Nederlandse gebruiksaanwijzing van de Russell Hobbs brood bakmachine.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse gebruiksaanwijzing van de Russell Hobbs brood bakmachine."

Transcriptie

1 Nederlandse gebruiksaanwijzing van de Russell Hobbs brood bakmachine. Veiligheidsvoorschriften Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat U het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging. Gebruik het apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden. Dompel het apparaat nooit onder in een vloeistof,gebruik hem niet in de badkamer of in de vrije natuur. Het apparaat dient gebruikt te worden onder toezicht van volwassenen. Vermijdt het aanraken van de warme oppervlakten wanneer het apparaat is ingeschakeld. Sluit het apparaat op het net. Controleer of de gegevens op het type plaatje overeenkomen met de aanwezige netspanning. Plaats het apparaat nooit in de buurt van apparatuur die warmte afgegeven zoals kachels,fornuizen,ovens enz.. Het apparaat op afstand houden van muren of andere objecten die vlam kunnen vatten zoals gordijnen,handdoeken enz.. Indien U het apparaat wenst te verplaatsen dient U ervoor te zorgen dan het apparaat uitgeschakeld is en afgekoeld. Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker,het snoer of het apparaat beschadigd is en wanneer het apparaat niet meer naar behoren functioneert. Raadpleeg dan uw winkelier of de importeur Tel Reparaties aan elektrische apparaten dienen uitsluitend verricht te worden door vakmensen. Verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen tot schade leiden en uw kunt uw garantie verspelen op uw apparaat. Indien het apparaat niet gebruikt wordt verwijder de stekker uit de wandcontactdoos. Het apparaat buiten gebruik van kinderen houden. Kinderen beseffen niet de gevaren die kunnen ontstaan met het omgaan van elektrische apparaten. Laat kinderen daarom nooit zonder toezicht bij het apparaat. Wij adviseren U de tijdklok niet s nachts te gebruiken Plaats het apparaat op een vlakke droge oppervlakte. Zorg dat het aansluitsnoer niet over scherpe randen kan hangen. Gebruik alleen de originele onderdelen. Verwijder deegresten uit het bakblik met een houten spatel en niet met scherpe voorwerpen. Indien aan de buitenzijde van de brood bakmachine een label is geplakt verwijder deze dan bij het eerste gebruik. Bij het eerste gebruik 1.Plaats de brood bakmachine op een stabiele,hittebestendige ondergrond,vlakbij een wandcontactdoos en niet in de buurt van gordijnen. 2. Sluit het apparaat nog niet aan op de netspanning. 3.Open de deksel 4. Houdt de brood bakmachine stevig vast met 1 hand en trek met de andere hand het bakblik uit de machine( zit geklemd) 5. Controleer of het bakblik schoon is 6.Plaats de kneedhaak op de as in het bakblik. 7. Doe de ingrediënten in het bakblik. Zorg dat de ingrediënten zijn afgewogen zoals in de recepten is aangegeven.

2 8. Leg vast klaar een rooster(voor het brood), een hittebestendige onderzet( voor het bakblik) en oven handschoenen voor beide handen. Toevoegen van de ingrediënten Het is belangrijk dat U de ingrediënten in de juiste volgorde toevoegt. 9. Doe de extra s fruit,noten,rozijnen in de dispenser bij elkaar. Zij zullen gedurende het bakproces automatisch worden toegevoegd aan het te bakken brood. 10. Voeg eerst de vloeistof toe. Dit in vele gevallen water maar kan ook melk of eieren zijn. Het is wenselijk dat het water warm is, niet heet of koud. Heet water of koud water heeft een slechte uitwerking op het gist. 11. Indien U met de tijdklok werkt gebruik dan geen melk. De melk gaat stremmen. 12. Voeg evt. suiker en zout toe zoals dit staat aangegeven in de recepten. 13. Voeg droge ingrediënten toe zoal b.v. honing, stroop enz Voeg droge ingrediënten toe meel,gedroogde melk,kruiden,specerijen. 15. Voeg de gist toe en leg dit boven op de reeds aanwezige ingrediënten. 16. Indien U de tijdklok gebruikt het is belangrijk het gist en het water gescheiden te houden. Doet U dat niet dan zal het brood hard worden. 17. Zorg dat de buitenkant van het bakblik schoon is en plaats het bakblik in het apparaat. 18. Druk het bakblik naar beneden totdat dit vast klikt. 19. Lukt het niet het bakblik vast te klikken neem dan het bakblik uit de machine en verplaats de aandrijver een kwart slag. 20. Mors geen ingrediënten in de brood bakmachine. 21. Sluit het deksel. 22. Fruit,noten,rozijnen enz.. kunnen in de dispenser worden gedaan. Doe deze niet direct in het bakblik maar deze worden gedurende het bakproces langzaam toegevoegd. 23. De extra ingrediënten dienen droog te zijn of bijna droog anders kan het vocht op de gist druppelen en wordt het brood niet goed. Controle van de mogelijkheden. Plaats de stekker in de wandcontactdoos. U hoort een pieptoon en in de display verschijnen cijfers. Kies het juiste programma: 24. Druk op de knop Select net zo lang totdat aan de rechter kant van de display het programma verschijnt wat U wenst. Met steeds twee keer te drukken gaat U door het programma heen. Zodra de aanwijzingen het einde van de mogelijkheden bereikt dan verschijnt in de display(bake only) de display geeft het eerste recept weer. Door verder te drukken gaat U door de recepten 2 tot 5 heen en dan beginnen de aanwijzingen weer opnieuw. 25. Indien één van de Rapid programma s laat het staan. 26. Indien U terug gaat naar het programma wat U wenst druk op de knop Stop/Reset om terug te gaan naar het begin. Grootte van het brood 27. Om de grootte van het brood in te stellen druk U op de knop Size en ga door het programma. U kunt kiezen uit een brood van 1.5 kg,750 gram en 500 gram. Indien U de knop indrukt begint U bij 1.5 kg.

3 28. De Size knop reageert niet op gebak,jam,pizza of persoonlijke recepten. Bruiningsgraad 29. Druk op knop Crust en aan de bovenkant van de display kunt U kiezen uit de stand licht(light),medium en donker(dark). 30. De Crust reageert niet bij persoonlijke recepten. 31. Doe de deksel van de dispenser open en voeg fruit,noten,rozijnen enz.. toe en doe het deksel dicht. 32. Indien U iets extra s wil toevoegen aan de dispenser druk dan op de knop Extras en dan verschijnt op de display ÄDD EXTRAS. Dit blijft niet in de display staan maar verdwijnt. 33. Deze functie is niet mogelijk bij het programma Bake Only Start de brood bakmachine 34. Wanneer U alle mogelijkheden die U wenst heeft ingesteld druk op de toets Start en wacht tot de brood bakmachine gaat werken. De Led lampjes gaan branden en op het klokje gaan twee puntjes flikkeren. De klok telt af en geeft de tijdsduur aan en de display geeft aan welk bak proces ingesteld is. 35.Indien U het hele tarwe en jam programma gebruikt gebeurt er niets gedurende 5 en 30 minuten. Dit is normaal. Deze recepten hebben deze tijd nodig om de ingrediënten voor te verwarmen. Preheat verschijnt links op de display. 36. Indien U ontdekt dat U een fout heeft begaan nadat op de start toets heeft gedrukt, houdt de toets Stop/Reset ingedrukt en programma dan de machine op de gewenste wijze. Laat het niet te lang duren. Indien het programma reeds is begonnen voordat U ingrijpt zal dit het resultaat beïnvloeden. In dat geval kunt U het beste doen: Vervolg het programma Stop het programma,verwijder de ingrediënten en start weer van voren af aan. Dichtheid van het deeg 37. Houdt het deeg in de gaten(door het kijkglas) gedurende de eerste 5 minuten van het deegproces. Het dient een gladde bal deeg te zijn. Indien niet het geval dan dient U de ingrediënten aan te passen. Doe dit bij de tweede periode van het kneden. 38. Druk op Pause toets en houdt deze 2 seconden ingedrukt om het programma te stoppen. Indien het deeg lijkt te kleven aan de zijkanten, strooi dan een lepel meel uit over het deeg. Indien het deeg te droog lijkt voeg een lepel warm water toe. Open het deksel niet langer dan nodig open het voeg toe wat gewenst en sluit het deksel direct weer. Druk op de toets Start om het programma te vervolgen. Brood gereed 39. Wanneer het brood klaar is hoort U een pieptoon. Druk op de toets Stop/Reset. Warm houden 40.Indien U niet op de toets Stop/Reset drukt dan wordt het brood 1 uur warm gehouden. Het LED lampje geeft aan dat het brood wordt warm gehouden. Uitnemen van het brood 41. Als het brood afkoelt en de vochtigheid verdwijnt droogt het brood uit, Dit maakt het brood zacht en drassig. De warmhoud stand voorkomt dit maar hoe sneller het brood uit het bakblik is des te beter.

4 42. Nu heeft U het rooster,de placemat en de handschoenen nodig(denk er aan handschoenen een beide handen) 43. Druk op de toets Stop/Reset 44. Schakel de schakelaar aan de achterzijde op nul en verwijder de contactstop uit de wandcontactdoos 45. Wanneer U de deksel opent ontsnapt hete lucht en stoom uit de brood bakmachine. Houdt uw handen niet boven de opening. 46. Doe de handschoenen aan beide handen pak de handel beet van het broodbakblik en de andere hand houdt U de brood bakmachine vast en U trekt het broodbakblik uit de machine,zodat het broodbakblik los komt van de klemmen. 47.Houdt het bakblik onderste boven en het brood valt uit het bakblik. 48.Plaats het brood op het rooster. 49. Plaats het bakblik op de hittebestendige placemat. 50. Indien het brood moeilijk uit het bakblik komt neem dan een houten spatel en maak de zijkanten tussen het bakblik en het brood los. Gebruik daarvoor geen scherpe voorwerpen. 51. Controleer of de kneedhaak nog in het bakblik aanwezig is. Mocht dit niet het geval zijn dan zit de kneedhaak nog in het brood. Verwijder de kneedhaak met een houten spatel uit het brood. 52. U verkrijgt het beste resultaat door het brood minuten te laten afkoelen en daarna kunt U het brood snijden. 53. Ga nooit het brood snijden zonder gecontroleerd te hebben dat de kneedhaak uit het brood is verwijderd. Anders kunt U tijdens het snijden de kneedhaak beschadigen. Continue gebruik Indien U meerdere broden wenst te maken laat de brood bakmachine eerst afkoelen en controleer de binnenkant op aanwezige kruimels of reststanden van brood. Indien U toch gaat proberen brood te bakken terwijl de brood bakmachine nog heet is dan verschijnt in de display H. Verwijder dan de contactstop uit de wandcontactdoos en verwijder het bakblik uit het apparaat en laat de brood bakmachine afkoelen voordat U weer begint te bakken. Gebruik van de tijdklok Met de tijdklok kunt U de tijd (b.v. eind tijd) 24 uur van te voren instellen. Gebruik dan geen melk,yoghurt,kaas,eieren,fruit,uien enz. daar deze er niet beter op worden indien deze zich in een warme omgeving bevinden. Indien U deze ingrediënten toepast dan raden wij U aan dit zonder de tijdklok te doen. a) Indien U zout gebruikt in het recept,voeg dit toe met de vloeibare ingrediënten zodat het zout niet aan aanraking kan komen met het gist. b) Apart van het zout volg de standen 1 tot 34. c) Beslis wanneer het brood klaar moet zijn,e.g. 6 p.m. d) De tijd op het moment is e.g. 7 p.m. e) Het verschil tussen de twee tijden e.g.11 hours. f) Gebruik de pijltjes naar beneden en naar boven om de tijd in te stellen.druk erop totdat in de display bij de tijdswaarneming de tijd verschijnt welke U zojuist heeft vastgesteld(e.g 11 hours) Elke aanraking op de pijl naar boven en naar beneden geeft een tijdsverspringing aan van 10 minuten. g) Ga naar stand 35(druk op start ) en U kunt nu weggaan naar uw werk, bioscoop enz..wanneer U thuiskomt komt U de geur van vers brood reeds tegemoet.

5 Deeg Indien U de tijdklok voor deeg gebruikt of Pizza deeg programma s dan dient U het deeg direct uit de machine te nemen zodra het deeg klaar is anders loopt de kwaliteit sterk terug. Deeg en pizza deeg Met deze programma s kunt U de brood bakmachine gebruiken als een kneedmachine.de verwarming wordt niet ingeschakeld tijdens dit programma. Zodra u het deeg uit de machine neemt laat het 10 minuten rusten voordat U dit gaat snijden. Alleen bakken Bij dit programma wordt de brood bakmachine gebruikt als een oven. Er wordt niet gemixt alleen gebakken en warm gehouden. Gebruik deeg wat U eerder heeft gemaakt of gebruik deeg van de supermarkt. a) Gebruik de Select toets om naar het punt van het Bake Only programma te komen. Op de display verschijnt 1:30 en een symbool van een klein klokje. b) Gebruik de toets naar boven en naar beneden om de tijd te verstellen. U kunt de tijd instellen tussen 15 minuten en 2 uren, in trappen van 1 min. c) Indien U uw vinger op de toetsen houdt de tijd in de display verspringt met stapjes van 10 minuten. d) Zodra de display de tijd aangeeft welke U wenst druk op de toets Program Time/ Temp. In de display verschijnt 300 graden Fahrenheit. e) Gebruik de toetsen naar boven en naar beneden om de temperatuur in te stellen. U kunt instellen tussen de 200 graden Fahrenheit en de 375 graden Fahrenheit in 5 stappen. Dit is vergelijkbaar met 93 graden Celsius en 190 graden Celsius.Op blz 21 vindt U een temperatuur tabel. f) U kunt met de toets Program Time/Temp switchen tussen tijd en temperatuur totdat U de combinatie heeft welke U wenst. g) Druk op Start Gebruik van kant en klaar broodmix Indien U kant en klaar broodmix uit de winkel gebruikt gebruik dan niet meer dan 500 gram per keer. Volg de instructies op het pak. Onderbreking Dit maakt het mogelijk het bakproces op ieder gewenst moment te onderbreken. Druk op de toets Pause en houdt deze 2 seconden ingedrukt om het programma voor 10 minuten te onderbreken. Druk op de toets Start om het programma te vervolgen. Indien U dit vergeet dan begint het programma automatisch weer na 10 minuten. Tijdens deze onderbreking kunt U een decoratieve korst aanbrengen, de korst glazuren enz.. of bijvoorbeeld proberen een Zuid Europees brood te bakken: Gebruik een recept voor Frans brood,onderbreek het programma voordat het brood gaat rijzen. U heeft nu tien minuten om het volgende te doen: a) Druk en houdt de toets Pause 2 seconden ingedrukt. b) Open het deksel en neem het bakblik uit de machine. c) Verwijder de kneedhaak. d) Verwijder het deeg uit het bakblik,leg dit op een gladde ondergrond en rol dit met een deegroller uit tot een opp. Van 21.5 cmx33 cm. e) Besprenkel dit met wat olijfolie, knoflook,rozemarijn en gedroogde tomaatjes. f) Voeg 3 kopjes geitenkaas of feta toe

6 g) Rol het deeg op tot een rol van 21.5 cm h) Plooi de einde onder de deegrol en plaats deze in het bakblik. i) Plaats het bakblik in de brood bakmachine en druk op de toets Start. Het laatste rijzen begint en brood wordt gebakken. Voor vele andere broodrecepten kunt U zich het beste wenden tot een plaatselijke erkende boekhandel welke vele boeken betreffende broodrecepten in hun assortiment hebben. Voor de meeste programma s gelde de volgende standen: Programma tijd/temp. Verschijnt in de display. 1x drukken Preheat(voorverwarmen) 2x drukken Knead 1( kneden) 3x drukken Knead 2 4x drukken Rise 1 (rijzen) 5x drukken Punch down 6x drukken Rise 2 (rijzen) 7x drukken Shape(vorm) 8x drukken Rise 3 (rijzen) 9x drukken Bake (bakken) 10x drukken Keep warm(warm houden) 11x drukken Extra s 12x drukken Temperature 12x drukken Save(flashing)sparen(flikkert) Reinigen Zet voordat U uw brood bakmachine wenst te reinigen het apparaat uit,haal de contactdoos uit de wandcontactdoos. Buitenkant: Reinig de buitenkant van het apparaat en het kijkvenster met een vochtige doek of spons. Verwijder de bakvorm alvorens te reinigen. Indien noodzakelijk kunt U de buitenkant van uw apparaat met behulp van een mild afwasmiddel reinigen. Binnenkant: De binnenkant van het apparaat kunt U voorzichtig met een licht vochtige doek schoonmaken. Let op met schoonmaken van het verwarmingselement. Bakblik: Het bakblik kunt U reinigen met warm water. Let er hierbij op dat U de antiaanbaklaag niet beschadigd. Indien het niet lukt om de kneedhaak uit het bakblik te nemen dan giet U wat heet water in het bakblik zover dat de kneedhaak onder water komt te staan. Het water zal er nu voor zorgen dat de klevende deeltjes oplossen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of afwasborstels,deze kunnen de antiaanbaklaag van het bakblik beschadigen.het bakblik is niet geschikt voor de afwasmachine. Milieu vriendelijke verwerking Als U besluit het apparaat niet meer te gebruiken vanwege een defect,knip dan de contactstop van het aansluitsnoer en informeer bij uw gemeente waar zich de plaatselijke afvalverwerkingsafdeling zich bevindt. Dit apparaat hoort niet in het huisvuil. Service dienst

7 Mocht U vragen hebben over uw apparaat of indien het apparaat defect is kunt U zich te allen tijde wenden tot de Servicedienst van Russell Hobbs t.w.: Fa. J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84, 2718 RX Zoetermeer tel

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7686/90 Gebruiksaanwijzing HD7692, HD7690, HD7686 2 1 48 Nederlands Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

www.krups.com 06 02 18

www.krups.com 06 02 18 www.krups.com 1 2 MAXI MINI MAXI MINI 3 4 5 6 stop Deutsch 4 English 7 Français 9 Nederlands 11 Español 14 Português 16 Italiano 18 Dansk 20 Norsk 22 Svenska 24 Suomi 26 λληνικ 28 T Türkçe 31 Slovensko

Nadere informatie

HANDLEIDING MULTIFUNCTIONELE CONTACTGRILL PRIMO-PG1N

HANDLEIDING MULTIFUNCTIONELE CONTACTGRILL PRIMO-PG1N HANDLEIDING MULTIFUNCTIONELE CONTACTGRILL PRIMO-PG1N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing PHLILIPS HR2304/70 Gebruiksaanwijzing HR2304 1 24 Nederlands Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer

Nadere informatie

NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl. ' 2008 by NIVONA

NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl. ' 2008 by NIVONA NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl ' 2008 by NIVONA CafeGrano Elektrische Koffiemolen Handleiding en tips 120 Passie voor koffie. Bedieningshandleiding en tips

Nadere informatie

Elektronische keramische verwarming

Elektronische keramische verwarming Elektronische keramische verwarming Gebruiksaanwijzing Art.-No. 37419 230V~ 50Hz 1800W Belangrijke informatie 1. Voor ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Belangrijk: Het apparaat mag

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA AAN EN UITSCHAKELEN Het bedieningspaneel van de oven kan in twee standen werken, de handmatige stand, en de geprogrammeerde stand. In

Nadere informatie

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing KRUPS F380 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 max. 30 cm 7 8 9 max. 3 /4 10 11 12 13 14 15 Nederland Veiligheidsvoorschriften Dit apparaat dient aangesloten te worden op een geaard stopcontact. Het voltage

Nadere informatie

TO9-N www.primo-elektro.be

TO9-N www.primo-elektro.be HANDLEIDING BROODROOSTER www.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging. 1. GARANTIE NL 3 2. RECYCLAGE INFORMATIE 5 3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Voedsel bereiden BAKKEN

Voedsel bereiden BAKKEN NL BAKKEN Laat het apparaat nooit werken in lege toestand. Houd u aan de aanbevolen hoeveelheden en leg niet te veel in de binnenpan. Dit apparaat is niet geschikt om op klassieke wijze te frituren (de

Nadere informatie

Maverick ET 732 Handleiding

Maverick ET 732 Handleiding Handleiding Maverick ET-732 Redi Chek Gefeliciteerd met de aankoop van uw Redi Chek thermometer. Vanaf nu kunt u op afstand de temperatuur in de gaten houden van uw oven/bbq en tegelijkertijd de kerntemperatuur

Nadere informatie

VTV1200 Infraroodstraler (vloermodel)

VTV1200 Infraroodstraler (vloermodel) Instructieboekje VTV1200 Infraroodstraler (vloermodel) 2 DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM infraroodstraler hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid

Nadere informatie

Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e : Pa e 1

Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e : Pa e 1 Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e 1 1 1 1 : Pa e 1 Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e 1 1 1 1 : Pa e A H B H1 H2 C J I D I1 E G F J I2 Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e 1 1 1 1 :

Nadere informatie

HANDLEIDING ELEKTRISCHE ONDERDEKEN ED1N

HANDLEIDING ELEKTRISCHE ONDERDEKEN ED1N HANDLEIDING ELEKTRISCHE ONDERDEKEN ED1N ED1N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt)

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING S T E R Y D R Y STERILISATOR EN DROGER. Bewaar deze gebruksaanwijzing goed voor eventueel later gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING S T E R Y D R Y STERILISATOR EN DROGER. Bewaar deze gebruksaanwijzing goed voor eventueel later gebruik. GEBRUIKSAANWIJZING S T E R Y D R Y STERILISATOR EN DROGER Aandachtig lezen vóór gebruik! Bewaar deze gebruksaanwijzing goed voor eventueel later gebruik. Uw schoensterilisator en droger kan ook gebruikt

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Bedieningspaneel 4 De warmhoudlade 4 Hoe het ovenvaste serviesgoed voor te verwarmen 5 Voedsel warm houden 6 De lade verwijderen 7 Bedieningspaneel 1. Instellingen druktoets keuzeschakelaar

Nadere informatie

HANDLEIDING. heet water apparaat HW1N

HANDLEIDING. heet water apparaat HW1N HANDLEIDING heet water apparaat WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat : HEET

Nadere informatie

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat :HAARSTIJLSET

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NL Gebruiksaanwijzing a b cd e g f h i Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Handleiding Hogedrukpan Field Koch

Handleiding Hogedrukpan Field Koch Handleiding Hogedrukpan Field Koch 118014 Belangrijke voorzorgsmaatregelen Gebruik alleen GAS als warmtebron Wees extra voorzichtig in het leslokaal Plaats de pan niet in een warme oven Zet de pan voorzichtig

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding Handleiding vetvrije gezinsmaaltijden Inhoud Veiligheidswaarschuwingen Veiligheidswaarschuwingen 2 Veiligheidsinstructies 4 Productgegevens 5 Productbeschrijving 6 Gebruiksinstructies 7 Algemene Reinigings-

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini.

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini. Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Cup-a-Soup Mini. Met deze aanschaf heeft u altijd een heerlijk Cup-a-Soup moment binnen handbereik. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

BM1-NE www.primo-elektro.be

BM1-NE www.primo-elektro.be HANDLEIDING BROODBAKMACHINE www.primo-elektro.be Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging. 1. GARANTIEVOORWAARDEN 3 2. RECYCLAGE INFORMATIE 5 3. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4997/22. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4997/22. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/22 NL Gebruiksaanwijzing d e c b f a i g h Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

BRUSH ACTIV. Notice d emploi A lire attentivement et à conserver Gebruiksaanwijzing Zorgvuldig lezen en bewaren 039200/29-05

BRUSH ACTIV. Notice d emploi A lire attentivement et à conserver Gebruiksaanwijzing Zorgvuldig lezen en bewaren 039200/29-05 BRUSH ACTIV Notice d emploi A lire attentivement et à conserver Gebruiksaanwijzing Zorgvuldig lezen en bewaren 039200/29-05 B C D A E F G J L K H I 1. DESCRIPTION GENERALE A Corps de l appareil B Bouton

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TC60/8 regelapparaat

Gebruiksaanwijzing TC60/8 regelapparaat Gebruiksaanwijzing TC60/8 regelapparaat Inleiding Het TC60/8 regelapparaat biedt u de mogelijkheid uw oven op eenvoudige wijze te besturen. Het is een van de meest flexibele regelapparaten in zijn klasse.

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Gebruiksaanwijzing o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

AC2400 Mobiele Caravanairco

AC2400 Mobiele Caravanairco Instructieboekje AC2400 Mobiele Caravanairco 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM caravanairco hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal

Nadere informatie

HANDLEIDING PANNENKOEKENMAKER PM1N WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

HANDLEIDING PANNENKOEKENMAKER PM1N WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE HANDLEIDING PANNENKOEKENMAKER PM1N WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE PM1N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? PRIMO-ELEKTRO.BE GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing T8 Art. 468 Gebruiksaanwijzing Krups T8 a b c d e f g h i a: Vergrendelingshendel b: Veiligheidsknop c: Filterdeksel d: Filter e: Glazen koffiekan f: Afdekplaat g: Waterreservoir h: Aan/Uit-Schakelaar

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk.

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing SE200/S regelapparaat

Gebruiksaanwijzing SE200/S regelapparaat Gebruiksaanwijzing SE200/S regelapparaat Inleiding Het elektronisch regelapparaat SE200/S biedt de mogelijkheid om een keramiekoven op eenvoudige wijze te besturen. Het bedieningspaneel geeft daarbij een

Nadere informatie

De verschillende onderdelen: A. A: Koepeldeksel. B. Grillpress. C. Grillpan. D. Stoomrooster. E. Griddlepan (pan met rand) F.

De verschillende onderdelen: A. A: Koepeldeksel. B. Grillpress. C. Grillpan. D. Stoomrooster. E. Griddlepan (pan met rand) F. QUICK START GIDS De verschillende onderdelen: A. A: Koepeldeksel B. Grillpress C. Grillpan D. Stoomrooster E. Griddlepan (pan met rand) F. Basisunit G. Deluxe grillpan* H. Deluxe pan met rand* De items

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8251 HP8250. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8251 HP8250. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8251 HP8250 NL Gebruiksaanwijzing b a c j d e f i h g Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer

Nadere informatie

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin 1. Aan/uit schakelaar voor het apparaat (en onderste warmhoudplaatje) 2. Aan/uit schakelaar voor bovenste warmhoudplaatje 3. Warmhoudplaatje 4. Glazen kan, thermoskan

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NL Gebruiksaanwijzing HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Nederlands 1 Gefeliciteerd Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

Drakenbrood. Ingrediënten. 500 g bloem of tarwemeel 1 zakje gist 3 dl lauw water 20 g boter 10 g zout rozijnen. Werkwijze

Drakenbrood. Ingrediënten. 500 g bloem of tarwemeel 1 zakje gist 3 dl lauw water 20 g boter 10 g zout rozijnen. Werkwijze Drakenbrood 500 g bloem of tarwemeel 1 zakje gist 3 dl lauw water 20 g boter 10 g zout rozijnen Doe de bloem in een kom. Maak een kuiltje en voeg de gist met het water en boter toe. Strooi het zout langs

Nadere informatie

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Svenska 27 Dansk 30 Norsk 33 Suomi 36 Português 39 Ελληνικά 43 عربية 50 282893 Princess Mini Cooler White 282895 Princess Mini Cooler

Nadere informatie

Bewaar deze handleiding bij het apparaat Keep these instructions with this appliance Diese Gebrauchsanweisung bitte beim Gerät aufbewahren Gardez ces

Bewaar deze handleiding bij het apparaat Keep these instructions with this appliance Diese Gebrauchsanweisung bitte beim Gerät aufbewahren Gardez ces Bewaar deze handleiding bij het apparaat Keep these instructions with this appliance Diese Gebrauchsanweisung bitte beim Gerät aufbewahren Gardez ces instructions avec cet appareil Zachowaj instrukcję

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CULION BTC600, BTC650

Gebruiksaanwijzing CULION BTC600, BTC650 Gebruiksaanwijzing CULION BTC600, BTC650 Tel: 038-3328844 Fax: 038-3329802 Omschrijving BTC ovens zijn uitermate geschikt voor het gebruik in restaurants, cateringbedrijven, fastfood restaurants, broodjeszaken

Nadere informatie

CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF

CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF NEDERLANDS CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF TIJD/KALENDER Uur- en minuutwijzer met kleine secondewijzer. Datum wordt in getallen weergegeven. ALARM Kan worden ingesteld op basis van 12uurs-instelling

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Glasoven

Gebruiksaanwijzing Glasoven Gebruiksaanwijzing Glasoven Inleiding. De door u aangekochte oven is een Nederlands produkt vervaardigt bij TOMA te Volkel. Hierbij is gebruik gemaakt van de beste stenen, isolatie en verwarmingselementen.

Nadere informatie

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave: Inleiding.. 3 Productoverzicht.4 Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5 Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 Hoe creëer ik verschillende haarstijlen 7 2 Inleiding:

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

TARTE TATIN HET KLASSIEKE FRANSE DESSERT, GEVARIEERD MET PEER. Jurrijan.com, recepten download

TARTE TATIN HET KLASSIEKE FRANSE DESSERT, GEVARIEERD MET PEER. Jurrijan.com, recepten download 1 Dit dessert kan mislukken, want je bakt de taart ondersteboven, maar het is zo heerlijk en geeft veel voldoening wanneer het lukt. De vulling is origineel met appel, maar peren, pruimen of zelfs ananas

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 1 2 3 1: temperatuur sensor 2: display 3: aan/start/stop/geheugen/uit toets temperatuur weergave display temperatuur weergave geheugen lege batterij indicatie 2 INTRODUCTIE De

Nadere informatie

Professional GEBRUIKSAANWIJZING FRITEUSE USER INSTRUCTIONS DEEP FRYER GEBRAUCHSANWEISUNG FRITEUSE MODE D EMPLOI FRITEUSE

Professional GEBRUIKSAANWIJZING FRITEUSE USER INSTRUCTIONS DEEP FRYER GEBRAUCHSANWEISUNG FRITEUSE MODE D EMPLOI FRITEUSE Professional GEBRUIKSAANWIJZING FRITEUSE USER INSTRUCTIONS DEEP FRYER GEBRAUCHSANWEISUNG FRITEUSE MODE D EMPLOI FRITEUSE Alvorens de apparatuur in gebruik te nemen dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3.

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

Nederlandse Gebruiksaanwijzing Gastroback melkopschuimer

Nederlandse Gebruiksaanwijzing Gastroback melkopschuimer Nederlandse Gebruiksaanwijzing Gastroback melkopschuimer Belangrijke aanwijzingen voor een juist gebruik. 1.Schakel het apparaat nooit in, wanneer er geen vloeistof in het apparaat aanwezig is. Dit kan

Nadere informatie

Aqua Laser Stoomreiniger (art.nr. 808.378)

Aqua Laser Stoomreiniger (art.nr. 808.378) Gebruiksaanwijzing Aqua Laser Stoomreiniger (art.nr. 808.378) Lees voor het gebruik van de Aqua Laser stoomreiniger de veiligheidsvoorschriften goed door. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Bij het gebruik

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8230 HP8232 HP8233 NL Gebruiksaanwijzing HP8230 H a (14mm) (11mm) g f e d c b ( g ) HP8230 ( f ) HP8232 HP8233 a (14mm) ( c ) (11mm) b

Nadere informatie

Witte chocolade met frambozencake

Witte chocolade met frambozencake Koulourakia Aanstaande zondag is het Pasen en dan moet er natuurlijk iets lekkers gebakken worden. Ik maak elk jaar Paaskoekjes. Die maak ik altijd van hetzelfde deeg als de kerstkransjes alleen maak ik

Nadere informatie

Handmixer-Set Set-Mixer Set batteur électrique Handmixerset KH 1131

Handmixer-Set Set-Mixer Set batteur électrique Handmixerset KH 1131 D I F NL Handmixer-Set Set-Mixer Set batteur électrique Handmixerset KH 1131 2. 1. Handmixerset KH 1131 Gebruik in overeenstemming met bestemming Deze handmixerset is geschikt voor het kneden van deeg,

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Bedieningspaneel 4 Verwarmingslade 4 Werking 4 Keuze van de temperatuur 5 Verwarmingstijden 5 Laadcapaciteit 6 Naar buiten trekken van de lade 7 Bedieningspaneel 1. Temperatuurknop

Nadere informatie

gebruikershandleiding keukenmixer

gebruikershandleiding keukenmixer gebruikershandleiding keukenmixer www.wartmann.cooking Inhoudsopgave Welkom 1 Gefeliciteerd met uw aankoop 1 Een goede keuze 1 Belangrijk 2 Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik 2 Controleer elektrische

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Glasoven

Gebruiksaanwijzing Glasoven Gebruiksaanwijzing Glasoven Inleiding. De door u aangekochte oven is een Nederlands produkt vervaardigt bij TOMA te Volkel. Hierbij is gebruik gemaakt van de beste stenen, isolatie en verwarmingselementen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. SatéJet Dispenser

Inhoudsopgave. SatéJet Dispenser Inhoudsopgave Inleiding...1 Veiligheidsinstructies...2 Technische gegevens...4 Benodigde ruimte...5 Benaming onderdelen...6 Werkingsprincipe...7 Bedieningsinstructies...8 Instellingen...10 Onderhoudsschema...11

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsaanwijzingen... 4 Overzicht... 6 Geleverde onderdelen... 6 Gebruik... 7 Eieren verschillend hard koken... 10

Inhoud Veiligheidsaanwijzingen... 4 Overzicht... 6 Geleverde onderdelen... 6 Gebruik... 7 Eieren verschillend hard koken... 10 Inhoud Veiligheidsaanwijzingen... 4 Bestemd gebruik... 4 Overzicht... 6 Geleverde onderdelen... 6 Gebruik... 7 Voorbereiding... 7 De kooktijd instellen... 8 Eieren koken... 9 Na gebruik... 9 Eieren verschillend

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard

Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard Vega Gefeliciteerd met uw aankoop van deze elektrische inzethaard. Om vele jaren plezier te hebben van deze aanschaf, adviseren wij u deze gebruiksinstructie zorgvuldig

Nadere informatie

FRITEUSE ZONDER OLIE 1500W GEBRUIKSAANWIJZING

FRITEUSE ZONDER OLIE 1500W GEBRUIKSAANWIJZING FRITEUSE ZONDER OLIE 1500W GEBRUIKSAANWIJZING Introductie De friteuse zonder olie gebruikt een hoge snelheid circulatiesysteem met hete lucht en een boven grill om uw etenswaren snel, eenvoudig en gezond

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Opberglade ESS 3060-10 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en

Nadere informatie

Open de pan niet met geweld. Let er op dat de binnendruk weer laag is, voordat u de pan opent

Open de pan niet met geweld. Let er op dat de binnendruk weer laag is, voordat u de pan opent Handleiding Hogedrukpan 118011/118014 Belangrijke voorzorgsmaatregelen Lees voor gebruik de instructies Gebruik alleen GAS als warmtebron Wees extra voorzichtig in het leslokaal Plaats de pan niet in een

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8698. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8698. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8698 Gebruiksaanwijzing o n m a b p q l k c d r j i e Salon s f g h t u 24 v 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7 Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Gebruiksaanwijzing

Downloaded from www.vandenborre.be Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 NL Gebruiksaanwijzing a b c d e f g h c d i j k Downloaded from www.vandenborre.be C 3 Downloaded from www.vandenborre.be

Nadere informatie

Waarschuwingen. 1 Waarschuwingen

Waarschuwingen. 1 Waarschuwingen Inhoudsopgave 1 Waarschuwingen 28 1.1 Algemene veiligheidswaarschuwingen 28 1.2 Aansprakelijkheid van de constructeur 28 1.3 Doel van het toestel 28 1.4 Verwerking 28 1.5 Deze gebruiksaanwijzing 29 1.6

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 3000 & 3002

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 3000 & 3002 GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 3000 & 3002 Hartelijk gefeliciteerd met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het raadzaam dat

Nadere informatie

HANDLEIDING SAUNABESTURING A2 TECHNISCHE GEGEVENS

HANDLEIDING SAUNABESTURING A2 TECHNISCHE GEGEVENS HANDLEIDING SAUNABESTURING A TECHNISCHE GEGEVENS Spanning : 00 Volt, N ~ Frequentie : 0 Hz Schakelvermogen : 9 kw over fasen van max. kw per fase Verwarmingsduur : 6 of uur Temperatuur : 0 C afhankelijk

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210 ES

Beknopte instructies Gallery 210 ES Beknopte instructies Gallery 210 ES 1 595258000 2011.10 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koppenplateau Kannenplateau Koffiecontainer Instant-ingrediëntcontainer

Nadere informatie

HM BRD TEFAL notice 23/02/06 12:37 Page 2 F NL D P DK S N FIN www.tefal.com GR

HM BRD TEFAL notice 23/02/06 12:37 Page 2 F NL D P DK S N FIN www.tefal.com GR F NL D P DK S N FIN www.tefal.com GR ALVORENS TE BEGINNEN NL Bij het eerste gebruik kan er een lichte geur/rook vrijkomen KENNISMAKEN MET UW BROODMACHINE A - deksel met kijkvenster B - bedieningspaneel

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF334, SCF332

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF334, SCF332 Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF334, SCF332 1 70 NEDERLANDS Inleiding ondersteuning die Philips AVENT biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. Volgens

Nadere informatie

HD 90 HD 100. O Verwarmingsdeken. Gebruiksaanwijzing

HD 90 HD 100. O Verwarmingsdeken. Gebruiksaanwijzing HD 90 HD 100 NL O Verwarmingsdeken Gebruiksaanwijzing 06.0.43510 Hohenstein BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Sprekende klok FC-24

GEBRUIKSAANWIJZING. Sprekende klok FC-24 GEBRUIKSAANWIJZING Sprekende klok FC-24 FC-24 De Fysic FC-24 is een sprekende klok met datum en kalender weergave, wekfunctie en thermometer. OVERZICHT KLOK 1 2 3 4 5 6 7 13 8 9 10 11 12 14 15 16 17 1.

Nadere informatie

Gebruik de Cake Pop bakvorm niet voordat u de hele gebruiksaanwijzing heeft gelezen.

Gebruik de Cake Pop bakvorm niet voordat u de hele gebruiksaanwijzing heeft gelezen. GEBRUIKSAANWIJZING Belangrijke veiligheidsaanwijzingen: Gebruik de Cake Pop bakvorm niet voordat u de hele gebruiksaanwijzing heeft gelezen. Zorg dat kinderen het Cake Pop materiaal alleen kunnen gebruiken

Nadere informatie