Assessment 2, competentie 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Assessment 2, competentie 2."

Transcriptie

1 Assessment 2, competentie 2. Competentie 2 Ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van preventieve activiteiten In deze opdracht heb ik mij gericht op een client die is opgenomen met een IBS. Deze client lijdt onder een waanstoornis. Deze client heb ik een crisiskaart aangeboden. (zie bijlage crisiskaart). Prodromen. "Een voorboden van een ziekte. Prodromale verschijnselen zijn die verschijnselen die de voorbode zijn van een naderende ziekte". (zie bijlage psychose). Voorbeeld van cliënt; Buren vroegen dhr of hij soms zijn huis ging verkopen en toonde belangstelling voor zijn huis. Dit maakte dhr allert en achterdochtig, vroeg zich af waarom ze belangstelling hadden voor zijn huis? En waarom ze vroegen of hij het wilde verkopen? Cliënt trok daaruit bepaalde conclusies, hij dacht dat ze hem uit het huis wilde hebben. Voortekenen zijn te zien bij cliënt in: Het niet opruimen van zijn huis. Wanneer cliënt bijvoorbeeld een dagje of weekend op stap gaat, zorgt hij ervoor dat zijn huis netjes is opgeruimd. Voor de periode dat de psychose zich uitte, werd zijn huis steeds slordiger. Cliënt werd stiller, en reageerde anders op familie, wat afstandelijker. Dit ontaarde erin dat cliënt over ging tot het nemen van allerlei vergaande maatregelen om te voorkomen dat "ze" zijn huis zouden binnenkomen. Om te voorkomen dat ze hem zouden afluisteren en uiteindelijk ook maatregelen om te voorkomen dat ze pesterijen uithaalden, wat dat was ook wat "ze" deden. Hem pesten door bijvoorbeeld de maaltijden die hij had gemaakt te vervangen. Het leek dan wel dezelfde maaltijd te zijn, maar dat was niet zo. Epidemiologie. Epidemiologie staat voor : "leer van de frequentie van het optreden van ziekte en van factoren die de frequentie bepalen". De jaarlijkse incidentie van schizofrenie en aan schizofrenie verwante psychosen bedraagt in Nederland ongeveer 1 per De prevalentie is ongeveer 60 keer zo hoog en zo aanzienlijk dat schizofrenie als een volksziekte kan worden beschouwd. Schizofrenie komt in alle lagen van de bevolking en in alle culturen voor en bij mannen vrijwel even vaak als bij vrouwen, hoewel de meeste incidentiecohorten een overdaad aan mannen te zien geven. Dit kan samenhangen met het feit dat de ziekte bij vrouwen later debuteert en vaak met een stemmingsstoornis gepaard gaat. Sommige bevolkingsgroepen in Nederland lopen een hoger risico, in het bijzonder etnische minderheden uit de Antillen, Suriname en Marokko. Hiervoor is nog geen goede verklaringgevonden. Opgroeien in een stedelijke omgeving verhoogt eveneens het risico, waarom is onbekend. Genetische factoren spelen een duidelijke rol, zoals uit de volgende cijfers blijkt. Het risico dat iemand ooit in zijn leven een schizofrene of verwante psychotische stoornis zal krijgen is geschat 0,8% (vaak wordt 1% genoemd, maar dat is waarschijnlijk te hoog). Kinderen van één ouder met schizofrenie hebben een risico van 13 procent. Dit morbiditeitsrisico is 46 procent wanneer beide ouders aan schizofrenie lijden. De concordantie bij tweeeiige tweelingen bedraagt 17 procent en bij eeneiige procent. Bron: multidiscipliniare richtlijn Schizofrenie Specifieke kenmerken van een psychotische stoornis. Schizofrenie en andere psychotische stoornissen vormen een groep klinische syndromen die wordt gekenmerkt door veranderring in de gedachtegang en -inhoud, de zintuiglijke waarneming, het affect of de groenstemming, het identiteitsgevoel, wilskracht, het psychomotorsiche gedrag en het vermogen om bevredigende relaties met anderen aan te gaan (DSM IV, APA 1994). Een psychose wordt gekenmerkt door het verlies van het contact met de werkelijkheid. De toetsing van de realiteit is ernstig verstoord en er wordt een nieuwe werkelijkheid gecreëerd. Er is spraken van een grove verstoring van de verwerking van informatie (waarneming en denken), waardoor de verkeerde conclusies worden getrokken omtrent de externe werkelijkheid. Dit kan blijken uit wanen en/of hallucinaities.

2 Waan: is een stellige, irreële, valse overtuiging waaraan stevig wordt vastgehouden, zelfs bij confrontatie met verpletterende bewijzen voor het tegendeel. Hallucinaties: vertegenwoordigen een breuk in onze waarneming van de werkelijkheid. Bij een hallucinatie doet men zintuiglijke waarnemingen die de fysieke werkelijkheid lijken te weerspiegelen maar optreden zonder dat er van enige werkelijke prikkel sprake is. Hallucinaties kunnen zich op het gebied van elke zintuig voordoen. Gehoorhallucinaties (akoestisch of auditieve) Gezichtshallucinatie (optische of visuele) Gevoelshallucinatie (tactiele of haptische) Reukhallucinatie (olfactorische) Smaakhallucinatie (gustatorische) Lichamelijke hallucinatie (somatische hallucinatie). Waanstoornis. De waanstoonis wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een of meer niet-bizarre wanen die tenminste een maand aanhouden. Er zijn geen opvallende hallucinaties. Afgezien van de wanen is het gedrag niet bizar. Ontregeling bij de cliënt en diens sociale netwerk. Cliënt had het idee dat hij werd bespioneerd en had last van pesterijen. Dit had had verre gaande consequenties voor zijn gedrag. Cliënt dacht bijvoorbeeld dat zijn maaltijden werden vervangen, hij zou worden afgeluisterd, er zou een andere douchekop geplaatst zijn (terwijl hij er net een nieuwe had opgedaan). Dit resulteerde in: het om kappen van bomen, uitgraven van de tuin (boomwortels werden onderzocht) in zijn huis allerlei gaten geboord, met elektriciteit geknoeid. Cd verzameling gesloopt (terwijl cliënt graag naar deze muziek luisterde). Contacten met de buren was verstoord geraakt, dhr verdacht hen van deze praktijken (allemaal om hem het huis uit te krijgen). Buren waren bezorgt en zagen een gevaar in het om kappen van de bomen. Dhr zijn ex-vrouw was bezorgt, maar door het bemoeien in dhr zijn zaken veroorzaakte dit meer stress bij cliënt. Dochter en zoon verblijven veelal in het buitenland, en waren daardoor minder bewust van het geen aan de hand was, wel merkte de kinderen een verandering op wanneer ze dhr telefonisch spraken. Eenmaal toen cliënt gedwongen werd opgenomen werd duidelijk hoe ernstig het was. Pas toen zagen zij hoe het huis was toegetakeld en hoe het hun vader verging. De kinderen voelde zich dan ook schuldig voor het feit dat ze zo weinig bij hun vader zijn geweest, en niet hadden voorzien dat dit kon gebeuren. Life events: Cliënt is onder zware stress komen te staan. Heeft op korte tijd veel meegemaakt en heeft in het verleden veel stress-situaties gekend (oorlogsverleden in Indonesië, is half Indonesisch). Cliënt zijn moeder was kort geleden overleden en een zus., Voor beide heeft dhr gezorgd. Zelf was net herstellende van een heupoperatie. Revalideerde in Den Haag in het zorgcentrum waar ze moeder verbleef. Hoewel cliënt in Roosendaal woont, heeft hij meer contacten in Den Haag, waar zijn familie woont. cliënt heeft die periode veel gereisd tussen Roosendaal en Den Haag wat hem heeft uitgeput. High-expressed emotions: Stressoren zijn de buurman, het zwaar beschadigde huis en tuin, soms relatie met zijn ex-vrouw wanneer zij zich te veel bemoeid met cliënt. (dit was ook een probleem tijdens hun huwelijk). Rehabilitatie. Terug werken naar huis is het doel. Hieraan werden vanuit het behandelteam een aantal voorwaarden gesteld. Cliënt moet medicatie trouw innemen. Wegnemen van stress situaties: Huis en tuin moeten worden opgeknapt, cliënt mag niet zelf klussen, cliënt mag de eerste tijd geen contact opnemen met de buren. Wijk agent (die voor opname veel betrokken was in de situatie van cliënt), kan betrokken worden in de terugkeer naar huis, indien verstande dat hij kan zien dat er een opbouw is en cliënt geen gevaar meer geeft.

3 Uitvoering: Het persoonlijkbegeleiderschap (PB) was van goede invloed op cliënt. Cliënt was paranoïde dus was er voorzichtigheid in het opbouwen in contact, deze heb ik opgebouwd samen met mede pbers. In het begin bij opname was het belangrijk om betrouwbaar te zijn, door in functioneel contact te laten zien dat je instaat bent om zaken voor cliënt te regelen, een steunende houding maar niet te dichtbij, geen kritische houding. Regelmatig gesprekken onderhouden met cliënt, waarin op met dhr de gebeurtenissen zijn besproken, zelf laten nadenken of zijn overtuigingen (afluisterpraktijken, pesterijen etc) wel de waarheid is, of was er mogelijk iets anders aan de hand. Gesprekken over wat er de laatste tijd aan druk is ervaren, wat is er gebeurd waar cliënt zo ontregeld door is geraakt (life-events en high-express emotions). Opbouwen van vertrouwen in cliënt in het meewerken aan zijn behandeling door vrij wandelen te geven. Cliënt is iemand die graag buiten is en ruimte voor zichzelf nodig heeft. Door als behandel team mee te werken aan de wens, versterk je de samenwerking en bouw je een vertrouwensband op. Het trouw innemen van medicatie vergroot, door het werken met een medicatiebox. Client moet er dan zelf aandenken om deze op te halen bij de verpleging op de tijden dat hij medicatie moet innemen. Zo ook gedaan met het voorstel om een keer naar huis te mogen. Cliënt had aangegeven graag naar huis te willen om spullen op te halen. Cliënt was met een IBS opgenomen, heeft daardoor snel wat spullen moeten pakken. Als persoonlijkbegeleider heb ik toen aan de arts het voorgesteld gedaan of cliënt met begeleiding van maatschappelijkwerk naar huis kon om spullen te pakken en zijn huis weer eens te zien. Zo kun je meteen zien hoe het huis er uitziet en hoe dhr (na een een week opname) hierop reageert. Dit bezoek is goed verlopen, wel kon je constateren dat dit een high-express emotion is. Voordat dhr naar terug ging naar het huis, waren de psychotische belevingen al wat naar de achtergrond. Na het bezoek kwam in een gesprek met cliënt meteen deze belevingen weer tot uiting. Met familie zijn er gesprekken geweest omtrent het ziektebeeld en het werken aan terugkeer naar huis. Maatschappelijkwerk, behandelaar hebben samen met cliënt het traject verder uitgezet. Zoals het opknappen van het huis; hoe dit gaat gebeuren en door wie. Met cliënt is afgesproken dat wanneer hij met verlof naar huis gaat, niet zelf gaat klussen. Als verpleegkundige hebben wij het traject ondersteund door vooraf aan het verlof naar huis met de cliënt een "wat te doen plan" op te stellen. Kortom wat gaat dhr zijn weekend invullen, welke afspraken zijn er gemaakt, met wie gaat hij wat regelen, hoe regelt hij zijn vervoer. Bij terugkomst na bespreken, hierin meenemen bouw vorderingen. Observatie psychotische belevingen. Ondersteuning geven aan cliënt bij het opbouwen van zijn verlof wanneer te starten met het uitbreiden van de dagen. Welke hulp heeft cliënt nodig wanneer hij voorgoed weer naar huis gaat, om de druk te verminderen (huishoudelijk hulp). Belang bespreken van een goed dag/nacht ritme. Dus op tijd rust en nemen en aan ontspanning doen. Goede nachtrust genieten, niet te laat naar bed, en op tijd weer opstaan. Welke ondersteuning bij sociale vaardigheden heeft cliënt nodig? Cliënt had last van minderwaardigheidsgevoelens, moeite heeft om voor zichzelf op t komen, Attitude is bescheiden en correct. Verwacht dat anderen ook zo zijn. Assertiviteitstrainig lijkt mij een goede traning. Een andere vraag: "hoe gaat dhr invulling geven aan zijn dagen wanneer hij weer terug thuis is, heeft hij genoeg bezigheden"? Cliënt wil geen ondersteuning hierin. Wil niet naar dagbesteding van GGZ of naar een training in assertiviteit of andere training. Wel kon dhr tonen een goede dagbesteding te hebben en heeft plannen ontwikkeld voor de toekomst. (verzorgingshuis in Den Haag). Als persoonlijk begeleider heb ik geadviseerd om voor ontslag naar huis, ambulante GGZ hulp in te zetten door TTO (Transmurale Team Ouderen), en voorgesteld dat deze verpleegkundige kennis komt maken met cliënt op de afdeling. Zodat cliënt voor het ontslag al bekend is met deze persoon. Ik heb in het MDO besproken dat voor deze cliënt het invullen van een crisiskaart een goed preventie middel kan zijn, om terug te voorkomen. Mijn voorstel is er op gericht dat dhr zelf, eventueel met hulp, dit kan invullen. Hij op deze manier zicht krijgt op wat er nu is gebeurd en wat kan helpen om het te voorkomen, maar net zo belangrijk, wat kan ik doen wanneer het weer slechter gaat? Wie kan mij dan helpen of wat kan mij dan helpen. Ook familie (voornamelijk de dochter), geeft aan hier zich toch zorgen om te maken, willen voorkomen dat het weer zo ver komt. Vragen zich af welke rol ze hierin

4 kunnen spelen? Zijn bijvoorbeeld van plan om toch meer op bezoek te komen, en inmiddels is het contact met ex-vrouw herstelt in zodanige vorm dat cliënt hulp van haar aanvaart. Maar wat kunnen ze doen wanneer ze zien dat het slechter gaat. Een crisiskaart heeft als voordeel dat er een "noodkaart" bij hoort. Dit is een klein kaartje waarop je de belangrijke gegevens kan zetten en bij je kan dragen. Dit heb ik zo ook met de dochter besproken, haar voorlichting gegeven omtrent de crisiskaart. Met cliënt heb ik de crisiskaart besproken. Uitgelegd dat dit een hulpmiddel is, die helpt inzichtelijk te maken wat er de afgelopen periode is gebeurd. Welke signalen gingen er aan vooraf? Welke veranderingen (signalen) ervoer dhr zelf? Wat heeft familie gezien? Door deze signalen op te schrijven kan men ze vroeg signaleren en daarmee eerder ingrijpen. Het is een middel waarmee hij de gezondheid zelf in handen kan houden. Cliënt kan er schrijven welke hulp hij op zo`n moment wil krijgen, wie er gewaarschuwd moet worden of wie hem die hulp kan bieden. Cliënt kan beschrijven welke maatregelen helpen, bijvoorbeeld bepaalde medicatie, maar misschien ook wel een heropname op dezelfde afdeling? Of ambulante hulp? Ik heb de cliënt het materiaal overhandigt en gevraagd er naar te kijken en over na te denken. Meteen een afspraak gemaakt om het terug te koppelen (is het een hulpmiddel voor de cliënt?). Het leuke vind ik nu, dat de cliënt het hulpmiddel heeft aangenomen. cliënt was ook al begonnen met invullen. De noodkaart had cliënt al ingevuld en bij zijn verzekeringspasje gedaan. De noodkaart was dus ingevuld en besproken voordat cliënt ontslag ging. De crisiskaart (het boekje) gaat dhr thuis verder invullen, omdat hij er de tijd voor wilt nemen, en binnen enkele dagen met ontslag gaat. Client kan dan hulp vragen/krijgen van ambulante verpleegkudnige. Cliënt had er ook nog een zeer terechte opmerking over., hij merkte op dat de oudere mens dit moeilijk kan lezen. De letters zijn te klein en te licht van kleur. Cliënt kan het wel lezen, maar het kost hem veel moeite, wat niet uitnodigend is. Ik heb het voorstel ter verbetering opgestuurd naar de commissie. Onderbouwing gemaakte keuzes. In de Multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie 2005, staat beschreven dat in een goed behandelproces hoort goede voorlichting, op mijn BPV-plaats wordt dit in eerste instantie door de behandelaar gedaan, en dat is nu ook gebeurd. Als verpleegkundige laat je dit ook aan de orde komen tijdens een gesprek met cliënt en ook met familie. Vaak zijn er nog vragen of onduidelijkheden, je kunt horen hoe zij deze informatie verwerken. De cliënt had ook goede voorlichting nodig en een verwerkingsproces van zijn gedwongen opname. Wat betekend dat voor de cliënt, hoe lang is het geldig, wat mag wel of niet? Een belangrijk iets om over te praten, zodat cliënt maar ook familie dit duidelijk heeft. Maar goede voorlichting is ook voornaam om cliënt gemotiveerd te krijgen voor medicamenteuze behandeling. Daarnaast is het belangrijk om duidelijk te hebben wat er vooraf te zien is geweest aan de houding van de cliënt, welke veranderingen (signalen) zijn er geweest en waardoor is cliënt in deze crisis gekomen? Op deze wijze kan je iemand weer de regie over zijn leven teruggeven. Het is belangrijk dat iemand in crisis weer snel de regie heeft, en de dagelijkse realiteit weer kan oppakken, om de kans op terugval of blijvende schade zo minimaal mogelijk te maken. Een goede therapeutische relatie is daarom belangrijk, zo is er een grotere kans dat cliënt therapie trouw is. In een goed relatie is er wederzijds vertrouwen, dit kan je bereiken door de cliënt in vragen tegemoet te komen (zoveel als kan). Vandaar het opbouwen van eigen verantwoordelijkheid. Wandelen, verlof naar huis, medicatie in box. Regelmatig gesprekken voeren om het contact goed te houden. Volgende stap was het wegnemen in de thuissituatie van factoren die de psychose uitlokken, om het verlof en terugkeer naar huis goed te laten verlopen. Daarom de gemaakt afspraken, zoals niet zelf verbouwen, geen contact met buren (voorlopig), niet te veel in eens doen etc. Keuze crisiskaart: Als eerste is het klein kaartje wat iemand altijd op zak kan hebben, ingeval van noodsituatie is het zo gezien. Een crisisplan is uitgebreider dan een signaleringsplan. Ik vind het ook

5 beter aansluiten bij deze cliënt, omdat het een serieus uitziend document is en het iets is wat cliënt zelf letterlijk kan invullen. Het is een boekje en een kaart. Het boekje kan cliënt thuis opbergen en aan belangrijke personen laten weten waar het te vinden is, en hun vragen voor hulp bij het invullen. De kaart kan is zo groot als een pasje, en kan deze (zoals eerder gezegt) opbergen bij zijn ziektekostenverzekering pasje. Gebruikte literatuur: Multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie Frances, A & First, M.B: Stemming en Stoornis, Uitgeverij Nieuwezijds Amsterdam, tweede druk, ISBN Townsend, M. C: Verpleegkundige Diagnostiek in de Psychiatrie, Uitgeverij Elsevier/De tijdstroom, Maarssen 1998, tweede druk. ISBN Vossen, M.L: Standaardverpleegplannen voor de Geestelijke Gezondheidszorg Het proces en het product, Uitgeverij Elsevier/De tijdstroom ISBN McCloskey, J.C & Bulechek, G.M: Verpleegkundige interventies, uitgeverij Elsevier /De tijdstroom, Maarssen ISBN X Coëlho zakwoordenboek der Geneeskunde, 27e druk geheel herzien door A.A.F. Jochems en F.W.M.G. Joosten, uitgeverij: Elsevier Gezondheidszorg Doutichem ISBN Dr Gaag van der M., Dr. Appelo M.T & prof. Dr Hoogduin: De psychologische behandeling van psychosen: richtlijnen, valkuilen en omwegen.

Drieluik psychiatrie workshop psychotische klachten in de thuiszorg

Drieluik psychiatrie workshop psychotische klachten in de thuiszorg Drieluik psychiatrie workshop psychotische klachten in de thuiszorg Ferdy Pluck Inhoud Introductie Casus Psychotische klachten Eigen casuïstiek Casus Je gaat voor het eerst op bezoek bij een 67 jarige

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Psychotische stoornissen & Schizofrenie. Rob Lutterman Verpleegkundig consulent psychiatrie Psychiatrie en Medische Psychologie, OLVG

Psychotische stoornissen & Schizofrenie. Rob Lutterman Verpleegkundig consulent psychiatrie Psychiatrie en Medische Psychologie, OLVG Psychotische stoornissen & Schizofrenie Rob Lutterman Verpleegkundig consulent psychiatrie Psychiatrie en Medische Psychologie, OLVG filmpje niels is psychotisch Inhoud Inleiding Psychose Schizofrenie

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

# #$%#&#' ( &&)*++, (

# #$%#&#' ( &&)*++, ( # #$%#&#' ( &&)*++, ( " # $% % &'%% % ( ) * +$% # %, -.)/ - 0$'( 12 # ' """ Deze vragenlijst kun je gebruiken als je je wilt voorbereiden op het maken van een crisisplan. De vragenlijst kan jou helpen

Nadere informatie

Vraagstelling: Welke verpleegkundige interventies worden ingezet bij depressie, binnen afdeling De Schans.

Vraagstelling: Welke verpleegkundige interventies worden ingezet bij depressie, binnen afdeling De Schans. Vraagstelling: Welke verpleegkundige interventies worden ingezet bij depressie, binnen afdeling De Schans. Hypothese: De verpleegkundige interventies die worden ingezet bij depressie, op afdeling De Schans,

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Inleiding

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Inleiding Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

DSM 5 - psychose Dr. S. Geerts Dr. O. Cools 28-11-2014

DSM 5 - psychose Dr. S. Geerts Dr. O. Cools 28-11-2014 DSM 5 - psychose Dr. S. Geerts Dr. O. Cools 28-11-2014 Inhoud DSM IV -> DSM 5 DSM IV: Schizofrenie als kernsyndroom Even stilstaan bij SCHIZOFRENIE Kritiek op DSM IV Overzicht DSM 5 Schizofrenie (1) Epidemiologie:

Nadere informatie

Take-home toets klinisch redeneren 2

Take-home toets klinisch redeneren 2 Take-home toets klinisch redeneren 2 Naam: Sanne Terpstra Studentnummer: 500646500 Klas: 1F2 Datum: 23-01-2012 Deel 1: Casus Mevrouw Alberts is een 81 jarige weduwe. Haar man is 5 maanden geleden overleden

Nadere informatie

: Astrid Groeneveld-Oosterwaal. BPV-periode : September 2008 t/m December 2008

: Astrid Groeneveld-Oosterwaal. BPV-periode : September 2008 t/m December 2008 BPV-plan Persoonlijke gegevens: Naam : Astrid Groeneveld-Oosterwaal Studentennummer : 2004576 Groep Naam instelling : Minor GGZ/ R4 : GGZWNB Naam afdeling : Schans 2 Naam werkbegeleiders Naam praktijkopleider

Nadere informatie

Klinisch redeneren Take-home toets

Klinisch redeneren Take-home toets Klinisch redeneren Take-home toets Naam: Joyce Stuijt Klas: 1F2 Docent: S. Verschueren Datum: 23 januari 2012 Studentnr: 500635116 Inhoudsopgave Casus 3 Diagnose 4 Prognose 4 Resultaatsklasse 5 Beoogd

Nadere informatie

Grensoverschrijdend gedrag. Les 2: inleiding in de psychopathologie

Grensoverschrijdend gedrag. Les 2: inleiding in de psychopathologie Grensoverschrijdend gedrag Les 2: inleiding in de psychopathologie Programma Psychopathologie; wat is het? Algemene functionele psychopathologie DSM Psychopathologie = Een onderdeel van de psychiatrie

Nadere informatie

Aan de slag met psychose en bipolaire stoornis

Aan de slag met psychose en bipolaire stoornis Aan de slag met psychose en bipolaire stoornis Anja Stevens, psychiater, Dimence Charlotte Marchandisse, VS, GGZinGeest Zwolle, 8 december Phrenoscongres Opzet Introductie hypomanie, manie, psychose Rollenspellen

Nadere informatie

Psychose. Ziektebeeld en concrete tips. Cluster-ring justitie en GGZ ontmoeten elkaar - 26 februari 2015

Psychose. Ziektebeeld en concrete tips. Cluster-ring justitie en GGZ ontmoeten elkaar - 26 februari 2015 Psychose Ziektebeeld en concrete tips Cluster-ring justitie en GGZ ontmoeten elkaar - Thomas Zoveel perspectieven, zoveel rollen, zoveel oordelen.. Psychotische symptomen Hallucinaties Wanen Gedesorganiseerde

Nadere informatie

GGzE Centrum Bipolair. Centrum Bipolair. Specialistisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis. cliënten >>

GGzE Centrum Bipolair. Centrum Bipolair. Specialistisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis. cliënten >> GGzE Centrum Bipolair Centrum Bipolair Specialistisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis cliënten >> De bipolaire stoornis komt voor bij ongeveer 1 à 2 procent van de bevolking. Het

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >> GGzE centrum psychotische stoornissen Act Zorg bij de eerste psychose Informatie voor cliënten >> Uw klachten de baas en het dagelijks leven weer oppakken GGzE centrum psychotische stoornissen geeft behandeling

Nadere informatie

Voor het eerst een psychose en dan Saskia Palmen

Voor het eerst een psychose en dan Saskia Palmen Voor het eerst een psychose en dan 24-11-2015 Saskia Palmen Wat is een psychose Een psychose is een toestand waarbij door verstoring van de waarneming, het denken of het gedrag het contact met de omringende

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

Omdat wij u het goede wensen

Omdat wij u het goede wensen Omdat wij u het goede wensen Zo goed mogelijk weer (leren) functioneren. Dat is waar Reactiveringscentrum Klimop voor staat. Na een ingrijpende ziekte, een (heup)operatie of een beroerte krijgt u in Reactiveringscentrum

Nadere informatie

Cliënt voelt zich vrijwel direct op zijn gemak op afdeling de Schans, is blij hier te zijn.

Cliënt voelt zich vrijwel direct op zijn gemak op afdeling de Schans, is blij hier te zijn. Assessment 1, Competentie 1. Basisverslag. Opname reden. De cliënt heeft door een ruzie in een kroeg een collumfractuur opgelopen. Cliënt is in het Sint Fransiscus ziekenhuis behandeld en kreeg een gipsbroek

Nadere informatie

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten Lentis De Opnamekliniek van Kop 1,Ouderenpsychiatrie pagina 1 Kop 2, pagina 1! Opnamekliniek A-Borg Lentis Ouderenpsychiatrie Winschoten A-Borg Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische

Nadere informatie

Psychiatrische diagnostiek bij mensen met een verstandelijke beperking. C. de Vries, arts E. Calis, psychiater VGGNet

Psychiatrische diagnostiek bij mensen met een verstandelijke beperking. C. de Vries, arts E. Calis, psychiater VGGNet Psychiatrische diagnostiek bij mensen met een verstandelijke beperking C. de Vries, arts E. Calis, psychiater VGGNet je gaat het pas zien als je het doorhebt Casus 1 Monique Intake in 2003. Is dan 20 jaar.

Nadere informatie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie Wier Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen Patiënten & familie 2 Voor wie is Wier? Wier is er voor mensen vanaf achttien jaar (en soms jonger)

Nadere informatie

CGW in de psychosezorg bezuiniging, investering of verrijking?

CGW in de psychosezorg bezuiniging, investering of verrijking? CGW in de psychosezorg bezuiniging, investering of verrijking? Petra Bervoets CGT bij psychose CGT werd al langer toegepast bij depressie en angst maar niet bij psychose Medio jaren 90 kwam CGT bij psychose

Nadere informatie

Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT

Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT FORENSISCHE PSYCHIATRIE Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT Even voorstellen Annemarie de Vries SPV bij het ACT team Dimence Zwolle Elles van der Hoeven SPV bij de PI Zwolle locatie Penitentiair Psychiatrisch

Nadere informatie

Omgaan met (onbegrepen) lichamelijke klachten. Prof. dr. Sako Visser Universiteit van Amsterdam Pro Persona GGZ Dr. Michel Reinders GGZinGeest

Omgaan met (onbegrepen) lichamelijke klachten. Prof. dr. Sako Visser Universiteit van Amsterdam Pro Persona GGZ Dr. Michel Reinders GGZinGeest Omgaan met (onbegrepen) lichamelijke klachten Prof. dr. Sako Visser Universiteit van Amsterdam Pro Persona GGZ Dr. Michel Reinders GGZinGeest Van DSM IV naar DSM 5 DSM IV - somatisatie stoornis, - somatoforme

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

Omgaan met stemmen horen. Sigrid van Deudekom en Jeanne Derks

Omgaan met stemmen horen. Sigrid van Deudekom en Jeanne Derks Omgaan met stemmen horen Sigrid van Deudekom en Jeanne Derks Hoort stemmen horen bij de Psychiatrie? Ja? Nee? JA Want: Het betreffen vocale, audiatieve hallucinaties. 85 % van de Mensen met een dissociatieve

Nadere informatie

Algemene informatie. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis - Kom uit het bed -

Algemene informatie. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis - Kom uit het bed - Algemene informatie Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis - Kom uit het bed - 1 U zult misschien wel schrikken als u leest dat drie maanden na ontslag ongeveer 30% van de ouderen die behandeld

Nadere informatie

Behouden Kiezen verkrijgen

Behouden Kiezen verkrijgen Gek op School Behouden Kiezen verkrijgen Casus 1 Jan 23 jaar, student Rechten. Eerste psychose op zijn 20e tijdens studiereis. Aanmelding via de huisarts. 1e psychose onderzoek UCP: voorlopige diagnose;

Nadere informatie

De ouderrol van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen. Lectoraat Rehabilitatie Groningen

De ouderrol van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen. Lectoraat Rehabilitatie Groningen De ouderrol van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen Peter van der Ende Senior-onderzoeker Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen p.c.van.der.ende@pl.hanze.nl Website: www.ouderschap-psychiatrie.nl

Nadere informatie

Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg. Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg. Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking COLOFON Platform VG Brabant i.s.m. werkgroep Kind en Ziekenhuis en Zorgbelang Brabant Juni 2012 Auteurs:

Nadere informatie

Palliatieve zorg in de psychiatrie Heidi de Kam, verpleegkundig specialist GGZ

Palliatieve zorg in de psychiatrie Heidi de Kam, verpleegkundig specialist GGZ Palliatieve zorg in de psychiatrie 13-10-2017 Heidi de Kam, verpleegkundig specialist GGZ Format disclosure-slide voor sprekers op nascholingsbijeenkomsten Disclosure belangen spreker Geen (potentiële)

Nadere informatie

Stemmingsstoornissen. Bij mensen met een verstandelijke beperking Kentalis- 25 november 2016 Carmen van Bussel

Stemmingsstoornissen. Bij mensen met een verstandelijke beperking Kentalis- 25 november 2016 Carmen van Bussel Stemmingsstoornissen Bij mensen met een verstandelijke beperking Kentalis- 25 november 2016 Carmen van Bussel Inhoud 1. Casus Mark 2. De context: psychiatriebij mensenmet eenvb 3. Stemmingsstoornissen

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling Informatie voor patiënten, familie en naastbetrokkenen INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY

Nadere informatie

Vragenlijst voor het opstellen van uw crisiskaart (Utrecht, 01-09-07)

Vragenlijst voor het opstellen van uw crisiskaart (Utrecht, 01-09-07) Vragenlijst voor het opstellen van uw crisiskaart (Utrecht, 01-09-07) Wilt u zo vriendelijk zijn op dit formulier alvast zoveel mogelijk zakelijke gegevens als namen, adressen, telefoonnummers, medicatie

Nadere informatie

Wat betekent een bipolaire stoornis voor je familie- en vriendschapsrelaties en wat kunnen vrienden en familie voor betrokkenen betekenen?

Wat betekent een bipolaire stoornis voor je familie- en vriendschapsrelaties en wat kunnen vrienden en familie voor betrokkenen betekenen? Wat betekent een bipolaire stoornis voor je familie- en vriendschapsrelaties en wat kunnen vrienden en familie voor betrokkenen betekenen? 16 september 2017 Inleiding Wie ben ik Uitgangspunten Doel Wat

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Angststoornissen. Verzekeringsgeneeskundig protocol

Angststoornissen. Verzekeringsgeneeskundig protocol Angststoornissen Verzekeringsgeneeskundig protocol Epidemiologie I De jaarprevalentie voor psychische stoornissen onder de beroepsbevolking in Nederland wordt geschat op: 1. 5-10% 2. 10-15% 15% 3. 15-20%

Nadere informatie

M. Helleman Rn MScN T. van Achterberg Rn PhD P.J.J. Goossens Rn PhD APRN A. Kaasenbrood, MD, PhD

M. Helleman Rn MScN T. van Achterberg Rn PhD P.J.J. Goossens Rn PhD APRN A. Kaasenbrood, MD, PhD De interventie Bed op Recept voor patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis laat patiënten groeien in autonomie, zelfmanagement en vaardigheden M. Helleman Rn MScN T. van Achterberg Rn PhD

Nadere informatie

De ZAG- Werkwijze. Het ZorgAfstemmingsGesprek

De ZAG- Werkwijze. Het ZorgAfstemmingsGesprek Het ZorgAfstemmingsGesprek De ZAG- Werkwijze Zorgen voor een goede afstemming en samenwerking tussen de cliënt, het ambulante team, de kliniek, betrokken professionals en naasten voor optimale aansluiting

Nadere informatie

Leven met een psychotische stoornis

Leven met een psychotische stoornis Leven met een psychotische stoornis Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op de

Nadere informatie

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar?

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Inleiding Traditioneel staat de decembermaand in het teken van jaaroverzichten en top 100 of top 2000 lijstjes. Allemaal bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar.

Nadere informatie

Charlotte Penders, Verpleegkundig Specialist Marc Kamps, Medisch Maatschappelijk Werker 17 december 2014

Charlotte Penders, Verpleegkundig Specialist Marc Kamps, Medisch Maatschappelijk Werker 17 december 2014 Charlotte Penders, Verpleegkundig Specialist Marc Kamps, Medisch Maatschappelijk Werker 17 december 2014 Zorgpad Casus Cervixcarcinoom Follow up Supportive care Soorten zorg in de psychosociale ondersteuning

Nadere informatie

Samen werken aan herstel. Riek Sijbring & Martin Voerman MoleMann Tielens / de Brouwerij Well Being Award 2014 Vught

Samen werken aan herstel. Riek Sijbring & Martin Voerman MoleMann Tielens / de Brouwerij Well Being Award 2014 Vught Samen werken aan herstel Riek Sijbring & Martin Voerman MoleMann Tielens / de Brouwerij Well Being Award 2014 Vught De Brouwerij / MoleMann Tielens - een terugblik - Wie is MoleMann? Kleine 2 e lijns GGZ

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Inleiding Het standpunt van de cliënt ten opzichte van een opname Met deze folder

Nadere informatie

Palliatieve zorg in de psychiatrie Heidi de Kam, verpleegkundig specialist GGZ

Palliatieve zorg in de psychiatrie Heidi de Kam, verpleegkundig specialist GGZ Palliatieve zorg in de psychiatrie 07-10-2016 Heidi de Kam, verpleegkundig specialist GGZ Palliatieve unit Ervaringen tot nu toe gedurende 5-jarig bestaan PTZ in psychiatrie Verlieservaringen, ontkenning

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

rehabilitatie in de ouderenpsychiatrie

rehabilitatie in de ouderenpsychiatrie Zorg voor zelfstandigheid: rehabilitatie in de ouderenpsychiatrie Congres Ouderenpsychiatrie: en wat wilt u zelf? Amsterdam 7 april 2010 Lies Korevaar Overzicht 1. Inleiding rehabilitatie 2. Belemmeringen

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis -Kom uit bed-

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis -Kom uit bed- Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis -Kom uit bed- VOORKOM ONNODIGE ACHTERUITGANG IN HET ZIEKENHUIS -KOM UIT BED- INLEIDING U zult misschien wel schrikken als u leest dat drie maanden na ontslag

Nadere informatie

Informatiefolder voor cliënten: programma van het SAS-cluster Meer informatie: www.ggzwnb.nl

Informatiefolder voor cliënten: programma van het SAS-cluster Meer informatie: www.ggzwnb.nl PROGRAMMA VAN HET SAS-CLUSTER OVER DEZE FOLDER Deze cliëntenfolder geeft u informatie over het programma van het SAS-cluster van GGZ WNB. Ook staan er algemene afspraken in, bijvoorbeeld over vertrouwelijkheid,

Nadere informatie

Infobrochure. Psychose

Infobrochure. Psychose Infobrochure Psychose Inhoud Inleiding. 2 Symptomen. 3 Diagnose en prognose. 3 Hoe moeten we een psychose begrijpen?. 4 Behandeling. 4 Tips voor de omgeving. 5 Inleiding Psychose is een overkoepelende

Nadere informatie

Moederschap bij LVB cliënten Cordaan/Jeugd/Amsterdam. hebben het recht ouder te zijn.

Moederschap bij LVB cliënten Cordaan/Jeugd/Amsterdam. hebben het recht ouder te zijn. Moederschap bij LVB cliënten Cordaan/Jeugd/Amsterdam Mensen met een lichtverstandelijke beperking hebben het recht ouder te zijn. 1 Moederschap bij LVB cliënten Workshop Programma Stellingen Wie zijn wij?

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld ABC team Altrecht oktober 2013

Praktijkvoorbeeld ABC team Altrecht oktober 2013 Praktijkvoorbeeld ABC team Altrecht oktober 2013 Samenvatting Altrecht is een GGZ-instelling met haar hoofdvestiging in Utrecht. Daar is ook het ABC-team gehuisvest. Het ABC-team werkt voor jongvolwassenen

Nadere informatie

Terugval preventie plan

Terugval preventie plan Terugval preventie plan Dit formulier kan u helpen op een later moment in uw leven te voorkomen dat de problemen terug komen of verergeren. Terugval, weer last krijgen van iets waar je eerder last van

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Jaargang 2 nummer 1 16 dec 2010

Jaargang 2 nummer 1 16 dec 2010 Jaargang 2 nummer 1 16 dec 2010 Inhoudsopgave: Inleiding Minisymposium LVG en Verslaving De belangrijkste problemen volgens hulpverleners De ervaringen van cliënten De ervaringen van verwanten Vervolgstappen

Nadere informatie

Langdurige Forensische Psychiatrie

Langdurige Forensische Psychiatrie Risicomanagement Checklijst Langdurige Forensische Psychiatrie Drs. Peter C. Braun, Dr. Erik Bulten Persoonlijke gegevens van de patiënt: Naam tbs-gestelde: Geboortedatum: TBS nummer: Verblijfplaats ten

Nadere informatie

GRB vanuit ervaringsdeskundigheid. Gisele Vranckx Ervaringsdeskundige FACT team Zaandam Dag Inhoud Alkmaar

GRB vanuit ervaringsdeskundigheid. Gisele Vranckx Ervaringsdeskundige FACT team Zaandam Dag Inhoud Alkmaar GRB vanuit ervaringsdeskundigheid Gisele Vranckx Ervaringsdeskundige FACT team Zaandam Dag Inhoud Alkmaar 12-10-17 Eigen ervaringen Gezin met seksueel misbruik Op 16 de gevlucht naar Nederland vanuit België

Nadere informatie

Omdat het langere tijd zo goed ging heeft de arts in 2008 de medicatie verminderd.

Omdat het langere tijd zo goed ging heeft de arts in 2008 de medicatie verminderd. Congres GGZ 2014 Geacht publiek, Waarschijnlijk hebben jullie de aankondiging van mijn mededeling gelezen: mijn neef heeft in een toestand van zware psychose zijn beide ouders om het leven gebracht. Dit

Nadere informatie

Parkinsonismen Vereniging. Parkinson en Psychose

Parkinsonismen Vereniging. Parkinson en Psychose Parkinsonismen Vereniging Parkinson en Psychose Inhoudsopgave Inleiding 4 Psychose 4 Oorzaak 5 Door de ziekte van Parkinson 5 Door het gebruik van anti-parkinsonmedicatie 5 Door een lichamelijke aandoening

Nadere informatie

ReConnect Het vertrouwen tussen kind en ouder herstellen

ReConnect Het vertrouwen tussen kind en ouder herstellen ReConnect Het vertrouwen tussen kind en ouder herstellen INFORMATIEBROCHURE VOOR OUDERS EN VERZORGERS 2 Het vertrouwen tussen kind en ouder herstellen 3 Kinderen horen thuis op te groeien. Helaas is uithuisplaatsing

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Omdat wij u het goede wensen

Omdat wij u het goede wensen Omdat wij u het goede wensen Zo goed mogelijk weer (leren) functioneren. Dat is waar Reactiveringscentrum Klimop voor staat. Na een ingrijpende ziekte, een (heup)operatie of een beroerte krijgt u in Reactiveringscentrum

Nadere informatie

TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009.

TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009. TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009. Werkafspraken De afdeling psychiatrie, gevestigd in het Academisch Psychiatrisch Centrum van het AMC, kent 4 zorglijnen: 1. Acute zorg 2.

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Informatie

Hartrevalidatie. Informatie Hartrevalidatie Informatie Hartrevalidatie Cardiologie U wordt in Zuyderland Medisch Centrum behandeld voor uw hartklachten. Met deze folder willen wij u informeren over het hartrevalidatieprogramma waaraan

Nadere informatie

Als ontslag dreigt of al realiteit is.. Crisis en transitie in de levensloop

Als ontslag dreigt of al realiteit is.. Crisis en transitie in de levensloop Als ontslag dreigt of al realiteit is.. Crisis en transitie in de levensloop Het leven is. CRISIS BEDREIGING of KANS? Crisis 危 机 Gevaar 危 险 会 Kans 机 CRISIS EN TRANSITIE Hoe daarmee om te gaan? Crisis

Nadere informatie

19 Het waren gewoon. normale mensen! VOOR DE STAGE INTERVIEW MET SANNE STEUR (21) STAGIAIRE

19 Het waren gewoon. normale mensen! VOOR DE STAGE INTERVIEW MET SANNE STEUR (21) STAGIAIRE 3507_Over de Lijn Binnenwerk 11-06-2008 11:34 Pagina 72 19 Het waren gewoon normale mensen! INTERVIEW MET SANNE STEUR (21) STAGIAIRE Als derdejaars HBO-V-student moest ik stage gaan lopen in de geestelijke

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Topklinisch Centrum voor Korsakov. en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Informatie voor verwijzers

Topklinisch Centrum voor Korsakov. en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Informatie voor verwijzers Topklinisch Centrum voor Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen Informatie voor verwijzers Via deze folder willen wij u graag nader kennis laten maken met de behandelmogelijkheden van het

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Click to edit Master title style Congres FACT Couleur Locale

Click to edit Master title style Congres FACT Couleur Locale Click to edit Master title style Congres FACT Couleur Locale op weg naar een regionaal zorgmodel in de GGZ Workshop Ziektebesef vanuit een ander perspektief Overwegingen voor de praktijk Giovanni Poddighe

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

Meer informatie MRS 0610-2

Meer informatie MRS 0610-2 Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie en angststoornissen. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren, verlatingsangst,

Nadere informatie

Zorgen voor cliënten met gedragsproblemen

Zorgen voor cliënten met gedragsproblemen Zorgen voor cliënten met gedragsproblemen CineMec Ede 29-5-2015 Dr. Martin Kat (ouderen)psychiater Amsterdam/Alkmaar psykat@hetnet.nl Med. Centrum Alkmaar Afd. Klin. Geriatrie Praktijk Amsterdam Experiment!

Nadere informatie

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op.

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op. Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht T 030 271 83 53, F 030 271 62 56 secretariaat@pvp.nl, www.pvp.nl Utrecht, 2015 Onderwerp: Informatiepakket Voorwaardelijke Machtiging Helpdesk PVP T 0900 4448888 helpdesk@pvp.nl

Nadere informatie

ACUTE VERWARDHEID NIET ALTIJD DEMENTIE 10 en 12/11/2015

ACUTE VERWARDHEID NIET ALTIJD DEMENTIE 10 en 12/11/2015 ACUTE VERWARDHEID NIET ALTIJD DEMENTIE 10 en 12/11/2015 Niet steeds dementie Vraagstelling: 1) Kan elke verwardheid voorkomen worden? 2) Wat kunnen we doen om te voorkomen? 3) Wat kunnen we doen bij acute

Nadere informatie

Leven met angst voor ernstige ziektes

Leven met angst voor ernstige ziektes Leven met angst voor ernstige ziektes Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op

Nadere informatie

Zorg in vrijheid. Vrijheidsbeperkende maatregelen Informatie over beleid Voor cliënten en familie. Versie 4

Zorg in vrijheid. Vrijheidsbeperkende maatregelen Informatie over beleid Voor cliënten en familie. Versie 4 Zorg in vrijheid Vrijheidsbeperkende maatregelen Informatie over beleid Voor cliënten en familie Versie 4 Inleiding Vrijheid is voor de meeste mensen in Nederland een gegeven. Toch komt het in zorginstellingen

Nadere informatie

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg ten behoeve van de woon-/zorglocaties Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2010 geldende zorgzwaarte- pakketten

Nadere informatie

MDR diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Klaas Jansen, SPV MetGGZ (voorheen RiaggZuid) FACT-team, Kernteam crisisdienst

MDR diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Klaas Jansen, SPV MetGGZ (voorheen RiaggZuid) FACT-team, Kernteam crisisdienst MDR diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Klaas Jansen, SPV MetGGZ (voorheen RiaggZuid) FACT-team, Kernteam crisisdienst Inhoud Cijfers Visie op suïcidaal gedrag Diagnostiek en behandeling van

Nadere informatie

CVA-revalidatie in het Heymanscentrum

CVA-revalidatie in het Heymanscentrum CVA-revalidatie in het Heymanscentrum Revalidatie na een beroerte U ligt in het ziekenhuis omdat u een beroerte (CVA) heeft gehad. Binnenkort is het zover dat u het ziekenhuis kunt verlaten en een begin

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Klinisch redeneren doen we in feite al heel lang. VUmc Amstel Academie heeft hiervoor een systematiek ontwikkeld, klinisch redeneren in 6 stappen, om gedetailleerd

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Gatekeeper training. 08-10- 2014 workshop Trainer: Gerrie Hendriks

Gatekeeper training. 08-10- 2014 workshop Trainer: Gerrie Hendriks Gatekeeper training 08-10- 2014 workshop Trainer: Gerrie Hendriks Gatekeepers Jullie gaan deuren openen naar hulp voor mensen die gevaar lopen zichzelf wat aan te doen waarom 1600 suïcides per jaar waarvan

Nadere informatie

wat wil ik met mijn leven?

wat wil ik met mijn leven? wat wil ik met mijn leven? wat wil ik met mijn leven? Dit leefplan is gemaakt in samenwerking met de volgende cliëntenorganisaties, Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad, Landelijk Platform GGz, LOC Zeggenschap

Nadere informatie

werken aan Zelfmanagement en passende zorg

werken aan Zelfmanagement en passende zorg werken aan Zelfmanagement en passende zorg Inleiding De ggz is steeds meer gericht op herstel, het vergroten van de zelfredzaamheid en zo veel mogelijk deelnemen aan de maatschappij van cliënten. Wilt

Nadere informatie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Revalideren op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Inleiding U revalideert in de Sint Maartenskliniek of u gaat binnenkort revalideren in de Sint Maartenskliniek op de Patiënteneenheid (PE) Dwarslaesie. Tijdens

Nadere informatie

Verpleegkundige zorg aan suïcidale patiënten. Drs. Barbara Stringer GGZ ingeest & Lectoraat GGZ Verpleegkunde Referaat Saxion Hogeschool 17 juni 2013

Verpleegkundige zorg aan suïcidale patiënten. Drs. Barbara Stringer GGZ ingeest & Lectoraat GGZ Verpleegkunde Referaat Saxion Hogeschool 17 juni 2013 Verpleegkundige zorg aan suïcidale patiënten Drs. Barbara Stringer GGZ ingeest & Lectoraat GGZ Verpleegkunde Referaat Saxion Hogeschool 17 juni 2013 Programma Definities van suïcidaal gedrag Enkele cijfers

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Inhoud Iets over de GGZ Via afdeling Ouderenzorg Naar taken van de SPV Het GGZ traject dementie Met aandeel van de SPV (PIT?) Naar gedwongen afronding (IBS/RM)

Nadere informatie

Vacature. Wat is jouw kijk? Ik ben aan het dementeren en zoek een begeleider die: Bij deze kaart hoort opdrachtkaart 86.

Vacature. Wat is jouw kijk? Ik ben aan het dementeren en zoek een begeleider die: Bij deze kaart hoort opdrachtkaart 86. Wat is jouw kijk? 86 Bij deze kaart hoort opdrachtkaart 86. Vacature Ik ben aan het dementeren en zoek een begeleider die: - Het leuk vindt om mij als mens met een verstandelijke beperking en dementie

Nadere informatie

Zicht op actuele veiligheidsproblemen en risico s. Historie; vooruitkijken begint met terugkijken

Zicht op actuele veiligheidsproblemen en risico s. Historie; vooruitkijken begint met terugkijken Toelichting checklist persoonsgerichte aanpak op maat 10 mei 2016 Basisgegeven Bij de basisgegevens van het dossier gaat het om gegevens als datum aanmelding - wie heeft aangemeld dossiernummer, aanmaakdatum

Nadere informatie

Trauma en verslaving. Mondriaan. Verslavingszorg. Informatie voor patiënten

Trauma en verslaving. Mondriaan. Verslavingszorg. Informatie voor patiënten Verslavingszorg Trauma en verslaving Als u naast uw verslaving ook last heeft van een nare of ingrijpende gebeurtenis uit uw verleden Informatie voor patiënten Mondriaan voor geestelijke gezondheid Trauma

Nadere informatie

Opname in de kliniek. Hebben psychische problemen tot een crisis geleid en is een opname noodzakelijk? Cliënten >>

Opname in de kliniek. Hebben psychische problemen tot een crisis geleid en is een opname noodzakelijk? Cliënten >> GGzE centrum spoedeisende psychiatrie Opname in de kliniek Hebben psychische problemen tot een crisis geleid en is een opname noodzakelijk? Cliënten >> HEBBEN PSYCHISCHE PROBLEMEN TOT EEN CRISIS GELEID

Nadere informatie