerd of vervangen. Als u verhuist, vraag dan aan een vakbekwaam servicetechnicus de unit los te koppelen en te installeren. Blijf niet te lang staan in een directe koele luchtstroom, anders ontstaat gevaar voor onderkoeling. Steek nooit vingers of voorwerpen in de uitlaatopening of luchttoevoerroosters. Start en stop de airconditioner niet door het netsnoer in te steken of uit te trekken. Let erop het netsnoer niet te beschadigen. Stel in geval van bedrijfsstoring (brandlucht enz.) de unit ogenblikkelijk buiten werking, trek het netsnoer uit en raadpleeg een servicetechnicus. Raadpleeg een servicetechnicus om het netsnoer te vervangen als dit beschadigd is. OPGELET! Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het gebruik. Richt de luchtstroom niet op open haarden of verwarmingstoestellen. Klim niet op de airconditioner of plaats er geen voorwerpen op. Hang nooit voorwerpen aan de binnenunit. Zet geen bloemvazen of waterreservoirs boven op de airconditioner. Breng de airconditioner nooit direct in contact met water. Bedien de airconditioner niet met natte handen. Trek niet aan het netsnoer. Verbreek de aansluiting met de voeding als u de unit lange tijd niet gebruikt. Controleer of de installatie in goede staat verkeert. Plaats geen dieren of planten in de directe luchtstroom. Het afvoerwater van de airconditioner is niet drinkbaar. Gebruik de unit nooit in bewaar- of bergplaatsen van levensmiddelen, planten of dieren, precisieapparatuur of kunstwerken. Tijdens het verwarmen worden de aansluitkranen warm: voorzichtig! Oefen geen zware druk op de radiatorlamellen uit. Gebruik de unit nooit zonder filters. Belemmer of bedek nooit het luchttoevoerrooster en de uitlaatopening. Installeer de binnen- en buitenunit op ten minste meter van elektrische apparatuur. Installeer de airconditioner niet bij een open haard of een ander verwarmingstoestel. Installeer de binnen- en buitenunit op een voor kinderen onbereikbare plaats. NL-

4 OVERZICHT ONDERDELEN Fig. Binnenunit Controlescherm (Fig. ) MANUAL AUTO toets Controlescherm (Fig. ) 4 Infrarood signaalontvanger 5 Aan/uit controlelampje (rood) 6 TIMER controlelampje (groen) Als het TIMER controlelampje knippert tijdens timer werking, dan betekent dit dat er een fout is gebeurd bij de timer instellingen. 7 SUPER QUIET controlelampje (groen) 8 COIL DRY controlelampje (oranje) 9 Aanzuigrooster (Fig. 4) 0 Frontpaneel A Luchtfilter B Lamellen voor verticale uitblaas C Schoepen voor horizontale uitblaas (achter de lamellen) D Condensafvoer E Aansluitstekker F Netsnoer G Luchtzuiveringsfilter Fig. 5 Buitenunit H Aanzuig I Uitblaas J Leidingsysteem K Afvoerleiding (onderaan) Fig. 6 Afstandsbediening L SLEEP toets M MASTER CONTROL toets N SET TEMP. /SET TIME toets ( / ) O COIL DRY toets P Infrarood signaalzender Q TIMER toets R FAN CONTROL toets S START/STOP toets T SET toets U SWING toets V ACL toets W TEST RUN toets Deze toets wordt enkel gebruikt bij het installeren van de airco en dient niet gebruikt te worden onder normale omstandigheden. Dit zou de werking van de thermostaat kunnen verstoren. Als u deze knop indrukt tijdens normale werking, dan schakelt de unit in testmodus. Het aan/uit controlelampje en het timer controlelampje zullen gelijktijdig beginnen knipperen. Om de testmodus te stoppen, druk op de START/STOP knop om de airconditioner uit te schakelen. X TIME ADJUST toets Y Display afstandsbediening (Fig. 7) Z Infrarood ontvangstindicator [ Display klok \ Display werkingsmodus ] Display timer functie ` Display ventilatorsnelheid a Display temperatuurinstelling b Timer instelling c Temperatuur instelling d COIL DRY Display e SWING Display NL-

5 VOORRBEREIDING De voeding aansluiten Steek de aansluitstekker in een elektrisch stopcontact of zet de hoofdvoedingsschakelaar aan. Batterijen plaatsen (LR0 ) Maak het batterijdeksel op de achterzijde van de afstandsbediening open. Schuif het deksel open in de richting van de pijl. VOORZICHTIG! Neem de nodige voorzorgsmaatregelen om te te vermijden dat kinderen batterijen inslikken. Als u denkt de afstandsbediening geruime tijd niet te gebruiken, verwijder dan bij wijze van voorzorg de batterijen om schade door eventuele lekken te vermijden. Als uw huid, ogen of mond in aanraking komen met uitlekkende batterijvloeistof, moet u deze afspoelen met veel water en uw huisdokter raadplegen. Vervang lege batterijen zo snel mogelijk en gooi ze weg volgens de geldende afvalverwijderingsvoorschriften via het openbare batterij-inzamelingssysteem of daartoe uitgeruste vakhandelaar. Probeer lege batterijen niet opnieuw op te laden. Plaats nieuwe batterijen. Let op de polariteit (+/-). Breng het batterijdeksel weer op z'n plaats. De klok gelijkzetten Gebruik nooit oude met nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar. Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer een jaar mee. Als het bereik van de afstandsbediening afneemt, moet u de batterijen vervangen en de ACL-knop indrukken met een balpen of een ander puntig voorwerp. Druk op de TIME ADJUST toets Gebruik een balpen of een klein puntig voorwerp om de knop in te drukken. Druk op de SET TEMP./SET TIME knoppen om de klok gelijk te zetten. + knop: tijdsinstelling verhogen. - knop: tijdsinstelling verlagen. (Als u de knop eenmaal indrukt, verandert de tijdsinstelling in stappen van minuut; als u de knop ingedrukt houdt, verandert de tijdsinstelling in stappen van 0 minuten.) Druk op de TIME ADJUST knop. Hiermee is de tijd ingesteld en begint de klok te lopen. Gebruik van de afstandsbediening Richt de afstandsbediening op de infrarood-signaalontvanger om de unit te bedienen. Bereik: circa 7 meter. Als de airconditioner het signaal goed heeft ontvangen, hoort u een pieptoon. Als u geen pieptoon hoort, moet u de afstandsbedieningsknop opnieuw indrukken. Houder afstandsbediening schroeven Insteken Indrukken Omhoogschuiven Uittrekken Monteer de houder Plaats de bediening. Neem de afstandsbediening uit de houder (bij handmatig gebruik). NL-4

6 BEDIENING De werkingsmodus selecteren Druk op de START/STOP knop (Fig.6 S). Het aan/uit controlelampje van de binnenunit (rood) (Fig. 5) begint te branden. De airco begint te werken. Druk op de MASTER CONTROL knop (Fig.6 M) om de werkingsmodus te selecteren. Bij elke druk op de knop verandert de bedrijfsmodus in deze volgorde: sauto scool s DRY HEAT t FAN t Ongeveer sec. later verschijnt het volledige display opnieuw. De thermostaat instellen Druk op de SET TEMP. /SET TIME knop (Fig. 6 N). De thermostaatinstelling verhogen. De thermostaatinstelling verlagen. Instelbereik thermostaat: AUTO C Heating C Cooling/Dry C In de bedrijfsmodus FAN (ventileren) kan de kamertemperatuur niet worden ingesteld via de thermostaat (de temperatuur staat niet op het display). Ongeveer sec. later verschijnt het volledige display opnieuw. De thermostaatinstelling is te beschouwen als richtwaarde en kan lichtjes afwijken van de werkelijke kamertemperatuur. De ventilatorsnelheid instellen Druk op de FAN CONTROL knop (Fig. 6 R). Bij elke druk op de knop verandert de ventilatorsnelheid in deze volgorde: sauto s HIGH s MED slow s QUIET Ongeveer sec. later verschijnt het volledige display opnieuw. AUTO ventilatiesnelheid: Heating : De ventilator zorgt voor een optimale verdeling van de warme lucht. Als de uitblaaslucht van de binnenunit koud is, draait de ventilator tegen zeer lage snelheid. Cooling : Als de kamertemperatuur de thermostaatinstelling benadert, vermindert de ventilatiesnelheid. Fan : De ventilator draait tegen lage snelheid. Tijdens de bewakingsfunctie en in het begin van de verwarmingsmodus draait de ventilator tegen lage snelheid. SUPER QUIET ventilatiesnelheid SUPER QUIET functie begint. De ventilatiesnelheid van de unit daalt om de unit stiller te laten draaien. Tijdens het drogen kan de SUPER QUIET ventilatiesnelheid niet geselecteerd worden (dit geldt ook als de droogmodus tijdens de AUTO functie wordt geselecteerd). Bij de Super Quiet ventilatiesnelheid neemt het koel- en verwarmingsvermogen lichtjes af. Indien de ruimte niet opwarmt of afkoelt, pas dan de ventilatorsnelheid aan. NL-5

7 De werking stoppen Druk op de START/STOP-knop Het aan/uit controlelampje (rood) gaat uit. De AUTO CHANGEOVER functie AUTO: In de bedrijfsmodus AUTO CHANGEOVER (automatische omschakeling) selecteert de airconditioner de juiste bedrijfsmodus (koelen of verwarmen) afhankelijk van de kamertemperatuur. Als de kamertemperatuur twee graden hoger is dan de thermostaatinstelling begint de unit automatisch te koelen. Als de kamertemperatuur minder dan twee graden verschilt van de thermostaatinstelling begint de bewakingsfunctie. Als de kamertemperatuur twee graden hoger is dan de thermostaatinstelling begint de unit automatisch te verwarmen. Als de airconditioner de kamertemperatuur heeft bijgeregeld volgens de thermostaatinstelling, begint de bewakingsfunctie (MONITOR). In de bedrijfsmodus MONITOR draait de ventilator tegen lage snelheid. Als de kamertemperatuur verandert, selecteert de airconditioner de gepaste bedrijfsmodus (verwarmen, koelen) om de temperatuur bij te regelen volgens de thermostaatinstelling. (Het werkbereik van de MONITOR-functie bedraagt ± C ten opzichte van de thermostaatinstelling.) Kies een andere bedrijfsmodus (HEAT, COOL, DRY, FAN) als de automatisch gekozen modus u niet bevalt. Meer over de bedrijfsmodus Heat: Cool: Dry: Fan: Gebruik deze bedrijfsmodus om de kamer verwarmen. In de bedrijfsmodus HEAT laat de airconditioner de ventilator gedurende tot 5 minuten tegen zeer lage snelheid draaien. Daarna schakelt de unit op de geselecteerde ventilatorsnelheid. Hierdoor kan de binnenunit opwarmen alvorens de werking te starten. Bij een zeer lage kamertemperatuur is ijsvorming op de buitenunit mogelijk. Dit kan het bedrijfsrendement negatief beïnvloeden. De unit start automatisch een periodieke ontdooicyclus om het ijs te verwijderen. Tijdens de automatische ontdooiregeling knippert de OPERATION-controlelamp (rood), en stopt het verwarmingsbedrijf. Gebruik deze bedrijfsmodus om de kamer koelen. Gebruik deze bedrijfsmodus om de kamer licht te koelen In de bedrijfsmodus DRY kunt u de kamer niet verwarmen. Tijdens het drogen draait de unit tegen lage snelheid; de ventilator van de binnenunit kan periodiek stoppen om de vochtigheid in de kamer bij te regelen. In de bedrijfsmodus DRY kunt u de ventilatorsnelheid niet handmatig veranderen. Gebruik deze bedrijfsmodus om lucht in de kamer te verdelen. In de bedrijfsmodus HEAT: Stel de thermostaat boven de werkelijke huidige kamertemperatuur in. Als de thermostaat beneden de huidige kamertemperatuur is ingesteld, begint de unit niet te verwarmen. In de bedrijfsmodus COOL/DRY: Stel de thermostaat onder de werkelijke huidige kamertemperatuur in. Als de thermostaat boven de huidige kamertemperatuur is ingesteld, begint de unit niet te verwarmen. (tijdens het koelen werkt alleen de ventilator) In de bedrijfsmodus FAN: U kunt de unit niet gebruiken om de kamer te verwarmen of te koelen. NL-6

8 WERKING TIMER Kijk of de afstandsbediening op de juiste datum en tijd staat voordat u de timerfunctie gebruikt. ON timer / OFF timer Druk op de START/STOP knop (Fig. 6 S) (als de unit al aanstaat, ga dan verder met stap ). Het aan/uit controlelampje (rood) (Fig. 5) begint te branden. Druk op de TIMER knop (Fig. 6 Q) om de functie OFF timer of ON timer te selecteren. Elke keer u de knop indrukt, verandert de timer functie als volgt: sreset soff son PROGRAM(OFF ON, OFF ON) t Het groene TIMER lampje (Fig. 6) van de binnenunit begint te branden. Gebruik de SET TIME knoppen om de gewenste OFF time / ON time te selecteren. Stel de tijd in wanneer het time display knippert (het knipperen duurt ongeveer 5 seconden). De timer functie annuleren Gebruik de TIMER knop om TIMER RESET te selecteren. De airconditioner schakelt terug naar normale werking. De timer instellingen wijzigen Voer de stappen en uit. De airconditioner stoppen terwijl de timer in werking is Druk op de START/STOP knop. De werkingscondities veranderen Indien u de werkingscondities (modus, ventilatorsnelheid, thermostaatinstelling, Super Quiet functie) wenst te veranderen nadat u de timer ingesteld heeft, wacht dan tot het display terug volledig verschijnt en druk dan pas op de gewenste knoppen. knop: Druk hier om de tijdsinstelling te verhogen. knop: Druk hier om de tijdsinstelling te verlagen. Na vijf seconden verschijnt terug het volledige display. Program timer NL-7 Druk op de START/STOP knop (Fig. 6 S). (als de unit al aanstaat, ga dan verder met stap ). Het aan/uit controlelampje (rood) (Fig. 5) van de unit begint te branden. Kies de gewenste tijdsperiode voor de OFF / ON timer. Lees paragraaf hierboven om de gewenste modus en tijd in te stellen. Na drie seconden verschijnt terug het volledige display. Het groene TIMER lampje (Fig. 6) van de binnenunit begint te branden. Druk op de TIMER knop (Fig. 6 Q) om de PROGRAM timer werking te kiezen (OFF ON of OFF ON verschijnt op het display). Op het display zal beurtelings "OFF timer en "ON timer verschijnen, daarna verschijnt de tijdinstelling van de eerste functie. De program timer begint zijn werking. (Als de ON timer als eerste geselecteerd is, stopt de unit op dit punt). Na vijf seconden verschijnt terug het volledige display. Over de Program timer Met de program timer kunt u functies van de OFF timer en de ON timer in een enkele bewerking combineren, bijvoorbeeld om binnen een periode van 4 uur over te schakelen van OFF timer naar ON timer of omgekeerd. De timer functie die eerst in werking zal treden, is diegene die het dichtst bij de huidige tijd ingesteld is. De volgorde wordt aangegeven door de pijl op het display van de bediening (OFF ON, of OFF ON). Voorbeeld: de program timer kan gebruikt worden om de airconditioner automatisch te doen stoppen (OFF timer) nasat u gaat slapen, om dan automatisch te starten (ON timer) 's morgens voor u ontwaakt. De timer functie annuleren Gebruik de TIMER knop om TIMER RESET te selecteren. De airconditioner schakelt terug naar normale werking. De timer instellingen wijzigen. Lees paragraaf hierboven om de timer instellingen die u wenst te veranderen, te selecteren.. Druk op de TIMER knop om OFF ON or OFF ON te selecteren. De airconditioner stoppen terwijl de timer in werking is Druk op de START/STOP knop. De werkingscondities veranderen Indien u de werkingscondities (modus, ventilatorsnelheid, thermostaatinstelling, Super Quiet functie) wenst te veranderen nadat u de timer ingesteld heeft, wacht dan tot het display terug volledig verschijnt en druk dan pas op de gewenste knoppen.

9 SLEEP TIMER In tegenstelling tot de andere timer functies, kunt u met de SLEEP timer bepalen hoe lang de airconditioner blijft doorwerken alvorens te worden uitgeschakeld. Gebruik van de SLEEP Timer Druk op de SLEEP knop terwijl de airconditioner werkt of uit staat (Fig. 6 L). Het aan/uit controlelampje van de binnenunit (rood) (Fig. 5) begint te branden, evenals het timer controlelampje (groen) (Fig. 6). De timer instellingen veranderen Druk nogmaals op de SLEEP knop (Fig. 6 L) en gebruik de SET TEMP. / SET TIME knoppen (Fig. 6 N) om de tijd te wijzigen. Stel de tijd in wanneer het time display knippert (het knipperen duurt ongeveer 5 seconden). De timer annuleren: Druk op de TIMER knop om TIMER RESET" te selecteren. De airconditioner schakelt terug naar normale werking. De airconditioner stoppen terwijl de timer in werking is: Druk op de START/STOP knop. knop: Druk hier om de tijdsinstelling te verhogen. knop: Druk hier om de tijdsinstelling te verlagen. Na vijf seconden verschijnt terug het volledige display. Over de SLEEP Timer De SLEEP timer functie wijzigt de thermostaatinstelling om te vermijden dat de kamer te warm of te koud wordt terwijl u slaapt. Na afloop van de ingestelde tijdsduur schakelt de airconditioner automatisch uit. In verwarmingsbedrijf: Als de SLEEP timer is ingesteld, wordt de thermostaatinstelling iedere 0 minuten automatisch met C verlaagd. Als de thermostaatinstelling in totaal met 4 C is gedaald, blijft deze instelling behouden tot na afloop van de ingestelde tijdsduur, waarna de unit automatisch uitschakelt. Tijdens het koelen en drogen: Als de SLEEP timer is ingesteld, wordt de thermostaatinstelling iedere 60 minuten automatisch met C verhoogd. Als de thermostaatinstelling in totaal met C is verhoogd, blijft deze instelling behouden tot na afloop van de ingestelde tijdsduur, waarna de unit automatisch uitschakelt. SLEEP timer instelling 0 minuten C C C 4 C SLEEP timer instelling uur Set time uur uur 0 minuten Set time C C NL-8

10 REGELEN VAN DE LUCHTSTROOMRICHTING U kunt de verticale luchtuitblaas (naar boven/beneden) regelen met de SET-knop van de afstandsbediening. De horizontale uitblaas (rechts/links) moet manueel aangepast worden met de uitblaasschoepen. Zorg ervoor dat de airco volledig stilstaat voor u de schoepen voor de horizontale uitblaas aanpast. Regelen van de verticale luchtuitblaas Druk op de SET knop (Fig. 6 T). Bij elke druk op de knop verandert de luchtstroom als volgt: Instelmogelijkheden van de uitblaas:,, : Tijdens koeling / drogen 4,5,6,7 : Tijdens verwarming Het display van de afstandsbediening verandert niet Regel de luchtuitblaas binnen het hierboven aangegeven bereik. De verticale luchtuitblaas wordt automatisch geregeld, volgens de gekozen bedrijfsmodus: Tijdens koeling/drogen : Horizontale uitblaas Tijdens verwarming:: Uitblaas naar beneden 7 In de bedrijfsmodus AUTO wordt de lucht gedurende de eerste minuut na het opstarten horizontaal uitgeblazen ; tijdens deze periode kan de luchtstroming niet worden gewijzigd R VOORZICHTIG! Nooit een voorwerp of vingers in de uitblaasopening steken, de ventilator draait tegen hoge snelheid waardoor dit verwondingen kan veroorzaken. Regel de lamellen voor verticale uitblaas altijd met de SET-knop van de afstandsbediening. Het handmatig verstellen, kan de werking verstoren. Stop in dit geval de airconditioner en start deze opnieuw. Plaats de lamellen voor verticale uitblaas tijdens het koelen en drogen nooit langdurig in het verwarmingsbereik (4-7) anders kan waterdamp condenseren bij de uitblaasschoepen, waardoor water op de vloer kan druppelen. Als de lamellen tijdens het drogen of koelen langer dan 0 minuten in het verwarmingsbereik blijven staan, gaan ze automatisch naar stand. Let in het bijzonder op de instellingen van de luchtstroom en de kamertemperatuur als de unit wordt gebruikt in kamers met kinderen, zieken of oudere personen. Regelen van de horizontale uitblaas Plaats de schoepen in de gewenste stand. R GEVAAR! Zorg dat de airco uitstaat en dat de ventilator volledig stilstaat voor u de schoepen aanpast. Schoepen handvatje ( plaatsen) handvatje NL-9

11 GEBRUIK VAN DE ZWAAIFUNCTIE (SWING) Start de werking van de airco voor u deze procedure uitvoert. Selecteren van de zwaaifunctie Druk op de SWING knop (Fig. 6 U). Het SWING display (Fig. 7 e) licht op. In deze modus zorgen de lamellen voor verticale uitblaas voor een directe uitblaas naar boven en naar beneden. Stoppen van de zwaaifunctie Druk nogmaals op de SWING knop. Het SWING display (Fig. 7 e) gaat uit. De lucht wordt weer uitgeblazen in de richting voor het gebruik van de zwaaifunctie. Over de Swing functie Tijdens koelen/drogen : Swingbereik tussen en. Tijdens verwarmen:: Swingbereik tussen en 7. Het is mogelijk dat de SWING functie tijdelijk stopt als de ventilator van de airconditioner niet werkt, of tegen zeer lage snelheid draait. COIL DRY FUNCTIE Als de COIL DRY knop op de afstandsbediening wordt ingedrukt, wordt de binnenkant van de unit gedroogd om schimmel- en bacterievorming tegen te gaan. De COIL DRY functie werkt gedurende ongeveer 0 minuten en schakelt dan automatisch uit. De COIL DRY functie selecteren Druk op de COIL DRY knop (Fig. 6 O) als de airco aan of uit staat. Het COIL DRY display (Fig. 7 d) licht op en gaat weer uit na 0 minuten. De COIL DRY functie stoppen Druk op de START/STOP knop (Fig. 6 S) tijdens de COIL DRY functie. Het COIL DRY display (Fig. 7 d) gaat uit. De werking stopt. Over de COIL DRY functie Druk nogmaals op de COIL DRY knop tijdens de COIL DRY functie, de COIL DRY functie kan gereset worden. De COIL DRY functie kan reeds bestaande schimmel- of bacterievorming niet verwijderen en heeft ook geen steriliserend effect. MANUAL AUTO FUNCTIE (automatische handbediening) Gebruik de MANUAL AUTO functie als de afstandsbediening zoek is geraakt of niet beschikbaar is. Gebruik van het hoofdbedieningspaneel Druk op de MANUAL AUTO knop (Fig. ) op het hoofdbedieningspaneel. Druk nogmaals op de MANUAL AUTO knop om deze functie uit te schakelen. Als de airconditioner wordt geregeld via het hoofdbedieningspaneel functioneert deze in dezelfde modus als met de AUTO functie op de afstandsbediening. De unit gebruikt de AUTO ventilatorsnelheid en een thermostaatinstelling van 4 C. NL-0

12 REINIGING EN ONDERHOUD VOORZICHTIG! Het frontpaneel schoonmaken. Het frontpaneel verwijderen. Zet de unit uit en haal de aansluitstekker uit het stopcontact alvorens de airco schoon te maken. Let erop dat het aanzuigrooster (Fig. 9) goed wordt vastgemaakt. Wanneer u de filters uit het toestel haalt en terugplaatst, let er dan op dat u warmtewisselaar niet aanraakt, anders kan u verwondingen oplopen. Neem het frontpaneel aan beide uiteinden vast en open het volledig. Hef het frontpaneel verder omhoog voorbij de horizontale positie. Het paneel blijft openstaan zelfs als u het loslaat. Het luchtfilter schoonmaken. Open het frontpaneel en verwijder het luchtfilter. Hef het luchtfilter omhoog bij de handgreep, maak de klepjes onderaan los en trek het er uit. handgreep luchtfilter Frontpaneel. Reinig met water. Verwijder het stof met een stofzuiger; maak de unit met warm water proper en droog met een schone, zachte doek.. Plaats het frontpaneel terug. Trek de clipsjes helemaal uit. Houd het paneel horizontaal en steek de linkse en rechtse asjes op het scharnierpunt bovenaan het paneel. Druk op de plaats waar het pijltje staat en sluit het frontpaneel. Frontpaneel frontpaneel Frontpaneel As scharnier Clips As scharnier Scharnierpunt Clips Haakjes ( plaatsen). Verwijder het stof met een stofzuiger of met water. Laat na het wassen het filter drogen in de schaduw.. Plaats het luchtfilter terug en sluit het frontpaneel. Pas het filter terug in het paneel, druk het goed aan, zie dat de klepjes terug correct op hun plaats zitten in de gaatjes in het paneel. Sluit het frontpaneel. Haakjes ( plaatsen) U kan het stof van het luchtfilter verwijderen met een stofzuiger of door het filter te wassen in warm water met een zachte zeepoplossing. Laat na het wassen het filter volledig drogen in de schaduw vooraleer het terug te plaatsen. Als het luchtfilter te vuil is geworden, zal de luchtstroom verminderen. Hierdoor vermindert het rendement en verhoogt het geluid. Bij normaal gebruik moeten de luchtfilters alle twee weken gereinigd worden. Als de unit voor lange tijd gebruikt wordt, kan er zich stof en vuil verzamelen binnenin waardoor het rendement vermindert. Wij raden dan ook aan, naast uw gewone onderhoud, de unit regelmatig te laten nakijken. Raadpleeg hiervoor een servicetechnicus. Als u de omkasting van de unit reinigt, gebruik dan geen water dat warmer is dan 40 C, agressieve schoonmaakmiddelen of vluchtige, zoals benzeen of thinner. Spuit geen insecticides of haarsprays in de richting van de unit. Als de unit een maand of langer niet zal gebruikt worden, laat dan de ventilator eerst gedurende minstens een halve dag draaien zodat de binnenkant van de unit goed kan drogen. NL- As scharnier Clips

13 REINIGING EN ONDERHOUD Plaatsing luchtzuiveringsfilter. Open het frontpaneel en verwijder de luchtfilters.. Plaats de luchtzuiveringsfilters (set van ). Plaats het luchtzuiveringsfilter in het frame. Set luchtzuiveringsfilter Luchtzuiveringsfilter Luchtfilter (Rechts & Links) Frame Maak de veertjes aan de uiteinden van het filter vast aan de haakjes aan de achterkant van het frame. Vervanging vuile luchtzuiveringsfilters Vervang filters met de volgende onderdelen (afzonderlijk verkocht). POLYPHENOL CATECHIN AIR CLEANING FILTER : UTR-FA0- Negative air ions deodorizing filter: UTR-FA0-. Open het frontpaneel en verwijder de luchtfilters. Luchtfilter (Rechts & Links). Vervang door nieuwe luchtzuiveringsfilters. Verwijder de oude filters in omgekeerde volgorde van plaatsing. Plaats op dezelfde manier als de set van luchtzuiveringsfilters.. Plaats de luchtfilters en sluit het frontpaneel. Haakje (op plaatsen aan de achterkant) Luchtfilter(Rechts & Links) Over de luchtzuiveringsfilters Let er op dat het filter niet uit het frame springt. Maak de haakjes van het luchtfilter vast aan de vier bevestigingspunten bovenaan en onderaan het filterframe.. Plaats de twee luchtfilters en sluit het frontpaneel. achterkant Luchtfilter (Rechts & Links) Veertje (op plaatsen) Bevestigingspunt, haakje (4) Als u luchtzuiveringsfilters gebruikt, zal het effect nog verhoogd worden als u de ventilatorsnelheid instelt op High. POLYPHENOL CATECHIN AIR CLEANING FILTER De luchtzuiveringsfilters zijn wegwerpfilters. (Ze kunnen niet gewassen, noch herbruikt worden.) Na opening van de verpakking, gelieve de filters zo snel mogelijk te gebruiken. (Het luchtzuiverend effect vermindert in een geopende verpakking). De filters moeten ongeveer om de drie maanden vervangen worden. Gelieve het juiste type filters te kopen (UTR-FA0-) (apart verkocht) om de vuile filters te vervangen. [Negative air ions deodorizing filter - licht blauw] De filters mùoeten ongeveer om de jaar vervangen worden om hun effect te behouden. Gelieve het juiste type filters te kopen (UTR-FA0-) (apart verkocht) voor vervanging. Onderhoud Om het effect te behouden, gelieve het filter elke maanden te reinigen op onderstaande wijze. Verwijder het filter. Was met water en laat aan de lucht drogen. ) Spoel de filters met warm water onder hoge druk tot het oppervlak van de filters geheel nat is. Spoel met een verdunde neutrale detergent. Gelieve niet te schrobben, dit doet het desodorizerend effect teniet. ) Spoel met overvloedig water. ) Droog in de schaduw. Plaats het filter terug. NL-

AS07Y AS09Y/RY AS12Y/RY

AS07Y AS09Y/RY AS12Y/RY B EDIENING SHANDL EIDIN G A IR CON DIT ION E R AS07Y AS09Y/RY AS2Y/RY Bewaar deze handleiding zodat u ze la ter nog kunt raadplegen 9G2063 FUJ ITSU GEN ERAL LIMITED - VOORBEREIDING De voeding aanzetten

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP MODEL ASH 8- LBAJ (RIY) CODE: AR-JW STANDAARD Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze steeds kan raadplegen. www.generalbenelux.com INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP MODEL ASHA 07-09-12-14-18 LA (MS*RIY) CODE: AR-RY3 STANDAARD IN OPTIE Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze steeds kan raadplegen. www.generalbenelux.com

Nadere informatie

ASP09RIY ASP12RIY ASP18RIY

ASP09RIY ASP12RIY ASP18RIY BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER ASP09RIY ASP12RIY ASP18RIY Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2069 FUJITSU GENERAL LIMITED - www.general-airco.nl Fig. 1 D 1 Fig. 2 2 3

Nadere informatie

VRFBEDSIM BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER FUJITSU GENERAL LIMITED 9G2048. www.general-airco.be www.general-airco.nl

VRFBEDSIM BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER FUJITSU GENERAL LIMITED 9G2048. www.general-airco.be www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER TM VRFBEDSIM Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2048 FUJITSU GENERAL LIMITED www.general-airco.nl INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 1

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP MODEL ASHA 24-30 LCC (RIY) CODE: AR-RY13 Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze steeds kan raadplegen. www.generalbenelux.com Fig. 1 E 8 9 1 MANUAL

Nadere informatie

AS07RIY AS09RIY AS12RIY AS14RIY AS18RIY MSAS14RIY3 MSAS18RIY3 BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER

AS07RIY AS09RIY AS12RIY AS14RIY AS18RIY MSAS14RIY3 MSAS18RIY3 BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER AS07RIY AS09RIY AS12RIY AS14RIY AS18RIY MSAS14RIY3 MSAS18RIY3 Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2067 FUJITSU GENERAL LIMITED www.general-airco.be

Nadere informatie

WWW.FUJITSUCLIMATE.NL

WWW.FUJITSUCLIMATE.NL Fujitsu Infra rood bediening Heating, Cooling, Caring UTY-LRHYA WWWFUJITSUCLIMATENL INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES OVERZICHT ONDERDELEN 4 VOORBEREIDING 5 WERKING 6 WERKING TIMER

Nadere informatie

verdeeld door Orcon bv www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER verdeeld door Orcon nv www.general-airco.be

verdeeld door Orcon bv www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER verdeeld door Orcon nv www.general-airco.be BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER ABF09RIY ABF12RIY ABF14RIY AB18RIYa AB24RIYa AB36RIYa AB45RIYa AU12RIYa AU14RIYa AU18RIYa AU24RIYa AU36RIYa AU45RIYa AR12RIYa AR14RIYa AR18RIYa AR24RIYa AR36RIYa AR45RIYa

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING

BEDIENINGSHANDLEIDING TYPE AGYG09-12 - 14LV BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP www.fujitsuclimate. nl 2 OVERZICHT ONDERDELEN Fig. 1 Binnenunit Fig. 2 1. Bedieningspaneel 2. Keuzeschakelaar luchtuitblaas 3. MANUAL

Nadere informatie

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET CTS Afstandsbediening Infrarood Let op! 1 Zorg ervoor dat er niets tussen de ontvanger en de afstandsbediening

Nadere informatie

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E Inhoudstafel 1. AFSTANDSBEDIENING EN ZIJN FUNCTIES 2 2. NAMEN EN FUNCTIES VAN DE INDICATOR OP DE AFSTANDSBEDIENING 3 3. BESTURING VAN DE AFSTANDSBEDIENING 3 3.1. INBRENGEN

Nadere informatie

AWN14RIY AWN18RIY AWN24RIY BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER. Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2066

AWN14RIY AWN18RIY AWN24RIY BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER. Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2066 BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER AWN14RIY AWN18RIY AWN24RIY Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2066 FUJITSU GENERAL LIMITED - www.general-airco.nl 2 www.general-airco.nl

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING

BEDIENINGSHANDLEIDING TYPE ARYFLB, ARYA0-6LB, ARYA6-5LC BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP www.fujitsuclimate.nl INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... OVERZICHT ONDERDELEN... VOORBEREIDING... WERKING... 5 ECONOMY FUNCTIE...

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP MODEL AUHA 30-36-45-54 LB-LC (RIY) CODE: AR-6TC1 / UTD-GUD STANDAARD Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze steeds kan raadplegen. IN OPTIE www.generalbenelux.com

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING

BEDIENINGSHANDLEIDING TYPE ASYG 18-24 - 30 LF BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP www.fujitsuclimate.nl INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 2 EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES... 3 OVERZICHT ONDERDELEN... 5 VOORBEREIDING...

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING Inhoudstafel Afstandsbediening en zijn functies 2 Display van afstandsbediening 3 Gebruik van de afstandsbediening 4 De klok instellen 4 Lock en reset toets 5 Automatische

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te nemen en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik

Nadere informatie

AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING LMD-AE-09HDI-SET LMD-AE-12HDI-SET LMD-AE-18HDI-SET LMD-AE-24HDI-SET Pag 1 Inhoud: Afstandsbediening specificatie.. 3 Afstandsbediening functies.. 4 Betekenis

Nadere informatie

RCW Afstandsbediening

RCW Afstandsbediening RCW Afstandsbediening Gebruikershandleiding - Nederlands MURCW 747 399569 Afstandsbediening. 1. Aan uit toets. 2. Selectie toets (koelen, verwarmen, automatisch koelen/verwarmen, ontvochtigen, ventileren).

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G. Type AR-RY3 S P L I T T Y P E A I R C O N D I T I O N E R S

H A N D L E I D I N G. Type AR-RY3 S P L I T T Y P E A I R C O N D I T I O N E R S H A N D L E I D I N G Type AR-RY3 S P L I T T Y P E A I R C O N D I T I O N E R S INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...1 KARAKTERISTIEKEN EN FUNCTIES...2 BENAMING VAN DE ONDERDELEN...3 VOORBEREIDING...5 WERKING...6

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RC08A

GEBRUIKSAANWIJZING RC08A GEBRUIKSAANWIJZING RC08A NEDERLANDS INHOUD Overzicht 1-2 Voor gebruik 3 4-12 Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik van uw airconditioner en bewaar deze bij de unit. OVERZICHT DISPLAY Informatie die

Nadere informatie

Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E

Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E Gebruik van de afstandsbediening 1. Ga verstandig met de afstandsbediening om: houdt de afstandsbediening uit de buurt van vloeistoffen, laat de afstandsbediening

Nadere informatie

ELECTRA. Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA

ELECTRA. Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA RC7 Bedieningsvoorschriften NL ELECTRA Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA VOORBEREIDING Installeren van de batterijen Verwijder het deksel aan de achterzijde van de afstandsbediening. Plaats de

Nadere informatie

Bedrade afstandsbediening YR-E14

Bedrade afstandsbediening YR-E14 Bedrade afstandsbediening YR-E14 MODE Om de modes : automatisch, ventileren, koelen, ontvochtigen of verwarmen te activeren. HEALTH Om de lucht te reinigen. SWING Het veranderen van de stand van de lamellen,

Nadere informatie

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening.

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Wordt gebruikt om unit te starten en te stoppen. Let Op!!: Bij alleen koeling units is warmte mode niet

Nadere informatie

Type EZ-09907WSE Typ EZ-095YWSE

Type EZ-09907WSE Typ EZ-095YWSE HANDLEIDING Type EZ-09907WSE Typ EZ-095YWSE SPLIT TYPE AIRCONDITIONERS ARY INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 02 BENAMING VAN DE ONDERDELEN... 04 VOORBEREIDING... 05 WERKING... 05 GEBRUIK VAN DE TIMER

Nadere informatie

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 NL BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 GEBRUIK VAN DE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING BELANGRIJK VOOR GEBRUIK : Voordat U het toestel gebruikt gelieve zeker te zijn dat : Het binnentoestel correct is aangesloten op

Nadere informatie

HANDLEIDING PLAFOND/VLOERMODEL INVERTER INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

HANDLEIDING PLAFOND/VLOERMODEL INVERTER INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN INHOUD HANDLEIDING PLAFOND/VLOERMODEL INVERTER VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...1 EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES..3 FUNCTIONEEL OVERZICHT VAN DE ONDERDELEN..4 VOORBEREIDING......6 WERKING...8 WERKING VAN DE TIJDKLOK....12

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

RC4 Bedieningsvoorschriften

RC4 Bedieningsvoorschriften RC4 Bedieningsvoorschriften NL Bedieningsvoorschriften Nederlands VOORBEREIDING Installeren van de batterijen Verwijder het deksel aan de achterzijde van de afstandsbediening.(zie figuur A) Plaats de twee

Nadere informatie

HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR

HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR. 9374142170-03 GEBRUIKERSHANDLEIDING 9374142170-03 INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSMAATREGELEN... Nl-1 NAMEN VAN DE ONDERDELEN... Nl-2 WERKING...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-WH00 Airconditioner / warmtepomp Veiligheidsmaatregelen Lees vóór het gebruik van de bedrade afstandsbediening deze instructies aandachtig door. Bewaar

Nadere informatie

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 Bedrade afstandsbediening MWR-SH00N Airconditioner gebruiksaanwijzing Deze handleiding is gemaakt van 100% gerecycled papier. imagine

Nadere informatie

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1 LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N BEDIENING Bediening Deze regelaars werken alleen met de volgende typen binnenunits: 42HMC---N

Nadere informatie

CR143-RG58A

CR143-RG58A Ten gevolge van voortdurende verbetering van de producten, kunnen specificaties en ontwerp wijzigen zonder enige kennisgeving. Raadpleeg de verkoopafdeling of de fabrikant voor details. CR143-RG58A 202055091498

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

AU24RIY AU25Y SU MO TU WE TH FR SA AU30Y/RIY

AU24RIY AU25Y SU MO TU WE TH FR SA AU30Y/RIY BEDIENINGSHANDLEIDING AU4RIY AU5Y AU0Y/RIY AU6Y/RIY AU45Y/RIY AU54Y/RIY AM PM 6 9 5 8 Bewaar deze handleiding zodat u ze achteraf nog kan raadplegen. 9G064 FUJITSU GENERAL LIMITED www.generalairco.nl INHOUD

Nadere informatie

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding PERFECTCOOL Gebruikershandleiding Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor ingebruikname of installatie van uw mobiele airconditioner. Bewaar deze handleiding goed voor hulp bij onderhoud

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

airconditioner AGYG09LVCA AGYG12LVCA AGYG14LVCA condensingunit AOYG09LVCA AOYG12LVCA AOYG14LVLA

airconditioner AGYG09LVCA AGYG12LVCA AGYG14LVCA condensingunit AOYG09LVCA AOYG12LVCA AOYG14LVLA Bedieningsvoorschrift VLOERMODEL AIRCONDITIONER airconditioner AGYG09LVCA AGYG12LVCA AGYG14LVCA condensingunit AOYG09LVCA AOYG12LVCA AOYG14LVLA importeur voor België: koel-/ warmtepompmodel P/N9378532045

Nadere informatie

TECHNISCHE GEGEVENS MAXIMALE FUNCTIONERINGS LIMIET

TECHNISCHE GEGEVENS MAXIMALE FUNCTIONERINGS LIMIET NL 20-06-2002 16:35 Pagina 66 Aandachtig dit instructieboekje doorlezen alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen Alleen op deze manier kunnen wij u de beste resultaten en de maximale

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie BEDIENINGSELEMENTEN 1. Temperatuurregeling. Afzonderlijk instelbaar voor de bestuurder en de passagier voorin. 2. Programma voor maximaal ontdooien. 3. Luchtverdeling. In de geselecteerde

Nadere informatie

WANDMODEL AIRCONDITIONER

WANDMODEL AIRCONDITIONER Bedieningsvoorschrift WANDMODEL AIRCONDITIONER airconditioner ASYG9LLCC ASYG12LLCC condensingunit AOYG9LLCC AOYG12LLCC importeur voor België: Invertermodel P/N9332620009 3617 Air Trade Centre, Hoogstraat

Nadere informatie

4 Knops afstandsbediening

4 Knops afstandsbediening Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 4 Knops afstandsbediening Well Straler Industrielaan 22 9320 Erembodegem info@wellstraler.be www.wellstraler.be Inhoudstafel

Nadere informatie

WANDMODEL AIRCONDITIONER

WANDMODEL AIRCONDITIONER Bedieningsvoorschrift WANDMODEL AIRCONDITIONER airconditioner ASYB09LDC ASYB12LDC ASYB18LDC ASYB24LDC condensingunit AOYS09LDC AOYS12LDC AOYS18LDC AOYS24LDC ASYB09LDC, ASYB12LDC, ASYB18LDC ASYB24LDC koel-/

Nadere informatie

WANDMODEL AIRCONDITIONER

WANDMODEL AIRCONDITIONER Bedieningsvoorschrift WANDMODEL AIRCONDITIONER airconditioner ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC condensingunit AOYR07LCC AOYR09LCC AOYR12LCC AOYR14LCC AOYR18LCC importeur voor Nederland:

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A

GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A Bedankt voor de aankoop van dit airconditioningsysteem. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door, voor het in gebruik nemen van de installatie.

Nadere informatie

Verrijdbare airconditioning MIDEA. Handleiding

Verrijdbare airconditioning MIDEA. Handleiding Verrijdbare airconditioning MIDEA Handleiding Lees aandachtig de instructies en regels voor een veilige werking. Inhoud 1. VEILIGHEIDSREGELS 1 2. NAMEN VAN ONDERDELEN 2 3. ACCESSOIRES 2 4. WERKINGSPANEEL

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning X Type Design MSX-xxHRN1

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning X Type Design MSX-xxHRN1 Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning X Type Design MSX-xxHRN1 Lees deze gebruikershandleiding a.u.b. zorgvuldig door, alvorens uw airconditioning in bedrijf te nemen. Bewaar deze zorgvuldig!

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING "SUPER HEALTH" MONOSPLIT MODELLEN:

GEBRUIKSHANDLEIDING SUPER HEALTH MONOSPLIT MODELLEN: WAND AIRCONDITIONERS (SPLIT SYSTEMEN, AIR-TO-AIR, WARMTEPOMP) GEBRUIKSHANDLEIDING "SUPER HEALTH" MONOSPLIT MODELLEN: HKEI - HCNI 262 G HKEI - HCNI 352 G AUTO COOL DRY HEAT TEMP MODE ON/OFF FAN SPEED SWING

Nadere informatie

TECHNISCHE FUNCTIE SPECIFICATIES PC BOARD LCD 4004XE COOL EN HEAT CONTROLLER AIRCONDITIONING SYSTEEM MODEL ASB

TECHNISCHE FUNCTIE SPECIFICATIES PC BOARD LCD 4004XE COOL EN HEAT CONTROLLER AIRCONDITIONING SYSTEEM MODEL ASB TECHNISCHE FUNCTIE SPECIFICATIES PC BOARD LCD 4004XE COOL EN HEAT CONTROLLER AIRCONDITIONING SYSTEEM MODEL ASB 1 Airned B.V., Ambachtsweg 17, 6581 AX Malden, t: 024-3582458 f: 024-3585911 e: info@airned.nl

Nadere informatie

MIDDENWEG 515, HEERHUGOWAARD TEL. 072-5723150, WWW.BEERSKLIMAAT.NL

MIDDENWEG 515, HEERHUGOWAARD TEL. 072-5723150, WWW.BEERSKLIMAAT.NL Bedieningsvoorschrift WANDMODEL AIRCONDITIONER airconditioner ASYG7LECA ASYG9LECA ASYG12LECA ASYG14LECA condensingunit AOYG7LEC AOYG9LEC AOYG12LEC AOYG14LEC Invertermodel P/N9332428001 3490 MIDDENWEG 515,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning Vertu Design

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning Vertu Design Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning Vertu Design Lees deze gebruikershandleiding a.u.b. zorgvuldig door, alvorens uw airconditioning in bedrijf te nemen. Bewaar deze zorgvuldig! INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ClimateBooster Handleiding

ClimateBooster Handleiding ClimateBooster Handleiding Meer comfort met minder energie. Inleiding Energie besparen Met de ClimateBooster kunt u de aanvoertemperatuur van uw verwarmingsinstallatie verlagen en bespaart u ca. 10% energie

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING TH8320U1008 Chronotherm Vision voor verwarmen/koelen. Klokthermostaat voor verwarmings-koelingsregeling incl. warmtepompregeling

GEBRUIKERSHANDLEIDING TH8320U1008 Chronotherm Vision voor verwarmen/koelen. Klokthermostaat voor verwarmings-koelingsregeling incl. warmtepompregeling GEBRUIKERSHANDLEIDING TH8320U1008 Chronotherm Vision voor verwarmen/koelen Klokthermostaat voor verwarmings-koelingsregeling incl. warmtepompregeling Deze thermostaat is in staat om zowel een verwarmings-

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

HANDLEIDING (basis) AFSTANDSBEDIENING MET KABEL Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. ONDERDEELNR

HANDLEIDING (basis) AFSTANDSBEDIENING MET KABEL Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. ONDERDEELNR HANDLEIDING (basis) AFSTANDSBEDIENING MET KABEL Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Nederlands ONDERDEELNR. 9373329237-02 HANDLEIDING (basis) ONDERDEELNR. 9373329237-02 AFSTANDSBEDIENING MET

Nadere informatie

AC2400 Mobiele Caravanairco

AC2400 Mobiele Caravanairco Instructieboekje AC2400 Mobiele Caravanairco 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM caravanairco hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

AQUASMART Infrared remote control

AQUASMART Infrared remote control LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE AQUASMART Infrared remote control IS O 9 00 1 001 BEDIENING EN ONDERHOUD Afstandbediening IR afstandsbediening Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat u de apparatuur

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PC-ART EN PC-P2HTE AFSTANDBEDIENINGEN VOOR HITACHI SETFREE VRF EN UTOPIA SYSTEMEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING PC-ART EN PC-P2HTE AFSTANDBEDIENINGEN VOOR HITACHI SETFREE VRF EN UTOPIA SYSTEMEN GEBRUIKERSHANDLEIDING PC-ART EN PC-P2HTE AFSTANDBEDIENINGEN VOOR HITACHI SETFREE VRF EN UTOPIA SYSTEMEN 1 PC-P2HTE PC-ART(E) Functies van toetsen en display Ventilatorsnelheid: Indicatie van de ventilatorsnelheid

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift MULTISPLIT MODEL AIRCONDITIONER

Bedieningsvoorschrift MULTISPLIT MODEL AIRCONDITIONER Bedieningsvoorschrift MULTISPLIT MODEL AIRCONDITIONER airconditioner ASYA7LACM ASYA9LACM ASYA12LACM ASYA14LACM ASYA18LACM AGYF9LAC AGYF12LAC AGYF14LAC ABYF14LAT ABYF18LBT ABYF24LBT AUYF9LAL AUYF12LAL AUYF14LAL

Nadere informatie

Eenvoudige MA-afstandsbediening

Eenvoudige MA-afstandsbediening CITY MULTI-bedieningssysteem en Mitsubishi Mr. SLIM-airconditioners Eenvoudige MA-afstandsbediening Instructiehandleiding PAC-YT52CRA Voorzorgsmaatregelen... 2 Naam en functie van de onderdelen van de

Nadere informatie

BEDIENINGSAANWIJZING. Bedieningsaanwijzing Draadloos handapparaat. Nederlands. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

BEDIENINGSAANWIJZING. Bedieningsaanwijzing Draadloos handapparaat. Nederlands. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL BEDIENINGSAANWIJZING Bedieningsaanwijzing Draadloos handapparaat Nederlands SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A GS02 Aanduiding Afstandsbediening

Nadere informatie

Draadloos Clickkit Snelgids

Draadloos Clickkit Snelgids NL Draadloos Clickkit Snelgids Knoppen & display...1 Aan/uit...2 Klok instellen...2 Vloertemperatuur instellen...3 Huidige temperatuur aflezen...3 Vorstbescherming...4 Timercontrole activeren en instellen...5-6

Nadere informatie

AIR CONDITIONER HANDLEIDING. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik.

AIR CONDITIONER HANDLEIDING. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik. HANDLEIDING AIR CONDITIONER Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik. TYPE : AAN DE MUUR BEVESTIGD www.lg.com 2 TIPS OM ENERGIE TE

Nadere informatie

Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 10 Knops afstandsbediening

Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 10 Knops afstandsbediening Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 10 Knops afstandsbediening Well Straler Industrielaan 22 9320 Erembodegem info@wellstraler.be www.wellstraler.be Inhoudstafel

Nadere informatie

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A GEBRUIKERSMANUAAL 1. Beschrijving van de Aanraakscherm aan de wand (Touch LCD Wall Controller) Aanraakscherm aan de wand is een accessoire van de

Nadere informatie

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel)

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) 1 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Techneco Energiesystemen BV Kleveringweg 9 2616 LZ Delft T. 015 21 91 000 Symbolen Beschrijving Menu selecteren, wisselen bedrijfsmodus Verstellen waarde

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

De onzichtbare airco voor op uw dakkapel

De onzichtbare airco voor op uw dakkapel De onzichtbare airco voor op uw dakkapel HANDLEIDING INSTALLATIE MINIROOFTOP Wilgenweg 21 3421 TV Oudewater The Netherlands www.minirooftop.nl info@minirooftop.nl Voorwoord Gefeliciteerd, met de aanschaf

Nadere informatie

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Overzicht U kunt een onderdeel slechts wijzigen wanneer het knippert in het display. Duw de knoppen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Weekly Centralized Controller CCM09

Gebruikershandleiding Weekly Centralized Controller CCM09 Gebruikershandleiding Weekly Centralized Controller CCM09 Voorzorgsmaatregelen Lees deze handleiding goed voor gebruik. Deze handleiding beschrijft de werking van de Weekly Centralized controller. Bewaar

Nadere informatie

AIR CONDITIONER HANDLEIDING. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik.

AIR CONDITIONER HANDLEIDING. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik. HANDLEIDING AIR CONDITIONER Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik. TYPE : AAN DE MUUR BEVESTIGD www.lg.com 2 TIPS OM ENERGIE TE

Nadere informatie

Voor het gebruik. Verwijder de vinyl bescherming aan de voor en achterkant van het kijkvenster. !! Plaats de watertank niet op de couveuse.

Voor het gebruik. Verwijder de vinyl bescherming aan de voor en achterkant van het kijkvenster. !! Plaats de watertank niet op de couveuse. Verkorte handleiding Rcom BROODER Voor het gebruik Verwijder de vinyl bescherming aan de voor en achterkant van het kijkvenster.!! Plaats de watertank niet op de couveuse. > Open de waterklep op de linker

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

HANDLEIDING. De SAS1000WHB-7DF klokthermostaat wordt in combinatie met de SCU209-DF ontvanger gebuikt om 1 of meerdere actuators aan te sturen.

HANDLEIDING. De SAS1000WHB-7DF klokthermostaat wordt in combinatie met de SCU209-DF ontvanger gebuikt om 1 of meerdere actuators aan te sturen. HANDLEIDING SAS1000WHB-7DF / (master) klokthermostaat Omschrijving; De SAS1000WHB-7DF klokthermostaat wordt in combinatie met de SCU209-DF ontvanger gebuikt om 1 of meerdere actuators aan te sturen. Technische

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

SCHAKELAARS: NAMEN EN FUNCTIES 5/91

SCHAKELAARS: NAMEN EN FUNCTIES 5/91 SCHAKELAARS: NAMEN EN FUNCTIES 5/91 5. SCHAKELAARS: NAMEN EN FUNCTIES 5.1. SECTIE LCD-SCHERM Op onderstaande afbeelding zijn ter referentie alle indicaties weergegeven. Het tijdens bedrijf werkelijk weergegeven

Nadere informatie

Maverick ET 732 Handleiding

Maverick ET 732 Handleiding Handleiding Maverick ET-732 Redi Chek Gefeliciteerd met de aankoop van uw Redi Chek thermometer. Vanaf nu kunt u op afstand de temperatuur in de gaten houden van uw oven/bbq en tegelijkertijd de kerntemperatuur

Nadere informatie

AIR CONDITIONER HANDLEIDING. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik.

AIR CONDITIONER HANDLEIDING. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik. HANDLEIDING AIR CONDITIONER Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik. TYPE : AAN DE MUUR BEVESTIGD www.lg.com 2 TIPS OM ENERGIE TE

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

PREMIUM SX KLIMAATREGELAAR

PREMIUM SX KLIMAATREGELAAR PREMIUM SX KLIMAATREGELAAR GEBRUIKSAANWIJZING MODELLEN RAS-8SX8 / RAC-8SX8 RAS-5SX8 / RAC-5SX8 RAS-35SX8 / RAC-35SX8 BUITENUNIT BINNENUNIT RAC-8SX8 RAC-5SX8 RAC-35SX8 RAS-8SX8 RAS-5SX8 RAS-35SX8 Om optimaal

Nadere informatie

42HQE009 / 012 / 018 / 022

42HQE009 / 012 / 018 / 022 TEM P SPEE D MODE FAN CLOC K 42HQE009 / 012 / 018 / 022 C ON OFF BEDIENING Splitsysteem Hi-Wall binnen-unit Zie voor montageinstructies voor deze unit en de buiten-unit de betreffende handleidingen. Inhoud

Nadere informatie

TYPE ASYG 7-14 LMCA BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP. Heating. Cooling. Caring.

TYPE ASYG 7-14 LMCA BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP. Heating. Cooling. Caring. 3727 TYPE ASYG 7-14 LMCA BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP Heating. Cooling. Caring. Inhoudsopgave 1. Voorzorgsmaatregelen 3 2. Benaming en functie van onderdelen, de binnenunit 4 3. Benaming

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

ERV Wired remote controller_mwr-vh12n_ib_nl_05308a-00.indd 오후 4:19:31

ERV Wired remote controller_mwr-vh12n_ib_nl_05308a-00.indd 오후 4:19:31 ERV Wired remote controller_mwr-vh12n_ib_nl_05308a-00.indd 2 2015-04-21 오후 4:19:31 ERV-bedrade afstandsbediening MWR-VH12N ERV (Ventilator met warmteterugwinning) gebruiksaanwijzing Deze handleiding is

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Operation Manual DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B MODELS. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español.

Operation Manual DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B MODELS. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. 00_CV_3P177300-1.fm Page 1 Thursday, March 30, 2006 6:40 PM DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Operation Manual MODELS FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B English Deutsch Français Nederlands Español Italiano ΕλληνικÜ

Nadere informatie