Nederlandse gebruiksaanwijzing van de Russell Hobbs brood bakmachine.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse gebruiksaanwijzing van de Russell Hobbs brood bakmachine."

Transcriptie

1 Nederlandse gebruiksaanwijzing van de Russell Hobbs brood bakmachine. Veiligheidsvoorschriften Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat U het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging. Gebruik het apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden. Dompel het apparaat nooit onder in een vloeistof,gebruik hem niet in de badkamer of in de vrije natuur. Het apparaat dient gebruikt te worden onder toezicht van volwassenen. Vermijdt het aanraken van de warme oppervlakten wanneer het apparaat is ingeschakeld. Sluit het apparaat op het net. Controleer of de gegevens op het type plaatje overeenkomen met de aanwezige netspanning. Plaats het apparaat nooit in de buurt van apparatuur die warmte afgegeven zoals kachels,fornuizen,ovens enz.. Het apparaat op afstand houden van muren of andere objecten die vlam kunnen vatten zoals gordijnen,handdoeken enz.. Indien U het apparaat wenst te verplaatsen dient U ervoor te zorgen dan het apparaat uitgeschakeld is en afgekoeld. Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker,het snoer of het apparaat beschadigd is en wanneer het apparaat niet meer naar behoren functioneert. Raadpleeg dan uw winkelier of de importeur Tel Reparaties aan elektrische apparaten dienen uitsluitend verricht te worden door vakmensen. Verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen tot schade leiden en uw kunt uw garantie verspelen op uw apparaat. Indien het apparaat niet gebruikt wordt verwijder de stekker uit de wandcontactdoos. Het apparaat buiten gebruik van kinderen houden. Kinderen beseffen niet de gevaren die kunnen ontstaan met het omgaan van elektrische apparaten. Laat kinderen daarom nooit zonder toezicht bij het apparaat. Wij adviseren U de tijdklok niet s nachts te gebruiken Plaats het apparaat op een vlakke droge oppervlakte. Zorg dat het aansluitsnoer niet over scherpe randen kan hangen. Gebruik alleen de originele onderdelen. Verwijder deegresten uit het bakblik met een houten spatel en niet met scherpe voorwerpen. Indien aan de buitenzijde van de brood bakmachine een label is geplakt verwijder deze dan bij het eerste gebruik. Bij het eerste gebruik 1.Plaats de brood bakmachine op een stabiele,hittebestendige ondergrond,vlakbij een wandcontactdoos en niet in de buurt van gordijnen. 2. Sluit het apparaat nog niet aan op de netspanning. 3.Open de deksel 4. Houdt de brood bakmachine stevig vast met 1 hand en trek met de andere hand het bakblik uit de machine( zit geklemd) 5. Controleer of het bakblik schoon is 6.Plaats de kneedhaak op de as in het bakblik. 7. Doe de ingrediënten in het bakblik. Zorg dat de ingrediënten zijn afgewogen zoals in de recepten is aangegeven.

2 8. Leg vast klaar een rooster(voor het brood), een hittebestendige onderzet( voor het bakblik) en oven handschoenen voor beide handen. Toevoegen van de ingrediënten Het is belangrijk dat U de ingrediënten in de juiste volgorde toevoegt. 9. Doe de extra s fruit,noten,rozijnen in de dispenser bij elkaar. Zij zullen gedurende het bakproces automatisch worden toegevoegd aan het te bakken brood. 10. Voeg eerst de vloeistof toe. Dit in vele gevallen water maar kan ook melk of eieren zijn. Het is wenselijk dat het water warm is, niet heet of koud. Heet water of koud water heeft een slechte uitwerking op het gist. 11. Indien U met de tijdklok werkt gebruik dan geen melk. De melk gaat stremmen. 12. Voeg evt. suiker en zout toe zoals dit staat aangegeven in de recepten. 13. Voeg droge ingrediënten toe zoal b.v. honing, stroop enz Voeg droge ingrediënten toe meel,gedroogde melk,kruiden,specerijen. 15. Voeg de gist toe en leg dit boven op de reeds aanwezige ingrediënten. 16. Indien U de tijdklok gebruikt het is belangrijk het gist en het water gescheiden te houden. Doet U dat niet dan zal het brood hard worden. 17. Zorg dat de buitenkant van het bakblik schoon is en plaats het bakblik in het apparaat. 18. Druk het bakblik naar beneden totdat dit vast klikt. 19. Lukt het niet het bakblik vast te klikken neem dan het bakblik uit de machine en verplaats de aandrijver een kwart slag. 20. Mors geen ingrediënten in de brood bakmachine. 21. Sluit het deksel. 22. Fruit,noten,rozijnen enz.. kunnen in de dispenser worden gedaan. Doe deze niet direct in het bakblik maar deze worden gedurende het bakproces langzaam toegevoegd. 23. De extra ingrediënten dienen droog te zijn of bijna droog anders kan het vocht op de gist druppelen en wordt het brood niet goed. Controle van de mogelijkheden. Plaats de stekker in de wandcontactdoos. U hoort een pieptoon en in de display verschijnen cijfers. Kies het juiste programma: 24. Druk op de knop Select net zo lang totdat aan de rechter kant van de display het programma verschijnt wat U wenst. Met steeds twee keer te drukken gaat U door het programma heen. Zodra de aanwijzingen het einde van de mogelijkheden bereikt dan verschijnt in de display(bake only) de display geeft het eerste recept weer. Door verder te drukken gaat U door de recepten 2 tot 5 heen en dan beginnen de aanwijzingen weer opnieuw. 25. Indien één van de Rapid programma s laat het staan. 26. Indien U terug gaat naar het programma wat U wenst druk op de knop Stop/Reset om terug te gaan naar het begin. Grootte van het brood 27. Om de grootte van het brood in te stellen druk U op de knop Size en ga door het programma. U kunt kiezen uit een brood van 1.5 kg,750 gram en 500 gram. Indien U de knop indrukt begint U bij 1.5 kg.

3 28. De Size knop reageert niet op gebak,jam,pizza of persoonlijke recepten. Bruiningsgraad 29. Druk op knop Crust en aan de bovenkant van de display kunt U kiezen uit de stand licht(light),medium en donker(dark). 30. De Crust reageert niet bij persoonlijke recepten. 31. Doe de deksel van de dispenser open en voeg fruit,noten,rozijnen enz.. toe en doe het deksel dicht. 32. Indien U iets extra s wil toevoegen aan de dispenser druk dan op de knop Extras en dan verschijnt op de display ÄDD EXTRAS. Dit blijft niet in de display staan maar verdwijnt. 33. Deze functie is niet mogelijk bij het programma Bake Only Start de brood bakmachine 34. Wanneer U alle mogelijkheden die U wenst heeft ingesteld druk op de toets Start en wacht tot de brood bakmachine gaat werken. De Led lampjes gaan branden en op het klokje gaan twee puntjes flikkeren. De klok telt af en geeft de tijdsduur aan en de display geeft aan welk bak proces ingesteld is. 35.Indien U het hele tarwe en jam programma gebruikt gebeurt er niets gedurende 5 en 30 minuten. Dit is normaal. Deze recepten hebben deze tijd nodig om de ingrediënten voor te verwarmen. Preheat verschijnt links op de display. 36. Indien U ontdekt dat U een fout heeft begaan nadat op de start toets heeft gedrukt, houdt de toets Stop/Reset ingedrukt en programma dan de machine op de gewenste wijze. Laat het niet te lang duren. Indien het programma reeds is begonnen voordat U ingrijpt zal dit het resultaat beïnvloeden. In dat geval kunt U het beste doen: Vervolg het programma Stop het programma,verwijder de ingrediënten en start weer van voren af aan. Dichtheid van het deeg 37. Houdt het deeg in de gaten(door het kijkglas) gedurende de eerste 5 minuten van het deegproces. Het dient een gladde bal deeg te zijn. Indien niet het geval dan dient U de ingrediënten aan te passen. Doe dit bij de tweede periode van het kneden. 38. Druk op Pause toets en houdt deze 2 seconden ingedrukt om het programma te stoppen. Indien het deeg lijkt te kleven aan de zijkanten, strooi dan een lepel meel uit over het deeg. Indien het deeg te droog lijkt voeg een lepel warm water toe. Open het deksel niet langer dan nodig open het voeg toe wat gewenst en sluit het deksel direct weer. Druk op de toets Start om het programma te vervolgen. Brood gereed 39. Wanneer het brood klaar is hoort U een pieptoon. Druk op de toets Stop/Reset. Warm houden 40.Indien U niet op de toets Stop/Reset drukt dan wordt het brood 1 uur warm gehouden. Het LED lampje geeft aan dat het brood wordt warm gehouden. Uitnemen van het brood 41. Als het brood afkoelt en de vochtigheid verdwijnt droogt het brood uit, Dit maakt het brood zacht en drassig. De warmhoud stand voorkomt dit maar hoe sneller het brood uit het bakblik is des te beter.

4 42. Nu heeft U het rooster,de placemat en de handschoenen nodig(denk er aan handschoenen een beide handen) 43. Druk op de toets Stop/Reset 44. Schakel de schakelaar aan de achterzijde op nul en verwijder de contactstop uit de wandcontactdoos 45. Wanneer U de deksel opent ontsnapt hete lucht en stoom uit de brood bakmachine. Houdt uw handen niet boven de opening. 46. Doe de handschoenen aan beide handen pak de handel beet van het broodbakblik en de andere hand houdt U de brood bakmachine vast en U trekt het broodbakblik uit de machine,zodat het broodbakblik los komt van de klemmen. 47.Houdt het bakblik onderste boven en het brood valt uit het bakblik. 48.Plaats het brood op het rooster. 49. Plaats het bakblik op de hittebestendige placemat. 50. Indien het brood moeilijk uit het bakblik komt neem dan een houten spatel en maak de zijkanten tussen het bakblik en het brood los. Gebruik daarvoor geen scherpe voorwerpen. 51. Controleer of de kneedhaak nog in het bakblik aanwezig is. Mocht dit niet het geval zijn dan zit de kneedhaak nog in het brood. Verwijder de kneedhaak met een houten spatel uit het brood. 52. U verkrijgt het beste resultaat door het brood minuten te laten afkoelen en daarna kunt U het brood snijden. 53. Ga nooit het brood snijden zonder gecontroleerd te hebben dat de kneedhaak uit het brood is verwijderd. Anders kunt U tijdens het snijden de kneedhaak beschadigen. Continue gebruik Indien U meerdere broden wenst te maken laat de brood bakmachine eerst afkoelen en controleer de binnenkant op aanwezige kruimels of reststanden van brood. Indien U toch gaat proberen brood te bakken terwijl de brood bakmachine nog heet is dan verschijnt in de display H. Verwijder dan de contactstop uit de wandcontactdoos en verwijder het bakblik uit het apparaat en laat de brood bakmachine afkoelen voordat U weer begint te bakken. Gebruik van de tijdklok Met de tijdklok kunt U de tijd (b.v. eind tijd) 24 uur van te voren instellen. Gebruik dan geen melk,yoghurt,kaas,eieren,fruit,uien enz. daar deze er niet beter op worden indien deze zich in een warme omgeving bevinden. Indien U deze ingrediënten toepast dan raden wij U aan dit zonder de tijdklok te doen. a) Indien U zout gebruikt in het recept,voeg dit toe met de vloeibare ingrediënten zodat het zout niet aan aanraking kan komen met het gist. b) Apart van het zout volg de standen 1 tot 34. c) Beslis wanneer het brood klaar moet zijn,e.g. 6 p.m. d) De tijd op het moment is e.g. 7 p.m. e) Het verschil tussen de twee tijden e.g.11 hours. f) Gebruik de pijltjes naar beneden en naar boven om de tijd in te stellen.druk erop totdat in de display bij de tijdswaarneming de tijd verschijnt welke U zojuist heeft vastgesteld(e.g 11 hours) Elke aanraking op de pijl naar boven en naar beneden geeft een tijdsverspringing aan van 10 minuten. g) Ga naar stand 35(druk op start ) en U kunt nu weggaan naar uw werk, bioscoop enz..wanneer U thuiskomt komt U de geur van vers brood reeds tegemoet.

5 Deeg Indien U de tijdklok voor deeg gebruikt of Pizza deeg programma s dan dient U het deeg direct uit de machine te nemen zodra het deeg klaar is anders loopt de kwaliteit sterk terug. Deeg en pizza deeg Met deze programma s kunt U de brood bakmachine gebruiken als een kneedmachine.de verwarming wordt niet ingeschakeld tijdens dit programma. Zodra u het deeg uit de machine neemt laat het 10 minuten rusten voordat U dit gaat snijden. Alleen bakken Bij dit programma wordt de brood bakmachine gebruikt als een oven. Er wordt niet gemixt alleen gebakken en warm gehouden. Gebruik deeg wat U eerder heeft gemaakt of gebruik deeg van de supermarkt. a) Gebruik de Select toets om naar het punt van het Bake Only programma te komen. Op de display verschijnt 1:30 en een symbool van een klein klokje. b) Gebruik de toets naar boven en naar beneden om de tijd te verstellen. U kunt de tijd instellen tussen 15 minuten en 2 uren, in trappen van 1 min. c) Indien U uw vinger op de toetsen houdt de tijd in de display verspringt met stapjes van 10 minuten. d) Zodra de display de tijd aangeeft welke U wenst druk op de toets Program Time/ Temp. In de display verschijnt 300 graden Fahrenheit. e) Gebruik de toetsen naar boven en naar beneden om de temperatuur in te stellen. U kunt instellen tussen de 200 graden Fahrenheit en de 375 graden Fahrenheit in 5 stappen. Dit is vergelijkbaar met 93 graden Celsius en 190 graden Celsius.Op blz 21 vindt U een temperatuur tabel. f) U kunt met de toets Program Time/Temp switchen tussen tijd en temperatuur totdat U de combinatie heeft welke U wenst. g) Druk op Start Gebruik van kant en klaar broodmix Indien U kant en klaar broodmix uit de winkel gebruikt gebruik dan niet meer dan 500 gram per keer. Volg de instructies op het pak. Onderbreking Dit maakt het mogelijk het bakproces op ieder gewenst moment te onderbreken. Druk op de toets Pause en houdt deze 2 seconden ingedrukt om het programma voor 10 minuten te onderbreken. Druk op de toets Start om het programma te vervolgen. Indien U dit vergeet dan begint het programma automatisch weer na 10 minuten. Tijdens deze onderbreking kunt U een decoratieve korst aanbrengen, de korst glazuren enz.. of bijvoorbeeld proberen een Zuid Europees brood te bakken: Gebruik een recept voor Frans brood,onderbreek het programma voordat het brood gaat rijzen. U heeft nu tien minuten om het volgende te doen: a) Druk en houdt de toets Pause 2 seconden ingedrukt. b) Open het deksel en neem het bakblik uit de machine. c) Verwijder de kneedhaak. d) Verwijder het deeg uit het bakblik,leg dit op een gladde ondergrond en rol dit met een deegroller uit tot een opp. Van 21.5 cmx33 cm. e) Besprenkel dit met wat olijfolie, knoflook,rozemarijn en gedroogde tomaatjes. f) Voeg 3 kopjes geitenkaas of feta toe

6 g) Rol het deeg op tot een rol van 21.5 cm h) Plooi de einde onder de deegrol en plaats deze in het bakblik. i) Plaats het bakblik in de brood bakmachine en druk op de toets Start. Het laatste rijzen begint en brood wordt gebakken. Voor vele andere broodrecepten kunt U zich het beste wenden tot een plaatselijke erkende boekhandel welke vele boeken betreffende broodrecepten in hun assortiment hebben. Voor de meeste programma s gelde de volgende standen: Programma tijd/temp. Verschijnt in de display. 1x drukken Preheat(voorverwarmen) 2x drukken Knead 1( kneden) 3x drukken Knead 2 4x drukken Rise 1 (rijzen) 5x drukken Punch down 6x drukken Rise 2 (rijzen) 7x drukken Shape(vorm) 8x drukken Rise 3 (rijzen) 9x drukken Bake (bakken) 10x drukken Keep warm(warm houden) 11x drukken Extra s 12x drukken Temperature 12x drukken Save(flashing)sparen(flikkert) Reinigen Zet voordat U uw brood bakmachine wenst te reinigen het apparaat uit,haal de contactdoos uit de wandcontactdoos. Buitenkant: Reinig de buitenkant van het apparaat en het kijkvenster met een vochtige doek of spons. Verwijder de bakvorm alvorens te reinigen. Indien noodzakelijk kunt U de buitenkant van uw apparaat met behulp van een mild afwasmiddel reinigen. Binnenkant: De binnenkant van het apparaat kunt U voorzichtig met een licht vochtige doek schoonmaken. Let op met schoonmaken van het verwarmingselement. Bakblik: Het bakblik kunt U reinigen met warm water. Let er hierbij op dat U de antiaanbaklaag niet beschadigd. Indien het niet lukt om de kneedhaak uit het bakblik te nemen dan giet U wat heet water in het bakblik zover dat de kneedhaak onder water komt te staan. Het water zal er nu voor zorgen dat de klevende deeltjes oplossen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of afwasborstels,deze kunnen de antiaanbaklaag van het bakblik beschadigen.het bakblik is niet geschikt voor de afwasmachine. Milieu vriendelijke verwerking Als U besluit het apparaat niet meer te gebruiken vanwege een defect,knip dan de contactstop van het aansluitsnoer en informeer bij uw gemeente waar zich de plaatselijke afvalverwerkingsafdeling zich bevindt. Dit apparaat hoort niet in het huisvuil. Service dienst

7 Mocht U vragen hebben over uw apparaat of indien het apparaat defect is kunt U zich te allen tijde wenden tot de Servicedienst van Russell Hobbs t.w.: Fa. J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84, 2718 RX Zoetermeer tel

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MARYNEN MAR CMK 925 NL http://nl.yourpdfguides.com/dref/930433

Uw gebruiksaanwijzing. MARYNEN MAR CMK 925 NL http://nl.yourpdfguides.com/dref/930433 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

Degen en beslagen/pâtes et appareils

Degen en beslagen/pâtes et appareils Degen en beslagen/pâtes et appareils Voor het maken van brood, taarten of gebak heb je deeg of beslag nodig. Deeg is een vaste, kneedbare massa, die je vaak moet uitrollen en opvouwen. Beslag is een min

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one handleiding Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rechten voorbehouden. Geen enkel gedeelte uit dit document mag worden gefotokopieerd, verveelvoudigd of vertaald naar enige taal zonder

Nadere informatie

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one gebruikershandleiding hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product.

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product. SV-15/12/8 Stika Handleiding Bedankt voor uw aankoop van dit product. Lees deze handleiding a.u.b. volledig door om het apparaat te leren kennen en op de juiste manier te kunnen bedienen. Bewaar de handleiding

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

HANDLEIDING & INSTALLATIEVOORSCHRIFT. Koelvitrine KV-RR 12/14

HANDLEIDING & INSTALLATIEVOORSCHRIFT. Koelvitrine KV-RR 12/14 HANDLEIDING & INSTALLATIEVOORSCHRIFT Koelvitrine KV-RR 12/14 Gebruikershandleiding & Installatievoorschrift van de Koelvitrine type KV-RR 12/14 Belangrijk! Lees voor gebruik deze handleiding, dit voorkomt

Nadere informatie

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding HP PSC 1400 All-in-One series Gebruikershandleiding Juridische informatie Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Alle hierin vermelde informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Inhoudsopgave Veiligheid 3 Aan de slag 4 Over uw accessoire 4 Toetsen

Nadere informatie

Inleiding. Over de gebruiksaanwijzingen. Belangrijk

Inleiding. Over de gebruiksaanwijzingen. Belangrijk Inleiding Dank u voor het vertrouwen dat u in de CATEYE V2c heeft gesteld. De V2c is een hoogwaardige fietscomputer voor fietsers die intensief willen trainen en hun trainingsgegevens willen analyseren.

Nadere informatie

Word 2000 voor thesisstudenten

Word 2000 voor thesisstudenten Word 2000 voor thesisstudenten Copyright, 2002 Ward 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 5 3 Tijdsindeling... 7 3.1 Alvorens te beginnen typen... 7 3.2 Tijdens het typen... 7 3.3 Helemaal

Nadere informatie

Hoe een zuinig huishoudtoestel kiezen?

Hoe een zuinig huishoudtoestel kiezen? Hoe een zuinig huishoudtoestel kiezen? met koop- en gebruiktips Inhoud Woord vooraf... 3 Zuinig met energie... 4 Het energielabel... 5 Wasmachines... 7 Droogkasten... 9 Koelkasten... 11 Diepvriezers...

Nadere informatie

E-BOOK VERANDEREN GAAT SNELLER DAN JE DENKT! EXPRESS YOUR INNER POWER

E-BOOK VERANDEREN GAAT SNELLER DAN JE DENKT! EXPRESS YOUR INNER POWER E-BOOK VERANDEREN GAAT SNELLER DAN JE DENKT! EXPRESS YOUR INNER POWER INLEIDING Iedereen ervaart problemen in zijn dagelijkse bezigheden. Vaak gaat er veel tijd en energie zitten in het proberen op te

Nadere informatie

DIT IS JOUW HANDLEIDING.

DIT IS JOUW HANDLEIDING. DIT IS JOUW HANDLEIDING. FAIRPHONE HANDLEIDING. Met dit korte overzicht is jouw telefoon in een mum van tijd klaar voor gebruik! Maar als je meer hulp, gedetailleerde informatie of zeer technische bijzonderheden

Nadere informatie

Cursus Microsoft Word 2013

Cursus Microsoft Word 2013 Cursus Microsoft Word 2013 Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Microsoft Word 2013 April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire UI 12/22 UI 12/22 Funk Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire Installatie- en gebruikershandleiding Instructions de montage et de service Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

ANWB Watersport Actief In het water of op de kant Winterklaar maken Verfbeurt onder en boven water Onderhoud motoren

ANWB Watersport Actief In het water of op de kant Winterklaar maken Verfbeurt onder en boven water Onderhoud motoren ANWB Watersport Actief In het water of op de kant Winterklaar maken Verfbeurt onder en boven water Onderhoud motoren ONDERHOUDWIJZER PLEZIERVAARTUIGEN 1 Colofon Tekst: ANWB Watersport Actief Illustraties

Nadere informatie

Basale reanimatie van kinderen door anderen dan gespecialiseerde zorgprofessionals

Basale reanimatie van kinderen door anderen dan gespecialiseerde zorgprofessionals Basale reanimatie van kinderen door anderen dan gespecialiseerde zorgprofessionals 28 Nederlandse Reanimatie Raad / Belgische Reanimatieraad Introductie Indien basale reanimatie van een kind nodig is,

Nadere informatie

CBL Protocol. Liever pinnen dan contant. www.supermarkt.nl. betaalpas

CBL Protocol. Liever pinnen dan contant. www.supermarkt.nl. betaalpas CBL Protocol Liever pinnen dan contant betaalpas www.supermarkt.nl 2 3 1.0 De voordelen van pinnen Er zijn verschillende redenen waarom het prettig is als klanten pinnen in plaats van contant betalen,

Nadere informatie

* * * Boekje met opdrachten * * *

* * * Boekje met opdrachten * * * * * * Boekje met opdrachten * * * Hallo allemaal! Welkom op de faculteit informatica van de Technische Universiteit Delft Vandaag gaan we eens kijken hoe we zelf kleine computerprogramma s kunnen maken

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

boordevol recepten Goedenacht Verrassende informatie en bruikbare tips over nachtarbeid

boordevol recepten Goedenacht Verrassende informatie en bruikbare tips over nachtarbeid boordevol recepten Goedenacht Verrassende informatie en bruikbare tips over nachtarbeid Voorwoord Dit boekje wordt u aangeboden door de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ). Het bevat informatie,

Nadere informatie

MVS-15P Woonhuisventilatie

MVS-15P Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15P Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15P. De handleiding

Nadere informatie

Jouw bevalling: Hoe bereid je je voor?

Jouw bevalling: Hoe bereid je je voor? Jouw bevalling: Hoe bereid je je voor? Een bevalling is niet niks. Sterker: bevallen is erg spannend. Vooral als het je eerste kindje is. Maar ook bij een tweede of volgende kindje weet je natuurlijk nooit

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie