ACTIVITEITEN PLAN VVV ZUID-HOLLAND ZUID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITEN PLAN VVV ZUID-HOLLAND ZUID"

Transcriptie

1 ACTIVITEITEN PLAN VVV ZUID-HOLLAND ZUID 2013

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Achtergrond 4 3. Prioriteiten Projectorganisatie VVV 9 Tabellen Cultuur 12 Natuur 13 Routegebonden Recreatie 16 Evenementen 18 Drukwerk 19 Beurzen 20 Digitaal 21 Pers 22 Projecten 22 2

3 1. INLEIDING Dit jaar zijn de begrotingsvergaderingen van de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid erg spannend. Blijft er ruimte om de werkgelegenheid in de regio via toerisme en recreatie te stimuleren of leveren de bezuinigingen een kleiner budget op voor de VVV om aan de weg te timmeren. Niet eerder was het zo onduidelijk welke activiteiten in gang gezet kunnen worden voor het nieuwe jaar naast de vaste activiteiten, die de basis vormen van de marketing/promotie voor De VVV zal, vanwege de koppeling met de Nationale Database voor Toerisme, Recreatie en Cultuur (NDTRC), fors moeten investeren in nieuwe websites. Dit gaat betere zoekresultaten opleveren bij de zoekmachines en een verbeterde combinatie van functies, inclusief mobiel internet. Na de realisatie van de nieuwe sites kan ook de keuze module worden geïntegreerd, waarbij het mogelijk wordt om modulair dagjes te plannen, een eigen brochure te maken of het programma via een QR code als app te downloaden. De ontwikkeling is afgelopen jaar in gang gezet maar ivm de overgang naar nieuwe sites is de implementatie, vanwege de extra kosten, uitgesteld. In 2012 kwam uit het onderzoek naar de economische betekenis van Toerisme & Recreatie opnieuw vast te staan dat 80 % van de economische effecten worden veroorzaakt door het bezoek uit de eigen en direct omliggende regio. Er dient dan ook een belangrijke inspanning te worden gericht op het informeren en enthousiastmeren van de bewoners binnen een straal van 40 km. Naast traditionele middelen zullen daarvoor de moderne media worden ingezet, deels informatief, deels actiematig en prikkelend om response te krijgen. De VVV zal haar activiteiten, gericht op dagbezoek (door groepen) en verblijfsbezoek verder uitbouwen met enkele specifieke campagnes en sites. De sites zullen actiegericht zijn. Ondanks de verlate uitwerking van dit activiteitenplan staan er naast de vertrouwde, maar noodzakelijke, activiteiten dus weer enkele nieuwe op het programma. De vertrouwde activiteiten mogen nimmer worden verward met niet vernieuwende, meer van het zelfde vormen van promotie. Ook de jaarlijks repeterende activiteiten worden telkens tegen het licht gehouden en vernieuwd. Zij vormen echter wel de basis voor al de activiteiten en zijn daardoor onontbeerlijk! Graag zijn wij bereid het plan nader toe te lichten! Stichting Regionale VVV Zuid-Holland Zuid Erik Zindel, dir. 3

4 2. ACHTERGROND De regio Zuid-Holland Zuid kent veel oorspronkelijk product, een stukje oer-holland. Met op veel plaatsen de zichtbare strijd tegen het water, dat gelijk de verbindende schakel vormt. Met Holland iconen als Molens, met vestingsteden en prachtige natuurgebieden in een Nationaal Park of in Nationale Landschappen. Een stukje Holland rijk aan cultuur en de plek waar de basis werd gelegd voor de Nederlandse Staat en waar de Nederlandse taal voor het eerst werd vastgelegd. Traditioneel Holland met veel bijzondere, eigentijdse, kanten. Een bestemming die interesse opwekt bij een belangrijke doelgroep nl. de 50+er, waarvan er rond 2020 zo n 7 miljoen zullen zijn! Interesse voor de Hollandse waarden maar ook voor de niches die de regio rijk is voor een kleine, maar voor economisch interessante markt. Een uitdaging vormt de kleinschaligheid van het T&R bedrijfsleven. Natuurlijk zijn een grotere hotels in de regio maar die richten zich niet primair op de T&R markt en zijn meestal niet gesitueerd in een T&R omgeving. Kleinschalig bedrijfsleven beschikt over het algemeen over kleinschalige promotie budgetten, waardoor het ingewikkelder wordt om grootschalige campagnes op te zetten. Vanwege het budget maar ook vanwege de boekbaarheid van het product. Onderzoek Opnieuw toont het vierjaarlijkse onderzoek, dat de VVV door ZKA laat uitvoeren, aan dat in de gehele regio Zuid-Holland Zuid het dagbezoek de voornaamste inkomstenbron vormt uit T&R. Deze inkomsten worden ook nog eens voor 80% door regiobewoners opgebracht. Voorts toont het onderzoek aan dat weersinvloeden van groot belang zijn voor de hoogte van de inkomsten doordat mn eigen regiobewoners minder dagtrips in de eigen omgeving maken bij slecht weer. Bij de marketing/promotie activiteiten mag deze belangrijke doelgroep niet worden vergeten. De economische winst moet komen van extra bezoek uit de omliggende regio, Nederland en Vlaanderen. Met name het verblijfstoerisme zal gestimuleerd moeten worden om met minder aankomsten een groter economisch effect te bereiken. Focus promotie Het onderzoek heeft opnieuw aangetoond dat de meeste bestedingen op het gebied van Toerisme en Recreatie worden gedaan door regiobewoners. Daarnaast besteden Nederlanders en Vlamingen relatief veel in onze regio. Het mag daarom niet verwonderlijk zijn dat de activiteiten van de VVV op het gebied van marketing en promotie zich vooral op deze gebieden richten. Voor het behoud van de huidige bestedingen. Voor extra bezoek worden primair de pijlen gericht op Nederland en Vlaanderen. Uiteraard benut de VVV al de kansen die toegeworpen worden in de vorm van pers bezoek, ondersteuning pers artikel, etc. voor al de andere markten. Van VS t/m China. Daarnaast 4

5 houdt de VVV de onderzoeken scherp in de gaten naar herkomstgebieden van bezoekers aan Nederland en West-Europa. Met belangrijke partners, die succesvol opereren op de verschillende markten wordt getracht een alliantie te sluiten. Daarbij moeten wij ons realiseren dat de financiële inbreng gering kan zijn en dat de regio dus aanvullend, niet direct concurrerend, product moet leveren om een aantrekkelijke partner te kunnen zijn. Aan free-riders heeft niemand behoefte. VVV formule Het Nederlandse publiek benoemde de VVV tot het meest klantgerichte merk in de Gastvrijheidsindustrie. Het logo van de VVV staat voor vertrouwen, objectieve informatie. Dat is een zeer belangrijk voordeel. De promotionele boodschap, uitgezonden via de VVV, krijgt dezelfde kwalificaties. Dat vertrouwen moet de VVV niet beschamen. Zij doet dan ook haar uiterste best om de data die zij verstrekt actueel te laten zijn en zo compleet mogelijk. Toerisme en dagrecreatie zijn ketenproducten. Een dagje of een reis is opgebouwd uit verschillende onderdelen. De VVV weet de onderdelen in haar promotie en voorlichting aan elkaar te verbinden en neemt daarmee een bijzondere positie in t.o.v. veel andere informatiebronnen en internet. Daar wordt meestal informatie gevonden over een bepaald onderwerp, een bedrijf. Juist het aantrekkelijk aaneen rijgen van de onderdelen tot een dagje kan leiden tot bezoek van verder weg. De VVV brengt de couleur locale, het gebiedseigene, onder de aandacht. 5

6 3. PRIORITEITEN 2013 Voor 2013 gaat de VVV primair investeren in nieuwe websites, die een optimale vindbaarheid door zoekmachines garanderen en uitstekend aansluiten bij de databank NDTRC. Ook de mobiele site en de keuze module zullen naar verwachting voor de zomer operationeel zijn. De databank en de functionaliteiten achter de sites vormen de basis van de promotie van de regio. Uiteraard in combinatie met het traditionele drukwerk, waarin al vaak een verbinding gemaakt wordt met de moderne media. Het drukwerk zal ook in bladerversie te zien zijn op en te printen van de site. Natuurlijk ontbreken facebook en twitter niet in de promotiestrategie. Hieronder zijn enkele activiteiten uitgelicht. Boekbaar maken van (kleinschalige) verblijfsaccommodaties: De VVV zal een thema website ontwikkelen voor het product:.op een bedje van.. In deze actie zal dagrecreatie gekoppeld worden aan verblijfsrecreatie. Daarbij zal ook het diner (..op een bedje van..) onderdeel uitmaken van het arrangement. Enkele voorbeelden: Cultuur op een bedje van.. (keuze uit hotel en/of 2 à 3 B&B) Natuur. Glas Historie Etc Naast een site zal voor ieder thema een eenvoudige 2-slags folder worden gemaakt waardoor een serie ontstaat. De activiteit zal via Free pubicity, internet (o.a. add words), Facebook, twitter en VVV kantoren onder de aandacht van het publiek worden gebracht. Afhankelijk van de participatie (en verkoop) kan de serie en de promotie worden uitgebreid. Combi traditionele/ moderne media Regelmatig geven subregio s aan meer ambitie te hebben met de promotie. Wanneer gekeken wordt naar de beschikbare middelen dan komen we niet veel verder dan de huidige strategie waarin via zoveel mogelijk kanalen de actuele informatie (uit de NDTRC) wordt aangeboden. Deels eigen VVV kanalen, deels kanalen van derden o.a. free publicity. De VVV vergaart de informatie en biedt deze aan. De actieve promotie is beperkt tot websites, app, nieuwsbrieven, beurzen en drukwerk. De VVV heeft voor 2013 een ambitieus plan uitgewerkt dat traditionele promotie koppelt aan moderne media. De basis van het plan rust op 5 pijlers: Advertorial pagina s in Huis-aan-Huis bladen ruwweg tussen kust en Apeldoorn/Amsterdam en België Nieuwe website s Facebook pagina s ( informatief en revieuws/ belevingen van bezoekers) Eigen Youtube kanaal (combi eigen video en upload door bezoekers) Doorplaatsing tips naar landelijke VVV idee 6

7 De advertorials vormen de basis voor het opwekken van interesse. De traditionele gast krijgt al de benodigde informatie inclusief route beschrijving en telefoonnummer voor contact. De lezer wordt uitgenodigd om via de website en/of facebook nader kennis te maken met de partners. De partners stellen zich voor via een eigen kanaal op Youtube. Op dat kanaal kunnen bezoekers video s en foto s uploaden, waarmee actie s gedaan kunnen worden. Modernisering websites De VVV wil in 2013 een grote slag maken in het moderniseren van de websites. De websites moeten voldoen aan de volgende eisen: optimaal doorzocht kunnen worden door de zoekmachines gevoed worden vanuit de Nationale Databank voor Toerisme, Recreatie en Cultuur. De nieuwe sites moeten, al dan niet in speciale versie, optimaal mobiel en via tablet te gebruiken zijn. Overzichtelijk, waardoor de informatie snel gevonden kan worden Volledige integratie van social media Bezoeker kan zelf modulair programma opbouwen voor bezoek ( evenementen, dagbezoek,) Koppeling met kaart Chat functie met informatrice van de VVV voor hulp/ uitgebreide persoonlijke informatie De moderniseringsslag van de websites, zeer belangrijk voor het informeren van gasten aan de balie, thuis en op locatie, zal een forse aanslag doen op de promotiemiddelen en beschikbare arbeid maar geeft een uitstekende basis voor de komende jaren! Huisstijlelementen van de nieuwe VVV websites volgens landelijke VVV formule 7

8 Nationale Databank voor Toerisme Recreatie en Cultuur (NDTRC)/ publicatiedatabase De VVV en de ondernemers/instellingen kunnen 24 uur per dag, zeven dagen in de week de gegevens updaten. De VVV draagt zorg voor actuele informatie door het bedrijfsleven regelmatig te wijzen op de update mogelijkheid. Foto s en video s kunnen worden toegevoegd en ook commerciële boodschappen zijn te koppelen aan de data. De NDTRC vormt een belangrijke bron voor landelijke media en wordt voor de regionale promotie ontsloten via een publicatiedatabase. Deze publicatiedatabase stelt ons in staat om de gegevens door te leveren o.a. aan gemeenten, die vervolgens de data in eigen look-and -feel achter hun eigen site kunnen plaatsen. Een forse kosten besparing t.o.v. het zelf moeten invoeren van de T&R data. Dit geldt ook voor lokale en regionale media, die bijvoorbeeld evenementenoverzichten willen gebruiken. De publicatiedatabase vormt ook de schakel tussen de data en de uitvoer naar de: Websites Mobiele websites App Layar QR codes Informatieschermen Etc. 8

9 4. PROJECTORGANISATIE VVV De VVV kan in opdracht van het aangesloten bedrijfsleven en/of overheden opdrachten uitvoeren. Zij doet dit tegen zeer lage vergoedingen, waarbij bovendien gebruik gemaakt wordt van de aanwezige kennis en data. Dit levert tijdwinst en financiële besparingen op. Enkele voorbeelden: Productie drukwerk VVV heeft veelal de onderliggende data en weet de juiste toon voor de doelgroep te hanteren. De VVV heeft contact met vele drukkers en afhankelijk van de wens om lokaal te drukken of tegen een zo laag mogelijke prijs wordt de keuze (in overleg) bepaald. Van ideevorming tot levering: de VVV heeft kennis van T&R drukwerk! 29

10 Site vanuit databank Als kenner en (mede)beheerder van de databank, heeft de VVV de tools in handen om eenvoudige sites te maken op basis van de gegevens uit de databank, op maat en eventueel touchscreen. Uit de enorme hoeveelheid gegevens worden, in overleg met gemeente, regio, bedrijf, een keuze gemaakt van de te tonen informatie. Informatiezuil Op basis van de NDTRC kan de VVV op iedere willekeurige locatie informatie zuilen leveren voor binnen en buiten gebruik. Buitenlocaties worden voorzien van een touchscreen applicatie om ongewenst surfgedrag tegen te gaan. Binnen locaties kunnen worden voorzien van een minder af gekaderde toepassing, waardoor het o.a. voor gasten mogelijk is om te checken. De zuilen kunnen voorts worden uitgerust met WIFI, waardoor het mogelijk is om informatie over te dragen naar de smartphone. 310

11 Varianten op informatiezuil Door narrow casting te combineren met internetsites en het overdragen van informatie naar mobiele apparaten krijgt een informatiepunt een geheel nieuwe dynamiek. Voorbeeld is o.a. Citydots, waarbij koppeling met de VVV databank mogelijk is en waarbij informatie naar de smartphone kan worden overgedragen via een QR code. Qr codes De VVV gebruikt al bijna 3 jaar QR codes om informatie op locatie te kunnen geven en om in drukwerk een combinatie te maken met een internet site. De VVV kan routes produceren met QR codes op interessante plaatsen, waar de gast d.m.v. tekst, geluid, foto, video informatie krijgt. Ook enkelvoudige aanduidingen op panden, monumenten, etc zijn mogelijk en door de VVV te voorzien van achterliggende informatie. Beleidsplannen De VVV kan aangesloten gemeenten adviseren bij het totstand komen van beleidsplannen op het gebied van T&R. Waarom derden inhuren, die eerst de informatie bij de VVV halen en vervolgens dit vertalen in een rapport? De VVV kan ook de gehele opdracht aannemen of met Marketing/ promotie plannen komen en gelijk inzichtelijk maken wat de uitvoering gaat kosten. Kennis en uitvoering bijeenhouden om te komen tot een zo efficiënt mogelijke Marketing en Promotie van de regio. Kennis niet laten wegvloeien met het betalen van de rekening aan een extern bureau maar vasthouden zodat dit opnieuw kan worden ingezet. Gemeenten hebben over het algemeen een zeer beperkt aantal uren beschikbaar voor het beleidsveld Toerisme en Recreatie. De VVV kan behulpzaam zijn om extra inzet te kunnen plegen op de momenten dat dit nodig is. 411

12 CULTUUR Activiteiten Kernwaarden Internet Drukwerk Presentaties Pers Campagnes Dordrecht Historie Water Het begin - vvvdordrecht.nl (nieuw) -shoppenindordrecht.nl -etenindordrecht.nl - agenda (nieuw) -Nieuwsbrief -VVV Zuid-Holland Layar -QR codes -Dordrecht(Nieuw) -Rondje Dordt -Stadswandeling -Vakantiebeurs -Vakantie Salon Bus Idee -Dagtochtenpresentaties Meeting of the Waters Vervolg Holland Naturraly -Mobile website Gorinchem -Vesting 3-hoek -Hollandse Waterlinie -Hamel -vvvgorinchem.nl (nieuw) -shoppeningorinchem.nl -eteningorinchem.nl - agenda -Nieuwsbrief -VVV Zuid-Holland Layar -QR codes(gorcum Compascum) - mobile website -Gorinchem (nieuw) -Stadswandeling -Vakantiebeurs (folder) -Vakantie Salon (folder) (folder) -Bus Idee (groepsbrochure) -Dagtochten- presentaties (groepsbrochure) -Holl. Waterlinie -Vesting 3-hoek -groepsdagtochten - Groene Hart Multi mediaal Leerdam Glasstad Historie Linge -vvvleerdam.nl (nieuw) -Shoppeninleerdam.nl - agenda -Nieuwsbrief -VVV Zuid-Holland Layar -QR codes glas -mobile website -Leerdam -Stadswandeling -Vakantiebeurs (folder) -Vakantie Salon (folder) (folder) -Bus Idee (groepsbrochure) -Dagtochten- presentaties (groepsbrochure) -Holl. Waterlinie -Groene Hart 12 1

13 Kernwaarden Internet Drukwerk Presentaties Pers Campagnes Oud-Beijerland Dorp met stadse allure -vvvhoekschewaard.nl (nw) -shoppeninoudbeijerland. -Eteninoudbeijerland.nl - agenda -Nieuwsbrief -VVV Zuid-Holland Layar -QR codes -Hoeksche Waard -Stadswandeling -OMD boekje -Vakantiebeurs (folder) -Vakantie Salon (folder) (folder) -Bus Idee (groepsbrochure) -Dagtochten- presentaties (groepsbrochure) -Nat. Landschap Multi mediaal Kinderdijk Historie Strijd tegen water WERELD ERFGOED -vvvzhz.nl (nieuw) -vvvalblasserwaardvijf heerenlanden.nl (nieuw) - agenda -VVV Zuid-Holland Layar -QR codes -ZHZ brochure -AVH brochure -Vakantiebeurs (folder) -Vakantie Salon (folder) (folder) -Bus Idee (groepsbrochure) -Dagtochten- presentaties (groepsbrochure) GROENE HART Multi mediaal Meeting of the Warters Overig ZHZ -Holland in Zakformaat - Rand v/d Randstad -2x nat.landschap -1x nat.park - Typisch Holland -vvvzhz.nl (nieuw) -vvvzhz.mobi (nieuw) Shoppeninzuidhollandzuid.n l. -Eteninzuidhollandzuid.nl - agenda -VVV Zuid-Holland Layar -QR codes Databank: 26 onderwerpen brochure (herzien) brochure - (Fiets) Kaart -Vakantiebeurs -Vakantie Salon Bus Idee -Dagtochtenpresentaties -Holl. Waterlinie -Nat.landschap -Nat. Park - Erfgoedlijnen Multi mediale actie 13 2

14 NATUUR Kernwaarden Internet Drukwerk Presentaties Pers Campagnes Biesbosch -Nationaal Park -vvvdordrecht.nl (nieuw) -Dordrecht brochure -Vakantiebeurs vervolg -Zoetwater getijden landschap -Duurzaam -vvvzhz.nl (nieuw) -vvvbiesbosch.nl -VVV Zuid-Holland Layar -QR codes BIESBOSCH BROCHURE -Vakantie Salon Bus Idee (groepsbrochure) -Dagtochten-presentaties (groepsbrochure) HOLLAND NATURALLY -Nat. Park Multi mediale camp. Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden Groene Hart Nationaal Landschap GH Molen dichtheid Onder zeeniveau -vvvalblasserwaardvijf heerenlanden.nl (nieuw) -vvvzhz.nl (nieuw) -shoppeninzuidhollandzuid. -eteninzuid-hollandzuid.nl - agenda -AVH brochure ism Den Haneker -(Fiets) Kaart -Vakantiebeurs (ZHZ+ AVH) -Vakantie Salon (ZHZ+AVH) (ZHZ+AVH) -Bus Idee (groepsbrochure) -Dagtochten- presentaties (groepsbrochure) -Holl. Waterlinie -Groene Hart - Molens Vervolg HOLLAND NATURALLY -VVV Zuid-Holland Layar Multi mediaal -QR codes Hoeksche Waard Nationaal Landschap Groen eiland TIEN GEMETEN -vvvhoekschewaard.nl (nw) -VVV Zuid-Holland Layar -QR codes Nieuw -Hoeksche Waard samenvoeging VVV brochure en Er op uit -Vakantiebeurs (ZHZ+ HW) -Vakantie Salon (ZHZ+HW) (ZHZ+HW) -Bus Idee (groepsbrochure) -Dagtochten presentaties (groepsbrochure) -Nationaal landschap vervolg HOLLAND NATURALLY Multi mediaal 314

15 Kernwaarden Internet Drukwerk Presentaties Pers Campagnes Overig ZHZ Hollandse landschappen / water -vvvzhz.nl(nieuw) -vvvzhz.mobi(nieuw) - e-agenda -(Fiets) Kaart -Vakantiebeurs (ZHZ) -Vakantie Salon (ZHZ) (ZHZ) -Holl. Waterlinie -Nat.landschap -Nat. Park -Nieuwsbrief -Bus Idee (groepsbrochure) -VVV Zuid-Holland Layar -QR codes -Dagtochten- presentaties (groepsbrochure) Multi mediale camp. 415

16 ROUTEGEBONDEN RECREATIE Activiteiten Internet Drukwerk Presentaties Pers Campagnes Rood Nieuw Stadswandelingen Waar: Dordrecht Gorinchem Leerdam Oud-Beijerland -vvvdordrecht.nl -vvvgorinchem.nl -vvvleerdam.nl -vvvhoekschewaard.nl -Rondje Dordt -Stadswandeling D -Stadswandeling G -Stadswandeling L -Stadswandeling O-B -Vakantiebeurs -Vakantie Salon Groen Multi Mediaal Meeting of the Waters -Hollands Glorie -Holl. Waterlinie -Groene Hart Fietsknooppunten Rust & Ruimte -vvvzhz.nl -(fiets) Kaart -Vakantiebeurs Meeting of the Waters Korte afstanden -fietsrouteplanner -Vakantie Salon Vervolg Holland Naturally -Nieuwsbrief -(thema)routes (-Libelle Zomer) Multi mediaal Hollands Glorie -Holl. Waterlinie -Groene Hart Natuurwandelroutes Rust & Ruimte -vvvzhz.nl -(fiets) Kaart -Vakantiebeurs (ZHZ) -Hollands Glorie -Vakantie Salon (ZHZ) -Holl. Waterlinie (ZHZ) -Groene Hart Geocachen Stad & Land div. - digitaal Vervolg Holland Naturally 516

17 Internet Drukwerk Presentaties Pers Campagnes Blauw Vernieuwde Waterroutes Rust & Ruimte Duurzaam -vvvzhz.nl (nieuw) -vvvzhz.mobi (nieuw) -AVH brochure -Vakantiebeurs -Vakantie Salon - vervolg Hollands Glorie -Holl. Waterlinie -Hoeksche Waard Groene Hart Waterbus Openbaar VV Water als verbinding -vvvzhz.nl (nieuw) -vvvzhz.mobi (nieuw) -vvvdordrecht.nl (nieuw) -Dordrecht -Vakantiebeurs -Vakantie Salon (-Libelle Zomer) Pure Genieten -Groene Hart Rondvaarten Grote variëteit (rivier/stad/bies Bosch) -vvvzhz.nl -vvvlokaal -AVH brochure -Hoeksche Waard - D,L,G brochure -Vak.beurs -Vakantie Salon (-Libelle Zomer) Pure Genieten -Holl. Waterlinie -Groene Hart EVENEMENTEN 17 6

18 Internet Drukwerk Beurzen Pers Landelijk Econ. betekenis -vvvzhz.nl VVVZHZ.MOBI - e-agenda -Nieuwsbrief -eigen -regio/lokaal -Vakantiebeurs -Vakantie Salon Multi mediaal Regionaal prom. Betekenis -vvvzhz.nl -vvvzhz.mobi - e-agenda -Nieuwsbrief -eigen -regio/lokaal -Vakantiebeurs (folderpart) -Vakantie Salon (folderpart.) (folderpart.) Multi mediaal Lokaal eigen -vvvzhz.nl -vvvzhz.mobi - e-agenda -Nieuwsbrief -eigen -regionaal/lokaal -Vakantiebeurs (folderpart.) -Vakantie Salon (folderpart.) (folderpart.) 18 7

19 DRUKWERK Out of pocket oplage doelgroep verspreiding participatie Zuid-Holland Zuid Bezoeker/ inwoner regio, bedrijfsleven LANDELIJK via VVV s, VVV-agentschap, beurzen, digitaal op site Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inwoners, bezoekers VVV s en agentschappen, bedrijfsleven en beurzen, digitaal op site advertentie advertentie Hoeksche Waard inwoners, bezoekers VVV s en agentschappen en beurzen + recr. punten in de regio, digitaal op site advertentie Groepsdagtochtenbrochure Org. van groepsuitstapjes VVV s,- agentschappen, beurzen, mailings, digitaal op site Deelname campagne Dordrecht inwoners, bezoekers via VVV kantoren, VVV-folderserviceposten, beurzen, op aanvraag, digitaal op site Biesbosch Inwoners, bezoekers via VVV kantoren (landelijk), VVV-folderserviceposten, beurzen, op aanvraag, digitaal op site Leerdam inwoners, bezoekers via VVV kantoren, VVV-folderserviceposten, beurzen, op aanvraag, digitaal op site Gorinchem inwoners, bezoekers via VVV kantoren, VVV-folderserviceposten, beurzen, op aanvraag, digitaal op site advertenties advertenties advertentie advertentie Stadswandelingen -Dordrecht -Leerdam -Gorinchem 3.149,00 525, , (dag)bezoeker Te koop in VVV Kantoren en web-shop - Fiets/kano/wandelroutes Te downloaden via site of te koop in VVV kantoren - (Fiets)Kaart 6.000, inwoners, bezoekers via VVV kantoren, Folderserviceposten en webshop - Geschenkbonnenlijsten 8.500, Ontvanger van bon Bij verkoop VVV bon Gratis advertentie deelnemer 19 8

20 BEURZEN Aantal bezoekers Doelgroep Aantal dagen / plaats Vakantiebeurs 5.500, Dagtoerist, kortverblijver, pers, reisorganisator Het vakantiesalon 2.500, Dagtoerist, kortverblijver, pers, reisorganisator 6 Utrecht 6 Antwerpen 50 PLUS BEURS 2.500, , groepsbezoeker 5 Utrecht groepsdagtochten presentatie 1.500,00 Organisator groepsuitstap 1 divers Bus Idee 1.000,00 Organisator groepsuitstap 1 divers 20 9

21 DIGITAAL Kosten Unieke bezoekers Gericht op Internetsites - Lokaal* o Dordt o Leerd. o Gor. - Regional* o ZHZ o Albl./VH o HW - Thema* o Shoppen o Eten in.. - MOBIEL - Qr codes - VVV Zuid-Holland App - VVV Zuid-Holland Layar *eigen site VVV ZHZ **Speciale koppeling met NBTC site (NL, D, GB, F, E, I, S) n.n.b. Pot. Bezoeker, inwoner, bedrijfsleven inwoner / Bedrijfsleven/ bezoeker Funshoppers, inwoners Bezoekers, inwoners jongeren. Gebruikers op locatie agenda per 2 weken (gratis)abonnees Nieuwsbrief - Consument - bedrijfsleven Toeristische Databank rubrieken

22 PERS kosten vorm Gericht op opmerking Berichten pm / brief div. media Ontvangsten/begeleiding pm op aanvraag / uitnodiging journalisten Ondersteuning pm op aanvraag samenstellers artikelen Fotoarchief rechtenvrije foto s worden digitaal aangeboden via inlogcode divers PROJECTEN Opdracht van Doelgroep Gast in eigen stad Dordrecht Marketing Nieuwe inwoners Hollands Glorie - Promotie - CAMPERERVEN - Dagpas - QR codes pm pm pm Drechtsteden Bezoekers Kortverblijf / campersites Dagrecreant..a la carte pm Gorinchem dagrecreant Entertainment Gorcums Winterfestijn Op basis van nacalculatie Gorinchem QR codes (regionaal) Dordrecht, Gorinchem., Leerdam Dagrecreant / inwoner Mobiel internet: VVV ZHZ Bezitters smartphone en mobiel internet Groepsdagtochten boekingen (site+brochure) VVV ZHZ reisorganisatoren Multi Mediale campagne Advertotials/modern/soc.media Regio s Dag-/verblijfsrecreant...Op een bedje van Drukwerk/site/ prom. actie bedrijfsleven verblijfstoerist 11 22

23 12

DOET U MEE MET DE VVV?

DOET U MEE MET DE VVV? 2015 DOET U MEE MET DE VVV? VVV verzamelt en verspreidt informatie. VVV is de plek waar alle toeristisch-recreatieve informatie samenkomt waardoor er samenhang ontstaat in het toeristisch-recreatief product.

Nadere informatie

DOET U MEE MET DE VVV?

DOET U MEE MET DE VVV? 2015 DOET U MEE MET DE VVV? VVV verzamelt en verspreidt informatie. VVV is de plek waar alle toeristisch-recreatieve informatie samenkomt waardoor er samenhang ontstaat in het toeristisch-recreatief product.

Nadere informatie

Activiteitenplan regio 2014

Activiteitenplan regio 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Vaste activiteiten 2014 6 3. Accenten 2014 9 4. Voorstel extra promotie 2014 13 2 1. INLEIDING Vrijetijdsinformatie is niet meer uniek bij de VVV verkrijgbaar:

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE DE TRIPLE I VAN VVV NOORDOOST-BRABANT INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE Kijk je even in deze folder? Sluit prima aan bij onze digitale ambities dus wellicht iets voor ons... Triple I Brabant Triple I

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 Welkom Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 1 Inhoud Terugblik uitkomst naamsbekendheid onderzoek t.b.v. promotie campagne Ingezette promotie campagne Gemeente Soest

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

maastricht: media kit 2015

maastricht: media kit 2015 maastricht: media kit 2015 VVV/Maastricht Marketing 1 Wie zijn wij Wij zijn de citymarketing organisatie van Maastricht, actief op het gebied van branding & marketing. Informatieverstrekker & dienstverlener,

Nadere informatie

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling Gevolgen voor onze BV uitkomsten In 2012 één regio met een integraal werkende organisatie (ATCB/MTCB) Hoger rendement op ingezette mensen en middelen Extra jaarlijkse overheidsomzet 0,7-1 miljoen Extra

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Jaarverslag VVV Zuid-Holland Zuid 2012 JAARVERSLAG VVV ZUID-HOLLAND ZUID 2012 CONCEPT

Jaarverslag VVV Zuid-Holland Zuid 2012 JAARVERSLAG VVV ZUID-HOLLAND ZUID 2012 CONCEPT JAARVERSLAG VVV ZUID-HOLLAND ZUID 2012 CONCEPT 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. De Stichting Regionale VVV Zuid-Holland Zuid 3 2. Voorlichting 4 3. Promotie 9 4. Bemiddeling 10 5. Projecten 13 6. Balie

Nadere informatie

Nationaal Park De Biesbosch in de Biesboschregio. Dick Verheijen 4 oktober 2013

Nationaal Park De Biesbosch in de Biesboschregio. Dick Verheijen 4 oktober 2013 Nationaal Park De Biesbosch in de Biesboschregio Dick Verheijen 4 oktober 2013 Biesbosch ontwikkelingen Toekomstvisie Biesbosch 2021 Natuur en gezondheid, ook in de Biesbosch Biesbosch feiten Nationaal

Nadere informatie

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Daarom wordt er gewerkt aan een sterke destinatiemarketingstrategie, die Noord Holland Noord bestrijkt VAN: De regio Noord Holland

Nadere informatie

Ook op uw laatste plekje nog een klant?

Ook op uw laatste plekje nog een klant? Ook op uw laatste plekje nog een klant? We pakten nog net die laatste voorstelling mee! We konden nog last-minute een balletje slaan! op het laatste moment lekker én met een flinke korting uit eten...

Nadere informatie

Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer

Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer Wat gaan we doen. Online trends Website ontwikkeling Online boeken Zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf

Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf OpJeFoon om uw klanten te bereiken: altijd en overal. Bent u klaar voor het Mobiele Web? Technologie ontwikkelt

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

Jaarverslag VVV Zuid-Holland Zuid 2014 JAARVERSLAG VVV ZUID-HOLLAND ZUID

Jaarverslag VVV Zuid-Holland Zuid 2014 JAARVERSLAG VVV ZUID-HOLLAND ZUID JAARVERSLAG VVV ZUID-HOLLAND ZUID 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina - Inleiding 1. De Stichting Regionale VVV Zuid-Holland Zuid 4 2. Voorlichting 5 3. Promotie 11 4. Bemiddeling 13 5. Projecten 15

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Nieuw recreatief concept RouteApp. Meer zien, meer beleven Titel: RouteApps: de toekomst is begonnen Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Buro Kloeg RouteApp. Meer

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Augustus 2012 Karina Brouwer 2 Inhoudsopgave Wat is Uit-in-Noord-Holland?... 5 Bezoekersaantallen...5 Agenda...7 Editorial...7 Tips...7 Acties...7 Nieuwsbrief...7

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016 VVV Maastricht lidmaatschap 2016 1 facts & figures BEZOEKEN 3.000.000 IN MAASTRICHT, PER JAAR 2E HOTELSTAD VAN NEDERLAND 2E TOERISTENSTAD VAN NEDERLAND 2E MONUMENTENSTAD VAN NEDERLAND STERKSTE TOERISTISCHE

Nadere informatie

Dinsdag 17 april 2012 kick-off

Dinsdag 17 april 2012 kick-off Dinsdag 17 april 2012 kick-off Niek van Twillert Managing Director App HET Instrument Agenda Historie papieren Instrumentengids Instrumentengids.nl Oriëntatiegedrag potentiële klant 2012. App HET Instrument

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam

Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Programma 15.00-16.00 Workshop 16.00-16.30 Pauze 16.30-17.30 Themabijeenkomst 17.30-18.30 Borrel 2 Amsterdam Bezoeken, Holland

Nadere informatie

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! Maak kennis met de Vipmedia sportviscommunity. Via dit mediaplatform kunt u uw doelgroep gepassioneerde sport- en wedstrijdvissers direct

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

+ Inspelen op mobiel internet. + Klanten effectief bereiken. + Content beheer. + Scherpe tarieven en korte implementatietijd

+ Inspelen op mobiel internet. + Klanten effectief bereiken. + Content beheer. + Scherpe tarieven en korte implementatietijd Winkelcentrum App + Inspelen op mobiel internet Nederland telt nu ruim 8 miljoen smartphones en dat aantal groeit hard. Ook bij uw klanten. + Klanten effectief bereiken Uw klanten nemen aankoopbeslissingen

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

Factsheet. 2001 oprichting DagjeWeg.NL. 2014 10.000.000 bezoekers. 1.000.000 bezoekers. 2.000.000 bezoekers. 3.000.000 bezoekers. 6.000.

Factsheet. 2001 oprichting DagjeWeg.NL. 2014 10.000.000 bezoekers. 1.000.000 bezoekers. 2.000.000 bezoekers. 3.000.000 bezoekers. 6.000. Factsheet OPRICHTING 2001 oprichting DagjeWeg.NL 1.500 UITTIPS EERSTE REDACTEUR AANGENOMEN 1.000.000 bezoekers 2005 2007 2.000.000 bezoekers INTEGRATIE AGENDA DAGJEWEG.NL GEEFT GRATIS VAKANTIEGIDSEN UIT

Nadere informatie

projectenveloppe & denkstarter Frisse winst! Allemaal één euro, omdat we van alleen de wind niet kunnen leven

projectenveloppe & denkstarter Frisse winst! Allemaal één euro, omdat we van alleen de wind niet kunnen leven projectenveloppe & denkstarter Allemaal één euro, omdat we van alleen de wind niet kunnen leven Inhoud Projectenveloppe 3 Waterdriehoek en Kinderdijk 9 Op de lijn Denkstarter 10 11 Inleiding 12 In woorden

Nadere informatie

Hét full service internet bureau van Nederland. PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers

Hét full service internet bureau van Nederland. PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers Hét full service internet bureau van Nederland PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers Doelstelling voor vandaag Synergie tussen on- en offline communicatie Doelgroep bepalen die aanwezig

Nadere informatie

Forum logies Brugse Ommeland

Forum logies Brugse Ommeland Forum logies Brugse Ommeland Op de agenda 14u00 14u40 Maak optimaal gebruik van de website van het Brugse Ommeland en Westtoer Valérie Van Haute, projectmanager Brugse Ommeland (Westtoer) De kracht van

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Hét full service internet bureau van Nederland

Hét full service internet bureau van Nederland PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers Hét full service internet bureau van Nederland Social Media voor de branche Welke doelgroep is hier aanwezig? Standbouw en/of beursleveranciers Evenementenbureaus

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

DVB MEDIA helpt u aan online succes!

DVB MEDIA helpt u aan online succes! DVB MEDIA helpt u aan online succes! WEBSHOPS WEBDESIGN SOCIAL MEDIA ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE INTERNETMARKETING MOBIELE APPS WWW.DVBMEDIA.NL Voor een complete internetstrategie 030-75 55 310 DVB MEDIA

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com Mobile & Shopping on demand De nieuwe rol van de mobiele telefoon tradedoubler.com Mobiele kanalen voor affiliate marketing vernieuwen de winkelervaring in Europa, door de connected consumers (online actieve

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15 APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR Promotiemiddelen 15 1 MAAKT JE ZICHTBAAR Promoot je evenement of onderneming via Apeldoorn Promotie Apeldoorn Promotie maakt je activiteiten zichtbaar Apeldoorn Promotie

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

masterplan toerisme: waar staan we nu?

masterplan toerisme: waar staan we nu? masterplan toerisme en recreatie Meetjesland 00 missie en visie doelstellingen 7 actiepunten masterplan toerisme: waar staan we nu? uitvoering en resultaten Erik Hennes regiocoördinator Meetjesland doelstellingen

Nadere informatie

Probeer nu GRATIS. Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap

Probeer nu GRATIS. Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap Probeer nu GRATIS Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap Opensignage eenvoudig uw doelgroep informeren Zoekt u een eenvoudige manier om uw doelgroep te informeren via een beeldschermennetwerk?

Nadere informatie

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE 1 Lies Spruit Burgemeester gemeente Lisse 2 Frans van der Avert Algemeen directeur Amsterdam Marketing 3 Fusie tot Amsterdam Marketing Congressen Cultuur marketing

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

DVB MEDIA kan uw bedrijf helpen om betere resultaten te bereiken met behulp van internet.

DVB MEDIA kan uw bedrijf helpen om betere resultaten te bereiken met behulp van internet. DVB MEDIA kan uw bedrijf helpen om betere resultaten te bereiken met behulp van internet. WEBSHOPS WEBDESIGN SOCIALE MEDIA ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE INTERNET MARKETING MICROSOFT OFFICE 365 WWW.DVBMEDIA.NL

Nadere informatie

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Activiteit Doelstelling Samenwerking Prestatie-Indicatoren 2012-2015 1) Campagne Algemene imagocampagne waarbij het betere landleven, kwaliteit

Nadere informatie

Uw eigen winkel app 890 * *Tarief voor het eerste jaar. Daarna 490 per jaar.

Uw eigen winkel app 890 * *Tarief voor het eerste jaar. Daarna 490 per jaar. Uw eigen winkel app 890 * *Tarief voor het eerste jaar. Daarna 490 per jaar. + Inspelen op mobiel internet Nederland telt nu ruim 8 miljoen smartphones en dat aantal groeit hard. Ook bij uw klanten. +

Nadere informatie

VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 Agendapunt 11 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014

VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 Agendapunt 11 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014 VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 Agendapunt 11 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014 Voorbereid door Anja Brands, zzp communicatie Bijlagen 2014-2018 RAUM COMMUNICATIESTRATEGIE

Nadere informatie

Monitoring Sail Kampen 2014. basisdashboard

Monitoring Sail Kampen 2014. basisdashboard Monitoring Sail Kampen 2014 basisdashboard Onderdelen Bezoekersaantallen Sponsoren Communicatiemiddelen IJsseldelta Marketing Werkgelegenheid Publiciteitsbereik- en waarde online en offline SEO campagne

Nadere informatie

Praktische social media tips voor bedrijven!

Praktische social media tips voor bedrijven! Praktische social media tips voor bedrijven! Inhoud: Pagina Voorwoord 2 Wat is social media? 3 Hoe werkt het? 4 De mogelijkheden voor bedrijven 5 Als online vorm van mond-tot-mond reclame 7 Internet optimalisatie

Nadere informatie

De Wolf & Partners accountants en adviseurs heeft het initiatief genomen om over dit onderwerp een branche-update te presenteren.

De Wolf & Partners accountants en adviseurs heeft het initiatief genomen om over dit onderwerp een branche-update te presenteren. 1. Branche-update 1.1 Waarom deze branche-update? Het zijn turbulente tijden voor de MKB ondernemer in de modebranche. De derde recessie in vier jaar wordt gecombineerd met een complete verandering van

Nadere informatie

Anja Brands, communicatieadviseur 1. Communicatiestrategie Twiske 2. Communicatiestrategie Waterland

Anja Brands, communicatieadviseur 1. Communicatiestrategie Twiske 2. Communicatiestrategie Waterland VOORSTEL Adviescommissie 28 oktober 2014 agendapunt 8 Dagelijks bestuur 13 november 2014 Algemeen bestuur 11 december 2014 Voorbereid door Bijlagen Anja Brands, communicatieadviseur 1. Communicatiestrategie

Nadere informatie

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Dit masterplan is opgesteld door de programmacommissie Meerjarenprogramma Beleef Bestemming Bergeijk, waarin bestuursleden zitting hadden van de navolgende

Nadere informatie

Dichtbij Actueel Verbindend

Dichtbij Actueel Verbindend Dichtbij Actueel Verbindend L1mburg L1mburg Op zoek naar een groot bereik in Limburg? L1 is het toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk

Nadere informatie

Mediakaart NKC. Op reis met NKC Media

Mediakaart NKC. Op reis met NKC Media Mediakaart NKC Op reis met NKC Media Cijfers en bereik Gebaseerd op de tellingen van september 2015 Print Kampeerauto Onafhankelijk magazine met reportages, reviews, interviews en alle informatie die relevant

Nadere informatie

ONTSPANNEN ADVERTEREN MET DAGJE REGIO WORDT KLANT VAN DAGJE REGIO EN MAAK KANS OP EEN DAGJEREGIO-ZITZAK

ONTSPANNEN ADVERTEREN MET DAGJE REGIO WORDT KLANT VAN DAGJE REGIO EN MAAK KANS OP EEN DAGJEREGIO-ZITZAK ONTSPANNEN ADVERTEREN MET DAGJE REGIO WORDT KLANT VAN DAGJE REGIO EN MAAK KANS OP EEN DAGJEREGIO-ZITZAK Zonder inspanning meer bezoekers op jouw eigen website. Relax adverteren vanaf 0,02 per dag! Meer

Nadere informatie

Inleiding. Schema Achterhoekagenda

Inleiding. Schema Achterhoekagenda Inleiding In deze instructie wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de Achterhoekagenda. De informatie is tevens terug te vinden op de website. Schema Achterhoekagenda. De werking van de Achterhoekagenda

Nadere informatie

Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda

Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda Bijeenkomst Watersportverbond Regio Vecht en Plassen Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda Vergrijzing van onze sector is het kernprobleem! 2 bootgebruik 25.000 verweesde schepen

Nadere informatie

BOOST VOOR REIZEN. Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers!

BOOST VOOR REIZEN. Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers! BOOST VOOR REIZEN Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers! OVER ONS: ONLINE REISBUREAU TOERISTISCHE INFORMATIE TOERISTISCHE AANBIEDINGEN TECHNOLOGIE BESTE BELGISCHE R.O.I.! Volledig

Nadere informatie

REIZEN. Het Semilo Channel Reizen Alles op het gebied van reizen. Automotive Eten & Drinken

REIZEN. Het Semilo Channel Reizen Alles op het gebied van reizen. Automotive Eten & Drinken REIZEN Automotive Eten & Drinken Het Semilo Channel Reizen Alles op het gebied van reizen Familie & Gezin Fotografie Health & Personal Care Nieuws & Informatie Product vergelijking Reizen Tech & Gadgets

Nadere informatie

REIZEN. Het Semilo Channel Reizen Alles op het gebied van reizen

REIZEN. Het Semilo Channel Reizen Alles op het gebied van reizen REIZEN Het Semilo Channel Reizen Alles op het gebied van reizen Websites: 20 Uniek bereik: 5.631.500 Impressies: 126.028.664 Adverteer op het grootste digitale Reizen channel van Nederland en bereik hiermee

Nadere informatie

Propositie City/Regio MAEXchange

Propositie City/Regio MAEXchange Maakt de waarde van maatschappelijke initiatieven inzichtelijk en bevordert investeren en participeren daarin Propositie City/Regio MAEXchange Achtergrond City/Regio MAEXchange De MAEXchange is een landelijk

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Centrale vraag De regionale organisaties hebben vaak een belangrijke rol in de promotie van het gebied. De subsidies voor promotie zijn er niet

Nadere informatie

Citymarketingplan 2016

Citymarketingplan 2016 Citymarketingplan 2016 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 1.1 Organisatie Stichting Woerden Marketing Pagina 4 Hoofdstuk 2 Doelstellingen 2016 Pagina 5 Hoofstuk

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Praktische tips voor ondernemers Enschede 7-11-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede website?

