MaS-werkboek. 3 en 4 VMBO-T. Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor T3: Mentor T4:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MaS-werkboek. 3 en 4 VMBO-T. Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor T3: Mentor T4:"

Transcriptie

1 MaS-werkboek 3 en 4 VMBO-T Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor T3: Mentor T4:

2 Namen, adressen en inloggegevens Leerling Naam leerling: Klas: Adres: Postcode/plaats: Geb. datum: Telefoon van ouder/verzorger: Mobiel telefoon van leerling: School- adres: Privé- adres: School en begeleider Naam: Sintermeertencollege Adres: Valkenburgerweg 219 Postcode/plaats: 6419 AT Heerlen Telefoon: Naam schoolbegeleider: Telefoon schoolbegeleider privé: School- adres: Stage adres Naam: Adres: Postcode/plaats: Telefoon: Stagebegeleider: Telefoon privé: adres stage: Stage adres 2 Naam: Adres: Postcode/plaats: Telefoon: Stagebegeleider: Telefoon privé: adres stage: Inloggegevens Inloggen masparkstad met BSN-nummer: Wachtwoord masparkstad: Inlogcode Codename Future Gewijzigd wachtwoord: 1

3 Maatschappelijke stageovereenkomst School: Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Contactpersoon School-stagebegeleider Stagegever: Adres Stageadres Postcode en plaats Telefoonnummer Contactpersoon Stagebegeleider Leerling: Klas Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Geboortedatum GSM Komen overeen dat de leerling van. tot een maatschappelijke stage loopt onder de op deze en aan de achterkant van deze pagina opgenomen voorwaarden. Partijen hebben ieder een exemplaar van deze overeenkomst ontvangen. Totaal te besteden uren: Hoofdwerkzaamheden: De leerling verklaart dat hij geen fysieke of psychische gebreken heeft die de uitvoering van de leeractiviteiten en werkzaamheden onmogelijk maken of die anderszins een behoorlijke uitvoering van die activiteiten in de weg staan... De school. De stagegever De leerling. De wettelijk vertegenwoordiger 2

4 Artikel 1 De stagegever 1. De stagegever stelt de leerling in staat de activiteiten in het kader van de maatschappelijke stage te verrichten. 2. De stagegever zorgt voor een veilige omgeving, in de ruime zin van het woord, zowel fysiek als sociaal. De Arbeidstijden-, Arbowet- en regelgeving met betrekking tot de regels van kinder- en jeugdarbeid worden daarbij in acht genomen. Hij wijst de leerling op specifieke gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met de werkzaamheden als gevolg van een gebrek aan werkervaring, het niet goed kunnen inschatten van gevaren en het niet voltooid zijn van de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de leerling. Voorlichting en deskundig toezicht zijn altijd noodzakelijk. 3. De stagegever wijst een stagebegeleider aan en zorgt voor een gericht inwerkprogramma. De stagebegeleider ziet toe op het zo goed mogelijk realiseren van het doel van de maatschappelijke stage en geeft een beoordeling van de leerling. Het doel van de maatschappelijke stage is om de leerling tijdens zijn schooltijd kennis te laten maken met de samenleving en daar een onbetaalde bijdrage aan te leveren. 4. De stagegever laat de stagedocent en de onderwijsinspecteur toe op de stageplaats voor zover dat redelijkerwijs nodig is. 5. De stagegever is bekend met de schoolvakanties en geplande lesvrije dagen van de leerling en neemt die in acht. Artikel 2 De leerling en stagedocent 1. De leerling maakt vooraf kennis met de stagegever door middel van een sollicitatie- of kennismakingsgesprek. De leerling maakt zelf telefonisch een afspraak. 2. De leerling volgt de aanwijzingen van de stagebegeleider op. De leerling is verplicht de bij de stagegever in het belang van orde, veiligheid, gezondheid en vertrouwelijkheid gegeven regels, voorschriften en aanwijzingen in acht te nemen. 3. Verlof wordt altijd in overleg met de school geregeld. 4. De leerling geeft eigendommen van de stagegever aan het einde van de stage terug. Artikel 3 Stagedocent 1. De school wijst een stagebegeleider aan voor een goede begeleiding van de leerling door de school. 2. De schoolstagebegeleider onderhoudt gedurende de stage regelmatig contact met de stagebegeleider en de leerling. 3. De schooltagebegeleider bezoekt de leerling bij de stagegever en voert een evaluatiegesprek met de leerling. Van het evaluatiegesprek wordt een schriftelijk verslag gemaakt dat de leerling voor akkoord ondertekent. De leerling krijgt een afschrift van dat verslag. Artikel 4 Verzuim Bij ziekte of afwezigheid door een dringende reden, en in geval van hervatting na ziekte of na afwezigheid, informeert de leerling de stagegever en de schoolstagebegeleider die dag vóór uur van zijn af- en weer aanwezigheid. De stagegever informeert de schoolstagebegeleider direct in elk geval van verzuim van de leerling. Artikel 5 Kostenvergoedingen De leerling ontvangt van de stagegever geen vergoeding. Artikel 6 Aansprakelijkheid en verzekeringen De school heeft een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekeringen zijn secundair. Dat wil zeggen dat eerst de verzekering van de (ouders van de) leerling en/of die van de stagegever worden aangesproken en bij geen of onvoldoende dekking pas de verzekering van de school. Artikel 7 Tussentijdse beëindiging van de maatschappelijke stage 1. Tussentijdse beëindiging van de maatschappelijke stage gebeurt bij onderling goedvinden en in ieder geval indien de leerling de school verlaat of van de leerling en/of de school en/of de stagegever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de stage wordt voortgezet. 2. Tussentijdse beëindiging geschiedt steeds pas nadat overleg tussen partijen heeft plaatsgevonden. Artikel 8 Geschillen 1. Bij problemen tijdens de stage neemt de leerling contact op met de stagebegeleider. Bij geschillen tussen de leerling en de stagebegeleider wordt contact opgenomen met de stagedocent. 2. Als de stagebegeleider, de stagedocent en de leerling niet tot een oplossing komen, wordt het probleem voorgelegd aan de school en de stagegever. 3

5 Inhoudsopgave Namen, adressen en inloggegevens... 1 Maatschappelijke stageovereenkomst... 2 Belangrijke data... 5 Opdrachten voor kick-off dinsdag 26 april... 6 Hoe ga je op zoek naar een stageplaats?... 9 Verwachtingen Kwaliteitenspel en Vaardighedenspel Competenties Samenvatting eerste gesprek met schoolbegeleider Stagelogboek Dag Logboek per dag gedurende de hele stage Samenvatting stagelogboek na 30 uur stage Samenvatting afrondingsgesprek met schoolbegeleider Interview opdracht Eindopdracht Maak een presentatie van je stage! Evaluatie voor en door de ouder(s) Aftekenlijst uren maatschappelijke stage Eind - evaluatieformulier voor de stagebegeleider/begeleidster Beoordeling Maatschappelijke Stage door schoolbegeleider Inleiding Je gaat weer op stage! Zoals je wel al gezien en gehoord hebt, gaat het deze keer om een maatschappelijke stage. Een maatschappelijke stage heeft als doel je te laten kennis maken met een, voor jou, onbekende wereld. Je betekent iets voor een ander! Je zet je belangeloos in voor de maatschappij. Tijdens je stage ga je werken aan bepaalde competenties, je wordt je bewust van de vaardigheden die nodig zijn, waar ben je sterk in, waar zou je graag beter in worden? Hierover ga je afspraken maken met je mentor en je schoolbegeleider. Je stage zal 30 uur duren, Hiervoor krijg je een half jaar (eind april 2011 t/m eind oktober 2011) de tijd. Tijdens lessen word je voorbereid op de MaS. In T4 is de stage een PTA-onderdeel en moet voldoende zijn afgerond. Hierbij gebruik je dit MaS-werkboek! Elke leerling krijgt een begeleider vanuit de school (schoolbegeleider). Deze zal je bezoeken tijdens je MaS en twee gesprekken met je voeren. Je indrukken en leermomenten van de MaS verwerk je in een verslag. In de mentorlessen wordt ook aandacht besteed aan deze stage en dit werkboek. Veel plezier met de voorbereidingen en een leerzame stage toegewenst! Caro de Koster [Coördinator Maatschappelijke Stage] 4

6 Belangrijke data Wat? Wanneer? Waarom? Opdrachten Kick-off maken 26 april Een beeld vormen over MaS Voorbereiden stage (o.a. doornemen van dit boekje) April en mei 2011 Zodat je goed voorbereid de stage in gaat! Zoeken van een stageplaats Tussen 26 april en 27 mei 2011 In T4 geen zorgen meer over waar en wanneer je stage gaat lopen. Inleveren stagecontract Zodra je de stage geregeld hebt. Uiterlijk vrijdag 27 mei 2011 Dan weten wij en jij waar je naar toe gaat. Eerste gesprek met begeleider Voorafgaand aan start stage. Ga je goed voorbereid je stage in. Invullen stagelogboek Gedurende de hele stage Zodat wij weten wat je gedaan hebt. Vraag of je foto s mag maken. Deze verwerk je in je verslag. Verslag incl. foto s of filmpje (dit is je presentatie) Tijdens je stage Je gaat in T4 over je stage vertellen. Interview Tijdens stage Belangstelling tonen en informatie verkrijgen. Laten invullen van de eindevaluatie door je stagebegeleider op je stage Op je laatste stagedag. Met deze evaluatie weet je hoe de stagebegeleider jouw stage heeft ervaren (beoordeeld). Je ouder(s) de ouderevaluatie in Na je stage en voor het Wij willen graag weten hoe ze laten vullen Inleveren ingevuld werkboekje bij je schoolbegeleider eindgesprek. Uiterlijk een week voor je eindgesprek (je tweede gesprek). het vonden. Je stage moet voldoende beoordeeld worden Stage klaar Uiterlijk half oktober 2011 Deadline afrondingsgesprek is eind oktober Eindgesprek met schoolbegeleider Voor eind oktober 2011 Tijdens dit gesprek met je schoolbegeleider wordt je MaS officieel afgerond. Het MaSwerkboek wordt doorgenomen en alle evaluaties worden ingevuld. 5

7 Opdrachten voor kick-off dinsdag 26 april 1. Wissel gegevens uit met je schoolbegeleider en vul de blz. Gegevens vooraan in dit boekje zover mogelijk in. Je schoolmail wordt je contactadres. Schrijf je inlogcodes erbij! 2. Maak je schoolmailbox leeg en stuur een eerste mail naar je begeleider zodat je adres bij hem/haar bekend is. 3. Start op en log in. Staan de inloggegevens voor in dit boekje? 4. Doorloop het menu van maak je profiel aan bij Voor leerlingen. Ga vandaag nog niet meteen reageren op vacatures, eerst verkennen wat er allemaal is. 5. Ga naar en doe de ik ben geweldig test. Vul hieronder jouw 3 top matches in: Klik eens op een match in de tabel en beschrijf hieronder wat je interessant lijkt. Wat voor voorbeelden van vrijwilligerswerk worden hier genoemd? 6. Start op en maak de volgende opdrachten. 7. Meld je aan voor de nieuwsbrief met je school- adres. Je krijgt dan komend half jaar de laatste nieuwtjes rondom MaS in Nederland. 8. Omschrijf wat maatschappelijke stage betekent. 6

8 9. Noteer de 6 gouden tips Wat zijn stagebieders? 11. Wat is een stagemakelaar? 12. Welke begeleidingstip vind jij belangrijk? 13. Onderzoek het menu Voor leerlingen en onderzoek de 11 sectoren. Schrijf de voor jou 3 meest aansprekende sectoren op. Schrijf achter elke sector meerdere vb van stageklussen uit deze sector. 14. Bekijk het MaSMagazine, wat vind je de leukste pagina?... Welke informatie vind je hier? Omschrijf het verschil tussen een maatschappelijke stage en een beroepsstage. Zoek onder richtlijnen stageplaatsen. MaS: Beroepsstage: 7

9 16. Onderzoek de landelijke stagebieders en beschrijf 3 interessante aanbieders Bekijk zoveel mogelijk voorbeelden/filmpjes van stages en noem jouw top drie hiervan Zoek de 101 stageklussen voor scholieren en kies er de top 10 uit voor jou Als je zelf iets zou mogen/kunnen verzinnen, wat zou je dan graag als maatschappelijke stage willen gaan doen? 19. Waar kunnen ouders informatie vinden? Beschrijf de weg op de site. 20. Download Criteria stageadres en stageklus en schrijf hieronder de criteria stageadres op. 21. Start op, log in en maak de les IK, JIJ, WIJ en GO. 8

10 Hoe ga je op zoek naar een stageplaats? Je gaat de komende weken op zoek naar een stageplaats. Misschien weet je al lang waar je naar toe wilt of heb je zelfs al contact gehad. Even voor de duidelijkheid hieronder een aantal eisen waaraan de stageplaats moet voldoen: de stage vindt plaats tussen april en eind oktober 2011; je loopt 30 klokuren stage; je mag geen stagevergoeding of salaris ontvangen; je komt in contact met een nieuwe omgeving, een nieuwe ervaring; je betekent iets voor een ander; je zorgt zelf voor vervoer van en naar de stageplaats; op de stageplek heb je een aanspreekpunt: stagebegeleider; je stagebegeleider mag geen directe familie van je zijn; bij een kleine instelling, mag de directie geen directe familie zijn; stagebezoek vanuit school moet mogelijk zijn; de stage kan met woorden of een cijfer beoordeeld worden; INSTRUCTIES VOOR LEERLINGEN BIJ HET CONTACT LEGGEN MET DE STAGEORGANISATIE 1. Via de website kun je rechtstreeks solliciteren op vacatures, je begeleider krijgt dan automatisch een mail om dit goed te keuren. Is dat gebeurd, dan krijgt de instelling bericht en zal contact met je opnemen. 2. Heb je zelf een idee en staat dit idee niet op de website dan moet je eerst je begeleider de stage laten goedkeuren. Hierna neem je zelf pas contact op met de instelling. 3. Maak een afspraak voor het kennismakingsgesprek (live, via mail of telefoon). Zorg dat je weet wie de contactpersoon is, wat zijn of haar functie bij die organisatie is en wat het telefoonnummer is. Zorg voor een goede voorbereiding. Zoek alvast op internet naar nadere informatie, misschien hebben ze een website. Naam contactpersoon Telefoonnummer Website 4. Bel of mail voor een afspraak. Leg kort uit wie je bent, waarom je belt en wat je doel is. Als je niet weet wie de contactpersoon is, vraag dan naar de opleidingscoördinator. Bijvoorbeeld: Goede morgen, u spreekt met [je naam]. Ik ben leerling van de school [naam school].. Ik ben op zoek naar [naam contactpersoon]... Is hij/zij aanwezig? Als de contactpersoon niet aanwezig is, vraag je wanneer je hem/haar wel kunt bereiken. Noteer de datum en het tijdstip in je agenda. Of vraag of je teruggebeld kunt worden. Bedank voor het gesprek en rond af. Datum 1 e keer bellen Datum terugbellen Tijdstip terugbellen Als je de contactpersoon aan de lijn hebt, ga dan verder met het gesprek: 9

11 U spreekt met..[naam].. van de.[naam school]... Ik ben leerling van 3 vmbo-t en op zoek naar een maatschappelijke stageplaats. Leg uit wat een maatschappelijke stage is, hoelang je stage moet lopen en hoe je je voorstelt dat je dit gaat doen. (30 uur in een vakantie of b.v. 2 uur per week en dan 15 weken achter elkaar op een vaste dag). Als de contactpersoon aan geeft dat er mogelijkheden zijn om stage te lopen, maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Ik zou graag met u een afspraak willen maken voor een kennismakingsgesprek om de stage verder te bespreken. Wat zou een goed moment zijn om even op bezoek te komen? Datum Tijdstip Noteer de datum en het tijdstip ook in je agenda! Waar spreken we af? Adres Plaats Zijn er nog dingen die ik mee moet nemen? Noteer die dingen in je agenda. Ik neem zelf een stageovereenkomst mee, zodat we onze afspraken schriftelijk kunnen vastleggen. Rond het gesprek af en herhaal de datum en het tijdstip van de afspraak. Ik kom dus op.[datum en tijdstip en plaats]. naar u toe voor het kennismakingsgesprek. Bedankt en tot dan. 5. Bereid je goed voor op het kennismakingsgesprek. o Wat wil je weten over de organisatie? Ga naar hun website en verdiep je in de organisatie. o Wat wil je weten over de stageactiviteit? o Wat wil je zelf leren en ervaren? Wat zijn je persoonlijke doelen en verwachtingen? o Welke afspraken moeten er gemaakt worden (periode-dag-tijdstippen voor de stage)? o Wanneer ben je wel en niet beschikbaar? Niet tijdens lesuren en niet als je al andere verplichtingen hebt, zoals sporttraining en clubs. o Zorg dat je een stageovereenkomst mee neemt om in te vullen en te tekenen. o Ga na hoe je het best op de afgesproken plaats kunt komen en hoeveel reistijd dat vraagt. o Zorg dat je er op het afgesproken tijdstip bent. 6. Het kennismakingsgesprek. Meld je bij de receptie op de afgesproken plaats en vraag naar de contactpersoon voor de maatschappelijke stage. Ik heb een afspraak met.[naam stagebegeleider].. over een maatschappelijke stage. Is hij/zij al aanwezig? Wacht tot je wordt opgehaald of doorgestuurd. Geef de stagebegeleider een hand en stel jezelf voor. Ik ben.[je naam].. van de.[naam school..] en ik kom voor het kennismakingsgesprek over de maatschappelijke stage. 10

12 Tijdens het gesprek: Luister goed naar wat er over de stage gezegd wordt en zorg dat je pen en papier bij je hebt om eventueel belangrijke dingen op te schrijven. Denk aan: o Wat wordt er van jou verwacht? o Kun je hier aan voldoen? o Welke verwachtingen/leerwensen heb je zelf? o Kan de stageplaats hier aan voldoen? o Maak afspraken over dagen, tijdstippen en data waarop je de stage gaat uitvoeren. o Vraag of er kledingvoorschriften en veiligheidsvoorschriften zijn. o Vul samen de stageovereenkomst in. o Vraag of er nog tijd is voor een korte rondleiding o Neem afscheid en bedank voor de mogelijkheid die je geboden wordt om hier stage te lopen. 7. Vraag vriendelijk of het mogelijk is de stageplaats op de website te zetten. Ze kunnen contact opnemen met vrijwilligersorganisatie Alcander De leerling kan nu via de website meteen solliciteren op deze vacature en de schoolbegeleider krijgt daarvan ook meteen een bericht via de mail. Als de schoolbegeleider de stage goedkeurt kan het proces verder lopen. 8. Evaluatie kennismakingsgesprek: Met wie had je het eerste gesprek? Waar vond dit gesprek plaats? Hoelang duurde dit gesprek? Wat vroeg de stagebegeleider aan jou? Hoe voelde jij je tijdens dit gesprek? Wat verwacht het bedrijf/de instelling van jou tijdens de stage? Werktijden a. aanvangstijd b. pauze(s) c. eindtijd 11

13 Veiligheid a. bedrijfskleding b. geheimhouding c. overige Verdere afspraken: 9. Er zitten twee stagecontract formulieren in dit boekje. Laat één stagecontract bij de stageplaats. De andere getekende stageovereenkomst lever je in bij je begeleider op je school. 12

14 Verwachtingen Ten aanzien van de stage heb je vast een heleboel verwachtingen. Het is goed om deze van te voren te uiten, zodat je later kunt zien of ze zijn uitgekomen. Hieronder heb je de ruimte om je verwachtingen te noteren. Deze verwachtingen kunnen over alles gaan. Bijvoorbeeld: wat je gaat doen, wie je gaat ontmoeten, of het zwaar zal zijn, wat je leuk gaat vinden, wat je niet leuk gaat vinden, wat is er nieuw, wat is al bekend, wanneer ga je aan je presentatie beginnen, wat je gaat leren etc. Let op, verwachtingen zijn altijd heel persoonlijk. Probeer op elke vraag een antwoord te geven. 13

15 Kwaliteitenspel en Vaardighedenspel Iedereen heeft kwaliteiten. De één is attent, de ander is avontuurlijk en weer een ander is heel precies. En zo kan je nog veel meer kwaliteiten hebben: ambitieus, daadkrachtig, nieuwsgierig, nuchter, optimistisch, opgewekt, sportief, spontaan, rustig, handig, enthousiast, stressbestendig, vriendelijk, zelfverzekerd, zorgzaam Als je weet wat jouw kwaliteiten zijn, kun je kijken welke opleidingen en beroepen daarbij passen. Vorm in overleg met je docent een groepje van drie personen. Speel met dit groepje het kwaliteitenspel. Hierna vind je 45 kwaliteitenkaartjes. Leg deze kaartjes voor je, zodat je de kwaliteiten kan zien. N.B. Zit een kwaliteit waar jij goed in bent er niet bij? Schrijf hem dan op één van de lege kaartjes. Het spel gaat als volgt: Eén van jullie drieën begint. Kies drie kaartjes waarvan jij vindt dat ze bij je passen. Leg met een voorbeeld aan de anderen uit waarom je denkt dat je die kwaliteiten hebt. Kies ook twee kwaliteiten die je graag zou willen ontwikkelen. Leg uit waarom je die kwaliteiten graag wilt hebben. Vervolgens kiezen de andere twee groepsleden allebei een kaartje voor jou. Ze leggen met een voorbeeld uit waarom ze vinden dat jij die kwaliteit hebt. Schrijf op de pagina hiernaast welke kwaliteiten je volgens jezelf hebt, welke je wilt ontwikkelen en welke je volgens je groepsgenoten hebt. Daarna is de volgende aan de beurt. Vraag je ouders thuis om nog twee kwaliteiten uit te kiezen die bij jou horen. Vaardighedenspel Een vaardigheid is iets wat je goed kan. Ieder mens heeft allerlei vaardigheden. De één kan goed rekenen. De ander kan goed met mensen omgaan. En weer een ander kan lekker koken. Als je weet welke vaardigheden jij hebt, kun je kijken welke opleidingen en beroepen daarbij passen. Vorm in overleg met je docent een groepje van drie personen. In deze opdracht doe je met dit groepje het vaardighedenspel. Hierna vind je 30 vaardighedenkaartjes. Leg de kaartjes op tafel, zodat je de vaardigheden kan lezen. Misschien zit een vaardigheid waar jij goed in bent er niet bij. Schrijf hem dan op één van de lege kaartjes. Het spel gaat op dezelfde manier als het kwaliteitenspel. Vraag je ouders thuis om nog twee vaardigheden uit te kiezen die bij jou horen. 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 Competenties Aan welke competenties wil je werken? Bij jouw verwachtingen kun je vooraf competenties/vaardigheden bedenken die daarbij nodig of nuttig kunnen zijn en waar jij je iets bij voor kunt stellen. Wat is dat: competentie? Als je straks in een beroep werkzaam bent, dan moet je niet alleen beschikken over inhoudelijke kennis. Je moet bijv. niet alleen weten welk medicijn in een spuit zit die je een patiënt moet toedienen, je moet ook kunnen ontdekken hoe je de patiënt kunt geruststellen zodat je hem of haar goed de spuit kunt toedienen. Deze vaardigheden zijn net zo belangrijk als de vakkennis die je moet hebben om deze handeling zo goed mogelijk uit te voeren. Competenties opschrijven en er later op terug komen helpen bij: je voortdurend te blijven ontwikkelen, het vergroten van je persoonlijke vermogens, je meer gewaardeerd te voelen omdat je beter tot je recht komt. Als je in verschillende situaties kennis, vaardigheden en het gedrag toont dat bij die situatie past, dan ben je competent. Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag die je nodig hebt om in een specifieke situatie goed te kunnen functioneren. Je bent dus in staat handelingen in te zetten die het beste passen bij de gegeven situatie. Je gaat later in dit boekje ook situaties en activiteiten op je stage omschrijven. En daarna bedenk je wat voor vaardigheden van jou verwacht en gevraagd werden. Je hebt na je snuffelstage situaties moeten opschrijven waarin bepaalde vaardigheden van je verwacht werden. Hoe uitgebreider je dat gedaan hebt, hoe beter je nu erop terug kunt kijken. Voeg deze blz. hier tussen. Welke competenties werden van jou verwacht in die situatie? Opdracht: Bedenk een situatie die je onlangs meegemaakt hebt en waar iets heel goed of juist minder goed ging. Bijv. Een klusje dat je moest doen, een ontmoeting met een onbekende, een feestje waar je was, tijdens het uitgaan, tijdens het winkelen. Omschrijf deze situatie onder de snuffelstage ervaringen. Wat ging je goed af? Welke vaardigheid zou je goed van pas gekomen zijn? Hierna zie je een opsomming van zogenaamde maatschappelijke competenties. Lees het eens rustig door en bedenk onder het lezen wat je al goed beheerst en waar je nog wel aan wil werken. 19

21 Competenties Samenwerken (werk verdelen, luisteren, samen een plan maken, ruzies oplossen, afspraken nakomen, respect hebben voor anderen) Opkomen voor jezelf (eigen mening durven geven, nee durven zeggen, vragen durven stellen) Verantwoordelijkheid nemen (inzicht hebben in eigen kunnen, reflecteren, feedback kunnen ontvangen, uitleggen waarom je dingen doet) Werken in een rol (weten wat er van je verwacht wordt, verantwoordelijkheid nemen, afspraken nakomen, met regels omgaan, iemand vertegenwoordigen) Iets organiseren (de weg weten, initiatief nemen, idee in de praktijk uitvoeren) Zorgen voor je omgeving ( jezelf verzorgen, rommel opruimen, zorgen voor anderen, verzorging van het schoolgebouw) Anderen helpen (begrip hebben voor een andere mening, doen wat je belooft, het werk zien, je kunnen verplaatsen in een ander) Activiteiten - vergaderen/overleggen - lid zijn van de leerlingenraad - samen huiswerk maken - groepsverslag maken - samen een spreekbeurt houden - initiatief nemen - collegiaal opstellen - onderhandelen - verslag doen van een gesprek - je mening geven tijdens de les - een spreekbeurt houden - meedoen met een discussie - goed omgaan met kritiek - op een goede manier iets vragen - nee durven zeggen - afspraken maken en nakomen - voor eigen spullen zorgen - zorgen voor de sfeer in de klas - klassenvertegenwoordiger zijn in de leerlingenraad - plein/kantine-wacht - gastheer/vrouw en/of bediening op een ouderavond - een schoolfeest organiseren - een klassenactiviteit/uitstapje organiseren - een les voorbereiden/geven - tentoonstelling organiseren - toneelstuk/musical organiseren - rommel opruimen - school schoonmaken - respect voor andermans spullen - klasgenoten helpen bij moeilijke opdrachten - boodschappen doen voor een ander - ouderen/gehandicapten bezoeken en helpen - klusjes uitvoeren - er wat van zeggen als er gepest wordt - iemand helpen bij problemen 20

22 Competenties (2 of 3) waar ik tijdens mijn stage aan wil werken (bespreek deze voor de stage met je mentor en/ofschoolbegeleider): Competentie Hoe kan ik dit tijdens de stage verbeteren? (handelingen) Als ik dit samenvat, dan wil ik het volgende leren van mijn maatschappelijke stage: Voor dat je aan je stage begint, maak je een afspraak met je begeleider voor je eerste gesprek! Je stagecontract is dan al gemaakt en ingeleverd. Tijdens dit gesprek praat je over je verwachtingen, je competenties en loop je alle afspraken nog eens door. Samenvatting eerste gesprek met schoolbegeleider Geef hieronder aan wat er besproken is en wat je vond van het gesprek. Datum en tijd van gesprek: 21

23 Stagelogboek Dag 1 Datum: Dit heb ik vandaag gedaan: De volgende dingen waren voor mij nieuw: Vandaag ging het volgende minder goed: Op de volgende blz. houd ik op het eind van elke dag bij wat ik gedaan heb. Achterin dit boekje zit de aftekenlijst voor de stageplaats. Dit moet ingevuld en getekend worden door jouw stagebegeleider en tijdens het afrondingsgesprek ingeleverd worden bij je schoolbegeleider. 22

24 Logboek per dag gedurende de hele stage Vul hier per dag alle voorkomende activiteiten in. Datum Tijd (start einde) Omschrijving Heb je niet genoeg ruimte, voeg dan zelf een pagina ertussen. 23

25 Na 30 uur stage zorg je dat je presentatie af is en maak je meteen een afspraak met de schoolbegeleider voor het afrondingsgesprek. Hier wordt nagepraat over je stage en samen bekijk je de presentatie. Misschien krijg je nog tips om iets te verbeteren. Samenvatting stagelogboek na 30 uur stage Datum: Dit heb ik de afgelopen tijd gedaan: De volgende dingen waren voor mij nieuw: Aan deze competenties heb ik vooral gewerkt: Deze periode ging het volgende minder goed: 24

26 Samenvatting afrondingsgesprek met schoolbegeleider Geef hieronder aan wat er besproken is en wat je vond van het gesprek. Datum en tijd gesprek: Wanneer is je stagebegeleider van Sintermeerten op bezoek geweest op de stageplaats? Datum en tijd bezoek: Geef hieronder aan wat er besproken is en wat je vond van het bezoek. 25

27 Interview opdracht Tijdens de stage houd je een interview met iemand van de organisatie over het vrijwilligerswerk of over de organisatie waar hij/zij dat uitvoert. Bedenk van tevoren tien vragen voor een interview met een vrijwilliger van de organisatie waar jij stage loopt. Laat deze vragen eerst zien aan je ouders of begeleider voor je ze voorlegt. Als je het interview wilt houden, vraag dan van te voren toestemming en vraag wanneer het uitkomt. In het interview moet ook een beschrijving van de organisatie aan bod komen:wat is het doel van de organisatie, wanneer is deze opgericht, hoeveel mensen werken er, hoeveel daarvan zijn vrijwilliger, zijn ze laatst nog in het nieuws geweest etc. Voer het interview uit, verwerk het, vertel met wie je het interview gehouden hebt en voeg het toe aan je werkboekje. Maak indien mogelijk foto s erbij. Doel Houd bij het voorbereiden van het interview het doel van het interview goed voor ogen. Wat wil je nu eigenlijk weten als het interview afgelopen is en welke vragen passen daarbij? Welke vragen zorgen ervoor dat jij uiteindelijk weet wat je wil weten? Vragen Als je vragen aan iemand stelt om achter bepaalde zaken te komen of om informatie te vergaren, moet je de juiste vragen stellen. Gesloten vragen: dit zijn vragen die iemand makkelijk kan beantwoorden, bijv. met 'ja', 'nee', 'geen', 'veel' etc. Voorbeelden: Heeft u kinderen? Doet u vrijwilligerswerk? Vindt u vrijwilligerswerk leuk? Door deze vragen krijg je dan maar weinig informatie van iemand. Open vragen: dit zijn vragen waarbij iemand over het antwoord langer na moet denken. je krijgt dan veel informatie. Voorbeelden: Waarom bent u vrijwilligerswerk gaan doen? Wat betekent vrijwilligerswerk voor u? Doorvragen: je gaat door met vragen als je over het antwoord niet helemaal tevreden bent of als je gewoon meer wilt weten. Je kan dan dieper op het onderwerp ingaan. Doorvragen levert nog meer informatie op. Voorbeelden: Open vraag: Waarom bent u vrijwilligerswerk gaan doen? Antwoord: Ik had veel tijd over en toen ben ik op zoek gegaan naar een activiteit en dat werd vrijwilligerswerk. Je weet dan wel iets maar die persoon had ook een andere bezigheid kunnen kiezen voor zijn/haar vrije tijd. Dus ga je doorvragen: Wat was dan de reden om voor vrijwilligerswerk te kiezen en niet voor iets anders? Als je een interview met iemand houdt, moet je dat goed plannen. Niet iedereen heeft zomaar tijd om dat te doen. Vraag het dus van te voren en maak een afspraak. Tijdens een interview moet je goed luisteren, maar je moet ook vragen stellen, om dit makkelijker te laten verlopen is het misschien een idee om het interview op te nemen, zodat je het later kan uitwerken. Het uitwerken van het interview kan per vraag maar je kunt er ook één verhaal van maken. Als je het interview wilt filmen, moet je daar van te voren toestemming voor vragen aan de geïnterviewde. 26

28 Bereid hieronder het interview voor, schrijf minimaal 10 open vragen op: 27

29 Eindopdracht Maak een presentatie van je stage! Vanaf het begin van je stage tot de afsluiting leg je zoveel mogelijk vast door In dit boekje door zoveel mogelijk op te schrijven over wat je meemaakt. Een map op de pc te maken Presentatie stage en daar alles in op te slaan. Met foto s (altijd toestemming vragen aan de stagebegeleider op je stage) en filmpjes zoveel mogelijk verschillende momenten met beelden levendig maken. Laat door beeldmateriaal zien wat je doet! Tijdens het interview te zorgen dat je genoeg interessante informatie krijgt. Op internet informatie van je instelling/vereniging te zoeken Al te beginnen terwijl je nog stage loopt De presentatie houd je in de vierde klas en telt mee voor het SE-cijfer maatschappijleer. 28

30 Evaluatie voor en door de ouder(s) Laat je ouders op deze pagina hun ervaringen rondom jouw maatschappelijke stage noteren. Beste ouders, wij vragen u uw mening te geven over deze stage en dit werkboekje. Wat vond u van de keuze van de stageplaats? Was het een leerzame stage? Heeft u zelf op gekeken? Wat vond u van de info voor ouders deze website? Heeft u op de info rondom MaS gelezen? Wat vond u daarvan? Heeft u de presentatie van deze stage van uw kind gezien? Wat vond u daarvan? Hier kunt u verdere opmerkingen over de MaS van uw kind kwijt of tips voor ons: Na het afrondingsgesprek levert je begeleider de volgende documenten in bij de stagecoördinator: Aftekenlijst uren (volgende blz.) Eindevaluatie stageplaats Eindevaluatie schoolbegeleider 29

31 Aftekenlijst uren maatschappelijke stage Naam leerling: Van t/m 2011 Aantal uren: Naam organisatie: Naam begeleider: Handtekening begeleider: Stempel (als de organisatie die heeft): Van t/m 2011 Aantal uren: Naam organisatie: Naam begeleider: Handtekening begeleider: Stempel (als de organisatie die heeft): Van t/m 2011 Aantal uren: Naam organisatie: Naam begeleider: Handtekening begeleider: Stempel (als de organisatie die heeft): Van t/m 2011 Aantal uren: Naam organisatie: Naam begeleider: Handtekening begeleider: Stempel (als de organisatie die heeft): 30

32 Eind - evaluatieformulier voor de stagebegeleider/begeleidster Zou u zo vriendelijk willen zijn om dit formulier op het einde van de stage te willen invullen? Aan de hand van deze gegevens, het bezoek van de schoolbegeleider en het ingevulde werkboekje zal een eindevaluatie plaatsvinden tussen stagiair en schoolbegeleider. Naam leerling: Stageplaats: Naam stage begeleider/begeleidster: Datum: 1= onvoldoende 2 = matig 3 = voldoende 4 = goed 5 = uitstekend 1. Samenwerken Houdt rekening met anderen Kan goed samenwerken Helpt, indien nodig collega s Aanvaardt (bege-)leiding Kan omgaan met kritiek 2. Opkomen voor jezelf Eigen mening durven geven nee durven zeggen Vragen durven stellen 3. Verantwoordelijkheid nemen Uitleggen waarom je dingen doet Inzicht hebben in eigen kunnen Aanwijzingen leiden tot de gewenste verandering 4. Werken in een rol Komt op tijd Houdt zich aan de afspraken Denkt mee Maakt het werk af Toont zich verantwoordelijk voor het werk Geeft afwezigheid tijdig door 5. Iets organiseren Idee in de praktijk uitvoeren Initiatief nemen 6. Zorgen voor je omgeving Is verzorgd (kleding, persoonlijke verzorging) Zorgt voor anderen Ruimt op 7. Anderen helpen Kan zich verplaatsen in de ander Doet wat hij/zij belooft Ziet zelf ook welk werk gedaan moet worden 31

33 8. Op welk gebied moet/kan de leerling zich nog (verder) ontwikkelen? 9. Op welk gebied heeft de leerling de belangrijkste positieve ontwikkeling doorgemaakt? 10. Wat vindt u van de presentatie die de leerling heeft gemaakt over deze stage? 11. Wat zou er nog aan verbeterd kunnen worden? Plaats: Handtekening stagebegeleider: 32

34 Beoordeling Maatschappelijke Stage door schoolbegeleider Naam leerling: Naam schoolbegeleider: Stageplaats: Klas: Te beoordelen onderdelen: Max. Behaald Voorbereiding maatschappelijke stage Kick-off oriënterende opdrachten 8 Ik ben geweldig 2 Lessen Codename Future 4 Competenties 8 Kwaliteiten- en vaardighedenspel 3 Verwachtingen 5 Interview Voorbereiding interview 2 Verslag/verwerking interview 3 Stagelogboek Compleet en uitgebreid ingevuld 15 Evaluatie Stagecontract op tijd ingeleverd 10 Afspraken met begeleider nagekomen 10 Is er tijdens de stage aan de presentatie gewerkt 10 Eind-evaluatie door stagebegeleider 10 Eind-evaluatie door schoolbegeleider, met leerling 10 Totaal Eindresultaat : Minder dan 50 punten Onvoldoende Tussen 50 en 70 punten Voldoende Meer dan 70 punten Goed Handtekening leerling: Handtekening schoolbegeleider: 33

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO STELLA MARIS COLLEGE 4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO 2013-2014 BEROEPSSTAGE NAAM: KLAS: MENTOR SCHOOL: EXTERN BEGELEIDER: Dit stage rapport wordt digitaal bewerkt en aangeleverd. Algemene informatie voor de leerlingen

Nadere informatie

Werkboek VWO4. Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor:

Werkboek VWO4. Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor: Werkboek VWO4 Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor: 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Things to do.... 4 Ik ben geweldig.... 6 Wat wil je leren van je maatschappelijke stage?... 7 Maatschappelijke competenties...

Nadere informatie

MaS-werkboek V4 2010-2011. Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor V4: Mentor V5:

MaS-werkboek V4 2010-2011. Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor V4: Mentor V5: MaS-werkboek V4 2010-2011 Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor V4: Mentor V5: 1 Namen, adressen en inloggegevens Leerling Naam leerling: Klas: Adres: Postcode/plaats: Geb. datum: Telefoon van ouder/verzorger:

Nadere informatie

MaS-werkboek. 3 en 4 VMBO-T. Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor T3: Mentor T4:

MaS-werkboek. 3 en 4 VMBO-T. Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor T3: Mentor T4: MaS-werkboek 3 en 4 VMBO-T Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor T3: Mentor T4: 1 Namen, adressen en inloggegevens Leerling Naam leerling: Klas: Adres: Postcode/plaats: Geb. datum: Telefoon van ouder/verzorger:

Nadere informatie

Handleiding maatschappelijke stage

Handleiding maatschappelijke stage Handleiding maatschappelijke stage Christiaan Huygens College Broodberglaan Voorwoord Het 3e jaar ga je een maatschappelijke stage lopen. Dat is een andere stage dan de arbeidsoriëntatie stage, waar je

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 1. zoek een stageplek a. via de stagemarkt begin oktober in de aula. b. Eigen stage Stageboek 2. maak een afspraak met je stagebegeleider. Denk aan je stage contract MAATSCHAPPELIJKE STAGE Havo-4 van:

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V Op zoek naar een maatschappelijke stage die bij jou past? Dat is heel makkelijk. Je kiest wat jij leuk vindt en doet daarmee meteen iets goeds

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE Van -------------------------------------------------------------------------- Klas -------------------------------------------------------------------------- School

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren!

maandag 11 mei inleveren! maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... Stageboek 2015 1 Gegevens Leerling Naam -------------------------------------------------------------------------------------- Adres Postcode Woonplaats

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage Klas: Mentor: Stageboek Naam: 2 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! In dit informatieboekje staat (bijna) alles wat je moet weten over de maatschappelijke stage. Bewaar het goed,

Nadere informatie

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE Maatschappelijke Stage 2013-2014 Naam: Klas: Inhoud Informatie voor de stagebegeleider van de stageplek. Blz 3 Informatie voor de leerling: het vinden van een stageplek. Blz

Nadere informatie

Wat ga jij doen? Naam leerling..klas.

Wat ga jij doen? Naam leerling..klas. Wat ga jij doen? Naam leerling..klas. VOORBEELDEN? Om je een paar ideeën te geven zie je hieronder een aantal leuke klussen staan die je alleen of samen met klasgenootjes zou kunnen uitvoeren. 1. Ga wandelen

Nadere informatie

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 11 21 april 2016 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 INLEIDING Van 11 tot en met 21 april 2016 ga jij 9 dagen stage lopen.

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas:

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: Waarom een stageperiode Het vmbo-onderwijs bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het MBO. In dat kader wordt er voor de leerlingen van 3 mavo in maart 2016

Nadere informatie

www.keiinde maatschappij.nl

www.keiinde maatschappij.nl LOGBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE www.keiinde maatschappij.nl Inleiding Wat is het verschil tussen stagelopen en maatschappelijke stage? Een gewone stage bereidt je voor op een beroep of beroepskeuze. Maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE MAATSCHAPPELIJKE STAGE HET BETERE WERK! logboek havo-3 / vwo-3 2010-2011 Comenius College Lijstersingel 18 Naam : Klas : 1 motto: leren van jezelf, leren met elkaar en leren in de wereld 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van:

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 14 24 april 2014 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 Inleiding Van 14 tot en met 24 april 2014 ga jij 7 dagen stage lopen.

Nadere informatie

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE Deze formulieren zijn een onderdeel van de leerlingengids, en bestaat uit de volgende onderdelen: Eigen vacatureformulier/ handleiding keiindemaatschappij Stage overeenkomst

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Informatie stage 3. Begeleiding a. Mail b. 2 contactpersonen op school Benodigdheden: (bijlagen) - Beoordelingsformulier

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015 WAT GA JE DOEN? De maatschappelijke stage is een stage waarin jij vrijwilligerswerk gaat doen. Dat vrijwilligerswerk kan er op heel veel verschillende manieren uitzien.

Nadere informatie

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 4/5 en VWO 5/6. Schooljaar 2014-2015

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 4/5 en VWO 5/6. Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje voor leerlingen HAVO 4/5 en VWO 5/6 Schooljaar 2014-2015 MaS je mee? Versie week 39 2014-2015 Inhoud Welkom vrijwilliger Pag. 2 Veelgestelde vragen Pag. 3 Tijdpad/ stappenplan Pag. 5 Hoe

Nadere informatie

LINT STAGEBOEK VAN ZORG EN WELZIJN

LINT STAGEBOEK VAN ZORG EN WELZIJN LINT STAGEBOEK 2013-2014 VAN ZORG EN WELZIJN Gegevens Leerling Naam -------------------- Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling / leerweg School Naam schoolbegeleider E. Venema adres

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3:

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3: Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege 12 t/m 16 oktober 2015 Naam: Klas 3: DIT STAGEVERSLAG IS VAN Naam Emailadres Telefoon Klas MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie Soort bedrijf Adres Plaats

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College. Schooljaar 2012-2013 1 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de

Nadere informatie

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN WAAROM DIT BOEKJE? 1. Denk jij, na het lezen van deze bladzijde dat dit boekje nuttig voor jou kan zijn? a. Ja,.. b. Nee, want c. Dat weet ik nog niet, omdat 2. Wat hoop jij na

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 4/5 en VWO 5/6. Schooljaar 2015-2016

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 4/5 en VWO 5/6. Schooljaar 2015-2016 Informatieboekje voor leerlingen HAVO 4/5 en VWO 5/6 Schooljaar 2015-2016 MaS je mee? Versie 2015-2016 week 40 en 16 Inhoud Welkom vrijwilliger Pag. 2 Veelgestelde vragen Pag. 3 Tijdpad/ stappenplan Pag.

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

Layout Heinny Jansen - ibooks Author. StageGids MaS

Layout Heinny Jansen - ibooks Author. StageGids MaS MaS StageGids Mw. I. de Vries is de stagecoördinator van RSG Slingerbos Levant en contactpersoon voor zowel locatie Slingerbos Hoofdstuk 1 als locatie Levant. Zij verzorgt de voorlichting, denkt mee bij

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht en de presentatiemiddag

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 De ondergetekenden: Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 1. naam school/bevoegd gezag: Het Kwadrant gevestigd te: Thornstraat 7 6004 JP WEERT 0495-513666 vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 3 VMBO 2016-2017 Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 15 mei t/m 19 mei Inhoud Tijdpad/stappenplan VMBO klas

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van het CSG Rehoboth. Schooljaar 2011-2012 Welkom bij de maatschappelijke stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de maatschappelijke

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 015-016 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contactpersoon Zwin College, mevr. H. Roodbeen 0117-454555,

Nadere informatie

Contact leggen. Wanneer en met wie heb je contact gehad met de organisatie? Vul de datum in en de naam/namen van de persoon/personen:

Contact leggen. Wanneer en met wie heb je contact gehad met de organisatie? Vul de datum in en de naam/namen van de persoon/personen: Contact leggen Voordat je begint, heb je contact gelegd met de stageorganisatie waar je gaat stagelopen. Op het onderstaande formulier vul je daarover de vragen in: Wanneer en met wie heb je contact gehad

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Welkom bij de Maatschappelijke Stage!

Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Welkom bij de Maatschappelijke Stage! In dit informatieboekje staat (bijna) alles wat je moet weten over de maatschappelijke stage. Bewaar het goed want naast de informatie bevat het ook een stagecontract,

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING 2017 2018 / 4 VMBO-TL TITEL: NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED DEADLINE INLEVEREN PROFIELWERKSTUK 23 MAART 2018

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGEBOEKJE NAAM: KLAS: ZWIN COLLEGE OOSTBURG. Schooljaar: Stagedocent: Telefoonnummer school:

MAATSCHAPPELIJKE STAGEBOEKJE NAAM: KLAS: ZWIN COLLEGE OOSTBURG. Schooljaar: Stagedocent: Telefoonnummer school: Wat doe jij voor een ander? ZWIN COLLEGE OOSTBURG MAATSCHAPPELIJKE STAGEBOEKJE NAAM: KLAS: Schooljaar: Stagedocent: Telefoonnummer school: 0117-454555 Wat doe jij voor een ander? Je bent een geweldige

Nadere informatie

MaS Instructie Stagerage

MaS Instructie Stagerage Hieronder vind je een uitgebreide instructie voor de website Stagerage. Stap 1: Inloggen en aanmelden: 1. Ga naar de website van MaS Gennep: www.masgennep.nl. Op deze site vind je een link naar Stagerage:

Nadere informatie

Portfolio Maatschappelijke stage 3 VMBO. openbare scholengemeenschap Nieuw Zuid

Portfolio Maatschappelijke stage 3 VMBO. openbare scholengemeenschap Nieuw Zuid Portfolio Maatschappelijke stage 3 VMBO openbare scholengemeenschap Nieuw Zuid Locatie Nachtegaalplein februari 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Inleiding en Verantwoording porfolio Hoofdstuk 2 - Voorafgaand

Nadere informatie

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker 2010-2011 Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker Dit stage boek is van: Naam:..Klas. E-mail.. Maatschappelijke stage 1 Inleiding Onze maatschappij draait om meer dan alleen werken voor de centen.

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage Informatie voor leerlingen van het dr. Aletta Jacobs College 0 Maatschappelijke Stage! Sinds 2011 nemen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs deel aan de Maatschappelijke Stage

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN 2016 2017 / 4 VMBO-TL Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk INHOUDSOPGAVE INLEIDING pagina 1 TITEL pagina 2 SNUFFELSTAGE pagina

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage urenoverzicht

Maatschappelijke Stage urenoverzicht Maatschappelijke Stage urenoverzicht Naam leerling Leerjaar : : Begindatum Einddatum Organisatie waar je stage hebt gelopen Totaal uren Totaal aantal uren dat je maatschappelijke stage hebt gelopen: Evaluatie

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie Op acht bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd. Wanneer de werkboeken

Nadere informatie

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Voorwaarden voor erkenning stageplaats...4 Gang van zaken en regelgeving...4 Veelgestelde vragen...6 Belangrijke

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 1 GEGEVENS VAN DE LEERLING... 3 DOEL VAN DE STAGE... 4 INSTRUCTIE... 5 AFSPRAKEN... 6 AANWEZIGHEIDSFORMULIER WEEK 1...

INHOUDSOPGAVE... 1 GEGEVENS VAN DE LEERLING... 3 DOEL VAN DE STAGE... 4 INSTRUCTIE... 5 AFSPRAKEN... 6 AANWEZIGHEIDSFORMULIER WEEK 1... 2015-2016 Naam: Klas:.... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 GEGEVENS VAN DE LEERLING... 3 DOEL VAN DE STAGE... 4 INSTRUCTIE... 5 AFSPRAKEN... 6 AANWEZIGHEIDSFORMULIER WEEK 1... 8 AANWEZIGHEIDSFORMULIER

Nadere informatie

LINT STAGEBOEK VAN Techniek. Neem dan op een leuke manier afscheid van je stage plaats en bedank je collega s en stagebegeleider (s )

LINT STAGEBOEK VAN Techniek. Neem dan op een leuke manier afscheid van je stage plaats en bedank je collega s en stagebegeleider (s ) LINT STAGEBOEK VAN Techniek Deel 2 inleveren op maandag 24 maart! Je laatste stage dag is vrijdag 28 maart! Neem dan op een leuke manier afscheid van je stage plaats en bedank je collega s en stagebegeleider

Nadere informatie

STAGE. Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs

STAGE. Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs STAGE 2015 2016 Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Uw zoon /dochter/pupil begint na de zomervakantie in de derde klas. Dat

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar De ondergetekenden: Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2016-2017 1. naam school/bevoegd gezag: Het Kwadrant gevestigd te: Thornstraat 7 6004 JP WEERT 0495-513666 vertegenwoordigd door:.

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 3 VMBO 2016-2017 Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 15 mei t/m 19 mei Inhoud Tijdpad/stappenplan VMBO klas

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College en CSG Rehoboth. Schooljaar 2011 2012 2 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij

Nadere informatie

XPP: Expo personal project. Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid

XPP: Expo personal project. Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid XPP: Expo personal project Doel Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid Route Eigen verantwoordelijkheden Duidelijk resultaat voor leerling

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-2040290 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-2040290 mail: post@svszeist.nl Klas 9 STAGE 2015/2016 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Winkelstageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties

Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties Woerden, juli 2014 Auteur: Iris Meijerink Welzijn Woerden Rembrandtlaan 2 ǀ 3443 EG Woerden ǀ T 0348 421101 ǀ E i.meijerink@welzijnwoerden.nl

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE Zomer MaS MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 2017-2018 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon van de Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contact Zwin-College; 0117-454555

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding Stageovereenkomst Ondergetekenden 1. Naam school en opleiding Gevestigd te Vertegenwoordigd door In de functie van Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Rotterdam Mevr. K. Buijs

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 4 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 4 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 4 VMBO TL en GL Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 7 december t/m 11 december 2015 Inhoud Tijdpad/stappenplan

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 3 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 3 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 3 VMBO TL en GL Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 17 mei t/m 20 mei Inhoud Tijdpad/stappenplan VMBO klas

Nadere informatie

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Naam Klas Mentor Waar loop jij stage? Naam 1 e stagebedrijf Adres Telefoon Stagebegeleider Startdatum stage Einddatum stage Aantal stagedagen

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2014-2015. VWO 5 en HAVO 4

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2014-2015. VWO 5 en HAVO 4 Maatschappelijke Stage Stageboekje schooljaar 2014-2015 VWO 5 en HAVO 4 Naam: Klas: Organisatie: Inhoud Hoe ga je te werk VOOR/ TIJDENS/ NA je maatschappelijke stage 3/4 Organisatiestructuur 5 Dagverslagen

Nadere informatie

Naam:. Woonplaats: Telefoon: Naam organisatie: Plaats: E-mail:. Functie:. Telefoonnummer:...

Naam:. Woonplaats: Telefoon: Naam organisatie: Plaats: E-mail:. Functie:. Telefoonnummer:... ALGEMEEN DIT STAGEBOEK IS VAN Naam: Adres: Woonplaats: Telefoon: Klas:.. MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie: Adres: Plaats: Telefoon: E-mail:......... MIJN STAGEBEGELEIDER IS Naam:. Functie:. Telefoonnummer:...

Nadere informatie

STAGEBOEKJE 2016 / 2017

STAGEBOEKJE 2016 / 2017 STAGEBOEKJE 2016 / 2017 Naam: Klas: Bedrijf / Instelling: 1 Dit stageboekje is voor jou gemaakt. Aan de hand van een logboek en een aantal opdrachten hopen we dat je zoveel mogelijk van je stage kunt leren.

Nadere informatie

Stagerage Versie 3 zomer 2011

Stagerage Versie 3 zomer 2011 Stagerage Versie 3 zomer 2011 De Leerling BlueBased B.V (2010) Auteur: Jeroen IJzerman Inleiding In deze handleiding worden de speciale acties behandeld, die voor de leerling gelden. De rollen in het proces

Nadere informatie

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 3/4/5 en VWO 4/5/6. Schooljaar

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 3/4/5 en VWO 4/5/6. Schooljaar Informatieboekje voor leerlingen HAVO 3/4/5 en VWO 4/5/6 Schooljaar 2011-2012 MaS je mee? Inhoud Welkom vrijwilliger Pag. 2 Veelgestelde vragen Pag. 3 Tijdpad/ stappenplan Pag. 5 Hoe vind ik een stageplaats?

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2012-2013. Havo 4 en VWO 5

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2012-2013. Havo 4 en VWO 5 Maatschappelijke Stage Stageboekje schooljaar 2012-2013 Havo 4 en VWO 5 Naam: Klas: Stageplaats: Inhoud Hoe ga je te werk VOOR/ TIJDENS/ NA je maatschappelijke stage 3 Organisatiebeschrijving 6 Dagverslagen

Nadere informatie

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 4/5 en VWO 5/6. Schooljaar

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 4/5 en VWO 5/6. Schooljaar Informatieboekje voor leerlingen HAVO 4/5 en VWO 5/6 Schooljaar 2012-2013 MaS je mee? Versie 2012-2013 week 17 Inhoud Welkom vrijwilliger Pag. 2 Veelgestelde vragen Pag. 3 Tijdpad/ stappenplan Pag. 5 Hoe

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

LOB excursie opdracht

LOB excursie opdracht LOB excursie opdracht VMBO Groen Kesteren Naam: Klas: Opdracht excursie Inleiding In het LOB-programma gaat het er vooral om een beeld te geven van de mogelijkheden voor het vervolg van je studie na VMBO

Nadere informatie

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde 1 Inleiding Beste student, De derde stage komt eraan. Je bent natuurlijk goed voorbereid om na het onderwijs op school naar de praktijk te gaan. Je stageperiode duurt

Nadere informatie

december 2011 Werkwijzer Leerling Stagedossier Copyright Konekto

december 2011 Werkwijzer Leerling Stagedossier Copyright Konekto Werkwijzer december 2011 Leerling Stagedossier Copyright Konekto INLOGGEN via www.konekto.nl en knop LOGIN Je komt in het stagedossieroverzicht, met een lege stageovereenkomst waarop je naam en klas al

Nadere informatie

WERKBOEK STAGEWEEK HAEMSTEDE BARGER MAVO DECANAAT H A E M S T E D E - B A R G E R. NL

WERKBOEK STAGEWEEK HAEMSTEDE BARGER MAVO DECANAAT H A E M S T E D E - B A R G E R. NL WERKBOEK STAGEWEEK HAEMSTEDE BARGER MAVO DECANAAT 2016-2017 KE@ H A E M S T E D E - B A R G E R. NL Inhoudsopgave Inleiding In de klas Blz. Blz. Tijdens je stageweek; Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke Stage

Draaiboek Maatschappelijke Stage Draaiboek Maatschappelijke Stage M. Vermeulen Pagina 1 13-1-2012 Inhoudsopgave Visie... 3 Plan van invoering... 3 Betrokkenen... 5 Communicatie... 5 Documenten... 6 Werkwijze... 7 Leerjaar 1... 7 Leerjaar

Nadere informatie

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding.

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding. Ik zoek een stageplaats, praktische handleiding van de Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen 1 tot ½ jaar van te voren: bezoek stagevoorlichting (zie agenda Loopbaan Service), lees de regeling

Nadere informatie

1.1 Doelen van de maatschappelijke stage

1.1 Doelen van de maatschappelijke stage VOORBEREIDING STAGE 1.1 Doelen van de maatschappelijke stage Uiteraard ga je niet zomaar een maatschappelijke stage lopen. Het Wellantcollege Houten heeft voor de stage een aantal doelen opgesteld, waarvan

Nadere informatie

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE TAALWERKBLAD PARTICIPATIE aanpak coach cultuur deelnemen doel eigenschappen heden integreren kwaliteiten meedoen mentor nu plan samenleving toekomst vaardigheden verleden verwachtingen wensen DE WERKWOORDSTIJDEN

Nadere informatie

Informatie voor docenten/begeleiders

Informatie voor docenten/begeleiders Informatie voor docenten/begeleiders Maatschappelijke stage Wat is de maatschappelijke stage? Maatschappelijke stages zijn een vast en verplicht onderdeel van het onderwijs op elke school voor voortgezet

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie