VORMINGSSTRATEGIE JUNIORPROGRAMMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VORMINGSSTRATEGIE JUNIORPROGRAMMA 2015-2019"

Transcriptie

1 VORMINGSSTRATEGIE JUNIORPROGRAMMA JUNI 2015

2 Inhoudsopgave 1 AANPAK VOOR DE VORMINGSSTRATEGIE GERICHT NAAR JUNIOR ASSISTENTEN DE VORMINGSACTIVITEITEN VAN HET JUNIORPROGRAMMA VOOR JUNIORS VERTREKKERSBRIEFING INDIVIDUEEL OPLEIDINGSPLAN JUNIORSEMINARIE COMMUNITIES OF PRACTICE

3 Inleiding Het Juniorprogramma heeft als algemene doelstelling Bijdragen aan de gerichte uitbouw van een nieuwe generatie professionals van de internationale samenwerking en tegelijkertijd ook aan de capaciteitsopbouw en duurzame ontwikkeling in de partnerlanden. Het Juniorprogramma gelooft dat o.a. via gepaste vorming en begeleiding Junior Assistenten de nodige competenties kunnen ontwikkelen die hen in staat stellen in de toekomst taken van professionals in internationale samenwerking correct uit te voeren. Om die reden formuleerde het Juniorprogramma het volgende resultaat De Juniors beschikken over een intensieve, gerichte startopleiding en gerichte opleidingen tijdens hun junioropdracht die hen helpen hun competenties verder te ontwikkelen en hun bijdrage aan het project/ programma te verhogen. De bedoeling van dit document is de vormingsstrategie uit te tekenen die bijdraagt aan het behalen van bovenvermeld resultaat en algemene doelstelling. Deze vormingsstrategie richt zich tot twee doelgroepen. Enerzijds focussen wij ons direct op de Junior Assistenten (= onderwerp van dit document) anderzijds wensen wij de noodzakelijke ondersteuning aan coaches te bieden om de kwaliteit van hun begeleiding naar Juniors toe te optimaliseren (wat kadert in een andere nota). Een belangrijk aandachtspunt in deze vormingsstrategie van het Juniorprogramma is Coherentie : - We streven enerzijds naar coherentie en complementariteit tussen de verschillende opleidings- en vormingsactiviteiten. De bedoeling is dat via verschillende activiteiten de vooropgestelde competenties verworven/versterkt worden. - Anderzijds streven we naar coherentie en uitwisseling met het vormings- en opleidingsprogramma voor Technische Assistenten binnen BTC. Het is immers belangrijk dat de inhoud van de vormingsactiviteiten mee-evolueert met nieuwe tendensen en een antwoord biedt op veranderende noden in de ontwikkelingssector. 3

4 1 Aanpak voor de vormingsstrategie gericht naar Junior Assistenten In een eerste fase werd een lijst opgesteld met mogelijke competenties die een ontwikkelingswerker vandaag de dag dient te bezitten. Deze lijst werd opgesteld op basis van verschillende documenten en gesprekken (Echos Sud, Backbone Strategy EC, Studie Acodev/NGO-federatie, ) De leden van het Juniorprogramma en Vormingsteam duidden voor elke competentie aan in welke mate deze belangrijk is om te ontwikkelen bij het Juniorprogramma en op welke manier (via vormingsactiviteit of andere methodiek) deze gestimuleerd kan worden. In een tweede fase bereikten het Juniorprogramma en Vormingsteam een akkoord over de organisatie en inhoud van de verschillende vormingsactiviteiten en tools. Hierbij werden specialisten inzake de verschillende thematieken geraadpleegd. 4

5 2 De vormingsactiviteiten van het Juniorprogramma voor Juniors 2.1 Vertrekkersbriefing Concept Voor de Juniors naar het terrein vertrekken, nemen zij deel aan een gezamenlijke vertrekkersbriefing die een 12-tal dagen duurt. De bedoeling is dat deze vertrekkersbriefing de Junior in staat stelt om zijn/haar functie als Junior op het terrein op te nemen Competentiekader / kenniskader voor de vertrekkersbriefing met bijhorende doelstellingen INTERCULTURELE GEVOELIGHEID Stressbeheer interculturele context in DOELSTELLING: Juniors leren stress te herkennen en maken kennis met methoden om hiermee om te gaan. Er wordt de nadruk gelegd op het belang van een netwerk, zaken vanop afstand te bekijken en tijdig de hulp van anderen in te roepen. Probleemoplossend vermogen in interculterele context (met aandacht voor analytisch en systemisch denken, participatieve ingesteldheid) Positie en houding van de Junior Assistent DOELSTELLING: Juniors worden zich ervan bewust dat problemen oplossen in een interculterele context verschillend kan zijn van wat ze kennen in hun thuisland en leren technieken aan om problemen in een interculturele context aan te pakken en tot resultaten te komen. Ze verwerven inzicht in systemisch (elementen rond het probleem begrijpen en in juiste context plaatsen om probleem zelf op te kunnen lossen) en analytisch denken (een op het eerste gezicht heel complex probleem kan opgelost worden door dit in verschillende onderdelen te kappen en een oplossing voor alle kleinere problemen te zoeken) en kunnen dit toepassen op concrete situaties die Juniors op het terrein beleven. Er wordt aandacht besteed aan een participatieve ingesteldheid om tot duurzame oplossingen van problemen te komen. DOELSTELLING: Juniors bestuderen welke mogelijke houdingen een expat zich kan aanmeten in verschillende situaties en hoe dit gepercipieerd kan worden door hun omgeving. Juniors bekijken welke positie/rol expats en Juniors kunnen aannemen in werk- en privé context. Juniors worden zich bewust dat hun keuze inzake de positie/houding die ze innemen gevolgen heeft. Juniors leren bewust te kiezen voor hun houding/ positie en kunnen deze 5

6 aanpassen. NOOT: Interessante piste is om hier op het einde van de dag met nabesprekingen te werken naar de houding/positie van de junior in de oefeningen tijdens die dag. Efficiënt communiceren in interculturele context DOELSTELLING: 1) Juniors worden zich bewust van het belang van duidelijk en transparant communiceren in verschillende situaties: Voorstellen takenpakket, Voorstellen hun project/programma, aankaarten verbeterpunten tijdens ontwikkelingscirkels, conflict hanteren met lokale partner, Conflicthantering interculturele context in 2) Juniors leren technieken aan om communicatie te verbeteren en krijgen inzicht in de verschillende communicatiestijlen. 3) Juniors zien het belang in van aandachtig te luisteren, te observeren alvorens diplomatisch te reageren. 4) Juniors zijn bewust van hun non-verbale communicatie en de impact die deze heeft op anderen (kleding, houding, luid spreken, ) NOOT: Tijdens de verschillende onderdelen die aan bod komen in het onderdeel intercultureel leren, wordt aandacht gegeven aan de communicatie van Junior. Hij/Zij krijgt regelmatig feed-back hierop van de begeleider en/of groep. Korte theoretische introductie in communicatiestijlen van personen met bijhorende oefeningen. Groepsoefeningen gebaseerd op realistische cases bijvoorbeeld functioneringsgesprek voorbereiden. DOELSTELLING: Juniors passen alles wat ze in het intercultureel kader leerden toe in realistische conflictsituaties voor Juniors en worden zich bewust van hun persoonlijke aandachtspunten in deze situaties (aandacht voor luistervaardigheid, observeren, eerst nadenken en dan reageren, onderhandelingsvaardigheden, diplomatisch communiceren, bewust zijn van de gevolgen van hun houding/gedrag, hulp inroepen indien nodig, dingen vanop afstand bekijken, participatieve ingesteldheid, systemisch denken, ) Change management DOELSTELLING: Juniors begrijpen dat ontwikkelingsprocessen veranderingsprocessen zijn en dus resistentie kunnen opwekken. Hoe plaats je deze weerstand? Hoe ontdek je deze weerstand? Wat zijn manieren om hiermee om te gaan? 6

7 NIEUWE WERKGEVER De waarden van BTC en het Juniorprogramma (anti-corrupt, integer, diplomatisch, sociaalvaardig vernieuwend, verantwoordelijkheidszin, respectvol, betrokken, empathisch, diplomatisch) Leerattitude (in het Juniorprogramma) DOELSTELLING: Juniors reflecteren over de waarden van BTC en het Juniorprogramma. NOOT: Mogelijk om dit te doen door op einde briefing te vragen welke op basis van hun ervaring tijdens de briefing volgens hen de waarden van BTC/ Juniorprogramma zijn. DOELSTELLING: 1) Juniors begrijpen de visie van het Juniorprogramma op leerattitude. 2) Junior kunnen tools voor het ontwikkelen van hun competenties correct hanteren (formats ontwikkelingscirkels, ontwikkelingsplan, ). Transversale thema s DOELSTELLING: 1) Juniors begrijpen de interpretatie van BTC inzake de transversale thema s en verwerven een basisinzicht aansluitend op de infocyclus. 2) Juniors integreren met begeleiding van de thematische expert 1 transversaal thema in hun functiebeschrijving en bepalen welke resultaten ze hiervoor wensen te behalen. Algemene kennis over BTC / JP/ NGO Kennis context project/ programma waarin Junior zal werken DOELSTELLING; Juniors beseffen rol en plaats van BTC (NGO) / Juniorprogramma in het ontwikkelingslandschap, begrijpen hoe BTC / Juniorprogramma (NGO) functioneert, maken kennis met de verschillende departementen, kennen de uitdagingen voor BTC/ Juniorprogramma (NGO) in de toekomst, begrijpen de plaats van hun functie in het geheel van BTC (NGO), kunnen regels en procedures toepassen. DOELSTELLING: Juniors verwerven inzicht in de context van hun project/ Programma en de verwachtingen naar hen toe als Junior voor dit project/programma. PROJECT/PROGRAMMA MANAGEMENT Kennis in project/programmabeheer zoals BTC dit nu toepast ( PCM, Outcome Mapping, budgetsupport, New project approach DOELSTELLING: 1) Juniors begrijpen de formuleringsdocumenten van hun project/programma, begrijpen de terminologie die gebruikt wordt, weten in welk stadium hun project zich bevindt. 2) Juniors verwerven een basiskennis in de systemen van 7

8 project/programmabeheer die BTC en/of hun NGO toepassen. Kennis van Monitoring en Evaluatieysteem van BTC (NGO) DOELSTELLING: 1) Juniors maken kennis met principes van M&E-systeem MoreResults van BTC (NGO) 2) Juniors begrijpen het belang van M&E 3) Juniors kunnen principes M&E toepassen voor de beoogde resultaten uit hun takenpakket (bv. zijn in staat om indicatoren voor hun eigen taken te formuleren en deze op te volgen). TECHNISCHE COMPETENTIES Technische en specifieke competenties ontwikkelen die een directe link hebben met de functiebeschrijving Junior. Kennis procedures Openbare Aanbestedingen (OA) DOELSTELLING: Via modules op maat ontwikkelen Juniors technische competenties die nodig zijn voor de uitvoering van hun takenpakket (lokale capaciteitsontwikkeling, verdiepen openbare aanbestedingen, communicatieplan opstellen, M&E, train the trainer, ) DOELSTELLING: Juniors begrijpen waarom BTC met OA werkt, weten wat een OA is, weten welke taken ze wel/niet mogen uitvoeren en zijn zich bewust van de gevaren die het niet respecteren van de regels inhouden Timing De vertrekkersbriefing voor Juniors vindt 2 keer per jaar plaats: - februari - september Elke vertrekkersbriefing duurt een 12-tal dagen Coherentie met andere vormingsonderdelen Link met individueel opleidingsplan Na de vertrekkersbriefing en voor het vertrek van de Junior, bespreken Junior en verantwoordelijke Medewerker Omkadering en Opvolging (MOO), met eventuele input van de lesgever Wonen en werken in een andere cultuur de evolutie op de beoogde competenties in de vertrekkersbriefing. Op basis hiervan worden de eerste suggesties geformuleerd voor het individueel opleidingsplan. De MOO licht Junior en coach hiervan schriftelijk in. Tijdens het planningsgesprek dat na ongeveer 1,5 maand op het terrein plaatsvindt en waarop het individuele opleidingstraject van de Junior besproken wordt, worden deze suggesties opnieuw geëvalueerd en waar nodig geïntegreerd in het individuele opleidingsplan van de Junior. 8

9 2.2 Individueel opleidingsplan Concept Junior en coach grijpen onder andere de gesprekken in het kader van de ontwikkelingscirkels aan om een individueel opleidingsplan uit te stippelen en op te volgen voor de Junior. Het individueel opleidingsplan beoogt volgende competenties bij de Junior te ontwikkelen: A/ Verplichte competenties: Dit zijn competenties waaraan alle Juniors moeten werken. Het Juniorprogramma deelt per verplichte competentie het streefdoel mee na 2 jaar terreinervaring. Junior en coach evalueren tijdens de gesprekken van de ontwikkelingscirkels de evolutie op elk van deze competenties. Indien er extra input nodig is om het vooropgestelde niveau te bereiken, kan men beslissen om bijvoorbeeld een opleiding voor de Junior in dit gebied te voorzien. B/ Facultatieve competenties: Dit zijn competenties die per Junior verschillend zijn en waarvan coach en Junior samen beslissen deze verder te ontwikkelen omdat ze een rechtstreekse invloed hebben op het uitvoeren van het takenpakket van de Junior. Het Juniorprogramma stelt zowel in het eerste als in het tweede jaar 1000 euro ter beschikking om opleidingen in dit kader te financieren. Indien verschillende Juniors nood hebben aan gelijkaardige opleidingen kan de Representatie (eventueel Juniorprogramma) deze opleidingen gemeenschappelijk organiseren en financieren met de opleidingsbudgetten van de Juniors. Deze formule biedt het voordeel dat kosten gedrukt kunnen worden en een programma specifiek op maat van de Juniors ontwikkeld kan worden Competentiekader/ kenniskader voor het individueel opleidingstraject Verplichte competenties voor alle Juniors De verplichte competenties zijn voorlopig vastgelegd in onderstaande lijst. De niveaus van de verschillende competenties worden in 2016 definitief vastgelegd in een competentiematrix. COMPETENTIES TE BEREIKEN NIVEAU NA 2 CONTRACTJAREN Autonomie Leerattitude Flexibiliteit/ aanpassingsvermogen Doordacht initiatief nemen verbeteren. 9

10 Samenwerken in groep Luistervaardigheid Diplomatische skills / goed onderhandelaar Financieel beheer (vanaf 2 de juniors) Interculturele gevoeligheid jaar van Planmatig en gestructureerd werken Versterken van lokale capaciteiten Human Ressources Management (pas verplicht te ontwikkelen vanaf tweede contractjaar) Managing for Development Results M&E Stressbeheer Change management and facilitation Project/ programmabeheer Communicatieskills Coach en Junior streven ernaar om erin te slagen dat de Junior na 2 jaar de vooropgestelde criteria per verplichte competentie behaalt. Junior en coach kunnen er tevens voor kiezen om het niveau bij de te behalen competentie te verhogen Competenties die facultatief ontwikkeld kunnen worden via individueel opleidingsplan Computerkennis Vb. om computeropdrachten uit takenpakket beter uit te kunnen voeren (software communicatieprogramma s, website creatie, statistieken, ) Taalkennis Vb. taalcursus om basiskennis van lokale taal te verwerven. Technische competenties in vakgebied Vb. specialisatie Monitoring and Evaluation, Openbare Aanbesteding voor gevorderden, participatieve methodieken in specifieke in specifieke culturele context, opleiding SIG voor gevorderden, Vormingstechnieken voor gevorderden, Competenties ontwikkelen in transversale Vb. Junior volgt cursus e-learning corruptie 10

11 thema s BTC (gender, ecologie, anticorruptie, ) Rapportage skills Juniors dienen capaciteiten in het schrijven van goede, gestructureerde rapporten te ontwikkelen. Coach en JA beslissen welke criteria zij facultatief bij de Junior wensen te ontwikkelen en bepalen zelf de te behalen criteria op dit vlak Coherentie met andere vormingsonderdelen Vertrekkersbriefing : Sommige competenties die opgenomen zijn in de vertrekkersbriefing, worden verder ontwikkeld tijdens het individuele vormingstraject van de Junior. Juniorseminarie: Tijdens het Juniorseminarie worden input en opvolging gegeven door het Juniorprogramma voor een deel van de verplicht te ontwikkelen competenties Tools voor opvolging individueel opleidingsplan Volgende tools werden ontwikkeld: Regels voor soorten vormingen die gefinancieerd kunnen worden met vormingsbudget Format voor vormingsaanvragen Format voor vormingsrapport Aanpassen formats Ontwikkelingscirkels Zoals hierboven beschreven, moet de competentiematrix vastgelegd worden. De grote lijnen hiervoor zijn reeds uitgetekend. 2.3 Juniorseminarie Naast de vertrekkersbriefing en de competentiematrix is dit het derde luik dat het Juniorprogramma hoopt te ontwikkelen in het huidige programma. Het is een voorstel dat momenteel op tafel ligt, maar waar nog geen definitieve beslissing rond genomen is Concept (voorlopig) Juniors kunnen tijdens hun juniorcarrière 2 keer deelnemen aan een juniorseminarie. Een deelname aan een eerste seminarie is mogelijk na een minimum van 6 maanden terreinervaring. Deelname aan een tweede is mogelijk na een minimum van 17 maanden terreinervaring met het Juniorprogramma en maximum 6 maanden na het einde van het 11

12 juniorcontract. Het Junior Seminarie heeft als doelstellingen Interculturele ervaringen tussen juniors stimuleren waarbij Juniors van mekaars ervaringen leren Juniors vormen in verplicht te ontwikkelen competenties Competenties/ kennis te ontwikkelen tijdens Junior Seminarie Evolutie basiscompetenties Junior in interculturele context (Autonomie, leervermogen, stressbeheer, doordacht initiatief nemen, leerattitude, aanpassingsvermogen, luistervaardigheid, samenwerken in groep, communicatieskills) Systeem denken in interculturele context Human Ressources management (+ Change Management and Facilitation + versterken van lokale capaciteiten) DOELSTELLING: Reflectie bevorderen over eigen handelen in moeilijke interculturele situaties en eigen reacties aftoetsen aan reacties van andere Juniors. METHODIEK: Alle Juniors bereiden een case voor over een moeilijk interculturele ervaring volgens schema (?) (Situatieschets + schets personen+ eigen rol en reactie + rol en reactie anderen + gevoel achteraf + reflectie hoe beter gedaan?). Juniors worden in verschillende groepjes opgedeeld naargelang ze gelijkaardige cases hebben. Actiontheater per case met input groep./ OF Assesment Oefening DUUR: 1/2 de dag DOELSTELLING: Te bepalen op basis input vormingsdienst DOELSTELLINING: 1) Juniors verwerven inzicht in eigen sterktes en zwaktes en die van collega s op het terrein 2) Juniors verwerven inzicht in technieken voor lokale capaciteitsversterking en om change management te faciliteren. 3) Juniors passen geleerde toe op hun concrete werksituatie op het terrein en krijgen feed-back van lesgever. DUUR: 1 dag Financieel beheer DOELSTELLING: Kennismaking met meest gangbare systemen van financieel beheer. Aandachtspunten etc. bij projectopvolging. DUUR: 1 dag Keuzemodule Openbare Aanbestedingen DOELSTELLING: Kennis in Openbare Aanbestedingen verder verdiepen en concrete feed-back krijgen over problemen die zich inzake Openbare Aanbestedingen op het terrein voordoen voor Juniors die een actieve rol spelen in Openbare Aanbestedingen. 12

13 DUUR: ½ de dag Belang van sensibilisering in het Noorden DOELSTELLING: Juniors leggen basis om onder begeleiding concreet sensibiliseringsproject voor België uit te werken DUUR: 1/2 de dag Transversale thema s DOELSTELLING: Juniors krijgen feed-back t.o.v. het transversaal thema dat ze naar aanleiding van de vertrekkersbriefing integreerden in hun functiebeschrijving. Vervolg Projectbeheer- Programmabeheer op vertrekkersbriefing Vervolg M&E op vertrekkersbriefing Keuzemodule: Reflectie en debat over ontwikkelingsproblematiek Lokale capaciteitsontwikkeling Managing development results for Timing Juniorseminarie Jaarlijks vindt één driedaags Juniorseminarie plaats. Juniors die minstens 6 maanden terreinervaring als Junior hebben gehad kunnen hieraan deelnemen: 2.4 Communities of practice Concept Juniors kunnen met elkaar en experten uitwisselen via gespecialiseerde pagina s op het intranet van BTC met als doelstelling de technische competenties van Junior Assistenten te verbeteren Competenties/ kennis mogelijks te ontwikkelen via Communities of Practice Monitoring and Evaluation, Openbare Aanbesteding voor gevorderden, participatieve methodieken in specifieke in specifieke culturele context, opleiding SIG voor gevorderden, Vormingstechnieken voor gevorderden, 13

VORMINGSSTRATEGIE PJ 2012-2016 April 2011. (Eerste draft de vormingsstrategie voor het nieuwe programma 2012 2016)

VORMINGSSTRATEGIE PJ 2012-2016 April 2011. (Eerste draft de vormingsstrategie voor het nieuwe programma 2012 2016) VORMINGSSTRATEGIE PJ 2012-2016 April 2011 (Eerste draft de vormingsstrategie voor het nieuwe programma 2012 2016) Inhoudsopgave 1 AANPAK VOOR DE VORMINGSSTRATEGIE GERICHT NAAR JUNIOR ASSISTENTEN... 5 2

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Kader persoonlijke ontwikkeling Young Experts

Kader persoonlijke ontwikkeling Young Experts Kader persoonlijke ontwikkeling Young Experts Inhoudsopgave 1. Kader persoonlijke ontwikkeling Young Experts... 3 a. Inhoud ontwikkelings- en begeleidingsprogramma... 3 b. Het opleidingsprogramma... 5

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30-

Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30- Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30- Inleiding: De opleiding in en intergenerationele samenwerking is bedoeld voor

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk.

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk. COMPETENTIEPROFIEL COACH BEGELEIDING MODULES PSYCHO-EDUCATIEPAKKET DEMENTIE EN NU De coach van Dementie en nu is hij/zij die de vormingssessies begeleidt voor een groep mantelzorgers van personen met dementie.

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN ACHTERGROND De International Association of Facilitators (IAF) is een internationale organisatie met als doel om de kunst en de praktijk van het professioneel faciliteren

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Kader persoonlijke ontwikkeling Young Experts

Kader persoonlijke ontwikkeling Young Experts Kader persoonlijke ontwikkeling Young Experts Inhoudsopgave 1. Kader persoonlijke ontwikkeling Young Experts... 3 a. Inhoud ontwikkelings- en begeleidingsprogramma... 3 b. Het opleidingsprogramma... 5

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend Toezichter der werken Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL WEGEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL Controleur

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Basistraject lokaal jeugdbeleid

Basistraject lokaal jeugdbeleid Basistraject lokaal jeugdbeleid Inhoud en competenties per basismodule Basismodule Ruimte op 23 september en 23 oktoberi 2014 (Brussel) Kinderen en jongeren mogen er zijn en ruimte innemen, letterlijk:

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

KHLeuven. Internationale competenties. Forum ADINSA, 15 mei 2012. Klaas Vansteenhuyse Leen Hellinckx

KHLeuven. Internationale competenties. Forum ADINSA, 15 mei 2012. Klaas Vansteenhuyse Leen Hellinckx KHLeuven Internationale competenties Forum ADINSA, 15 mei 2012 Klaas Vansteenhuyse Leen Hellinckx 1 KHLeuven 7.200 studenten 13 bachelor programma s 7 banaba programma s 4 departmenten campus Teacher Education

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau

Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau 2011 2014 Projectnummer 517575-LLP-1-2011-1-CH- ERASMUS-EMCR OVEREENKOMST NR. 2011-3648 / 001-001 Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A4 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager

Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager Dat communiceren bij veranderingen cruciaal is, daar zijn heel wat managers het over eens. Maar vaak leiden de inspanningen die organisaties doen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Thema. Kernelementen. Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips

Thema. Kernelementen. Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips Thema Kernelementen Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips Tips voor de trainer: Doseer je informatie: less is more. Beoordeel wat je gymnasten doen, niet wie ze

Nadere informatie

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie?

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? In deze fiche vind je instrumenten om de interculturele competenties van personeelsleden op te bouwen en te vergroten zodat het diversiteitsbeleid

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Aan de slag met het evaluatiemoment

Aan de slag met het evaluatiemoment KENNISDOSSIER KADERVORMING Aan de slag met het evaluatiemoment Modellen en denkoefeningen om je te ondersteunen bij een kadervormingsbeleid Inhoudsopgave 0 Inleidend... 1 0.1 Wat vraagt afdeling Jeugd?...

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris.

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris. GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige communicatie Doel van de entiteit De gemeente Gavere draagt bij tot

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

BASECAMPvzw 2011. De missie van Basecamp vzw

BASECAMPvzw 2011. De missie van Basecamp vzw BASECAMPvzw 2011 De missie van Basecamp vzw 1 Doel Basecamp vzw groeide vanuit een kerngroep van begeleiders met elk een eigen theoretische, technische en sociale achtergrond. Omwille van deze achtergronden

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD WELZIJN EN GEZIN NIVEAU A1a-A1b-A2 (38/38) INHOUD: 1.

Nadere informatie

Voorjaar I. Missie van het centrum

Voorjaar I. Missie van het centrum Aanwerving Pedagogische stafmedewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke en pedagogische ondersteuning van de educatieve medewerkers en de kwaliteitszorg van de educatieve processen. I. Missie van

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel)

11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel) BIJLAGE 1 (Zie 11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel) 1 BIJLAGE 2 (Zie 12, 33): Uittreksel uit Specifieke lerarenopleiding. Documenten ter ondersteuning van het assessment. LIO-traject

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE EVALUATIE JUNIORPROGRAMMA ( )

TUSSENTIJDSE EVALUATIE JUNIORPROGRAMMA ( ) TUSSENTIJDSE EVALUATIE JUNIORPROGRAMMA (2013-2019) Samenvatting van de voornaamste bevindingen en aanbevelingen In 2016 zat het Juniorprogramma alweer halfweg in de uitvoering van haar tweede programmafase

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

1. Wie zijn we? 3. Onze kijk op talent en VAKmanschap. 2. Wat gebeurt er rondom ons? 4. Waar zetten we op in?

1. Wie zijn we? 3. Onze kijk op talent en VAKmanschap. 2. Wat gebeurt er rondom ons? 4. Waar zetten we op in? 1. Wie zijn we? 3. Onze kijk op talent en VAKmanschap 2. Wat gebeurt er rondom ons? 4. Waar zetten we op in? 1 Wie zijn we? Groei van 'de familie' Bakkerij Jozef Colruyt Groothandel Franz Colruyt Discounter

Nadere informatie

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon* adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon*  adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek Screening van de individuele dienstverlener in de pijler advies / advies Internationaal ondernemen / strategisch advies in het kader van de maatregel kmo-portefeuille Sjabloon van het onderzoeksverslag

Nadere informatie

Begeleiden van de cliënt van waar hij is naar waar hij wil zijn, een dynamische interactie

Begeleiden van de cliënt van waar hij is naar waar hij wil zijn, een dynamische interactie De resultaatsgebieden beschrijven de belangrijkste domeinen waarop van de functiehouder resultaten verwacht worden. Het gaat hierbij om de permanente en belangrijkste resultaatgebieden die samen minstens

Nadere informatie

De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien.

De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien. 1 De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien. Suggestie: Reflecteer met het team over onderstaande voorwaarden om een leervriendelijk klimaat te bevorderen. 1. Leg de

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang. administratief

Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang. administratief FUNCTIEBESCHRIJVING: Begeleider binnenschoolse opvang 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Begeleider Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang E1-E3 administratief

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

Competentieprofiel medewerker BAAL

Competentieprofiel medewerker BAAL Het competentieprofiel is opgebouwd uit enerzijds de algemene competenties vanuit het ruime werkkader van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon en anderzijds uit de beroepsspecifieke competenties gericht

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie - Moderne Talen AO AV 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding... 5

Nadere informatie

19/10/2009. Empowerment, handvaten voor de toekomst, hoe begin je er aan? Doel van de workshop. Inhoud workshop

19/10/2009. Empowerment, handvaten voor de toekomst, hoe begin je er aan? Doel van de workshop. Inhoud workshop Empowerment, handvaten voor de toekomst, hoe begin je er aan? Werken met een Bewoner Aandachts Persoon in het rusthuis: creëren van een empowerend klimaat voor bewoner en personeel Doel van de workshop

Nadere informatie

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS Het doel van dit onderzoek is een vergelijking te maken tussen de aanwezige competenties bij professionals en vrijwilligers

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Subsidiëring en andere financiële voordelen

Subsidiëring en andere financiële voordelen Subsidiëring en andere financiële voordelen 1. Opleidingen 2 1.1. Groepsopleidingen 2 1.2. Individuele leeroplossingen 2 1.3. Bedrijfsspecifieke (verticale) opleidingsprojecten 3 1.4. Transportvergoeding

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden -

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - 1.a. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover

Nadere informatie

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken?

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken? Intervisie Wat is het? Intervisie is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in,

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

3. VORMING RECHTSTREEKS LEIDINGGEVENDEN

3. VORMING RECHTSTREEKS LEIDINGGEVENDEN 3. VORMING RECHTSTREEKS LEIDINGGEVENDEN (VRL) 3. VORMING RECHTSTREEKS LEIDINGGEVENDEN (VRL) Deze vorming werd opgesteld voor de rechtstreeks leidinggevenden van een organisatie. De vorming behandelt het

Nadere informatie

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG Verdiepingstraining Mediation in de gezondheidszorg Introductie De gezondheidszorg is met 1.2 miljoen werkenden de grootste beroepsgroep van Nederland en is volop in beweging.

Nadere informatie

Opleiding Leidinggeven

Opleiding Leidinggeven Opleiding Leidinggeven Voor wie? De Opleiding Leidinggeven richt zich naar (bege)leiders van teams, organisaties en bedrijven: managers, directeuren, HR-managers, projectleiders, coördinatoren, teamcoaches

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 15/06/2012 Thomas Leiderschap Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360-rapport Thomas Voorbeeld Thomas Leiderschap Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360-rapport Gemiddelde per competentie Weergave van de 5 hoogste en 5 laagste

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Update na de vergadering van 28 februari 2017 1. Algemeen kader Het participatief budget van de Participatieve

Nadere informatie

Ontwikkelgesprekken nader uitgewerkt

Ontwikkelgesprekken nader uitgewerkt Ontwikkelgesprekken nader uitgewerkt Inleiding Een ontwikkelgesprek is altijd een gesprek tussen een werknemer en zijn of haar leidinggevende. Doel van het ontwikkelgesprek is om in beeld te brengen hoe

Nadere informatie

Interculturele CompetentieWijzer (ICW): mogelijkheden en beperkingen. Joke Simons & Yunsy Krols

Interculturele CompetentieWijzer (ICW): mogelijkheden en beperkingen. Joke Simons & Yunsy Krols Interculturele CompetentieWijzer (ICW): mogelijkheden en beperkingen Joke Simons & Yunsy Krols 1 INTERCULTURELE COMPETENTIE: WAT? 2 Metaforen 3 Competentie = K + V + A + A + (Fantini, 2000) 4 Onderwijs

Nadere informatie

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV)

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Faculteit Economie en Management 2007/2008 Versie 1 Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Voor wie is deze minor bestemd

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.

Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. BIJLAGE Bijlage nr. 2 Gunningsverslag 1 INLEIDING 1.1 Aanbestedende overheid Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. 1.2 Diensten De opdracht

Nadere informatie

Open training Leadership Basics

Open training Leadership Basics Open training Leadership Basics 2 Open training Leadership Basics Wat is leiderschap? Leiderschap draait rond het interpersoonlijke contact dat je als leider hebt met je medewerkers waarbij je: werkt vanuit

Nadere informatie

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding 1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding De afsluitende bijeenkomst van het Leonardo-project Key to Mobility vond plaats in september 2011. Het resultaat van het project was een trainingscursus

Nadere informatie

bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN

bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN Globale achtergrond van waaruit dit herstelplan is ontstaan. De opleiding communicatiemanagement

Nadere informatie