PumpDrive. Zelfkoelende, motoronafhankelijke frequentieregelaar. Verkorte handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PumpDrive. Zelfkoelende, motoronafhankelijke frequentieregelaar. Verkorte handleiding"

Transcriptie

1 Verkorte handleiding PumpDrive /2--51 Zelfkoelende, motoronafhankelijke frequentieregelaar Montagevarianten: Motormontage (MM) Wandmontage (WM) Schakeltkastmontage (CM) Verkorte handleiding

2 1 Over deze handleiding Uitvoerige beschrijvingen en instructies voor een correct gebruik, onderhoud en het verhelpen van storingen vindt u in de gebruiksaanwijzing van de PumpDrive ( /4). Deze handleiding D is een onderdeel van de PumpDrive D is een verkorte handleiding om de PumpDrive direct in gebruik te nemen D behandelt de volgende onderwerpen: -- Locatie -- Aansluitkabels -- Installatie -- Inbedrijfstelling -- Parametrisering 1.1 Waarschuwingen en pictogrammen Pictogram Betekenis Veiligheidspictogram " Neem aanwijzingen die zijn voorzien van het veiligheidspictogram in acht om letsel en materiële schade te voorkomen. Informatie, aanwijzing " Instructie Resultaat VOORZICHTIG Persoonlijke en materiële schade door onveilig werken " Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht (zie de gebruiksaanwijzing met nummer /4, Hoofdstuk 2, Hoofdstuk 6.4.1). " Zorg dat de gebruiksaanwijzing altijd op de gebruikslocatie beschikbaar is. 2

3 2 Locatie Aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan: D goed geventileerd D geen directe zonnestraling of directe weersinvloeden D beschermd tegen condens en zonnestraling bij plaatsing in de openlucht D temperatuurbereik bij bedrijf van de pomp: C D twee gescheiden koperen rails beschikbaar voor aarding bij schakeltkastmontage (netaansluitrail en stuuraansluitrail) 3 Aansluitkabel 3.1 Netaansluitkabel Aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan: D onafgeschermd (afscherming optioneel) D motorbeveiligingsschakelaar berekend op 1,4 keer de nominale stroom D maximale kabeldoorsnede (zie Tabel 1, pagina 9) 3.2 Stuurkabel Aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan: D afgeschermde kabel voor de stuurleidingen: -- minimale doorsnede 0,5 mm 2 -- maximale doorsnede klemmenstrook P4: 0,75 mm 2 -- maximale doorsnede klemmenstrook P7: 1,5 mm 2 D afgeschermde kabel voor LON en Profibus D minimale afstand tussen stuur-- en vermogenskabels 0,3 m 3.3 Verbindingskabel tussen PumpDrive en motor (bij strooicapaciteit Cs < 5 nf) Aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan: D tot 7,5 kw klasse B, maximale kabellengte = 5 m D boven 7,5 kw klasse A, maximale kabellengte = 50 m D afgeschermd 3

4 4 Transport Het apparaat moet deskundig en in de originele verpakking worden getransporteerd. Voor verzending is gecontroleerd dat het apparaat voldoet aan alle vermelde gegevens. Bij ontvangst behoort het apparaat zich elektrisch en mechanisch in goede staat te bevinden. Om u hiervan te overtuigen is het aan te bevelen het apparaat bij ontvangst te controleren op transportschade. Bij reclamaties moet samen met de vervoerder de schade worden geïnventariseerd. 4.1 Tijdelijke opslag Tijdelijke opslag moet droog, trillingsvrij en zo mogelijk in de originele verpakking plaatsvinden. De omgevingstemperatuur tijdens opslag mag niet buiten het bereik van --10_C tot +70_C liggen. Er moet op worden gelet dat de relatieve luchtvochtigheid niet hoger wordt dan 85% en dat er geen condens optreedt op elektrische delen (bescherming tegen roesten). Grote variaties in de luchtvochtigheid moeten worden voorkomen. 4

5 5 Montage VOORZICHTIG Persoonlijke en materiële schade door onjuiste installatie " Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht (zie de gebruiksaanwijzing, Hoofdstuk 2). " Voorkom onbedoeld aanlopen van de pomp: schakel de motor spanningsloos en borg deze tegen opnieuw inschakelen. Bij de montagevariant MM is de PumpDrive al op een standaard motor gemonteerd. " Bij de montagevarianten WM en CM: monteer de PumpDrive aan de hand van de meegeleverde montagehandleiding tegen de wand, op een montageframe of in een schakelkast. Variant: MM - op de motor gemonteerd 4070:9014 Afb. 1) Motormontage 5

6 Variant: WM - tegen de wand gemonteerd 4070:9013 Afb. 2) Wandmontage Variant: CM - in een schakelkast gemonteerd Afb. 3) Schakelkastmontage 6

7 6 Installatie VOORZICHTIG Materiële schade door onjuiste installatie " Controleer dat de netleiding, motoraansluitleiding en stuurleiding spanningsloos zijn en geborgd tegen opnieuw inschakelen. " Verwijder nooit de kunststof behuizing van het metalen koellichaam. " Verwijder uitsluitend afschermingen volgens de beschrijving in deze handleiding. " Voorzie in aarding in overeenstemming met de nationale en lokale voorschriften. 6.1 Motor - en netleiding aansluiten Afb. 4) L--vormige afscherming verwijderen " Verwijder de drie kruiskopschroeven 1 vandel--vormigeafscherming2 en verwijder de afscherming (zie Afb. 4). 7

8 1 Afb. 5) V--vormige afscherming verwijderen " Verwijder de zes kruiskopschroeven van de V--vormige afscherming 1 voor de motor-- en netleiding en verwijder de afscherming (zie Afb. 5). Het aansluitcompartiment voor de motor-- en netleiding is toegankelijk. Afb. 6) Aansluitcompartiment voor motor-- en netleiding. 8

9 Persoonlijke en materiële schade door onjuiste installatie VOORZICHTIG " De aansluitklemmen en steekverbindingen van de remweerstand (Brake) mogen niet worden geopend of aangeraakt. VOORZICHTIG Persoonlijke en materiële schade door onjuiste aarding " Sluit de afschermmantel van de aansluitleiding niet aan op de aardrail in de schakelkast of op de stuuraardrail. " Zorg dat de afschermmantel van de aansluitleiding uit één stuk bestaat en aard deze aan beide uiteinden. " Sluit de afschermmantel van de stuurleidingen aan op de signaalaarde. " Selecteer aan de hand van het type de juiste kabelwartels (zie Tabel 1, pagina 9). " Sluit afhankelijk van het type de motor-- en netleiding aan op de klemmen in het aansluitcompartiment van de PumpDrive (zie Afb. 7, Afb. 8, Afb. 9). Type PumpDrive Vermogen [kw] Kabelwartels voor Ingangs- stroom 1) Max. kabel- Netleidinleidinleiding sensor nede Sensor- Motor- PTC - [A] doors- [mm 2 ].. 000K55.. 0,55 1, K75.. 0,75 2,6 A.. 001K10.. 1,1 3,7 M25 M16 M25 M K50.. 1,5 5 2, K20.. 2,2 6, K , K ,5 B.. 005K50.. 5,5 M25 M16 M25 M16 13,7 2, K50.. 7,5 17, K ,5 C.. 015K ,6 M32 M16 M32 M K , K , K ,3 D.. 037K M40 M16 M40 M K ,7 Tabel 1) Kabelwartels voor motor-- en netleiding 1) Neem de aanwijzingen voor het gebruik van inductoren in acht (zie de gebruiksaanwijzing, Accessoires en opties onder Inductoren!) 9

10 Sensor & PTC--sensor Analoge ingang 2 +24VIN 0 PTC PE L1 L2 L U V W Brake L1 L2 L3 N PE Afb. 7) Net- en motoraansluiting typen A & B M 3~ Sensor & PTC--sensor Analoge ingang 2 +24VIN 0 PTC PE L1 L2 L3 U V W Brake L1 L2 L3 N PE Afb. 8) M 3~ Net- en motoraansluiting type C 10

11 Sensor & PTC--sensor Analoge ingang 2 +24VIN 0 PTC PE L1 L2 L3 U V W Brake Afb. 9) L1 L2 L3 N PE Net- en motoraansluiting type D M 3~ 11

12 6.2 Stuurleidingen aansluiten VOORZICHTIG Materiële schade door onjuist verwijderen van de bedieningseenheid " Bij het verwijderen van de bedieningseenheid: gebruik een platte schroevendraaier aan de bovenkant als hefboom. 1 1 Afb. 10) Bevestiging bedieningseenheid " Verwijder de kruiskopschroeven 1 van de bedieningseenheid en verwijder de bedieningseenheid (zie Afb. 10). Onder de bedieningseenheid bevinden zich de klemmenstroken P4 en P7 (zie Afb. 11). 1 2 Afb. 11) Positie van de klemmenstroken P4 en P7 1) Klemmenstrook P4 2) Klemmenstrook P7 12

13 " Sluit de stuurleidingen aan. Let daarbij op de configuratie van de stuurklemmen: -- P4 (zie Tabel 2) -- P7 (zie Tabel 3) Klemnummer Signaal Beschrijving 20 0V Aardevoor+24V 19 DIG IN6 Digitale ingang (15/28 V DC) 18 DIG--IN5 Digitale ingang (15/28 V DC) 17 DIG--IN4 Digitale ingang (15/28 V DC) 16 DIG--IN3 Digitale ingang (15/28 V DC) 15 DIG--IN2 Digitale ingang (15/28 V DC) 14 DIG--IN1 Digitale ingang (15/28 V DC) V +24 V DC-spanningsbron Max. 200 ma belasting 12 0V--AN Aarde voor AN-OUT 11 AN OUT Analoge uitgang 0--10V, max. 5 ma belasting 10 SB1--GND Aarde voor KSB-Local--Bus 9 SB1 + KSB-Local-Bus-Signal 8 SB1 -- KSB-Local-Bus-Signal 7 PE (AARDE) Aarde 6 PE (AARDE) Aarde 5 SB1--GND Aarde voor KSB-Local-Bus 4 SB1 + KSB-Local-Bus-Signal 3 SB1 -- KSB-Local-Bus-Signal 2 SB1Z-- Busafsluiting voor KSB-Local-Bus 1 SB1Z+ Busafsluiting voor KSB-Local-Bus Tabel 2) Pinconfiguratie klemmenstrook P4 Klemnummer Signaal Beschrijving 10 0V--AN Aarde voor AIN1/2 9 AN1--IN Programmeerbare analoge ingang 1 Standaardinstelling: instelwaardebron 0--10V of 0--20mA 8 PE (AARDE) Aarde 7 0V Aarde voor +24V 6 AN2--IN Programmeerbare analoge ingang 2 Standaardinstelling: huidige--waardebron 0--10V of 0--20mA V +24V DC-spanningsbron (max. 200 ma belasting) 4 NO2 Maakcontact NO nr. 2 (250V AC, 1A) 3 COM2 Maakcontact COM nr. 2 (250V AC, 1A) 2 NO1 Maakcontact NO nr. 1 (250V AC, 1A) 1 COM1 Maakcontact COM nr. 1 (250V AC, 1A) Tabel 3) Pinconfiguratie klemmenstrook P7 13

14 7 Inbedrijfstelling De PumpDrive wordt volledig ingesteld met behulp van parameters. Elke parameter heeft een uniek, viercijferig nummer. Parameters kunnen uitsluitend worden ingesteld met een grafische bedieningseenheid. 7.1 Bediening Afb. 12) Grafische bedieningseenheid Afb. 13) Parameter (voorbeeld) Parameters instellen met de grafische bedieningseenheid gaat op de volgende manier: " Voer het eerste cijfer in met de vier gele toetsen op de bedieningseenheid. De vier toetsen staan voor de cijfers 1--4 (zie Afb. 12). " Druk voor de overige cijfers op de toetsen omhoog/omlaag van de bedieningseenheid tot het juiste cijfer van de parameter linksboven in de hoek wordt weergegeven en bevestig met OK (zie Afb. 13). " Ga met ESC terug naar het vorige cijfer. 14

15 7.2 PumpDrive parametriseren De PumpDrive kan voor diverse toepassingen worden gebruikt. " Selecteer aan de hand van bedrijfsstand en uitvoering de juiste hoofdstukken uit onderstaande tabel. Bedrijfsstand Stuurstand: Instelwaarde intern Instelwaarde extern Regelstand: Instelwaarde intern Instelwaarde extern Uitvoering PumpDrive zonder bedieningseenheid metbedieningseenheid (uitsluitend bij gebruik van één pomp) Hoofdstuk 7.2.1, pagina Hoofdstuk 7.2.3, pa- 15 gina 16 Hoofdstuk 7.2.1, pagina Hoofdstuk 7.2.4, pa- 15 gina 16 (bij gebruik van één of meer pompen) Hoofdstuk 7.2.2, pagina Hoofdstuk 7.2.5, pa- 16 gina 17 Hoofdstuk 7.2.2, pagina Hoofdstuk 7.2.6, pa- 16 gina Zonder bedieningseenheid - stuurstand - instelwaarde intern/extern Met behulp van de PumpDrive PC--software kan de PumpDrive ook zonder bedieningseenheid op de volgende manier worden geparametriseerd: -- Sluit via de service--interface met een speciale verbindingskabel (Mini--USB -- RS232) een PC/notebook aan. -- Start de PumpDrive PC--software. -- Voer de parametrisering uit zoals met de bedieningseenheid (zie Hoofdstuk 7.2.4, pagina 16). " Bij slechts één instelwaardesignaal tussen 0 en 10 V: sluit het instelwaardesignaal aan op klemmenstrook P7 op analoge ingang 1. " Stel de motorgegevens in (zie Hoofdstuk 7.3, pagina 20). 15

16 7.2.2 Zonder bedieningseenheid - regelstand - instelwaarde intern/extern Met behulp van de PumpDrive PC--software kan de PumpDrive ook zonder bedieningseenheid op de volgende manier worden geparametriseerd: -- Sluit via de service--interface met een speciale verbindingskabel (Mini--USB -- RS232) een PC/notebook aan. -- Start de PumpDrive PC--software. -- Voer de parametrisering uit zoals met de bedieningseenheid (zie Hoofdstuk 7.2.4, pagina 16). " Bij slechts één instelwaardesignaal tussen 0 en 10 V: sluit het instelwaardesignaal aan op klemmenstrook P7 op analoge ingang 1. " Bij een huidige--waardesignaal tussen 4 en 20 ma: sluit het huidige--waardesignaal aan op klemmenstrook P7 op analoge ingang 2. " Stel de motorgegevens in (zie Hoofdstuk 7.3, pagina 20) Met bedieningseenheid - stuurstand - instelwaarde intern " Met een grafische bedieningseenheid: -- Selecteer parameter en stel menuonderdeel 4 in (standaardinstelling). -- Stel de instelwaarde in via parameter " Wanneer de onderste en bovenste instelwaarde afwijken van de standaardinstellingen 0% en 100%: stel de minimale en maximale instelwaarde in: -- Stel de minimale instelwaarde in via parameter Stel de maximale instelwaarde in via parameter " Met een standaard bedieningseenheid: -- Ga met de pijltoetsen over naar de weergave van de instelwaarde (groen LED s) en bevestig met OK. -- Stel met de pijltoetsen de instelwaarde in (stapgrootte = 0,25 Hz resp. 0,5%) en bevestig met OK. " Stel de motorgegevens in (zie Hoofdstuk 7.3, pagina 20) Met bedieningseenheid - stuurstand - instelwaarde extern " Bij slechts één instelwaardesignaal tussen 0 en 10 V: sluit het instelwaardesignaal aan op klemmenstrook P7 op analoge ingang 1. " Wanneer het instelwaardesignaal niet tussen 0 en 10 V ligt of meer dan één instelwaardesignaal moet worden gebruikt: zie Hoofdstuk 7.2.7, pagina 18. " Stel de motorgegevens in (zie Hoofdstuk 7.3, pagina 20). 16

17 7.2.5 Met bedieningseenheid - regelstand - instelwaarde intern PumpDrive " Parametriseer de bron van het instelwaardesignaal op de bedieningseenheid: -- Stel de instelwaardebron in. Selecteer daarvoor parameter en stel menuonderdeel 4 in (standaardinstelling). -- Stel de instelwaarde in via parameter " Bij een huidige--waardesignaal tussen 4 en 20 ma: sluit het huidige--waardesignaal aan op klemmenstrook P7 op analoge ingang 2. " Wanneer het huidige--waardesignaal niet tussen 4 en 20 ma ligt: zie Hoofdstuk 7.2.8, pagina 19. " Stel de motorgegevens in (zie Hoofdstuk 7.3, pagina 20) Met bedieningseenheid - regelstand - instelwaarde extern " Bij slechts één instelwaardesignaal tussen 0 en 10 V: sluit het instelwaardesignaal aan op klemmenstrook P7 op analoge ingang 1. " Wanneer het instelwaardesignaal niet tussen 0 en 10 V ligt of meer dan één instelwaardesignaal moet worden gebruikt: zie Hoofdstuk 7.2.7, pagina 18. " Bij een huidige--waardesignaal tussen 4 en 20 ma: sluit het huidige--waardesignaal aan op klemmenstrook P7 op analoge ingang 2. " Wanneer het huidige--waardesignaal niet tussen 4 en 20 ma ligt: zie Hoofdstuk 7.2.8, pagina 19. " Stel de motorgegevens in (zie Hoofdstuk 7.3, pagina 20). 17

18 7.2.7 Bron voor het instelwaardesignaal instellen Instelwaardebronnen kunnen uitsluitend met een grafische bedieningseenheid worden geparametriseerd. Er kunnen maximaal 3 bronnen voor instelwaarden worden ingesteld. " Stel de bronnen voor instelwaarden in (zie Tabel 4, pagina 18). " Wanneer het instelwaardesignaal niet tussen 0 en 10 V ligt: -- Parametriseer de bron voor de instelwaarde (zie de gebruiksaanwijzing, Hoofdstuk 8.3.1, Tabel 23). -- Wanneer analoge ingang 1 als bron voor de instelwaarde is ingesteld (standaardinstelling): parametriseer analoge ingang 1 (zie de gebruiksaanwijzing, Hoofdstuk 8.3.2, Tabel 25). -- Wanneer analoge ingang 2 als bron voor de instelwaarde is ingesteld: parametriseer analoge ingang 2 (zie de gebruiksaanwijzing, Hoofdstuk 8.4.2, Tabel 33). Parameter Beschrijving Instelmogelijkheden Bron instelwaardesignaal 1, 2, 3, 4, 5, Bron instelwaardesignaal 1, 2, 3, 4, 5, Bron instelwaardesignaal 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tabel 4) 1 Geen bron 2 Analoge ingang 1 3 Analoge ingang 2 4 Instelbare instelwaarde 5 Instelwaarde veldbus 6 RS232--instelwaarde Bronnen voor instelwaarde 18

19 7.2.8 Bron voor het huidige -waardesignaal instellen Het huidige--waardesignaal kan van 7 verschillende bronnen worden ingelezen. " Stel de huidige--waardesignaalbron in (zie Tabel 5, pagina19). " Wanneer het huidige--waardesignaal niet tussen 4 en 20 ma ligt: parametriseer de bron voor de huidige waarde (zie de gebruiksaanwijzing, Hoofdstuk 8.4.2, Tabel 33). Parameter Beschrijving Instelmogelijkheden Bron huidige--waardesignaal 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 Tabel 5) 1 Analoge ingang 1 2 Analoge ingang 2 3 DIFF (AI1, AI2) 4 MIN (AI1, AI2) 5 MAX (AI1, AI2) 6 AVE (AI1, AI2) 7 Rem huidige waarde Bronnen voor huidige waarde 19

20 7.3 Motorgegevens instellen " Selecteer de volgende parameters en stel de juiste waarden in voor de motor (zie de gebruiksaanwijzing, Hoofdstuk 8.1): Parameter Beschrijving Instelmogelijkheden Nominaal vermogen 0, [kw] Nominale spanning [V] Nominale frequentie [Hz] Nominale stroom 0, [A] Nominaal toerental [1/min] Nominale cosinus phi PTC aan/uit Draairichting motor Met de klok mee/ tegen de klok in Tabel 6) Motorgegevens instellen " Controleer de draairichting (zie Hoofdstuk 7.4). 7.4 Draairichtingcontrole " Wanneer een bedieningseenheid beschikbaar is: druk op de toets Man op de bedieningseenheid. De aandrijving wordt met de onderste grenswaarde van de motorfrequentie bedreven. " Wanneer geen bedieningseenheid beschikbaar is: sluit een spanning van 24 V aan op digitale ingang 1. " Wanneer de draairichting verkeerd is: verwissel twee fasen van de motor of selecteer parameter en stel de waarde in op tegen de klok in. " Stel het pompaggregaat in bedrijf (zie Hoofdstuk 7.5). 7.5 Bedrijf " Start met digitale ingang 1 (klem P4:14 signaal +24 VDC). 20

21 21

22 22 PumpDrive

23 23

24 / Technische wijzigingen blijven voorbehouden. KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Johann-Klein-Str Frankenthal (Duitsland) Tel Fax

Aanvulling op de technische handleiding. MOVIMOT -opties MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Uitgave 06/2008 16663675 / NL. www.sew-eurodrive.

Aanvulling op de technische handleiding. MOVIMOT -opties MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Uitgave 06/2008 16663675 / NL. www.sew-eurodrive. Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave)

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave) Technische handleiding Versie 11/11 PLC-INTERFACE (slave) Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de PLC-interface (slave) zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleidingen

Aanvulling op de technische handleidingen Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service Aanvulling op de technische handleidingen SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 750 Fax

Nadere informatie

Emotron I/O-board 2.0 Optie

Emotron I/O-board 2.0 Optie Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar en Emotron TSA softstarter Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar

Nadere informatie

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman 60 84 06/004 NL Voor de vakman Montagevoorschrift UBA-module xm0 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage Zorgvuldig lezen vóór de montage Inhoudsopgave Veiligheid.......................................

Nadere informatie

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit STAKA Handleiding elektrische bediening Algemeen Deze handleiding geeft u de juiste instructies voor een correcte aansluiting en een goede bediening van de elektrische bedieningsset van Staka. De installatie

Nadere informatie

Emotron FDU en VFX 2.0

Emotron FDU en VFX 2.0 Emotron FDU en VFX 2.0 Frequentieregelaars met beschermingsklasse IP20 en IP21 7.5-132 kw Addendum voor Gebruiksaanwijzing Nederlands Software versie 4.3X Addendum geldig voor Frequentieregelaars Emotron

Nadere informatie

HANDLEIDING SAUNABESTURING A2 TECHNISCHE GEGEVENS

HANDLEIDING SAUNABESTURING A2 TECHNISCHE GEGEVENS HANDLEIDING SAUNABESTURING A TECHNISCHE GEGEVENS Spanning : 00 Volt, N ~ Frequentie : 0 Hz Schakelvermogen : 9 kw over fasen van max. kw per fase Verwarmingsduur : 6 of uur Temperatuur : 0 C afhankelijk

Nadere informatie

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36 Alarmsirene Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR De aansluitdoos van de generator Powador Mini-Argus bundelt stringzekering, overspanningsbeveiliging en DC-massaschakelaar in één afzonderlijke behuizing en kan in een

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren!

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! Lumo elero Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3601/0604 Inhoudsopgave Aanwijzingen

Nadere informatie

Emotron I/O-board 2.0 Optie

Emotron I/O-board 2.0 Optie Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar Emotron VFXR/FDUL Emotron FlowDrive Emotron TSA softstarter Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron

Nadere informatie

MOD-I-XP. Vooraanzicht. Kenmerken. MOD-I-XP_ _NL Technische wijzigingen voorbehouden Pagina 1 van 8. Modem voor externe gegevensoverdracht

MOD-I-XP. Vooraanzicht. Kenmerken. MOD-I-XP_ _NL Technische wijzigingen voorbehouden Pagina 1 van 8. Modem voor externe gegevensoverdracht Vooraanzicht Kenmerken ISDN-industriemodem (digitaal gebruik) voor externe gegevensoverdracht in systeemoplossingen met de Frigodata XP-software Aansluiting op de gateway GTW-XP via lintkabel Aansluiting

Nadere informatie

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves KEYSTONE Inhoud 1 Optionele module 8: AS-Interface module 1 2 Installatie 1 3 Communicatiekenmerken 1 4 Beschrijving van de OM8 AS-Interface module 2 5 AS-Interface protocol 3 6 Communicatie-interface

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Document vertaald uit het Engels -NL 2013-06-25 A003 Inhoudsopgave 1 Conformiteitsverklaring... 1 2 Waarschuwingen... 2 3 Inleiding product... 3 3.1 Algemeen... 3 3.1.1 Beschrijving van de ruimteregeling...

Nadere informatie

EC Vent Installatie-instructies

EC Vent Installatie-instructies -NL 15-03-2011V.A-002 Inhoudsopgave 1 Conformiteitsverklaring... 1 2 Waarschuwingen... 2 3 Inleiding product... 3 3.1 Algemeen... 3 3.1.1 Beschrijving van de ruimte-unit... 3 3.1.2 Beschrijving van de

Nadere informatie

Elektrische servomotoren

Elektrische servomotoren 4 573 SQS35.53, SQS65.5 met nulspanningsterugloop, zonder handbediening SQS35.00, SQS65, SQS85.00 zonder nulspanningsterugloop, met handbediening Elektrische servomotoren voor afsluiters met 5,5 mm slag

Nadere informatie

Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie

Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Gebruiksaanwijzing - Nederlands Documentnummer: 01-5920-03 Uitgave: r0 Datum van uitgifte: 01-03-2012

Nadere informatie

INSTALLATIE. ekey TOCAnet. Biometrisch toegangssysteem netwerkversie

INSTALLATIE. ekey TOCAnet. Biometrisch toegangssysteem netwerkversie INSTALLATIE ekey TOCAnet Biometrisch toegangssysteem netwerkversie Inhoud INHOUD...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. CONTROLELIJST...3 OVERZICHT VAN HET APPARAAT...5 INSTALLATIE...6 BEDIENING...7 FOUTMELDINGEN...9

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

Emotron VSA/VSC Frequentieregelaar

Emotron VSA/VSC Frequentieregelaar Emotron VSA/VSC Frequentieregelaar Data sheet Nederlands Emotron VSA en VSC Tabel 1 Specificaties per model Model Netspanning Vermogen [kw/hp] Nominale stroom [A] EMC filter 1ste omgeving Beschermingsgraad

Nadere informatie

Product information Scheidingsversterkers en Beveiliging

Product information Scheidingsversterkers en Beveiliging Product information Overspanningsbeveiligingen B-9 B6-00, B6-00 FI B6-6G, B6-0W B6-, B6-8 B8- Document ID: 0707 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Productbeschrijving... Type-overzicht... Elektrische aansluiting...

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834 Bedieningshandleiding Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS 2973 00 Oproepsysteem 834 Veiligheidsaanwijzingen Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.

Nadere informatie

ABB i-bus KNX Jaloezie-/rolluikactor x-voudig, 230 V AC, DIN-rail JRA/S x.230.1.1, 2CDG1101xxR0011

ABB i-bus KNX Jaloezie-/rolluikactor x-voudig, 230 V AC, DIN-rail JRA/S x.230.1.1, 2CDG1101xxR0011 Technische gegevens 2CDC506065D3102 ABB i-bus KNX Beschrijving De 2-, 4- en 8-voudige jaloezie-/ rolluikactor stuurt van elkaar onafhankelijke 230 V AC-aandrijvingen aan voor het positioneren van jaloezieën,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing. Module M2 voor BDC-i440 besturingen

Montage- en gebruiksaanwijzing. Module M2 voor BDC-i440 besturingen BDC-i440 M2 nl Montage- en gebruiksaanwijzing Module M2 voor BDC-i440 besturingen Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De gebruiker

Nadere informatie

Mobrey MCU900-serie 4 20 ma + HART-compatibele controller

Mobrey MCU900-serie 4 20 ma + HART-compatibele controller IP2030-NL/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serie 4 20 ma + HART-compatibele controller Beknopte installatiegids WAARSCHUWING Het niet naleven van de richtlijnen voor veilige installatie kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

Jaloezieschakelmodule Bestelnr.: 8522 11 00. Bedienings- en montagehandleiding. 1. Veiligheidsinstructies. 2. Opbouw van het apparaat

Jaloezieschakelmodule Bestelnr.: 8522 11 00. Bedienings- en montagehandleiding. 1. Veiligheidsinstructies. 2. Opbouw van het apparaat Jaloezieschakelmodule Bestelnr.: 8522 11 00 Bedienings- en montagehandleiding 1. Veiligheidsinstructies Inbouw en montage van elektrische apparatuur mogen alleen door een installateur worden uitgevoerd

Nadere informatie

LUNA LUNA 111 top2 LUNA 112 top2 NL DK S FIN N 111 0 100, 111 0 200 112 0 100, 112 0 200. Montage- en gebruiksaanwijzing Digitale schemerschakelaar

LUNA LUNA 111 top2 LUNA 112 top2 NL DK S FIN N 111 0 100, 111 0 200 112 0 100, 112 0 200. Montage- en gebruiksaanwijzing Digitale schemerschakelaar 2 2 309 276 01 LUNA LUNA 111 top2 LUNA 112 top2 111 0 100, 111 0 200 112 0 100, 112 0 200 Ext L L N N Data + 4 5 6 C2 Ext1 Ext2 L N Data + NL Montage- en gebruiksaanwijzing Digitale schemerschakelaar MENU

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

Installatietekening. Droogautomaat PT 7186 EL. nl - NL. 12.09 M.-Nr. 07 738 270 / 01

Installatietekening. Droogautomaat PT 7186 EL. nl - NL. 12.09 M.-Nr. 07 738 270 / 01 Installatietekening Droogautomaat PT 7186 EL nl - NL 12.09 M.-Nr. 07 738 270 / 01 M.-Nr. 07 738 270 / 01 2 Technische gegevens Droogautomaat: Verwarmingssoort: PT 7186 Elektrisch (EL) Legenda: Geheel

Nadere informatie

Video Intercom Systeem

Video Intercom Systeem Video Intercom Systeem AC-500 buiten unit INSTALLATIE HANDLEIDING 2 Functies luidspreker nachtzicht LED verlichting kleuren CCD camera naamlabels beldrukknop microfoon Meegeleverde artikelen Buiten unit

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

Toebehoren voor Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C)

Toebehoren voor Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Toebehoren voor Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Technische beschrijving COM-C-TNL084210 98-4012510 Versie 1.0 NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Productdetails....................................

Nadere informatie

Magneetveld-sensor voor pneumatische cilinders BIM-UNT-AY1X/S1139

Magneetveld-sensor voor pneumatische cilinders BIM-UNT-AY1X/S1139 ATEX categorie II 1 G, Ex zone 0 ATEX categorie II 1 D, Ex zone 20 Voor cilinder met T-gleuf zonder montagetoebehoren Optionele toebehoren voor de montage op andere cilinderbouwvormen montage met één hand

Nadere informatie

elero VarioTec Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed!

elero VarioTec Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed! VarioTec elero Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0204 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel Technische Handleiding Versie 07/05 CompTrol Signal 1 Signaalkabel Deze handleiding voor het installeren van de optionele printplaat en bediening van de airconditioner zorgvuldig doorlezen. De voorschriften

Nadere informatie

*Correcte aansluiting voor de goede werking van de nuldoorgangsschakeling

*Correcte aansluiting voor de goede werking van de nuldoorgangsschakeling 2 2 310 317 02 LUNA LUNA 109 109 0 100, 109 0 200 110 0 100, 110 0 200 Montage- en gebruiksaanwijzing Schemerschakelaar Test 2 2000 LUNA 109 I:2-35 II : 35-200 III : 200-1000 min max IV:1-5klx V: 5-50klx

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV MEV MEV MEV45-40

Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV MEV MEV MEV45-40 BREL motors is onderdeel van: Pagina 1 Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV35-10 + MEV45-20 + MEV45-30 + MEV45-40 Lees de handleiding alvorens u begint

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Voedingseenheid. Art.-Nr.: 2005 REG. Art.-Nr.: 2002 REG. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Voedingseenheid. Art.-Nr.: 2005 REG. Art.-Nr.: 2002 REG. Bedieningshandleiding Voedingseenheid 320 ma Voedingseenheid 640 ma Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de

Nadere informatie

Voorschrift. Interface PWM V

Voorschrift. Interface PWM V Installatie Voorschrift Bewaar dit installatievoorschrift goed in de buurt van het toestel. Bij onderhoud of reparatie kan het belangrijk zijn, dat dit boekje voorhanden is. 0020066156 0020066107 Interface

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting Best. nr. : 0399 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie

PWM50/3. Dubbele motor sturing. DIGITAAL HANDLEIDING. Motion Control Systems

PWM50/3. Dubbele motor sturing. DIGITAAL HANDLEIDING. Motion Control Systems PWM50/3 Dubbele motor sturing. DIGITAAL HANDLEIDING Touwslagerij 19 4762AT Zevenbergen Nederland www.motion.nl info@motion.nl tel: 00 31 168 325077 fax: 00 31 168 328134 Inhoudsopgave: INHOUDSOPGAVE:...1

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Inductieve sensor BI2-EM12-Y1X-H1141

Inductieve sensor BI2-EM12-Y1X-H1141 ATEX categorie II 1 G, Ex zone 0 ATEX categorie II 1 D, Ex zone 20 SIL2 volgens IEC 61508 schroefdraad, M12 x 1 roestvaststaal, 1.4301 DC 2-draads, nom. 8,2 VDC uitgang volgens DIN EN 60947-5-6 (NA- MUR)

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

PTC 2.0-optieprint. PTC/RTC-optieprint. Gebruiksaanwijzing Nederlands. Voor frequentieregelaar Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y. Voor Emotron FlowDrive-IP2Y

PTC 2.0-optieprint. PTC/RTC-optieprint. Gebruiksaanwijzing Nederlands. Voor frequentieregelaar Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y. Voor Emotron FlowDrive-IP2Y PTC 2.0-optieprint Voor frequentieregelaar Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y PTC/RTC-optieprint Voor Emotron FlowDrive-IP2Y Gebruiksaanwijzing Nederlands PTC 2.0-optieprint Voor frequentieregelaar Emotron VFX/FDU

Nadere informatie

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 HANDLEIDING Scheidingstransformatoren Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 Victron Energy B.V. The Netherlands General phone: +31 (0)36 535 97 00 Customer support desk:

Nadere informatie

RTC- Print real-time klok Optie

RTC- Print real-time klok Optie RTC- Print real-time klok Optie Voor Emotron FlowDrive type IP54 en IP20/21 Montage-instructies Nederlands RTC-print Optie- Voor Emotron FlowDrive type IP54 en IP20/21 Montage-instructies - Nederlands

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

PRS 9. Gebruiksaanwijzing Programmaschakelaar PRS 9

PRS 9. Gebruiksaanwijzing Programmaschakelaar PRS 9 PRS 9 Gebruiksaanwijzing 810534-00 Programmaschakelaar PRS 9 Afmetingen / Overzicht PRS 9 Test 128,5 169 30,48 (6TE) Fig. 1 A B C D E PRS 9 I H G F Test J Fig. 2 MAX 95 % IP 10 MAX 70 C 2 Legenda A B C

Nadere informatie

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product.

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product. Deze handleiding beschrijft het installatieproces van het ICU Compact oplaadpunt voor elektrische voertuigen. Lees voordat u het oplaadpunt gaat installeren deze handleiding aandachtig door. ICU Charging

Nadere informatie

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1 Handleiding AT1G26-200 rev.0914 Toegangscontrole Module ver1 PRODUCT SPECIFICATIE Modelen, AT1G26-200 ver1 en AT1G34-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200 gebruikerscodes 100 Mil.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK

GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK BJ 2007 Lees voor gebruik van de krik om veiligheidsredenen deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. STEBER C.B. Techniek www.gaswinkel.com TECHNISCHE GEGEVENS

Nadere informatie

ABB i-bus KNX Thermo-elektrische ventielklep, 24 V TSA/K 24.2, 2CDG 120 050 R0011

ABB i-bus KNX Thermo-elektrische ventielklep, 24 V TSA/K 24.2, 2CDG 120 050 R0011 Technische gegevens 2CDC508159D3101 ABB i-bus KNX Productbeschrijving De thermo-elektrische ventielklep is bedoeld voor het openen en sluiten van kleppen in verwarmings-, airco- en ventilatiesystemen.

Nadere informatie

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE1.1 Voor gebruik bij condensatieketels voor gas 6 720 643 494 (2010/01) BE/NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

PTC/PT100 board 2.0 Optie

PTC/PT100 board 2.0 Optie PTC/PT100 board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar en Emotron TSA softstarter Gebruiksaanwijzing Nederlands PTC/PT100 board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar

Nadere informatie

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B www.somfy.com FR DE IT ilmo 50 WT Ref. 5050496B CS PL HU RU EL PT ES EN Inhoud. Inleiding 6. Veiligheid 6. Algemeen 6. Algemene veiligheidsvoorschriften 6.3 Specifieke veiligheidsvoorschriften 7 3. Installatie

Nadere informatie

CO 2. -Sensor Handleiding. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

CO 2. -Sensor Handleiding. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering CO 2 -Sensor Handleiding Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Alle rechten voorbehouden. Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet verantwoordelijk

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies 1 Installatie instructies 04-2016 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Voedingsmodule (Alarm en magneetventiel relais) DXMaP

Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Voedingsmodule (Alarm en magneetventiel relais) DXMaP Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Voedingsmodule (Alarm en magneetventiel relais) DXMaP DXMa Vul hier de identcode van uw regelaar in! Lees deze voorschriften voor gebruik goed door! Bewaar

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig gemonteerde

Nadere informatie

Compacte PV-generatorbewaking

Compacte PV-generatorbewaking Productdetails Uitrustingskenmerken en montagemogelijkheden voor SUNNY STRING MONITOR SSM Compacte PV-generatorbewaking De Sunny String Monitor SSM is speciaal ontworpen voor de bewaking van grote PV-generatoren.

Nadere informatie

BES External Signaling Device

BES External Signaling Device BES External Signaling Device IUI-BES-AO nl Installatie handleiding BES External Signaling Device Inhoud nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 2 Beknopte informatie 5 3 Systeemoverzicht 6 4 Installatie 7

Nadere informatie

Communicatie-interface voor SMA omvormers SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

Communicatie-interface voor SMA omvormers SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Communicatie-interface voor SMA omvormers SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Installatiehandleiding BTPB-INL112112 98-0014712 Version 1.2 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij

Nadere informatie

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02 Set-Up instructies NL MULTICONTROLLER 0664040_R02 Pagina 3 4 5 6 7 8 9 Beschrijving van de set-up mogelijkheden: 0-10V. Gebruik deze instelling indien u de ventilator 0-10V wilt regelen. Aan/Uit. Gebruik

Nadere informatie

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord Versie 2.0 - februari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Mogelijkheden De deuropenermodule kan

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter

Nadere informatie

E Geschakelde voeding 24 V DC

E Geschakelde voeding 24 V DC 1 Jumper single-/parallelbedrijf 2 potentiometer 24...28 V DC 3 LED DC-ok 4 LED Overload 5 aansluitklemmen DC-ok Uitgang 6 aansluitklemmen Shut-Down ingang Elektrische eigenschappen Frequentie AC [Hz]

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

RAP3. Leidingspanning Vac 230 Motorvoeding Vdc 24 Max. stroomafname A 6 Max. opgenomen vermogen VA 180 Nominale koppel danm 26 Openingstijd sec. 2.

RAP3. Leidingspanning Vac 230 Motorvoeding Vdc 24 Max. stroomafname A 6 Max. opgenomen vermogen VA 180 Nominale koppel danm 26 Openingstijd sec. 2. RAP3 Modellen en specificaties De RAP-3 is een elektromechanische slagboom die toegepast kan worden om respectievelijk toegang te verlenen en te ontzeggen naar: parkeerplaatsen, parkeergarages, bedrijven,

Nadere informatie

Opgave 1 Opbouwen van een servomotor-systeem

Opgave 1 Opbouwen van een servomotor-systeem Opgave 1 Opbouwen van een servomotor-systeem Leerdoelen Na het voltooien van deze opgave: Ben je bekend met het veilig opbouwen van een servomotor systeem Ben je bekend met de basisprincipes van schema

Nadere informatie

NEDERLANDS SEL2641R433B4D. DIN-Rail ontvanger. De keuze van de installateur cdvibenelux.com

NEDERLANDS SEL2641R433B4D. DIN-Rail ontvanger. De keuze van de installateur cdvibenelux.com NEDERLANDS SEL2641R433B4D De keuze van de installateur Bedankt voor de aankoop van onze producten en het vertrouwen dat u in onze onderneming stelt. 1] PRODUCT PRESENTATIE De DIN-rail-ontvanger SEL2641R433-BD4

Nadere informatie

Systeem-schakelversterkers REG 1 kanaals Art.Nr. 0850 00. Systeem-schakelversterkers REG 2 kanaals Art.Nr. 0851 00

Systeem-schakelversterkers REG 1 kanaals Art.Nr. 0850 00. Systeem-schakelversterkers REG 2 kanaals Art.Nr. 0851 00 1 kanaals Art.Nr. 0850 00 2 kanaals Art.Nr. 0851 00 Functioneringsprincipe De systeemschakelunit REG 1 kanaals en de systeemschakelunit REG 2 kanaals zijn nieuwe komponenten voor het observersysteem. De

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie

URN 2. Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2

URN 2. Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2 URN 2 Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2 Afmetingen / functionele elementen 128,5 169 30,01 (6TE) Fig. 1 A C B MAX 70 C MAX 95 % Fig. 2 2 Legenda A B C 32-polige klemmenstrook LED bedrijf

Nadere informatie

Installatiebewaking Windsensor

Installatiebewaking Windsensor Installatiebewaking Windsensor Installatiehandleiding Windsensor-INL101010 98-0025810 Versie 1.0 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding.....................

Nadere informatie

KERN YKB-01N Versie 2.1 09/2009 NL

KERN YKB-01N Versie 2.1 09/2009 NL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Gebruiksaanwijzing Thermische Printer KERN YKB-01N

Nadere informatie

L N L N. Fig.3 L N L N. Fig.4

L N L N. Fig.3 L N L N. Fig.4 SILET DESIG L L Fig.3 L L Fig.4 L L Ls Fig.5 L L Ls Fig.6 T (min) Fig.7 SILET CRZ L L Ls Fig.8 L L Fig.9 T (min) Fig.10 HR (%) CT-12/14 12 V 50Hz 230 V 50Hz TIME-DELAY FUSE 125 ma MAX. L SILET-100 CZ

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting Universeel-dimmer-basiselement met druk-/draaischakelaar Best.nr. : 1176 00 Basiselement voor parallelaansluiting voor universeel-dimmer-basiselement Best.nr. : 1177 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: Vocht- en temperatuur meetomvormer EE 23 Meetomvormer voor temperatuur en vochtigheid / Afstandsensor tot 20 m / Kunststof- of metaaluitvoering / Geïntegreerde display De vocht- en temperatuur meetomvormer

Nadere informatie

FLEXESS TERRA EN AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS100/CS200 CS100/CS VERGRENDELINGEN. t f

FLEXESS TERRA EN AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS100/CS200 CS100/CS VERGRENDELINGEN. t f FLEXESS TERRA EN AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER MODELLEN CS100, CS200 SPECIFICATIES Voltage 12V AC/DC, 24V DC Stroomafname 35mA Relais uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Bel uitgang maximaal 1 Amp. schakelen

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing HazardControl HC520 nl Montage- en gebruiksaanwijzing Vluchtwegbesturing voor de tweede vluchtweg Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven!

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290 Gebruiksaanwijzing XKM RS232 Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. nl-nl M.-Nr.

Nadere informatie

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die Tasseron Electronics B.V. aan haar producten en de bijbehorende handleidingen besteedt, kunnen er onvolkomenheden

Nadere informatie

Contents Inhoud. Wind, Zon & Regen Sensor Instructies. Inhoud: Sensor Functies:

Contents Inhoud. Wind, Zon & Regen Sensor Instructies. Inhoud: Sensor Functies: Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Contents Inhoud Sensor Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door te lezen. Het kan zo zijn dat u een beroeps electricien moet inschakelen

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleiding

Aanvulling op de technische handleiding Aandrijftechniek \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Services *22141472_0615* Aanvulling op de technische handleiding SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV4500 HP Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein Siberiëstraat

Nadere informatie

CS-269-A externe ontvanger

CS-269-A externe ontvanger CS-269-A externe ontvanger Pagina 1 Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantie. Tevens kan dit

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Meting van de ruimte T en relatieve vochtigheid (rh) Voedingsspanning : AC/DC 24 Volt Bus interface : MODBUS RTU (RS45) Uitgangssignaal T : proportioneel

Nadere informatie

Serie 7L - LED-lampen

Serie 7L - LED-lampen Serie - LED-lampen SERIE LED - lampen voor schakelkasten Energiebesparend door LED-techniek Opgenomen vermogen van 5 W Lichtstroom komt overeen met een 75 W gloeilamp Magneet- of schroefbevestiging Met

Nadere informatie

Debietdetector/ -melder. bij pneumatisch transport. Bedrijfsinstructies. Neue Technik. und Vertrieb

Debietdetector/ -melder. bij pneumatisch transport. Bedrijfsinstructies. Neue Technik. und Vertrieb Debietdetector/ -melder bij pneumatisch transport Bedrijfsinstructies F. BLOCK F B Neue Technik Entwicklung und Vertrieb Inhoudsopgave: 1 Eigenschappen en toepassing 3 2 Montage van de apparaten 4 - Flensmaten

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200 VERWARIGSREGEIG Weersafhankelijke regelaar SA 00 De SA 00 vervangt de SA 003 en de oude modellen SA 83 en SA 83.1 die gebruikt werden voor sturing van mengkranen. O DIP 1 34 Éen enkele regelaar, 6 hydraulische

Nadere informatie

- - AOY0001 AOY0004 AOY0003 AOY0002

- - AOY0001 AOY0004 AOY0003 AOY0002 AquaOxy500 - - A AOY0001 B AOY0004 C AOY0003 D ; ; AOY0002 2 - - E AOY0008 F AOY0006 3 - - G AOY0009 H AOY0010 4 - - I AOY0007 5 Veiligheidsinstructies - NL - Dit apparaat kan gevaar opleveren voor personen

Nadere informatie