ASP09RIY ASP12RIY ASP18RIY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASP09RIY ASP12RIY ASP18RIY"

Transcriptie

1 BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER ASP09RIY ASP12RIY ASP18RIY Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2069 FUJITSU GENERAL LIMITED -

2 Fig. 1 D 1 Fig = AB C OPERATION TIMER AIR CLEAN COIL # Fig. 3 Fig. 5 9 G H I J Fig. 4 Fig. 6 K Ÿ ( ) + _ ª º Fig. 7 fi fl To facilitate explanation, the accompanying illustration has been drawn to show all possible indicators; in actral operation, however, the display will only show those indicators appropriate to the current operation. 2

3 OVERZICHT ONDERDELEN Fig.1 Binnenunit Fig Bedieningspaneel 2. MANUAL AUTO knop Fig Indicator 4. Signaalontvanger bediening 5. OPERATION controlelampje (rood) 6. TIMER controlelampje (groen) 7. AIR CLEAN controlelampje (groen) 8. COIL DRY controlelampje (oranje) 9. Aanzuigrooster (Fig. 4) 10. Luchtfilter 11. Uitblaasklep (verticale luchtstroom) 12. Uitblaaskleppen voor horizontale luchtstroom (achter klep voor verticale luchtstroom) 13. Afvoerpijp 14. Elektrische luchtfilter 15. Aansluitstekker 16. Netsnoer Fig Aanzuig 18. Uitblaas 19. Leidingsysteem 20. Afvoerleiding (onderaan) Fig Infrarood signaalzender 22. MASTER CONTROL toets 23. FAN CONTROL toets 24. START/STOP toets 25. AIR CLEAN toets 26. COIL DRY toets 27. SET toets 28. Temperatuursinstelling (V/Λ) 29. SLEEP toets 30. SWING toets 31. TIMER MODE toets 32. TEST SET toets (+/-) 33. TEST RUN toets 34. CLOCK ADJUST toets 35. RESET toets Fig Display afstandsbediening 37. Temperatuursinstelling 38. Overgangsdisplay 39. Bedrijfsmodus 40. Display ventilatiesnelheid 41. AIR CLEAN display 42. SWING display 43. COIL DRY display 44. TIMER MODE display 45. SLEEP display 46. Klok display 3

4 INHOUD Overzicht onderdelen 3 Veiligheidsvoorschriften 4 Eigenschappen en functies 5 Voorbereiding 6 Bediening 7 Werking timer 10 Werking Sleep timer 12 Regelen van de luchtstroomrichting 13 Zwaaifunctie 14 Coil Dry functie 14 Automatische handbediening 15 Reiniging en onderhoud 15 Foutopsporing 21 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN!GEVAAR! - Probeer deze airco niet zelf te installeren. - De onderdelen in dit toestel zijn niet bedoeld om door de gebruiker te worden gerepareerd of vervangen. - Als u verhuist, vraag dan aan een vakbekwaam servicetechnicus de unit los te koppelen en te installeren. - Blijf niet te lang staan in een directe koele luchtstroom, anders ontstaat er gevaar voor onderkoeling. - Steek nooit vingers of voorwerpen in de uitlaatopening of luchttoevoerroosters. - Start en stop de airconditioner niet door het netsnoer in te steken of uit te trekken. - Let erop het netsnoer niet te beschadigen. - Stel in geval van bedrijfsstoring (brandlucht enz.) de unit ogenblikkelijk buiten werking, trek het netsnoer uit en raadpleeg een servicetechnicus.!opgelet! - Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het gebruik. - Richt de luchtstroom niet op open haarden of verwarmingstoestellen. - Klim niet op de airconditioner of plaats er geen voorwerpen op. - Hang nooit voorwerpen aan de binnenunit. - Zet geen bloemvazen of waterreservoirs boven op de airconditioners. - Breng de airconditioner nooit in direct contact met water. - Bedien de airconditioner nooit met natte handen. - Trek niet aan het netsnoer. - Verbreek de aansluiting met de voeding als u de unit een lange tijd niet gebruikt. - Controleer of de installatie in goede staat verkeert. - Plaats geen dieren of planten in de directe luchtstroom. - Het afvoerwater van de airconditioner is niet drinkbaar. - Gebruik de unit nooit in bewaar- of bergplaatsen van levensmiddelen, planten of dieren, precisieapparatuur of kunstwerken. - Tijdens het verwarmen worden de aansluitkranen warm: voorzichtig! - Oefen geen zware druk op de radiatorlamellen uit. - Gebruik de unit nooit zonder filters. - Belemmer of bedek nooit het luchttoevoerrooster en de uitlaatopening. - Installeer de binnen- en buitenunit op ten minste 1 meter van elektrische apparatuur. - Installeer de airconditioner niet bij een open haard of een ander verwarmingstoestel. - Installeer de binnen- en buitenunit op een voor kinderen onbereikbare plaats. - Gebruik geen brandbare producten in de buurt van de airconditioner. 4

5 EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES Inverter Bij het opstarten van het toestel wordt een sterke luchtstroom gebruikt om de kamer op de gewenste temperatuur te brengen. Nadien zal het toestel automatisch op een lagere luchtstroom overschakelen om een economisch verbruik en comfortabele werking te verkrijgen. Coil Dry functie De binnenunit kan gedroogd worden door de COIL DRY knop op de bediening in te drukken, om bacterie- en schimmelvorming te voorkomen. Auto Changeover De verschillende functies (koelen, verwarmen, drogen, ) zijn ingesteld om automatisch de ingestelde temperatuur te verkrijgen en deze ook te behouden. Program timer De program timer maakt het mogelijk om de OFF timer en de ON timer in 1 reeks te gebruiken, waarin van de OFF timer naar de ON timer en van de ON timer naar de OFF timer overgeschakeld kan worden binnen een tijdsperiode van 24u. Sleep timer Wanneer de SLEEP toets is ingedrukt tijdens de Heating modus zal de temperatuur geleidelijk verminderen tijdens de werking van de airconditioner. Tijdens de Cooling modus verhoogt de temperatuur geleidelijk als de airconditioner in werking is. Als de ingestelde tijd bereikt is, zal het toestel automatisch uitgeschakeld worden. Draadloze bediening Een draadloze bediening geeft de mogelijkheid om de airconditioner van overal te bedienen. Swing functie De uitblaasklep beweegt automatisch. De verschillende richtingen (naar boven, naar beneden, naar links, naar rechts) kunnen geselecteerd worden met de bediening. Verwijderbaar openingspaneel Het openingspaneel van de binnenunit kan verwijderd worden om reiniging en onderhoud makkelijker te laten verlopen. Schimmelwerend filter Het luchtfilter is behandeld tegen schimmelvorming voor een schoner gebruik en eenvoudiger onderhoud. Super quiet functie Wanneer de SUPER QUIET toets wordt ingedrukt start de unit deze functie. De luchtstroom van de binnenunit wordt verminderd zodat deze stiller kan functioneren. Luchtzuivering functie Deze airconditioner kan snel de lucht zuiveren. Elektronisch luchtfilter Om binnenin de stofafscheider te plaatsen. Zie pagina 16 voor meer info ivm het plaatsen van het filter. Het filter wordt elektrisch geladen om vuil, stof en onaangename geurtjes uit de lucht te kunnen verwijderen. Het vermindert ook bacterievorming. 5

6 VOORBEREIDING De voeding aansluiten Steek de aansluitstekker in een stopcontact of zet de hoofdvoedingschakelaar aan. Batterijen plaatsen (R03/LR03x2) 1. Maak het batterijdeksel aan de achterzijde van de afstandsbediening open. (schuif het deksel open in de richting van de pijl) 2. Plaats 2 nieuwe batterijen. (let op de polariteit +/-) 3. Sluit het batterijdeksel weer. Tijd instellen 1. Druk de CLOCK ADJUST knop in. (fig.5 nr.59) Gebruik een balpen of een klein puntig voorwerp om de knop in te drukken. 2. Maak gebruik van de SET TIME knoppen +/- (fig.5 nr. 54) om de tijd in te stellen. + knop: tijdinstelling verhogen - knop: tijdinstelling verlagen 3. Druk de SET toets in. (fig.5 nr.55) Hiermee is de tijd ingesteld en begint de klok te lopen. Gebruik van de afstandsbediening - Richt de afstandsbediening op de infrarood-signaalontvanger om de unit te bedienen. - Bereik: ca.7 meter - Als de airconditioner het signaal goed heeft ontvangen, hoort u een pieptoon. - Als u geen pieptoon hoort, moet u de knop op de afstandsbediening nogmaals indrukken. Houder afstandsbediening 1. Monteer de houder 2. Steek de bediening er in 3. Neem de afstandsbediening uit de houder (bij handmatig gebruik) 6

7 BEDIENING De werkingsmodus instellen 1. Druk de START/STOP knop in. Het OPERATON controlelampje van de binnenunit (rood) zal oplichten. De airconditioner begint te werken. 2. Druk de MASTER CONTROL knop in om de gewenste modus te selecteren. Elke keer de knop wordt ingedrukt, verandert de modus in deze volgorde: Na 3 seconden verschijnt het volledige display opnieuw. De thermostaat instellen Druk de SET TEMPERATURE knop in (fig.5 nr.36) Λ: thermostaatinstelling verhogen V: thermostaatinstelling verlagen Instelbereik thermostaat: - AUTO C - HEATING C - COOLING/DRY C In de bedrijfsmodus Fan (ventileren) kan de kamertemperatuur niet worden ingesteld via de thermostaat (de temperatuur staat niet op het display). Na 3 seconden verschijnt het volledige display opnieuw. De thermostaatinstellingen moeten als standaardinstellingen beschouwd worden en kunnen een beetje afwijken van de eigenlijke kamertemperatuur. De ventilatiesnelheid instellen Druk de FAN CONTROL knop in (fig.5 nr.47) Bij elke druk op de knop verandert de ventilatiesnelheid in deze volgorde: Na 3 seconden verschijnt het volledige display opnieuw. Auto ventilatiesnelheid: HEATING: de ventilator verspreidt zo optimaal mogelijk warme lucht. Wanneer de luchttemperatuur die van de binnenunit komt laag is, zal de ventilator aan zeer lage snelheid werken. COOLING: als de kamertemperatuur de thermostaatinstelling benadert, vermindert de ventilatiesnelheid. FAN: de ventilator draait tegen lage snelheid. Bij het opstarten van de Heating modus en tijdens de Monitor functie zal de ventilator aan zeer lage snelheid draaien. 7

8 SUPER QUIET functie De SUPER QUIET functie start. De binnenunit blaast minder krachtig uit voor een stillere werking. - SUPER QUIET functie kan niet gebruikt worden tijdens DRY modus. (dit geldt ook wanneer DRY functie wordt geselecteerd tijdens AUTO mode functie). - Tijdens de SUPER QUIET functie zal de verwarming- en koelingcapaciteit iets lager zijn. Als de ruimte niet opwarmt/afkoelt tijdens de SUPER QUIET functie moet de ventilatiesnelheid aangepast worden. Werking stoppen Druk de START/STOP knop in (fig.5 nr.35). Het INDICATOR controlelampje zal uitgaan. Over de AUTO CHANGEOVER functie AUTO: - Wanneer de functie AUTO CHANGEOVER geselecteerd is, zal de ventilator ongeveer 1min. aan een zeer lage snelheid draaien. Gedurende deze tijd zal het toestel de ruimtecondities detecteren en de gepaste functie selecteren. -> COOLING of DRY functie: wanneer het verschil in temperatuur tussen de thermostaatinstelling en de eigenlijke kamertemperatuur meer dan 2 C is. -> MONITOR functie: wanneer het verschil in temperatuur tussen de thermostaatinstelling en de eigenlijke kamertemperatuur ±2 C is. -> HEATING functie: wanneer het verschil in temperatuur tussen de thermostaatinstelling en de eigenlijke kamertemperatuur minder dan 2 C is. - Wanneer de kamertemperatuur de thermostaatinstelling nadert, begint de airconditioner in MONITOR functie te werken. In deze modus draait de ventilatior aan zeer lage snelheid. Als de kamertemperatuur nadien verandert, zal de airconditioner opnieuw de gepaste functie selecteren om de temperatuur aan te passen aan de thermostaatinstelling. - Als de functie die door het toestel wordt geselecteerd niet naar wens is, kan een andere functie geselecteerd worden. (HEAT,COOL, DRY, FAN) - Wanneer de AUTO CHANGEOVER functie wordt gestart bij een temperatuur lager dan 10 C, kan de Cooling functie niet gestart worden. (Heating of Monitor functie zijn wel mogelijk) - Als de airconditioner in de Cooling functie wordt gebruikt bij een buitentemperatuur lager dan 10 C moet de functie COOL geselecteerd worden. Over de MODE functie HEATING: - Wordt gebruikt om de ruimte te verwarmen. - Wanneer de HEATING functie is geselecteerd, zal de airconditioner 3 tot 5 minuten met zeer lage ventilatiesnelheid draaien, nadien wordt overgeschakeld naar de ingestelde snelheid. Deze tijdspanne is voorzien om de binnenunit te laten opwarmen vooraleer op volle kracht te kunnen werken. - Wanneer de kamertemperatuur laag is, kan er ijsvorming ontstaan op de buitenunit waardoor de werking van het toestel zal verminderen. Om dit ijs te verwijderen, zal het toestel automatisch regelmatig in ontdooifunctie gaan. Tijdens de AUTOMATIC DEFROSTING functie zal het OPERATION controlelampje knipperen en zal de HEAT functie onderbroken worden. 8

9 Tijdens HEATING functie: Stel de thermostaatinstelling op een hogere temperatuur in dan de actuele kamertemperatuur. De HEATING functie zal niet werken wanneer de thermostaatinstelling lager is dan de kamertemperatuur. COOLING: - Wordt gebruikt om de ruimte te koelen. Tijdens COOLING functie: Stel de thermostaatinstelling op een lagere temperatuur in dan de actuele kamertemperatuur. De COOLING functie zal niet werken wanneer de thermostaatinstelling hoger is dan de kamertemperatuur. (in COOLING functie zal enkel de ventilator werken) DRY: - Wordt gebruikt om de ruimte zachtjes te koelen tijdens de ontvochtiging. - U kan niet verwarmen tijdens de DRY functie. - Tijdens de DRY functie zal het toestel aan lage snelheid werken. Om de luchtvochtigheid van de ruimte aan te passen, zal de ventilatie van de binnenunit af en toe stoppen of aan lagere snelheid draaien. Tijdens DRY functie: Stel de thermostaatinstelling op een lagere temperatuur in dan de actuele kamertemperatuur. De DRY functie zal niet werken wanneer de thermostaatinstelling hoger is dan de kamertemperatuur. FAN: - Wordt gebruikt om lucht door de ruimte te laten circuleren. Tijdens FAN functie: Het toestel kan niet gebruikt worden om de ruimte te koelen of te verwarmen. FUNCTIE LUCHTZUIVERING Gebruik de Air Cleaning modus als u vuil, stof, wil elimineren of gewoonweg de lucht wil zuiveren. 1. Druk de START/STOP knop in. Het OPERATION controlelampje (rood) gaat branden. (als de unit reeds in werking is, gaat u meteen verder met stap 2) 2. Druk de AIR CLEAN knop in. Het AIR CLEAN controlelampje (groen) gaat branden. - Airconditioner en luchtzuivering werken gelijktijdig. Luchtzuivering stoppen Druk de AIR CLEAN knop opnieuw in. Het AIR CLEAN controlelampje (groen) zal uitgaan. - Dit stopt enkel de luchtzuivering, de airconditioner blijft in werking. Airconditioner ook stoppen Druk de START/STOP knop in. Het OPERATION controlelampje (rood) zal uitgaan. - De volgende keer de START/STOP knop wordt ingedrukt zullen de airconditioner en de luchtzuivering beide terug in werking treden. 9

10 Luchtzuivering - Tijdens de werking produceert het toestel een kleine hoeveelheid ozon die waargenomen kan worden. - Als het toestel in combinatie met een ultrasonische ontvochtiger gebruikt wordt, kunnen witte deeltjes zich vasthechten op het plasmafilter. Wanneer dit gebeurt, moet het filter zo snel mogelijk gereinigd worden. - De luchtzuiveringsfunctie kan geen gassen uit de lucht zuiveren. Tijdens de werking moet de ruimte regelmatig verlucht worden om verstikking te voorkomen. - Als het aanzuigfilter tijdens de werking verwijderd wordt, zal een beveiliging in werking treden en de unit stoppen. Na een tijdje zal het AIR CLEAN controlelampje knipperen. Gebruik de START/STOP knop op de bediening om de werking te stoppen. Installeer het aanzuigfilter en druk weer op de START/STOP knop om de werking te herstarten. - Gebruik de FAN CONTROL knop om de ventilatiesnelheid aan te passen. De plasma unit werkt het meest efficiënt aan de hoogste ventilatiesnelheid. - Het AIR CLEAN controlelampje (groen) gaat knipperen wanneer het plasmafilter dient gereinigd te worden. WERKING TIMER Kijk of de afstandsbediening op de juiste datum en tijd ingesteld staat voordat u de timerfunctie gebruikt. Gebruik OFF TIMER/ON TIMER Open het klepje van de afstandsbediening om de timer functie in te stellen. 1. Druk de START/STOP toets in (als de unit al aan staat, ga dan verder met stap 2) Het OPERATION controlelampje (rood) van de binnenunit zal oplichten. 2. Druk de TIMER MODE toets in om de functie ON timer of OFF timer te selecteren. De TIMER functie verandert in deze volgorde iedere keer de knop wordt ingedrukt: Het TIMER controlelampje (groen) van de binnenuit zal oplichten. 3. Gebruik de TIMER SET knoppen om de gewenste AAN- en UIT-tijd in te stellen. Stel de tijd in wanneer het TIME display knippert (display knippert gedurende 5 seconden) + knop: om tijdinstelling te verhogen - knop: om tijdinstelling te verlagen Na 5 seconden zal het volledige display weer verschijnen. Timer functie annuleren: Gebruik de TIMER knop om CANCEL te selecteren. De airconditioner werkt opnieuw normaal. De timer instellingen veranderen: Voer stappen 2 en 3 uit. De airconditioner stoppen terwijl de timer in werking is: Druk de START/STOP knop in. 10

11 De werkingscondities veranderen: Als u de werkingscondities wil veranderen nadat de timer is ingesteld, wacht dan tot het volledige display weer verschijnt, druk dan de correcte knoppen in om de instellingen te veranderen. Gebruik van de PROGRAM timer 1. Druk op de START/STOP knop (als de unit al aan staat, ga dan verder met stap 2) Het OPERATION lampje (rood) van de binnenunit begint te branden. 2. Stel de gewenste AAN- en UIT-tijd in. Lees het deel Gebruik OFF timer/on timer om de gewenste modus en tijd in te stellen. Het TIMER controlelampje (groen) van de binnenunit zal oplichten. 3. Druk de TIMER MODE knop in om PROGRAM timer functie te selecteren. (OFF -> ON of OFF <- ON zal verschijnen). Op het display zal afwisselend OFF timer en ON timer verschijnen, daarna verschijnt de ingestelde tijd van de eerste functie. - De PROGRAM timer begint te werken (als de ON timer als eerste ingesteld staat, zal de unit op dit moment stoppen). Na 5 seconden verschijnt het volledige display opnieuw. Timer functie annuleren: Gebruik de TIMER MODE knop om CANCEL te selecteren. Timer instellingen veranderen: 1. Volg de instructies in het deel Gebruik ON timer of OFF timer om de timer instelling te selecteren die u wenst te veranderen. 2. Druk de TIMER MODE knop in om OFF -> ON of OFF <- ON te selecteren. De airconditioner stoppen terwijl de timer in werking is: Druk de START/STOP knop in. De werkingscondities veranderen: Als u de werkingscondities wil veranderen nadat de timer is ingesteld, wacht dan tot het volledige display weer verschijnt, druk dan de correcte knoppen in om de instellingen te veranderen. Over de PROGRAM TIMER - Met de PROGRAM timer kunt u functies van de OFF timer en de ON timer in één enkele bewerking combineren. Bijvoorbeeld om binnen een periode van 24u over te schakelen van OFF timer naar ON timer of omgekeerd. - De TIMER functie die het eerst in werking zal treden, is diegene die het dichtst bij de huidige tijd ingesteld is. De volgorde wordt aangegeven door de pijl op het display van de bediening. (OFF -> ON of OFF <- ON) - De PROGRAM timer kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de airconditioner automatisch te doen stoppen (OFF timer) nadat u gaat slapen, om dan automatisch te starten (ON timer) s morgens voor u ontwaakt. 11

12 WERKING SLEEP TIMER In tegenstelling tot de andere timer functies, kunt u met de SLEEP timer bepalen hoe lang de airconditioner blijft doorwerken alvorens te worden uitgeschakeld. Gebruik van de SLEEP timer Druk op de SLEEP knop terwijl de airconditioner werkt of uit staat. Elke keer u de knop indrukt, verandert de tijd als volgt: Het OPERATION lampje (rood) en het TIMER lampje (groen) gaan branden. De timer annuleren: Gebruik de TIMER MODE knop om CANCEL te selecteren. De airconditioner gaat opnieuw in normale werking. De airconditioner stoppen terwijl de timer in werking is: Druk op de START/STOP knop. De timer instellingen veranderen Druk de SLEEP knop opnieuw in en verander de instellingen met de TIMER SET knoppen (+/-). Stel de tijd in wanneer het TIMER MODE display knippert (dit zal gedurende 5 seconden knipperen) + knop: tijdinstelling verhogen - knop: tijdinstelling verlagen Na 5 seconden zal het volledige display opnieuw verschijnen. Over SLEEP timer Om overvloedige verwarming of koeling te voorkomen, zal de SLEEP timer de thermostaatinstellingen automatisch aanpassen gedurende de vooraf ingestelde periode. Wanneer de ingestelde tijd is verlopen, zal de airconditioner volledig stoppen. TIJDENS HET VERWARMEN: Wanneer de SLEEP timer is ingesteld, wordt de thermostaatinstelling iedere 30 minuten automatisch met 1 C verlaagd. Als de thermostaatinstelling in totaal met 4 C is gedaald, blijft deze instelling behouden tot na afloop van de ingestelde tijdsduur, waarna de unit automatisch uitschakelt. TIJDENS HET KOELEN EN DROGEN: Wanneer de SLEEP timer is ingesteld, wordt de thermostaatinstelling iedere 60 minuten automatisch met 1 C verhoogd. Als de thermostaatinstelling in totaal met 2 C is verhoogd, blijft deze instelling behouden tot na afloop van de ingestelde tijdsduur, waarna de unit automatisch uitschakelt. 12

13 REGELEN VAN DE LUCHTSTROOMRICHTING De verticale (op-neer) luchtstroom kan worden aangepast met de SET knoppen op de afstandsbediening. De horizontale luchtstroom (links-rechts) kan manueel worden aangepast door de uitblaaskleppen te verplaatsen. De airconditioner moet in werking zijn en de verticale uitblaaskleppen mogen niet bewegen wanneer er aanpassingen aan de horizontale luchtstroomrichting worden gedaan. Regelen van de verticale uitblaas Druk op de SET knop. Telkens als de knop wordt ingedrukt verandert de luchtstroomrichting als volgt: Verschillende instellingen luchtstroomrichting: 1,2,3 : Tijdens Cooling/Dry modus 4,5,6,7 : Tijdens Heating modus 1,2,3,4,5,6,7 : Tijdens Fan modus Het display van de afstandsbediening verandert niet! - Aanpassingen aan de luchtstroomrichting binnen het bereik zoals op de tekening wordt weergegeven. - De verticale luchtstroom wordt automatisch ingesteld zoals weergegeven, volgens de geselecteerde functie: -tijdens Cooling/Dry modus: horizontale uitblaas (1) -tijdens Heating modus : neerwaartse uitblaas (7) - Tijdens de AUTO mode functie wordt er de eerste minuut horizontaal uitgeblazen, de luchtstroomrichting kan op dat moment nog niet veranderd worden.!gevaar! - Steek nooit vingers of voorwerpen in de uitlaatopening, aangezien de ventilator tegen hoge snelheid draait en zo verwondingen kan veroorzaken. - De verticale uitblaaskleppen moet u aanpassen met de SET knop van de afstandsbediening. Als u probeert om deze manueel aan te passen kan dit de goede werking verstoren. Zet in dit geval de unit uit en start opnieuw op. Daarna zouden de kleppen weer correct moeten werken. - Let er op dat in de Cooling en Dry modus de uitblaaskleppen niet voor langere tijd in de Heating-positie (4 7) blijven staan, zo wordt er condensatie gevormd op de uitblaaskleppen en lekken de waterdruppels uit de airconditioner. Als de uitblaaskleppen langer dan 30 minuten in de Heating-positie blijven staan, keren ze automatisch terug naar de juiste positie. - Als het toestel gebruikt wordt in een ruimte met kleine kinderen, oudere of zieke personen moeten de luchtstroomrichting en de kamertemperatuur aangepast worden ingesteld. 13

14 Regelen van de horizontale uitblaas Aanpassen van de horizontale uitblaaskleppen. Verplaats de horizontale uitblaaskleppen zodat u de luchtstroom in de gewenste richting krijgt.!gevaar! Let erop dat de airconditioner helemaal gestopt is vooraleer de horizontale uitblaaskleppen aan te passen. GEBRUIK VAN DE ZWAAIFUNCTIE Start de airconditioner eerst op voor u deze functie uitvoert. Selecteren van de SWING functie Druk op de SWING knop. Het SWING display gaat branden. In deze modus zullen de uitblaaskleppen automatisch aangepast worden zodat zowel horizontaal als verticaal wordt uitgeblazen. Stoppen van de SWING functie Druk de SWING knop opnieuw in. Het SWING display gaat uit. De luchtstroomrichting wordt weer aangepast aan de oorspronkelijke instelling. Over de SWING functie: Cooling/Dry modus: Bereik tussen (1) en (3) Heating modus : Bereik tussen (3) en (7) Als de ventilatoren niet of aan zeer lage snelheid draaien, kan de swing functie tijdelijk stoppen. COIL DRY FUNCTIE De binnenunit kan gedroogd worden door op de afstandsbediening de COIL DRY knop in te drukken, zo worden bacteriën en schimmel vermeden. De COIL DRY functie zal ongeveer 20 minuten duren en automatisch stoppen. Coil Dry functie selecteren Druk de COIL DRY knop in tijdens of na de werking. Het COIL DRY display zal oplichten en uitgaan na 20 minuten. Coil Dry functie annuleren Druk de START/STOP knop in tijdens de COIL DRY functie. De COIL DRY functie stopt en het display gaat uit. Over Coil Dry functie: - Als u de COIL DRY knop opnieuw indrukt tijdens de werking kan de functie gereset worden. - De COIL DRY functie heeft geen ontsmettende werking en verwijdert ook de bestaande bacteriën niet. 14

15 AUTOMATISCHE HANDBEDIENING Gebruik de MANUAL AUTO functie als de afstandsbediening zoek is geraakt of niet beschikbaar is. Gebruik van het bedieningspaneel op het toestel Druk de MANUAL AUTO knop in op het bedieningspaneel van het toestel. Druk de MANUAL AUTO knop nogmaals in om de werking te stoppen (bedieningspanelen bevinden zich binnenin het frontpaneel) - Als de airconditioner wordt geregeld via het hoofdbedieningspaneel van het toestel functioneert deze in dezelfde modus als met de AUTO functie op de afstandsbediening. - De ventilatiesnelheid staat ingesteld op AUTO en de thermostaat op standaard (24 C) REINIGING EN ONDERHOUD!OPGELET! - Het toestel moet uitgeschakeld zijn en de aansluitstekker uit het stopcontact gehaald worden vooraleer de airconditioner gereinigd kan worden. - Let erop dat het aanzuigrooster veilig geïnstalleerd wordt. - Bij het verplaatsen of verwijderen van de luchtfilters mag de warmtewisselaar niet aangeraakt worden, dit kan ernstige verwondingen veroorzaken. Aanzuigroosters reinigen 1. Verwijder het aanzuigrooster - Plaats uw vingers aan beide uiteinden van het rooster en hef het op. Als het rooster halfweg de beweging stropt, mag u het verder opwaarts bewegen. - Hef het rooster op zodat het horizontaal komt te staan. 2. Reinig met water Verwijder het stof met de stofzuiger, reinig het toestel met warm water en droog het daarna af met een droge, zuivere doek. 3. Plaats het rooster terug - Druk de knopjes volledig in. - Hou het rooster horizontaal en klik het vast aan de bovenkant van het paneel. 15

16 - Druk op de plaats met de pijl aangeduid en sluit het aanzuigrooster. Luchtfilter reinigen 1. Open het aanzuigrooster en neem het luchtfilter er uit. Hef het luchtfilter op met het hendeltje, maak de onderliggende haakjes los en haal het luchtfilter er uit. 2. Verwijder het stof met een stofzuiger of was het filter. Na het wassen moet het luchtfilter gedroogd worden op een schaduwrijke plaats. 3. Plaats het luchtfilter terug en sluit het aanzuigrooster. - Druk het luchtfilter correct in het paneel, let er op dat de haakjes terug op de juiste plaats zitten. - Sluit het aanzuigrooster. - Stof kan uit het luchtfilter verwijderd worden met een stofzuiger of door het te reinigen met een mild schoonmaakmiddel en warm water. Als u het filter reinigt met water moet het goed laten drogen op een schaduwrijke plaats alvorens het terug te plaatsen. - Als stof zich opgehoopt heeft op het luchtfilter zal de uitblaas verminderen waardoor de werking minder efficiënt wordt en het geluidsniveau verhoogt. - Tijdens de normale modus moeten de luchtfilters elke 2 weken gereinigd worden. - Vuil en stof kan zich in de unit accumuleren wanneer deze een lange periode gebruikt wordt, de werking van de unit kan hierdoor afnemen. Het is aan te raden om naast uw eigen reiniging en onderhoud, geregeld een nazicht te laten doen, voor meer informatie kan u terecht bij vakbekwame servicetechnici. - Gebruik geen water van meer dan 40 C, ruwe voorwerpen of agressieve schoonmaakmiddelen bij de reiniging van het toestel. - Spuit geen insecticiden of haarspray in de richting van het toestel. - Wanneer u het toestel langer dan een maand niet gaat gebruiken, laat dan de ventilatoren minstens een halve dag draaien, zo kunnen de interne delen grondig drogen. 16

17 REINIGEN PLASMA LUCHTFILTER!WAARSCHUWING! Controleer of de stroomtoevoer is afgesloten vooraleer u het plasmafilter gaat reinigen om elektrische schokken te voorkomen.!opgelet! - Zorg ervoor dat het filter correct geplaatst is vooraleer het te reinigen. Indien niet, dan kan deze vallen en ernstige verwondingen veroorzaken. - Steek uw vingers niet tussen het plasmafilter en de warmtewisselaar, dit kan ernstige verwondingen veroorzaken. LUCHTFILTER CONTROLE FUNCTIE - Deze functie wordt weergegeven door het knipperen van het AIR CLEAN controlelampje (groen), dit duidt aan dat het toestel onderhoud nodig heeft. Nadat het toestel zo n 400u gedraaid heeft, zal het AIR CLEAN controlelampje (groen) beginnen knipperen (ongeveer elke 7 seconden). Het toestel moet dan gereinigd worden. Nadat het toestel zo n 500u gedraaid heeft, zal het AIR CLEAN controlelampje (groen) sneller beginnen knipperen (ongeveer elke 3 seconden). Onderhoud moet dan dringend uitgevoerd worden. - Het is aangeraden om elke 6 maanden een onderhoud te doen. - Als u een piepend geluid hoort, moet het toestel gereinigd worden, ook wanneer het AIR CLEAN controlelampje (groen) niet knippert. Het luchtfilter reinigen 1. Open het aanzuigrooster en verwijder het luchtfilter. (raadpleeg de instructies voor de reiniging van het filter op pagina 16) 2. Verwijder de stofafscheider. Neem de stofafscheider voorzichtig bij het hendeltje en trek hem er uit, in de richting van de pijl. 3. Verwijder het luchtzuiverende en ontgeurende filter (1) Open het filterframe aan de achterkant (2) Neem het filter zelf er uit 4. Reinig met water en laat drogen. 17

18 (1) Dompel het plasmafilter gedurende 10 tot 15 minuten in warm water (40 à 45 C). Als het plasmafilter heel erg vuil is, gebruik dan een mild wasmiddel. (2) Beweeg het filter zachtjes op en neer en links en rechts. Gebruik ook eventueel een zachte spons om het oppervlak proper te maken. (3) Spoel af met zuiver water. (4) Schud het overtollige water van het filter. (Als het filter heel erg vuil is, kan u best stap 1 tot 4 enkele malen herhalen). (5) Laat het plasmafilter op een schaduwrijke plaats volledig drogen. - Gebruik enkel een mild wasmiddel. - Demonteer het plasmafilter nooit. - Dompel het plasmafilter niet in te warm water. - Reinig het plasmafilter niet met een ruwe borstel of een ander hard voorwerp, dit kan schade veroorzaken. - Gebruik geen haardroger of andere warmeluchtblazer om het plasmafilter te drogen, dit kan vervorming of andere schade veroorzaken. - Het filter moet volledig droog zijn alvorens hem terug te plaatsen. Als het filter nog nat, zal het OPERATION controlelampje (rood) en het TIMER controlelampje (groen) knipperen en zal de luchtzuivering stoppen. 5. Stofafscheider terugplaatsen - Zorg ervoor dat de stofafscheider volledig droog is alvorens deze terug te plaatsen. - Als de stofafscheider niet correct geplaatst is, zal het OPERATION controlelampje (rood) en het TIMER controlelampje (groen) knipperen en de werking van het toestel stoppen. 6. Het filter plaatsen - Raadpleeg de instructies voor het plaatsen van het luchtfilter (zie pagina 16). 7. Sluit het aanzuigrooster Duw het aanzuigrooster op 4 plaatsen vast om het goed te sluiten. 18

19 - Als na het reinigen het OPERATION controlelampje en het TIMER controlelampje knipperen, controleer dan of het filter niet vochtig is en of het aanzuigrooster goed gesloten is.!waarschuwing! Let erop dat het aanzuigrooster op een correcte manier wordt teruggeplaatst. Luchtzuiverend en ontgeurend filter installeren en verwijderen 1. Verwijder de stofafscheider Raadpleeg stappen 1 en 2 van reinigen van stofafscheider op pagina Plaats of verwijder het luchtzuiverend en ontgeurend filter van de stofafscheider (1) Open het filterframe. (2) Plaats of verwijder het luchtzuiverend en ontgeurend filter! Het filter moet met de zwarte kant naar boven geplaatst worden. (3) Sluit het filterframe! Let erop dat het filterframe correct gesloten wordt anders kan het filter er uit vallen. 3. Installeer de stofafscheider Raadpleeg stappen 5,6 en 7 bij reinigen van de stofafscheider op pagina 18. Als u het filter wil verwijderen, volg deze stappen dan in omgekeerde richting. Onderhoud luchtzuiverend en ontgeurend filter 1. Open het aanzuigrooster en neem het filter er uit. Raadpleeg stap 1 bij reinigen van luchtfilter op pagina Neem het luchtzuiverend en ontgeurend filter er uit. Raadpleeg stappen 2 en 3 bij reinigen van luchtfilter op pagina

20 3. Reinigen en drogen (1) Was het filter met lauw tot warm water, als het filter erg vuil is mag een mild schoonmaakmiddel gebruikt worden.! Niet op het filter schrobben, dit kan de werking verminderen. (2) Spoel het filter af onder stromend water. (3) Laat het filter op een schaduwrijke plaats drogen. 4. Luchtzuiverend en ontgeurend filter terugplaatsen. Raadpleeg de instructies over installatie van het filter op pagina Plaats het filter terug en sluit het aanzuigrooster. Raadpleeg stap 3 bij reinigen van luchtfilter op pagina Het is aangewezen om het filter elke 2 jaar te vervangen om de goede werking ervan te blijven verzekeren. (Enkel mogelijk wanneer het filter elke 6 maanden wordt gereinigd).! Wanneer u het filter vervangt, gebruik dan het juiste type (UTR-FA14). - Gelieve enkel goedgekeurde filters te gebruiken. - Let er op bij het bewaren van de filters dat deze niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen en een hoge vochtigheidsgraad. De filters moeten ook zo snel mogelijk gebruikt worden na opening van de verpakking. 20

21 FOUTOPSPORING!WAARSCHUWING! Bij problemen of abnormaal functioneren moet u het toestel onmiddellijk uitzetten. Haal de stekker uit het stopcontact en contacteer een vakbekwaam servicetechnicus. Enkel het toestel uitzetten, is niet voldoende. U moet de voeding verbreken. Vooraleer u technische bijstand vraagt, kan u volgende dingen controleren: Symptomen Problemen Zie pagina Normale werking Werkt niet onmiddellijk Geluid Geur Damp Uitblaas is zwak of stopt - Als het toestel is gestopt en onmiddellijk weer wordt opgestart, zal de compressor gedurende 3 minuten stoppen om de zekeringen niet te laten springen. - Als de stekker wordt uitgetrokken en daarna opnieuw ingestoken, zal gedurende 3 minuten het beveiligingscircuit in werking treden om het toestel te beschermen. - Tijdens de werking van het toestel en onmiddellijk na het stoppen kan u water horen lopen in de leidingen. Gedurende 2 à 3 minuten na het opstarten kan dit geluid ook waarneembaar zijn (geluid van stromend koelmiddel). - Tijdens de werking kan u kleine krak - geluidjes horen, dit komt door de uitzetting en inkrimping van de frontplaat door de temperatuursveranderingen. - Tijdens Heating functie kan af en toe een sissend geluid te horen zijn. Dit komt van de automatische ontdooiing. - De binnenunit kan bepaalde geuren afgeven. Dit komt door geuren uit de ruimte die worden opgenomen door de binnenunit. (tabak, ) - Een beetje damp kan uit de binnenunit komen tijdens de Cooling en Dry functie door de plotselinge afkoeling van de lucht in de ruimte wat condensvorming en damp kan veroorzaken. - Ook tijdens de automatische ontdooicyclus kan het toestel stoppen en damp produceren. - De ventilator draait met lage snelheid wanneer de Heating functie wordt gestart om de inwendige onderdelen te laten opwarmen. - Als de kamertemperatuur stijgt tijdens de Heating functie zal de buitenunit stoppen en de ventilator van de binnenunit met zeer lage snelheid draaien. Als u de ruimte verder wilt verwarmen moet de thermostaat hoger worden ingesteld - Tijdens de automatische ontdooicyclus zal de buitenunit tijdelijk stoppen. Het OPERATION controlelampje zal knipperen. - De ventilator draait met lage snelheid tijdens de Dry functie of wanneer het toestel de kamertemperatuur aan het bewaken is. - De ventilator draait met zeer lage snelheid in de SUPER QUIET functie

22 Er lekt water van de buitenunit Het AIR CLEAN controlelampje (groen) begint te knipperen Het AIR CLEAN controlelampje knippert sneller - De ventilator draait met zeer lage snelheid in de monitor AUTO functie. - Tijdens de automatische ontdooicyclus kan er water van de buitenunit lekken. - Nadat de unit zo n 400u gedraaid heeft, zal het AIR CLEAN controlelampje (groen) beginnen knipperen (ongeveer elke 7 seconden). Zet het toestel uit, trek de stekker uit het stopcontact en maak de stofafscheider schoon. - Nadat de unit zo n 500u gedraaid heeft, zal het AIR CLEAN controlelampje (groen) sneller beginnen knipperen (ongeveer elke 3 seconden). De AIR CLEAN functie zal stoppen. Zet het toestel uit, trek de stekker uit het stopcontact en maak de stofafscheider schoon Nogmaals controleren Symptomen Te controleren onderdelen Zie pagina Werkt niet - Is de voedingsstekker aangesloten? - Is er een stroompanne geweest? - Zijn er zekeringen gesprongen? - - Werkt de timer? Zwakke koeling - Is het luchtfilter vuil? - Is het luchtfilter of de aanzuig geblokkeerd? - Is de thermostaat correct ingesteld? - Staat er een raam of deur open? - In Cooling functie:komt er rechtstreeks zonlicht binnen? (sluit de gordijnen). - In Cooling functie: staan er verwarmingstoestellen of computers in de ruimte of zijn er teveel mensen aanwezig? - - Staat de SUPER QUIET functie ingesteld? 8 Het toestel werkt - Zijn de batterijen van de afstandsbediening 6 niet volgens de leeg? instellingen op de - Zijn de batterijen op de juiste manier in de afstandsbediening afstandsbediening gestoken? Als er nog steeds problemen zijn nadat u deze punten gecontroleerd hebt, als u een brandlucht waarneemt, als zowel het TIMER controlelampje (groen) en het OPERATION controlelampje (rood) knipperen, of als enkel het TIMER controlelampje knippert, zet dan onmiddellijk de airconditioner uit, verbreek de voeding en contacteer een vakbekwaam servicetechnicus. 22

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP MODEL ASHA 07-09-12-14-18 LA (MS*RIY) CODE: AR-RY3 STANDAARD IN OPTIE Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze steeds kan raadplegen. www.generalbenelux.com

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP MODEL ASHA 24-30 LCC (RIY) CODE: AR-RY13 Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze steeds kan raadplegen. www.generalbenelux.com Fig. 1 E 8 9 1 MANUAL

Nadere informatie

AS07RIY AS09RIY AS12RIY AS14RIY AS18RIY MSAS14RIY3 MSAS18RIY3 BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER

AS07RIY AS09RIY AS12RIY AS14RIY AS18RIY MSAS14RIY3 MSAS18RIY3 BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER AS07RIY AS09RIY AS12RIY AS14RIY AS18RIY MSAS14RIY3 MSAS18RIY3 Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2067 FUJITSU GENERAL LIMITED www.general-airco.be

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP MODEL ASH 8- LBAJ (RIY) CODE: AR-JW STANDAARD Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze steeds kan raadplegen. www.generalbenelux.com INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

Nadere informatie

verdeeld door Orcon bv www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER verdeeld door Orcon nv www.general-airco.be

verdeeld door Orcon bv www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER verdeeld door Orcon nv www.general-airco.be BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER ABF09RIY ABF12RIY ABF14RIY AB18RIYa AB24RIYa AB36RIYa AB45RIYa AU12RIYa AU14RIYa AU18RIYa AU24RIYa AU36RIYa AU45RIYa AR12RIYa AR14RIYa AR18RIYa AR24RIYa AR36RIYa AR45RIYa

Nadere informatie

WWW.FUJITSUCLIMATE.NL

WWW.FUJITSUCLIMATE.NL Fujitsu Infra rood bediening Heating, Cooling, Caring UTY-LRHYA WWWFUJITSUCLIMATENL INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES OVERZICHT ONDERDELEN 4 VOORBEREIDING 5 WERKING 6 WERKING TIMER

Nadere informatie

AS07Y AS09Y/RY AS12Y/RY

AS07Y AS09Y/RY AS12Y/RY B EDIENING SHANDL EIDIN G A IR CON DIT ION E R AS07Y AS09Y/RY AS2Y/RY Bewaar deze handleiding zodat u ze la ter nog kunt raadplegen 9G2063 FUJ ITSU GEN ERAL LIMITED - VOORBEREIDING De voeding aanzetten

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP MODEL AUHA 30-36-45-54 LB-LC (RIY) CODE: AR-6TC1 / UTD-GUD STANDAARD Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze steeds kan raadplegen. IN OPTIE www.generalbenelux.com

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING

BEDIENINGSHANDLEIDING TYPE AGYG09-12 - 14LV BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP www.fujitsuclimate. nl 2 OVERZICHT ONDERDELEN Fig. 1 Binnenunit Fig. 2 1. Bedieningspaneel 2. Keuzeschakelaar luchtuitblaas 3. MANUAL

Nadere informatie

AWN14RIY AWN18RIY AWN24RIY BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER. Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2066

AWN14RIY AWN18RIY AWN24RIY BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER. Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2066 BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER AWN14RIY AWN18RIY AWN24RIY Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2066 FUJITSU GENERAL LIMITED - www.general-airco.nl 2 www.general-airco.nl

Nadere informatie

VRFBEDSIM BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER FUJITSU GENERAL LIMITED 9G2048. www.general-airco.be www.general-airco.nl

VRFBEDSIM BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER FUJITSU GENERAL LIMITED 9G2048. www.general-airco.be www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER TM VRFBEDSIM Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2048 FUJITSU GENERAL LIMITED www.general-airco.nl INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 1

Nadere informatie

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E Inhoudstafel 1. AFSTANDSBEDIENING EN ZIJN FUNCTIES 2 2. NAMEN EN FUNCTIES VAN DE INDICATOR OP DE AFSTANDSBEDIENING 3 3. BESTURING VAN DE AFSTANDSBEDIENING 3 3.1. INBRENGEN

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING

BEDIENINGSHANDLEIDING TYPE ASYG 18-24 - 30 LF BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP www.fujitsuclimate.nl INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 2 EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES... 3 OVERZICHT ONDERDELEN... 5 VOORBEREIDING...

Nadere informatie

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET CTS Afstandsbediening Infrarood Let op! 1 Zorg ervoor dat er niets tussen de ontvanger en de afstandsbediening

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING

BEDIENINGSHANDLEIDING TYPE ARYFLB, ARYA0-6LB, ARYA6-5LC BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP www.fujitsuclimate.nl INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... OVERZICHT ONDERDELEN... VOORBEREIDING... WERKING... 5 ECONOMY FUNCTIE...

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING Inhoudstafel Afstandsbediening en zijn functies 2 Display van afstandsbediening 3 Gebruik van de afstandsbediening 4 De klok instellen 4 Lock en reset toets 5 Automatische

Nadere informatie

AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING LMD-AE-09HDI-SET LMD-AE-12HDI-SET LMD-AE-18HDI-SET LMD-AE-24HDI-SET Pag 1 Inhoud: Afstandsbediening specificatie.. 3 Afstandsbediening functies.. 4 Betekenis

Nadere informatie

AS09RIY AS12RIY AS14RIY AS18RIY

AS09RIY AS12RIY AS14RIY AS18RIY BEDIENI NGSHANDL EI DING A IR CON DIT ION E R AS09RIY ASRIY AS4RIY AS8RIY Bewaar deze handleiding zodat u ze later no g kunt raadplegen 9G054 FUJ ITSU GEN ERAL LIMITED - A OPERATION TIMER SUPER QUIET COIL

Nadere informatie

RCW Afstandsbediening

RCW Afstandsbediening RCW Afstandsbediening Gebruikershandleiding - Nederlands MURCW 747 399569 Afstandsbediening. 1. Aan uit toets. 2. Selectie toets (koelen, verwarmen, automatisch koelen/verwarmen, ontvochtigen, ventileren).

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G. Type AR-RY3 S P L I T T Y P E A I R C O N D I T I O N E R S

H A N D L E I D I N G. Type AR-RY3 S P L I T T Y P E A I R C O N D I T I O N E R S H A N D L E I D I N G Type AR-RY3 S P L I T T Y P E A I R C O N D I T I O N E R S INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...1 KARAKTERISTIEKEN EN FUNCTIES...2 BENAMING VAN DE ONDERDELEN...3 VOORBEREIDING...5 WERKING...6

Nadere informatie

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 Bedrade afstandsbediening MWR-SH00N Airconditioner gebruiksaanwijzing Deze handleiding is gemaakt van 100% gerecycled papier. imagine

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te nemen en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik

Nadere informatie

ELECTRA. Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA

ELECTRA. Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA RC7 Bedieningsvoorschriften NL ELECTRA Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA VOORBEREIDING Installeren van de batterijen Verwijder het deksel aan de achterzijde van de afstandsbediening. Plaats de

Nadere informatie

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening.

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Wordt gebruikt om unit te starten en te stoppen. Let Op!!: Bij alleen koeling units is warmte mode niet

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RC08A

GEBRUIKSAANWIJZING RC08A GEBRUIKSAANWIJZING RC08A NEDERLANDS INHOUD Overzicht 1-2 Voor gebruik 3 4-12 Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik van uw airconditioner en bewaar deze bij de unit. OVERZICHT DISPLAY Informatie die

Nadere informatie

Type EZ-09907WSE Typ EZ-095YWSE

Type EZ-09907WSE Typ EZ-095YWSE HANDLEIDING Type EZ-09907WSE Typ EZ-095YWSE SPLIT TYPE AIRCONDITIONERS ARY INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 02 BENAMING VAN DE ONDERDELEN... 04 VOORBEREIDING... 05 WERKING... 05 GEBRUIK VAN DE TIMER

Nadere informatie

Bedrade afstandsbediening YR-E14

Bedrade afstandsbediening YR-E14 Bedrade afstandsbediening YR-E14 MODE Om de modes : automatisch, ventileren, koelen, ontvochtigen of verwarmen te activeren. HEALTH Om de lucht te reinigen. SWING Het veranderen van de stand van de lamellen,

Nadere informatie

CR143-RG58A

CR143-RG58A Ten gevolge van voortdurende verbetering van de producten, kunnen specificaties en ontwerp wijzigen zonder enige kennisgeving. Raadpleeg de verkoopafdeling of de fabrikant voor details. CR143-RG58A 202055091498

Nadere informatie

RC4 Bedieningsvoorschriften

RC4 Bedieningsvoorschriften RC4 Bedieningsvoorschriften NL Bedieningsvoorschriften Nederlands VOORBEREIDING Installeren van de batterijen Verwijder het deksel aan de achterzijde van de afstandsbediening.(zie figuur A) Plaats de twee

Nadere informatie

Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E

Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E Gebruik van de afstandsbediening 1. Ga verstandig met de afstandsbediening om: houdt de afstandsbediening uit de buurt van vloeistoffen, laat de afstandsbediening

Nadere informatie

HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR

HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR. 9374142170-03 GEBRUIKERSHANDLEIDING 9374142170-03 INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSMAATREGELEN... Nl-1 NAMEN VAN DE ONDERDELEN... Nl-2 WERKING...

Nadere informatie

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 NL BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 GEBRUIK VAN DE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING BELANGRIJK VOOR GEBRUIK : Voordat U het toestel gebruikt gelieve zeker te zijn dat : Het binnentoestel correct is aangesloten op

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-WH00 Airconditioner / warmtepomp Veiligheidsmaatregelen Lees vóór het gebruik van de bedrade afstandsbediening deze instructies aandachtig door. Bewaar

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

WANDMODEL AIRCONDITIONER

WANDMODEL AIRCONDITIONER Bedieningsvoorschrift WANDMODEL AIRCONDITIONER airconditioner ASYB09LDC ASYB12LDC ASYB18LDC ASYB24LDC condensingunit AOYS09LDC AOYS12LDC AOYS18LDC AOYS24LDC ASYB09LDC, ASYB12LDC, ASYB18LDC ASYB24LDC koel-/

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

HANDLEIDING PLAFOND/VLOERMODEL INVERTER INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

HANDLEIDING PLAFOND/VLOERMODEL INVERTER INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN INHOUD HANDLEIDING PLAFOND/VLOERMODEL INVERTER VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...1 EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES..3 FUNCTIONEEL OVERZICHT VAN DE ONDERDELEN..4 VOORBEREIDING......6 WERKING...8 WERKING VAN DE TIJDKLOK....12

Nadere informatie

TECHNISCHE GEGEVENS MAXIMALE FUNCTIONERINGS LIMIET

TECHNISCHE GEGEVENS MAXIMALE FUNCTIONERINGS LIMIET NL 20-06-2002 16:35 Pagina 66 Aandachtig dit instructieboekje doorlezen alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen Alleen op deze manier kunnen wij u de beste resultaten en de maximale

Nadere informatie

Verrijdbare airconditioning MIDEA. Handleiding

Verrijdbare airconditioning MIDEA. Handleiding Verrijdbare airconditioning MIDEA Handleiding Lees aandachtig de instructies en regels voor een veilige werking. Inhoud 1. VEILIGHEIDSREGELS 1 2. NAMEN VAN ONDERDELEN 2 3. ACCESSOIRES 2 4. WERKINGSPANEEL

Nadere informatie

airconditioner AGYG09LVCA AGYG12LVCA AGYG14LVCA condensingunit AOYG09LVCA AOYG12LVCA AOYG14LVLA

airconditioner AGYG09LVCA AGYG12LVCA AGYG14LVCA condensingunit AOYG09LVCA AOYG12LVCA AOYG14LVLA Bedieningsvoorschrift VLOERMODEL AIRCONDITIONER airconditioner AGYG09LVCA AGYG12LVCA AGYG14LVCA condensingunit AOYG09LVCA AOYG12LVCA AOYG14LVLA importeur voor België: koel-/ warmtepompmodel P/N9378532045

Nadere informatie

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1 LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N BEDIENING Bediening Deze regelaars werken alleen met de volgende typen binnenunits: 42HMC---N

Nadere informatie

WANDMODEL AIRCONDITIONER

WANDMODEL AIRCONDITIONER Bedieningsvoorschrift WANDMODEL AIRCONDITIONER airconditioner ASYG9LLCC ASYG12LLCC condensingunit AOYG9LLCC AOYG12LLCC importeur voor België: Invertermodel P/N9332620009 3617 Air Trade Centre, Hoogstraat

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING "SUPER HEALTH" MONOSPLIT MODELLEN:

GEBRUIKSHANDLEIDING SUPER HEALTH MONOSPLIT MODELLEN: WAND AIRCONDITIONERS (SPLIT SYSTEMEN, AIR-TO-AIR, WARMTEPOMP) GEBRUIKSHANDLEIDING "SUPER HEALTH" MONOSPLIT MODELLEN: HKEI - HCNI 262 G HKEI - HCNI 352 G AUTO COOL DRY HEAT TEMP MODE ON/OFF FAN SPEED SWING

Nadere informatie

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding PERFECTCOOL Gebruikershandleiding Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor ingebruikname of installatie van uw mobiele airconditioner. Bewaar deze handleiding goed voor hulp bij onderhoud

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning X Type Design MSX-xxHRN1

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning X Type Design MSX-xxHRN1 Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning X Type Design MSX-xxHRN1 Lees deze gebruikershandleiding a.u.b. zorgvuldig door, alvorens uw airconditioning in bedrijf te nemen. Bewaar deze zorgvuldig!

Nadere informatie

WANDMODEL AIRCONDITIONER

WANDMODEL AIRCONDITIONER Bedieningsvoorschrift WANDMODEL AIRCONDITIONER airconditioner ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC condensingunit AOYR07LCC AOYR09LCC AOYR12LCC AOYR14LCC AOYR18LCC importeur voor Nederland:

Nadere informatie

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Nadere informatie

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Overzicht U kunt een onderdeel slechts wijzigen wanneer het knippert in het display. Duw de knoppen

Nadere informatie

4 Knops afstandsbediening

4 Knops afstandsbediening Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 4 Knops afstandsbediening Well Straler Industrielaan 22 9320 Erembodegem info@wellstraler.be www.wellstraler.be Inhoudstafel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning Vertu Design

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning Vertu Design Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning Vertu Design Lees deze gebruikershandleiding a.u.b. zorgvuldig door, alvorens uw airconditioning in bedrijf te nemen. Bewaar deze zorgvuldig! INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A

GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A Bedankt voor de aankoop van dit airconditioningsysteem. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door, voor het in gebruik nemen van de installatie.

Nadere informatie

MIDDENWEG 515, HEERHUGOWAARD TEL. 072-5723150, WWW.BEERSKLIMAAT.NL

MIDDENWEG 515, HEERHUGOWAARD TEL. 072-5723150, WWW.BEERSKLIMAAT.NL Bedieningsvoorschrift WANDMODEL AIRCONDITIONER airconditioner ASYG7LECA ASYG9LECA ASYG12LECA ASYG14LECA condensingunit AOYG7LEC AOYG9LEC AOYG12LEC AOYG14LEC Invertermodel P/N9332428001 3490 MIDDENWEG 515,

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie BEDIENINGSELEMENTEN 1. Temperatuurregeling. Afzonderlijk instelbaar voor de bestuurder en de passagier voorin. 2. Programma voor maximaal ontdooien. 3. Luchtverdeling. In de geselecteerde

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Inverter split airconditioner Binnenunit MSF-..HRFN1-QR Buitendeel MOBA30-..HFN1-QR Gebruikershandleiding Lees Voor het gebruik van de airco aandachtig deze handleiding door en bewaar deze voor toekomstige

Nadere informatie

AIR CONDITIONER HANDLEIDING. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik.

AIR CONDITIONER HANDLEIDING. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik. HANDLEIDING AIR CONDITIONER Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik. TYPE : AAN DE MUUR BEVESTIGD www.lg.com 2 TIPS OM ENERGIE TE

Nadere informatie

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel)

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) 1 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

AIR CONDITIONER HANDLEIDING. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik.

AIR CONDITIONER HANDLEIDING. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik. HANDLEIDING AIR CONDITIONER Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik. TYPE : AAN DE MUUR BEVESTIGD www.lg.com 2 TIPS OM ENERGIE TE

Nadere informatie

SCHAKELAARS: NAMEN EN FUNCTIES 5/91

SCHAKELAARS: NAMEN EN FUNCTIES 5/91 SCHAKELAARS: NAMEN EN FUNCTIES 5/91 5. SCHAKELAARS: NAMEN EN FUNCTIES 5.1. SECTIE LCD-SCHERM Op onderstaande afbeelding zijn ter referentie alle indicaties weergegeven. Het tijdens bedrijf werkelijk weergegeven

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

Wandmodel Airconditioner

Wandmodel Airconditioner Creators of air Wandmodel Airconditioner Japanse topkwaliteit airconditioners Originele Fuji Electric plasma luchtreiniger Plasma luchtreiniger Het plasma luchtreinigings mechananisme reinigt de lucht

Nadere informatie

AIR CONDITIONER HANDLEIDING. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik.

AIR CONDITIONER HANDLEIDING. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik. HANDLEIDING AIR CONDITIONER Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik. TYPE : AAN DE MUUR BEVESTIGD www.lg.com 2 TIPS OM ENERGIE TE

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING S T E R Y D R Y STERILISATOR EN DROGER. Bewaar deze gebruksaanwijzing goed voor eventueel later gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING S T E R Y D R Y STERILISATOR EN DROGER. Bewaar deze gebruksaanwijzing goed voor eventueel later gebruik. GEBRUIKSAANWIJZING S T E R Y D R Y STERILISATOR EN DROGER Aandachtig lezen vóór gebruik! Bewaar deze gebruksaanwijzing goed voor eventueel later gebruik. Uw schoensterilisator en droger kan ook gebruikt

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

AC2400 Mobiele Caravanairco

AC2400 Mobiele Caravanairco Instructieboekje AC2400 Mobiele Caravanairco 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM caravanairco hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal

Nadere informatie

Handleiding. Itec PD8. Adsorptie ontvochtiger. Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plaats

Handleiding. Itec PD8. Adsorptie ontvochtiger. Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plaats Handleiding Itec PD8 Adsorptie ontvochtiger Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plaats Pagina 1 Pagina 2 Inhoud Bepaling afgedankte elektrische en elektronische

Nadere informatie

Gebruik van de afstandsbediening

Gebruik van de afstandsbediening Gebruik van de afstandsbediening Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de afstandsbediening Wees voorzichtig met de afstandsbediening, hij is licht en klein. Als hij valt kan hij kapot gaan, de batterij

Nadere informatie

LG Kamerairconditioning GEBRUIKERSHANDLEIDING

LG Kamerairconditioning GEBRUIKERSHANDLEIDING website http://www.lgservice.com email http://www.lgservice.com/techsup.html LG Kamerairconditioning GEBRUIKERSHANDLEIDING LG MODELLEN: LSH0_Series LSH6_Series ASH0_Series ASH6_Series ASC0_Series ASC6_Series

Nadere informatie

TECHNISCHE FUNCTIE SPECIFICATIES PC BOARD LCD 4004XE COOL EN HEAT CONTROLLER AIRCONDITIONING SYSTEEM MODEL ASB

TECHNISCHE FUNCTIE SPECIFICATIES PC BOARD LCD 4004XE COOL EN HEAT CONTROLLER AIRCONDITIONING SYSTEEM MODEL ASB TECHNISCHE FUNCTIE SPECIFICATIES PC BOARD LCD 4004XE COOL EN HEAT CONTROLLER AIRCONDITIONING SYSTEEM MODEL ASB 1 Airned B.V., Ambachtsweg 17, 6581 AX Malden, t: 024-3582458 f: 024-3585911 e: info@airned.nl

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

Multi-type-airconditioning

Multi-type-airconditioning website http://www.lgservice.com e-mail http://www.lgservice.com/techsup.html LG Multi-type-airconditioning GEBRUIKERSHANDLEIDING LG Voorafgaande aan de installatie moet de airconditioning goedgekeurd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Weekly Centralized Controller CCM09

Gebruikershandleiding Weekly Centralized Controller CCM09 Gebruikershandleiding Weekly Centralized Controller CCM09 Voorzorgsmaatregelen Lees deze handleiding goed voor gebruik. Deze handleiding beschrijft de werking van de Weekly Centralized controller. Bewaar

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A GEBRUIKERSMANUAAL 1. Beschrijving van de Aanraakscherm aan de wand (Touch LCD Wall Controller) Aanraakscherm aan de wand is een accessoire van de

Nadere informatie

HANDLEIDING (basis) AFSTANDSBEDIENING MET KABEL Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. ONDERDEELNR

HANDLEIDING (basis) AFSTANDSBEDIENING MET KABEL Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. ONDERDEELNR HANDLEIDING (basis) AFSTANDSBEDIENING MET KABEL Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Nederlands ONDERDEELNR. 9373329237-02 HANDLEIDING (basis) ONDERDEELNR. 9373329237-02 AFSTANDSBEDIENING MET

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING R410A HTFI 351 GR HTFI 531 GR HTBI 711 GR HTBI 1061 GR HTBI 1221 GR

GEBRUIKSHANDLEIDING R410A HTFI 351 GR HTFI 531 GR HTBI 711 GR HTBI 1061 GR HTBI 1221 GR 4-ZIJDIGE CASSETTE AIRCONDITIONERS MONOSPLIT SYSTEMEN, AIR-TO-AIR, WARMTEPOMP GEBRUIKSHANDLEIDING COMMERCIAL MODELLEN MET R410A R410A HTFI 351 GR HTFI 531 GR C HTBI 711 GR HTBI 1061 GR HTBI 1221 GR WAARSCHUWING

Nadere informatie

42HQE009 / 012 / 018 / 022

42HQE009 / 012 / 018 / 022 TEM P SPEE D MODE FAN CLOC K 42HQE009 / 012 / 018 / 022 C ON OFF BEDIENING Splitsysteem Hi-Wall binnen-unit Zie voor montageinstructies voor deze unit en de buiten-unit de betreffende handleidingen. Inhoud

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift MULTISPLIT MODEL AIRCONDITIONER

Bedieningsvoorschrift MULTISPLIT MODEL AIRCONDITIONER Bedieningsvoorschrift MULTISPLIT MODEL AIRCONDITIONER airconditioner ASYA7LACM ASYA9LACM ASYA12LACM ASYA14LACM ASYA18LACM AGYF9LAC AGYF12LAC AGYF14LAC ABYF14LAT ABYF18LBT ABYF24LBT AUYF9LAL AUYF12LAL AUYF14LAL

Nadere informatie

15kg mouleer- en tempereermachine. Handleiding

15kg mouleer- en tempereermachine. Handleiding Mol d Art b.v.b.a. A2 Industriepark 16 B-3290 Diest-Webbekom België Tel.: ++32 (0) 13 33 41 77 Fax.: ++32 (0) 13 33 47 04 e-mail: website: info@moldart.be www.moldart.be 15kg mouleer- en tempereermachine

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

installatiehandleiding Rookmelder

installatiehandleiding Rookmelder installatiehandleiding Rookmelder INSTALLATIEHANDLEIDING ROOKMELDER Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig rookmelder. Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer informatie over de

Nadere informatie

Wand/plafond en vloermodel airconditioners

Wand/plafond en vloermodel airconditioners Creators of air Wand/plafond en vloermodel airconditioners Japanse TopkwalITeIT airconditioners Fuji electric: voorsprong in techniek en betrouwbaarheid. Fuji Electric is een van de grootste Japanse bedrijven

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine model SOPHIE 120 order no model SOPHIE 160 order no

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine model SOPHIE 120 order no model SOPHIE 160 order no GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine model SOPHIE 120 order no. 330-1032 model SOPHIE 160 order no. 330-1033 Inhoudsopgave 1. Algemene aanwijzingen 2. Veiligheidseisen 3. Transport en plaatsing 4. Bediening

Nadere informatie

Wandmodel. airconditioners. Creators of air JAPANSE TOPKWALITEIT AIRCONDITIONERS

Wandmodel. airconditioners. Creators of air JAPANSE TOPKWALITEIT AIRCONDITIONERS Creators of air Wandmodel airconditioners JAPANSE TOPKWALITEIT AIRCONDITIONERS De nieuwe LU-serie van Fuji Electric: dun & stijlvol design Het dunne en stijlvolle design is mogelijk gemaakt door een Ø5mm

Nadere informatie

TYPE ASYG 7-14 LMCA BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP. Heating. Cooling. Caring.

TYPE ASYG 7-14 LMCA BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP. Heating. Cooling. Caring. 3727 TYPE ASYG 7-14 LMCA BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP Heating. Cooling. Caring. Inhoudsopgave 1. Voorzorgsmaatregelen 3 2. Benaming en functie van onderdelen, de binnenunit 4 3. Benaming

Nadere informatie

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is ALGEMENE OPMERKINGEN Lees aandachtig de aanwijzingen in dit handboek. Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het

Nadere informatie

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508 Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared Model: GRT-508 Handleiding Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual Lees deze handleiding aandachtig door

Nadere informatie

Waterfontein. Gebruikshandleiding Model : X-16LG-X-51A. Gebruik : Druk op de warm water/ koud water knop om uw kopje te vullen.

Waterfontein. Gebruikshandleiding Model : X-16LG-X-51A. Gebruik : Druk op de warm water/ koud water knop om uw kopje te vullen. Waterfontein Gebruikshandleiding Model : X-16LG-X-51A Waterfontein warm en koud water. Compressor met koeling. We danken u voor de aankoop van deze waterfontein. Gelieve deze handleiding goed te lezen.

Nadere informatie

Eenvoudige MA-afstandsbediening

Eenvoudige MA-afstandsbediening CITY MULTI-bedieningssysteem en Mitsubishi Mr. SLIM-airconditioners Eenvoudige MA-afstandsbediening Instructiehandleiding PAC-YT52CRA Voorzorgsmaatregelen... 2 Naam en functie van de onderdelen van de

Nadere informatie

AQUASMART Infrared remote control

AQUASMART Infrared remote control LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE AQUASMART Infrared remote control IS O 9 00 1 001 BEDIENING EN ONDERHOUD Afstandbediening IR afstandsbediening Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat u de apparatuur

Nadere informatie

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING TMC 212. Toro Modulaire Controller REGENAUTOMAAT

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING TMC 212. Toro Modulaire Controller REGENAUTOMAAT VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING TMC 212 Toro Modulaire Controller REGENAUTOMAAT INHOUD Pagina Instellen van tijd en datum. 2. Bekijken of wijzigen beregeningsschema. 3. Bekijken of wijzigen programma starttijden.

Nadere informatie