Jaarprogramma Binnenstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarprogramma Binnenstad"

Transcriptie

1 Jaarprogramma Binnenstad 2014 Logo in FC: Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 Logo in FC: Grijs: C=0 / M Rood: C=0 / M Goud: C=0 / M Zwart: C=0 /

2 Inhoudsopgave Jaarprogramma 2014 Voorwoord wethouder Stienen pag. 03 Hoogtepunten jaarprogramma 2013 pag. 04 Jaarprogramma 2014 Hoofdstuk 1 - Sociaal Maatschappelijk pag. 07 Hoofdstuk 2 - Ruimtelijk Fysiek pag. 11 Hoofdstuk 3 - Wijkeconomie en Werkgelegenheid pag. 15 Hoofdstuk 4 - Beheer pag. 18 Hoofdstuk 5 - Veiligheid pag. 21 Hoofdstuk 6 - Communicatie pag. 24 Overzicht lopende projecten pag. 27 1

3 2

4 Voorwoord wethouder Frans Stienen Bijna dagelijks rijd ik via de Heistraat, die de Helmondse Binnenstad doorkruist, naar mijn werk. Niet alleen omdat het de kortste route is, maar ook omdat ik trots ben op wat er de afgelopen jaren in die Binnenstad is gebeurd. Er zijn prachtige nieuwe buurten ontstaan. Wat te denken van Vossenberg, voorheen de dierenbuurt. Afgelopen jaar hebben we samen met de buurtbewoners feest gevierd omdat de laatste nieuwe woningen zijn opgeleverd. Daarmee is Vossenberg, evenals Zonnekwartier, nog zo n parel, afgerond. En dan Weverspoort. Als ik met mijn auto over de Tolpost rijd, kan ik keer op keer genieten van dat prachtige nieuwe appartementencomplex. Het geeft de hele Binnenstad de uitstraling die het verdient. Als ik mijn weg dan vervolg, rijd ik door de opgeknapte Heistraat, die haar allure van weleer terug heeft. En halverwege passeer ik dan het toekomstige winkelplein. Begin dit jaar wordt een start gemaakt met de bouw van de Zuidzijde. Ondanks de flinke vertraging, ben ik zeer content met deze ontwikkeling. Een wijk als de Helmondse Binnenstad verdient een winkelplein met een supermarkt en verschillende wijkwinkels. De speciaalzaken die in de rest van de Heistraat te vinden zijn, maken de Binnenstad alleen maar aantrekkelijker voor andere Helmonders en bezoekers van onze stad. Net achter het Winkelplein verrijst dit jaar het Weverspark. Dat vormt straks een groene oase, middenin de wijk. Bewoners kunnen niet wachten tot het park daar is. Hoewel het park eigenlijk pas later gerealiseerd zou worden, heb ik toch besloten om het dit jaar aan te laten leggen. Bewoners hebben al lang genoeg moeten wachten. Ik heb er alle vertrouwen in dat het ondanks de werkzaamheden vanaf dag één een plek is waar mensen graag samenkomen. Áls ik mijn weg vervolg, passeer ik de oude locatie van de Plus supermarkt. In 2014 gaan we de oude plannen voor de aanleg van het zogenaamde woonplein onder de loep nemen. Passen ze nog in deze tijd of moeten we ze herzien? In 2014 komt daar duidelijkheid over. Net voordat ik de Helmondse Binnenstad verlaat, passeer ik de hoek Heistraat/Binderseind. Hier realiseert woningcorporatie Woonpartners dit jaar een woontoren. Die vormt straks de entree van de wijk. Achter de schermen zijn wij als gemeente aan het kijken of we het verkeerspunt aan kunnen pakken en/of verbeteren zodat de verkeersveiligheid ook wordt verbeterd. Mijn dagelijkse ritje dwars door Helmondse Binnenstad maakt me trots. Trots op wat we samen met onze partners hebben bereikt. Naast woningcorporatie Woonpartner en woningbouwvereniging Volksbelang wil ik ook de bouwcombinatie Hurks/Adriaans en projectontwikkelaar Janssen De Jong danken voor alle energie die zij de afgelopen jaren in onze Binnenstad hebben gestoken. Ik hoop dat we de samenwerking ook de komende jaren kunnen voortzetten zodat de Helmondse Binnenstad een wijk blijft om trots op te zijn. Frans Stienen Coördinerend wethouder Binnenstad Oost 3

5 Hoogtepunten Jaarprogramma 2013 Voordat een overzicht volgt van de opdrachten die in 2014 voorliggen, is een selectie gemaakt van projecten of activiteiten die in 2013 in de Helmondse Binnenstad zijn afgerond of nagenoeg afgerond zijn. Ondanks het tegenvallende economische klimaat, wordt er hard aan de weg getimmerd in de Binnenstad. Inherent aan de fase waarin het programma op dit moment verkeert, is het toevoegen van meer aandacht voor beheer en handhaving. Dit alles naast de voortgezette inspanning om de oorspronkelijke programmaonderdelen te realiseren. Hieronder een overzicht van enkele in het oog springende projecten uit 2013: Oplevering Vossenberg en feest De officiële oplevering van Vossenberg werd op zondag 8 september gevierd. De gemeente, woningcorporatie Woonpartners en Janssen de Jong Projectontwikkeling sloegen samen met de buurtbewoners de handen ineen voor de organisatie van een buurtfeest. Een feestelijke happening met demonstraties, optredens, een braderie en een buurtbarbecue. Onthulling Sjef Gerrisstraat Tijdens het buurtfeest werd, ter gelegenheid van de oplevering van Vossenberg het straatnaambord van de Sjef Gerrisstraat officieel onthuld. Gerris is een stimulator van de volkshuisvesting in Helmond en was jarenlang directeur van Stichting Woonpartners. Overeenstemming met Lidl over komst naar Winkelplein Zuid De Duitse supermarktketen Lidl vestigt zich in het Winkelplein Zuid. Hierover is overeenstemming bereikt tussen de bouwcombinatie Hurks/Adriaans en Lidl. Deze toezegging geeft een boost aan de ontwikkeling van het totale Winkelplein en daarmee de hele Heistraat, waar enkele kartrekkers noodzakelijk zijn om ook andere partijen te interesseren om zich op of rondom het Winkelplein te vestigen. Realisatie blok 3 (Weverspoort) Met de oplevering van appartementencomplex Tolpost, de vier PG-woningen aan de Wolfstraat en de bouw van acht woningen aan de Marterstraat is het eerste blok van de nieuwe buurt Weverspoort zo goed als afgerond. Er ligt nog één stuk bouwgrond van blok 3 braak, Heistraat 5/9. Dit gebied moet nog ontwikkeld worden. Plaatsing speelcontainer aan Dijksestraat Tijdens de burendag op zondag 22 september is de speelcontainer aan de Dijksestraat in gebruik genomen. In deze container zijn diverse speelmaterialen te vinden voor kinderen uit de buurt. Het materiaal is beschikbaar gesteld door de LEVgroep. Buurtbewoners zorgen voor het beheer van de container. 4

6 Start aanleg Weverspark De eerste stappen voor de aanleg van het Weverspark zijn in 2013 gezet. Zo zijn de glooiingen van het park aangelegd en verrezen de eerste woningen rondom het park. In 2014 volgt de verdere inrichting van het park en de onthulling van het kunstwerk dat wordt geplaatst op de hoek van de Van der Foelaertstraat en de van Liemptstraat. Bruisende Heistraatbraderie De Heistraatbraderie die op zondag 16 juni werd gehouden, was een groot succes. Een zonnige dag waar duizenden bezoekers genoten van tientallen kraampjes, entertainment, een hapje en een drankje. Hiermee werd de Heistraat, ondanks de al vele jaren durende wegwerkzaamheden, positief in deze moeilijke tijd op de kaart gezet door de ondernemers. Doorstart Hé Heistraat De campagne Hé Heistraat is op 24 november 2012 van start gegaan. In dat kader wordt doorlopend gecommuniceerd, bijvoorbeeld via banieren in de straat en via de Facebookpagina van Hé Heistraat. Daarnaast springt de campagne in op bijzondere momenten. In 2013 werd een cadeaubox met kortingsbonnen geïntroduceerd, die beschikbaar wordt gesteld aan nieuwe buurtbewoners. De campagne werkt nauw samen met de Weverspoortcampagne. Geslaagde burendagen in Zonnekwartier en Leonardusbuurt. Zowel Zonnekwartier als Leonardusbuurt deden mee aan de jaarlijkse burendag. Deze landelijke dag is in het leven geroepen om de sociale cohesie in buurten te versterken. Tijdens de dag was er o.a. een dansworkshop. Kleine fysieke ingrepen in Leonardusbuurt Het Willem Beringsplein is verlevendigd met een Social Sofa. Kinderen uit de buurt maakten het ontwerp, waarna buurtbewoners de klus klaarden bij speeltuin Leonardus. Er wordt gekeken of een kale muur verlevendigd kan worden met een mozaïekpatroon. De Monseigneur Swinkelsstraat werd heringericht. Door de aanleg van een oprijband is het eenvoudiger geworden om, zoals voorgeschreven, gedeeltelijk op de stoep te parkeren. Ook wordt in deze straat, grenzend aan Speeltuin Leonardus, strenger gehandhaafd op hondenpoep. Start planvorming Leonardusbuurt De gemeenteraad heeft euro beschikbaar gesteld voor analyse van en planvorming in de Leonardusbuurt. Om een goed beeld te krijgen, is een brainstormavond gehouden op maandag 7 oktober. Daarin hadden buurtbewoners, professionals en ondernemers hun inbreng. De plannen worden t.z.t. voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna eventueel overgegaan kan worden op het opstellen van een Wijkperspectief. Oplevering blok 15 en de start bouw blok 6 in Weverspoort Blok 6, bestaande uit vijftien huurwoningen, is eind 2013 opgeleverd. De bewoners van blok 15 ontvingen al eerder de sleutel. Dit blok bestaat uit 44 eengezinswoningen en acht seniorenwoningen. Eind juni vond de oplevering plaats. Deze woningen zijn in bezit van Volksbelang. Met de realisatie van deze woningen heeft deze corporatie haar deel van de woningen in Weverspoort opgeleverd. 5

7 Start planvorming Bakelsedijk Bewoners van de Bakelsedijk hebben het signaal afgegeven dat er problemen zijn met de bestrating. Wortels van de monumentale bomen zorgen voor overlast. Daarnaast zou de straat uitnodigen om te hard te rijden. De gemeente onderneemt in samenspraak met een klankbordgroep stappen. De bewoners worden nauw betrokken bij het proces. Na de planvorming is het begin 2014 tijd voor de herinrichting van de straat. Afronding tweede fase project Achter de Voordeur Met de afronding van fase twee van het Achter de Voordeur-project zijn wederom honderd huisbezoeken afgelegd. Dit project is een samenwerking tussen de gemeente en woningbouwcorporatie Volksbelang. Doel van het project is om een beter beeld te krijgen van de leefbaarheid in de Leonardusbuurt. Tevens worden door dit project eventuele problemen bij huishoudens in kaart gebracht en wordt inzichtelijk waar kansen liggen. Ook in 2014 vinden er weer honderd gesprekken plaats. Activiteiten voor jongeren tijdens zomerperiode Tijdens de zomerperiode werden diverse activiteiten georganiseerd voor en door jongeren. Deze aanpak heeft geleid tot meer rust op straat, in vergelijking tot voorgaande jaren. Communicatie Er werd royaal gecommuniceerd over de ontwikkelingen in de Binnenstad. Dit door middel van de Nieuwsbrief Binnenstad, de gemeentelijke website, Virtueel Helmond en diverse informatiebijeenkomsten. Ook in 2014 staan er weer verschillende projecten gepland. Het jaarprogramma 2013 is een concreet overzicht van de projecten die komend jaar worden uitgevoerd of voorbereid. Overigens wordt niet alles projectmatig aangepakt. Veel zaken vallen onder de noemer regulier werk dat in iedere buurt plaatsvindt, zoals het groenonderhoud. In dit overzicht zijn dus alleen die zaken aangegeven die aanvullend zijn op bestaand beleid voor de wijk. In samenhang met dit Jaarprogramma wordt, stelselmatig via tussentijdse rapportages en overleg, aan alle belanghebbenden, verantwoording afgelegd. Van belang is nogmaals vast te stellen dat naast Gemeente Helmond ook tal van andere partners een grote inbreng hebben en verantwoordelijkheid dragen in de wijkvernieuwing. 6

8 HOOFDSTUK 1 Sociaal Maatschappelijk Het sociaal maatschappelijk voorzieningenniveau in de Binnenstad van Helmond is goed op orde. Wijkhuis/brede school de Fonkel, stadshobbycentrum t Baken, Gezondheidscentrum Leonarduskerk en de Uilenburcht leveren daar onder meer een bijdrage aan. Verschillende partners zetten zich al jarenlang in om van de Binnenstad een plek te maken waar het fijn wonen, werken en vertoeven is. Er is in de Binnenstad van Helmond een aantal concrete projecten opgestart en er staat in 2014 nog een aantal projecten op de planning om de sociaal maatschappelijke structuur verder vorm te geven. Ontwikkelingen Leonardusbuurt De focus in de Leonardusbuurt lag de afgelopen jaren op beheer en op handhaving. Ook in 2014 is het doel de leefbaarheid op orde houden. Dit alles onder de noemer Leefbare Leonardus. Daarnaast start de planvorming, voor de intensievere wijkaanpak vanaf Er is door de gemeenteraad in euro beschikbaar gesteld voor die planvorming. In 2014 worden die plannen met de raad gedeeld en volgt eventueel een Wijkperspectief. Hieronder wordt een aantal van die projecten (beheer en handhaving) besproken. Achter de Voordeur De derde ronde van honderd Achter de Voordeur gesprekken is gestart. Dit derde traject wordt in de zomer van 2014 afgerond. In het Plan van aanpak Leonardusbuurt is afgesproken om tot 2015 in totaal vijfhonderd huisbezoeken af te leggen in de buurt. Het doel van dit project is enerzijds om bewoners te activeren om deel te nemen aan de maatschappij en zich in te zetten in de buurt. Anderzijds worden problemen opgespoord en direct aangepakt. De gesprekken worden gevoerd door een medewerker van de LEVgroep en een medewerker van woningbouwvereniging Volksbelang. In enkele gevallen schuift ook de wijkagent aan. Een Kernteam, dat bestaat uit LEVgroep, Volksbelang, de afdeling Werk & Inkomen en de wijkagent, bespreekt de uitkomsten van deze gesprekken. Gezamenlijk wordt gekeken welke actiepunten er zijn en welke instanties hulp kunnen bieden. Zo kan bijvoorbeeld ingezet worden op een schuldhulpproject. Ook kunnen aan de hand van vraagstukken uit de buurt themabijeenkomsten georganiseerd worden. Bijvoorbeeld een avond waarin het vinden van een baan en solliciteren aan de orde komen. 7

9 Krachtteam Het kan voor een gezin met een multidisciplinaire problematiek lastig zijn om door de bomen het bos nog te zien. Doordat er vaak meerdere instanties en hulpverleners betrokken zijn bij de hulpvraag of hulpvragen, kan het zo zijn dat het overzicht kwijt is en dat instanties langs elkaar heen werken. De oplossing voor deze problematiek is de inzet van het Krachtteam. Ieder gezin heeft zo één duidelijk aanspreekpunt. Samen met die gezinswerker wordt een plan opgesteld. Het krachtteam gaat uit van de kansen die er zijn binnen het gezin. Doel van het traject is om mensen weer te laten participeren in hun wijk en in de samenleving. Empowerment project LEVgroep heeft een Empowerment project opgezet in de Leonardusbuurt. Doel is om bewoners van de Leonardusbuurt meer in beweging te brengen. Daarnaast vergroten buurtbewoners door deelname hun netwerk en kunnen ze met vragen terecht bij één duidelijk aanspreekpunt. Het Empowerment project brengt alle initiatieven rondom beweging en gezondheid onder één noemer samen. Inmiddels telt het project zo n tachtig actieve deelnemers. Er kan dus gesproken worden over een succes. Verschillende partners participeren in dit project. Speeltuin Leonardus faciliteert met de zogenaamde beweegtuin. Buurtbewoners kunnen er bewegen in de buitenlucht. Aansluitend is er de mogelijkheid om gezamenlijk een kop koffie te drinken. Deze laagdrempelige aanpak blijkt aan te slaan. In 2014 krijgt dit project dan ook een vervolg. Wonen Xtra In 2014 gaat het project Wonen Xtra van start. Alle nieuwe huurders van Woningbouwvereniging Volksbelang worden gescreend. Zo wil de corporatie een beter beeld krijgen van haar nieuwe huurders. Ook wordt er gekeken of er extra steun nodig is tijdens de startfase. Zo kan tijdig doorverwezen worden. Dit alles moet goed huurdersschap stimuleren. Wonen Xtra wordt ondersteund door de LEVgroep. Wonen Xtra werkt als volgt: In het huurcontract worden afspraken gezet om goed huurgedrag te stimuleren en overlast te voorkomen. In het eerste jaar vinden twee huisbezoeken plaats. Mocht er een hulpvraag zijn, dan kan Volksbelang direct doorverwijzen. Na het tweede bezoek wordt gekeken of er noodzaak is om ook in het tweede jaar nog een huisbezoek in te plannen. Is dit niet nodig, dan wordt de huurder vanaf dat moment als regulier huurder behandeld. Wonen Xtra is geïnspireerd op een vergelijkbaar project in Tilburg, het project KansWonen. Container speelattributen Nabij het trapveldje bij de Dijksestraat is in 2013 een materiaalcontainer met speelattributen geplaatst. Deze container blijft in 2014 staan. Ook wordt deze verder aangevuld met speelgoed. Kinderen kunnen dit speelgoed zo bijvoorbeeld op woensdagmiddag lenen. Betrokken buurtbewoners beheren de container. Willem Beringsplein Het Willem Beringsplein is in 2012 onder handen genomen. Ook in 2013 is het plein verder verfraaid, door de plaatsing van de kleurige Social Sofa. Er wordt gekeken of in 2014 een lege muur verlevendigd kan worden met een mozaïekpatroon. Hiermee is inmiddels een start gemaakt. Zichtbare Schakel Zichtbare Schakel is een project dat is gestart door de thuiszorgorganisaties Savant Zorg en Thuiszorg Samen Verder. Het doel is de wijkverpleegkundige als zichtbare schakel in de wijk in te zetten. Bewoners kunnen met hun vragen en problemen bij de verpleegkundige terecht. Deze contactpersoon schakelt waar nodig andere partijen in om tot een oplossing te komen. Tevens legt de wijkverpleegkundige huisbezoeken af, met de focus op zorg. Deze bezoeken worden afgestemd met de partners die het Achter de Voordeur traject organiseren. Thuiszorgorganisatie Savant heeft begin 2014 een kantoorpand geopend in bedrijvencentrum BRON in de Heistraat. Vanuit deze locatie worden de wijkverpleegkundigen aangestuurd en ondersteund. 8

10 Sociale cohesie in de Binnenstad Hans Smits, ondersteuner Speeltuin Leonardus De sociaal-maatschappelijke rol van Speeltuin Leonardus wordt steeds groter. Zo houden we hier eens per maand een lunch, waar buurtbewoners aanschuiven. Zo hopen we dat bewoners van de Leonardusbuurt elkaar nog beter leren kennen. Ook draait het huiskamerproject hier: ouderen komen één ochtend in de week bijeen voor activiteiten zoals kaarten en handwerken. Met kerst brengt iedereen een eigen gerecht mee, dat eten we gezamenlijk. De speeltuin heeft een adviesfunctie, speelt bijvoorbeeld een rol in Bewoners Commissie Leonardus en Beheergroep Leefbaar Leonardus. Mensen die met vragen bij ons aankloppen, verwijzen we graag door naar het juiste adres. De toekomst van de speeltuin? Wij zien graag een nieuwe accommodatie, zodat we onze sociaal-maatschappelijke rol nog verder kunnen ontwikkelen. Bij voorkeur zie ik een ruimte speciaal voor verenigingen, met een eigen ingang. Ook nu weten actievelingen uit de wijk ons al te vinden voor activiteiten en wij stellen een werkplek gratis beschikbaar voor verenigingen en stichtingen. Ik hoop dat hier uiterlijk 2017 een nieuw of gerenoveerd pand staat. Daarvoor ben ik nu veel aan het regelen, we zitten in de planvorming. Voor mij persoonlijk is dit een hele bijzondere periode, dit is een enorme uitdaging voor me, ik geniet er heel erg van om de speeltuin te zien groeien. Sportschool Maach Sportschool Maach is een sportvereniging waar jongeren ook op een pedagogische manier preventief begeleid worden. Maach treedt regelmatig op als intermediair wanneer jongeren een conflict hebben met ouders, school of politie. Er is behoefte aan het blijvend aantrekken en behouden van de juiste professionals en voldoende faciliteiten om de beoogde pedagogische begeleiding mogelijk te maken. Om het succes te continueren gaat Maach zich verder professionaliseren en aan de slag met het project jongeren in beweging, om zo bestaande leden beter maatschappelijk te begeleiden en 25 nieuwe (risico) jongeren te werven. In 2014 wordt gezocht naar een alternatieve locatie om deze werkzaamheden voort te zetten. Op de plek waar Maach nu gevestigd is, verrijst namelijk nieuwbouw. 9

11 Jeugd Preventie Team In het Jeugd Preventie Team werken Politie, BJBrabant, Stichting Welzijn Helmond (onderdeel van de LEVgroep), Novadic-Kentron en Gemeente Helmond samen om overlast, veroorzaakt door jongeren, te verminderen en te voorkomen. Zo legt het Jeugd Preventie Team (JPT) contact met jongeren op straat, organiseert activiteiten voor en door jongeren en zorgt voor contact tussen bewoners en jongeren. Ook in 2014 zal het JPT weer actief aanwezig zijn op straat. Tevens wordt het JPT geconsulteerd bij de uitwerking van de pleinen in de Binnenstad. Door een adequate inrichting kan overlast worden voorkomen. Uilenburcht De voormalige meisjesschool is sinds 2005 in het bezit van de gemeente en toegevoegd aan het plan Vossenberg. De Uilenburcht heeft sinds eind 2010 een culturele invulling. Zo zijn er enkele atelierruimtes ingericht. Deze worden gebruikt door een aantal kunstenaars en creatieve ondernemers. Het opgeknapte pand zorgt voor een betere leefbaarheid in de buurt Vossenberg. Het sociaal-maatschappelijke klimaat wordt niet direct verbeterd, maar het biedt wel kansen voor de toekomst. Zo werden de kunstenaars in 2013 ingeschakeld bij het ontwerpen van een concept t.b.v. een door Carat geschonken kunstobject in het buurtpark. Impulsbudgetten In 2014 kunnen wijkbewoners aanspraak maken op de zogenaamde impulsbudgetten. Bewoners kunnen op die manier een budget aanvragen voor hun initiatieven, die de leefbaarheid vergroten. Succesvolle projecten LEVgroep De inzet van LEVgroep is in de Binnenstad fors hoger dan in andere wijken op het thema sociale interactie en belangenbehartiging voor zowel jongeren als volwassenen. Daarnaast is een aantal concrete projecten opgestart en gaat er in 2014 ook een aantal nieuwe projecten van start. Deze projecten worden jaarlijks geëvalueerd om te bepalen of ze succesvol zijn, bijgesteld moeten worden of vervangen dienen te worden. Coachingstraject Het coachingstraject is één van die projecten. Risicojongeren van het vmbo die dreigen voortijdig hun school te verlaten staan hierbij centraal. De coach begeleidt en coacht de leerlingen op drie leefgebieden (school, vrijetijd en thuissituatie) voor de duur van drie jaar. Het matchmentorproject, een ander project van LEVgroep, dat zich richt op het begeleiden van scholieren, borduurt hierop voort. Zorg voor elkaar Momenteel wordt met LEVgroep en bewoners en vrijwilligers nagedacht over hoe wijkbewoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen huis met behulp van meer zorg voor elkaar. Daarbij wordt gekeken hoe er een netwerk opgebouwd kan worden van vrijwilligers die hun wijkbewoners willen en kunnen helpen met een zorgvraag. Zo kunnen zijn helpen met de boodschappen of klusjes in huis of de tuin. Vliegertapijt Het Vliegertapijt is een samenwerking tussen de LEVgroep en Corry Smolders en Joke Smeulders van het kunstproject het Vliegend Tapijt. Het Vliegertapijt wil kleur geven aan de Leonardusbuurt, door middel van een kunstproject. 10

12 Jaarprogramma 2014 HOOFDSTUK 2 Ruimtelijk Fysiek De laatste jaren is er in de Binnenstad van Helmond veel gebeurd op ruimtelijk fysiek vlak. Zo is de Heistraat heringericht en zijn de buurten Zonnekwartier en Vossenberg geherstructureerd. De komende jaren staat er ook nog veel te gebeuren. Zo staat er een aantal nieuwbouwprojecten op het programma, zoals het afronden van het Winkelplein aan de Heistraat. Verder komt de nadruk te liggen op de (her) ontwikkeling van de buurten Weverspoort en de Leonardusbuurt. Tevens ligt er nog een aantal locaties aan de Heistraat braak. Vossenberg Bakelsedijk Een complete herinrichting van het straatprofiel, waarbij de openbare ruimte van erfgrens tot erfgrens onder handen wordt genomen. De Bakelsedijk wordt in 2014 opnieuw ingericht. Niet alleen bovengronds, maar ook ondergronds, worden werkzaamheden verricht. Het gaat hierbij om het stuk Bakelsedijk tussen de Tolpost en de Burgemeester van Houtlaan, inclusief t Bijsterveld. In het voorjaar van 2014 wordt een infoavond gehouden voor omwonenden. Medio 2014 start de aanleg van de definitieve inrichting. Om de bereikbaarheid van de Bakelsedijk en de Heistraat te garanderen, is gekozen voor een gefaseerde uitvoering. Tevens is de Hurksestraat tijdelijk weer een tweerichtingsweg. Na oplevering van de Bakelsedijk, wordt het tweerichtingsverkeer in de Hurksestraat geëvalueerd. Weverspoort Blok 3: Acht woningen aan het Marterhof De huurwoningen aan de Martersstraat vormen samen het Marterhof. Het gaat om levensbestendige semibungalows die uitermate geschikt zijn voor senioren. In het voorjaar van 2013 is gestart met de bouw. Begin 2014 staat de oplevering op het programma. Daarna wordt gestart met de inrichting van het autovrije hofje. Dit hofje maakt onderdeel uit van de route vanuit Weverspoort naar wijkhuis / brede school de Fonkel. Met de oplevering van de huurwoningen aan de Marterstraat is blok 3 nagenoeg afgerond. Naast appartementencomplex Tolpost, bestaat het blok uit vier PG-woningen. Wel ligt de locatie Heistraat 5-9 nog open. Hier is nog ruimte voor een bijzondere woonbestemming (eventueel met zorg). 11

13 Parkeren Voor alle projecten binnen blok 3 geldt dat bewoners kunnen parkeren op een afgesloten binnenterrein of op hun kavel. Dit is overigens een parkeeroplossing die bij nieuwbouw in de gehele Binnenstad wordt toegepast. Weverspark Het Weverspark vormt straks het groene hart van de nieuwe Helmondse Binnenstad. Het park, dat een afmeting krijgt van 110 bij 130 meter (ongeveer twee voetbalvelden), wordt in 2014 aangelegd. In het voorjaar van 2014 start de harde inrichting, zoals de aanleg van voetpaden, het kleine theater, speeltoestellen en lantaarnpalen. In het najaar volgt de beplanting, net als de plaatsing van een kunstwerk door wordt geschonken door de stichting Carat. In 2012 is al een aantal bomen geplaatst en verzet en in 2013 zijn de glooiingen op het terrein aangebracht. Bewoners zijn en worden nauw betrokken bij de vorderingen. De bedoeling is om samen te komen tot een buurtpark waar wijkbewoners graag vertoeven. Blok 5 en 7 Aangrenzend aan het Weverspark worden diverse woningen gerealiseerd. Blok 5 aan de Van Liemptstraat, is op dit moment in de verkoop. Zodra 70 procent van de woningen verkocht is, wordt gestart met de bouw. Het gaat om 20 koopwoningen die aan het zuidelijk deel van het park komen te liggen en om 5 huurwoningen aan de Wolfstraat. Voor blok 7, gelegen aan de Blinkertsestraat, is de bouwvergunning verleend. Het gaat om elf huurwoningen, verdeeld over drie woningblokken. De intentie is om begin 2014 te starten met de bouw. Blok 9 Blok 9 bestaat uit 40 appartementen die in eerste instantie worden verhuurd. Het appartementencomplex is gesitueerd aan de achterzijde van Winkelplein Zuid. Het blok bevat een verdiepte parkeerkelder. De architectuur van dit gebouw is gebaseerd op de Amsterdamse School. Het complex dat door Woonpartners wordt gerealiseerd, bevat ruime drie- en vierkamerappartementen. Medio 2014 start de bouw, oplevering: eind Molenstraat Poppodium Lakei heeft een nieuw onderkomen gevonden in de Cacaofabriek. De voormalige locatie aan de Molenstraat, met daarnaast het pand waar het Regionaal Historisch Centrum Helmond gevestigd was, wordt in 2014 herontwikkeld. Er wordt onderzoek gedaan naar de wenselijke invulling van dit gebied. Het project moet qua sfeer en bebouwing aansluiten op het beeldplan Kasteel Traverse. Het monumentale gedeelte van het oude archief blijft behouden, hier wordt nog een nieuwe invulling voor gezocht. 12

14 Heistraat Winkelplein Heistraat Het Winkelplein Heistraat bestaat uit vier delen. Winkelplein Noord is reeds gerealiseerd. De bouw van Winkelplein Zuid start voorjaar Daarna volgen Winkelplein West en Oost. De realisatie van het Winkelplein is sterk afhankelijk van ontwikkelingen op de markt. Winkelplein Zuid en West Nu Winkelplein Noord gerealiseerd is, is het tijd voor de realisatie van Winkelplein Zuid. Supermarkt Lidl heeft haar naam verbonden aan deze locatie, gesitueerd tegenover Winkelplein Noord. Deze toezegging is tevens het startschot voor de bouw. In het voorjaar van 2014 moeten de eerste stenen van Winkelplein Zuid worden gelegd. De intentie is dat de supermarkt 1 maart 2015 zijn deuren opent. Winkelplein Oost Winkelplein Oost bestaat uit blok 10, 11 en 12. Het gaat in totaal om circa 5 huurwoningen, 15 huurappartementen en 19 koopwoningen, die gerealiseerd worden in het blok Heistraat, Van Brusselstraat, Van den Dungenstraat en Weverspark. In 2014 wordt dat bouwplan verder ontwikkeld ten behoeve van de realisatie in Kop Heistraat / Binderseind Voor de bouw van 22 huurappartementen op de kop van de Heistraat is een bouwvergunning aangevraagd. In het najaar van 2014 start de bouw. Het gaat om woningen die bestemd zijn voor zowel senioren als jongeren. Het gebouw moet de eyecatcher van de Binnenstad vormen, een blikvanger die bezoekers van het centrum naar de Heistraat lokt. Het pand wordt gerealiseerd door Woonpartners. Heistraat 58/66 en de Bakkerij Mede door de recessie ligt een aantal gebieden in de Heistraat braak, zoals Heistraat 58/66 en de Bakkerij. Het is wachten op een ontwikkelaar die hierin wil investeren. Woonplein In 2011 heeft gemeente Helmond de laatste grond aangekocht die nodig is voor de realisatie van het toekomstige Woonplein. Het gaat om het gebied waar voorheen supermarktketen Plus gevestigd was. In 2012 is de voormalige supermarkt gesloopt. Na de realisatie van het Winkelplein, wordt gestart met de ontwikkeling van het Woonplein. 13

15 Henrie Coumans is als ontwikkelaar van De Ontwikkelcombinatie Binnenstad Helmond (Hurks Eindhoven en Adriaans Bouwgroep B.V.) nauw betrokken bij de realisatie van het Winkelplein in de Heistraat. We zijn als Ontwikkelcombinatie op dit moment bezig met de afrondende gesprekken met supermarktketen Lidl. De verwachting is dat we in februari of maart kunnen starten met de bouw. De opening vindt een jaar later plaats. De supermarkt vestigt zich in de zuidzijde. De komst van Lidl geeft een enorme boost aan het totale winkelplein. Het moet ervoor zorgen dat ook andere ondernemers zich willen vestigen op deze locatie. De marktomstandigheden van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat het zuidelijk en westelijk deel van het Winkelplein tot op heden niet zijn gerealiseerd. Ook het feit dat de Plus Supermarkt afhaakte, heeft geleid tot vertraging. We zijn dan ook heel blij dat we nu wel aan de slag kunnen. Na de oplevering van de Zuidwand wordt alles in het werk gezet om de winkelruimten in de Noordwand met winkelformules in te vullen. Afhankelijk van de toekomstige economische situatie kan daarna gestart worden met de ontwikkeling van de Westzijde van het winkelplein. Ik ben ervan overtuigd dat het Winkelplein, net als het buurtpark, als ankerpunt gaat fungeren in de Heistraat. Leonardusbuurt Tot 2015 wordt in de Leonardusbuurt vooral ingezet op beheer, om op die manier de leefbaarheid op peil te houden. Zo is in 2013 de openbare ruimte rondom speeltuin Leonardus aangepakt. Net als het Willem Beringsplein. De gemeente en woningbouwvereniging Volksbelang bezinnen zich op een toekomstvisie op de buurt, in samenwerking met buurtbewoners. De gemeenteraad heeft een budget van euro beschikbaar gesteld voor planvorming (zowel fysiek, als sociaal-maatschappelijk). In de loop van 2014 wordt het plan voorgelegd aan de raad. Rembrandtlaan Officieel valt de Rembrandtlaan buiten de Leonardusbuurt en dus buiten de Binnenstad. Toch is besloten ook deze straat mee te nemen in de herstructurering. Van drie blokken met appartementen aan de Rembrandtlaan is gebleken dat opknappen geen optie is. De kleine appartementen zijn woontechnisch en bouwtechnisch erg verouderd en door de houten verdiepingsvloer kunnen deze niet meer conform de huidige eisen van het bouwbesluit worden gerenoveerd. De in totaal 18 appartementen worden gesloopt en daarvoor in de plaats worden circa tien eengezinswoningen gerealiseerd. De planontwikkeling vindt plaats in 2014, de bouw start dan in Spos-locatie Tussen Leonarduskerk en Jan Stevensstraat ligt de oude Schildersvakschool verscholen. Dit pand wordt momenteel gebruikt door sportschool Maach. Woningbouwvereniging Volksbelang heeft deze locatie enkele jaren geleden aangekocht. In 2014 vindt de planontwikkeling plaats. De bedoeling is dat hier ten behoeve van o.a. andere huurders uit de Leonardusbuurt 18 seniorenwoningen in de sociale huur gerealiseerd worden. Na planvorming wordt in overleg met Maach gezocht naar een alternatieve locatie voor de sportschool. 14

16 Jaarprogramma 2014 HOOFDSTUK 3 Wijkeconomie en werkgelegenheid De Heistraat vormt het economisch hart van de Helmondse Binnenstad. Nu de straat een nieuw uiterlijk heeft gekregen, is de tijd rijp om het imago te verbeteren. Met de campagne Hé Heistraat, die eind 2012 werd gelanceerd, is de eerste stap gezet. Ook de bouw van de Zuid- en Westzijde van het Winkelplein moet het afgebrokkelde imago doen verbeteren. Verder is er in 2014, net als voorgaande jaren volop aandacht voor de ondernemers uit de Binnenstad. Gezamenlijke toekomstvisie De Ondernemersvereniging Heistraat, de WijkOntwikkelingsMaatschappij (WOM), Volksbelang, Woonpartners, combinatie Hurks Adriaans en gemeente Helmond hebben een gezamenlijke visie tot 2020 geformuleerd. Uitgangspunt van deze visie is een kansrijke toekomst voor de Heistraat. Daarbij wordt het beeld geschetst van een ondernemende winkelstraat met een duidelijke functie voor de wijk, de stad én de regio. Kort samengevat: compleet, divers en ondernemend. Eerder werd al het Ontwikkelingskader Heistraat vastgelegd. Uit deze visie is de imagocampagne Hé Heistraat voortgevloeid. Eind 2012 is de kick-off voor deze campagne gegeven. De imagocampagne loopt door in 2013 en 2014.Na een winactie met cadeaupakketten, ontvangen nu alle nieuwe bewoners een cadeaubox met bonnen die te besteden zijn bij winkeliers in de Heistraat. Daarnaast zijn doorlopend uitingen in de Heistraat te vinden (banners etc.) en springt de campagne in op bijzondere momenten voor de wijk en de straat. Branchering Branchering heeft betrekking op de functionele invulling van een gebied of locatie. Op dit moment is er een brancheringcommissie voor het Winkelplein, bestaande uit afgevaardigden van de Kamer van Koophandel, de Ondernemersvereniging, Hurks/Adriaans en gemeente Helmond. Deze commissie heeft een lijst met eisen opgesteld, die gebruikt wordt bij het werven van nieuwe ondernemers voor het Winkelplein. Onderzocht wordt of de huidige brancheringcommissie ook een adviserende rol kan vervullen voor de invulling van de rest van de Heistraat. Het advies van de brancheringcommissie is overigens niet bindend. 15

17 Ondernemen in de Binnenstad Zussen Jil (20), Esra (21) en Misha (28) van Doorn ondernemen in de Heistraat Begin november hebben we de deuren van onze slagerij de Zusjes geopend. Tot nu toe bevalt het ons hier heel goed. We wisten niet veel van Helmond, want we komen uit Zeeland. Onze vader is slachter, hij wist dus bijvoorbeeld dat in Helmond veel vraag is naar paardenvlees. Dat blijkt inderdaad zo te zijn. In de Heistraat stond een geschikt pand te huur. Groot genoeg en we konden tekenen voor een overzichtelijke periode, zo zijn we hier gekomen. We wisten niet veel van de straat. Maar het blijkt hier heel gezellig te zijn, iedereen loopt binnen voor een praatje. We hebben al ervaring opgedaan in de slachterij en Jill werkte bij een slagerij. Het ondernemerschap is voor ons een nieuw avontuur. Bij de Zusjes verkopen we vlees en daarnaast belegde broodjes. We hebben meer dan 30 belegde broodjes en het vlees is goed en goedkoop. We hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat werken in de Binnenstad. Leerwerktrajecten Leerwerktrajecten zijn een succes in Helmond West. Dezelfde aanpak is in 2013 geïntroduceerd in de Binnenstad. Doel is het bevorderen van arbeidsparticipatie van wijkbewoners. In de Binnenstad worden door bedrijven betaalde en onbetaalde leerwerkplekken aangeboden, om uiteindelijk deelnemers te laten uitstromen naar betaald werk. Gemeente Helmond zoekt hiervoor de samenwerking met diverse partners. Dat kunnen bedrijven uit de wijk zijn, zoals de plaatselijke bakker, maar ook aannemersbedrijven die gaan bouwen of herstructureren in de wijk (denk aan bouw, wegen, onderhoud groen). Social return levert daar een belangrijke bijdrage aan. Zo kunnen wijkbewoners ook een actieve bijdrage leveren aan het vernieuwen van hun wijk. De deelnemers krijgen gedurende het traject persoonlijke begeleiding van een jobcoach. Het project leren en werken eindigt in zijn huidige vorm in Er zal een evaluatie plaatsvinden en waar mogelijk zullen de succesfactoren meegenomen worden in de standaard werkwijze van Werk en Inkomen. Denk hierbij aan het netwerk van bedrijven dat gedurende het project is opgebouwd en de afspraken met betrekking tot social return. Stimuleren bedrijvigheid De Binnenstad van Helmond is een plek waar de creatieve sector volledig tot zijn recht komt. Hier zijn zowel het Bedrijvencentrum Heistraat (BRON) als de Uilenburcht te vinden. Ook het komende jaar blijft de gemeente voorkomende initiatieven ondersteunen. 16

18 Bedrijvencentrum Heistraat (BRON) Begin 2010 is het Bedrijvencentrum Heistraat (BRON) voor creatieve startende ondernemers opgeleverd. BRON vormt een broeinest voor creatieve, startende ondernemers uit Helmond. Doel is om kruisbestuiving tussen deze creatieve ondernemers te stimuleren. Het is van belang de ondernemers zo te begeleiden, dat ze hun eerste jaren zonder kleerscheuren doorkomen. Gemeente Helmond zal de ondernemers ook in 2014 intensief begeleiden, onder meer door het aanbieden van een coachingstraject. Inmiddels werken diverse ondernemers intensief samen. Op die manier versterken ze elkaar. BRON dient als voorbeeld voor het in te richten ambachtscentrum in t Patronaat in Helmond West. Uilenburcht Naast BRON telt de Binnenstad van Helmond sinds eind 2010 nog een creatief centrum: De Uilenburcht. Deze voormalige meisjesschool heeft een volledige opknapbeurt gehad en wordt nu gebruikt door diverse kunstenaars en creatief ondernemers. 17

19 Jaarprogramma 2014 HOOFDSTUK 4 Beheer De Helmondse Binnenstad krijgt steeds meer vorm. Zonnekwartier is inmiddels opgeleverd en Vossenberg wordt in 2013 voltooid. De bouw van Weverspoort is in volle gang. Zo wordt op verschillende plekken in de wijk gebouwd. Binnenkort wordt ook een start gemaakt met de aanleg van het Weverspark. De focus komt in 2014 nóg meer te liggen op beheer. Goed beheer zorgt ervoor dat het leefklimaat in de Binnenstad zo aangenaam mogelijk is en blijft. Ook krijgt de Leonardusbuurt dit jaar extra aandacht. In deze buurt is tot op heden niet geherstructureerd. Regelmatige schoonmaakacties en inzet van stadswachten, buurtbeheerders én de buurtconciërges moeten voor een schone, aangename en veilige buurt zorgen. Fysiek beheer Leonardusbuurt De Leonardusbuurt (gelegen tussen de Wethouder Ebbenlaan, de Uiverlaan en de Willem Prinzenstraat) valt vooralsnog buiten de herstructurering en krijgt daarom ook in 2014 extra aandacht. De nadruk ligt daarbij op fysiek beheer. In 2013 is nabij de speeltuin Leonardus de openbare ruimte op de schop gaan. Verder is afgelopen jaar het Willem Beringsplein heringericht. In 2014 wordt op een kale muur een mozaïektableau geplaatst. Net als bij de Social Sofa zorgen de kinderen uit de Leonardusbuurt voor het ontwerp. De realisatie wordt onder begeleiding van ouders gedaan. Sociaal beheer Leonardusbuurt Evenals in 2012 en 2013, ligt ook in 2014 de focus in de Leonardusbuurt duidelijk op beheer. Zowel ruimtelijk fysiek als sociaal maatschappelijk. Het project Leefbare Leonardus blijft een belangrijk middel. Middels dit traject probeert gemeente Helmond in samenwerking met partners én de buurtbewoners het leefklimaat op peil te houden. De samenwerking met woningbouwvereniging Volksbelang, politie, LEVgroep en Stichting Stadswacht zijn hierbij van groot belang. De Bewonersommissie Leonardus ontbreekt hier natuurlijk niet bij. Een voorbeeld van een sociaal maatschappelijk project is de speelcontainer waarin speelgoed voor kinderen te vinden is, die in 2013 gerealiseerd werd bij het veldje op de Dijksestraat. De container wordt door een aantal buurtbewoners beheerd. 18

20 Inpassing begeleidingsgroepen in wijkoverleg In het kader van de herstructurering zijn indertijd ten behoeve van Vossenberg, Zonnekwartier, Heistraat en Weverspoort begeleidingsgroepen opgericht. Deze groepen bestonden uit wijk- en bewonersorganisaties, projectontwikkelaars, de betrokken corporaties, LEVgroep én ambtenaren van gemeente Helmond. De begeleidingsgroepen hielden zich onder meer bezig met de voortgang van projecten, maar ook met problemen die spelen in de buurten in opbouw. Na de voltooiing van het Zonnekwartier en de Vossenberg, was een bezinning op hun toekomstige functie noodzakelijk. Na het opheffen van de begeleidingsgroepen van de Vossenberg en het Zonnekwartier is met de leden van de begeleidingsgroepen van de Heistraat en Weverspoort besloten ook deze te ontbinden. Zij gaan voortaan op in het bestaand, overkoepelende wijkoverleg. De frequentie van dit overleg gaat omhoog (zo n 6 keer per jaar), om steeds over actuele zaken te kunnen spreken. Beheergroepen De nadruk ligt in de buurten Zonnekwartier, Vossenberg en Zangershof op beheer. De beheergroepen bekommeren zich om de sociale cohesie in de buurt. Deze kunnen bij kleine pijntjes, zoals rondslingerend afval, een kapotte stoeptegel of overlastsituaties direct optreden. Het is wenselijk om geconstateerde gebreken in de openbare ruimte direct via het telefoonnummer of via de website van Gemeente Helmond te melden. De klacht komt dan direct bij de verantwoordelijke ambtenaar terecht. Ook in Weverspoort is er volop aandacht voor beheer. Oude woningen maken plaats voor nieuwe woningen. Het is van belang om juist in deze fase het leefklimaat voor de huidige bewoners zo aangenaam mogelijk te houden. Als er zich problemen voordoen, pakt Gemeente Helmond deze in samenwerking met de partners zo snel mogelijk aan. Schoonhouden van de wijk Rondslingerend afval is voor bewoners van de Binnenstad een ergernis. Rommel op straten en pleinen draagt bij aan een onveilig gevoel en trekt ongedierte aan. Het is daarom van belang om zwerfvuil zo snel mogelijk op te ruimen. Ondanks de inzet van het periodieke wijkonderhoud en de buurtconciërges steekt de fysieke verloedering op bepaalde momenten en in delen van de Binnenstad geregeld de kop op. Het reguliere gemeentelijke onderhoud en schoonhouden van de wijk is dus niet altijd voldoende en er is meer behoefte aan een andere aanpak en vorm van continu onderhoud. Diverse bewonerscommissies hebben dit onderwerp in 2014 op de agenda staan en denken na over de inzet van buurtbewoners. Er wordt gezocht naar buurtbewoners die zich willen inzetten voor het schoonhouden van hun eigen buurt. Ook wordt gedacht om dit samen te doen met jongeren en/ of scholieren. Het schoonhouden van de buurt geeft ook invulling aan zinvolle dagbesteding en zorgt dat minder mensen thuis zitten. Daarnaast draagt het bij aan ontmoeting en dat buurtbewoners meer met elkaar in contact komen. Doel is ook dat er meer verantwoordelijkheidsbesef ontstaat ten aanzien van het zelf schoonmaken en schoonhouden van de straat. 19

21 Beheer in de Binnenstad Buurtbeheerder Peter van der Putten Ik ben nauw betrokken bij het project Achter de Voordeur. Ik klop bij de bewoners aan om een afspraak te maken en laat ze een enquête invullen. Ik ben verbaasd door de positieve reacties, dat is echt boven verwachting. De eerste ronde (100 gesprekken) hadden we een respons van wel 90 procent nu hebben we de tweede ronde afgerond en reageerden weer velen positief. Veel mensen hebben er via-via al van gehoord. Het is een intensief traject, ik zit minimaal een kwartier binnen. Je loopt toch even door de enquête en mensen willen hun zegje doen. Dan moet het gesprek nog plaatsvinden. Ik denk dat het een goede manier is om erachter te komen wat er leeft in de wijk. En bewoners voelen zich gehoord, dat is ook erg belangrijk. Het is mooi om te horen dat Achter de Voordeur een voorbeeld voor andere wijken kan zijn. Wijkactieplan De Helmondse wijken hebben afscheid genomen van de klankbordgroepen. In plaats daarvan is er voortaan sprake van zogenaamde wijktafels. Eens in de twee jaar vindt een collegebreed overleg plaats met de wijkraad. Het Wijkactieplan wordt tijdens zo n wijktafel besproken. In 2014 wordt in overleg met de wijkbewoners een nieuw wijkactieplan opgesteld. Buurtpreventieprojecten Binnenstad Helmond In veel wijken in Helmond zijn buurtpreventieprojecten. Zo ook in de Helmondse Binnenstad. Bij buurtpreventie werken bewoners van een wijk samen actief aan veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Dit kan op diverse manieren: door onderlinge afspraken te maken, samen extra op te letten op straat en door activiteiten te organiseren die de onderlinge verbondenheid in een wijk ten goede komen. De politie, gemeente, LEVgroep en woningbouwcorporaties, ondersteunen buurtpreventieprojecten van harte. Buurtpreventie bevordert onder meer het veiligheidsgevoel, beperkt materiële en immateriële schade in de buurt, bevordert de leefbaarheid en zorgt voor grote onderlinge verbondenheid. De Helmondse Binnenstad kent de volgende buurtpreventieprojecten: Sobriëtas, Vossenberg en Zonnekwartier (heeft nog geen formele status). Sinds kort is daar het buurtpreventieproject Leonardus aan toegevoegd. Ook laatstgenoemde heeft nog geen formele status. Om de veiligheid en leefbaarheid van het buurtpark en omgeving op peil te houden, wordt op een later moment ook gestart met een buurtpreventieproject Weverspark. 20

22 HOOFDSTUK 5 Veiligheid Veiligheid is één van de speerpunten van de gemeente Helmond. Helmonders moeten zich vertrouwd voelen in de wijk waar ze wonen. Het gaat dan vooral om het veiligheidsgevoel dat inwoners ervaren, dat kan helemaal los staan van een eventuele toe- of afname van criminaliteit in een buurt. In de Binnenstad van Helmond is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in veiligheid om het leefbaarheidsgevoel hier te laten toenemen. En met succes. Voortzetting Veiligheidsoverleg Binnenstad Begin 2010 is vanuit het Programmamanagement het Veiligheidsoverleg Binnenstad opgericht met als doel een goede afstemming te krijgen in de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de Binnenstad. Op regelmatige basis komen vertegenwoordigers van politie, Stichting Stadswacht, HIT, de woningcorporaties Woonpartners en Volksbelang, LEVgroep, BJBrabant en gemeente Helmond samen om één en ander af te stemmen. Door een gezamenlijke aanpak zijn diverse overlastsituaties verdwenen of verminderd. Ook in 2014 zal dit overleg doorgang vinden. Intensief toezicht Stichting Stadswacht en politie Overlast wordt ook in 2014 direct aangepakt in de Binnenstad. Door intensief toezicht van Stichting Stadswacht en politie is de overlast in de wijk flink afgenomen. De afgelopen jaren bleek deze insteek zo succesvol, dat deze manier van intensief samenwerken ook dit jaar wordt gecontinueerd. Verlenging cameratoezicht Op verschillende plekken in de Binnenstad hangen camera s. Mede door dit toezicht op afstand is de overlast in de wijk afgenomen en het veiligheidsgevoel bij bewoners toegenomen. Daarom is na de evaluatie van het cameratoezicht bij onder andere het Zonnehofplein en bij het To Hölscherplein besloten dit toezicht in 2014 te continueren. 21

23 Veiligheid in de Binnenstad Janneke van den Eijnde, buurtpreventie Vossenberg Ik woon zo n vijf jaar in de Binnenstad, de buurt Vossenberg. Het is een mooie plek, met ruime huizen en veel speelvoorzieningen. Ook heb ik een plezierig contact met andere bewoners. Iedereen wil er zijn schouders onder zetten, om samen te komen tot een betere buurt en wijk. Ik krijg steeds meer contact met wijkbewoners. Activiteiten zoals samen eten, dragen daaraan bij. Er is een vaste groep bewoners die zich inzet, ik hoop dat die groep nog groter wordt. Zo leren nóg meer mensen elkaar kennen en dat komt de sociale controle ten goede. Ik ben bij het buurtpreventieproject betrokken geraakt, nadat er een aantal inbraken in de buurt plaatsvond. Met vrienden uit de wijk ben ik een kijkje gaan nemen bij een voorlichtingsavond. Inmiddels ben ik één van de kartrekkers van het team. Een goede manier om snel veel nieuwe mensen te leren kennen. We bestaan net een jaar, het kost flink wat tijd om onze weg uit te stippelen. Ik werk als buurtcoördinator samen met de straatcoördinatoren. We zorgen voor een veilige, leefbare en gezellige buurt. Buurtpreventie werkt nauw samen met gemeente, politie, LEVgroep en wijkbeheer. Ik ben er trots op dat ons team bestaat uit een groep vrij jonge, enthousiaste mensen. Het is jammer dat er niet meer van deze jonge buurtpreventieteams zijn. Je kunt samen veel leuke dingen op poten zetten. Eind november 2013 hebben we een sinterklaasactie gehouden. We hebben onze nieuwsbrief huis aan huis uitgedeeld, op een ludieke manier. Ik vind het mooi dat we in korte tijd al het één en ander bereikt hebben, bijvoorbeeld maatregelen rondom vernieling. In de toekomst zou ik graag meer groen zien in de wijk. En nog meer actieve en meedenkende bewoners. Ook wens ik dat auto s zich aan de maximum snelheid houden. Tot slot hoop ik dat de coffeeshop niet verhuist binnen onze wijk. Voortzetting HIT-activiteiten Het komende jaar zullen de HIT-activiteiten in de Binnenstad van Helmond weer doorgang vinden. In april 2006 is het Helmond Interventieteam (HIT) opgericht. Doel van het HIT-Team is om ernstige leefbaarheids- en veiligheidsproblemen in onder meer de Binnenstad aan te pakken en op te lossen. Denk daarbij aan hennepteelt, gestolen goederen, bedrog met uitkeringen, illegale vreemdelingen, onjuiste GBA-inschrijvingen of kamerverhuur zonder vergunning. In het HIT-Team werken gemeente, politie, milieudienst, brandweer, sociale recherche, team mensenhandel en vreemdelingenpolitie nauw samen. HIT richt zich op panden in de Binnenstad die een probleem vormen in het kader van de veiligheid en leefbaarheid. 22

24 Hierbij is het belangrijk te vermelden dat bij een pand waar HIT mee aan de slag gaat, alle geconstateerde problemen tegelijk aangepakt worden. Het betreft een complete aanpak van dader en pand. Liggen bepaalde oplossingen niet binnen het bereik van de partners die bij HIT aangesloten zijn, dan worden de juiste instanties van de problemen in kennis gesteld met het verzoek het probleem direct aan te pakken. De aanpak van HIT is multidisciplinair en creatief én er wordt doorgepakt. De input komt via diverse kanalen. Zo kunnen burgers direct met hun klachten bij HIT terecht. De verschillende disciplines uit het team maken gebruik van de mogelijkheden en informatie van de teamleden. Daar waar belemmeringen zich aandienen, wordt bewust naar nieuwe benaderingsmethoden gezocht. Dat betekent dat er, met een open, brede blik en met kennis van verschillende juridische mogelijkheden en processen naar een probleempand wordt gekeken. Hierbij worden niet altijd direct juridische procedures aangewend, maar ze worden ook niet geschuwd. Het HIT-Team is actief in heel Helmond. De praktijk laat wel zien dat een flink aantal panden dat een bezoek krijgt in de Binnenstad ligt. HIT voert regelmatig acties uit bij zowel woningen als bedrijven waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er een veelheid aan misstanden is. 23

Jaarprogramma Binnenstad

Jaarprogramma Binnenstad Jaarprogramma Binnenstad 2013 Inhoudsopgave Jaarprogramma 2013 Voorwoord wethouder Stienen pag. 03 Hoogtepunten jaarprogramma 2012 pag. 04 Jaarprogramma 2013 Hoofdstuk 1 - Sociaal Maatschappelijk pag.

Nadere informatie

Jaarprogramma Binnenstad

Jaarprogramma Binnenstad Jaarprogramma Binnenstad 2010 Inhoudsopgave Jaarprogramma 2010 Voorwoord wethouder Stienen pag. 02 Terugblik projectopdrachten 2009 pag. 03 Jaarprogramma 2010 pag. 04 H1 - Sociaal Maatschappelijk pag.

Nadere informatie

Jaarprogramma Binnenstad

Jaarprogramma Binnenstad Jaarprogramma Binnenstad 2015 Inhoudsopgave Jaarprogramma 2015 Voorwoord wethouder Stienen pag. 03 Hoogtepunten jaarprogramma 2014 pag. 05 Jaarprogramma 2015 Hoofdstuk 1 - Sociaal Maatschappelijk pag.

Nadere informatie

Jaarprogramma Binnenstad

Jaarprogramma Binnenstad Jaarprogramma Binnenstad 2012 Inhoudsopgave Jaarprogramma 2012 Voorwoord wethouder Stienen pag. 02 Terugblik projectopdrachten 2011 pag. 03 Jaarprogramma 2012 pag. 04 H1 - Sociaal Maatschappelijk pag.

Nadere informatie

Opening speelplek in Het Bosveld

Opening speelplek in Het Bosveld Februari 2014 PAGINA 1 In dit nummer Opening speelplek Bosveld Informatie Nieuwbouw Vogels voeren Inrichting openbare ruimte Een mooie speelplek voor de jeugdige bewoners van Het Bosveld Speelplek Het

Nadere informatie

Jaarprogramma Binnenstad

Jaarprogramma Binnenstad Jaarprogramma Binnenstad 2016 Inhoudsopgave Jaarprogramma 2016 Voorwoord wethouder Stienen pag. 03 Hoogtepunten jaarprogramma 2015 pag. 05 Jaarprogramma 2016 Hoofdstuk 1 - Sociaal Maatschappelijk pag.

Nadere informatie

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie.

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie. Beste bewoner, Zoals u van ons gewend bent, houden we u regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw buurt. Ook in deze nieuwsbrief leest u alles over het laatste nieuws. Verbeteringen in

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief VOORJAAR 2014 INHOUD. Handtekeningen binnen: bouw Winkelplein Zuid medio april van start! Bewonersinterview... 2

Nieuwsbrief VOORJAAR 2014 INHOUD. Handtekeningen binnen: bouw Winkelplein Zuid medio april van start! Bewonersinterview... 2 H E L M O N D B I N N E N S T A D Nieuwsbrief foto: PressVisuals.com v.l.n.r.: Ger de Wilde (Woonpartners), Willy Giesbers (Adriaans Bouwgroep), Frans Stienen (Wethouder Stedelijke Ontwikkeling) en Erik

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d H e l m o n d b i n n e n s t a d Nieuwsbrief n a j a a r 2 0 1 3 Inhoud Semibungalows in aanbouw... 2 Buurtfeest Vossenberg... 3 Kunstwerk in Weverspark... 4 Binnen kijken in de groepswoningen... 5 Bouwen

Nadere informatie

Met deze gezamenlijke nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste stand van zaken.

Met deze gezamenlijke nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste stand van zaken. Nieuwsbrief Te Werve Februari 2013 Inleiding Vorig jaar hebben wij u voor het laatst geïnformeerd over de ontwikkelingen in de wijk Te Werve. Sinds die tijd zijn wij achter de schermen druk bezig geweest

Nadere informatie

HELMOND- NOORD > WIJKVISIE

HELMOND- NOORD > WIJKVISIE HELMOND- NOORD > WIJKVISIE Helmond-Noord verovert harten Samen op weg naar 2030 Helmond-Noord Wijkvisie Samen op weg naar 2030 Helmond-Noord verovert harten Inhoudsopgave Inleiding 3 Daarom zijn wij verzot

Nadere informatie

Jaarprogramma Binnenstad 2009

Jaarprogramma Binnenstad 2009 Jaarprogramma Binnenstad 2009 Inhoudsopgave Jaarprogramma 2009 1. Inleiding 3 2. Projectopdrachten 2008 4 3. Jaarprogramma 2009 5 3.1. Algemene integrale beleidsvorming WijkOntwikkelingsProgramma 5 3.2.

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Een aantrekkelijke plek om te wonen, winkelen en ondernemen

Een aantrekkelijke plek om te wonen, winkelen en ondernemen Een aantrekkelijke plek om te wonen, winkelen en ondernemen Tien jaar vernieuwing Binnenstad Helmond Hoe vaak bezoekt u de Binnenstad van Helmond? Als u er al een tijd niet geweest bent, is het zeker de

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DE BOUWEN JANUARI 2013

NIEUWSBRIEF DE BOUWEN JANUARI 2013 Bouwen in 2013 is net begonnen. Een goed moment om terug te kijken op jaar waarin de wijk de Bouwen een ware metamorfose heeft ondergaan. In deze nieuwsbrief gebruiken we veel fotomateriaal. Zo wordt des

Nadere informatie

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Openbaar wat willen we bereiken? (doel) Het doel voor de gemeente is om, in samenwerking met Woonvisie, de (ruimtelijke) kaders

Nadere informatie

Terugblik bewonersavond

Terugblik bewonersavond Februari 2014 PAGINA 1 In dit nummer Terugblik bewonersavond Nieuwbouw: Parkietstraat & Vinkenstraat Vogels voeren Aanleg Park Nieuwbouw Parkbuurt Terugblik bewonersavond Enthousiasme over de nieuwbouwplannen

Nadere informatie

voorjaar 2009 we het kleurrijke ondernemersklimaat

voorjaar 2009 we het kleurrijke ondernemersklimaat NIEUWSBRIEF De deelnemende ondernemers waren graag bereid om te investeren in hun winkelpand, en daarmee ook in de nieuwe Heistraat. Van de gemeente Helmond kregen ze daarbij financiële steun in de vorm

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Bent u benieuwd naar de nieuwbouwplannen en herinrichting van de wijk Vijfheerenlanden? Dit najaar start

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012

Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012 Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012 Ontwikkeld door Welzijn Centraal en vrijwilligers. Mede mogelijk gemaakt door Gemeente Leeuwarden, Woon Friesland

Nadere informatie

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025 Lekker Wonen in Losser Losser op weg naar 2025 Als ik eens te laat ben, stuur ik de buurvrouw een berichtje en neemt zij mijn kinderen mee uit school. Dat is hier heel normaal. Losser: ingetogen dorp in

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Leeftijdsopbouw respondenten 2 3. Hoe worden zaken in de wijk gewaardeerd 3 3.1. Conclusies 4 4. Welke onderwerpen verdienen meer aandacht

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project Onze Wijk 2010

Plan van aanpak. Project Onze Wijk 2010 Plan van aanpak Project Onze Wijk 2010 Plaats, datum: Opgesteld door: Opdrachtgever: Projectleider: Woudenberg, naam, functie..(indien van toepassing) Versie Versie:..(maand/jaar) Becommentarieerd door:

Nadere informatie

Participatie Oost Boswinkel versie

Participatie Oost Boswinkel versie Bijlage 6 Participatie Oost Boswinkel versie 0.4 02-02-2017 Inleiding De wijk Oost Boswinkel wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd. Er zijn twee verhuurders, de Woonplaats en Ons Huis. Globaal is de wijk

Nadere informatie

Jaarprogramma Binnenstad

Jaarprogramma Binnenstad Jaarprogramma Binnenstad 2017 Inhoudsopgave Jaarprogramma 2017 Voorwoord pag. 3 Hoogtepunten jaarprogramma 2016 pag. 4 Jaarprogramma 2017 Hoofdstuk 1 - Sociaal Maatschappelijk pag. 8 Hoofdstuk 2 - Ruimtelijk

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 9 december 2010 Naam opsteller : Jitske Bakx Informatie op te vragen bij : Jitske Bakx Portefeuillehouders : J.Luttik-Swart Onderwerp: verhard voetbalveld

Nadere informatie

Minder geld, meer initiatief!

Minder geld, meer initiatief! AB 12 Minder geld, meer initiatief! Voorzitter, Bezuinigingen, crisis, forse tekorten minder geld maar verplichtingen te over. Het komt, zeker nu, op eigen initiatief en inventiviteit aan. Niet meer de

Nadere informatie

West. Nieuwsbrief West oktober In deze nieuwsbrief: - 't Westhoes - Aanleg Park West - Door de wijk - Sociaal Programma

West. Nieuwsbrief West oktober In deze nieuwsbrief: - 't Westhoes - Aanleg Park West - Door de wijk - Sociaal Programma Nieuwsbrief West oktober 2016 West krijgt meer ruimte om te wonen, werken en spelen. Meer ruimte voor plezier en ontspanning. Meer ruimte om je thuis te voelen. In deze nieuwsbrief: - 't Westhoes - Aanleg

Nadere informatie

Wijkraad Rijpelberg heet u van harte welkom bij de evaluatie van het Wijk Actie Plan Terugkoppeling status WAP 1

Wijkraad Rijpelberg heet u van harte welkom bij de evaluatie van het Wijk Actie Plan Terugkoppeling status WAP 1 Wijkraad Rijpelberg heet u van harte welkom bij de evaluatie van het Wijk Actie Plan 2012 14-11-2013 Terugkoppeling status WAP 1 Agenda Welkom Doel en aanpak van deze bijeenkomst Resultaten van het WAP

Nadere informatie

Mekkelholt. Herontwikkeling. Mekkelholt is in beweging! > Lees nu meer over de verschillende deelprojecten

Mekkelholt. Herontwikkeling. Mekkelholt is in beweging! > Lees nu meer over de verschillende deelprojecten Herontwikkeling Mekkelholt > Lees nu meer over de verschillende deelprojecten Mekkelholt is in beweging! Verschillende plannen krijgen steeds meer vorm. In deze brochure informeren we u over welke ontwikkelingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarprogramma 2017

Inhoudsopgave Jaarprogramma 2017 Inhoudsopgave Jaarprogramma 2017 Voorwoord pag. 3 Hoogtepunten jaarprogramma 2016 pag. 4 Jaarprogramma 2017 Hoofdstuk 1 - Sociaal Maatschappelijk pag. 8 Hoofdstuk 2 - Ruimtelijk Fysiek pag. 15 Hoofdstuk

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47 Huizen vanhendriks Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort Vrij uitzicht Moderne bouw Twee goede slaapkamers Luxe keuken Eigen parkeerplaats H47 H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Flinke opknapbeurt Meerdervoort

Flinke opknapbeurt Meerdervoort vragen en antwoorden Flinke opknapbeurt Meerdervoort vragen en antwoorden Flinke opknapbeurt Colofon Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht Meerdervoort 2016-2018 www.zwijndrecht.nl

Nadere informatie

Aangepaste planning werkzaamheden De rioolwerkzaamheden hebben vertraging opgelopen. De planning is nu als volgt:

Aangepaste planning werkzaamheden De rioolwerkzaamheden hebben vertraging opgelopen. De planning is nu als volgt: Rioolinspecties in delen van Oosterhout In de maand mei vinden in Statendam Noord, Statendam Zuid en de Donkenbuurt rioolinspecties plaats. In de Molenbuurt, de Kruidenbuurt en Vrachelen Zuid Oost worden

Nadere informatie

Wijkschouw Hogeland-Noord

Wijkschouw Hogeland-Noord Wijkschouw Hogeland-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

buurtprofiel Schrijverswijk

buurtprofiel Schrijverswijk buurtprofiel Schrijverswijk bevolking De buurt Schrijverswijk in de wijk Veenendaal-Noordwest telde in 2016 1.420 inwoners; dat is ruim 2% van de Veenendaalse bevolking. Jongeren zijn oververtegenwoordigd:

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Buurtpreventie. Buurtpreventie is actief werken aan veiligheid in uw eigen buurt

Buurtpreventie. Buurtpreventie is actief werken aan veiligheid in uw eigen buurt Buurtpreventie Buurtpreventie is actief werken aan veiligheid in uw eigen buurt Beste buurtbewoners, Veiligheid is belangrijk voor ons allemaal. In de buurt, op straat, overdag en s avonds. U wilt daar

Nadere informatie

Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020. Samenvatting / conclusies

Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020. Samenvatting / conclusies Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020 Samenvatting / conclusies Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020 Om de leefbaarheid anno 2020 op de Haart te kunnen waarborgen hebben we met elkaar

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 T. Hendriks, F. Janssen, K. Reijnders Dorpsraad Meterik info@dorpsraadmeterik.nl 1 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 Doel enquête 3 Verantwoording enquête 4 Hoofdpunten

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Auteurs : Marcel Stevens Status : Definitief Datum : 30-12-2014 1 Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy - 30-12-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek-Noord

Wijkschouw Helmerhoek-Noord Wijkschouw Helmerhoek-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding: - goede woningen - goede en vitale wijk 2. Programma (wat gaan we doen): Geleidelijke bloksgewijze aanpak - Van de woningen

Nadere informatie

Samenwerken in de wijk

Samenwerken in de wijk Samenwerken in de wijk Over kansen die ontstaan als je aansluit bij welzijnsactiviteiten. Door Gabriëlle de Bruin en Dick Post (Frion) en HannekeValkeman (wijkmanager Zwolle Zuid, gemeente Zwolle) Resultaat

Nadere informatie

Nieuwsbrief NAJAAR 2014 INHOUD. Waanzinnig Weverspark in Helmondse Binnenstad! 5 oktober

Nieuwsbrief NAJAAR 2014 INHOUD. Waanzinnig Weverspark in Helmondse Binnenstad! 5 oktober H E L M O N D B I N N E N S T A D Nieuwsbrief NAJAAR 2014 Waanzinnig Weverspark in Helmondse Binnenstad! Even je zinnen verzetten, een rondje hardlopen, de hond uitlaten of heerlijk uit je dak gaan bij

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Seyster Veste informeerde de bewoners van de Driehoek Schaerweijdelaan Tollenslaan Jacob van Lenneplaan over de uitgangspunten voor een sloop-nieuwbouw plan

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog

Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog Wat zijn de laatste ontwikkelingen rond de toekomstvisie Westerkoog? In de digitale nieuwsbrief leest u meer over het proces. December 2008 Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog Het

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente.

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente. Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11 Gemeente Hof van Twente. 1 juni 2016 Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat

Nadere informatie

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma 2016-2020 gemeente Harlingen In 2013 heeft de gemeenteraad de woonvisie voor de gemeente Harlingen voor de periode 2013 2020 vastgesteld. In de woonvisie

Nadere informatie

WOLPUT. Nieuwsbrief 1

WOLPUT. Nieuwsbrief 1 WOLPUT Nieuwsbrief 1 Februari 2013 Via deze nieuwsbrief informeren wij u een aantal maal per jaar over de nieuwbouw van 25 huurappartementen aan de in Vlijmen. Nieuwbouw start eind februari 2013 Begin

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

De wijk met eigen karakter. Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025

De wijk met eigen karakter.  Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025 Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel ons

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

De Afrikaanderwijk in 2020 Een wijk om trots op te zijn

De Afrikaanderwijk in 2020 Een wijk om trots op te zijn De Afrikaanderwijk in 2020 Een wijk om trots op te zijn Praat mee over de toekomst van uw Afrikaanderwijk! Vestia en de deelgemeente Feijenoord hebben - met de hulp van Bewonersorganisatie Afrikaanderwijk

Nadere informatie

Ontdek en Ontwerp Overvecht

Ontdek en Ontwerp Overvecht Ontdek en Ontwerp Overvecht Woensdag 14 september 2011 Welkom bij de treintour door de Spoorzone De vernieuwing van de Spoorzone Overvecht krijgt steeds meer vorm. De afgelopen periode waren Mitros en

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven 26 juni 2009 RA0832169 Samenvatting In het nieuwbouwproject Funen

Nadere informatie

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening.

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 29 april 2010 Datum voorstel 02 maart 2010 Agendapunt Onderwerp vervangende nieuwbouw Huize Het Oosten, Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

1. De mobiele Jop (MJOP) 1.2 Plaatsing van de mobiele Joppen:

1. De mobiele Jop (MJOP) 1.2 Plaatsing van de mobiele Joppen: Eindevaluatie Mobiele Joppen Papesteeg en Park Groenedijk Juli 2015 1. De mobiele Jop (MJOP) De gemeente Tiel beschikt over twee mobiele joppen (MJOP) die in kunnen worden gezet op plaatsen waar noodzakelijke

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 4, oktober 2016

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 4, oktober 2016 In deze nieuwsbrief leest u over de laatste stand van zaken over het project Poort van Hoorn. De Poort van Hoorn omvat het stationsgebied en omgeving. Dit is een centrale plek in onze stad en hét mobiliteitsknooppunt

Nadere informatie

Driehoek Schaerweijdelaan

Driehoek Schaerweijdelaan September 2015 Driehoek Schaerweijdelaan Zeisteroever 1, 3704 GB Zeist T 030 69 40 200 www.seysterveste.nl Eind 2014 / begin 2015 informeerde Seyster Veste de bewoners van de driehoek Schaerweijdelaan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg 2014 Jaarverslag 2014 Tilburg Stichting Prisma Tilburg Voorwoord Sinds 2008 zetten wij ons als stichting in voor een harmonieuze samenleving. We streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet, waar

Nadere informatie

VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt. Colofon. Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht

VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt. Colofon. Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt Colofon Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht www.zwijndrecht.nl T 14078 Vormgeving en fotografie Estay creatief communicatiebureau

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement Stegemanhof Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuiszorg in eigen appartement Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Stegemanhof Op loopafstand van het centrum van Aalten ligt Stegemanhof.

Nadere informatie

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST)

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST) Aanwezig L. Ederveen Voorzitter, SDAN N. Pouwels Projectmanager Kadoelerbreek, SDAN M. Neep Stedenbouwkundige, RPHS-architecten S. Bach Projectleider, Woningcorporatie Ymere alsmede circa 30 personen als

Nadere informatie

in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel

in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel in Boschveld staat een huis de naam Copernikkel dankt zijn naam aan wijkbewoners. Zij zorgden ervoor dat iedereen weet waar de

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden

Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden Inspraakrapportage 6 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Inspraakprocedure 1.2 Leeswijzer 2. Verwerking inspraakreacties 3. Conclusie 1. Inleiding

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Naar een nieuwe Woonvisie Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Inhoud presentatie Aanleiding woonvisie Hervormingsagenda Doel en proces woonvisie Gevoel bij de woningmarkt Hoeveel

Nadere informatie

Werkplan LC Heerlen

Werkplan LC Heerlen Werkplan 2015 Secretariaat: Dautzenbergstraat 20 F 6411 LC Heerlen 1 Inleiding Het Bestuur van de Bewonersraad Heerlen Centrum, binnen het kader en opdrachten van het Buurtgericht Werken in Heerlen, heeft

Nadere informatie

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd Januari 2014 Samenvatting SeysterPanel 2013 In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Start brede school Steenvoorde Met deze nieuwsbrief informeren wij jou als medewerker van de toekomstige brede school Steenvoorde over de voortgang van onze brede school.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Welkom in Weverspoort. H e l m o n d b i n n e n s t a d

Nieuwsbrief. Welkom in Weverspoort. H e l m o n d b i n n e n s t a d H e l m o n d b i n n e n s t a d Nieuwsbrief s p e c i a l 2 0 1 2 Inhoud Parel van de Binnenstad... 2-3 Update Virtueel Helmond... 4 Wonen in de Binnenstad... 5 Architectuur van Weverspoort... 6-7 Zorg

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie