Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1-Algemene voorwaarden Bij het betreden van de vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA in Eindhoven wordt indien gewenst de algemene verkoopvoorwaarden vanwitgoedshopper.nl / ROTA getoond. De algemene verkoopvoorwaarden van Witgoedshopper.nl / ROTA liggen daar ter inzage, zijn ter plekke opvraagbaar, worden op verzoek van de klant kosteloos toegezonden én zijn tevens te raadplegen op Witgoedshopper.nl. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Steeds is van toepassing de versie van de algemene verkoopvoorwaarden zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de koopovereenkomst. Indien een bepaling van de algemene verkoopvoorwaarden (gedeeltelijk) vernietigbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Witgoedshopper.nl / ROTA en de klant zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de vernietigde bepaling rekening wordt gehouden. 2-Definities en toepasselijkheid Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Witgoedshopper.nl / ROTA Alle rechtspersonen, feitelijk en statutair gevestigd in Nederland die onderdeel uitmaken van Witgoedshopper.nl / ROTA. b. Klant Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Witgoedshopper.nl / ROTA een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt. c. Overeenkomst Iedere overeenkomst die tussen Witgoedshopper.nl / ROTA en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop. d. Algemene verkoopvoorwaarden Deze algemene verkoopvoorwaarden van Witgoedshopper.nl / ROTA. e. Kassabon Met kassabon wordt bedoeld de originele kassabon van Witgoedshopper.nl / ROTA.

2 De kassabon kan door Witgoedshopper.nl / ROTA in specifieke gevallen worden gelijkgesteld aan een bankafschrift waaruit is op te maken waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht. Andere door de wet toegelaten methoden om aan te tonen waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht, zijn uiteraard ook toegestaan. f. Non-conformiteit Een product is non-conform (= gebrekkig) als het product niet (meer) de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is na de wettelijke- en fabrieksgarantieperiode aan de koper om het bewijs van de non-conformiteit te leveren én de koper dient tevens aan te tonen dat het product normaal is gebruikt. Normale slijtage en onheil van buitenaf leidt nooit tot non-conformiteit. g. Aansprakelijkheidsperiode Met de aansprakelijkheidsperiode wordt bedoeld de levensduur van het product. Na de aansprakelijkheidsperiode kan het product nog steeds worden gebruikt. h. Overmacht Naast hetgeen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Witgoedshopper.nl / ROTA geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de nakoming van de verplichtingen van Witgoedshopper.nl / ROTA in redelijkheid niet kan worden verlangd. 3-Prijzen 1. De verkoopprijs luidt in euro s inclusief btw maar exclusief eventuele: - verzend- of bezorgkosten en eventuele optionele extra's 2. De verkoopprijzen staan vermeld op de prijskaartjes die aan de in de vestigingen van Witgoedshopper.nl / ROTA aangeboden producten zijn gehecht, dan wel op of boven het schap waar de betreffende producten door Witgoedshopper.nl / ROTA zijn geplaatst. Producten die niet individueel zijn geprijsd, worden geacht duidelijk geëtaleerd te zijn bij de prijskaarten van het betreffende product.van prijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is, daar kan de consument geen claim opdoen.op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van Witgoedshopper.nl / ROTA. Eventuele bezorgkosten zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en komen voor rekening van de klant. Een nadere regeling van de bezorgservice wordt gegeven in artikel 9. Offertes Alle door Witgoedshopper.nl / ROTA uitgebrachte offertes worden gedaan voor een termijn van maximaal dertig dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders vermeld.

3 Reservering Indien een product door Witgoedshopper.nl / ROTA niet uit voorraad leverbaar is, is het aan Witgoedshopper.nl / ROTA om te bepalen of het voor producten mogelijk is een schriftelijke reservering voor het betreffende product te laten maken. Bij reservering dient een aanbetaling van minimaal 20% van de aankoopprijs van het/de product(en) te worden gedaan. De reservering heeft tot gevolg dat Witgoedshopper.nl / ROTA bij binnenkomst van het betreffende product, de klant daarvan zo spoedig mogelijk (schriftelijk of telefonisch) op de hoogte stelt. Bij acties kan geen reservering worden gedaan, als de actievoorraad is uitverkocht. Witgoedshopper.nl / ROTA houdt na bovengenoemde kennisgeving het product voor een redelijke termijn beschikbaar voor de klant. Wanneer de klant na 14 dagen na het plaatsen van zijn reservering of bestelling annuleert of de klant na kennisgeving van binnenkomst zijn product niet na een redelijke termijn komt afhalen (1 maand), dan is de Witgoedshopper.nl / ROTA gerechtigd om 20% van het totaalbedrag van de gemaakte reservering/bestelling in te houden/in rekening te brengen en te verrekenen om de door Witgoedshopper.nl / ROTA gemaakte kosten te vergoeden. Eigendomsrecht Witgoedshopper.nl / ROTA blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Witgoedshopper.nl / ROTA, met daarnaast ook hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden extra boven de hoofdsom. Betaling De klant dient het aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment van aflevering op ophaling, met dien verstande dat producten die vanuit de showroomwinkel worden geleverd, voorafgaand bij de kassa moeten worden betaald, voordat de betreffende producten bij de afdeling 'Goederenafgifte' kunnen worden opgehaald. Bij bezorging kan betaling van de producten direct na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden én moet de betaling in ieder geval voor aflevering van de producten plaatsvinden. Betaling dient in contanten of via pinbetaling plaats te vinden. Bestelde goederen via de webshop worden altijd vooraf via ideal voldaan. Bezorging, installatie, aansluiting, inspectie, schade bij aflevering, het meenemen van vervangen product. Desgewenst kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van Witgoedshopper.nl / ROTA. Voor bezorging van producten worden bezorg kosten door Witgoedshopper.nl / ROTA in rekening gebracht aan de klant. De hoogte van deze eventuele bezorgkosten is onder meer afhankelijk van de afstand tussen de

4 vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA waar het product is gekocht en het afleveradres en het aantal te leveren producten. Onze verkoopmedewerker informeert de klant exact over de bezorgkosten bij het opstellen van de koopovereenkomst/factuur voordat de bezorging van de producten plaatsvindt, dient de klant de gegevens op de aankoopfactuur te controleren (naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer). Indien deze informatie niet klopt, moet de klant direct contact opnemen met de logistieke afdeling van de vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA waar het product is gekocht om de gegevens te veranderen. Wanneer de klant gebruik wil maken van de bezorgservice van Witgoedshopper.nl / ROTA wordt er gezamenlijk afgesproken wanneer de producten bij de klant worden afgeleverd, ofwel dat over de dag van aflevering door Witgoedshopper.nl / ROTA later contact zal worden opgenomen met de klant. D vervoerder Electronic Logistics nemen altijd contact met de klant op en spreken gezamenlijk een bezorgdag en indicatieve tijd af. Bezorgen vindt altijd plaats vanaf 8.00 uur. Op zon- en feestdagen wordt niet bezorgd. Artikelen besteld via de webshop worden uitsluitend op werkdagen bezorgd. Wanneer de klant verzuimt op de afgesproken datum en tijd van de bezorgafspraak aanwezig te zijn, zullen de bezorgkosten hiervan worden doorberekend aan de klant. Indien de klant alsnog zijn producten wil laten leveren door de bezorgservice van Witgoedshopper.nl / ROTA zullen er dus opnieuw bezorgkosten aan de klant in rekening worden gebracht. De klant wordt verzocht, voor de bezorging plaatsvindt, de ingang of doorgang van zijn woning vrij te maken van obstakels (op de route naar de uiteindelijke plaats van het product), om zo beschadigingen te voorkomen. Voor het plaatsen van Amerikaanse koel-/vriescombinaties dient er bij een gemonteerde deur een doorgang te zijn van minimaal 90 cm breed, minimaal 180 cm hoog en een draairuimte van ten minste 100 cm. De klant dient is verplicht vooraf te controleren of deuren en doorgangen breed en hoog genoeg zullen zijn om de producten op de gewenste locatie te kunnen plaatsen. Indien een af te leveren product niet naar binnen kan, wordt in overleg met de klant de verpakking verwijderd. Kleine producten worden door de bezorgservice van Witgoedshopper.nl / ROTA niet uitgepakt. Verpakkingsmateriaal wordt op verzoek van de klant door de bezorgservice van Witgoedshopper.nl / ROTA afgevoerd...witgoedshopper.nl / ROTA adviseert de klant om bij aflevering van de producten deze direct te controleren op juistheid, volledigheid en eventuele zichtbare uiterlijke beschadigingen. Op deze wijze kan Witgoedshopper.nl / ROTA in geval van een onvolledige of verkeerde levering, of in geval van beschadigingen aan de geleverde producten snel zorgen voor een aanvulling op of vervanging van de levering. De klant zal alle voor het onderzoeken van de schadeclaim noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Witgoedshopper.nl / ROTA de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of installatie van de producten.de bezorgservice van Witgoedshopper.nl / ROTA biedt de klant de mogelijkheid om het vervangen product mee te nemen. Indien de klant dit wenst dient hij er zorg voor te dragen dat het vervangen product: a. Leeg en schoon is (ontdaan van bijvoorbeeld ijs- en voedselresten). b. Geheel ontkoppeld is. c. Gereed staat voor transport. d. Indien het een in- of onderbouwproduct betreft, reeds vooraf is uitgebouwd en gedemonteerd.

5 Inspectie en schadeclaims met betrekking tot producten die de klant zelf heeft afgehaald Als de klant schade claimt met betrekking tot producten die de klant zelf heeft afgehaald, zal de klant alle, voor het onderzoeken van de schadeclaim, de daarvoor nodige medewerking verlenen, onder meer door Witgoedshopper.nl / ROTA de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar hoe het apparaat is gebruikt en/of de manier hoe de producten zijn geïnstalleerd. Retour, ruilen De klant kan bij elke vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA in Nederland een in een Nederlandse vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA aangekocht product omruilen onder de hieronder genoemde voorwaarden. Retournering van een bij Witgoedshopper.nl / ROTA gekocht product tegen teruggave van de koopprijs is mogelijk binnen veertien dagen na aankoop. Witgoedshopper.nl / ROTA is alleen gehouden een verzoek tot teruggave van de koopprijs te honoreren, indien de klant binnen veertien dagen na aankoop terugbetaling van de koopprijs of omruil verlangt, zonder dat er sprake is van enig mankement en aan de volgende voorwaarden voldoet: a. De klant moet gelijktijdig de originele kassabon overleggen. b. Het product dient aangekocht te zijn in een in Nederland gevestigde vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA. c. Het product moet ongeopend, compleet en onbeschadigd in de originele verpakking zijn verpakt. d. Het product mag niet gebruikt zijn. e. Producten die op maat zijn gemaakt en/of aanpassingen aan producten die zijn gedaan in opdracht van de klant. Ook uitgesloten van retour en omruiling zijn producten die enige verandering hebben ondergaan - in de breedste zin van het woord door toedoen van de klant of derden. Bij een geschil heeft Witgoedshopper.nl / ROTA het recht om een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product zonder vooraf te zijn verplicht gehouden tot omruiling of terugbetaling van het aankoopbedrag. Indien Witgoedshopper.nl / ROTA uit coulanceoverwegingen producten alsnog retour neemt, afhankelijk in hoeverre het product niet aan de voorwaarden voldoet, kan Witgoedshopper.nl / ROTA het product retour nemen waarbij een bepaald percentage in mindering wordt gebracht van het aankoopbedrag. Garantie algemeen Witgoedshopper.nl / ROTA houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen die in Nederland gelden voor garantie.de klant kan alleen garantie claimen bij Witgoedshopper.nl / ROTA in Nederland wanneer het product is aangekocht bij een vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA in Nederland. De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering van het apparaat. De kassabon (zie artikel 2 - definities en toepasselijkheid) is het enige geldend garantiebewijs. Witgoedshopper.nl / ROTA is niet verplicht tot het verlenen van garantie, indien er

6 sprake is van ondeskundig gebruik, van buitenaf komende invloeden in de breedste zin van het woord en/of gebreken die zijn ontstaan door demontage. Indien tijdens het onderzoek blijkt dat er is geprobeerd het product te repareren door derden of een door Witgoedshopper.nl / ROTA niet erkend servicecentrum, is garantie uitgesloten behalve als het een voorlopige en noodzakelijke voorziening betreft, waarbij de noodzaak ter beoordeling van Witgoedshopper.nl / ROTA is. Indien het type of serienummer van het product is verwijderd of gewijzigd, vervalt de aanspraak op garantie. Defecte producten Defecte producten kunnen ten allen tijde bij de gevestigde Witgoedshopper.nl / ROTA vestigingen in Eindhoven bij de service afdeling worden aangeboden. Het product dient dan wel aantoonbaar bij de Witgoedshopper.nl / ROTA vestiging te zijn aangekocht (of via de Nederlandse webshop).bij producten met een ophaal- en bezorgservice of producten met een thuisservice, kan direct contact worden opgenomen met de betreffende fabrikant, importeur, leverancier of Witgoedshopper.nl / ROTA (voor telefoonnummers zie garantiekaart, handleiding of kassabon). Wanneer de klant gebruik maakt van deze dienst, blijft Witgoedshopper.nl / ROTA altijd verantwoordelijk dat de afhandeling volgens het consumenten kooprecht zal gebeuren Wanneer een defect product nog niet is aangeboden zoals is aangegeven in punt 13.1, kan/of doet Witgoedshopper.nl / ROTA geen uitspraak of het gebrek ook echt te wijten is aan een non-conformiteit. Witgoedshopper.nl / ROTA stuurt alle aangeboden defecte producten door naar, een door de leverancier/fabrikant geautoriseerd service centrum. Pas wanneer het product in behandeling is genomen en is onderzocht door een technicus kan de oorzaak van het gebrek worden vastgesteld (wel of geen non-conformiteit). Wanneer bij inname overduidelijk vast te stellen is dat het gebrek is veroorzaakt door schade van buitenaf (in de breedste zin van het woord) kan Witgoedshopper.nl / ROTA het advies geven om het product naar een service centrum te versturen welke is gespecialiseerd in het herstellen van dergelijke defecten. Witgoedshopper.nl / ROTA is verplicht om producten waarbij het defect te wijten is aan een non-conformiteit, in eerste instantie gratis te herstellen of om te ruilen gedurende de aansprakelijkheidsperiode. Binnen de wettelijke garantietermijn van 6 maanden of eventuele fabrieksgarantie is het aan Witgoedshopper.nl / ROTA om te bewijzen dat het gebrek niet te wijten is aan het product.wanneer de garantie van het product wordt afgewezen, ondanks dat het product binnen de wettelijke garantietermijn van 6 maanden of eventuele fabrieksgarantie is aangeboden, zal Witgoedshopper.nl / ROTA deze afwijzing moeten worden bewezen door middel van een prijsopgave. Wanneer de klant van mening is recht te hebben op grats herstel na de wettelijke garantietermijn van 6 maanden of eventuele fabrieksgarantie en het product bevindt zich binnen de aansprakelijkheidsperiode, dan dient de klant te bewijzen dat het gebrek aan het product te wijten is, met dien verstande dat het normaal gebruikt is.. Uitgesloten is normale slijtage, die komt uiteraard altijd voor rekening van de klant. Als herstel/ omruil buiten de garantieperiode valt en het product is ouder dan 2 jaar, en de levensduur van het product wordt verlengd, is het redelijk dat de klant meebetaalt aan de reparatiekosten. (Naar rato van de leeftijd van het product) Indien de klant

7 niet wenst mee te betalen, ondanks herstel/omruil de levensduur verlengt, en de klant het product langere tijd in zijn bezit heeft, kan de klant de koop ontbinden. De klant doet hierdoor automatisch afstand van zijn product, waarna Witgoedshopper.nl / ROTA de eventuele restwaarde in contanten uitbetaalt aan de klant. Wanneer het defect wordt veroorzaakt door een onheil van buitenaf of misgebruik, kan de koop niet worden ontbonden door de klant. Reparaties aan producten buiten de garantieperiode gekocht buiten Nederland Buiten Nederland gekochte producten kunnen ter reparatie worden aangeboden bij de vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA in Eindhoven, Nederland, als het product in Nederland te koop is of te koop is geweest. Garanties op reparaties Op de tegen betaling uitgevoerde reparaties verleent Witgoedshopper.nl / ROTA drie maanden garantie, tenzij op de reparatiebon anders staat vermeld. Het moet dan wel duidelijk zijn dat het enkel en alleen om een zelfde reparatie gaat Betaling van reparaties Gerepareerde producten waarvan de kosten door de klant moeten worden betaald, worden uitsluitend na betaling van het totaalbedrag terug gegeven. Afhalen van reparaties Reparaties kunnen alleen op vertoon van het originele afgiftebewijs van Witgoedshopper.nl / ROTA worden afgegeven. Witgoedshopper.nl / ROTA is niet gehouden te controleren of de persoon die op vertoon van het originele afgiftebewijs van Witgoedshopper.nl / ROTA de producten afhaalt, ook de rechtmatige eigenaar is. Bij verlies van het originele afgiftebewijs zal Witgoedshopper.nl / ROTA de al dan niet gerepareerde producten uitsluitend afgeven op vertoon van een geldig legitimatiebewijs op naam van de persoon die volgens de administratie van Witgoedshopper.nl / ROTA opdracht heeft gegeven om het product te repareren, waarbij degene die het product afhaalt voor ontvangst dient te tekenen. Bescherming persoons- en/of bedrijfsgegevens Witgoedshopper.nl / ROTA leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties en/of de Wet Bescherming Persoonsgegevens, na. Indien een klant zijn persoonlijke gegevens wenst in te zien, te veranderen, aan te passen of verwijderen, kan de klant hierover met Witgoedshopper.nl / ROTA ten alle tijden contact opnemen. Witgoedshopper.nl / ROTA zal de klant alle gewenste informatie verstrekken en indien door de klant gewenst de gegevens aanpassen of verwijderen. De door de

8 klant verstrekte gegevens worden door Witgoedshopper.nl / ROTA gebruikt voor het verwerken van de overeenkomsten en worden opgenomen in het klantenbestand. Vrijwaring en aansprakelijkheid Indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, inkomensschade, immaterieële schade, letselschade, en schade wegens verlies van gegevens, zijn uitgesloten van enige vergoeding, voor zover deze niet in strijd zijn met dwingend rechtelijke bepalingen. Witgoedshopper.nl / ROTA is nooit verdergaand aansprakelijk dan het bedrag van de koopsom van het product exclusief btw, waardoor schade is veroorzaakt, voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen, terwijl bij gebreke van rechtsgeldigheid van deze beperking de schade steeds wordt beperkt tot het bedrag dat ter zake door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Witgoedshopper.nl / ROTA wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico per schadegeval, steeds voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen.het recht op schadevergoeding vervalt, indien de schade niet binnen een redelijke termijn na ontdekking, is gemeld aan de Witgoedshopper.nl/. Witgoedshopper.nl / ROTA is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij vervoer van producten door de klant zelf. Witgoedshopper.nl / ROTA is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van niet normaal gebruik en zal dit zien als schade ontstaan door onheil van buitenaf. De klant is verplicht om Witgoedshopper.nl / ROTA in het geval van schadeclaims in staat te stellen een onderzoek in te kunnen stellen en daarbij indien nodig externe deskundigen erbij te halen. De klant is verplicht om al het mogelijke te doen teneinde de schade zo beperkt mogelijk te houden. Witgoedshopper.nl / ROTA is steeds gerechtigd leveranciers en andere partijen die bij de schadeclaim betrokken zijn, in vrijwaring op te roepen en door klanten geleden schade op die leveranciers en andere partijen te verhalen. Overmacht In geval van overmacht aan de zijde van Witgoedshopper.nl / ROTA heeft de klant slechts recht op enige (schade)vergoeding indien Witgoedshopper.nl / ROTA in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat Witgoedshopper.nl / ROTA bij behoorlijke nakoming niet zou hebben. De hoogte van de (schade)vergoeding bedraagt maximaal het betreffende voordeel van Witgoedshopper.nl / ROTA. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht Op alle overeenkomsten en aanbiedingen is het Nederlands recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

9 Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop Definities en toepasselijkheid In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Definities en toepasselijkheid a. Webshop De Webshop is de digitale winkel op witgoedshopper.nl, die opereert onder verantwoordelijkheid van Witgoedshopper.nl / ROTA. b. Klant Degene met wie de koop overeenkomst voor de Webshop is gesloten. c. Overeenkomst De overeenkomst tussen Witgoedshopper.nl / ROTA en de klant, op grond waarvan Witgoedshopper.nl / ROTA de door de klant bestelde artikelen zal leveren. d. Overeenkomst op afstand Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. e. Bedenktijd De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn bedenktermijn. f. Bedenktermijn De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. Identiteit onderneming Klanten gaan een contractuele relatie aan met Witgoedshopper.nl / ROTA. Dit is een handelsnaam van: ROTA Woenselsemarkt CR EINDHOVEN Doelgroep en aanbod

10 Witgoedshopper.nl / ROTA gaat uitsluitend overeenkomsten aan met klanten, die wonen in Nederland. De klant moet zich voorafgaand registreren om gebruik te kunnen maken van het aanbod. Surfen zonder daadwerkelijke overeenkomst is uiteraard mogelijk zonder voorafgaande registratie. De Webshop richt zich voornamelijk op particuliere klanten. Witgoedshopper.nl / ROTA streeft zorgvuldigheid na bij het aanbieden van producten en diensten. Voorradigheid en levertermijnen worden zo zorgvuldig mogelijk vermeld, maar zijn niet bindend. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor Witgoedshopper.nl / ROTA. -Het tot stand komen van overeenkomsten 1. Witgoedshopper.nl / ROTA biedt goederen en diensten aan via de Webshop. De klant kan uit het aanbod van de Webshop producten kiezen en in de winkelwagen plaatsen. Dan wordt de klant gevraagd de betaling via Ideal te gaan uitvoeren. 2. De prijs staat aangegeven bij de producten. Prijzen zijn inclusief BTW. Bij bestelling of betaling wordt de klant gevraagd de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. U kunt via Ideal meteen via uw eigen bank de betaling voldoen. Een evt. kortingscode kan worden toegepast. Witgoedshopper.nl / ROTA is vrij zonder opgaaf van redenen te weigeren een overeenkomst aan te gaan bijvoorbeeld als een klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. De overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat het technisch mogelijk is de geselecteerde artikelen aan de klant te leveren. De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling op het door hem/haar opgegeven adres. Betaling Bij betaling gelden de regels van de "payment provider" die de betaling verder afhandelt. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens zo spoedig mogelijk aan Witgoedshopper.nl / ROTA te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft Witgoedshopper.nl / ROTA het recht om, behoudens de daarvoor geldende wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Bedenktermijn / retourtermijn Voor producten die zijn gekocht in de Witgoedshopper.nl / ROTA webshop geldt een bedenktermijn van 14 dagen en kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd. Tijdens deze bedenktijd is de klant verplicht zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De klant dient het product slechts in die mate uit te pakken voor zover dat nodig is om te kunnen bepalen of de klant het product ja of nee wil houden. De klant mag het product niet gaan gebruiken. Indien de klant van zijn bedenktermijn gebruik maakt, dient de klant het product met alle geleverde

11 toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan Witgoedshopper.nl / ROTA (online) terug te sturen. Levering Als plaats van levering geldt het huisadres dat de klant aan Witgoedshopper.nl / ROTA heeft opgegeven dan wel het adres van het afhaalpunt dat door de klant tijdens de bestelling is geselecteerd. Witgoedshopper.nl / ROTA zal alles in het werk stellen om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen de levering te verrichten, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Dit geldt ook indien een levering niet of gedeeltelijk kan plaatsvinden. In dat laatste geval zal Witgoedshopper.nl / ROTA het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na dit bericht, terugbetalen. Bescherming persoonsgegevens Witgoedshopper.nl / ROTA gaat zorgvuldig om met de door de klant verstrekte persoonsgegevens met inachtneming van haar Privacy Statement en de voor de bescherming van persoonlijke gegevens geldende wettelijke bepalingen. De klant geeft door het accepteren van deze overeenkomst toestemming aan Witgoedshopper.nl / ROTA tot het registreren en gebruiken van zijn gegevens voor de verbetering van de dienstverlening en voor het gericht aanbieden van nieuwe producten en/of diensten. De klant heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op inzage in de geregistreerde gegevens voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar de klant. De klant heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht om wijziging of verwijdering van de geregistreerde gegevens te eisen voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar de klant. Witgoedshopper.nl / ROTA heeft de verplichting gehoor te geven aan deze verzoeken. Indien de klant van dit recht gebruik wenst te maken, wordt de klant verzocht dit per aan Witgoedshopper.nl / ROTA te laten weten. Slotbepalingen Op de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing met inachtneming van het in Nederland geldend consumentenrecht. Deze algemene verkoopvoorwaarden webshop zijn van toepassing op iedere overeenkomst die de klant met Witgoedshopper.nl / ROTA webshop aangaat in de versie die geldend is ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. De klant verklaart zich hiermee bij aankoop akkoord en heeft vooraf de gelegenheid de algemene verkoopvoorwaarden webshop in te zien. In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, wordt door beide partijen in minnelijk overleg en op basis van de beginselen van redelijkheid en billijkheid een oplossing gezocht. De overeenkomst blijft dan voor het overige in stand. Geschillen worden beslecht volgens de in Nederland geldende bevoegdheidsregels. Bij strijd tussen de algemene verkoop voorwaarden zoals hiervoor beschreven onder de artikelen 1 tot en met 17 en artikel 20 de algemene verkoop voorwaarden Webshop heeft artikel 20 voorrang boven de artikelen 1 tot en met 17.

12 Contact In geval van vragen, opmerkingen of problemen betreffende de Webshop, kunt u contact met ons opnemen. Hier kunt u ook terecht met vragen over deze algemene verkoopvoorwaarden Webshop. U kunt ons als volgt bereiken: Witgoedshopper.nl / ROTA Woenselsemarkt CR EINDHOVEN

Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop

Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop 1.Definities en toepasselijkheid: In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Webshop De Webshop is de digitale winkel op www.paservice.nl,

Nadere informatie

Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop

Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop 1. Definities en toepasselijkheid In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Webshop De Webshop is de digitale winkel op mediamarkt.nl,

Nadere informatie

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 1. Algemene voorwaarden 1.1 Bij het betreden van een vestiging van Media Markt wordt aan een bezoeker door middel van een bord kenbaar gemaakt dat Media Markt beschikt over algemene verkoopvoorwaarden.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden webshop Healthiness

Algemene voorwaarden webshop Healthiness Algemene voorwaarden webshop Healthiness 1. Begripsomschrijvingen 1.1 De webshop is de digitale winkel op www.healthinessonline.nl, die opereert onder verantwoordelijkheid van Healthiness. 1.2 Klant: degene

Nadere informatie

1.4 Steeds is van toepassing de versie van de algemene voorwaarden zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de koopovereenkomst.

1.4 Steeds is van toepassing de versie van de algemene voorwaarden zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de koopovereenkomst. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 1.1 Bij het betreden van een vestiging van Home Shopping and Delivery Service N.V., hierna te noemen HSDS, wordt aan een bezoeker door middel van een bord kenbaar gemaakt

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Warenhuis Post

Algemene verkoopvoorwaarden Warenhuis Post 1 Algemene voorwaarden Algemene verkoopvoorwaarden Warenhuis Post 1. Bij het betreden van de winkel Warenhuis Post wordt aan u door middel van een bord in de winkel kenbaar gemaakt dat deze algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 1. Algemene voorwaarden remote support 1.1 Bij het aangaan van een remote support contract ontvangt de klant een mail waarin gewezen wordt op de algemene voorwaarden die middels een link te downloaden

Nadere informatie

1 Algemene Voorwaarden Wooms Computer Support. 2 Definities en toepasselijkheid

1 Algemene Voorwaarden Wooms Computer Support. 2 Definities en toepasselijkheid 1 Algemene Voorwaarden Wooms Computer Support 1.1 Bij het aangaan van een Computer Support contract ontvangt de klant een mail waarin gewezen wordt op de algemene voorwaarden die middels een link te downloaden

Nadere informatie

1.2 In deze aanvullende algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.2 In deze aanvullende algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Aanvullende Algemene Voorwaarden Webshop Inhoudsopgave: Artikel 1 Toepasselijkheid en definities Artikel 2 Identiteit onderneming c.q. ondernemer Artikel 3 Doelgroep en aanbod Artikel 4 Het tot stand komen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Webshop Rob Jacobs Mannenmode

Algemene Voorwaarden. Webshop Rob Jacobs Mannenmode Algemene Voorwaarden Webshop Rob Jacobs Mannenmode Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: Drijfpakje als leverancier van de aangeboden goederen op deze webpagina. 2. Consument: de

Nadere informatie

VAN DOORN. Algemene voorwaarden

VAN DOORN. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met van Doorn afsluit, of het nu om leveringen van artikelen gaat of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Bosco Vini als gevolg van bestellingen in de webwinkel www.boscovini.nl. Inhoudsopgave: Artikel 1 -

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

ShopVIP Algemene Voorwaarden

ShopVIP Algemene Voorwaarden ShopVIP Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; consument: de

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1. Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. De Beurs: alle vestigingen en locaties die onderdeel uitmaken van stichting

Nadere informatie

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Verkoop Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Consument: De natuurlijke persoon die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden www.dedochtervanmies.nl/shop Artikel 1 Definities Bedenktijd Klant Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden www.dedochtervanmies.nl/shop Artikel 1 Definities Bedenktijd Klant Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op alle diensten, producten, bestellingen en aanbiedingen die via de site www.dedochtervanmies.nl/shop aangeboden, verzonden en geleverd

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2. Klant: de natuurlijke persoon en of de persoon

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Waardijn: de natuurlijke of rechtspersoon die namens de ASVZ onder deze naam de producten

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden 14-05-2014

Algemene Verkoopvoorwaarden 14-05-2014 Algemene Verkoopvoorwaarden 14-05-2014 1. Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. De Famillie Kringloop te Den Dungen. b. Klant: iedere natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de rechtspersoon genaamd YOU & EYE B.V. handelend onder de naam Spiegelshop die producten op afstand aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. United Typing b.v. INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN. United Typing b.v. INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN United Typing b.v. Yogitype wordt geleverd door United Typing INHOUD ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 2 ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid 3 ARTIKEL 4 -

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg

Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg Artikel 1 - Algemene definities 1.1 Verkoper: Bizzix, in haar hoedanigheid rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur

Nadere informatie

tel: 06-24809688 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur) email: info@gabtas.nl KvK- nummer: 17233327 BTW- nummer: NL140855336B02

tel: 06-24809688 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur) email: info@gabtas.nl KvK- nummer: 17233327 BTW- nummer: NL140855336B02 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. INDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER Handelsnaam: Gabtas Gabrielle van den Elshout Aldrinstraat 1 5081 GH HILVARENBEEK tel: 06-24809688 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00

Nadere informatie

Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014)

Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014) Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014) Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Beste muzikant, Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Gitaar in Tune welke op alle leveringen en services van toepassing zijn. Via de download pagina

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities.

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Algemene Voorwaarden Eva Ondermode aan Huis gebruikt voor de verkopen het model van de algemene voorwaarden dat is gepubliceerd (24-6-2011) op de site van de Kamer van Koophandel en is samengesteld door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor consumenten inzake aankoop webshop Proffill Products / Sanifix B.V.

Algemene Voorwaarden voor consumenten inzake aankoop webshop Proffill Products / Sanifix B.V. Algemene Voorwaarden voor consumenten inzake aankoop webshop Proffill Products / Sanifix B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn Algemene voorwaarden voedingssupplementen Brainlabs BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de webwinkel WinchRiteNL van L.V. JachttechniekÂ

Algemene Voorwaarden van de webwinkel WinchRiteNL van L.V. Jachttechniek Algemene Voorwaarden van de webwinkel WinchRiteNL van L.V. Jachttechniek Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities... 2 Artikel 2 - Identiteit van VNZ... 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid... 3 Artikel 4 - Het aanbod... 3 Artikel 5 - De overeenkomst...

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TWISTED

Algemene voorwaarden TWISTED Algemene voorwaarden TWISTED Definities TWISTED is een eenmanszaak van Lia de Grijs- Roelofs. Het bedrijf is gevestigd te Koolwijk bij Oss, Berghemseweg 19 5373KG Koolwijk Geregistreerd bij Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V.

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Haasdijk Wine Group B.V. is gevestigd te Amersfoort. Haasdijk Wine Group B.V. hanteert als handelsnamen Haasdijk Wine Group en/of Champagnist en/of De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden webshop Ipse de Bruggen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden webshop Ipse de Bruggen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden webshop Ipse de Bruggen Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sartofashion BV

Algemene Voorwaarden Sartofashion BV Algemene Voorwaarden Sartofashion BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Anne Sara webwinkel

Algemene voorwaarden Anne Sara webwinkel Algemene voorwaarden Anne Sara webwinkel 1. Definities en identiteit 1.1 Onder Anne Sara wordt verstaan; De eenmanszaak Anne Sara gevestigd te (2652JP) Berkel en Rodenrijs, aan de Ijmeerstraat 139, geregistreerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer Algemene voorwaarden Kracht Hondenvoer Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van het bedrijf Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden webwinkel Levamentum

Algemene voorwaarden webwinkel Levamentum Algemene voorwaarden webwinkel Levamentum Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Levamentum: de handelsnaam waaronder mevrouw L.A. Troost producten en/of diensten op afstand

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Zorgkringloop

Algemene voorwaarden Stichting Zorgkringloop Algemene voorwaarden Stichting Zorgkringloop Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Stichting Zorgkringloop. 1. Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Ondernemer Consument Overeenkomst op afstand Techniek voor communicatie op afstand

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Ondernemer Consument Overeenkomst op afstand Techniek voor communicatie op afstand Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

1. Definities en toepasselijkheid 2. Prijzen 3. Offertes 4. Prijsverhogingen

1. Definities en toepasselijkheid 2. Prijzen 3. Offertes 4. Prijsverhogingen Algemene voorwaarden Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Kringloopbedrijf Het Warenhuis. U kunt ze hier lezen of het pdf-bestand openen en eventueel downloaden. 1. Definities en toepasselijkheid

Nadere informatie

diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; Algemene Voorwaarden Vintage Virus januari 2016 Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Consument: Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Poko B.V. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Poko B.V. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Poko B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wattsgreen Versie geldig vanaf: 2 januari 2011. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Wattsgreen Versie geldig vanaf: 2 januari 2011. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Wattsgreen Versie geldig vanaf: 2 januari 2011 Artikel 1 Definities 1.1 Wattsgreen: een handelsnaam van Investosave. Investosave is statutair gevestigd te Bodegraven en ingeschreven

Nadere informatie

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem.

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem. Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden van ITH Connect B.V. ingeschreven onder nr.56699034 bij de KvK te Haarlem. ITH Connect B.V. is gevestigd op Biesland 17, 1948 RJ te Beverwijk. Deze algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

3.5 Extra gemaakte kosten zijn niet in de prijs opgenomen. Deze ziet u staan bij de totaalbestelling.

3.5 Extra gemaakte kosten zijn niet in de prijs opgenomen. Deze ziet u staan bij de totaalbestelling. Algemene Voorwaarden WSF Professional 1.0 Algemeen: 1.1 De onderstaande voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WSF Professional en de afnemer. Afwijkingen zijn slechts

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor DesignClaud

Algemene Voorwaarden voor DesignClaud Algemene Voorwaarden voor DesignClaud Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Santi Cosmetics. Dravietdijk LD, Roosendaal Versie geldig vanaf: Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Santi Cosmetics. Dravietdijk LD, Roosendaal Versie geldig vanaf: Artikel 1 Definities Dravietdijk 22 4706 LD, Roosendaal Versie geldig vanaf: 14 12 09 Artikel 1 Definities 1.1 Santi Cosmetics: de Commanditaire Vennootschap, Santi Cosmetics, statutair gevestigd te Roosendaal en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN KRINGLOOPCENTRUM STILEMA

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN KRINGLOOPCENTRUM STILEMA Verkoopvoorwaarden ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN KRINGLOOPCENTRUM STILEMA 1. Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl. 1. Definities 1.1 Onder Bemvindo -Lifestyle wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34231086.

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 21 maart 2012. Hiermee komen eerdere versies te vervallen.

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 21 maart 2012. Hiermee komen eerdere versies te vervallen. Algemene Voorwaarden GUUSVERSCHUREN.NL voor levering aan particuliere consumenten. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 21 maart 2012. Hiermee komen eerdere versies te vervallen. Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

bizzerd Algemene Voorwaarden Het digitale visitekaartje Martin Peters Concept en strategie

bizzerd Algemene Voorwaarden Het digitale visitekaartje Martin Peters Concept en strategie Het digitale visitekaartje Deel contact Bewaar in adresboek Martin Peters Concept en strategie M +31 (0)6 512 12 161 E martin@bizzerd.com T +31 (0)88 227 22 22 Rembrandtlaan 24 3723 BJ Bilthoven www.bizzerd.com

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Edelyn webshop

Algemene Voorwaarden van Edelyn webshop Algemene Voorwaarden van Edelyn webshop Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder:

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. Artikel 1. Identiteit partijen In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: Verkoper: COACH&JACKETS

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan cliënten aanbiedt in de showroom als op afstand. 2. Cliënt: De (rechts)persoon die handelt in de uitoefening

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden Computerhulp 2012

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden Computerhulp 2012 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden Computerhulp 2012 Pagina 2 van 7. Algemeen Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Wij (Robin Krooshof Services en ICTWaarborg)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERKOPEN NEWFYSIC BV

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERKOPEN NEWFYSIC BV ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERKOPEN NEWFYSIC B.V. 2012 1 ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERKOPEN NEWFYSIC BV Artikel 1 - Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van NewFysic

Nadere informatie

Ja-maar. ...wat koop ik daarvoor? Als je iets koopt in de Ja-maar webshop, kun je betalen via ideal, overmaking of machtiging.

Ja-maar. ...wat koop ik daarvoor? Als je iets koopt in de Ja-maar webshop, kun je betalen via ideal, overmaking of machtiging. Ja-maar...wat koop ik daarvoor? Algemene leveringsvoorwaarden webwinkel Als je iets koopt in de Ja-maar webshop, kun je betalen via ideal, overmaking of machtiging. Als je je bestelling vooraf betaalt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel

Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel P 1 / 5 Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel De algemene voorwaarden zijn van toepassing op verkopen van Imperfect Design BV aan consumenten en uitsluitend op overeenkomsten op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor niet- leden Nederlandse Thuiswinkelorganisatie

Algemene Voorwaarden voor niet- leden Nederlandse Thuiswinkelorganisatie Algemene Voorwaarden voor niet- leden Nederlandse Thuiswinkelorganisatie Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod

Nadere informatie

1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de winkelier/webshop-eigenaar gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de winkelier/webshop-eigenaar gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Algemene Voorwaarden voor Koetjes & Kaartjes Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Cheeky Pie versie 13 april 2017

Algemene voorwaarden Cheeky Pie versie 13 april 2017 Inleiding Hieronder staan de algemene voorwaarden van Cheeky Pie. Op elke bestelling die u plaatst op onze website, of op het gebruikmaken van onze website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer Handelsnaam: BeddenOpMaat.nl Onderdeel van : vof Blankhouten Meubelmarkt Vestigingsadres: Zijperstraat 13 1823CX Alkmaar Telefoonnummer: 072-5201055 E-mailadres:

Nadere informatie

De meest recente versie van deze voorwaarden kunt u vinden op: www.boekenwebsite.nl/voorwaarden

De meest recente versie van deze voorwaarden kunt u vinden op: www.boekenwebsite.nl/voorwaarden Boeken Voorwaarden Algemene Voorwaarden BoekenWebsite.nl Versie: 20140221 De meest recente versie van deze voorwaarden kunt u vinden op: www.boekenwebsite.nl/voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden. Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden. Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Webshop www.slagerijaadvaneijk.nl Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer 1 Artikel 2 - Toepasselijkheid 1 Artikel 3 - Het aanbod 2 Artikel 4 - De overeenkomst 2 Artikel 5

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De Bloemenvaas.

Algemene Voorwaarden De Bloemenvaas. Algemene Voorwaarden De Bloemenvaas. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Opnieuw nieuw Ellie v Zoggel. Europaplein 20

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Opnieuw nieuw Ellie v Zoggel. Europaplein 20 Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Archiefkasten-shop.nl gevestigd in Haarlem. Archiefkasten-shop.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Douwe Egberts

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DIY Design

Algemene Voorwaarden DIY Design Algemene Voorwaarden DIY Design Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van DIY Design Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 1.2 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Officecity Kantoormeubelen B.V. gevestigd in Haarlem. Officecity.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - v2

Algemene voorwaarden - v2 Algemene voorwaarden - v2 Aapje4Kids 18-01-2011 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten

Nadere informatie

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT UITGEVERIJ LINEKE EERDMANS Handelsnaam: Uitgeverij Lineke Eerdmans

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT UITGEVERIJ LINEKE EERDMANS Handelsnaam: Uitgeverij Lineke Eerdmans INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 Retourneren en Herroepingsrecht Artikel

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Artikel 1 - Identiteit van de onderneming Champagnekopen is een onderdeel van DevelopTrend DevelopTrend - Champagnekopen Postbus 4761 4803ET BREDA

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Woonboerderij Maja

Algemene voorwaarden Woonboerderij Maja Algemene voorwaarden Woonboerderij Maja Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Woonboerderij Maja : Woonboerderij Maja, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2C-webwinkel van MEDEX BV Inhoud

Algemene Voorwaarden B2C-webwinkel van MEDEX BV Inhoud Algemene Voorwaarden B2C-webwinkel van MEDEX BV Inhoud Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Identiteit van de ondernemer... 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid... 3 Artikel 4 - Het aanbod... 3 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes Artikel 1. Definities Werkman: Werkman Horseshoes Webwinkel: website van Werkman waarop zij zaken te koop aanbiedt Overeenkomst: de overeenkomst van koop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BakkerKachels.nl, webwinkel van Jan Bakker Haarden en Schouwen

Algemene Voorwaarden BakkerKachels.nl, webwinkel van Jan Bakker Haarden en Schouwen Algemene Voorwaarden BakkerKachels.nl, webwinkel van Jan Bakker Haarden en Schouwen Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie