Douane. Procedures en bijbehorende aangifteprocedurecodes (APC) (van toepassing bij schriftelijke- / elektronische douaneaangiften)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Douane. Procedures en bijbehorende aangifteprocedurecodes (APC) (van toepassing bij schriftelijke- / elektronische douaneaangiften)"

Transcriptie

1 Douane Handleiding Enig Document Over dit formulier Procedures en bijbehorende aangifteprocedurecodes (APC) (van toepassing bij schriftelijke- / elektronische douaneaangiften) Pagina 1-2 Pagina 2 Pagina 2-3 Pagina 3-5 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 7 Definitieve uitvoer van goederen Tijdelijke uitvoer van goederen Wederuitvoer van goederen Invoer van goederen Tijdelijke invoer van goederen Wederinvoer van goederen Douanevervoer van goederen 1 Definitieve Uitvoer (EX1) Code vak 1: EX 1 Code eerste deelvak van vak 37 : 1000 Te gebruiken eemplaren Definitieve uitvoer 101 Van gedistilleerd met teruggaaf van accijns 102 Van onveraccijnsd bier 103 Van onveraccijnsde sigaretten 104 Van onveraccijnsde wijn 105 Van onveraccijnsde gedistilleerd 106 Van onveraccijnsde rooktabak 107 Van onveraccijnsde sigaren en sigarillo s 109 Van onveraccijnsde benzine 110 Bier met teruggaaf van accijns 011 Wijn met teruggaaf van accijns 113 Sigaretten met teruggaaf van accijns 114 Benzine met teruggaaf van accijns 115 Sigaren en sigarillo s met teruggaaf van accijns 116 Rooktabak met teruggaaf van accijns 000 Geen actie

2 2 van 7 Code eerste deelvak van vak 37 : 1200 Te gebruiken eemplaren Doorvoer met doorvoerlijsten zonder voorafgaande procedure 000 Geen actie Code eerste deelvak van vak 37 : Uitvoer naar Europa in het kader van LGO Tijdelijke Uitvoer (EX2) Code vak 1: EX 2 Code eerste deelvak van vak 37 : 2100 Code tweede deelvak van vak 37 : de van toepassing zijnde APC vermelden Te gebruiken eemplaren Tijdelijke uitvoer zonder voorafgaande procedure 201 Van monsters en stalen 202 Van tentoonstellingsgoederen 205 Voor het uitvoeren van werkzaamheden in het buitenland 000 In andere gevallen Tijdelijke uitvoer in het kader van passieve veredeling Code eerste deelvak van vak 37 : In het kader van reparatie vervoermiddel 000 In andere gevallen 3 Weder Uitvoer (EX3) Code vak 1: EX 3 Code eerste deelvak van vak 37 : 3051 Code tweede deelvak van vak 37 : de van toepassing zijnde APC vermelden Te gebruiken eemplaren Weder uitvoer elders genoemd nog elders onder begrepen Weder uitvoer na actieve veredeling Doorvoer na inslag in entrepot 000 In andere gevallen Code eerste deelvak van vak 37 : In andere gevallen Code eerste deelvak van vak 37 : 2200 Vermeld het voorafgaande document in Vak In andere gevallen Vermeld ook de bedrijfscode

3 3 van Doorvoer na goederen in handels- en dienstenentrepot Code eerste deelvak van vak 37 : Naar Europa in kader LGO na actieve veredeling Naar Europa in kader van LGO na inslag in entrepot Naar Europa in kader van LGO na inslag handels- en dienstenentrepot Code eerste deelvak van vak 37 : Code eerste deelvak van vak 37 Code tweede deelvak van vak 37 : 3171 of 3172 (zie de situatie links van de tabel) : de van toepassing zijnde APC vermelden. Vermeld ook de bedrijfscode Invoer (IM4) Code vak 1: IM 4 Code eerste deelvak van vak 37 : 4000 Te gebruiken eemplaren Definitieve invoer Verhuisgoederen 039 Persoonlijke goederen verkregen in het kader van erfopvolging 042 Roerende goederen studenten 044 Zending met een te verwaarlozen waarde 046 Door particulieren aan particulieren gerichte zendingen 048 Persoonlijke bagage van reizigers Publicaties en documenten van opvoedkundige, wetenschappelijk of culturele aard Aangewezen goederen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard Verzamelingen kunstvoorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard 060 Goederen voor rampen bestrijding In het kader van buitenlandse betrekkingen ontvangen geschenken Voor vorsten en staatshoofden bestemde goederen 069 Monsters van goederen Goederen bestemd voor persoonlijk gebruik/ diplomatieke vrijstellingen Goederen bestemd voor officieel gebruik en bouw van consulaire posten 097 Kanselarijbenodigdheden 402 Accijnsgoederen met betaling van ABB en accijns

4 4 van 7 Te gebruiken eemplaren 403 Accijnsgoederen met krediet van accijns 405 Veraccijnsde sigaretten 444 Goederen voor gehandicapten 445 Testsera voor bloedgroepenonderzoek 446 Farmaceutische producten gebruikt bij internationale sportevenement 447 Eerbewijzen 449 Tentoonstellingsgoederen 450 Zending voor Bureau Intellectuele Eigendom 451 Toeristisch reclame materiaal Motorvoertuigen en vissersvaartuigen uitsluitend ingericht en gebruik voor LVVT Motorvoertuigen voor openbaar vervoer en taivervoer chepen alsmede inventaris voor geregeld vervoer buitenland 455 Schepen en inventaris verbindingen tussen BES 456 Goederen gebruikt ten behoeve van de luchtvaart Oorlogsmateriaal aangevoerd door Nederlandse strijdkrachten Gebruiksgoederen door de Nederlandse strijdkrachten voor gebruik bases 464 Voor menselijke consumptie bestemde vis 465 Goederen bestemd voor projecten alsmede goederen in het kader van ontwikkelingshulp 466 Geluidsdragers met opname van BES musici 467 Materialen en benodigdheden uitsluitend gebruik in ziekenhuizen 468 Veiligheidsmiddelen voor uitoefening visserij Goederen bestemd voor bewijs Hof of officiële instanties BES Halffabricaten en grond- en hulpstoffen voor producenten Brandstoffen en smeermiddelen in motorvoertuigen en containers 475 Lijkkisten- en urnen en grafornamenten Provisie, scheepsbehoeften, brandstoffen en smeermiddelen in schepen en luchtvaartuigen Aangevoerd onder de vigeur van vrijdombepaling met internationale organisatie. 479 Actieve veredeling met teruggaaf van rechten 491 vrijstelling van accijns ter zake van benzine voor gebruik van: zie artikel 4.49 douane- en accijnswet

5 5 van 7 Te gebruiken eemplaren vrijstelling van accijns ter zake van gedistilleerd dat op voorgeschreven wijze is gedenatureerd. Leveren van goederen aan beroepconsuls en ambtenaren op basis van wederkerigheid 496 Milieu vriendelijke auto s 497 Medische kunst- en hulpmiddelen Brandstof leveren aan degenen die energie opwekken Levering van goederen aan handels- en dienstenentrepot 900 Machines/onderdelen etc. voor LVVT Werkpaarden etc. van zuiver ras en producten planten- en dierenrijk voor LVVT Bereid diervoeder en producten van plantaardige of dierlijke oorsprong voor LVVT 903 Mineralen en vitaminen voor LVVT 908 Gebruikte handels- en kantoorbescheiden zoals reisbiljetten en vrachtbrieven 909 Persfoto s Verpakkingsmiddelen en andere goederen gericht op vervoer, afsluiten en etikettering Materiaal voor stuwing en bescherming van goederen 912 Ontwikkelde films BES 913 Toestellen/ werktuigen etc. om werkzaamheden te verrichten Definitieve invoer na tijdelijke invoer elders genoemd noch elders onder begrepen Definitieve invoer na tijdelijke invoer in het kader van actieve veredeling Definitieve invoer na inslag in entrepot of handels- en dienstenentrepot Code eerste deelvak van vak 37 : In alle gevallen Code eerste deelvak van vak 37 : 4052 Vermeld in vak 30 het voorafgaande douanedocument. 000 In alle gevallen Code eerste deelvak van vak 37 : In alle gevallen U dient ook de bedrijfscode te vemelden U dient ook de bedrijfscode te vemelden

6 6 van 7 5 Tijdelijke Invoer (IM5) Code vak 1: IM 5 Code eerste deelvak van vak 37 : 5100 Te gebruiken eemplaren Tijdelijke invoer in andere gevallen 101 In andere gevallen 108 Van containers 112 Van laadborden 118 Van opvoedkundig materiaal 120 Van wetenschappelijk materiaal 124 Van verpakkingsmiddelen 501 Van ingevoerde vervoermiddelen 504 Van beroepsmateriaal 505 Van tentoonstellingsgoederen 507 Van medisch-, chirurgisch en laboratorium materiaal 508 Van rampenbestrijdingsmateriaal 509 Van gietvormen, meetinstrumenten, monsters en dergelijke goederen 510 Van vervangende machines 511 Van films, informatie- en geluidsdragers 512 Van persoonlijke bagage van reizigers 513 Van toeristisch reclamemateriaal 514 Van welzijnsgoederen voor zeelieden In bijzondere omstandigheden en zonder economische consequenties Van provisie en scheepsbehoeften aanboord van schepen en luchtvaartuigen Van zware machines; rollend, drijvend en ander materiaal; delen Tijdelijke invoer in het kader van actieve veredeling Code eerste deelvak van vak 37 : Van zware machines; rollend, drijvend en ander materiaal; delen

7 7 van 7 6 Weder Invoer (IM6) Code vak 1: IM 6 Code eerste deelvak van vak 37 : 6021 Te gebruiken eemplaren Weder invoer na tijdelijke uitvoer elders genoemd elders onder begrepen 000 In andere gevallen 601 Verpakkingsmiddelen en andere goederen gericht op vervoer, afsluiten en etikettering 605 Ontwikkelde films BES 606 Toestellen en werktuigen om werkzaamheden te verrichten Voorafgaande document invullen Weder invoer na tijdelijke uitvoer in het kader van passieve veredeling Code eerste deelvak van vak 37 : Geen aktie 602 In het kader van passieve veredeling met betaling van rechten In het kader van passieve veredeling met gehele vrijstelling In het kader van contractuele of wettelijke garantieverplichting 7 Douane Vervoer (IM7) Code vak 1: IM 7 Code eerste deelvak van vak 37 : 7100 Te gebruiken eemplaren Naar en inslag in entrepot of handels- en dienstenentrepot Overbrenging tussen Douane-entrepots of handelsen dienstenentrepot Code eerste deelvak van vak 37 :