Kader persoonlijke ontwikkeling Young Experts

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kader persoonlijke ontwikkeling Young Experts"

Transcriptie

1 Kader persoonlijke ontwikkeling Young Experts

2 Inhoudsopgave 1. Kader persoonlijke ontwikkeling Young Experts... 3 a. Inhoud ontwikkelings- en begeleidingsprogramma... 3 b. Het opleidingsprogramma... 5 c. Netwerkvorming Kader performance en begeleiding van de Young Expert... 7 a. Begeleiding van de Young Expert... 7 b. Vaste contactpersoon van programmabureau Evaluatie na terugkeer

3 1. Kader persoonlijke ontwikkeling Young Experts Cruciaal in het YEP programma is de ontwikkeling en netwerkvorming van de jonge deskundige. De ontwikkeling wordt middels een leerplan en ontwikkelingsprogramma vorm gegeven. Het YEP beoogt jonge experts goed op te leiden voor werken in een internationale context. a. Inhoud ontwikkelings- en begeleidingsprogramma Het individueel en collectief ontwikkelingsprogramma van het Young Expert Programma valt onder de verantwoordelijkheid van het programmabureau in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het programmabureau is verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering en de kwaliteit van het programma, alsmede voor de organisatie en evaluatie van de trainingen. Leer- en ontwikkelingsplan Young Expert De leerdoelen van de jonge deskundige worden vastgelegd in het project proposal, toegespitst op de plaats waar de jonge deskundige ingezet wordt. Er wordt een persoonlijk ontwikkelplan door de jonge deskundige gemaakt, Het leerplan, waarin de leerdoelen en het ontwikkelingsplan worden vastgelegd, wordt gedurende de eerste drie maanden van de uitzending opgesteld en voor goedkeuring voorgelegd aan het programmabureau. Gedurende de uitzending kan het leerplan in overleg tussen de leidinggevende en de jonge deskundige worden bijgesteld. Eventuele wijzigingen worden in afstemming met het programmabureau gemaakt. Leerdoelen Young Expert Van groot belang is dat de ontwikkeling die de Young Experts doormaken kwalitatief hoogwaardig is, zodat een Young Expert na succesvol afronden van het programma over waardevolle expertise beschikt die internationaal ingezet kan worden. Van de Young Expert wordt verwacht dat hij/zij minimaal de volgende leerdoelen behaalt na succesvol doorlopen van het YEP: - Het kunnen toepassen van expertise, instrumenten en vaardigheden in de concrete ontwikkelingssamenwerking (OS) werksituatie - Het erkennen en herkennen van de OS thema s is een belangrijk onderdeel van het werk - Vervullen van een intermediaire functie van de Young Expert als netwerker en benutten van social media en netwerkvaardigheden in een internationale context - Omzetten van theoretische kennis in praktische oplossingen en activiteiten - Om kunnen gaan met multidisciplinaire projecten met aandacht voor institutionele- en capaciteitsversterking, participatieve benadering en procesmanagement 3

4 - Communiceren en overdragen van technische kennis en vaardigheden naar lokale/internationale staf - Professionele beroepshouding en sociale vaardigheden De filosofie van het ontwikkelproject van de Young Expert richt zich op drie gebieden: 1. Individualisering: wat wil je worden, wie ben je en welke zelfontplooiing sta je voor? 2. Internationalisering: virtuele internationalisering en integreren in andere culturen, organisaties en samenwerkingsverbanden 3. Informatisering: omgangsvormen, communiceren en netwerken Het gehele traject is gebouwd op een bewezen principe, namelijk de regel 70:20:10 van leiderschapsontwikkeling (voortgekomen uit onderzoek van Lombardo en Eichinger, 2000). Deze regel betekent dat 10% van de ontwikkeling voortkomt uit gestructureerde training, 20% door feedback en 70% van on-the-job ervaringen. Belangrijk is om uitdagende opdrachten/projecten te formuleren, een goed asessment en leerplan te hebben en ondersteuning te bieden tijdens het werk door leidinggevende (senior leidinggevende) mentor van uitzendende organisatie en professionele coach. 4

5 Nieuwe kennis en vaardigheden zijn een belangrijk onderdeel, grotendeels op te doen in het werk (70%) en deels door feedback on the job (20%) en door trainingen, masterclasses en netwerken/communities/webinars via internet (10%). Een feedback-intensief traject is van belang waarbij ook de rol van de Young Expert in het verbinding leggen tussen Nederland en het OS land/beleid van groot belang is. b. Het opleidingsprogramma Om de Nederlandse Young Expert voor te bereiden op wonen in het buitenland en effectief te werken in de context van internationale samenwerking, doorloopt de Young Expert een training- en opleidingsprogramma, bestaande uit generieke trainingen, specifieke trainingen, masterclasses door experts uit de sector en mentoring & coaching. De generieke trainingen en masterclasses uit het voorbereidingsprogramma zijn voor elk van de Nederlandse Young Experts gelijk, en vormen een gedegen voorbereiding op werken in een internationale context en wonen in het buitenland. Het programmabureau coördineert de invulling hiervan. Getracht wordt senior experts/trainers, met waardevolle internationale ervaring, in te zetten op onderdelen in het generieke trainingsprogramma. De specifieke trainingen (bijvoorbeeld taal- en technische trainingen en starters-trainingen intern bij de uitzendende organisatie) en worden georganiseerd door de uitzendende organisatie. c. Netwerkvorming De inzet van jonge deskundigen moet bijdragen aan een sterke relatie met het partnerland en Nederland. Zij zullen in de toekomst de relatie tussen overheden, 5

6 kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties en die tussen de partnerlanden en Nederland moeten vormgeven. Netwerkvorming is daarom een essentieel element om dit te bereiken. Daarbij gaat het in eerste instantie om het opbouwen van een YEP netwerk: 1. de Young Experts onderling 2. de Young Experts met de lokale Water en Agri & Foodsector 3. de Young Experts met bestaande netwerken in Nederland 6

7 2. Kader performance en begeleiding van de Young Expert Door goede begeleiding van de Young Expert bij het uitvoeren van een functie in een OS-land is belangrijk voor het slagen van de uitzending en inzet slaagt, doordat de Young Expert zich ontwikkelt (leerdoelen behaalt) en de uitzendende/inhurende organisatie tevreden is. a. Begeleiding van de Young Expert De YEP programmamanager of projectmanager zullen de volgende taken vervullen: Bewaken van het proces van inzet Young Expert Bewaken van het trainingsprogramma Bewaken van participatie van de Young Expert in netwerkopdrachten Bewaken van de innovatiecase en teamopdracht Relatie onderhouden tussen de uitzendende organisatie (de leidinggevende) en de coach Evaluatie aan einde deelname programma b. Vaste contactpersoon van programmabureau Naast inhoudelijke en dagelijkse begeleiding op de werkplek, krijgt elke Young Expert een vaste contactpersoon (coach) bij het programmabureau. Deze contactpersoon volgt de ontwikkeling van de Young Expert en houdt bij hoe succesvol de Young Expert het programma doorloopt en evalueert de voortgang op basis van de functioneringsverslagen. Begeleiding door de uitzendende organisatie van de Young Expert De uitzendende organisatie is verantwoordelijk voor: Contract & Arbeidsvoorwaarden Veiligheid en welzijn van de Young Expert Verantwoording over aan- en afwezigheid van de Young Expert (verzuim, ziekte en verlof) Personeelsmanagement Eindverantwoordelijk voor beoordeling en beloning De uitzendende organisatie levert een leidinggevende in het land van uitzending. Dit kan een senior manager zijn ter plekke 7

8 Mentoring door een onafhankelijke (niet in een leidinggevende functie aan Young Expert) senior manager of bijvoorbeeld een vaste consultant die regelmatig op korte missies het land bezoekt De Young Expert deelt haar/zijn assessmentrapport en MBTI-rapport met de leidinggevende(n) en de Nederlandse mentor en coach. De Young Expert formuleert de vragen voor de coachgesprekken op voorhand De rol van de leidinggevende ten aanzien van de Young Expert De leidinggevende is de leidinggevende van de lokale organisatie van wie het volgende verwacht mag worden in de begeleiding van de Young Expert: Heldere omschrijving en verwachtingen ten aanzien van het eindresultaat te behalen gedurende de uitzending Ondersteuning in het behalen van de resultaten van de Young Expert Tijd voor persoonlijke begeleiding en feedback Tijd voor voortgangsgesprekken en een gefundeerde beoordeling Feedback van de leidinggevende kan zeer waardevol zijn, immers die ziet de Young Expert van dichtbij functioneren en kan sterke en aandachtspunten benoemen. De Young Expert wordt geacht zelf om feedback te vragen en zodoende te letten op de adviezen van de leidinggevende. De leidinggevende is verantwoordelijk voor de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de Young Expert. De rol van de mentor Mentoring door een onafhankelijk persoon uit de uitzendende organisatie uit Nederland of ter plekke van een kantoor, die de Young Expert als klankbord kan gebruiken. De mentorrol is een vertrouwelijke rol en is een middel voor de uitzendende organisatie om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van Young Experts. Coaching door professionele coach van de Young Expert De Young Expert wordt gekoppeld aan een coach, die wordt ingezet door het YEP programmabureau. Gedurende de gehele uitzending kan de Young Expert met hem/haar werken aan de leerdoelen. De coach heeft geen direct belang bij de resultaten, maar richt zich puur op de ontwikkeling van de Young Expert. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld; 8

9 Sterke en zwakke competenties ontwikkelen (verdieping van je leerplan, reflecteren hoe de Young Expert zich in zijn/haar innovatie-case ontwikkelt) Leren professioneel om te gaan in conflictsituaties Uitdagingen van intercultureel werken bespreken Issues die spelen tijdens de uitzending Zekerheden en onzekerheden bespreken Het initiatief voor de gesprekken ligt bij de Young Expert. Een aanbevolen frequentie is eenmaal per twee maanden een gesprek van een uur tot anderhalf uur. De Young Expert is verantwoordelijk voor het formuleren van de coachvraag en mailt dit tijdig naar de coach. Coaching kan helpen bij: Zelfreflectie (welke denkpatronen komen steeds terug, welke normen en waarden hanteert de Young Expert, wat leer je on the job en in training etc.) Verdiepen van leereffecten uit werksituaties en/of trainingen Ontwikkelacties te benoemen Detaillering en invulling van het trainingsprogramma volgt bij de start van het opleidingsprogramma. 9

10 3. Evaluatie na terugkeer De vele Young Experts brengen ieder hun eigen beleving en ervaring mee terug. Soms is dat bruikbaar voor volgende uitzendingen/projecten/collega s. Daartoe is het nodig dat die ervaring wordt gehoord en beoordeeld op bruikbaarheid voor beleid, processen en/of communicatie. De programmamanager is verantwoordelijk voor het verwerken van die beoordeling en de borging daarvan in de systemen, zodat iedere YEP betrokkene daarvan kan profiteren. Een evaluatie van de doelen in het leerplan, met nulmeting en eindresultaat is onderdeel an de afsluiting. Met de lokale expert volgt een skype afsluitingsgesprek, met de Nederlandse expert een live gesprek op kantoor. Er vindt ook persoonlijk gesprek plaats met de trainster persoonlijke effectiviteit. 10

Leidinggeven aan inzetbaarheid -

Leidinggeven aan inzetbaarheid - Md d voorjaar 2015 20 Francel Vos en Anneke Timmer Leidinggeven aan inzetbaarheid - het belang van richting, ruimte en ruggenspraak Direct leidinggevenden spelen een cruciale rol in de verduurzaming van

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties 1 Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Voorwoord Sociale partners

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

HBO Bacheloropleiding Business Management. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren. Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen. Datum Oktober 2013

HBO Bacheloropleiding Business Management. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren. Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen. Datum Oktober 2013 HBO Bacheloropleiding Business Management Praktijkgids voor bedrijfsmentoren Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen Datum Oktober 2013 Cursuscodes Traineeship P MPNL-BATRJOB1-12 Traineeship 1

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

COMPETENTIE-INSTRUMENT VOOR DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN HANDLEIDING

COMPETENTIE-INSTRUMENT VOOR DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN HANDLEIDING COMPETENTIE-INSTRUMENT VOOR DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN HANDLEIDING INHOUD Inleiding 1 Keuzes 2 Hoe ziet een generiek competentieprofiel er uit? 3 Clusters van competentieprofielen 4 Toepasbaarheid 5

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Inhoud Inleiding 3 1. Onderwijskundig beleid 1.1 Strategisch Beleidsplan 2008-2012 4 1.2 Uitwerking onderwijskundig beleid 4 1.3 Leerroutes binnen Wellantcollege 6 1.4

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Rol van leiding bij opleiden

Rol van leiding bij opleiden Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf THEMA 2 Rol van leiding bij opleiden Dóór bedrijven, vóór bedrijven Denktank Slimmer Scholen in opdracht van

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING...1 2 DE QUICK-SCAN...1 2.1 Waarom een quick-scan?...1 2.2 Welke begrippen gebruiken we?...2 2.3 Hoe beoordelen we?...2 2.4 Met welke instrumenten

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Leermanagement een taakanalyse

Leermanagement een taakanalyse Begeleiding van organisatieprofessionals in intensieve leertrajecten Leermanagement een taakanalyse Leermanagers in langdurige opleidingsprogramma s begeleiden individuele deelnemers en de leergroep. Waar

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

RVDB DEVELOPMENT PROGRAM. Hét HR Programma speciaal voor HR professionals

RVDB DEVELOPMENT PROGRAM. Hét HR Programma speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je hebt een visie op HR, al meerdere jaren ervaring en nog veel potentieel. Je bent gericht op de nieuwste

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie