1. VACON Opstarten Opstartwizard Mini-wizard PID Wizard Meerdere pompen... 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. VACON 100 - Opstarten... 2 1.1 Opstartwizard... 2 1.2 Mini-wizard PID... 4 1.3 Wizard Meerdere pompen... 4"

Transcriptie

1

2 vacon 0 INDEX Document: DPD00247B Datum van uitgifte: Correspondeert met applicatie versie AMFI1001v VACON Opstarten Opstartwizard Mini-wizard PID Wizard Meerdere pompen Vacon grafisch bedieningspaneel - inleiding Knoppen op het bedieningspaneel Display van bedieningspaneel Hoofdmenu Het bedieningspaneel gebruiken Waarden bewerken Fout resetten Knop voor lokale bediening (Local) of bediening op afstand (Remote) Helpteksten Item toevoegen aan favorieten Menustructuur Snelle instelling Monitor Parameters Diagnose I/O en hardware Gebruikersinstellingen Favorieten Applicatie van de VACON HVAC-aandrijving Specifieke functies van de Vacon HVAC-aandrijving Voorbeeld van besturingsaansluitingen HVAC-applicatie - parametergroep Snelle instelling Controlegroep Multi-Monitor Basis Controle van timerfuncties Controle van PID1-regelaar Controle van PID2-regelaar Controle van Multi-pomp bedrijf Controle veldbusgegevens Vacon HVAC -applicatie - Lijsten met applicatieparameters Uitleg van de kolommen TTF-programmering Groep.1: Motorinstellingen Groep.2: Start/stop-instelling Groep.: Instellingen voor bedieningsreferentie Groep.4: Acc/dec. tijden & remfuncties Groep.5: I/O-configuratie Groep.7: Frequenties verbieden Groep.8: Bewaking grenswaarden Groep.9: Beveiligingen Groep.10: Automatische reset Groep.11: Timerfuncties Groep.12: PID-regelaar Groep.1: PID-regelaar uurs ondersteuning +58 (0)

3 vacon Groep.14: Multi-pomp bedrijf HVAC-applicatie - Informatie over aanvullende parameters HVAC-applicatie - Fouttracering Er wordt een fout weergegeven Foutcodes Procesdata veldbus uit Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

4 VACON Opstarten vacon 2 1. VACON OPSTARTEN 1.1 Opstartwizard In de opstartwizard wordt u gevraagd om essentiële informatie die nodig is om de aandrijving het proces te gaan laten regelen. Tijdens dit proces kunt u ook de applicatie selecteren die het beste aan uw wensen voldoet. U hebt in de wizard de volgende knoppen van het bedieningspaneel nodig: Pijl links en rechts. Gebruik deze knoppen voor eenvoudige verplaatsing tussen cijfers en decimalen. Pijl omhoog en omlaag. Gebruik deze knoppen voor verplaatsing tussen opties in menu's en om waarden te wijzigen. OK Knop OK. Met deze knop bevestigt u een selectie. BACK RESET Knop Back/Reset. Als u op deze knop drukt, gaat u terug naar de vorige vraag in de wizard. Als u bij de eerste vraag op deze knop drukt, wordt de opstartwizard geannuleerd. Nadat u de Vacon 100-frequentieregelaar op de netspanning hebt aangesloten, volgt u deze eenvoudige aanwijzingen om de aandrijving in te stellen. 1 Taalselectie Suomi Deutsch English Svenska Español 2 Zomertijd * Russia US EU UIT Tijd* uu:mm:ss 4 Dag* dd.mm. 5 Jaar* jjjj * Deze vragen worden weergegeven als de accu wordt geïnstalleerd 24-uurs ondersteuning +58 (0)

5 vacon VACON Opstarten 6 Opstartwizard uitvoeren? Ja Nee STOP NotRDY Keypad Startup Wizard? 1 Yes No Druk op de knop OK, tenzij u alle parameterwaarden handmatig wilt instellen. 7 Kies uw proces Pomp Ventilator STOP NotRDY Keypad Fan or Pump? 1 Pump Fan Stel de waarde in voor het Nominaal motortoerental (volgens het typeplaatje) Stel de waarde in voor de Nominale motorstroom (volgens het typeplaatje) Stel de waarde in voor de Minimum frequentie Stel de waarde in voor de Maximum frequentie Bereik: rpm Bereik: Varieert Bereik: 0, ,00 Hz Bereik: 0, ,00 Hz De opstartwizard is nu gereed. U kunt de opstartwizard opnieuw starten door de parameter Fabrieksinstellingen herstellen (par. M6.5.1) te activeren in het submenu Parameters back-up (M6.5). 1 Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

6 VACON Opstarten vacon Mini-wizard PID De mini-wizard PID wordt geactiveerd vanuit het menu Snelle instelling. Deze wizard gaat ervan uit dat u de PID-regelaar gaat gebruiken in de modus "één feedback/één referentiewaarde". De bedieningsplaats wordt I/O A en de proceseenheid "%". De mini-wizard PID vraagt om het instellen van de volgende waarden: 1 Display referentie 1 0, ,00% 2 PID-versterking 0, ,00% PID-regelaar integratietijd 0, ,00 s 1. Wizard Meerdere pompen De wizard Meerdere pompen stelt de belangrijkste vragen over het instellen van een systeem met meerdere pompen. De PID-miniwizard gaat altijd vooraf aan de wizard Meerdere pompen. Het bedieningspaneel helpt u bij de vragen, die hieronder worden genoemd: 1 Display referentie 1 1 0, ,00% 2 PID-versterking 0, ,00% PID-regelaar integratietijd s 4 Aantal motoren Vergrendelingsfunctie 0 = Uitgeschakeld 1 = Ingeschakeld 6 Autowissel 0 = Uitgeschakeld 1 = Ingeschakeld Als de functie Autowissel is ingeschakeld, worden de volgende drie vragen weergegeven. Als Autowissel niet wordt gebruikt, gaat de wizard direct naar vraag Inclusief frequentieregelaar 0 = Uitgeschakeld 1 = Ingeschakeld 8 Autowisselinterval 0, ,0 h 9 Autowissel: Frequentielimiet 0, ,00 Hz 10 Bandbreedte % 11 Vertraging bandbreedte s Hierna bevat het bedieningspaneel de configuratie van de digitale ingang en de relaisuitgang die door de applicatie wordt aanbevolen. Noteer deze waarden voor naslag in de toekomst. 24-uurs ondersteuning +58 (0)

7 vacon 5 Vacon grafisch bedieningspaneel - inleiding 2. VACON GRAFISCH BEDIENINGSPANEEL - INLEIDING Het bedieningspaneel is de interface tussen de Vacon 100-frequentieregelaar en de gebruiker. Het bevat een LCD-display en 9 knoppen. 2.1 Knoppen op het bedieningspaneel Teruggaan in menu Bewerkingsmodus afsluiten Fouten resetten door lang in te Omhooggaan in menu Waarde verhogen Bedieningsplaats wijzigen Cursor naar links verplaatsen Cursor naar rechts verplaatsen Stopknop Omlaaggaan in menu Waarde verlagen Startknop Actieve niveau/item invoeren Selectie bevestigen Afbeelding 1. Knoppen op het bedieningspaneel 2 Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

8 Vacon grafisch bedieningspaneel - inleiding vacon Display van bedieningspaneel De display van het bedieningspaneel toont de status van de motor en de aandrijving, en eventuele onregelmatigheden in de functies van de motor of de frequentieregelaar. Op de display ziet de gebruiker informatie over de huidige locatie in de menustructuur en het weergegeven item Hoofdmenu De data op het bedieningspaneel zijn geordenend in menu's en submenu's. Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om door de menu's te navigeren. Voer de groep of het item in door op de knop OK te drukken en keer terug naar het vorige niveau door op de knop Back/Reset te drukken. Zie Afbeelding 1. Het locatieveld geeft uw huidige locatie aan. Het statusveld bevat informatie over de huidige status van de aandrijving. Statusveld Statusveld STOP/RUN GEREED/NIET GEREED/FOUT ALARM STOP READY I/O Bedieningsplaats: PC/IO/BEDIENINGSPANEEL/VELDBUS Main Menu ID: M1 Locatieveld Quick Setup (ID-nummer van parameter en huidige menulocatie) ( 17 ) Geactiveerde groep/item. Druk op OK om in te voeren. Monitor ( 5 ) Parameters Aantal items in de groep ( 12 ) Afbeelding 2. Hoofdmenu 24-uurs ondersteuning +58 (0)

9 vacon 7 Vacon grafisch bedieningspaneel - inleiding 2. Het bedieningspaneel gebruiken 2..1 Waarden bewerken U wijzigt de waarde van een parameter als volgt: 1. Zoek de parameter op. 2. Activeer de bewerkings modus.. Stel de nieuwe waarde in met de pijlen omhoog en omlaag. Als de waarde numeriek is, kunt u ook met de pijl links en de pijl rechts van cijfer naar cijfer gaan en vervolgens met de pijl omhoog en de pijl omlaag de waarde wijzigen. 4. Bevestig de wijziging met de knop OK of negeer de wijziging door naar het vorige niveau terug te keren met de knop Back/Reset. STOP READY I/O Start/Stop Setup ID:172 M.2.1 Rem Control Place I/O Control KeypadStopButton Yes Start Function Ramping OK STOP READY I/O Rem Control Place ID: M.2.1 Edit Help Add to favorites OK STOP READY I/O Rem Control Place M.2.1 FieldbusCTRL I/O Control OK BACK RESET OF: STOP READY I/O Start/Stop Setup ID:172 M.2.1 Rem Control Place I/O Control KeypadStopButton Yes Start Function Ramping STOP READY I/O Rem Control Place M.2.1 FieldbusCTRL I/O Control 2..2 Fout resetten Hoofdstuk.7.1 op pagina 78 bevat instructies voor het resetten van een fout. 2 Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

10 Vacon grafisch bedieningspaneel - inleiding vacon Knop voor lokale bediening (Local) of bediening op afstand (Remote) Met de knop LOC/REM schakelt u snel en eenvoudig tussen de bedieningsplaatsen Lokaal (Local) (bedieningspaneel) en Op afstand (Remote). De bedieningsplaats is het bedieningspunt waar de aandrijving kan worden gestart en gestopt. Voor de HVAC-aandrijving is de the lokale bedieningsplaats altijd het bedieningspaneel. De bedieningsplaats op afstand wordt bepaald door de parameter M.2.1 (I/O of veldbus). De bedieningsplaats wijzigen van Remote in Local (bedieningspaneel). 1. Druk ergens in de menustructuur op de knop Loc/Rem. 2. Druk op de knop Pijl omhoog om de lokale bedieningsplaats te kiezen en bevestig met de knop OK.. De bedieningspagina wordt weergegeven. Op deze pagina kunt u de Display referentie instellen nadat u op de knop OK hebt gedrukt. De andere waarden op de pagina zijn Multi- Monitoring-waarden. U kunt bepalen welke waarden hier voor controle worden weergegeven (zie pagina 11 voor deze procedure). STOP READY I/O Main Menu ID: M1 STOP READY I/O? ID:211 Local/Remote STOP READY Keypad ID:184 Keypad Reference Monitor ( 5 ) Parameters ( 12 ) Diagnostics ( 6 ) LOC REM Local Remote OK Output Frequency 0.00Hz Motor Current 0.00 Hz 0.00A Motor Torque 0.00% Motor Power 0.00% OK STOP READY Keypad Keypad Reference ID: Hz Output Frequency 0.00Hz Motor Current Motor Torque 0.00% Motor Power OK 0.00A 0.00% 2..4 Helpteksten Het grafische Vacon-bedieningspaneel bevat uitleg en informatie over verschillende items. Voor alle parameters is helptekst beschikbaar. Selecteer Help en druk op de knop OK. Er is ook tekstuitleg beschikbaar voor fouten, alarmen en de opstartwizard. STOP READY I/O Digital Inputs ID:40 M Ctrl Signal 1 A Ctrl Signal 2 A OK STOP READY I/O Ctrl signal 1 A ID:40 M Edit Help OK STOP READY I/O ID:40 Ctrl signal 1 A M Start Signal 1 for control Place I/O A. Start Signal 1 functionality chosen with I/O A Logic in Start/Stop Setup Menu. Ctrl Signal 1 B Add to favorites Afbeelding. Voorbeeld van helptekst 24-uurs ondersteuning +58 (0)

11 vacon 9 Vacon grafisch bedieningspaneel - inleiding 2..5 Item toevoegen aan favorieten U moet bepaalde parameterwaarden of andere items wellicht regelmatig raadplegen. In plaats van ze een voor een op te zoeken in de menustructuur, kunt u ze toevoegen aan een map genaamd Favorieten, waar ze vervolgens gemakkelijk toegankelijk zijn. Zie hoofdstuk als u een item uit de favorieten wilt verwijderen. STOP READY I/O Basic Settings Motor Nom Voltg V Motor Nom Freq Hz Motor Nom Speed 140 rpm OK STOP READY I/O Motor Nom Freq Edit Help Add to favorites OK STOP READY I/O Motor Nom Freq was added to favorites. Press OK to continue. Afbeelding 4. Item toevoegen aan favorieten 2 Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

12 Vacon grafisch bedieningspaneel - inleiding vacon Menustructuur Klik op en selecteer het item waarover u meer informatie wilt (elektronische handleiding). Snelle instelling Zie hoofdstuk.. Monitor Multi-Monitor Basis Timerfuncties PID-regelaar 1 PID-regelaar 2 Multi-pomp bedrijf Veldbusgegevens Parameters Zie hoofdstuk. Diagnose Actieve fouten Fouten resetten Foutenhistorie Totaaltellers Triptellers Software-info I/O en hardware Basis-I/O Slot D Slot E Real-time klok Bedieningspaneel RS-485 Ethernet Gebruikersinstellingen Taalselecties Applicatieselectie Parameters back-up Favorieten Zie hoofdstuk 2..5 Tabel 1. Menu's van het bedieningspaneel 24-uurs ondersteuning +58 (0)

13 vacon 11 Vacon grafisch bedieningspaneel - inleiding Snelle instelling Het menu Snelle instelling bevat alleen de parameters die het meest worden gebruikt tijdens installatie en ingebruikname. U vindt meer informatie over de parameters in deze groep in hoofdstuk Monitor Multi-Monitor Op de pagina Multi-Monitor kunt u negen waarden verzamelen die u wilt controleren. STOP READY I/O Quick Setup ( 17 ) Monitor ( 5 ) ID: Parameters ( 12 ) Main Menu M1 OK STOP READY I/O Monitor ID: M2.1 Multimonitor (1) Basic (1) Timer functions (10) OK STOP READY I/O Multimonitor ID25 FreqReference FreqReferenc Output Freq Motor Speed 20.0Hz Motor Curre 0.00Hz 0.0rpm Motor Torque Motor Voltage 0.00A 0.00% 0.0V DC-link volt Unit Tempera Motor Tempera 0.0V 81.9 C 0.0% Afbeelding 5. Pagina Multi-Monitor Wijzig de gecontroleerde waarde door de waardecel te activeren (met de pijl links/rechts) en op OK te klikken. Kies vervolgens een nieuw item in de lijst met controlewaarden en klik nogmaals op OK. Basis De basiscontrolewaarden bestaan uit de feitelijke waarden van geselecteerde parameters en signalen, en uit statuswaarden en metingen. Timerfuncties Controle van timerfuncties en de real-time klok. Zie hoofdstuk.4.. PID-regelaar 1 Controle van PID-regelaarwaarden. Zie hoofdstuk.4.4 en.4.5. PID-regelaar 2 Controle van PID-regelaarwaarden. Zie hoofdstuk.4.4 en.4.5. Multi-pomp bedrijf Controle van waarden die verband houden met het gebruik van meerdere aandrijvingen. Zie hoofdstuk.4.6. Veldbusgegevens Veldbusgegevens worden als monitorwaarden weergegeven voor probleemoplossing, bijvoorbeeld bij ingebruikname van een veldbus. Zie hoofdstuk Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

14 Vacon grafisch bedieningspaneel - inleiding vacon Parameters Via dit submenu bereikt u de parametergroepen en de parameters. U vindt meer informatie over parameters in hoofdstuk Diagnose In dit menu vindt u Actieve fouten, Fouten resetten, Foutenhistorie, Tellers en Software-info Actieve fouten Menu Functie Opmerking Actieve fouten Wanneer een of meer fouten optreden, begint de display met de naam van de fout te knipperen. De fout blijft actief totdat u deze wist met de resetknop (1 seconde ingedrukt houden) of met het resetsignaal vanaf Druk op OK om terug te keren naar de I/O-klem of veldbus, of totdat u het menu Diagnose. In het submenu Fouten resetten kiest (zie hieronder). Actieve fouten wordt het aantal fouten getoond. Activeer de fout Het geheugen voor actieve fouten kan maximaal 10 fouten bevatten, in en druk op OK om de foutgegevens de volgorde waarin ze zijn opgetreden. te zien Fouten resetten Menu Functie Opmerking Fouten resetten In dit menu kunt u fouten resetten. Zie hoofdstuk.7.1 voor meer instructies. LET OP! Verwijder het signaal voor externe bediening voordat u de fout reset, om te voorkomen dat u de aandrijving onbedoeld opnieuw opstart Foutenhistorie Menu Functie Opmerking Foutenhistorie De 40 meest recente fouten worden opgeslagen in de foutenhistorie. Als u de foutenhistorie activeert, een fout selecteert en op OK klikt, worden de foutgegevens getoond Totaaltellers Code Parameter Min Max Eenheid Standaard ID Beschrijving M4.4.1 Energieteller Varieert 2291 Hoeveelheid energie onttrokken aan het elektriciteitsnetwerk. Geen reset. M4.4. Bedrijfsuren teller a d uu:min 2298 Bedrijfsuren besturingsunit M4.4.4 Draaitijd a d uu:min 229 Tijd dat de motor heeft gedraaid M4.4.5 Netvoeding-AAN tijd a d uu:min 2294 Hoe lang de voedingseenheid tot nu toe heeft aangestaan. Geen reset. M4.4.6 Teller startcommando 2295 Hoe vaak de voedingseenheid opnieuw is opgestart. Tabel 2. Menu Diagnose, parameters voor totaaltellers 24-uurs ondersteuning +58 (0)

15 vacon 1 Vacon grafisch bedieningspaneel - inleiding Triptellers Code Parameter Min Max Eenheid Standaard ID Beschrijving M4.5.1 Energieteller (+) Varieert 2296 Resetbare energieteller. M4.5. Bedrijfsuren teller a d uu:min 2299 Resetbaar. Tabel. Menu Diagnose, parameters voor triptellers Software-info Code Parameter Min Max Eenheid Standaard ID Beschrijving M4.6.1 Versienummer M4.6.4 Systeembelasting % 200 Belasting van CPU besturingsunit. Tabel 4. Menu Diagnose, parameters voor software-info 2 Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

16 Vacon grafisch bedieningspaneel - inleiding vacon I/O en hardware Dit menu bevat verschillende instellingen voor opties Basis-I/O Hier controleert u de status van ingangen en uitgangen. Code Parameter Min Max Eenheid Standaard ID Beschrijving M5.1.1 Digitale ingang Status van dig. ingangssignaal M5.1.2 Digitale ingang Status van dig. ingangssignaal M5.1. Digitale ingang 0 1 Status van dig. ingangssignaal M5.1.4 Digitale ingang Status van dig. ingangssignaal M5.1.5 Digitale ingang Status van dig. ingangssignaal M5.1.6 Digitale ingang Status van dig. ingangssignaal M5.1.7 Functie analoge ingang Modus analoog ingangssignaal M5.1.8 Analoge ingang % Status v. analoog ingangssignaal M5.1.9 Functie analoge ingang Modus analoog ingangssignaal M Analoge ingang % Status v. analoog ingangssignaal M Functie analoge uitgang Modus analoog uitgangssignaal M Analoge uitgang % Status v. analoog uitgangssignaal M5.1.1 Relaisuitgang Status v. dig. uitgangssignaal M Relaisuitgang Status v. dig. uitgangssignaal M Relaisuitgang 0 1 Status v. dig. uitgangssignaal Tabel 5. Menu I/O en hardware, parameters voor basis-i/o Slots voor optiekaarten Welke parameters deze groep bevat, is afhankelijk van de geïnstalleerde optiekaart. Als er geen optiekaart is geplaatst in slot D of E, zijn er geen parameters zichtbaar. Menu Functie Opmerking Slot D Instellingen Instellingen van de optiekaart. Monitoring Informatie over de optiekaart controleren. Slot E Instellingen Instellingen van de optiekaart. Monitoring Informatie over de optiekaart controleren. 24-uurs ondersteuning +58 (0)

17 vacon 15 Vacon grafisch bedieningspaneel - inleiding Real-time klok Code Parameter Min Max Eenheid Standaard ID Beschrijving M5.4.1 Accutoestand Toestand van accu. 1 = Niet geïnstalleerd 2 = Geïnstalleerd = Vervang accu M5.4.2 Tijd uu:mm:ss 2201 Huidige tijd van de dag M5.4. Dag dd.mm Huidige datum M5.4.4 Jaar jjjj 220 Huidige jaar M5.4.5 Zomertijd Tabel 6. Menu I/O en hardware, parameters voor real-time klok Bedieningspaneel Regel voor zomertijd 0 = Uit 1 = EU 2 = US = Rusland Code Parameter Min Max Eenheid Standaard ID Beschrijving M5.6.1 Tijdvertraging s 0 M5.6.2 Contrast 0 70 % 50 M5.6. Schermverlichting s 5 Tijd waarna op de display weer het hoofdmenu wordt weergegeven. Het contrast van de display instellen (0...70%). Stel de tijd in waarna de schermverlichting van de display wordt uitgeschakeld ( min). Als deze instelling op 0 s staat, blijft de schermverlichting altijd aan. Tabel 7. Menu I/O en hardware, parameters voor bedieningspaneel 2 Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

18 Vacon grafisch bedieningspaneel - inleiding vacon Veldbus Het menu I/O en hardware bevat ook parameters van verschillende veldbuskaarten. Deze parameters worden gedetailleerder uitgelegd in de desbetreffende veldbushandleiding. Submenu niveau 1 Submenu niveau 2 Submenu niveau RS-485 Gemeenschappelijke instellingen Protocol Modbus RTU Modbus-parameters Modbus-monitoring N2 N2-parameters N2-monitoring BACNet BACNet-parameters BACNet-monitoring Ethernet Gemeenschappelijke instellingen Modbus/TCP Modbus/TCP-parameters Modbus/TCP-monitoring 24-uurs ondersteuning +58 (0)

19 vacon 17 Vacon grafisch bedieningspaneel - inleiding Gebruikersinstellingen Code Parameter Min Max Eenheid Standaard ID Beschrijving M6.1 Taalselecties = Engels 2 = Fins = Duits 4 = Svenska 5 = Español M6.2 Applicatieselectie M6.5 Parameterback-up Zie hoofdstuk , hierna. M6.7 Naam aandrijving Tabel 8. Menu Gebruikersinstellingen, algemene instellingen Parameters back-up Code Parameter Min Max Eenheid Standaard ID Beschrijving M6.5.1 M6.5.2 M6.5. Fabrieksinstellingen herstellen Opslaan op bedieningspaneel Herstellen vanaf bedieningspaneel Herstelt de standaardwaarden van parameters en start de wizard Opstarten. Parameterwaarden opslaan op bedieningspaneel, bijvoorbeeld om ze te kopiëren naar een andere aandrijving. Parameterwaarden van het bedieningspaneel laden naar de aandrijving. Tabel 9. Menu Gebruikersinstellingen, parameters voor Parameters back-up 2 Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

20 Vacon grafisch bedieningspaneel - inleiding vacon Favorieten Favorieten worden meestal gebruikt om parameters of controlesignalen uit de menu's van het bedieningspaneel te verzamelen. U kunt items of parameters aan de map Favorieten toevoegen. Zie hoofdstuk Als u een item of een parameter wilt verwijderen uit de map Favorieten, doet u het volgende: STOP READY I/O Favourites Motor Nom Freq Hz OK STOP READY I/O Monitor Motor Nom Freq OK Help ( 25 ) Rem from favorites 24-uurs ondersteuning +58 (0)

21 vacon 19 Vacon grafisch bedieningspaneel - inleiding 2 Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

22 Applicatie van de VACON HVAC-aandrijving vacon 20. APPLICATIE VAN DE VACON HVAC-AANDRIJVING De Vacon HVAC-aandrijving bevat een vooraf geladen applicatie voor direct gebruik. De parameters van deze applicatie worden opgesomd in hoofdstuk.5 van deze handleiding en worden meer gedetailleerd besproken in hoofdstuk.6..1 Specifieke functies van de Vacon HVAC-aandrijving De Vacon HVAC-aandrijving is niet alleen eenvoudig te gebruiken voor elementaire pomp- en ventilatorapplicaties die slechts één motor en één aandrijving vereisen, maar biedt ook uitgebreide mogelijkheden voor PID-besturing. Kenmerken Loc/Rem-knop voor gemakkelijk schakelen tussen een lokale (local) bedieningsplaats (het bedieningspaneel) en een Stuurbron bediening op afstand (remote). De stuurbron bediening op afstand kan worden geselecteerd met een parameter (I/O of veldbus). Bedieningspagina voor eenvoudige bediening en controle van de belangrijkste waarden. Ontgrendeling uitvoeren-ingang (dempervergrendeling). De aandrijving start pas als deze ingang wordt geactiveerd. Er worden verschillende voorverwarmingsmodi gebruikt om condensatieproblemen te voorkomen Maximale uitgangsfrequentie 20 Hz Real-time klok en timerfuncties beschikbaar (optionele accu vereist). Er kunnen tijdkanalen worden geprogrammeerd om verschillende functies van de aandrijving uit te voeren (bijvoorbeeld Start/Stop en standaardfrequenties) Externe PID-controller beschikbaar. Kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een klep te bedienen met behulp van de I/O van de frequentieregelaar Slaapstandfunctie waarmee automatisch door de gebruiker gedefinieerde niveaus voor de aandrijving worden geactiveerd en gedeactiveerd, om energie te besparen. PID-regelaar met 2 zones (2 verschillende feedbacksignalen. Minimale en maximale besturing) Twee referentiepuntbronnen voor de PID-regeling. Selecteerbaar met digitale ingang Versterkingsfunctie PID-referentiewaarde. Als de aandrijving op minimale snelheid draait, leidt een verhoging van het PID-referentiewaarde ertoe dat de slaapstand wordt geactiveerd Feed forward-functie om de reactie op de proceswijzigingen te verbeteren Bewaking van proceswaarden Multi-pomp-besturing 24-uurs ondersteuning +58 (0)

23 vacon 21 Applicatie van de VACON HVAC-aandrijving.2 Voorbeeld van besturingsaansluitingen I/O-basiskaart Klem Signaal Standaard Referentie potentiometer kω Referentie op afstand ma/ V (programmeerbaar) Afstandsbediening aarde ma Naar relaiskaart 1 of Vref Referentie-uitgang 2 AI1+ Analoge ingang, voltage of stroom * AI1- Analoge ingang common (stroom) 4 AI2+ Analoge ingang, voltage of stroom Voltage Stroom 5 AI2- Analoge ingang common (stroom) 6 24 Vout 24 V hulpspanning 7 GND I/O-aarde 8 DI1 Digitale ingang 1 Start VOORUIT 9 DI2 Digitale ingang 2 10 DI Digitale ingang Fout 11 CM Common A voor DIN1-DIN Vout 24 V hulpspanning 1 GND I/O-aarde 14 DI4 Digitale ingang 4 Standaard freq. select DI5 Digitale ingang 5 Standaard freq. select DI6 Digitale ingang 6 Fouten reset 17 CM Common A voor DIN1-DIN6 18 AO1+ Analoog signaal (+uitgang) 19 AO-/GND Analoge uitgang common UITG.-freq Vin 24V hulpingangsvoltage A B RS485 RS485 Differentiële ontvanger/ zender Differentiële ontvanger/ zender * Selecteerbaar met dipswitches. Zie Vacon 100 Installatiehandleiding Tabel 10. Aansluitvoorbeeld, I/O-basiskaart Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

24 Applicatie van de VACON HVAC-aandrijving vacon 22 Van I/O-basiskaart Van klem #6 of VAC RUN Van klem #1 Relaiskaart 1 Klem Signaal 21 RO1/1 NC Relaisuitgang 1 RUN 22 RO1/2 CM 2 RO1/ NO 24 RO2/1 NC Relaisuitgang 2 FOUT 25 RO2/2 CM 26 RO2/ NO 2 RO/1 CM Relaisuitgang GEREED RO/2 NO Tabel 11. Aansluitvoorbeeld, relaiskaart 1 Van I/O-basiskaart Van klem #12 RUN Van klem #1 Relaiskaart 2 Klem Signaal 21 RO1/1 NC Relaisuitgang 1 RUN 22 RO1/2 CM 2 RO1/ NO 24 RO2/1 NC Relaisuitgang 2 FOUT 25 RO2/2 CM 26 RO2/ NO 28 TI1+ Thermistoringang 29 TI1- Tabel 12. Aansluitvoorbeeld, relaiskaart 2 24-uurs ondersteuning +58 (0)

25 vacon 2 Applicatie van de VACON HVAC-aandrijving. HVAC-applicatie - parametergroep Snelle instelling De parametergroep Snelle instelling is een verzameling parameters die het meest worden gebruikt tijdens installatie en ingebruikname. Ze zijn in de eerste parametergroep verzameld zodat u ze snel en gemakkelijk kunt vinden. U kunt ze echter ook weergeven en bewerken in de eigenlijke parametergroepen. Als u een parameterwaarde wijzigt in de groep Snelle instelling, verandert de waarde van deze parameter ook in de eigenlijke groep ervan. Code Parameter Min Max Eenheid Standaard ID Beschrijving M1.1 M1.2 M1. Nominale motorspanning Nominale motorfrequentie Nominaal motortoerental 180,0 690,0 V 20, ,00 20,00 Hz 50, Tabel 1. Parametergroep Snelle instelling Neem deze waarde U n over van het motortypeplaatje. Zie pagina 1. Neem deze waarde f n over van het motortypeplaatje. Zie pagina rpm Neem deze waarde n n over van het motortypeplaatje. M1.4 Nominale motorstroom 0 Varieert A Varieert 11 Neem deze waarde l n over van het motortypeplaatje. M1.5 Motor Cos Phi 0,00 1,00 0, M1.6 Nominaal motorvermogen Neem deze waarde over van het motortypeplaatje. 0,00 Varieert kw 1, Neem deze waarde l n over van het motortypeplaatje. M1.7 Stroomlimiet motor Varieert Varieert A Varieert 107 M1.8 Minimum frequentie 0,00 50,00 Hz Varieert 101 M1.9 Maximum frequentie 20,00 20,00 Hz 50, M1.10 I/O-referentie selectie A M1.11 Vaste frequentie 1 M..1 M..2 Hz 10, M1.12 Vaste frequentie 2 M..1 M..2 Hz 15, M1.1 Acceleratietijd 1 0,1 000,0 s 20,0 10 M1.14 Deceleratietijd 1 0,1 000,0 s 20,0 104 M1.15 Stuurbron bediening op afstand Maximale motorstroom van AC-aandrijving Minimale toegestane frequentiereferentie Maximale toegestane frequentiereferentie Selectie van referentiebron wanneer bedieningsplaats I/O A is. Zie pagina 4 voor mogelijke selecties. Selecteren met dig. ingang: Vaste frequentieselectie 0 (M ) Selecteren met digitale ingang: Vaste frequentieselectie 1 (M ) Tijd om te versnellen van nul tot maximale frequentie Tijd om te vertragen van minimale frequentie tot nul Sel. van stuurbron bediening op afstand (start/stop) 1 = I/O 2 = Veldbus M1.16 Automatische reset = Uitgeschakeld 1 = Ingeschakeld M1.17 Mini-wizard PID M1.18 Multi-Pump Wizard = Inactief 1 = Actief Zie hoofdstuk = Inactief 1 = Activeren Zie hoofdstuk 1.. Tel. +58 (0) Fax +58 (0)

26 Applicatie van de VACON HVAC-aandrijving vacon 24.4 Controlegroep Met de Vacon 100 AC-aandrijving kunt u de werkelijke waarden van parameters en signalen controleren en ook statuswaarden en metingen. Sommige van de te controleren waarden kunnen worden aangepast..4.1 Multi-Monitor Op de pagina Multi-Monitor kunt u negen waarden verzamelen die u wilt controleren. Zie pagina 11 voor meer informatie..4.2 Basis Zie tabel 14. Deze tabel bevat een overzicht van de gecontroleerde basiswaarden. Gecontroleerde waarde Eenheid ID Beschrijving M2.2.1 Uitgangsfrequentie Hz 1 Uitgangsfrequentie naar motor M2.2.2 Frequentiereferentie Hz 25 Frequentiereferentie voor motorregeling M2.2. Motortoerental rpm 2 Motortoerental in rpm M2.2.4 Motorstroom A M2.2.5 Motorkoppel % 4 Berekend askoppel M2.2.7 Motorvermogen % 5 Totale stroomverbruik van de AC-aandriving M2.2.8 Motorvermogen kw/hp 7 M2.2.9 Motorspanning V 6 M DC-tussenkringspanning V 7 M Unittemperatuur C 8 Temperatuur koellichaam M Motortemperatuur % 9 Berekende motortemperatuur M2.2.1 Analoge ingang 1 % 59 Signaal in percentage van gebruikt bereik M Analoge ingang 2 % 60 Signaal in percentage van gebruikt bereik M Analoge uitgang 1 % 81 Signaal in percentage van gebruikt bereik M Statuswoord aandrijving 4 Bitgecodeerd woord B1=Gereed B2=Uitvoeren B=Fout B6=UitvoerenInschakelen B7=AlarmActief B10=DC-stroom in stop B11=DC-rem actief B12=UitvoerenAanvraag B1=MotorregelaarActief Tabel 14. Menu-items voor controle 24-uurs ondersteuning +58 (0)

vacon 20 ac drives verkorte handleiding

vacon 20 ac drives verkorte handleiding vacon 20 ac drives verkorte handleiding VEILIGHEIDDoc: DPD00842E1 Publicatie: 08.03.2013 SW-pakket: FW0107V008.vcxvacon 1 Deze verkorte handleiding bevat de essentiële stappen voor eenvoudige installatie

Nadere informatie

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Programmeerhandleiding. VLT AutomationDrive

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Programmeerhandleiding. VLT AutomationDrive MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Programmeerhandleiding VLT AutomationDrive Inhoud Inhoud 1 Inleiding 3 1.1.1 Goedkeuringen 3 1.1.2 Symbolen 3 1.1.3 Afkortingen 3 1.1.4 Definities 3 1.1.5 Elektrische bedrading

Nadere informatie

Galaxy Flex. Installatiehandleiding. Honeywell Security

Galaxy Flex. Installatiehandleiding. Honeywell Security Galaxy Flex Installatiehandleiding Honeywell Security Galaxy Flex - Installatiehandleiding Inhoud Inleiding... 7 Systeemarchitectuur... 8 Printplaatindeling en aansluitingen... 10 Hoofdstuk 1: Installatieprocedure...

Nadere informatie

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen)

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen) CAREL Handleiding Microprocessor PCO serie (alle vrije koeling uitvoeringen) INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave Blz. 2 1. Algemeen Blz. 5 1.1 Functies van de regelaar Blz. 5 2. Systeem hardware Blz. 5 2.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding LCD Monitor BBA Dashboard

Gebruikershandleiding LCD Monitor BBA Dashboard Gebruikershandleiding LCD Monitor BBA Dashboard Pum ps for results VEILIGHEIDSSYMBOLEN Deze handleiding gebruikt de volgende regels om BELANGRIJKE INFORMATIE IN VERBAND MET VEILIGHEID te melden. Lees en

Nadere informatie

Omschrijving standaard software Carel

Omschrijving standaard software Carel 1 Omschrijving standaard software Carel NL Korte bedieningshandleiding (t.b.v. VKT Basic LBK unit) Verhulst klimaattechniek B.V. Albert Einsteinweg 10 5151 DL Drunen Nederland Tel.: 0416-672200 Fax: 0416-340785

Nadere informatie

AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series. Gebruikershandleiding

AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series. Gebruikershandleiding AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series nl Gebruikershandleiding AutoDome 700 Series IP PTZ Camera Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Aan de slag 5 1.1 Inschakelen 5 1.2 Bediening van de AutoDome

Nadere informatie

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden.

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden. PicoScope 6 PC-oscilloscoopsoftware Gebruikershandleiding PicoScope 6 gebruikershandleiding I Inhoudsopgave 1 Welkom...1 2 PicoScope 6...2 overzicht 3 Inleiding...3 1 Wettelijke verklaring...3...4 2 Upgrades

Nadere informatie

vacon 100 installatiehandleiding wandgemonteerde frequentieregelaars frequentieregelaars

vacon 100 installatiehandleiding wandgemonteerde frequentieregelaars frequentieregelaars vacon 100 frequentieregelaars installatiehandleiding wandgemonteerde frequentieregelaars VOORWOORD VACON 3 VOORWOORD Document-ID: DPD01000E1 Datum: 1.4.2015 INFORMATIE OVER DEZE HANDLEIDING Het auteursrecht

Nadere informatie

Installatie Handleiding Alarm IP-Converter

Installatie Handleiding Alarm IP-Converter Installatie Handleiding Alarm IP-Converter Document ersie 2.18 Software ersie 3.10 OEM EuroPAC Alleen vanaf Hardware versie 1.2 ATTENTIE De Alarm IP-Converter is helemaal getest en voorzien van de laatste

Nadere informatie

Nederlandstalige Gebruikershandleiding

Nederlandstalige Gebruikershandleiding Nederlandstalige Gebruikershandleiding Opgesteld door: Viscoo Nederland B.V. Oktober 2011 Inleiding Bedankt voor het kiezen voor onze producten. Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning

Nadere informatie

Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0

Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0 Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0 voor Microsoft Windows Besturingsystemen Auteursrecht 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0)1905

Nadere informatie

1.1 Beknopte handleiding

1.1 Beknopte handleiding [ Beknopte handleiding Vivo 30/Vivo 40 Software Help v4.01] 1.1 Beknopte handleiding De Vivo 30/40 pc-software is een hulpmiddel bij het werken met de Breas Vivo 30/40 ventilator en bij follow-up na behandeling

Nadere informatie

Button Functions. English page 1-i Deutsch Seite 2-i Italiano pagina 3-i Nederlands pagina 4-i

Button Functions. English page 1-i Deutsch Seite 2-i Italiano pagina 3-i Nederlands pagina 4-i 117-095001 W-125 EU WARNING: It is your responsibility to use the Bodylink Performance Monitor in a safe manner and to maintain full awareness of conditions and surroundings at all times. Consulting the

Nadere informatie

10 End call-module... 30 11 Router-module... 31 11.1 Het definiëren van agenten... 36 11.2 Het definiëren van vaardigheden... 38 11.

10 End call-module... 30 11 Router-module... 31 11.1 Het definiëren van agenten... 36 11.2 Het definiëren van vaardigheden... 38 11. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Het starten en stoppen van het runtime-systeem... 3 3 Back-ups... 4 3.1 Een back-up maken:... 4 4 Werken met de Application Builder... 5 4.1 Het starten van de Application

Nadere informatie

ac-aandrijvingen verkorte handleiding

ac-aandrijvingen verkorte handleiding vacon 10 ac-aandrijvingen verkorte handleiding 1 vacon veiligheid Deze verkorte handleiding bevat de benodigde stappen om de Vacon 10-frequentieregelaar eenvoudig te installeren en in te stellen. Voordat

Nadere informatie

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht...5 Hoofdstuk 2: Vodafone PC Backup installeren...7 De {{product_name}}-client downloaden...7 De Vodafone PC Backup-client installeren...8

Nadere informatie

GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. 9.

GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. 9. 9. Uw installateur Naam :... Adres :... Woonplaats :... GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING Telefoon :... (kantooruren) Telefoon :... (overige uren) TeleFax :... Klantnummer :... Deel 1 :... Deel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding TITAN. Gebruikershandleiding High Definition Digitale Satelliet Ontvanger. Model ID: TITAN

Gebruikershandleiding TITAN. Gebruikershandleiding High Definition Digitale Satelliet Ontvanger. Model ID: TITAN Gebruikershandleiding TITAN Gebruikershandleiding High Definition Digitale Satelliet Ontvanger Model ID: TITAN 1 Gebruikershandleiding CONTENTS 1. VEILIGHEID... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.3 2.

Nadere informatie

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Software versie 1.0.5c VOORLOPIG Aritech is een divisie van SLC Technologies B.V. Copyright SLC Technologies B.V. 2000. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Nederlandse Versie 1.2

Gebruikershandleiding. Nederlandse Versie 1.2 Gebruikershandleiding Nederlandse Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Programma introductie...4 2. Voorbereidingen voor bediening...4 2.1 Minimale systeemeisen...4 2.2 evideoclient16 installeren...4 2.3 Netwerk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600. 9239747 Versie 1

Gebruikershandleiding Nokia 1600. 9239747 Versie 1 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1

KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1 KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1 Gebruikershandleiding 2.1.0 14.11.2008 Bryggegaten 7, N-0250 Oslo, Norway Tel: +47 24 13 47 00 Fax: +47 24 13 47 01 hello@birdstep.com www.birdstep.com Copyright 2008

Nadere informatie

NL Central Station met update

NL Central Station met update NL Central Station met update Inhoudsopgave 1. Voorwoord...24 2. Basisbegrippen voor het gebruik van het Central Station...24 2.1 Bedienings- / functie elementen...24 2.2 Installatie......24 2.2.1 Batterijen

Nadere informatie

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR 4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Gebruikers Handleiding VER 2.0 4 Kanaals Netwerk DVR Real-time afspelen / USB backup The most stable and reliable real stand alone Digital Video Multiplex Recorder Installatie

Nadere informatie

DU 6014 Labs on Line C1 Webexperiment: Frequentieregelaar

DU 6014 Labs on Line C1 Webexperiment: Frequentieregelaar DU 6014 Labs on Line C1 Webexperiment: Frequentieregelaar Versie 1.00, juni 2007 1 Inleiding Onderwerp van dit online laboratorium is het experimenteren met een frequentieregelaar van ABB. Doel is daarbij

Nadere informatie

HP LaserJet P3005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding

HP LaserJet P3005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding HP LaserJet P005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding HP geïntegreerde webserver Gebruikershandleiding Copyright 005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging,

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie