E-skills (11028/1300/1516/1/94)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-skills (11028/1300/1516/1/94)"

Transcriptie

1 E-skills (11028/1300/1516/1/94) Behoort binnen deze opleiding tot: Afstudeerrichting: Internationaal ondernemen Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 2 Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel. Gewicht: 4,00 Totale studietijd: 104,00 uren Mogelijke grensdata voor leerkrediet: (georganiseerd in semester 1) of (georganiseerd in semester 2) Dit opleidingsonderdeelorganisatie van de subgroepen gebeurt volgens de klasdeelgroepen. xolod-beheerder(s): Biccler Stefan, Pollet Erik, Milad Neji Dit opleidingsonderdeel werd nog niet ingevuld. Dit opleidingsonderdeel werd goedgekeurd door Stuyver Lutgart op ProgrammaonderdeelID: ESKILLS - E-skills Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Tweede examenkans: wel mogelijk. Dit opleidingsonderdeel Niveau: Contractbeperking: Uitdiepend mag wel opgenomen worden bij afdruk studiegids (op papier). mag wel gepubliceerd worden in studiegids op website. mag wel met details in studiegids opgenomen worden. vereist op diplomasupplement geen titel (eindwerk, scriptie, masterproef). mag NOOIT vervangen worden door een ander opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling. maakt geen gebruik van een jury. mag geroosterd worden als: Opleiding: xoloda:??? xolodb: E-skills Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van Tweede inschrijving: Mogelijk binnen hetzelfde academiejaar. Docenten: Taalvak: Onderwijstalen: Biccler Stefan Nee Nederlands Kalender: Semester 3 of Semester 4 een diploma) examencontract (met het oog op het behalen van creditbewijs) Afgedrukt: maandag 24 augustus :29:35 WEB - Pagina 1 van 10

2 Omschrijving Studiematerialen (lijst) Uitrustings- en werkmateriaal Chamilocursus (Verplicht) In voorraad. Niet te koop via verkoopdienst. Medium: Digitale leeromgeving Pagina's: Niet van toepassing. laptop (Verplicht) Niet in voorraad. Te koop via verkoopdienst. Code: 6258 Pagina's: Niet van toepassing. Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst) Contactonderwijs Hoor- en werkcolleges (27,00 uren) Taken in zelfstudietijd Taken in zelfstudietijd (50,00 uren) Toets- en examentijd Toets- en examentijd (2,00 uren) Zelfstudie Zelfstudie (25,00 uren) Afgedrukt: maandag 24 augustus :29:35 WEB - Pagina 2 van 10

3 Omschrijving Eindcompetenties (lijst) Code Omschrijving Niveau Categorie BEM/002 De bachelor past courante informaticatoepassingen toe waar nodig en ondersteunt de professionele communicatie door gebruik te maken van moderne multimediatoepassingen. BEM/006 De bachelor zoekt informatie op, verwerkt, beheert informatie in een meertalige omgeving via de juiste informatiebronnen en -kanalen. BEM/008 De bachelor stelt een businessplan op. BEM/012 De bachelor organiseert, onderhoudt en optimaliseert communicatiekanalen en -stromen. BEM/020 De bachelor werkt samen in een interculturele (nationale en internationale) beroepsomgeving. BEM/021 De bachelor werkt samen in een multidisciplinaire beroepsomgeving. BEM/022 De bachelor neemt initiatief om vraagstukken uit de beroepspraktijk, waarvan het probleem op voorhand niet duidelijk is omschreven en waarop standaardprocedures niet van toepassing zijn, op een creatieve en vernieuwende manier aan te pakken. BEM/024 De bachelor geeft leiding aan en motiveert een team. BEM/025 De bachelor ziet vanuit een grondige probleemanalyse kansen die omgezet kunnen worden in zinvolle oplossingsstrategieën en ondersteund kunnen worden via nuttige samenwerkingsverbanden afgestemd op de missie, visie en strategie van de onderneming. 1 BEM/026 De bachelor behaalt resultaten door zelfsturend en doelgericht te werk te gaan en (zelf)kritisch te reflecteren over het professioneel handelen. FV/002 De bachelor identificeert en analyseert risico's die particulieren en ondernemingen lopen. Hij adviseert risicobeperkende oplossingen in de verzekeringscontext en de bancaire context. De bachelor identificeert en adviseert de verschillende levensverzekeringen. MA/002 De bachelor maakt een commerciële analyse. Omschrijving Doelstellingen 1. Projectmanagement: Afgedrukt: maandag 24 augustus :29:35 WEB - Pagina 3 van 10

4 - De student kan reflecteren over een beroepsgerichte taak - De student kan een aanzet tot projectplanning uitschrijven: - De student heeft inzicht in wat projectmanagement omvat - De student kan projectmatig werken volgens het 6 stappen model toepassen - De student kan projectrisico's inschatten en adresseren - Beheerst en heeft inzicht in de basisfuncties van een project management tool om een Gantt plan op te stellen. - Kan gemotiveerd kiezen tussen een voorwaartse of retroplanning - Kan een matig complexe Workbreakdown opstellen - Identificeert mijlpalen waar nodig - Kiest de geschikte koppelingen tussen taken - Kan waar nodig een beperking op een taak toepassen - Stelt een geschikte projectkalender op - Wijst resources toe met inzicht in de relatie tussen werk, eenheden en duur - Kan de acties formuleren die een projectmanager uitvoert om een project te bewaken - Kan het kritisch pad duiden. - Kan een overbelasting oplossen - De student kan deze inzichten met een project management tool toepassen op een case. 2. e-skills De student ontwikkelt een strategische visie rond 'ondernemen met ICT' gebruik makend van de nieuwste trends in relatie tot ondernemen en ICT Afgedrukt: maandag 24 augustus :29:35 WEB - Pagina 4 van 10

5 Aan de hand van verschillende exploratie-opdrachten aangevuld met het nodige zelfstudiemateriaal: * de student veilig en verstandig leren omgaan met ICT en nieuwe media: - ontwikkelen van zelfredzaamheid o.g.v. ICT en nieuwe media - exploreren van de zakelijke mogelijkheden van productieve samenwerkingstools - ontwikkelen van basisvaardigheden m.b.t. het maken en onderhouden van een website - ontwikkelen van basisvaardigheden m.b.t. grafische tools (infographics, zakelijke processen voorstellen) - ontwikkelen van basisvaardigheden m.b.t. het verstandig en veilig gebruik van ICT en nieuwe media - De student heeft inzicht in de noodzaak van het correct inrichten van data beveiligingstechnieken en business continuity - De student heeft inzicht in hoe een bedrijf het nieuwe werken en geografische spreiding met ICT tools kostenefficiënt inricht. * de student kennis en inzicht verschaffen m.b.t. het gebruik van bedrijfsintelligente ICT-oplossingen: - Exploratie van een bedrijfsautomatisatie bundel (databanken, datawarehouse, big data, CRM, POS, Service management, enz...) * de student kan afwegen welke afnamevorm van ICT diensten in een gegeven situatie de beste keuze vormt voor een bedrijf: -Eigen uitbating & hosting, Outtasken en Outsourcing, Cloud Omschrijving Inhoud 1. Project Management - Praktische info - Wat is projectmanagement? - Projectmatig werken in 6 stappen - Projectrisico's - Rolverdeling - Wegwijs in Ms Project Afgedrukt: maandag 24 augustus :29:35 WEB - Pagina 5 van 10

6 - Projecteigenschappen: voorwaartse en retroplanning - Mijlpalen - Koppelingen (GB, GE, BE, EB, vertraging) - Beperkingen - Projectkalender - Resources - Werk = Eenheden x Duur - Kritisch pad - Overbelasting oplossen - Rapporten - Afdrukinstellingen - Project opvolgen - Toepassen op cases 2. E-Skills - Strategisch ondernemen met ICT - Veilig en verstandig gebruik van ICT en nieuwe media in een bedrijfscontext - Het ontwerpen en bouwen van een website m.b.v. een CMS - Creatief gebruik van ICT en nieuwe media - Productieve samenwerkingstools binnen een zakelijke omgeving - Grafische tools (infographics & zakelijke processen) Afgedrukt: maandag 24 augustus :29:35 WEB - Pagina 6 van 10

7 - Het nieuwe werken - Bedrijfsintelligente ICT-oplossingen kennismaking met een relationele databank, datawarehouse, business intelligence, big data kennismaking met CRM, Service Management en Reputatie Management kennismaking met POS automatisatie verkenning van een bedrijfsautomatisatie package: Omschrijving Begeleiding Interactieve hoorcolleges met cases, oefeningen en feedback over de opdrachten tijdens de lessen. Studenten kunnen tevens persoonlijke feedback vragen over hun functioneren en worden gecoacht doorheen het leerproces. Omschrijving Evaluatie (tekst) Correct en verzorgd taalgebruik verhoogt de duidelijkheid van een tekst. Aandacht voor correct taalgebruik kan dus bijdragen aan je slaagkansen! Verdere detaillering van de evaluatievormen en de scoreverdeling kan gevonden in de studiewijzer die bij aanvang van het academiejaar ter beschikking gesteld wordt via het elektronisch leerplatform chamilo. Omschrijving Evaluatie (lijst) Evaluatie(s) voor eerste examenkans: Moment Vorm % Opmerking eerste of tweede examenperiode buiten examenrooster Werkstuk 50,00 eerste of tweede examenperiode Schriftelijk 50,00 binnen examenrooster Evaluatie(s) voor tweede examenkans: Moment Vorm % Opmerking derde examenperiode buiten examenrooster derde examenperiode binnen examenrooster Werkstuk 50,00 Schriftelijk 50,00 Afgedrukt: maandag 24 augustus :29:35 WEB - Pagina 7 van 10

8 Onderwijswerkvorm Hoorcolleges leggen de theoretische basis van deze cursus, doch de focus ligt op het doen, door uit demonstraties opgedane kennis toe te passen, en tijdens praktijkonderricht te bouwen aan projectplan en e-skills werkstuk. De lector treedt hierbij op als coach en mentor die ondersteuning biedt bij het omzetten van de theorie in de praktijk. Door het bouwen van een website portfolio tonen de studenten hun verworven kennis aan. Beoordelingsvorm Het schriftelijke examen omvat kennis- en toepassingsvragen (onder de vorm van cases en praktische situaties). De studenten dienen tevens een projectplan en e-skills werkstuk in dat beoordeeld wordt naar vorm, inhoud en correct Nederlands taalgebruik. Beoordelingscriteria 1. Project management Er wordt getoetst of de student kan: - Reflecteren over een beroepsgerichte taak - Een aanzet tot projectplanning uitschrijven - Inzicht heeft in wat projectmanagement omvat - Projectrisico's kan inschatten en adresseren. - Kan projectmatig werken volgens het 6 stappen model - Ms-Project beheerst op basisniveau - Deze beheersing van Ms-Project kan toepassen op een case, met aandacht voor: student stelt volledige en logisch gestructureerde workbreakdown op Afgedrukt: maandag 24 augustus :29:35 WEB - Pagina 8 van 10

9 neemt de juiste beslissing over voorwaartse of retroplanning identificeert en benoemt op correcte wijze mijlpalen brengt de juiste koppelingen aan tussen taken vult aan met beperkingen waar nodig stelt een correcte projectkalender op identificeert resources en wijst ze toe stelt werk, duur, eenheden beredeneerd in lost een overbelasting adequaat op 2. e-skills Er wordt getoetst of de studenten voldoende kennis en inzicht verworven hebben m.b.t.:. de strategische relatie tussen ondernemen en ICT (in een Internationale context) de bedreigingen eigen aan ICT en nieuwe media in een bedrijfscontext de creatieve en zakelijke mogelijkheden van ICT en nieuwe media de basisfunctionaliteiten van bedrijfsintelligente ICT-oplossingen (focus op databank, CRM, POS, service management) de basisterminologie m.b.t. voorgaande Er wordt getoetst of de studenten voldoende basisvaardigheden verworven hebben m.b.t.: Afgedrukt: maandag 24 augustus :29:35 WEB - Pagina 9 van 10

10 het veilig en verstandig omgaan met ICT en nieuwe media. het gebruik van een CMS om een website op te bouwen. het gebruik van grafische tools, zowel voor infographics als bij het voorstellen van zakelijke processen creatief omgaan met ICT en nieuwe media. het gebruik van ICT middelen voor werken op afstand het inzetten van bedrijfsintelligente ICT oplossingen. het gebruik van CRM-software. het correct aanwenden van Service management en Reputatie Management. Bestelling Ja Omschrijving volgtijdelijkheid (eerder ingeschreven voor ICT OF simultaan te volgen met ICT) EN (binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben). Afgedrukt: maandag 24 augustus :29:35 WEB - Pagina 10 van 10

Studiegids 2008-2009. Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER V + VI

Studiegids 2008-2009. Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER V + VI Studiegids 2008-2009 Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER V + VI Missie van de opleiding Zowel de Vlaamse als de wereldeconomie evolueert naar een kennisintensieve netwerkeconomie. De opleiding Bachelor

Nadere informatie

Studiegids 2009-2010. Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER I + II

Studiegids 2009-2010. Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER I + II Studiegids 2009-2010 Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER I + II Missie van de opleiding Onze economie evolueert naar een gemondialiseerde en kennisintensieve netwerkeconomie. De opleiding Bachelor Netwerkeconomie

Nadere informatie

Studiegids 2008-2009. Office Management. AFSTUDEERRICHTING Management Assistant BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2008-2009. Office Management. AFSTUDEERRICHTING Management Assistant BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2008-2009 Office Management AFSTUDEERRICHTING Management Assistant BACHELOR / SEMESTER III + IV 1 Missie van de opleiding De bachelor in het Office Management is een professionele opleiding

Nadere informatie

Studiegids Academiejaar 2013-14

Studiegids Academiejaar 2013-14 Studiegids Academiejaar 2013-14 Studiegebied Opleiding Traject Sociaal-agogisch werk Sociaal werk 3 PB SOCIAAL-CULTUREEL WERK (Voltijds modeltraject) Soort opleiding Diplomatitel Toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Office management. 1eBa office management - medical mgt. Assistant/Hoger Afstandsonderwijs

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Office management. 1eBa office management - medical mgt. Assistant/Hoger Afstandsonderwijs Academiejaar 2008-2009 Programmagids Office management 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs Office management : 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING MARKETING BACHELOR / SEMESTER V + VI 1 Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt afgestemde

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Office Management Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting International management assistant Modeldeeltraject 3 Handleiding studiegids De studiegids is

Nadere informatie

Office Management AFSTUDEERRICHTING Management Assistant BACHELOR / SEMESTER III + IV

Office Management AFSTUDEERRICHTING Management Assistant BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Office Management AFSTUDEERRICHTING Management Assistant BACHELOR / SEMESTER III + IV 1 Missie van de opleiding De bachelor in het Office Management is een professionele opleiding

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Office Management Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting Executive management assistant Modeldeeltraject 3 Handleiding studiegids De studiegids is een

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting Cross Media Management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van het Hogeschool

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

versie 12-09-2011_Studiegids 3 pba energietechnologie_2011-2012 1 STUDIEGIDS Professionele bachelor in de energietechnologie 3 de opleidingsfase

versie 12-09-2011_Studiegids 3 pba energietechnologie_2011-2012 1 STUDIEGIDS Professionele bachelor in de energietechnologie 3 de opleidingsfase versie 12-09-2011_Studiegids 3 pba energietechnologie_2011-2012 1 STUDIEGIDS Professionele bachelor in de energietechnologie 3 de opleidingsfase Academiejaar 2011-2012 versie 12-09-2011_Studiegids 3 pba

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting Rechtspraktijk Modeldeeltraject 1 1 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Modeldeeltraject 2 Afstudeerrichting Applicatie-ontwikkeling Afstudeerrichting Software Management Handleiding

Nadere informatie

Hogeschool Gent Bachelor in het retailmanagement (professioneel gerichte bachelor)

Hogeschool Gent Bachelor in het retailmanagement (professioneel gerichte bachelor) Hogeschool Gent Bachelor in het retailmanagement (professioneel gerichte bachelor) 16 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Toegepaste informatica Informaticamanagement en multimedia Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Toegepaste informatica en

Nadere informatie

Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Bachelor in de integrale veiligheid (professioneel gerichte bachelor)

Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Bachelor in de integrale veiligheid (professioneel gerichte bachelor) Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Bachelor in de integrale veiligheid (professioneel gerichte bachelor) 19 februari 2012 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Masterproef Industriële Wetenschappen

Masterproef Industriële Wetenschappen Masterproef Industriële Wetenschappen Master Industriële Wetenschappen Bouwkunde Master Industriële Wetenschappen Elektronica-ICT Afstudeerrichting Elektronica Afstudeerrichting ICT Master Industriële

Nadere informatie

Ondernemingsproject. Doelstelling. Keuze onderwerp. ACE-GROEP T Academiejaar 2014-2015 Ondernemingsproject 1

Ondernemingsproject. Doelstelling. Keuze onderwerp. ACE-GROEP T Academiejaar 2014-2015 Ondernemingsproject 1 Ondernemingsproject Doelstelling Met het ondernemingsproject leveren de studenten het bewijs dat zij in staat zijn om, zelfstandig of in teamverband, een concreet probleem of onderwerp dat zich binnen

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R)

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) POLITIEACADEMIE Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Voorwoord Voor u ligt de studiewijzer van de Operationeel

Nadere informatie

Onthaalbrochure. Wegwijs in HoGent Bedrijf en Organisatie. onthaalbrochure 2014-2015.indd 1 18-6-2014 14:44:45

Onthaalbrochure. Wegwijs in HoGent Bedrijf en Organisatie. onthaalbrochure 2014-2015.indd 1 18-6-2014 14:44:45 Onthaalbrochure Wegwijs in HoGent Bedrijf en Organisatie 2014 2015 onthaalbrochure 2014-2015.indd 1 18-6-2014 14:44:45 onthaalbrochure 2014-2015.indd 2 18-6-2014 14:44:46 Onthaalbrochure Inhoud Welkom...3

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Toegepaste architectuur Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Toegepaste architectuur aan de Vlaamse hogescholen V l a a m

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie