Jaarprogramma Binnenstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarprogramma Binnenstad"

Transcriptie

1 Jaarprogramma Binnenstad 2015

2 Inhoudsopgave Jaarprogramma 2015 Voorwoord wethouder Stienen pag. 03 Hoogtepunten jaarprogramma 2014 pag. 05 Jaarprogramma 2015 Hoofdstuk 1 - Sociaal Maatschappelijk pag. 09 Hoofdstuk 2 - Ruimtelijk Fysiek pag. 14 Hoofdstuk 3 - Wijkeconomie en Werkgelegenheid pag. 19 Hoofdstuk 4 - Beheer pag. 22 Hoofdstuk 5 - Veiligheid pag. 26 Hoofdstuk 6 - Communicatie pag. 29 Overzicht lopende projecten pag. 33 1

3 2

4 Voorwoord Voor u ligt het jaarprogramma Binnenstad Een terugblik op het afgelopen jaar, maar vooral ook een vooruitblik op het komende jaar gaat voor de Binnenstad de boeken in als het jaar waarin Weverspoort een flinke boost heeft gekregen. De ondertekening van het Winkelplein Zuid, de komst van het Weverspark én de start van verschillende bouwblokken. De gehele Binnenstad krijgt hiermee een gigantische kwaliteitsimpuls. Het wordt een wijk waar het nog prettiger wonen, werken en vertoeven is. In de Binnenstad is de afgelopen jaren veel gebeurd. De buurten Vossenberg en Zonnekwartier zijn verrezen en inmiddels voltooid. Ook de Heistraat heeft een kwaliteitsimpuls gehad. Nu ligt de focus op Weverspoort en de Leonardusbuurt. In laatstgenoemde buurt staat nog het een en ander op stapel. Gemeente Helmond en woningbouwvereniging Volksbelang zijn druk doende met de voorbereidingen. Zo is er door gemeente Helmond een analyse geschreven over de buurt. Die analyse zoomt in op de sociaal maatschappelijke- en de fysieke uitdagingen die voor ons liggen. Aan de hand van de bouwstenen uit die analyse wordt een zogenaamd WijkOntwikkelingsPlan (WOP) opgesteld met daarin aandacht voor fysieke en maatschappelijke ingrepen én oog voor beheer en veiligheid. Dan wordt ook duidelijk welke woonblokken gerenoveerd worden en waar eventueel nieuwbouw plaats zal vinden. Kortom: de Binnenstad krijgt steeds meer vorm, maar ook in 2015 is er nog genoeg werk aan de winkel. Zo zorgen we er samen voor dat de Binnenstad die aantrekkelijke en gevarieerde wijk is en blijft. Om alles wat beschreven staat in dit jaarprogramma te bereiken, is een goede samenwerking met alle partijen onmisbaar. Samen met Stichting Woonpartners en Woningbouwvereniging Volksbelang, de WijkOntwikkelings- Maatschappij, Ontwikkelingscombinatie Hurks/Adriaans, de Vereniging Wijkbeheer en verschillende maatschappelijke partners gaan we ook dit jaar door met het verder vormgeven van onze nieuwe Binnenstad. Burgemeester en wethouders gemeente Helmond Fotografie Pressvisuals 3

5 4

6 Hoogtepunten Jaarprogramma 2014 Voordat een overzicht volgt van de opdrachten die in 2015 voorliggen, is een selectie gemaakt van de projecten en/of activiteiten die in 2014 afgerond of nagenoeg afgerond zijn in de Binnenstad van Helmond. Ondanks het tegenvallende economische klimaat, wordt er hard aan de weg getimmerd in de Binnenstad. Inherent aan de fase waarin het programma op dit moment verkeert, is het toevoegen van meer aandacht voor beheer en handhaving. Dit alles naast de voortgezette inspanning om de oorspronkelijke programmaonderdelen te realiseren. Hieronder een overzicht van enkele in het oog springende projecten uit 2014: Door de komst van supermarktketen Lidl, kon in het voorjaar van 2014 definitief gestart worden met de realisatie van Winkelplein Zuid. Het supermarktconcern neemt vierkante meter af, daarnaast worden achttien huurappartementen gerealiseerd, negen voor Woonpartners en negen voor Volksbelang. Snel na de ondertekening werd gestart met de bouw. Begin 2015 wordt het Winkelplein Zuid opgeleverd Het Weverspark is in 2014 civieltechnisch opgeleverd. Ook is voor zover mogelijk de beplanting aangelegd en is het buurtkunstwerk het Weverslabyrint feestelijk onthuld. Op 30 mei 2015 vindt de officiële opening van het Weverspark plaats. De vijftien huurwoningen van blok 6 zijn in 2014 opgeleverd. Deze woningen van woningbouwvereniging Volksbelang zijn gesitueerd aan het Weverspark. In het najaar van 2014 is gestart met de bouw van twintig koopwoningen aan de Van Liemptstraat en vijf huurwoningen aan de Wolfstraat (blok 5). Deze woningen komen aan het zuidelijke deel van het park te liggen. Het woningblok heeft de naam Koningspage gekregen. Oplevering: zomer De elf huurwoningen aan de Blinkertsestraat (blok 7) zijn eind 2014 opgeleverd. De realisatie van deze woningen van Woonpartners is erg snel gegaan. Begin van het jaar is met de bouw gestart. In 2014 is een start gemaakt met de bouw van blok 9. Dit appartementencomplex, dat de naam Appartementencomplex Weverspark draagt, bestaat uit veertig drie- en vierkamerappartementen die in eerste instantie worden verhuurd. Het appartementencomplex is gesitueerd aan de achterzijde van Winkelplein Zuid de bewoners kijken over het Weverspark uit. Het blok bevat een verdiepte parkeerkelder. Oplevering: najaar Blok 6 Blok 9 5

7 Op de hoek van Binderseind en de Heistraat wordt een eyecatcher gerealiseerd. De bouw van het complex, dat bestaat uit 22 huurappartementen en een commerciële ruimte op de begane grond, is in de zomer van 2014 gestart. Medio 2015 hoopt Woonpartners het complex op te leveren. Eén van de belangrijkste toegangswegen van de Binnenstad, de Bakelsedijk, krijgt een grondige opknapbeurt. Het wegdek wordt vervangen, de aansluitingen op het hoofdriool vernieuwd en zieke bomen worden gekapt. Ook wordt de wateropvang onder handen genomen. De werkzaamheden zijn eind 2014 gestart. Halverwege 2015 moeten de werkzaamheden afgerond zijn. Rond het Timmermanspleintje zijn in eengezinswoningen en acht seniorenwoningen gerealiseerd. Dit gebeurde in opdracht van woningbouwvereniging Volksbelang. De openbare ruimte van het pleintje, dat wordt omsloten door deze woningen, is in 2014 ingericht. De openbare ruimte aan de Marterstraat is in 2014 heringericht. Tevens is daar het kunstwerk t Anker geplaatst. Het kunstwerk is een verwijzing naar de oude woningbouwvereniging De Hoop. Aan de Marterstraat zijn levensloopbestendige semibungalows te vinden. Bij de woningen is een autovrij hofje gerealiseerd. Het pleintje is ingericht met brede trottoirs, bomen, wintergroene en bloeiende beplanting én nieuwe lantaarnpalen. De Leonardusbuurt is de afgelopen jaren onderwerp van gesprek geweest. Inmiddels worden de plannen voor de toekomst van de buurt steeds concreter. In oktober 2013 is er een brainstormbijeenkomst gehouden met wijkbewoners, professionals en ondernemers. Er is met name gekeken naar de plus- en minpunten van de buurt. Wat gaat goed en wat moet anders? Die input, alsmede de huiskamergesprekken en andere informatiebronnen, hebben geleid tot een analyse van de buurt. Die analyse zoomt in op de sociaal maatschappelijke- en de fysieke uitdagingen die voor ons liggen. Aan de hand van bouwstenen uit die analyse worden de plannen in 2015 verder uitgewerkt. Om een goed beeld te krijgen van wat er speelt binnen de Leonardusbuurt, zijn de afgelopen jaren zogenaamde huiskamergesprekken gehouden in de buurt. In 2014 is de derde reeks van zo n honderd gesprekken afgerond. Vanaf 2015 volgen de 4e en 5e (laatste) reeks. Er wordt onderzocht of deze huiskamergesprekken in de toekomst ingebed kunnen worden in de organisatie zodat er snel geschakeld kan worden. Timmermanspleintje 6

8 In een buurtpreventieproject zetten buurtbewoners zich gezamenlijk in voor een veilige en sociale buurt. In 2014 zijn twee nieuwe preventiegroepen opgericht: Leonardus en Sobriëtas. In opdracht van de Ondernemersvereniging Heistraat en gemeente Helmond zijn leerlingen van de Designopleiding van de Groene Campus aan de slag gegaan met de aanpak van braakliggende terreinen in de Heistraat. Dat heeft geleid tot een mooie presentatie in juli Bedoeling is dat in 2015 de plannen geconcretiseerd worden. De campagne Hé Heistraat is in 2014 gecontinueerd. Door middel van banieren aan lantaarnpalen en een banner (die in 2014 is opgehangen aan de gevel van een winkelpand op de hoek Heistraat/Blinkertsestraat) wordt er doorlopend gecommuniceerd. Ook via de Facebookpagina Hé Heistraat worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de straat. Daarnaast springt de campagne in op bijzondere momenten. In 2013 werd een cadeaubox met kortingsbonnen geïntroduceerd, die beschikbaar wordt gesteld aan nieuwe buurtbewoners. Ook in 2014 zijn deze cadeauboxen overhandigd. Goed om te vermelden is dat er een nauwe samenwerking plaatsvindt tussen de Hé Heistraatcampagne en de Weverspoortcampagne. Lekker weer, veel mensen op de been en leuke activiteiten. De Heistraatbraderie van zondag 22 juni 2014 was een groot succes. Duizenden bezoekers genoten van tientallen kraampjes, entertainment, een hapje en een drankje. Met deze braderie zetten de ondernemers hun Heistraat weer op de kaart. Na de succesvolle vervaardiging van de Social Sofa zijn in 2014 twee van de drie mozaïektableaus gerealiseerd. Buurtkinderen hebben een creatieve invulling gegeven aan deze tableaus, die het Willem Beringsplein gaan verfraaien. Het veldje aan de Dijksestraat in de Leonardusbuurt speelt een belangrijke rol voor de buurt. Kinderen komen hier samen en buurtbewoners zorgen zelf voor het beheer. In 2013 is een container met spelmateriaal geplaatst op het veldje. Die is in 2014 verder aangevuld. Ook zijn op verzoek van betrokken buurtbewoners een bankje en schommel toegevoegd. Ook in 2014 kwamen buren op een laagdrempelige manier samen tijdens een gezellige burendag. Zowel het Zonnekwartier als de Leonardusbuurt deden mee aan deze jaarlijkse dag. Doel is om de sociale cohesie in de buurten te versterken. Tijdens de zomerperiode zijn diverse activiteiten georganiseerd voor jongeren uit de Binnenstad. Deze aanpak heeft geleid tot meer rust op straat. Om sporten in de buurt positief op de kaart te zetten, is een buurtsportcoach van start gegaan. Chaib el Maach zet zich in om mensen in de wijk aan het bewegen te krijgen, maar het sociale aspect is minstens zo belangrijk. Heistraatbraderie Mozaïektableaus Burendag 7

9 Het cameratoezicht in de Heistraat, het Zonnehofplein en het To Hölscherplein is gecontinueerd in Op 5 oktober is de kinderroute Rondneuzen in de Vossenberg onthuld. Kinderen kunnen aan de hand van een speurkaart en prentenboekje van alles te weten komen over hun eigen wijk. Stichting Carat schenkt alle Helmondse wijken een kunstwerk onder de noemer: Carat houdt Helmond bij elkaar. Op 5 oktober 2014 werd het kunstwerk voor de Binnenstad onthuld. Het Weverslabyrinth is een idee van wijkbewoner Mario Kuijpers. De uitvoering is van kunstenaar André van Veghel. Het project Vliegertapijt van de kunstenaars Corry Smolders en Joke Smeulders is een groot succes. Mede om die reden is er een woning beschikbaar gesteld voor het duo. Aan de Bij de Populieren 2 ontvangt het duo wijkbewoners om mee te denken en/of activiteiten te organiseren. De beweegtuin in de Leonardusbuurt is wegens succes uitgebreid. Zo zijn er enkele apparaten toegevoegd en is het aantal lessen uitgebreid. De verlichting in een groot gedeelte van de Leonardusbuurt is aangepakt. Alle lantaarnpalen in de straat en de lichten in de achterpaden zijn aangepakt. Alle bestaande lampen zijn vervangen door LED-exemplaren, die veel duurzamer zijn. In de Leonardusbuurt heeft een buurtschouw plaatsgevonden. Daar is een aantal concrete vragen van buurtbewoners uit naar voren gekomen waarop direct actie is ondernomen. Eén van die actiepunten was de heg langs het speelveldje aan de Monseigneur Noijenstraat. De heg bevatte planten met doornen. Deze is in het najaar vervangen voor een meer kindvriendelijk exemplaar. Ook in 2015 staan er weer verschillende projecten gepland. Het jaarprogramma 2015 is een concreet overzicht van de projecten die komend jaar worden uitgevoerd of voorbereid. Overigens wordt niet alles projectmatig aangepakt. Veel zaken vallen onder de noemer regulier werk dat in iedere buurt plaatsvindt, zoals het groenonderhoud. In dit overzicht zijn dus alleen die zaken aangegeven die aanvullend zijn op bestaand beleid voor de wijk. In samenhang met dit Jaarprogramma wordt, stelselmatig via tussentijdse rapportages en overleg, aan alle belanghebbenden, verantwoording afgelegd. Van belang is nogmaals vast te stellen dat naast Gemeente Helmond ook tal van andere partners een grote inbreng hebben en verantwoordelijkheid dragen in de wijkvernieuwing. Weverslabyrinth 8

10 HOOFDSTUK 1 Sociaal Maatschappelijk Het sociaal maatschappelijk voorzieningenniveau in de Binnenstad van Helmond is goed op orde. Wijkhuis Brede school de Fonkel, stadshobbycentrum t Baken, Gezondheidscentrum Leonarduskerk en de Uilenburcht leveren daar onder meer een bijdrage aan. Verschillende partners zetten zich al jarenlang in om van de Binnenstad een plek te maken waar het fijn wonen, werken en vertoeven is. In 2015 zijn veel ontwikkelingen gaande op het gebied van WMO en Jeugd (decentralisatie). Daardoor zal de focus meer komen te liggen op zorg voor elkaar binnen de wijk. Ontwikkelingen Leonardusbuurt De focus in de Leonardusbuurt lag de afgelopen jaren op beheer en op handhaving. In 2014 heeft de gemeente Helmond (projectbureau) een analyse geschreven over deze buurt, op sociaal-maatschappelijk en fysiek vlak. Deze analyse is tot stand gekomen op basis van de informatie die naar voren is gekomen uit de huiskamergesprekken, gesprekken met professionals, een brainstormbijeenkomst en statistische gegevens oven de buurt. In dit document worden een aantal bouwstenen genoemd. Denk bijvoorbeeld aan thema s als ouderen, jeugd en leefbaarheid. In 2015 moeten hier concrete stappen uit voorvloeien. Het Plan van Aanpak moet dan vorm krijgen. Dit in samenwerking met woningbouwvereniging volksbelang. Achter de Voordeur De derde ronde van de Achter de Voordeur gesprekken is afgerond. In 2015 wordt ook een start gemaakt met de vierde ronde. In het Plan van aanpak Leonardusbuurt is afgesproken om tot en met 2015 in totaal vijfhonderd huisbezoeken af te leggen in de buurt. Het doel van dit project is enerzijds om bewoners te activeren om deel te nemen aan de maatschappij en zich in te zetten in de buurt. Anderzijds worden problemen opgespoord en direct aangepakt. De gesprekken worden gevoerd door een medewerker van de LEVgroep en een medewerker van woningbouwvereniging Volksbelang. In enkele gevallen schuift ook de wijkagent aan. Een Kernteam, dat bestaat uit LEVgroep, Volksbelang, de afdeling Werk & Inkomen en de wijkagent, bespreekt de uitkomsten van deze gesprekken. Gezamenlijk wordt gekeken welke actiepunten er zijn en welke instanties hulp kunnen bieden. Zo kan bijvoorbeeld ingezet worden op een schuldhulpproject. Ook kunnen aan de hand van vraagstukken uit de buurt themabijeenkomsten georganiseerd worden. Bijvoorbeeld een avond waarin het vinden van een baan en solliciteren aan de orde komen. Nu het einde van de 3 de tranche Achter de Voordeurgesprekken nadert, wordt gekeken naar een mogelijk vervolg. Hoe kan dit initiatief ingebed worden in het huidige proces? De insteek is om deze laagdrempelige manier van communiceren met buurtbewoners op de één of andere manier de komende jaren te continueren. 9

11 Actief in de Binnenstad Anne Caris is een enthousiaste buurbewoner en vrijwilliger in de Leonardusbuurt Het speelveldje bij mij in de straat is een levendige plek waar buurtbewoners samen komen. We hebben nu een speelcontainer met volop speelmateriaal. Ook zijn er in samenspraak met Stichting Jibb sportactiviteiten georganiseerd op het veldje. Een andere mooie ontwikkeling in de Leonardusbuurt, is het maken van borden met een mozaïekpatroon. Kinderen uit de buurt hebben zelf het ontwerp gemaakt en meegeholpen met het plakken van de steentjes. Zo kom je echt samen tot een levendige en mooie buurt. Een ander nieuw initiatief is het koffieuurtje in t Huukske, waar ik ook bij betrokken ben. Zo werken we samen aan een buurt vol activiteiten. Het liefst zou ik zien dat er nog meer en sneller stappen genomen zouden worden. Ik denk dat met de ontwikkelingen in 2015, de betrokkenheid van buurtbewoners toe zal nemen. Het is fijn als we als Leonardusbuurt snel resultaat zien, dat zorgt voor energie. Mijn betrokkenheid is in ieder geval groot. Als je niets doet, gebeurt er ook niets. Opvoedondersteuners De volledige jeugdzorg wordt in 2015 een taak van de gemeente, dit in het kader van de decentralisatie. Gemeente Helmond werkt samen met professionele partijen om deze transitie in goede banen te leiden. Door de zorg dicht bij huis te brengen, vindt de zorg dicht bij de leefomgeving van een gezin plaats. Hierdoor kan maatwerk geleverd worden. Voor vragen of problematiek rondom jeugd en gezin zijn de opvoedondersteuners het eerste aanspreekpunt. Deze professionals zijn actief in de wijk, bijvoorbeeld op scholen. In het kader van gebiedsgericht werken zijn voor de Binnenstad een aantal van deze ondersteuners aangewezen. Empowerment project LEVgroep heeft een Empowerment project opgezet in de Leonardusbuurt. Doel is om bewoners van de Leonardus meer in beweging te brengen. Daarnaast vergroten buurtbewoners door deelname hun netwerk en kunnen ze met vragen terecht bij één duidelijk aanspreekpunt. Het Empowerment project brengt alle initiatieven rondom beweging en gezondheid onder één noemer samen. Inmiddels telt het project zo n tachtig actieve deelnemers. Er kan dus gesproken worden over een succes. Verschillende partners participeren in dit project. Speeltuin Leonardus faciliteert met de zogenaamde beweegtuin. Buurtbewoners kunnen er bewegen in de buitenlucht. Aansluitend is er de mogelijkheid om gezamenlijk een kop koffie te drinken. Deze laagdrempelige aanpak blijkt aan te slaan. In 2015 krijgt dit project dan ook een vervolg. Wonen Xtra In 2014 ging het project Wonen Xtra van start. Alle nieuwe huurders van Woningbouwvereniging Volksbelang in de Leonardusbuurt worden voortaan bezocht. Zo wil de corporatie een beter beeld krijgen van haar nieuwe huurders. Ook wordt er gekeken of er extra steun nodig is tijdens de startfase. Zo kan tijdig doorverwezen worden. Dit alles moet goed huurderschap stimuleren. Wonen Xtra wordt ondersteund door de LEVgroep. Wonen Xtra werkt als volgt: In het huurcontract worden afspraken gezet om goed huurgedrag te stimuleren en overlast te voorkomen. In het eerste jaar vinden twee huisbezoeken plaats. Mocht er een hulpvraag zijn, dan kan Volksbelang direct doorverwijzen. Na het tweede bezoek wordt gekeken of er noodzaak is om ook in het tweede jaar nog een huisbezoek in te plannen. Is dit niet nodig, dan wordt de huurder vanaf dat moment als reguliere huurder behandeld. Wonen Xtra is geïnspireerd op een vergelijkbaar project in Tilburg, het project KansWonen. 10

12 Container speelattributen Nabij het trapveldje bij de Dijksestraat is een materiaalcontainer met speelattributen geplaatst. Deze container blijft in 2015 staan. Ook wordt deze verder aangevuld met speelgoed. Kinderen kunnen dit speelgoed zo bijvoorbeeld op woensdagmiddag lenen. Betrokken buurtbewoners beheren de container. Willem Beringsplein Het Willem Beringsplein is in 2012 onder handen genomen. In 2014 werd het plein verder verfraaid, door de plaatsing van de kleurige Social Sofa. Ook werkten kinderen uit de buurt hard aan drie mozaïektableaus, die het plein verfraaien. In 2015 worden deze tableaus geplaatst. Wijkverpleegkundige(n) Van gemeente Helmond krijgen thuiszorgorganisaties (Savant en Zorgboog) zogenaamde AIV-gelden (advies, instructie en voorlichting). Daarvan worden de wijkverpleegkundigen bekostigd. De Binnenstad kent twee wijkverpleegkundigen, eentje van Savant Zorg en eentje van de Zorgboog. Wijkbewoners kunnen met hun vragen en problemen bij deze verpleegkundigen terecht. Deze schakelt waar nodig andere partijen in om tot een oplossing te komen. Tevens legt de wijkverpleegkundige wijkbezoeken af, met de focus op zorg. Daar worden mantelzorgers nauw bij betrokken. Sportschool Maach Sportschool Maach is een sportvereniging waar jongeren ook op een pedagogische manier preventief begeleid worden. Maach treedt regelmatig op als intermediair wanneer jongeren een conflict hebben met ouders, school of politie. De voorzitter van de sportschool, Chaib el Maach, is tevens buurtsportcoach. In 2015 wordt gezocht naar een alternatieve locatie om deze werkzaamheden voort te zetten. Op de plek waar de sportschool nu gevestigd is, verrijst medio 2015 nieuwbouw. Buurtsportcoach en voorzitter sportschool Maach Chaib el Maach Ik ben opgegroeid in de Binnenstad. Nadat ik jarenlang als topsporter (kickboksen red.) actief ben geweest, was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Het imago van de Binnenstad was in die tijd niet al te best. Er was veel overlast, vooral van hangjongeren. Ik ging eens kijken waar dat aan kon liggen en zag dat veel voorzieningen die wij vroeger hadden (bijvoorbeeld een trapveldje) verleden tijd waren. Met onze sportschool hebben we een goede dagbesteding gevonden voor de jongeren. Het is een veilige omgeving, waar we met de juiste normen en waarden met elkaar omgaan. In vijf jaar tijd hebben we in de Binnenstad iets moois neergezet. Bijna 200 mensen sporten hier wekelijks, van jong tot oud. We trainen al met kinderen vanaf 3 jaar. Onze trainers hebben daarvoor een speciale training in Londen gehad. Maar ook oudere allochtone mannen gaan hier aan de slag. Ik wil laten zien hoeveel plezier je uit bewegen kunt halen. Ik was altijd al bezig om diverse doelgroepen te bereiken, als buurtsportcoach bij stichting Jibb zet ik dat voort. Ik ben aanwezig bij verschillende overleggen in de wijk en denk dan mee over de inzet van sport in de wijk. Zo trainen we jongeren van allerlei onderwijsinstellingen die minder weerbaar zijn. Sporten werkt heel aanstekelijk, veel ouders die komen kijken, gaan zelf ook aan de slag.de vechtsport staat niet altijd goed bekend. Dat imago willen we dan ook graag verbeteren. Het Fight Right-keurmerk dat wij hebben ontvangen, kan daar aan bijdragen. Al met al ben ik heel trots op wat we hier samen neerzetten. Dat komt mede door de geweldige mensen die zich inzetten voor de sportschool. Die pareltjes, die moeten we als club écht koesteren. Zonder hen lukt het niet om zoiets voort te zetten. 11

13 Jeugd Preventie Team In het Jeugd Preventie Team werken Politie, BJBrabant, Stichting Welzijn Helmond (onderdeel van de LEVgroep), Novadic-Kentron en Gemeente Helmond samen om overlast, veroorzaakt door jongeren, te verminderen en te voorkomen. Zo legt het Jeugd Preventie Team (JPT) contact met jongeren op straat, organiseert activiteiten voor en door jongeren en zorgt voor contact tussen bewoners en jongeren. Ook in 2015 zal het JPT weer actief aanwezig zijn op straat. Tevens wordt het JPT geconsulteerd bij de uitwerking van de pleinen in de Binnenstad. Door een adequate inrichting kan overlast worden voorkomen. Impulsbudgetten De impulsbudgetten zijn opgeheven, bewoners konden hier tot einde 2014 aanspraak op maken. Dit budget was bestemd voor aanvragen voor leefbaarheidsinitiatieven. De gelden zijn overgeheveld naar de diverse wijkraden. Bewoners kunnen initiatieven nu rechtstreeks bij de wijkraad indienen. Succesvolle projecten LEVgroep De inzet van LEVgroep is in de Binnenstad fors hoger dan in andere wijken op het thema sociale interactie en belangenbehartiging voor zowel jongeren als volwassenen. Daarnaast is een aantal concrete projecten opgestart en gaat er in 2015 ook een aantal nieuwe projecten van start. Deze projecten worden jaarlijks geëvalueerd om te bepalen of ze succesvol zijn, bijgesteld moeten worden of vervangen dienen te worden. Coachingstraject Het coachingstraject is één van die projecten. Risicojongeren van het vmbo die dreigen voortijdig hun school te verlaten staan hierbij centraal. De coach begeleidt en coacht de leerlingen op drie leefgebieden (school, vrijetijd en thuissituatie) voor de duur van drie jaar. Het matchmentorproject, een ander project van LEVgroep, dat zich richt op het begeleiden van scholieren, borduurt hierop voort. Vliegertapijt Het Vliegertapijt is een samenwerking tussen de LEVgroep en Corry Smolders en Joke Smeulders van het kunstproject het Vliegertapijt. Het Vliegertapijt wil kleur geven aan de Leonardusbuurt, door middel van kunstprojecten. Vanuit de nieuwe locatie aan de Bij de Populieren 2 ontvangt het duo ook in 2015 wijkbewoners om mee te denken en/of activiteiten te organiseren. Wijkgericht werken De LEVgroep zet in 2015 met name in op wijkgericht werken. In mei 2014 is het Sociaal (integraal) team opgericht. In dat team werken hulpverleners en dienstverleners vanuit de wijk met elkaar samen. Daardoor worden diverse taken in de wijk gecombineerd. Buurtbewoners kunnen in hun eigen omgeving, in het geval van de Binnenstad is dat wijkhuis de Fonkel, elke ochtend tussen 9.00 en uur binnenlopen tijdens een inloopspreekuur (werkdagen). Tijdens dit laagdrempelige inloopmoment kunnen hulp- en zorgvragen voorgelegd worden. Van simpele vragen tot meer complexe problematiek. Samenwerking woningbouwverenigingen In het kader van wijkgericht werken heeft de LEVgroep de samenwerking met de diverse woningbouwverenigingen die actief zijn in de Binnenstad geïntensiveerd. Een voorbeeld van een samenwerking is het vraag- en aanbodbord dat op initiatief van de LEVgroep is geplaatst bij complex Tolpost. Bewoners kunnen hier kwesties rondom wonen en leefbaarheid kwijt. Zo kan iemand die slecht ter been is vragen of er een buurtbewoner is die eens per week met hem of haar gaat wandelen. 12

14 Buurtpreventieprojecten De buurtpreventieprojecten blijken in diverse wijken een succes, de LEVgroep blijft hier ook in 2015 op inzetten Activiteiten t Huukske De LEVgroep gaat zich in 2015 inzetten om het aantal activiteiten in buurthuis t Huukske (Leonardusbuurt) te doen laten toenemen. Buurtbinderij In het kader van zorg in de wijk, wordt in 2015 het project Buurtbinderij geïntensiveerd. Buurtbewoners die iets willen betekenen voor hun wijk, krijgen een training om buurtbinder te worden. Zij zijn actief in de wijk en het aanspreekpunt voor buurtbewoners die sociaal minder betrokken zijn. Ze nemen buurtbewoners die in een sociaal isolement dreigen te komen bij de hand en betrekken hen bij allerlei activiteiten. Zorg dicht bij huis Een zorgzame buurt. Dat is het toekomstbeeld dat de regering schetst. Langer thuis blijven wonen en meer ondersteuning vanuit de omgeving. Om tot zo n buurt te komen, is het van belang om bewoners de ruimte te geven om met initiatieven te komen. Daarnaast is het belangrijk dat professionals in een buurt goed samenwerken en waar nodig ondersteuning kunnen bieden. In het najaar van 2014 en begin 2015 worden gesprekken gehouden met professionals om hier meer invulling en richting aan te geven. Tijdens deze bijeenkomsten wordt tevens gekeken naar de stand van zaken rondom wijkgericht werken. 13

15 HOOFDSTUK 2 Ruimtelijk Fysiek De laatste jaren is er in de Binnenstad van Helmond veel gebeurd op ruimtelijk fysiek vlak. Zo is de Heistraat heringericht en zijn de buurten Zonnekwartier en Vossenberg geherstructureerd. Ook in 2014 is er het een en ander gebeurd. Er is gestart met de bouw van Winkelplein Zuid en de aanleg van het Weverspark. Daarnaast verrijzen verschillende woonblokken. In 2015 vinden die projecten doorgang. Daarnaast zal een aantal nieuwe projecten starten. De nadruk komt in 2015 te liggen op de verdere (her)ontwikkeling van Weverspoort en de Leonardusbuurt. Tevens worden de verschillende braakliggende terreinen in de Heistraat ontwikkeld. Vossenberg Bakelsedijk Eén van de toegangswegen van de Binnenstad, de Bakelsedijk wordt in 2015 flink onder handen genomen. Naast een complete herinrichting van het straatprofiel, wordt ook de openbare ruimte van erfgrens tot erfgrens onder handen wordt genomen. Niet alleen bovengronds, maar ook ondergronds, worden werkzaamheden verricht. Het gaat hierbij om het stuk Bakelsedijk tussen de Tolpost en de Burgemeester van Houtlaan, inclusief t Bijsterveld. Het wegdek van de Bakelsedijk is aan vervanging toe, evenals een aantal aansluitingen op het hoofdriool. Ook de parkeervoorzieningen en de opvang van regenwater worden aangepakt. In totaal worden 19 bomen gekapt. Deze verkeren in slechte conditie of staan in de weg bij het realiseren van een aantal parkeerplaatsen. Er blijven in totaal 32 bomen over die geplaatst worden in nieuwe en ruimere boombakken. Om wateroverlast te verminderen wordt bij de Bakelsedijk en t Bijsterveld een zogenaamde ondergrondse wateropvang aangelegd. Bij hevige regenval wordt ook het wegdek als buffer gebruikt. Hiermee wordt voorkomen dat een aantal laaggelegen woningen onder water komt te staan. Om de bereikbaarheid van de Bakelsedijk en de Heistraat te garanderen, is gekozen voor een gefaseerde uitvoering. De oplevering staat gepland voor het najaar van Gedurende de werkzaamheden blijft de Hurksestraat een tweerichtingsweg. Na oplevering van de Bakelsedijk, wordt het tweerichtingsverkeer in de Hurksestraat geëvalueerd. 14

16 Weverspoort Weverspark Het Weverspark vormt straks het groene hart van de nieuwe Helmondse Binnenstad. Het park, dat een afmeting heeft van 110 bij 130 meter (ongeveer twee voetbalvelden), is grotendeels in 2014 aangelegd. De glooiingen, de padenstructuur, het hekwerk en ook de speeltoestellen zijn geplaatst. Begin 2015 is ook de nieuwe beplanting gereed en kan het park worden opengesteld. 30 mei 2015 wordt het buurtpark feestelijk geopend. Vanaf dan is het park van de wijk. Het moet een laagdrempelige ontmoetingsplek worden voor bewoners uit de Binnenstad en daarbuiten. Blok 5 (Koningspage) Aangrenzend aan het Weverspark worden diverse woningen gerealiseerd. Blok 5 is gelegen aan de Van Liemptstraat. Hier worden 20 koopwoningen en 5 huurwoningen ontwikkeld door de WOM, in opdracht van woningcorporatie Woonpartners. De bouw is gestart in augustus De oplevering staat gepland in de zomer van Blok 9 (Appartementencomplex Weverspark) Aan de noordzijde van het buurtpark, tegen Winkelplein Zuid wordt in opdracht van de WOM een appartementencomplex gerealiseerd. Het complex, dat bestaat uit 40 ruime drie- en vierkamerappartementen (huur) en een half verdiepte parkeerkelder draagt de naam Weverspark. De architectuur van het gebouw is gebaseerd op de Amsterdamse School. De bouw is medio 2014 gestart. De oplevering staat gepland voor eind Blok 10, 11 en 12 In het najaar van 2014 is gestart met de planontwikkeling voor blok 10, 11 en 12. Blok 10 bestaat uit 19 koopwoningen. Blok 11 wordt een klein appartementencomplex met 15 huurappartementen en een commerciële ruimte. Blok 12 bestaat uit 6 huurwoningen. Medio 2015 start de bouw van blok 11 en 12. Daarna start de bouw van blok 10. Weverspark 15

17 Heistraat Winkelplein Heistraat Het Winkelplein Heistraat bestaat uit vier delen. Winkelplein Noord is reeds gerealiseerd. De bouw van Winkelplein Zuid is in 2014 van start gegaan en wordt in de eerste helft van 2015 opgeleverd. Daarna start Winkelplein Oost in De uitwerking van het Winkelplein West wordt ook ter hand genomen. Nadat in het voorjaar van 2014 een handtekening is gezet onder het huurcontract van de winkelruimte door supermarkt Lidl, kon begonnen worden met de bouw van Winkelplein Zuid. De supermarktketen opent op 1 maart 2015 de deuren. Een aantal maanden later worden de 18 appartementen, die boven de supermarkt gelegen zijn, opgeleverd. Openbare ruimte In 2014 is gestart met de aanleg van het parkeerterrein op het winkelplein en het Advocaat Botsplein. Hier worden in totaal 120 parkeerplaatsen gerealiseerd. Daarnaast worden er ook 66 opstelplaatsen voor fietsen gerealiseerd en ruimte voor het parkeren van scooters. De rijbaan, trottoirs en parkeerplaatsen worden bestraat met nieuwe gebakken klinkers. Dit is mooi duurzaam materiaal en geeft een klassieke uitstraling. Op het winkelplein worden vier bomen in cortenstaal bouwbakken geplaatst, waarvan drie met een bankje. Ook op het Advocaat Botsplein worden vier bomen in deze bakken geplaatst (zonder bankje). Tevens worden de lantaarnpalen vernieuwd. Naast de entree van de supermarkt wordt nog een opstelplaats voor winkelwagentjes gerealiseerd. De inrichting is 1 maart 2015 gereed. Eyecatcher Heistraat/Binderseind Op de kop van de Heistraat/Binderseind wordt een eyecatcher gerealiseerd die de verbinding tussen de Heistraat en het centrum moet bevorderen. De bouw van het complex dat bestaat uit 22 huurappartementen en een commerciële ruimte in de plint is in het najaar van 2014 gestart. Woonpartners, eigenaar van het pand, verwacht de eyecatcher eind 2015 op te leveren. Binderseind Woonplein In 2011 heeft gemeente Helmond de laatste grond aangekocht die nodig is voor de realisatie van het toekomstige Woonplein. Het gaat om het gebied waar voorheen o.a. supermarkt de Plus, de Schlecker en de Bakkerij gevestigd waren. In 2012 is de voormalige supermarkt gesloopt. In 2015 vindt de planontwikkeling van het Woonplein plaats. Er wordt gedacht aan het realiseren van seniorenwoningen en eengezinswoningen in combinatie met commerciële ruimte. Voormalige IVO-mavo Hurksestraat Aan de Hurksestraat was tot halverwege 2014 de St. Jozefmavo gevestigd. Met de opening van het nieuwe schoolgebouw van het Carolus Borromeuscollege op Brandevoort, is het pand aan de Hurksestraat verlaten. Het gebouw wordt gesloopt. In 2015 worden op deze locatie zogenaamde PG-woningen gebouwd, vergelijkbaar met de al bestaande woningen aan de Wolfstraat. Opdrachtgever is zorgorganisatie Freya. De start bouw is naar verwachting in het najaar van Braakliggende terreinen Heistraat Er heeft in de laatste maanden van 2014 en de eerste maanden van 2015 een inventarisatie plaatsgevonden van braakliggende terreinen en leegstaande panden in de Heistraat. In de loop van 2015 vindt een herijking plaats: er wordt gekeken of de des tijds gedacht invulling van de bestaande panden voldoet of aangepast moet worden. Ook de braakliggende terreinen worden onder de loep genomen. In de loop van 2015 wordt hierover verslag uitgebracht. 16

18 Molenstraat Poppodium Lakei heeft een nieuw onderkomen gevonden in de Cacaofabriek. De voormalige locatie aan de Molenstraat, met daarnaast het pand waar het Regionaal Historisch Centrum Helmond gevestigd was, wordt in 2015 herontwikkeld. Er wordt onderzoek gedaan naar de wenselijke invulling van dit gebied. Het project moet qua sfeer en bebouwing aansluiten op het beeldplan Kasteel Traverse. Het monumentale gedeelte van het oude archief blijft behouden, hier wordt nog een nieuwe invulling voor gezocht. Leonardusbuurt In 2015 komt de focus te liggen op de Leonardusbuurt. In het verleden is in deze buurt voornamelijk ingezet op beheer. Nu is de tijd daar om ook fysieke ingrepen te doen in de Leonardus. Vaststelling WijkOntwikkelingsPlan Naar aanleiding van de brainstormsessie, halverwege 2014 (met bewoners, professionals en ondernemers), de huiskamergesprekken en andere informatiebronnen is een analyse over de buurt geschreven. Die analyse zoomt in op de sociaal maatschappelijke- en de fysieke uitdagingen die voor ons liggen. Aan de hand van de bouwstenen uit die analyse wordt een zogenaamd WijkOntwikkelingsPlan (WOP) opgesteld met daarin aandacht voor fysieke en maatschappelijke ingrepen én oog voor beheer en veiligheid. Dan wordt ook duidelijk welke woonblokken gerenoveerd worden en waar eventueel nieuwbouw plaats zal vinden. Van der Spekstraat In het voorjaar van 2015 wordt een start gemaakt met het groot onderhoud van de huurwoningen van woningbouwvereniging Volksbelang aan de Van der Spekstraat. Naast het vervangen van dakpannen, wordt ook het voegwerk aangepakt. Evenals de dakgoten en de hemelwaterafvoer. De overlast wordt tot een minimum beperkt. Gemiddeld duurt de renovatie zo n drie weken per woning. 17

19 Wilco van den Heuvel Directeur van architecten- en ingenieursbureau A.I.B.H. Ik heb de woningen op de SPOS-locatie in de Leonardusbuurt ontworpen. Daarbij ga ik eerst uit van het woningtype waar om wordt gevraagd: in dit geval woningen voor senioren. Alle voorzieningen zijn op de begane grond te vinden, plus één slaapkamer boven voor logees. Daarnaast moet het ontwerp aansluiten bij de huidige bebouwing. Mooi aan dit project is het begijnachtige hofje. Je woont hier heel rustig, met alle voorzieningen om de hoek. Daarnaast heb ik ook twee eengezinswoningen ontworpen, die gekoppeld worden aan een huidig jaren 30-blok. Een mooie uitdaging, want de uitbreiding moet één geheel vormen met de bestaande bebouwing. De bestaande woningen van dit blok worden gerenoveerd. De renovatie van woningen in de Leonardsbuurt is een flink proces. Het is belangrijk dat de werkzaamheden snel en efficiënt uitgevoerd worden. Door het isoleren van de wanden, daken, kozijnen en de installaties van de woningen te upgraden, worden weer comfortabele woningen verkregen die een gunstig energielabel hebben. In deze tijd is het gezien de diverse heffingen vanuit het Rijk voor corporaties lastiger om grootschalige ingrepen door te voeren. Naar mijn mening is dit niet goed voor de woningmarkt en de bouwwereld in het bijzonder want de corporaties zijn vaak de aanjagers van de markt. Spos-locatie Tussen Leonarduskerk en de Jan Stevensstraat ligt de oude Schildersvakschool verscholen. Dit pand wordt momenteel gebruikt door sportschool Maach. Woningbouwvereniging Volksbelang heeft deze locatie enkele jaren geleden aangekocht. Hier worden in seniorenwoningen in de sociale huur gerealiseerd. Tevens worden hier twee eengezinswoningen gebouwd. Medio 2015 start de bouw. De oplevering staat gepland in Er wordt gezocht naar een alternatieve locatie voor sportschool Maach. Rembrandtlaan Officieel valt de Rembrandtlaan buiten de Leonardusbuurt en dus buiten de Binnenstad. Toch is besloten ook deze straat mee te nemen in de herstructurering. Van drie blokken met appartementen aan de Rembrandtlaan is gebleken dat opknappen geen optie is. De kleine appartementen zijn woontechnisch en bouwtechnisch erg verouderd en door de houten verdiepingsvloer kunnen deze niet meer conform de huidige eisen van het bouwbesluit worden gerenoveerd. De in totaal 18 appartementen worden gesloopt en daarvoor in de plaats worden 11 eengezinswoningen door Volksbelang gerealiseerd. Woningbouwvereniging Volksbelang gaat eerst de huidige bewoners herhuisvesten, daarna kunnen de oude appartementen worden gesloopt en de nieuwe woningen worden gebouwd. Aanpassing bebording In de gehele Binnenstad is kritisch gekeken naar de bebording. Door het ontbreken van verkeersborden in bepaalde straten, ontstonden parkeerproblemen. In 2015 wordt de bebording aangepakt. Zo kan er beter gehandhaafd worden, zodat parkeerproblematiek aangepakt of voorkomen wordt. Het is de bedoeling om -waar mogelijk- parkeren op de rijbaan toe te staan en met markering de parkeervlakken aan te geven. De straten worden dan ook aangewezen als zogenaamde parkeerverbodzone, waar parkeren op de rijbaan niet mogelijk is. Na de invoering van deze parkeerverbodszone en het plaatsen van de juiste borden gaat Stichting Stadswacht hierop handhaven. 18

20 HOOFDSTUK 3 Wijkeconomie en werkgelegenheid De Heistraat vormt met zijn tientallen specialistische winkels en een nieuwe supermarkt het economisch hart van de Helmondse Binnenstad. De afgelopen jaren heeft de straat een nieuw uiterlijk gekregen. Nu is de tijd rijp om het imago te verbeteren. Met de campagne Hé Heistraat is de eerste stap gezet. De komende jaren ligt de focus op het aantrekken van nieuwe ondernemers en het slagvaardiger maken van de plaatselijke Ondernemersvereniging. Gezamenlijke toekomstvisie De Ondernemersvereniging Heistraat, de WijkOntwikkelingsMaatschappij (WOM), Volksbelang, Woonpartners, combinatie Hurks Adriaans en gemeente Helmond hebben een gezamenlijke visie tot 2020 geformuleerd voor de Heistraat. Uitgangspunt van deze visie is een kansrijke toekomst voor dé winkelstraat van de Binnenstad. Daarbij wordt het beeld geschetst van een ondernemende winkelstraat met een duidelijke functie voor de wijk, de stad én de regio. Kort samengevat: compleet, divers en ondernemend. Eerder werd al het Ontwikkelingskader Heistraat vastgelegd. Hé Heistraat imagocampagne Uit deze visie is de imagocampagne Hé Heistraat voortgevloeid. Deze campagne loopt door in Na een eerdere winactie met cadeaupakketten, ontvangen nu alle nieuwe bewoners een cadeaubox met bonnen die te besteden zijn bij winkeliers in de Heistraat. Daarnaast zijn doorlopend uitingen in de Heistraat te vinden. Van banieren aan lantaarnpalen tot een grote banner op de gevel van de pand op de hoek Heistraat/Blinkertsestraat. Verder springt de campagne in op bijzondere momenten voor de wijk en de straat, zoals de Heistraatbraderie en de opening van het Winkelplein. Begin 2015 wordt tevens de nieuwe website gelanceerd. Naast informatie over de Heistraat, komt er volop ruimte voor winkeliers om zich te profileren. 19

21 Ondernemersvereniging De Ondernemersvereniging Heistraat(OV) komt op voor de belangen van de ondernemers uit de straat. Om een vuist te kunnen maken, is het van belang dat ondernemers de vereniging kennen en liever nog: er lid van worden. Vanaf oktober 2014 gaat M hamed Yahia, opbouwwerker van de LEVgroep, de Ondernemersvereniging Heistraat ondersteunen. Zo gaat hij actief op zoek naar nieuwe (bestuurs-)leden. Als verbindende factor moet hij daarnaast de OV slagvaardiger maken. Uitgangspunt is samenwerken. Als ondernemers onderling, maar zeker ook met andere partijen. Stimuleren bedrijvigheid De Binnenstad van Helmond is een plek waar de creatieve sector volledig tot zijn recht komt. Hier zijn zowel het Bedrijvencentrum Heistraat (BRON) als de Uilenburcht te vinden. Ook het komende jaar blijft de gemeente voorkomende initiatieven ondersteunen. Bedrijvencentrum Heistraat (BRON) Begin 2010 is het Bedrijvencentrum Heistraat (BRON) voor creatieve startende ondernemers opgeleverd. BRON vormt een broeinest voor creatieve, startende ondernemers uit Helmond. Doel is om kruisbestuiving tussen deze ondernemers te stimuleren. Het is van belang de ondernemers zo te begeleiden, dat ze hun eerste jaren zonder kleerscheuren doorkomen. Gemeente Helmond zal de ondernemers ook in 2015 intensief blijven begeleiden. Dat gebeurt onder meer door het aanbieden van een coachingstraject. Ondernemers hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van een coach. Een van hen is zelf gevestigd in de BRON. Inmiddels werken diverse ondernemers op verschillende vlakken intensief samen. Op die manier versterken ze elkaar. BRON dient dan ook als voorbeeld voor het in te richten ambachtscentrum t Patronaat in Helmond West. Uilenburcht Naast BRON telt de Binnenstad van Helmond sinds eind 2010 nog een creatief centrum: De Uilenburcht. Deze voormalige meisjesschool heeft een volledige opknapbeurt gehad en wordt nu gebruikt door diverse kunstenaars en creatief ondernemers. Gemeente Helmond blijft zijdelings betrokken. Zo is het als eigenaar van het pand verantwoordelijk voor de werving van nieuwe huurders. Vervolg invulling braakliggende terreinen De Ondernemersvereniging Heistraat heeft samen met gemeente Helmond leerlingen van de Groene Campus ingeschakeld om mee te denken over een tijdelijke invulling van braakliggende terreinen in de Heistraat. In 2014 is daar door leerlingen van de Designopleiding een presentatie over gegeven die geleid heeft tot nieuwe inzichten. Komend jaar moet een en ander geconcretiseerd worden. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken met DuPré en de moskee om de in te richten tuinen te onderhouden. Uitgangspunt is wel dat de inrichting van tijdelijke aard is. 20

22 Leerwerktrajecten In 2014 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het project leren en werken. Daaruit is gebleken dat het voortzetten van de huidige werkwijze niet haalbaar is. Per 1 januari 2015 is er dan ook een einde gekomen aan dit traject. Heistraatbraderie 21

23 HOOFDSTUK 4 Beheer De Helmondse Binnenstad krijgt steeds meer vorm. Zonnekwartier is opgeleverd en ook Vossenberg is voltooid. De bouw van Weverspoort is in volle gang. Zo zijn in 2014 verschillende woningen opgeleverd en is het Weverspark voor een groot deel aangelegd. De focus komt in de Binnenstad komt in 2015 nóg meer op beheer te liggen. Fysiek beheer Leonardusbuurt De Leonardusbuurt (gelegen tussen de Wethouder Ebbenlaan, de Uiverlaan en de Willem Prinzenstraat) viel vooralsnog buiten de herstructurering is voor deze buurt een belangrijk jaar, waarin knopen worden doorgehakt over de toekomst van de Leonardus. In 2014 is een analyse opgesteld. Hierin wordt ingezoomd op de sociaal maatschappelijke- en fysieke uitdagingen die voor ons liggen. Aan de hand van de bouwstenen uit die analyse wordt in 2015 een zogenaamd WijkOntwikkelingsPlan opgesteld met daarin aandacht voor fysieke en maatschappelijke ingrepen én oog voor beheer en veiligheid. Sociaal beheer Leonardusbuurt Beheer is dus ook in 2015 van belang in de Leonardusbuurt, zowel op ruimtelijk fysiek als sociaal maatschappelijk vlak. Het project Leefbare Leonardus blijft een belangrijk middel. Met dit traject probeert gemeente Helmond in samenwerking met partners én de buurtbewoners het leefklimaat op peil te houden. De samenwerking met woningbouwvereniging Volksbelang, politie, LEVgroep en Stichting Stadswacht zijn hierbij van groot belang. De Bewonersommissie Leonardus ontbreekt hier natuurlijk niet bij. De opgerichte buurtpreventieprojecten dragen tevens bij aan het sociale beheer. 22

24 Beheer in de Binnenstad Bart Janssen, Opzichter Afdeling Wijkonderhoud en Exploitatie In een herstructureringswijk als de Helmondse Binnenstad is beheer van cruciaal belang. Ik ben als opzichter civiel verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte. Daarbij zijn de volgende drie pijlers van belang: schoon, heel en veilig. De werkzaamheden zijn zeer divers. Van gladheidsbestrijding tot verlichting en van bestrating tot verkeersmaatregelen en onderhoud aan asfalt. Om de stand van zaken goed in het oog te houden, ben ik bijna dagelijks in de Binnenstad te vinden. Proactief werken is heel belangrijk. Daarnaast ga ik af op meldingen. Die komen zowel telefonisch, als via de website van Gemeente Helmond binnen. Het is niet zo dat elke melding meteen actie verdient. Ik schat in of het noodzakelijk is direct een aannemer in te schakelen. Dat is bijvoorbeeld zo als de veiligheid of het woongenot direct in het geding zijn. Als er al grootschalig onderhoud ingepland is, kun je kleine zaken soms beter even laten liggen. Onze afdeling heeft ook een calamiteitendienst, die 24/7 inzetbaar is. Samen zorgen we voor een veilige, schone en leefbare wijk waar het prettig wonen is. Beheergroepen De nadruk ligt in de buurten Zonnekwartier, Vossenberg, Zangershof en Leonardusbuurt op beheer. De beheergroepen bekommeren zich om de sociale cohesie in de buurt. Deze kunnen bij kleine pijntjes, zoals rondslingerend afval, een kapotte stoeptegel of overlastsituaties direct optreden. Dit beheeroverleg maakt onderdeel uit van het wijkoverleg. Na elke vergadering wordt een lijst met actiepunten opgemaakt. Het is daarbij wenselijk om geconstateerde gebreken in de openbare ruimte direct via het telefoonnummer of via de website van gemeente Helmond te melden. De klacht komt dan direct bij de verantwoordelijke ambtenaar terecht. Beheer Weverspark Het Weverspark wordt in 2015 opgeleverd. Na oplevering, is beheer van groot belang. Daarom is een beheerplan voor de eerste drie jaar opgemaakt. De eerste maanden wordt er intensief beheerd. Zo kan de beplanting goed groeien. De kernwoorden bij het beheer van het park zijn veilig, schoon en heel. De hondenuitlaatstrook maakt onderdeel uit van het park en valt onder het reguliere onderhoud. Intensief onderhoud Weverspoort Weverspoort is een buurt in opbouw. In deze fase is het van belang om het beheer goed in het oog te houden. Het is noodzakelijk dat er waar nodig snel stappen ondernomen worden. Bij nieuwbouw is het streven bijvoorbeeld om zo snel mogelijk voor bestrating te zorgen. Ook tijdens het bouwproces is een veilige, overzichtelijke en schone werkplaats van belang. Niet alleen voor het bouwproces, maar ook voor het gezicht van de buurt. 23

25 Schoonhouden van de wijk Rondslingerend afval is voor bewoners van de Binnenstad een ergernis. Rommel op straten en pleinen draagt bij aan een onveilig gevoel en trekt ongedierte aan. Het is daarom van belang om zwerfvuil zo snel mogelijk op te ruimen. Ondanks de inzet van het periodieke wijkonderhoud en de buurtconciërges steekt de fysieke verloedering op bepaalde momenten en in delen van de Binnenstad geregeld de kop op. Het reguliere gemeentelijke onderhoud en schoonhouden van de wijk is dus niet altijd afdoende en er is meer behoefte aan een andere aanpak en vorm van continu onderhoud. Diverse bewonerscommissies hadden dit onderwerp in 2014 op de agenda staan en denken na over de inzet van buurtbewoners. Er wordt nog gezocht naar buurtbewoners die zich willen inzetten voor het schoonhouden van hun eigen buurt. Ook wordt gedacht om dit samen te doen met jongeren en/ of scholieren. Het schoonhouden van de buurt geeft ook invulling aan zinvolle dagbesteding en zorgt dat minder mensen thuis zitten. Daarnaast draagt het bij aan ontmoeting en dat buurtbewoners meer met elkaar in contact komen. Doel is ook dat er meer verantwoordelijkheidsbesef ontstaat ten aanzien van het zelf schoonmaken en schoonhouden van de straat. Wijkactieplan De Helmondse wijken hebben afscheid genomen van de klankbordgroepen. In plaats daarvan is er voortaan sprake van zogenaamde wijktafels. Eens in de twee jaar vindt een collegebreed overleg plaats met de wijkraad. Het Wijkactieplan wordt tijdens zo n wijktafel besproken. In 2014 is door gemeente Helmond -in overleg met de wijkbewoners- een nieuw wijkactieplan opgesteld dat richting geeft voor de komende twee jaar. Buurtpreventieprojecten Binnenstad Helmond Veel wijken in Helmond kennen zogenaamde buurtpreventieprojecten. Zo ook in de Helmondse Binnenstad. Bij buurtpreventie werken bewoners van een wijk samen actief aan veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Dit kan op diverse manieren: door onderlinge afspraken te maken, samen extra op te letten op straat en door activiteiten te organiseren die de onderlinge verbondenheid in een wijk ten goede komen. De politie, gemeente, LEVgroep en woningbouwcorporaties, ondersteunen de buurtpreventieprojecten. Buurtpreventie bevordert onder meer het veiligheidsgevoel, beperkt materiële en immateriële schade in de buurt, bevordert de leefbaarheid én zorgt voor grote onderlinge verbondenheid. De Helmondse Binnenstad kent de volgende buurtpreventieprojecten: Sobriëtas, Vossenberg en Zonnekwartier. Sinds kort is daar het buurtpreventieproject Leonardus aan toegevoegd. Laatstgenoemde heeft nog geen formele status. Om de veiligheid en leefbaarheid van het buurtpark en omgeving op peil te houden, wordt op een later moment ook gestart met een buurtpreventieproject Weverspark. 24

Jaarprogramma Binnenstad

Jaarprogramma Binnenstad Jaarprogramma Binnenstad 2016 Inhoudsopgave Jaarprogramma 2016 Voorwoord wethouder Stienen pag. 03 Hoogtepunten jaarprogramma 2015 pag. 05 Jaarprogramma 2016 Hoofdstuk 1 - Sociaal Maatschappelijk pag.

Nadere informatie

Jaarprogramma Binnenstad

Jaarprogramma Binnenstad Jaarprogramma Binnenstad 2014 Logo in FC: Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 Logo in FC: Grijs: C=0 / M Rood:

Nadere informatie

Jaarprogramma Binnenstad

Jaarprogramma Binnenstad Jaarprogramma Binnenstad 2013 Inhoudsopgave Jaarprogramma 2013 Voorwoord wethouder Stienen pag. 03 Hoogtepunten jaarprogramma 2012 pag. 04 Jaarprogramma 2013 Hoofdstuk 1 - Sociaal Maatschappelijk pag.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarprogramma 2017

Inhoudsopgave Jaarprogramma 2017 Inhoudsopgave Jaarprogramma 2017 Voorwoord pag. 3 Hoogtepunten jaarprogramma 2016 pag. 4 Jaarprogramma 2017 Hoofdstuk 1 - Sociaal Maatschappelijk pag. 8 Hoofdstuk 2 - Ruimtelijk Fysiek pag. 15 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarprogramma Binnenstad

Jaarprogramma Binnenstad Jaarprogramma Binnenstad 2017 Inhoudsopgave Jaarprogramma 2017 Voorwoord pag. 3 Hoogtepunten jaarprogramma 2016 pag. 4 Jaarprogramma 2017 Hoofdstuk 1 - Sociaal Maatschappelijk pag. 8 Hoofdstuk 2 - Ruimtelijk

Nadere informatie

Jaarprogramma Binnenstad

Jaarprogramma Binnenstad Jaarprogramma Binnenstad 2012 Inhoudsopgave Jaarprogramma 2012 Voorwoord wethouder Stienen pag. 02 Terugblik projectopdrachten 2011 pag. 03 Jaarprogramma 2012 pag. 04 H1 - Sociaal Maatschappelijk pag.

Nadere informatie

Nieuwsbrief NAJAAR 2014 INHOUD. Waanzinnig Weverspark in Helmondse Binnenstad! 5 oktober

Nieuwsbrief NAJAAR 2014 INHOUD. Waanzinnig Weverspark in Helmondse Binnenstad! 5 oktober H E L M O N D B I N N E N S T A D Nieuwsbrief NAJAAR 2014 Waanzinnig Weverspark in Helmondse Binnenstad! Even je zinnen verzetten, een rondje hardlopen, de hond uitlaten of heerlijk uit je dak gaan bij

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Jaarprogramma Binnenstad

Jaarprogramma Binnenstad Jaarprogramma Binnenstad 2010 Inhoudsopgave Jaarprogramma 2010 Voorwoord wethouder Stienen pag. 02 Terugblik projectopdrachten 2009 pag. 03 Jaarprogramma 2010 pag. 04 H1 - Sociaal Maatschappelijk pag.

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

Een aantrekkelijke plek om te wonen, winkelen en ondernemen

Een aantrekkelijke plek om te wonen, winkelen en ondernemen Een aantrekkelijke plek om te wonen, winkelen en ondernemen Tien jaar vernieuwing Binnenstad Helmond Hoe vaak bezoekt u de Binnenstad van Helmond? Als u er al een tijd niet geweest bent, is het zeker de

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d H e l m o n d b i n n e n s t a d Nieuwsbrief n a j a a r 2 0 1 3 Inhoud Semibungalows in aanbouw... 2 Buurtfeest Vossenberg... 3 Kunstwerk in Weverspark... 4 Binnen kijken in de groepswoningen... 5 Bouwen

Nadere informatie

Wijkraad Rijpelberg heet u van harte welkom bij de evaluatie van het Wijk Actie Plan Terugkoppeling status WAP 1

Wijkraad Rijpelberg heet u van harte welkom bij de evaluatie van het Wijk Actie Plan Terugkoppeling status WAP 1 Wijkraad Rijpelberg heet u van harte welkom bij de evaluatie van het Wijk Actie Plan 2012 14-11-2013 Terugkoppeling status WAP 1 Agenda Welkom Doel en aanpak van deze bijeenkomst Resultaten van het WAP

Nadere informatie

Buurtpreventie. Buurtpreventie is actief werken aan veiligheid in uw eigen buurt

Buurtpreventie. Buurtpreventie is actief werken aan veiligheid in uw eigen buurt Buurtpreventie Buurtpreventie is actief werken aan veiligheid in uw eigen buurt Beste buurtbewoners, Veiligheid is belangrijk voor ons allemaal. In de buurt, op straat, overdag en s avonds. U wilt daar

Nadere informatie

Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel

Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel Inhoudsopgave Zonnetij 3 Waar gelegen in Aarle-Rixtel? 4 De appartementen 5 Kwaliteit en voorzieningenniveau 6 Situatietekening 7 Blok A Overzichtsplattegrond

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Nieuwsbrief VOORJAAR 2014 INHOUD. Handtekeningen binnen: bouw Winkelplein Zuid medio april van start! Bewonersinterview... 2

Nieuwsbrief VOORJAAR 2014 INHOUD. Handtekeningen binnen: bouw Winkelplein Zuid medio april van start! Bewonersinterview... 2 H E L M O N D B I N N E N S T A D Nieuwsbrief foto: PressVisuals.com v.l.n.r.: Ger de Wilde (Woonpartners), Willy Giesbers (Adriaans Bouwgroep), Frans Stienen (Wethouder Stedelijke Ontwikkeling) en Erik

Nadere informatie

VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt. Colofon. Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht

VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt. Colofon. Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt Colofon Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht www.zwijndrecht.nl T 14078 Vormgeving en fotografie Estay creatief communicatiebureau

Nadere informatie

Terugblik bewonersavond

Terugblik bewonersavond Februari 2014 PAGINA 1 In dit nummer Terugblik bewonersavond Nieuwbouw: Parkietstraat & Vinkenstraat Vogels voeren Aanleg Park Nieuwbouw Parkbuurt Terugblik bewonersavond Enthousiasme over de nieuwbouwplannen

Nadere informatie

Opening speelplek in Het Bosveld

Opening speelplek in Het Bosveld Februari 2014 PAGINA 1 In dit nummer Opening speelplek Bosveld Informatie Nieuwbouw Vogels voeren Inrichting openbare ruimte Een mooie speelplek voor de jeugdige bewoners van Het Bosveld Speelplek Het

Nadere informatie

Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog

Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog Wat zijn de laatste ontwikkelingen rond de toekomstvisie Westerkoog? In de digitale nieuwsbrief leest u meer over het proces. December 2008 Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog Het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DE BOUWEN JANUARI 2013

NIEUWSBRIEF DE BOUWEN JANUARI 2013 Bouwen in 2013 is net begonnen. Een goed moment om terug te kijken op jaar waarin de wijk de Bouwen een ware metamorfose heeft ondergaan. In deze nieuwsbrief gebruiken we veel fotomateriaal. Zo wordt des

Nadere informatie

Nieuwsbrief LEONARDUSBUURT IN BEWEGING NAJAAR 2015 INHOUD

Nieuwsbrief LEONARDUSBUURT IN BEWEGING NAJAAR 2015 INHOUD H E L M O N D B I N N E N S T A D Nieuwsbrief Foto: Maarten van den Beemt LEONARDUSBUURT IN BEWEGING De Leonardusbuurt is in beweging. Op verschillende plekken in de buurt vinden werkzaamheden plaats.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie.

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie. Beste bewoner, Zoals u van ons gewend bent, houden we u regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw buurt. Ook in deze nieuwsbrief leest u alles over het laatste nieuws. Verbeteringen in

Nadere informatie

Jaarprogramma Binnenstad 2009

Jaarprogramma Binnenstad 2009 Jaarprogramma Binnenstad 2009 Inhoudsopgave Jaarprogramma 2009 1. Inleiding 3 2. Projectopdrachten 2008 4 3. Jaarprogramma 2009 5 3.1. Algemene integrale beleidsvorming WijkOntwikkelingsProgramma 5 3.2.

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

voorjaar 2009 we het kleurrijke ondernemersklimaat

voorjaar 2009 we het kleurrijke ondernemersklimaat NIEUWSBRIEF De deelnemende ondernemers waren graag bereid om te investeren in hun winkelpand, en daarmee ook in de nieuwe Heistraat. Van de gemeente Helmond kregen ze daarbij financiële steun in de vorm

Nadere informatie

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025 Lekker Wonen in Losser Losser op weg naar 2025 Als ik eens te laat ben, stuur ik de buurvrouw een berichtje en neemt zij mijn kinderen mee uit school. Dat is hier heel normaal. Losser: ingetogen dorp in

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

HELMOND- NOORD > WIJKVISIE

HELMOND- NOORD > WIJKVISIE HELMOND- NOORD > WIJKVISIE Helmond-Noord verovert harten Samen op weg naar 2030 Helmond-Noord Wijkvisie Samen op weg naar 2030 Helmond-Noord verovert harten Inhoudsopgave Inleiding 3 Daarom zijn wij verzot

Nadere informatie

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding: - goede woningen - goede en vitale wijk 2. Programma (wat gaan we doen): Geleidelijke bloksgewijze aanpak - Van de woningen

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Wijkschouw Hogeland-Noord

Wijkschouw Hogeland-Noord Wijkschouw Hogeland-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Het is goed wonen en leven in de Bach- en Mozartflat in Venray

Het is goed wonen en leven in de Bach- en Mozartflat in Venray Het is goed wonen en leven in de Bach- en Mozartflat in Venray Ook op zoek naar een tikkie eigenwijs wonen? Dan zit je goed in de Bach- en Mozartflat in Venray. In deze folder lees je wat de Bach- en Mozartflat

Nadere informatie

Vogeltjesbuurt. Maart 2012. Stedenbouwkundig

Vogeltjesbuurt. Maart 2012. Stedenbouwkundig Vogeltjesbuurt Maart 2012 Stedenbouwkundig plan 1 Stedenbouwkundig plan Inleiding Vogeltjesbuurt In opdracht van Tiwos heeft KAW Architecten in 2011 een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de buurtvernieuwing

Nadere informatie

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Herstructurering van de Schepenbuurt en omgeving Maarten Seerden Inleiding Schepenbuurt en omgeving Bouwperiode: jaren 40-50 van de 20e eeuw Wijk is verouderd behoefte

Nadere informatie

Mekkelholt. Herontwikkeling. Mekkelholt is in beweging! > Lees nu meer over de verschillende deelprojecten

Mekkelholt. Herontwikkeling. Mekkelholt is in beweging! > Lees nu meer over de verschillende deelprojecten Herontwikkeling Mekkelholt > Lees nu meer over de verschillende deelprojecten Mekkelholt is in beweging! Verschillende plannen krijgen steeds meer vorm. In deze brochure informeren we u over welke ontwikkelingen

Nadere informatie

Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2OL4-2OLs. Programma Stadskanaal Noord

Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2OL4-2OLs. Programma Stadskanaal Noord Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2OL4-2OLs Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda vàn Stadskanaal Noord. Het programma vloeit komende iaren wil behalen. In 2012 en 2013 hebben

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Seyster Veste informeerde de bewoners van de Driehoek Schaerweijdelaan Tollenslaan Jacob van Lenneplaan over de uitgangspunten voor een sloop-nieuwbouw plan

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project Onze Wijk 2010

Plan van aanpak. Project Onze Wijk 2010 Plan van aanpak Project Onze Wijk 2010 Plaats, datum: Opgesteld door: Opdrachtgever: Projectleider: Woudenberg, naam, functie..(indien van toepassing) Versie Versie:..(maand/jaar) Becommentarieerd door:

Nadere informatie

Seniorenappartementen in De Woerd De Meern

Seniorenappartementen in De Woerd De Meern Seniorenappartementen in De Woerd De Meern Omschrijving project Groenrand Wonen heeft in het voorjaar van 2010 een seniorencomplex met WoonKeur opgeleverd. Het is gelegen in de wijk De Woerd, ten oosten

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geachte mevrouw, meneer, Hierbij bieden wij u graag onze nieuwsbrief voor vrijwilligers aan.

Nieuwsbrief. Geachte mevrouw, meneer, Hierbij bieden wij u graag onze nieuwsbrief voor vrijwilligers aan. Nieuwsbrief J A A R G A N G 3 N R. 1 H E T E R E N ; 2 9-0 1-2 0 1 4 I N H O U D : V I S I E B I J E E N K O M S T I N T E R N E V R I J - W I L L I G E R T E A M S E N N A- M E N P R I J S V E R H O-

Nadere informatie

Ontdek en Ontwerp Overvecht

Ontdek en Ontwerp Overvecht Ontdek en Ontwerp Overvecht Woensdag 14 september 2011 Welkom bij de treintour door de Spoorzone De vernieuwing van de Spoorzone Overvecht krijgt steeds meer vorm. De afgelopen periode waren Mitros en

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente.

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente. Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11 Gemeente Hof van Twente. 1 juni 2016 Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

Met deze gezamenlijke nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste stand van zaken.

Met deze gezamenlijke nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste stand van zaken. Nieuwsbrief Te Werve Februari 2013 Inleiding Vorig jaar hebben wij u voor het laatst geïnformeerd over de ontwikkelingen in de wijk Te Werve. Sinds die tijd zijn wij achter de schermen druk bezig geweest

Nadere informatie

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Bent u benieuwd naar de nieuwbouwplannen en herinrichting van de wijk Vijfheerenlanden? Dit najaar start

Nadere informatie

Nieuwsbrief CENTRUM VOOR BEWEGEN EN GEZONDHEID NAJAAR 2016 INHOUD OPENING LEONARDUS MOVADO:

Nieuwsbrief CENTRUM VOOR BEWEGEN EN GEZONDHEID NAJAAR 2016 INHOUD OPENING LEONARDUS MOVADO: H E L M O N D B I N N E N S T A D Nieuwsbrief OPENING LEONARDUS MOVADO: CENTRUM VOOR BEWEGEN EN GEZONDHEID Het centrum voor bewegen en gezondheid in de voormalige Leonardusschool draagt voortaan de naam:

Nadere informatie

De Afrikaanderwijk in 2020 Een wijk om trots op te zijn

De Afrikaanderwijk in 2020 Een wijk om trots op te zijn De Afrikaanderwijk in 2020 Een wijk om trots op te zijn Praat mee over de toekomst van uw Afrikaanderwijk! Vestia en de deelgemeente Feijenoord hebben - met de hulp van Bewonersorganisatie Afrikaanderwijk

Nadere informatie

Flinke opknapbeurt Meerdervoort

Flinke opknapbeurt Meerdervoort vragen en antwoorden Flinke opknapbeurt Meerdervoort vragen en antwoorden Flinke opknapbeurt Colofon Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht Meerdervoort 2016-2018 www.zwijndrecht.nl

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

Musselkanaal Projectenagenda 2014-2015

Musselkanaal Projectenagenda 2014-2015 Musselkanaal Projectenagenda 2014-2015 Programma Projectenagenda Musselkanaal Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Musselkanaal. Het programma vloeit voort uit de dorpsvisie van

Nadere informatie

Nieuwe gymzaal in Kralingen

Nieuwe gymzaal in Kralingen Nieuwe gymzaal in Kralingen Waarom een nieuwe gymzaal in Kralingen? Gemeente Rotterdam stimuleert sporten en bewegen. Via Rotterdam Lekker Fit! zet de gemeente zich, samen met andere partijen, in voor

Nadere informatie

PALENSTEIN WIJKVISIE PALENSTEIN. Dit zie je terug in de wijkvisie! jouwplekinzoetermeer.

PALENSTEIN WIJKVISIE PALENSTEIN. Dit zie je terug in de wijkvisie! jouwplekinzoetermeer. WIJKVISIE In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in sociale wijkprojecten, de renovatie van de Vestia flats en de openbare ruimte eromheen. Castellum Palensteyn is gebouwd, en de nieuwe Schoutenhoek

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding Nieuwsbrief maart 2012 In deze nieuwsbrief: Inleiding 1. Verhuizing wijkinfopunt 2. Wisselwoningen 3. Resultaten 2 e ronde woningtoewijzing 4. Dichtzetten woningen 5. Daken 6. ZAV (zelf aangebrachte voorzieningen)

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER Algemene toelichting Stichting Brentano Amstelveen (SBA) is gespecialiseerd in wonen, zorg en dienstverlening aan ouderen in Amstelveen. SBA is al 40 jaar actief

Nadere informatie

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager J A A R P L A N 2 0 1 3 2 0 1 4 Thema Jongeren Vermindering overlast voetbalveld Frankenskamp Werkgroep Jeugd: Delia Brouwer Verantwoordelijke Vermindering overlast Vervangen van de metalen omheiningen

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Voorwoord Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

Plan Zuid. Nieuwbouw huur De Bouwvereniging. Vorstelijk wonen aan het water. 47 huurwoningen voor een behouden vaart

Plan Zuid. Nieuwbouw huur De Bouwvereniging. Vorstelijk wonen aan het water. 47 huurwoningen voor een behouden vaart Vorstelijk wonen aan het water Nieuwbouw huur De Bouwvereniging Plan Zuid 47 huurwoningen voor een behouden vaart Aan de levendige Bolswardervaart bouwt De Bouwvereniging 47 huurwoningen waarin ruimte

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen Geen mededelingen.

1. Opening en mededelingen Geen mededelingen. Notulen 1 e vergadering 17 januari 2017 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA VVD PvdA D66 SP Lokaal Sterk Helder Helmond Groen Links Senioren 2013 Plan Helmond Aktief : dhr. S.

Nadere informatie

uitvoering jan van renesseweg

uitvoering jan van renesseweg 1 uitvoering jan van renesseweg JULI 2016 De Jan van Renesseweg krijgt een enorme upgrade Beste lezer, De totstandkoming van het Masterplan Renesse heeft anderhalf jaar in beslag genomen en is uiteindelijk

Nadere informatie

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST)

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST) Aanwezig L. Ederveen Voorzitter, SDAN N. Pouwels Projectmanager Kadoelerbreek, SDAN M. Neep Stedenbouwkundige, RPHS-architecten S. Bach Projectleider, Woningcorporatie Ymere alsmede circa 30 personen als

Nadere informatie

82 Uitwerkingsplan. wonen in het stadshart: beschutting en intimiteit

82 Uitwerkingsplan. wonen in het stadshart: beschutting en intimiteit 82 Uitwerkingsplan wonen in het stadshart: beschutting en intimiteit Den Helder Stadshart 83 N 3.6.STADSHART WONEN / IN CONTRAST MET DE RUIGHEID VAN DE ZEE EN DE DYNAMIEK VAN DE HAVEN IS HET STADSHART

Nadere informatie

Aan de bewoner(s) Beste bewoner(s) van Park Krayenhoff,

Aan de bewoner(s) Beste bewoner(s) van Park Krayenhoff, Aan de bewoner(s) Beste bewoner(s) van Park Krayenhoff, Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen binnen uw woonwijk die al op korte termijn zullen starten en waarvan wij u graag met deze brief op de hoogte willen

Nadere informatie

Aangepaste planning werkzaamheden De rioolwerkzaamheden hebben vertraging opgelopen. De planning is nu als volgt:

Aangepaste planning werkzaamheden De rioolwerkzaamheden hebben vertraging opgelopen. De planning is nu als volgt: Rioolinspecties in delen van Oosterhout In de maand mei vinden in Statendam Noord, Statendam Zuid en de Donkenbuurt rioolinspecties plaats. In de Molenbuurt, de Kruidenbuurt en Vrachelen Zuid Oost worden

Nadere informatie

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Auteurs : Marcel Stevens Status : Definitief Datum : 30-12-2014 1 Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy - 30-12-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 3 1. Wat gaan we bouwen? 4 2. Plattegronden 5 3. Huurprijzen 11 4. Hoe komt u in aanmerking? 12 5. Extra informatie 13 Contactgegevens

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

WOLPUT. Nieuwsbrief 1

WOLPUT. Nieuwsbrief 1 WOLPUT Nieuwsbrief 1 Februari 2013 Via deze nieuwsbrief informeren wij u een aantal maal per jaar over de nieuwbouw van 25 huurappartementen aan de in Vlijmen. Nieuwbouw start eind februari 2013 Begin

Nadere informatie

Nieuwbouwwoningen Weverspoort

Nieuwbouwwoningen Weverspoort Nieuwbouwwoningen Weverspoort VOORWOORD Aan de Timmermansstraat, Blinkertsestraat en Beelsstraat in Helmond realiseert Woningbouwvereniging Volksbelang 44 ruime eengezinswoningen en 8 seniorenwoningen.

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek-Noord

Wijkschouw Helmerhoek-Noord Wijkschouw Helmerhoek-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Skaeve Huse Tilburg. Presentatie 18 april 2013 Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg

Skaeve Huse Tilburg. Presentatie 18 april 2013 Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg Skaeve Huse Tilburg Presentatie 18 april 2013 Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg Onderwerpen presentatie Hoe geeft Tilburg vorm aan Skaeve Huse? Aanleiding Doelstelling Participanten

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Wijkschouw Bothoven deel D

Wijkschouw Bothoven deel D Wijkschouw Bothoven deel D Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Uitgangspunten voor het ontwerp

Uitgangspunten voor het ontwerp Uitgangspunten voor het ontwerp Het is belangrijk om eerdere veranderingen in de omliggende omgeving niet uit het oog te verliezen. Bij de herinrichting van de Bruïnelaan en Lindelaan oost wordt dan ook

Nadere informatie

Advies blok Wonen en buitenruimte

Advies blok Wonen en buitenruimte Als Kindergemeenteraad hebben we ons twee jaar lang verdiept in verschillende beleidsterreinen. We werden hierbij ondersteund door drie adviescommissies: Milieu, Economie en Veiligheid. Ook hebben er ruim

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Welkom in Weverspoort. H e l m o n d b i n n e n s t a d

Nieuwsbrief. Welkom in Weverspoort. H e l m o n d b i n n e n s t a d H e l m o n d b i n n e n s t a d Nieuwsbrief s p e c i a l 2 0 1 2 Inhoud Parel van de Binnenstad... 2-3 Update Virtueel Helmond... 4 Wonen in de Binnenstad... 5 Architectuur van Weverspoort... 6-7 Zorg

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47 Huizen vanhendriks Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort Vrij uitzicht Moderne bouw Twee goede slaapkamers Luxe keuken Eigen parkeerplaats H47 H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Woonburg. Nieuwsbrief. Wijkvernieuwing Oost-Souburg. Nummer 2 l juni 2011

Woonburg. Nieuwsbrief. Wijkvernieuwing Oost-Souburg. Nummer 2 l juni 2011 Nieuwsbrief Wijkvernieuwing Oost-Souburg Woonburg Nummer 2 l juni 2011 2 Nieuwsbrief Wijkvernieuwing Oost-Souburg In de nieuwsbrief nummer 1 hebben wij u verteld dat het schetsontwerp van 80 woningen groot

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief EN wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit

Nadere informatie

Nota van Beantwoording

Nota van Beantwoording Nota van Beantwoording Ontvangen reacties en beantwoording van deze reacties op de startnotitie Straat van Messina Amstelveen, augustus 2017 Toelichting De nota van beantwoording wordt gehanteerd voor

Nadere informatie

Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend!

Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend! Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend! Architectenbureau De Zwarte Hond gaat MFC Klarendal ontwerpen. Wat er aan vooraf ging Zoals al in een vorige wijkkrant heeft gestaan wordt het MFC Klarendal

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2015 zijn omwonenden van de locatie Bovenkerkweg 35A-37 geïnformeerd over de plannen voor herontwikkeling van

Nadere informatie

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit.

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit. Hoe verder na 25 mei Op 25 mei 2011 werden door de deelnemers aan de LEA conferentie in twee fasen acties benoemd. In eerste instantie actie-ideeën per wijk, deze wijkacties staan al op de site. Daarna

Nadere informatie

De Meridiaan te Veendam

De Meridiaan te Veendam De Meridiaan te Veendam Projectbeschrijving In opdracht van Kenniscentrum Wonen-Zorg Postbus 8258 3503 RG Utrecht, Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Telefoon 030 273 97 50, fax 030 273 96 52 Saskia Heins Hans

Nadere informatie