GOOD PRACTICES BELEID EN VISIE DIVERSITY & INCLUSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GOOD PRACTICES BELEID EN VISIE DIVERSITY & INCLUSION"

Transcriptie

1 GOOD PRACTICES BELEID EN VISIE DIVERSITY & INCLUSION Deelnemen aan het netwerk van Opportunity in Bedrijf Achtergrond Opportunity in Bedrijf is een landelijk netwerk van bedrijven en organisaties die werken aan een evenwichtige opbouw van hun personeelsbestand. Tevens is Opportunity een kenniscentrum waar relevante informatie op dit terrein wordt verzameld en voor de deelnemende organisaties toegankelijk wordt gemaakt. De kracht van Opportunity in Bedrijf ligt in de koppeling van theoretische kennis aan de praktijkervaringen uit het netwerk. Stichting Opportunity in Bedrijf is actief sinds eind 1996 als netwerkorganisatie en kenniscentrum. Aan het Opportunity-netwerk nemen toonaangevende bedrijven, ministeries en non-profit organisaties deel. Daarnaast zijn er adviesorganisaties met expertise op dit werkgebied (coaching, training, werving en selectie) aangesloten. Opportunity biedt u de kaders om het veranderingsproces in gang te zetten. Het vereist een cultuuromslag die de hele organisatie aangaat. Daarvoor is commitment nodig van directie, management en medewerkers. Om ingesleten patronen te doorbreken, moet u overtuigend het bedrijfsbelang kunnen aantonen van een evenwichtige organisatie. Wilt u serieus werk maken van meer evenwicht in uw organisatie, dan is deelnemerschap aan Opportunity een must. KPMG werkt aan Diversity & Inclusion 3.0 KPMG is sinds 2008 aangesloten bij het Opportunity netwerk. Marja Marcus geeft als Diversity Manager actief en professioneel vorm aan diversity & inclusion voor KPMG. Uitgangspunt bij KPMG is altijd geweest dat de instrumenten die worden ingezet elkaar moeten versterken op de elementen kennis, inzicht, vaardigheden en dat ze moeten leiden tot inclusive gedrag. Binnen de context van de organisatie, de ideeën die er heersen en de dynamiek van het moment. Marja Marcus vertelt: Het stellen van een target en het monitoren op de voortgang bijvoorbeeld, is zo n instrument en werkt in een organisatie als KPMG goed. Je hebt vervolgens wel andere instrumenten nodig om die targets te bereiken. Bijvoorbeeld onderzoeksresultaten die patronen in denken en handelen in de organisatie blootleggen, patronen die belemmerend werken voor het succes van bepaalde groepen medewerkers. Dit materiaal is basis voor gesprekken, zowel met de groep die het betreft als met het management, maar ook voor bijvoorbeeld je rollenspelcasuïstiek in de training voor leidinggevenden. 1

2 De Nederlandsche Bank: Sociale Veiligheid tilt diversiteitsbeleid naar een hoger plan De Nederlandsche Bank (DNB) timmert stevig aan de weg als het gaat om het bevorderen van meer diversiteit binnen de organisatie. Het belang van dit thema is breed gedragen en wordt ondersteund en in praktijk gebracht op alle niveaus binnen de bank, inclusief de directie. Door monitoring (o.a. via ondertekening van het charter Talent naar de Top) en door het gericht aanbieden van de specifieke leergangen en training (o.a. de leergang Female Empowerment van Opportunity Advies en het Cross- Mentoringprogramma van Opportunity in Bedrijf) wordt de talentvijver doorlopend in kaart gebracht en gestimuleerd. DNB vindt het een uitdaging verder te kijken dan alleen de tot nu toe onderkende succesfactoren en verkent ook winstthema s' als recruiting en bewustwording. Het ervaren van sociale veiligheid is hierbij wat DNB betreft een belangrijke voorwaarde. Naast succesfactoren ook winstpunten voor de toekomst identificeren Jacoby Mensinga (HR-beleidsmedewerker, afdeling P&O beleid): We hebben inmiddels een goed beeld van de succesfactoren voor met name een geslaagd en breed gedragen diversiteitsbeleid. We houden die dan ook scherp in de gaten. Daarnaast is natuurlijk interessant om te ontdekken waar we als organisatie nog (meer) winst kunnen halen: zijn er nog issues die open liggen? Waarom? En hoe gaan we hier dan mee aan de slag? Carola Beers (HRD-adviseur): Een voorbeeld is het brede terrein van recruitment. Het is voor onze organisatie een uitdaging om onze managers te leren ook anders naar kandidaten te kunnen en willen kijken. Maar hoe doe je dat? Een prachtig voorbeeld is de aanname van enkele medewerkers met een psychologisch georiënteerde achtergrond binnen de divisie Toezicht: goed toezicht heeft veel te maken met gedrag. Juist deze mensen kijken met een andere bril naar 'toezichthouden'. Door mensen met een andere bril aan te nemen merken we ook een effect bij andere medewerkers. Men leert toch anders te kijken en om te gaan met nieuwe invalshoeken op thema s. Er wordt daadwerkelijk anders toezicht gehouden, anders gekeken. Dat zie je in de bedrijfsvoering terug. Winst halen we bovenal door voortdurend een goed inzicht te hebben en houden in hoe het gesteld is met onze kweekvijver aan potentieel talent., aldus Jacoby Mensinga. Steeds opnieuw stellen we ons de vraag: waar zitten ze en wat willen ze? Natuurlijk meten we regelmatig waar we staan. Cijfers stellen ons in staat te vergelijken. Belastingdienst: van diversiteit naar inclusion Eind 2011 heeft de organisatie bewust gekozen voor een stap van diversiteit naar inclusiviteit. En om lid te worden van het netwerk van Opportunity in Bedrjif. Speerpunten in het beleid van de Belastingdienst zijn onder meer werving & selectie. Na jaren nauwelijks werven is de prognose dat er binnen nu en een paar jaar circa 6000 nieuwe collega s worden geworven. 2

3 Oorzaak: de vele pensioneringen en extra investering in toezicht vanuit het regeerakkoord. Dat laatste maakt dat instroom veel sneller plaatsvindt dan eerder was voorzien. De arbeidsmarkt is in die jaren een stuk diverser geworden, er zijn allerhande nieuwe media en methodieken en ook het profiel dat wordt gezocht is aan verandering onderhevig. Op zoek naar kwaliteit wil de Belastingdienst voorkomen dat onbedoeld hele groepen buiten beeld blijven. G³ netwerk van KPN: van geaccepteerd naar gewaardeerd In aanvulling op het centrale diversiteitsbeleid van KPN, is sinds oktober vorig jaar een intern netwerk van ambassadeurs gestart, dat op verschillende, creatieve en prikkelende manieren diversiteit binnen deze telecomonderneming wil bevorderen. G³, zoals dit initiatief heet, is een snel groeiend KPN-breed netwerk met een kernteam van enthousiaste vrijwilligers, die middels prikkels en voorbeeldgedrag bottom up wil bijdragen aan een meer Divers en Inclusief KPN. Onder inclusie (inclusion) wordt verstaan het gevoel erbij te horen; onder diversiteit wordt verstaan een gemêleerde samenstelling van de organisatie en teams. Beide zijn van cruciaal belang voor een succesvolle toekomst als groot bedrijf. Uiteenlopende ( diverse ) kwaliteiten en achtergronden moeten daarom niet alleen worden geaccepteerd, maar ook gerespecteerd, gewaardeerd én natuurlijk benut. De leden van het netwerk organiseren events, verspreiden prikkelende posters en visitekaartjes, schrijven blogs en initiëren ludieke acties. Kenmerk van het netwerk is openheid, iedereen is welkom, je bent bij wijze van spreken al ambassadeur als je het er n keer over hebt tijdens lunch. Verandering zit in kleine dingen, iedereen kan bijdragen, doorvertellen, bij de samenstelling van of deelname aan een team meenemen dat diverse groepen creatiever zijn en beter presteren. Een echte G³-ambassadeur is trots op het netwerk, verkondigt op een positieve manier de boodschap, spreekt er anderen op aan, vertoont voorbeeldgedrag, deelt best practices en maak dilemma s bespreekbaar, aldus de kerngroep. In oktober 2011 vond de inspirerende kick off van G³ plaats. Het tweede, grootschaliger event vond eind januari dit jaar plaats met onder meer input van Opportunity in Bedrijf. Sindsdien wordt er druk gewerkt een derde event, dat staat gepland voor het najaar en als thema inclusion heeft. Verder hebben de leden van het kernteam binnenkort een workshop waarbij hen wordt geleerd op een prikkelende, Loesje manier uitspraken over diversiteit en inclusion te formuleren. Het Ambassadeursnetwerk (een netwerk van prominenten die persoonlijk en actief bijdragen aan meer diversiteit) dat Opportunity in Bedrijf lange tijd heeft georganiseerd, heeft veel opvolging gekregen. In diverse sectoren en bedrijven zijn intussen dergelijke netwerken actief. Ook bij KPN, waar weer een geheel eigen, creatieve aanpak is gekozen. Diversiteitsbeleid Philips Benelux in volgende fase In de eerste periode lag van het diversiteitsbeleid bij Philips de nadruk vooral op het creëren van een infrastructuur (bijvoorbeeld het oprichten van een Diversity Council) en op het versterken van bewustwording rondom (de business case van) diversiteit en inclusief leiderschap. 3

4 Intussen is het thema in een volgende fase beland en wordt, met sponsorship van CEO Hans de Jong en uitbreiding van het Program Office Diversity, hard gewerkt aan een verdere verdiepingsslag. Daarbij wordt gewerkt vanuit en meegelift op het recentelijk door Philips Corporate HR ontwikkelde Global D&I Framework, waarin een vijftal focused strategies zijn benoemd. Een aantal voorbeelden van recente initiatieven van Philips Benelux: Het Global D&I Framework wordt in de vorm van Deep Dive Sessions met de verschillende business units/sectoren besproken en vertaald in concrete prioriteiten; ter voorbereiding op deze sessies wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Philips participeert voor de tweede keer in zowel het Boardroom Coaching Programma als het Cross Mentoring Programma van Opportunity in Bedrijf. Daarnaast heeft Philips intern een initiatief intern opgestart waarbij jonge, talentvolle vrouwen worden gecoacht door senior vrouwen. Ervaringsverhalen van succesvolle rolmodellen worden zeer gewaardeerd. Intern zijn afspraken gemaakt met de afdeling Talent Acquisition om functies op director-niveau en hoger te delen met het Program Office Diversity, dat voor verspreiding zorgt onder de leden van het Philips vrouwennetwerk. Hiermee wordt ook het externe vrouwennetwerk van de leden aangeboord. Het werving- en selectieproces wordt gescreend en diversity proof gemaakt. In maart dit jaar is een bijeenkomst georganiseerd bij Philips Lighting in België, waarbij de leden van het vrouwennetwerk waren uitgenodigd om hun female shopping behavior te delen met de marketeers en designers van Philips Lighting. O.a. werd om input gevraagd over het aankoopgedrag bij het tonen van nieuwe design lampen en om hun mening over de inrichting van de retail-showroom. Deze sessie kan zeker gezien worden als een best practice hoe diversiteit van belang is voor de business. Immers, uit onderzoek blijkt dat circa 70% van de aankoopbeslissingen door vrouwen wordt gedaan. Geen onbelangrijke doelgroep dus! Ook aan bewustwording van het effect van vooroordelen ( mindbugs ) bij recruiters en vacature-houders wordt aandacht besteed. In het kader van Internationale Vrouwendag werden op 8 maart jl. op 12 Philips-locaties wereldwijd zogeheten Food4Thought -lunches georganiseerd. Op voorgedrukte placemats stonden stellingen, waarover men tijdens de lunch in discussie ging. Dit format is ontwikkeld door het Benelux team. Er zijn folders ontwikkeld en intern verspreid over de bedrijfsnetwerken voor vrouwen en voor homoseksuele werknemers. De folders zijn ook toegevoegd aan het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. De laatstgenoemde folder is zelf genomineerd met een prijs door Workplace Pride voor beste media representatie. In verband met de opkomende behoefte om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken is een speciaal programma ontwikkeld genaamd Bridging Career & Private Life met aandacht voor work/life balance issues. In dit kader zijn diverse trainingen aangeboden. 4

5 Carriereontwikkeling vrouwelijke high potentials bij Janssen Biologics De farmaceutische sector is een dynamisch werkterrein, waarin hoogwaardige kennis wordt gekoppeld aan innovatie en waar veel producten (medicijnen) ten goede komen aan de samenleving. Een sector, kortom, waarin ook feminiene kwaliteiten en voorkeuren goed tot hun recht komen. In 2008 startte een enthousiaste groep vrouwelijke medewerkers bij Janssen Biologics in Leiden een vrouwennetwerk, Force genaamd. Met als doel onderling te netwerken én bij te dragen aan de doorstroom van vrouwen naar hogere functies. Het vijfjarig lustrum (eind 2013) wilde Force niet alleen vieren met een feestelijke bijeenkomst, maar ook met een stevig inhoudelijk programma. Onder de inspirerende leiding van dagvoorzitter Gerdi Verbeet, vond er een interactief debat plaats met managers van verschillende farmaceutische bedrijven. En werden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de rol van leidinggevenden in de carrièreontwikkeling van (vrouwelijke) high potentials. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de EUR/Rotterdam School of Management (promovendus Maya Oded) en Opportunity (Valéry Oude Groen en Margo van Berkel). De focus op de relatie tussen leidinggevenden en medewerkers bood interessante invalshoeken voor dialoog en voor verbeteringen in leiderschapsontwikkeling, succession planning en benoemingsprocedures. Marcel van Loo (EY) bepleit diversiteit en duurzaamheid in Integrated Reporting In het traditionele jaarverslag staat hoe een bedrijf financieel heeft gepresteerd. Het is een terugblik. Dat is niet meer voldoende. Je moet als bedrijf benoemen waarvoor je staat, waar je naartoe wilt. Wat is je bedrijfsstrategie en welke stappen onderneem je om die strategie uit te voeren? Daar passen rapportages in over hoe je omgaat met thema s als diversiteit en duurzaamheid. Niet omdat het modieus is, maar omdat bedrijven die daar werk van maken, betere toekomstverwachtingen hebben. Dat stelt Marcel van Loo, die sinds medio 2013 de Nederlandse Country Managing Partner is van EY, de nieuwe naam van Enst & Young. De nieuwe naam is onderdeel van een strategische heroriëntatie. Wat is onze rol in de wereld? Dat klinkt wat verheven. In essentie zijn accountants er nog steeds in de eerste plaats om zekerheid te verschaffen aan de kapitaalmarkt over de financiële situatie van een bedrijf. Maar sinds de kredietcrisis is er veel veranderd. Er wordt meer van ons verwacht. We kunnen niet onder tafel duiken als er wat misgaat en wachten tot de storm overwaait. ( ) Het motto: Building a better working world sluit goed aan bij het debat over de maatschappelijke relevantie van de accountant. (Bron: MTOnline.nl, 5 december 2013 Vergroting aantal allochtonen in de top van bedrijven In hogere managementfuncties bij grote bedrijven zijn nog nauwelijks mensen te vinden met een niet-nederlandse achtergrond. Het aandeel niet-westerse allochtonen in Nederland bedraagt volgens het CBS 9,6%; hun aandeel in de top is naar schatting echter maximaal 2%. Exacte cijfers zijn niet bekend, aangezien dit volgens de wet niet meer mag worden geregistreerd. De Volkskrant deed onderzoek onder 34 grote bedrijven en keek ook naar wat zij doen om het percentage te vergroten. Delta Lloyd wordt genoemd als een van de koplopers. 5

6 Deze verzekeraar vraagt sinds kort op vrijwillige basis naar de achtergrond van medewerkers, zodat de organisatie gericht beleid kan voeren om meer niet-westerse allochtonen in de hoogste regionen te krijgen. Het onderwerp is voor ons steeds belangrijker en zal de komende tijd intensief gevolgd worden, meldt Delta Lloyd. Ook de NS maakt er serieus werk van, evenals ABN Amro, Achmea, DSM en Schiphol. Bedrijven als Essent, KPN en Shell hebben een meer algemeen beleid, dat met name gericht is op diversiteit en inclusion. Ons diversiteitsbeleid is erop gericht ervoor te zorgen dat werknemers in de hele organisatie anders gaan denken over verschillen tussen mensen, zo stelt Shell. (Bronnen: de Volkskrant en PW De Gids, 27 december 2013) Agora: samenwerkingsplatform en podium voor talent De hierboven ook genoemde ondervertegenwoordiging van allochtonen in het management is de aanleiding geweest voor een nieuwe platform: Agora. Dit samenwerkingsverband wil talent een podium bieden en als klankbord gaan fungeren voor organisaties rond de doorstroom van multicultureel talent in het bedrijfsleven. Het is een initiatief van ABN AMRO, Delta Lloyd, EY, ING, NS, PwC en UWV. Het is de bedoeling dat andere organisaties zich ook aansluiten. De lancering van Agora vond 30 januari plaats op de Zuidas in Amsterdam, waar ABN Amro-baas Gerrit Zalm gastheer was. KPMG s Commitment to Diversity KPMG embraces diversity and encourages our employees to share their views and lifestyles, thereby broadening everyone s awareness of differences. We believe in fostering an environment of inclusion that encourages partners and employees to be successful. By valuing our differences we build upon our individual, team, and firm strengths. It s an approach that we believe benefits our people and our clients. White Paper waarin KPMG haar toewijding voor diversiteit uiteenzet (2005), zie korte inleiding hieronder: KPMG's Commitment to Diversit MB Universiteit Twente geeft sturing aan diversiteitsbeleid Interview met Monique Duyvestijn (beleidsmedewerker diversiteit-concerndirectie Human Resources-Universiteit Twente) over onder meer de succesfactoren van het beleid en over de effecten van de leergang Geef sturing aan je loopbaan van Opportunity Advies Streefcijfers Ons College van Bestuur (CvB) heeft vanaf 2007 actief beleid gevoerd om meer vrouwen in de top te krijgen. We hielden de landelijke streefcijfers voor universiteiten aan. Al snel werd duidelijk dat de streefcijfers niet goed werden gehaald. Het feit dat we veel technische faculteiten hebben speelt hierin een rol. Het beleid is geactualiseerd waarbij expliciet ruimte is gemaakt voor elke faculteit om eigen streefcijfers te hanteren. En er is actieve steun en monitoring door de top, naast een breed scala aan maatregelen. Dat werkt beter, zo ervaren wij. Bij de start van de tellingen in 2008 haalden we 6% vrouwen in de top. Het streven voor 2014 is 13%, bij de laatste telling in mei 2011 komen we uit op 10%. De Universiteit Twente is dus zeer goed op weg om haar streefcijfers te gaan halen. 6

7 Succesfactoren De monitoring door het CvB en de visitaties door een eigen Ambassadeursnetwerk Diversiteit, beschouwen we als succesfactoren in ons diversiteitsbeleid. Het CvB geeft sturing en bekijkt twee keer per jaar de vorderingen van de faculteiten en bedrijfseenheden als het gaat om hun streefcijfers voor diversiteit. Die zijn als KPI s opgenomen. Daarnaast hebben we een eigen actief ambassadeursnetwerk van hoogleraren en leidinggevende die twee keer per jaar alle decanen bezoeken en met hen spreken over het inhoud geven aan diversiteitsbeleid. Het concept is gebaseerd op het (voormalige) ambassadeursnetwerk van Opportunity in Bedrijf. Gezien de samenstelling van dit gezaghebbende netwerk is de aanvankelijk soms wat lacherige ontvangst van het beleid veranderd: het ambassadeursnetwerk is een meer dan serieuze gesprekspartner over een meer dan serieus onderwerp. Bij de uitwisseling ligt de focus vooral op wat werkt: good practices en tips. Speerpunten beleid Monique geeft aan dat er 3 belangrijke onderdelen zijn van het beleid: 1. Individueel beleid gericht op de professionalisering van vrouwen (bijvoorbeeld de leergang Geef leiding aan je loopbaan ) 2. Beleid rond werving & selectie, transparantie in bevorderingscriteria, genderneutraal talentmanagement (structureel beleid) 3. Gender Awareness (cultureel): werken aan zichtbaarheid van rolmodellen, bevorderen van awareness bij leidinggevenden op alle niveaus Essent introduceert plus-één regeling Essent heeft een unieke positie in de Nederlandse energiesector. Het is de enige met een vrouw in de Raad van Bestuur: Nina Skorupska is als CTO verantwoordelijk voor het technische onderdeel van de onderneming. In het vorige E-zine heeft u een interview met haar kunnen lezen [ link naar interview ]. De ambitie van Essent is om ook in de directie- en managementlagen een grotere genderdiversiteit te creëren, met als achterliggend doel om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Een van de maatregelen die is ingevoerd, is de zogenaamde plus-één regeling. Het totale medewerkersbestand van Essent bestaat momenteel voor 34% uit vrouwen. In de top van de organisatie (de Board en de twee managementlagen onder de Board) is 21% vrouw. En in de subtop daaronder is het aandeel vrouwen 18%. Om de totale doelstelling van 25% vrouwen in de (sub)top te halen, heeft iedere business unit- en stafdirecteur van Essent het persoonlijke doel gekregen om aan het eind van 2011 ten minste één vrouw meer in zijn (sub)top te hebben dan aan het begin van het jaar. Het gaat dus niet alleen om het aantrekken van vrouwelijk talent, maar ook om het behouden van vrouwen. Als er geen enkele beweging is in de top- /subtopposities, is het niet de bedoeling geforceerd posities te creëren. Het gaat bij Essent om positieve actie, om het creëren van zowel awareness als beweging. Commitment van leidinggevenden IBM Commitment van leidinggevenden speelt een belangrijke rol bij het aantrekken en vasthouden van vrouwelijk talent. Daarom focust IBM op leiders, die high-potential vrouwelijke senior managers ondersteunen en voor hen optreden als rolmodel. 7

8 Mentorship door het (internationaal) management vormt hierbij de basis om deze ontwikkeling te ondersteunen. Doel Betrokkenheid en ondersteuning van de senior leidinggevenden van de organisatie. Resultaten Er is een hogere betrokkenheid en ondersteuning gekomen vanuit de senior leidinggevenden. Diversity Award winnaar 2008 Nederlandse Spoorwegen Achtergrond De Nederlandse Spoorwegen heeft de Diversity Award 2008 gewonnen, de prijs van ondernemingsorganisatie VNO-NCW voor bedrijven die een personeelsbeleid voeren dat er voor zorgt dat ook in de top méér vrouwen terechtkomen. Inhoud De jury is onder de indruk van de heldere visie van de directie, die zich realiseert dat alle maatschappelijke en organisatorische veranderingen en de veelzijdigheid van activiteiten, vragen om competenties en een bedrijfscultuur die door diversiteit worden gekenmerkt. Vanuit bedrijfseconomisch en sociaal perspectief vindt de NS het bovendien van belang dat het personeelsbestand een afspiegeling vormt van de samenleving. Diversiteit vormt daarom een integraal onderdeel van de strategie en is voor enkele beeldbepalende functies bewust gekozen voor de benoeming van vrouwelijke kandidaten. De betrokkenheid van de bedrijfstop is groot en het beleid is verankerd in de arbeidsvoorwaarden en het werving- en selectiebeleid. Plan van aanpak In 2005 heeft de Groepsraad van NS het besluit genomen diversiteit een integraal onderdeel van de strategie te laten zijn en op basis daarvan is een plan van aanpak voor de invoering van het diversiteitbeleid van NS tot en met 2008 vastgesteld. Er wordt gewerkt met targets en Key Performance Indicatoren (KPI s). Ook hier geeft de top weer het voorbeeld. Een van de vastgelegde doelen is een stijging van het aantal vrouwen in top management posities. Afgesproken is dat het aandeel vrouwen in de Top 100 van NS moet stijgen van 14,8% in 2005 naar 20% per ultimo Eind 2007 was het aandeel reeds 19%. Organisatie en verankering Het gehele topmanagement is bij het diversiteitbeleid betrokken. De trekkers op topniveau zijn president-directeur Aad Veenman en Pamela Boumeester, directievoorzitter van het bedrijfsonderdeel NS Poort. Er is een afdeling Recruitment & Diversiteit opgericht en er is vanaf 2007 tevens een diversiteitmanager benoemd. Daarnaast is er een aparte werkgroep van vertegenwoordigers van de bedrijfsonderdelen en met betrokkenheid van Corporate Communication. In de nieuwe CAO 2007 is het belang van het werken aan diversiteit in de uitgangspunten vastgelegd. Resultaten Van oudsher is NS een mannenbedrijf. Nu nog is van alle NS-medewerkers in Nederland 24% vrouw. Maar het aandeel vrouwen op het totaal is gestaag groeiend. Dat wordt gestaafd door de cijfers: in 2007 is 34% van het aantal indiensttredingen vrouw en 77% van het aantal uit dienst getreden medewerkers man. Het aantal vrouwen in de NS-top 100 is van 14,8% in 2004 gestegen naar 19% in

9 Ook het aandeel vrouwen in de hoogste cao salarisgroepen (60 t/m 63) laat de laatste jaren een significante stijging zien. Op de totale bezetting in deze hoogste schalen steeg het aandeel vrouwen van 21% in 2004 naar 26% in In 2007 zijn vrouwen relatief vaker dan mannen bevorderd naar een hogere schaal. Bij 31% van alle bevorderingen zijn vrouwen betrokkenen. Maar liefst 54% van de hoogopgeleide trainees die bij NS starten is vrouw. Het aandeel vrouwelijke deelnemers aan het Leiderschaps Ontwikkelings Traject van NS is gestegen van 31% in 2007 naar 46% in Het aandeel vrouwelijke deelnemers aan het Talent Ontwikkelingsprogramma programma is gestegen van 47% in 2007 naar 76% in De voorbeeldfunctie van de top heeft ook onmiddellijk effect gehad op de invulling van directieposten. Drie van de zes hoogste directiefuncties bij NS Reizigers het grootste en meest beeldbepalende NS-bedrijfsonderdeel is bezet door een vrouw. Hiervoor is in 2007 bewust gekozen bij de herinrichting van de NS-organisatie. NS heeft 2 vrouwelijke leden van de Raad van Commissarissen (van de in totaal 6). Van de totale directie is 12,5% vrouw. Diversiteit als olievlekwerking bij Clifford Chance Het internationale advocatenkantoor Clifford Chance koos in 2010 bewust voor de olievlekaanpak om diversiteit op de agenda te krijgen. Daarvoor nam het kantoor Opportunity Advies en Van Iren Consultancy in de arm. Eerst hebben we organisatiebreed gecommuniceerd dat we met het thema aan de slag gingen, zegt Ruth van Andel, Partner Employment bij Clifford Chance. Diversity Commissie Met diversiteit op de agenda zijn een aantal zaken aangepakt en uitgewerkt. Zo is Clifford Chance begonnen met het oprichten van een Diversity Commissie. Deze commissie bestaat uit vrouwelijke en niet-westerse partners, medewerkers en nietjuridisch personeel die affiniteit hebben met het onderwerp. Hieruit is een vrouwenen multicultureelnetwerk ontstaan. Cultuurscan Vervolgens heeft Opportunity Advies, in opdracht van het advocatenkantoor, een cultuurscan uitgevoerd. Hierin heeft Clifford Chance antwoord willen krijgen op twee kritische vragen. In hoeverre worden vrouwen minder snel partner dan hun mannelijke collega s? En voelen medewerkers met een niet-westerse achtergrond zich veilig binnen de organisatie? De uitkomsten van dit onderzoek zijn in een personeelsbijeenkomst besproken. Ook is er een partnervergadering gewijd aan het thema. Recruitment Clifford Chance heeft door haar inzet vele activiteiten op het gebied van recruitment weten te realiseren. Het juridisch bedrijf is gestart met een Inclusive Leaderschip Program voor vrouwelijke medewerkers en een mentortraject. Inmiddels is er een breed draagvlak voor diversiteit in de organisatie ontstaan dat wil zeggen, een enorme bereidheid om te leren van partners en anderen, aldus Van KLM benut verschillen KLM beschouwt zoek de verschillen als een belangrijke taak binnen het HR-beleid. Daarbij gaat het niet zozeer om het benoemen van de verschillen tussen medewerkers, maar juist om het benutten ervan. KLM stimuleert diversiteit in het personeelsbestand, onder meer wat betreft etnische achtergrond, sekse en leeftijd. 9

10 Als maatschappelijk betrokken werkgever vindt KLM het niet meer dan logisch dat het personeelsbestand een goede afspiegeling is van de maatschappij. Met meer dan zeventig nationaliteiten en een m/v-verhouding van 60/40 zijn we wat dit betreft op de goede weg. Maar het kan altijd beter. Respect Effectief samenwerken vereist respect voor elkaar. Discriminatie, pesten, seksuele intimidatie en agressie passen daar niet bij. Met een scherp beleid maken we duidelijk dat we dergelijke ongewenste omgangsvormen niet tolereren. Medewerkers kunnen voor daadwerkelijke hulp terecht bij vertrouwenspersonen én zij kunnen terugvallen op een klachtenregeling omgangsvormen. Gelijke kansen KLM hecht aan gelijke kansen voor alle (potentiële) medewerkers. Zo stimuleren we de benoeming van vrouwen in topposities en streven we ernaar meer managementtrainees aan te stellen met een niet-nederlandse culturele achtergrond. Ook het creëren van gelijke kansen voor mensen met een fysieke beperking wordt verankerd in ons beleid. Kansen vergroten Met verschillende initiatieven proberen we mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, te helpen om aan de slag te komen of te blijven en zich daarmee te ontplooien. In dit kader bieden we een baangarantie (binnen of buiten KLM) aan werknemers die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt raken. Een ander voorbeeld van onze inzet voor minder-kansrijke mensen is de ondersteuning die we in samenwerking met de Stichting Lezen & Schrijven bieden aan medewerkers die moeite hebben met lezen en/of schrijven. Gezond blijven werken In het kader van levensfasebewust personeelsbeleid doen we samen met TNO onderzoek naar de fysieke belasting op het platform en naar de mentale belasting bij een onderdeel van onze divisie Engineering & Maintenance. We hopen de onderzoeksuitkomsten te kunnen benutten om KLM ers langer op een goede en gezonde manier te laten werken Diversiteit en inzetbaarheid maken Shell tot een van de beste werkgevers Diversiteit, flexibiliteit, inzetbaarheid, vitaliteit en arbeidsvoorwaarden. Het zijn de pijlers van een goed HR-beleid. Management Team rankte de beste 50 bedrijven met een goed personeelsbeleid. Jules Croonen, Vice-President HR Benelux en Frankrijk bij Shell, geeft aan hoe Shell vormgeeft aan hun HR-beleid. 10

11 Jules Croonen, Vice-President HR Benelux en Frankrijk: Voor Shell is diversiteit een erg belangrijke waarde. Om innovatief en competitief te zijn heb je talent nodig en daarbij moet je je blik zo breed mogelijk houden. Flexibiliteit, vitaliteit en inzetbaarheid horen bij diversiteit. Arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk, maar die bepalen uiteindelijk niet of je tot de beste werkgevers behoort. Daarvoor is ook de bedrijfscultuur van belang. Die kan ervoor zorgen dat iemand zich ten volle ontplooit. Ook de ontwikkelingsmogelijkheden spelen een rol; in hoeverre ben je instaat om talent zich volledig te laten ontplooien? En tenslotte, en zeker niet het minst belangrijk, de impact van het individu binnen het team en het werken met wereldwijde teams. Hoe goed functioneren teams, worden alle talenten volledig benut, doen mensen werk dat ook echt impact heeft? Hoe organiseer je het werk zo, dat alle mensen werkelijk ertoe doen? Bij Shell vinden we dat essentiële vragen die helpen een goede werkgever te zijn. (Bron: Management Team, 20 december 2011) ANWB: minder koudwatervrees en meer transparantie: interview Guido van Woerkom hoofddirecteur ANWB over het succes van vrouwen bij de ANWB Door: Margo van Berkel Ze zijn er eigenlijk heel bescheiden over, maar de ANWB is het gewoon wél gelukt om sterke en divers samengestelde directie en managementteams te realiseren. Niet alleen zit er een vrouw in de hoofddirectie, het percentage vrouwen in de drie hoogste lagen is bijna 45% en ook technische, mannelijke afdelingen worden geleid door vrouwen. In een interview legt hoofddirecteur Guido van Woerkom uit hoe ze dat hebben aangepakt. U was in 2002/2003 lid van het Ambassadeursnetwerk Glazen Plafond, wat is er sindsdien veranderd waar het gaat om de doorstroom van vrouwen naar hogere functies? Er was bij de ANWB al een behoorlijk percentage vrouwen werkzaam, dat is langzaam maar zeker uitgebreid en met name de afgelopen 5 à 6 jaar is er een versnelling in gekomen. Intussen is het aandeel vrouwen in de drie hoogste lagen van de organisatie bijna 45%. En het mooie is dat ook bij traditioneel mannelijke afdelingen vrouwen de leiding hebben. Bijvoorbeeld de directeur van de Wegenwacht, van de Bewegwijzering en van meerderde afdelingen allemaal vrouwen. Dat is overigens geen doel op zich, natuurlijk, het gaat er om dat de organisatie uiteindelijk past bij de doelstelling en een afspiegeling is van de buitenwereld, van onze doelgroepen. Van oudsher is de ANWB toch een tamelijk technische en enigszins traditionele organisatie, hoe is dit gelukt, wat is het geheim van deze diversiteit? Door gericht zoeken, goed kijken en gewoon proberen. En het erover hebben met elkaar. Vaak wordt er naar een bepaalde mannelijke kandidaat toe geredeneerd, daar moeten we de vinger op leggen. En ik leg bijvoorbeeld de nadruk op de argumenten om wél vrouwen aan te stellen in plaats van me neer te leggen bij de motieven om dat níet te doen. We maken vast wel eens een foute keuze bij de aanstelling van een vrouw, maar dat gebeurt bij mannen toch ook wel eens? Belangrijk is ook dat er een bedrijfscultuur is waarin zowel mannen als vrouwen zich thuis voelen. Een 60- of 80-urencultuur is niet goed voor vrouwen en ook niet voor mannen. Je moet je werk binnen een redelijk aantal uren kunnen doen en ook op 11

12 tijdstippen die jou goed uitkomen, dat kan ook weleens s avonds zijn in plaats van s middags. Waar het gaat om werktijden en werk/privé balans is de cultuur ja,tenzij. Verder is de ANWB van oudsher hulpgericht; helpen is een kernwaarde van onze organisatie, dat spreekt vrouwen enorm aan. We zijn ook sterk mensgericht en bevorderen dat managers coachend en stimulerend zijn naar alle medewerkers. Wat zijn uw persoonlijke observaties, wat is er anders sinds het personeelsbestand en het management diverser is samengesteld? Het is intussen lang geleden dat vrouwen hier eenlingen waren en het is geleidelijk verschoven, dus het is lastig om dat nu precies te benoemen. Maar wel duidelijk is dat vrouwen, nu zich een kritische massa heeft gevormd, zich meer op hun gemak voelen en zich daardoor beter kunnen ontwikkelen. Je ziet ook dat samenwerkingsmodellen beter werken in teams waar vrouwen werken en die door vrouwen worden geleid. Het is niet zwart-wit, er zijn natuurlijk ook mannen die op samenwerking zijn gericht, maar gemiddeld genomen staan vrouwen méér in de samenwerkingsmodus. Het gedrag van mannen wordt ook anders, minder hanig, als er vrouwen in het team werken. En doordat er nu meer vrouwen leiding geven wordt bovendien een bredere range aan talenten gezien en aangesteld. Mirjam Sijmons, een van de vier leden van de Hoofddirectie, heeft daarin ook een belangrijke rol gespeeld. Zij kijkt met een andere bril en spot daardoor andere talenten en zorgt voor andere discussies. Ook heeft zij een stimulerende rol naar andere ambitieuze vrouwen. Wat is het belangrijkste dat er volgens u zou moeten gebeuren om het percentage vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven (nog altijd minder dan 5% in de Raden van Bestuur in de top 500 bedrijven) te vergroten? Ik ken de afwegingen niet die elders plaatsvinden waardoor het kennelijk niet lukt, maar ik constateer wel veel koudwatervrees. Daar moeten mannen van af. Ze moeten het aanstellen van vrouwen niet zien als risico maar als een aanwinst. Misschien moeten topvrouwen daarvoor ook wat meer in de spotlights komen. Neem bijvoorbeeld Merel van Vroonhoven, die onlangs tot vrouwelijke manager van het jaar is benoemd. Zij levert topprestaties en kan daarmee ook laten zien dat er veel méér vrouwen zijn die dat kunnen. En dergelijke topvrouwen moeten er voor zorgen dat er meer vrouwen worden aangesteld. Doordat ze als rolmodel fungeren voor andere vrouwen en daarmee een soort aanzuigende werking hebben, doordat ze anders kijken naar talenten en doordat het managementteam anders functioneert sinds hun komst. Er moet ook een dialoog op gang komen over de vraag wie is nou eigenlijk echt de beste voor deze functie?. Mijn ervaring is dat het team sterk moet zijn en je dus moet kijken naar kwaliteiten die het team kunnen versterken, die aanvullend zijn op wat er nu al is. Die persoon past niet bij onze stijl is zo ongeveer het slechtste argument om iemand niet te benoemen. De stijl van vandaag is niet die van morgen. Bovendien moet je je altijd afvragen of je stijl niet aan verandering toe is en je hebt ook meerdere stijlen nodig. Ik ben géén voorstander van quota. Ik denk dat dat meer kwaad doet dan goed. Het resulteert al snel in een discussie over getallen, terwijl er een discussie op gang moet komen over het benoemen van de juiste mensen en over de vraag wat in deze tijd de juiste kwaliteiten zijn voor leiders. Wat dat betreft hebben ook leden van raden van commissarissen en raden van toezicht een belangrijke rol. Niet alleen vrouwelijke commissarissen, maar met name de mannen moeten de goede en kritische vragen stellen over benoemingen van de top. Benoemingen moeten ook transparanter worden, dat dwingt organisaties om 12

13 verder en breder te kijken dan ze nu vaak doen. Transparantie zou ook toegepast moeten worden bij een nieuw Kabinet. Niet alleen een openbare beëdiging, maar heldere criteria voor ministersposten. Het zou zo maar kunnen zijn dat je dan een ander team krijgt. Welke kwaliteiten zijn volgens u belangrijk in een leider? Om te beginnen intellectuele capaciteiten en doorzettingsvermogen. Verder moeten leidinggevenden sensitief zijn en goede sociale en communicatieve eigenschappen hebben. En meerdere wegen kennen en verschillende stijlen kunnen hanteren om doelen te bereiken. In elk geval géén ouderwetse, solistische leiders, eiken waaronder niets kan groeien. Al moet je je als leidinggevende natuurlijk wel laten horen, je moet méédoen en helder je mening kunnen geven, zodat dat ook meegenomen wordt in de besluitvorming. Nog even terug naar uw suggestie dat topvrouwen zichtbaarder moeten zijn. Niet alle vrouwen voelen er iets voor om rolmodel te zijn en het steeds maar weer over vrouwen in de top te hebben, hoe kijkt u daar tegenaan? Topvrouwen moeten over dit onderwerp ook niet preken voor eigen parochie, niet praten bij congressen over diversiteit waaraan voornamelijk mensen deelnemen die het belang daar toch al van inzien. Laat ze vooral vertellen hoe zij invulling geven aan hun opdracht, hoe zij een project succesvol hebben aangepakt, over met welke passie zij bezig zijn. Dat is overtuigend. NS: verankering van diversiteit via business case per unit Sinds 2005 is diversiteit door de directie van de NS opgepakt als een integraal onderdeel van de strategie van de NS naar NS wil een afspiegeling van de samenleving zijn, zowel qua inhoud als representatie. En vindt het van belang om the best and brightest medewerkers binnen te halen en te houden. Impuls Voor de activiteiten die NS ontplooide om meer diversiteit te realiseren, ontving het bedrijf in 2008 de Diversity Award. De NS ging vervolgens niet achterover zitten, maar zag juist aanleiding voor een nieuwe impuls. Eind 2008 ging het project Business Case van start, met als doel de meerwaarde van diversiteit per bedrijfsonderdeel praktisch en inzichtelijk te maken. Bottom-up Typerend is de bottom-up aanpak. In de werkgroepen hebben verschillende niveaus zitting, van productiemedewerkers tot managers. Tijdens verschillende sessies gingen zij na hoe diversiteit de strategie van hun eigen bedrijfsonderdeel kan versterken. Hieruit kwam een groot aantal creatieve ideeën voor beleidsvoorstellen, maatregelen en projecten naar boven. Campagne De werkgroepen hebben deze in het voorjaar 2009 gepresenteerd aan de directie. Deze meeting vormde meteen de start van een interne campagne Mogen zijn wie je bent (en) Samen NS. Diversity & Inclusion Platform bij ABN AMRO Inhoud ABN AMRO Nederland heeft een D&I Platform met vertegenwoordigers van business, HR, communicatie en Services. D+I is niet uitsluitend een HR issue, maar ligt veel breder. Ook de business heeft immers een belang, bijvoorbeeld de toename van 13

14 vrouwelijke ondernemers. ABN AMRO wil graag een afspiegeling zijn van de klanten die ze bedient. Het D&I Platform is met name een operationeel overleg waarin wordt vastgesteld hoe ABN AMRO het beste kan inspelen op actuele zaken rondom D&I. Vrouwennetwerk van AkzoNobel Women with ambition Begin 2005 kreeg een geselecteerd gezelschap van 200 mannelijke en evenveel vrouwelijke medewerkers van AkzoNobel Nederland een enquête toegestuurd over loopbaanambities. Het betrof een onderzoek op initiatief van de toenmalige directievoorzitter Nederland Rob Prins in het kader van zijn deelname aan het Ambassadeursnetwerk De response op het onderzoek was verbluffend. Maar liefst 99% van de vrouwen reageerde en 60% van de mannen. Opvallend was dat tweederde van de vrouwen aangaf ambitie te hebben voor een topfunctie. Ambitie kanaliseren Zoveel ambitie moet je kanaliseren in een netwerk, zo was de gedachte. Een aantal vrouwen van de Nederlandse Coatings bedrijven van AkzoNobel besloot tot de oprichting van een vrouwennetwerk. Voor informatie klopten de initiatiefnemers aan bij de bedrijfsnetwerken van IBM, Hilton en Shell. In 2006 sloten de Nederlandse Chemie bedrijven zich bij dit netwerk aan en werd een landelijk vrouwennetwerk voor AkzoNobel gevormd. Evenwichtige verdeling Het doel van het vrouwennetwerk is allereerst om te laten zien dat de getalenteerde vrouwen er zijn en om de ambitie van deze populatie aan te geven. Het vrouwennetwerk WWA wil AkzoNobel helpen getalenteerde en ambitieuze vrouwen te behouden, en ze de ruimte geven om zich verder te ontwikkelen. Daarnaast wil WWA proactief werken aan bewustzijn en begrip van een evenwichtige man/vrouw verdeling binnen AkzoNobel. Support van de top Meteen vanaf de start van de activiteiten is bij het netwerk duidelijk geworden dat een toegewijde bedrijfstop noodzakelijk is om sceptici en twijfelaars over de streep te trekken. Support is inmiddels gevonden bij leden van de Raad van Bestuur en bij Human Resources op corporate niveau. Activiteiten Om de ambitieuze doelstellingen te bereiken worden er jaarlijks twee, door AkzoNobel gesponsorde, landelijke thema bijeenkomsten georganiseerd voor ambitieuze vrouwen en mannen. Deze zijn zeer succesvol gebleken. Daarnaast zijn er ook regionale activiteiten. Het doel van deze bijeenkomsten is netwerken Performance contract bij ABN AMRO Inhoud Werken met targets: ABN AMRO werkt met een performance-managementsysteem. Dit houdt onder andere in dat elke Business Unit een performance contract afspreekt met de Raad van Bestuur. Sinds 2006 heeft Nederland resultaatafspraken over de instroom van vrouwelijke trainees en de doorstroming van vrouwen naar het hogere kader vastgelegd in het Perfomance Contract. Resultaat Dit heeft geresulteerd in een groei van het aantal vrouwen in het hoger kader, per ultimo ,64% en een groei in het aantal vrouwelijke trainees, per ultimo %. 14

GOOD PRACTICES COMMUNICATIE DIVERSITEIT

GOOD PRACTICES COMMUNICATIE DIVERSITEIT GOOD PRACTICES COMMUNICATIE DIVERSITEIT MIX biedt inspiratie voor groeiend aantal medewerkers ABN AMRO Diversiteit staat hoog op de agenda bij ABN AMRO. Er is commitment vanuit de Raad van Bestuur, een

Nadere informatie

Boardroom Coaching Crossing bo(a)rders for female executive potentials

Boardroom Coaching Crossing bo(a)rders for female executive potentials De wind waait nu uit een andere richting! Boardroom Coaching Crossing bo(a)rders for female executive potentials the importance of being known Een van de cross-company programma s van Opportunity in Bedrijf

Nadere informatie

Diversity is een business case. Mohamed el Achkar Manager Diversity & Inclusion TNT Post

Diversity is een business case. Mohamed el Achkar Manager Diversity & Inclusion TNT Post Diversity is een business case. Mohamed el Achkar Manager Diversity & Inclusion TNT Post Ontwikkelingen in Nederland _ 20% van Nederlandse bevolking heeft een allochtone achtergrond _ 50% bewoners grote

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Inclusief leiderschap

Inclusief leiderschap Inclusief leiderschap Bettina Haarbosch 10 november 2016 Diversiteit & Inclusie NS D&I Koffer Diversiteit Diversiteit gaat over alle verschillen tussen mensen. Zowel zichtbare verschillen als leeftijd,

Nadere informatie

Inclusief leiderschap

Inclusief leiderschap Inclusief leiderschap Bettina Haarbosch 10 november 2016 Diversiteit & Inclusie NS D&I Koffer Diversiteit Diversiteit gaat over alle verschillen tussen mensen. Zowel zichtbare verschillen als leeftijd,

Nadere informatie

TALENT TOP NAAR DE. Het. initiatief. voor. meer. vrouwen. naar. top

TALENT TOP NAAR DE. Het. initiatief. voor. meer. vrouwen. naar. top TALENT TOP NAAR DE initiatief voor meer vrouwen de top naar Het r de top HET CHARTER TALENT NAAR DE TOP Een gezonde M/V balans in organisaties levert veel op maar het wordt niet vanzelf realiteit. Er zijn

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

MEER VROUWEN AAN DE TOP VERGT BREDE CULTUURVERANDERING

MEER VROUWEN AAN DE TOP VERGT BREDE CULTUURVERANDERING MEER VROUWEN AAN DE TOP VERGT BREDE CULTUURVERANDERING Amsterdam 15 mei, 2008 Het onderzoek Instrumenten en succesfactoren voor doorstroming van vrouwelijk talent naar de top, dat Bain & Company met hulp

Nadere informatie

DEDICATED ORMIT. DEDICATED TO MAKING THE MOST OF YOUR TALENT.

DEDICATED ORMIT. DEDICATED TO MAKING THE MOST OF YOUR TALENT. ORMIT. DEDICATED TO MAKING THE MOST OF YOUR TALENT. ORMIT is ervan overtuigd dat de kwaliteit van huidig en toekomstig management dé kritische succesfactor is voor organisaties. In een turbulente omgeving

Nadere informatie

DSM case: Geef handen en voeten aan DI in 3 stappen. Elise Goosens, Go Sens! Voormalig project director DI DSM. Partners: WWW.OVERDI.

DSM case: Geef handen en voeten aan DI in 3 stappen. Elise Goosens, Go Sens! Voormalig project director DI DSM. Partners: WWW.OVERDI. DSM case: Geef handen en voeten aan DI in 3 stappen Elise Goosens, Go Sens! Voormalig project director DI DSM Partners: Mijn drive: Mensen in organisaties in hun kracht zetten Mijn missie: Het verbinden

Nadere informatie

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT WELKOM PROGRAMMA Welkom Introductie ORMIT Aan de slag! - Myrte Ferwerda - Ingrid van Tienen - Alla Liberova Deel 1: Je kan pas iets

Nadere informatie

Uitnodiging themadag Matchcare

Uitnodiging themadag Matchcare Graag nodigen wij u uit voor onze themadag Talentmanagement. Tijdens deze middag zullen wij u informeren en inspireren door middel van diverse workshops en sprekers, waaronder Prof. Dr. Victor A.F. Lamme.

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

Algemene Rekenkamer DIAMANT. Aansprekend Voorbeeld. Wat leidt bij de Algemene Reken kamer tot meer vrouwen in de top?

Algemene Rekenkamer DIAMANT. Aansprekend Voorbeeld. Wat leidt bij de Algemene Reken kamer tot meer vrouwen in de top? Algemene Rekenkamer Als we een vacature hebben voor een sector overheid 297 medewerkers 60% vrouwen in de top streefcijfer: 60% vrouwen in de top Wat leidt bij de Algemene Reken kamer tot meer vrouwen

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

PREAMBULE TALENT NAAR DE TOP. Doelstelling. Noodzaak tot behoud van vrouwelijk talent in Nederland

PREAMBULE TALENT NAAR DE TOP. Doelstelling. Noodzaak tot behoud van vrouwelijk talent in Nederland CHARTER TALENT NAAR DE TOP PREAMBULE Doelstelling Met het Charter Talent naar de Top (ofwel het Charter ) wil de Taskforce een hogere toestroom, doorstroom en behoud van vooral vrouwelijk talent in topfuncties

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Datum 20 april 2012 Betreft Openbare consultatie 'Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in ondernemingsbesturen in de EU'

Datum 20 april 2012 Betreft Openbare consultatie 'Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in ondernemingsbesturen in de EU' a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

S S r r. o v. o S. S m.v n. n o m p.m o S m mens enwerk p S mens enwerk

S S r r. o v. o S. S m.v n. n o m p.m o S m mens enwerk p S mens enwerk FAVV Ruud Buyl, L&D Manager Wat we vandaag willen delen hoe het begon, de moeilijkheden met het duidelijk krijgen wat we willen, het traject & onze aanpak, de successen, de failures en de lessen die wij

Nadere informatie

HR BUSINESS PARTNERS. Ralph van der Kleij VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY

HR BUSINESS PARTNERS. Ralph van der Kleij VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY HR BUSINESS PARTNERS VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY Ralph van der Kleij Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (GELIJKHEID LOONT)

WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (GELIJKHEID LOONT) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (GELIJKHEID LOONT) Vrouwelijk toptalent aantrekken en behouden Datum: 30 mei 2013 Locatie: Verbond van Belgische Ondernemingen Ravensteinstraat 4 1000 Brussel WAAROM DEELNEMEN?

Nadere informatie

aan toe dat ik hemzelf en de sprekers van vanmiddag al bij voorbaat dank zeg

aan toe dat ik hemzelf en de sprekers van vanmiddag al bij voorbaat dank zeg Inleiding Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen, bij symposium Diversiteit - 4 oktober 2017 Diversiteit doet er toe Dames en heren, De dagvoorzitter, Harmen van Wijnen, heeft u al welkom geheten.

Nadere informatie

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD)

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) 2013. De gehele publicatie is na te lezen op de website

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt Werk vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt (Samen)werken met autisme Autisme heeft invloed op het hele leven, dus ook op de werkplek. Autisme brengt talenten en kwaliteiten met zich mee

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Impressie Politietop Divers 2008-2011

Impressie Politietop Divers 2008-2011 Impressie Politietop Divers 2008-2011 Afspraken en resultaten Alle korpsbeheerders en korpschefs hebben september 2007 streefcijfers afgesproken met de minister om zo diversiteit in de politietop te realiseren.

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt Werk vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt (Samen)werken met autisme Autisme heeft invloed op het hele leven, dus ook op de werkplek. Autisme brengt talenten en kwaliteiten met zich mee

Nadere informatie

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Geëngageerde medewerkers zijn de juweeltjes van uw organisatie. Deze groep medewerkers werkt met passie, werkt harder, stelt zich effectiever, efficiënter

Nadere informatie

Loopbaanadvisering door HR

Loopbaanadvisering door HR Loopbaanadvisering door HR White paper Auteur: drs. Willem de Jong Februari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Loopbaanadvisering

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken?

Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken? Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken? In de eerste bijeenkomst van het Platform O&O op 18 mei jl. in Zaltbommel, is aandacht besteed aan het thema langer

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is voor iedereen

Het Nieuwe Werken is voor iedereen Het Nieuwe Werken is voor iedereen Lessen uit 10 Best Practices 2010 Corporate Facility Partners Het Nieuwe Werken inhoud Korte Introductie Het Nieuwe Werken is voor iedereen Gefaseerde aanpak van Het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Den Haag Inclusief. Laat kansen niet onbenut. Presentatie conferentie Werken aan gelijke kansen, 19 mei 2015

Den Haag Inclusief. Laat kansen niet onbenut. Presentatie conferentie Werken aan gelijke kansen, 19 mei 2015 Den Haag Inclusief Laat kansen niet onbenut Presentatie conferentie Werken aan gelijke kansen, 19 mei 2015 Inhoud 1. De stad Den Haag 2. Van onderzoek naar project 3. Insteek Den Haag Inclusief 4. Strategie

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Uw medewerkers betrokken, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar. Synergy is een programma van Invitra

Uw medewerkers betrokken, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar. Synergy is een programma van Invitra Uw medewerkers betrokken, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar. Synergy is een programma van Invitra 2 Vooruitgang door verbinding Wilt u betrokken en gemotiveerde medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn?

Nadere informatie

Jaarbericht. Diversiteit

Jaarbericht. Diversiteit Jaarbericht Diversiteit 2015 TOTAAL AANTAL MEDEWERKERS AANTAL M/V PER UNIT Else Bos aantal 1363 810 41% 59% 553 CEO % aantal % COS 39 45% 47 55% IFC 153 68% 71 32% Institutional Business 82 47 36% Pensioenbeheer

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

CHARTER TALENT NAAR DE TOP

CHARTER TALENT NAAR DE TOP CHARTER TALENT NAAR DE TOP PREAMBULE Doelstelling Met het Charter Talent naar de Top (ofwel het Charter ) wil de Taskforce een hogere toestroom, doorstroom en behoud van vooral vrouwelijk talent in topfuncties

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Personeelsbeleid in het Theater Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Deze presentatie - Plek in de organisatie - Human Resources Management - HR cyclus - Enkele personeelsinstrumenten - Resumé IS PERSONEELSBELEID

Nadere informatie

Spreektekst minister Ter Horst prijs diversiteit politie uitgesproken door DG Veiligheid de heer Drs. H.W.M. Schoof

Spreektekst minister Ter Horst prijs diversiteit politie uitgesproken door DG Veiligheid de heer Drs. H.W.M. Schoof 1 Spreektekst minister Ter Horst prijs diversiteit politie uitgesproken door DG Veiligheid de heer Drs. H.W.M. Schoof Gesproken tekst geldt 13 maart 2008 Dames en heren, U bent eraan gewend dat de prijsuitreiking

Nadere informatie

Waiting on the world to change

Waiting on the world to change Waiting on the world to change Bedrijvenmonitor Topvrouwen Wilma Henderikse en Babette Pouwels voorwoord de bedrijvenmonitor Sinds monitoren wij de voortgang van het wettelijk streefcijfer voor evenredige

Nadere informatie

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2015

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2015 Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2015 Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal - april 2015 Ambassadeur Heldere Taal 2015 Inleiding Veel ambtenaren zetten zich in om de communicatie van en binnen de overheid

Nadere informatie

Superwomen is a guy with two jobs

Superwomen is a guy with two jobs Superwomen is a guy with two jobs In Nederland groeien vrouwen maar niet door naar hogere posities. Raden van Commissarissen en Raden van Bestuur tellen slechts 7% vrouwen. Dat is ruim twee keer zo weinig

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Nico Verbaan

Curriculum Vitae. Nico Verbaan Curriculum Vitae Nico Verbaan oog voor resultaat/hart voor mensen hr = mindset het nwe ontwikkelen talent management people & performance can do/will do Geboortedatum 18 januari 1964 Adres Groen-blauwlaan

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Diversiteit Loont?! Factsheet Middelbaar Beroepsonderwijs

Diversiteit Loont?! Factsheet Middelbaar Beroepsonderwijs Diversiteit Loont?! Factsheet Middelbaar Beroepsonderwijs Inleiding In opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt heeft EIM onderzoek gedaan naar de meerwaarde van diversiteitsbeleid in het onderwijs.

Nadere informatie

Waiting on the world to change

Waiting on the world to change Waiting on the world to change Bedrijvenmonitor Topvrouwen Wilma Henderikse en Babette Pouwels voorwoord de bedrijvenmonitor Sinds monitoren wij de voortgang van het wettelijk streefcijfer voor evenredige

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde

Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde www.ohnw.nl/congres Gedragsverandering belangrijker dan faciliteiten HNW bij de bank de gewoonste zaak van de wereld Hoe is het veranderproces

Nadere informatie

Employer Brand Maturity Grid 2011-2012 Een vergelijking van NL, Zweden en België

Employer Brand Maturity Grid 2011-2012 Een vergelijking van NL, Zweden en België Welkom #TOP100 Employer Brand Maturity Grid 2011-2012 Een vergelijking van NL, Zweden en België oktober 2012 Amsterdam Job Mensink Bjorn Veenstra Internationale Benchmark (SE, BE, NL) Internationaal onderzoek

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Welkom. Investeren in talent loont

Welkom. Investeren in talent loont Welkom Investeren in talent loont Symposium Investeren in talent loont Uw gastheer: Chris van Bokkum TechniekTalent.nu Investeren in talent Hans van der Spek Manager Kenniscentrum HRM / Berenschot Actuele

Nadere informatie

Veranderende arbeidsmarkt

Veranderende arbeidsmarkt Veranderende arbeidsmarkt De arbeidsmarkt staat aan de vooravond van een grote verandering. Na decennia van een groeiend arbeidspotentieel neemt sinds 2010 de beroepsbevolking af. Commissie Bakker becijfert

Nadere informatie

DE NIEUWE COMMISSARIS

DE NIEUWE COMMISSARIS DOSSIER TOEZICHT ONDER ZOEK Tekst Peter Rikhof Illustratie Yvonne Kroese DE NIEUWE COMMISSARIS Meer diversiteit, permanente opleiding en jaarlijkse evaluatie van het team en de individuele commissarissen.

Nadere informatie

Verslag WENb symposium

Verslag WENb symposium Verslag WENb symposium 21 mei 2008 IJskoud de beste! Naar een duurzaam personeelsbeleid. WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU Op 21 mei jl. heeft het WENb symposium IJskoud

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE INTERVISIE BEROEPSVERENIGING DIRECTEUREN KINDEROPVANG. Woerden, 5 april 2017 Ingrid Janssen

INFORMATIEBROCHURE INTERVISIE BEROEPSVERENIGING DIRECTEUREN KINDEROPVANG. Woerden, 5 april 2017 Ingrid Janssen INFORMATIEBROCHURE INTERVISIE BEROEPSVERENIGING DIRECTEUREN KINDEROPVANG 7 Woerden, 5 april 2017 Ingrid Janssen Achtergrond en inhoudsopgave Achtergrond Binnen de bdko is in het verleden gewerkt met intervisiegroepen.

Nadere informatie

Investeren in elkaar

Investeren in elkaar Investeren in elkaar Kwaliteit begint bij de bron U vindt bij Adecco Contact Center Solutions antwoorden en oplossingen. Van betrokken specialisten die zich sterk maken voor de kwaliteit en effectiviteit

Nadere informatie

HUMAN RELATIONS. McDonald s België. McDonald s België HUMAN RELATIONS

HUMAN RELATIONS. McDonald s België. McDonald s België HUMAN RELATIONS McDonald s België McDonald s België HUMAN RELATIONS HUMAN RELATIONS We believe in everyone s potential, so we create a work environment where everyone can keep on going McDonald s wereldwijd Aanwezig in

Nadere informatie

Randstad: ondernemen en waarde creëren voor de maatschappij. stakeholderpanel i.s.m. Kauri Brussel, 12 mei 2011

Randstad: ondernemen en waarde creëren voor de maatschappij. stakeholderpanel i.s.m. Kauri Brussel, 12 mei 2011 Randstad: ondernemen en waarde creëren voor de maatschappij stakeholderpanel i.s.m. Kauri Brussel, 12 mei 2011 1 Randstad internationaal Op één na grootste leverancier van HR-diensten 43 landen 14,1 miljard

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Verslag mini-symposium Eindelijk Senior! De Kracht van werkervaring

Verslag mini-symposium Eindelijk Senior! De Kracht van werkervaring Verslag mini-symposium Eindelijk Senior! De Kracht van werkervaring 1. Inleiding Woensdag 16 november 2011 organiseerde de Pangea Groep in samenwerking met Margot de Ruiter, proces en projectmanagement

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN LANCERING ACTIEMAP BA[L]AN S WORKSHOP MYRIAM HEEREMANS PROJECTONTWIKKELAAR DUURZAAM PERSONEELSBELEID EN DIVERSITEIT - RESOC MECHELEN LUDO COOLS STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN PSYCHIATRISCH CENTRUM DUFFEL

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid: Werken is Bewegen 4 aspecten van DI Schiphol Vitaliteit & gezondheid Intrinsieke motivatie

Nadere informatie

ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015

ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015 ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015 Agenda Welkom en doel van de bijeenkomst MedewerkerMonitor: deelnemers en respons Uitkomsten: scores totaal en indicatoren Uitkomsten:

Nadere informatie

Toekomstige eerstelijns leidinggevenden alvast voorbereiden: casestudy Janssen Pharmaceutical

Toekomstige eerstelijns leidinggevenden alvast voorbereiden: casestudy Janssen Pharmaceutical 1 Toekomstige eerstelijns leidinggevenden alvast voorbereiden: casestudy Janssen Pharmaceutical Welkom! De wereld verandert steeds sneller, alles en iedereen is meer en meer met elkaar verbonden een behoorlijke

Nadere informatie

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Bij onze opdrachtgevers en relaties in de zorg zien wij een veelheid aan discussies en projecten die ons inziens

Nadere informatie

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14 februari 2014 1 Deze visietekst werd opgesteld door de stuurgroep van het strategisch

Nadere informatie

Handelingsperspectieven en strategieën voor de werving & selectiepraktijk

Handelingsperspectieven en strategieën voor de werving & selectiepraktijk Handelingsperspectieven en strategieën voor de werving & selectiepraktijk Introductie op Module 3 Cursus Selecteren zonder Vooroordelen Voor de beste match! Dit opleidingsaanbod is tot stand gekomen met

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie