1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam."

Transcriptie

1 1. Algemene voorwaarden 1.1 Bij het betreden van een vestiging van Media Markt wordt aan een bezoeker door middel van een bord kenbaar gemaakt dat Media Markt beschikt over algemene verkoopvoorwaarden. 1.2 De algemene verkoopvoorwaarden van Media Markt liggen in iedere vestiging van Media Markt ter inzage, zijn ter plekke opvraagbaar, worden op verzoek van de klant kosteloos toegezonden én zijn tevens te raadplegen op Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 1.4 Steeds is van toepassing de versie van de algemene verkoopvoorwaarden zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de koopovereenkomst. 1.5 Indien een bepaling van de algemene verkoopvoorwaarden (gedeeltelijk) vernietigbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Media Markt en de klant zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de vernietigde bepaling rekening wordt gehouden. 2. Definities en toepasselijkheid In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Media Markt Alle rechtspersonen, feitelijk en statutair gevestigd in Nederland die onderdeel uitmaken van Media Markt. b. Klant Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Media Markt een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt. c. Overeenkomst Iedere overeenkomst die tussen Media Markt en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop. d. Algemene verkoopvoorwaarden Deze algemene verkoopvoorwaarden van Media Markt. e. Kassabon Met kassabon wordt bedoeld de originele kassabon van Media Markt. De kassabon kan door Media Markt in specifieke gevallen worden gelijkgesteld aan een bankafschrift of rekening van een creditcardmaatschappij waaruit is op te maken waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht. Andere door de wet toegelaten methoden om aan te tonen waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht, zijn uiteraard ook toegestaan. 1

2 f. Non-conformiteit Een product is non-conform (= gebrekkig) als het product niet (meer) de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is na de wettelijkeen fabrieksgarantieperiode aan de koper om het bewijs van de non-conformiteit te leveren én de koper dient tevens aan te tonen dat het product normaal is gebruikt. Normale slijtage en onheil van buitenaf leidt nooit tot non-conformiteit. g. Aansprakelijkheidsperiode Met de aansprakelijkheidsperiode wordt bedoeld de levensduur van het product. Na de aansprakelijkheidsperiode kan het product nog steeds worden gebruikt. h. Overmacht Naast het geen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Media Markt geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de nakoming van de verplichtingen van Media Markt in redelijkheid niet kan worden verlangd. 3. Prijzen 3.1 De verkoopprijs luidt in euro's inclusief btw maar exclusief de eventuele wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en exclusief eventuele verzend- of bezorgkosten. 3.2 De verkoopprijzen staan vermeld op de prijskaartjes die aan de in de vestigingen van Media Markt aangeboden producten zijn gehecht, dan wel op of boven het schap waar de betreffende producten door Media Markt zijn geplaatst. 3.3 Producten die niet individueel zijn geprijsd, worden geacht geëtaleerd te zijn bij de prijskaarten van het betreffende product. 3.4 Van prijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is, kan de consument geen nakoming eisen. 3.5 Op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van Media Markt. Eventuele bezorgkosten zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en komen voor rekening van de klant. Een nadere regeling van de bezorgservice wordt gegeven in artikel Offertes 4.1 Alle door Media Markt uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal dertig dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders vermeld. 2

3 5. Laagste prijsgarantie 5.1 Media Markt garandeert de klant altijd de laagste prijs. Wanneer de klant een aankoop doet in een vestiging van Media Markt (met uitzondering van de webshop) en binnen veertien dagen na zijn aankoop hetzelfde product elders voor een lagere prijs kan kopen, ontvangt de klant van Media Markt het prijsverschil contant retour, de voorwaarden hiervan zijn: a. Het product is nieuw, compleet in originele verpakking en direct uit voorraad leverbaar. b. Het prijsverschil moet door Media Markt controleerbaar zijn door middel van een prijslijst, advertentie, schriftelijke bevestiging van de aanbieder en/of fysieke controle bij de betreffende aanbieder. c. De betreffende aanbieder moet gevestigd zijn binnen een straal van vijftien km van de vestiging van Media Markt in Nederland waar de aankoop is gedaan. d. Het product wordt aangeboden in een openbaar toegankelijke winkel, dus niet via internet. e. Uitgesloten zijn aanbiedingen van (opheffings)uitverkopen, faillissementsverkoop, groothandelsverkoop, afwijkende leveringsvoorwaarden (bijv. op het terrein van toelating in Nederland, garantie en/of service), demomodellen, beschadigde producten, etc. f. Het prijsverschil moet aanwezig zijn op het moment dat de klant een beroep doet op de laagste prijsgarantie. 5.2 Het verschil wordt eenmalig terugbetaald na inname van de originele aankoopbon van Media Markt en uitsluitend wanneer aantoonbaar is voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden. De klant ontvangt een kopie van de originele aankoopbon. 5.3 Indien de klant bij aankoop in een vestiging van Media Markt kan aantonen dat het product elders en onder bovenstaande voorwaarden voordeliger kan worden aangeschaft, dan zal Media Markt het product voor dezelfde prijs leveren aan de klant. 6. Reservering 6.1 Indien een product door Media Markt niet uit voorraad leverbaar is, is het aan Media Markt om te bepalen of het voor producten mogelijk is een schriftelijke reservering voor het betreffende product te laten maken. Bij reservering dient een aanbetaling van minimaal 20% van de aankoopprijs van het/de product(en) te worden gedaan. De reservering heeft tot gevolg dat Media Markt bij binnenkomst van het betreffende product, de klant daarvan (schriftelijk of telefonisch) op de hoogte stelt. Bij acties kan geen reservering worden gedaan, als de actievoorraad is uitverkocht. 6.2 Media Markt houdt na bovengenoemde kennisgeving het product voor een redelijke termijn beschikbaar voor de klant. 6.3 Wanneer de klant na 14 dagen na het plaatsen van zijn reservering/bestelling annuleert of de klant na kennisgeving zijn product niet na een redelijke termijn komt afhalen (1 maand), dan 3

4 is Media Markt gerechtigd om 20% van het totaalbedrag van de gemaakte reservering/bestelling in te houden/in rekening te brengen om de door Media Markt gemaakte kosten te vergoeden. 7. Eigendomsrecht 7.1 Media Markt blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Media Markt, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom. 8. Betaling 8.1 De klant dient het aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment van aflevering, met dien verstande dat producten die vanuit het vestigingsmagazijn worden geleverd, voorafgaand bij de kassa moeten worden betaald, voordat de betreffende producten bij de afdeling 'Goederenafgifte' kunnen worden opgehaald. 8.2 Bij bezorging kan betaling van de producten direct na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden én moet de betaling in ieder geval bij aflevering van de producten plaatsvinden. Bij producten die bij aflevering worden betaald, dient voorafgaand een aanbetaling van minimaal 10% van de aankoopprijs te worden gedaan. 8.3 Betaling dient in contanten, pinbetaling, of bancair plaats te vinden, tenzij voorafgaand anders schriftelijk is overeen gekomen. Betaling per creditcard is in principe toegestaan. Betaling met creditcard zonder chip/pincode is alleen toegestaan als de klant een geldig identiteitsbewijs toont. 8.4 Giftcards kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld. 9. Bezorging, installatie, aansluiting, inspectie, schade bij aflevering, meenemen oude producten 9.1 Desgewenst kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van Media Markt. Voor bezorging van producten kunnen bezorgkosten door Media Markt in rekening worden gebracht aan de klant. De hoogte van deze eventuele bezorgkosten is onder meer afhankelijk van de afstand tussen de vestiging van Media Markt waar het product is gekocht en het afleveradres en het aantal te leveren producten. Onze verkoopmedewerker informeert de klant exact over de bezorgkosten bij het opstellen van de koopovereenkomst/factuur 9.2 Voordat de bezorging van de producten plaatsvindt, dient de klant de gegevens op de aankoopfactuur te controleren (naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer). Indien de gegevens niet juist zijn, moet de klant direct contact opnemen met de logistieke afdeling van de vestiging van Media Markt waar het product is gekocht om de gegevens te wijzigen. 4

5 9.3 Wanneer de klant gebruik wil maken van de bezorgservice van Media Markt wordt er afgesproken wanneer de producten bij de klant worden afgeleverd, dan wel dat over de dag van aflevering door Media Markt later contact zal worden opgenomen met de klant. 9.4 Op de dag van bezorging kan de klant telefonisch contact opnemen met de afdeling logistiek van de vestiging van Media Markt waar het product is gekocht voor een indicatie van het tijdstip van bezorging (vóór of ná de middag). Bezorgen vindt plaats vanaf 8.00 uur. Op zonen feestdagen wordt niet bezorgd. Artikelen besteld via de webshop worden uitsluitend op werkdagen bezorgd. 9.5 Wanneer de klant niet op de afgesproken datum en tijd van de bezorgafspraak aanwezig is, zullen de bezorgkosten hiervan worden berekend aan de klant. Indien de klant alsnog zijn producten wil laten leveren door de bezorgservice van Media Markt zullen er opnieuw bezorgkosten aan de klant in rekening worden gebracht. 9.6 Aflevering geschiedt af bedrijf van de vestiging van Media Markt in Nederland, waar de overeenkomst tot stand komt. 9.7 De klant wordt verzocht, voor de bezorging plaatsvindt, de entree of doorgang van zijn woning vrij te maken van obstakels (op de route naar de uiteindelijke plaats van het product), om zo beschadigingen te voorkomen. 9.8 Voor het plaatsen van Amerikaanse koel-/vriescombinaties dient er bij een gemonteerde deur een doorgang te zijn van minimaal 90 cm breed, minimaal 180 cm hoog en een draairuimte van ten minste 100 cm. De klant dient voorafgaand te controleren of deuren en doorgangen breed en hoog genoeg zijn om de producten op de gewenste locatie te kunnen plaatsen. 9.9 Indien een af te leveren product niet naar binnen kan, wordt in overleg met de klant de verpakking verwijderd Kleine producten worden door de bezorgservice van Media Markt niet uitgepakt. Verpakkingsmateriaal wordt op verzoek van de klant door de bezorgservice van Media Markt afgevoerd Witgoed wordt standaard door de bezorgservice van Media Markt niet aangesloten: niet op het gas, niet op de waterleiding, niet op de afvoer, niet op de elektra, etc. (Zie voor deze speciale diensten de Media Markt Power Service voorwaarden) Lcd-, plasma, andere tv's en dvd-recorders worden bij aflevering, op verzoek van de klant aangesloten op het aanwezige antennesysteem of kabelnet en afgesteld op de belangrijkste zenders. De klant dient vooraf te controleren of het centrale antennesysteem en de kabelaansluiting in orde zijn. Voor deze service kunnen kosten door Media Markt in rekening worden gebracht aan de klant Media Markt adviseert de klant om bij aflevering van de producten deze direct te controleren op juistheid, volledigheid en eventuele externe beschadigingen. Op deze wijze kan Media Markt in geval van een onvolledige of verkeerde levering, of in geval van beschadigingen aan 5

6 de geleverde producten snel zorgdragen voor een aanvulling op of vervanging van de levering De klant zal alle voor het onderzoeken van de schadeclaim noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Media Markt de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of installatie van de producten. (Zie voor deze speciale diensten de Media Markt Power Service voorwaarden) De bezorgservice van Media Markt biedt de klant de mogelijkheid om het oude product mee te nemen. Indien de klant dit wenst dient hij er zorg voor te dragen dat het oude product: a. Leeg en schoon is (ontdaan van bijvoorbeeld ijs- en voedselresten). b. Geheel ontkoppeld is. c. Gereed staat voor transport. d. Indien het een in- of onderbouwproduct betreft, vooraf is uitgebouwd. 10. Inspectie en schadeclaims met betrekking tot producten die de klant zelf heeft afgehaald 10.1 Als de klant schade claimt met betrekking tot producten die de klant zelf heeft afgehaald, zal de klant alle, voor het onderzoeken van de schadeclaim, noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Media Markt de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of de wijze van installatie van de producten. 11. Retour, ruilen 11.1 De klant kan bij elke vestiging van Media Markt in Nederland een in een Nederlandse vestiging van Media Markt aangekocht product omruilen onder de hieronder genoemde voorwaarden Retournering van een bij Media Markt gekocht product tegen restitutie van de koopprijs is mogelijk binnen veertien dagen na aankoop. Media Markt is alleen gehouden een verzoek tot restitutie van de koopprijs te honoreren, indien de klant binnen veertien dagen na aankoop terugbetaling van de koopprijs of omruil verlangt, zonder dat er sprake is van een defect, en aan de volgende voorwaarden voldoet: a. De klant moet gelijktijdig de originele kassabon overleggen. b. Het product dient aangekocht te zijn in een in Nederland gevestigde vestiging van Media Markt. c. Het product moet ongeopend, compleet en onbeschadigd in de originele verpakking zijn verpakt. d. Het product is ongebruikt Uitgesloten van retour en omruiling zijn: a. Prepaid- en softwarepakketten. b. Licentiegebonden producten. c. Navigatieapparatuur. d. Desktopcomputers, notebooks, tablets, smartphones en overige datadragende producten. e. Satelliettunerpakketten en smartcards. f. Hygiënische producten (bijvoorbeeld scheerapparaten, hoofdtelefoons). g. Op maat gemaakte producten en/of aanpassingen aan producten in opdracht van de klant. 6

7 11.4 Ook uitgesloten van retour en omruiling zijn producten die enige verandering hebben ondergaan - in de breedste zin van het woord door toedoen van de klant of derden. Bij een geschil heeft Media Markt het recht om een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product zonder voorafgaand aan dat onderzoek te zijn gehouden tot omruiling of terugbetaling van het aankoopbedrag Indien Media Markt uit coulanceoverwegingen producten alsnog retour neemt, afhankelijk in hoeverre het product niet aan de voorwaarden voldoet, kan Media Markt het product retour nemen waarbij een bepaald percentage in mindering wordt gebracht van het aankoopbedrag of tegen uitgifte van een giftcard Giftcards kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld. 12. Garantie algemeen 12.1 Media Markt houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen die in Nederland dwingend gelden voor garantie De klant kan alleen garantie claimen bij Media Markt in Nederland wanneer het product is aangekocht bij een vestiging van Media Markt in Nederland De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering. De kassabon (zie artikel 2 - definities en toepasselijkheid) dient als garantiebewijs Media Markt is niet verplicht tot het verlenen van garantie, indien er sprake is van ondeskundig gebruik, van buitenaf komende onheilen in de breedste zin van het woord en wanneer consumentenelektronica voor professionele doeleinden is gebruikt en/of gebreken zijn ontstaan door demontage Indien tijdens het onderzoek blijkt dat het defect veroorzaakt wordt door illegale of onjuiste installatie van software, is garantie uitgesloten Indien tijdens het onderzoek blijkt dat getracht is het product te herstellen door derden of een door Media Markt niet erkend servicecentrum, is garantie uitgesloten behalve als het een voorlopige en noodzakelijke voorziening betreft, waarbij de noodzaak ter beoordeling van Media Markt is Indien het type of serienummer van het product is verwijderd of gewijzigd, vervalt de aanspraak op garantie. 13. Defecte producten 13.1 Defecte producten kunnen in alle in Nederland gevestigde Media Markt vestigingen bij de service afdeling worden aangeboden. Het product dient dan wel in een Nederlandse Media Markt vestiging te zijn aangekocht (of via de Nederlandse webshop) Bij producten met een ophaal- en bezorgservice of producten met een thuisservice, kan direct contact worden opgenomen met de betreffende fabrikant, importeur, leverancier of 7

8 Media Markt (voor telefoonnummers zie garantiekaart, handleiding of kassabon). Wanneer de klant gebruik maakt van deze dienst, blijft Media Markt altijd verantwoordelijk dat de afhandeling volgens het consumentenkooprecht geschied Wanneer een defect product nog niet is aangeboden zoals is aangegeven in punt 13.1, kan/of doet Media Markt geen uitspraak of het gebrek te wijten is aan een non-conformiteit Media Markt stuurt alle aangeboden defecte producten door naar, een door de leverancier/fabrikant geautoriseerd service centrum. Pas wanneer het product in behandeling is genomen en is onderzocht door een technicus kan de oorzaak van het gebrek worden vastgesteld (wel of geen non-conformiteit) Wanneer bij inname overduidelijk vast te stellen is dat het gebrek is veroorzaakt door schade van buitenaf (in de breedste zin van het woord) kan Media Markt het advies geven om het product naar een service centrum te versturen welke is gespecialiseerd in het herstellen van dergelijke defecten Media Markt is verplicht om producten waarbij het defect te wijten is aan een nonconformiteit, in eerste instantie kosteloos te herstellen/omruilen gedurende de aansprakelijkheidsperiode Binnen de wettelijke garantietermijn van 6 maanden of eventuele fabrieksgarantie is het aan Media Markt om te bewijzen dat het gebrek niet te wijten is aan het product Wanneer de garantie van het product wordt afgewezen, ondanks dat het product binnen de wettelijke garantietermijn van 6 maanden of eventuele fabrieksgarantie is aangeboden, zal Media Markt deze afwijzing onderbouwen door middel van een prijsopgave Wanneer de klant van mening is recht te hebben op kosteloos herstel na de wettelijke garantietermijn van 6 maanden of eventuele fabrieksgarantie en het product bevindt zich binnen de aansprakelijkheidsperiode, dan dient de klant te bewijzen dat het gebrek aan het product te wijten is, bij normaal gebruik. Uitgesloten is normale slijtage, dit komt altijd voor rekening van de klant Als herstel/omruil buiten de garantieperiode valt en het product is ouder dan 2 jaar, en de levensduur van het product wordt verlengd, is het redelijk dat de klant meebetaalt aan de reparatiekosten. (Naar rato van de leeftijd van het product) Indien de klant niet wenst mee te betalen, ondanks herstel/omruil de levensduur verlengt, en de klant het product langere tijd in zijn bezit heeft, kan de klant de koop ontbinden. De klant doet hierdoor automatisch afstand van zijn product, waarna Media Markt de restwaarde in contanten uitbetaalt aan de klant Wanneer het defect wordt veroorzaakt door een onheil van buitenaf, kan de koop niet worden ontbonden door de klant. 8

9 Reparaties aan producten buiten de garantieperiode gekocht buiten Nederland Buiten Nederland gekochte producten kunnen ter reparatie worden aangeboden bij een vestiging van Media Markt in Nederland, als het product in Nederland te koop is of te koop is geweest. Garanties op reparaties Op de tegen betaling uitgevoerde reparaties verleent Media Markt drie maanden garantie, tenzij op de reparatiebon anders staat vermeld. Veilig stellen van data en programma's bij/na reparaties Bij de uitvoering van reparaties kunnen opgeslagen gegevens of programma's verloren gaan. Media Markt is niet gehouden tot, noch aansprakelijk voor, het veiligstellen van aanwezige gegevens en/of programma's. De klant dient zelf, voor aanvang van de reparatiewerkzaamheden, te zorgen dat dergelijke bestanden op zorgvuldige wijze zijn veiliggesteld. Ook voor het opnieuw invoeren van deze bestanden na de reparatie, is de klant zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Betaling van reparaties Gerepareerde producten waarvan de kosten door de klant moeten worden betaald, worden uitsluitend na betaling van het totaalbedrag afgegeven. Afhalen van reparaties Reparaties kunnen alleen op vertoon van het originele afgiftebewijs van Media Markt worden afgegeven Media Markt is niet gehouden te controleren of de persoon die op vertoon van het originele afgiftebewijs van Media Markt de producten afhaalt, ook de rechtmatige eigenaar is Bij verlies van het originele afgiftebewijs zal Media Markt de al dan niet gerepareerde producten uitsluitend afgeven op vertoon van een geldig legitimatiebewijs op naam van de persoon die volgens de administratie van Media Markt het te repareren product heeft afgegeven, waarbij degene die het product afhaalt voor ontvangst dient te tekenen. 14. Bescherming persoons- en/of bedrijfsgegevens 14.1 Media Markt gaat zorgvuldig om met de door de klant verstrekte persoonsgegevens met inachtneming van haar Privacy Statement en de voor de bescherming van persoonlijke gegevens geldende wettelijke bepalingen De klant geeft door het accepteren van deze overeenkomst toestemming aan Media Markt tot het registreren en gebruiken van zijn gegevens voor de verbetering van de dienstverlening en voor het gericht aanbieden van nieuwe producten en/of diensten. Deze aanbiedingen bestaan o.a. uit informatie over producten die u gekocht heeft. 9

10 Over producten waarvan wij verwachten dat deze u zullen aanspreken op basis van uw eerdere aankopen of aankopen van vergelijkbare producten door andere klanten De klant heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op inzage in de geregistreerde gegevens voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar de klant De klant heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht om wijziging of verwijdering van de geregistreerde gegevens te eisen voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar de klant. Media Markt heeft de verplichting gehoor te geven aan deze verzoeken Indien de klant van dit recht gebruik wenst te maken, wordt de klant verzocht dit per aan Media Markt te laten weten. 15. Vrijwaring en aansprakelijkheid 15.1 Indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, inkomensschade, immateriële schade, letselschade, en schade wegens verlies van gegevens, zijn van vergoeding uitgesloten, voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen Media Markt is nooit verdergaand aansprakelijk dan het bedrag van de koopsom van het product exclusief btw, waardoor schade is veroorzaakt, voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen, terwijl bij gebreke van rechtsgeldigheid van deze beperking de schade steeds wordt beperkt tot het bedrag dat ter zake door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Media Markt wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico per schadegeval, steeds voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen Het recht op schadevergoeding vervalt, indien de schade niet binnen redelijke termijn na ontdekking, is gemeld Media Markt is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij vervoer van producten door de klant zelf Media Markt is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van niet normaal gebruik en verstaat dit als schade ontstaan door onheil van buitenaf De klant is verplicht om Media Markt in het geval van schadeclaims in staat te stellen een onderzoek in te stellen en daarbij zo nodig externe deskundigen in te schakelen. De klant is verplicht om al het mogelijke te doen teneinde de schade zo beperkt mogelijk te houden Media Markt is steeds gerechtigd leveranciers en andere partijen die bij de schadeclaim betrokken zijn, in vrijwaring op te roepen en door klanten geleden schade op die leveranciers en andere partijen te verhalen. 16. Overmacht 16.1 In geval van overmacht aan de zijde van Media Markt heeft de klant slechts recht op enige (schade)vergoeding indien Media Markt in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat Media Markt bij behoorlijke nakoming niet zou hebben. De hoogte van de (schade)vergoeding bedraagt maximaal het betreffende voordeel van Media Markt. 10

11 17. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht 17.1 Op alle overeenkomsten en aanbiedingen is het Nederlands recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 11

1.4 Steeds is van toepassing de versie van de algemene voorwaarden zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de koopovereenkomst.

1.4 Steeds is van toepassing de versie van de algemene voorwaarden zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de koopovereenkomst. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 1.1 Bij het betreden van een vestiging van Home Shopping and Delivery Service N.V., hierna te noemen HSDS, wordt aan een bezoeker door middel van een bord kenbaar gemaakt

Nadere informatie

Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Inhoudsopgave 1-Algemene voorwaarden Bij het betreden van de vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA in Eindhoven wordt indien gewenst de algemene verkoopvoorwaarden vanwitgoedshopper.nl / ROTA getoond.

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Warenhuis Post

Algemene verkoopvoorwaarden Warenhuis Post 1 Algemene voorwaarden Algemene verkoopvoorwaarden Warenhuis Post 1. Bij het betreden van de winkel Warenhuis Post wordt aan u door middel van een bord in de winkel kenbaar gemaakt dat deze algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 1. Algemene voorwaarden remote support 1.1 Bij het aangaan van een remote support contract ontvangt de klant een mail waarin gewezen wordt op de algemene voorwaarden die middels een link te downloaden

Nadere informatie

1 Algemene Voorwaarden Wooms Computer Support. 2 Definities en toepasselijkheid

1 Algemene Voorwaarden Wooms Computer Support. 2 Definities en toepasselijkheid 1 Algemene Voorwaarden Wooms Computer Support 1.1 Bij het aangaan van een Computer Support contract ontvangt de klant een mail waarin gewezen wordt op de algemene voorwaarden die middels een link te downloaden

Nadere informatie

1.2 In deze aanvullende algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.2 In deze aanvullende algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Aanvullende Algemene Voorwaarden Webshop Inhoudsopgave: Artikel 1 Toepasselijkheid en definities Artikel 2 Identiteit onderneming c.q. ondernemer Artikel 3 Doelgroep en aanbod Artikel 4 Het tot stand komen

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden 14-05-2014

Algemene Verkoopvoorwaarden 14-05-2014 Algemene Verkoopvoorwaarden 14-05-2014 1. Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. De Famillie Kringloop te Den Dungen. b. Klant: iedere natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1. Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. De Beurs: alle vestigingen en locaties die onderdeel uitmaken van stichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Zorgkringloop

Algemene voorwaarden Stichting Zorgkringloop Algemene voorwaarden Stichting Zorgkringloop Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Stichting Zorgkringloop. 1. Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt

Nadere informatie

1. Definities en toepasselijkheid 2. Prijzen 3. Offertes 4. Prijsverhogingen

1. Definities en toepasselijkheid 2. Prijzen 3. Offertes 4. Prijsverhogingen Algemene voorwaarden Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Kringloopbedrijf Het Warenhuis. U kunt ze hier lezen of het pdf-bestand openen en eventueel downloaden. 1. Definities en toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden webshop Healthiness

Algemene voorwaarden webshop Healthiness Algemene voorwaarden webshop Healthiness 1. Begripsomschrijvingen 1.1 De webshop is de digitale winkel op www.healthinessonline.nl, die opereert onder verantwoordelijkheid van Healthiness. 1.2 Klant: degene

Nadere informatie

VAN DOORN. Algemene voorwaarden

VAN DOORN. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met van Doorn afsluit, of het nu om leveringen van artikelen gaat of

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN KRINGLOOPCENTRUM STILEMA

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN KRINGLOOPCENTRUM STILEMA Verkoopvoorwaarden ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN KRINGLOOPCENTRUM STILEMA 1. Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Algemene verkoopvoorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemene voorwaarden 2. Definities en toepasselijkheid 3. Prijzen 4. Offertes 5. Laagste prijsgarantie 6. Reservering 7. Eigendomsrecht 8. Betaling 9. Bezorging,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg

Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg Artikel 1 - Algemene definities 1.1 Verkoper: Bizzix, in haar hoedanigheid rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur

Nadere informatie

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Algemene verkoopvoorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemene voorwaarden 2. Definities en toepasselijkheid 3. Prijzen 4. Offertes 5. Laagste prijsgarantie 6. Reservering 7. Eigendomsrecht 8. Betaling 9. Bezorging,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes Artikel 1. Definities Werkman: Werkman Horseshoes Webwinkel: website van Werkman waarop zij zaken te koop aanbiedt Overeenkomst: de overeenkomst van koop

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

3.5 Extra gemaakte kosten zijn niet in de prijs opgenomen. Deze ziet u staan bij de totaalbestelling.

3.5 Extra gemaakte kosten zijn niet in de prijs opgenomen. Deze ziet u staan bij de totaalbestelling. Algemene Voorwaarden WSF Professional 1.0 Algemeen: 1.1 De onderstaande voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WSF Professional en de afnemer. Afwijkingen zijn slechts

Nadere informatie

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem.

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem. Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden van ITH Connect B.V. ingeschreven onder nr.56699034 bij de KvK te Haarlem. ITH Connect B.V. is gevestigd op Biesland 17, 1948 RJ te Beverwijk. Deze algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wattsgreen Versie geldig vanaf: 2 januari 2011. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Wattsgreen Versie geldig vanaf: 2 januari 2011. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Wattsgreen Versie geldig vanaf: 2 januari 2011 Artikel 1 Definities 1.1 Wattsgreen: een handelsnaam van Investosave. Investosave is statutair gevestigd te Bodegraven en ingeschreven

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Santi Cosmetics. Dravietdijk LD, Roosendaal Versie geldig vanaf: Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Santi Cosmetics. Dravietdijk LD, Roosendaal Versie geldig vanaf: Artikel 1 Definities Dravietdijk 22 4706 LD, Roosendaal Versie geldig vanaf: 14 12 09 Artikel 1 Definities 1.1 Santi Cosmetics: de Commanditaire Vennootschap, Santi Cosmetics, statutair gevestigd te Roosendaal en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TWISTED

Algemene voorwaarden TWISTED Algemene voorwaarden TWISTED Definities TWISTED is een eenmanszaak van Lia de Grijs- Roelofs. Het bedrijf is gevestigd te Koolwijk bij Oss, Berghemseweg 19 5373KG Koolwijk Geregistreerd bij Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop

Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop 1.Definities en toepasselijkheid: In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Webshop De Webshop is de digitale winkel op www.paservice.nl,

Nadere informatie

handel en verkoop CSPE KB 2016

handel en verkoop CSPE KB 2016 handel en verkoop CSPE KB 2016 bijlage opdracht 1 van: aan: datum: onderwerp t.debruin@debruinbv.nl zakelijk.verkoop@mediamarkt.nl 20 april 2016 aanvraag offerte airco Geachte heer, mevrouw, Voordat de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Archiefkasten-shop.nl gevestigd in Haarlem. Archiefkasten-shop.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 1.2 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Officecity Kantoormeubelen B.V. gevestigd in Haarlem. Officecity.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de rechtspersoon genaamd YOU & EYE B.V. handelend onder de naam Spiegelshop die producten op afstand aan

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden Computerhulp 2012

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden Computerhulp 2012 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden Computerhulp 2012 Pagina 2 van 7. Algemeen Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Wij (Robin Krooshof Services en ICTWaarborg)

Nadere informatie

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Verkoop Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Consument: De natuurlijke persoon die

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Meubelmakerij Industrialz KVK nummer: 64537846 ARTIKEL 1 - Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden Door aanvaarding van de offerte van Industrialz accepteert de klant de algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MODELBOUW BOERMAN

Algemene Voorwaarden MODELBOUW BOERMAN Algemene Voorwaarden MODELBOUW BOERMAN 6 januari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Definities ARTIKEL 1 - Definities 2 Hoofdstuk 2 Verkoop aan consumenten ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid en bekendmaking 2 ARTIKEL

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

1. Alle door GTeyes B.V. uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.

1. Alle door GTeyes B.V. uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen. Nummer 53446089 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN EN TUSSENHANDEL VAN: - GTeyes B.V., gevestigd Jericholaan 14B, 5625 TH te Eindhoven en kantoorhoudende te 5625 TH Eindhoven, Jericholaan

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Rowin Enckhof Personal Training: De onderneming

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de online winkel van Tea, Love & Wine (hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemeen Onder Nena's Sweet Creations wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de eenmanszaak Nena's Sweet Creations gevestigd Raadhuisplein 10A, 1701EJ te

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bus Groep Nederland B.V. Handelsnaam BGN Parts. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Naarden. Deze

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden voor online verkoop van producten aan consumenten wordt verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden voor online verkoop van producten aan consumenten wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden voor online verkoop van producten aan consumenten wordt verstaan onder: a. Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden voor online verkoop van producten

Nadere informatie

tel: 06-24809688 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur) email: info@gabtas.nl KvK- nummer: 17233327 BTW- nummer: NL140855336B02

tel: 06-24809688 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur) email: info@gabtas.nl KvK- nummer: 17233327 BTW- nummer: NL140855336B02 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. INDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER Handelsnaam: Gabtas Gabrielle van den Elshout Aldrinstraat 1 5081 GH HILVARENBEEK tel: 06-24809688 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van

Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van 01-01-2014 Artikel 1. Toepasselijkheid Op alle aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten van Spirit Wings zijn bij uitsluiting van eventuele

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringvoorwaarden van Tech. Handelsonderneming Bredewold

Algemene verkoop- en leveringvoorwaarden van Tech. Handelsonderneming Bredewold Betaling Bij vooruitbetaling van het totale bedrag, dient u het bedrag zoals vermeld op de orderbevestiging, de volgende werkdag (er kan nog een correctie volgen, bv andere prijs, niet leverbaar enz.)

Nadere informatie

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) te Amersfoort onder bedrijfsnaam Kieft Warenhuis, KvK-nummer 804073235

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) te Amersfoort onder bedrijfsnaam Kieft Warenhuis, KvK-nummer 804073235 Algemene voorwaarden Kieft Warenhuis V.O.F. voor Nederland Ten aanzien van elke levering en prijsopgave gelden de Algemene voorwaarden van Kieft Warenhuis V.O.F.. Deze algemene voorwaarden zijn ook te

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel

Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Backx Positief Schoolfotografie: is een bedrijf gevestigd te Almelo aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Lampen.tv, gevestigd en kantoorhoudende te 1333MV Almere, aan de Zandzuigerstraat 25, hierna te noemen: LS.

Lampen.tv, gevestigd en kantoorhoudende te 1333MV Almere, aan de Zandzuigerstraat 25, hierna te noemen: LS. Lampen.tv, gevestigd en kantoorhoudende te 1333MV Almere, aan de Zandzuigerstraat 25, hierna te noemen: LS. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 'LS' de verkopende partij;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Kunst & Canvas Artikel 1. Definities 1.1 Kunst&Canvas: Kunst&Canvas, een product van Denkwolk, gevestigd in de Havenstraat nr. 78 2871 EB Schoonhoven, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor online verkoop van producten aan consumenten van SL Computers, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven.

Algemene voorwaarden voor online verkoop van producten aan consumenten van SL Computers, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven. Algemene voorwaarden (webshop) -------------------------------------------------------------------------------- Algemene voorwaarden voor online verkoop van producten aan consumenten van SL Computers,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VIDECO MEDIA B.V.

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VIDECO MEDIA B.V. ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VIDECO MEDIA B.V. RelaxPlus is een handelsnaam van VIDECO MEDIA B.V ARTIKEL 1-DEFINITIES In deze voorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop

Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop 1. Definities en toepasselijkheid In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Webshop De Webshop is de digitale winkel op mediamarkt.nl,

Nadere informatie

Ja-maar. ...wat koop ik daarvoor? Als je iets koopt in de Ja-maar webshop, kun je betalen via ideal, overmaking of machtiging.

Ja-maar. ...wat koop ik daarvoor? Als je iets koopt in de Ja-maar webshop, kun je betalen via ideal, overmaking of machtiging. Ja-maar...wat koop ik daarvoor? Algemene leveringsvoorwaarden webwinkel Als je iets koopt in de Ja-maar webshop, kun je betalen via ideal, overmaking of machtiging. Als je je bestelling vooraf betaalt,

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

Telefoonnummer: 0251-312306 [ Op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur]

Telefoonnummer: 0251-312306 [ Op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur] Identiteit van de ondernemer DilvisOnline.nl Dilvis Kerklaan 40, 1921 BL, Akersloot Telefoonnummer: 0251-312306 [ Op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur] E-mailadres: info@dilvis.nl KvK-nummer: 37052882

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Computerhulp 2014

Algemene voorwaarden Computerhulp 2014 Algemene voorwaarden Computerhulp 2014 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden gebaseerd op de versie mei 2013 van ICTWaarborg ook in te zien via www.ictwaarborg.nl Robin Krooshof Services - REDMIJNPC Postadres:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te

2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te Algemene voorwaarden Handelskwekerij De Schelde BV www.olijfboom.nl Email: info@olijfboom.nl Lange Kruisweg 21a 2676BM Maasdijk KvK 24420121 BTW nr NL818375085B01 ABN AMRO 4175.04.551 1. Definities In

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Versie juli 2016 Packaging Point B.V. is een dienstverlenend bedrijf dat via de website www.packagingpoint.nl. Verkopers en Kopers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen.

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S T E R K M E R K B U S S U M ARTIKEL 1: DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Woonboerderij Maja

Algemene voorwaarden Woonboerderij Maja Algemene voorwaarden Woonboerderij Maja Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Woonboerderij Maja : Woonboerderij Maja, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl Artikel 1. Overeenkomst 1.1 Totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot internet bestellingen. Nadat persoonlijke gegevens zijn ingevoerd en de order door opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PoopyPets

Algemene Voorwaarden PoopyPets Algemene Voorwaarden PoopyPets In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen 14 dagen af

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Webshop Rob Jacobs Mannenmode

Algemene Voorwaarden. Webshop Rob Jacobs Mannenmode Algemene Voorwaarden Webshop Rob Jacobs Mannenmode Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1.0 De website www.effectief-afvallen.nl en webwinkels http://effectiefafvallen.biedmeer.nl zijn een onderdeel van Body & Healthcare4U 1.1 Op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder:

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. Artikel 1. Identiteit partijen In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: Verkoper: COACH&JACKETS

Nadere informatie

E-mailadres: info@instituuthaarengezondheid.nl

E-mailadres: info@instituuthaarengezondheid.nl IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER Dianne te Mebel Naam: Instituut Haar en Gezondheid Vestigingsadres: Amstel 186 hs Vestigingsplaats: 1017AG Amsterdam KvK-nummer: 18031821 E-mailadres: info@instituuthaarengezondheid.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten van Ela Rotterdam B.V.

Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten van Ela Rotterdam B.V. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Ela Rotterdam BV akkoord gaat. Ela Rotterdam BV behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via nuvintage.nl een bestelling plaatst.

1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via nuvintage.nl een bestelling plaatst. Algemene voorwaarden Artikel 1 : Definities 1.1 Onder "NuVintage" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Bosco Vini als gevolg van bestellingen in de webwinkel www.boscovini.nl. Inhoudsopgave: Artikel 1 -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. United Typing b.v. INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN. United Typing b.v. INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN United Typing b.v. Yogitype wordt geleverd door United Typing INHOUD ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 2 ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid 3 ARTIKEL 4 -

Nadere informatie

2. Prijzen Onze prijzen zijn inclusief BTW.

2. Prijzen Onze prijzen zijn inclusief BTW. 1. Alle afspraken op schrift Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: Drijfpakje als leverancier van de aangeboden goederen op deze webpagina. 2. Consument: de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan cliënten aanbiedt in de showroom als op afstand. 2. Cliënt: De (rechts)persoon die handelt in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Inhoud 1. Algemeen p.1 1.1 Disclaimer p.2 1.2 Privacy 2. Bestellen p.3 2.2 Levertijd 3. Bezorgmethode p.4 3.3 Afhalen 4. Betalingsmogelijkheden 5. Afleveren en retourneren p.5 6.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V.

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Haasdijk Wine Group B.V. is gevestigd te Amersfoort. Haasdijk Wine Group B.V. hanteert als handelsnamen Haasdijk Wine Group en/of Champagnist en/of De

Nadere informatie

ShopVIP Algemene Voorwaarden

ShopVIP Algemene Voorwaarden ShopVIP Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; consument: de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gerrit computers. 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant.

Algemene Voorwaarden Gerrit computers. 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant. Algemene Voorwaarden Gerrit computers Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant. 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Onze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Onze voorwaarden Algemene voorwaarden Onze voorwaarden Hieronder staan de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van AtChrissys te Moordrecht Als u bij AtChrissys artikelen bestelt, verklaart u zich akkoord

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl. 1. Definities 1.1 Onder Bemvindo -Lifestyle wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34231086.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Douwe Egberts

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Artikel 1 Definities 1.1 Neighbours Kitchen: de eenmanszaak Neighbours Kitchen, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie