TE-M80. Electronisch Kassaregister. Gebruiksaanwijzing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TE-M80. Electronisch Kassaregister. Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 TE-M80 Electrnisch Kassaregister TE-M80-S TE-M80-M Gebruiksaanwijzing De pstart is SEL en SIMPEL! Eenvudig in het gebruik! 15 departementen Autmatische BTW-berekeningen Rekentestel

2 ILEIDIG Hartelijk dank vr de aankp van dit CASIO kassaregister. De pstart is SEL en SIMPEL! Deel-1 van deze gebruikershandleiding helpt u m snel te starten. Van zdra u de pstart peraties beheerst, zal u allicht de andere functies in deel-2 willen bestuderen. Originele verpakking Indien deze kassa zu meten teruggebracht wrden naar de zaak waar ze werd aangekcht, dan met ze verpakt zijn in de riginele verpakking. Strmvrziening Uw kassa is ntwrpen m te gebruiken met een cnstante strm van 230 vlt. Omgeving Plaats de kassa p een vlakke, stabiele ppervlakte; weg van warmtebrnnen f direct znlicht, vchtigheid f stf. Onderhud Pets uw kassa met een zachte dek, die bevchtigd werd met een plssing van een mild neutraal detergent en water, en wring ze uit. rg er vr dat uw dek ged uitgewrngen is m te vermijden dat de printer wrdt beschadigd. Gebruik nit verfverdunner, benzeen, f andere plssingen. 2

3 ILEIDIG Vrzrgsmaatregelen inzake veiligheid Om dit prduct veilig en crrect te gebruiken, lees grndig dit handbek en werk zals geïnstrueerd. Gelieve na het lezen van deze gids, hem te bewaren vr een gemakkelijkeverwijzing. Gelieve rekening te huden met alle infrmatie vr een tekmstige verwijzing. Vlg de waarschuwingen, die p hetprduct wrden vermeld. Betreft de pictgrammen In deze gids wrden diverse pictgrammen gebruikt m een veilig gebruik van deze kassa te benadrukken, verwndigen te vrkmen bij de bedienden, schade te vermijden aan uw bezittingen en uw kassa. De pictgrammen en de definities wrden hiernder beschreven. Wijst erp dat er een risic bestaat vr ernstige verwnding f dd, bij verkeerd gebruik. Wijst erp dat een verwnding f schade kan vrtvleien bijverkeerd gebruik. Vrbeelden pictgrammen Om de aandacht te vestigen p risic's en schade, wrden devlgende types van pictgrammen gebruikt.. Het symbl betekent dat het één f ander symbl de aandacht trekt (metwaarschuwing).in deze driehek wrdt het type van te nemen vrzrgsmaatregelen (elektrischeschk, in dit geval) vermeld. Het symbl duidt een verbden actie aan. In dit symbl wrdt het type van verbden acties (demntage, in dit geval) vermeld. Het symbl duidt een beperking aan. In dit symbl wrdt het type van beperking (verwijderen van de strmstekker uit het stpcntact, in dit geval) vermeld. He mgaan met de kassa Opgepast! Indien de kassa defect is, begint te rken f een vreemde geur verspreidt f abnrmaal reageert, sluit dan direct de strm af en trek de strmstekker uit het stpcntact. Verder gebruik kan brandgevaar en electrische schkken verrzaken. Cntacteer uw CASIO-kassa-verdeler. Plaats geen vleistffen dichtbij de kassa en laat niet te dat vreemde middelen er in kmen. Indien water f andere middelen in de kassa zu terecht kmen, sluit dan direct de strm af en trek de strmstekker uit het stpcntact. Verder gebruik kan krtsluiting, brand en elektrische schkken verrzaken. Cntacteer uw CASIO-kassa-verdeler. Indien u de kassa laat vallen en het beschadigt, sluit dan direct de strm af en trek de strmstekker uit het stpcntact. Verder gebruik kan krtsluiting, brand en elektrische schkken verrzaken. Prberen m de kassa zelf te herstellen is uiterst gevaarlijk. Cntacteer uw CASIO-kassa-verdeler. 3

4 ILEIDIG Opgepast! Prbeer nit m de kassa te demnteren f tewijzigen. Cmpnenten met hg vltage binnen in de kassa kunnen brandgevaar f elektrische schkken verrzaken. Cntacteer uw CASIO-kassa-verdeler vr alle herstellingen en nderhud. Strmstekker en AC stpcntact Gebruik enkel een veilig AC electrisch stpcntact. Het gebruik van een stpcntact met een andere vltage verrzaakt het gevaar van defect, vuur en elektrische schkken. Het verbelasten van de strmstekker verrzaakt ververhitting en vuur. Wees zeker dat de strmstekker er crrect in steekt. Lsse stekkers verrzaken het gevaar p elektrische schkken, verhitting en vuur. Gebruik de kassa niet als de stekker beschadigd is. it plaatsen in een ls stpcntact. Gebruik een drge dek m het stf van de strmstekker te verwijderen. Vchtigheid kan slechte islatie verrzaken en z zrgen vr elektrische schkken en vuur, indien het stf blijft p de strmstekker. it de strmkabel f stekker beschadigen, en nit trachten te wijzigen. Het gebruik van een beschadigde strmkabel kan een verslechtering van de islatie, bltstelling van de bekabeling, en krtsluiting verrzaken, wat kan leiden tt elektrische schkken en vuur. Cntacteer uw CASIO-kassa-dealer wanneer de strmkabel f stekker een herstelling vereist. Opgepast! Plaats uw kassa niet p een nstabiel f neffen ndergrnd. Dit zu de kassa kunnen den vral wanneer de lade pen is vallen, met als gevlg een defect, vuur, en elektrische schkken. Plaats de kassa niet in de vlgende plaatsen. Plaatsen waar er een hge vchtigheidsgraad f heel veel stf is, f direct in de buurt van hete f kude lucht. Plaatsen bltgesteld aan direct znlicht, in een dicht mtrvertuig, f andere plaatsen nderhevig aan zeer hge temperaturen. De bvenstaande cndities kunnen defecten verrzaken, met gevaar tt vuur als gevlg. Bedek geen krmming van de strmkabel, laat niet te dat het tussen meubilair wrdt gekneld, en plaats nit zware vrwerpen p de strmkabel. Dit alles kan krtsluiting f een breuk in de strmkabel verrzaken, met mgelijk vuur en elektrische schkken vr gevlg. Grijp de stekker vast wanneer u de strmkabel uit het stpcntact trekt. Trekken aan de kabel kan deze beschadigen, de bekabeling breken, f krtsluiten, met mgelijk vuur en elektrische schkken vr gevlg. Raak nit de stekker aan met natte handen. Dit kan elektrische schkken verrzaken. Trekken aan de kabel kan deze beschadigen, de bekabeling breken, f krt sluiten, met mgelijk vuur en elektrische schkken vr gevlg. Raak nit de printerkp en de drukcilinder aan. 4

5 Inhud Leer uw kassa kennen Dagtaak... 8 Deel-1 SELLE START... 9 (U heeft reeds een gede basiskennis bij het lezen van de vlgende secties) 1. Initialisatie Selecteer uw taal Selecteer het frmaat van de datum en decimaal stelsel Papier inladen Basis prgrammatie vr SELLE START TIJD/DATUM Basis peraties na basis prgrammatie Dagelijks rapprt Deel-2 ETRA FUCTIES (Gelieve deze secties te lezen, indien u het gebruik van uw kassa wil uitbreiden.) 1. Diverse prgrammaties Diverse peraties Deel-3 REKEMACHIE FUCTIE Rekenmachine Deel-4 BELAGRIJKE IFORMATIE Prblemen plssen Specificaties Vr u start Uitpakken Oprller Tetsenbrd Gebruikershandleiding Ladesleutels (2) Prgrammasleutel Bediendesleutel Bediendescherm Papierrl 12345&78 Geheugen batterijen Klantenscherm Multi-functineel bvencmpartiment (enkel vr TE-M80 met M lade) Lade 5

6 Leer uw kassa kennen Leer uw kassa kennen De psitie van de sleutel bepaalt welke peratie u kan uitveren p de kassa. De PROGRAMMAsleutel (type ) laat te m in alle sleutelpsities te gaan, terwijl de OPERATOR sleutel (type OP) kan gebruikt wrden m enkel, f te selecteren. OP sleutel sleutel OP OP sleutel Opmerking: Een fut wrdt gemeld (E01 aangegeven) wanneer de sleutel psitie wijzigt tijdens de registratie. In deze psitie ligt de kassa af. sleutel (Register) Deze psitie wrdt gebruikt vr registratie van nrmale transacties. (Refund) Deze psitie wrdt gebruikt vr registratie van terugnames. (Calculatr) Deze psitie wrdt gebruikt vr het rekentestel. (Prgramming) Deze psitie wrdt gebruikt vr de prgrammatie van de kassa. (Read) Deze psitie wrdt gebruikt vr het afdrukken van de dagelijkse ttalen znder pnulzetting. (Reset) Deze psitie wrdt gebruikt vr het afdrukken van dagelijkse ttalen met pnulzetting. Schermen Bediendenscherm 4 12#45&78 CHARACTER A DEPT: TOTAL CHAGE 1 Ttaal/Wisselgeld indicatr De ttaal f wisselgeld indicatr verschijnt wanneer subttaal, ttaal f wisselgeld wrden gebruikt. Deze indicatrs wrden k gebruikt vr de departementsniveaus 2 en 3. 2 Departementsnummer Telkens u een prijs intikt p een departementstets, verschijnt het departementsnummer hier. 2nd 3rd Klantenscherm 4 12#45&78 3 Aantal herhalingen Wanneer u een herhaal registratie det (blz. 12), verschijnt het aantal herhalingen hier. Opgepast slechts één cijfer wrdt getnd vr het aantal. 4 umerieke waarden Ingeverde waarden (prijzen f aantallen) en berekende ttalen (subttalen, ttalen f teruggaven) wrden hier getnd. De capaciteit van het scherm is 8 cijfers. Dit gedeelte van het scherm kan gebruikt wrden m de tijd f de datum te tnen (blz.32). 5 Karakter scherm Tijdens de karakterprgrammatie (P2), wrdt het laatst ingeverde karakter getnd. 6

7 Leer uw kassa kennen Tetsenbrd J OPE G H I PAPER SAVIG POST RECEIPT HELP Bepaalde tetsen hebben 2 functies: een vr registratie en een vr het rekentestel. In deze handleiding zullen we verwijzen naar de hier nderaan vermelde tetsen, m de peraties ged te begrijpen DEPT FEED AC C SHIFT % # S DATE TIME ERR. CORR A C E F MR RC CH = CA B D PD CHK SUBTOTAL AMT TED Registratie 1 l Papiertransprt 2 / Datum - tijd 3 y Clear / instelcrrectie 4 g Minus / fut 5 å Departement shift 6 x Percentage 7 n Referentie nr./lade pen 8?~>, ' cijfers en dubbel nul-tets 9 " Decimaal 0 G, S, D, F, [Departementen Departement 6 tt 15 wrdt bepaald dr te drukken p j tets (één- f twee maal) als vlgt: jg Departement 6 js Departement 7 j[ Departement 10 jjg Departement 11 jj[ Departement 15 A. Startgeld B ; Uit kassa C u Op rekening D ç Cheque E Subttaal F p Cash betaald G } Papier besparen Paper saving tets is de tets m papier te besparen (Jurnaal gecmpresseerd afdrukken / Geen ticket afdrukken). In deze gevallen, licht de LED van deze tetsen p. T DEPT02 T rmale afdruk H Ticket achteraf Pst receipt tets wrdt gebruikt m een ticket af te drukken na de transactie. Deze tets is actief als de printer bepaald is als ticket printer. Refereer naar blz. 33. I { Help Help tets is bedeld vr de afdruk van nta's zals de prgrammatie datum/tijd, inbreng van papier enz. J OPE Printer pen Printer pen tets pent printercmpartiment vr plaatsing/ vervanging papierrl. Rekenmachine DEPT02 T DEPT02 T DEPT03 T DEPT04 T T Gecmpresseerde afdruk 3 t AC 6 x Percentage 8?~>, ' Cijfers en dubbel nul-tets 9 " Decimaal 0 HJKL Rekenkundige functies A / Geheugentets F p Ttaal 7

8 Dagtaak Dagtaak Vr de pening van de zaak 1. Kassastekker in het stpcntact? 2. Vldende papier? 3. Is datum en tijd crrect? 4. Vldende wisselgeld in de lade? Tijdens de peningsuren 1. Registreer de verkpen. 2. Rep eventueel het laatste rapprt p. (Rapprt prepen in psitie) a sluitingstijd 1. et de dagttalen p nul. (Op nul zetten rapprt in psitie.) 2. Maak de kassalade leeg en laat ze pen. 3. Draai de sleutel naar psitie. Sluit/ntgrendel de pbergruimte (enkel vr TE-M80 met M lade) A. Draai de klep (1) in wijzerszin m de ruimte af te sluiten (de indicatr wrdt rd). B. Draai de klep (1) in tegenwijzerszin m de ruimte te ntgrendelen (de indicatr wrdt gren). (A) (B) (1) 8

9 Deel-1 SELLE START 1. Initialisatie en plaatsing van de geheugenbatterijen Deel-1 Belangrijk U met de kassa initialiseren en installeer de batterijen vraleer u de kassa gaat prgrammeren. Om de kassa te initialiseren 1. et de sleutel in de psitie. 2. Steek de stekker in het stpcntact. 3. Plaats de geheugenbatterijen. 4. et de sleutel in de stand. Om de batterijen te plaatsen 1. Verwijder het deksel van de printer. 2. Verwijder het deksel van het batterijencmpartiment, dat zich bevindt achter de papierrl inlegplaats. 3. Laad 3 nieuwe UM-3, R6P (SUM-3) f LR6 (AM-3) type batterijen in het cmpartiment. rg er vr dat de psitieve (+) en de negatieve ( ) kant van de batterij vereenkmt met de aanduiding in de kassa (Figuur 1). 4. Plaats het deksel van het batterijencmpartiment terug. 5. Plaats het deksel van de printer terug. DE BATTERIJE MOETE MISTES EEMAAL PER JAAR VERVAGE WORDE. (Figuur 1) 2. De taalkeuze U kan een taal selecteren (de nederlandse taal is niet beschikbaar). Vrbeeld: verander naar de spaanse taal. 1. et de sleutel p. 2. Druk de vlgende tetsen in. >>>{ Selecteer nummers van lijst A. 3. Instellen van datum frmaat en decimaal stelsel A Engels Taal selecties >>> Spaans >>> Frans Duits C>>> V>>> U kan het datum frmaat en decimaal stelsel instellen. Vrbeeld: Wijzig het datum frmaat naar Maand/Dag/ar, en het decimaal stelsel naar Add et de sleutel p. 2. Druk de vlgende tetsen in. C??p P3 verschijnt p het scherm Prgramma nummer Selecteer nummers van lijst B en C. (Om de prgrammatie af te sluiten) B C Datum frmaat selecties ar/maand/dag? Maand/Dag/ar Dag/Maand/ar Decimaal stelsel selecties Add 0 (0. )? Add 1 (0.0 ) Add 2 (0.00 ) 9

10 Deel-1 SELLE START 4. Inbrengen papierrl Sleutel naar 6 Verwijder het printerdeksel dr het achteraan p te tillen. printerdeksel Opties:Papierrl thermisch 58 mm 5 Haal het jurnaalpapier van de jurnaalspel. 1. Jurnaalpapier inbrengen 1 Druk p de printer pen tets. 7 Rl het papier enkele keren in de jurnaalspel. 8 Plaats het linkerdeel van de spel en zet de spel in de kassa. 6 Druk p de printer pen tets en pen de printerarm. 7 Verwijder de kern van het papier. 2 Open de printer arm. printer arm 9 Druk p de l tets, zdat het papier strak is aangespannen. 0 Plaats het printerdeksel zachtjes terug. 3 Leg de rl in de pening achter de printer en zrg er vr dat het papier van nderaan kmt. 4 Leg het papiereinde ver de printer. 5 Duw de printer arm zachtjes tt het sluit. 2. Verwijder het jurnaal papier 1 Verwijder het printerdeksel dr het achteraan p te tillen. 2 Druk p l tets tt ngeveer 20cm papier verder lpt uit de printer. 3 Snij de papierrl af. 4 eem de jurnaalspel uit de printer en haal het linkerdeel van de jurnaalspel. 8 Breng het nieuwe papier in, vlgens de instructies 1. Jurnaalpapier inbrengen. Standaard printer definitie is jurnaal printer. Om tickets af te drukken, ga naar p blz. 22 m te switchen tussen tickets af te drukken f jurnaal. Inbrengen van papierrl vr tickets 1 Als de printer is bepaald als ticket printer, vlg stap 1 tt 5 van Jurnaalpapier inbrengen. 2 Breng het einde van het papier dr de papierpening van het printerdeksel. 3 Scheur het vertllige papier af. Verwijder de ticketrl 1 Indien de printer wrdt gebruikt als jurnaal printer, vlg stap 6 tt 7 van Verwijder het jurnaal papier. Opmerking (i.v.m. het thermisch papier) 1. Raak de printerkp niet aan. 2. Pak het thermisch papier uit juist vr het gebruik. 3. Vermijd hitte/direct znlicht. 4. Vermijd een vchtige en stfferige pslag mgeving. 5. Kras niet p het papier. 6. Bewaar uw papier niet in de vlgende mstandigheden: hge vchtigheidsgraad en temperaturen/ direct znlicht/cntact met lijm, verdunners. 10

11 Deel-1 SELLE START 5. Basis prgrammatie vr SELLE START Sleutelpsitie Deel-1 Prcedure Del 1. Plaats de PROGRAMMA sleutel (met de vermelding ) en draai naar psitie. 2. Druk de vlgende tetsen in m de tijd in te veren. Vrbeeld: 13:18 = 1318 Ver 4 cijfers in C< y Uur Minuten P verschijnt p het scherm (m te eindigen) Prgrammatie Ver de tijd in 3. Druk de vlgende tetsen in m de datum in te veren. Vrbeeld: 8 januari 2004 = ?V??< y ar Maand Dag Ver 6 cijfers in Ver 2 cijfers in vr het jaartal. ( ) P verschijnt p het scherm (m te eindigen) Ver de datum in 4. Hierna vindt u een vrbeeld he de BTW-veten wrden ingesteld. Vrbeeld: et BTW-vet 1 p 5.25% en BTW-vet 2 p 10%. C?B B"Bp B??Cp?B?p B??Cp P3 verschijnt p het scherm Prgrammacde r. vr BTW-vet % BTW-percentage 50 vr Afrnden en 03 vr BTW Inclusief Prgrammacde r. vr BTW-vet 2 10% BTW-percentage 50 vr Afrnden en 03 vr BTW Inclusief (m te eindigen) Ver BTW % in ie blz. 25 vr het BTW-systeem en de afrnding. 5. Druk p de vlgende tetsen m de BTW-status van de departmenten te bepalen. De BTW-status van de departementen staat standaard znder BTW. Vrbeeld: et departementen 1 en 2 p BTW-status 1..GS P verschijnt p het scherm Ver BTW-status van de departementen in Ga naar blz. 17 m de BTW-status te wijzigen. 11

12 Deel-1 SELLE START 6. Basis peraties na basis prgrammatie ta: Wanneer er een futmelding is (E01 p het scherm), dan wrdt uw ingave p nul gezet. Sleutelpsitie Deel-1 Afdruk 6-1 Open de lade znder een verkp n S Open lade symbl 6-2 Basis peratie Vrbeeld Eenheidsprijs ??G Eenheidsprijs Departement 1 å??[ DEPT10 TOTAL CASH CHAGE 1.00 Eh. Prijs/Departement r Subttaal 5.00 Cash bedrag ntvangen 2.00 Teruggave bedrag Aantal 1 1 Dept Cash bedrag ntvangen 5.00 Departement 10 B??p Cash bedrag ntvangen Departementen 6 tt 10 en 11 tt 15 kunnen k wrden geregistreerd in cmbinatie met de å en G, S, D, F f [ tetsen. De å tets met eenmaal bij departement 6 ~ 10, twee maal bij departement 11 ~ 15 ingedrukt wrden, juist vr de manuele ingave van de eenheidsprijs. 6-3 Meerdere registraties van dezelfde artikels Vrbeeld Eenheidsprijs Aantal 2 3 Dept. 1 2??G Hev. Eenheidsprijs Departement 1 G C Vermenigvuldigingstets CB S p DEPT CASH 4.05 Herhaal Vermenigvuldigingssymbl Eenheidsprijssymbl Departement r. teer dat de herhaal registratie kan gebruikt wrden met eenheidsprijzen tt 6 cijfers lang. 6-4 Op rekening Vrbeeld Eenh.prijs Aantal Dept ??G??S C??G u DEPT02 CHARGE Op rekening Op rekening tets U kan geen bedrag ingave den met de u tets. 12

13 Deel-1 SELLE START Afdruk 6-5 Splits cash/ p rekening Vrbeeld Eenh.prijs Aantal Dept Cash bedrag 5.00 ntvangen??g C??S V??G B??p u DEPT02 TOTAL CASH CHARGE Cash bedrag ntvangen Op rekening 6-6 Crrecties Crrecties kunnen gemaakt wrden terwijl u de artikels registreert (vr u drukt p de departementstets), f nadat het reeds werd geregistreerd in het geheugen (dr te drukken p de departementstets) Vr u drukt p y tets wist de laatste ingave weg. een departementstets Vrbeeld 1. Tik per vergissing 400, in plaats van 100. V??y Fute ingave??g Wist de laatste ingave. Crrecte ingave Registratie departement 1 Afdruk Tik de eenheidsprijs eerst, in plaats van de heveelheid en druk dan p h.?? Eenheidsprijs Vermenigvuldiging y Wist de laatste ingave. B DEPT Hev. Vermenigvuldiging??S Eenheidsprijs Registratie departement 2 3. Tik 150 als eenheidsprijs per vergissing, in plaats van 105.? Hev. Vermenigvuldiging B? y Fute ingave Wist de laatste ingave.? Heveelheid?B D Crrecte ingave Registratie departement 3 DEPT

14 Deel-1 SELLE START Sleutelpsitie Deel-1 Afdruk adat u drukte p de departementstets g tets wist het laatste geregistreerde artikel Vrbeeld 1. Tik per vergissing 550, in plaats van 505 en druk p de departementstets. BB?G Fute ingave g Wist het laatst geregistreerde artikel. B?BG 5.50 ERR CORR Crrecte ingave Registratie departement 1 2. Tik per vergissing 220, in plaats van 230 en druk p de departementstets. C Hev. Vermenigvuldiging?S DEPT ERR CORR DEPT Fute ingave g Wist het laatst geregistreerde artikel. C C?S Crrecte ingave Registratie departement 2 14

15 Deel-1 SELLE START 7. Dagelijks rapprt Dit gedeelte beschrijft de rapprten, die kunnen genmen wrden. Belangrijk Wanneer u een nulzet () rapprt neemt, dan wrden de afgedrukte gegevens gewist uit de ttalen. Om gegevens te zien znder p nul te zetten, druk een lees () rapprt af. Deel Financieel rapprt Afdruk Sleutelpsitie : FLASH GROSS TOTAL QT ET TOTAL CASH-IDW CHARGE-IDW CHECK-IDW Ps./Dag/Tijd Ticket r. Rapprttitel Brut mzet aantal Brut mzet bedrag ett mzet aantal klanten ett mzet bedrag Cash ttaal in lade Ttaal p rekening Cheques in lade 7-2 Dag/Peridiek lees/nulzet rapprt Dag lees/nulzet rapprt Sleutelpsitie (Lees) Sleutelpsitie (ulzet ) p p Afdruk (ulzet) rapprt : DAILY 0012 QT DEPT02 QT DEPT03 QT DEPT04 QT DEPT05 QT DEPT15 QT GROSS TOTAL QT ET TOTAL CASH-IDW CHARGE-IDW CHECK-IDW TA-AMT TA MODE TTL CULATOR CASH CHARGE CHECK RC 6.00 PD % ERR CORR 21 S GRD TTL Ps./Dag/Tijd Ticket r. Rapprtcde/Titel/ulzetteller * Dept. naam/aantal artikels Bedrag Brut mzet aantal Brut mzet bedrag ett mzet aantal klanten ett mzet bedrag Cash ttaal in lade Ttaal p rekening Cheques in lade Omzet excl. BTW 1 BTW 1 bedrag Refund psitie teller Refund psitie ttaal Rekenmachine teller Cash tets teller Cash tets bedrag Op rekening tets teller Op rekening tets bedrag Cheque tets teller Cheque tets bedrag Ttaal in kas Ttaal uit kas Reductie ttaal Teslag/Krting ttaal Crrectie ttaal Open lade ttaal Omzet grtttaal * * (Lees) rapprt heeft dezelfde gegevens, behalve deze met * -teken 15

16 Deel-1 SELLE START Peridiek lees/ nulzet rapprt Afdruk Sleutelpsitie f?p : Ps./Dag/Tijd Ticket r PERIODIC 0001 Rapprtcde/Titel/ulzetteller GROSS TOTAL QT ET TOTAL Brut mzet aantal Brut mzet bedrag ett mzet aantal klanten ett mzet bedrag 16

17 Deel 2 ETRA FUCTIES 1. Diverse prgrammaties 1-1 Eenheidsprijs vr departementen Vrbeeld Eenh.prijs Dept P verschijnt p het scherm??g?s åå??d (Vr Dept. 1) (Vr Dept. 2) (Vr Dept.13) Sleutelpsitie Deel-2 Eenheidsprijzen kunnen liggen tussen 0.01~ Percentage vr percentage tets Vrbeeld Krtings % 2.5% P verschijnt p het scherm "Bx (m te eindigen) Het percentage kan liggen tussen t 99.99%. 1-3 Wijzigen van BTW-status vr departementen Vrbeeld Status Btw 1 Btw 2 Dept. 1 2 BTW status vr de departementen 1~4 is ingesteld znder BTW. P verschijnt p het scherm.g BTW status 1 Dept. 1 ;S BTW status 2 Dept. 2 (m te eindigen) Selecties Btw status 1. Btw status 2 ; Btw status 1 en 2.; iet-btw status n A 17

18 Deel-2 ETRA FUCTIES 1-4 Status vr departement Sleutelpsitie Vrbeeld Dept. Selecties A B C rmaal Maximum At. departement cijfers is 4 C?VG P3 verschijnt p het scherm?bås rmaal Maximum At. departement cijfers is 5 Vr Dept. 1 Enkel artikel departement (m te eindigen) Vr Dept. 7 Enkel artikel departement rmaal departement? egatief departement Geen beperking vr manueel ingeverde prijs.? Maximum aantal cijfers vr manueel ingeverde prijs (1 ~ 7 cijfers). ~ M Manuele prijsingave niet mgelijk. < f > rmale registratie status departement.? Enkel artikel verkp. Selecties A B C 1-5 Status vr percentage tets Wijzigen van BTW-status vr de percentage tets Vrbeeld Wijzig percentage tets registratie naar BTW-status 1. De BTW-status van de percentage tets is ingesteld znder BTW. P verschijnt p het scherm.x BTW status 1 (Vr percentage tets) (m te eindigen) Selecties BTW status 1. BTW status 2 ; BTW status 1 en 2.; iet-btw status n A 18

19 Deel-2 ETRA FUCTIES Status vr percentage tets Vrbeeld Afrnding Bven Percent. %+ C P3 verschijnt p het scherm x Afrnding (bven) Teslag (%+) (m te eindigen) Selecties Afrnden van ttalen, berekend dr de percentage tets. Afrnden (1.544=1.54; 1.545=1.55)? Oprnden (1.544=1.55; 1.545=1.55) Afkappen (1.544=1.54; 1.545=1.54) A Deel-2 Prgrammeer percent. tets als krting (% ).? Prgrammeer percent. tets als teslag (%+). B 1-6 BTW status vr minus tets Vrbeeld : Wijzig minus tets registratie naar BTW status 1. De BTW-status van de minus tets is ingesteld znder BTW. P verschijnt p het scherm.g BTW status 1 (m te eindigen) Minus tets Selecties BTW status 1. BTW status 2 ; BTW status 1 en status 2.; iet-btw status n A 19

20 Deel-2 ETRA FUCTIES 1-7 Algemene functies Algemene cntrle C P3 verschijnt p het scherm? Sleutelpsitie Prgramma cde r.??? p Selecteer een nr. uit lijst A Selecteer een nr. uit lijst B (m te eindigen) Selecteer een nr. uit lijst C Behud van de ingedrukte tetsen tijdens de verkp. Selecties Ticketnummer p nul zetten nadat het dagrapprt werd afgedrukt. Mgelijkheid tt negatief subttaal. een een een? een een een een C V B M A iet van tepassing in nze regi Selecties Telaten van partiële betaling in cash. Telaten van partiële betaling in cheque een een een een? een een een C V B M B Selecties Gebruik ' tets p het numeriek tetsenbrd.? Gebruik ' tets als 000 tets. C 20

21 Deel-2 ETRA FUCTIES Afdruk cntrle C P3 verschijnt p het display?b Selecteer een nr. van lijst A Selecteer een nr. van lijst B Selecteer een nr. van lijst D Prgramma cde r.???? p Selecteer een nr. van lijst C (m te eindigen) Selecties Gebruik de printer m het jurnaal af te drukken.? Gebruik de printer m tickets af te drukken. Druk nul-ttalen af p dag/peridiek rapprt. Selecties A Deel-2 Druk karakters af met enkele/dubbele hgte. Afdruk ttaal bij finalisatie. een BY SIGLE HEIGHT BY DOUBLE HEIGHT BY SIGLE HEIGHT BY DOUBLE HEIGHT? een een C V een B een M B Selecties Druk sleutel at./bedrag af p het dag / rapprt. Druk het grtttaal p dag -rapprt. Druk de tijd p het ticket en jurnaal. een een een? een een een een C V B M C Druk het ticketnr. p het ticket/jurnaal. Druk het subttaal p het ticket/jurnaal, wanneer de subttaal tets wrdt ingedrukt. Druk de artikels niet af p het jurnaal. een een een Selecties? een een een een C V B M D 21

22 Deel-2 ETRA FUCTIES Printer keuze tussen ticket f jurnaal De printer is ingesteld als jurnaal. Sleutelstand Vrbeeld Om een ticket af te drukken P verschijnt p het scherm u Druk ticket af (m te eindigen) Selecties Gebruik de printer m het jurnaal af te drukken.? Gebruik de printer m tickets af te drukken. A Printer selectie vr jurnaal f tickets, kan k gebeuren bij Afdruk cntrle. 22

23 Deel-2 ETRA FUCTIES 1-8 BTW-vet en afrnding C P3 verschijnt p het display?b Prgramma cde r. vr BTW-vet 1* 1??"????p Ver BTW-percentage A in????p * 1 Prgramma cde r. vr BTW-vet 2 is?b. Selecteer nrs. van lijst B Selecteer nummer van lijst C Selecteer nummer van lijst D (m te eindigen) Specificaties BTW-percentage Deel-2 Het BTW-percentage ligt tussen ~ %. Gebruik " tets als decimaal punt. A Specificaties vr de afrnding Kap af p 2 decimalen.?? (1.544=1.54, 1.545=1.54) Rnd af p 2 decimalen. B? (1.544=1.54, 1.545=1.55) Oprnden naar 2 decimalen. >? (1.544=1.55, 1.545=1.55) B Speciale afrndingsspecificaties vr subttaal en ttaal ALTIJD UL? iet vr nze regi 0 ~ 2 0, 3 ~ 7 5, 8 ~ 9 10 Vrbeelden: 1.21=1.20, 1.26=1.25, 1.28=1.30 iet vr nze regi 0 ~ 4 0, 5 ~ 9 10 Vrbeelden: 1.123=1.120, 1.525=1.530 iet vr nze regi 00~ 12 0, 13 ~ 37 25, 38 ~ 62 50, 63 ~ 87 75, 88 ~ Vrbeelden: 1.11=1.00, 1.28=1.25, 1.39=1.50, 1.80=1.75, 1.99=2.00 iet vr nze regi 00~ 24 0, 25 ~ 74 50, 75 ~ Vrbeelden: 1.21=1.0, 1.30=1.50, 1.87=2.00 iet vr nze regi 0 ~ 2 0, 3 ~ 7 5, 8 ~ 9 10 Vrbeelden: 1.21=1.20, 1.26=1.25, 1.28=1.30 C M C BTW systeem Geen specificaties.? iet vr nze regi. Het BTW-systeem vr nze regi. C D 23

24 Deel-2 ETRA FUCTIES 1-9 BTW afdruk cntrle Sleutelstand C P3 verschijnt p het scherm?c Prgramma cde r.???p Selecteer nummer uit lijst A Altijd 0 Selecteer nummer uit lijst B (m te eindigen) Selecties iet vr nze regi. iet vr nze regi. een een? een C A Druk nett bedrag exclusief BTW af. Druk BTW-bedrag af. Selecties een? een een een C B 24

25 Deel-2 ETRA FUCTIES 1-10 Breng de naam in, van de departementen en de tickethfding Sleutelstand Karakter tetsenbrd In 2 wrdt het tetsenbrd gebruikt als karaktertetsenbrd zals hiernder getnd, nadat u een departement f de tickethfding heeft aangeduid. 1Dubbele grtte tets Specificeert dat het vlgend karakter van dubbele grtte is. U drukt deze tets in, telkens vr een karakter van dubbele grtte. 2Alfanumerieke tetsen Gebruikt m karakters in te geven. Refereer naar de vlgende blz. vr de karakters. 3Rechter pijl tets Gebruik deze m een karakter in te geven, dat zich bevindt p dezelfde tets. Tevens gebruikt m een spatie in te geven. 4Wis tets Wist het laatst ingegeven karakter. 2 5Departementstetsen Gebruikt m een departement aan te duiden. 6Departement shift tets Gebruikt als departementsniveau. 1 DBL ABC DEF GHI JKL MO PQRS TUV WY DEL 7Prgramma einde (k tets) Beëindigt de karakter prgrammatie. 5 6 DEPT SHIFT SUBTOTAL CASH AMT TED 8Bevestigingstets (p tets) Bevestigt de ingave van het departement / de tickethfding. Deel Prgrammatie departementsnaam Vrbeeld Departement 1 7 aam DAIRY HBA tt max. 8 (4 dubbele grtte) karakters k G Departement 1 ><VVVCCC p ås P2 verschijnt p het scherm D A I R Y refereer naar \VV<<+< p Departement 7 H B A refereer naar k (m te eindigen) 25

26 Deel-2 ETRA FUCTIES Prgrammatie tickethfding Vrbeeld Lijn (1 ~ 5) 2 Bericht THAK YOU tt max. 24 (12 dubbele grtte) karakters VV<BB++ T H A K fix K spatie k P2 verschijnt p het scherm u Lijn r. CCC p Y O U refereer naar k (m te eindigen) 26

27 Deel-2 ETRA FUCTIES Alfabetische karakters Karakters werden tegewezen aan elke numerieke tets. U kan A ingeven dr < een maal, B twee maal, C drie maal in te geven. De vlgende tabellen duiden het karakter en de in te drukken nummers aan van deze tets, m te kmen tt het karakter. A, B, C, a, b, c, 8, : A B C a b c 8 A.01 B.02 C.03 a.04 b.05 c < tets Ä Å Æ Á Â À Ã A.08 A.09 A.10 A.11 A.12 A.13 A.14 D, E, F, d, e, f, 9, Ç â ä à å æ á C.15 a.16 a.17 a.18 a.19 a.20 a.21 ã ç keert terug naar de start a.22 c.23 :D E F d e f 9 D.01 E.02 F.03 d.04 e.05 f > tets É Ê Ë È é D.08 E.09 E.10 E.11 E.12 d.13 e.14 Deel-2 G, H, I, g, h, i, 4, ê ë è ƒ keert terug naar de start e.15 e.16 e.17 f.18 G : H I g h i 4 G.01 H.02 I.03 g.04 h.05 i V tets Í Î Ï Ì ï î ì I.08 I.09 I.10 I.11 I.12 i.13 i.14 J, K, L, j, k, l, 5, B tets í ı keert terug naar de start i.15 i.16 J : K L j k l 5 J.01 K.02 L.03 j.04 k.05 l keert terug naar de start M,, O, m, n,, 6, : M O m n 6 M O.03 m.04 n tets Ñ Ö Ø Ó Ô Ò Õ.08 O.09 O.10 O.11 O.12 O.13 O.14 ñ ô ö ò ø ó õ n keert terug naar de start 27

28 Deel-2 ETRA FUCTIES P, Q, R, S, p, q, r, s, 1, : P Q R S p q r P.01 Q.02 R.03 S.04 p.05 q.06 r.07 tets s 1 ß keert terug naar de start s P.10 p.11 s.12 T, U, V, t, u, v, 2, : T U V t u v 2 T.01 U.02 V.03 t.04 u.05 v tets Ü Ú Û Ù ü û ù U.08 U.09 U.10 U.11 u.12 u.13 u.14 W,, Y,, w, x, y, z, 3, ú µ keert terug naar de start u.15 u.16 : W Y w x y W Y w.05 x.06 y.07 C tets z 3 ÿ keert terug naar de start z Y.10 y.11 y :? tets , Symblen,.. : keert terug naar de start - / :!? -.03 /.04 :.05!.06?.07 M tets ~ ( ) * # +, ~.08 (.09 ).10 *.11 # ,.14 ^ ; < = > $ ^.15 ;.16 <.17 =.18 >.19 $ % & [ ] ' { %.22 &.23 [.24 ].25 '.26 { } ". \ _ ' } " \.33 _.34 '.35 space keert terug naar de start A B A.01 B.02 Afgedrukte karakter Indicatie van het vermelde karakter 28

ELECTRONISCH KASREGISTER TE-2200 TE-2400

ELECTRONISCH KASREGISTER TE-2200 TE-2400 ELECTRONISCH KASREGISTER TE-2200 TE-2400 Gebruikershandleiding Introduction & Contents Inleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor een Casio-kasregister. Dit kasregister heeft een zéér geavanceerde technologie,

Nadere informatie

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-260(M)

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-260(M) Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-260(M) Inhoudsopgave Pag.2 Inhoudsopgave Pag.3 1 Voordat u begint 1.1 Specificaties 1.2 Aanbeveling 1.3 Functieslot Pag.4 2 Installeren van de kassarol Pag.5

Nadere informatie

Inleiding. Voorbereiding. Aan de slag. Bonrol installeren. Datum/tijd instellen. Inleiding kasregister. Display/toetsenbord.

Inleiding. Voorbereiding. Aan de slag. Bonrol installeren. Datum/tijd instellen. Inleiding kasregister. Display/toetsenbord. Elektronisch kasregister TE-2200 TE-2400 Gebruikershandleiding Inleiding Voorbereiding Aan de slag Bonrol installeren Datum/tijd instellen Inleiding kasregister Display/toetsenbord Papierhouder Basishandelingen

Nadere informatie

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK - - REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK De uitvering van een systeem vr de pvang, de pslag en de distributie van regenwater vr beheften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen (spreien van de tuin, schnmaak, spelwater

Nadere informatie

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-380M

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-380M Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-380M Inhoudsopgave Pag.2 Inhoudsopgave Pag.3 1 Voordat u begint 1.1 Specificaties 1.2 Aanbeveling 1.3 Functieslot Pag.4 2 Installeren van de kassarol Pag.5

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-650

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-650 Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-65 Pag.2 Inhoudsopgave Pag.3 1 Voordat u begint 1.1 Specificaties 1.2 Aanbeveling 1.3 Functieslot Pag.4 2 Installeren van de kassarol Pag.5 3 Display Pag.7

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Hinder door geluid van windturbines

Hinder door geluid van windturbines TNO-rapprt 2008-D-R1051/B Dsis-effectrelaties p basis van Nederlandse en Zweedse gegevens Milieu en Leefmgeving Van Murik Brekmanweg 6 Pstbus 49 2600 AA Delft www.tn.nl T +31 15 269 68 02 F +31 15 276

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

Inleiding. Over de gebruiksaanwijzingen. Belangrijk

Inleiding. Over de gebruiksaanwijzingen. Belangrijk Inleiding Dank u voor het vertrouwen dat u in de CATEYE V2c heeft gesteld. De V2c is een hoogwaardige fietscomputer voor fietsers die intensief willen trainen en hun trainingsgegevens willen analyseren.

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

TIPS BIJ HET VOORBEREIDEN EN AFLEGGEN VAN EEN TOETS / EXAMEN WISKUNDE

TIPS BIJ HET VOORBEREIDEN EN AFLEGGEN VAN EEN TOETS / EXAMEN WISKUNDE TIPS BIJ HET VOORBEREIDEN EN AFLEGGEN VAN EEN TOETS / EXAMEN WISKUNDE HOE BEREID IK ME HET BEST VOOR? Kijk na f je alles hebt m te studeren. Laat niks in je kluisje liggen! Cntrleer f je ntities vlledig

Nadere informatie

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate Vergadertips vr bestuursvergaderingen: Vergader ged maar met mate In de milieusectr wrdt er heel wat afvergaderd. Meer dan de helft van de werktijd kruipt in vergaderingen, waardr er minder tijd ver blijft

Nadere informatie

Word 2000 voor thesisstudenten

Word 2000 voor thesisstudenten Word 2000 voor thesisstudenten Copyright, 2002 Ward 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 5 3 Tijdsindeling... 7 3.1 Alvorens te beginnen typen... 7 3.2 Tijdens het typen... 7 3.3 Helemaal

Nadere informatie

Figuur 1: LabelMANAGER 450 Elektronische labelmaker

Figuur 1: LabelMANAGER 450 Elektronische labelmaker USB-connector AC stroomconnector LCD-display Tape-uitgang www.dymo.com Lettertype/grootte Lettertype/vaste lengte Kader/uitlijnen Symbolen Stroom Snijder Instellingen Geheugen Taal Preview/invoegen Tabulatorstop

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE KASREGISTER MODEL ER-A411 ER-A421 VOLLEDIG GEDETAILLEERDE INSTRUCTIEHANDLEIDING

ELEKTRONISCHE KASREGISTER MODEL ER-A411 ER-A421 VOLLEDIG GEDETAILLEERDE INSTRUCTIEHANDLEIDING ELEKTRONISCHE KASREGISTER MODEL ER-A411 ER-A421 VOLLEDIG GEDETAILLEERDE INSTRUCTIEHANDLEIDING CAUTION: The cash register is should be securely fitted to the supporting platform to avoid instability when

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Advies inzake het ntwerp van besluit van de Vlaamse regering tt vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieueffect- en veiligheidsrapprtage Ingevlge

Nadere informatie

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding HP PSC 1400 All-in-One series Gebruikershandleiding Juridische informatie Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Alle hierin vermelde informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden

Nadere informatie

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product.

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product. SV-15/12/8 Stika Handleiding Bedankt voor uw aankoop van dit product. Lees deze handleiding a.u.b. volledig door om het apparaat te leren kennen en op de juiste manier te kunnen bedienen. Bewaar de handleiding

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

Nederlandse gebruiksaanwijzing van de Russell Hobbs brood bakmachine.

Nederlandse gebruiksaanwijzing van de Russell Hobbs brood bakmachine. Nederlandse gebruiksaanwijzing van de Russell Hobbs brood bakmachine. Veiligheidsvoorschriften Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat U het apparaat gaat gebruiken en bewaar

Nadere informatie

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Tekstverwerking met Word 2010 Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Koen Pauwels KATHO 7/1/2010 Microsoft Office 2010 - Word - Inleiding Met Microsoft Word 2010 kan je "gemakkelijk" professioneel ogende

Nadere informatie

DIT IS JOUW HANDLEIDING.

DIT IS JOUW HANDLEIDING. DIT IS JOUW HANDLEIDING. FAIRPHONE HANDLEIDING. Met dit korte overzicht is jouw telefoon in een mum van tijd klaar voor gebruik! Maar als je meer hulp, gedetailleerde informatie of zeer technische bijzonderheden

Nadere informatie

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one gebruikershandleiding hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie