Cliënt voelt zich vrijwel direct op zijn gemak op afdeling de Schans, is blij hier te zijn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliënt voelt zich vrijwel direct op zijn gemak op afdeling de Schans, is blij hier te zijn."

Transcriptie

1 Assessment 1, Competentie 1. Basisverslag. Opname reden. De cliënt heeft door een ruzie in een kroeg een collumfractuur opgelopen. Cliënt is in het Sint Fransiscus ziekenhuis behandeld en kreeg een gipsbroek aan. Gezien het feit dat cliënt alleenstaand is, en zo niet voor zichzelf kon zorgen, ging cliënt ter revalidatie naar verpleeghuis Wieckendaal. Tijdens verblijf in Wieckendaal werd cliënt onrustig met agressieve uitbarstingen naar personeel. Waarschijnlijk een gevolg van een ontrekkingsdelier. De cliënt verteld later zelf in een gesprek met mij dat hij er angstig was. Had bijvoorbeeld het idee vast te zijn gemaakt aan een stoel met elektrische draden, zag grote roze olifanten en grote insecten. De cliënt werd daar gefixeerd in zijn rolstoel en aan bed, om te voorkomen dat hij zonder begeleiding zou gaan lopen. De cliënt mocht namelijk zijn gegipste kant niet belasten en mocht niet lopen, maar vergat het steeds. Door zijn agressief gedrag wat ondanks medicatie en andere voorzorgsmaatregelen niet te hanteren was in het verpleeghuis werd cliënt voorgesteld (op advies van GGZWNB) om overgeplaatst te worden naar een opname afdeling voor ouderen te GGZWNB. De cliënt ging hiermee akkoord. Ter overbrugging, gezien de urgentie van het probleem en er geen plaats was op de ouderen afdeling, is cliënt nog op de kliniek van de GGZWNB geweest. Tijdens zijn verblijf op de kliniek is er geen spraken meer geweest van agressie. Cliënt voelt zich vrijwel direct op zijn gemak op afdeling de Schans, is blij hier te zijn. Cliënten geschiedenis. Cliënt komt uit een gezin van 6 kinderen. Heeft een goede band gehad met zijn vader (deze is overleden), en heeft nu nog een goede band met zijn moeder en bezoekt haar regelmatig in het bejaardenhuis. Met 1 broer heeft dhr geen contact meer, met de anderen nog wel contact. Met 1 zus is het contact onlangs weer opgepakt, heeft hierdoor wel wat spanningen met zijn moeder. Zij is het er niet mee eens dat hij zijn zus weer ziet, omdat deze zus geen contact heeft met zijn moeder en de andere familieleden. Cliënt heeft met 1 of 2 doublures de lagere school gedaan en heeft 1 jaar voorgezet lager onderwijs gevolgt. Met zijn 17e jaar is cliënt bij de Marine gegaan, zijn vader heeft hiervoor zijn toestemming moeten gegeven. Tijdens zijn diensttijd is cliënt in aanraking gekomen met alcohol, hoewel cliënt hiervoor werd behandeld in het Militaire Hospital, heeft hij toch niet meer bij mogen tekenen met als gevolg vervroegt (30 jaar) uit de Marine. Na dit ontslag heeft dhr nog 3 jaar bij de NS gewerkt (ober in treinen) en ruim 12 jaar in een snoepfabriek (productiewerk). Dhr is daar uiteindelijk weggegaan, had er conflicten gekregen en ging er meer door drinken. Cliënt zegt hiervan geen sterke drank te drinken, maar bier en wanneer dhr last heeft van spanningen gaat dhr meer drinken. Maar in dit werk zegt niemand wat van het drink gedrag en zijn er collega`s die tijdens het werk stiekem drinken, maar dat heeft cliënt zelf niet gedaan. Dronk vooraf en erna, thuis of in de kroeg. Na dit ontslag heeft de cliënt nog vrijwilligerswerk gedaan via een consulent van de gemeente. Cliënt werkt dan als terreinmeester van een voetbalclub Ook dan drinkt cliënt nog veel alcohol. Zegt hierover dat niemand het opmerkte en kan ondanks het gebruik gewoon functioneren, heeft alle gelegenheid om te kunnen drinken. Door ontslag van een collega wordt cliënt met extra werk belast, cliënt raakt hiervan geïrriteerd en kan dit werk niet aan, gaat hierdoor meer drinken en komt vervolgens in een Burn-out terecht, zoals cliënt het noemt. Voor cliënt is de maat vol en stopt dan ook met dit werk en geeft in het gesprek aan geen vrijwilligerswerk meer te willen doen. Alcohol gebruik. Cliënt heeft bij de Marine te maken gehad met het stoppen van het alcohol gebruik. Is hiervoor behandeld in het militaire Hospital, kreeg er volgens zijn zeggen refusal voorgeschreven. Dhr noemt dit een sterk spul Heeft hiermee geëxperimenteerd, door het bijvoorbeeld een keer niet in te nemen, merkte toen op dat het de andere dag alsnog zijn werk deed, want werd behoorlijk ziek toen hij een

2 klein pilsje dronk. Het advies van zijn huisarts om zich te laten behandelen door het Kentron is door dhr niet aangenomen. Vond het Kentron toen maar niets en zag zijn alcohol gebruik niet als een probleem. Dhr is een alleenstaande man en woont momenteel in een kleine flat in Oud-Gastel. In zijn sociale omgeving wordt het drinken van alcohol als normaal gezien. In zijn buurt wonen twee vrouwen met wij hij een goed contact heeft. Om de beurt kopen ze een krat bier en drinken die gezamelijk leeg, daarnaast gaat hij regelmatig naar de kroeg. Dhr is vrijgezel en geniet van het uitgaan. Zijn familie staan er niet achter, maar hebben hier geen invloed op. cliënt weet wel dat zijn moeder niet wil dat hij drinkt wanneer hij bij haar is, houdt daar dan wel rekening mee. Dhr zegt ongeveer zo`n 12 flesjes bier per dag te drinken. Cliënt begint hier mee wanneer hij opstaat, zo rond een uur of 7.30u, vind zichzelf dan waardeloos omdat hij de dag ervoor zoveel heeft gedronken, en een paar pilsjes helpen hem hier over heen. Een vicieuze cirkel! Cliënt drinkt zo de hele dag door en schuift er zelfs zijn maaltijden voorop. Cliënt zegt wel een warmemaaltijd te koken, maar deze uiteindelijk pas s `avonds te eten, en dat dit dan zijn eerste maaltijd is. Cliënt vult zijn dag verder met het kijken naar de t.v, onderhouden van zijn huis, bezoek aan moeder of buurvrouwen. Nachtrust is goed, gaat vaak rond 22.00u naar bed ( heeft dan genoeg gedronken). Opname periode. Tijdens zijn verblijf op de afdeling zien we een rustige aangepaste man. Vertoont geen alcohol onthoudingsverschijnselen en geen agressief gedrag. Cliënt kan goed meedoen in de groep, is behulpzaam voor mede cliënten, maar weet zich ook alleen goed te vermaken, kiest er vaak voor op zichzelf te zijn. Client onderhoud ook nog contacten met cliënten van de Kliniek, ontmoet hen dan in het restaurant de Sprenge. Cliënt weet goed aan te geven welke hulp hij nodig heeft. Geeft zelf aan dat hij hulp wil bij het aanpakken van zijn alcohol probleem en zegt niet goed te weten hoe dit te doen. Cliënt geeft aan niet terug te willen naar het verpleeghuis Wieckendaal, omdat hij zich schaamt voor zijn gedrag aldaar en heeft er nare herinneringen aan. Mede de alcohol onttrekkingsdelier doet cliënt besluiten om te stoppen met alcohol drinken. Hoewel hij al meerdere ongelukken heeft meegemaakt door zijn gebruik is hij nooit zo erg geschrokken als nu. Cliënt beseft wanneer hij dit gedrag weer oppakt dit opnieuw kan gebeuren. Omdat hij nu tijdens zijn opname geen alcohol kan nuttigen en het nu niet mist ziet hij dit als een start om nu te stoppen. Cliënt weet dat hij er hulp bij nodig heeft, mede door zijn sociale leven weet hij dat het erg moeilijk gaat worden. Vind het moeilijk om nee te zeggen wanneer vrienden hem alcohol aanbieden. Dit kan thuis zijn door de buurtbewoners, of in een café. Thuis heeft cliënt nog 4 kratten bier staan. Zijn zus heeft aangeboden om deze voor hem op te ruimen en in plaats daarvan kratten limonade te kopen, maar dat aanbod heeft dhr voor alsnog afgeslagen. Zijn zus maakt zich ernstig zorgen, vermoed dat cliënt weer gaat beginnen met alcohol te drinken wanneer hij thuis is. Ik wil hier bij opmerken dat cliënt het zelf zegt moeilijk te vinden om in een omgeving waar fors alcohol gebruik normaal is, om dan iets anders te drinken. Wat opvalt is dat cliënt zijn "vrienden" niet op bezoek zijn geweest tijdens zijn verblijf hier. Cliënt geeft aan dat dit hem toch wel tegenvalt, en mede voor hem een reden kan zijn om met deze "vrienden" te breken. Ook heeft hij als oplossing om deze situaties te vermijden, cliënt zegt dan voorlopig niet naar het café te gaan. Cliënt zelf zegt dat nu zijn eerste prioriteit is te herstellen van zijn collumfractuur. Inmiddels is het gips verwijdert, en kan cliënt verder revalideren. Zijn keuze is om voorlopig nog op afdeling de Schans te blijven totdat hij weer instaat is om voor zichzelf te zorgen. Met cliënt besproken hoe het alcohol probleem aangepakt kan worden. Cliënt geeft duidelijk te kennen hiervoor niet opgenomen te willen worden. De behandeling zal ambulant moeten gebeuren. Dan is er het probleem hoe cliënt ambulant geholpen kan worden? De GGWNB heeft biedt verslavingszorg via afdeling Dubbele Diagnose (DD). Echter hiervoor moet er naast de verslaving ook een psychiatrische stoornis zijn, en daarvan is bij cliënt geen spraken. Een andere mogelijkheid zou het Novadic-Kentron zijn. Volgens informatie vanuit de behandelaar is het mogelijk dat deze instantie het oppakt. Zij kunnen kennismaken met de cliënt nog tijdens zijn verblijf op afdeling de Schans, mogelijk zelfs al een eerste start maken. Vanuit de afdeling kan dan bezien worden

3 hoe de cliënt het thuis gaat oppakken. Novadic-Kentron biedt officieel geen zorg aan huis. Mensen moeten naar hun centrum toekomen. Echter onlangs zijn ze wel gestart met een team bemoeizorg, deze bezoeken de mensen eventueel wel thuis. Een mogelijkheid zou ook kunnen zijn dat cliënt, eenmaal thuis, een deeltijd taxipas aanvraagt (dit zou hij wel gaan doen), zodat hij toch zelfstandig naar het Novadic-Kentron toekan. Medicatie: Dalteparine IE 1 x dgs. Furosemide 40 mg 1 x dgs 1 tablet Temazepam 20 mg 1 x dgs 1 tablet micanozol creme movicolon 2 keer per week 1 sachet. Paracetamol 500 mg zo nodig tot 4 keer daags 1 tablet Promethazine 25 mg zo nodig 1 bij angst/onrust 1 dragee Haloperidol 5 mg 2 x dgs 0,5 tablet Clorazepaat 10 mg 3 x dgs 2 capsules B-complex 1 x dgs 1 tablet. Keuze verpleegplan. Bij het opstellen van een verpleegplan maak ik gebruik van gegevens die vanuit de cliënt zelf komen door middel van een intake gesprek en eventueel informatie die van familie komt,. Ik lees de informatie die beschikbaar in het dossier of bij de opname gegevens, bijvoorbeeld opgenomen verslagen door crisisdienst, verpleegkundige overdracht vanuit een andere afdeling of instelling. Tijdens de introductie van de cliënt in het multidisciplinaire behandelteam word de behandeling afgesproken en waar de observatie periode op gericht zal zijn. Deze gegevens worden verwerkt in het verpleegplan, er is een aansluiting op het Individueel Behandel Plan. Indien nodig maak ik gebruik van literatuur, opzoeken via internet en voer ik overleg met collega's. Hulpvraag cliënt. De cliënt heeft aangegeven te willen stoppen met het drinken van alcohol en heeft hierbij hulp nodig (probleem 1). Door zijn gipsbroek kan cliënt zich niet geheel zelfstandig verzorgen, heeft hulp nodig bij het wassen en aankleden, heeft hulp nodig bij het voortbewegen (probleem 2). Onderzoek. Na het verzamelen van de gegevens en het duidelijk hebben van de hulpvraag ben ik gaan zoeken naar gegevens het probleem te verhelderen. Stoppen met drinken, hoe wordt dat beschreven? Welke signalen zie ik dan? Is het "stoppen met drinken van alcohol"een doelstelling? En zo ja, hoe bereik je dat dan en met welke interventies? Definitie van het probleem (1). Wat is een probleem met alcohol? Volgens het boek *: Stemming en Stoornis, is er een verschil tussen:" afhankelijkheid van een middel" en "misbruik van een middel". De symptomen die horen bij afhankelijkheid van een middel, sluiten aan bij de cliënt, ik zal ze hieronder beschrijven: U hebt een patroon ontwikkeld van tolerantie, onthoudingsverschijnselen en/of problemen met de beheersing van het middelengebruik, zoals blijkend uit drie of meer van de volgenden vaststellingen. U wordt ziek wanneer u het middelengebruik vermindert of afbreekt. U gebruikt meer dan u van plan was. U wilt u middelen gebruik wel verminderen maar u kunt het niet. U hebt veel belangrijke sociale, beroeps-, of vrije tijdsactiviteiten opgegeven vanwege u middelengebruik.

4 U blijft het middel gebruiken ondanks het feit dat het psychische of lichamelijke problemen heeft veroorzaakt. Mogelijk ontstaan door verstoord copingspatroon, in stress situaties drinkt cliënt meer en kan geen nee zeggen wanneer anderen hem uitnodigen tot het drinken van alcohol. Heeft moeite om problemen op een juiste manier op te lossen, wanneer cliënt dan een biertje drinkt, kan hij het probleem beter aan. Verpleegkundige omschrijving van het probleem (1). Hiervoor heb ik gekozen voor het label 1.4 (ICIDH s 25.5) Afhankelijkheid van alcohol (inclusief alcoholisme, alcohol verslaving). "Dhr heeft een alcohol afhankelijkheid probleem, zijn gedragspatroon kenmerkt zich door een onweerstaanbare drang tot het nuttigen van en behoefte aan excessieve hoeveelheden alcohol". Voor deze keuze heb ik de volgende boeken onderzocht: Townsend, M. C: Verpleegkundige Diagnostiek in de Psychiatrie, Uitgeverij Eslevier/De tijdstroom, Maarssen 1998, tweede druk. ISBN Vossen, M.L: Standaardverpleegplannen voor de Geestelijke Gezondheidszorg Het proces en het product, Uitgeverij Elsevier/De tijdstroom ISBN Ik heb gekozen voor deze omschrijving van het probleem omdat het een feit is dat dhr afhankelijk is van alcohol. De cliënt geeft zelf duidelijk aan dat hij afhankelijk is van alcohol en dat hij het nu een probleem vind waarbij hij hulp nodig heeft. Ik heb zowel gekeken naar welke factoren een rol spelen als naar de kenmerken die behoren bij het probleem en deze sluiten aan bij de verpleegkundige diagnose. Doelen. Als verpleegkundige werkzaam op deze afdeling (opname voor ouderen met een psychiatrische stoornis) lever je een bijdrage aan de diagnostiek. Een vraag vanuit het behandelteam is: duidelijkheid krijgen omtrent geheugenproblemen. Het is belangrijk om inzicht hierin te krijgen tijdens de 4 weken opname. Cliënt heeft ondersteuning nodig in het detoxicatie programma en er is gerichte observatie nodig hoe cliënt reageert op het afbouwen van medicatie die hij nu nog ter ondersteuning in het detoxicatie programma krijgt. (hadol, tranxene). Cliënt krijgt vitamine supplementen om zijn te korten hierin aan te vullen. Het is belangrijk om inzicht te krijgen welke factoren een rol spelen die de afhankelijkheid van alcohol beïnvloeden. Zo kan er gericht advies gegeven worden op een eventuele vervolg behandeling. Interventies. Het is belangrijk om een therapeutische relatie op te bouwen, hiermee kun je bouwen aan functionele gesprekken en krijg je inzicht in het functioneren van de cliënt. Door het vertrouwen op te bouwen kan je samen werken aan de doelen die er gesteld zijn. Je kan zien of deze haalbaar zijn of bijgesteld moeten worden. Begeleiding in het detoxicatieprogramma, voornamelijk in het begin intensief, gericht op voldoende medicamenteuze ondersteuning om te voorkomen dat er alcoholonthoudingsverschijnselen optreden. Maar ook mee bewaken dat medicatie weer wordt afgebouwd. Als verpleegkundige kun je hierin voorstellen doen naar de cliënt en de arts. Ook een uitleg over bepaalde medicamenten en het belang ervan. Zo vind ik het ook voornaam dat cliënt er zelf aan gaat denken om de medicatie in te nemen en zelf weet wat het doel of het belang ervan is. Voornamelijk ook de vitamine supplementen. Vaak is dat iets wat als onnodig wordt beschouwd. Terwijl het een voornaam element is om je weer gezond en sterk te voelen, een bijdrage levert aan goed functioneren van het zenuwstelsel en het geheugen. Het laten volgen van de afdelingsstructuur geeft iemand de kans om in een gezond dag/nacht ritme te komen de eigenwaarde, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden weer op te bouwen. Maar is gezond voor het geheugen.

5 Probleem 2. "Dhr heeft een beperking met het uitvoeren van zijn A.D.L (persoonlijke hygiëne, kleden en het voortbewegen)". Doordat cliënt in een gipsbroek zit kan hij zich niet geheel zelfstandig verzorgen en heeft hij hulpmiddelen nodig om te komen waar hij wil. Cliënt kan zelf goed aangeven welke hulp hij hierin nodig heeft. Ik heb deze problemen samengevoegd. Volgens verpleegkundige diagnostiek zijn het 2 problemen. Toch vind ik dat het bij deze cliënt in een probleem gevat kan worden omdat ze samenhangen met de gipsbroek waardoor hij beperkt wordt in de uitvoering van sommige A. D.L. In de N.I.C taxanomie is het ingedeeld in domein 1 niveau 2, F: "ondersteunen van de persoonlijke zorg". Zijn: Interventies gericht op de ondersteuning van of hulp bij routinematige activiteiten van het dagelijkse leven. Wel vind ik dat ze opgenomen dienen te zijn in het verpleegplan omdat het een probleem is van de cliënt, (voor hem een rede is om opgenomen te zijn) en hierin een eenduidige ondersteuning moet krijgen. Wanneer het is beschreven weet iedere hulpverlener welke afspraken er zijn gemaakt. Bovendien zijn het verpleegkundige interventies die uitgevoerd worden. Zie bijlage 1, verpleeglan.

6 Observatieverslag Cliënt assessment 1, competentie 1. Reden van opname: Impuls doorbraak, toenemende agressie op afdeling de Klimroos in Wieckendeal verpleeghuis in Roosendaal, alwaar hij verbleef ter revalidatie van een collumfractuur. Dhr draagt hiervoor een gipsbroek. Dhr. is bekend met alcoholmisbruik en geheugenproblematiek Korte voorgeschiedenis: Dhr. werd op de kliniek opgenomen i.v.m. toename agressie (vermoedelijk een delier) op afdeling de Klimroos in Wieckendaal. Dhr was de eerste dagen gedesoriënteerd in tijd en plaats. Heeft de eerste dagen een rolstoel gebruikt. Gedurende zijn verblijf op de kliniek is er geen agressie ontstaan. Op werd Dhr. overgeplaatst naar de Schans. Psychische toestand: Op de afdeling zien we een aangepaste en vriendelijke man die belangstelling toont voor de afdeling, en zich hier al snel op zijn gemak voelt. Ook hier is er geen spraken van agressie en heeft dhr geen hallucinatoire belevingen. Dhr is goed georiënteerd in tijd, plaats en persoon, van geheugen problemen of cognitieve achteruitgang is niets op te merken. Dhr kan zijn zaken goed organiseren en heeft overzicht in afdelingsgebeuren en in de dingen die hij te doen heeft. Dhr heeft een goed contact met mede cliënten, maar is daarnaast toch ook veel op zichzelf. Loopt over de gang om zijn oefeningen te doen en om de spieren in beweging te houden. Maar gaat ook regelmatig naar de Sprenge, waar hij nog cliënten ziet van de Kliniek. Dhr. is erg open over zijn alcoholmisbruik en lijkt inzicht te hebben over z n verleden en bespreekt zelf de valkuil van het weer terugvallen o.a. ook vanwege het milieu waarin veel gedronken wordt. Dhr spreekt dhr open over zijn belevingen die hij heeft doorgemaakt onder invloed van een delier, is erg onder de indruk over het hallucineren (zag roze olifanten en grote insecten) en hoe angstig hij zich toen voelde. Ook vindt hij het vreselijk dat hij onder invloed van deze angst zich agressief heeft opgesteld en personeel van Wieckendaal hardhandig heeft vastgepakt (een reden voor hem om daar niet meer naar terug te keren). Dhr wil dit niet meer mee maken en zegt gemotiveerd te zijn een andere weg in te slaan. Dhr geeft aan vanuit de schans naar huis te willen werken. Wat betreft de alcohol problematiek vindt hij het goed om hier een intake gesprek te doen met een medewerker van het Novadic-Kentron. Zodat hij weet waar hij aan toe is wanneer hij weer naar huis gaat. Somatische toestand: Dhr verkeerd lichamelijk in een goede conditie ondanks een vitamine te kort. De gipsbroek is per 26 november verwijdert. Dhr heeft nu nog een stijve knie kan deze en zijn enkel nog moeilijk buigen en moet hier nog fysiotherapie voor krijgen. Dhr doet zelf al wel oefeningen en beweegt voldoende. Dhr. wil graag gereanimeerd worden A.D.L.-functies: Dhr heeft een goed overzicht in zijn persoonlijke verzorging en kan goed zijn hulp vragen. Dhr heeft nu nog hulp nodig bij het aandoen van zijn kousen en schoenen. Verpleegkundige afspraken: Dhr geeft zelf aan wanneer hij welke hulp nodig heeft bij zijn persoonlijke verzorging. Persoonlijke gesprekken gericht op het stoppen met het drinken van alcohol en welke ondersteuning dhr hierbij nodig heeft. Huidige medicatie: Zie MVK Benaderingswijze: Supportieve benaderingswijze.

7 Verpleegkundige diagnose : Dhr is een 57 jarige man die afhankelijk is van alcohol, en moeite heeft met het adequaat oplossen van zijn problemen, dhr lijkt deze te ontvluchten of te ontwijken. Toekomstvisie : Hoewel dhr vaker een poging heeft ondernomen om te stoppen met het drinken van alcohol, het drink gedrag ontkende of weet te bagatelliseren, zegt hij nu gemotiveerd te zijn om dit gedrag te veranderen. Dhr heeft hier hulp bij nodig. Dhr heeft aangegeven hulp te willen van Novadic-Kentron. Advies: Vanuit de Schans kennis laten maken met Novadic-Kentron om zijn alcohol probleem te behandelen, toewerken naar ontslag wanneer dhr daar aan toe is.

8 Persoonlijke reflectie. Ik vind dat ik een goed contact heb opgebouwd met de cliënt. Door regelmatig een gesprek met dhr te hebben, die ik van te voren had afgesproken en heb laten weten wat ik wilde bespreken, zijn het gesprekken doelgerichte gesprekken geworden. Door samen naar de problemen te kijken, cliënt duidelijk betrekken in de behandeling en door ondersteuning te geven, heb ik een therapeutische relatie kunnen opbouwen. Dit heeft geresulteerd in het verpleegplan en observatie verslag. Het heeft mij tot een conclusie en advies doen komen. Voor de cliënt heeft het betekend dat hij een persoon had die hem serieus nam in zijn probleem. Een persoon waaraan hij dingen kon vertellen over zijn verleden en heden. Een persoon die samen met hem heeft gekeken wat gaat beter en wat moet er nog veranderen. In een van de gesprekken vertelde dhr mij de reden waarom hij werkelijk zijn contract niet kon verlengen, volgens hem had het te maken met zijn geaardheid, dhr zegt homoseksueel te zijn. Maar zo hebben we ook samen gezien dat hij een bepaald medicament kreeg met een voor ons onduidelijke reden, en niet paste bij zijn klachten/problemen. Dit heb ik voorgelegd aan de arts, waarna het gestopt is. Als persoonlijk begeleider heb ik gezocht naar welke behandeling er aangeboden kan worden om zijn alcoholafhankelijkheid aan te pakken. Een eerder voorstel vanuit het behandelteam zag ik niet in als een juiste behandeling. Ik vind de cliënt niet iemand voor de DD afdeling, omdat er nu geen gegronde diagnose is voor dubbele diagnose. Er is momenteel alleen spraken van de alcoholverslaving. Uit gesprekken met de cliënt werd mij duidelijk dat hij moeite heeft met het adequaat oplossen van problemen. Het loopt uit op een conflict of ze worden ontlopen. Het lijkt mij goed om tijdens zijn vervolg behandeling hier meer aandacht aan te besteden. Het lijkt me een factor die van invloed kan zijn op het alcohol gebruik. Iets waaraan de cliënt kan werken (coping-vaardigheden). Want ook nu lijkt het er inmiddels op dat dhr zijn probleem gaat ontlopen, lijkt het nu allemaal wat te bagatelliseren. Onderzochte literatuur: Frances, A & First, M.B: Stemming en Stoornis, Uitgeverij Nieuwezijds Amsterdam, tweede druk, ISBN Townsend, M. C: Verpleegkundige Diagnostiek in de Psychiatrie, Uitgeverij Elsevier/De tijdstroom, Maarssen 1998, tweede druk. ISBN Vossen, M.L: Standaardverpleegplannen voor de Geestelijke Gezondheidszorg Het proces en het product, Uitgeverij Elsevier/De tijdstroom ISBN McCloskey, J.C & Bulechek, G.M: Verpleegkundige interventies, uitgeverij Elsevier /De tijdstroom, Maarssen ISBN X websites: %20verslaving.pdf Professionals: collega verpleegkundigen van de afdeling. behandelaar (psychiater).

Take-home toets klinisch redeneren 2

Take-home toets klinisch redeneren 2 Take-home toets klinisch redeneren 2 Naam: Sanne Terpstra Studentnummer: 500646500 Klas: 1F2 Datum: 23-01-2012 Deel 1: Casus Mevrouw Alberts is een 81 jarige weduwe. Haar man is 5 maanden geleden overleden

Nadere informatie

Klinisch redeneren Take-home toets

Klinisch redeneren Take-home toets Klinisch redeneren Take-home toets Naam: Joyce Stuijt Klas: 1F2 Docent: S. Verschueren Datum: 23 januari 2012 Studentnr: 500635116 Inhoudsopgave Casus 3 Diagnose 4 Prognose 4 Resultaatsklasse 5 Beoogd

Nadere informatie

1 Wat is er met me aan de hand? 11

1 Wat is er met me aan de hand? 11 Leven met een alcoholprobleem 07-03-06 09:25 Pagina 7 Inhoud Voorwoord 1 Wat is er met me aan de hand? 11 Typerend beeld van de kwaal 11 Symptomen 12 Vroege en late symptomen 14 Diagnostiek 14 Een paar

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Overmatig alcoholgebruik aanpakken RODER. met hulp in uw eigen huisartsenpraktijk. Januari 2014 ONDERDEEL VAN DE NOVADIC-KENTRON GROEP

Overmatig alcoholgebruik aanpakken RODER. met hulp in uw eigen huisartsenpraktijk. Januari 2014 ONDERDEEL VAN DE NOVADIC-KENTRON GROEP Overmatig alcoholgebruik aanpakken met hulp in uw eigen huisartsenpraktijk RODER Januari 2014 ONDERDEEL VAN DE NOVADIC-KENTRON GROEP De belangrijke eerste stap... U heeft met uw huisarts gesproken over

Nadere informatie

Delirium op de Intensive Care (IC)

Delirium op de Intensive Care (IC) Deze folder is bedoeld voor de partners, familieleden, naasten of bekenden van op de Intensive Care (IC) afdeling opgenomen patiënten. Door middel van deze folder willen wij u als familie* uitleg geven

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie Wier Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen Patiënten & familie 2 Voor wie is Wier? Wier is er voor mensen vanaf achttien jaar (en soms jonger)

Nadere informatie

informatie voor cliënten FACT-team

informatie voor cliënten FACT-team informatie voor cliënten FACT-team FACT-team Voor een grote groep mensen is het leven moeilijk. Zij hebben niet alleen last van psychiatrische klachten, zoals bijvoorbeeld somberheid of het horen van stemmen,

Nadere informatie

Vraagstelling: Welke verpleegkundige interventies worden ingezet bij depressie, binnen afdeling De Schans.

Vraagstelling: Welke verpleegkundige interventies worden ingezet bij depressie, binnen afdeling De Schans. Vraagstelling: Welke verpleegkundige interventies worden ingezet bij depressie, binnen afdeling De Schans. Hypothese: De verpleegkundige interventies die worden ingezet bij depressie, op afdeling De Schans,

Nadere informatie

Aandacht voor alcohol

Aandacht voor alcohol Aandacht voor alcohol Paaz/Tepsi T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum André

Nadere informatie

Aandacht voor alcohol

Aandacht voor alcohol Aandacht voor alcohol T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum André Dumont Stalenstraat

Nadere informatie

M. Helleman Rn MScN T. van Achterberg Rn PhD P.J.J. Goossens Rn PhD APRN A. Kaasenbrood, MD, PhD

M. Helleman Rn MScN T. van Achterberg Rn PhD P.J.J. Goossens Rn PhD APRN A. Kaasenbrood, MD, PhD De interventie Bed op Recept voor patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis laat patiënten groeien in autonomie, zelfmanagement en vaardigheden M. Helleman Rn MScN T. van Achterberg Rn PhD

Nadere informatie

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares Zorgprogramma Amares Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die behandeling krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die binnenkort

Nadere informatie

Verslaving. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving. Als iemand niet meer zonder... kan

Verslaving. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving. Als iemand niet meer zonder... kan ggz voor doven & slechthorenden Verslaving Als iemand niet meer zonder... kan Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving Herkent u dit? Veel mensen gebruiken soms

Nadere informatie

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging Pakket 8 is voor mensen met een ernstige

Nadere informatie

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg ten behoeve van de woon-/zorglocaties Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2010 geldende zorgzwaarte- pakketten

Nadere informatie

Veilig met ontslag Informatie voor patiënten vanaf 70 jaar en hun familie/mantelzorger

Veilig met ontslag Informatie voor patiënten vanaf 70 jaar en hun familie/mantelzorger Veilig met ontslag Informatie voor patiënten vanaf 70 jaar en hun familie/mantelzorger U bent voor een medische behandeling opgenomen in Meander Medisch Centrum. Het is van belang om zo snel mogelijk na

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling psychiatrie

Deeltijdbehandeling psychiatrie Deeltijdbehandeling psychiatrie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Psychiatrie juni 2008 Pavo 0635 Inleiding Als u begint met een deeltijdbehandeling op de afdeling Psychiatrie kan dat veel vragen met

Nadere informatie

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren PersonaCura Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren Inleiding We willen allemaal oud worden, maar het liever niet zijn. Ouder worden betekent immers omgaan met verlies van gezondheid, van

Nadere informatie

Bipolaire stoornissen

Bipolaire stoornissen Bipolaire stoornissen PuntP kan u helpen volwassenen Sommige mensen hebben last van stemmingsschommelingen die niet in verhouding staan tot wat er in hun persoonlijke omgeving gebeurt. De stemming lijkt

Nadere informatie

Sociale/pedagogische vragenlijst

Sociale/pedagogische vragenlijst Bijlage 1 Sociale/pedagogische vragenlijst voor ouders en begeleiders van mensen met een matige tot (zeer) ernstige verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een lichamelijke beperking 1

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Samen voor Herstel. Herstellen doet u zelf, maar u hoeft het niet alleen te doen

Samen voor Herstel. Herstellen doet u zelf, maar u hoeft het niet alleen te doen Samen voor Herstel Herstellen doet u zelf, maar u hoeft het niet alleen te doen Samen voor Herstel introductie Cliënt Zelf de touwtjes in handen hebben, met vertrouwen in de groep mensen om mij heen. U

Nadere informatie

Delier 18-04-2011. Sini van den Boomen Anja Manders Marianne de Nobel

Delier 18-04-2011. Sini van den Boomen Anja Manders Marianne de Nobel Delier 18-04-2011 Sini van den Boomen Anja Manders Marianne de Nobel Welkom Doel: Kennisoverdracht/bewustwording Signalering Verpleegkundige interventies Programma Film Medische aspecten delier Casus in

Nadere informatie

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik.

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik. De muur Ik heb een muur om me heen. Nou, een muur? Het lijken er wel tien. En niemand is in staat om Over die muur bij mij te komen. Ik laat je niet toe, Want dan zou je zien Hoe kwetsbaar ik ben. Maar

Nadere informatie

Ambulante begeleiding vanuit zorginstelling Hulpvaardig

Ambulante begeleiding vanuit zorginstelling Hulpvaardig Algemene klantgegevens Naam: BSN: Geboortedatum: Adres Postcode en woonplaats: Cliëntnummer: Geslacht: Behandelaar(s): Telefoonnummer: Mantelzorger(s): Peter (FICTIEF) Zutphen Ambulante begeleiding vanuit

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Dementiepoli Als je geheugen je in de steek laat... September 2011 Copyright Mondriaan

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis...

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis... Naam: School: Groep: 8 Laurens Tap De Trinoom Datum: 10 december 2012 Hoofdstuk: Inhoudsopgave Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Inleiding...3 Hoofdstukken...4 1. Wat is een verpleeghuis?...4

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

St. Antonius Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrie Overbruggende Deeltijd BEHANDELING Psychiatrie Overbruggende Deeltijd Indien klinische opname niet (meer) noodzakelijk is, kunt u een programma volgen binnen de Overbruggende

Nadere informatie

Omdat het langere tijd zo goed ging heeft de arts in 2008 de medicatie verminderd.

Omdat het langere tijd zo goed ging heeft de arts in 2008 de medicatie verminderd. Congres GGZ 2014 Geacht publiek, Waarschijnlijk hebben jullie de aankondiging van mijn mededeling gelezen: mijn neef heeft in een toestand van zware psychose zijn beide ouders om het leven gebracht. Dit

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Datum Spreker Linda Schreur. (Poly)farmacie bij ouderen

Datum Spreker Linda Schreur. (Poly)farmacie bij ouderen Datum 28-02-2017 Spreker Linda Schreur (Poly)farmacie bij ouderen Een geriatrische patiënt Pt 82 jaar Voorgeschiedenis oa hartinfarct, boezemfibrilleren Woont zelfstandig alleen Langzaam geheugenproblemen

Nadere informatie

Langdurige Forensische Psychiatrie

Langdurige Forensische Psychiatrie Risicomanagement Checklijst Langdurige Forensische Psychiatrie Drs. Peter C. Braun, Dr. Erik Bulten Persoonlijke gegevens van de patiënt: Naam tbs-gestelde: Geboortedatum: TBS nummer: Verblijfplaats ten

Nadere informatie

Bespreken van situaties

Bespreken van situaties Bespreken van situaties U heeft met de leerlingen de website over alcohol, roken en drugs doorlopen. Dit zijn onderwerpen die leerlingen bezighouden en waar ze onderling over praten. Toch is het goed om

Nadere informatie

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding Pakket 7 is bestemd voor ouderen die al heel lang

Nadere informatie

Behandeling van patiënten met een beroerte

Behandeling van patiënten met een beroerte Revalidatie Behandeling van patiënten met een beroerte Een beroerte heeft vaak grote gevolgen. Een beschadiging van de linker hersenhelft heeft andere gevolgen voor het dagelijks functioneren van de patiënt,

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Delier. Informatie voor familie en betrokkenen

Delier. Informatie voor familie en betrokkenen Delier Informatie voor familie en betrokkenen Inleiding Op onze verpleegafdeling is een familielid, vriend(in) of kennis van u opgenomen. Tijdens uw bezoek aan de patiënt heeft u waarschijnlijk gemerkt

Nadere informatie

Heeft u lichamelijke symptomen/klachten op dit moment en zo ja hoe lang bestaan deze klachten al?

Heeft u lichamelijke symptomen/klachten op dit moment en zo ja hoe lang bestaan deze klachten al? Anamnese formulier Het anamnese formulier dient als hulpmiddel voor het verkrijgen van adequate informatie voor het eerste consult en vervolg traject. Naast de basis vragen die hieronder vermeld staan

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU)

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrisch Medische Unit (PMU) Psychiatrisch Medische Unit (PMU) U bent opgenomen op de psychiatrisch medische unit van het St. Antonius Ziekenhuis. De PMU is onderdeel van

Nadere informatie

Ergotherapie na een beroerte

Ergotherapie na een beroerte Ergotherapie na een beroerte Albert Schweitzer ziekenhuis april 2010 pavo 0567 Inleiding Veel mensen hebben na een beroerte moeite met de gewone dagelijkse activiteiten, zoals wassen en aankleden, eten

Nadere informatie

De draad weer oppakken

De draad weer oppakken De draad weer oppakken na een ingrijpende gebeurtenis 0900-0101 (lokaal tarief) Slachtofferhulp N e d e r l a n d Een ingrijpende gebeurtenis, zoals een misdrijf of verkeersongeluk, zet uw leven in meer

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Delier of plotse verwardheid. GezondheidsZorg met een Ziel

Patiënteninformatie. Delier of plotse verwardheid. GezondheidsZorg met een Ziel i Patiënteninformatie Delier of plotse verwardheid GezondheidsZorg met een Ziel DELIER OF PLOTSE VERWARDHEID Uw partner, familielid of iemand anders uit uw naaste omgeving is vanwege een ziekte, ongeval

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Revalideren op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Inleiding U revalideert in de Sint Maartenskliniek of u gaat binnenkort revalideren in de Sint Maartenskliniek op de Patiënteneenheid (PE) Dwarslaesie. Tijdens

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Informatie

Hartrevalidatie. Informatie Hartrevalidatie Informatie Hartrevalidatie Cardiologie U wordt in Zuyderland Medisch Centrum behandeld voor uw hartklachten. Met deze folder willen wij u informeren over het hartrevalidatieprogramma waaraan

Nadere informatie

Topklinisch Centrum voor Korsakov. en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Informatie voor verwijzers

Topklinisch Centrum voor Korsakov. en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Informatie voor verwijzers Topklinisch Centrum voor Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen Informatie voor verwijzers Via deze folder willen wij u graag nader kennis laten maken met de behandelmogelijkheden van het

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid Algemene Informatie Informatie voor cliënten Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Uw hulpvraag staat bij ons centraal. Wie zijn wij? De Divisie Verslavingszorg is één van de vijf divisies

Nadere informatie

Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) en ouderen. Grip houden op je leven, Als afhankelijkheid dreigt!

Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) en ouderen. Grip houden op je leven, Als afhankelijkheid dreigt! Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) en ouderen Grip houden op je leven, Als afhankelijkheid dreigt! Psychiatrische Rehabilitatie Divisie Ouderen (GP) Doel van de behandeling Mensen met psychiatrische

Nadere informatie

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten Lentis De Opnamekliniek van Kop 1,Ouderenpsychiatrie pagina 1 Kop 2, pagina 1! Opnamekliniek A-Borg Lentis Ouderenpsychiatrie Winschoten A-Borg Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Heeft u één of meerdere langdurige of chronische ziektes (bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk, reuma, longziekte of kanker)?

Heeft u één of meerdere langdurige of chronische ziektes (bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk, reuma, longziekte of kanker)? Vragenlijst Gezondheid gaat over lichamelijk maar ook psychisch en sociaal welbevinden. Deze vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van uw behoefte aan zorg op psychisch, lichamelijk en sociaal

Nadere informatie

Acuut optredende verwardheid Delier

Acuut optredende verwardheid Delier Acuut optredende verwardheid Delier Uw familielid, vriend(in) of kennis is opgenomen in ons ziekenhuis vanwege ziekte, ongeval en/of operatie. Zoals u vermoedelijk hebt gemerkt, is zijn of haar reactie

Nadere informatie

Behouden Kiezen verkrijgen

Behouden Kiezen verkrijgen Gek op School Behouden Kiezen verkrijgen Casus 1 Jan 23 jaar, student Rechten. Eerste psychose op zijn 20e tijdens studiereis. Aanmelding via de huisarts. 1e psychose onderzoek UCP: voorlopige diagnose;

Nadere informatie

Stellingen aan de hand van de folder fabels en feiten over morfine en andere opioiden. Takeda.

Stellingen aan de hand van de folder fabels en feiten over morfine en andere opioiden. Takeda. Stellingen aan de hand van de folder fabels en feiten over morfine en andere opioiden. Takeda. Stelling 1: Alle opioïden zijn hetzelfde Stelling 2: Opioïden als pijnstiller zijn verslavend en er is steeds

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

7 Testen. Consultatiebureau voor ouderen (deel II)

7 Testen. Consultatiebureau voor ouderen (deel II) Consultatiebureau voor ouderen (deel II) Naam klant: Heer Mevrouw Datum: Woonplaats klant: 7 Testen Datum ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------

Nadere informatie

Verhoogde kans op een delier?

Verhoogde kans op een delier? Geriatrie Verhoogde kans op een delier? Maatregelen om een delier te voorkomen Inleiding U of uw naaste heeft een verhoogd risico op een delier. Dat heeft de verpleegkundige en/of uw behandelend specialist

Nadere informatie

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te gaan. Waarom deze informatie? 2 Gebruiksaanwijzing 3 Cartoon 1 bereid uw ziekenhuisopname

Nadere informatie

Acuut optredende verwardheid (delier)

Acuut optredende verwardheid (delier) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Acuut optredende verwardheid (delier) Informatie voor de patiënt, partner, familie en betrokkenen Acuut optredende verwardheid (delier) Uw partner, familielid, vriend of kennis

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten Kliniek Wolfheze Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Soms lukt het niet om daar zelf uit te komen. Bij

Nadere informatie

Mijn hersenletsel. Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting:

Mijn hersenletsel. Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Mijn hersenletsel Ik heb moeite met het vasthouden of verdelen van mijn aandacht. Ik ben snel afgeleid. Ik heb moeite om alles bij te houden/de wereld gaat zo snel. Ik heb moeite met flexibiliteit en veranderingen.

Nadere informatie

Alcoholvergiftiging Informatie voor ouders

Alcoholvergiftiging Informatie voor ouders Alcoholvergiftiging Informatie voor ouders Albert Schweitzer ziekenhuis maart 2014 pavo 1077 Inleiding Uw zoon of dochter is met een alcoholvergiftiging opgenomen in het ziekenhuis. Dit kan voor u en uw

Nadere informatie

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen Bemoeizorg Parkstad Volwassenen Bemoeizorg Parkstad 7 1 2 3 4 8 5 9 10 6 Wat is bemoeizorg? Bemoeizorg is de ongevraagde bemoeienis van hulpverleners met mensen die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet

Nadere informatie

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm Mantelzorg is... Mooi De hulpvrager is je dankbaar, mantelzorg geeft veel voldoening Divers De taken lopen uiteen: huishoudelijke

Nadere informatie

Algemene informatie. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis - Kom uit het bed -

Algemene informatie. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis - Kom uit het bed - Algemene informatie Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis - Kom uit het bed - 1 U zult misschien wel schrikken als u leest dat drie maanden na ontslag ongeveer 30% van de ouderen die behandeld

Nadere informatie

SCREENER MIDDELENGEBRUIK. Achternaam. Cliëntnummer. Naam interviewer

SCREENER MIDDELENGEBRUIK. Achternaam. Cliëntnummer. Naam interviewer SCREENER MIDDELENGEBRUIK Achternaam bij vrouwelijke cliënten meisjesnaam Geboortedatum Cliëntnummer Datum interview d d m m d d m m Naam interviewer Interview is niet volledig afgenomen want: cliënt beëindigde

Nadere informatie

onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek

onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek Radix Forensisch Poliklinisch U bent aangemeld bij de polikliniek van Radix, onderdeel van Mondriaan. Deze aanmelding is gedaan door uw reclasseringswerker,

Nadere informatie

Short Form Project - ziekenhuis ID: Volgnummer: VRAGENLIJST. Zorgvrager

Short Form Project - ziekenhuis ID: Volgnummer: VRAGENLIJST. Zorgvrager Project - ziekenhuis ID: Volgnummer: VRAGENLIJST Zorgvrager 1 UW ERVARINGEN ZIJN WAARDEVOL In deze lijst staan vragen over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven. Uw antwoorden

Nadere informatie

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten Ambulant Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van de ambulante afdeling van Altrecht Senior kunt verwachten. Wanneer kunt u behandeld worden bij Altrecht Senior, Ambulant? Ambulant

Nadere informatie

Informatiefolder delier

Informatiefolder delier Informatiefolder delier Informatiefolder delier Het gedrag en de reactie van uw partner, familielid, vriend(in) of kennis zijn anders dan u gewend bent. Hij of zij is onrustig, begrijpt u niet, geeft vreemde

Nadere informatie

Wat kan Mentrum voor Ouderen betekenen

Wat kan Mentrum voor Ouderen betekenen Wat kan Mentrum voor Ouderen betekenen INFORMATIE VOOR CLIËNTEN, NAASTEN EN VERWIJZERS Onderdeel van Arkin Wie zijn wij Het proces van ouder worden verloopt bij iedereen anders. Klachten die kunnen ontstaan

Nadere informatie

Borderline. Als gevoelens en gedrag snel veranderen. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over borderline

Borderline. Als gevoelens en gedrag snel veranderen. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over borderline ggz voor doven & slechthorenden Borderline Als gevoelens en gedrag snel veranderen Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over borderline Herkent u dit? Bij iedereen gaat wel

Nadere informatie

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende Lievegoed Kliniek De kliniek staat in een rustige, groene omgeving. Er zijn verschillende mogelijkheden: groepsbehandeling en individuele behandeling, dat kan poliklinisch of in. Ook een korte opname in

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht Stichting Antroz Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2012 geldende zorgzwaartepakketten en de vertaling ervan in standaard

Nadere informatie

Vangnetteam Parkstad. Secretariaat Meldpunt: T 045 573 65 99 Bezoekadres: Raadhuisstraat 3, 6444 AA Brunssum

Vangnetteam Parkstad. Secretariaat Meldpunt: T 045 573 65 99 Bezoekadres: Raadhuisstraat 3, 6444 AA Brunssum Secretariaat Meldpunt: Vangnetteam Parkstad Extra ondersteuning voor wie dat gebruiken kan... 1 2 3 4 5 9 10 6 Soms kunnen mensen wel eens wat extra hulp gebruiken. Al vinden veel mensen het lastig om

Nadere informatie

De Lastmeter. Hoeveel last heeft u van problemen, klachten en zorgen? Oncologie

De Lastmeter. Hoeveel last heeft u van problemen, klachten en zorgen? Oncologie 00 De Lastmeter Hoeveel last heeft u van problemen, klachten en zorgen? Oncologie 1 Kanker is een ziekte die uw leven ingrijpend kan verstoren. De ziekte en behandeling kunnen niet alleen lichamelijke

Nadere informatie

POP polikliniek. voor vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap. Wat moet u echt weten! We kijken samen hoe we u kunnen helpen.

POP polikliniek. voor vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap. Wat moet u echt weten! We kijken samen hoe we u kunnen helpen. POP polikliniek voor vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap U heeft een afspraak op de POP-poli. Dit betekent Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie (kindergeneeskunde). In de POP polikliniek

Nadere informatie

Patiëntencasus. Indeling functionele gezondheidspatronen. Verpleegplan

Patiëntencasus. Indeling functionele gezondheidspatronen. Verpleegplan Verpleegplan Patiëntencasus Dhr. X is in april hier geweest in verband met toename van zijn angsten en verwardheid. Toen is hij gestart met dagelijkse deeltijdbehandeling. Vanaf mei is dhr. weer op de

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

1. Waren er bijzonderheden bij de zwangerschap van uw moeder en/of bij uw geboorte?

1. Waren er bijzonderheden bij de zwangerschap van uw moeder en/of bij uw geboorte? Biografie vragenlijst Naam: Geboortedatum: Datum van invullen: Introductie Dit is een zelfinvul-vragenlijst over u, uw levensloop en achtergrond. Als bepaalde vragen onduidelijk zijn, kunt u altijd de

Nadere informatie

Afdeling C4. Afdeling C4. Miljoenenlijn Ouderen

Afdeling C4. Afdeling C4. Miljoenenlijn Ouderen Afdeling C4 Afdeling C4 Miljoenenlijn Ouderen Afdeling C4 Introductie Mondriaan Ouderen behandelt mensen met psychische problemen van 65 jaar en ouder. Het komt voor dat ook patiënten jonger dan 65 jaar

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Poliklinische revalidatiebehandeling. beroerte

Poliklinische revalidatiebehandeling. beroerte Poliklinische revalidatiebehandeling na een beroerte POLIKLINISCHE REVALIDATIEBEHANDELING NA EEN BEROERTE Wat is een beroerte Bij een beroerte of CVA (de medische term) is de bloedtoevoer in de hersenen

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis -Kom uit bed-

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis -Kom uit bed- Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis -Kom uit bed- VOORKOM ONNODIGE ACHTERUITGANG IN HET ZIEKENHUIS -KOM UIT BED- INLEIDING U zult misschien wel schrikken als u leest dat drie maanden na ontslag

Nadere informatie

CASUS. Het belang van de methode familiezorg voor cliënt, familie en samenleving

CASUS. Het belang van de methode familiezorg voor cliënt, familie en samenleving Het belang van de methode familiezorg voor cliënt, familie en samenleving CASUS Wat is de impact voor een gezin met een moeder die met een ernstige handicap moet leven? SAMENVATTING VAN DE CASUSBESCHRIJVING

Nadere informatie

Jaargang 2 nummer 1 16 dec 2010

Jaargang 2 nummer 1 16 dec 2010 Jaargang 2 nummer 1 16 dec 2010 Inhoudsopgave: Inleiding Minisymposium LVG en Verslaving De belangrijkste problemen volgens hulpverleners De ervaringen van cliënten De ervaringen van verwanten Vervolgstappen

Nadere informatie