Vacon NXL 1. G:\Data\Iedereen\cursussen\Frequentieregelaars\Vacon\NXL Cursus.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vacon NXL 1. G:\Data\Iedereen\cursussen\Frequentieregelaars\Vacon\NXL Cursus.doc"

Transcriptie

1 Vacon NXL 1 G:\Data\Iedereen\cursussen\Frequentieregelaars\Vacon\NXL Cursus.doc

2 Veiligheid ALLEEN BEVOEGD PERSONEEL WORDT GEACHT DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE UIT TE VOEREN Waarschuwingen WARNING HOT SURFACE 1 De componenten van de voedingseenheid van de frequentieregelaar staan onder spanning als de Vacon NX is aangesloten op het net. Aanraking van deze spanning is levensgevaarlijk en kan ernstige verwondingen veroorzaken. De besturingseenheid is potentiaalvrij. 2 De motorklemmen U, V, W en de DC-rail/remweerstandsklemmen /+ staan onder spanning als de Vacon NX is aangesloten op het net, ook al draait de motor niet. 3 De I/O-aansluitingen voor de besturingen zijn gescheiden van het netwerk potentiaal. Echter, de relaisuitgangen en andere I/Oaansluitingen kunnen een gevaarlijke externe spanning hebben ook al is de Vacon NX afgesloten van het voedende netwerk. 4 De frequentieregelaar heeft een grote capacitieve lek stroom. 5 Als de frequentieregelaar een onderdeel van een machine is, dan is de machinefabrikant verantwoordelijk voor de plaatsing van een machine hoofdschakelaar (EN ). 6 Alleen reservedelen geleverd door Vacon kunnen gebruikt worden. 7 Het koellichaam van de MF2 en 3 kunnen heet worden als de regelaar in bedrijf is. Aanraken van het koellichaam kan brandwonden veroorzaken. Veiligheidsinstructies 1 De Vacon NX frequentieregelaar is alleen geschikt voor stationaire installaties. 2 Verricht geen metingen als de frequentieregelaar op het netwerk aangesloten is. 3 Na afschakeling van de frequentieregelaar van het netwerk, wacht tot dat de ventilator stopt en het bedieningspaneel uitgaat (indien geen paneel is gemonteerd, zie de lampjes op het deksel). Wacht 5 minuten voor enig werk te verrichten aan de Vacon NX aansluitklemmen. Open zelfs het deksel niet voor dat deze tijd voorbij is. 4 Voer geen isolatiemetingen aan Vacon NX uit. Er is een speciale procedure voor het uitvoeren van zulke testen. Het niet volgen van deze procedure kan een beschadigd product tot gevolg hebben. 5 Voordat (isolatie)metingen aan de motor of motorkabels worden uitgevoerd, dienen de motorkabels los gemaakt te worden van de frequentieregelaar. 6 Raak de the IC-circuits op de kaarten niet aan. Statische spanning kan de componenten beschadigen. 7 Voordat de frequentieregelaar op het net wordt aangesloten controleer of de Vacon NX deksels en kabelaansluitingen zijn afgedekt. Aarding en aardfoutbeveiliging De Vacon NX frequentieregelaar dient altijd geaard te worden op de aardaansluitklem Vacon NXL 2

3 Kabeldiameter en zekeringen Frame Type I L [A] Zekering [A] Net en motor kabel Cu [mm 2 ] Kabeldoorsnede Netaansluiting [mm 2 ] Aardaanslui ting [mm 2 ] Vacon NXL Volt MF x MF x Vacon NXL Volt MF x MF x MF x MF x MF x MF x MF x MF x Cu 6 50 Al MF x Cu 6 50 Al Afgeschermde kabels De kabels van de stuursignalen en van de motor dienen te zijn afgeschermd om te voldoen aan radiostoringsvoorschriften, overeenkomstig VDE 0875, EEG-richtlijn 82/499 en EMC-specificaties. De afscherming van de motor- en stuurkabels dienen te zijn verbonden met de aardklem in de frequentieomvormer en in de motor c.q. sensors, P.L.C. enz. Als niet-afgeschermde kabels gebruikt worden, kan het voorkomen dat bij de stuuringangen signaalstoringen optreden. Dergelijke storingen zullen normaliter geen schade aan de frequentieomvormer veroorzaken, wel zal de regeling verstoord worden. Let op!!! Een wapening die bedoeld is als mechanische bescherming (b.v. grondkabel) is niet geschikt voor een EMC correcte installatie. Onze voorkeur voor gebruik signaalkabels gaat uit naar twisted pair gedraaide kabels. Vacon NXL 3

4 Display en toetsen Display regelaar indicaties 1. RUN = Motor draait; Knippert als een stop commando is gegeven maar de motor toert nog af. 2. = Indicatie van de draairichting van de motor. 3. STOP = Indicatie dat de regelaar de motor heeft gestopt. 4. READY = Komt in het display als voeding aan is. Is er een storing dan is READY uit. 5. ALARM = Geeft aan dat de regelaar draait, maar er wordt een waarschuwing gegeven omdat hij buiten een bepaald bereik draait. 6. FAULT = Geeft aan dat er een storing is opgetreden en het gevaarlijk kan zijn om de regelaar door te laten draaien. Display controle indicaties a. I/O term = De aansluitklemmen van de I/O zijn geselecteerd voor bijv. start/stop commando s of frequentie pre-sets. b. Keypad = De start/stop en pre-sets commando s worden nu gegeven door de toetsen. c. Bus/Comm = De frequentieregelaar wordt geregeld door een veldbus. Vacon NXL 4

5 Toetsen omschrijving Reset- entertoets = Deze toets wordt gebruikt om een storing te herstellen en in het storingsmenu wordt de fout-historie gewist door deze toets 2..3 sec in te drukken. Tevens wordt met deze toets de ingevoerde parameter bevestigd. Bladertoets omhoog = Blader met deze toets omhoog door hoofd- en submenu s; Wijzigen van een waarde in een parameter. Bladertoets omlaag = Blader met deze toets omlaag door hoofd- en submenu s Wijzigen van een waarde in een parameter. Menutoets links = Met deze toets kan men terug gaan in de menu s. Als deze toets 2..3 sec wordt ingedrukt gaat men terug naar het hoofdmenu, bij het wijzigen van een parameter kan men met deze toets de cursor naar links bewegen. Menutoets rechts = Met deze toets gaat men dieper in het menu, bij het wijzigen van een parameter kan men met deze toets de cursor naar rechts bewegen. Start toets = Met deze toets is het mogelijk om de motor te starten, mits deze geselecteerd is in parameter (P3.1(keypad control)). Stop toets = Met deze toets is het mogelijk om de motor te stoppen, of hij is in een parameter (P3.4(keypad control)) geblokkeerd Vacon NXL 5

6 Parametermenu doorlopen. Hoofdmenu E7 Uitbreidingsbordmenu S6 Systeemmenu H5 Storingsverledenmenu F4 Actief storingsmenu K3 Displaybedieningsmenu P2 Parametermenu M1 Monitormenu F G P R V Submenu Storingmenu Parameter uitbreidingsbord Parametermenu Referentie Monitormenu Hoofdmenu Submenu s Vacon NXL 6

7 Het bekijken of wijzigen van een parameter. Als voorbeeld willen we de maximale frequentie (P.2.1.2) bekijken en wijzigen: Zorg dat u in het hoofdmenu van de regelaar zit, zo niet, houdt dan ingedrukt en u komt automatische terug in het hoofdmenu. 3 seconden Druk nu een aantal keren op of totdat P.2. in de display verschijnt. Druk nu op om verder het menu in te gaan. Nu is het mogelijk om met of naar P.2.1. te gaan maar dit is nu eigenlijk niet nodig omdat dit al direct in de display staat. Druk nu op om verder het menu in te gaan. Nu is het mogelijk om met of naar P te gaan. Om deze parameter te kunnen bekijken moet u op nu getoond in de display. drukken en de waarde wordt Druk nog een keer op wijzigen. om de waarde te laten knipperen, nu kunt u de waarde Nu is het mogelijk om met of versneld te scrollen tussen de verschillende cijfers. (digits) Met of kunt u nu de waarde aanpassen. Door op te drukken kunt u de wijziging bevestigen. Wilt u terug in het menu dan is dit mogelijk door een aantal malen in te drukken. LET OP!!! Als de wijziging niet bevestigd is gaat de parameter automatisch terug naar de laatst bewaarde waarde. Vacon NXL 7

8 Parameters opslaan en laden. Het is mogelijk om in de Vacon NXL regelaar twee parameter settings op te slaan en om de fabrieksinstellingen te laden. Ga in het menu S 6.3. naar parameter P Door nu op 2x te drukken komt er een knipperende 0 in de display. Nu kunt u door te drukken op of een selectie maken uit de tabel hieronder: 0 select 1 bewaar instelling 1 2 laad instelling 1 3 bewaar instelling 2 4 laad instelling 2 5 fabrieksinstelling 6 fout 7 wacht 8 OK Door nu bijvoorbeeld een 1 te selecteren kunt u door op parameters opslaan in instelling 1. te drukken alle Tijdens het bewaren zal eerst een 7 in de display komen en als het opgeslagen is in het geheugen zal er een 8 in de display verschijnen. Als u in parameter P een 2 selecteert en dan op opgeslagen parameters weer in de regelaar laden. drukt kunt u de LET OP!!! De parameters blijven alleen in het geheugen van de display als deze op de regelaar blijft, omdat dit display geen e-prom bezit. Vacon NXL 8

9 Hoe te werken met de software van de Vacon NXL frequentieregelaar Software: Om de frequentieregelaar met de computer te kunnen bedienen heeft u software nodig. Deze software kunt u downloaden vanaf U gaat naar download software en u meldt zich aan bij Vacon en geeft een password op (dit registreren is 1 malig) u klikt nu op Vacon NXL software download. U krijgt nu de te downloaden programma s en files in beeld. U moet de volgende programma s downloaden: - NCLoad - NCDrive (let op de Windows versie) - Vacon NXL System software. Deze bestanden kopieert u in verkenner onder NCEngine in de map All in One (oude firmware niet weggooien, dit kan altijd nog wel eens van pas komen) Verbinding maken: (display van de regelaar halen, kabel aansluiten, regelaar onder spanning zetten) (U heeft hiervoor diplay NXLPAN-RS nodig) U verbindt de computer met de frequentieregelaar met een 1 op 1 RS 232 kabel. Nieuwste firmware in de frequentieregelaar zetten: (let op, de motor moet gestopt zijn!) - Start het programma NCLoad. - Browse in system program, onder de kop files, naar het hoogste vcn nummer (select firmware to load) - Klik op dit nummer en daarna op OK. - (u ziet in beeld c:\ncengine\all en One \nxl00001v..vcn) - U gaat nu terug naar NCLoad en u drukt op start (de ventilator van de frequentieregelaar gaat nu uit) - Wachten tot linksonder Ready verschijnt en druk dan op EXIT. (de ventilator gaat nu draaien) - De nieuwste firmware staat nu in de frequentieregelaar. Parameters on-line aanpassen, hanteer hierbij de parameterlijst in dit cursusboekje (let op de motor moet gestopt zijn!) - Start het programma NCDrive. - Zet de regelaar on-line door op on-line te klikken. - Kies de gewenste software versie in de aanduiding found several matching databases - Druk op ok - Op het scherm verschijnt Uploading parameters - U krijgt nu de standaard fabrieksinstellingen van die applicatie op uw scherm (u ziet nu ook dat de regelaar on-line staat), het parameterwindow geeft loaded aan en daaronder de applicatie. - Ga in de kolom value op de te veranderen parameter instelling staan en klik hier 1 x op - Typ nu een andere waarde in en bevestig dit met een ENTER - De parameter is nu aangepast. - Via de knop op uw computer kunt u snel alle parameters aan uw wensen aanpassen zoals hierboven omschreven is. Opgeslagen parameterfiles in de regelaar zetten: Let op: Opgeslagen parameterfiles in de regelaar zetten kan alleen als de software versie in de regelaar en van de opgeslagen parameterfile overeen komen! Vacon NXL 9

10 Inbedrijfname van de aandrijving 1. Lees aandachtig de veiligheidsvoorschriften van hoofdstuk 1 in de handleiding en volg deze voorschriften op. 2. Na installatie, controleer: a. dat de omvormer en motor geaard zijn. b. dat de voeding en motorkabels voldoen aan de voorschriften van het h.stuk van de handleiding (de motorkabels en stuurkabels moeten aan de EMC eisen voldoen en aan beide zijde moet de afscherming aan aarde gelegd worden) c. dat de kabelloop van de besturingskabels gescheiden is van de vermogenskabels, de afscherming van de kabels aangesloten is op de veiligheidsaarde. De draden mogen tijdens installatie geen elektrische componenten raken van de omvormer. d. controleer de jumper setting van de analoge in- en uitgangen (zie hfd.stuk ). 3. Controleer de kwaliteit en kwantiteit van de koellucht. 4. Controleer op mogelijke condensvorming binnen de omvormer. 5. Controleer of alle Start/Stop signalen op de I/O klemmen op Stop staan. 6. Sluit de omvormer aan op het net. 7. Stel de parameters in (zie MULTI-CONTROL APPLICATION) Let op vul alle nominale motorgegevens in volgens het type plaatje van de gebruikte motor. 8. Doe eerst een functionele test zonder motor. Voer test a. of test b. uit: a. Besturing vanuit I/O aansluitingen: I. controleer of de display I/O term aangeeft (zo niet wijzig parameter P 3.1 in 1 (I/O terminal)). II. geef startsignaal (bijv. schakelaar) III. controleer of run op de display wordt weergegeven. IV. verander de frequentiereferentie (bijv. potentiometer) V. controleer in het menu V.1.1 of de uitgangsfrequentie wijzigt. VI. geef een stopsignaal, controleer of stop op de display wordt weergegeven. Vacon NXL 10

11 b. Besturing vanuit het keypad: I. controleer of de display Keypad aangeeft (zo niet wijzig parameter P 3.1 in 2 (keypad)). II. geef startsignaal (d.m.v startknop op omvormer). III. controleer of run op de display wordt weergegeven. IV. verander de frequentiereferentie in parameter P 3.2 (d.m.v. + en toets op de omvormer). V. controleer in het menu V.1.1 of de uitgangsfrequentie wijzigt. VI. geef een stopsignaal (d.m.v stopknop op omvormer). VII. controleer of stop op de display wordt weergegeven. 9. Na het functioneel testen zonder motor, kan er getest worden met motor. Controleer of het aangedreven werktuig (of het proces) mag draaien ontkoppel anders de as van de motor t.o.v. het werktuig. Bewaak altijd de veiligheid en informeer medewerkers vooraf over het proefdraaien: a. schakel de voeding uit en wacht totdat de regelaar spanningsloos is (dit duurt minimaal 5 minuten, zie handleiding). b. sluit de motorkabels aan op de motoraansluitklemmen van de omvormer (Let op!!! dat de aarde en afscherming van de afgeschermde motorkabel altijd aangesloten zijn op de veiligheidsaarde van de regelaar) c. contoleer of alle Start/Stop signalen in de stoppositie staan. d. schakel de voedingsspanning in. e. herhaal test 8.a. of 8.b. f. controleer of de draairichting van de motor overeenkomt met de draairichtingindicatie in de display (zo niet stop de omvormer en begin bij 9. en wissel twee draden om op de motoraansluitklem). 10. Koppel de motor aan het werktuig of proces (als de test volgens 9. zonder gekoppelde motor is uitgevoerd) a. zorg ervoor dat u zeker bent, dat er een veilige start gemaakt kan worden. b. informeer medewerkers over de test. c. herhaal test 8.a. of 8.b. Vacon NXL 11

12 Foutmeldingen (error s) Fout code 1 Overstroom 2 Overspanning 3 Aardfout 5 Laadschakelaar 8 Systeem fout 9 Onderspanning Fout 11 Uitgangsfase bewaking 13 Koellichaam ondertemperatuur 14 Koellichaam overtemperatuur 15 Motor geblokkeerd 16 Motor overtemperatuur 17 Motor onderbelasting 22 EEPROM checksom fout 24 Tel fout 25 Microprocessor watchdog fout 29 Thermistor fout 34 CAN bus communicatie 39 Onderdeel verwijderd 40 Onderdeel onbekend 41 IGBT temperatuur 42 Remweerstand overtemperatuur 43 Encoder fout 44 Onderdeel wisseling 45 Onderdeel toegevoegd 50 Analoge ingang onder 4 ma 51 Externe fout 52 Keypad communicatie fout 53 Veldbus fout 54 Optiebord slot fout 55 PT 100 temperatuur fout F-fout: geeft een foutmelding omvormer zal stoppen. A-fout: geeft een alarmmelding omvormer stopt niet. Programmeerbaar: in A- of F-fout Vacon NXL 12

13 Voorkeursmenu Het is mogelijk om met de NXL een voorkeursmenu in te stellen bijv. V.1.20 PID referentie. Dit betekent in als na een ingestelde tijd het keypad niet gebruikt is, de regelaar automatische naar het ingestelde menu terugspringt. - Ga naar parameter P druk op om de deze parameter te kunnen wijzigen. - Maak daarna gebruik van om van de 0 een 1 te maken. - Druk vervolgens op om het volgende menunummer in te vullen. - Maak daarna gebruik van om van de 0 een 20 te maken. - Druk nu op om de wijzigingen te bevestigen. - Vervolgens kunt u in parameter P de wachttijd instellen. Vacon NXL 13

14 Up/Down regeling Als u wilt beschikken over alle parameters moet P op 0 gezet worden. Menu M 2 Omschrijving Instelling P Optoertijd seconde P Aftoertijd seconde P Maximale motorstroom Instel. max motorstroom P Nominale motorspanning Instel. nom. motorspanning P Nominale motorfrequentie Instel. nom. motorfrequentie P Nominaal motortoerental Instel. nom. motortoerental P Nominale motorstroom Instel. nom. motorstroom P Cos. phi motor Instel. cos. phi v/d motor P Start functie 0 (ramping(pomp)) 1 (vliegende start(ventilator)) P Stop functie 1 (vertragen(pomp)) 0 (vrije-uitloop(ventilator)) P I/O referentie 4 (motor potentiometer) P DIN 2 functie 8 (motor pot. omhoog) P DIN 3 functie 10 (motor pot. omlaag) P Automatisch herstart 1 (staat aan) P Motorpot geheugen reset 2 (reset als de spanning wegvalt) Bewaking: Menu P 2 P Reageren op externe fout 1 (waarschuwing) P Reageren op ondervoltage 1 (waarschuwing) P Berekende motortemperatuur 0 (uit) 1 (waarschuwing) Auto herstart parameters: Menu P 2 P Wachttijd 10 seconde P Maximale herstarttijd 40 seconde P Start functie 0 (ramping(pomp)) 1 (vliegende start(ventilator)) Display menu: Menu S 6 P Parameterinstellingen Opslaan of laden (zie handleiding) P Parameterslot 1 (blokkeren) P Interne ventilator regelaar 1 (temperatuur) - Startcontact, aansluiten op DIN 1 klem 6 en 8 - Toerental omhoog, aansluiten op DIN 2 klem 6 en 9 - Toerental omlaag, aansluiten op DIN 3 klem 6 en 10 N.b. DIN 2 en DIN 3 niet tegelijk aansturen om schade aan de regeling te voorkomen! Parameter kan niet veranderd worden in RUN mode Vacon NXL 14

15 0 10 Volt volgregeling Als u wilt beschikken over alle parameters moet P op 0 gezet worden. Menu M 2 Omschrijving Instelling P Optoertijd seconde P Aftoertijd seconde P Maximale motorstroom Instel. max motorstroom P Nominale motorspanning Instel. nom. motorspanning P Nominale motorfrequentie Instel. nom. motorfrequentie P Nominaal motortoerental Instel. nom. motortoerental P Nominale motorstroom Instel. nom. motorstroom P Cos. phi motor Instel. cos. phi v/d motor P Start functie 0 (ramping(pomp)) 1 (vliegende start(ventilator)) P Stop functie 1 (vertragen(pomp)) 0 (vrije-uitloop(ventilator)) P I/O referentie 0 (AI 1) P Automatisch herstart 1 (staat aan) Bewaking: Menu P 2 P Reageren op externe fout 1 (waarschuwing) P Reageren op ondervoltage 1 (waarschuwing) P Berekende motortemperatuur 1 (waarschuwing) 0 (uit) Auto herstart parameters: Menu P 2 P Wachttijd 10 seconde P Maximale herstarttijd 40 seconde P Start functie 0 (ramping(pomp)) 1 (vliegende start(ventilator)) Display menu: Menu S 6 P Parameterinstellingen Opslaan of laden (zie handleiding) P Parameterslot 1 (blokkeren) P Interne ventilator regelaar 1 (temperatuur) - De volgregeling wordt aangesloten op de klemmen 2 (+) en 3 (-) van NXOPTAA - De volgregeling wordt gestart via een doorverbinding tussen 6 en 8 - Jumper blok X8: AI 1 mode is standaard vanuit de fabriek op 0-10 Volt ingesteld (kan zo blijven staan) Parameter kan niet veranderd worden in RUN mode Vacon NXL 15

16 4 20 ma volgregeling Als u wilt beschikken over alle parameters moet P op 0 gezet worden. Menu M 2 Omschrijving Instelling P Optoertijd seconde P Aftoertijd seconde P Maximale motorstroom Instel. max motorstroom P Nominale motorspanning Instel. nom. motorspanning P Nominale motorfrequentie Instel. nom. motorfrequentie P Nominaal motortoerental Instel. nom. motortoerental P Nominale motorstroom Instel. nom. motorstroom P Cos. phi motor Instel. cos. phi v/d motor P Start functie 0 (ramping(pomp)) 1 (vliegende start(ventilator)) P Stop functie 1 (vertragen(pomp)) 0 (vrije-uitloop(ventilator)) P I/O referentie 1 (AI 2) P Automatisch herstart 1 (staat aan) Bewaking: Menu P 2 P Reageren op 4 ma referentie 1 (waarschuwing) P Reageren op externe fout 1 (waarschuwing) P Reageren op ondervoltage 1 (waarschuwing) P Berekende motortemperatuur 0 (uit) 1 (waarschuwing) Auto herstart parameters: Menu P 2 P Wachttijd 10 seconde P Maximale herstarttijd 40 seconde P Start functie 0 (ramping(pomp)) 1 (vliegende start(ventilator)) Display menu: Menu S 6 P Parameterinstellingen Opslaan of laden (zie handleiding) P Parameterslot 1 (blokkeren) P Interne ventilator regelaar 1 (temperatuur) - De volgregeling wordt aangesloten op de klemmen 4 (+) en 5 (-) van NXOPTAA - De volgregeling wordt gestart via een doorverbinding tussen 6 en 8 - Jumper blok X13: AI 2 mode is standaard vanuit de fabriek op 4-20 ma ingesteld (dit kan zo blijven staan) Parameter kan niet veranderd worden in RUN mode Vacon NXL 16

17 PID regeling. Als u wilt beschikken over alle parameters moet P op 0 gezet worden. Menu M 2 Omschrijving Instelling P Optoertijd seconde P Aftoertijd seconde P Maximale motorstroom Instel. max motorstroom P Nominale motorspanning Instel. nom. motorspanning P Nominale motorfrequentie Instel. nom. motorfrequentie P Nominaal motortoerental Instel. nom. motortoerental P Nominale motorstroom Instel. nom. motorstroom P Cos. phi motor Instel. cos. phi v/d motor P Start functie 0 (ramping(pomp)) 1 (vliegende start(ventilator)) P Stop functie 1 (vertragen(pomp)) 0 (vrije-uitloop(ventilator)) P I/O referentie 2 (bedieningsdisplay referentie) P DIN 2 functie 5 (externe fout als open) P DIN 3 functie 6 (vaste snelheid 1) P vaste snelheid Hz (vrij instelbaar) P Automatisch herstart 1 (staat aan) P Parameters verbergen 0 (alle menu s / parameters zijn zichtbaar) P Bedieningsdislay referentie 5 (PID regelaar) PID referentie parameters Menu P 2 P PID activering 1 (geactiveerd) P PID contr. toename 100% (> wordt regeling sneller) P PID contr. I tijd 3 10 (> is tragere regeling) P PID contr. D tijd Na overleg v/d Ende pompen P Slaap frequentie. Hz P Slaap vertraging. sec. P Start waarde Vrij instelbaar Bewaking: Menu P 2 P Reageren op 4-20 ma fout 1 (waarschuwing) 2 (stop) P Reageren op externe fout 1 (waarschuwing) 2 (fout) P Reageren op ondervoltage 1 (waarschuwing) P Berekende motortemperatuur 0 (uit) 1 (waarschuwing) Auto herstart parameters: Menu P 2 P Wachttijd 10 seconde P Maximale herstarttijd 40 seconde P Start functie 0 (ramping(pomp)) 1 (vliegende start(ventilator)) Keypad control parameter: Menu K 3 R 3.5 PID referentie 1 Instellen gewenste druk in % R 3.6 PID referentie 2 Instellen gewenste druk in % (DIN 3!) Display menu: Menu S 6 P Parameterinstellingen Opslaan of laden (zie handleiding) P Parameterslot 1 (blokkeren) P Interne ventilator regelaar 1 (temperatuur) - De drukopnemer wordt aangesloten op de klemmen 4 (-) en 6 (+) NXOPTAA - De PID regeling wordt gestart via een doorverbinding tussen Er moet een doorverbinding gemaakt worden tussen De watertemperatuurvoeler moet aangesloten worden op 6-9 zie P (anders parameter P uitschakelen of een doorverbinding maken tussen 6-9) - De vaste snelheid 1 wordt geactiveerd met 6-10 zie P en P Parameter kan niet veranderd worden in RUN mode Vacon NXL 17

18 Aansluitklemmen aansluitklem signaal omschrijving V ref Referentie uitgang Voeding voor potentiometer, enz. AI1+ Analoge ingang, spanningsbereik van Spanningsingang voor frequentiereferentie 2 of DIN Vdc Kan ook geprogrammeerd worden als DIN 4 3 AI1- Massa Massa in- en uitgangen 4 AI2+ Analoge ingang, spanningsbereik van Stroomingang voor frequentiereferentie 0 10Vdc, of stroombereik van programmeerbaar 5 AI2-0/4 20mA 6 +24V Uitgang stuurspanning Voeding voor contacten, enz. max 0,1A 7 GND Massa Massa in- en uitgangen 8 DIN 1 Digitale ingang 1 Startcontact 9 DIN 2 Digitale ingang 2 Contact programmeerbaar 10 DIN 3 Digitale ingang 3 Contact programmeerbaar 11 GND Massa Massa in- en uitgangen 18 AO1+ 19 AO1- A RS 485 B RS 485 Analoge uitgang Seriële bus Programmeerbaar bereik 0 20mA / R max. 500O Blusweerstand is intern verbonden met een jumper. 21 RO1 22 RO1 23 RO1 Relais uitgang Programmeerbaar Vacon NXL 18

19 Notities: De in dit boekje vermelde parameters zijn slechts voorbeelden, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Vacon NXL 19

20 @ Vacon NXL 20

Vacon NXS 1 G:\Data\Iedereen\cursussen\Frequentieregelaars\Vacon\NXS Cursus.doc

Vacon NXS 1 G:\Data\Iedereen\cursussen\Frequentieregelaars\Vacon\NXS Cursus.doc 15-01-2008 Vacon NXS 1 G:\Data\Iedereen\cursussen\Frequentieregelaars\Vacon\NXS Cursus.doc Veiligheid ALLEEN BEVOEGD PERSONEEL WORDT GEACHT DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE UIT TE VOEREN Waarschuwingen WARNING

Nadere informatie

Versie Sw:FW0107V006B Cursus Vacon 20 G:\Data\Iedereen\cursussen\Frequentieregelaars\Vacon\Vacon 20 versie doc Vacon 20 blz.

Versie Sw:FW0107V006B Cursus Vacon 20 G:\Data\Iedereen\cursussen\Frequentieregelaars\Vacon\Vacon 20 versie doc Vacon 20 blz. 13-01-2014 Versie 14.02 Sw:FW0107V006B Cursus Vacon 20 G:\Data\Iedereen\cursussen\Frequentieregelaars\Vacon\Vacon 20 versie 14.02.doc Vacon 20 blz.1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 1 Veiligheid...

Nadere informatie

SNELHELP VACON NX. gevraagd: Basisapplicatie: I/O referentie (P2.14) Standaardapplicatie: I/O referentie (P2.1.11)

SNELHELP VACON NX. gevraagd: Basisapplicatie: I/O referentie (P2.14) Standaardapplicatie: I/O referentie (P2.1.11) SNELHELP VACON NX Opstartwizard De opstartwizard wordt geactiveerd wanneer de stroomtoevoer van de aandrijving voor het eerst wordt ingeschakeld of als de opstartwizard vanuit het systeemmenu (P6.5.3)

Nadere informatie

Cursus Vacon 100 HVAC

Cursus Vacon 100 HVAC 22-07-2015 Versie 15.13 Sw:FW0065V030 Cursus Vacon 100 HVAC Versie 15.13 G:\Data\Iedereen\cursussen\Frequentieregelaars\Vacon\Vacon 100 HVAC versie 15.13.doc Vacon 100 HVAC blz.1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE HANDLEIDING VAN DE FREQUENTIEREGELAAR ECO VOOR TOEPASSINGEN MET VARIABEL KOPPEL

SAMENVATTING VAN DE HANDLEIDING VAN DE FREQUENTIEREGELAAR ECO VOOR TOEPASSINGEN MET VARIABEL KOPPEL SAMENVATTING VAN DE HANDLEIDING VAN DE FREQUENTIEREGELAAR ECO VOOR TOEPASSINGEN MET VARIABEL KOPPEL 19/ECO/sep05 Start/stop via de stuurstroomklemmen (1 draairichting), snelheid veranderen met een externe

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022 Microprocessor Volledig vrij instelbare controller HD9022 MICROPROCESSOR CONFIGURATIE CONTROLLER De microprocessor gestuurde controller HD9022 is een aflees- en regelunit met

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

Vacon Multi-Controle Applicatie (Software ALFIFF20)

Vacon Multi-Controle Applicatie (Software ALFIFF20) vacon 1 Vacon Multi-Controle Applicatie (Software ALFIFF20) Ver. 3.5 INDEX 1. Introductie... 2 2. Stuursignalen I/O... 3 3. Multi-Controle Applicatie Parameter lijst... 3.1 Uitlezingen (Bedieningspaneel:

Nadere informatie

Cursus Vacon 100 Flow

Cursus Vacon 100 Flow 23-05-2014 Versie 14.03F Sw:FW0159V008 Cursus Vacon 100 Flow Versie 14.03F G:\Data\Iedereen\cursussen\Frequentieregelaars\Vacon\Vacon 100 Flow versie 14.03.doc Vacon 100 Flow blz.1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 HI0990N02A Pag. 1/14 TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 LIMOTEC Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HI0990N02A Pag. 2/14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk.

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

Handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Nederlands bij gebruik van de originele Engelse handleiding

Handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Nederlands bij gebruik van de originele Engelse handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Artikelnummer: 24207 Besturingssysteem software versie: 4.54x Interface software versie: s03 Teknatool International, 13 juli 2006 1.0 Introductie 1.1 Algemeen Deze handleiding

Nadere informatie

Beschrijving voor Bedienapparaat PG-1

Beschrijving voor Bedienapparaat PG-1 Beschrijving voor Bedienapparaat PG-1 Met bedienapparaat PG-1 kan men parametersets van een frequentieregelaar serie FCM aanpassen en opslaan. Tevens is hiermee het actuele toerental van de motor zichtbaar,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 -

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 - Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...2 UITVOERING...2 MC55081...2 MC55082...2 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE...2 ALGEMENE WERKING...3 Maximale stuurtijd beveiliging...3 Omschakel beveiliging...3

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Copyright RETEG b.v. Bedieningshandleiding voor de Display s 1 Rev 2.0, 06-07-2006 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds Bedieningspaneel Dit hoofdstuk bechrijft de het bedieningspaneel en de funktie van de LEDS. Note: de labels van de knoppen en de leds kunnen iets afwijken van de tekst echter de funkties blijven hetzelfde

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

DF405_V5 Universele uitlezing opbouw

DF405_V5 Universele uitlezing opbouw DF405_V5 Universele uitlezing opbouw Geschikt en ontwikkeld voor de meest voorkomende sensoren. Zowel analoge alsmede frequentie uitgang van de sensor kan als input voor de uitlezing worden gebruikt. Hierbij

Nadere informatie

Frequentieregelaar V2

Frequentieregelaar V2 practicum Frequentieregelaar V2 manuals Siemens heeft vele en zeer uitgebreide handleidingen ter beschikking gesteld om de eigenschappen van de regelaar eigen te maken. Elke handleiding bestaat uit vele

Nadere informatie

Montage en bedieningshandleiding. ROLLOTIMER Comfort Art.-Nr. 941.DCZ3.I1

Montage en bedieningshandleiding. ROLLOTIMER Comfort Art.-Nr. 941.DCZ3.I1 Montage en bedieningshandleiding ROLLOTIMER Comfort Art.-Nr. 941.DCZ3.I1 Veiligheids instrukties De aansluitingen worden spanningsvrij gemaakt door gekwalificeerde vakmensen. Gebruik een diepe inbouw doos.

Nadere informatie

Handleiding. 24Vdc -50/+50 C

Handleiding. 24Vdc -50/+50 C Handleiding ALFA(NET) 51 PI 24Vdc -50/+50 C 1 Werking De ALFA(NET) 51 PI is een DIN-rail thermostaat-unit met een analoge 0-10Vdc PI-uitgang. Verder heeft de thermostaat ook drie relais uitgangen instelbaar

Nadere informatie

Gebruikhandleiding TC-500

Gebruikhandleiding TC-500 Gebruikhandleiding TC-500 1:001 Steek de oven in. 1.002 Schakel de TC-500 in (schakelaar 1/0) aan de bovenzijde van het kastje display 1 (groen) geeft de actuele temperatuur aan. 2:001 Programmering. Een

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

Draadloze zoneregelaar HCE80. Handleiding bij het inleren

Draadloze zoneregelaar HCE80. Handleiding bij het inleren Inleer handleiding Draadloze zoneregelaar HCE80 Handleiding bij het inleren Wat doen we eerst? 1. Het aansluiten van de motoren MT4-230-NC op de HCE80!!!! 2. Op 1 zone kunnen maximaal 3 motoren MT4-230-NC

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor het extern Regin Display

Bedieningshandleiding voor het extern Regin Display Bedieningshandleiding voor het extern Regin Display Copyright RETEG b.v. 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING... 3 2.2 MEER INFORMATIE... 3 3 MENU STRUCTUUR VAN HET DISPLAY...

Nadere informatie

MICRO FOX DRIVE Gebruikers handleiding

MICRO FOX DRIVE Gebruikers handleiding MICRO FOX DRIVE Blad 00 10-3-2009 PRISMA DEUREN 03/09 Micro Drive Blad 0 Inhoudsopgave Blad 01 Technische gegevens Fox deur besturing 02 Instelling fabriek 03 Stekker J1,J2 en J3 aansluitingen, bedrading

Nadere informatie

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR MicroMax180 Herzien op 05-07-2005 Versie 1.2 F21018901NL Verklaring van de fabrikant Bevestiging door de fabrikant dat het product

Nadere informatie

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR MicroMax180 Verklaring van de fabrikant Bevestiging door de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen die staan vermeld in EMC-RICHTLIJN

Nadere informatie

BESCHRIJVING VVVF PRIMA FREQUNTIE REGELAAR

BESCHRIJVING VVVF PRIMA FREQUNTIE REGELAAR BESCHRIJVING VVVF PRIMA FREQUNTIE REGELAAR VARIO LIFT B.V. VIJFHUIZERDIJK 157A 2141 BH VIJFHUIZEN WWW.VARIOLIFT.COM INFO@VARIOLIFT.COM uitgave 01/04 Blad 01 De MS 400 is een VVVF regelaar speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

DE SINAMICS G110 FREQUENTIE REGELAAR

DE SINAMICS G110 FREQUENTIE REGELAAR Inbedrijfname handleiding van de Sinamics G110 frequentie regelaar met de BOP. DE SINAMICS G110 FREQUENTIE REGELAAR De Sinamics G110 is te leveren in twee varianten, analoog en met USS protocol. In deze

Nadere informatie

Installatiehandleiding Bedien-unit luxe Warmte Terug Win unit

Installatiehandleiding Bedien-unit luxe Warmte Terug Win unit Installatiehandleiding Bedienunit luxe Warmte Terug Win unit Typenr. 967.280007 Inhoudsopgave 1 TECHNISCHE SPECIFICATIES......................................... 2 2 FUNCTIONELE SPECIFICATIES.......................................

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3.

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR MicroMax370 Verklaring van de fabrikant Bevestiging door de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen die staan vermeld in EMC-RICHTLIJN

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing.

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. VDH doc. 9 Versie: v1. Datum: 1-4- Software: ALFA 45 Doc: DO9.WP8 Bereik: -5/+5 C, uitlezing per 1 C * Installatie.

Nadere informatie

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die Tasseron Electronics B.V. aan haar producten en de bijbehorende handleidingen besteedt, kunnen er onvolkomenheden

Nadere informatie

Handleiding GSM kiezer TKGSM-431 versie 13V1.2. Afmeting breedte circa 20,4 cm hoogte circa 14 cm.

Handleiding GSM kiezer TKGSM-431 versie 13V1.2. Afmeting breedte circa 20,4 cm hoogte circa 14 cm. Handleiding GSM kiezer TKGSM-431 versie 13V1.2 Afmeting breedte circa 20,4 cm hoogte circa 14 cm. Werking GSM kiezer TKGSM-431 Kiezer werkt op 12 Volt max 30mA (voeding niet meegeleverd) Aantal ingangen

Nadere informatie

Sinthesi Deuropenermodule

Sinthesi Deuropenermodule Sinthesi Deuropenermodule 1105/3 met numeriek toetsenbord Elbo Technology b.v. Versie 1.1 - juni 2009 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Handleiding Sinthesi

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Gebruiksaanwijzing TTA 8000-50/+150 (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Software: TTA8000L_V1.01 File: Do000472 TTA 8000-50_+150'c v11 NL.wp8 * Werkingsbeschrijving. De TTA 8000 is een 8-voudige

Nadere informatie

Emotron VSA/VSC Frequentieregelaar

Emotron VSA/VSC Frequentieregelaar Emotron VSA/VSC Frequentieregelaar Data sheet Nederlands Emotron VSA en VSC Tabel 1 Specificaties per model Model Netspanning Vermogen [kw/hp] Nominale stroom [A] EMC filter 1ste omgeving Beschermingsgraad

Nadere informatie

LocoServo Handleiding

LocoServo Handleiding LocoServo Handleiding HDM12 Disclaimer van Aansprakelijkheid: Het gebruik van alle items die kunnen worden gekocht en alle installatie-instructies die kunnen worden gevonden op deze site is op eigen risico.

Nadere informatie

Geoptimaliseerd voor lage vermogens

Geoptimaliseerd voor lage vermogens Geoptimaliseerd voor lage vermogens Nieuw! Emotron VS10 / VS30 In omvang en prijs geoptimaliseerd voor lage vermogens De nieuwe Emotron-frequentieregelaars VS10 en VS30 zijn klein van formaat, maar voorzien

Nadere informatie

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Meting van de ruimte T en relatieve vochtigheid (rh) Voedingsspanning : AC/DC 24 Volt Bus interface : MODBUS RTU (RS45) Uitgangssignaal T : proportioneel

Nadere informatie

FOREST MULTI WANDSCHAKELAAR LED - 5201001480

FOREST MULTI WANDSCHAKELAAR LED - 5201001480 1 - FOREST MULTI WANDSCHAKELAAR LED - 5201001480 TECHNISCHE SPECIFICATIE: 12V batterij type 27A batterij levensduur < 3 jaar frequentie 433.92MHz zendvermogen max. 10mW zendbereik max. 30mtr werk temperatuur

Nadere informatie

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz Handleiding 868 MHz Pyxis zender en Auriga ontvanger Aantal functies: 2, 4, 6 of 8, ON/OFF Toetsfuncties Pyxis zender activeren: houdt de I knop 2 seconden ingedrukt. Pyxis zender deactiveren: houdt de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Copyright TEF Nederland erland B.V. Inhoud: 1.1. Omschrijving Bediening Brandmeldcentrale 1.2. Alarmsituatie 1.3. Reset de brandmeldcentrale 1.4. Starten

Nadere informatie

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Aantal druktoetsen: 4 stuks met de volgende functies: On/off toets voor in- en uitschakelen, toets 1 laagste vermogen, 2 midden stand, 3 max.

Nadere informatie

Webserver64. VF64 over TCP/IP

Webserver64. VF64 over TCP/IP Webserver64 VF64 over TCP/IP Wijzigingen voorbehouden PS/16-05-2006 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Mogelijkheden... 3 2.1 Monitorvelden... 4 2.2 Authorisatiecode... 4 2.3 Besturingsvelden... 4 3 Instellingen...

Nadere informatie

Opgave 1 Opbouwen van een servomotor-systeem

Opgave 1 Opbouwen van een servomotor-systeem Opgave 1 Opbouwen van een servomotor-systeem Leerdoelen Na het voltooien van deze opgave: Ben je bekend met het veilig opbouwen van een servomotor systeem Ben je bekend met de basisprincipes van schema

Nadere informatie

G E V A A R. Opstarten. U kunt nu de TigerStop bewegen en gebruik maken van zijn vele functies! Bij het startscherm druk op [D] om \H Klaar

G E V A A R. Opstarten. U kunt nu de TigerStop bewegen en gebruik maken van zijn vele functies! Bij het startscherm druk op [D] om \H Klaar G E V A A R Deze machine kan opstarten, zich verplaatsen, en automatisch stoppen. Houd uw handen en breed zittende kleeding buiten het bereik van de bewegende onderdelen van de machine als hij ingeschakeld

Nadere informatie

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 4 en/of Color Player 4 receiver.

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 4 en/of Color Player 4 receiver. LivingLight COLOR PLAYER 4 EN COLOR PLAYER 4 RECEIVER Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 4 en/of Color Player 4 receiver. De LivingLight producten zijn speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

Handleiding KCVR9NE KCVR9NE

Handleiding KCVR9NE KCVR9NE Handleiding Instructies voor de installatie: Instructies voor de verwijdering van de vetfilter. Weghaalbaar bovenste glas Weghaalbaar onderste glas 1) Fasen voor het weghalen van het bovenste glas: NB:

Nadere informatie

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding De Hanwell temperatuur / vochtigheid datalogger Hanwell Hanlog32USB software (W200) USB set up communicatie kabel Y055 Verschillende mogelijkheden: -starten

Nadere informatie

ELWSE sturing met BOX10

ELWSE sturing met BOX10 ELWSE sturing met BOX10 Deze handleiding kan gebruikt worden voor de monofasige en de 3-fasige BOX10-motor met snelontgrendeling of kettingtakel. Belangrijk: De motor en de sturing zijn reeds volledig

Nadere informatie

PumpDrive. Zelfkoelende, motoronafhankelijke frequentieregelaar. Verkorte handleiding

PumpDrive. Zelfkoelende, motoronafhankelijke frequentieregelaar. Verkorte handleiding Verkorte handleiding PumpDrive 4070.801/2--51 Zelfkoelende, motoronafhankelijke frequentieregelaar Montagevarianten: Motormontage (MM) Wandmontage (WM) Schakeltkastmontage (CM) Verkorte handleiding 1 Over

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL

www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL 1. Opzet display Het display bestaat uit een LCD scherm, twee leds

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TTA DEUR. Typenummer (meting per 0,1C)

Gebruiksaanwijzing TTA DEUR. Typenummer (meting per 0,1C) Gebruiksaanwijzing TTA 8000 + DEUR Typenummer 902.000263 (meting per 0,1) VDH doc. 961433 Versie: V1.4 Datum: 23092002 Software: TTA8000D Versie: V1.01 File: do961433.hnd * Werkingsbeschrijving. De TTA

Nadere informatie

Gebruikshandleiding TFT touchscreen

Gebruikshandleiding TFT touchscreen Gebruikshandleiding TFT touchscreen 1.0 Hoofdscherm 1.1 Schakelen In het hoofdscherm kunt u 8 navigatielampen aan en uit zetten door op de ronde knoppen te drukken. Op de illustratie van het schip zijn

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing LMS Controller 8x Digitaal-in Module t.b.v. ALFANET

Gebruiksaanwijzing LMS Controller 8x Digitaal-in Module t.b.v. ALFANET Gebruiksaanwijzing LMS Controller 8x Digitaal-in Module t.b.v. ALFANET Omschrijving : LMS CONTROLLER 8XDIG-IN MODULE Doc.nr.: 11821 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 1 Versie: V1. Bestand: Software: Do11821

Nadere informatie

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Overzicht U kunt een onderdeel slechts wijzigen wanneer het knippert in het display. Duw de knoppen

Nadere informatie

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 Installatie & Instructie Handleiding Editie 2008 15.07.2008 Rev. 1.0 Inhoudstafel 1. Handleiding voor de installatie...3 1.1 Aansluiting...3 1.2 Installatie

Nadere informatie

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord Versie 2.0 - februari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Mogelijkheden De deuropenermodule kan

Nadere informatie

Handleiding. Voor het programmeren/configureren van de. CBD4-5-6 controlebox

Handleiding. Voor het programmeren/configureren van de. CBD4-5-6 controlebox Handleiding Voor het programmeren/configureren van de CBD4-5-6 controlebox 1 Inhoudsopgave: Voorblad Pagina 1 Inhoudsopgave Pagina 2 Hoe te beginnen / Initialisatie-Reset procedure Pagina 3 Uitleg begin

Nadere informatie

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL Syncro AS Analoge Brandmeldcentrale Gebruikershandleiding Man-1100 030209V1.0NL Index Section Page 1. Inleiding...2 2. Bediening...2 3.1 Bedieningsniveau 1...2 3.2 Bedieningsniveau 2...2 3. Alarmen...2

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Techneco Energiesystemen BV Kleveringweg 9 2616 LZ Delft T. 015 21 91 000 Symbolen Beschrijving Menu selecteren, wisselen bedrijfsmodus Verstellen waarde

Nadere informatie

Bedienerhandleiding. Digital Compressor Controller.

Bedienerhandleiding. Digital Compressor Controller. Bedienerhandleiding Digital Compressor Controller. FHT Perslucht B.V. www.fhtperslucht.nl info@fhtperslucht.nl +31(0)493-354633 Handleiding versie 1.0 M.Knaapen 21-5-2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding:...

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

FOREST DIAMOND AFSTANDSBEDIENING X460

FOREST DIAMOND AFSTANDSBEDIENING X460 FOREST DIAMOND AFSTANDSBEDIENING 520109X460 TECHNISCHE SPECIFICATIE: 12V batterij type CR2450 batterij levensduur < 3 jaar frequentie 433.92MHz zendvermogen max. 10mW zendbereik max. 30mtr werk temperatuur

Nadere informatie

Colofon. Joost van den Brink - 2 -

Colofon. Joost van den Brink - 2 - Colofon Auteur: Eindredactie: Jaap Jan de Jong Thijs A. Afman Joost van den Brink Dit is een uitgave van Brink Technical Solutions BV 2011. Deze uitgave mag vrij worden gekopieerd binnen educatieve instellingen.

Nadere informatie

DEUR BESTURING, TYPE: TS971

DEUR BESTURING, TYPE: TS971 DEUR BESTURING, TYPE: TS9 RDA RIBBERS DOOR AUTOMOTION Parallelweg b RE Waspik T + (0) 00 F + (0) E info@rda-bv.nl DEUR BESTURING, TYPE: TS9 BEHUIZING - UITVOERING - FUNCTIES & TOEBEHOREN CERTIFCATEN &

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

Opgave 1 Opbouwen van een stappenmotor-systeem

Opgave 1 Opbouwen van een stappenmotor-systeem Opgave 1 Opbouwen van een stappenmotor-systeem Leerdoelen Na het voltooien van deze opgave: Ben je bekend met het veilig opbouwen van een stappenmotor systeem Ben je bekend met de basisprincipes van schema

Nadere informatie

HANDLEIDING! " # $ %! & ' ' ' % $ %! & ( % ) * +, -. +/ ". +/

HANDLEIDING!  # $ %! & ' ' ' % $ %! & ( % ) * +, -. +/ . +/ HANDLEIDING! " # $ %! & ' ' ' % $ %! & ( % ) * +, -. +/ 0 +1 1 ". +/ 0 + 1 1 2 1. Instructie verstelling tafel De loungewerktafel is voor een correcte zithouding uitgerust met horizontale en verticale

Nadere informatie

INTEGRA SMART WIFI KIT

INTEGRA SMART WIFI KIT Toepassing INTEGRA SMART WIFI KIT De Integra Smart Wifi kit bestaat uit 2 onderdelen, de Wifi naar RF converter SR-2818 en RF controller SR-1009FA. De Integra Smart Wifi kit zet een Wifi signaal om naar

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER De Hekopenerspecialist Byzantium gebouw Stadhouderskade 20 B 1054 ES Amsterdam Telefoon: 020-489.9459 Telefax: 020-612.2581 Technische dienst: 06-46.075.244 info@hekopener.nl

Nadere informatie

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1 Handleiding AT1G26-200 rev.0914 Toegangscontrole Module ver1 PRODUCT SPECIFICATIE Modelen, AT1G26-200 ver1 en AT1G34-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200 gebruikerscodes 100 Mil.

Nadere informatie

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 2 en Color Player receiver.

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 2 en Color Player receiver. LivingLight COLOR PLAYER 2 EN COLOR PLAYER 2 RECEIVER VERSIE 1.0 Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 2 en Color Player receiver. De LivingLight producten zijn speciaal

Nadere informatie

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 NL BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 GEBRUIK VAN DE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING BELANGRIJK VOOR GEBRUIK : Voordat U het toestel gebruikt gelieve zeker te zijn dat : Het binnentoestel correct is aangesloten op

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RGB(W) controller type LLD-10Z

Gebruiksaanwijzing RGB(W) controller type LLD-10Z Gebruiksaanwijzing RGB(W) controller type LLD-10Z Deze professionele controller kan zowel als enkelvoudige controller als meervoudige controller worden toegepast. Bij meerdere controllers is het mogelijk

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar

Bedieningshandleiding Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar Bedieningshandleiding 1402-001 Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar Auteur: Cor Janssens Robotics & Material handling Datum: 01-03-2015 Versie: 0.1 VOORWOORD Deze handleiding is een leidraad voor

Nadere informatie

ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27

ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27 ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27 Omschrijving: Compressoren met een draaistroom-asynchroonmotor hebben de karakteristieke eigenschappen dat ze bij het inschakelen het net hoog belasten

Nadere informatie

ROGER Belgium SCHUIFHEK OPENER R30 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN R30 MODELLEN R30/ R30/ R30/ R30/1209

ROGER Belgium SCHUIFHEK OPENER R30 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN R30 MODELLEN R30/ R30/ R30/ R30/1209 ROGER TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN R30 MODELLEN R30/403-404 R30/803-804 R30/1203-1204 R30/1209 Voedingsspanning Nominaal vermogen Duwkracht Openingstijd X90 Thermische veiligheid Werkingstemperatuur Gewicht

Nadere informatie

KIT OVO. De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen.

KIT OVO. De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen. Onderhoud De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen. 01. OVO vergt gepland onderhoud om de 6 maanden of 3000 manoeuvres na eerdere

Nadere informatie

Proteus EEC 2505 / 3000 / 3005

Proteus EEC 2505 / 3000 / 3005 Proteus EEC 2505 / 3000 / 3005 Korte handleiding van het computergedeelte Dit systeem is ontworpen voor een programmeerbare magnetische elliptical trainer. Er zijn 3 onderdelen die tot dit systeem behoren,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller VDH doc. 941060 Versie: V1.2 Datum: 01-09-99 (vanaf software versie V1.04) * Werkingsbeschrijving. De DSC785 Dry/Store Controller is een speciale regelaar

Nadere informatie

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02 Set-Up instructies NL MULTICONTROLLER 0664040_R02 Pagina 3 4 5 6 7 8 9 Beschrijving van de set-up mogelijkheden: 0-10V. Gebruik deze instelling indien u de ventilator 0-10V wilt regelen. Aan/Uit. Gebruik

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

Installeren van de Forest Shuttle. Home Automation by

Installeren van de Forest Shuttle. Home Automation by Installeren van de Forest Shuttle Installeren van de Forest Shuttle 1 Assembleer de rail 2 Installeer de steunen en monteer de rail in de steunen 3 Hang de gordijnen pas na het instellen van de eindposities.

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 9K en 12K Indicatie binnendeel (, 0.5s AAN, No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hoge druk Invries Systeem geblokkeerd of koelmiddel lekkage Hoge

Nadere informatie

Instructie AKD LonWorks ADAP-KOOL AK-LON

Instructie AKD LonWorks ADAP-KOOL AK-LON Instructie AKD LonWorks ADAP-KOOL AK-LON ADAP-KOOL AKD-LonWorks 1 Copyright 1Copyright 1.1 Copyright 1 1.1.1 Copyright, beperking van aansprakelijkheid en wijzigingsrecht Deze publicatie bevat informatie

Nadere informatie

Timer TI 100. Nederlandse Handleiding. w w w. b i t n e d e r l a n d. n l

Timer TI 100. Nederlandse Handleiding. w w w. b i t n e d e r l a n d. n l Timer TI 100 Nederlandse Handleiding w w w. b i t n e d e r l a n d. n l Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Veiligheidssymbolen 3. Algemene regels 4. Technische omschrijving 4.1 Functie 5. Installatie 5.1

Nadere informatie

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player Touch en/of Color Player Touch receiver.

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player Touch en/of Color Player Touch receiver. LivingLight COLOR PLAYER TOUCH EN COLOR PLAYER TOUCH RECEIVER Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player Touch en/of Color Player Touch receiver. De LivingLight producten zijn

Nadere informatie