HELMOND- NOORD > WIJKVISIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HELMOND- NOORD > WIJKVISIE"

Transcriptie

1 HELMOND- NOORD > WIJKVISIE Helmond-Noord verovert harten Samen op weg naar 2030

2 Helmond-Noord Wijkvisie Samen op weg naar 2030 Helmond-Noord verovert harten Inhoudsopgave Inleiding 3 Daarom zijn wij verzot op Helmond-Noord 4 Samen maken we Helmond-Noord klaar voor de toekomst. Wat is goed aan Helmond-Noord? Wat kan beter? En hoe kunnen we daar samen voor zorgen? De afgelopen twee jaar brachten bewoners en betrokken partners onze wijk samen in kaart. Om de beste antwoorden te vinden op de vraag: Wat maakt Helmond-Noord een gewilde wijk? Nu, en in de toekomst van De uitkomsten van dit gezamenlijke onderzoek leest u in deze Wijkvisie. Het is nooit saai in een stadswijk Samenwerken start met samen praten 6 Dit is mijn wijk, nu en later 8 Helmond-Noord verovert harten van bewoners 10 Samen klaar voor de toekomst 11 Sleutelprojecten 12 Kortom

3 Daarom zijn wij verzot op Helmond-Noord Helmond-Noord is een grote, ruime wijk waar mensen écht leven. Het is een gewilde wijk. En dat wil iedereen zo houden: bewoners en betrokken partijen. Zodat Helmond-Noord nu, maar ook in 2030, dat fijne thuis is. Een levendige wijk vol betrokkenheid Om dat te helpen realiseren hebben veel organisaties de afgelopen jaren nauw samengewerkt. Met elkaar en met bewoners. Samen willen we Helmond- Noord groen, ruim en levendig houden. En het leven hier in de toekomst nog prettiger maken. Voor jong en oud is Helmond-Noord in 2030 die leuke wijk met betrokken bewoners. Waar je voor een goede prijs in het groen en in de stad woont. Waar je gemakkelijk kunt komen en waar je veel handige voorzieningen hebt. Naar dat Helmond-Noord groeien we de komende jaren samen toe. Aangenaam! De partners Deze organisaties maken zich samen met de bewoners sterk voor het Helmond-Noord van vandaag en morgen: Stichting Projectgroep Dagelijks Beheer Helmond-Noord: Via deze stichting zetten wijkbewoners zich elke dag weer vrijwillig in voor het dagelijkse beheer van Helmond-Noord. Woonpartners: Deze woningcorporatie is in Helmond bezitter van woningen. Van deze woningen bevindt zich een groot deel in Helmond-Noord. Woningbouwvereniging Volksbelang: Volksbelang is de oudste vereniging van Helmond en staat voor zorgeloos wonen en huren. LEVgroep: LEV staat voor Leven en Verbinden. Deze regionale organisatie richt zich dan ook op Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Politie Gemeente Helmond Ook ouderen voelen zich hier veilig op straat De wijkvisie: zo denken wij over onze wijk Op basis van veel voorwerk schetsten we zo een compleet beeld van onze wijk. Zoals onze wijk nu is en zoals we onze wijk graag willen zien. Dat beeld hebben we samengevat in een Wijkvisie. Een uitgebreide visie waarin zowel zwakte als kracht van heel Helmond-Noord wordt verwoord. En waarin we heel toekomstgericht bedreigingen en kansen voor onze wijk verkennen. Wat maakt onze wijk nou zo gewild? Bij het maken van deze Wijkvisie stelden we steeds dezelfde vraag: Wat maakt van Helmond-Noord een gewilde wijk? De vele antwoorden op deze vraag hebben we vervolgens vertaald naar sleutelprojecten waarmee we de toekomst van 2030 tegemoet kunnen. Zodat Helmond-Noord ook dan een groene, ruime en vitale wijk blijft, voor jong en oud. Kindvriendelijk en met betrokken bewoners, waar je prettig woont, tegen een goede prijs. Tussen stad en land, goed bereikbaar en met veel voorzieningen. Helmond-Noord: Groot in afwisseling Met ongeveer woningen is Helmond-Noord de grootste wijk van de stad Helmond. Officieel bestaat Helmond-Noord uit drie buurten: De Eeuwsels, Binderen en Bloemvelden. Maar de Helmonder weet dat deze drie buurten weer uit kleinere buurten bestaan. Vogelbuurt, Muziekbuurt, Planetenbuurt, Schilders- en Dichtersbuurt, Bloem- en Paardenvelden, Jeruzalem en Haverveld samen vormen ze deze gezellige en veelzijdige wijk. 4 5

4 Wat maakt Helmond-Noord een gewilde wijk? Waar we als Helmond-Noord nu staan, welke zwakke punten verbeterd en welke sterke punten juist benut kunnen worden. Goede gesprekken in de camper Zo hielden we in een camper gesprekken met bewoners en professionals en werden thema-avonden, wijkmanifestaties en buurtbijeenkomsten georganiseerd. Op die manier kregen we een steeds duidelijker beeld van onze wijk. Een visie met een stevige onderbouwing Naast al deze activiteiten waarbij de hele wijk werd betrokken, hebben we ook een stedenbouwkundige studie en een data-analyse laten uitvoeren. Alle informatie die dit heeft opgeleverd, heeft ons geholpen om deze Wijkvisie op te stellen. Een visie die steeds uitgaat van de vraag: Wat maakt van Helmond-Noord een gewilde wijk? Omdat hierop veel antwoorden te geven zijn, is deze brede vraag in drie stukken verdeeld: Samenwerken start met samen praten Een stevige Wijkvisie waarmee Helmond-Noord de toekomst ingaat, stel je niet van de een op de andere dag op. Daar gaat een grondige voorbereiding aan vooraf. Twee jaar voorbereiding om precies te zijn. In deze twee jaar hebben we heel veel gesproken over Helmond-Noord. Met heel veel verschillende betrokkenen. Sociale en maatschappelijke kwaliteit Hoe prettig vinden bewoners het leven én het samenleven in Helmond-Noord? Welke invloed hebben de voorzieningen in onze wijk hierop? Wat vinden bewoners van de mate waarin er op veranderingen binnen de wijk kan worden ingespeeld? Ruimtelijke en fysieke kwaliteit Hoe aantrekkelijk vinden bewoners de openbare ruimte en wat is de bouwtechnische kwaliteit van de woningen? Marktkwaliteit van de buurten In hoeverre sluiten de prijs en de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving van Helmond-Noord aan bij de diverse wensen van de huidige en toekomstige bewoners? Wat voor woning willen zij en wat kunnen zij betalen? 6 7

5 Dit is mijn wijk, nu en later! De sociale samenhang, het groen in de wijk en de vele goede voorzieningen, worden door de bewoners gewaardeerd. Helmond-Noord is een prettige wijk waar het fijn toeven is. Er wordt veel georganiseerd, ook vanuit de buurtbewoners. Bewoners voelen zich sterk verbonden met hun wijk en blijven er graag wonen. Ook als ze ouder zijn. Onze wijk is lekker groen en dicht bij het centrum Een wijk voor iedereen Helmond-Noord is een afwisselende wijk. De vele verschillende woningtypes zorgen voor even veel verschillende bewoners. Rijk, arm, jong, oud: In Helmond-Noord wonen we allemaal samen. Ook wordt er goed samengewerkt tussen de verschillende groepen en instellingen. Maar het kan altijd beter Verbeterpunten op sociaal en maatschappelijk vlak zijn er ook. Bewoners vinden winkelcentrum De Bus slecht toegankelijk, onaantrekkelijk en ook vindt men dat er te weinig voorzieningen zijn voor kinderen. Daarnaast kleeft er een negatief beeld aan de Bloemvelden en vinden bewoners dat organisaties soms langs elkaar heen werken. Sterkte en zwakte van de wijk Helmond-Noord is ruim van opzet en heeft veel groen. Voor de wijkbewoners grote pluspunten. Hetzelfde geldt voor de variatie in de woningen. Toch vinden bewoners dat een aantal zwakke plekken in de wijk meer aandacht verdient. Oud en nieuw in Helmond-Noord Onze wijk heeft de laatste jaren veel nieuwe bewoners mogen begroeten. Een deel hiervan heeft een sociaal zwakkere positie. Dit zorgt o.a. voor meer armoede in de wijk, minder betrokkenheid en een groter verschil tussen nieuwe en oude bewoners. De leeftijd van de bewoners in Helmond-Noord stijgt. Hierdoor liggen gevoelens van onveiligheid en vereenzaming op de loer. Buurtbewoners hebben ook het idee dat criminaliteit toeneemt en de Planetenbuurt dreigt volgens bewoners minder aantrekkelijk te worden. Opknappen gewenst Zo zijn wat sociale huurwoningen verouderd en zijn sommige maisonnettes toe aan een opknapbeurt. Hetzelfde geldt voor de woningen in de Planetenbuurt. Ook ontstaan op drukke tijden verkeersonveilige situaties, vooral aan het begin en eind van een schooldag. Daarnaast maakt de winkelleegstand de Vondellaan onaantrekkelijk en voelen buurtbewoners zich onveilig. 8 9

6 Helmond-Noord verovert harten van bewoners Dankzij sociale huurwoningen is Helmond-Noord voor mensen met minder geld een bereikbare buurt om in te wonen. De wijk heeft betaalbare koopwoningen voor (lage) middeninkomens. Gaan bewoners meer verdienen, dan hoeven ze hierdoor de wijk niet te verlaten. Lekker in het groen Helmond-Noord ligt op een aantrekkelijke locatie: Vlakbij het centrum en midden in het groen. Toch kan dat groen volgens bewoners op sommige plekken verbeterd worden. Dat geldt ook voor het wijkwinkelcentrum De Bus. Een verbeterde uitstraling maakt dit centrum nog populairder. Voor starters én blijvers Voor starters heeft Helmond-Noord nu nog weinig betaalbare en aantrekkelijke woningen. Ook senioren hebben momenteel weinig keuze in de wijk. Doordat er weinig grondgebonden seniorenwoningen zijn, verlaten ouderen met lichamelijke problemen de wijk. Snel beter bereikbaar De wijk ligt nu nog ver van de snelwegen. Die bereikbaarheid via snelwegen is juist erg belangrijk voor nieuwe bewoners die buiten Helmond werken. Dankzij de verbreding van de N279 en de komst van de Noordoostcorridor gaat dit in de toekomst veranderen. Dit heeft Helmond-Noord Vijf basisscholen Twee middelbare scholen Drie buurtcentra Twee zorgcentra met aanleunwoningen en wijkfunctie Een woonvorm voor verstandelijk gehandicapten Diverse kinderopvangadressen Drie sportzalen Twee huisartsen Twee winkelcentra Drie apotheken Drie sportzalen Een zwembad Voetbalvelden Samen klaar voor de toekomst De sterke en zwakke punten, de kansen en de bedreigingen van Helmond-Noord werden de afgelopen jaren dus heel precies in kaart gebracht. Dat biedt veel mogelijkheden om onze wijk ook in de toekomst een fijne wijk te houden. Een wijk waar iedereen graag woont. De sleutels tot ons wijksucces Om dat te realiseren is het belangrijk een aantal aandachtspunten nu op te pakken. Dat gaan we doen met zogenaamde sleutelprojecten. Acht uiteenlopende projecten waarbij de betrokkenheid van bewoners van Helmond-Noord heel belangrijk is. Want alleen samen kunnen we onze toekomstvisie op de wijk realiseren. Natuurlijk zijn deze projecten niet van de ene op de andere dag klaar. Sommigen, zoals het sleutelproject rondom winkelcentrum de Bus, hebben een aantal jaar de tijd nodig om goed te worden uitgevoerd. Maar samen maken we nu al een mooi begin. Groen, ruim, levendig dat is leuk leven in Helmond-Noord Door de handen ineen te slaan, zorgen we ervoor dat Helmond-Noord ook in de toekomst een groene, ruime en levendige wijk is voor jong en oud. Een kindvriendelijke wijk met betrokken bewoners. Waar je voor een goede prijs woont. Tussen stad en land, goed bereikbaar en met veel voorzieningen. De woningen zijn hier betaalbaar en gewild 10 11

7 Sleutelproject 3 Communicatie Samen praten is samen werken Sleutelproject 1 Woonruimteverdeling Een betere buurt door een betere verdeling? In sommige delen van Helmond-Noord zoals de Vogelenbuurt en de Bloem- en Paardenvelden wonen relatief veel sociaal zwakkere bewoners. Met dit sleutelproject gaan we kijken of we daar verandering in kunnen brengen. Door deze bewonersgroep meer over de wijk te verspreiden. Om goed samen te kunnen werken, is het van belang dat iedereen weet hóe we precies samenwerken. Daarom gaan we met dit sleutelproject hiermee aan de slag. We gaan de komende tijd kijken hoe alle verschillende partijen nog beter kunnen samenwerken. Samen met bewoners. Zodat we samen doelen en activiteiten kunnen vaststellen. Een leuke mix in een leuke wijk In een experiment gaan we op korte termijn kijken of dit zogenaamde woonruimteverdeelsysteem levensvatbaar is. Dit systeem kan ervoor zorgen dat leefstijlen van verschillende bewoners en leefstijlen in buurten beter op elkaar aansluiten. Zodat Helmond-Noord nog meer één buurt wordt. Wie doen er mee? Bewoners - Woningcorporaties - Gemeente - Welzijn - Politie - Projectgroep Dagelijks Beheer - Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond Sleutelproject 2 Duurzame samenwerking Nu en in de toekomst Doelen en activiteiten die we ook weer samen snel en slim kunnen oppakken en uitvoeren. Eerder ontdekken, beter betrekken Door beter samen te werken, kunnen we problemen binnen de wijk ook eerder ontdekken en andere partijen, zoals de scholen, makkelijker bij projecten betrekken. Je kunt pas écht goed samenwerken, als je goed samen kunt praten. Daarom gaan we de communicatie in én over Helmond- Noord verbeteren. We gaan bewoners beter informeren over activiteiten en ontwikkelingen en ook gaan we bewoners hier meer bij betrekken. Sleutelproject 4 De Bus gaat op de schop! Over het algemeen scoort De Bus niet goed bij bewoners van Helmond-Noord. Het winkelcentrum is volgens bewoners onaantrekkelijk en slecht toegankelijk. Met dit sleutelproject gaan we daar de komende jaren verandering in brengen. Iedereen voelt zich hier straks thuis Samen met de winkeliers van De Bus gaan we kijken hoe we het winkelcentrum Samen sterk voor Helmond-Noord Zo staan we samen sterk voor Helmond- Noord. En laten we anderen zien dat onze wijk een wijk is waar het fijn samenleven is. Wie doen er mee? Bewoners - Woningcorporaties - Gemeente - Welzijn - Zorginstellingen - Winkeliers Wie doen er mee? Winkeliers - Bewoners - Gemeente aantrekkelijker kunnen maken. De Bus moet moderner worden en meer uitnodigen om gezellig te komen bezoeken. Meer verschillende voorzieningen, zoals horeca en ontmoetingsruimten, moeten daaraan bij gaan dragen. In deze nieuwe vorm wordt De Bus straks een nog belangrijker onderdeel van Helmond-Noord. Een onderdeel waarin jong en oud veel handige diensten vinden en gezellig samen kunnen komen. Wie doen er mee? Bewoners - Woningcorporaties - Gemeente - Welzijn - Politie - Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond 12 13

8 Sleutelproject 7 Meer kansen voor starters en jonge ouders Sleutelproject 5 Eén zone voor alle diensten Dit project hangt nauw samen met het vorige sleutelproject. Het wijkdeel bij winkelcentrum De Bus wordt namelijk een zogenaamde woonservicezone. Dat betekent dat hier zoveel mogelijk voorzieningen en diensten komen voor (oudere) bewoners die wel wat zorg en hulp kunnen gebruiken. Diensten aan huis We brengen deze diensten ook bij oudere bewoners aan huis, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Later gaan we kijken hoe we de leefomgeving en opgeknapte of nieuwe huizen in de woonservicezone geschikt kunnen maken voor oudere bewoners. Op deze manier kunnen deze bewoners ook als ze meer zorg nodig hebben, toch in Helmond-Noord blijven wonen. Starters zijn mensen tot 30 jaar die voor het eerst zelfstandig gaan wonen. Het woningaanbod voor deze groep én voor startende gezinnen gaan we in Helmond- Noord vergroten. Dat doen we op drie manieren. Door het realiseren van woningen met een lage prijs, via woonruimteverdeling en ten slotte via het aanbieden van aantrekkelijke huur-koopconstructies en startersleningen. Wie doen er mee? Bewoners - Corporaties - Gemeente Aantrekkelijk huren of kopen Op deze manier maken we onze wijk een aantrekkelijke woonplek voor starters en startende gezinnen. Starters kunnen tegen een mooie prijs huren en de startende gezinnen kunnen gebruik maken van de verschillende constructies om een eigen huis te kopen. Met meer jongere bewoners wordt onze wijk nog levendiger en beperken we ook nog eens de vergrijzing van Helmond-Noord. Sleutelproject 8 De buurt krijgt een opknapbeurt Wie doen er mee? Bewoners - Welzijn - Zorgaanbieders - Gemeente - Corporaties - Winkeliers 14 Sleutelproject 6 We gaan voor groen en veilig Bewoners van Helmond-Noord zijn tevreden met het vele groen in de wijk. Dat willen we natuurlijk zo houden. Tegelijkertijd willen we ook onveilige plekken in onze wijk verbeteren. Ook plekken die bewoners onveilig vinden en gevaarlijke verkeerspunten gaan we daarom samen aanpakken. Samen met politie, gemeente, scholen, woningcorporaties en bewoners. Door dingen te doen, maar ook door elkaar te informeren. We steken de handen uit de mouwen Bewoners spelen ook hier een belangrijke rol. Door bijvoorbeeld samen te werken in tuinprojecten of deel te nemen aan buurtpreventie. Het is dan ook logisch dat bewoners vanaf het begin nauw bij het project zijn betrokken. Want alleen samen kunnen we Helmond-Noord groener en veiliger maken. Wie doen er mee? Bewoners - Politie - Welzijn - Gemeente - Corporaties - Scholen Een aantal woningen in onze wijk is over enkele jaren toe aan een opknapbeurt. Mooier en zuiniger De huurwoningen die onderhoud kunnen gebruiken, worden verbeterd op verschillende punten: het uiterlijk en de energieprestatie. Zodat het hier straks prettiger wonen is, mooier en zuiniger. Tegelijk gaan we kijken of deze woningen geschikt kunnen worden gemaakt voor oudere bewoners. Wie doen er mee? Bewoners - Corporaties - Gemeente In huur- én in koopwoningen We willen ook achterstallig onderhoud aan de koopwoningen in de wijk aanpakken. Samen met de huiseigenaren natuurlijk. Door ze bijvoorbeeld goed te informeren over het terugverdienen van het geld dat ze in het opknappen steken. Maar ook door ze mee te laten profiteren van de voordelen van de renovatie van de huurwoningen. Zo werken we ook op dit vlak samen. Kortom Samen hebben we heel veel goede plannen en ideeën ontwikkeld om ervoor te zorgen dat Helmond-Noord die fijne wijk is en blijft. Nu en in U helpt toch ook mee om dit mooie toekomstbeeld waar te maken? 15

9 Meer informatie of vragen? Stuur ons een via

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

De Afrikaanderwijk in 2020 Een wijk om trots op te zijn

De Afrikaanderwijk in 2020 Een wijk om trots op te zijn De Afrikaanderwijk in 2020 Een wijk om trots op te zijn Praat mee over de toekomst van uw Afrikaanderwijk! Vestia en de deelgemeente Feijenoord hebben - met de hulp van Bewonersorganisatie Afrikaanderwijk

Nadere informatie

Wijkvisie. De Volgerlanden December 2011. De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk!

Wijkvisie. De Volgerlanden December 2011. De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk! Wijkvisie De Volgerlanden December 2011 De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk! Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. Wij zorgen voor goed onderhouden

Nadere informatie

HELMOND- NOORD > WIJKVISIE

HELMOND- NOORD > WIJKVISIE HELMOND- NOORD > WIJKVISIE 1 Inhoud 1. Wijkvisie Helmond-Noord 3 2. Opzet visie 3 3. Helmond-Noord anno 2011 3 3.1 Algemeen 3 3.2 Sociale en maatschappelijke kwaliteit 3 4. Marktkwaliteit op hoofdlijnen

Nadere informatie

Wijkvisie. Walburg Zwijndrecht December Inleiding. Missie Trivire. Wijkvisie: waarom en wat? Proces wijkvisie

Wijkvisie. Walburg Zwijndrecht December Inleiding. Missie Trivire. Wijkvisie: waarom en wat? Proces wijkvisie Wijkvisie Walburg Zwijndrecht December 2012 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. Wij zorgen voor goed onderhouden woningen in

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd Januari 2014 Samenvatting SeysterPanel 2013 In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen,

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Passie voor Barneveld

Passie voor Barneveld Passie voor Barneveld Beleidsplan 2014 2017 Loopt u warm voor Barneveld? Wij ook. Hier liggen onze wortels en onze toekomst. Als het gaat om wonen en leefbaarheid, zetten we ons maatschappelijk vermogen

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Welkom thuis bij Haag Wonen

Welkom thuis bij Haag Wonen Welkom thuis bij Haag Wonen 1 Thuis bij Haag Wonen U verdient een plek waar u zich ècht thuis voelt. Een goede woning in een prettige buurt. Haag Wonen verhuurt woningen in heel Den Haag. Aan allerlei

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Leeftijdsopbouw respondenten 2 3. Hoe worden zaken in de wijk gewaardeerd 3 3.1. Conclusies 4 4. Welke onderwerpen verdienen meer aandacht

Nadere informatie

Wij staan klaar voor iedereen

Wij staan klaar voor iedereen Wij staan klaar voor iedereen Openbaar Belang is er voor alle mensen die een geschikte huurwoning nodig hebben. Onze medewerkers helpen mensen graag. In elke individuele situatie is er serieuze aandacht

Nadere informatie

De wijk met eigen karakter. Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025

De wijk met eigen karakter.  Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025 Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel ons

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

PALENSTEIN WIJKVISIE PALENSTEIN. Dit zie je terug in de wijkvisie! jouwplekinzoetermeer.

PALENSTEIN WIJKVISIE PALENSTEIN. Dit zie je terug in de wijkvisie! jouwplekinzoetermeer. WIJKVISIE In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in sociale wijkprojecten, de renovatie van de Vestia flats en de openbare ruimte eromheen. Castellum Palensteyn is gebouwd, en de nieuwe Schoutenhoek

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Herstructurering van de Schepenbuurt en omgeving Maarten Seerden Inleiding Schepenbuurt en omgeving Bouwperiode: jaren 40-50 van de 20e eeuw Wijk is verouderd behoefte

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Wat is er aan de Hand op zuid?

Wat is er aan de Hand op zuid? 1 Wat is er aan de Hand op zuid? 2 VOORUIT Op Zuid wonen tweehonderdduizend mensen: 166 verschillende nationaliteiten. Al die mensen hebben stuk voor stuk de wil en de potentie om iets van hun leven te

Nadere informatie

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap Q en A Ouderen Solidariteit & gemeenschap 1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren? De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving waarin we de zorg

Nadere informatie

Prettig wonen in Zwolle

Prettig wonen in Zwolle Samen Prettig Wonen Onze visie op wonen Beter een goede buur dan een verre vriend. Dit oud-hollandse gezegde is een mooie vertaling van waar het bij Openbaar Belang om gaat. Wij zien graag dat elke klant

Nadere informatie

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam Wijkvisie Dubbeldam Dordrecht december 2014 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. We zorgen voor goed onderhouden woningen in schone,

Nadere informatie

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK 1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK Kinderen krijgen in de opvang volop kansen om zich te ontwikkelen. Ouders kunnen intussen werk zoeken of gaan werken,

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek Ondernemingsplan Mitros 2014-2017

Uitkomsten onderzoek Ondernemingsplan Mitros 2014-2017 Uitkomsten onderzoek Ondernemingsplan Mitros 2014-2017 Mitros is bezig met het maken van plannen voor de periode 2014-2017. Wat Mitros in die periode gaat doen, wordt aangegeven in een zogenaamd ondernemingsplan.

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden. juni 2016

Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden. juni 2016 Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden juni 2016 In de toekomst kijken Wat is het doel? Zorgen dat wijk prettig blijft om in te leven Waarom toekomstplan? Veel veranderingen, o.a. Minder

Nadere informatie

Wonen boven winkels 120% 100% 80% 60% Verdiepingen. Leeg 40% 20% Verdiepingen. boven winkels

Wonen boven winkels 120% 100% 80% 60% Verdiepingen. Leeg 40% 20% Verdiepingen. boven winkels 120% 100% 80% 60% 40% Verdiepingen Leeg 20% 0% Verdiepingen boven winkels Beleid(oud) Beleid (nieuw) Vraag Toelichting op de presentatie Presentatie Wonen boven winkels 1. Introductie. Ik ben...harry...beleidsmedewerker

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Drimmelen

Woonvisie gemeente Drimmelen Woonvisie gemeente Drimmelen Deel 2 informatieverstrekking 15 sept. 2011 Opzet bijeenkomst Korte beschrijving vorige informatieronde Nieuwe informatie over gedane onderzoeken: Onderzoek senioren Onderzoek

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025 Lekker Wonen in Losser Losser op weg naar 2025 Als ik eens te laat ben, stuur ik de buurvrouw een berichtje en neemt zij mijn kinderen mee uit school. Dat is hier heel normaal. Losser: ingetogen dorp in

Nadere informatie

Wijkvisie Poppenhare. IkJijWij Poppenhare: samen en zelf het verschil maken DEFINITIEF SEPTEMBER van 9

Wijkvisie Poppenhare. IkJijWij Poppenhare: samen en zelf het verschil maken DEFINITIEF SEPTEMBER van 9 Wijkvisie Poppenhare IkJijWij Poppenhare: samen en zelf het verschil maken DEFINITIEF SEPTEMBER 13 van 9 Inhoud Inleiding... 2 1.1. Profiel van de wijk in 13... 3 1.2 Cijfers van de wijk in 13 (CBS)...

Nadere informatie

ondernemingsplan in het kort.

ondernemingsplan in het kort. leefbaarheid ondernemingsplan in het kort. samenwerking 2012 2016 betaalbaarheid zorg intro intro staat in verbinding met mensen in haar omgeving. De wereld om ons heen verandert snel. gaat in die verandering

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Nog steeds in. Helmond 77%

Nog steeds in. Helmond 77% De trends volgens de Helmonders Bijlage 4 Resultaten enquête Stadspanel Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Augustus 2011 Inleiding Helmond heeft een start gemaakt met het project dat uiteindelijk

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Buurtpreventie. Buurtpreventie is actief werken aan veiligheid in uw eigen buurt

Buurtpreventie. Buurtpreventie is actief werken aan veiligheid in uw eigen buurt Buurtpreventie Buurtpreventie is actief werken aan veiligheid in uw eigen buurt Beste buurtbewoners, Veiligheid is belangrijk voor ons allemaal. In de buurt, op straat, overdag en s avonds. U wilt daar

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Algemeen Dalfsen heeft bij uitstek een eigen identiteit op het gebied van wonen. In de woonvisie leest u meer over de bebouwingsplannen voor de

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

Willen is wet. Wat er ook verandert, het karakter blijft.

Willen is wet. Wat er ook verandert, het karakter blijft. Zuid wil vooruit Willen is wet Willen is wet in Rotterdam. Generaties nieuwkomers hebben een wereldstad in elkaar geheid die niet stuk te krijgen is. Kranige mannen en vrouwen van heinde en verre staken

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Hoe willen senioren wonen? Helouise Engeldal 13 november 2013

Hoe willen senioren wonen? Helouise Engeldal 13 november 2013 Hoe willen senioren wonen? Helouise Engeldal 13 november 2013 Een vitale woningcorporatie voor kwetsbare ouderen Ruim 27.000 woningen in 174 gemeenten Ruim 16.000 intramurale eenheden Partnerships met

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

werkgroep denktank Zuid Denktank wijk Zuid

werkgroep denktank Zuid Denktank wijk Zuid werkgroep denktank Zuid Leden denktank Zuid: Mevr. Leni de Heer, dhr. Herman van Doorn, dhr. Henk Saman, dhr. Marc Boonman, dhr. Ron Geiger en dhr. Gilles Dellebeke. Missie: Hoe ziet de wijk eruit in 2025-2030?

Nadere informatie

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Locatie: De Spie, gemeentekantoor Vught Tijd: 19.30 uur-22.00 uur 1. Inleiding Op maandagavond 12 oktober jl. vond de inwonersbijeenkomst plaats over

Nadere informatie

Wat is er aan de Hand op zuid?

Wat is er aan de Hand op zuid? 1 Wat is er aan de Hand op zuid? 2 VOORUIT Op Zuid wonen tweehonderdduizend mensen: 166 verschillende nationaliteiten. Al die mensen hebben stuk voor stuk de wil en de potentie om iets van hun leven te

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Voorwoord Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Huren 55+ 55+ wonen? Er is veel mogelijk! Samen vinden wij de woning die bij u past.

Huren 55+ 55+ wonen? Er is veel mogelijk! Samen vinden wij de woning die bij u past. Huren 55+ 55+ wonen? Er is veel mogelijk! Samen vinden wij de woning die bij u past. 55+ Wonen Zuid begrijpt wat goed wonen inhoudt. Een huis waarin je je thuis voelt, dat op de eerste plaats. In een leefbare

Nadere informatie

Hart voor wonen. Wie we zijn Wat we doen

Hart voor wonen. Wie we zijn Wat we doen Hart voor wonen Wie we zijn Wat we doen Inhoud Wie we zijn 4 Agendastellend, ondernemend en solidair 6 Hart voor de klant 10 Hart voor de wijk 16 Hart voor het pand 20 Bijlage 22 Hart voor wonen de Alliantie

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Uitgevoerd door Onderzoeksnetwerk Sociaal Domein Utrecht Initiatieven

Nadere informatie

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing.

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Sociaal Plan Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

begint bij Broeckx makelaars Nieuwveld 152 Helmond Vraagprijs ,- k.k

begint bij Broeckx makelaars Nieuwveld 152 Helmond Vraagprijs ,- k.k begint bij Broeckx makelaars Nieuwveld 152 Helmond Vraagprijs 145.000,- k.k. 0492 549 055 - helmond@woonplezier.nl Algemeen Ben je op zoek naar een instapklaar én betaalbaar appartement met leuke buitenruimte?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6 Strategisch kader 2013-2017 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Missie en kernwaarden...3 3. Ambitie en speerpunten...5 4. Doorvertaling organisatie...6 1 1. Inleiding Ons vorige ondernemingsplan Wonen

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Gemeenschapsopbouw met ouderen

Gemeenschapsopbouw met ouderen Gemeenschapsopbouw met ouderen Een kwestie van professionaliteit De wens om sociale contacten aan te gaan, is voor ouderen vaak de reden om in een wooncomplex voor ouderen te gaan wonen. Eenmaal in dat

Nadere informatie

De Bouwen werkt aan een mooie toekomst

De Bouwen werkt aan een mooie toekomst De Bouwen werkt aan een mooie toekomst Sociaal programma de Bouwen Het was een mooie wijk, het is een mooie wijk en blijft een mooie wijk Sociaal Programma De Bouwen is een prettige woonwijk! Daar is bijna

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

Vitaliteitsanalyse Sterrenburg Hoe vitaal is Sterrenburg: geen wolkje aan de lucht?

Vitaliteitsanalyse Sterrenburg Hoe vitaal is Sterrenburg: geen wolkje aan de lucht? Vitaliteitsanalyse Sterrenburg Hoe vitaal is Sterrenburg: geen wolkje aan de lucht? Vitaliteitsanalyse Sterrenburg Pagina 1 van 21 versie 9 april 2014 - definitief Samenvatting De gemeente Dordrecht wil

Nadere informatie

Wijkvisie. Reeland December Inleiding. Missie Trivire. Wijkvisie: waarom en wat? Proces wijkvisie

Wijkvisie. Reeland December Inleiding. Missie Trivire. Wijkvisie: waarom en wat? Proces wijkvisie Wijkvisie Reeland December 2012 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. Wij zorgen voor goed onderhouden woningen in schone, veilige

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Themapublicatie mede op basis van het WoON 2015 WoON-congres 7 april 2016 Johan van Iersel RIGO Research en Advies Aanleiding en context Een nieuw WoON-bestand

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats Buurtonderzoekers: Andrea Poppe, Feiko Noorderhaven, Helga Boterman, Patrick van Etten Schrijver verslag: Patrick van Etten Op 08.02.2014 hebben vier leden

Nadere informatie

Uitkomsten burgerpanel

Uitkomsten burgerpanel Uitkomsten burgerpanel Gemeente Oss, Team Onderzoek en Statistiek Juni 2013 1. Inleiding Waarom is het burgerpanel gevraagd? De gemeente is op dit moment bezig met een verkenning naar hoe woongebieden

Nadere informatie

Menslievende zorg, vanuit de overtuiging dat elk mens zich ontplooien kan.

Menslievende zorg, vanuit de overtuiging dat elk mens zich ontplooien kan. Menslievende zorg, vanuit de overtuiging dat elk mens zich ontplooien kan. de cliënt staat centraal heeft zorgcentra voor mensen met een verstandelijke beperking in westelijk Noord- Brabant, waaronder

Nadere informatie

Ruimte voor iedereen

Ruimte voor iedereen Maarswold Ruimte voor iedereen Wijkvisie voor Maarswold in 2025 September 2013 Wijkvisies A-Z Het doel van de wijkvisie Maarswold is om te komen tot een gezamenlijk beeld van de wijk over tien jaar. Het

Nadere informatie

Voor elk wat Weesps. Wonen in Papeveld. Dat is straks lekker thuiskomen. www.woneninpapeveld.nl

Voor elk wat Weesps. Wonen in Papeveld. Dat is straks lekker thuiskomen. www.woneninpapeveld.nl Voor elk wat Weesps Wonen in Papeveld. Dat is straks lekker thuiskomen www.woneninpapeveld.nl 2 3 Wonen in Papeveld. Dat is straks lekker thuiskomen. Ze liggen vandaag de dag misschien niet altijd voor

Nadere informatie

Wonen met zorg. Gemeente Gennep. Voelt beter

Wonen met zorg. Gemeente Gennep. Voelt beter Wonen met zorg Gemeente Gennep Voelt beter Wonen met zorg Zorgcentrum Norbertushof in Gennep besteedt veel aandacht aan een aangename, huiselijke woonomgeving voor haar bewoners. Welzijn, persoonlijke

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Krayenhofflaan (complex 1062) en de Gildekamp (complex 1176) Nijmegen, 27

Nadere informatie

www.houten2025.nl Verkenningsworkshop VMBO TL (Theoretische Leergang) 3 Het Houtens 21 november 2013 Praat verder mee op @houten2025

www.houten2025.nl Verkenningsworkshop VMBO TL (Theoretische Leergang) 3 Het Houtens 21 november 2013 Praat verder mee op @houten2025 Verkenningsworkshop VMBO TL (Theoretische Leergang) 3 Het Houtens 21 november 2013 Praat verder mee op www.houten2025.nl @houten2025 www.facebook.com/houten2025 Houten2025 op LinkedIn 1 De toekomst van

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en organiseert activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Start brede school Steenvoorde Met deze nieuwsbrief informeren wij jou als medewerker van de toekomstige brede school Steenvoorde over de voortgang van onze brede school.

Nadere informatie

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar!

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar! Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 12 september Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks

Nadere informatie

Marktonderzoek wonen en zorg Lorentz genootschap. Chris Theuws Directeur-bestuurder Bergopwaarts

Marktonderzoek wonen en zorg Lorentz genootschap. Chris Theuws Directeur-bestuurder Bergopwaarts Marktonderzoek wonen en zorg Lorentz genootschap Chris Theuws Directeur-bestuurder Bergopwaarts Lorentz genootschap 2013 Zorginstelling woningcorporatie Veranderingen in de zorg Proactief Lorentz zaal

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68)

Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68) Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68) Als gemeente hebben we nauwelijks eigen grondposities, zijn dus

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

begint bij Broeckx makelaars Roerdompstraat 3 Helmond Vraagprijs ,- k.k

begint bij Broeckx makelaars Roerdompstraat 3 Helmond Vraagprijs ,- k.k begint bij Broeckx makelaars Roerdompstraat 3 Helmond Vraagprijs 225.000,- k.k. 0492 549 055 - helmond@woonplezier.nl Algemeen Deze ruime twee-onder-een kapwoning is gelegen aan een autovrij plantsoen

Nadere informatie

Wijkvisie. Sterrenburg Dordrecht December Inleiding. Missie Trivire. Wijkvisie: waarom en wat? Proces wijkvisie

Wijkvisie. Sterrenburg Dordrecht December Inleiding. Missie Trivire. Wijkvisie: waarom en wat? Proces wijkvisie Wijkvisie Sterrenburg Dordrecht December 2012 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. Wij zorgen voor goed onderhouden woningen in

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9 Rapportage TIP MooiLaarbeek 20 Wonen 9 juni 2016 Inhoudsopgave Wonen 2 Respondenten 9 Wonen 3 1 1 1. Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? 31% 9% (n=351) uitstekend voldoende onvoldoende

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie