Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie"

Transcriptie

1 Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Gebruiksaanwijzing Nederlands

2

3 Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Gebruiksaanwijzing - Nederlands Documentnummer: Uitgave: r0 Datum van uitgifte: (c) Copyright CG Drives & Automation Sweden AB CG Drives & Automation behoudt zich het recht voor om, zonder kennisgeving vooraf, specificaties en illustraties in de tekst te wijzigen. De inhoud van dit document mag niet worden gekopieerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van CG Drives & Automation Sweden AB.

4

5 Veiligheid Gebruiksaanwijzing Lees eerst deze gebruiksaanwijzing! Aangezien deze optie een aanvulling vormt op de frequentieregelaar moet de gebruiker bekend zijn met de originele gebruiksaanwijzing van het hoofdproduct. Alle veiligheidsaanwijzingen, waarschuwingen enz. zoals genoemd in deze gebruiksaanwijzing moeten bekend zijn bij de gebruiker. Veiligheidsaanwijzingen Lees de veiligheidsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van het product door. Installatie Het installeren, het in bedrijf nemen, het demonteren, het uitvoeren van metingen etc. van of aan het hoofdproduct mag alleen worden uitgevoerd door personeel dat technisch gekwalificeerd is voor de desbetreffende taak. De installatie moet ook conform de lokale standaarden zijn. Zorg ervoor dat alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen zijn genomen. WAARSCHUWING! Neem alle benodigde voorzorgsmaatregelen bij het installeren en in bedrijf nemen om letsel te voorkomen, bijv. door een ongecontroleerde belasting. Frequentieregelaar openen WAARSCHUWING! Schakel altijd de stroomtoevoer uit voordat u de frequentieregelaar opent en wacht minimaal 7 minuten om de tussenkringcondensatoren de tijd te geven zich te ontladen. Neem altijd de juiste voorzorgsmaatregelen in acht voordat de frequentieregelaar wordt geopend, ook al zijn de aansluitingen voor de regelsignalen en doorverbindingen geïsoleerd van de netspanning. CG Drives & Automation AB r0

6 CG Drives & Automation r0

7 Inhoud 1. Inleiding Installatie Polariteit van bandkabels Mechanische montage Optiebevestigingsplaat Monteren van de eerste optieprint Monteren overige optieprint Aansluitingen en functies Lay-out printplaat Algemene informatie Menu s Status LED Aanbevelingen kabel en afscherming Isolatie PTC-ingang Elektrische specificatie PTC aansluit voorbeeld PT100-ingang Elektrische specificaties PT100 aansluitvoorbeeld CG Drives & Automation r0 1

8 2 CG Drives & Automation r0

9 1. Inleiding Deze printplaat wordt gebruikt om een motorthermistoren (PTC) in overeenstemming met DIN44081/44082 en/of PT100-sensors in overeenstemming met IEC aan te sluiten op het hoofdproduct. Merk op dat zowei de PTC als de PT100 elementen geïsoleerd moeten zijn van hoog spanning voerende delen, zie 3.2.4, pagina 16 voor nadere details. Er zijn drie aansluitklemmen op de optionele printplaat, X1 X3. X1 en X2 zijn PT100-ingangen en X3 is eenptc-ingang. Zowel de PTC als PT100 functie kan worden gebruikt om de motor thermisch te beschermen. Wanneer de gecontroleerde temperatuur, bijv. motortemperatuur, te hoog wordt, schakelt de regelaar uit. De PTC en PT100- thermische motor beveiliging functies worden in menu [234] geactiveerd. De PT100 functie kan ook worden gebruikt als procestemperatuur terugkoppeling voor een optimale regeling. Deze functie kan worden geactiveerd in menu [321]. De PT100 functie kan tevens worden gebruikt voor het bewaken van gemeten temperaturen met behulp van de analoge comperatoren en hun instelbare niveaus. Deze functie kan worden geactiveerd in menu [611] of [614]. CG Drives & Automation r0 Inleiding 3

10 4 Inleiding CG Drives & Automation r0

11 2. Installatie In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de optiebevestigingsplaat en een optieprint in het hoofdproduct moeten worden gemonteerd. Er kunnen tot drie verschillende optieprints en één communicatieprint worden gemonteerd. 2.1 Polariteit van bandkabels De bandkabel heeft aan een kant een kleurmarkering en een tap op de micromatch steker. Deze kant moet worden aangesloten op de micromatch stekerbus op de controlprint resp. optieprint, waarvoor een kleine opening in de print is aangebracht. Afb. 1 Polariteit van bandkabel! VOORZICHTIG! onjuist aansluiten kan tot beschadiging van de optie- en van de controlprint/externe apparatuur leiden. CG Drives & Automation r0 Installatie 5

12 2.2 Mechanische montage Controleer voordat wordt verder gegaan met de installatie of het hoofdproduct minimaal 7 minuten is uitgeschakeld, zodat de tussenkringcondensator is ontladen! Controleer ook dat eventuele op de interface van het aandrijfsysteem aangesloten externe uitrusting niet is geactiveerd. LET OP: correctie installatie is nodig om te voldoen aan de EMC-vereisten en voor de juiste werking van de module Optiebevestigingsplaat Geleverd met de optiebevestigingsset De optiebevestigingsplaat moet worden bevestigd voordat een optie kan worden geïnstalleerd. De bevestigingsplaat kan al op het hoofdproduct zijn geïnstalleerd. Ga in dat geval direct naar 2.3, pagina 8 voor verdere bevestigingsinstructies. De optiebevestigingsset bestaat uit het volgende: Kleurmarkering Afb. 2 Optiebevestigingsset Een montageplaat met gemarkeerde posities: C, 1, 2 en 3 waarbij C = communicatieoptie. 2 schroeven Eén 16-polige bandkabel voor aansluiting op de controlprint als de optieprints op positie 1 worden gemonteerd. 6 Installatie CG Drives & Automation r0

13 Monteren 1. Controleer of de netspanning minimaal 7 minuten uitgeschakeld is voordat de frequentieregelaar wordt geopend. 2. Open de deur van de frequentieregelaar. 3. Plaats de optiebevestigingsplaat op de bevestigingsplaat van de controlprint, zie Fig. 3. De plaat kan maar in één richting worden gedraaid. 4. Trek de optiebevestigingsplaat naar de controlprint tot de schroef over de opening valt. Houd de kant met de schroefopeningen schuin omhoog tot het RJ45-contact in de opening valt. LET OP: pas op dat het RJ45-contact niet beschadigd (aansluiting voor het bedieningspaneel), zie figuur hieronder. 5. Zet de plaat vast met de twee schroeven. RJ45-contact Afb. 3 De optiebevestigingsplaat op de controlprint monteren. CG Drives & Automation r0 Installatie 7

14 2.3 Monteren van de eerste optieprint De eerste optieprint wordt altijd op de positie op de bevestigingsplaat gemonteerd met de markering 1. In dit voorbeeld gaan wij ervan uit dat er nog geen optieprint is geïnstalleerd. Geleverd met de optieprintset. Optieprint en vier schroeven. 16-polige bandkabel voor het aansluiten van twee optieprints. Isolatieplaat. Monteren 1. Sluit de 16-polige bandkabel met de kabel omlaag aan op de X4-aansluiting op de controlprint, zie Fig. 4 LET OP: zie voor de polariteit van de bandkabel hoofdstuk 2.1 pagina 5. Afb. 4 Bandkabel op controlprint aangesloten. 8 Installatie CG Drives & Automation r0

15 2. Plaats de isolatieplaat over de korte vulplaatjes in de positie, gemarkeerd met 1, op de bevestigingsplaat. Let op dat de opstaande kant richting de interface van de controlprint wordt gemonteerd, zie hieronder. Afb. 5 Isolatieplaat monteren 3. Sluit de andere kant van de 16-polige bandkabel aan op de X5A aansluiting op de optieprint. Controleer of de polariteit correct is, zie 2.1, pagina 5. Let op: Verbind het "mannelijke" micromatch-contact met de optie op dezelfde manier als op de controlprint, d.w.z. de pen op het micromatchcontact moet in het gat in de print worden geplaatst. CG Drives & Automation r0 Installatie 9

16 Afb. 6 Bandkabel op optieprint aangesloten 4. Plaats de optieprint op de afstandsteunen. 5. Zet de print vast met de vier schroeven. Afb. 7 Gemonteerde optieprint 10 Installatie CG Drives & Automation r0

17 2.4 Monteren overige optieprint 1. Leg de isolatieplaat op de afstandsteunen op de positie in de optieprint, gemarkeerd met 2 of 3. Het is van belang de positie te kiezen die het dichtst bij de reeds gemonteerde optieprint zit. LET OP: plaats de isolatieplaat met de opstaande rand naar de interface van de controlprint om de juiste isolatie tussen de optieprinten te verkrijgen. 2. Plaats de optieprint op de afstandsteunen. 3. Zet de optieprint met de vier schroeven op de afstandsteunen vast. 4. Sluit de korte bandkabel aan tussen de X5B-aansluiting op de eerste optieprint en de X5A-aansluiting op de zojuist gemonteerde optieprint. Afb. 8 Twee optieprinten op de optiebevestigingsplaat gemonteerd. CG Drives & Automation r0 Installatie 11

18 12 Installatie CG Drives & Automation r0

19 3. Aansluitingen en functies 3.1 Lay-out printplaat X5B OUT UIT IN X5A D3 STATUS X3 X X1 Afb. 9 Lay-out PTC/PT100 optionele printplaat CG Drives & Automation r0 Aansluitingen en functies 13

20 3.2 Algemene informatie Menu s De volgende menu s zijn beschikbaar wanneer de PTC/PT100 optionele printplaat in het hoofdproduct wordt gemonteerd. Alle menu s staan in de handleiding van het hoofdproduct beschreven. Tabel 1 Beschikbare menu s met de PTC/PT100 optionele printplaat Menu Functie Standaard Bereik/Selectie 234 Thermische beveiliging Uit Uit = Geen thermische beveiliging PTC = PTC-bescherming geactiveerd PT100 = PT100-bescherming geactiveerd PTC+PT100 = Beide beschermingen geactiveerd 235 Motorklasse F140 71B PT100 1,2,3 - A 100 C, E 115 C, B 120 C, F 140 C, F Nema 145 C, H 165 C Geeft de gemeten temperatuur met een resolutie van 1 graad weer voor alle PT100-ingangen Status LED Voor de lokatie van de status LED, zie Afb. 9 Tabel 2 Specificatie van status LED LED Specificatie D3 Knippert langzaam (1 Hz) = OK Knippert snel = communicatiestoring Uit = geen stroomtoevoer 14 Aansluitingen en functies CG Drives & Automation r0

21 3.2.3 Aanbevelingen kabel en afscherming Afgeschermde getwiste kabels worden aanbevolen. Sluit de afscherming van de kabel stevig aan (laag-ohmige aansluiting) op de bevestigingsplaat (PE) zoals in de onderstaande afbeelding aangegeven. Gemonteerde optionele printplaat Afscherming Signaal draden Afb. 10 Algemene afscherming De afscherming moet bij de klem eindigen. Alleen de signaaldraden moeten tot de aansluitklemmen van de PTC/PT100 optionele printplaat doorlopen. In de meeste gevallen wordt aanbevolen beide uiteinden van de afscherming op PE aan te sluiten. Dit levert een goede demping van hoogfrequente interferenties op. De afschermingsaansluiting moet een zo groot mogelijk oppervlak hebben. Zorg ervoor dat u kiest voor een kabel die van geschikt materiaal voor uw omgeving is gemaakt. Houd rekening met omgevingstemperatuur, vochtigheid en aanwezigheid van chemische substanties, zoals olie. Standaard koperdraad met een overgangsgebied van ongeveer 0,14 1,5 mm 2 volstaat in de meeste gevallen. CG Drives & Automation r0 Aansluitingen en functies 15

22 3.2.4 Isolatie De control print in het hoofd product is een galvanisch gescheiden (SELV) circuit. Dit houdt in dat deze print veilig is gescheiden van circuits welke hogere spanningen voeren en tevens geïsoleerd is van aarde en veiligheidsaarde geleiders van andere circuits. De PTC/PT100 circuits op deze optie print zijn galvanisch gescheiden van het control print SELV circuit met een isolatie uitgelegd voor: 1. Dubbele isolatie bij gebruik in regelaars geschikt voor 480 VAC. 2. Normale isolatie bij gebruik in regelaars geschikt voor 690 VAC. Het wordt sterk geadviseerd alleen PTC/PT100 sensoren te gebruiken welke ten alle tijden galvanisch gescheiden zijn van hoogspannings delen door middel van minimaal een basis isolatie welke geschikt is voor de relevante spanning in de installatie.. WAARSCUWING! Voor regelaars die geschikt zijn voor een netspanning boven 480 V is het verplicht om op zijn minst zorg te dragen voor een basis isolatie tussen de temperatuur sensor en de spanningsvoerende delen. 3.3 PTC-ingang Deze PTC-ingang is om veiligheidsredenen volledig geïsoleerd van interne voedingen en elektronika, zie 3.2.4, pagina 16 voor gedetaileerde informatie. De PTC-sensor moet worden aangesloten op de aansluitklemmen X3. De ingang is ongevoelig voor polariteit. Er mogen maximaal 6 PTC s in serie worden aangesloten in overeenstemming met DIN44081/ Tabel 3 Configuratie aansluitklem voor de PTC ingang X3 Naam Functie 21 T1 PTC ingang 22 T2 PTC ingang 16 Aansluitingen en functies CG Drives & Automation r0

23 3.3.1 Elektrische specificatie R [k ] T [ C] Afb. 11 Normale PTC-curve De figuur hieroven geeft een normale PTC-curve weer. De weerstand neemt drastisch toe met de temperatuur na een bepaalde schakeltemperatuur, T- schakelaar, die standaard C is (afhankelijk van het PTC- type). Tabel 4 Elektrische specificaties voor de PTC-ingang Aantal PTC s 1 t/m 6 in serie in overeenstemming met DIN44081/44082 Trip bij % Reset bij % Spanningsmeting U T1-T2 at T switch <1 VDC CG Drives & Automation r0 Aansluitingen en functies 17

24 3.3.2 PTC aansluit voorbeeld X3 Afb. 12 PTC aansluiting T1 X3:21 L1 L2 L3 T2 X3:22 M 3~ Afb. 13 Voorbeeld van toepassing met drie PTC elementen in serie. 18 Aansluitingen en functies CG Drives & Automation r0

25 3.4 PT100-ingang De PT100-ingang is in overeenstemming met EN De X1 en X2 aansluiting op de PTC/PT100 optionele printplaat heeft de volgende penconfiguratie: Tabel 5 Configuratie aansluitklem voor PT100-ingang X1 Naam Functie 1 Voeding_1+ Constante stroombron kanaal 1 2 PT100_1+ Positieve ingang voor PT100-kanaal 1 3 PT100_1- Negatieve ingang voor PT100-kanaal 1 4 Voeding_1- Constante stroombron kanaal 1 5 Voeding_2+ Constante stroombron kanaal 2 6 PT100_2+ Positieve ingang voor PT100-kanaal 2 7 PT100_2- Negatieve ingang voor PT100-kanaal 2 8 Voeding_2- Constante stroombron kanaal 2 X2 Naam Functie 11 Voeding_3+ Constante stroombron kanaal 3 12 PT100_3+ Positieve ingang voor PT100-kanaal 3 13 PT100_3- Negatieve ingang voor PT100-kanaal 3 14 Voeding_3- Constante stroombron kanaal 3 LET OP: PT100 ingangen welke onaangesloten blijven zullen een temperatuur aangeven van ongeveer -99 graden. CG Drives & Automation r0 Aansluitingen en functies 19

26 3.4.1 Elektrische specificaties PT100 [ ] T [ C Afb. 14 Schets van het verband tussen de PT100 weerstand en de temperatuur. Tabel 6 Elektrische specificaties voor de PT100-ingang Norm Temperatuurbereik Nauwkeurigheid EN C tot +300 C 1% van volledige schaal Het menu [71B] in het hoofdproduct geeft de door het PT100 element gemeten temperatuur weer, met een resolutie van 1 graad voor alle PT100- ingangen. 20 Aansluitingen en functies CG Drives & Automation r0

27 3.4.2 PT100 aansluitvoorbeeld Er zijn drie PT100-kanalen beschikbaar voor temperatuurmeting. Alle drie de PT100 circuits (X1, pin 1-8 en X2, pin 11-14) kunnen als een 4-draadse ingang worden gebruikt, die gebruikt kan worden voor nauwkeurig meten om fouten te voorkomen als gevolg van extra weerstand in de gebruikte aansluitbedrading X2 PT100 sensor X1 PT100 sensor Afb. 15 PT100-sensors aansluiten voor 4-draads temperaturre meting. LET OP: Voor een juiste 4-draadse temperatuurmeting is het belangrijk dat Voeding_x+ aangesloten is op PT100_x+ en Voeding_x- aangesloten is op PT100_x-. Het is ook mogelijk om de 4-draads ingang als een 2-draads ingang te gebruiken. Plaats in dit geval een draabrug tussen Voeding+ en PT100_1+ en CG Drives & Automation r0 Aansluitingen en functies 21

28

29 een draabrug tussen Voeding- en PT100_1-. Zie de onderstaande figuur. 1 Voeding_1+ PT100_1+ PT100_1- Voeding_1- X1 PT100 sensor Afb. 16 Een 4-draadse ingang als een 2-draadse ingang gebruiken. Thermisch motor beveiliging Als de PT100 functie is gekozen door het instellen van de functie PT100 of PTC+PT100 in menu [234] en de juiste motor isolatie klasse is ingesteld in menu [235] zal deze PT100 functie automatisch de aangesloten motor beveiligen tegen thermische overbelasting. Proces waarde Indien in menu [321] de PT100 functie is gekozen, wordt het PT100 element gebruikt voor het terugkoppelen van de actuele proces temperatuur om een optimale temperatuur regeling te realiseren. Bewaking Wanneer PT100_1, PT100_2 of PT100_3 is geselecteerd als een Comparator waarde in menu [611] of [614] kan het met de bijbehorende PT100 gemeten temperatuur nivo worden bewaakt. Deze analoge comparator kan een (alarm) signaal geven via een Digitale Uitgang of Relais. Het signaal kan ook worden gebruikt om een aktie te starten in combinatie met de comparator en de Virtuele Verbindingen. Zie de gebruiksaanwijzing van het hoofd product voor verdere informatie. 22 Aansluitingen en functies CG Drives & Automation r0

30 CG Drives & Automation Sweden AB Mörsaregatan 12 Box SE Helsingborg Sweden T F / CG Drives & Automation, r0,

PTC/PT100 board 2.0 Optie

PTC/PT100 board 2.0 Optie PTC/PT100 board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar en Emotron TSA softstarter Gebruiksaanwijzing Nederlands PTC/PT100 board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar

Nadere informatie

Emotron I/O-board 2.0 Optie

Emotron I/O-board 2.0 Optie Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar en Emotron TSA softstarter Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar

Nadere informatie

PTC/PT100 board 2.0 Optie

PTC/PT100 board 2.0 Optie PTC/PT100 board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar Emotron VFXR/FDUL Emotron FlowDrive Emotron TSA softstarter Gebruiksaanwijzing Nederlands PTC/PT100 board 2.0 Optie Voor Emotron

Nadere informatie

Emotron Encoder board 2.0 Optie

Emotron Encoder board 2.0 Optie Emotron Encoder board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 Frequentieregelaar Emotron VFXR/FDUL Gebruiksaanwijzing Nederlands Encoder board 2.0 Optie For Emotron VFX/FDU 2.0 Frequentieregelaar Emotron VFXR/FDUL

Nadere informatie

PTC 2.0-optieprint. PTC/RTC-optieprint. Gebruiksaanwijzing Nederlands. Voor frequentieregelaar Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y. Voor Emotron FlowDrive-IP2Y

PTC 2.0-optieprint. PTC/RTC-optieprint. Gebruiksaanwijzing Nederlands. Voor frequentieregelaar Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y. Voor Emotron FlowDrive-IP2Y PTC 2.0-optieprint Voor frequentieregelaar Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y PTC/RTC-optieprint Voor Emotron FlowDrive-IP2Y Gebruiksaanwijzing Nederlands PTC 2.0-optieprint Voor frequentieregelaar Emotron VFX/FDU

Nadere informatie

RTC- Print real-time klok Optie

RTC- Print real-time klok Optie RTC- Print real-time klok Optie Voor Emotron FlowDrive type IP54 en IP20/21 Montage-instructies Nederlands RTC-print Optie Voor Emotron FlowDrive type IP54 en IP20/21 Montage-instructies - Nederlands

Nadere informatie

Emotron I/O-board 2.0 Optie

Emotron I/O-board 2.0 Optie Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar Emotron VFXR/FDUL Emotron FlowDrive Emotron TSA softstarter Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron

Nadere informatie

RTC- Print real-time klok Optie

RTC- Print real-time klok Optie RTC- Print real-time klok Optie Voor Emotron FlowDrive type IP54 en IP20/21 Montage-instructies Nederlands RTC-print Optie- Voor Emotron FlowDrive type IP54 en IP20/21 Montage-instructies - Nederlands

Nadere informatie

Emotron HCP 2.0. Handheld control panel voor Emotron FDU/VFX 2.0 Emotron CDU/CDX 2.0. Gebruiksaanwijzing Nederlands

Emotron HCP 2.0. Handheld control panel voor Emotron FDU/VFX 2.0 Emotron CDU/CDX 2.0. Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron HCP 2.0 Handheld control panel voor Emotron FDU/VFX 2.0 Emotron CDU/CDX 2.0 Gebruiksaanwijzing Nederlands Handheld control panel voor Emotron FDU/VFX 2.0 en Emotron CDU/CDX 2.0 Meer informatie

Nadere informatie

Geoptimaliseerd voor lage vermogens

Geoptimaliseerd voor lage vermogens Geoptimaliseerd voor lage vermogens Nieuw! Emotron VS10 / VS30 In omvang en prijs geoptimaliseerd voor lage vermogens De nieuwe Emotron-frequentieregelaars VS10 en VS30 zijn klein van formaat, maar voorzien

Nadere informatie

Emotron VSA/VSC Frequentieregelaar

Emotron VSA/VSC Frequentieregelaar Emotron VSA/VSC Frequentieregelaar Data sheet Nederlands Emotron VSA en VSC Tabel 1 Specificaties per model Model Netspanning Vermogen [kw/hp] Nominale stroom [A] EMC filter 1ste omgeving Beschermingsgraad

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Document vertaald uit het Engels -NL 2013-06-25 A003 Inhoudsopgave 1 Conformiteitsverklaring... 1 2 Waarschuwingen... 2 3 Inleiding product... 3 3.1 Algemeen... 3 3.1.1 Beschrijving van de ruimteregeling...

Nadere informatie

Multi Purpose Converter 20A

Multi Purpose Converter 20A MPC20 Multi Purpose Converter 20A Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voordat u uw omvormer gaat gebruiken GEBRUIKSAANWIJZING Index SECTIE 1 Eigenschappen...17 SECTIE 2 Aansluitschema...17

Nadere informatie

ACS-30-EU-PCM2-x-32A

ACS-30-EU-PCM2-x-32A Regeling en controle van heat-tracing voor meerdere toepassingen in commerciële en residentiële gebouwen Stroom- en regelmodule (PCM) Beschrijving De Raychem ACS-30-EU-PCM2-stroom- en regelmodule levert

Nadere informatie

EC Vent Installatie-instructies

EC Vent Installatie-instructies -NL 15-03-2011V.A-002 Inhoudsopgave 1 Conformiteitsverklaring... 1 2 Waarschuwingen... 2 3 Inleiding product... 3 3.1 Algemeen... 3 3.1.1 Beschrijving van de ruimte-unit... 3 3.1.2 Beschrijving van de

Nadere informatie

ACS-30-EU-MONI-RMM2-E

ACS-30-EU-MONI-RMM2-E Regeling en controle van heat-tracing voor meerdere toepassingen in commerciële en residentiële gebouwen Beschrijving De Remote Monitoring Module (RMM) wordt gebruikt voor de verzameling van sensor-/temperatuurinvoeren

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

Emotron FDU en VFX 2.0

Emotron FDU en VFX 2.0 Emotron FDU en VFX 2.0 Frequentieregelaars met beschermingsklasse IP20 en IP21 7.5-132 kw Addendum voor Gebruiksaanwijzing Nederlands Software versie 4.3X Addendum geldig voor Frequentieregelaars Emotron

Nadere informatie

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die Tasseron Electronics B.V. aan haar producten en de bijbehorende handleidingen besteedt, kunnen er onvolkomenheden

Nadere informatie

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009)

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) indic bvba, Molenberglei 21, B-2627 Schelle, tel +32(0)3 451 93 93 - fax +32(0)3 887 30 61 www.indiconline.com 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 CE certificaat... 3

Nadere informatie

Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Sensormodule (ph, redox/orp, temperatuur) DXMaM

Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Sensormodule (ph, redox/orp, temperatuur) DXMaM Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Sensormodule (ph, redox/orp, temperatuur) DXMaM DXMa Vul hier de identcode van uw regelaar in! Lees deze voorschriften voor gebruik goed door! Bewaar

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

BDS-001, besturing voor handbediende schuifdeuren

BDS-001, besturing voor handbediende schuifdeuren , besturing voor handbediende schuifdeuren HW V1.0 SW V1.0 NL. Inhoudsopgaven: 1 Veiligheidsvoorschriften 2 2 Werking 3 3 Overzicht 4 4 Aansluiten 6 5 Storingen/specificaties 9 1 1 Veiligheidsvoorschriften:

Nadere informatie

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften POM ( MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften Inhoudstafel VEILIGHEIDS - & VOORZORGSMAATREGELEN 3 PRODUCTBESCHRIJVING 4 GEBRUIKSTOEPASSING 4 TECHNISCHE GEGEVENS 4 STANDAARDEN 4 OPERATIONELE DIAGRAMMEN

Nadere informatie

GPRS-A. Universele monitoringsmodule. Quick start. De volledige handleiding is verkrijgbaar op Firmware versie 1.00 gprs-a_sii_nl 02/18

GPRS-A. Universele monitoringsmodule. Quick start. De volledige handleiding is verkrijgbaar op   Firmware versie 1.00 gprs-a_sii_nl 02/18 GPRS-A Universele monitoringsmodule Quick start De volledige handleiding is verkrijgbaar op www.osec.nl Firmware versie 1.00 gprs-a_sii_nl 02/18 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLAND

Nadere informatie

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Auteursrecht 2015 Labkotec Oy INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BES External Signaling Device

BES External Signaling Device BES External Signaling Device IUI-BES-AO nl Installatie handleiding BES External Signaling Device Inhoud nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 2 Beknopte informatie 5 3 Systeemoverzicht 6 4 Installatie 7

Nadere informatie

Installatie handleiding Emergency Battery System.

Installatie handleiding Emergency Battery System. Installatie handleiding Emergency Battery System. 391796 EBS Compact 1000/3 (3 phase) 1 391800.00 Dit is een beknopte installatiehandleiding, voor een complete handleiding zie www.famostar.nl INSTALLATIE

Nadere informatie

GA-2 Alarmtoestel vetafscheider met twee sensoren Installatie- en bedieningsinstructies

GA-2 Alarmtoestel vetafscheider met twee sensoren Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Alarmtoestel vetafscheider met twee sensoren Auteursrecht

Nadere informatie

Emotron M20 Asbelastingsmonitor

Emotron M20 Asbelastingsmonitor Emotron M20 Asbelastingsmonitor Data sheet Nederlands Data sheet English De M20 is volledig flexibel wat het type beveiliging voor uw toepassing betreft. U kunt een beveiliging tegen over- en onderbelasting

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

PWM50/3. Dubbele motor sturing. DIGITAAL HANDLEIDING. Motion Control Systems

PWM50/3. Dubbele motor sturing. DIGITAAL HANDLEIDING. Motion Control Systems PWM50/3 Dubbele motor sturing. DIGITAAL HANDLEIDING Touwslagerij 19 4762AT Zevenbergen Nederland www.motion.nl info@motion.nl tel: 00 31 168 325077 fax: 00 31 168 328134 Inhoudsopgave: INHOUDSOPGAVE:...1

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies 1 Installatie instructies 04-2016 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

Speciale frequentieregelaar voor afvalwater. Emotron FlowDrive

Speciale frequentieregelaar voor afvalwater. Emotron FlowDrive Speciale frequentieregelaar voor afvalwater Emotron FlowDrive Energiebesparing tot 30% Het hart van Emotron FlowDrive is de automatische niveauregeling van het reservoir Emotron FlowDrive is bedoeld voor

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

088U0240 / 088U0245. Handleiding CF-MC Hoofdregelaar

088U0240 / 088U0245. Handleiding CF-MC Hoofdregelaar 088U0240 / 088U0245 NL Handleiding 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK710 Danfoss 03/2011 Inhoud 1. Inleiding...................................................................... 4 2. Overzicht van het

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

Emotron FDU/VFX 2.0 Extern bedieningspaneel

Emotron FDU/VFX 2.0 Extern bedieningspaneel Emotron FDU/VFX 2.0 Extern bedieningspaneel Gebruiksaanwijzing Nederlands Extern bedieningspaneel voor FDU 2.0 en VFX 2.0 Fig. 1 Blind paneel, complete set Fig. 2 Bedienpaneel, complete set Table 1 Artikelnummer

Nadere informatie

Magneetklep DN10, DN15 en DN20 Kenmerken

Magneetklep DN10, DN15 en DN20 Kenmerken Madas type EVO/NC Magneetklep DN10, DN15 en DN20 Kenmerken Aansluiting schroefdraad G3/8, G1/2 of G3/4 Maximale inlaatdruk 200 mbar Temperatuur bereik - 15 o C tot + 60 o C, energiebesparende versie -

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING TIMER SCHAKELAAR Sleutelschakelaar met timerfunctie 230/380V / 4 x 10 Amp - 1 x 2 AMP inschakelbaar incl. LED controle, uitvoering opbouw ASW BV 2011 Technische Handleiding Documentversie

Nadere informatie

Geldt voor Emotron VFX 2.0 en FDU 2.0 frequentieregelaar

Geldt voor Emotron VFX 2.0 en FDU 2.0 frequentieregelaar ddendum Geldt voor Emotron VFX 2.0 en FDU 2.0 frequentieregelaar Nieuwe softwareversie 4.21 Dit addendum behoort bij de gebruiksaanwijzingen met documentnummer: 01-4428-03r2 voor Emotron FDU 2.0 softwareversie

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

Handleiding HCS VB5224

Handleiding HCS VB5224 Handleiding HCS VB5224 Digitale Uitgangsmodule met 4 uitgangen HCS Building Automation Kompasstraat 7, 2901AM Capelle a/d IJssel Postbus 182, 2900AD Capelle a/d IJssel Tel. +31(0)10 458 00 00 Fax +31(0)10

Nadere informatie

Rub-Block RB100DN met PT100 sensor

Rub-Block RB100DN met PT100 sensor Rub-Block RB100DN met PT100 sensor Inhoudsopgave 1. Toepassing 3 2. Waarschuwingen en symbolen in deze gebruiksaanwijzing 3 3. Functie 3 3.1 Rub-Block met PT100 sensor 3 3.2 Meetomvormer optioneel 4 4.

Nadere informatie

Een compleet programma temperatuurregelaars en aansluiting op gebouw beheer systemen. Maximaal schakelvermogen:

Een compleet programma temperatuurregelaars en aansluiting op gebouw beheer systemen. Maximaal schakelvermogen: Controls Een compleet programma temperatuurregelaars en aansluiting op gebouw beheer systemen. Instelbaar temperatuurbereik: Maximaal schakelvermogen: Alarmfunctie (lage temperatuur): Koppeling met Gebouw

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

OMI-5 METALEN BEHUIZING

OMI-5 METALEN BEHUIZING OMI- METALEN BEHUIZING omi-_nl 0/9 De OMI- behuizing is voor installatie van de INT-E, INT-O en INT-PP uitbreidingen. De behuizing is geschikt voor de APS- / APS- voeding en heeft ruimte voor een V/ Ah

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing. Module M2 voor BDC-i440 besturingen

Montage- en gebruiksaanwijzing. Module M2 voor BDC-i440 besturingen BDC-i440 M2 nl Montage- en gebruiksaanwijzing Module M2 voor BDC-i440 besturingen Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De gebruiker

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

OPTISCHE-AKOESTISCHE BUITEN SIRENE/FLITSER SP-4002

OPTISCHE-AKOESTISCHE BUITEN SIRENE/FLITSER SP-4002 OPTISCHE-AKOESTISCHE BUITEN SIRENE/FLITSER SP-4002 sp4002_nl 12/09 De SP-4002 sirene voorziet in informatie bij alarm situaties door optische en akoestische signalering (rood is de SP-4002 R, blauw is

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting Best. nr. : 0399 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie

Magneetklep DN15 t/m DN150

Magneetklep DN15 t/m DN150 Madas type EVP(C)/NC Magneetklep DN15 t/m DN150 Kenmerken Aansluiting schroefdraad G1/2 t/m G2 EN10226 Aansluitingen flenzen DN25 t/m DN150 PN16 ISO 7005 Maximale inlaatdruk 200 mbar optioneel 360 mbar

Nadere informatie

BES External Signaling Device

BES External Signaling Device BES External Signaling Device IUI-BES-AO nl Installatie handleiding BES External Signaling Device Inhoud nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 2 Beknopte informatie 5 3 Systeemoverzicht 6 4 Installatie 7

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur OpenTherm module AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur OpenTherm module AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Opmerking: afhankelijk van uw configuratie is de print voorzien van de benodigde componenten.

Opmerking: afhankelijk van uw configuratie is de print voorzien van de benodigde componenten. Gefeliciteerd met de aankoop van deze PC- I/ O kaart. Lees vóór u de kaart gaat installeren, de instructies in deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor latere naslag. Controleer

Nadere informatie

SUI Bedieningspaneel

SUI Bedieningspaneel SUI Bedieningspaneel Montage-instructies NEDERLANDS INHOUD 1 - Voorzorgsmaatregelen... 4 1.1 - Algemeen... 4 1.2 - Voorkomen van elektrische schokken... 4 1.3 - Algemene aanbevelingen voor de montage...

Nadere informatie

Idee, ontwerp en realisatie : Marc Van den Schoor. PICAXE-18M2+Rotor speed controller V1 Manual.docx pagina 1 van 7

Idee, ontwerp en realisatie : Marc Van den Schoor. PICAXE-18M2+Rotor speed controller V1 Manual.docx pagina 1 van 7 1 Introduction... 2 2 Uitzicht... 2 3 Aansluitingen... 3 3.1 Voeding van de module... 4 3.2 LCD aansluiting... 4 3.3 Voeding remsysteem... 4 3.4 relais of generator GND remsysteem... 4 3.5 RPM sensor...

Nadere informatie

Vibra Switch C. Niveauschakelaar

Vibra Switch C. Niveauschakelaar HANDLEIDING Lees voor installatie en gebruik altijd eerst aandachtig deze handleiding. Vibra Switch C Niveauschakelaar Producent KLAY INSTRUMENTS B.V. Nijverheidsweg 5 7991 CZ Dwingeloo TEL. 0521 591550

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Jaloeziemanagement Motorstuureenheid Universeel AC 230 V ~ Art. nr. 232 ME. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Jaloeziemanagement Motorstuureenheid Universeel AC 230 V ~ Art. nr. 232 ME. Bedieningshandleiding Art. nr. 232 ME Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële schade

Nadere informatie

Terugmeld module in combinatie met andere merken 13. Aansluiten van de meldingangen 14. In gebruik nemen en testen van de terugmeld module 16

Terugmeld module in combinatie met andere merken 13. Aansluiten van de meldingangen 14. In gebruik nemen en testen van de terugmeld module 16 06/2009 Etecmo Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag worden vermenigvuldigd opgeslagen en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Etecmo. Technische

Nadere informatie

DIN-RAIL UITBREIDING int-iors_nl 10/14

DIN-RAIL UITBREIDING int-iors_nl 10/14 INT-IORS INT-ORS DIN-RAIL UITBREIDING int-iors_nl 10/14 De INT-IORS uitbreiding is voor uitbreiding van het alarmsysteem met 8 programmeerbare bedrade zones en 8 programmeerbare bedrade uitgangen. De modules

Nadere informatie

BES External Signaling Devices

BES External Signaling Devices BES External Signaling Devices IUI-BES-AO, IUI-BES-A nl Installatie handleiding BES External Signaling Devices Inhoud nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 2 Beknopte informatie 5 3 Systeemoverzicht 6 4 Installatie

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. Kit met 2-wegafsluiter/kit met 3-wegafsluiter voor ventilatorconvectoren EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

MONTAGEHANDLEIDING. Kit met 2-wegafsluiter/kit met 3-wegafsluiter voor ventilatorconvectoren EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 MONTAGEHANDLEIDING Kit met -wegafsluiter/kit met -wegafsluiter EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Kit met -wegafsluiter/kit met -wegafsluiter Lees grondig deze handleiding vooraleer tot de montage

Nadere informatie

Handleiding HCS VB5118

Handleiding HCS VB5118 Handleiding HCS VB5118 Digitale Ingangsmodule met 8 ingangen HCS Building Automation Kompasstraat 7, 2901AM Capelle a/d IJssel Postbus 182, 2900AD Capelle a/d IJssel Tel. +31(0)10 458 00 00 Fax +31(0)10

Nadere informatie

BC 2.1& BC 3.1. esco drives & automation s.a. Dynamische remeenheid voor frekwentieregelaars RIVES UTOMATION. Montage en gebruiksaanwijzing. n.v.

BC 2.1& BC 3.1. esco drives & automation s.a. Dynamische remeenheid voor frekwentieregelaars RIVES UTOMATION. Montage en gebruiksaanwijzing. n.v. & RIVES UTOMATION n.v. esco drives & automation s.a. Kouterveld * Culliganlaan, 3 * B-1831 Diegem * Belgium Tel : +32 (0) 2 717 64 30 * Fax +32 (0) 2 717 64 31 E-mail : info@esco-da.be * Web site : www.esco-da.be

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834 Bedieningshandleiding Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS 2973 00 Oproepsysteem 834 Veiligheidsaanwijzingen Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.

Nadere informatie

PumpDrive. Zelfkoelende, motoronafhankelijke frequentieregelaar. Verkorte handleiding

PumpDrive. Zelfkoelende, motoronafhankelijke frequentieregelaar. Verkorte handleiding Verkorte handleiding PumpDrive 4070.801/2--51 Zelfkoelende, motoronafhankelijke frequentieregelaar Montagevarianten: Motormontage (MM) Wandmontage (WM) Schakeltkastmontage (CM) Verkorte handleiding 1 Over

Nadere informatie

FACILA DP091, DP092. Buitenpost opbouw met camera. Montage- en gebruikershandleiding

FACILA DP091, DP092. Buitenpost opbouw met camera. Montage- en gebruikershandleiding FACILA DP091, DP092 Buitenpost opbouw met camera Montage- en gebruikershandleiding Inhoud 1. Voorzorgsmaatregelen... 2 2. Gebruik volgens de voorschriften... 3 3. Omschrijving... 3 4. Installatie... 4

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

AQUASNAP Bedieningspaneel

AQUASNAP Bedieningspaneel LLOYD'S REGISTER QULITY SSURNCE QUSNP edieningspaneel I S O 9 00 1 MONTGE-INSTRUCTIES edieningspaneel Montage-instructies Dit regelsysteem werkt alleen met 30R / 30RH units: Zie voor montage en onderhoudsinstructies

Nadere informatie

Installatiehandleiding. DEVIreg 132. Elektronische thermostaat. www.devi.com

Installatiehandleiding. DEVIreg 132. Elektronische thermostaat. www.devi.com Installatiehandleiding DEVIreg 132 Elektronische thermostaat www.devi.com Inhoudsopgave 1 Inleiding................. 3 1.1 Technische specificaties..... 4 1.2 Veiligheidsinstructies...... 5 2 Montage-instructies..........

Nadere informatie

LocoServo Handleiding

LocoServo Handleiding LocoServo Handleiding HDM12 Disclaimer van Aansprakelijkheid: Het gebruik van alle items die kunnen worden gekocht en alle installatie-instructies die kunnen worden gevonden op deze site is op eigen risico.

Nadere informatie

Handleiding HCS VB5248

Handleiding HCS VB5248 Handleiding HCS VB5248 Analoge Uitgangsmodule met 8 uitgangen HCS Building Automation Kompasstraat 7a, 2901AM Capelle a/d IJssel Postbus 182, 2900AD Capelle a/d IJssel Tel. +31(0)10 458 00 00 Fax +31(0)10

Nadere informatie

KVE Ronde elektrische kanaalverwarmer

KVE Ronde elektrische kanaalverwarmer Ronde elektrische verwarmingsbatterij met aan/uit-regeling, maximum uitblaastemperatuur: 50 C. Een minimale luchtsnelheid van 1,5 m/s door de batterij is vereist. Beschikbaar in diameters 100 tot 500 mm

Nadere informatie

MS Fancontroller. Gebruiksaanwijzing...2 3409610/17-09-2014/F

MS Fancontroller. Gebruiksaanwijzing...2 3409610/17-09-2014/F MS Fancontroller 3409610 NL MS Fancontroller Gebruiksaanwijzing...2 1 3409610/17-09-2014/F MS Fancontroller 4309840/28-03-2012/F Geachte klant, Deze handleiding bevat alle nodige informatie om de bediening

Nadere informatie

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B www.somfy.com FR DE IT ilmo 50 WT Ref. 5050496B CS PL HU RU EL PT ES EN Inhoud. Inleiding 6. Veiligheid 6. Algemeen 6. Algemene veiligheidsvoorschriften 6.3 Specifieke veiligheidsvoorschriften 7 3. Installatie

Nadere informatie

User Manual. 99-2908 DMX Universal Demux 8 channel Switch / PWM / Servo / Strobe / Binair

User Manual. 99-2908 DMX Universal Demux 8 channel Switch / PWM / Servo / Strobe / Binair User Manual 99-2908 DMX Universal Demux 8 channel Switch / PWM / Servo / Strobe / Binair Omschrijving De DMX Universele Demux is uitstekend geschikt voor het aansturen van diverse. Aan de uitgang staan

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Nederlands Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over de documentatie 1.1 Over dit document... Over de doos.1 Back-upverwarming....1.1 De accessoires uit de back-upverwarming nemen... 3 Voorbereiding 3.1 De installatieplaats

Nadere informatie

PACK TYXIA 541 et 546

PACK TYXIA 541 et 546 PACK 54 et 546 FR EN Notice d installation Installation instructions PL Instrukcja instalacji Installatie-instructies Inhoud van packs Inhoudsopgave Set 54 7 Set 546 7 6 5630 5730 / Installatie van de

Nadere informatie

J dtrans T02j Programmeerbare meetomvormer. B Gebruiksaanwijzing 01.06/

J dtrans T02j Programmeerbare meetomvormer. B Gebruiksaanwijzing 01.06/ J dtrans T02j Programmeerbare meetomvormer B 70.7020.0 Gebruiksaanwijzing 01.06/00464196 JUMO dtrans T02j (1) Basis type 1 Type omschrijving 707020 programmeerbare meetomvormer (2) Ingang (programmeerbaar)

Nadere informatie

Handleiding HCS VB5238

Handleiding HCS VB5238 Handleiding HCS VB5238 Analoge Ingangsmodule Ni1000/Pt1000 met 8 ingangen HCS Building Automation Kompasstraat 7a, 2901AM Capelle a/d IJssel Postbus 182, 2900AD Capelle a/d IJssel Tel. +31(0)10 458 00

Nadere informatie

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11 Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT Condensaat management waarschuwingssysteem ALGEMENE WERKING 03/11 De WARNER-LT is een condensaat management waarschuwingssysteem. Condensaat management speelt

Nadere informatie

Spanningdriver LEDVD5CH20A-V9 DALI interface met LCD display

Spanningdriver LEDVD5CH20A-V9 DALI interface met LCD display Spanningdriver LEDVD5CH20A-V9 DALI interface met LCD display Spanningdriver met DALI interface en display Dit is een Spanningdriver met DALI interface voor home automation. Het bevat onder meer een LCD

Nadere informatie

Installateurshandleiding

Installateurshandleiding Installateurshandleiding EDS-18P Het EDS-18P codebediendeel is speciaal ontworpen voortoegangscontrole en het op afstand bedienen van een alarmmeldcentrale. 1. Kenmerken Microprocessor gestuurd. Alle gebruikerscodes

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing LMS Controller 8x Digitaal-in Module t.b.v. ALFANET

Gebruiksaanwijzing LMS Controller 8x Digitaal-in Module t.b.v. ALFANET Gebruiksaanwijzing LMS Controller 8x Digitaal-in Module t.b.v. ALFANET Omschrijving : LMS CONTROLLER 8XDIG-IN MODULE Doc.nr.: 11821 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 1 Versie: V1. Bestand: Software: Do11821

Nadere informatie

Voorschrift. Interface PWM V

Voorschrift. Interface PWM V Installatie Voorschrift Bewaar dit installatievoorschrift goed in de buurt van het toestel. Bij onderhoud of reparatie kan het belangrijk zijn, dat dit boekje voorhanden is. 0020066156 0020066107 Interface

Nadere informatie

FACILA DP093. Buitenpost inbouw met camera. Montage- en gebruikershandleiding

FACILA DP093. Buitenpost inbouw met camera. Montage- en gebruikershandleiding FACILA DP093 Buitenpost inbouw met camera Montage- en gebruikershandleiding Inhoud 1. Voorzorgsmaatregelen... 2 2. Gebruik volgens de voorschriften... 3 3. Omschrijving... 3 4. Installatie... 4 4.1 Camerahoek

Nadere informatie

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves KEYSTONE Inhoud 1 Optionele module 8: AS-Interface module 1 2 Installatie 1 3 Communicatiekenmerken 1 4 Beschrijving van de OM8 AS-Interface module 2 5 AS-Interface protocol 3 6 Communicatie-interface

Nadere informatie

LocoServo Handleiding

LocoServo Handleiding LocoServo Handleiding HDM12 Disclaimer van Aansprakelijkheid: Het gebruik van alle items die kunnen worden gekocht en alle installatie-instructies die kunnen worden gevonden op deze site is op eigen risico.

Nadere informatie

PHONIRO MAIN ENTRANCE

PHONIRO MAIN ENTRANCE INSTALLATIEHANDLEIDING PHONIRO MAIN ENTRANCE MODEL 08 VEILIG ZEKER EFFECTIEF Wij bieden meer mensen een veiliger en waardiger oude dag. Phoniro Systems Nederland BV. Postbus 51 4020 BB Maurik Telefoon:

Nadere informatie

Adapter voor KNX en relais

Adapter voor KNX en relais Adapter voor KNX en relais Bestelnr.: 7590 00 32 Bedienings- en montagehandleiding 1 Veiligheidsinstructies Elektrische apparaten mogen uitsluitend worden ingebouwd en gemonteerd door elektromonteurs.

Nadere informatie

Beknopte handleiding alarmeringssysteem voor olieafscheiders type WGA 01

Beknopte handleiding alarmeringssysteem voor olieafscheiders type WGA 01 Morselt Borne B.V. Beknopte handleiding alarmeringssysteem voor olieafscheiders type WGA 01 Gildestraat 12 7622 AC BORNE 75-7620 AB BORNE +31(0)74-2661166 +31(0)74-2667175 info@morselt.com www.morselt.com

Nadere informatie

STAP 1. Legschema STAP 2

STAP 1. Legschema STAP 2 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave)

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave) Technische handleiding Versie 11/11 PLC-INTERFACE (slave) Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de PLC-interface (slave) zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Analoge ingang 4-kanaals

Bedieningshandleiding. Analoge ingang 4-kanaals Bedieningshandleiding 1. Systeminformatie Dit apparaat is een product van het KNX/EIB-systeem en voldoet aan de KNX-richtlijnen. Voor een goed begrip is gedetailleerde vakkennis door KNX/EIBscholing een

Nadere informatie

Installatie handleiding Emergency Battery System.

Installatie handleiding Emergency Battery System. Installatie handleiding Emergency Battery System. 391795 EBS Compact 480/3 (3 phase) 1 391799.03 Dit is een beknopte installatiehandleiding, voor een complete handleiding zie www.famostar.nl INSTALLATIE

Nadere informatie

videofoon type Spiegel (bedraad) gebruikershandleiding

videofoon type Spiegel (bedraad) gebruikershandleiding videofoon type Spiegel (bedraad) gebruikershandleiding dank dat u ons produkt aangeschaft heeft. om optimaal gebruik te kunnen malen van deze Videofoon adviseren wij u deze handleiding nauwkeurig door

Nadere informatie