HANDLEIDING VOOR VOIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING VOOR VOIC"

Transcriptie

1 HANDLEIDING VOOR VOIC

2 KENNISGEVING Hoewel de informatie in dit document met zorg is samengesteld, geeft Mitel Networks Corporation (MITEL ) geen garanties ten aanzien van de inhoud van dit document. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en is niet bindend voor Mitel, aan haar gelieerde ondernemingen of haar dochterbedrijven. Mitel, aan haar gelieerde ondernemingen en haar dochterbedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen in dit document. In verband met bedoelde wijzigingen kunnen revisies of nieuwe edities van dit document worden uitgebracht. Geen enkel deel van dit document mag voor enig doel op welke wijze dan ook, elektronisch dan wel mechanisch, worden gereproduceerd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mitel Networks Corporation. Handelsmerken Mitel en NuPoint Messenger zijn handelsmerken van Mitel Networks Corporation. Andere productnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken van hun respectieve houders zijn en worden hierbij erkend. Mitel NuPoint Messenger IP Handleiding voor voic Versie 10.0 Maart 2006, handelsmerk van Mitel Networks Corporation Copyright 2006, Mitel Networks Corporation Alle rechten voorbehouden.

3 Inhoudsopgave Inleiding Uw voic systeem Over dit document De telefoon Voordat u uw mailbox opent Toegang tot uw mailbox Van binnen uw organisatie Van buiten uw organisatie De mailbox instellen Menuoverzicht Begroetingen Naam Wachtwoord Berichten afspelen Spraakberichten afspelen Terwijl u een bericht beluistert Nadat u een bericht hebt beluisterd Berichten opstellen Een spraakbericht maken Gebruikersopties Toegang tot gebruikersopties en de korte handleiding Begroetingstekst, naam en wachtwoord Distributielijsten Belschemaopties Optionele functie Gesprek opnemen Opnemen tijdens een gesprek met twee partijen Een opname beluisteren Optionele functie Fax Afleveringsopties voor faxberichten Faxberichten afspelen en afdrukken Nadat u een faxbericht hebt beluisterd Een faxbericht maken (zonder spraak) Een faxbericht maken (met spraak)

4 Handleiding voor voic 4

5 Inleiding Inleiding Uw voic systeem NuPoint Messenger geeft u meer communicatiemogelijkheden. U kunt nu uw voic berichten, berichten die zijn opgenomen via Gesprek opnemen en faxberichten vanaf elk touch-tone-toestel ter wereld ophalen. Het systeem biedt een mailbox waarmee u berichten kunt verzenden en ontvangen. Deze mailbox kunt u naar wens aanpassen door uw naam, de gewenste begroeting en een wachtwoord in te stellen. Met NuPoint Voice kunt u eenvoudig spraakberichten afspelen, verzenden, beantwoorden en doorsturen. Over dit document In deze handleiding vindt u instructies voor het gebruik van de voorzieningen van de Mitel-telefoongebruikersinterface. Opmerking: Afhankelijk van de configuratie van uw mailbox, is het mogelijk dat niet alle opties die in deze handleiding worden beschreven, beschikbaar zijn. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie. De telefoon Voordat u met de voic functies van het systeem aan de slag gaat, is het raadzaam eerst vertrouwd te raken met de telefoon. Berichttoets: deze gebruikt u om het NuPoint Voice-systeem te bellen en uw mailbox te openen. Toetsenblok: hiermee selecteert u menuopties binnen het voic systeem. Berichtlampje: geeft aan dat uw mailbox berichten bevat. Softkeys: hiermee selecteert u diverse menuopties voor voic . Als u een menuoptie wilt selecteren die op het telefoonscherm wordt weergegeven, drukt u op de bijbehorende, contextafhankelijke softkey op het digitale telefoonscherm of op de desbetreffende cijfertoets op het toetsenblok. Opmerking: De namen van de softkeys die in deze handleiding worden gebruikt, kunnen per toestel enigszins verschillen. Zo kan de softkey Verw. (Verwijderen) op bepaalde telefoons bijvoorbeeld worden aangeduid als de softkey Wissen. 5

6 Handleiding voor voic Voordat u uw mailbox opent Voordat u uw mailbox opent, dient u de volgende gegevens op te vragen bij de systeembeheerder: het nummer van de NP-receptionist (optioneel) het toegangsnummer voor het NuPoint Voice-systeem uw mailboxnummer het standaardwachtwoord Voor problemen of vragen over procedures neemt u contact op met de systeembeheerder. 6

7 Toegang tot uw mailbox Toegang tot uw mailbox Al uw spraakberichten bevinden zich in uw persoonlijke 'mailbox', die beveiligd is met een wachtwoord. De systeembeheerder kent aan u een tijdelijk wachtwoord toe, dat u gebruikt wanneer u de mailbox voor de eerste keer opent. De wijze waarop u naar uw mailbox belt, hangt af van of u van binnen of buiten uw organisatie belt. Van binnen uw organisatie Vanaf uw eigen toestel 1. Bel het interne toegangsnummer voor het NuPoint Voice-systeem. 2. Voer uw wachtwoord in wanneer daarom wordt gevraagd. Vanaf een ander toestel 1. Bel het interne toegangsnummer voor het NuPoint Voice-systeem. 2. Druk op wanneer om een wachtwoord wordt gevraagd. 3. Voer het mailboxnummer in en druk op. 4. Voer uw wachtwoord in wanneer daarom wordt gevraagd. Van buiten uw organisatie Vanaf een buitenlijn 1. Bel het externe toegangsnummer voor het NuPoint Voice-systeem. 2. Voer het mailboxnummer in en druk op. 3. Voer uw wachtwoord in wanneer daarom wordt gevraagd. Vanaf een buitenlijn naar de automatische receptionist 1. Bel het nummer van de NP-receptionist. 2. Druk op om toegang tot het NuPoint Voice-systeem te krijgen. 3. Voer het mailboxnummer in en druk op. 4. Voer uw wachtwoord in wanneer daarom wordt gevraagd. 7

8 Handleiding voor voic De mailbox instellen Wanneer u uw mailbox voor de eerste keer opent, wordt automatisch een korte handleiding geactiveerd. Hiermee wordt u door uw eerste mailboxsessie geleid, waarbij wordt uitgelegd hoe u een begroeting en uw naam opneemt, terwijl u ook wordt gevraagd uw tijdelijke wachtwoord te wijzigen. Menuoverzicht Afbeelding 1: Menu telefoongebruikersinterface en functieopties Tip: Nadat u berichten hebt afgespeeld of verstuurd, kunt u door het systeem worden teruggevoerd naar een eerder menu met andere opties dan het menu dat u zojuist hebt gebruikt. 8

9 De mailbox instellen Begroetingen Nadat u uw mailbox hebt geopend, wordt u gevraagd een of meer begroetingen op te nemen die bellers horen wanneer zij uw mailbox bellen. U kunt bijvoorbeeld twee verschillende begroetingen opnemen: één begroeting voor wanneer uw lijn bezet is (zoals Ik ben op dit moment bezig met een ander gesprek en kan uw gesprek niet aannemen ) en een andere voor wanneer u niet in de buurt van uw toestel bent (zoals Ik zit op dit moment niet op mijn plek ). Naam U wordt gevraagd uw naam op te nemen, zodat: u wordt begroet wanneer u zich bij het systeem aanmeldt (bijvoorbeeld: Hallo Janet Smit ); andere gebruikers weten wanneer een bericht van u afkomstig is (bijvoorbeeld uur, van Janet Smit ); uw naam bekend is bij andere gebruikers wanneer zij een bericht in uw mailbox achterlaten (bijvoorbeeld Janet Smit ). Wachtwoord U moet altijd een wachtwoord invoeren voordat u uw mailbox kunt openen. De eerste keer dat u uw mailbox opent, gebruikt u het tijdelijke wachtwoord dat door de systeembeheerder is toegekend. Tijdens het programma van de handleiding wordt u gevraagd uw wachtwoord te wijzigen in een nummer met 4 tot 10 cijfers. U wordt aangeraden een wachtwoord te definiëren dat u gemakkelijk kunt onthouden, maar geen voor de hand liggende code als 1234 te kiezen. Opmerking: Wachtwoorden zijn alleen vereist als u uw privacy wilt beschermen. Als u geen wachtwoord wilt gebruiken, voert u 0000 in wanneer u tijdens het programma van de handleiding om een wachtwoord wordt gevraagd. Zodra u de mailbox hebt ingesteld, kunt u aan de slag met de geavanceerde berichtvoorzieningen van NuPoint Voice. 9

10 Handleiding voor voic Berichten afspelen Wanneer u uw mailbox opent om uw berichten op te halen, wordt eerst aangegeven hoeveel berichten de mailbox bevat (bijvoorbeeld: De mailbox bevat 2 urgente berichten en 4 niet-afgespeelde berichten ). Spraakberichten afspelen Nadat u uw mailbox hebt geopend, drukt u op of op de softkey Afspelen. Uw urgente berichten worden automatisch als eerste afgespeeld. Opmerking: Als op het voic systeem de datum- en tijdoptie is ingeschakeld, wordt de datum- en tijdinformatie automatisch aan het begin van elk bericht weergegeven. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie. Terwijl u een bericht beluistert Tijdens het afspelen van een bericht kunt u altijd de volgende toetsen en softkeys gebruiken: Toets Softkey Actie Meer gevolgd door Pauze Het bericht 30 seconden onderbreken. Het bericht vijf seconden terugspoelen. Het bericht vijf seconden vooruitspoelen. Vlgd Naar het volgende bericht gaan. Meer gevolgd door Afspelen Teruggaan naar het begin van het vorige bericht. Opmerking: Afhankelijk van de configuratie van uw mailbox, is het mogelijk dat u niet al deze opties kunt gebruiken. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie. 10

11 Berichten afspelen Nadat u een bericht hebt beluisterd Aan het einde van een bericht kunt u de volgende toetsen en softkeys gebruiken: Toets Softkey Actie Afspelen (of Herhalen) Beantwoorden Het bericht nogmaals afspelen. Een antwoord sturen aan degene die het bericht heeft gestuurd. Wanneer u uw antwoord hebt opgenomen, drukt u op of de softkey Zend om het antwoord te verzenden en uw sessie te vervolgen. Druk vervolgens op Doorsturen Houd Verwijderen om uw antwoord indien gewenst naar andere mailboxen te sturen. Het bericht naar een andere mailbox, een distributielijst of een extern telefoonnummer sturen. U kunt ook extra opmerkingen opnemen voordat u het bericht naar iemand anders verstuurt. Nadat u uw opmerkingen hebt toegevoegd, drukt u op of op de softkey Zend (of Sluiten) en vervolgt u uw sessie. Druk vervolgens op om het bericht indien gewenst naar andere mailboxen te sturen. Het bericht bewaren. U kunt bewaarde berichten pas openen nadat u de wachtrijen met niet-afgespeelde berichten en ontvangstbevestigingen hebt doorlopen. Het bericht verwijderen. Opmerking: Als u een bericht per ongeluk hebt verwijderd, kunt u het terughalen door onmiddellijk op of op de softkey Terughalen te drukken. Als u direct nadat u het bericht hebt verwijderd op een andere toets dan drukt, kunt u het bericht niet meer terughalen. Opmerking: Afhankelijk van de configuratie van uw mailbox, is het mogelijk dat u niet al deze opties kunt gebruiken. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie. 11

12 Handleiding voor voic Berichten opstellen Als u een bericht wilt opstellen, opent u eerst uw mailbox door het systeemtoegangsnummer te bellen en uw wachtwoord in te voeren. Vervolgens kunt u een spraakbericht samenstellen voordat of nadat u eventuele niet-afgespeelde berichten in uw mailbox hebt beluisterd. Onthoud dat u uw berichten kunt adresseren aan andere mailboxen, distributielijsten en externe telefoonnummers. Een spraakbericht maken Een spraakbericht opnemen 1. Druk op of op de softkey Maak bericht om een bericht samen te stellen. 2. Voer het nummer van de ontvanger in. Als u liever een naam kiest, drukt u op de specifieke toets die op het voic systeem aan deze voorziening is toegekend en kiest u vervolgens de achter- en voornaam van de ontvanger totdat de naam wordt herkend. Opmerking: Het systeem geeft automatisch de toets aan waarop u moet drukken als u op naam wilt kiezen. Aangezien dit een configureerbare voorziening is, verschilt de toets waarop u moet drukken per voic systeem. 3. Nadat de naam van de ontvanger is bevestigd, voert u de naam of het nummer van eventuele andere ontvangers in (u kunt bijvoorbeeld één bericht naar alle leden van een bepaalde commissie sturen, waarin u het tijdstip en de locatie van de volgende commissievergadering aangeeft). 4. Nadat u het bericht hebt geadresseerd, drukt u op of op de softkey Opnemen. 5. Spreek na de toon uw bericht in. (U kunt op drukken om de opname te onderbreken en vervolgens op een willekeurige toets drukken om de opname te hervatten, of u kunt de softkeys Pauze/Doorgaan gebruiken.) 12

13 Berichten opstellen Opgenomen bericht versturen Nadat u het bericht hebt opgenomen, kunt u het bericht verzenden, beluisteren, aanpassen of annuleren of een afleveringsoptie voor het spraakbericht opgeven. U kunt hiervoor gebruikmaken van de volgende opties: Toets Softkey Actie Verzenden Het bericht versturen en terugkeren naar het hoofdmenu. Aanhangen De opname aanvullen. Verwijderen De opname wissen en opnieuw beginnen. Inzien Het bericht opnieuw afspelen. Einde opname Toegang krijgen tot opties voor berichtadressering, zoals urgente aflevering, latere aflevering, vertrouwelijk en ontvangstbevestiging. Nadat u de gewenste opties hebt geselecteerd, drukt u op of op de softkey Zend (of Sluiten) om het bericht te versturen en terug te gaan naar het hoofdmenu. Opmerking: Als u regelmatig berichten naar meerdere gebruikers verstuurt, kunt u persoonlijke distributielijsten maken om het opgeven van ontvangers voor uw berichten nog eenvoudiger te maken (raadpleeg Distributielijsten on page 15). 13

14 Handleiding voor voic Gebruikersopties In het menu met gebruikersopties kunt u de handleiding beluisteren, de begroeting wijzigen, uw naam opnemen, uw wachtwoord definiëren, distributielijsten voor voic maken en opties voor geplande oproepen selecteren. Toegang tot gebruikersopties en de korte handleiding Druk op of op de softkey Opties om de gebruikersopties vanuit het hoofdmenu te openen. U kunt op elk gewenst moment op nemen. drukken om nogmaals de korte handleiding door te Begroetingstekst, naam en wachtwoord Toen u de mailbox voor het eerst instelde (raadpleeg De mailbox instellen on page 8), hebt u een begroeting en uw naam opgenomen en een wachtwoord geselecteerd. In het menu met gebruikersopties kunt u deze gegevens op elk gewenst moment wijzigen. U wordt aangeraden uw begroeting(en) regelmatig te actualiseren, bijvoorbeeld om bellers te laten weten of u wel of niet op kantoor bent. In het menu met gebruikersopties kunt u de volgende toetsen en softkeys gebruiken: Toets Softkey Actie Begroetingen Naam wijzigen Wachtwoord Uw begroeting(en) wijzigen. U kunt een eerste begroeting en een of meer voorwaardelijke begroetingen opnemen. Neem voorwaardelijke begroetingen op voor wanneer uw lijn bezet is (bijvoorbeeld: Ik ben op dit moment bezig met een ander gesprek en kan uw gesprek niet aannemen ) en voor wanneer u er niet bent (bijvoorbeeld: Ik zit op dit moment niet op mijn plek ). Nadat u uw begroeting hebt opgenomen, drukt u op of op de softkey Wijz om de begroeting te selecteren die u wilt dat bellers horen: Eerste of Voorwaardelijk. Uw naam opnieuw opnemen. Uw wachtwoord wijzigen. Opmerking: Afhankelijk van de configuratie van uw mailbox, is het mogelijk dat u geen voorwaardelijke begroetingen kunt instellen. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie. 14

15 Gebruikersopties Distributielijsten Met een distributielijst kunt u één bericht opnemen en dit vervolgens naar een groot aantal mensen sturen zonder dat u hun adressen apart hoeft op te geven. U kunt distributielijsten gebruiken wanneer u een bericht opstelt of doorstuurt naar iemand anders. Een distributielijst maken of wijzigen 1. Druk op of op de softkey Gedist.lijst in het menu met gebruikersopties. 2. Voer het nummer van de distributielijst in. Zorg ervoor dat het eerste cijfer altijd een nul (0) is. 3. Druk op om een naam voor de distributielijst op te nemen (bijvoorbeeld: commissie productplanning ). Telkens als u berichten aan deze distributielijst richt, hoort u deze naam. 4. Druk op om leden toe te voegen aan de lijst; druk op om leden te verwijderen. 5. Typ het nummer of de naam van de gebruikers die u wilt toevoegen of verwijderen. 6. Druk op als u de lijst met geselecteerde leden wilt afspelen. 7. Druk op om terug te gaan naar het hoofdmenu. Opmerking: Alle persoonlijke distributielijsten moeten beginnen met het cijfer 0. Een distributielijst gebruiken Geef in plaats van een mailboxnummer het nummer van de gewenste distributielijst op. Het nummer van de distributielijst wordt nu weergegeven. Belschemaopties Met NP WakeUp kunt u NuPoint Voice zo programmeren dat u op een bepaald tijdstip op een specifiek telefoonnummer wordt gebeld. Wekoproepen kunnen worden gepland voor de periode van maandag tot en met vrijdag, voor weekenden, voor elke dag of op één specifiek tijdstip. Met Berichtaflevering kunt u een schema definiëren waarmee u op een specifiek tijdstip op een specifiek telefoonnummer wordt gebeld als er een bericht in uw mailbox binnenkomt, zodat u het bericht kunt ophalen. Met de optie Intercom kunt u een schema definiëren waarmee u een bericht op uw pager ontvangt zodra er een bericht in uw mailbox binnenkomt. Met de optie Berichten voor latere aflevering beluisteren kunt u berichten beluisteren die voor latere aflevering staan gepland. U kunt de aflevering van een bericht maximaal 365 dagen later plannen via het menu met opties voor berichtadressering (raadpleeg Opgenomen bericht versturen on page 13). 15

16 Handleiding voor voic Optionele functie Gesprek opnemen Met de functie Gesprek opnemen kunt u bij het NuPoint Voice-systeem telefoongesprekken opnemen. Opmerking: In sommige rechtsgebieden bent u wettelijk verplicht om de andere partij op de hoogte te brengen van het feit dat u het gesprek opneemt. Neem contact op met de systeembeheerder voor specifieke instructies. Opnemen tijdens een gesprek met twee partijen Het systeem kan zodanig worden geprogrammeerd dat externe gesprekken automatisch worden opgenomen wanneer u of de andere partij een gesprek aanneemt. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie. Als gesprekken niet automatisch worden opgenomen, moet u op een toets Opnemen drukken om de opname tijdens een gesprek met twee partijen te starten. Welke toets u moet indrukken, hangt af van de softkeyvoorziening op het toestel. De volgende telefoons bieden ondersteuning voor softkeys: Superset IP 5240 IP Opnemen met behulp van softkeys Als u de opname tijdens een gesprek met twee partijen wilt starten, drukt u op de softkey Opnemen die op het digitale telefoonscherm wordt aangegeven. Opname onderbreken of hervatten tijdens een gesprek Als u de opname wilt onderbreken, drukt u op de softkey Pauze. Als u de opname na de onderbreking wilt hervatten, drukt u op de softwaretoets Doorgaan. De opname stoppen Als u de opname wilt stoppen zonder het opgenomen gesprek op te slaan, drukt u op de softkey Stopp&wissen. Als u de opname wilt stoppen en opslaan, drukt u op de softkey Stop&opslaan. Opmerking: De beheerder kan de instellingen voor Gesprek opnemen zodanig hebben geconfigureerd dat een opgenomen gesprek automatisch wordt opgeslagen zodra u ophangt. Als automatisch opslaan is ingeschakeld, hoeft u dus alleen maar aan het eind van het gesprek op te hangen om het opgenomen gesprek op te slaan. 16

17 Optionele functie Gesprek opnemen Opnemen met behulp van vaste toetsen Als u een gesprek wilt opnemen met behulp van de vaste toetsen, drukt u op de toets Opnemen die de systeembeheerder op het toestel heeft geprogrammeerd. Opmerking: Wanneer u vaste toetsen gebruikt bij de functie Gesprek opnemen, kunt u een opnamesessie alleen starten. De systeembeheerder moet de optie voor automatisch opslaan inschakelen om ervoor te zorgen dat uw gesprekken automatisch worden opgeslagen zodra u ophangt. Raapleeg uw systeembeheerder voor meer informatie. Een gesprek in de wacht zetten tijdens een opname Wanneer u een gesprek in de wacht zet terwijl het gesprek wordt opgenomen, wordt de opname opgeslagen en naar uw mailbox verzonden. Wanneer u het gesprek uit de wacht haalt, wordt een nieuwe opnamesessie gestart. Opmerking: Afhankelijk van de programmering van het systeem is het ook mogelijk dat u de opname kunt opslaan door op DS./CONF. of een lijnweergavetoets te drukken. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie. Een opname beluisteren U beluistert als volgt een opgenomen gesprek nadat het gesprek is beëindigd: 1. Neem de hoorn op. 2. Open de voic box. 3. Volg de aanwijzingen om de opname op te halen. De procedure hiervoor is hetzelfde als voor het ophalen van een normaal spraakbericht. 17

18 Handleiding voor voic Optionele functie Fax Met de functie Fax kunt u door middel van de telefoongebruikersinterface faxberichten beheren die naar uw mailbox zijn gestuurd. U kunt ongelezen faxberichten ophalen, een spraakbericht afspelen dat met een fax is meegestuurd, een fax naar een faxapparaat sturen en een fax (met of zonder spraakbericht) naar een andere gebruiker sturen. Afleveringsopties voor faxberichten Vanuit het menu Gebruikersopties hebt u toegang tot de afleveringsopties voor faxberichten. Druk in het hoofdmenu op en vervolgens op om naar de volgende afleveringsopties voor faxberichten te gaan: Toets Actie Hiermee stuurt u alle ongelezen faxberichten in uw mailbox naar uw standaardfaxnummer. Hiermee definieert u een standaardfaxnummer. Als u in menu Vanaf een faxtelefoon met faxopties op drukt worden al uw faxberichten automatisch naar dit nummer gestuurd. Hiermee faxt u een voorblad naar uw mailbox dat automatisch wordt gebruikt bij alle faxen die u vanuit uw mailbox afdrukt. Dit voorblad wordt niet meegestuurd met faxen die u naar andere mailboxen verstuurt. Hiermee kunt u de automatisch aflevering van faxberichten naar uw standaardnummer in- en uitschakelen. Automatisch aflevering van faxberichten houdt in dat alle faxberichten die u in uw mailbox ontvangt direct naar uw standaardfaxnummer worden doorgestuurd. Faxberichten afspelen en afdrukken Faxberichten worden in uw mailbox net zo behandeld als spraakberichten. Wanneer u uw mailbox opent om uw berichten op te halen, wordt eerst aangegeven hoeveel berichten de mailbox bevat (bijvoorbeeld: De mailbox bevat 2 urgente berichten en 4 niet-afgespeelde berichten met fax ). Vanaf een telefoon U speelt als volgt een faxbericht af: 1. Nadat u uw mailbox hebt geopend, drukt u op of op de softkey Afspelen (of Bericht afspelen). Uw urgente berichten worden automatisch als eerste afgespeeld. 18

19 Optionele functie Fax 2. Bij alle faxberichten vraagt het systeem u op te drukken voor afleveringsopties voor faxberichten. Vanuit dit menu kunt u: Op drukken om het nummer te kiezen van een faxapparaat waarop u de fax wilt afdrukken. Kies het nummer wanneer daarom wordt gevraagd. Het systeem bevestigt vervolgens het nummer. Op drukken om het nummer te accepteren of op drukken om een nieuw nummer te kiezen. Nadat u op hebt gedrukt om het nummer te accepteren, drukt u op om de fax direct naar dat nummer te sturen of op om een tijd voor de aflevering in te stellen. 3. Als u nog meer faxberichten hebt, kunt u deze naar hetzelfde faxnummer sturen dat u de eerste keer hebt gekozen door op en vervolgens op te drukken. Opmerking: U kunt ook de afleveringsopties voor faxberichten gebruiken onder het menu Gebruikersopties (zieafbeelding 1: Menu telefoongebruikersinterface en functieopties op pagina 8). Als u dit menu gebruikt, kunt u een standaardfaxnummer instellen. Nadat u dit nummer hebt ingesteld, drukt u op voor de afleveringsopties voor faxberichten (nadat u het bericht met fax hebt afgespeeld) en vervolgens op om het faxbericht af te drukken. Vanaf een faxtelefoon Een faxbericht ophalen en afdrukken vanaf een faxtelefoon: 1. Nadat u uw mailbox hebt geopend, drukt u op de softkey of op Afspelen (of Bericht afspelen) en vervolgens op om naar het menu Afleveringsopties voor faxberichten te gaan. 2. Druk op om een faxbericht af te drukken op dat faxapparaat. 3. Druk op de knop Start op het faxapparaat wanneer daarom wordt gevraagd. 4. Als u de afgedrukt fax hebt ontvangen, kunt u de verbinding behouden om verder te gaan met uw mailbox-sessie. Nadat u een faxbericht hebt beluisterd Zie Nadat u een bericht hebt beluisterd on page

20 Handleiding voor voic Een faxbericht maken (zonder spraak) Met een faxtelefoon kunt u een faxbericht naar de mailbox van een ontvanger sturen. U kunt het bericht rechtstreeks via het faxsysteem van uw bedrijf of vanuit uw eigen mailbox versturen. Als u een fax verstuurt via het faxsysteem van uw bedrijf, wordt uw naam niet weergegeven in de kop van het bericht. Als u een fax verstuurt vanuit uw eigen mailbox, wordt uw naam hier wel in weergegeven. Via het faxsysteem van uw bedrijf Opmerking: Uw naam wordt bij de ontvanger niet weergegeven in de kop van het bericht. 1. Kies op de faxtelefoon het toegangsnummer van het faxsysteem van uw bedrijf. 2. Als u de begroeting van het systeem hoort, voert u het mailboxnummer in van de ontvanger. Als u op naam wilt kiezen, voert u door middel van de desbetreffende toetsen de achternaam in van de ontvanger, gevolgd door diens voornaam tot het systeem de naam herkent. 3. U hoort vervolgens de persoonlijke begroeting van de ontvanger. Druk na de pieptoon op de knop Start op het faxapparaat om uw fax te versturen. 4. Nadat u de fax hebt verstuurd, kunt u op drukken om het bericht als urgent te markeren of op om een bericht achter te laten voor een andere mailbox. Vanaf uw eigen mailbox Opmerking: Uw naam wordt bij de ontvanger weergegeven in de kop van het bericht. 1. Open uw mailbox en druk op zodra u uw eigen begroeting hoort. 2. Geef uw wachtwoord op. 3. Druk op om een bericht te maken. 4. Voer het mailboxnummer in van de ontvanger. Als u op naam wilt kiezen, voert u door middel van de desbetreffende toetsen de achternaam in van de ontvanger, gevolgd door diens voornaam tot het systeem de naam herkent. 5. Nadat het systeem de naam van de ontvanger heeft bevestigd, voert u de namen of nummers in van eventuele andere ontvangers. 6. Als de adressering van het faxbericht klaar is, drukt u op om een fax achter te laten en vervolgens op de knop Start op het faxapparaat om de fax te versturen. Druk op voor meer opties. 20

21 Optionele functie Fax 7. Nadat de fax is verstuurd, kunt u op drukken om het bericht te versturen of op drukken om opties voor berichtadressering (zoals urgente aflevering, latere aflevering, vertrouwelijk en ontvangstbevestiging) weer te geven. Selecteer een van deze opties en druk op om uw bericht te versturen en het hoofdmenu te verlaten. Een faxbericht maken (met spraak) Met een faxtelefoon kunt u een combinatie van een spraak- en faxbericht naar de mailbox van een ontvanger sturen. U kunt het bericht rechtstreeks via het faxsysteem van uw bedrijf of vanuit uw eigen mailbox versturen. Als u een fax verstuurt via het faxsysteem van uw bedrijf, wordt uw naam niet weergegeven in de kop van het bericht. Als u een fax verstuurt vanuit uw eigen mailbox, wordt uw naam hier wel in weergegeven. Via het faxsysteem van uw bedrijf Opmerking: Uw naam wordt bij de ontvanger niet weergegeven in de kop van het bericht. 1. Kies op de faxtelefoon het toegangsnummer van het faxsysteem van uw bedrijf. 2. Als u de begroeting van het systeem hoort, voert u het mailboxnummer in van de ontvanger. Als u op naam wilt kiezen, voert u door middel van de desbetreffende toetsen de achternaam in van de ontvanger, gevolgd door diens voornaam tot het systeem de naam herkent. 3. U hoort vervolgens de persoonlijke begroeting van de ontvanger. Neem na de pieptoon een spraakbericht op. 4. Als u het bericht hebt ingesproken, drukt u op de knop Start op het faxapparaat om de fax te versturen. 5. Nadat u de fax hebt verstuurd, kunt u op drukken om het bericht als urgent te markeren of op om een bericht achter te laten voor een andere mailbox. Vanaf uw eigen mailbox Opmerking: Uw naam wordt bij de ontvanger weergegeven in de kop van het bericht. 1. Kies op de faxtelefoon het toegangsnummer van het faxsysteem van uw bedrijf. 2. Als u de begroeting van het systeem hoort, voert u uw eigen mailboxnummer in. 3. Als u uw eigen begroeting hoort, drukt u op. 4. Geef uw wachtwoord op. 21

22 Handleiding voor voic 5. Druk op om een bericht te maken. Volg daarna de instructies voor het versturen van een bericht met alleen spraak vanuit uw mailbox (inclusief adressering). 6. Neem na de pieptoon een spraakbericht op. 7. Nadat u het bericht hebt ingesproken, drukt u op om een fax achter te laten en vervolgens op de knop Start op het faxapparaat om de fax te versturen. Druk op voor meer opties., handelsmerk van Mitel Networks Corporation Copyright 2006, Mitel Networks Corporation Alle rechten voorbehouden. 22

HANDLEIDING VOOR VOIC

HANDLEIDING VOOR VOIC HANDLEIDING VOOR VOICEMAIL KENNISGEVING Hoewel de informatie in dit document met zorg is samengesteld, geeft Mitel Corporation (MITEL ) geen garanties ten aanzien van de inhoud van dit document. De informatie

Nadere informatie

kìmçáåí=råáñáéç=jéëë~öáåö

kìmçáåí=råáñáéç=jéëë~öáåö jfqbi kìmçáåí=råáñáéç=jéëë~öáåö déäêìáâéêëü~åçäéáçáåö séêëáé=qim KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR BERICHTEN Versie 11.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR BERICHTEN Versie 11.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR BERICHTEN Versie 11.0 KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt hiervoor geen

Nadere informatie

NuPoint Unified Messaging

NuPoint Unified Messaging MITEL NuPoint Unified Messaging Gebruikershandleiding Versie 5.0 KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt

Nadere informatie

NUPOINT UNIFIED MESSAGING

NUPOINT UNIFIED MESSAGING MITEL NUPOINT UNIFIED MESSAGING GEBRUIKERSHANDLEIDING VERSIE 7.0 KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt

Nadere informatie

NuPoint Unified Messaging

NuPoint Unified Messaging MITEL NuPoint Unified Messaging Gebruikershandleiding Release 5.0 SP1 KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR VOICEMAIL

HANDLEIDING VOOR VOICEMAIL 33333 HANDLEIDING VOOR VOICEMAIL Vraag uw beheerder om hulp bij het invullen van de volgende gegevens. Noteer het nummer van de telefoonmaatschappij en het nummer van de autoattendant als dat verschillend

Nadere informatie

Cisco Unity Express 3.2-voicemailsysteem Gebruikershandleiding voor geavanceerde functies

Cisco Unity Express 3.2-voicemailsysteem Gebruikershandleiding voor geavanceerde functies Cisco Unity Express 3.2-voicemailsysteem Gebruikershandleiding voor geavanceerde functies Revisie: 18 maart 2008, Eerste editie: 5 november 2007 Laatst bijgewerkt: 18 maart 2008 Deze handleiding bevat

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR VOIC

HANDLEIDING VOOR VOIC HANDLEIDING VOOR VOICEMAIL KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt hiervoor geen garanties. De informatie

Nadere informatie

MiVoice 6721ip Microsoft Lync Telefoon

MiVoice 6721ip Microsoft Lync Telefoon MiVoice 6721ip Microsoft Lync Telefoon 41-001366-11 REV03 TELEFOON VERKORTE HANDLEIDING KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks

Nadere informatie

MiVoice 6725ip Microsoft Lync Telefoon

MiVoice 6725ip Microsoft Lync Telefoon MiVoice 6725ip Microsoft Lync Telefoon 41-001368-11 REV03 GEBRUIKERSHANDLEIDING SLIM WERKEN KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks

Nadere informatie

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0 Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies Dit apparaat is geproduceerd conform ons gecertificeerde systeem voor milieubeheer (ISO

Nadere informatie

KPN Product line Nortel

KPN Product line Nortel Inhoud 1 Algemeen 3 1.1 Inleiding tot Call Pilot 3 1.2 Globale werkwijze 4 1.3 Over deze handleiding 4 2 Toegang tot het systeem 5 2.1 Toegang krijgen vanaf uw eigen toestel 5 2.2 Toegang krijgen vanaf

Nadere informatie

Handleiding Vodafone Voicemail

Handleiding Vodafone Voicemail Handleiding Vodafone Voicemail Inhoudsopgave Uw voicemail in gebruik nemen 3 Gebruik van Vodafone Voicemail 4 Ontvangen en beluisteren van berichten 4 Wat kost Vodafone Voicemail? 5 Voicemail in het buitenland

Nadere informatie

Voicemail. Klantcontactcentrum

Voicemail. Klantcontactcentrum Voicemail Klantcontactcentrum Inhoudsopgave Inschakelen voicemail via Serviceweb 2 1.1 Hoofdmenu voice-portal 3 1.1.1 Menu: voicemail 3 1.1.1.1 Menu: afspelen berichten 3 1.1.1.2 Menu: in gesprek 4 1.1.1.3

Nadere informatie

PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn

PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn Uw correspondenten komen standaard na 5-6 beltonen terecht op uw PhoneMail wanneer u uw telefoon niet kunt opnemen of wanneer u afwezig bent. U kunt

Nadere informatie

Vox Connect. Gebruiksaanwijzing Quick Start

Vox Connect. Gebruiksaanwijzing Quick Start Vox Connect Gebruiksaanwijzing Quick Start 9R[&RQQHFW³VQHOVWDUWKDQGOHLGLQJ YRRUGHJHEUXLNHU Internet Telefoonnetwork 6WDSHEUXLNHUVDFFRXQW 6WDS&RQILJXUHHUXZEURZVHUHQ(PDLOVRIWZDUH 6WDS,QORJJHQDOVJHEUXLNHU

Nadere informatie

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Voicemail faciliteiten...3 2.1 Begroeting...3 2.2 Wachtwoord...3 2.3 Doorschakelen naar voicemail...3 2.4 Doorverbinden naar voicemail...3

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

Opera 20IP ISDN & VoIP Automatische Telefoniste Gebruiksaanwijzing

Opera 20IP ISDN & VoIP Automatische Telefoniste Gebruiksaanwijzing Opera 20IP ISDN & VoIP Automatische Telefoniste Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Automatische-Telefoniste... 3 Voordelen... 3 1. Automatische Telefoniste Overzicht... 4 1.1 Bericht... 4 1.2 Code... 5 1.3

Nadere informatie

Mobiele extensie Snelle referentiegids. Versie 1.0a

Mobiele extensie Snelle referentiegids. Versie 1.0a Mobiele extensie Snelle referentiegids Versie 1.0a Uw mobiele toestel gebruiken Door de flexibiliteit van het systeem kunnen uw belcodes en functies afwijken van die vermeld in deze handleiding. Controleer

Nadere informatie

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Document Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Libervoice Overschieseweg 76 Telefoon: 010 76 00000 3044 EH Rotterdam Email: support@libervoice.nl Inhoudsopgave 1 Toetsen 3 Blz 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 1.1 Aanpassingen voor identiteitswijziging (HIPPER) RoutIT B.V. 05-06-2014 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

VOICE portal. Versie 1.0 Datum 7 maart 2011 EXPRESS

VOICE portal. Versie 1.0 Datum 7 maart 2011 EXPRESS HiP Express VOICE portal Versie 1.0 Datum 7 maart 2011 EXPRESS Voice portal snelcodes 2 Inhoudsopgave 1. VOICE Portal 3 1.1 Hoofdmenu VOICE Portal...3 1.1.1 Menu: voicemail...3 1.1.2 Gepersonaliseerde

Nadere informatie

Bedrijfsvoicemail Instellen en beluisteren

Bedrijfsvoicemail Instellen en beluisteren Bedrijfsvoicemail Instellen en beluisteren KvK 30176310 BTW 8105.07.456B01 NL42 INGB 0006 0988 18 BIC INGBNL2A 1 Inhoudsopgave Soorten voicemailboxen... 3 Persoonlijk... 3 Bedrijfsvoicemailbox... 4 Een

Nadere informatie

Handleiding Managed Telefonie

Handleiding Managed Telefonie Handleiding Managed Telefonie Inhoudsopgave Standaard gebruikersopties... 3 CALL PICKUP... 3 DOORVERBINDEN ZONDER RUGGESPRAAK... 3 DOORVERBINDEN MET RUGGESPRAAK... 3 GESPREK PARKEREN... 3 ANONIEM BELLEN...

Nadere informatie

MiVoice 6725ip Microsoft Lync Telefoon

MiVoice 6725ip Microsoft Lync Telefoon MiVoice 6725ip Microsoft Lync Telefoon 41-001367-11 REV02 TELEFOON VERKORTE HANDLEIDING KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks

Nadere informatie

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECTstandaard biedt

Nadere informatie

Handleiding Nucall Managed VoIP

Handleiding Nucall Managed VoIP Handleiding Nucall Managed VoIP Aanmelden Voordat u gebruik kan maken van het toestel, dient deze eerst te worden aangemeld. Dit kan door: op de knop van het display naast aanmelden te drukken. of met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Nortel-bedrijfscommunicatiebeheer Find Me/Follow Me Gebruikershandleiding Inleiding Met behulp van Find Me/Follow Me kunnen maximaal vijf verschillende externe bestemmingen tegelijk overgaan. De nummers

Nadere informatie

Basisinterface van GroupWise WebAccess

Basisinterface van GroupWise WebAccess Basisinterface van GroupWise WebAccess 21 november 2011 Novell Snel aan de slag Als uw systeembeheerder GroupWise 2012 WebAccess heeft geïnstalleerd, kunt u de basisinterface daarvan gebruiken om uw GroupWise-postbus

Nadere informatie

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise ANALOOG TOESTEL Alcatel OmniPCX Enterprise G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G 1 Symbolen in de handleiding Bij toestellen met multifrequentie toetsenborden, wordt het

Nadere informatie

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk Zakelijk Welkom bij Telfort Zakelijk Welkom... 3 Snel starten... 5 Mijn Telfort... 6 Mogelijkheden Mijn Telfort... 6 E-mailadres doorgeven... 7 Nummerbehoud... 7 Diensten... 8 Voicemail... 8 Instellen

Nadere informatie

Toestelhandleiding IP Businessmanager

Toestelhandleiding IP Businessmanager Toestelhandleiding IP Businessmanager Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 Functionaliteiten en faciliteiten 3 2.1 Inloggen 3 2.2 Uitloggen 3 2.3 Bellen 3 2.4 Doorschakelen (Follow me) 4 2.4.1 Onvoorwaardelijke

Nadere informatie

Basisinterface van GroupWise WebAccess

Basisinterface van GroupWise WebAccess Snel aan de slag met de basisinterface van GroupWise WebAccess 8 Novell Basisinterface van GroupWise WebAccess Snelstart www.novell.com De basisinterface van GroupWise WebAccess gebruiken Als uw systeembeheerder

Nadere informatie

VastMobiel integratie Telfort Zakelijk

VastMobiel integratie Telfort Zakelijk VastMobiel integratie Telfort Zakelijk Gebruikers Handleiding 1 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. VastMobiel integratie... 3 2.1. Identiteit... 3 2.2. Bellen en gebeld worden... 3 2.3. Gebeld worden... 3 2.4.

Nadere informatie

Handleiding VoiceMail

Handleiding VoiceMail Handleiding VoiceMail 1 VoiceMail in twee stappen Stap 1 VoiceMail aanzetten 1.1. Om VoiceMail aan te zetten toetst u * 61*0842333#. Op sommige telefoontoestellen kan dit ook door een aparte VoiceMail

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 3 2. VAMO... 4 2.1. Bellen en gebeld worden... 4 2.2. Gebeld worden...

Nadere informatie

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1. MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.3-1 - Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

Zakelijk Hosted Bellen. Gebruikershandleiding

Zakelijk Hosted Bellen. Gebruikershandleiding Zakelijk Hosted Bellen Gebruikershandleiding Per mei 2015 Inhoudsopgave 1. Eerste keer inloggen 4 2. Inloggen 4 3. Instellingen aanpassen 5 Doorschakelingen 5 Voicemail 6 Verkort kiezen 7 4. Belgegevens

Nadere informatie

KX-TVP50. Bedieningshandleiding. Voice Processing Systeem. Modelnr.

KX-TVP50. Bedieningshandleiding. Voice Processing Systeem. Modelnr. Voice Processing Systeem Bedieningshandleiding VOICE PROCESSING SYSTEM KX-TVP50 POWER Modelnr. KX-TVP50 Lees s.v.p. deze handleiding voordat u het systeem gaat gebruiken en bewaar deze handleiding. Inleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Voice Processing systeem Gebruikershandleiding Model KX-TVM50 KX-TVM200 Hartelijk dank voor uw aankoop van een Panasonic Voice Processing Systeem. Lees eerst deze handleiding voordat u dit product in gebruik

Nadere informatie

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x)

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Snel aan de slag Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) 2 Cisco Unity Connection Postvak IN Web 2 Opties in Postvak IN

Nadere informatie

Business Communications Manager en CallPilot 100/150

Business Communications Manager en CallPilot 100/150 Updates voor de Desktop Messaging gebruikershandleidingen Business Communications Manager en CallPilot 100/150 Deze handleiding is een aanvulling op de CallPilot 5.0 Desktop Messaging gebruikershandleidingen.

Nadere informatie

Belbundel. Welkom bij Telfort belbundel

Belbundel. Welkom bij Telfort belbundel Belbundel Welkom bij Telfort belbundel Welkom... 3 Snel starten... 5 Mijn Telfort... 6 Mogelijkheden Mijn Telfort... 6 Belbundel ZZP Zakelijk Beheer... 6 Facturen bekijken... 7 Uw 1 e factuur: eenmalig

Nadere informatie

dialplan opties Neem kennis van de diverse mogelijkheden voor het instellen van uw Managed PBX centrale.

dialplan opties Neem kennis van de diverse mogelijkheden voor het instellen van uw Managed PBX centrale. dialplan opties Neem kennis van de diverse mogelijkheden voor het instellen van uw Managed PBX centrale. inhoudsopgave / 3 inleiding / 4 standaard functies / 4 Extensies 5 Hoe wilt u dit in uw dialplan

Nadere informatie

TELEFONIE. Installatiehandleiding

TELEFONIE. Installatiehandleiding TELEFONIE Installatiehandleiding Introductie Inhoudsopgave 1 2 3 4 #1 4 Bellen en gebeld worden 6 Aanvullende diensten 10 3.1 Voicemail 11 3.2 Uitgaande nummerweergave instellen 15 3.3 Blokkeren van uitgaande

Nadere informatie

Welkom bij Teleservice Connect Mobile

Welkom bij Teleservice Connect Mobile Welkom bij Teleservice Connect Mobile Inhoud Welkom bij Teleservice Connect Mobile Welkom bij Teleservice Connect Mobile 3 Buitenland 10 2 Met 4 stappen klaar voor gebruik Snel starten Over voicemail 4

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

Diversen Welkom Betaalde servicenummers Nummerinformatie Blokkeren van gesprekken en diensten

Diversen Welkom Betaalde servicenummers Nummerinformatie Blokkeren van gesprekken en diensten Welkom Van harte gefeliciteerd met uw abonnement. Uw mobiele nummer, SIM-serienummer en de bijbehorende PIN- en PUK-code vindt u terug in de begeleidende brief. Daarin treft u ook een aantal tips aan om

Nadere informatie

dialplan opties Neem kennis van de diverse mogelijkheden voor het instellen van uw Managed PBX centrale.

dialplan opties Neem kennis van de diverse mogelijkheden voor het instellen van uw Managed PBX centrale. dialplan opties Neem kennis van de diverse mogelijkheden voor het instellen van uw Managed PBX centrale. inhoudsopgave / 3 inleiding / 4 standaard functies / 4 Extensies 5 Hoe wilt u dit in uw dialplan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Inhoudsopgave Nummers kiezen... 3 De luidspreker gebruiken... 3 Telefoneren met behulp van de herhaallijst... 3 Nummers in de herhaallijst

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

Handleiding. Tiptel IP 286 toestellen. Versie 1.0

Handleiding. Tiptel IP 286 toestellen. Versie 1.0 Handleiding Tiptel IP 286 toestellen Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Introductie... 2 2 Gebruik van de telefoon... 2 2.1 Gebruik van handenvrij bellen... 2 2.2 Gebruik van de headset (optioneel)... 2 2.3 Schakelen

Nadere informatie

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale de nieuwste manier van bellen voor het MKB Inhoudsopgave > Inleiding... 3 > Managed PBX opties... 4 > Codes die worden gebruikt wanneer u niet

Nadere informatie

Dean Mobile ONGEKENDE SERVICE! ENORME BESPARING!

Dean Mobile ONGEKENDE SERVICE! ENORME BESPARING! Dean Mobile ONGEKENDE SERVICE! ENORME BESPARING! Meet Dean Klantenservice Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de klantenservice van Dean Connect. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding MobielinBedrijf Alle zakelijke telefonie op één toestel Verkorte Handleiding MobielinBedrijf van KPN Met MobielinBedrijf beschikt uw mobiele telefoon over de belangrijkste functies van een vaste telefoon.

Nadere informatie

Handleiding Nucall Managed VoIP

Handleiding Nucall Managed VoIP Handleiding Nucall Managed VoIP Aanmelden Voordat u gebruik kan maken van het toestel, dient deze eerst te worden aangemeld. Dit kan door: op de knop van het display naast aanmelden te drukken. of met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Model Voice Processing systeem KX-TVM50/KX-TVM200 ACD-Berichtenserver Model KX-NCV200 Gebruikershandleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van een Panasonic-product. Lees eerst deze handleiding voordat

Nadere informatie

NDI Advanced Toestel Yealink T41P

NDI Advanced Toestel Yealink T41P NDI Advanced Toestel Yealink T41P Versie: V.1.0 Eerste versie: 4 juli 2016 Laatst gewijzigd: 18 Augustus 2016 1 Toestel layout 2 Basis functionaliteiten 2.1 Een gesprek starten Een gesprek starten kan

Nadere informatie

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later 555-230-757NL Issue 1, July 2000 Copyright 2000 Lucent Technologies Alle rechten voorbehouden Opmerking Hoewel al het mogelijke

Nadere informatie

Prepaid. Welkom bij Telfort Prepaid

Prepaid. Welkom bij Telfort Prepaid Prepaid Welkom bij Telfort Prepaid Welkom... 5 Snel starten... 7 Beltarieven... 8 Opwaarderen... 9 Beltegoed opvragen... 10 Diensten... 12 Voicemail...12 Instellen en beveiligen...12 In het buitenland...14

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

SGH-A400 WAP browser Handleiding

SGH-A400 WAP browser Handleiding * Het is mogelijk dat de informatie in deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijkt van uw telefoon, omdat deze soms afhangt van de geïnstalleerde software of uw internet provider. Drukfouten voorbehouden.

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 4 5 Aanraakscherm

Nadere informatie

Handleiding snom 320 / 360 / 370.

Handleiding snom 320 / 360 / 370. Handleiding Snom 320 / 360 / 370 versie 1.3 status definitief t.b.v. relatie Voip klanten Soort document Handleiding snom 320 / 360 / 370. Isaeus Openbaar pag. 1 van 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Handleiding. EADS Telecom M 760. Digitale telefoon

Handleiding. EADS Telecom M 760. Digitale telefoon Handleiding EADS Telecom M 760 Digitale telefoon De M760 U hebt een nieuw telefoon toestel ontvangen. Met dit toestel, een M 7 6 0, hebt u toegang tot alle services en functies van de EADS Telecom M6500

Nadere informatie

Skype voor Samsung-tv

Skype voor Samsung-tv Aan de slag met Skype Aanmelden met een bestaand account 3 Aanmelden met behulp van Gezichtsherkenning 4 Gezichtsherkenning 5 Skype voor Samsung-tv Een nieuw account maken 6 Schermweergave 7 Een contact

Nadere informatie

PABX telefooncentrale

PABX telefooncentrale 345829 PABX telefooncentrale Gebruiksaanwijzingen 09/11-01 PC 2 1 Inleiding 6 1.1 De Telefooncentrale 6 Algemene beschrijving 6 2 Gebruik 8 2.1 Telefoonfuncties 8 Speciale toetsen die op de BTicino telefoons

Nadere informatie

CallIP Mitel 5224 IP Telefoon Beginnen met kiezen Versie 1.0

CallIP Mitel 5224 IP Telefoon Beginnen met kiezen Versie 1.0 CallIP Pompmolenlaan 41G 3447 GK Woerden T: 0348-566520 F: 0348-499276 http://www.callip.nl info@callip.nl CallIP Mitel 5224 IP Telefoon Beginnen met kiezen Versie 1.0 2010 CallIP http://www.callip.nl

Nadere informatie

Dienstengids Telefonie

Dienstengids Telefonie Dienstengids Telefonie Telenet Telefoondiensten Meer comfort, op elk moment van de dag Als Telenet-beller kun je kiezen uit heel wat handige telefoondiensten die je leven gemakkelijker en comfortabeler

Nadere informatie

Simmpl bedrijfsvoicemail instellen en beluisteren v200215mt... 1

Simmpl bedrijfsvoicemail instellen en beluisteren v200215mt... 1 Koldingweg 19-1 9723 HL Groningen Postbus 5236 9700 GE Groningen Simmpl - bedrijfsvoicemail instellen en beluisteren v200215mt Inhoud T (050) 820 00 00 F (050) 820 00 08 E callvoip@callvoip.nl W www.callvoiptelefonie.nl

Nadere informatie

Handleiding GSM kiezer V2.03

Handleiding GSM kiezer V2.03 Voor GSM kiezers geleverd vanaf augustus 2014 Plaatsen SIM kaart / Installatie PIN code van SIM kaart uitschakelen. Let erop dat de SIM kaart voldoende bel- en SMS-tegoed heeft. Tijdens opstartfase van

Nadere informatie

Welkom op uw Werkplek

Welkom op uw Werkplek Uw toestelnummer:. Welkom op uw Werkplek U toestel is klaar voor gebruik en kan zowel intern als extern gebruikt worden. Wij hebben een document bijgevoegd waarin beschreven staat hoe het toestel werkt

Nadere informatie

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6731i

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6731i G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g Aastra 6731i Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep

Nadere informatie

SD-1 PV+ PROGRAMMERING

SD-1 PV+ PROGRAMMERING SD-1 PV+ PROGRAMMERING Inhoud Omschrijving Pagina Starten: De SD-1 PV+ opties 2 Overzicht mogelijkheden 3-5 Initialiseren 5 Pincode wijzigen 6 Pincode type wijzigen 6 Programmeerbare uitgang 7 Doormeldingsroute

Nadere informatie

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Bedieningspaneel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 5 Ontgrendeling

Nadere informatie

Lync 2010 korte gebruikershandleiding

Lync 2010 korte gebruikershandleiding Lync 2010 korte gebruikershandleiding In deze korte handleiding worden de basishandelingen binnen Lync versie 2010 toegelicht. Op de TU/e wordt Lync 2010 beschikbaar gesteld om uniforme communicatie mogelijk

Nadere informatie

Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven

Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Systeemtelefoon Digitaal toestel - Verkorte Korte referentiegids handleiding Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Door de flexibiliteit die in het systeem is ingebouwd, kunnen uw belcodes

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nortel Networks IP Phone 2001

Gebruikershandleiding voor Nortel Networks IP Phone 2001 Art.nr. P0609362 02 5 maart 2004 Business Communications Manager Gebruikershandleiding voor Nortel Networks IP Phone 2001 Aan de slag 3 Met de Nortel Networks. IP Phone 2001 kunt u spraak en data toevoegen

Nadere informatie

FaceTime - Berichten - Telefoon (iphone)

FaceTime - Berichten - Telefoon (iphone) FaceTime - Berichten - Telefoon (iphone) FaceTime Met FaceTime kunt u video- of audiogesprekken voeren met iedereen die beschikt over een ios-apparaat of computer met FaceTime. Via de FaceTime-camera kan

Nadere informatie

Aanvullende gebruiksaanwijzing. SMS op het vaste net tiptel 340 clip

Aanvullende gebruiksaanwijzing. SMS op het vaste net tiptel 340 clip Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL) SMS op het vaste net tiptel 340 clip Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pictogrammen in het display... 3 Overzicht van de mogelijke karakters... 4 Voorwoord... 5 Voorwaarden...

Nadere informatie

Een kopie maken. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Bedieningspaneel AOD. Glasplaat

Een kopie maken. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Bedieningspaneel AOD. Glasplaat Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Een kopie maken Startpagina Functies Opdrachtstatus Aanraakscherm Start Alle wissen Stoppen. Plaats uw documenten met de beeldzijde omhoog in de invoerlade van de. Pas de

Nadere informatie

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl Toestelhandleiding

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Push To Talk 1.5 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Telefonisten handleiding snom 360

Telefonisten handleiding snom 360 Telefonisten handleiding snom 360 De verschillende toetsen 1. Displaytoetsen: Deze vier toetsen corresponderen met de mogelijkheden in het display. Welke functies de toetsen hebben hangt af van de status

Nadere informatie

Aastra Model 6725ip Microsoft Lync Telefoon Gebruikershandleiding slim werken

Aastra Model 6725ip Microsoft Lync Telefoon Gebruikershandleiding slim werken Aastra Model 6725ip Microsoft Lync Telefoon Gebruikershandleiding slim werken TM 41-001368-11 Rev 02 12.2012 Inhoud Aastra Model 6725ip Gebruikershandleiding slim werken...........................................

Nadere informatie

VoiceMailmelder. Gebruiksaanwijzing

VoiceMailmelder. Gebruiksaanwijzing VoiceMailmelder Gebruiksaanwijzing Overzicht VoiceMailmelder! Program @ Lijn Telefoon # $ % 2 Vooraanzicht! Rode lampje Achteraanzicht @ Program -knop # Batterijdeksel $ Lijn Aansluitpunt voor telefoonaansluitsnoer

Nadere informatie

Handleiding Online PBX Beheer Tool

Handleiding Online PBX Beheer Tool Handleiding Online PBX Beheer Tool Versienummer: 20150508 Inleiding De Dean Online PBX Beheer Tool is een online tool waarmee u zelf eenvoudig wijzingen kunt doorvoeren in uw telefonieomgeving. Voor het

Nadere informatie

De Konftel 250 Korte handleiding

De Konftel 250 Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 250 Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 250 is een conferentietelefoon die kan worden aangesloten op analoge telefoonaansluitingen. Zie

Nadere informatie

Gebruikersgids One Touch Voice Mail

Gebruikersgids One Touch Voice Mail Gebruikersgids One Touch Waarom One Touch? Wat is One Touch? Wat zijn de voordelen van One Touch ten opzichte van de Standard/Pro? U beschikt over een (een antwoordapparaat) voor uw mobiel toestel en voor

Nadere informatie

Handleiding. Billingportal

Handleiding. Billingportal Handleiding Billingportal Inhoudsopgave 1. Inloggen telefoniegedeelte 2 2. Gespreksdetails 2 2.1 Totalen 2 2.2 Details 3 3 Facturen 4 4 Telefoon 4 4.1 Algemene instellingen 4 4.2 Instellingen voor telefoon

Nadere informatie

Xelion voor ios V2.0 Gebruikershandleiding

Xelion voor ios V2.0 Gebruikershandleiding Xelion voor ios V2.0 Gebruikershandleiding Augustus 2015 Copyright 2015 Xelion b.v. Alle rechten voorbehouden. Xelion is een geregistreerd handelsmerk. Alle in dit document genoemde handelsmerken zijn

Nadere informatie

Tritel Beheer telefooncentrale. ipad Beheerhandleiding

Tritel Beheer telefooncentrale. ipad Beheerhandleiding Tritel Beheer telefooncentrale ipad Beheerhandleiding 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. Inleiding... 3 3. Telefooncentrale beheer ipad App... 4 4. Telefooncentrale configureren... 5 4.1. Algemene instellingen...

Nadere informatie

Voice Processing Systeem Bedieningshandleiding

Voice Processing Systeem Bedieningshandleiding POWER VOICE PROCESSING SYSTEM KX-TVP50 Voice Processing Systeem Bedieningshandleiding Modelnr. KX-TVP50 Lees s.v.p. deze handleiding voordat u het systeem gaat gebruiken en bewaar deze handleiding. Inleiding

Nadere informatie

Push to talk Nokia N76-1

Push to talk Nokia N76-1 Push to talk Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi en N76 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

CallPilot. Desktop Messaging Gebruikershandleiding. Release 2.0. voor Novell GroupWise

CallPilot. Desktop Messaging Gebruikershandleiding. Release 2.0. voor Novell GroupWise TM CallPilot. Release 2.0 Desktop Messaging Gebruikershandleiding voor Novell GroupWise Updates voor de Desktop Messaging gebruikershandleidingen Business Communications Manager en CallPilot 100/150 Internetclients

Nadere informatie