Werkboek VWO4. Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkboek VWO4. Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor:"

Transcriptie

1 Werkboek VWO4 Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor: 1

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Things to do Ik ben geweldig Wat wil je leren van je maatschappelijke stage?... 7 Maatschappelijke competenties... 8 Mijn competenties... 9 Op zoek naar een stageplaats Stagecontract, Maatschappelijke Stage Stagecontract, Maatschappelijke Stage Aftekenlijst uren maatschappelijke stage Organisatie onderzoek Verwachtingen Interview Tips voor het interview Stagelogboek Dag Stagelogboek na 18 uur stage: Stagelogboek na 36 uur stage: Stagelogboek na 54 uur stage: Stagelogboek na 72 uur stage: Eind - evaluatieformulier voor de stagebegeleider/begeleidster

3 Inleiding Dit jaar ga je op stage! Zoals je wel al gezien en gehoord hebt, gaat het om een maatschappelijke stage. Een maatschappelijke stage heeft als doel je te laten kennis maken met een voor jou misschien nog onbekende wereld. Je zet je in voor een ander! Tijdens je stage ga je werken aan bepaalde competenties. Hierover ga je afspraken maken met je schoolbegeleider. Op het Sintermeertencollege is het de eerste keer dat leerlingen van V4 op maatschappelijke stage gaan. In Nederland zijn er steeds meer scholen die een maatschappelijke stage verplicht stellen voor hun leerlingen. Leerlingen die vanaf 2011 op de brugklas komen moeten maatschappelijke stage lopen. In Duitsland bestaat de maatschappelijke stage al zeker 20 jaar. Daar gaan leerlingen 2 of 3 weken op stage. Ze helpen bij kinderdagverblijven, zorginstellingen of op minder bekende plekken, zoals de gaarkeuken (hier kunnen daklozen gratis een warme maaltijd krijgen en opeten). Je eigen stage zal 72 uur duren, Hiervoor krijg je 1,5 jaar (oktober 2009 t/m maart 2011) de tijd. Tijdens lessen word je voorbereid op de stage. Hierbij gebruik je dit stagewerkboek! Elke leerling krijgt een begeleider vanuit de school (schoolbegeleider). Deze zal je bezoeken tijdens je stage en aan het einde een reflectiegesprek met je hebben. Je indrukken en leermomenten van de stage verwerk je in een verslag. Veel plezier met de voorbereidingen en een leerzame stage toegewenst! Mevr. C. de Koster, Stagecoördinator Mevr. M. van Krieken, Assistent stages 3

4 Things to do. Wat? Wanneer? Waarom? Voorbereiden stage (doorwerken van dit boekje) Vanaf oktober 2009 Zodat je goed voorbereid de stage in gaat! Zoeken van een stageplaats Inleveren stagecontract Eerste gesprek met schoolbegeleider Tussen nu en half november2009 Zodra je de stage geregeld hebt. Uiterlijk vrijdag 27 november 2009 Voorafgaand aan start stage. Als je zelf een voor ons onbekende plaats regelt, levert je dit 5 stage-uren vermindering op Dan weten wij waar je naar toe gaat en kunnen we informatie opsturen naar je stageplaats. Zodat jullie allebei weten aan welke competenties je tijdens je stage wilt gaan werken en hoe je dat gaat doen. Invullen stagelogboek Gedurende de hele stage Zodat wij weten wat je gedaan hebt. Vraag of je misschien foto s mag maken. Deze kun je verwerken in je verslag. Tweede en derde gesprek met schoolbegeleider Na 36 uur en na 72 uur stage Evalueren hoe de stage tot nu toe gaat. Bespreken hoe het met je competenties gaat (je POP) 4

5 Wat? Wanneer? Waarom? Onderzoek organisatie Tijdens of voorafgaand Zie blz. 25 aan stage Interview Tijdens stage Zie blz. 26 Laten invullen van de eindevaluatie door je stagebegeleider Afspraak maken met schoolbegeleider voor het eindgesprek Inleveren ingevuld werkboekje bij je schoolbegeleider en tevens eindgesprek Op je laatste stagedag. Uiterlijk eind maart 2011! Meteen na de eindevaluatie op je stageplaats Voor eind april 2011 Met deze evaluatie weet je hoe de stagebegeleider jouw stage heeft ervaren (beoordeeld), wat je ervan geleerd hebt. Tijdens dit gesprek met je schoolbegeleider wordt je maatschappelijke stage officieel afgerond. Het stageboekje wordt doorgenomen en alle evaluaties worden ingevuld. 5

6 Ik ben geweldig. Wat zijn nu jouw kwaliteiten? Waar kun je het beste aan denken voor een maatschappelijke stage? Ga naar en doe de ik ben geweldig test. Vul hieronder de uitslag in: 100 % Creatief Horeca Klussen Natuur en Dier Nieuwe Media Organise ren Sport en Games Sociaal 0 % Klik eens door op een van de items waarin je geweldig bent. Wat voor voorbeelden van vrijwilligerswerk worden hier genoemd? Als je zelf iets zou mogen/kunnen verzinnen, wat zou je dan graag als maatschappelijke stage willen gaan doen? Kijk nog eens verder op deze site, misschien doe je nog wat leuke ideeën op! 6

7 Wat wil je leren van je maatschappelijke stage? Wat zou jij zelf nu willen leren van de maatschappelijke stage? Oftewel, aan welke competenties wil je werken? Wat is dat: competentie? Als je straks in een beroep werkzaam bent, dan moet je niet alleen beschikken over inhoudelijke kennis. Je moet immers niet alleen weten hoe de motor in een auto is opgebouwd of welk medicijn in een spuit zit die je een patiënt moet toedienen, je moet ook kunnen ontdekken wat er fout zit in de motor en hoe je de patiënt kunt geruststellen zodat je hem of haar goed de spuit kunt toedienen. Deze vaardigheden zijn net zo belangrijk als de inhoudelijke kennis die je moet hebben om deze handelingen zo goed mogelijk uit te voeren. Als je in verschillende situaties kennis, vaardigheden en het gedrag toont dat bij die situatie past, dan ben je competent. Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag die je nodig hebt om in een specifieke situatie goed te kunnen functioneren. Je bent dus in staat handelingen in te zetten die het beste passen bij de gegeven situatie. Hieronder zie je een opsomming van zogenaamde maatschappelijke competenties. Lees het eens rustig door en bedenk onder het lezen wat je al goed beheerst en waar je nog wel aan wil werken. 7

8 Maatschappelijke competenties Competenties Samenwerken (werk verdelen, luisteren, samen een plan maken, ruzies oplossen, afspraken nakomen, respect hebben voor anderen) Opkomen voor jezelf (eigen mening durven geven, nee durven zeggen, vragen durven stellen) Verantwoordelijkheid nemen (inzicht hebben in eigen kunnen, reflecteren, feedback kunnen ontvangen, uitleggen waarom je dingen doet) Werken in een rol (weten wat er van je verwacht wordt, verantwoordelijkheid nemen, afspraken nakomen, met regels omgaan, iemand vertegenwoordigen) Activiteiten - vergaderen/overleggen - lid zijn van de leerlingenraad - samen huiswerk maken - groepsverslag maken - samen een spreekbeurt houden - initiatief nemen - collegiaal opstellen - onderhandelen - verslag doen van een gesprek - je mening geven tijdens de les - een spreekbeurt houden - meedoen met een discussie - goed omgaan met kritiek - op een goede manier iets vragen - nee durven zeggen - afspraken maken en nakomen - voor eigen spullen zorgen - zorgen voor de sfeer in de klas - klassenvertegenwoordiger zijn in de leerlingenraad - plein/kantine-wacht - gastheer/vrouw en/of bediening op een ouderavond Iets organiseren (de weg weten, initiatief nemen, idee in de praktijk uitvoeren) Zorgen voor je omgeving ( jezelf verzorgen, rommel opruimen, zorgen voor anderen, verzorging van het schoolgebouw) - een schoolfeest organiseren - een klassenactiviteit/uitstapje organiseren - een les voorbereiden/geven - tentoonstelling organiseren - toneelstuk/musical organiseren - rommel opruimen - school schoonmaken - respect voor andermans spullen Anderen helpen (begrip hebben voor een andere mening, doen wat je belooft, het werk zien, je kunnen verplaatsen in een ander) - klasgenoten helpen bij moeilijke opdrachten - boodschappen doen voor een ander - ouderen/gehandicapten bezoeken en helpen - klusjes uitvoeren - er wat van zeggen als er gepest wordt - iemand helpen bij problemen 8

9 Mijn competenties Competenties (2 of 3) waar ik tijdens mijn stage aan wil werken (bespreek deze voor de stage met je schoolbegeleider): Competentie Hoe kan ik dit tijdens de stage verbeteren? (handelingen) Als ik dit samenvat, dan wil ik het volgende leren van mijn maatschappelijke stage: 9

10 Mijn POP Hieronder ga je jouw Persoonlijk Ontwikkelings Plan opschrijven. Je hebt enkele competenties aangegeven waaraan je tijdens je stage wilt gaan werken. En aangegeven met welke handelingen je denkt deze te kunnen verbeteren. In je POP geef je ook aan hoe je dit kunt controleren en wat de stand van zaken is bij deze controle. De competenties (in volgorde van belangrijkheid voor mij) 1. Mijn beoordeling van deze competentie, vóór de stage: Hoe ga ik controleren (waaraan merk ik dat ik vooruit ben gegaan)? Geef een voorbeeld waaruit die vooruitgang blijkt. Datum van invullen: = onvoldoende 2 = matig 3 = voldoende 4 = goed 5 = uitstekend 10

11 De competenties (in volgorde van belangrijkheid voor mij) 1. Mijn beoordeling van deze competentie, halverwege de stage (na 36 uur): Hoe ga ik controleren (waaraan merk ik dat ik vooruit ben gegaan)? Geef een voorbeeld waaruit die vooruitgang blijkt. Datum van invullen: Mijn beoordeling van deze competentie, aan het einde van de stage: = onvoldoende 2 = matig 3 = voldoende 4 = goed 5 = uitstekend 11

12 De competenties (in volgorde van belangrijkheid voor mij) 1. Mijn beoordeling van deze competentie, halverwege de stage (na 72uur): Hoe ga ik controleren (waaraan merk ik dat ik vooruit ben gegaan)? Geef een voorbeeld waaruit die vooruitgang blijkt. Datum van invullen: Mijn beoordeling van deze competentie, aan het einde van de stage: = onvoldoende 2 = matig 3 = voldoende 4 = goed 5 = uitstekend 12

13 Op zoek naar een stageplaats Je gaat de komende weken op zoek naar een stageplaats. Misschien weet je al lang waar je naar toe wilt of heb je zelfs al contact gehad. Even voor de duidelijkheid hieronder een aantal eisen waaraan de stageplaats moet voldoen: de stage vindt plaats vanaf oktober 2009 t/m maart 2011; je loopt 72 klokuren stage; je mag geen stagevergoeding of salaris ontvangen; je komt in contact met de doelgroep; je zorgt zelf voor vervoer van en naar de stageplaats; op de stageplek heb je een aanspreekpunt: stagebegeleider; de begeleider heeft gedurende de stage geregeld tijd voor je; je stagebegeleider mag geen directe familie van je zijn; bij een kleine instelling, mag de directie geen directe familie zijn; stagebezoek vanuit school moet mogelijk zijn; de stage kan met woorden of een cijfer beoordeeld worden; INSTRUCTIES VOOR LEERLINGEN BIJ HET CONTACT LEGGEN MET DE STAGEORGANISATIE 1. Zorg dat je stage de goedkeuring heeft van de stagecoördinator, alvorens je gaat bellen of mailen. De stagecoördinator controleert of de stageorganisatie en stageactiviteit voldoen aan de criteria voor maatschappelijke stage. Naam stageorganisatie Omschrijving stageactiviteit (wat ga je doen tijdens je stage?) 13

14 2. Maak een afspraak voor het kennismakingsgesprek (via mail of telefoon). Zorg dat je weet wie de contactpersoon is, wat zijn of haar functie bij die organisatie is en wat het telefoonnummer is. Zorg voor een goede voorbereiding. Zoek alvast op internet naar nadere informatie, misschien hebben ze een website. Naam contactpersoon Telefoonnummer Website 3. Bel of mail voor een afspraak. Leg kort uit wie je bent, waarom je belt en wat je doel is. Als je niet weet wie de contactpersoon is, vraag dan naar de opleidingscoördinator. Bijvoorbeeld: Goede morgen, u spreekt met [je naam]. Ik ben leerling van de school [naam school].. Ik ben op zoek naar [naam contactpersoon]... Is hij/zij aanwezig? Als de contactpersoon niet aanwezig is, vraag je wanneer je hem/haar wel kunt bereiken. Noteer de datum en het tijdstip in je agenda. Of vraag of je teruggebeld kunt worden. Bedank voor het gesprek en rond af. Datum 1 e keer bellen Datum terugbellen Tijdstip terugbellen Als je de contactpersoon aan de lijn hebt, ga dan verder met het gesprek: U spreekt met.. [naam].. van de. [naam school]... Ik ben leerling van VWO4 en op zoek naar een maatschappelijke stageplaats. Leg uit wat een maatschappelijke stage is, hoelang je stage moet lopen en hoe je je voorstelt dat je dit gaat doen. (2*36 uur in vakanties of b.v. 2 uur per week en dan 36 weken achter elkaar op een vaste dag). Als de contactpersoon aan geeft dat er mogelijkheden zijn om stage te lopen, maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek. 14

15 Ik zou graag met u een afspraak willen maken voor een kennismakingsgesprek om de stage verder te bespreken. Wat zou een goed moment zijn om even op bezoek te komen? Datum Tijdstip Noteer de datum en het tijdstip ook in je agenda! Waar spreken we af? Adres Plaats Zijn er nog dingen die ik mee moet nemen? Noteer die dingen in je agenda. Ik neem zelf een stageovereenkomst mee, zodat we onze afspraken schriftelijk kunnen vastleggen. Rond het gesprek af en herhaal de datum en het tijdstip van de afspraak. Ik kom dus op. [datum en tijdstip en plaats]. naar u toe voor het kennismakingsgesprek. Bedankt en tot dan. 4. Bereid je goed voor op het kennismakingsgesprek. o Wat wil je weten over de organisatie? Ga naar hun website en verdiep je in de organisatie. o Wat wil je weten over de stageactiviteit? o Wat wil je zelf leren en ervaren? Wat zijn je persoonlijke doelen en verwachtingen? o Welke afspraken moeten er gemaakt worden (periode-dag-tijdstippen voor de stage)? o Wanneer ben je wel en niet beschikbaar? Niet tijdens lesuren en niet als je al andere verplichtingen hebt, zoals sporttraining en clubs. o Zorg dat je een stageovereenkomst mee neemt (in tweevoud) om in te vullen en te tekenen. o Ga na hoe je het best op de afgesproken plaats kunt komen en hoeveel reistijd dat vraagt. o Zorg dat je er op het afgesproken tijdstip bent. 15

16 5. Het kennismakingsgesprek. Meld je bij de receptie op de afgesproken plaats en vraag naar de contactpersoon voor de maatschappelijke stage. Ik heb een afspraak met. [naam stagebegeleider].. over een maatschappelijke stage. Is hij/zij al aanwezig? Wacht tot je wordt opgehaald of doorgestuurd. Geef de stagebegeleider een hand en stel jezelf voor. Ik ben. [je naam].. van de. [naam school.. ] en ik kom voor het kennismakingsgesprek over de maatschappelijke stage. Tijdens het gesprek: Luister goed naar wat er over de stage gezegd wordt en zorg dat je pen en papier bij je hebt om eventueel belangrijke dingen op te schrijven. Denk aan: o Wat wordt er van jou verwacht? o Kun je hier aan voldoen? o Welke verwachtingen/leerwensen heb je zelf? o Kan de stageplaats hier aan voldoen? o Maak afspraken over dagen, tijdstippen en data waarop je de stage gaat uitvoeren. o Vraag of er kledingvoorschriften en veiligheidsvoorschriften zijn. o Vul samen de stageovereenkomst in (in tweevoud). o Vraag of er nog tijd is voor een korte rondleiding o Neem afscheid en bedank voor de mogelijkheid die je geboden wordt om hier stage te lopen. Evaluatie kennismakingsgesprek: Met wie had je het eerste gesprek? Waar vond dit gesprek plaats? Hoelang duurde dit gesprek? Wat vroeg de stagebegeleider aan jou? 16

17 Hoe voelde jij je tijdens dit gesprek? Wat verwacht het bedrijf/de instelling van jou tijdens de stage? Welke afspraken zijn er gemaakt? Werktijden a. aanvangstijd b. pauze(s) c. eindtijd Veiligheid a. bedrijfskleding b. geheimhouding c. overige Verdere afspraken: 6. Laat een stagecontract bij de stageplaats. De andere getekende stageovereenkomst lever je in bij de stagecoördinator op je school. 17

18 Stagecontract, Maatschappelijke Stage Valkenburgerweg AT HEERLEN Naam stagiair: Adres: Postcode/plaats: Telefoon: Naam schoolbegeleider: Klas: V4 Naam organisatie: Adres: Postcode/plaats: Telefoon: 1 Omschrijving van de werkzaamheden: Van de stagiair wordt verwacht dat hij/zij de volgende werkzaamheden zal verrichten: 2 De werkzaamheden vinden op de volgende dagen en uren plaats: 3 De werkzaamheden vinden plaats op de volgende locatie(s): Adres: Postcode: Plaats: 18

19 Telefoon: 2 Contactpersoon bij de organisatie is: Dhr./mevr.: Telefoonnummer: - 06-nummer: 06-3 Verzekeringen: De leerlingen zijn door het Sintermeertencollege verzekerd tegen aansprakelijkheid en ongevallen. 4 Overige afspraken: De stagiair heeft de volgende richtlijnen ontvangen en met hem/ haar zijn de volgende afspraken gemaakt: De stagiair en de contactpersoon van de organisatie gaan akkoord met de afspraken zoals hierboven omschreven. 5 De leerling krijgt de onkosten die hij/zij maakt niet vergoed door de organisatie. 6 In geval van verhindering (ziekte, vakantie) van de leerling zal hij/zij tijdig de organisatie en school op de hoogte brengen. 7 In geval van geschillen tussen de leerling en maatschappelijke organisatie, zullen betrokkenen in eerste instantie in onderling overleg proberen de kwestie op te lossen. Leidt onderling overleg niet tot een bevredigende oplossing, dan wordt het geschil voorgelegd aan de school. Plaats: Datum: Namens de organisatie: De stagiair (leerling), De schoolbegeleider, (naam) (naam) (naam).. Handtekening: Handtekening: Handtekening:

20 Stagecontract, Maatschappelijke Stage Valkenburgerweg AT HEERLEN Naam stagiair: Adres: Postcode/plaats: Telefoon: Naam schoolbegeleider: Klas: V4 Naam organisatie: Adres: Postcode/plaats: Telefoon: 1. Omschrijving van de werkzaamheden: Van de stagiair wordt verwacht dat hij/zij de volgende werkzaamheden zal verrichten: 2. De werkzaamheden vinden op de volgende dagen en uren plaats: 3. De werkzaamheden vinden plaats op de volgende locatie(s): Adres: Postcode: Telefoon: Plaats: 20

21 4. Contactpersoon bij de organisatie is: Dhr./mevr.: Telefoonnummer: - 06-nummer: Verzekeringen: De leerlingen zijn door het Sintermeertencollege verzekerd tegen aansprakelijkheid en ongevallen. 6. Overige afspraken: De stagiair heeft de volgende richtlijnen ontvangen en met hem/ haar zijn de volgende afspraken gemaakt: De stagiair en de contactpersoon van de organisatie gaan akkoord met de afspraken zoals hierboven omschreven. 7. De leerling krijgt de onkosten die hij/zij maakt niet vergoed door de organisatie. 8. In geval van verhindering (ziekte, vakantie) van de leerling zal hij/zij tijdig de organisatie en school op de hoogte brengen. 9. In geval van geschillen tussen de leerling en maatschappelijke organisatie, zullen betrokkenen in eerste instantie in onderling overleg proberen de kwestie op te lossen. Leidt onderling overleg niet tot een bevredigende oplossing, dan wordt het geschil voorgelegd aan de school. Plaats: Datum: Namens de organisatie: De stagiair (leerling), De schoolbegeleider, (naam) (naam) (naam).. Handtekening: Handtekening: Handtekening:

22 Stagemomenten Datum Tijd (start einde) Omschrijving 22

23 Aftekenlijst uren maatschappelijke stage Van t/m 20 Aantal uren: Naam organisatie: Naam begeleider: Paraaf begeleider: Stempel (als de organisatie die heeft): Van t/m 20 Aantal uren: Naam organisatie: Naam begeleider: Paraaf begeleider: Stempel (als de organisatie die heeft): Van t/m 20 Aantal uren: Naam organisatie: Naam begeleider: Paraaf begeleider: Stempel (als de organisatie die heeft): 23

24 Van t/m 20 Aantal uren: Naam organisatie: Naam begeleider: Paraaf begeleider: Stempel (als de organisatie die heeft): Van t/m 20 Aantal uren: Naam organisatie: Naam begeleider: Paraaf begeleider: Stempel (als de organisatie die heeft): Van t/m 20 Aantal uren: Naam organisatie: Naam begeleider: Paraaf begeleider: Stempel (als de organisatie die heeft): 24

25 Organisatie onderzoek Voer een onderzoek uit naar de organisatie waar je stage gaat lopen. Geef een beschrijving van de organisatie:wat is het doel van de organisatie, wanneer is deze opgericht, hoeveel mensen werken er, hoeveel daarvan zijn vrijwilliger, zijn ze laatst nog in het nieuws geweest etc. Vertel hoe je aan die gegevens gekomen bent. Voeg deze gegevens toe als bijlage bij dit werkboekje. Verwachtingen Ten aanzien van de stage heb je vast een heleboel verwachtingen. Het is goed om deze van te voren te uiten, zodat je later kunt zien of ze zijn uitgekomen. Hieronder heb je de ruimte om je verwachtingen te noteren. Deze verwachtingen kunnen over alles gaan. Bijvoorbeeld: wat je gaat doen, wie je gaat ontmoeten, of het zwaar zal zijn, of je het leuk gaat vinden, wat je gaat leren etc. Let op, verwachtingen zijn altijd heel persoonlijk. 25

26 Interview Tijdens de stage houd je een interview met iemand van de organisatie over het vrijwilligerswerk of over de organisatie waar hij/zij dat uitvoert. Bedenk van tevoren tien vragen voor een interview met een vrijwilliger van de organisatie waar jij stage loopt. Let op. Als je het interview wilt houden, vraag dan van te voren toestemming en vraag wanneer het uitkomt! Voer het interview uit, verwerk het, vertel met wie je het interview gehouden hebt en voeg het toe aan je werkboekje. Bereid hieronder het interview voor: 26

27 Tips voor het interview Doel Houd bij het voorbereiden van het interview het doel van het interview goed voor ogen. Wat wil je nu eigenlijk weten als het interview afgelopen is en welke vragen passen daarbij? Welke vragen zorgen ervoor dat jij uiteindelijk weet wat je wil weten? Vragen Als je vragen aan iemand stelt om achter bepaalde zaken te komen of om informatie te vergaren, moet je de juiste vragen stellen. Gesloten vragen: dit zijn vragen die iemand makkelijk kan beantwoorden, bijv. met 'ja', 'nee', 'geen', 'veel' etc. Voorbeelden: Heeft u kinderen? Doet u vrijwilligerswerk? Vindt u vrijwilligerswerk leuk? Door deze vragen krijg je dan maar weinig informatie van iemand. Open vragen: dit zijn vragen waarbij iemand over het antwoord langer na moet denken. je krijgt dan veel informatie. Voorbeelden: Waarom bent u vrijwilligerswerk gaan doen? Wat betekent vrijwilligerswerk voor u? Doorvragen: je gaat door met vragen als je over het antwoord niet helemaal tevreden bent of als je gewoon meer wilt weten. Je kan dan dieper op het onderwerp ingaan. Doorvragen levert nog meer informatie op. Voorbeelden: Open vraag: Waarom bent u vrijwilligerswerk gaan doen? Antwoord: Ik had veel tijd over en toen ben ik op zoek gegaan naar een activiteit en dat werd vrijwilligerswerk. Je weet dan wel iets maar die persoon had ook een andere bezigheid kunnen kiezen voor zijn/haar vrije tijd. Dus ga je doorvragen: Wat was dan de reden om voor vrijwilligerswerk te kiezen en niet voor iets anders? Doorvraagvragen kun je voorbereiden maar kunnen ook tijdens het interview opkomen. Door goed te luisteren tijdens het interview komen ze vanzelf naar boven. Algemeen Als je een interview met iemand houdt, moet je dat goed plannen. Niet iedereen heeft zomaar tijd om dat te doen. Vraag het dus van te voren en maak een afspraak. Tijdens een interview moet je goed luisteren, maar je moet ook vragen stellen, om dit makkelijker te laten verlopen is het misschien een idee om het interview op te nemen, zodat je het later kan uitwerken. Het uitwerken van het interview kan per vraag maar je kunt er ook één verhaal van maken. Als je het interview wilt filmen, moet je daar van te voren toestemming voor vragen aan de geïnterviewde. 27

28 Stagelogboek Dag 1 Datum: Dit heb ik vandaag gedaan: De volgende dingen waren voor mij nieuw: Aan deze competenties heb ik vandaag gewerkt: De komende periode (18 uur) zou ik graag meer aandacht willen besteden aan: Vandaag ging het volgende minder goed: 28

29 Stagelogboek na 18 uur stage: Datum: Dit heb ik de afgelopen tijd gedaan: De volgende dingen waren voor mij nieuw: Aan deze competenties heb ik vooral gewerkt: De komende periode (18 uur) zou ik graag meer aandacht willen besteden aan: Deze periode ging het volgende minder goed: 29

30 Stagelogboek na 36 uur stage: Datum: Dit heb ik de afgelopen tijd gedaan: De volgende dingen waren voor mij nieuw: Aan deze competenties heb ik vooral gewerkt: De komende periode (18 uur) zou ik graag meer aandacht willen besteden aan: Deze periode ging het volgende minder goed: 30

31 Stagelogboek na 54 uur stage: Datum: Dit heb ik de afgelopen tijd gedaan: De volgende dingen waren voor mij nieuw: Aan deze competenties heb ik vooral gewerkt: De komende periode (18 uur) zou ik graag meer aandacht willen besteden aan: Deze periode ging het volgende minder goed: 31

32 Stagelogboek na 72 uur stage: Datum: Dit heb ik de afgelopen tijd gedaan: De volgende dingen waren voor mij nieuw: Aan deze competenties heb ik vooral gewerkt: Deze periode ging het volgende minder goed: 32

33 Eind - evaluatieformulier voor de stagebegeleider/begeleidster Zou u zo vriendelijk willen zijn om dit formulier op het einde van de stage te willen invullen? Aan de hand van deze gegevens, het (eventuele) bezoek van de schoolbegeleider en het ingevulde werkboekje zal een eindevaluatie plaatsvinden tussen stagiair en schoolbegeleider. Naam leerling: Stageplaats: Naam stage begeleider/begeleidster: Datum: 1= onvoldoende 2 = matig 3 = voldoende 4 = goed 5 = uitstekend 1. Samenwerken Houdt rekening met anderen Kan goed samenwerken Helpt, indien nodig collega s Aanvaardt (bege-)leiding Kan omgaan met kritiek 2. Opkomen voor jezelf Eigen mening durven geven nee durven zeggen Vragen durven stellen 3. Verantwoordelijkheid nemen Uitleggen waarom je dingen doet Inzicht hebben in eigen kunnen Aanwijzingen leiden tot de gewenste verandering 4. Werken in een rol Komt op tijd Houdt zich aan de afspraken Denkt mee Maakt het werk af Toont zich verantwoordelijk voor het werk Geeft afwezigheid tijdig door* *indien niet van toepassing:open laten 5. Iets organiseren Idee in de praktijk uitvoeren Initiatief nemen 33

34 6. Zorgen voor je omgeving Is verzorgd (kleding, persoonlijke verzorging) Zorgt voor anderen Ruimt op 7. Anderen helpen Kan zich verplaatsen in de ander Doet wat hij/zij belooft Ziet zelf ook welk werk gedaan moet worden 8. Op welk gebied moet/kan de leerling zich nog (verder) ontwikkelen? 9. Op welk gebied heeft de leerling de belangrijkste positieve ontwikkeling doorgemaakt? Plaats: Handtekening stagebegeleider: 34

35 Beoordeling Maatschappelijke Stage Naam: Klas: Stageplaats: Te beoordelen onderdelen: Max. Behaald Zelf regelen van een stageplaats 5 Voorbereiding maatschappelijke stage Ik ben geweldig 2 Competenties 3 Mijn POP 5 Evaluatie POP 3 Ondertekend stagecontract 2 Organisatie onderzoek Beschrijving van de organisatie 5 Verwachtingen 5 Interview Voorbereiding interview 2 Verslag/verwerking interview 3 Stagelogboek Compleet en uitgebreid ingevuld 15 Evaluatie Eind-evaluatie door stagebegeleider 35 Eind-evaluatie door schoolbegeleider, met leerling 5 Verzorging Verzorging eindverslag/werkstuk/foto s 10 Totaal aantal te behalen punten is 100 Eindresultaat: Handtekening leerling: Handtekening schoolbegeleider: 35

MaS-werkboek. 3 en 4 VMBO-T. Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor T3: Mentor T4:

MaS-werkboek. 3 en 4 VMBO-T. Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor T3: Mentor T4: MaS-werkboek 3 en 4 VMBO-T Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor T3: Mentor T4: 1 Namen, adressen en inloggegevens Leerling Naam leerling: Klas: Adres: Postcode/plaats: Geb. datum: Telefoon van ouder/verzorger:

Nadere informatie

MaS-werkboek V4 2010-2011. Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor V4: Mentor V5:

MaS-werkboek V4 2010-2011. Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor V4: Mentor V5: MaS-werkboek V4 2010-2011 Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor V4: Mentor V5: 1 Namen, adressen en inloggegevens Leerling Naam leerling: Klas: Adres: Postcode/plaats: Geb. datum: Telefoon van ouder/verzorger:

Nadere informatie

MaS-werkboek. 3 en 4 VMBO-T. Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor T3: Mentor T4:

MaS-werkboek. 3 en 4 VMBO-T. Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor T3: Mentor T4: MaS-werkboek 3 en 4 VMBO-T Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor T3: Mentor T4: Namen, adressen en inloggegevens Leerling Naam leerling: Klas: Adres: Postcode/plaats: Geb. datum: Telefoon van ouder/verzorger:

Nadere informatie

Wat ga jij doen? Naam leerling..klas.

Wat ga jij doen? Naam leerling..klas. Wat ga jij doen? Naam leerling..klas. VOORBEELDEN? Om je een paar ideeën te geven zie je hieronder een aantal leuke klussen staan die je alleen of samen met klasgenootjes zou kunnen uitvoeren. 1. Ga wandelen

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE Van -------------------------------------------------------------------------- Klas -------------------------------------------------------------------------- School

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 1. zoek een stageplek a. via de stagemarkt begin oktober in de aula. b. Eigen stage Stageboek 2. maak een afspraak met je stagebegeleider. Denk aan je stage contract MAATSCHAPPELIJKE STAGE Havo-4 van:

Nadere informatie

Handleiding maatschappelijke stage

Handleiding maatschappelijke stage Handleiding maatschappelijke stage Christiaan Huygens College Broodberglaan Voorwoord Het 3e jaar ga je een maatschappelijke stage lopen. Dat is een andere stage dan de arbeidsoriëntatie stage, waar je

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage Klas: Mentor: Stageboek Naam: 2 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! In dit informatieboekje staat (bijna) alles wat je moet weten over de maatschappelijke stage. Bewaar het goed,

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Contact leggen. Wanneer en met wie heb je contact gehad met de organisatie? Vul de datum in en de naam/namen van de persoon/personen:

Contact leggen. Wanneer en met wie heb je contact gehad met de organisatie? Vul de datum in en de naam/namen van de persoon/personen: Contact leggen Voordat je begint, heb je contact gelegd met de stageorganisatie waar je gaat stagelopen. Op het onderstaande formulier vul je daarover de vragen in: Wanneer en met wie heb je contact gehad

Nadere informatie

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas:

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: Waarom een stageperiode Het vmbo-onderwijs bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het MBO. In dat kader wordt er voor de leerlingen van 3 mavo in maart 2016

Nadere informatie

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 11 21 april 2016 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 INLEIDING Van 11 tot en met 21 april 2016 ga jij 9 dagen stage lopen.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

Welkom bij de Maatschappelijke Stage!

Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Welkom bij de Maatschappelijke Stage! In dit informatieboekje staat (bijna) alles wat je moet weten over de maatschappelijke stage. Bewaar het goed want naast de informatie bevat het ook een stagecontract,

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V Op zoek naar een maatschappelijke stage die bij jou past? Dat is heel makkelijk. Je kiest wat jij leuk vindt en doet daarmee meteen iets goeds

Nadere informatie

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van:

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 14 24 april 2014 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 Inleiding Van 14 tot en met 24 april 2014 ga jij 7 dagen stage lopen.

Nadere informatie

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE Maatschappelijke Stage 2013-2014 Naam: Klas: Inhoud Informatie voor de stagebegeleider van de stageplek. Blz 3 Informatie voor de leerling: het vinden van een stageplek. Blz

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Layout Heinny Jansen - ibooks Author. StageGids MaS

Layout Heinny Jansen - ibooks Author. StageGids MaS MaS StageGids Mw. I. de Vries is de stagecoördinator van RSG Slingerbos Levant en contactpersoon voor zowel locatie Slingerbos Hoofdstuk 1 als locatie Levant. Zij verzorgt de voorlichting, denkt mee bij

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren!

maandag 11 mei inleveren! maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... Stageboek 2015 1 Gegevens Leerling Naam -------------------------------------------------------------------------------------- Adres Postcode Woonplaats

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE Deze formulieren zijn een onderdeel van de leerlingengids, en bestaat uit de volgende onderdelen: Eigen vacatureformulier/ handleiding keiindemaatschappij Stage overeenkomst

Nadere informatie

LINT STAGEBOEK VAN ZORG EN WELZIJN

LINT STAGEBOEK VAN ZORG EN WELZIJN LINT STAGEBOEK 2013-2014 VAN ZORG EN WELZIJN Gegevens Leerling Naam -------------------- Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling / leerweg School Naam schoolbegeleider E. Venema adres

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 015-016 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contactpersoon Zwin College, mevr. H. Roodbeen 0117-454555,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage urenoverzicht

Maatschappelijke Stage urenoverzicht Maatschappelijke Stage urenoverzicht Naam leerling Leerjaar : : Begindatum Einddatum Organisatie waar je stage hebt gelopen Totaal uren Totaal aantal uren dat je maatschappelijke stage hebt gelopen: Evaluatie

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE MAATSCHAPPELIJKE STAGE HET BETERE WERK! logboek havo-3 / vwo-3 2010-2011 Comenius College Lijstersingel 18 Naam : Klas : 1 motto: leren van jezelf, leren met elkaar en leren in de wereld 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Portfolio Maatschappelijke stage 3 VMBO. openbare scholengemeenschap Nieuw Zuid

Portfolio Maatschappelijke stage 3 VMBO. openbare scholengemeenschap Nieuw Zuid Portfolio Maatschappelijke stage 3 VMBO openbare scholengemeenschap Nieuw Zuid Locatie Nachtegaalplein februari 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Inleiding en Verantwoording porfolio Hoofdstuk 2 - Voorafgaand

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

www.keiinde maatschappij.nl

www.keiinde maatschappij.nl LOGBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE www.keiinde maatschappij.nl Inleiding Wat is het verschil tussen stagelopen en maatschappelijke stage? Een gewone stage bereidt je voor op een beroep of beroepskeuze. Maatschappelijke

Nadere informatie

LINT STAGEBOEK VAN Techniek. Neem dan op een leuke manier afscheid van je stage plaats en bedank je collega s en stagebegeleider (s )

LINT STAGEBOEK VAN Techniek. Neem dan op een leuke manier afscheid van je stage plaats en bedank je collega s en stagebegeleider (s ) LINT STAGEBOEK VAN Techniek Deel 2 inleveren op maandag 24 maart! Je laatste stage dag is vrijdag 28 maart! Neem dan op een leuke manier afscheid van je stage plaats en bedank je collega s en stagebegeleider

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College. Schooljaar 2012-2013 1 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE Zomer MaS MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 2017-2018 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon van de Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contact Zwin-College; 0117-454555

Nadere informatie

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO STELLA MARIS COLLEGE 4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO 2013-2014 BEROEPSSTAGE NAAM: KLAS: MENTOR SCHOOL: EXTERN BEGELEIDER: Dit stage rapport wordt digitaal bewerkt en aangeleverd. Algemene informatie voor de leerlingen

Nadere informatie

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN WAAROM DIT BOEKJE? 1. Denk jij, na het lezen van deze bladzijde dat dit boekje nuttig voor jou kan zijn? a. Ja,.. b. Nee, want c. Dat weet ik nog niet, omdat 2. Wat hoop jij na

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage Informatie voor leerlingen van het dr. Aletta Jacobs College 0 Maatschappelijke Stage! Sinds 2011 nemen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs deel aan de Maatschappelijke Stage

Nadere informatie

STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven. Klas :

STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven. Klas : STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven Naam : Klas : Pleincollege Nuenen Novalis College Sportlaan 8 Sterrenlaan 16 5670 AA Nuenen 5631 KA

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3:

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3: Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege 12 t/m 16 oktober 2015 Naam: Klas 3: DIT STAGEVERSLAG IS VAN Naam Emailadres Telefoon Klas MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie Soort bedrijf Adres Plaats

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

STAGEBOEKJE 2016 / 2017

STAGEBOEKJE 2016 / 2017 STAGEBOEKJE 2016 / 2017 Naam: Klas: Bedrijf / Instelling: 1 Dit stageboekje is voor jou gemaakt. Aan de hand van een logboek en een aantal opdrachten hopen we dat je zoveel mogelijk van je stage kunt leren.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING 2017 2018 / 4 VMBO-TL TITEL: NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED DEADLINE INLEVEREN PROFIELWERKSTUK 23 MAART 2018

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 3 VMBO 2016-2017 Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 15 mei t/m 19 mei Inhoud Tijdpad/stappenplan VMBO klas

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGEBOEKJE NAAM: KLAS: ZWIN COLLEGE OOSTBURG. Schooljaar: Stagedocent: Telefoonnummer school:

MAATSCHAPPELIJKE STAGEBOEKJE NAAM: KLAS: ZWIN COLLEGE OOSTBURG. Schooljaar: Stagedocent: Telefoonnummer school: Wat doe jij voor een ander? ZWIN COLLEGE OOSTBURG MAATSCHAPPELIJKE STAGEBOEKJE NAAM: KLAS: Schooljaar: Stagedocent: Telefoonnummer school: 0117-454555 Wat doe jij voor een ander? Je bent een geweldige

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College en CSG Rehoboth. Schooljaar 2011 2012 2 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN 2016 2017 / 4 VMBO-TL Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk INHOUDSOPGAVE INLEIDING pagina 1 TITEL pagina 2 SNUFFELSTAGE pagina

Nadere informatie

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult.

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Stageverslag Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Tijdens je stage heb je nieuwe dingen geleerd en ervaring opgedaan. Noem er tenminste vijf:

Nadere informatie

STAGE. Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs

STAGE. Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs STAGE 2015 2016 Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Uw zoon /dochter/pupil begint na de zomervakantie in de derde klas. Dat

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van het CSG Rehoboth. Schooljaar 2011-2012 Welkom bij de maatschappelijke stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de maatschappelijke

Nadere informatie

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker 2010-2011 Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker Dit stage boek is van: Naam:..Klas. E-mail.. Maatschappelijke stage 1 Inleiding Onze maatschappij draait om meer dan alleen werken voor de centen.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015 WAT GA JE DOEN? De maatschappelijke stage is een stage waarin jij vrijwilligerswerk gaat doen. Dat vrijwilligerswerk kan er op heel veel verschillende manieren uitzien.

Nadere informatie

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Voorwaarden voor erkenning stageplaats...4 Gang van zaken en regelgeving...4 Veelgestelde vragen...6 Belangrijke

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2014-2015. VWO 5 en HAVO 4

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2014-2015. VWO 5 en HAVO 4 Maatschappelijke Stage Stageboekje schooljaar 2014-2015 VWO 5 en HAVO 4 Naam: Klas: Organisatie: Inhoud Hoe ga je te werk VOOR/ TIJDENS/ NA je maatschappelijke stage 3/4 Organisatiestructuur 5 Dagverslagen

Nadere informatie

MaS Instructie Stagerage

MaS Instructie Stagerage Hieronder vind je een uitgebreide instructie voor de website Stagerage. Stap 1: Inloggen en aanmelden: 1. Ga naar de website van MaS Gennep: www.masgennep.nl. Op deze site vind je een link naar Stagerage:

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke Stage

Draaiboek Maatschappelijke Stage Draaiboek Maatschappelijke Stage M. Vermeulen Pagina 1 13-1-2012 Inhoudsopgave Visie... 3 Plan van invoering... 3 Betrokkenen... 5 Communicatie... 5 Documenten... 6 Werkwijze... 7 Leerjaar 1... 7 Leerjaar

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht

Nadere informatie

Werkboek Buitenschoolsleren Het Buurthuis. Wat ga ik doen?

Werkboek Buitenschoolsleren Het Buurthuis. Wat ga ik doen? Werkboek Buitenschoolsleren Het Buurthuis Wat ga ik doen? Zorg en Welzijn Leerjaar 3 en 4 Inhoudsopgave Op stage gaan, hoe doe je dat?... 2 Inleiding... 3 Voorbereiding buitenschoolsleren... 4 Over welke

Nadere informatie

XPP: Expo personal project. Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid

XPP: Expo personal project. Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid XPP: Expo personal project Doel Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid Route Eigen verantwoordelijkheden Duidelijk resultaat voor leerling

Nadere informatie

Klas 10 STAGE 2013/2014

Klas 10 STAGE 2013/2014 Klas 10 STAGE 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij : Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan

Nadere informatie

LOB. Stagewerkboek Loopbaan oriëntatie en-begeleiding(lob) Wie kan mij daarbij helpen? Wat kan ik? Hoe kan ik dat doen? Waar kan ik dat doen?

LOB. Stagewerkboek Loopbaan oriëntatie en-begeleiding(lob) Wie kan mij daarbij helpen? Wat kan ik? Hoe kan ik dat doen? Waar kan ik dat doen? Stagewerkboek Loopbaan oriëntatie en-begeleiding(lob) Wie kan mij daarbij helpen? Wat kan ik? Hoe kan ik dat doen? LOB Waar kan ik dat doen? Wat wil ik? Naam: Klas: DIT STAGEWERKBOEK IS VAN Naam: Adres:

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2012-2013. Havo 4 en VWO 5

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2012-2013. Havo 4 en VWO 5 Maatschappelijke Stage Stageboekje schooljaar 2012-2013 Havo 4 en VWO 5 Naam: Klas: Stageplaats: Inhoud Hoe ga je te werk VOOR/ TIJDENS/ NA je maatschappelijke stage 3 Organisatiebeschrijving 6 Dagverslagen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 1 GEGEVENS VAN DE LEERLING... 3 DOEL VAN DE STAGE... 4 INSTRUCTIE... 5 AFSPRAKEN... 6 AANWEZIGHEIDSFORMULIER WEEK 1...

INHOUDSOPGAVE... 1 GEGEVENS VAN DE LEERLING... 3 DOEL VAN DE STAGE... 4 INSTRUCTIE... 5 AFSPRAKEN... 6 AANWEZIGHEIDSFORMULIER WEEK 1... 2015-2016 Naam: Klas:.... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 GEGEVENS VAN DE LEERLING... 3 DOEL VAN DE STAGE... 4 INSTRUCTIE... 5 AFSPRAKEN... 6 AANWEZIGHEIDSFORMULIER WEEK 1... 8 AANWEZIGHEIDSFORMULIER

Nadere informatie

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Naam Klas Mentor Waar loop jij stage? Naam 1 e stagebedrijf Adres Telefoon Stagebegeleider Startdatum stage Einddatum stage Aantal stagedagen

Nadere informatie

t Hooghe Landt LOB-Stage

t Hooghe Landt LOB-Stage t Hooghe Landt LOB-Stage Mavo 3 schooljaar 2016-2017 Beste stageverlener(ster), Hartelijk dank voor het voor het verlenen van een stage aan een leerling. Wij vinden dat het leren in een praktijkgerichte

Nadere informatie

WERKBOEK STAGEWEEK HAEMSTEDE BARGER MAVO DECANAAT H A E M S T E D E - B A R G E R. NL

WERKBOEK STAGEWEEK HAEMSTEDE BARGER MAVO DECANAAT H A E M S T E D E - B A R G E R. NL WERKBOEK STAGEWEEK HAEMSTEDE BARGER MAVO DECANAAT 2016-2017 KE@ H A E M S T E D E - B A R G E R. NL Inhoudsopgave Inleiding In de klas Blz. Blz. Tijdens je stageweek; Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

STAGE Werkboek. Leerjaar 3. Beroepsoriënterende stage Van Maerlantlyceum. Maart 2015

STAGE Werkboek. Leerjaar 3. Beroepsoriënterende stage Van Maerlantlyceum. Maart 2015 STAGE Werkboek Beroepsoriënterende stage Van Maerlantlyceum Maart 2015 Leerjaar 3 Inleiding Nu je stageadres bekend is, willen wij in dit stagewerkboek graag even stilstaan bij de doelstelling van deze

Nadere informatie

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde 1 Inleiding Beste student, De derde stage komt eraan. Je bent natuurlijk goed voorbereid om na het onderwijs op school naar de praktijk te gaan. Je stageperiode duurt

Nadere informatie

Rondleiding collega. Bij deze opdracht toon jij vaardigheden en werkhouding aan door een rondleiding op je stagebedrijf te

Rondleiding collega. Bij deze opdracht toon jij vaardigheden en werkhouding aan door een rondleiding op je stagebedrijf te Rondleiding collega Bij deze opdracht toon jij vaardigheden en werkhouding aan door een rondleiding op je stagebedrijf te verzorgen aan een collega van het stagebedrijf. Jouw stagebegeleider en/of docent

Nadere informatie

Met deze brief informeren wij u over de LOB stage van leerlingen in 3 mavo.

Met deze brief informeren wij u over de LOB stage van leerlingen in 3 mavo. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van 3 mavo Slingerbos Datum : 20 september 2017 Ref.nr. : 02.70/dec.mavo/mau Betreft : stage 3 mavo Slingerbos Geachte ouder(s)/verzorger(s), Met deze brief

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Dit deel gaat over de opdrachten tijdens de stage.

Inkijkexemplaar. Dit deel gaat over de opdrachten tijdens de stage. Dit deel gaat over de opdrachten tijdens de stage. Je kunt een woordenlijst aanleggen. Je kunt een evaluatie invullen. Je weet wat formeel en informeel betekent. Je kunt een interview op je stageplaats

Nadere informatie

Naam:. Woonplaats: Telefoon: Naam organisatie: Plaats: E-mail:. Functie:. Telefoonnummer:...

Naam:. Woonplaats: Telefoon: Naam organisatie: Plaats: E-mail:. Functie:. Telefoonnummer:... ALGEMEEN DIT STAGEBOEK IS VAN Naam: Adres: Woonplaats: Telefoon: Klas:.. MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie: Adres: Plaats: Telefoon: E-mail:......... MIJN STAGEBEGELEIDER IS Naam:. Functie:. Telefoonnummer:...

Nadere informatie

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen Infosessie stage communicatiewetenschappen Stagecoördinator Eva Koppen stagescomwet@soc.kuleuven.be eva.koppen@soc.kuleuven.be Zoektocht naar een stage: de stagedatabank 2 Stagevacatures 3 Zoektocht naar

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

2. Hoe moet je dit experimentele stagewerkboek gebruiken?

2. Hoe moet je dit experimentele stagewerkboek gebruiken? Inleiding: 1. Voorwoord Voor je ligt het experimentele stagewerkboek voor je stage. Het is een werkboek waarin een aantal aanwijzingen en regels staan waaraan je je tijdens de stage moet houden. Lees ze

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht en de presentatiemiddag

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties

Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties Woerden, juli 2014 Auteur: Iris Meijerink Welzijn Woerden Rembrandtlaan 2 ǀ 3443 EG Woerden ǀ T 0348 421101 ǀ E i.meijerink@welzijnwoerden.nl

Nadere informatie

Maatschappelijke stage. 3 VMBO t/g KLAS:.. NAAM:.

Maatschappelijke stage. 3 VMBO t/g KLAS:.. NAAM:. 3 VMBO t/g KLAS:.. NAAM:. In ons land worden veel activiteiten gedaan door mensen zonder dat ze er voor betaald worden. Denk maar eens aan de voetbaltrainer of de zwemhulp voor gehandicapten. Zaken die

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 3 VMBO 2016-2017 Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 15 mei t/m 19 mei Inhoud Tijdpad/stappenplan VMBO klas

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Informatie stage 3. Begeleiding a. Mail b. 2 contactpersonen op school Benodigdheden: (bijlagen) - Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Naam: Stageplek: Klas:

Naam: Stageplek: Klas: Naam: Stageplek: Klas: Inhoudsopgave Naam stagebegeleider Telefoonnummer stagebegeleider Mailadres stagebegeleider Adres stage bedrijf Naam stagebegeleider (als er 2 zijn) Telefoonnummer stagebegeleider

Nadere informatie

Waarom dit boekje? Begeleiding. Informatie. Stagedocent. Toekomst. Stageplek

Waarom dit boekje? Begeleiding. Informatie. Stagedocent. Toekomst. Stageplek Waarom dit boekje? Tijdens je opleiding ga je op stage. Je kunt op veel plekken stage lopen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een stage in de keuken of in een winkel. Of voor een stage in de bouw of in

Nadere informatie

Werkboek Buitenschoolsleren De Voedingsdienst. Wat ga ik doen? Zorg en Welzijn

Werkboek Buitenschoolsleren De Voedingsdienst. Wat ga ik doen? Zorg en Welzijn Werkboek Buitenschoolsleren De Voedingsdienst Wat ga ik doen? Zorg en Welzijn Leerjaar 3 en 4 Inhoudsopgave Op stage gaan, hoe doe je dat?... 2 Inleiding... 3 Voorbereiding buitenschoolsleren... 4 Over

Nadere informatie