HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L"

Transcriptie

1 HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L

2 Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die Tasseron Electronics B.V. aan haar producten en de bijbehorende handleidingen besteedt, kunnen er onvolkomenheden in voorkomen. Tasseron Electronics B.V. zal echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade die volgt uit het gebruik van haar producten of voor schade die volgt uit het gebruik van deze handleiding. Ook behoudt Tasseron Electronics B.V. zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan haar producten en/of handleidingen. Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tasseron Electronics B.V. Copyright Tasseron Electronics B.V. Alle rechten voorbehouden. 1

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Level Indicator De meetopnemers Schakelniveaus Alarm signalering Voedingspanning Aansluitingen Voedingspanning Aansluiting van de niveau meetbuizen Aansluiting standaard niveau meetbuis Aansluiting niveau meetbuis met stroomuitgang 0-20 ma Aansluitingen niveau sensoren van derden Aansluiten schakelniveau uitgangen Aansluiten van schakelaar voor uitgangen Aansluiten alarm uitgang Aansluiten van schakelaar om alarm te resetten Instellingen op de print Uitzetten alarm buzzer Alarm vertraging instellen Dil schakelaar Disable Alarm Auto Reset Alarm High Set Low Reset voor uitgangsrelais en alarm relais Low Set High Reset voor uitgangsrelais en alarm relais High Set en Low Set Niveau sensoren met 4 20 ma Instelling P Instellen van schakelniveau s Voorbeeld 1: Instellen schakelniveau Hoog aan, Laag uit met alarm Voorbeeld 2: Instellen schakelniveau Laag aan, Hoog uit met alarm Voorbeeld 3: Instellen schakelniveau Hoog aan, Laag aan met vertraagd alarm Programma P1: Vloeistof niveau op één niveau houden Aanvullende gegevens Niet gebruikte aansluitingen Geen meetbuizen aangesloten

4 5.3 Gebruik van niveau sensoren 4 20mA Externe schakelaars aansluiten Voorbeeld aansluiting Voorbeeld aansluiting Technische gegevens

5 1. Inleiding Level Indicator De level Indicator is een meetinstrument om de hoogte van een vloeistof, bijvoorbeeld een watertank of kunstmestbak, weer te geven. De weergave gaat d.m.v. leds die genummerd zijn van 0% tot 100%, waarbij 0% aangeeft dat het niveau laag is en 100% dat het niveau hoog is. Op de Level Indicator kunnen 2 afzonderlijke meetopnemers worden aangesloten zodat er 2 afzonderlijke metingen kunnen worden gedaan in het display aangegeven als A en B, in het vervolg aangeduid met bak A of bak B 1.1 De meetopnemers De meetopnemers die in de vloeistoftank worden geplaatst zijn verkrijgbaar in verschillende vormen waarbij de niveau meetbuizen van Tasseron de meest geschikte opnemers zijn. De niveau meetbuis is verkrijgbaar in verschillende lengtes van 1 tot 5 meter. Om de niveau meetbuis zit een drijvende sensor die de hoogte van het vloeistof op de niveau meetbuis overbrengt. Er kunnen ook andere soorten niveau sensoren worden aangesloten. Deze sensoren hebben over het algemeen een stroomuitgang (current transmitter) 0-20mA of 4-20mA. 1.2 Schakelniveaus Behalve het aflezen van het vloeistof niveau kunnen ook acties worden ondernomen om bijvoorbeeld een pomp in te schakelen als het vloeistof niveau een bepaalde waarde heeft bereikt. De gebruiker kan zelf instellen op welke niveau de pomp moet inschakelen en ook op welk niveau de pomp weer uit moet schakelen. Dit kan voor bak A en bak B afzonderlijk worden ingesteld. 1.3 Alarm signalering Als het vloeistofniveau boven het ingestelde schakelniveau of onder het ingestelde schakelniveau uit komt kan er een alarm signaal worden afgegeven. Dit alarmsignaal wordt naar buiten gevoerd via een apart relais. Bovendien klinkt er een alarmsignaal en gaat er een led branden bij A of B, afhankelijk welke bak het alarm heeft veroorzaakt. Het alarmsignaal kan automatisch worden uitgezet indien de situatie weer normaal is, of door de gebruiker zelf die op het display de reset knop indrukt. 1.4 Voedingspanning De level indicator kan worden aangesloten op een gewoon 230 VAC net maar ook op een externe 24 V AC of DC voeding. 4

6 2. Aansluitingen. Op de print, in de onderzijde van de kast, bevindt zich een klemmenstrook waar de bedrading wordt aangesloten. Alle klemmen zijn genummerd en voorzien van symbolen. 2.1 Voedingspanning De Level Indicator kan overweg met 2 verschillende voedingsspanningen. Aansluiting van 230 VAC wordt aangesloten op de klemmen aangeduid met P en N en Aarde. De 24 volt aansluiting op de klemmen aangeduid met IN 24 V. (figuur 2.1). Figuur 2.1 Voedingsaansluiting, links 230 volt en rechts 24 volt Er hoeft maar één van de twee voedingen te worden aangesloten. Indien beide zijn aangesloten zal de 24 volt aansluiting prioriteit hebben. De 24 Volt aansluiting mag wissel of gelijkspanning zijn. 2.2 Aansluiting van de niveau meetbuizen Er kunnen 2 niveau meetbuizen worden aangesloten om 2 afzonderlijke vloeistof niveaus weer te geven. De niveau meetbuizen zijn verkrijgbaar in 2 varianten, standaard en met een stroom uitgang 0-20mA. Aan de bedrading van de meetbuis naar de Level Indicator worden geen hoge eisen gesteld. In de regel voldoet een afgeschermde kabel van 3 x 0,75 2 prima Aansluiting standaard niveau meetbuis In figuur 2.2 de aansluitingen voor beide meetbuizen aangesloten op bak A en bak B. De afscherming van de 3 aderige kabel wordt aangesloten op de aarde klem van de niveau meetbuis. De andere zijde van de afscherming wordt niet aangesloten De maximale kabellengte bij gebruik van de standaard niveau meetbuis is 50 meter Figuur 2.2 Aansluitingen standaard niveau meetbuis Bij gebruik van de standaard meetbuizen moeten de jumpers, A en/of B, in de stand V worden gezet zoals weergegeven in figuur

7 2.2.2 Aansluiting niveau meetbuis met stroomuitgang 0-20 ma In figuur 2.3 de aansluitingen voor 2 meetbuizen aangesloten op bak A en bak B. De afscherming van de 3 aderige kabel wordt aangesloten op de aarde klem van de niveau meetbuis. De andere zijde van de afscherming wordt niet aangesloten De maximale kabellengte bij gebruik van de niveau meetbuis met stroomuitgang is 500 meter Figuur 2.3 Aansluiting niveau meetbuis met stroomuitgang Bij gebruik van niveau meetbuizen stroomuitgang moeten de jumpers, A en/of B, in de stand I worden gezet zoals aangegeven in figuur Aansluitingen niveau sensoren van derden Standaard wordt op de level Indicator de Tasseron niveau meetbuizen aangesloten (zie hoofdstuk en 2.2.2). Het is echter ook mogelijk om sensoren van andere leveranciers aan te sluiten. Deze sensoren moeten aan één van de volgende specificaties voldoen: - Stroomuitgang 0 20mA - Stroomuitgang 4 20mA Hierbij is de regel dat de laagste waarde overeenkomt met de onderste led 0%, en de hoogste waarde overeenkomt met de bovenste led 100%. Aansluiten van een sensor met een stroomuitgang 0 20mA of 4 20mA wordt weergegeven in figuur 2.4. Figuur 2.4 Aansluiting niveau sensor met stroomuitgang De jumpers moeten in de stand I worden gezet! Niveau sensoren met een stroom uitgang worden uitgevoerd in verschillende stroom bereiken. Over het algemeen is dat 0 20mA en 4 20mA. Rechtsboven op de print bevindt 6

8 zich een DIL schakelaar met 6 schakelaars. Bij gebruik van niveau sensoren met een stroomuitgang van 4 20mA moet schakelaar 5 op ON gezet worden zoals weergegeven in figuur 2.5. Bij gebruik van een stroomuitgang 0 20mA moet schakelaar 5 op OFF staan Figuur 2.5 Dil schakelaar, bij gebruik van 4 20mA, schakelaar 5 op ON Let op: De schakelaar 4 20mA is geldig voor allebei de ingangen, A en B.! 2.4 Aansluiten schakelniveau uitgangen Op de print bevinden zich twee potentiaal vrije uitgangen. Eén uitgang voor bak A en één uitgang voor bak B. Op de print aangeduid als OUT A en OUT B. (figuur 2.6) Figuur 2.6 Aansluitingen op de print De uitgang voor bak A aansluiting 12, 13 en 14. De uitgang is een wissel relais waarbij aansluiting 12 en 14 het rustcontact is en aansluiting 12 en 13 het maak contact. De uitgang voor bak B aansluiting 15, 16 en 17. De uitgang is een wissel relais waarbij aansluiting 15 en 17 het rustcontact is en aansluiting 15 en 16 het maak contact. Hoe en wanneer een relais schakelt wordt in hoofdstuk 4 behandeld. 2.5 Aansluiten van schakelaar voor uitgangen Op aansluiting 9 en 10, op de print aangeduid als O.D. (Output Disable), kan een potentiaal vrije schakelaar worden aangesloten om (tijdelijk) de uitgangen uit te schakelen als dit gewenst is. Beide relais zullen dan in hun ruststand worden gezet.(bak A 12 met 14 en bak B 15 en 17). 2.6 Aansluiten alarm uitgang De alarm uitgang, op de print aangeduid als ALARM, staat los van de uitgangen OUT A en OUT B. Het alarm relais is een wisselrelais met aansluiting 18 en 20 als rustcontact en aansluiting 18 en 19 als maakcontact. Als het alarm actief is zal aansluiting 18 en 19 worden gemaakt. Tevens zal een alarm pieper afgaan en een alarm led op de voorzijde van de kast gaan branden. Het relais zal worden gemaakt als bak A en/of bak B een alarm veroorzaakt. Het instellen van het alarm wordt behandeld in hoofdstuk 4 7

9 2.7 Aansluiten van schakelaar om alarm te resetten. Een alarm toestand kan worden opgeheven op 2 manieren afhankelijk van de instelling op de DIL schakelaar 2. - Automatisch wanneer het alarm niveau niet meer aanwezig is (AUTO RESET ALARM) - Handmatig door een schakelaar aan te sluiten op aansluiting 10 en 11. Om gebruik te maken van een externe reset-alarm schakelaar moet de DIL switch 2 op OFF staan (naar links dus). Overigens kan in deze stand ook het alarm gereset worden met de drukknop RESET op de voorzijde van de kast. Figuur 2.7 Schakelaar 2 op AUTO RESET ALARM De schakelaar moet een potentiaalvrij maakcontact zijn en wordt aangesloten op aansluiting 10 en 11 met de aanduiding R.A. (Reset Alarm). 8

10 3 Instellingen op de print Op de print in de onderzijde van de kast kunnen diverse instellingen worden gedaan die invloed hebben op de werking. 3.1 Uitzetten alarm buzzer. De alarm buzzer kan worden uitgezet als men dat wenst. Links boven bij tekst BUZZER zit een 3 polige jumper. Als de jumper in de stand OFF wordt gezet (onderste stand)werkt de alarm buzzer niet meer. Figuur 3.1 Aan- of uitzetten van de alarm buzzer 3.2 Alarm vertraging instellen Het alarmsignaal kan met een instel potmeter op de print (alarm delay) worden uitgesteld. De tijd is instelbaar tussen 0 en ±30 seconden. De alarm vertraging heeft de volgende eigenschappen: - Als de potmeter bijvoorbeeld op 15 seconden wordt gezet moet het alarm niveau minimaal 15 seconden achter elkaar aanwezig zijn voordat het alarm in werking gaat. - Als het alarm niveau binnen de tijd van 15 seconden een keer afwezig is wordt de alarm vertraging opnieuw op 15 seconden gezet. - Als de alarm vertraging actief is zal de alarm led knipperen totdat de vertragingstijd is bereikt. De alarm vertraging heeft invloed op de alarm buzzer, alarm led(s) en het alarm relais. Figuur 3.2 Alarm vertraging op de print 3.3 Dil schakelaar Met de 6 polige DIL schakelaar, rechtsboven op de print, kunnen diverse instellingen worden gedaan. 9

11 Figuur 3.3 DIL schakelaar op de print Disable Alarm Het alarm circuit kan in zijn geheel worden uitgeschakeld door schakelaar 1 op ON te zetten Het alarm relais, alarmled(s) en alarm buzzer werken niet meer. Schakelaar 1 op OFF is het alarm circuit in werking Auto Reset Alarm Indien het niveau van bak A en/of bak B boven/onder het ingestelde niveau komt wordt het alarm circuit in werking gesteld. Het alarm kan pas worden uitgezet als het niveau weer op het normale niveau is. Het uitzetten van het alarm kan op 2 manieren: - Automatisch als het vloeistofniveau weer op het normale niveau is. - Handmatig door op het display de RESET schakelaar in te drukken of met een externe reset schakelaar aangesloten op de klemmenstrook. Om het alarm automatisch te resetten moet DIL schakelaar 2 op ON worden gezet (Auto Reset Alarm). Als deze schakelaar op OFF staat moet het alarm handmatig worden gereset. Let op: Het resetten van het alarm kan pas als het vloeistof in beide bakken weer op een normaal niveau is High Set Low Reset voor uitgangsrelais en alarm relais De level Indicator heeft 3 potentiaal vrije relais, voor bak A, bak B en het alarmrelais. Op de print aangeduid als OUT A, OUT B en ALARM Door DIL schakelaar 3 op ON te zetten werken de relais voor bak A en bak B als volgt: - Indien het vloeistof niveau gelijk of groter is dan het ingestelde Hoog niveau op het display zal het relais aan worden gezet. - Het relais zal pas worden uitgezet als het niveau gelijk of lager is dan het ingestelde Laag niveau. - Het Alarm zal worden aangezet als het vloeistof niveau hoger is dan het ingesteld Hoog niveau op het display. - Het Alarm zal worden uitgezet (mits DIL schakelaar 2 op ON staat) als het vloeistof niveau lager is dan het ingestelde Hoog niveau op het display Deze instelling, DIL schakelaar 3, is geldig voor bak A en bak B Low Set High Reset voor uitgangsrelais en alarm relais De level Indicator heeft 3 potentiaal vrije relais, voor bak A, bak B en het alarmrelais. Op de print aangeduid als OUT A, OUT B en ALARM Door DIL schakelaar 3 op ON te zetten werken de relais als volgt: - Indien het vloeistof niveau gelijk of lager is dan het ingestelde Laag niveau op het display zal het relais aan worden gezet. - Het relais zal pas worden uitgezet als het niveau gelijk of hoger is dan het ingestelde Hoog niveau. - Het Alarm zal worden aangezet als het vloeistof niveau lager is dan het ingesteld Laag niveau op het display. - Het Alarm zal worden uitgezet (mits DIL schakelaar 2 op ON staat) als het vloeistof niveau hoger is dan het ingestelde Laag niveau op het display Deze instelling, DIL schakelaar 3, is geldig voor bak A en bak B. 10

12 3.3.5 High Set en Low Set De level Indicator heeft 3 potentiaal vrije relais, voor bak A, bak B en het alarmrelais. Op de print aangeduid als OUT A, OUT B en ALARM Door DIL schakelaar 3 en 4 op OFF te zetten werken de relais als volgt: - Indien het vloeistof niveau gelijk of groter is dan het ingestelde Hoog niveau op het display zal het relais aan worden gezet. - Indien het vloeistof niveau gelijk of lager is dan het ingestelde Laag niveau op het display zal het relais aan worden gezet. - Het Alarm zal worden aangezet als het vloeistof niveau hoger is dan het ingesteld Hoog niveau op het display. - Het Alarm zal worden aangezet als het vloeistof niveau lager is dan het ingesteld Laag niveau op het display. - Het relais wordt uitgezet als het vloeistof niveau zich bevindt onder het ingestelde Hoog niveau en boven het ingestelde Laag niveau Deze instelling, DIL schakelaar 3 en 4 op OFF, is geldig voor bak A en bak B Niveau sensoren met 4 20 ma Standaard werkt de Level Indicator met de niveau meetbuizen van Tasseron. Niveau sensoren van derden kunnen eventueel ook worden aangesloten. In de meeste gevallen hebben deze sensoren een tweedraads 4 20mA uitgang. De Level Indicator moet dan worden ingesteld op 4-20mA. Dil schakelaar 5 moet op ON worden gezet. Let op: De instelling 4 20mA is geldig voor bak A en bak B Instelling P1 Deze instelling P1 werkt met één bak en één niveaumeetbuis. De level Indicator heeft 3 potentiaal vrije relais, voor A, B en het alarmrelais. Op de print aangeduid als OUT A, OUT B en ALARM. Door DIL schakelaar 6 op ON te zetten werken de schakelrelais als volgt: - Indien het vloeistof niveau gelijk of groter is dan het ingestelde Hoog niveau op het display B zal relais OUT B aan worden gezet. - Indien het vloeistof niveau gelijk of lager is dan het ingestelde Laag niveau op het display B zal relais OUT B worden uit worden gezet - Indien het vloeistof niveau gelijk of lager is dan het ingestelde Laagf niveau op het display A zal relais OUT A aan worden gezet. - Indien het vloeistof niveau gelijk of groter is dan het ingestelde Hoog niveau op het display A zal relais OUT A worden uit gezet. Het alarm relais gaat aan in de volgende situaties: - Als dil schakelaar 3 ( High set Low reset) op ON wordt gezet wordt het alarm geactiveerd als het niveau hoger is dan het ingestelde Hoog niveau bij B - Als dil schakelaar 4 ( Low set High reset) op ON wordt gezet wordt het alarm geactiveerd als het niveau lager is dan het ingestelden Laag niveau bij A - Als dil schakelaar 3 en 4 op ON worden gezet zijn de 2 bovenstaande situaties van toepassing. 11

13 4 Instellen van schakelniveau s Op het display kan de gebruiker de hoogte van het vloeistof niveau aflezen d.m.v 50 leds die boven elkaar zijn geplaatst. In figuur 4.1 zijn 2 niveau meetbuizen aangesloten in bak A en in bak B. Bak A is 80% en bak B 20% gevuld. Figuur 4.1 Weergave vloeistof niveau van 2 bakken op het display 4.1 Voorbeeld 1: Instellen schakelniveau Hoog aan, Laag uit met alarm Als voorbeeld nemen we aan dat in bak A bij 90% een pomp moet worden ingeschakeld om de bak leeg te pompen. Als het niveau dan weer gezakt is tot 10% moet de pomp weer uit. (Standaard wordt de Level Indicator geleverd met Hoog niveau 80% en Laag niveau 20%.) Ook willen we het alarm circuit gebruiken als onverhoopt de pomp zijn werk niet goed doet In dit voorbeeld gebruiken we bak A. - Zet DIL schakelaar 3 (High set Low reset) op ON, - DIL schakelaar 4 (Low set High Reset) op OFF - Druk op de knop H van bak A om het hoog schakelniveau in te stellen - Op het display gaan nu 2 leds branden, led Hoog niveau en led Laag niveau. Omdat er op H is gedrukt zal de bovenste led feller branden dan de onderste led - Druk 5x op de knop totdat de bovenste led op 90% staat (zie figuur 4.3) - Druk op de knop L in bak A - Druk 5x op de knop totdat de onderste led op 10% staat (zie figuur 4.3) - Na 5 seconden zal het display weer automatisch terug keren naar normale weergave. Met het instellen van de schakelniveau Hoog ligt ook het alarm niveau vast. Het alarm gaat in werking als het niveau boven de 90% uitkomt. Bovendien willen we zelf het alarm met een externe schakelaar resetten. - Zet DIL schakelaar 1 (Disable Alarm) op OFF - Zet DIL schakelaar 2 (Auto Reset Alarm) op OFF 12

14 Figuur 4.2: Dil schakelaar 1 en 2 op OFF Let op: Het resetten van het alarmcircuit kan pas wanneer het vloeistofniveau onder de 90% is gezakt! Figuur 4.3 Display met weergave Hoog en Laag niveau bak A 4.2 Voorbeeld 2: Instellen schakelniveau Laag aan, Hoog uit met alarm Als voorbeeld nemen we aan dat in bak B bij 12% een pomp moet worden ingeschakeld om de bak vol te pompen. Als het vloeistofniveau is 60% is moet de pomp weer uit. (Standaard wordt de Level Indicator geleverd met Hoog niveau 80% en Laag niveau 20%.) Ook willen we het alarm circuit gebruiken als onverhoopt de pomp zijn werk niet goed doet In dit voorbeeld gebruiken we bak B. - Zet DIL schakelaar 4 (Low set High reset) op ON, - DIL schakelaar 3 (High set Low Reset) op OFF - Druk op de knop L van bak B om het laag schakelniveau in te stellen - Op het display gaan nu 2 leds branden, led Hoog niveau en led Laag niveau. Omdat er op L is gedrukt zal de onderste led feller branden dan de bovenste led - Druk 4x op de knop totdat de onderste led op 12% staat. - Druk op de knop H in bak B - Druk herhaaldelijk op de knop totdat de bovenste led op 60% staat. - Na 5 seconden zal het display weer automatisch terug keren naar normale weergave. 13

15 Met het instellen van de schakelniveau Laag ligt ook het alarm niveau vast. Het alarm gaat in werking als het niveau onder de 12% is gezakt. Bovendien moet het alarm automatisch uit gezet worden - Zet DIL schakelaar 1 (Disable Alarm) op OFF - Zet DIL schakelaar 2 (Auto Reset Alarm) op ON Figuur 4.4: Dil schakelaar 1 op OFF en 2 op ON Let op: Het resetten van het alarmcircuit kan pas wanneer het vloeistofniveau boven de 12% is gestegen 4.3 Voorbeeld 3: Instellen schakelniveau Hoog aan, Laag aan met vertraagd alarm In dit voorbeeld gaat het schakelrelais aan in de volgende situaties: - Als het vloeistofniveau gelijk of hoger is dan de ingestelde waarde Hoog - Als het vloeistofniveau gelijk of lager is dan de ingestelde waarde Laag Het schakelrelais is dus uit tussen Hoog en Laag niveau. - Zet DIL schakelaars 3 en 4 op OFF - Druk op de knop H van de desbetreffende bak om het hoog schakelniveau in te stellen - Druk herhaaldelijk op de knop of knop totdat de bovenste led op het gewenste niveau staat. - Druk op de knop L van de desbetreffende bak om het laag schakelniveau in te stellen - Druk herhaaldelijk op de knop of knop totdat de onderste led op het gewenste niveau staat. - Na 5 seconden zal het display weer automatisch terug keren naar normale weergave. Het alarm willen we pas activeren als er een alarm toestand is van minimaal 15 seconden en we willen handmatig het alarm resetten met de drukknop Reset op het display Het alarm is actief in de volgende situaties: - Als het vloeistofniveau hoger is dan de ingestelde waarde Hoog - Als het vloeistofniveau lager is dan de ingestelde waarde Laag Doe de volgende instellingen: - Zet DIL schakelaar 1 (Disable Alarm) op OFF - Zet DIL schakelaar 2 (Auto Reset Alarm) op OFF - Zet de potmeter op de bodemprint op 15 seconden 14

16 Figuur 4.5 Potmeter alarm delay op 15 seconden Let op: Het resetten van het alarmcircuit kan pas wanneer het vloeistofniveau een normale waarde heeft bereikt. 4.4 Programma P1: Vloeistof niveau op één niveau houden In dit voorbeeld wordt het vloeistof niveau op één niveau gehouden met één niveau meetbuis. De level indicator onderneemt actie als het vloeistof niveau te laag is en wanneer het te hoog is. In totaal zijn er 4 schakel niveaus in te stellen. Deze instelling P1 op de DIL schakelaar kan als volgt worden gebruikt. Op het display wordt bij A het laag niveau ingesteld. Bij B wordt het hoog niveau ingesteld. Figuur 4.6: Instelling laag niveau bij A en hoog niveau bij B Op het schakelrelais bij A (op de print OUT A) wordt een pomp aangesloten om de bak bij te vullen als het niveau in de bak te laag is. In figuur 4.6 wordt deze pomp ingeschakeld bij 10% en wordt uit geschakeld bij 42% Op het schakelrelais bij B (op de print OUT B) wordt een (andere) pomp ingeschakeld om de bak leeg te pompen als het niveau te hoog is. In figuur 4.6 wordt de pomp ingeschakeld bij 92% en weer uit geschakeld bij 60%. Het instellen van de schakel niveaus gaat als volgt: - Druk op de knop H bij A 15

17 - Met de knop of de knop om het Hoog niveau van A in te stellen. - Druk op de knop L bij A - Met de knop of de knop om het Laag niveau van A in te stellen. - Het instellen van het Hoog niveau en het Laag niveau bij B gaat op dezelfde wijze Let op: Het Hoog niveau van A mag niet hoger worden ingesteld dan het laag niveau van B Programma P1 werkt met één niveau meetbuis in één bak. De niveaumeetbuis wordt aangesloten op IN A (klemmen 2,3 en 4). Klem 3 moet dan worden doorverbonden met klem 7 van IN B. In figuur 4.7 is de aansluiting weergegeven. Zie ook voorbeeld aansluiting 2 op blz. 17 Figuur 4.7 Niveaumeetbuis aangesloten op A en B, klem 3 doorverbinden met klem 7 5 Aanvullende gegevens. 5.1 Niet gebruikte aansluitingen Op de Level Indicator kunnen 2 niveau meetbuizen worden aangesloten. Bij gebruik van maar 1 niveau meetbuis zal de niet gebruikte bak geen led branden. Het maakt niet uit of je bij gebruik van 1 meetbuis bak A of bak B gebruikt. Zorg er wel voor dat de jumper V/I van de niet gebruikte ingang in de stand V wordt gezet. Figuur 5.1 Jumper van de niet gebruikte ingang in de s tand V zetten(bak B) 5.2 Geen meetbuizen aangesloten Indien er geen niveau meetbuizen zijn aangesloten zal wisselend de led 50% branden van bak A en bak B. 5.3 Gebruik van niveau sensoren 4 20mA Bij gebruik van niveau sensoren met een stroomuitgang 4 20mA zal het display bij een lagere waarde van 4 ma een alarm signaal afgeven. Deze lagere waarde komt voor als er überhaupt geen sensor is aangesloten of dat de aangesloten sensor defect is. Het alarm signaal is te herkennen aan 2 leds die afwisselend gaan branden en het alarm led knippert. 16

18 Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld op bak A een niveau meetbuis aan te sluiten en op bak A een niveau sensor met een 4 20mA op bak B. Indien er gekozen is voor 4 20mA sensoren (DIL schakelaar 5 op ON) is dit geldig voor beide ingangen bak A en bak B. 5.4 Externe schakelaars aansluiten De schakelaar die kan worden gebruikt om het alarm te resetten moet een potentiaalvrij maak/puls contact zijn. Voor ingang Output Disable mag dat ook een aan/uit schakelaar zijn. 6 Voorbeeld aansluiting 1 In figuur 6.1 een voorbeeld aansluiting om de Level Indicator aan te sluiten. - Voor de voeding voor randapparatuur zoals relais en lampen moet een externe 24 VDC voeding worden geplaatst. Tevens wordt deze voeding gebruikt voor de voedingsaansluiting van de Level Indicator zelf. - De niveaumeetbuis wordt aangesloten op bak A - 2 externe schakelaars, A en B, worden aangesloten om het alarm signaal te resetten en om de schakeluitgang tijdelijk uit te zetten - Op het alarmrelais worden 2 lampen aangesloten. De lamp groen als er geen alarm is en de lamp rood als er wel alarm is - Op OUT A wordt een hulprelais aangesloten die op vervolgens een pomp inschakelt Figuur 6.1 Voorbeeld aansluiting 7 Voorbeeld aansluiting 2 In figuur 7.1 een voorbeeld met het gebruik van 1 niveau meetbuis in één bak. De aansluitingen in dit voorbeeld zijn van toepassing bij het programma P1. Bij een te lage stand vult pomp A de bak bij en bij een te hoge stand pompt pomp B de bak leeg. - Voor de voeding van de level indicator wordt deze aangesloten op het lichtnet - De niveau meetbuis wordt aangesloten op IN A waarbij klem 3 wordt doorverbonden naar klem 7 - Linksonder een externe voeding van 24VDC (of AC) voor de voeding van de externe relais A en B - De externe relais worden aangesloten op OUT A voor Pomp A, OUT B voor pomp B - Pomp A en B worden gevoed vanuit het lichtnet en geschakeld via een extern relais 17

19 Figuur 7.1: Aansluitvoorbeeld bij programma P1 8. Technische gegevens Max. stroomverbruik : 220mA Voedingsspanning: 230 VAC-50/60Hz of 24VDC/AC Max. aansluitspanning schakelrelais: 220VDC, 250VACV Max. stroom schakelrelais 3 A. bij 24 volt, 0,5 A. bij 230 VAC Type uitgang (OUT A, OUT B, ALARM) Potentiaal vrij wissel contact Max omgevingstemperatuur 50 0 C. IP-classificatie IP 65/DIN EN Afmetingen (excl. wartels) 200 x 120 x 77mm (H x B x D) 18

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die Tasseron Electronics B.V. aan haar producten en de bijbehorende handleidingen besteedt, kunnen er onvolkomenheden

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz Handleiding 868 MHz Pyxis zender en Auriga ontvanger Aantal functies: 2, 4, 6 of 8, ON/OFF Toetsfuncties Pyxis zender activeren: houdt de I knop 2 seconden ingedrukt. Pyxis zender deactiveren: houdt de

Nadere informatie

AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING

AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING Handleiding AC-239 1. Beschrijving Uw AC-239 is een economische en veelzijdige alarmcontroller uitgerust met twee beveiligingszones en ingebouwde deurbel.

Nadere informatie

MC 785D-6p in- en opbouw

MC 785D-6p in- en opbouw MC 785D6p in en opbouw Gebruiksaanwijzing Omschrijving : MC 785D6P Thermostaat Doc.nr.: 97076 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 2 Versie: V.3 Bestand: Do97076 MC785D6P v3 NL.wpd Software: MC785D6P Versie:

Nadere informatie

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009)

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) indic bvba, Molenberglei 21, B-2627 Schelle, tel +32(0)3 451 93 93 - fax +32(0)3 887 30 61 www.indiconline.com 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 CE certificaat... 3

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar Handleiding MH1210B regelaar 1 Formaat gat voor behuizing Breedte: Hoogte: 70,5 mm 28,5 mm 2 Aansluitschema Er zijn een aantal uitvoeringen van de MH1210B in omloop. Bovenstaande afbeelding dient als indicatie.

Nadere informatie

Technische documentatie

Technische documentatie Technische documentatie bluesmart-lezer BS TE SR Voor contactloos uitlezen van bluesmart-sleutels, -kaarten en HSH-sleutels. De lezer beschikt over twee relaiscontacten in een externe stuurunit. Identmedia

Nadere informatie

Introductie Capa Switch KLS 100 - Algemeen

Introductie Capa Switch KLS 100 - Algemeen Introductie Capa Switch KLS 100 - Algemeen Opmerking: De Capa Switch KLS 100 mag alleen worden toegepast zoals omschreven in deze gebruiksaanwijzing. De Capa Switch KLS 100 capacitieve niveauschakelaar

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

EV645 / EV646 TECHNISCHE GEGEVENS V DC 2 V tt 15 ma in rust (EV ma) 26 ma tijdens alarm (EV ma) 4D-signaalverwerking

EV645 / EV646 TECHNISCHE GEGEVENS V DC 2 V tt 15 ma in rust (EV ma) 26 ma tijdens alarm (EV ma) 4D-signaalverwerking EV645 / EV646 High security passief infrarood detector met precisie spiegeloptiek. Gordijn van 12 m, groothoek tot 24 m en long beam tot 60 m. Intelligente 4D signaalverwerking om ongewenste alarmen te

Nadere informatie

DISPLAY WM44-P (11/2009)

DISPLAY WM44-P (11/2009) HANDLEIDING UITLEZING MET SETPUNTEN DISPLAY WM44-P (11/2009) indic bvba, Molenberglei 21, B-2627 Schelle, tel +32(0)3 451 93 93 - fax +32(0)3 887 30 61 www.indiconline.com 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 CE certificaat...

Nadere informatie

RUKRA REMOTE PSTN IO_04_NL ARTIKELNUMMER: RK-3000

RUKRA REMOTE PSTN IO_04_NL ARTIKELNUMMER: RK-3000 ARTIKELNUMMER: RK-3000 Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u start met de montage of programmering RUKRA EUROPE B.V. WWW.RUKRA.EU INFO@RUKRA.EU ALGEMEEN Remote PSTN IO_04 heeft 4 uitgangsrelais.

Nadere informatie

I/O via Ethernet: BL2010-EIO (v1.01)

I/O via Ethernet: BL2010-EIO (v1.01) I/O via Ethernet: BL2010-EIO (v1.01) Via twee controllers BL2010, die op Ethernet worden aangesloten, kunnen via die verbinding de ingangsstatussen van beide controllers naar uitgangen van de andere controller

Nadere informatie

Stroomprint JGA1009 gebruiksaanwijzing

Stroomprint JGA1009 gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 OPEN EN DICHT STURING... 2 AANSLUITGEGEVENS... 3 TOELICHTING... 3 AANSLUIT VOORBEELDEN... 4 INSTELLINGEN WIJZIGEN... 5 AFSTELLEN STUURTIJD... 5 DIPSWITCH

Nadere informatie

Installateurshandleiding

Installateurshandleiding Installateurshandleiding EDS-18P Het EDS-18P codebediendeel is speciaal ontworpen voortoegangscontrole en het op afstand bedienen van een alarmmeldcentrale. 1. Kenmerken Microprocessor gestuurd. Alle gebruikerscodes

Nadere informatie

W & K LEVEL CONTROL SYSTEMS

W & K LEVEL CONTROL SYSTEMS W & K LEVEL CONTROL SYSTEMS --------------------------------------------------------------------------------------------------------- NIVEAUREGELSYSTEEM NSPN(4)R 1 W & K LEVEL CONTROL SYSTEMS Wethouder

Nadere informatie

BDS-001, besturing voor handbediende schuifdeuren

BDS-001, besturing voor handbediende schuifdeuren , besturing voor handbediende schuifdeuren HW V1.0 SW V1.0 NL. Inhoudsopgaven: 1 Veiligheidsvoorschriften 2 2 Werking 3 3 Overzicht 4 4 Aansluiten 6 5 Storingen/specificaties 9 1 1 Veiligheidsvoorschriften:

Nadere informatie

HANDLEIDING. SCU209DE / basis ontvanger. Inhoud;

HANDLEIDING. SCU209DE / basis ontvanger. Inhoud; HANDLEIDING SCU209DE / basis ontvanger Inhoud; Introductie Pagina 1 Specificaties en veiligheidsinstructies Pagina 2 Indicatieverlichting en installatie Pagina 3 Aansluitschema Pagina 4 Aanmelden thermostaten

Nadere informatie

Technische Handleiding CodeAccess10

Technische Handleiding CodeAccess10 Technische Handleiding CodeAccess10 Versie nummer handleiding 1.3 Datum: Augustus 2004 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Gebruiksaanwijzing TTA 8000-50/+150 (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Software: TTA8000L_V1.01 File: Do000472 TTA 8000-50_+150'c v11 NL.wp8 * Werkingsbeschrijving. De TTA 8000 is een 8-voudige

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Brandcentrale XF-C 2 XF-C 4 XF-C 6 XFC2 XFC4 XFC6 XF-C2/4/6 ARITECH INTERLOGIX UTC Fire & Security GE Security ELVA Security ELVA Security Puurs Brandcentrale model XF-C Gebruikershandleiding

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Concept 420 sm (productinformatie) Blad 1 04/2008

Concept 420 sm (productinformatie) Blad 1 04/2008 Concept 420 sm (productinformatie) Blad 1 04/2008 Hoogwaardige, microprocessorgestuurde slangenpomp met stappenmotor voor het doseren van vloeibare media. Uitrusting - 2 potentiometers voor instellen van

Nadere informatie

Technische handleiding

Technische handleiding Technische handleiding CodeAccess 11 Code bediendeel met losse centrale Aanvullende informatie Artikelnummer : CA11 Versie : 2.2, September 2013 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen

Nadere informatie

Infrarood lichtmodule SM-IR-16-2 V1.00

Infrarood lichtmodule SM-IR-16-2 V1.00 D Handleiding - NL Infrarood lichtmodule SM-IR-16-2 V1.00 BEIER-Electronic Winterbacher Str. 52/4, 73614 Schorndorf - Weiler Telefon 07181/46232, Telefax 07181/45732 email: modellbau@beier-electronic.de

Nadere informatie

EV289 TECHNISCHE GEGEVENS V DC 2 V tt 26 ma in rust 43 ma tijdens alarm. EV-timing. 1,8-3 m Nee. Looptest Geheugen LED-sturing Test

EV289 TECHNISCHE GEGEVENS V DC 2 V tt 26 ma in rust 43 ma tijdens alarm. EV-timing. 1,8-3 m Nee. Looptest Geheugen LED-sturing Test EV289 Passief infrarood detector met precisie spiegeloptiek en step-focus. Heeft een anti-mask detectiesysteem. Biedt 8 verschillende detectiepatronen (instelbaar) inclusief een 12 m gordijnveld. De maximum

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller VDH doc. 941060 Versie: V1.2 Datum: 01-09-99 (vanaf software versie V1.04) * Werkingsbeschrijving. De DSC785 Dry/Store Controller is een speciale regelaar

Nadere informatie

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Specificaties Voedingsspanning 7-32 Vdc GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900 MHz Werkingstemperatuur -20 C tot + 55 C Gewicht 220 gr Afmetingen

Nadere informatie

Antwoorden Systeembord 25012010. Fysische informatica voor de onderbouw havo/vwo

Antwoorden Systeembord 25012010. Fysische informatica voor de onderbouw havo/vwo Fysische informatica voor de onderbouw havo/vwo 1 Inhoud: Antwoorden Systeembord 25012010 2. De invoer- en uitvoercomponenten...3 2.1 De drukschakelaar....3 2.2 Geluidsensor...3 2.3 Variabele spanning....3

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing stroomprint JGA i. Inhoudsopgave

Gebruiksaanwijzing stroomprint JGA i. Inhoudsopgave Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE... 2 AANSLUITGEGEVENS... 3 TOELICHTING... 3 OPEN EN DICHT STURING... 4 AANSLUIT VOORBEELDEN... 4 INSTELLINGEN WIJZIGEN... 5

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies 1 Installatie instructies 04-2016 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

Video Intercom Systeem

Video Intercom Systeem Video Intercom Systeem AC-500 buiten unit INSTALLATIE HANDLEIDING 2 Functies luidspreker nachtzicht LED verlichting kleuren CCD camera naamlabels beldrukknop microfoon Meegeleverde artikelen Buiten unit

Nadere informatie

Gebruikshandleiding TFT touchscreen

Gebruikshandleiding TFT touchscreen Gebruikshandleiding TFT touchscreen 1.0 Hoofdscherm 1.1 Schakelen In het hoofdscherm kunt u 8 navigatielampen aan en uit zetten door op de ronde knoppen te drukken. Op de illustratie van het schip zijn

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022 Microprocessor Volledig vrij instelbare controller HD9022 MICROPROCESSOR CONFIGURATIE CONTROLLER De microprocessor gestuurde controller HD9022 is een aflees- en regelunit met

Nadere informatie

FLEXESS AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS200 CS VERGRENDELINGEN. t f MODELLEN CS200 SPECIFICATIES

FLEXESS AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS200 CS VERGRENDELINGEN. t f MODELLEN CS200 SPECIFICATIES MODELLEN CS200 SPECIFICATIES Voltage 12V AC/DC Stroomafname 35mA Relais uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Bel uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Leesafstand max. 40 mm Frequentie lezer 13,56MhZ voor Mifare

Nadere informatie

2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET

2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET MODULES VM130 HANDLEIDING 2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET WWW.VELLEMANPROJECTS.EU Inhoudstafel Beschrijving 3 Eigenschappen en technische gegevens 4 Instructies voor de zender 4 Instructies voor de

Nadere informatie

Detectech, Raveslootstraat 3, 7701XK. Dedemsvaart, Pagina:

Detectech, Raveslootstraat 3, 7701XK. Dedemsvaart, Pagina: 1. Videoschakelaar De videoschakelaar bestaat uit een centrale -en schakelunit. De videoschakelaar is te bestellen met versterkers 012-006-001-001 en zonder versterkers 012-006-001-002 2. Aansluiten centrale

Nadere informatie

L /2008 rev 0 BE.PROXY BE.READ INSTALLATIEHANDLEIDING

L /2008 rev 0 BE.PROXY BE.READ INSTALLATIEHANDLEIDING L8542435 03/2008 rev 0 BE.PROXY BE.READ INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLEREN VAN DE KAARTLEZER OP DE MUUR Afdichting Kabeldoorvoer Verstelbare opening, moet worden doorgeboord INSTALLEREN VAN DE KAARTLEZER

Nadere informatie

HAM841K ALARMCONTROLEPANEEL VOOR COMMERCIËLE EN RESIDENTIËLE TOEPASSINGEN

HAM841K ALARMCONTROLEPANEEL VOOR COMMERCIËLE EN RESIDENTIËLE TOEPASSINGEN ALARMCONTROLEPANEEL VOOR COMMERCIËLE EN RESIDENTIËLE TOEPASSINGEN GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING ALARMCONTROLEPANEEL VOOR COMMERCIËLE EN RESIDENTIËLE TOEPASSINGEN IEIDING De (HA-841K) is een

Nadere informatie

Handleiding Fermax N-Cityline/Skyline/N-Marine (7440) paslezer Stand-alone.

Handleiding Fermax N-Cityline/Skyline/N-Marine (7440) paslezer Stand-alone. Deze Fermax proximity paslezer kan gebruikt worden als Stand-alone (Class I), als Stand-alone in network (Class II) of als gecentraliseerd (Class III). In deze handleiding wordt alleen de mogelijkheden

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

Serie 13 - Impulsrelais / Relais A

Serie 13 - Impulsrelais / Relais A Serie 13 - Impulsrelais / Relais 8-10 - 12-16 A 13 13.81 - Elektronisch impulsrelais - 1-polig voor railmontage 13.91 - Elektronisch impulsrelais met instelbare tijdfunctie - 1-polig voor inbouwmontage

Nadere informatie

Een compleet programma temperatuurregelaars en aansluiting op gebouw beheer systemen. Maximaal schakelvermogen:

Een compleet programma temperatuurregelaars en aansluiting op gebouw beheer systemen. Maximaal schakelvermogen: Controls Een compleet programma temperatuurregelaars en aansluiting op gebouw beheer systemen. Instelbaar temperatuurbereik: Maximaal schakelvermogen: Alarmfunctie (lage temperatuur): Koppeling met Gebouw

Nadere informatie

FLEXESS PEBBLE PASLEZER

FLEXESS PEBBLE PASLEZER MODELLEN KS300 SPECIFICATIES Voltage 12V - 24V DC Stroomafname 35mA Relais uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Leesafstand max. 40 mm Frequentie lezer 13,56MhZ voor Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K en

Nadere informatie

Serie 13 - Impulsrelais / Relais A

Serie 13 - Impulsrelais / Relais A Serie 13 - Impulsrelais / Relais 8-10 - 12-16 A 13 13.81 - Elektronisch impulsrelais - 1-polig voor railmontage 13.91 - Elektronisch impulsrelais met instelbare tijdfunctie - 1-polig voor inbouwmontage

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING. CD 400 Trildetector

INSTALLATIE HANDLEIDING. CD 400 Trildetector INSTALLATIE HANDLEIDING CD 400 Trildetector Rev 2.2008.07.19 NL 1 (7) ALARMTECH CD 400 Trildetector Introductie De CD 400 is een selectieve, piezo-electrische trildetector. Het detecteert en analyseert

Nadere informatie

1. Videoschakelaar. De videoschakelaar bestaat uit een centrale en schakelunit.

1. Videoschakelaar. De videoschakelaar bestaat uit een centrale en schakelunit. 1. Videoschakelaar De videoschakelaar bestaat uit een centrale en schakelunit. De videoschakelaar is te bestellen met versterkers 012-006-001-001 en zonder versterkers 012-006-001-002. 2. Aansluiten centrale

Nadere informatie

FLEXESS TERRA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS100 CS VERGRENDELINGEN. t f MODELLEN CS100 SPECIFICATIES

FLEXESS TERRA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS100 CS VERGRENDELINGEN. t f MODELLEN CS100 SPECIFICATIES FLEXESS TERRA CODETABLEAU EN PASLEZER MODELLEN CS100 SPECIFICATIES Voltage 12V AC/DC Stroomafname 35mA Relais uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Alarm uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Bel uitgang maximaal

Nadere informatie

LET OP: PIN BLOKKERING EN VOIC UITSCHAKELEN!

LET OP: PIN BLOKKERING EN VOIC UITSCHAKELEN! MultiOne GSM MultiOne GSM is een GSM module met 1 input en 1 output die kan gebruikt worden voor het op afstand schakelen van bijvoorbeeld een poortbesturing, verlichting, garagedeur, enz, enz. De relais

Nadere informatie

W & K LEVEL CONTROL SYSTEMS

W & K LEVEL CONTROL SYSTEMS W & K LEVEL CONTROL SYSTEMS --------------------------------------------------------------------------------------------------------- NIVEAUREGELSYSTEEM NSPN(2)R 1 W & K LEVEL CONTROL SYSTEMS Wethouder

Nadere informatie

...een product van BEKA

...een product van BEKA Geïntegreerde elektronische besturing S-EP 8 met Hirschmann stekker Inhoudsopgave Pagina EP- pomp met geïntegreerde besturing S-EP 8 Algemeen. Functies en inbouwmaten. Werking Extra functies. Startvrijgave

Nadere informatie

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 0.0 99005 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP5 Anti-vandaal behuizing Volledige programmering via het codeklavier 000 gebruikers, magneetsleutel, openingscode 4 tot cijfers,

Nadere informatie

GAS ALARM SYSTEEM BUCONTROL 4 XL

GAS ALARM SYSTEEM BUCONTROL 4 XL DATA SHEET 1(6) GAS ALARM SYSTEEM BUCONTROL 4 XL ART.NR. 1218050-1218063 DETECTIE VAN TOXISCHE GASSEN EN KOUDEMIDDELEN SYSTEEM BUCONTROL 4 XL ALGEMENE INFORMATIE 1 t/m 4 gassensoren LED display, iedere

Nadere informatie

Contact aansluitingen. MultiOpener GSM

Contact aansluitingen. MultiOpener GSM MultiOpener GSM MultiOpener GSM is een GSM module met 1 input en 1 output die kan gebruikt worden voor het op afstand schakelen van bijvoorbeeld een poortbesturing, verlichting, garagedeur, enz, enz. De

Nadere informatie

27/03/2014. GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning 12-24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie

Nadere informatie

NL PROGRAMMERINGS HANDLEIDING. Digitale elektronische sleutelmodule art. 3348B / 3348BM. Passion.Technology.Design.

NL PROGRAMMERINGS HANDLEIDING. Digitale elektronische sleutelmodule art. 3348B / 3348BM. Passion.Technology.Design. NL PROGRAMMERINGS HANDLEIDING Digitale elektronische sleutelmodule art. 3348B / 3348BM Passion.Technology.Design. Inhoud Waarschuwingen Beschrijving... 3 Programmering en werking... 3 Invoeren van de supercode...3

Nadere informatie

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT De VALIO XP opbouw klokthermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden en voordelen

Nadere informatie

Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards

Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleidingding Effectief en gebruiksvriendelijk Het in uw voertuig gemonteerde Cobra alarmsysteem biedt een simpele, maar uiterst effectieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

Integratie van Net2 met een inbraakalarmsysteem

Integratie van Net2 met een inbraakalarmsysteem Integratie van met een inbraakalarm Overzicht kan controleren of het inbraakalarm in of uit geschakeld is. Als het alarm aan staat zal alleen toegang verlenen aan gebruikers die gemachtigd zijn om het

Nadere informatie

videofoon (bedraad) gebruikershandleiding

videofoon (bedraad) gebruikershandleiding videofoon (bedraad) gebruikershandleiding dank dat u ons produkt aangeschaft heeft om optimaal gebruik te kunnen malen van deze Videofoon adviseren wij u deze handleiding nauwkeuring door te lezen Inhoud

Nadere informatie

RUKRA REMOTE DIGIT IO_44_NL ARTIKELNUMMER: RK-3004

RUKRA REMOTE DIGIT IO_44_NL ARTIKELNUMMER: RK-3004 ARTIKELNUMMER: RK-3004 Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u start met de montage of programmering RUKRA EUROPE B.V. WWW.RUKRA.EU INFO@RUKRA.EU Handleiding ALGEMENE INFORMATIE De Remote DIGIT

Nadere informatie

SC Standalone 2-deurs toegangscontrolesysteem INHOUD: 1. KENMERKEN. 61 mm. 1

SC Standalone 2-deurs toegangscontrolesysteem INHOUD: 1. KENMERKEN. 61 mm.   1 61 mm SC24000 NL Standalone 2-deurs toegangscontrolesysteem INHOUD: 1. Kenmerken... 1 2. Montage... 2 3. Typische tweedeurs-toepassing... 2 4. Beschrijving van aansluitblok... 3 5. Instellingen van DIP-schakelaars...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TTA DEUR. Typenummer (meting per 0,1C)

Gebruiksaanwijzing TTA DEUR. Typenummer (meting per 0,1C) Gebruiksaanwijzing TTA 8000 + DEUR Typenummer 902.000263 (meting per 0,1) VDH doc. 961433 Versie: V1.4 Datum: 23092002 Software: TTA8000D Versie: V1.01 File: do961433.hnd * Werkingsbeschrijving. De TTA

Nadere informatie

EV455AM / EV456AM TECHNISCHE GEGEVENS V DC 2 V tt bij 12 V DC 6 ma in rust (EV456AM - 6 ma) 18 ma tijdens alarm (EV456AM - 18 ma) Auto Focus

EV455AM / EV456AM TECHNISCHE GEGEVENS V DC 2 V tt bij 12 V DC 6 ma in rust (EV456AM - 6 ma) 18 ma tijdens alarm (EV456AM - 18 ma) Auto Focus EV455AM / EV456AM Passief infrarood detector met precisie spiegeloptiek en autofocus. Biedt anti-mask detectie. Bezit 1 gordijnveld van 25 m. Instelbaar detectiebereik en een intelligente "4D" signaalverwerking.

Nadere informatie

VDH doc Versie: v1.0 Datum: Software: ALFA75-MTT File: Do WPD Bereik: 0,0/+80,0 C per 0,1 C

VDH doc Versie: v1.0 Datum: Software: ALFA75-MTT File: Do WPD Bereik: 0,0/+80,0 C per 0,1 C Gebruikershandleiding ALFA 75MTT MelkTankThermostaat. VDH doc. 080743 Versie: v.0 Datum: 29052008 Software: ALFA75MTT File: Do080743.WPD Bereik: 0,0/+80,0 C per 0, C * Beschrijving. De ALFA 75MTT is een

Nadere informatie

BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING

BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING INDEX KENMERKEN 3 INTRODUCTIE 3 AFMETINGEN 4 AANSLUIT SCHEMA 5 INSTALLATIE 6 SENSOR INSTALLATIE 6 GEBRUIK 6 TEST/STILALARM

Nadere informatie

Terugmeld module in combinatie met andere merken 13. Aansluiten van de meldingangen 14. In gebruik nemen en testen van de terugmeld module 16

Terugmeld module in combinatie met andere merken 13. Aansluiten van de meldingangen 14. In gebruik nemen en testen van de terugmeld module 16 06/2009 Etecmo Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag worden vermenigvuldigd opgeslagen en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Etecmo. Technische

Nadere informatie

NL Manual GSM module RC-GBT8448BC V1.1. Handleiding GSM RC-GBT8448BC

NL Manual GSM module RC-GBT8448BC V1.1. Handleiding GSM RC-GBT8448BC Handleiding GSM RC-GBT8448BC 1. Omschrijving: De RC-GBT8448BC is een GSM interface die een niet meer aanwezige standaard PSTN lijn of nieuwe VoIP lijn, middels een Simkaart (niet meegeleverd) omzet naar

Nadere informatie

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleiding Vodafone Power to you Effectief en gebruiksvriendelijk 1. Alarmsysteem met aparte autorisatie Het in uw voertuig gemonteerde

Nadere informatie

7/2017. GSM relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

7/2017. GSM relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 7/2017 GSM102-3 2 relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2 2. Specificaties Voedingsspanning 12 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie

Nadere informatie

ACS-30-EU-PCM2-x-32A

ACS-30-EU-PCM2-x-32A Regeling en controle van heat-tracing voor meerdere toepassingen in commerciële en residentiële gebouwen Stroom- en regelmodule (PCM) Beschrijving De Raychem ACS-30-EU-PCM2-stroom- en regelmodule levert

Nadere informatie

CA45. Technische handleiding. Stand-alone toegangscontrole centrale. Aanvullende informatie. Artikelnummer : CA45 Versie : 2.0.

CA45. Technische handleiding. Stand-alone toegangscontrole centrale. Aanvullende informatie. Artikelnummer : CA45 Versie : 2.0. Technische handleiding CA45 Stand-alone toegangscontrole centrale Aanvullende informatie Artikelnummer : CA45 Versie : 2.0.0 December 2009 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK

Nadere informatie

Alarmunit ZBA710. Inbraaksignalering voor sleutelschakelaars met microschakelaar. Aansluitschema's en gebruikaanwijzing

Alarmunit ZBA710. Inbraaksignalering voor sleutelschakelaars met microschakelaar. Aansluitschema's en gebruikaanwijzing Alarmunit ZBA710 Inbraaksignalering voor sleutelschakelaars met microschakelaar. Aansluitschema's en gebruikaanwijzing Aansluiten uitsluitend door een erkende installateur. Voor het begin van werkzaamheden

Nadere informatie

Serie 13 - Elektronische impulsrelais A

Serie 13 - Elektronische impulsrelais A Serie - Elektronische impulsrelais 8-12 - 16 A SERIE Geluidsarme elektronische impulsrelais Oproep en reset relais, type.11/.12 Zowel bistabiel als monostabiel inzetbaar via de aansturing (B1, B2, B3)

Nadere informatie

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleiding Vodafone Power to you Effectief en gebruiksvriendelijk 1. Alarmsysteem met aparte autorisatie Het in uw voertuig gemonteerde

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING TIMER SCHAKELAAR Sleutelschakelaar met timerfunctie 230/380V / 4 x 10 Amp - 1 x 2 AMP inschakelbaar incl. LED controle, uitvoering opbouw ASW BV 2011 Technische Handleiding Documentversie

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +03110-4795755 Fax. +03110-2927461 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

NRS 2-4. Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4

NRS 2-4. Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4 NRS 2-4 Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4 Inhoudsopgave blz. Belangrijke instructies Veiligheidsinstructies...7 Waarschuwing...7 Verklaringen Verpakkingsinhoud...8 Systeembeschrijving...8

Nadere informatie

Handleiding professioneel vloeistofdetectie systemen

Handleiding professioneel vloeistofdetectie systemen Handleiding professioneel vloeistofdetectie systemen 1. Inleiding Detectech vloeistofdetectie systemen zijn ontwikkeld voor vloeistofniveaus van vuilwater, brandstof en drinkwatertanks. Voor het aansluiten

Nadere informatie

Multi Purpose Converter 20A

Multi Purpose Converter 20A MPC20 Multi Purpose Converter 20A Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voordat u uw omvormer gaat gebruiken GEBRUIKSAANWIJZING Index SECTIE 1 Eigenschappen...17 SECTIE 2 Aansluitschema...17

Nadere informatie

PACK TYXIA 541 et 546

PACK TYXIA 541 et 546 PACK 54 et 546 FR EN Notice d installation Installation instructions PL Instrukcja instalacji Installatie-instructies Inhoud van packs Inhoudsopgave Set 54 7 Set 546 7 6 5630 5730 / Installatie van de

Nadere informatie

Elektronische sluitertijd 1/50 tot 1/100000 auto dubbel pyroelektrisch element

Elektronische sluitertijd 1/50 tot 1/100000 auto dubbel pyroelektrisch element Z/W CCD PIR CAMERA SPECIFICATIES Opneem element 1/3" SONY CCD beeldsensor Aantal pixels 500(H) x 582(V) Resolutie 400 TV lijnen Min. illuminantie 0.1 Lux / F2.0 S/R-verhouding meer dan 48dB Elektronische

Nadere informatie

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING 1. BEDIENING... blz. 2 1.1 Bedieningspaneel... blz. 2 1.1 a) De LED's 1 t/m 10... blz. 2 1.1 b) De middelste punt... blz. 3 1.1 c) De rechter punt... blz. 3 2. SCHAKELEN VAN

Nadere informatie

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Inhoud verpakking: Alarmunit Sirene Handzender ( 2 stuks) Kabels incl. zekeringen Zoekfunctie Stil alarm Startblokkering Paniek functie Anti carjacking Aansturing

Nadere informatie

ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27

ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27 ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27 Omschrijving: Compressoren met een draaistroom-asynchroonmotor hebben de karakteristieke eigenschappen dat ze bij het inschakelen het net hoog belasten

Nadere informatie

HANDLEIDING IRRIVIEW INHOUD

HANDLEIDING IRRIVIEW INHOUD Versie 1.2 HANDLEIDING IRRIVIEW INHOUD Handleiding irrigatie regeling MT-Micro... 3 1. Instellen:... 3 2. Ondergrens instellen accuspanning:... 3 3. Instellen Vlotter laag contact :... 3 4. Instellen Alarm

Nadere informatie

PCG/2761 Bediening tarreer, printen INDICATOR 2761 Toets bediening BEDIENING TARREER, PRINTEN Omschrijving TARREREN (= nulstellen) T Last opleggen, tarreertoets bedienen, òf 1 2, 5 T Tarra gewicht intoetsen

Nadere informatie

OPTISCHE-AKOESTISCHE BUITEN SIRENE/FLITSER SP-4002

OPTISCHE-AKOESTISCHE BUITEN SIRENE/FLITSER SP-4002 OPTISCHE-AKOESTISCHE BUITEN SIRENE/FLITSER SP-4002 sp4002_nl 12/09 De SP-4002 sirene voorziet in informatie bij alarm situaties door optische en akoestische signalering (rood is de SP-4002 R, blauw is

Nadere informatie

Draadloze zoneregelaar HCE80. Handleiding bij het inleren

Draadloze zoneregelaar HCE80. Handleiding bij het inleren Inleer handleiding Draadloze zoneregelaar HCE80 Handleiding bij het inleren Wat doen we eerst? 1. Het aansluiten van de motoren MT4-230-NC op de HCE80!!!! 2. Op 1 zone kunnen maximaal 3 motoren MT4-230-NC

Nadere informatie

LET OP: PIN BLOKKERING EN VOIC UITSCHAKELEN!

LET OP: PIN BLOKKERING EN VOIC UITSCHAKELEN! MultiOne GSM MultiOne GSM is een GSM module met 1 input en 1 output die kan gebruikt worden voor het op afstand schakelen van bijvoorbeeld een poortbesturing, verlichting, garagedeur, enz, enz. De relais

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing PX Combi 800

Gebruiksaanwijzing PX Combi 800 Gebruiksaanwijzing Systeem Lykketronic Productnummer Serienummer Geïnstalleerd door Installatiedatum Pagina 1 van 15 INHOUD 1. ALGEMEEN GEBRUIK 1.1 OVERZICHT VAN DE BESCHIKBARE FUNCTIES EN DISPLAYS 1.2

Nadere informatie