BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP"

Transcriptie

1 BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP MODEL AUHA LB-LC (RIY) CODE: AR-6TC1 / UTD-GUD STANDAARD Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze steeds kan raadplegen. IN OPTIE

2 INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...2 OVERZICHT ONDERDELEN...3 VOORBEREIDING...4 WERKING...5 TIMER FUNCTIES...7 ON/OFF TIMER...7 WEEKTIMER...8 WEEKTIMER MET NACHTVERLAGING...10 WERKINGSTIPS INSTELLEN UITBLAASRICHTING RESET FILTERLAMPJE AUTODIAGNOSE FOUTOPSPORING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Neem deze voorschriften aandachtig door alvorens de unit te gebruiken en gebruik de unit alleen waarvoor ze bestemd is. In dit gedeelte staan veiligheidsvoorschriften die u stipt moet opvolgen om de unit veilig te bedienen. "GEVAAR", "WAARSCHUWING" en "VOORZICHTIG" hebben in deze handleiding de volgende betekenis: WAARSCHUWING! VOORZICHTIG! Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit voor de gebruiker ernstig persoonlijk letsel of een fataal ongeluk tot gevolg hebben. Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit lichamelijk letsel of beschadiging van de apparatuur tot gevolg hebben. WAARSCHUWING! Probeer deze bediening niet zelf te installeren. De onderdelen van deze bediening zijn niet bedoeld om door de gebruiker te worden hersteld/vervangen. Laat reparaties over aan een servicemonteur. Als u verhuist, vraag dan aan een servicemonteur de bediening los te koppelen en te installeren. Zet in geval van storing, brandlucht, ed. de unit onmiddellijk uit en roep de hulp in van een servicemonteur. VOORZICHTIG! Breng de bediening nooit direct in contact met water. Bedien niet met natte handen. Druk niet met scherpe voorwerpen op de toetsen. Zet de hoofdvoedingsschakelaar uit als u de airconditioner wil reinigen of het filter vervangen. Controleer regelmatig of de installatie in goede staat verkeert. Installeer de bediening op ten minste 1 meter van elektronische apparatuur. Installeer de airco niet bij de open haard of in de buurt van een ander verwarmingstoestel. Installeer de bediening op een voor kinderen onbereikbare plaats. Gebruik geen ontvlambare gassen bij de airco. 2

3 OVERZICHT ONDERDELEN Luchtfilter (In aanzuigrooster) 2 Uitblaaskleppen 3 Aanzuigrooster 4 Afstandsbediening (bedraad) 5 Bedieningspaneel (optie) 6 Signaalontvanger afstandsbediening 7 MANUAL AUTO toets 8 OPERATION-controlelampje (Groen) 9 TIMER-controlelampje (Oranje) 0 FILTER-lampje (Rood) A AFSTANDSBEDIENING (Infrarood) (OPTIE) A INFRAROOD (OPTIE) BEDRAAD Zowel de infrarood als de bedrade bediening kan geselecteerd worden. Afstandsbediening F A 1 Start/Stop toets 2 Toets temperatuurinstelling 3 Master Control toets 4 Fan Control toets 5 Economy toets 6 Timer Mode (klokinstelling) toets 7 DAY (DAY OFF) toets 8 SET BACK toets 9 Toetsen tijdinstelling 0 TIMER DELETE toets A TIMER SET toets B Toets verticale uitblaas en zwaaifunctie I H G J K E C B 5 D C Toets horizontale uitblaas en zwaaifunctie (deze functie kan niet gebruikt worden) D Filtertoets E Controlelampje F Timer- en Klokdisplay G Display werkingsmodus H Display ventilatorsnelheid I Display werkingsvergrendeling J Temperatuurdisplay K Functiedisplay Display ontdooien Thermosensordisplay Economy Display Display verticale zwaaifunctie Display horizontale zwaaifunctie Filterdisplay 3

4 VOORBEREIDING Datum en tijd instellen 1 2 Druk de DAY toets in en kies de actuele dag. verschijnt rond de geselecteerde dag. 3 Druk de Timer Mode toets (CLOCK ADJUST) gedurende minstens 2 seconden in. Het tijddisplay op de afstandsbediening zal knipperen. Gebruik de < / > toetsen om de juiste tijd in te stellen. Druk herhaaldelijk om de tijd in te stellen met stappen van 1 minuut. Om de tijd in te stellen met stappen van 10 minuten, houdt u de toetsen ingedrukt. 4 SET BACK Bv. Maandag 11u00 PM Druk de SET BACK toets in om over te schakelen van het 12-uurs naar het 24-uurs display en omgekeerd. 5 Druk nogmaals om te beëeëindigen. 4

5 WERKING Werking starten/stoppen Druk de start/stop toets in. Werkingsindicatorlampje Air conditioner ON: lampje brandt. Air conditioner OFF: brandt niet. Werkingsmodus instellen Instelling werkingsmodus Druk de MODE toets in om de gewenste werkingsmodus te selecteren. In de DRY functie is de ventilatorsnelheid ingesteld op AUTO. AUTO COOL DRY FAN HEAT Instelling kamertemperatuur Gebruik de SET TEMP. toetsen om de kamertemperatuur in te stellen. Lager Hoger Instelbereik AUTO tot 30 C COOL/DRY tot 30 C HEAT tot 30 C Instelling ventilatorsnelheid Druk de FAN toets in om de ventilatorsnelheid in te stellen. AUTO HIGH MED LOW QUIET ECONOMY Druk de ECONOMY toets in om de economische werking te starten of te stoppen. Voor mùeer details over deze functie, zie pagina 11. 5

6 WERKING Selectie sensor ruimtetemperatuur Binnenunit Druk de ECONOMY toets gedurende minstens 2 seconden in om te kunnen selecteren of de ruimtetemperatuur gedetecteerd moet worden in de binnenunit (afstandssensor) of op de afstandsbediening. Wanneer verschijnt op het display, wordt de ruimtetemperatuur gedetecteerd op de afstandsbediening. NOTA Deze functie is standaard geblokkeerd. Gelieve een erkend servicetechnicus te consulteren om de ruimtetemperatuur correct te kunnen detecteren. Als deze functie geblokkeerd is, kan u de plaats waar de temperatuur gedetecteerd wordt niet wijzigen en knippert als de ECONOMY toets gedurende minstens 2 seconden ingedrukt wordt. Kinderslot Druk de DAY toets en de TIMER SET toets tegelijkertijd in gedurende minstens 2 seconden om het kinderslot te activeren en alle toetsen op de afstandsbediening te vergrendelen. Druk beide toetsen nogmaals gedurende minstens 2 seconden in om de functie te desactiveren. Wanneer het kinderslot geactiveerd is, verschijnt op het display. Als ondertussen een toets wordt ingedrukt, knippert CL en op het display. 6

7 TIMERFUNCTIES OFF timer Gebruik deze timerfunctie om de airconditioner te stoppen. Als deze timer ingesteld is, stopt de airconditioner nadat de ingestelde tijd verlopen is. De timer kan tot 24 uur vooruit ingesteld worden. ON timer Gebruik deze timerfunctie om de airconditioner te starten. Als deze timer ingesteld is, start de airconditioner nadat de ingestelde tijd verlopen is. De timer kan tot 24 uur vooruit ingesteld worden. WEEK timer Gebruik deze timerfunctie om de werkingstijden in te stellen voor elke dag van de week. Gebruik de DAY OFF instelling om voor een bepaalde dag van de week de instellingen te annuleren. Aangezien alle dagen samen ingesteld kunnen worden, kan de weektimer gebruikt worden om de instellingen te herhalen voor alle dagen. Weektimer met nachtverlaging Gebruik deze timerfunctie om de ingestelde temperatuur te veranderen voor elke dag van de week. Dit kan samen met andere timerinstellingen gebruikt worden. ON/OFF TIMER ON/OFF timer instellen 1 Druk de timer mode toets in om 2 ON of OFF timer te selecteren. Van 1 tot 24 uur Bv. OFF timer ingesteld voor 6u. Geen display NON STOP OFF TIMER ON TIMER WEEK TIMER Druk op de < / > toetsen om de tijd in te stellen. Nadat de tijd is ingesteld, start de timer automatisch. De tijd die getoond wordt op het display, neemt af naarmate de tijd verloopt. Annuleren Druk de DELETE toets in om de TIMER functie te annuleren. De timerfunctie kan ook geannuleerd worden met de timer mode toets. 7

8 WEEKTIMER Instellen weektimer Druk de Timer Mode toets in om de weektimer te selecteren. Instellen dag van de week Druk de TIMER SET toets in gedurende minstens 2 seconden. ALL 4 Druk de DAY toets in om de dag van de week te kiezen, druk daarna de TIMER SET toets in om de instelling te bevestigen. Als u ALL kiest, verschijnt rond alle dagen en kan u de instellingen voor alle dagen tesamen doen. Instellen tijd Wanneer de werkingstijd is ingesteld, verschijnt onder de dag ON-1 OFF-1 ON-2 OFF Bv. De timer is ingesteld van 7:00-18:00. Gebruik de < / > toetsen om de tijd in te stellen. Druk daarna de TIMER SET toets in om de instelling te bevestigen en ga verder met de volgende ON of OFF time instelling. U kan per dag twee ON en OFF schakeltijden instellen. Druk de DAY toets in om de instelling te beeindigen. 5 Werkingstijd annuleren Als u tijdens stap 3 of 4 de TIMER DELETE toets indrukt, wordt de werkingstijd van de geselecteerde dag geannuleerd. Als alle dagen geselecteerd zijn, wordt de werkingstijd van alle dagen geannuleerd. Herhaal stap 3 en 4. Om de weektimer instellingen te voltooien, drukt u gedurende minstens 2 seconden op de TIMER SET toets. NOTA De werkingstijd kan enkel ingesteld worden met stappen van 30 minuten. De OFF tijd kan de volgende dag overschrijden. Er moet steeds een ON en een OFF tijd ingesteld worden. 8

9 WEEKTIMER Werking Weektimer Starten Annuleren Als de weektimer geselecteerd is, start de timer automatisch Bv. Werkingstijd van 7:00-18:00 De werkingstijd voor de huidige dag verschijnt op het display. Druk de TIMER DELETE toets in om de timerfunctie te annuleren. De timerfunctie kan ook geannuleerd worden door de timerfunctie te wijzigen met de TIMER MODE toets. DAY OFF instellen (bv. voor een vakantiedag) Druk, bij de weektimer, gedurende minstens 2 seconden op de TIMER SET toets om de dag te kiezen. Selecteer de gewenste dag. Druk de DAY (DAY OFF) toets in gedurende minstens 2 sec. om deze dag uit te zetten. Druk de TIMER SET toets in gedurende minstens 2 sec. om de instelling te voltooien. knippert onder een dag van de week bv. De DAY OFF is ingesteld op maandag. Annuleren Volg dezelfde stappen als deze voor de instelling. NOTA De DAY OFF instelling kan enkel voor dagen waarvoor reeds weekinstellingen bestaan. Wanneer de werkingstijd de volgende dag overschrijdt (tijdens een volgende daginstelling), wordt de effectieve DAY OFF instelling ingesteld zoals hieronder. Normaal DAY OFF Instelling overschrijding dag DAY OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF WEEKLY WEEKLY WEEKLY WEEKLY Voorafgaande dag Ingestelde dag Volgende dag Voorafgaande dag Ingestelde dag Volgende dag De DAY OFF kan slechts een maal ingesteld worden. Wanneer de ingestelde dag voorbij is, wordt de instelling automatisch geannuleerd. 9

10 WEEKTIMER MET NACHTVERLAGING Instelling weektimer met nachtverlaging 1 Druk de SET BACK toets in om het SET BACK display te wijzigen. De werkingstijd en de ingestelde temperatuur verschijnen op het display. 3 SET BACK Daginstelling Instelling werkingstijd Als er geen instelling gemaakt is, verschijnt - - op het display als temperatuursaanduiding. 2 Druk gedurende minstens 2 sec. de TIMER SET toets in Bv. ingesteld voor alle dagen tegelijk. Volg dezelfde stappen als voor het instellen van de weektimer. Ook voor het annuleren van de instellingen. 4 Instellen temperatuur Gebruik de SET TEMP. toetsen om de temperatuur in te stellen. (Het instelbereik voor de temperatuur is hetzelfde als voor de werkingsmodus.) 5 SET BACK temperatuur Normale temperatuur bv. Werkingsperiode 15:00 22:00 ON 28 C OFF 24 C 24 C Herhaal stap 3 en 4. Druk de TIMER SET toets gedurende minstens 2 sec. in om de temperatuurinstelling te voltooien. Werking weektimer met nachtverlaging Starten SET BACK Annuleren 1 2 Bv. display tijdens de werking. (De werkingstijd verschijnt niet op het display). Druk de SET BACK toets in. Het SET BACK display verschijnt gedurende 5 seconden, daarna start de timer automatisch. Druk, tijdens het oplichten van het SET BACK display, op de SET BACK toets en dan op de TIMER DELETE toets. De SET BACK timerinstelling wordt geannuleerd, zelfs wanneer de SET BACK toets nogmaals wordt ingedrukt. 10 NOTA Deze timer wijzigt enkel de ingestelde temperatuur en kan niet gebruikt worden om de airconditioner te starten of te stoppen. Deze timer kan 2x per dag ingesteld worden maar er is slechts 1 temperatuurinstelling mogelijk. Deze timer kan gebruikt worden samen met de ON, OFF, en weektimer functies. De werkingstijd verschijnt enkel in het SET BACK display. (Zie stap 1).

11 WERKINGSTIPS ECONOMY functie Bij maximale belasting geeft de airconditioner in Economy functie nog ca. 70% van zijn vermogen in normale koelingen verwarmingfunctie. Wanneer u de airconditioner tijdens koelen in Economy laat draaien, verbetert de ontvochtiging. Dit is bijzonder handig wanneer u de ruimte wil ontvochtigen zonder de temperatuur significant te laten dalen. In de Economy functie wordt de thermostaatinstelling automatisch aangepast aan de temperatuur om onnodig koelen en verwarmen te vermijden en om zo economisch mogelijk te werken. Als de ruimte in deze functie niet genoeg gekoeld of verwarmd wordt, selecteer dan de normale werking. Tijdens de monitorperiode in de AUTO modus schakelt de airconditioner niet naar ECONOMY ook al wordt deze toets ingedrukt. Ontdooiing (bij verwarming) Bij een lage buitentemperatuur en hoog vochtgehalte kan er ijsvorming op de buitenunit ontstaan, wat het verwarmingsrendement negatief beinvloedt. Als dit gebeurt zorgt de microprocessor voor een automatische ontdooicyclus. Tijdens deze cyclus stopt de binnenventilator en de melding verschijnt op het display van de afstandsbediening. Het duurt 4 tot 15 minuten vooraleer het toestel terug in werking treedt. Twee afstandsbedieningen (optioneel) Een extra afstandsbediening kan bijgevoegd worden, met een maximum van 2 bedieningen. Elk van beide bedieningen kan de unit bedienen. De timerfuncties kunnen echter niet ingesteld worden op de slave unit. Simultaan gebruik van meerdere units Kan niet bij de volgende verschillende werkingsfuncties. Als aan de binnenunit doorgegeven wordt te draaien in een modus die deze unit niet kan, dan verschijnt op het display van de afstandsbediening en de unit gaat in standby. Verwarming en koeling (of drogen) Verwarming en ventileren De werkingsmodus (verwarming of koeling (drogen)) van de buitenunit wordt bepaald door de werkingsmodus van de binnenunit die eerst in werking was. Als de binnenunit opgestart was in modus ventileren, dan wordt de werkingsmodus van de buitenunit er niet door bepaald. Bv. als binnenunit (A) opgestart is in modus ventileren en daarna binnenunit (B) in verwarming, dan verschijnt het hierboven getoonde symbool op het display en binnenunit (A) gaat in standby. Binnenunit (B) draait verder in verwarming. Groepsschakeling Een afstandsbediening kan tot 16 airconditioners bedienen. Alle airconditioners draaien met dezelfde instellingen. 11

12 INSTELLEN UITBLAASRICHTING Start de airconditioner eerst op vooraleer u deze instellingen gaat doen. Werkingsmodus instellen Verticale uitblaas (Swing) Horizontale uitblaas (Swing) * Druk de START/STOP toets in om de airconditioner op te starten en ga als volgt te werk. Druk de VERTICALE UITBLAAS en SWING toets in om de verticale uitblaas aan te passen. Om de SWING werking in te stellen, drukt u gedurende minstens 2 seconden op deze toets. (om de swinginstelling te stoppen, drukt u nogmaals gedurende minstens 2 seconden). * Druk de START/STOP toets in om de airconditioner op te starten en ga als volgt te werk. Druk de HORIZONTALE UITBLAAS en SWING toets in om de horizontale uitblaas aan te passen. Om de SWING werking in te stellen, drukt u gedurende minstens 2 seconden op deze toets. (om de swinginstelling te stoppen, drukt u nogmaals gedurende minstens 2 seconden). Telkens u deze toets indrukt, verandert de uitblaasrichting zoals aangegeven in de bedieningshandleiding die u bij de binnenunit vindt. NOTA Wanneer de airconditioner in een ruimte geinstalleerd is met kleine kinderen, ouderen of zieke personen, let dan zeer goed op de uitblaasrichting en de ingestelde temperaturen. De swingfunctie is niet bij elk type beschikbaar. Consulteer hiervoor de bedieningshandleiding van de binnenunit. RESET FILTERLAMPJE Sommige binnenunits hebben een filterindicatorlampje. Wanneer dit brandt, is het tijd om de luchtfilters te reinigen. Druk gedurende mùinstens 2 seconden op de Filter Reset toets. Het lampje gaat uit en het filterdisplay verdwijnt. AUTODIAGNOSE Wanneer EE op het temperatuurdisplay verschijnt, moet u de airconditioner laten nakijken door een erkend servicetechnicus. Nummer unit (meestal 0) Foutcode Bv. Autodiagnose check 12

13 DE UITBLAASRICHTING REGELEN Verwarmingsvoorschriften (*) gelden alleen voor warmtepompunits (koelen en verwarmen). Zet de airconditioner eerst aan voor u de instellingen gaat veranderen. Werkingsmodus instellen Regelen van de verticale uitblaas * Druk de START/STOP toets in om de airconditioner op te starten, ga dan als volgt te werk. Druk de VERTICALE UITBLAAS en SWING toets in om de verticale uitblaasrichting te regelen. Bij elke druk op de toets verandert het uitblaaspatroon als volgt: Het display van de afstandsbediening verandert niet. Aanbevolen instelling uitblaasrichting: 1, 2, 3, 4: Tijdens koelen/drogen 2, 3, 4: Tijdens verwarmen De verticale luchtuitblaas wordt automatisch geregeld, volgens de gekozen functie. Tijdens koelen/drogen : Horizontale uitblaasu 1 * Tijdens verwarmen : Neerwaartse uitblaas 4 In de AUTO functie wordt de lucht gedurende de eerste minuut na het opstarten horizontaal uitgeblazen 1; tijdens deze periode kan de uitblaasrichting niet worden gewijzigd. Regelen van de horizontale uitblaas. Deze functie kan niet gebruikt worden. Als u probeert om de uitblaaskleppen manueel aan te passen, kan dit de goede werking verstoren. Zet in dit geval de unit uit en start opnieuw op. Daarna zouden de kleppen weer correct moeten werken. Let in het bijzonder op de instelling van de uitblaas en de kamertemperatuur als de unit wordt gebruikt in ruimtes waar kinderen, oudere of zieke personen aanwezig zijn. ZWAAIFUNCTIE Zet eerst de airconditioner aan voor u deze functie selecteert. Zwaaifunctie selecteren/stoppen Druk de VERTICALE UITBLAAS en SWING toets gedurende minstens 2 seconden in. (Stop de instelling door deze toets nogmaals gedurende minstens 2 seconden in te drukken.) Over de zwaaifunctie Werkingsfunctie Koelen/Verwarmen/Drogen/Ventileren Zwaaibereik 1 tot 4 De zwaaifunctie kan tijdelijk stoppen wanneer de ventilator niet of aan zeer lage snelheid draait.. 13

14 REINIGING EN ONDERHOUD OPGELET! Schakel voor het reinigen het toestel uit en trek de voedingskabel uit. Zet de stroomonderbreker uit. De ventilator in de binnenunit draait tegen hoge snelheid, pas op voor verwondingen. Laat het aanzuigrooster niet vallen. Vuil en stof kan zich in de unit ophopen wanneer deze een lange periode gebruikt wordt, de werking van de unit kan hierdoor afnemen. Het is aan te raden om naast uw eigen reiniging en onderhoud geregeld een nazicht te laten doen, voor meer informatie kan u terecht bij een vakbekwaam servicetechnicus. Gebruik geen water van meer dan 40 C, ruwe voorwerpen of agressieve schoonmaakmiddelen bij de reiniging van het toestel. Spuit geen insecticiden of haarspray in de richting van het toestel. Wanneer u het toestel langer dan een maand niet gaat gebruiken, laat dan de ventilator minstens een halve dag draaien, zo kan de binnenkant grondig drogen. Luchtfilter reinigen Wanneer het filterlampje brandt, haal dan de filter er uit en reinig deze. 1. Duw de haakjes van het aanzuigrooster naar het midden toe om het rooster te openen. 4. Filters weer vastmaken aan het aanzuigrooster 1 Plaats de filter terug in de houder. 2 Let er op dat de filter tot tegen de filteraanslag komt bij het terugplaatsen in de houder. 2. Trek de filter uit het aanzuigrooster. 5. Sluit het aanzuigrooster en duw de haakjes van het rooster naar buiten toe. 3. Reinig de luchtfilter Verwijder het stof van de filters met een stofzuiger of was ze. Laat de filters na het wassen grondig drogen in de schaduw. Stof kan uit de filter verwijderd worden met een stofzuiger of door reiniging met een mild schoonmaakmiddel en warm water. Wanneer u de filter wast, laat deze dan eerst grondig drogen op een plaats uit de zon vooraleer terug te plaatsen. Als stof zich opgehoopt heeft op de luchtfilter zal de uitblaas verminderen waardoor de werking minder efficiënt wordt en het geluidsniveau verhoogt. Nadat u de unit weer aangezet heeft, drukt u gedurende minstens 2 seconden op de MAINTENANCE-toets. 14

15 FOUTOPSPORING Verwarmingsvoorschriften (*) gelden alleen voor warmtepompunits (koelen en verwarmen). OPGELET! Stel in geval van bedrijfsstoring (brandlucht enz.) de unit ogenblikkelijk buiten werking, trek de stekker uit het stopcontact en roep de hulp in van een erkend servicetechnicus. Enkel het toestel uitschakelen, is niet voldoende. Trek daarom altijd de stekker uit het stopcontact of zet de hoofdschakelaar af. Controleer de volgende punten alvorens de hulp van een servicetechnicus in te roepen: Symptoom Probleem Zie pag. NORMALE WERKING De unit start niet onmiddellijk: Als u de unit stopt en direct daarna weer start, zal de compressor gedurende 3 minuten uit blijven om te vermijden dat de zekering doorbrandt. Als de stekker wordt uitgetrokken en daarna opnieuw ingestoken, treedt het beveiligingscircuit gedurende ca. 3 minuten in werking om het toestel te beschermen. De unit maakt lawaai: Tijdens de werking en direct na het stoppen van de unit kan u 'water' in de leidingen van de airconditioner horen lopen. Gedurende 2 tot 3 minuten na het opstarten kan dit geluid ook waarneembaar zijn (= geluid van stromend koelmiddel). Tijdens de werking kan u kleine 'krak'-geluidjes horen. Dit komt door de uitzetting en inkrimping van de frontplaat door de temperatuursveranderingen. * Tijdens de verwarmingsfunctie kan af en toe een sissend geluid te horen zijn. Dit komt van de automatische ontdooiing. 16 De unit geeft geur af: De binnenunit kan bepaalde geuren afgeven. Dit komt omdat de airconditioner geuren in de kamer (meubilair, tabak enz.) heeft opgenomen. De unit geeft damp af:. Een beetje damp kan uit de binnenunit komen tijdens de koelingen droogfunctie door de plotselinge afkoeling van de lucht in de ruimte wat condensvorming en damp kan veroorzaken.. * Ook in de verwarmingsfunctie, tijdens de automatische ontdooicyclus, kan de ventilator van de binnenunit stoppen met draaien en kan er damp uit het toestel komen. 16 Geen of zwakke uitblaas: * De ventilator draait met lage snelheid wanneer de verwarmingsfunctie wordt gestart om de interne delen te laten opwarmen. * Als de ruimtetemperatuur tijdens het verwarmen stijgt boven de thermostaatinstelling zal de buitenunit stoppen en de ventilator van de binnenunit met zeer lage snelheid draaien. Als u de ruimte verder wil verwarmen, moet de thermostaat hoger worden ingesteld. * In de verwarmingsfunctie, tijdens de automatische ontdooicyclus, stopt de unit met draaien (tussen 4 en 15 minuten). Tijdens de automatische ontdooicyclus, verschijnt op het display van de afstandsbediening. 16 De ventilator draait met lage snelheid tijdens de droogfunctie of wanneer het toestel de kamertemperatuur aan het bewaken is. In de QUIET-functie draait de ventilator met zeer lage snelheid. In de monitor AUTO functie draait de ventilator met zeer lage snelheid. Er lekt water uit de buitenuni: Het FILTER-display licht op: * Tijdens de automatische ontdooicyclus kan er water uit de buitenunit lekken. 16 Reinig de filter. Zet daarna het FILTER-display uit. 14, 12 thermosensordisplay op de afstandsbediening knippert: De ruimtetemperatuursensor werkt misschien niet meer. Contacteer een erkend servicetechnicus. 15

16 FOUTOPSPORING Verwarmingsvoorschriften (*) gelden alleen voor warmtepompunits (koelen en verwarmen). Symptoom Te controleren punten Zie pag. CONTROLEER OPNIEUW De unit werkt niet: Staat de hoofdschakelaar uit? Is er een stroompanne geweest? Zijn er zekeringen gesprongen? Werkt de timer? Is de luchtfilter vuil? Is de aanzuig of de uitblaas geblokkeerd? Is de thermostaat correct ingesteld?. Staat er een raam of deur open? In de koelingfunctie: komt er rechtstreeks zonlicht binnen (sluit de gordijnen.) In de koelingfunctie: staan er verwarmingstoestellen of computers in de ruimte of zijn er te veel mensen aanwezig?. Staat het toestel in de QUIET-functie? 7 tot 10 Zwakke koeling (of *verwarming): Als er nog steeds problemen zijn nadat u deze punten heeft gecheckt of als u een brandlucht waarneemt, verbreek dan onmiddellijk de stroomtoevoer en contacteer een vakbekwaam servicetechnicus. WERKINGSTIPS Verwarmingsvoorschriften (*) gelden alleen voor warmtepompunits (koelen en verwarmen). *Verwarmingsvermogen Low Ambient Cooling Deze airconditioner werkt volgens het warmtepompprincipe: warmte wordt uit de buitenlucht opgenomen en naar de binnenunit getransfereerd. Daardoor vermindert het rendement als de buitentemperatuur daalt. Als u vindt dat het verwarmingsrendement te laag is, plaats dan een extra verwarmingstoestel.. Warmtepompen verwarmen uw ruimte door de lucht te laten circuleren door de kamer. Daardoor kan het even duren vooraleer de kamer opgewarmd is.. *Bij hoge binnen- en buitentemperaturen Wanneer, tijdens het verwarmen, zowel de binnen- als de buitentemperatuur hoog is, kan de ventilator van de buitenunit af en toe stoppen. Ventilatorsnelheid : AUTO *Heating: De ventilator draait tegen heel lage snelheid en de temperatuur van de uitgeblazen lucht is laag. Cooling: Wanneer de ruimtetemperatuur de ingestelde temperatuur benaders, gaat de ventilator trager draaien. Fan: De ventilator draait tegen lage snelheid. *Microcomputergestuurde automatische ontdooiing In de verwarmingsmodus, bij lage buitentemperaturen en hoge vochtigheidsgraad, kan er vorst gevormd worden op de buitenunit waardoor het rendement verlaagt.. Om dit te vermijden, is de airconditioner uitgerust met een microcomputergestuurde automatische ontdooifunctie. Als er vorst gevormd wordt, zal de airconditioner tijdelijk stoppen met draaien. verschijnt op het display van de bediening. Daarop start het ontdooiproces (ongeveer 4-15 minuten). Na afloop start de airconditioner opnieuw op. Wanneer de buitentemperatuur daalt, kunnen de ventilatoren van de buitenunit aan lage snelheid gaan draaien of één van de ventilatoren stopt met tussenpozen. *Warme start De binnenunit verhindert koude tocht bij het begin van de verwarmingsfunctie. De ventilator van de binnenunit draait niet of tegen zeer lage snelheid tot de warmtewisselaar de ingestelde temperatuur bereikt. Over de ECONOMY-functie Bij maximaal vermogen geeft de ECONOMY-functie ongeveer 70% van de normale koel- en verwarmingscapaciteit. Wanneer u de airconditioner tijdens koelen in de Economy-functie laat draaien, verbetert de ontvochtiging. Dit is bijzonder handig wanneer u de ruimte wil ontvochtigen zonder de temperatuur signifant te laten dalen. Tijdens de ECONOMY functie past de thermostaat zich automatisch aan aan de temperatuur om onnodig koelen en verwarmen te vermijden en om zo economisch mogelijk te werken.. Als de ruimte in deze functie niet voldoende gekoeld (of verwarmd) wordt, selecteer dan de normale werking. Tijdens de monitorperiode in de AUTO-functie schakelt de airconditioner niet naar ECONOMY ook al drukt u de ECONOMY-toets in. Twee afstandsbedieningen (optioneel) Een extra afstandsbediening kan bijgevoegd worden, met een maximum van twee. Elke bediening kan de airconditioner besturen. De timerfuncties kunnen echter niet gebruikt worden op de slave-unit. Groepsbediening Eén afstandsbediening kan tot 16 airconditioners bedienen. Alle airconditioners werken volgens dezelfde instellingen. 16

17 WERKINGSTIPS Werkingsmodus AUTO Enkel koelen. Wanneer de ruimtetemperatuur 2 C hoger is dan de thermostaatinstelling, schakelt de unit tussen koelen en drogen. Tijdens het drogen moet de ventilatorsnelheid op LAAG ingesteld worden voor een lichtjes koelend effect. Over de AUTO CHANGEOVER functie AUTO: Wanneer de functie AUTO CHANGEOVER geselecteerd is, zal de ventilator ongeveer 1 minuut aan een zeer lage snelheid draaien. Gedurende deze tijd zal het toestel de ruimtecondities detecteren en de gepaste functie selecteren. Wanneer het verschil in temperatuur tussen de thermostaatinstelling en de eigenlijke kamertemperatuur meer dan 2 C bedraagt: Koelen of Drogen (Monitor functie kan geselecteerd worden als de buitentemperatuur laag is). Wanneer het verschil in temperatuur tussen de thermostaatinstelling en de eigenlijke kamertemperatuur ±2 C bedraagt: Monitor functie Wanneer het verschil in temperatuur tussen de thermostaatinstelling en de eigenlijke kamertemperatuur minder dan 2 C bedraagt: Verwarmen (Monitor functie kan geselecteerd worden als de buitentemperatuur hoog is). Wanneer de kamertemperatuur de thermostaatinstelling benadert, begint de airconditioner in Monitor functie te werken. In deze modus draait de ventilator aan zeer lage snelheid. Als de kamertemperatuur nadien verandert, zal de airconditioner opnieuw de gepaste functie selecteren (verwarmen, koelen) om de temperatuur aan te passen aan de thermostaatinstelling. Als de functie die door het toestel wordt geselecteerd niet naar wens is, kan een andere functie geselecteerd worden (HEAT, COOL, DRY, FAN). Over de werkingsfuncties Verwarming: Wordt gebruikt om de ruimte te verwarmen. Wanneer de Heating functie is geselecteerd, zal de airconditioner 3 tot 5 min. met zeer lage ventilatiesnelheid draaien,nadien wordt overgeschakeld naar de ingestelde snelheid. Deze tijdspanne is voorzien om de binnenunit te laten opwarmen vooraleer op volle kracht te kunnen werken. Wanneer de kamertemperatuur laag is, kan er ijsvorming ontstaan op de buitenunit waardoor de werking van het toestel zal verminderen. Om dit ijs te verwijderen, zal het toestel automatisch regelmatig in ontdooifunctie gaan. Tijdens de automatische ontdooifunctie zal het OPERATION controlelampje knipperen en zal de HEAT functie onderbroken worden. Nadat u de HEAT functie hebt gestart, kan het nog even duren vooraleer de ruimte warmer wordt. Koeling: Wordt gebruikt om de ruimte te koelen. Drogen: : Wordt gebruikt om de ruimte zachtjes te koelen tijdens de ontvochtiging. U kan niet verwarmen tijdens de DRY functie. Tijdens de DRY functie zal het toestel aan lage snelheid werken. Om de luchtvochtigheid van de ruimte aan te passen, zal de ventilator van de binnenunit af en toe stoppen of met lagere snelheid draaien. Tijdens de DRY functie kan de ventilatorsnelheid niet manueel veranderd worden. Ventileren: Wordt gebruikt om lucht door de ruimte te laten circuleren. Tijdens verwarmen: Stel de thermostaat op een hogere temperatuur in dan de actuele kamertemperatuur. De verwarmingsfunctie zal niet werken wanneer de thermostaatinstelling lager is dan de kamertemperatuur. Tijdens koelen/drogen: Stel de thermostaat op een lagere temperatuur in dan de actuele kamertemperatuur. De koeling- en droogfuncties zullen niet werken wanneer de thermostaatinstelling hoger is dan de kamertemperatuur (in de koelingfunctie zal enkel de ventilator werken). Tijdens ventileren: Het toestel kan niet gebruikt worden om de ruimte te koelen of te verwarmen. 17

18 WERKINGSTIPS AUTO herstart Bij een stroomonderbreking Bij een stroomonderbreking krijgt de airconditioner geen voeding meer. Wanneer het toestel terug stroom krijgt, start het automatisch terug op in de voorgaande modus.. Het gebruik van andere elektrische toestellen (scheerapparaat, enz.) of een draadloze radiozender kan storingen veroorzaken in de werking van de airconditioner. Trek in dit geval even de stekker uit, steek terug in en zet het toestel weer aan met de afstandsbediening. Noot Verwarmingsvoorschriften (*) gelden alleen voor warmtepompunits (koelen en verwarmen). * Tijdens het verwarmen zal de buitenunit te zijner tijd voor korte periodes in ontdooien gaan. Wanneer u, tijdens de ontdooifunctie, de unit weer op verwarmen zet, blijft de ontdooifunctie verdergaan. Pas na beëindiging van het ontdooien, zal de binnenunit opnieuw beginnen verwarmen. Daardoor kan het enige tijd duren vooraleer u een warmte-effect merkt. * Tijdens het verwarmen kan de bovenkant van de binnenunit warm worden. Dit komt doordat er koelmiddel door de binnenunit stroomt, zelfs wanneer de unit gestopt is. Dit is volkomen normaal. 18

verdeeld door Orcon bv www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER verdeeld door Orcon nv www.general-airco.be

verdeeld door Orcon bv www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER verdeeld door Orcon nv www.general-airco.be BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER ABF09RIY ABF12RIY ABF14RIY AB18RIYa AB24RIYa AB36RIYa AB45RIYa AU12RIYa AU14RIYa AU18RIYa AU24RIYa AU36RIYa AU45RIYa AR12RIYa AR14RIYa AR18RIYa AR24RIYa AR36RIYa AR45RIYa

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING

BEDIENINGSHANDLEIDING TYPE ARYFLB, ARYA0-6LB, ARYA6-5LC BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP www.fujitsuclimate.nl INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... OVERZICHT ONDERDELEN... VOORBEREIDING... WERKING... 5 ECONOMY FUNCTIE...

Nadere informatie

VRFBEDSIM BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER FUJITSU GENERAL LIMITED 9G2048. www.general-airco.be www.general-airco.nl

VRFBEDSIM BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER FUJITSU GENERAL LIMITED 9G2048. www.general-airco.be www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER TM VRFBEDSIM Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2048 FUJITSU GENERAL LIMITED www.general-airco.nl INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 1

Nadere informatie

WWW.FUJITSUCLIMATE.NL

WWW.FUJITSUCLIMATE.NL Fujitsu Infra rood bediening Heating, Cooling, Caring UTY-LRHYA WWWFUJITSUCLIMATENL INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES OVERZICHT ONDERDELEN 4 VOORBEREIDING 5 WERKING 6 WERKING TIMER

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP MODEL ASH 8- LBAJ (RIY) CODE: AR-JW STANDAARD Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze steeds kan raadplegen. www.generalbenelux.com INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP MODEL ASHA 07-09-12-14-18 LA (MS*RIY) CODE: AR-RY3 STANDAARD IN OPTIE Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze steeds kan raadplegen. www.generalbenelux.com

Nadere informatie

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E Inhoudstafel 1. AFSTANDSBEDIENING EN ZIJN FUNCTIES 2 2. NAMEN EN FUNCTIES VAN DE INDICATOR OP DE AFSTANDSBEDIENING 3 3. BESTURING VAN DE AFSTANDSBEDIENING 3 3.1. INBRENGEN

Nadere informatie

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING Inhoudstafel Afstandsbediening en zijn functies 2 Display van afstandsbediening 3 Gebruik van de afstandsbediening 4 De klok instellen 4 Lock en reset toets 5 Automatische

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP MODEL ASHA 24-30 LCC (RIY) CODE: AR-RY13 Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze steeds kan raadplegen. www.generalbenelux.com Fig. 1 E 8 9 1 MANUAL

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING

BEDIENINGSHANDLEIDING TYPE ASYG 18-24 - 30 LF BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP www.fujitsuclimate.nl INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 2 EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES... 3 OVERZICHT ONDERDELEN... 5 VOORBEREIDING...

Nadere informatie

ASP09RIY ASP12RIY ASP18RIY

ASP09RIY ASP12RIY ASP18RIY BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER ASP09RIY ASP12RIY ASP18RIY Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2069 FUJITSU GENERAL LIMITED - www.general-airco.nl Fig. 1 D 1 Fig. 2 2 3

Nadere informatie

AS07Y AS09Y/RY AS12Y/RY

AS07Y AS09Y/RY AS12Y/RY B EDIENING SHANDL EIDIN G A IR CON DIT ION E R AS07Y AS09Y/RY AS2Y/RY Bewaar deze handleiding zodat u ze la ter nog kunt raadplegen 9G2063 FUJ ITSU GEN ERAL LIMITED - VOORBEREIDING De voeding aanzetten

Nadere informatie

RCW Afstandsbediening

RCW Afstandsbediening RCW Afstandsbediening Gebruikershandleiding - Nederlands MURCW 747 399569 Afstandsbediening. 1. Aan uit toets. 2. Selectie toets (koelen, verwarmen, automatisch koelen/verwarmen, ontvochtigen, ventileren).

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening.

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Wordt gebruikt om unit te starten en te stoppen. Let Op!!: Bij alleen koeling units is warmte mode niet

Nadere informatie

ELECTRA. Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA

ELECTRA. Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA RC7 Bedieningsvoorschriften NL ELECTRA Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA VOORBEREIDING Installeren van de batterijen Verwijder het deksel aan de achterzijde van de afstandsbediening. Plaats de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RC08A

GEBRUIKSAANWIJZING RC08A GEBRUIKSAANWIJZING RC08A NEDERLANDS INHOUD Overzicht 1-2 Voor gebruik 3 4-12 Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik van uw airconditioner en bewaar deze bij de unit. OVERZICHT DISPLAY Informatie die

Nadere informatie

AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING LMD-AE-09HDI-SET LMD-AE-12HDI-SET LMD-AE-18HDI-SET LMD-AE-24HDI-SET Pag 1 Inhoud: Afstandsbediening specificatie.. 3 Afstandsbediening functies.. 4 Betekenis

Nadere informatie

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET CTS Afstandsbediening Infrarood Let op! 1 Zorg ervoor dat er niets tussen de ontvanger en de afstandsbediening

Nadere informatie

HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR

HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR. 9374142170-03 GEBRUIKERSHANDLEIDING 9374142170-03 INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSMAATREGELEN... Nl-1 NAMEN VAN DE ONDERDELEN... Nl-2 WERKING...

Nadere informatie

AU24RIY AU25Y SU MO TU WE TH FR SA AU30Y/RIY

AU24RIY AU25Y SU MO TU WE TH FR SA AU30Y/RIY BEDIENINGSHANDLEIDING AU4RIY AU5Y AU0Y/RIY AU6Y/RIY AU45Y/RIY AU54Y/RIY AM PM 6 9 5 8 Bewaar deze handleiding zodat u ze achteraf nog kan raadplegen. 9G064 FUJITSU GENERAL LIMITED www.generalairco.nl INHOUD

Nadere informatie

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 NL BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 GEBRUIK VAN DE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING BELANGRIJK VOOR GEBRUIK : Voordat U het toestel gebruikt gelieve zeker te zijn dat : Het binnentoestel correct is aangesloten op

Nadere informatie

RC4 Bedieningsvoorschriften

RC4 Bedieningsvoorschriften RC4 Bedieningsvoorschriften NL Bedieningsvoorschriften Nederlands VOORBEREIDING Installeren van de batterijen Verwijder het deksel aan de achterzijde van de afstandsbediening.(zie figuur A) Plaats de twee

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te nemen en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik

Nadere informatie

Bedrade afstandsbediening YR-E14

Bedrade afstandsbediening YR-E14 Bedrade afstandsbediening YR-E14 MODE Om de modes : automatisch, ventileren, koelen, ontvochtigen of verwarmen te activeren. HEALTH Om de lucht te reinigen. SWING Het veranderen van de stand van de lamellen,

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING

BEDIENINGSHANDLEIDING TYPE AGYG09-12 - 14LV BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP www.fujitsuclimate. nl 2 OVERZICHT ONDERDELEN Fig. 1 Binnenunit Fig. 2 1. Bedieningspaneel 2. Keuzeschakelaar luchtuitblaas 3. MANUAL

Nadere informatie

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 Bedrade afstandsbediening MWR-SH00N Airconditioner gebruiksaanwijzing Deze handleiding is gemaakt van 100% gerecycled papier. imagine

Nadere informatie

AWN14RIY AWN18RIY AWN24RIY BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER. Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2066

AWN14RIY AWN18RIY AWN24RIY BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER. Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2066 BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER AWN14RIY AWN18RIY AWN24RIY Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2066 FUJITSU GENERAL LIMITED - www.general-airco.nl 2 www.general-airco.nl

Nadere informatie

CR143-RG58A

CR143-RG58A Ten gevolge van voortdurende verbetering van de producten, kunnen specificaties en ontwerp wijzigen zonder enige kennisgeving. Raadpleeg de verkoopafdeling of de fabrikant voor details. CR143-RG58A 202055091498

Nadere informatie

Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E

Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E Gebruik van de afstandsbediening 1. Ga verstandig met de afstandsbediening om: houdt de afstandsbediening uit de buurt van vloeistoffen, laat de afstandsbediening

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-WH00 Airconditioner / warmtepomp Veiligheidsmaatregelen Lees vóór het gebruik van de bedrade afstandsbediening deze instructies aandachtig door. Bewaar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

Type EZ-09907WSE Typ EZ-095YWSE

Type EZ-09907WSE Typ EZ-095YWSE HANDLEIDING Type EZ-09907WSE Typ EZ-095YWSE SPLIT TYPE AIRCONDITIONERS ARY INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 02 BENAMING VAN DE ONDERDELEN... 04 VOORBEREIDING... 05 WERKING... 05 GEBRUIK VAN DE TIMER

Nadere informatie

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 Installatie & Instructie Handleiding Editie 2008 15.07.2008 Rev. 1.0 Inhoudstafel 1. Handleiding voor de installatie...3 1.1 Aansluiting...3 1.2 Installatie

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A

GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A Bedankt voor de aankoop van dit airconditioningsysteem. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door, voor het in gebruik nemen van de installatie.

Nadere informatie

AS07RIY AS09RIY AS12RIY AS14RIY AS18RIY MSAS14RIY3 MSAS18RIY3 BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER

AS07RIY AS09RIY AS12RIY AS14RIY AS18RIY MSAS14RIY3 MSAS18RIY3 BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER AS07RIY AS09RIY AS12RIY AS14RIY AS18RIY MSAS14RIY3 MSAS18RIY3 Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2067 FUJITSU GENERAL LIMITED www.general-airco.be

Nadere informatie

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1 LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N BEDIENING Bediening Deze regelaars werken alleen met de volgende typen binnenunits: 42HMC---N

Nadere informatie

SATELLIET AIRCONDITIONER

SATELLIET AIRCONDITIONER Bedieningsvoorschrift SATELLIET AIRCONDITIONER VLOER- EN PLAFONDMODEL airconditioner ARY12LUAD ARY14LUAD ARY18LUAD ARY24LUAN ARY30LUAN ARY36LUAN ARY45LUAN ARY45LUAK ARY54LUAK condensingunit AOY12LMAKL

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING "SUPER HEALTH" MONOSPLIT MODELLEN:

GEBRUIKSHANDLEIDING SUPER HEALTH MONOSPLIT MODELLEN: WAND AIRCONDITIONERS (SPLIT SYSTEMEN, AIR-TO-AIR, WARMTEPOMP) GEBRUIKSHANDLEIDING "SUPER HEALTH" MONOSPLIT MODELLEN: HKEI - HCNI 262 G HKEI - HCNI 352 G AUTO COOL DRY HEAT TEMP MODE ON/OFF FAN SPEED SWING

Nadere informatie

airconditioner AGYG09LVCA AGYG12LVCA AGYG14LVCA condensingunit AOYG09LVCA AOYG12LVCA AOYG14LVLA

airconditioner AGYG09LVCA AGYG12LVCA AGYG14LVCA condensingunit AOYG09LVCA AOYG12LVCA AOYG14LVLA Bedieningsvoorschrift VLOERMODEL AIRCONDITIONER airconditioner AGYG09LVCA AGYG12LVCA AGYG14LVCA condensingunit AOYG09LVCA AOYG12LVCA AOYG14LVLA importeur voor België: koel-/ warmtepompmodel P/N9378532045

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G. Type AR-RY3 S P L I T T Y P E A I R C O N D I T I O N E R S

H A N D L E I D I N G. Type AR-RY3 S P L I T T Y P E A I R C O N D I T I O N E R S H A N D L E I D I N G Type AR-RY3 S P L I T T Y P E A I R C O N D I T I O N E R S INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...1 KARAKTERISTIEKEN EN FUNCTIES...2 BENAMING VAN DE ONDERDELEN...3 VOORBEREIDING...5 WERKING...6

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PC-ART EN PC-P2HTE AFSTANDBEDIENINGEN VOOR HITACHI SETFREE VRF EN UTOPIA SYSTEMEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING PC-ART EN PC-P2HTE AFSTANDBEDIENINGEN VOOR HITACHI SETFREE VRF EN UTOPIA SYSTEMEN GEBRUIKERSHANDLEIDING PC-ART EN PC-P2HTE AFSTANDBEDIENINGEN VOOR HITACHI SETFREE VRF EN UTOPIA SYSTEMEN 1 PC-P2HTE PC-ART(E) Functies van toetsen en display Ventilatorsnelheid: Indicatie van de ventilatorsnelheid

Nadere informatie

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding PERFECTCOOL Gebruikershandleiding Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor ingebruikname of installatie van uw mobiele airconditioner. Bewaar deze handleiding goed voor hulp bij onderhoud

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

SCHAKELAARS: NAMEN EN FUNCTIES 5/91

SCHAKELAARS: NAMEN EN FUNCTIES 5/91 SCHAKELAARS: NAMEN EN FUNCTIES 5/91 5. SCHAKELAARS: NAMEN EN FUNCTIES 5.1. SECTIE LCD-SCHERM Op onderstaande afbeelding zijn ter referentie alle indicaties weergegeven. Het tijdens bedrijf werkelijk weergegeven

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning X Type Design MSX-xxHRN1

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning X Type Design MSX-xxHRN1 Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning X Type Design MSX-xxHRN1 Lees deze gebruikershandleiding a.u.b. zorgvuldig door, alvorens uw airconditioning in bedrijf te nemen. Bewaar deze zorgvuldig!

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Weekly Centralized Controller CCM09

Gebruikershandleiding Weekly Centralized Controller CCM09 Gebruikershandleiding Weekly Centralized Controller CCM09 Voorzorgsmaatregelen Lees deze handleiding goed voor gebruik. Deze handleiding beschrijft de werking van de Weekly Centralized controller. Bewaar

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift MULTISPLIT MODEL AIRCONDITIONER

Bedieningsvoorschrift MULTISPLIT MODEL AIRCONDITIONER Bedieningsvoorschrift MULTISPLIT MODEL AIRCONDITIONER airconditioner ASYA7LACM ASYA9LACM ASYA12LACM ASYA14LACM ASYA18LACM AGYF9LAC AGYF12LAC AGYF14LAC ABYF14LAT ABYF18LBT ABYF24LBT AUYF9LAL AUYF12LAL AUYF14LAL

Nadere informatie

TECHNISCHE FUNCTIE SPECIFICATIES PC BOARD LCD 4004XE COOL EN HEAT CONTROLLER AIRCONDITIONING SYSTEEM MODEL ASB

TECHNISCHE FUNCTIE SPECIFICATIES PC BOARD LCD 4004XE COOL EN HEAT CONTROLLER AIRCONDITIONING SYSTEEM MODEL ASB TECHNISCHE FUNCTIE SPECIFICATIES PC BOARD LCD 4004XE COOL EN HEAT CONTROLLER AIRCONDITIONING SYSTEEM MODEL ASB 1 Airned B.V., Ambachtsweg 17, 6581 AX Malden, t: 024-3582458 f: 024-3585911 e: info@airned.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING. De SAS1000WHB-7DF klokthermostaat wordt in combinatie met de SCU209-DF ontvanger gebuikt om 1 of meerdere actuators aan te sturen.

HANDLEIDING. De SAS1000WHB-7DF klokthermostaat wordt in combinatie met de SCU209-DF ontvanger gebuikt om 1 of meerdere actuators aan te sturen. HANDLEIDING SAS1000WHB-7DF / (master) klokthermostaat Omschrijving; De SAS1000WHB-7DF klokthermostaat wordt in combinatie met de SCU209-DF ontvanger gebuikt om 1 of meerdere actuators aan te sturen. Technische

Nadere informatie

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Overzicht U kunt een onderdeel slechts wijzigen wanneer het knippert in het display. Duw de knoppen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning Vertu Design

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning Vertu Design Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning Vertu Design Lees deze gebruikershandleiding a.u.b. zorgvuldig door, alvorens uw airconditioning in bedrijf te nemen. Bewaar deze zorgvuldig! INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC1D528

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC1D528 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 WAARSCHUWING - Laat de afstandsbediening nooit

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

WANDMODEL AIRCONDITIONER

WANDMODEL AIRCONDITIONER Bedieningsvoorschrift WANDMODEL AIRCONDITIONER airconditioner ASYG9LLCC ASYG12LLCC condensingunit AOYG9LLCC AOYG12LLCC importeur voor België: Invertermodel P/N9332620009 3617 Air Trade Centre, Hoogstraat

Nadere informatie

AS09RIY AS12RIY AS14RIY AS18RIY

AS09RIY AS12RIY AS14RIY AS18RIY BEDIENI NGSHANDL EI DING A IR CON DIT ION E R AS09RIY ASRIY AS4RIY AS8RIY Bewaar deze handleiding zodat u ze later no g kunt raadplegen 9G054 FUJ ITSU GEN ERAL LIMITED - A OPERATION TIMER SUPER QUIET COIL

Nadere informatie

Eenvoudige MA-afstandsbediening

Eenvoudige MA-afstandsbediening CITY MULTI-bedieningssysteem en Mitsubishi Mr. SLIM-airconditioners Eenvoudige MA-afstandsbediening Instructiehandleiding PAC-YT52CRA Voorzorgsmaatregelen... 2 Naam en functie van de onderdelen van de

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie BEDIENINGSELEMENTEN 1. Temperatuurregeling. Afzonderlijk instelbaar voor de bestuurder en de passagier voorin. 2. Programma voor maximaal ontdooien. 3. Luchtverdeling. In de geselecteerde

Nadere informatie

WANDMODEL AIRCONDITIONER

WANDMODEL AIRCONDITIONER Bedieningsvoorschrift WANDMODEL AIRCONDITIONER airconditioner ASYB09LDC ASYB12LDC ASYB18LDC ASYB24LDC condensingunit AOYS09LDC AOYS12LDC AOYS18LDC AOYS24LDC ASYB09LDC, ASYB12LDC, ASYB18LDC ASYB24LDC koel-/

Nadere informatie

42HQE009 / 012 / 018 / 022

42HQE009 / 012 / 018 / 022 TEM P SPEE D MODE FAN CLOC K 42HQE009 / 012 / 018 / 022 C ON OFF BEDIENING Splitsysteem Hi-Wall binnen-unit Zie voor montageinstructies voor deze unit en de buiten-unit de betreffende handleidingen. Inhoud

Nadere informatie

HANDLEIDING PLAFOND/VLOERMODEL INVERTER INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

HANDLEIDING PLAFOND/VLOERMODEL INVERTER INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN INHOUD HANDLEIDING PLAFOND/VLOERMODEL INVERTER VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...1 EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES..3 FUNCTIONEEL OVERZICHT VAN DE ONDERDELEN..4 VOORBEREIDING......6 WERKING...8 WERKING VAN DE TIJDKLOK....12

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Techneco Energiesystemen BV Kleveringweg 9 2616 LZ Delft T. 015 21 91 000 Symbolen Beschrijving Menu selecteren, wisselen bedrijfsmodus Verstellen waarde

Nadere informatie

airconditioner ABYG30LRTE ABYG36LRTE ABYG45LRTA condensingunit AOYG30LETL AOYG36LETL AOYG45LETL

airconditioner ABYG30LRTE ABYG36LRTE ABYG45LRTA condensingunit AOYG30LETL AOYG36LETL AOYG45LETL Bedieningsvoorschrift PLAFONDMODEL AIRCONDITIONER airconditioner ABYG30LRTE ABYG36LRTE ABYG45LRTA condensingunit AOYG30LETL AOYG36LETL AOYG45LETL Invertermodel P/N9374379736 importeur voor Nederland: 3697

Nadere informatie

HANDLEIDING (basis) AFSTANDSBEDIENING MET KABEL Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. ONDERDEELNR

HANDLEIDING (basis) AFSTANDSBEDIENING MET KABEL Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. ONDERDEELNR HANDLEIDING (basis) AFSTANDSBEDIENING MET KABEL Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Nederlands ONDERDEELNR. 9373329237-02 HANDLEIDING (basis) ONDERDEELNR. 9373329237-02 AFSTANDSBEDIENING MET

Nadere informatie

TECHNISCHE GEGEVENS MAXIMALE FUNCTIONERINGS LIMIET

TECHNISCHE GEGEVENS MAXIMALE FUNCTIONERINGS LIMIET NL 20-06-2002 16:35 Pagina 66 Aandachtig dit instructieboekje doorlezen alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen Alleen op deze manier kunnen wij u de beste resultaten en de maximale

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING R410A HTFI 351 GR HTFI 531 GR HTBI 711 GR HTBI 1061 GR HTBI 1221 GR

GEBRUIKSHANDLEIDING R410A HTFI 351 GR HTFI 531 GR HTBI 711 GR HTBI 1061 GR HTBI 1221 GR 4-ZIJDIGE CASSETTE AIRCONDITIONERS MONOSPLIT SYSTEMEN, AIR-TO-AIR, WARMTEPOMP GEBRUIKSHANDLEIDING COMMERCIAL MODELLEN MET R410A R410A HTFI 351 GR HTFI 531 GR C HTBI 711 GR HTBI 1061 GR HTBI 1221 GR WAARSCHUWING

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING TH8320U1008 Chronotherm Vision voor verwarmen/koelen. Klokthermostaat voor verwarmings-koelingsregeling incl. warmtepompregeling

GEBRUIKERSHANDLEIDING TH8320U1008 Chronotherm Vision voor verwarmen/koelen. Klokthermostaat voor verwarmings-koelingsregeling incl. warmtepompregeling GEBRUIKERSHANDLEIDING TH8320U1008 Chronotherm Vision voor verwarmen/koelen Klokthermostaat voor verwarmings-koelingsregeling incl. warmtepompregeling Deze thermostaat is in staat om zowel een verwarmings-

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

MIDDENWEG 515, HEERHUGOWAARD TEL. 072-5723150, WWW.BEERSKLIMAAT.NL

MIDDENWEG 515, HEERHUGOWAARD TEL. 072-5723150, WWW.BEERSKLIMAAT.NL Bedieningsvoorschrift WANDMODEL AIRCONDITIONER airconditioner ASYG7LECA ASYG9LECA ASYG12LECA ASYG14LECA condensingunit AOYG7LEC AOYG9LEC AOYG12LEC AOYG14LEC Invertermodel P/N9332428001 3490 MIDDENWEG 515,

Nadere informatie

BEDIENINGSAANWIJZING. Bedieningsaanwijzing Draadloos handapparaat. Nederlands. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

BEDIENINGSAANWIJZING. Bedieningsaanwijzing Draadloos handapparaat. Nederlands. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL BEDIENINGSAANWIJZING Bedieningsaanwijzing Draadloos handapparaat Nederlands SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A GS02 Aanduiding Afstandsbediening

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

MIDDENWEG 515, HEERHUGOWAARD TEL ,

MIDDENWEG 515, HEERHUGOWAARD TEL , Bedieningsvoorschrift SATELLIETMODEL AIRCONDITIONER airconditioner ARYG12LLT ARYG14LLT ARYG18LLT condensingunit AOYG12LALL AOYG14LALL AOYG18LALL Invertermodel 9374379415-02 3608 MIDDENWEG 515, HEERHUGOWAARD

Nadere informatie

Inverter vloermodel UFV systeem. Compact ontwerp en individuele luchtuitblaasselectie

Inverter vloermodel UFV systeem. Compact ontwerp en individuele luchtuitblaasselectie Inverter vloermodel UFV systeem Compact ontwerp en individuele luchtuitblaasselectie 2 Efficiënt en betrouwbaar systeem Dankzij de Toshiba DC Hybride Inverter technologie wordt een maximum aan vermogen

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

Verrijdbare airconditioning MIDEA. Handleiding

Verrijdbare airconditioning MIDEA. Handleiding Verrijdbare airconditioning MIDEA Handleiding Lees aandachtig de instructies en regels voor een veilige werking. Inhoud 1. VEILIGHEIDSREGELS 1 2. NAMEN VAN ONDERDELEN 2 3. ACCESSOIRES 2 4. WERKINGSPANEEL

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER Leiding Type Serie Ingebouwde leiding : AVXDB Smalle leiding : AVXDS, EH, MH FE

GIDS VOOR DE GEBRUIKER Leiding Type Serie Ingebouwde leiding : AVXDB Smalle leiding : AVXDS, EH, MH FE GIDS VOOR DE GEBRUIKER Leiding Type Serie Ingebouwde leiding : AVXDB Smalle leiding : AVXDS, EH, MH FE Airconditioner Ne DB98-26290A(1) Inhoud UW AIRCONDITIONER INSTELLEN Veiligheidsvoorschriften...............................................

Nadere informatie

09/2010. Mod: TAV-B2/D. Production code: CBC210

09/2010. Mod: TAV-B2/D. Production code: CBC210 09/2010 Mod: TAV-B2/D Production code: CBC210 NL Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Voor u deze flessenkoeler in gebruik neemt raden wij u aan deze handleiding door te nemen. 2. Het is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Mitsubishi Electric afstandsbedieningen

Bedieningshandleiding Mitsubishi Electric afstandsbedieningen Bedieningshandleiding Mitsubishi Electric afstandsbedieningen Bedieningshandleiding Mitsubishi Electric afstandsbedieningen De Mitsubishi Electric airconditioners worden gefabriceerd volgens ISO 00 en

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Handleiding. Wasmachine BWF47T-WW/CW BWF48T-CW/R/B

Handleiding. Wasmachine BWF47T-WW/CW BWF48T-CW/R/B Handleiding Wasmachine BWF47T-WW/CW BWF48T-CW/R/B Het bedieningspaneel De selectieknop U kiest hier het gewenste programma. LED-scherm Het lampje van uitgestelde start licht op om u de uitgestelde starttijd

Nadere informatie

GEBRUIKS- EN INSTALLATIE-INSTRUCTIES

GEBRUIKS- EN INSTALLATIE-INSTRUCTIES GEBRUIKS- EN INSTALLATIE-INSTRUCTIES TYPE: AUC-18UX4SGAA AUC-24UX4SZEA AUC-36UX4SAEA AUC-48UX6SPFA AUC-60UX6SPFA AUC-18CR4FUAA AUC-42CR4FEHA AUC-18HR4SUAA AUC-24HR4SZGA AUC-36HR6SAGA AUC-48HR6SPHA AUC-60HR6SPHA

Nadere informatie

WANDMODEL AIRCONDITIONER

WANDMODEL AIRCONDITIONER Bedieningsvoorschrift WANDMODEL AIRCONDITIONER airconditioner ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC condensingunit AOYR07LCC AOYR09LCC AOYR12LCC AOYR14LCC AOYR18LCC importeur voor Nederland:

Nadere informatie

Thermostaat met display

Thermostaat met display H/LN4691-0 674 59-64170 Thermostaat met display RA00118AA_U-01PC-13W38 www.homesystems-legrandgroup.com Inhoudsopgave Thermostaat met display 1 Thermostaat met display 4 1.1 Functionering 4 1.2 Wat voor

Nadere informatie

airconditioner ABYG18LVTA ABYG24LVTA condensingunit AOYG18LALL AOYG24LALA

airconditioner ABYG18LVTA ABYG24LVTA condensingunit AOYG18LALL AOYG24LALA Bedieningsvoorschrift VLOER/PLAFONDMODEL AIRCONDITIONER airconditioner ABYG18LVTA ABYG24LVTA condensingunit AOYG18LALL AOYG24LALA importeur voor België: Invertermodel P/N9374379408-02 3702 Air Trade Centre,

Nadere informatie

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A GEBRUIKERSMANUAAL 1. Beschrijving van de Aanraakscherm aan de wand (Touch LCD Wall Controller) Aanraakscherm aan de wand is een accessoire van de

Nadere informatie

TYPE ASYG 7-14 LMCA BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP. Heating. Cooling. Caring.

TYPE ASYG 7-14 LMCA BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP. Heating. Cooling. Caring. 3727 TYPE ASYG 7-14 LMCA BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP Heating. Cooling. Caring. Inhoudsopgave 1. Voorzorgsmaatregelen 3 2. Benaming en functie van onderdelen, de binnenunit 4 3. Benaming

Nadere informatie

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar Handleiding MH1210B regelaar 1 Formaat gat voor behuizing Breedte: Hoogte: 70,5 mm 28,5 mm 2 Aansluitschema Er zijn een aantal uitvoeringen van de MH1210B in omloop. Bovenstaande afbeelding dient als indicatie.

Nadere informatie

AIR CONDITIONER HANDLEIDING. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik.

AIR CONDITIONER HANDLEIDING. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik. HANDLEIDING AIR CONDITIONER Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik. TYPE : AAN DE MUUR BEVESTIGD www.lg.com 2 TIPS OM ENERGIE TE

Nadere informatie

AIR CONDITIONER HANDLEIDING. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik.

AIR CONDITIONER HANDLEIDING. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik. HANDLEIDING AIR CONDITIONER Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik. TYPE : AAN DE MUUR BEVESTIGD www.lg.com 2 TIPS OM ENERGIE TE

Nadere informatie

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen Gevaar! Veronachtzaming kan of zal de oorzaak zijn van elektrische schokken met gevaar voor het leven. - Gebruik het verwarmingselement niet in de nabijheid

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Beknopte handleiding Lees de aanwijzingen aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. A B C D E F G H I L M A. Elektronische bedieningsgroep B. Vriesvak (als de koelkast

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

ERV Wired remote controller_mwr-vh12n_ib_nl_05308a-00.indd 오후 4:19:31

ERV Wired remote controller_mwr-vh12n_ib_nl_05308a-00.indd 오후 4:19:31 ERV Wired remote controller_mwr-vh12n_ib_nl_05308a-00.indd 2 2015-04-21 오후 4:19:31 ERV-bedrade afstandsbediening MWR-VH12N ERV (Ventilator met warmteterugwinning) gebruiksaanwijzing Deze handleiding is

Nadere informatie

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 46 08 LightBoy DIGI 12V Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Techneco ELGA warmtepomp Gebruikershandleiding. Type 3.0

Techneco ELGA warmtepomp Gebruikershandleiding. Type 3.0 Techneco ELGA warmtepomp Gebruikershandleiding Type 3.0 April 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Introductie 1 2 Bediening binnenunit 2 3 Thermostaat instellen 3 3.1 Instelling controleren 3 3.2 Koelen of verwarmen

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Beknopte handleiding Lees de aanwijzingen aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. A B C D E F G H c I L M N A. Elektronische bedieningsgroep B. Vriesvak (als de

Nadere informatie

AC2400 Mobiele Caravanairco

AC2400 Mobiele Caravanairco Instructieboekje AC2400 Mobiele Caravanairco 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM caravanairco hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal

Nadere informatie