vacon 100 frequentieregelaars applicatie handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vacon 100 frequentieregelaars applicatie handleiding"

Transcriptie

1 vacon 100 frequentieregelaars applicatie hanleiing

2

3 VOORWOORD VACON 3 VOORWOORD Document-ID: DPD01034F Datum: Softwareversie: FW0072V012 INFORMATIE OVER DEZE HANDLEIDING Het auteursrecht op eze hanleiing berust bij Vacon Plc. Alle rechten voorbehouen. In eze hanleiing leest u over e functies van e Vacon AC-frequentieregelaar en hoe u eze kunt gebruiken. De structuur van e hanleiing komt overeen met e menustructuur van e frequentieregelaar (hoofstuk 1 en 4 8). Hoofstuk 1 Snelstartgis Aan e slag met het beieningspaneel Hoofstuk 2 Wizars Toepassingsconfiguraties selecteren Snel toepassingen instellen De verschillene applicaties met voorbeelen Hoofstuk 3 Gebruikersinterfaces De typen isplays en het gebruik van het beieningspaneel De pc-tool Vacon Live De functies van e velbus Hoofstuk 4 Menu Monitoring Gegevens over e controlewaaren Hoofstuk 5 Menu Parameters Een overzicht van alle parameters van e frequentieregelaar Hoofstuk 6 Menu Diagnose Hoofstuk 7 Menu I/O en harware Hoofstuk 8 Menu's Gebruikersinstellingen, Favorieten en Gebruikersniveau Hoofstuk 9 Parameterbeschrijvingen 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

4 VACON 4 VOORWOORD Parameters gebruiken Digitale en analoge ingangen programmeren Applicatiespecifieke functies Hoofstuk 10 Fouttracering Fouten en bijbehorene oorzaken Fouten resetten Hoofstuk 11 Bijlage Informatie over e verschillene stanaarwaaren van e applicaties Deze hanleiing bevat een groot aantal tabellen met parameters. Hieroner wort uitgeleg hoe u eze tabellen moet interpreteren. A B C D E F G H Inex Parameter Min Max Unit Default ID Description I A. De locatie van e parameter in het menu. Dit is ook het parameternummer. B. De naam van e parameter. C. De minimumwaare van e parameter. D. De maximumwaare van e parameter. E. De eenhei van e parameterwaare. De eenhei wort getoon als eze beschikbaar is. F. De fabrieksinstelling. G. Het ID-nummer van e parameter. H. Een korte beschrijving van e waaren van e parameter en/of e functie. I. Wanneer it symbool wort getoon, vint u meer informatie over eze parameter in hoofstuk 5 Menu Parameters. TEL (0) FAX +358 (0)

5 VOORWOORD VACON 5 FUNCTIES VAN DE VACON AC-FREQUENTIEREGELAAR Wizars voor opstarten, PID-besturing, multipompmous en fire mous, voor eenvouige inberijfstelling. FUNCT-knop voor het eenvouig schakelen tussen lokale en externe beiening. De externe beieningsplaats kan een I/O- of velbusverbining zijn. U kunt e externe beieningsplaats selecteren met een parameter. 8 vaste frequenties. Motorpotentiometerfuncties. Joystickbeiening. Functie voor kruipsnelhei. 2 programmeerbare rampingtijen, 2 bewakingen en 3 bereiken voor verboen frequenties. Gewongen stop. Een beieningspagina voor snelle beiening en bewaking van e belangrijkste waaren. Velbusatamap. Automatische reset. Verschillene voorverwarmingsmoi om conensatie te voorkomen. Maximale uitgangsfrequentie van 320 Hz. Interne klok (RTC) en timerfuncties (optionele klokbatterij vereist). U kunt rie tijkanalen programmeren voor verschillene functies van e frequentieregelaar. Onersteuning voor externe PID-regelaar. Hiermee kunt u bijvoorbeel een klep beienen met e I/O van e AC-frequentieregelaar. Een slaapmous ie e frequentieregelaar automatisch in- en uitschakelt om energie te besparen. PID-regelaar met twee zones en twee verschillene terugkoppelsignalen: minimum- en maximumbesturing. Twee referentiebronnen voor e PID-regelaar. U kunt e gewenste bron selecteren met een igitale ingang. Een functie voor PID-referentieversterking. Vooruitsturing voor een betere respons bij procesveraneringen. Bewaking van proceswaaren. Multipompbesturing. Onerhousteller. Pompbesturingsfuncties: besturing preparatiepomp, besturing jockeypomp, autoreinigen turbine, bewaking pompingangsruk en vorstbescherming. 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

6 VACON 6 TEL (0) FAX +358 (0)

7 INHOUDSOPGAVE VACON 7 INHOUDSOPGAVE Voorwoor Informatie over eze hanleiing 3 Functies van e Vacon AC-frequentieregelaar 5 1 Snelstartgis Beieningspaneel De isplays De eerste keer starten van e applicaties Applicatie Stanaar Applicatie Lokaal/Afstan Applicatie Multi-stap toerental Applicatie PID-besturing Applicatie Multifunctioneel Applicatie Motorpotentiometer 56 2 Wizars De wizar voor e applicatie Stanaar De wizar voor e applicatie Lokaal/Afstan De wizar voor e applicatie Multi-stap toerental De wizar voor e applicatie PID-besturing De wizar voor e applicatie Multifunctioneel De wizar voor e applicatie Motorpotentiometer De wizar voor e applicatie Multi-pomp Fire mous wizar 74 3 Gebruikersinterfaces Navigatie met het beieningspaneel Het grafische isplay Waaren bewerken Fouten resetten De FUNCT-knop Parameters kopiëren Parameters vergelijken Helpteksten Het menu Favorieten gebruiken Het tekstisplay Waaren bewerken Fouten resetten De FUNCT-knop Menustructuur Quick setup Monitor Vacon Live HOUR SUPPORT +358 (0)

8 VACON 8 INHOUDSOPGAVE 4 Menu Monitoring Menugroep Monitor Multimonitor Trencurve Basis I/O Temperatuuringangen Extra's/geavanceer Bewaking van timerfuncties Bewaking van e PID-regelaar Bewaking externe PID-regelaar Bewaking multi-pomp Onerhoustellers Bewaking van velbusgegevens Menu Parameters Groep 3.1: Motorinstellingen Groep 3.2: Start/Stop-instellingen Groep 3.3: Referenties Groep 3.4: Instellingen voor Ramping en Remmen Groep 3.5: I/O-configuratie Groep 3.6: Velbusatamap Groep 3.7: Verboen frequenties Groep 3.8: Bewakingen Groep 3.9: Beveiligingen Groep 3.10: Automatische reset Groep 3.11: Instellingen voor applicaties Groep 3.12: Timerfuncties Groep 3.13: PID-regelaar Groep 3.14: Externe PID-regelaar Groep 3.15: Multi-pomp Groep 3.16: Onerhoustellers Groep 3.17: Fire mous Groep 3.18: Parametergroep Motorvoorverwarming Groep 3.20: Mechanische rem Groep 3.21: Pompbesturing Menu Diagnose Actieve fouten Reset Fouten Foutenhistorie Totaal tellers Trip tellers Software info Menu I/O en harware Basis I/O Optiekaartsleuven Real-time klok 221 TEL (0) FAX +358 (0)

9 INHOUDSOPGAVE VACON Instellingen powerunit Beieningspaneel Velbus De menu's Gebruikersinstellingen, Favorieten en Gebruikersniveaus Gebruikersinstellingen Parameter back-up Favorieten Items toevoegen aan Favorieten Items verwijeren uit Favorieten Gebruikersniveaus De toegangscoe voor gebruikersniveaus wijzigen Parameterbeschrijvingen Motorinstellingen Functie I/f-start Functie Koppelstabilisatie Start/Stop-instellingen Referenties Frequentiereferentie Koppelreferentie Vaste frequenties Parametergroep Motorpotentiometer Parametergroep Joystick Parametergroep Kruipsnelhei Instellingen voor Ramping en Remmen I/O-configuratie Programmering van igitale en analoge ingangen Stanaarfunctie van programmeerbare ingangen Digitale ingangen Analoge ingangen Digitale uitgangen Analoge uitgangen Verboen frequenties Bewakingen Thermische motorbeveiligingen Beveiliging motorblokkering Onerbelastingsbeveiliging Automatische reset Timerfuncties PID-regelaar Vooruitsturing Slaapfunctie Terugkoppelbewaking Drukverlies compensatie Rustig Vullen Ingangsruk bewaking Vorstbescherming HOUR SUPPORT +358 (0)

10 VACON 10 INHOUDSOPGAVE 9.13 De functie Multi-pomp Onerhoustellers Fire mous De functie Motorvoorverwarming Mechanische rem Pompbesturing Autoreinigen Jockeypomp Preparatiepomp Totaaltellers en triptellers Teller berijfsuren Tripteller berijfsuren Teller raaitij Teller netvoeing-aanwezig tij Energieteller Energie tripteller Fouttracering Er wort een fout getoon Resetten met e resetknop Resetten met een parameter in het grafische isplay Resetten met een parameter in het tekstisplay Foutenhistorie De foutenhistorie bekijken in het grafische isplay De Foutenhistorie bekijken in het tekstisplay Foutcoes Bijlage De stanaarwaaren van parameters in e verschillene applicaties 353 TEL (0) FAX +358 (0)

11 SNELSTARTGIDS VACON 11 1 SNELSTARTGIDS 1.1 BEDIENINGSPANEEL Het beieningspaneel vormt e interface tussen e AC-frequentieregelaar en e gebruiker. Met het beieningspaneel kunt u het toerental van een motor regelen en e status van e AC-frequentieregelaar bewaken. Bovenien kunt u hiermee e parameters van e ACfrequentieregelaar instellen. A B C I H D G F E Afb. 1: De knoppen op het beieningspaneel A. De BACK/RESET-knop. Hiermee kunt u teruggaan in het menu, e bewerkingsmous afsluiten en fouten resetten. B. De pijlknop OMHOOG. Hiermee kunt u omhoog blaeren in een menu en waaren verhogen. C. De FUNCT-knop. Hiermee kunt u e raairichting van e motor wijzigen, e beieningspagina openen en e beieningsplaats kiezen. Voor meer informatie, zie Tabel 38 Parametergroep Frequentiereferentie. D. De pijlknop RECHTS. E. De START-knop. F. De pijlknop OMLAAG. Hiermee kunt u omlaag blaeren in een menu en waaren verlagen. G. De STOP-knop. H. De pijlknop LINKS. Hiermee kunt u e cursor naar links verplaatsen. I. De OK-knop. Hiermee kunt u een niveau of item openen of een selectie bevestigen. 1.2 DE DISPLAYS Er zijn twee typen isplays: het grafische isplay en het tekstisplay. Het beieningspaneel heeft altij ezelfe toetsen en knoppen. Het isplay toont e volgene gegevens: De status van e motor en e frequentieregelaar. Fouten in e motor en in e frequentieregelaar. Uw locatie in e menustructuur. 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

12 VACON 12 SNELSTARTGIDS A B C D E STOP READY I/O Main Menu ID: Quick Setup ( 17 ) Monitor ( 5 ) Parameters ( 12 ) M1 F G H Afb. 2: Het grafische isplay A. Het eerste statusvel: STOP/RUN B. De raairichting van e motor C. Het tweee statusvel: GEREED/NIET GEREED/FOUT D. Het alarmvel: ALARM/- E. Het beieningsplaatsvel: PC/IO/ BEDIENINGSPANEEL/VELDBUS A F. Het locatievel: het ID-nummer van e parameter en e huiige locatie in het menu G. De geselecteere groep of parameter H. Het aantal items in e esbetreffene groep B C D F Afb. 3: Het tekstisplay. Als e tekst te lang is om in één keer te woren weergegeven, schuift eze automatisch over het isplay. A. De statusinicatoren B. De alarm- en foutinicatoren C. De naam van e huiige groep of het huiige item 1.3 DE EERSTE KEER STARTEN E D. De huiige locatie in het menu E. De inicatoren voor e beieningsplaats F. De inicatoren voor e raairichting De opstartwizar begeleit u bij het instellen van e vereiste gegevens voor een juiste besturing van uw proces. 1 TEL (0) FAX +358 (0)

13 SNELSTARTGIDS VACON Taalkeuze (P6.1) Zomertij* (P5.5.5) De opties zijn verschillen voor alle verschillene taalpakketten. Ruslan US EU UIT 3 Tij* (P5.5.2) uu:mm:ss 4 Jaar* (P5.5.4) jjjj 5 Datum* (P5.5.3).mm. * Deze vragen woren alleen weergegeven als er een klokbatterij is geplaatst. 6 Opstartwizar uitvoeren? Ja Nee Als u e parameterwaaren hanmatig wilt instellen, selecteert u Nee en rukt u vervolgens op OK. 7 Selecteer een applicatie (P1.2 Applicatie, ID212). Stanaar Lokaal/Afstan Multi-stap toerental PID-besturing Multifunctioneel Motorpotentiometer Stel een waare in voor P Motortype (zoat eze overeenkomt met e motortypeplaat). Stel een waare in voor P Nominale motorspanning (zoat eze overeenkomt met e motortypeplaat). Stel een waare in voor P Nominale motorfrequentie (zoat eze overeenkomt met e motortypeplaat). Stel een waare in voor P Nominaal motortoerental (zoat eze overeenkomt met e motortypeplaat). Stel een waare in P voor Nominale motorstroom. PM-motor Inuctiemotor Bereik: varieert Bereik: 8,00 320,00 Hz Bereik: Bereik: varieert 13 Stel een waare in voor P Motor Cos Phi. Bereik: HOUR SUPPORT +358 (0)

14 VACON 14 SNELSTARTGIDS Als u Motortype instelt op Inuctiemotor, wort e volgene vraag weergegeven. Als u PMmotor selecteert, wort e waare van parameter P Motor Cos Phi ingestel op 1,00 en gaat e wizar irect oor naar vraag Stel een waare in voor P Minimumfrequentiereferentie. Stel een waare in voor P Maximumfrequentiereferentie. Bereik: 0,00 P Hz Bereik: P ,00 Hz 16 Stel een waare in voor P Acceleratietij 1. Bereik: 0,1 300,0 s 17 Stel een waare in voor P Deceleratietij 1. Bereik: 0,1 300,0 s 18 Applicatiewizar uitvoeren? Ja Nee Als u oor wilt gaan met e applicatiewizar, selecteert u Ja en rukt u vervolgens op OK. Zie e beschrijving van e verschillene applicatiewizars in hoofstuk 2 Wizars Wanneer eze parameters zijn ingestel, is e opstartwizar voltooi. Als u e opstartwizar opnieuw wilt uitvoeren, kan at op twee manieren. Ga naar e parameter P6.5.1 Fabrieksinstellingen herstellen of e parameter B1.1.2 Opstartwizar. Selecteer vervolgens Activeren. 1.4 BESCHRIJVING VAN DE APPLICATIES Met e parameter P1.2 (Applicatie) kunt u e applicatie voor e frequentieregelaar selecteren. Zora u e parameter P1.2 wijzigt, woren er stanaarwaaren ingestel voor een specifieke groep parameters APPLICATIE STANDAARD De applicatie Stanaar kunt u gebruiken voor processen op basis van toerentalregeling waarbij geen speciale functies noig zijn, zoals pompen, ventilatoren of transportbanen. U kunt e frequentieregelaar beienen vanaf het beieningspaneel of via e velbus of I/Oklemmen. Wanneer u e frequentieregelaar bestuurt via e I/O-klemmen, wort het frequentiereferentiesignaal verbonen met AI1 (0 10 V) of AI2 (4 20 ma). De verbining is afhankelijk van het type signaal. Er zijn ook rie vaste frequentiereferenties beschikbaar. U kunt e vaste frequentiereferenties activeren met DI4 en DI5. De start/stop-signalen van e frequentieregelaar zijn gekoppel aan DI1 (start vooruit) en DI2 (start achteruit). Alle uitgangen van e frequentieregelaar kunnen in alle applicaties vrij woren geconfigureer. Op e basis-i/o-kaart zijn één analoge uitgang (uitgangsfrequentie) en rie relaisuitgangen (run, fout, geree) beschikbaar. 1 TEL (0) FAX +358 (0)

15 SNELSTARTGIDS VACON 15 Stanaar-I/O-kaart Klem Signaal 1 +10Vref referentie-uitgang Referentiepotentiometer 1 10 k 2 3 AI1+ AI1- Analoge ingang 1 + Analoge ingang 1 - Frequentiereferentie (stanaar 0 10 V) 4 5 AI2+ AI2- Analoge ingang 2 + Analoge ingang 2 - Frequentiereferentie (stanaar 4 20 ma) 6 24Vout 24 V hulpspanning 7 GND I/O-aare 8 DI1 Digitale ingang 1 Start vooruit 9 DI2 Digitale ingang 2 Start achteruit 10 DI3 Digitale ingang 3 Externe fout CM 24 V out Gemeenschappelijk voor DI1 DI6 24 V hulpspanning *) GND DI4 DI5 I/O-aare Digitale ingang 4 Digitale ingang 5 DI4 DI5 Freq.ref. Open Open Analoge ingang 1 Gesloten Open Vaste frequentie 1 Open Gesloten Vaste frequentie 2 Gesloten Gesloten Vaste frequentie DI6 CM Digitale ingang 6 Gemeenschappelijk voor DI1 DI6 Fout reset *) ma AO1+ AO1- Analoge uitgang 1 + Analoge uitgang 1 - Uitgangsfrequentie (stanaar: 0 20 ma) Vin 24 V hulpingangsspanning A B RS485 RS485 seriële bus, negatief seriële bus, positief Mobus RTU, N2, BACnet RUN R O1/1 NC R O1/2 CM Relaisuitgang 1 RUN 23 R O1/3 NO FOUT R O2/1 NC R O2/2 CM Relaisuitgang 2 FOUT R O2/3 NO R O3/2 CM R O3/3 NO Relaisuitgang 3 GEREED **) Afb. 4: De stanaaraansluitingen voor besturing met e applicatie Stanaar * = U kunt e igitale ingangen van e massa isoleren met een DIP-schakelaar. 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

16 VACON 16 SNELSTARTGIDS Digitale ingangen Zweven Verbonen met GND (stanaar!) Afb. 5: De DIP-schakelaar Tabel 2: M1.1 Wizars Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID Opstartwizar Multipomp Wizar Fire mous wizar = Niet geactiveer 1 = Activeren Selecteer Activeren om e opstartwizar te starten (zie Tabel 1 De opstartwizar). Selecteer Activeren om e wizar Multipomp te starten (zie hoofstuk 2.7 De wizar voor e applicatie Multi-pomp). Selecteer Activeren om e wizar Fire mous te starten (zie hoofstuk 2.8 Fire mous wizar). 1 TEL (0) FAX +358 (0)

17 SNELSTARTGIDS VACON 17 Tabel 3: M1 Quick setup Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID 1.2 Applicatie = Stanaar 1 = Lokaal/Afstan 2 = Multi-stap toerental 3 = PID-besturing 4 = Multifunctioneel 5 = Motorpotentiometer 1.3 Minimumfrequentiereferentie 0.00 P1.4 Hz De acceptabele minimumfrequentiereferentie. 1.4 Maximumfrequentiereferentie P Hz De acceptabele maximumfrequentiereferentie. 1.5 Acceleratietij s Deceleratietij s Stroomlimiet (motor) IH * 0,1 IS A varieert 107 De tij ie e uitgangsfrequentie noig heeft om van nul tot e ingestele maximumfrequentie op te lopen. De tij ie e uitgangsfrequentie noig heeft om van e ingestele maximumfrequentie terug te lopen naar nul. De maximale motorstroom van e AC-frequentieregelaar. 1.8 Motortype = Inuctiemotor 1 = Permanente-magneetmotor Neem e waare Un over van het motortypeplaatje. 1.9 Nominale motorspanning varieert varieert V varieert 110 AANWIJZING! Controleer of e motor is aangesloten in riehoeks- of sterconfiguratie. 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

18 VACON 18 SNELSTARTGIDS Tabel 3: M1 Quick setup Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID 1.10 Nominale motorfrequentie Hz 50 Hz 111 Neem e waare fn over van het motortypeplaatje Nominaal motortoerental Rpm varieert 112 Neem e waare nn over van het motortypeplaatje Nominale motorstroom IH * 0,1 IH * 2 A varieert 113 Neem e waare In over van het motortypeplaatje Motor Cos Phi varieert 120 Neem e waare over van het motortypeplatje Energie-optimalisatie Om energie te besparen en het motorgelui te verlagen, zoekt e frequentieregelaar e minimale motorstroom. Deze functie kunt u bijvoorbeel gebruiken bij ventilator- of pompregeling. 0 = Uitgeschakel 1 = Ingeschakel Tijens e ientificatierun woren e motorparameters gemeten of bereken ie noig zijn voor een correcte besturing van e motor en het toerental Ientificatie = Geen actie 1 = Bij stilstan 2 = Met raaiene motor Voorat u e ientificatierun kunt uitvoeren, moet u e motorparameters overnemen van e motortypeplaat Startfunctie = Ramping 1 = Vliegene start 1 TEL (0) FAX +358 (0)

19 SNELSTARTGIDS VACON 19 Tabel 3: M1 Quick setup Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID 1.17 Stopfunctie = Vrij uitlopen 1 = Ramping 1.18 Automatische reset = Uitgeschakel 1 = Ingeschakel 1.19 Respons bij externe fout = Geen actie 1 = Alarm 2 = Fout (stop volgens stopmous) 3 = Fout (stop oor uitlopen) 1.20 Respons bij Fout AI te laag = Geen actie 1 = Alarm 2 = Alarm + vaste foutfrequentie (P ) 3 = Alarm + laatste frequentie 4 = Fout (stop volgens stopmous) 5 = Fout (stop oor uitlopen) 1.21 Externe beieningsplaats Selectie van e externe beieningsplaats (start/stop). 0 = Besturing I/O 1 = Velbusbeiening 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

20 VACON 20 SNELSTARTGIDS Tabel 3: M1 Quick setup Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID De frequentiereferentiebron wanneer e beieningsplaats is ingestel op I/O A Referentieselectie I/O A = Vaste frequentie 0 1 = Beieningspaneelreferentie 2 = Velbus 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI1+AI2 6 = PID-referentie 7 = Motorpotentiometer 8 = Joystick referentie 9 = Kruipsnelhei referentie 10 = Blok 1 uit 11 = Blok 2 uit 12 = Blok 3 uit 13 = Blok 4 uit 14 = Blok 5 uit 15 = Blok 6 uit 16 = Blok 7 uit 17 = Blok 8 uit 18 = Blok 9 uit 19 = Blok 10 uit De stanaarwaare is afhankelijk van e applicatie ie u instelt met parameter Selectie beieningspaneel referentie De frequentiereferentiebron wanneer het beieningspaneel is ingestel als beieningsplaats. Zie P Velbus referentieselectie De frequentiereferentiebron wanneer e velbus is ingestel als e beieningsplaats. Zie P AI1 signaalbereik = 0 10 V/0 20 ma 1 = 2 10 V/4 20 ma 1.26 AI2 signaalbereik = 0 10 V/0 20 ma 1 = 2 10 V/4 20 ma 1 TEL (0) FAX +358 (0)

21 SNELSTARTGIDS VACON 21 Tabel 3: M1 Quick setup Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID 1.27 RO1 Functie Zie P RO2 Functie Zie P RO3 Functie Zie P AO1 Functie Zie P Tabel 4: M1.31 Stanaar Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID Vaste frequentie 1 P1.3 P1.4 Hz Vaste frequentie 2 P1.3 P1.4 Hz Vaste frequentie 3 P1.3 P1.4 Hz Selecteer eze vaste frequentie met igitale ingang DI4. Selecteer eze vaste frequentie met igitale ingang DI5. Selecteer eze vaste frequentie met igitale ingang DI4 en DI APPLICATIE LOKAAL/AFSTAND Gebruik e applicatie Lokaal/Afstan wanneer u bijvoorbeel moet kunnen schakelen tussen twee verschillene beieningsplaatsen. Met DI6 kunt u schakelen tussen lokale en externe beiening. Als e externe beieningsplaats actief is, kunt u start/stop-oprachten geven via e velbus of via e I/Oklemmen (DI1 en DI2). Als e lokale beieningsplaats actief is, kunt u start/stop-oprachten geven met het beieningspaneel en via e velbus of e I/O-klemmen (DI4 en DI5). Voor elke beieningsplaats kunt u het beieningspaneel e velbus of e I/O-klemmen (AI1 of AI2) instellen als frequentiereferentiebron. Alle uitgangen van e frequentieregelaar kunnen in alle applicaties vrij woren geconfigureer. Op e basis-i/o-kaart zijn één analoge uitgang (uitgangsfrequentie) en rie relaisuitgangen (run, fout, geree) beschikbaar. 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

22 VACON 22 SNELSTARTGIDS Stanaar-I/O-kaart Klem Signaal Referentiepotentiometer 1 10k Vref AI1+ AI1- referentie-uitgang Analoge ingang 1 + Analoge ingang 1 - Lokaal: Frequentiereferentie (stanaar: 0 10 V) Referentie op afstan (4 20 ma) 4 5 AI2+ AI2- Analoge ingang 2 + Analoge ingang 2 - Op afstan: Frequentiereferentie (stanaar: 4 20 ma) Beiening op afstan (+24 V) Vout GND DI1 24 V hulpspanning I/O-aare Digitale ingang 1 Op afstan: Start vooruit 9 DI2 Digitale ingang 2 Op afstan: Start achteruit Aare beiening op afstan DI3 CM 24 V out Digitale ingang 3 Gemeenschappelijk voor DI1 DI6 24 V hulpspanning Externe fout *) 13 GND I/O-aare 14 DI4 Digitale ingang 4 Lokaal: Start vooruit 15 DI5 Digitale ingang 5 Lokaal: Start achteruit 16 DI6 Digitale ingang 6 Selectie lokaal/afstan 17 CM Gemeenschappelijk voor DI1 DI6 *) ma AO1+/GND AO1- Analoge uitgang 1 + Analoge uitgang 1 - Uitgangsfrequentie (stanaar: 0 20 ma) Vin 24 V hulpingangsspanning A B RS485 RS485 seriële bus, negatief seriële bus, positief Mobus RTU, N2, BACnet RUN R O1/1 NC R O1/2 CM Relaisuitgang 1 RUN 23 R O1/3 NO FOUT R O2/1 NC R O2/2 CM Relaisuitgang 2 FOUT 26 R O2/3 NO R O3/2 CM R O3/3 NO Relaisuitgang 3 GEREED Afb. 6: De stanaaraansluitingen voor besturing met e applicatie Lokaal/Afstan * = U kunt e igitale ingangen van e massa isoleren met een DIP-schakelaar. 1 TEL (0) FAX +358 (0)

23 SNELSTARTGIDS VACON 23 Digitale ingangen Zweven Verbonen met GND (stanaar!) Afb. 7: De DIP-schakelaar Tabel 5: M1.1 Wizars Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID Opstartwizar Multipomp Wizar Fire mous wizar = Niet geactiveer 1 = Activeren Selecteer Activeren om e opstartwizar te starten (zie Tabel 1 De opstartwizar). Selecteer Activeren om e wizar Multipomp te starten (zie hoofstuk 2.7 De wizar voor e applicatie Multi-pomp). Selecteer Activeren om e wizar Fire mous te starten (zie hoofstuk 2.8 Fire mous wizar). 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

24 VACON 24 SNELSTARTGIDS Tabel 6: M1 Quick setup Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID 1.2 Applicatie = Stanaar 1 = Lokaal/Afstan 2 = Multi-stap toerental 3 = PID-besturing 4 = Multifunctioneel 5 = Motorpotentiometer 1.3 Minimumfrequentiereferentie 0.00 P1.4 Hz De acceptabele minimumfrequentiereferentie. 1.4 Maximumfrequentiereferentie P Hz De acceptabele maximumfrequentiereferentie. 1.5 Acceleratietij s Deceleratietij s Stroomlimiet (motor) IH * 0,1 IS A varieert 107 De tij ie e uitgangsfrequentie noig heeft om van nul tot e ingestele maximumfrequentie op te lopen. De tij ie e uitgangsfrequentie noig heeft om van e ingestele maximumfrequentie terug te lopen naar nul. De maximale motorstroom van e AC-frequentieregelaar. 1.8 Motortype = Inuctiemotor 1 = Permanente-magneetmotor Neem e waare Un over van het motortypeplaatje. 1.9 Nominale motorspanning varieert varieert V varieert 110 AANWIJZING! Controleer of e motor is aangesloten in riehoeks- of sterconfiguratie. 1 TEL (0) FAX +358 (0)

25 SNELSTARTGIDS VACON 25 Tabel 6: M1 Quick setup Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID 1.10 Nominale motorfrequentie Hz 50 Hz 111 Neem e waare fn over van het motortypeplaatje Nominaal motortoerental Rpm varieert 112 Neem e waare nn over van het motortypeplaatje Nominale motorstroom IH * 0,1 IH * 2 A varieert 113 Neem e waare In over van het motortypeplaatje Motor Cos Phi varieert 120 Neem e waare over van het motortypeplatje Energie-optimalisatie Om energie te besparen en het motorgelui te verlagen, zoekt e frequentieregelaar e minimale motorstroom. Deze functie kunt u bijvoorbeel gebruiken bij ventilator- of pompregeling. 0 = Uitgeschakel 1 = Ingeschakel Tijens e ientificatierun woren e motorparameters gemeten of bereken ie noig zijn voor een correcte besturing van e motor en het toerental Ientificatie = Geen actie 1 = Bij stilstan 2 = Met raaiene motor Voorat u e ientificatierun kunt uitvoeren, moet u e motorparameters overnemen van e motortypeplaat Startfunctie = Ramping 1 = Vliegene start 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

26 VACON 26 SNELSTARTGIDS Tabel 6: M1 Quick setup Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID 1.17 Stopfunctie = Vrij uitlopen 1 = Ramping 1.18 Automatische reset = Uitgeschakel 1 = Ingeschakel 1.19 Respons bij externe fout = Geen actie 1 = Alarm 2 = Fout (stop volgens stopmous) 3 = Fout (stop oor uitlopen) 1.20 Respons bij Fout AI te laag = Geen actie 1 = Alarm 2 = Alarm + vaste foutfrequentie (P ) 3 = Alarm + laatste frequentie 4 = Fout (stop volgens stopmous) 5 = Fout (stop oor uitlopen) 1.21 Externe beieningsplaats Selectie van e externe beieningsplaats (start/stop). 0 = Besturing I/O 1 = Velbusbeiening 1 TEL (0) FAX +358 (0)

27 SNELSTARTGIDS VACON 27 Tabel 6: M1 Quick setup Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID De frequentiereferentiebron wanneer e beieningsplaats is ingestel op I/O A Referentieselectie I/O A = Vaste frequentie 0 1 = Beieningspaneelreferentie 2 = Velbus 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI1+AI2 6 = PID-referentie 7 = Motorpotentiometer 8 = Joystick referentie 9 = Kruipsnelhei referentie 10 = Blok 1 uit 11 = Blok 2 uit 12 = Blok 3 uit 13 = Blok 4 uit 14 = Blok 5 uit 15 = Blok 6 uit 16 = Blok 7 uit 17 = Blok 8 uit 18 = Blok 9 uit 19 = Blok 10 uit De stanaarwaare is afhankelijk van e applicatie ie u instelt met parameter Selectie beieningspaneel referentie De frequentiereferentiebron wanneer het beieningspaneel is ingestel als beieningsplaats. Zie P Velbus referentieselectie De frequentiereferentiebron wanneer e velbus is ingestel als e beieningsplaats. Zie P AI1 signaalbereik = 0 10 V/0 20 ma 1 = 2 10 V/4 20 ma 1.26 AI2 signaalbereik = 0 10 V/0 20 ma 1 = 2 10 V/4 20 ma 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

28 VACON 28 SNELSTARTGIDS Tabel 6: M1 Quick setup Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID 1.27 RO1 Functie Zie P RO2 Functie Zie P RO3 Functie Zie P AO1 Functie Zie P Tabel 7: M1.32 Lokaal/Afstan Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID Referentieselectie I/O B Zie P Forceren naar I/O Beiening DigIN SlotA WAAR = Beieningsplaats forceren naar I/O B Forceren naar I/O B- referentie DigIN SlotA WAAR = Gebruikte frequentiereferentie wort bepaal oor parameter I/O-referentie B (P1.32.1) Stuursignaal 1 B DigIN SlotA Startsignaal 1 als I/O B is ingestel als e beieningsplaats Stuursignaal 2 B DigIN SlotA Startsignaal 1 als I/O B is ingestel als e beieningsplaats Forceren naar beieningspaneelbesturing DigIN SlotA Besturing forceren naar beieningspaneel Forceren naar Velbusbeiening DigIN Slot Besturing forceren naar velbus Externe fout sluiten DigIN SlotA ONWAAR = OK WAAR = Externe fout Foutreset sluiten DigIN Slot WAAR = Alle actieve fouten resetten APPLICATIE MULTI-STAP TOERENTAL Gebruik e applicatie Multi-stap toerental voor processen waarbij meer an één vaste frequentiereferentie vereist is (bijvoorbeel in testbanken). 1 TEL (0) FAX +358 (0)

29 SNELSTARTGIDS VACON 29 U kunt frequentiereferenties gebruiken: één basisreferentie (AI1 of AI2) en zeven vaste referenties. U kunt e vaste frequentiereferenties selecteren met igitale ingangssignalen DI4, DI5 en DI6. Als geen van eze ingangen actief is, wort e frequentiereferentie van e analoge ingang gebruikt (AI1 of AI2). Geef e start/stop-oprachten met e I/O-klemmen (DI1 en DI2). Alle uitgangen van e frequentieregelaar kunnen in alle applicaties vrij woren geconfigureer. Op e basis-i/o-kaart zijn één analoge uitgang (uitgangsfrequentie) en rie relaisuitgangen (run, fout, geree) beschikbaar. 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

30 VACON 30 SNELSTARTGIDS Referentiepotentiometer 1 10k Stanaar-I/O-kaart Klem Signaal +10Vref AI1+ AI1- referentie-uitgang Analoge ingang 1 + Analoge ingang 1 - Frequentiereferentie (stanaar 0 10 V) 4 5 AI2+ AI2- Analoge ingang 2 + Analoge ingang 2 - Frequentiereferentie (stanaar 4 20 ma) 6 24Vout 24 V hulpspanning 7 GND I/O-aare 8 DI1 Digitale ingang 1 Start vooruit 9 DI2 Digitale ingang 2 Start achteruit DI3 CM 24 V out GND Digitale ingang 3 Gemeenschappelijk voor DI1 DI6 24 V hulpspanning I/O-aare Externe fout *) DI4 DI5 DI6 CM Digitale ingang 4 Digitale ingang 5 Digitale ingang 6 Gemeenschappelijk voor DI1 DI6 DI4 DI5 DI Freq.ref. Analoge ingang Vaste frequentie 1 Vaste frequentie 2 Vaste frequentie 3 Vaste frequentie 4 Vaste frequentie 5 Vaste frequentie 6 Vaste frequentie 7 *) ma AO1+ AO1- Analoge uitgang 1 + Analoge uitgang 1 - Uitgangsfrequentie (stanaar: 0 20 ma) Vin 24 V hulpingangsspanning A B RS485 RS485 seriële bus, negatief seriële bus, positief Mobus RTU, N2, BACnet RUN R O1/1 NC R O1/2 CM R O1/3 NO Relaisuitgang 1 RUN FOUT R O2/1 NC R O2/2 CM R O2/3 NO Relaisuitgang 2 FOUT R O3/2 CM R O3/3 NO Relaisuitgang 3 GEREED Afb. 8: De stanaaraansluitingen voor besturing met e applicatie Multi-stap toerental * = U kunt e igitale ingangen van e massa isoleren met een DIP-schakelaar. 1 TEL (0) FAX +358 (0)

31 SNELSTARTGIDS VACON 31 Digitale ingangen Zweven Verbonen met GND (stanaar!) Afb. 9: De DIP-schakelaar Tabel 8: M1.1 Wizars Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID Opstartwizar Multipomp Wizar Fire mous wizar = Niet geactiveer 1 = Activeren Selecteer Activeren om e opstartwizar te starten (zie Tabel 1 De opstartwizar). Selecteer Activeren om e wizar Multipomp te starten (zie hoofstuk 2.7 De wizar voor e applicatie Multi-pomp). Selecteer Activeren om e wizar Fire mous te starten (zie hoofstuk 2.8 Fire mous wizar). 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

32 VACON 32 SNELSTARTGIDS Tabel 9: M1 Quick setup Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID 1.2 Applicatie = Stanaar 1 = Lokaal/Afstan 2 = Multi-stap toerental 3 = PID-besturing 4 = Multifunctioneel 5 = Motorpotentiometer 1.3 Minimumfrequentiereferentie 0.00 P1.4 Hz De acceptabele minimumfrequentiereferentie. 1.4 Maximumfrequentiereferentie P Hz De acceptabele maximumfrequentiereferentie. 1.5 Acceleratietij s Deceleratietij s Stroomlimiet (motor) IH * 0,1 IS A varieert 107 De tij ie e uitgangsfrequentie noig heeft om van nul tot e ingestele maximumfrequentie op te lopen. De tij ie e uitgangsfrequentie noig heeft om van e ingestele maximumfrequentie terug te lopen naar nul. De maximale motorstroom van e AC-frequentieregelaar. 1.8 Motortype = Inuctiemotor 1 = Permanente-magneetmotor Neem e waare Un over van het motortypeplaatje. 1.9 Nominale motorspanning varieert varieert V varieert 110 AANWIJZING! Controleer of e motor is aangesloten in riehoeks- of sterconfiguratie. 1 TEL (0) FAX +358 (0)

33 SNELSTARTGIDS VACON 33 Tabel 9: M1 Quick setup Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID 1.10 Nominale motorfrequentie Hz 50 Hz 111 Neem e waare fn over van het motortypeplaatje Nominaal motortoerental Rpm varieert 112 Neem e waare nn over van het motortypeplaatje Nominale motorstroom IH * 0,1 IH * 2 A varieert 113 Neem e waare In over van het motortypeplaatje Motor Cos Phi varieert 120 Neem e waare over van het motortypeplatje Energie-optimalisatie Om energie te besparen en het motorgelui te verlagen, zoekt e frequentieregelaar e minimale motorstroom. Deze functie kunt u bijvoorbeel gebruiken bij ventilator- of pompregeling. 0 = Uitgeschakel 1 = Ingeschakel Tijens e ientificatierun woren e motorparameters gemeten of bereken ie noig zijn voor een correcte besturing van e motor en het toerental Ientificatie = Geen actie 1 = Bij stilstan 2 = Met raaiene motor Voorat u e ientificatierun kunt uitvoeren, moet u e motorparameters overnemen van e motortypeplaat Startfunctie = Ramping 1 = Vliegene start 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

34 VACON 34 SNELSTARTGIDS Tabel 9: M1 Quick setup Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID 1.17 Stopfunctie = Vrij uitlopen 1 = Ramping 1.18 Automatische reset = Uitgeschakel 1 = Ingeschakel 1.19 Respons bij externe fout = Geen actie 1 = Alarm 2 = Fout (stop volgens stopmous) 3 = Fout (stop oor uitlopen) 1.20 Respons bij Fout AI te laag = Geen actie 1 = Alarm 2 = Alarm + vaste foutfrequentie (P ) 3 = Alarm + laatste frequentie 4 = Fout (stop volgens stopmous) 5 = Fout (stop oor uitlopen) 1.21 Externe beieningsplaats Selectie van e externe beieningsplaats (start/stop). 0 = Besturing I/O 1 = Velbusbeiening 1 TEL (0) FAX +358 (0)

35 SNELSTARTGIDS VACON 35 Tabel 9: M1 Quick setup Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID De frequentiereferentiebron wanneer e beieningsplaats is ingestel op I/O A Referentieselectie I/O A = Vaste frequentie 0 1 = Beieningspaneelreferentie 2 = Velbus 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI1+AI2 6 = PID-referentie 7 = Motorpotentiometer 8 = Joystick referentie 9 = Kruipsnelhei referentie 10 = Blok 1 uit 11 = Blok 2 uit 12 = Blok 3 uit 13 = Blok 4 uit 14 = Blok 5 uit 15 = Blok 6 uit 16 = Blok 7 uit 17 = Blok 8 uit 18 = Blok 9 uit 19 = Blok 10 uit De stanaarwaare is afhankelijk van e applicatie ie u instelt met parameter Selectie beieningspaneel referentie De frequentiereferentiebron wanneer het beieningspaneel is ingestel als beieningsplaats. Zie P Velbus referentieselectie De frequentiereferentiebron wanneer e velbus is ingestel als e beieningsplaats. Zie P AI1 signaalbereik = 0 10 V/0 20 ma 1 = 2 10 V/4 20 ma 1.26 AI2 signaalbereik = 0 10 V/0 20 ma 1 = 2 10 V/4 20 ma 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

36 VACON 36 SNELSTARTGIDS Tabel 9: M1 Quick setup Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID 1.27 RO1 Functie Zie P RO2 Functie Zie P RO3 Functie Zie P AO1 Functie Zie P Tabel 10: M1.33 Multi-stap toerental Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID Vaste frequentie 1 P1.3 P1.4 Hz Vaste frequentie 2 P1.3 P1.4 Hz Vaste frequentie 3 P1.3 P1.4 Hz Vaste frequentie 4 P1.3 P1.4 Hz Vaste frequentie 5 P1.3 P1.4 Hz Vaste frequentie 6 P1.3 P1.4 Hz Vaste frequentie 7 P1.3 P1.4 Hz Vaste frequentiemous = Binair gecoeer 1 = Aantal ingangen. De vaste frequentie wort geselecteer op basis van e actieve igitale ingangen Externe fout sluiten DigIN SlotA ONWAAR = OK WAAR = Externe fout Foutreset sluiten DigIN Slot WAAR = Alle actieve fouten resetten APPLICATIE PID-BESTURING U kunt e applicatie PID-besturing gebruiken voor processen waarbij e procesvariabele (bijvoorbeel ruk) moet woren geregel met het toerental van e motor. In eze applicatie wort e interne PID-regelaar van e frequentieregelaar geconfigureer voor één referentiewaare en één feebacksignaal. 1 TEL (0) FAX +358 (0)

37 SNELSTARTGIDS VACON 37 Het is mogelijk om twee beieningsplaatsen te gebruiken. Selecteer beieningsplaats A of B met DI6. Wanneer beieningsplaats A actief is, woren e start/stop-oprachten gegeven oor DI1 en bepaalt e PID-regelaar e frequentiereferentie. Wanneer beieningsplaats B actief is, woren e start/stop-oprachten gegeven oor DI4 en wort e frequentiereferentie overgenomen van AI1. Alle uitgangen van e frequentieregelaar kunnen in alle applicaties vrij woren geconfigureer. Op e basis-i/o-kaart zijn één analoge uitgang (uitgangsfrequentie) en rie relaisuitgangen (run, fout, geree) beschikbaar. 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

38 VACON 38 SNELSTARTGIDS Stanaar-I/O-kaart Klem Signaal Referentiepotentiometer kΩ 2-raas zener Vref AI1+ AI1- referentie-uitgang Analoge ingang 1 + Analoge ingang 1 - Plaats A: PID-referentie Plaats B: Frequentiereferentie (stanaar: 0 10 V) Werkelijke waare I = (0)4...20mA AI2+ AI2-24Vout Analoge ingang 2 + Analoge ingang 2-24 V hulpspanning PID-terugkoppeling (werkelijke waare) (stanaar: 4 20 ma) 7 GND I/O-aare 8 9 DI1 DI2 Digitale ingang 1 Digitale ingang 2 Plaats A: Start vooruit (PID-regelaar) Externe fout DI3 CM 24 V out Digitale ingang 3 Gemeenschappelijk voor DI1 DI6 24 V hulpspanning Fout reset *) 13 GND I/O-aare 14 DI4 Digitale ingang 4 Plaats B: Start vooruit (freq.referentie P ) 15 DI5 Digitale ingang 5 Vaste frequentie 1 16 DI6 Digitale ingang 6 Selectie beieningsplaats A/B 17 CM Gemeenschappelijk voor DI1 DI6 *) ma AO1+/GND AO1- Analoge uitgang 1 + Analoge uitgang 1 - Uitgangsfrequentie (stanaar: 0 20 ma) Vin 24 V hulpingangsspanning A B RS485 RS485 seriële bus, negatief seriële bus, positief Mobus RTU, N2, BACnet RUN R O1/1 NC R O1/2 CM Relaisuitgang 1 RUN 23 R O1/3 NO FOUT R O2/1 NC R O2/2 CM Relaisuitgang 2 FOUT 26 R O2/3 NO R O3/2 CM R O3/3 NO Relaisuitgang 3 GEREED Afb. 10: De stanaaraansluitingen voor besturing met e applicatie PID-besturing * = U kunt e igitale ingangen van e massa isoleren met een DIP-schakelaar. 1 TEL (0) FAX +358 (0)

39 SNELSTARTGIDS VACON 39 Digitale ingangen Zweven Verbonen met GND (stanaar!) Afb. 11: De DIP-schakelaar Tabel 11: M1.1 Wizars Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID Opstartwizar Multipomp Wizar Fire mous wizar = Niet geactiveer 1 = Activeren Selecteer Activeren om e opstartwizar te starten (zie Tabel 1 De opstartwizar). Selecteer Activeren om e wizar Multipomp te starten (zie hoofstuk 2.7 De wizar voor e applicatie Multi-pomp). Selecteer Activeren om e wizar Fire mous te starten (zie hoofstuk 2.8 Fire mous wizar). 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

40 VACON 40 SNELSTARTGIDS Tabel 12: M1 Quick setup Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID 1.2 Applicatie = Stanaar 1 = Lokaal/Afstan 2 = Multi-stap toerental 3 = PID-besturing 4 = Multifunctioneel 5 = Motorpotentiometer 1.3 Minimumfrequentiereferentie 0.00 P1.4 Hz De acceptabele minimumfrequentiereferentie. 1.4 Maximumfrequentiereferentie P Hz De acceptabele maximumfrequentiereferentie. 1.5 Acceleratietij s Deceleratietij s Stroomlimiet (motor) IH * 0,1 IS A varieert 107 De tij ie e uitgangsfrequentie noig heeft om van nul tot e ingestele maximumfrequentie op te lopen. De tij ie e uitgangsfrequentie noig heeft om van e ingestele maximumfrequentie terug te lopen naar nul. De maximale motorstroom van e AC-frequentieregelaar. 1.8 Motortype = Inuctiemotor 1 = Permanente-magneetmotor Neem e waare Un over van het motortypeplaatje. 1.9 Nominale motorspanning varieert varieert V varieert 110 AANWIJZING! Controleer of e motor is aangesloten in riehoeks- of sterconfiguratie. 1 TEL (0) FAX +358 (0)

41 SNELSTARTGIDS VACON 41 Tabel 12: M1 Quick setup Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID 1.10 Nominale motorfrequentie Hz 50 Hz 111 Neem e waare fn over van het motortypeplaatje Nominaal motortoerental Rpm varieert 112 Neem e waare nn over van het motortypeplaatje Nominale motorstroom IH * 0,1 IH * 2 A varieert 113 Neem e waare In over van het motortypeplaatje Motor Cos Phi varieert 120 Neem e waare over van het motortypeplatje Energie-optimalisatie Om energie te besparen en het motorgelui te verlagen, zoekt e frequentieregelaar e minimale motorstroom. Deze functie kunt u bijvoorbeel gebruiken bij ventilator- of pompregeling. 0 = Uitgeschakel 1 = Ingeschakel Tijens e ientificatierun woren e motorparameters gemeten of bereken ie noig zijn voor een correcte besturing van e motor en het toerental Ientificatie = Geen actie 1 = Bij stilstan 2 = Met raaiene motor Voorat u e ientificatierun kunt uitvoeren, moet u e motorparameters overnemen van e motortypeplaat Startfunctie = Ramping 1 = Vliegene start 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

42 VACON 42 SNELSTARTGIDS Tabel 12: M1 Quick setup Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID 1.17 Stopfunctie = Vrij uitlopen 1 = Ramping 1.18 Automatische reset = Uitgeschakel 1 = Ingeschakel 1.19 Respons bij externe fout = Geen actie 1 = Alarm 2 = Fout (stop volgens stopmous) 3 = Fout (stop oor uitlopen) 1.20 Respons bij Fout AI te laag = Geen actie 1 = Alarm 2 = Alarm + vaste foutfrequentie (P ) 3 = Alarm + laatste frequentie 4 = Fout (stop volgens stopmous) 5 = Fout (stop oor uitlopen) 1.21 Externe beieningsplaats Selectie van e externe beieningsplaats (start/stop). 0 = Besturing I/O 1 = Velbusbeiening 1 TEL (0) FAX +358 (0)

43 SNELSTARTGIDS VACON 43 Tabel 12: M1 Quick setup Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID De frequentiereferentiebron wanneer e beieningsplaats is ingestel op I/O A Referentieselectie I/O A = Vaste frequentie 0 1 = Beieningspaneelreferentie 2 = Velbus 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI1+AI2 6 = PID-referentie 7 = Motorpotentiometer 8 = Joystick referentie 9 = Kruipsnelhei referentie 10 = Blok 1 uit 11 = Blok 2 uit 12 = Blok 3 uit 13 = Blok 4 uit 14 = Blok 5 uit 15 = Blok 6 uit 16 = Blok 7 uit 17 = Blok 8 uit 18 = Blok 9 uit 19 = Blok 10 uit De stanaarwaare is afhankelijk van e applicatie ie u instelt met parameter Selectie beieningspaneel referentie De frequentiereferentiebron wanneer het beieningspaneel is ingestel als beieningsplaats. Zie P Velbus referentieselectie De frequentiereferentiebron wanneer e velbus is ingestel als e beieningsplaats. Zie P AI1 signaalbereik = 0 10 V/0 20 ma 1 = 2 10 V/4 20 ma 1.26 AI2 signaalbereik = 0 10 V/0 20 ma 1 = 2 10 V/4 20 ma 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

44 VACON 44 SNELSTARTGIDS Tabel 12: M1 Quick setup Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID 1.27 RO1 Functie Zie P RO2 Functie Zie P RO3 Functie Zie P AO1 Functie Zie P TEL (0) FAX +358 (0)

45 SNELSTARTGIDS VACON 45 Tabel 13: M1.34 PID-besturing Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID PID Versterking % PID Integratietij s PID Dempingstij s Als e waare van e parameter wort ingestel op 100%, zal een wijziging van 10% in e foutwaare e uitgang van e regelaar ook met 10% oen wijzigen. Als e waare van e parameter wort ingestel op 1,00 s, zal een wijziging van 10% in e foutwaare e uitgang van e regelaar met 10,00%/s oen wijzigen. Als e waare van e parameter wort ingestel op 1,00 s, zal een wijziging van 10% geurene 1,00 s in e foutwaare e uitgang van e regelaar met 10,00% oen wijzigen Terugkoppeling 1 bronselectie Zie P Referentiepunt 1 bronselectie Zie P Beieningspaneel referentie 1 varieert varieert varieert Slaapfrequentielimiet Hz De frequentieregelaar gaat over naar e slaapmous wanneer e uitgangsfrequentie langer beneen eze grenswaare blijft an e uur opgegeven in e parameter Slaapvertraging Slaapvertraging s De minimale tijsuur at e frequentie oner het slaapniveau moet blijven voorat e frequentieregelaar wort gestopt 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

46 VACON 46 SNELSTARTGIDS Tabel 13: M1.34 PID-besturing Inex Parameter Min. Max. Eenhei Stanaar ID Ontwaakniveau 1 varieert varieert varieert varieert Vaste frequentie 1 P1.3 P1.4 Hz Hiermee kunt u het niveau van e PIDterugkoppelwaare instellen voor ontwaakbewaking. Gebruikt e geselecteere proceseenhei. Vaste frequentie geselecteer met igitale ingang DI APPLICATIE MULTIFUNCTIONEEL U kunt e applicatie Multifunctioneel gebruiken voor verschillene processen (bijvoorbeel transportbanen) waarbij een bree scala aan motorbesturingsfuncties vereist is. U kunt e frequentieregelaar beienen vanaf het beieningspaneel of via e velbus of I/Oklemmen. Bij besturing vanaf e I/O-klemmen woren start/stop-oprachten gegeven met DI1 en DI2 en wort e frequentiereferentie overgenomen van AI1 of AI2. Er zijn twee acceleratie-/eceleratieramps beschikbaar. U kunt Ramp 1 of Ramp 2 selecteren met DI6. Alle uitgangen van e frequentieregelaar kunnen in alle applicaties vrij woren geconfigureer. Op e basis-i/o-kaart zijn één analoge uitgang (uitgangsfrequentie) en rie relaisuitgangen (run, fout, geree) beschikbaar. 1 TEL (0) FAX +358 (0)

47 SNELSTARTGIDS VACON 47 Stanaar-I/O-kaart Klem Signaal Referentiepotentiometer 1 10k Vref AI1+ AI1- referentie-uitgang Analoge ingang 1 + Analoge ingang 1 - Frequentiereferentie (stanaar 0 10 V) 2-raas omvormer - (0)4...20mA AI2+ AI2-24Vout Analoge ingang 2 + Analoge ingang 2-24 V hulpspanning Frequentiereferentie (stanaar 4 20 ma) 7 GND I/O-aare 8 DI1 Digitale ingang 1 Start vooruit 9 DI2 Digitale ingang 2 Start achteruit 10 DI3 Digitale ingang 3 Fout reset CM 24 V out Gemeenschappelijk voor DI1 DI6 24 V hulpspanning *) 13 GND I/O-aare 14 DI4 Digitale ingang 4 Vaste frequentie 1 15 DI5 Digitale ingang 5 Externe fout 16 DI6 Digitale ingang 6 Selectie ramp 1/ramp 2 17 CM Gemeenschappelijk voor DI1 DI6 *) ma AO1+ AO1-/GND Analoge uitgang 1 + Analoge uitgang 1 - Uitgangsfrequentie (stanaar: 0 20 ma) Vin 24 V hulpingangsspanning A B RS485 RS485 seriële bus, negatief seriële bus, positief Mobus RTU, N2, BACnet RUN R O1/1 NC R O1/2 CM Relaisuitgang 1 RUN 23 R O1/3 NO FOUT R O2/1 NC R O2/2 CM Relaisuitgang 2 FOUT 26 R O2/3 NO R O3/2 CM R O3/3 NO Relaisuitgang 3 GEREED Afb. 12: De stanaaraansluitingen voor besturing met e applicatie Multifunctioneel * = U kunt e igitale ingangen van e massa isoleren met een DIP-schakelaar. 24-HOUR SUPPORT +358 (0)

1. VACON 100 - Opstarten... 2 1.1 Opstartwizard... 2 1.2 Mini-wizard PID... 4 1.3 Wizard Meerdere pompen... 4

1. VACON 100 - Opstarten... 2 1.1 Opstartwizard... 2 1.2 Mini-wizard PID... 4 1.3 Wizard Meerdere pompen... 4 vacon 0 INDEX Document: DPD00247B Datum van uitgifte: 25.9.09 Correspondeert met applicatie versie AMFI1001v012 1. VACON 100 - Opstarten... 2 1.1 Opstartwizard... 2 1.2 Mini-wizard PID... 4 1. Wizard Meerdere

Nadere informatie

vacon 100 hvac frequentieregelaars applicatie handleiding

vacon 100 hvac frequentieregelaars applicatie handleiding vacon 100 hvac frequentieregelaars applicatie handleiding vacon 0 INHOUDSOPGAVE Documentcode: DPD00560H Bestelcode: DOC-APP02456+DLUK Rev. H Revisiedatum: 22.8.1 Heeft betrekking op applicatiepakket FW0065V021.vcx

Nadere informatie

Cursus Vacon 100 Flow

Cursus Vacon 100 Flow 23-05-2014 Versie 14.03F Sw:FW0159V008 Cursus Vacon 100 Flow Versie 14.03F G:\Data\Iedereen\cursussen\Frequentieregelaars\Vacon\Vacon 100 Flow versie 14.03.doc Vacon 100 Flow blz.1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

vacon 100 flow frequentieregelaars applicatie handleiding

vacon 100 flow frequentieregelaars applicatie handleiding vacon 100 flow frequentieregelaars applicatie handleiding vacon 0 INHOUDSOPGAVE Document: DPD01253C Datum van uitgifte: 9.1.14 Komt overeen met softwarepakket FW0159V008.vcx 1. Vacon 100 FLOW Snelstartgids...6

Nadere informatie

SNELHELP VACON NX. gevraagd: Basisapplicatie: I/O referentie (P2.14) Standaardapplicatie: I/O referentie (P2.1.11)

SNELHELP VACON NX. gevraagd: Basisapplicatie: I/O referentie (P2.14) Standaardapplicatie: I/O referentie (P2.1.11) SNELHELP VACON NX Opstartwizard De opstartwizard wordt geactiveerd wanneer de stroomtoevoer van de aandrijving voor het eerst wordt ingeschakeld of als de opstartwizard vanuit het systeemmenu (P6.5.3)

Nadere informatie

Vacon Multi-Controle Applicatie (Software ALFIFF20)

Vacon Multi-Controle Applicatie (Software ALFIFF20) vacon 1 Vacon Multi-Controle Applicatie (Software ALFIFF20) Ver. 3.5 INDEX 1. Introductie... 2 2. Stuursignalen I/O... 3 3. Multi-Controle Applicatie Parameter lijst... 3.1 Uitlezingen (Bedieningspaneel:

Nadere informatie

Geldt voor Emotron VFX 2.0 en FDU 2.0 frequentieregelaar

Geldt voor Emotron VFX 2.0 en FDU 2.0 frequentieregelaar ddendum Geldt voor Emotron VFX 2.0 en FDU 2.0 frequentieregelaar Nieuwe softwareversie 4.21 Dit addendum behoort bij de gebruiksaanwijzingen met documentnummer: 01-4428-03r2 voor Emotron FDU 2.0 softwareversie

Nadere informatie

Versie Sw:FW0107V006B Cursus Vacon 20 G:\Data\Iedereen\cursussen\Frequentieregelaars\Vacon\Vacon 20 versie doc Vacon 20 blz.

Versie Sw:FW0107V006B Cursus Vacon 20 G:\Data\Iedereen\cursussen\Frequentieregelaars\Vacon\Vacon 20 versie doc Vacon 20 blz. 13-01-2014 Versie 14.02 Sw:FW0107V006B Cursus Vacon 20 G:\Data\Iedereen\cursussen\Frequentieregelaars\Vacon\Vacon 20 versie 14.02.doc Vacon 20 blz.1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 1 Veiligheid...

Nadere informatie

Geoptimaliseerd voor lage vermogens

Geoptimaliseerd voor lage vermogens Geoptimaliseerd voor lage vermogens Nieuw! Emotron VS10 / VS30 In omvang en prijs geoptimaliseerd voor lage vermogens De nieuwe Emotron-frequentieregelaars VS10 en VS30 zijn klein van formaat, maar voorzien

Nadere informatie

Emotron VSA/VSC Frequentieregelaar

Emotron VSA/VSC Frequentieregelaar Emotron VSA/VSC Frequentieregelaar Data sheet Nederlands Emotron VSA en VSC Tabel 1 Specificaties per model Model Netspanning Vermogen [kw/hp] Nominale stroom [A] EMC filter 1ste omgeving Beschermingsgraad

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02 Set-Up instructies NL MULTICONTROLLER 0664040_R02 Pagina 3 4 5 6 7 8 9 Beschrijving van de set-up mogelijkheden: 0-10V. Gebruik deze instelling indien u de ventilator 0-10V wilt regelen. Aan/Uit. Gebruik

Nadere informatie

DE SINAMICS G110 FREQUENTIE REGELAAR

DE SINAMICS G110 FREQUENTIE REGELAAR Inbedrijfname handleiding van de Sinamics G110 frequentie regelaar met de BOP. DE SINAMICS G110 FREQUENTIE REGELAAR De Sinamics G110 is te leveren in twee varianten, analoog en met USS protocol. In deze

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

Beschrijving voor Bedienapparaat PG-1

Beschrijving voor Bedienapparaat PG-1 Beschrijving voor Bedienapparaat PG-1 Met bedienapparaat PG-1 kan men parametersets van een frequentieregelaar serie FCM aanpassen en opslaan. Tevens is hiermee het actuele toerental van de motor zichtbaar,

Nadere informatie

K RAC HTEN. 2.1 De dynamometer

K RAC HTEN. 2.1 De dynamometer 2 K RC HTEN M E TE N Wanneer je een zware last vooruit trekt, lever je een kracht. Je weet echter niet hoe groot ie kracht is. Om een kracht te meten, gebruik je spiraalveren. Deze rekken uit als je eraan

Nadere informatie

Energiebesparing BROCHURE NL 6.00 ENERGY BROCHURE 1401

Energiebesparing BROCHURE NL 6.00 ENERGY BROCHURE 1401 Energiebesparing BROCHURE NL 6.00 ENERGY BROCHURE 1401 H E L D E R E N M I L I E U B E S P A R E N D C O N C E P T MJK Connect is een multi-functionele pomp regelaar en SCADA unit, in één behuizing. Tijdens

Nadere informatie

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds Bedieningspaneel Dit hoofdstuk bechrijft de het bedieningspaneel en de funktie van de LEDS. Note: de labels van de knoppen en de leds kunnen iets afwijken van de tekst echter de funkties blijven hetzelfde

Nadere informatie

Afgeleiden berekenen met DERIVE

Afgeleiden berekenen met DERIVE /09/007 Afgeleien met DERIVE.fw 18:48:0 Afgeleien berekenen met DERIVE In DERIVE zijn alle regels ingebouw waarmee je ook op papier afgeleien berekent: lineariteit, prouct- en quotiëntregel, kettingregel.

Nadere informatie

PumpDrive. Zelfkoelende, motoronafhankelijke frequentieregelaar. Verkorte handleiding

PumpDrive. Zelfkoelende, motoronafhankelijke frequentieregelaar. Verkorte handleiding Verkorte handleiding PumpDrive 4070.801/2--51 Zelfkoelende, motoronafhankelijke frequentieregelaar Montagevarianten: Motormontage (MM) Wandmontage (WM) Schakeltkastmontage (CM) Verkorte handleiding 1 Over

Nadere informatie

WISKUNDE- HWTK PROEFTOETS- AT3 - OPGAVEN en UITWERKINGEN - EX 03 1.doc 1/11

WISKUNDE- HWTK PROEFTOETS- AT3 - OPGAVEN en UITWERKINGEN - EX 03 1.doc 1/11 VAK: WISKUNDE - HWTK Set Proeftoets AT WISKUNDE- HWTK PROEFTOETS- AT - OPGAVEN en UITWERKINGEN - EX 0.oc / DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tij: 00 minuten Uw naam:...

Nadere informatie

DF405_V5 Universele uitlezing opbouw

DF405_V5 Universele uitlezing opbouw DF405_V5 Universele uitlezing opbouw Geschikt en ontwikkeld voor de meest voorkomende sensoren. Zowel analoge alsmede frequentie uitgang van de sensor kan als input voor de uitlezing worden gebruikt. Hierbij

Nadere informatie

Emotron I/O-board 2.0 Optie

Emotron I/O-board 2.0 Optie Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar Emotron VFXR/FDUL Emotron FlowDrive Emotron TSA softstarter Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron

Nadere informatie

Emotron I/O-board 2.0 Optie

Emotron I/O-board 2.0 Optie Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar en Emotron TSA softstarter Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar

Bedieningshandleiding Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar Bedieningshandleiding 1402-001 Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar Auteur: Cor Janssens Robotics & Material handling Datum: 01-03-2015 Versie: 0.1 VOORWOORD Deze handleiding is een leidraad voor

Nadere informatie

Vacon NXL 1. G:\Data\Iedereen\cursussen\Frequentieregelaars\Vacon\NXL Cursus.doc

Vacon NXL 1. G:\Data\Iedereen\cursussen\Frequentieregelaars\Vacon\NXL Cursus.doc 15-01-2008 Vacon NXL 1 G:\Data\Iedereen\cursussen\Frequentieregelaars\Vacon\NXL Cursus.doc Veiligheid ALLEEN BEVOEGD PERSONEEL WORDT GEACHT DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE UIT TE VOEREN Waarschuwingen WARNING

Nadere informatie

www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL

www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL 1. Opzet display Het display bestaat uit een LCD scherm, twee leds

Nadere informatie

Cursus Vacon 100 HVAC

Cursus Vacon 100 HVAC 22-07-2015 Versie 15.13 Sw:FW0065V030 Cursus Vacon 100 HVAC Versie 15.13 G:\Data\Iedereen\cursussen\Frequentieregelaars\Vacon\Vacon 100 HVAC versie 15.13.doc Vacon 100 HVAC blz.1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE HANDLEIDING VAN DE FREQUENTIEREGELAAR ECO VOOR TOEPASSINGEN MET VARIABEL KOPPEL

SAMENVATTING VAN DE HANDLEIDING VAN DE FREQUENTIEREGELAAR ECO VOOR TOEPASSINGEN MET VARIABEL KOPPEL SAMENVATTING VAN DE HANDLEIDING VAN DE FREQUENTIEREGELAAR ECO VOOR TOEPASSINGEN MET VARIABEL KOPPEL 19/ECO/sep05 Start/stop via de stuurstroomklemmen (1 draairichting), snelheid veranderen met een externe

Nadere informatie

Vacon NXS 1 G:\Data\Iedereen\cursussen\Frequentieregelaars\Vacon\NXS Cursus.doc

Vacon NXS 1 G:\Data\Iedereen\cursussen\Frequentieregelaars\Vacon\NXS Cursus.doc 15-01-2008 Vacon NXS 1 G:\Data\Iedereen\cursussen\Frequentieregelaars\Vacon\NXS Cursus.doc Veiligheid ALLEEN BEVOEGD PERSONEEL WORDT GEACHT DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE UIT TE VOEREN Waarschuwingen WARNING

Nadere informatie

Handleiding voor verbindingen

Handleiding voor verbindingen Hanleiing voor veriningen Pagina 1 van 5 Hanleiing voor veriningen Een aangesloten printer lokaal installeren (Winows) Opmerking: als uw esturingssysteem niet wort onersteun oor e Software en oumentatie,

Nadere informatie

AANDRIJVINGEN MET VARIABELE FREQUENTIE (VFD s)

AANDRIJVINGEN MET VARIABELE FREQUENTIE (VFD s) BEWAKING EN BESTURING AANDRIJVINGEN MET VARIABELE FREQUENTIE (VFD s) ook wel genoemd OMZETTERS MET VARIABELE FREQUENTIE Uniformiteit bij irrigatie Als het gaat om het behalen van rendement bij irrigatie,

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

Frequentieregelaar V2

Frequentieregelaar V2 practicum Frequentieregelaar V2 manuals Siemens heeft vele en zeer uitgebreide handleidingen ter beschikking gesteld om de eigenschappen van de regelaar eigen te maken. Elke handleiding bestaat uit vele

Nadere informatie

Configuratie programma tbv. MJK Instrumentie

Configuratie programma tbv. MJK Instrumentie Configuratie programma tbv. MJK Instrumentie Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61

Nadere informatie

AP80 Display Controller

AP80 Display Controller Datasheet AP80 AP80 Display Controller Toepasbaar als: Display voor positie en snelheid Nokkencontroller Signaalomvormer Toerentalbewaking Linearisatie functie 72 mm ca. 160 mm 144 mm Voor sensoren met:

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

Webserver64. VF64 over TCP/IP

Webserver64. VF64 over TCP/IP Webserver64 VF64 over TCP/IP Wijzigingen voorbehouden PS/16-05-2006 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Mogelijkheden... 3 2.1 Monitorvelden... 4 2.2 Authorisatiecode... 4 2.3 Besturingsvelden... 4 3 Instellingen...

Nadere informatie

Het koppelen van een FC51, via Modbus RTU, aan een AC500-eco.

Het koppelen van een FC51, via Modbus RTU, aan een AC500-eco. Het koppelen van een FC51, via Modbus RTU, aan een AC500-eco. Snelle start handleiding. Solar Technical Support Inhoudsopgave: Benodigdheden.... 2 De Modbus RTU kabel.... 3 De gewijzigde parameters in

Nadere informatie

Handleiding Scorebord Horstacker (Nijmegen) Wildcats; november 2011; Versie 1.1 Page 1

Handleiding Scorebord Horstacker (Nijmegen) Wildcats; november 2011; Versie 1.1 Page 1 Wildcats; november 2011; Versie 1.1 Page 1 Foto-1: Scorebord met weergave basis voor Basketball wedstrijd Wildcats; november 2011; Versie 1.1 Page 2 Voorbereiding 1. Kies juiste Sport Voor BASKETBALL moet

Nadere informatie

Beknopte handleiding animeo SOLO 1 en 2 zones Functie Wind - Zon - Regen en Klok

Beknopte handleiding animeo SOLO 1 en 2 zones Functie Wind - Zon - Regen en Klok Beknopte handleiding animeo SOLO 1 en 2 zones Functie Wind - Zon - Regen en Klok Druk en LCD-scherm Alvorens te starten o Met de navigator kan men vlot van de ene functie/parameter naar de andere bewegen.

Nadere informatie

De Melker Desinfectie besturingsysteem

De Melker Desinfectie besturingsysteem De Melker Desinfectie besturingsysteem Inhoudsopgave: Pagina Beschrijving 3 Specificatie 3 Montage 3 In gebruikname 3 Werking 4 Alarmcontact 4 Contact Pulse besturingskast 4 Contact mechanisch ventiel

Nadere informatie

Voorkennis + lijst met standaardintegralen

Voorkennis + lijst met standaardintegralen Scheien van variabelen een oplosmethoe voor eerste ore-ifferentiaalvergelijkingen WISNET-HBO NHL upate mei 2009 Inleiing Het met pen en papier berekenen van e analytische oplossing van een eerste ore ifferentiaalverglijking

Nadere informatie

Emotron M20 Asbelastingsmonitor

Emotron M20 Asbelastingsmonitor Emotron M20 Asbelastingsmonitor Data sheet Nederlands Data sheet English De M20 is volledig flexibel wat het type beveiliging voor uw toepassing betreft. U kunt een beveiliging tegen over- en onderbelasting

Nadere informatie

1 Mitsubishi Alpha XL

1 Mitsubishi Alpha XL 1 Mitsubishi Alpha XL afb. Alpha_01 Stuurrelais Programmeerinstructies Directe bediening. 1.1 Lay-out en functie(s) van de bedieningsknoppen. Het stuurrelais ziet er als volgt uit: afb. Alpha_2 Links een

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Copyright RETEG b.v. Bedieningshandleiding voor de Display s 1 Rev 2.0, 06-07-2006 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Trea Winter van Faassen Joost van den Brink

Trea Winter van Faassen Joost van den Brink Colofon Auteur: Eindredactie: Jaap Jan de Jong Thijs A. Afman Trea Winter van Faassen Joost van den Brink Dit is een uitgave van Brink Technical Solutions BV 2008. Deze uitgave mag vrij worden gekopieerd

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Hoofstuk 6 - Nieuwe grafieken Hoofstuk 6 - Nieuwe grafieken Voorkennis V-a Van lijn k is het hellingsgetal en het startgetal en e formule is = +. Van lijn l is het hellingsgetal en het startgetal en e

Nadere informatie

Frequentieregelaar I. Claesen/R. Slechten

Frequentieregelaar I. Claesen/R. Slechten ELEKTRICITEIT THEORIE Frequentieregelaar I. Claesen/R. Slechten versie:25/04/2004 1 Instellen Simovert Micromaster...2 1.1 Beschrijving en functie... 2 1.2 Installatie... 3 1.3 Controle en werking... 4

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Multichannel-Datalogger PCE-KD5 Tot 48 analoge of binaire ingangen / 16 Schakel- of 8 analoge uitgangen / Grafische TFT-weergave met touchscreen / RS485-interface / ca. 30 mathematische functies 8 geintegreerde

Nadere informatie

Vacon NXS/P Applicatie handleiding

Vacon NXS/P Applicatie handleiding vacon 1 Vacon NXS/P Applicatie handleiding Inhoudsopgave 1. Basis Applicatie... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Besturing I/O... 4 1.3 Besturing signaal logica in de Basis Applicatie... 5 1.4 Basis Applicatie

Nadere informatie

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR MicroMax180 Verklaring van de fabrikant Bevestiging door de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen die staan vermeld in EMC-RICHTLIJN

Nadere informatie

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR MicroMax180 Herzien op 05-07-2005 Versie 1.2 F21018901NL Verklaring van de fabrikant Bevestiging door de fabrikant dat het product

Nadere informatie

Opstarthandleiding. ACS 600 Frequentie-omvormers

Opstarthandleiding. ACS 600 Frequentie-omvormers ACS 600 Opstarthandleiding Deze handleiding beschrijft: Initialisatie van ACS 600 via bedieningspaneel Eerste start Draairichting controle Starten via digitale ingang Toerentalregeling via bedieningspaneel

Nadere informatie

Trea Winter - van Faassen Joost van den Brink

Trea Winter - van Faassen Joost van den Brink Colofon Auteur: Eindredactie: Jaap Jan de Jong Thijs A. Afman Trea Winter - van Faassen Joost van den Brink Dit is een uitgave van Brink Technical Solutions BV 2008. Deze uitgave mag vrij worden gekopieerd

Nadere informatie

TrimbleT&L DOC. Carcube V3 activatie na installatie FW versie 1.52

TrimbleT&L DOC. Carcube V3 activatie na installatie FW versie 1.52 TrimbleT&L DOC Carcube V3 activatie na installatie FW versie 1.52 Tijdens opstart Carcube kan het Calibratie scherm zichtbaar worden. Volg de instructies op het scherm. Verwijder de beschermfolie op het

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R S

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R S Bedieningshandleiding ExaControl E7R S UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgids voor de gebruiker, Snelstartgids voor de installateur, Garantieverklaring

Nadere informatie

RTC- Print real-time klok Optie

RTC- Print real-time klok Optie RTC- Print real-time klok Optie Voor Emotron FlowDrive type IP54 en IP20/21 Montage-instructies Nederlands RTC-print Optie- Voor Emotron FlowDrive type IP54 en IP20/21 Montage-instructies - Nederlands

Nadere informatie

C-Tech TSFP 2010T PROFESSIONELE TERRESTRISCHE SIGNAALMETER

C-Tech TSFP 2010T PROFESSIONELE TERRESTRISCHE SIGNAALMETER C-Tech TSFP 2010T PROFESSIONELE TERRESTRISCHE SIGNAALMETER Gebruiksaanwijzing Content Productomschrijving 1.Handleiding 1 1.1 Voorzijde en toetsen 1 1.2 Power On/Off 3 1.3 Netvoeding & Batterij 3 2. Menu

Nadere informatie

SWF Krantechnik GmbH Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany

SWF Krantechnik GmbH Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany BEDIENINGSHANDLEIDING VOOR RIJDENDE NC04L5BFP330AT1S - SWF Krantechnik GmbH Postbox 310410 68264 Mannheim Germany Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany tel +49(0)621 789-900 fax +49(0)621 789 90-100

Nadere informatie

Tentamen Signalen en Systemen 2: 3BB32, 10 maart 2009

Tentamen Signalen en Systemen 2: 3BB32, 10 maart 2009 Tentamen Signalen en Systemen : 3BB3, 10 maart 009 Omerkingen ij het tentamen - O het tentamen mag een (grafisch) rekenaaraat geruikt woren - Geruik van aner materiaal zoals oeken, aantekeningen of lato

Nadere informatie

Regel omschrijving: Ventilatie regeling Kampmann

Regel omschrijving: Ventilatie regeling Kampmann Regel omschrijving: Ventilatie regeling Kampmann Doel: De regeling regelt de cv klep, lucht inlaat klep en de ventilator van de mengluchtheater(s) en geeft een recirculatie groep vrij. De mengluchtregeling

Nadere informatie

Handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Nederlands bij gebruik van de originele Engelse handleiding

Handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Nederlands bij gebruik van de originele Engelse handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Artikelnummer: 24207 Besturingssysteem software versie: 4.54x Interface software versie: s03 Teknatool International, 13 juli 2006 1.0 Introductie 1.1 Algemeen Deze handleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

Trea Winter - van Faassen Joost van den Brink

Trea Winter - van Faassen Joost van den Brink Colofon Auteur: Eindredactie: Jaap Jan de Jong Thijs A. Afman Trea Winter - van Faassen Joost van den Brink Dit is een uitgave van Brink Techniek BV. Deze uitgave mag vrij worden gekopieerd binnen educatieve

Nadere informatie

Danfoss VLT Trainingen. www.danfoss.nl/vlt

Danfoss VLT Trainingen. www.danfoss.nl/vlt Danfoss VLT Trainingen www.danfoss.nl/vlt Danfoss VLT Trainingen Sinds Danfoss in 1968 als eerste ter wereld op de markt kwam met een in serie geproduceerde elektronische frequentieregelaar, heeft Danfoss

Nadere informatie

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Snelle installatie handleiding Versie 1.0 1 1. Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Ami Mouse Wireless 300 waarmee u kunt scrollen in al uw favoriete

Nadere informatie

Colofon. Joost van den Brink - 2 -

Colofon. Joost van den Brink - 2 - Colofon Auteur: Eindredactie: Jaap Jan de Jong Thijs A. Afman Joost van den Brink Dit is een uitgave van Brink Technical Solutions BV 2011. Deze uitgave mag vrij worden gekopieerd binnen educatieve instellingen.

Nadere informatie

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR MicroMax370 Verklaring van de fabrikant Bevestiging door de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen die staan vermeld in EMC-RICHTLIJN

Nadere informatie

Het koppelen van de u-remote aan de AC500-eco via Modbus TCP. A quick start guide. Jaap Ruiten

Het koppelen van de u-remote aan de AC500-eco via Modbus TCP. A quick start guide. Jaap Ruiten Het koppelen van de u-remote aan de AC500-eco via Modbus TCP. A quick start guide Jaap Ruiten Het koppelen van Weidmüller u-remote aan een AC500-eco plc. Thema: u-remote Modbus TCP Bladzijde 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

vacon 20 ac drives verkorte handleiding

vacon 20 ac drives verkorte handleiding vacon 20 ac drives verkorte handleiding VEILIGHEIDDoc: DPD00842E1 Publicatie: 08.03.2013 SW-pakket: FW0107V008.vcxvacon 1 Deze verkorte handleiding bevat de essentiële stappen voor eenvoudige installatie

Nadere informatie

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Meting van de ruimte T en relatieve vochtigheid (rh) Voedingsspanning : AC/DC 24 Volt Bus interface : MODBUS RTU (RS45) Uitgangssignaal T : proportioneel

Nadere informatie

Vertaling DRO handleiding D60 series

Vertaling DRO handleiding D60 series 2. Systeem parameters De aan/uit knop van de uitlezing zit aan de achterkant. De uitlezing start in een zelf-check modus wanneer u hem aanzet. De zelf-check modus controleert de LED s werking en of de

Nadere informatie

8 a. x K (in euro s) x K (in euro s)

8 a. x K (in euro s) x K (in euro s) Hoofstuk 6 RECHTE LIJNEN 6.0 INTRO b, =, km c k = l a km kost,0: =,0 b rankje kost : =,0, us e entree is,0,0 = 0,-. Nee, als je bij e onerste lijn 8 naar rechts gaat ga je omhoog, us als je naar rechts

Nadere informatie

AP40 Display Controller

AP40 Display Controller Datasheet AP40 Versie 03-2010 / NL AP40 Display Controller Toepasbaar als: Display voor positie en snelheid Nokkencontroller Signaalomvormer Toerentalbewaking Procestijdmeting (1/f) 48 mm ca. 150 mm 96

Nadere informatie

i7 0 Verkorte gebruikershandleiding Dutch Document number: 86141-1 Date: 11-2010

i7 0 Verkorte gebruikershandleiding Dutch Document number: 86141-1 Date: 11-2010 i7 0 Verkorte gebruikershandleiding Dutch Document number: 86141-1 Date: 11-2010 DUTCH Document number: 86141-1 Date: 11-2010 Instrumentbesturingen Besturen van indeling en functies. Het instrument inschakelen

Nadere informatie

MODBUS remote I/O-unit type MODBUS4S110

MODBUS remote I/O-unit type MODBUS4S110 MODBUS remote I/O-unit type MODBUS4S110 Opvragen en aansturen van I/O via MODBUS RTU over RS232 of MODBUS IP of directe TCP/IP-socket. De MODBUS4S110 is een unit die als slave via MODBUS RTU (RS232) of

Nadere informatie

BeoSound 4. Aanvulling

BeoSound 4. Aanvulling BeoSound 4 Aanvulling Menusysteem Deze aanvulling bevat correcties voor uw BeoSound 4-handleiding. Dankzij nieuwe software is uw muzieksysteem nu uitgerust met nieuwe functies. Het menusysteem is gewijzigd

Nadere informatie

AP21 SSI Display. Display voor positie en snelheid Nokkencontroller Signaalomvormer Display voor niet lineaire bewegingen. 96 mm

AP21 SSI Display. Display voor positie en snelheid Nokkencontroller Signaalomvormer Display voor niet lineaire bewegingen. 96 mm Datasheet AP21 AP21 SSI Display Toepasbaar als: Display voor positie en snelheid Nokkencontroller Signaalomvormer Display voor niet lineaire bewegingen 48 mm ca. 90 mm 96 mm Voor sensoren met Synchroon

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 4 Voorkennis V-1 a De oörinaten zijn A( 2, 1), B(2, 3) en C(5, 4 Qw ). V-2 a Per stap van 1 naar rehts gaat e lijn Qw omhoog. Vanuit C ga je 7 stappen naar rehts en us 7 Qw = 3 Qw omhoog. Omat 4 Qw + 3

Nadere informatie

Bedienerhandleiding. Digital Compressor Controller.

Bedienerhandleiding. Digital Compressor Controller. Bedienerhandleiding Digital Compressor Controller. FHT Perslucht B.V. www.fhtperslucht.nl info@fhtperslucht.nl +31(0)493-354633 Handleiding versie 1.0 M.Knaapen 21-5-2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding:...

Nadere informatie

SYNTHESIS IP65 regelaar

SYNTHESIS IP65 regelaar Kenmerkend aan de Synthesis frequentieregelaars zijn het bedieningsgemak, geïntegreerde EMC filters, IP65 beschermingsgraad (optioneel) en compacte afmetingen. De combinatie van goede prestaties, degelijke

Nadere informatie

Handleiding Parameter Conversie VLT5000 FC300

Handleiding Parameter Conversie VLT5000 FC300 Handleiding Parameter Conversie VLT5000 FC300 Author: Edgar Janssen Version: V1.0 Date: 2013.09.13 1/4 VLT500- koppelen aan laptop met MCT-10 Koppel VLT5000 aan laptop met MCT-10 middels USB-RS485 Converter.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor het extern Regin Display

Bedieningshandleiding voor het extern Regin Display Bedieningshandleiding voor het extern Regin Display Copyright RETEG b.v. 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING... 3 2.2 MEER INFORMATIE... 3 3 MENU STRUCTUUR VAN HET DISPLAY...

Nadere informatie

IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG

IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG 1. Aansluiten Alle toestellen worden aangesloten op de bestaande bekabeling. De 2-draads interface wordt aangesloten op uw router met UTP kabel. Benodigde bedrading

Nadere informatie

EM4000. Universele meetwaarde omvormer

EM4000. Universele meetwaarde omvormer Universele meetwaarde omvormer EM4000 Compacte behuizing Hoge nauwkeurigheid Volledig galvanische scheiding MODbus (RS232/RS485) 3 Analoge + 1 Puls uitgang Directe spanning ingang tot 690V 48 uurs service

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING TECO WESTINGHOUSE SPEECON 7300 CV FREQUENTIEREGELAAR

GEBRUIKERSHANDLEIDING TECO WESTINGHOUSE SPEECON 7300 CV FREQUENTIEREGELAAR GEBRUIKERSHANDLEIDING TECO WESTINGHOUSE SPEECON 7300 CV FREQUENTIEREGELAAR Parameterbeschrijving Software versie V2.4 Deze handleiding van de parameterbeschrijving is een aanvulling op het Engelstalige

Nadere informatie

Blok 2 - Vaardigheden

Blok 2 - Vaardigheden Blok - Vaarigheen lazije a Het startgetal is en het hellingsgetal is De formule ie ij e lijn ast is y x De lijn k heeft het zelfe hellingsgetal als e lijn l, us De formule is y x+ 7 e Het hellingsgetal

Nadere informatie

TrimbleT&L DOC. Activatie CarCube Na installatie

TrimbleT&L DOC. Activatie CarCube Na installatie TrimbleT&L DOC Activatie CarCube Na installatie Tijdens opstart Carcube kan het Calibratie scherm zichtbaar worden. Volg de instructies op het scherm. Verwijder de beschermfolie op het scherm voor het

Nadere informatie

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Bijlage Installatie- en bedieningsinstructies Flamco www.flamcogroup.com Editie 2010 / NL Inhoud Pagina 1. Inbedrijfstelling 3 1.1. Inbedrijfstelling ENA 50/60 3 1.2. Parameters instellen voor

Nadere informatie

AMAX panel 4000 / AMAX panel 4000 EN

AMAX panel 4000 / AMAX panel 4000 EN AMAX panel 4000 / AMAX panel 4000 ICP-AMAX4-P1 / ICP-AMAX4-P2- / ICP-AMAX4-P3- nl Quick Start Guie AMAX panel 4000 / AMAX panel 4000 Inhou nl 3 Inhousopgave 1 Beknopte informatie 4 2 Systeemoverzicht

Nadere informatie

Trimble T&L Activation CC3 after installation V1-5 NL

Trimble T&L Activation CC3 after installation V1-5 NL Tijdens opstart Carcube kan het Calibratie scherm zichtbaar worden. Volg de instructies op het scherm. Verwijder de beschermfolie op het scherm voor het correct uitlijnen van het scherm en druk op Software

Nadere informatie

Wiskunde D Online uitwerking 4 VWO blok 4 les 1

Wiskunde D Online uitwerking 4 VWO blok 4 les 1 Wiskune D Online uitwerking 4 VWO blok 4 les aragraaf. Opgave a et e stelling van thagoras volgt at (, ) ( ) + ( ) ( 3 ) + ( ) + 3 3 b De roosterpunten met afstan 3 tot liggen op e cirkel met als mielpunt

Nadere informatie

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING INDEX KENMERKEN 3 AFMETINGEN 3 AANSLUIT SCHEMA 4 GEBRUIK 5 NOTITIES 6 ALARMEN EN STILALARM 7 MENU OVERZICHT 7 SET-UP EN PROGRAMMERING

Nadere informatie

Opgave 1 Opbouwen van een servomotor-systeem

Opgave 1 Opbouwen van een servomotor-systeem Opgave 1 Opbouwen van een servomotor-systeem Leerdoelen Na het voltooien van deze opgave: Ben je bekend met het veilig opbouwen van een servomotor systeem Ben je bekend met de basisprincipes van schema

Nadere informatie

Nederlands Français. Handleiding. Mobile Station

Nederlands Français. Handleiding. Mobile Station Nederlands Français Handleiding Mobile Station 60653 Inhoudsopgave Pagina Mobile Station Mobile Station 3 Aansluiten 3 Menu, toetsfuncties 4 Taalkeuze 4 Loc invoeren, configureren Rijden, toetsfuncties

Nadere informatie

De maximale waarderingscijfers van de opgaven verhouden zich als 30:30:20:20 deel cijfer=score./10

De maximale waarderingscijfers van de opgaven verhouden zich als 30:30:20:20 deel cijfer=score./10 Universiteit Twente, Werktuigbouwkune Vak : Programmeren en Moelleren Datum : 0 oktober 20 Tij : 08.45-0.5 uur TOETS Deze eeltoets bestaat uit 4 opgaven. Geef niet alleen e antwooren maar toon ook e geane

Nadere informatie

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz Handleiding 868 MHz Pyxis zender en Auriga ontvanger Aantal functies: 2, 4, 6 of 8, ON/OFF Toetsfuncties Pyxis zender activeren: houdt de I knop 2 seconden ingedrukt. Pyxis zender deactiveren: houdt de

Nadere informatie

Parameters en alarmen. Multifold Super V0100. Parameters & Alarms Multifold Super V0100 NL Page 1 of 15

Parameters en alarmen. Multifold Super V0100. Parameters & Alarms Multifold Super V0100 NL Page 1 of 15 Parameters en alarmen Multifold Super V0100 Parameters & Alarms Multifold Super V0100 NL Page 1 of 15 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1) Machineparameters... 3 1.1) Overzicht machineparameters... 3 2)

Nadere informatie

Analoge Uitgang 4 20mA

Analoge Uitgang 4 20mA Analoge Uitgang 4 20mA (optioneel 0-5V) Handleiding Gebruikers/installateurs (Voor softwareversie EZ2 7.0 en hoger) Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Nederland www.digi-star.com D3708-NL Rev E Mei

Nadere informatie