Type EZ-09907WSE Typ EZ-095YWSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Type EZ-09907WSE Typ EZ-095YWSE"

Transcriptie

1 HANDLEIDING Type EZ-09907WSE Typ EZ-095YWSE SPLIT TYPE AIRCONDITIONERS ARY

2 INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN BENAMING VAN DE ONDERDELEN VOORBEREIDING WERKING GEBRUIK VAN DE TIMER FUNCTIE GEBRUIK VAN DE ENERGY SAVE FUNCTIE REINIGEN EN ONDERHOUD FOUTMELDINGEN GEBRUIKSTIPS SYSTEEMWERKING PROBLEEMOPLOSSING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN GEVAAR! Tracht het toestel niet zelf te installeren. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker moeten onderhouden worden. Laat onderhoud- en reparatiewerken dan ook steeds uitvoeren door uw installateur. Wanneer het toestel moet verplaatst worden, laat de ontkoppeling en nieuwe installatie steeds doen door uw installateur. Sta niet te lang rechtstreeks in de koude luchtstroom van het toestel. Steek geen vingers of objecten in de luchtuitlaat of tussen het luchtinlaatrooster. Zet het toestel niet aan/uit door de zekering aan en uit te leggen.. Let erop dat de voedingskabel niet beschadigd wordt. Indien er zich een probleem voordoet (toestel ruikt verbrand, enz ), zet het toestel onmiddellijk uit, zet de hoofdvoedingsschakelaar af en vraag raad aan uw installateur. Indien de voedingskabel of aansluitingsstekker ervan is beschadigd, roep dan steeds de hulp in van uw installateur. De voedingskabel mag enkel vervangen worden door gekwalificeerd personeel, daar speciale werktuigen en kabel moet gebruikt worden. LET OP! Zorg voor voldoende ventilatie tijdens gebruik van het toestel. Richt de luchtstroom niet rechtstreeks naar open haarden of verwarmingsapparaten. Klim niet op, of plaats geen voorwerpen op het toestel. Hang geen voorwerpen aan de binnenunit. Plaats geen bloempotten of waterpotten op het toestel. Breng het toestel nooit in direct kontact met water. Bedien het toestel nooit met natte handen. Trek niet aan de voedingskabel. Zet de voeding van het toestel af wanneer u het toestel niet wenst te gebruiken tijdens een langere periode. Controleer of de installatie gebeurt zonder beschadiging aan het toestel. Plaats geen dieren of planten rechtstreeks in de luchtstroom van het toestel. Drink nooit het afvoerwater van het toestel. Gebruik het toestel nooit in opslagplaatsen van levensmiddelen, planten of dieren, precisieapparatuur of kunstwerken. Zet geen zware druk op de radiatorlamellen. Gebruik het toestel nooit zonder de luchtfilters. Belemmer of bedek nooit de luchtinlaatrooster en de luchtuitlaat. Zorg ervoor dat eender welk ander elektrisch apparaat steeds op een minimum afstand van één meter staat van zowel binnen- als buitenunit. Vermijd de installatie van het toestel in de buurt van een open haard of ander verwarmingstoestellen. Installeer zowel binnen- en buitenunit zodanig dat kleine kinderen er niet bij kunnen. Maak geen gebruik van ontvlambare gassen in de nabijheid van het toestel. GARANTIE De garantievoorwaarden op het toestel zijn enkel van toepassing wanneer het toestel regelmatig wordt onderhouden door een erkend installateur. 2

3 rechthoekige aansluiting ronde aansluiting electrische hoofdschakelaar Deze schakelaar wordt tijdens de electrische installatie aangesloten. Om de uitleg over de afstandsbediening te vereenvoudigen worden op de display alle mogelijke functies weergegeven. Op de actuele display worden enkel de functies weergegeven die men heeft ingesteld of aan het veranderen is. 3

4 BENAMING VAN DE ONDERDELEN FIG. 1 BINNENUNIT luchtuitblaas luchtaanzuig condensaatslang FIG. 3 BUITENUNIT 4 5 luchtaanzuig luchtuitblaas FIG. 4 AFSTANDSBEDIENING START/STOP toets indicatielamp bij werking Zone control toets Zone control lamp Energy save toets Energy save lamp Clock adjust toets Timer mode toets Set time toets ( / ) Set temp. toets ( / ) Fan control toets Master control toets display van de afstandsbediening (fig. 5) Klok display (clock/timer) Aflezing temperatuurinstelling Aflezing bedrijfsmodus Aflezing timermodus Aflezing ventilatorsnelheid Aflezing ontdooicyclus (DEFROST) Aflezing testfunctie (TEST) 4

5 VOORBEREIDING INSTELLEN VAN DE KLOK 1 Druk op de CLOCK ADJUST knop gedurende meer dan 3 seconden. De huidige uurinstelling gaat pinken. 2 Druk op de SET TIME ( / ) toets om de huidige tijd in te stellen. : tijdsinstelling verhogen : tijdsinstelling verlagen (Door de toets éénmaal in te drukken zal de tijd met 1 minuut wijzigen, indien men deze toets ingedrukt houdt zal de tijd in stappen van 10 minuten wijzigen) De huidige uurinstelling gaat pinken. 3 Druk opnieuw op de CLOCK ADJUST toets. Hierdoor zal de ingestelde tijd vastgelegd worden, de uurinstelling stop met pinken. Voorbeeld: tijd ingesteld op 9:31 WERKING * Instructies die te maken hebben met verwarming (HEATING) zijn enkel van toepassing bij warmtepomp toestellen (HEAT AND COOL) SELECTEREN VAN DE BEDRIJSMODUS 1 Druk op de START/STOP toets. Het toestel zal opstarten en de indicatielamp (7) zal oplichten. 2 Druk op de MASTER CONTROL toets om de gewenste bedrijfsmodus te selecteren. Bij elke druk op deze toets zal de bedrijfsmodus in de volgende volgorde veranderen. *HEAT FAN COOL verwarming ventilatie koeling voorbeeld: wanneer ingesteld op de COOL modus. 5

6 INSTELLEN VAN DE THERMOSTAAT Druk op de SET TEMP toets. : temperatuursinstelling verhogen : temperatuursinstelling verlagen Instelbereik van de thermostaat: * Verwarming (HEAT)...16 tot 30 C Koeling (COOL)...18 tot 30 C Tijdens de ventilatiemodus (FAN MODE) kan de thermostaat niet ingesteld worden. De instelling van de thermostaat moet beschouwd worden als een standaard waarde, en kan iets verschillen met de actuele ruimtetemperatuur. Voorbeeld: wanneer ingesteld op 26 C INSTELLEN VAN DE VENTILATIESNELHEID Druk op de FAN CONTROL toets. Bij elke druk op deze toets zal de ventilatiesnelheid in de volgende volgorde veranderen: AUTO HIGH MED LOW automatisch hoog medium laag Wanneer de AUTO functie geselecteerd wordt bij volgende bedrijfsmodus: *HEAT/COOL: De ventilatiesnelheid zal samen met de ruimtecondities veranderen. FAN: De ventilatiesnelheid zal automatisch op de MED-stand geplaatst worden. STOPZETTEN VAN DE WERKING Voorbeeld: wanneer ingesteld op de HIGH-stand. Druk op de START/STOP toets. De indicatielamp zal uitgaan en op de display zal nog enkel het huidige uur af te lezen zijn. Meer over de bedrijfsmodus (OPERATION) * Verwarming : Zet steeds de thermostaatinstelling hoger dan de huidige kamertemperatuur om deze functie op te starten. Als de instelling lager is dan de huidige kamertemperatuur zal de verwarming niet opstarten. Na het opstarten van het toestel zal de ventilator op lage snelheid draaien voor ongeveer 3 tot 5 minuten. Daarna zal hij overschakelen tot de geselecteerde ventilatorsnelheid. Dit gebeurt om het binnentoestel de mogelijkheid te geven om eerst voldoende op te warmen, alvorens op volle capaciteit te beginnen werken. Tijdens de defrost-cyclus zal de verwarming tijdelijk onderbroken worden. DEFROST zal af te lezen zijn op de afstandsbediening. Koeling: Zet steeds de thermostaatinstelling lager dan de huidige kamertemperatuur om deze functie op te starten. Indien de instelling hoger is zal enkel de ventilator draaien. Ventilatie: In de FAN modus kan de temperatuur niet aangepast worden. (De temperatuur wordt niet afgebeeld op de afstandsbediening) 6

7 GEBRUIK VAN DE TIMER FUNCTIE Druk op de START/STOP toets. Eenmaal het toestel werkt kan u de volgende procedure uitvoeren. OFF Timer / ON Timer 1 Druk op de TIMER MODE toets en op de display verschijnt OFF Timer of ON Timer. De timerfunctie gaat in werking. (Bij het selecteren van de ON timer zal de werking van het toestel worden stopgezet) Bij elke druk op deze toets zal de timerfunctie in de volgende volgorde veranderen: RESET OFF ON PROGRAM REPEAT (OFF ON, OFF ON) 2 Druk op de SET TIME toets om de tijd van de timerfunctie in te stellen. : tijdsinstelling verhogen : tijdsinstelling verlagen (Door de toets éénmaal in te drukken zal de tijd met 1 minuut wijzigen, indien men deze toets ingedrukt houdt zal de tijd in stappen van 10 minuten wijzigen) INSTELLEN VAN DE PROGRAM Timer / REPEAT Timer 1 Instellen van de tijd van de timerfunctie. Volg de instructies zoals beschreven in de "OFF Timer / ON Timer" en stel de tijd van de ON timer en de OFF timer in. 2 Druk op de TIMER MODE toets om de "PROGRAM" of de "REPEAT" timerfunctie te selecteren. Voorbeeld: als de OFF timer wordt ingesteld op 23:35 en de ON timer op 6:00, en de unit staat in de PROGRAM timer modus. (selecteer de REPEAT timer modus, "REPEAT" verschijnt op het display) Meer over de TIMER werking PROGRAM TIMER: Deze functie geeft u de mogelijkheid om de OFF timer en de ON timer tijdens één cyclus te combineren. Deze combinatie kan een overschakeling betreffen van OFF timer naar ON timer en omgekeerd en dit binnen een periode van 24 uur. De eerste timerfunctie die in werking treedt is diegene die een tijdsinstelling heeft die het eerst bereikt wordt. De volgorde van de timerfunctie wordt op de display weergegeven door een pijl (OFF ON of OFF ON). REPEAT TIMER: Combineert de werking van de OFF Timer en de ON Timer (zoals beschreven in de PROGRAM TIMER) en zal deze ELKE DAG HERHALEN. De eerste timerfunctie die in werking treedt is diegene die een tijdsinstelling heeft die het eerst bereikt wordt. 7

8 Bevestigen of wijzigen van de TIMER instelling alvorens het opstarten van de unit Instellingen bevestigen : Druk nogmaals op de TIMER MODE knop (de timerinstelling zal dan ongeveer 15 seconden zichtbaar zijn op de display). Instellingen wijzigen : Bevestig de instelling als hierboven, druk dan op de SET TIME knop en de TIMER MODE knop om de gewenste timerinstelling te wijzigen. (De timerinstelling zal nadien ongeveer 15 seconden zichtbaar zijn op de display.) Druk na het bevestigen of wijzigen van de timerinstellingen op de START/STOP knop om de werking van het toestel te starten. De TIMER instelling wijzigen tijdens de werking van het toestel OFF timer / ON timer Druk op de SET time toets en stel de gewenste tijden in. PROGRAM timer / REPEAT timer 1. Om de ingestelde tijden op het scherm te tonen moet men de instructies volgen van "OFF timer / ON timer". 2. Druk op de TIMER MODE toets om ofwel "OFF ON" of "OFF ON" te selecteren. De TIMER modus wijzigen tijdens de werking van het toestel Druk op de TIMER MODE knop om de gewenste modus te selecteren. Annulatie van de TIMER functie tijdens de werking van het toestel Maak gebruik van de TIMER knop tot op de display NON STOP zichtbaar is. Het toestel werkt nu non stop. Het airconditioningtoestel stilleggen tijdens de TIMER functie Druk op de START/STOP knop 8

9 GEBRUIK VAN DE ENERGY SAVE FUNCTIE * Instructies die te maken hebben met verwarming (HEATING) zijn enkel van toepassing bij warmtepomp toestellen (HEAT AND COOL). ACTIVEREN VAN DE ENERGY SAVE FUNCTIE Druk op de ENERGY SAVE toets. Het toestel werkt nu in de ANERGY SAVE modus. De ENERGY SAVE indicatielamp (groen) zal oplichten. STOPZETTEN VAN DE ENERGY SAVE FUNCTIE Druk nogmaals op de ENERGY SAVE toets. De ENERGY SAVE modus zal nu uitgeschakeld worden. De ENERGY SAVE indicatielamp zal uitgaan en het toestel keert terug naar zijn vorige werkingsconditie. *Over de ENERGY SAVE functie De ENERGY SAVE functie verhoogt de thermostaatinstelling lichtjes in COOLING modus en verlaagt die iets in de HEATING modus, om de verbruikskosten van het toestel te verlagen. Indien u op de ENERGY SAVE knop drukt terwijl het toestel reeds werkt, zal het automatisch in bovenstaande functie over gaan. Indien u de ENERGY SAVE knop drukt terwijl het toestel in TIMER modus is, zal het toestel in bovenstaande functie gaan wanneer het toestel op de ingestelde tijd opstart (Timer). Als het toestel wordt uitgeschakeld zal ook de ENERGY SAVE functie uitgeschakeld worden. De temperatuurinstelling op de afstandsbediening zal tijdens deze functie niet wijzigen. Tijdens de HEATING modus : Wanneer de ENERGY SAVE knop ingedrukt is, zal de thermostaatinstelling automatisch met 1 C om de 30 minuten verlaagd worden. Als de thermostaat met in totaal 2 C gedaald is, zal de temperatuurinstelling behouden blijven. Tijdens de COOLING modus : Wanneer de ENERGY SAVE knop ingedrukt is, zal de thermostaatinstelling automatisch met 0.5 C om de 30 minuten verhoogd worden. Als de thermostaat met in totaal 1 C gestegen is, zal de temperatuurinstelling behouden blijven. ENERGY SAVE functie ingesteld ENERGY SAVE functie ingesteld 9

10 REINIGEN EN ONDERHOUD LET OP! Zet alvorens het reinigen het toestel uit. Zet de zekering uit. Binnenin het toestel draait een ventilator op hoge snelheid. INSTALLEREN VAN DE LUCHTFILTER Zorg ervoor dat de filter altijd geïnstalleerd wordt langs de kant van het toestel waar de lucht wordt aangezogen. REINIGEN VAN DE LUCHTFILTER Indien vuil zich afzet op de filter, zal het luchtdebiet van het toestel afnemen, waardoor het vermogen van het toestel afneemt en het geluidsniveau zal stijgen. Als de filter niet gereinigd wordt kan dit voor beschadiging aan het toestel zorgen. REINIGEN VAN DE LUCHTFILTER: Verwijder stof met een stofzuiger of door de filter uit te wassen met een synthetisch detergent. Zorg ervoor dat na het afwassen de filter volledig droog is vooraleer u het weer in het toestel plaats. Indien het toestel voor langere periodes gebruikt wordt kan vuil zich afzetten binnenin het toestel, waardoor zijn vermogen vermindert. Wij raden aan om het toestel regelmatig te laten nazien, buiten de reinigings- en onderhoudsvoorschriften die in deze handleiding gegeven worden. Raadpleeg hiervoor uw installateur. Wanneer u de omkasting van het toestel wenst te reinigen, gebruik dan geen water van meer dan 40 C, agressieve reinigingsproducten, of vluchtige stoffen zoals daar zijn benzeen of thinner. Breng de omkasting van het toestel niet in aanraking van insecticiden of haarsprays. Indien u, na het reinigen, het toestel voor een periode van een maand of langer niet wenst te gebruiken, laat dan eerst de ventilator een halve dag draaien om inwendige onderdelen goed te laten drogen. FOUTMELDINGEN Indien zicht tijdens de werking van het toestel een probleem voordoet, zal het toestel stoppen en op de display zal "EE:EE" zichtbaar zijn i.p.v. de klok. 1 Als de OPERATION lamp brandt, druk dan op de START/STOP knop om dit stoppen. 2 Druk gelijktijdig op de SET TIME en de SET TEMP./DAY toetsen gedurende meer dan 3 seconden om een zelf diagnose op te starten. Een foutcode zal op de klok display zichtbaar worden. FOUTCODE FOUT E0:0 Communicatiefout (binnentoestel afstandsbediening) E1:00 Communicatiefout (binnentoestel buitentoestel) E2:00 Voeler kamertemperatuur open E3:00 Voeler kamertemperatuur kortgesloten E4:00 Voeler batterij binnentoestel open E5:00 Voeler batterij binnentoestel kortgesloten E6:00 Voeler batterij buitentoestel open E7:00 Voeler batterij buitentoestel kortgesloten Voeler buitentemperatuur open EA:00 Eb:00 EC:00 Ed:00 EE:00 EF:00 Voeler buitentemperatuur kortgesloten Voeler op de leiding(gas) open Voeler op de leiding (gas) kortgesloten Hoge druk abnormaal Abnormale leiding (gas) temperatuur 3 Druk nogmaals op de SET TIME en de SET TEMP./DAY toetsen gedurende meer dan 3 seconden om deze zelfdiagnose te beëindigen. 10

11 GEBRUIKSTIPS * Instructies die enkel van toepassing zijn bij het koeling & verwarmingmodel (warmtepomp) (omkeerbaar model) GEBRUIK EN PRESTATIES * Warmteproductie Dit airconditioningtoestel werkt volgens het warmtepomp-principe. Het neemt warmte op uit de buitenlucht en verplaats deze warmt naar binnen toe. Hierdoor zal het warmtevermogen dalen indien de buitentemperatuur daalt. Indien het warmtevermogen te klein is om de kamer voldoende op te warmen, raden wij u aan om het toestel te gebruiken in combinatie met een ander verwarmingstoestel. Warmtepomptoestellen warmen de volledige ruimte op door de lucht in de ruimte in hercirculatie te brengen. Hierdoor kan het zijn dat het even duurt voor de kamer verwarmd raakt na het starten van het toestel. Controle ventilatorsnelheid van de buitenunit Afhankelijk van de buitentemperatuur zal de buitenunit automatisch de ventilatoren stopzetten of hun snelheid aanpassen. * Microcomputer-gestuurde automatische DEFROST (ontdooi) functie Wanneer de HEATING modus gebruikt wordt bij lage buitentemperatuur en hoge luchtvochtigheid kan er zich ijsvorming voordoen op het buitentoestel, waardoor het vermogen van het toestel verlaagt. Om dit verlaagd vermogen te voorkomen, is het toestel uitgerust met een microcomputer-gestuurde automatische defrost functie. Als ijs vormt aan het buitentoestel, zal het airconditioningtoestel tijdelijk stoppen en de defrost functie zal voor een korte tijd werken (ongeveer 7 tot 15 minuten). Tijdens deze functie zal de OPERATION indicatielamp (rood) pinken. * Wanneer binnen- en buitentemperatuur hoog zijn Als zowel binnen- als buitentemperatuur hoog zijn tijdens de HEATING modus, kan het zijn dat de ventilator van het buitentoestel van tijd tot tijd stopt. TEMPERATUUR EN VOCHTIGHEIDSBEREIK Cool modus Dry modus HEAT modus Buitentemperatuur ongeveer C ongeveer C C Binnentemperatuur ongeveer 18 C of meer ongeveer 18 C of meer 30 C of meer Luchtvochtigheid Ongeveer 80% of minder. binnen Indien het toestel gebruikt wordt tijdens langere periodes onder hoge luchtvochtigheid, kan er zich condensatie voordoen op het toestel, en water kan op de vloer druppen. Indien het airconditioningtoestel gebruikt wordt bij hogere temperaturen dan diegene weergegeven in bovenstaande tabel, kan het ingebouwde beveiligingscircuit in werking treden om beschadiging aan het toestel te voorkomen. Ook kan de warmtewisselaar dichtvriezen indien het toestel tijdens de COOLING of DRY modus gebruikt wordt bij lagere temperaturen dan deze vermeldt in bovenstaande tabel, wat kan leiden tot het lekken van water uit het toestel en andere beschadigingen. Gebruik dit airconditioningtoestel niet voor andere doeleinden dan diegene waarvoor het ontworpen is, nl. koelen,*verwarmen, ontvochtigen en ventileren van een kamer in normale omstandigheden. 11

12 SYSTEM OPERATION (SYSTEEM WERKING) <reserve afstandsbediening> Het is mogelijk om twee afstandsbediening op een toestel aan te sluiten. De inhoud van het airconditioningtoestel werking is de inhoud van de afstandsbediening instellingen. Beide afstandsbediening tonen dezelfde display. <meerdere toestellen op een afstandsbediening> Een afstandsbediening kan tot zestien airconditioningtoestellen gelijktijdig bedienen. Alle toestellen kunnen dan met dezelfde instelling werken. GEBRUIK VAN DE ZONE CONTROL Indien u op de ZONE CONTROL knop drukt terwijl meerdere toestel op de afstandsbediening aangesloten zijn, zullen enkel de vooringestelde toestellen stilvallen. Druk op de ZONE control toets. De ingestelde toestellen zullen stilvallen. STOPPEN VAN DE ZONE CONTROL Druk nogmaals op de ZONE CONTROL knop en de toestellen die gestopt waren, starten weer op. AUTO RESTART Wanneer de voeding tijdelijk onderbroken werd, ten gevolge van een stroompanne, zal het toestel automatisch weer opstarten in de modus waarin het was stilgevallen als er weer voeding op het toestel komt. 12

13 PROBLEEMOPLOSSING WAARSCHUWING! Indien zich een probleem (verbrande geur, enz.) voordoet, zet het toestel onmiddellijk uit, trek de voedingsstekker uit het stopcontact en raadpleeg uw installateur. Enkel het toestel uitzetten is niet voldoende, daar het toestel dan niet volledig vrij is van stroom. Wees er dus steeds zeker van dat u de stekker hebt uitgetrokken of dat de zekering werd uitgeschakeld. Alvorens uw installateur te raadplegen, controleer de volgende punten. NORMALE FUNCTIES Symptoom Mogelijke Problemen Het toestel start niet Als het toestel uitgezet is en direct daarop weer onmiddellijk aangezet wordt, zal de compressor pas na 3 minuten weer opstarten en dit om te voorkomen dat de zekeringen zouden springen. Als de voedingsstekker uit het stopcontact wordt getrokken en nadien weer ingestoken, zal het beveiligingscircuit er voor zorgen dat het toestel tijdens een periode van ongeveer 3 minuten niet kan werken. Men hoort lawaai Tijdens de werking en direct na het stoppen van het toestel kan men het geluid van lopend water in de leidingen horen. Men kan dit geluid ook ongeveer 2 à 3 minuten na het opstarten van het toestel horen (het geluid van stromend koelmiddel) Tijdens de werking kan een licht krakend geluid gehoord worden. Dit komt voort van het licht uitzetten of samenkrimpen van het frontdeksel van het toestel ten gevolge van temperatuurswijzigingen. Geuren komen uit Sommige geuren kunnen door het binnentoestel verspreid worden. Deze het toestel geuren zijn het gevolg van geuren die het toestel heeft opgenomen uit de omgeving (meubels, tabak, enz.). Stoom- of nevelvorming Tijdens werking in de COOLING of DRY modus kan een dunne nevel uit het toestel komen. Dit is het resultaat van het plotse koelen van de warme omgevingslucht waardoor condensatie en nevelvorming ontstaat. * Tijdens de HEATING modus kan het zijn dat de ventilator van het buitentoestel stopt, daardoor kan stoom uit het toestel te voorschijn komen. Dit is het gevolg van de automatische DEFROST. CONTROLEER NOGMAALS Symptoom Te controleren items Het toestel werkt Is er een stroompanne geweest? helemaal niet Is een zekering gesprongen, of is de beveiligingsschakelaar in werking getreden? Is de timer in werking getreden? Lage koel- of Is de luchtfilter vuil? * warmteproduktie Zit het luchtinlaatrooster of de luchtuitlaat geblokkeerd? Werd de thermostaat juist ingesteld? Staat er een raam of deur open? Komt er tijdens het koelen fel zonlicht in de kamer (sluit de gordijnen)? Staan er tijdens het koelen warmtebronnen, computers of te veel mensen in de kamer? Indien de probleem na het controleren van deze items zich nog steeds voordoet, of u ruikt een verbrande geur, of de TIMER indicatielamp pinkt, zet het toestel dan onmiddellijk uit, trek de voedingsstekker uit het stopcontact, en verwittig uw installateur. 13

VRFBEDSIM BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER FUJITSU GENERAL LIMITED 9G2048. www.general-airco.be www.general-airco.nl

VRFBEDSIM BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER FUJITSU GENERAL LIMITED 9G2048. www.general-airco.be www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER TM VRFBEDSIM Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2048 FUJITSU GENERAL LIMITED www.general-airco.nl INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 1

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G. Type AR-RY3 S P L I T T Y P E A I R C O N D I T I O N E R S

H A N D L E I D I N G. Type AR-RY3 S P L I T T Y P E A I R C O N D I T I O N E R S H A N D L E I D I N G Type AR-RY3 S P L I T T Y P E A I R C O N D I T I O N E R S INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...1 KARAKTERISTIEKEN EN FUNCTIES...2 BENAMING VAN DE ONDERDELEN...3 VOORBEREIDING...5 WERKING...6

Nadere informatie

verdeeld door Orcon bv www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER verdeeld door Orcon nv www.general-airco.be

verdeeld door Orcon bv www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER verdeeld door Orcon nv www.general-airco.be BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER ABF09RIY ABF12RIY ABF14RIY AB18RIYa AB24RIYa AB36RIYa AB45RIYa AU12RIYa AU14RIYa AU18RIYa AU24RIYa AU36RIYa AU45RIYa AR12RIYa AR14RIYa AR18RIYa AR24RIYa AR36RIYa AR45RIYa

Nadere informatie

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E Inhoudstafel 1. AFSTANDSBEDIENING EN ZIJN FUNCTIES 2 2. NAMEN EN FUNCTIES VAN DE INDICATOR OP DE AFSTANDSBEDIENING 3 3. BESTURING VAN DE AFSTANDSBEDIENING 3 3.1. INBRENGEN

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP MODEL ASH 8- LBAJ (RIY) CODE: AR-JW STANDAARD Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze steeds kan raadplegen. www.generalbenelux.com INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

Nadere informatie

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING Inhoudstafel Afstandsbediening en zijn functies 2 Display van afstandsbediening 3 Gebruik van de afstandsbediening 4 De klok instellen 4 Lock en reset toets 5 Automatische

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR

HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR. 9374142170-03 GEBRUIKERSHANDLEIDING 9374142170-03 INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSMAATREGELEN... Nl-1 NAMEN VAN DE ONDERDELEN... Nl-2 WERKING...

Nadere informatie

WWW.FUJITSUCLIMATE.NL

WWW.FUJITSUCLIMATE.NL Fujitsu Infra rood bediening Heating, Cooling, Caring UTY-LRHYA WWWFUJITSUCLIMATENL INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES OVERZICHT ONDERDELEN 4 VOORBEREIDING 5 WERKING 6 WERKING TIMER

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP MODEL AUHA 30-36-45-54 LB-LC (RIY) CODE: AR-6TC1 / UTD-GUD STANDAARD Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze steeds kan raadplegen. IN OPTIE www.generalbenelux.com

Nadere informatie

RCW Afstandsbediening

RCW Afstandsbediening RCW Afstandsbediening Gebruikershandleiding - Nederlands MURCW 747 399569 Afstandsbediening. 1. Aan uit toets. 2. Selectie toets (koelen, verwarmen, automatisch koelen/verwarmen, ontvochtigen, ventileren).

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING

BEDIENINGSHANDLEIDING TYPE ARYFLB, ARYA0-6LB, ARYA6-5LC BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP www.fujitsuclimate.nl INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... OVERZICHT ONDERDELEN... VOORBEREIDING... WERKING... 5 ECONOMY FUNCTIE...

Nadere informatie

AS07Y AS09Y/RY AS12Y/RY

AS07Y AS09Y/RY AS12Y/RY B EDIENING SHANDL EIDIN G A IR CON DIT ION E R AS07Y AS09Y/RY AS2Y/RY Bewaar deze handleiding zodat u ze la ter nog kunt raadplegen 9G2063 FUJ ITSU GEN ERAL LIMITED - VOORBEREIDING De voeding aanzetten

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP MODEL ASHA 07-09-12-14-18 LA (MS*RIY) CODE: AR-RY3 STANDAARD IN OPTIE Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze steeds kan raadplegen. www.generalbenelux.com

Nadere informatie

ASP09RIY ASP12RIY ASP18RIY

ASP09RIY ASP12RIY ASP18RIY BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER ASP09RIY ASP12RIY ASP18RIY Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2069 FUJITSU GENERAL LIMITED - www.general-airco.nl Fig. 1 D 1 Fig. 2 2 3

Nadere informatie

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET CTS Afstandsbediening Infrarood Let op! 1 Zorg ervoor dat er niets tussen de ontvanger en de afstandsbediening

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-WH00 Airconditioner / warmtepomp Veiligheidsmaatregelen Lees vóór het gebruik van de bedrade afstandsbediening deze instructies aandachtig door. Bewaar

Nadere informatie

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 NL BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 GEBRUIK VAN DE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING BELANGRIJK VOOR GEBRUIK : Voordat U het toestel gebruikt gelieve zeker te zijn dat : Het binnentoestel correct is aangesloten op

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP MODEL ASHA 24-30 LCC (RIY) CODE: AR-RY13 Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze steeds kan raadplegen. www.generalbenelux.com Fig. 1 E 8 9 1 MANUAL

Nadere informatie

Bedrade afstandsbediening YR-E14

Bedrade afstandsbediening YR-E14 Bedrade afstandsbediening YR-E14 MODE Om de modes : automatisch, ventileren, koelen, ontvochtigen of verwarmen te activeren. HEALTH Om de lucht te reinigen. SWING Het veranderen van de stand van de lamellen,

Nadere informatie

AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING LMD-AE-09HDI-SET LMD-AE-12HDI-SET LMD-AE-18HDI-SET LMD-AE-24HDI-SET Pag 1 Inhoud: Afstandsbediening specificatie.. 3 Afstandsbediening functies.. 4 Betekenis

Nadere informatie

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening.

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Wordt gebruikt om unit te starten en te stoppen. Let Op!!: Bij alleen koeling units is warmte mode niet

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

ELECTRA. Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA

ELECTRA. Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA RC7 Bedieningsvoorschriften NL ELECTRA Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA VOORBEREIDING Installeren van de batterijen Verwijder het deksel aan de achterzijde van de afstandsbediening. Plaats de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RC08A

GEBRUIKSAANWIJZING RC08A GEBRUIKSAANWIJZING RC08A NEDERLANDS INHOUD Overzicht 1-2 Voor gebruik 3 4-12 Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik van uw airconditioner en bewaar deze bij de unit. OVERZICHT DISPLAY Informatie die

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding PERFECTCOOL Gebruikershandleiding Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor ingebruikname of installatie van uw mobiele airconditioner. Bewaar deze handleiding goed voor hulp bij onderhoud

Nadere informatie

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1 LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N BEDIENING Bediening Deze regelaars werken alleen met de volgende typen binnenunits: 42HMC---N

Nadere informatie

RC4 Bedieningsvoorschriften

RC4 Bedieningsvoorschriften RC4 Bedieningsvoorschriften NL Bedieningsvoorschriften Nederlands VOORBEREIDING Installeren van de batterijen Verwijder het deksel aan de achterzijde van de afstandsbediening.(zie figuur A) Plaats de twee

Nadere informatie

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 Bedrade afstandsbediening MWR-SH00N Airconditioner gebruiksaanwijzing Deze handleiding is gemaakt van 100% gerecycled papier. imagine

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te nemen en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik

Nadere informatie

AS07RIY AS09RIY AS12RIY AS14RIY AS18RIY MSAS14RIY3 MSAS18RIY3 BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER

AS07RIY AS09RIY AS12RIY AS14RIY AS18RIY MSAS14RIY3 MSAS18RIY3 BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER AS07RIY AS09RIY AS12RIY AS14RIY AS18RIY MSAS14RIY3 MSAS18RIY3 Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2067 FUJITSU GENERAL LIMITED www.general-airco.be

Nadere informatie

AWN14RIY AWN18RIY AWN24RIY BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER. Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2066

AWN14RIY AWN18RIY AWN24RIY BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER. Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2066 BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER AWN14RIY AWN18RIY AWN24RIY Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2066 FUJITSU GENERAL LIMITED - www.general-airco.nl 2 www.general-airco.nl

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Weekly Centralized Controller CCM09

Gebruikershandleiding Weekly Centralized Controller CCM09 Gebruikershandleiding Weekly Centralized Controller CCM09 Voorzorgsmaatregelen Lees deze handleiding goed voor gebruik. Deze handleiding beschrijft de werking van de Weekly Centralized controller. Bewaar

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING

BEDIENINGSHANDLEIDING TYPE ASYG 18-24 - 30 LF BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP www.fujitsuclimate.nl INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 2 EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES... 3 OVERZICHT ONDERDELEN... 5 VOORBEREIDING...

Nadere informatie

WANDMODEL AIRCONDITIONER

WANDMODEL AIRCONDITIONER Bedieningsvoorschrift WANDMODEL AIRCONDITIONER airconditioner ASYG9LLCC ASYG12LLCC condensingunit AOYG9LLCC AOYG12LLCC importeur voor België: Invertermodel P/N9332620009 3617 Air Trade Centre, Hoogstraat

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

TECHNISCHE FUNCTIE SPECIFICATIES PC BOARD LCD 4004XE COOL EN HEAT CONTROLLER AIRCONDITIONING SYSTEEM MODEL ASB

TECHNISCHE FUNCTIE SPECIFICATIES PC BOARD LCD 4004XE COOL EN HEAT CONTROLLER AIRCONDITIONING SYSTEEM MODEL ASB TECHNISCHE FUNCTIE SPECIFICATIES PC BOARD LCD 4004XE COOL EN HEAT CONTROLLER AIRCONDITIONING SYSTEEM MODEL ASB 1 Airned B.V., Ambachtsweg 17, 6581 AX Malden, t: 024-3582458 f: 024-3585911 e: info@airned.nl

Nadere informatie

AU24RIY AU25Y SU MO TU WE TH FR SA AU30Y/RIY

AU24RIY AU25Y SU MO TU WE TH FR SA AU30Y/RIY BEDIENINGSHANDLEIDING AU4RIY AU5Y AU0Y/RIY AU6Y/RIY AU45Y/RIY AU54Y/RIY AM PM 6 9 5 8 Bewaar deze handleiding zodat u ze achteraf nog kan raadplegen. 9G064 FUJITSU GENERAL LIMITED www.generalairco.nl INHOUD

Nadere informatie

Draadloos Clickkit Snelgids

Draadloos Clickkit Snelgids NL Draadloos Clickkit Snelgids Knoppen & display...1 Aan/uit...2 Klok instellen...2 Vloertemperatuur instellen...3 Huidige temperatuur aflezen...3 Vorstbescherming...4 Timercontrole activeren en instellen...5-6

Nadere informatie

TECHNISCHE GEGEVENS MAXIMALE FUNCTIONERINGS LIMIET

TECHNISCHE GEGEVENS MAXIMALE FUNCTIONERINGS LIMIET NL 20-06-2002 16:35 Pagina 66 Aandachtig dit instructieboekje doorlezen alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen Alleen op deze manier kunnen wij u de beste resultaten en de maximale

Nadere informatie

Verrijdbare airconditioning MIDEA. Handleiding

Verrijdbare airconditioning MIDEA. Handleiding Verrijdbare airconditioning MIDEA Handleiding Lees aandachtig de instructies en regels voor een veilige werking. Inhoud 1. VEILIGHEIDSREGELS 1 2. NAMEN VAN ONDERDELEN 2 3. ACCESSOIRES 2 4. WERKINGSPANEEL

Nadere informatie

Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E

Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E Gebruik van de afstandsbediening 1. Ga verstandig met de afstandsbediening om: houdt de afstandsbediening uit de buurt van vloeistoffen, laat de afstandsbediening

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning X Type Design MSX-xxHRN1

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning X Type Design MSX-xxHRN1 Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning X Type Design MSX-xxHRN1 Lees deze gebruikershandleiding a.u.b. zorgvuldig door, alvorens uw airconditioning in bedrijf te nemen. Bewaar deze zorgvuldig!

Nadere informatie

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 Installatie & Instructie Handleiding Editie 2008 15.07.2008 Rev. 1.0 Inhoudstafel 1. Handleiding voor de installatie...3 1.1 Aansluiting...3 1.2 Installatie

Nadere informatie

SATELLIET AIRCONDITIONER

SATELLIET AIRCONDITIONER Bedieningsvoorschrift SATELLIET AIRCONDITIONER VLOER- EN PLAFONDMODEL airconditioner ARY12LUAD ARY14LUAD ARY18LUAD ARY24LUAN ARY30LUAN ARY36LUAN ARY45LUAN ARY45LUAK ARY54LUAK condensingunit AOY12LMAKL

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING

BEDIENINGSHANDLEIDING TYPE AGYG09-12 - 14LV BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP www.fujitsuclimate. nl 2 OVERZICHT ONDERDELEN Fig. 1 Binnenunit Fig. 2 1. Bedieningspaneel 2. Keuzeschakelaar luchtuitblaas 3. MANUAL

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning Vertu Design

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning Vertu Design Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning Vertu Design Lees deze gebruikershandleiding a.u.b. zorgvuldig door, alvorens uw airconditioning in bedrijf te nemen. Bewaar deze zorgvuldig! INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

42HQE009 / 012 / 018 / 022

42HQE009 / 012 / 018 / 022 TEM P SPEE D MODE FAN CLOC K 42HQE009 / 012 / 018 / 022 C ON OFF BEDIENING Splitsysteem Hi-Wall binnen-unit Zie voor montageinstructies voor deze unit en de buiten-unit de betreffende handleidingen. Inhoud

Nadere informatie

Model EF-2000W Handleiding

Model EF-2000W Handleiding Thermic Dynamics Eco Class Heater Model EF-2000W Handleiding Waarschuwingen Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en dient niet gebruikt te worden voor andere doeleinden, zoals in een niet-huiselijke

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PC-ART EN PC-P2HTE AFSTANDBEDIENINGEN VOOR HITACHI SETFREE VRF EN UTOPIA SYSTEMEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING PC-ART EN PC-P2HTE AFSTANDBEDIENINGEN VOOR HITACHI SETFREE VRF EN UTOPIA SYSTEMEN GEBRUIKERSHANDLEIDING PC-ART EN PC-P2HTE AFSTANDBEDIENINGEN VOOR HITACHI SETFREE VRF EN UTOPIA SYSTEMEN 1 PC-P2HTE PC-ART(E) Functies van toetsen en display Ventilatorsnelheid: Indicatie van de ventilatorsnelheid

Nadere informatie

Aanvullende handleiding Comfort-luchtgordijn met CHIPS-regeling Model CA

Aanvullende handleiding Comfort-luchtgordijn met CHIPS-regeling Model CA Aanvullende handleiding Comfort-luchtgordijn met CHIPS-regeling Model CA Versie handleiding: 1.0 P a INLEIDING COMFORT-LUCHTGORDIJN MET CHIPS-REGELING 1.. Inleiding 1.1 Over deze aanvullende handleiding

Nadere informatie

CR143-RG58A

CR143-RG58A Ten gevolge van voortdurende verbetering van de producten, kunnen specificaties en ontwerp wijzigen zonder enige kennisgeving. Raadpleeg de verkoopafdeling of de fabrikant voor details. CR143-RG58A 202055091498

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. DEVIreg 550. Intelligente elektronische thermostaat. www.devi.com

Gebruikershandleiding. DEVIreg 550. Intelligente elektronische thermostaat. www.devi.com Gebruikershandleiding DEVIreg 550 Intelligente elektronische thermostaat www.devi.com Inhoudsopgave 1 Inleiding................. 4 1.1 Veiligheidsinstructies...... 6 2 Instellingen............... 7 2.1

Nadere informatie

Eenvoudige MA-afstandsbediening

Eenvoudige MA-afstandsbediening CITY MULTI-bedieningssysteem en Mitsubishi Mr. SLIM-airconditioners Eenvoudige MA-afstandsbediening Instructiehandleiding PAC-YT52CRA Voorzorgsmaatregelen... 2 Naam en functie van de onderdelen van de

Nadere informatie

GEBRUIKS- EN INSTALLATIE-INSTRUCTIES

GEBRUIKS- EN INSTALLATIE-INSTRUCTIES GEBRUIKS- EN INSTALLATIE-INSTRUCTIES TYPE: AUC-18UX4SGAA AUC-24UX4SZEA AUC-36UX4SAEA AUC-48UX6SPFA AUC-60UX6SPFA AUC-18CR4FUAA AUC-42CR4FEHA AUC-18HR4SUAA AUC-24HR4SZGA AUC-36HR6SAGA AUC-48HR6SPHA AUC-60HR6SPHA

Nadere informatie

HANDLEIDING PLAFOND/VLOERMODEL INVERTER INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

HANDLEIDING PLAFOND/VLOERMODEL INVERTER INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN INHOUD HANDLEIDING PLAFOND/VLOERMODEL INVERTER VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...1 EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES..3 FUNCTIONEEL OVERZICHT VAN DE ONDERDELEN..4 VOORBEREIDING......6 WERKING...8 WERKING VAN DE TIJDKLOK....12

Nadere informatie

HANDLEIDING (basis) AFSTANDSBEDIENING MET KABEL Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. ONDERDEELNR

HANDLEIDING (basis) AFSTANDSBEDIENING MET KABEL Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. ONDERDEELNR HANDLEIDING (basis) AFSTANDSBEDIENING MET KABEL Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Nederlands ONDERDEELNR. 9373329237-02 HANDLEIDING (basis) ONDERDEELNR. 9373329237-02 AFSTANDSBEDIENING MET

Nadere informatie

AC2400 Mobiele Caravanairco

AC2400 Mobiele Caravanairco Instructieboekje AC2400 Mobiele Caravanairco 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM caravanairco hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal

Nadere informatie

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel)

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) 1 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 1 Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 2 Gelieve deze handleiding grondig door te lezen alvorens het apparaat

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A

GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A Bedankt voor de aankoop van dit airconditioningsysteem. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door, voor het in gebruik nemen van de installatie.

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

AS09RIY AS12RIY AS14RIY AS18RIY

AS09RIY AS12RIY AS14RIY AS18RIY BEDIENI NGSHANDL EI DING A IR CON DIT ION E R AS09RIY ASRIY AS4RIY AS8RIY Bewaar deze handleiding zodat u ze later no g kunt raadplegen 9G054 FUJ ITSU GEN ERAL LIMITED - A OPERATION TIMER SUPER QUIET COIL

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

088U0214. NL Handleiding CF-RD Kamerthermostaat met display

088U0214. NL Handleiding CF-RD Kamerthermostaat met display 088U0214 NL Handleiding 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ610 Danfoss 03/2011 Inhoud 1. Functioneel overzicht.............................. 4 2. Installatie.......................................... 5 3.

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER Leiding Type Serie Ingebouwde leiding : AVXDB Smalle leiding : AVXDS, EH, MH FE

GIDS VOOR DE GEBRUIKER Leiding Type Serie Ingebouwde leiding : AVXDB Smalle leiding : AVXDS, EH, MH FE GIDS VOOR DE GEBRUIKER Leiding Type Serie Ingebouwde leiding : AVXDB Smalle leiding : AVXDS, EH, MH FE Airconditioner Ne DB98-26290A(1) Inhoud UW AIRCONDITIONER INSTELLEN Veiligheidsvoorschriften...............................................

Nadere informatie

airconditioner AGYG09LVCA AGYG12LVCA AGYG14LVCA condensingunit AOYG09LVCA AOYG12LVCA AOYG14LVLA

airconditioner AGYG09LVCA AGYG12LVCA AGYG14LVCA condensingunit AOYG09LVCA AOYG12LVCA AOYG14LVLA Bedieningsvoorschrift VLOERMODEL AIRCONDITIONER airconditioner AGYG09LVCA AGYG12LVCA AGYG14LVCA condensingunit AOYG09LVCA AOYG12LVCA AOYG14LVLA importeur voor België: koel-/ warmtepompmodel P/N9378532045

Nadere informatie

F2555-N F3255-N F4055-N

F2555-N F3255-N F4055-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 943 (2015/04) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

4 Knops afstandsbediening

4 Knops afstandsbediening Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 4 Knops afstandsbediening Well Straler Industrielaan 22 9320 Erembodegem info@wellstraler.be www.wellstraler.be Inhoudstafel

Nadere informatie

Techneco ELGA warmtepomp Gebruikershandleiding. Type 3.0

Techneco ELGA warmtepomp Gebruikershandleiding. Type 3.0 Techneco ELGA warmtepomp Gebruikershandleiding Type 3.0 April 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Introductie 1 2 Bediening binnenunit 2 3 Thermostaat instellen 3 3.1 Instelling controleren 3 3.2 Koelen of verwarmen

Nadere informatie

LCD scherm ve LCD scherm

LCD scherm ve LCD scherm scherm. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica zelf

Nadere informatie

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 944 (2015/05) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3

Nadere informatie

Espace bedrade regeling (230 volt)

Espace bedrade regeling (230 volt) Espace bedrade regeling (230 volt) Installatiehandleiding klokthermostaat. Espace klokthermostaat De fraai vormgegeven thermostaat is eenvoudig te bedienen met slechts vier toetsen en is standaard reeds

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Inverter split airconditioner Binnenunit MSF-..HRFN1-QR Buitendeel MOBA30-..HFN1-QR Gebruikershandleiding Lees Voor het gebruik van de airco aandachtig deze handleiding door en bewaar deze voor toekomstige

Nadere informatie

Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL

Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie

Bestuur uw warmtepomp op afstand

Bestuur uw warmtepomp op afstand Wi-Fi Module handleiding Energy Eco Bestuur uw warmtepomp op afstand Inhoud 1. Beschrijving van de Wi-Fi module..1 2. Installatie van de applicatie. 2 3. Configuratie van de verbinding...7 4. Instructie

Nadere informatie

PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0

PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0 PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0 Nederlandse vertaling door: noskos (BBQ-NL.com) voor probbqshop.nl 1. Kenmerken van de PartyQ! 3 2. Installatie en Bediening! 3 3. Temperatuurvoeler!

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING "SUPER HEALTH" MONOSPLIT MODELLEN:

GEBRUIKSHANDLEIDING SUPER HEALTH MONOSPLIT MODELLEN: WAND AIRCONDITIONERS (SPLIT SYSTEMEN, AIR-TO-AIR, WARMTEPOMP) GEBRUIKSHANDLEIDING "SUPER HEALTH" MONOSPLIT MODELLEN: HKEI - HCNI 262 G HKEI - HCNI 352 G AUTO COOL DRY HEAT TEMP MODE ON/OFF FAN SPEED SWING

Nadere informatie

TYPE ASYG 7-14 LMCA BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP. Heating. Cooling. Caring.

TYPE ASYG 7-14 LMCA BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP. Heating. Cooling. Caring. 3727 TYPE ASYG 7-14 LMCA BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP Heating. Cooling. Caring. Inhoudsopgave 1. Voorzorgsmaatregelen 3 2. Benaming en functie van onderdelen, de binnenunit 4 3. Benaming

Nadere informatie

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Overzicht U kunt een onderdeel slechts wijzigen wanneer het knippert in het display. Duw de knoppen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Air Trade Centre. ASG/ASOG ASGI/ASOGI

Gebruikershandleiding Air Trade Centre. ASG/ASOG ASGI/ASOGI Gebruikershandleiding Air Trade Centre. ASG/ASOG ASGI/ASOGI Dank u voor het kiezen van de ATC Airconditioning Unit, voor een correcte werking verzoeken wij u deze gebruikers handleiding voor ingebruikname

Nadere informatie

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A GEBRUIKERSMANUAAL 1. Beschrijving van de Aanraakscherm aan de wand (Touch LCD Wall Controller) Aanraakscherm aan de wand is een accessoire van de

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING TH8320U1008 Chronotherm Vision voor verwarmen/koelen. Klokthermostaat voor verwarmings-koelingsregeling incl. warmtepompregeling

GEBRUIKERSHANDLEIDING TH8320U1008 Chronotherm Vision voor verwarmen/koelen. Klokthermostaat voor verwarmings-koelingsregeling incl. warmtepompregeling GEBRUIKERSHANDLEIDING TH8320U1008 Chronotherm Vision voor verwarmen/koelen Klokthermostaat voor verwarmings-koelingsregeling incl. warmtepompregeling Deze thermostaat is in staat om zowel een verwarmings-

Nadere informatie

LCD scherm va LCD scherm

LCD scherm va LCD scherm scherm 1. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING R410A HTFI 351 GR HTFI 531 GR HTBI 711 GR HTBI 1061 GR HTBI 1221 GR

GEBRUIKSHANDLEIDING R410A HTFI 351 GR HTFI 531 GR HTBI 711 GR HTBI 1061 GR HTBI 1221 GR 4-ZIJDIGE CASSETTE AIRCONDITIONERS MONOSPLIT SYSTEMEN, AIR-TO-AIR, WARMTEPOMP GEBRUIKSHANDLEIDING COMMERCIAL MODELLEN MET R410A R410A HTFI 351 GR HTFI 531 GR C HTBI 711 GR HTBI 1061 GR HTBI 1221 GR WAARSCHUWING

Nadere informatie

Aquachill 200. Voor uw veiligheid. Onderdeel lijst. Gebruiksaanwijzingen / Garantie. AquaChill 200. Power source. Eigenschappen :

Aquachill 200. Voor uw veiligheid. Onderdeel lijst. Gebruiksaanwijzingen / Garantie. AquaChill 200. Power source. Eigenschappen : ELECTRIC Chiller Aquachill 200 Eigenschappen : Gebruiksaanwijzingen / Garantie 1. Thermo-elektrische Koelagregaat 2. Voor zoet- en zeewater aquariums 3. Micro-processor gestuurd 4. Geluidsarm - Gemakkelijk

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

RESIDENTIAL AIR-CONDITIONING

RESIDENTIAL AIR-CONDITIONING High Performance RESIDENTIL IR-CONDITIONING Inverter -split System eáöü=méêñçêã~ååé=^áêj ` çåçáí áçåáåö 60Hz 14R02E Inverter Warmtepomp Model P Series R410 SRK25ZMP-S, SRK35ZMP-S SRK45ZMP-S Nieuw SRC25ZMP-S,

Nadere informatie

Handleiding SCVU2 1. VEILIGHEID 2. TECHNISCHE KENMERKEN SCVU 2

Handleiding SCVU2 1. VEILIGHEID 2. TECHNISCHE KENMERKEN SCVU 2 Handleiding SCVU2 Wij danken U voor het vertrouwen dat u stelt in de aankoop van dit toestel en hopen dat dit toestel volledig beantwoordt aan uw wensen. 1. VEILIGHEID Dit apparaat is niet bedoeld voor

Nadere informatie

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Temperatuurregeling van aangesloten toestellen BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN ingebouwde temperatuurvoeler Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Toepassingsvoorbeelden: Elektrische

Nadere informatie