Nadere informatie

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE OPTIMALISATIE IN PERFECTIE Bereik een... Nieuwe doelgroep Brochure: Product informatie Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL Telefoon: +31 (0)316 712 453 Fax: +31 (0)84 725 9405 O E-mail: info@optimera.nl

Nadere informatie

Reputatie en social media

Reputatie en social media Reputatie en social media Themadag Communicatie Pensioenfederatie Zeist 11 december 2012 1 Actualiteit Online reacties op berichtgeving rond de nieuwe pensioenregeling Speciale pagina op de website: 30.000

Nadere informatie

Wéét wat er te doen is Een actueel en volledig aanbod van lokale evenementen trekt de aandacht van úw doelgroep.

Wéét wat er te doen is Een actueel en volledig aanbod van lokale evenementen trekt de aandacht van úw doelgroep. De seizoenskalender van Uitgaanspunt verschijnt huis-aan-huis bij het aanbreken van het nieuwe seizoen. De kalender is dubbelzijdig bedrukt op 170 grams papier in het formaat 'A3 gevouwen naar A4'. Wéét

Nadere informatie

VAKANTIEVAREN. Onderwerpen

VAKANTIEVAREN. Onderwerpen VAKANTIEVAREN Zoektocht naar nieuwe klanten Jan Ybema / Projectleider Vakantievaren Onderwerpen Ontstaansgeschiedenis & doelstelling Wat is Vakantievaren nu eigenlijk? Website ontwikkeling Vindbaarheid

Nadere informatie

DIGITALE KRAS & WIN COUPONS. Of je het leuk vindt of niet,

DIGITALE KRAS & WIN COUPONS. Of je het leuk vindt of niet, DIGITALE KRAS & WIN COUPONS Of je het leuk vindt of niet, de meeste consumenten hebben tegenwoordig een smartphone bij en zijn altijd online. Ze willen op de hoogte blijven van wat er in hun omgeving gebeurt,

Nadere informatie

De kracht van geïntegreerde 1:1 communicatie. Peter Kruijt EDP - Hans van Lith Xplor najaarsbijeenkomst 2013

De kracht van geïntegreerde 1:1 communicatie. Peter Kruijt EDP - Hans van Lith Xplor najaarsbijeenkomst 2013 De kracht van geïntegreerde 1:1 communicatie Peter Kruijt EDP - Hans van Lith Xplor najaarsbijeenkomst 2013 Customer & Prospects What do they want? Are you listening 365, 24/7? Are you pushing the right

Nadere informatie

Inspelen op mobiel internet Klanten effectief bereiken Content beheer: centraal en per vestiging + Scherpe tarieven en korte implementatietijd

Inspelen op mobiel internet Klanten effectief bereiken Content beheer: centraal en per vestiging + Scherpe tarieven en korte implementatietijd Winkelformule App + Inspelen op mobiel internet Nederland telt nu ruim 8 miljoen smartphones en dat aantal groeit hard. Ook bij uw klanten. + Klanten effectief bereiken Uw klanten nemen aankoopbeslissingen

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES WHITEPAPER RESPONSIVE WEBSITES Wat is een Responsive website? Voordelen van een Responsive website? Hoe start je met een Responsive website? INTRODUCTIE Met het downloaden van deze whitepaper kunnen we

Nadere informatie

WEBSITE PAKKETTEN SAMENGESTELD VOOR DE ZZP, STARTENDE ONDERNEMER EN PARTICULIER DE PERFECTE START IN DE DIGITALE WERELD

WEBSITE PAKKETTEN SAMENGESTELD VOOR DE ZZP, STARTENDE ONDERNEMER EN PARTICULIER DE PERFECTE START IN DE DIGITALE WERELD WEBSITE PAKKETTEN SAMENGESTELD VOOR DE ZZP, STARTENDE ONDERNEMER EN PARTICULIER DE PERFECTE START IN DE DIGITALE WERELD BETAALBARE WEBSITE MET MOGELIJKHEDEN VOOR DE TOEKOMST STABIEL, KWALITEIT, PROFESSIONEEL

Nadere informatie

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie

Ameland binnen handbereik

Ameland binnen handbereik Ameland binnen handbereik Gauke Pieter Sietzema Hoofd ontwikkeling, SEO specialist & Sterc partner Hendrik Jan Hofstede Strateeg & internetmarketeer & Sterc partner VVV Ameland mobile - Ameland binnen

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Succesvol Gevonden Worden Op Internet. Workshop MYbusinessmedia 7 mei 2009 Gorinchem

Succesvol Gevonden Worden Op Internet. Workshop MYbusinessmedia 7 mei 2009 Gorinchem Succesvol Gevonden Worden Op Internet Workshop MYbusinessmedia 7 mei 2009 Gorinchem 1 Succesvol Gevonden Worden Op Internet Welkom! Strategie MYbusinessmedia: Online First Resultaat: in een jaar naar 1,7

Nadere informatie

Inleiding pagina 3. Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4

Inleiding pagina 3. Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 Hoofdstuk 2 Citymarketingplan 2015 Pagina 6 2.1 Woerden Marketing Pagina 6 2.2 Diverse projecten Citymarketing Pagina 8 2.3 Woerden Marketing.nl

Nadere informatie

Welkom! Algemene Ledenvergadering. Informatie content. Gastheer schap. Promotie. Sarel Tempelman

Welkom! Algemene Ledenvergadering. Informatie content. Gastheer schap. Promotie. Sarel Tempelman Welkom! Algemene Ledenvergadering. Promotie Agenda: 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen ALV 17 november 2014 & notulen ALV 15 december Promotie 2014 (goedkeuring statuten) 4. Stand

Nadere informatie

Occasion Beheer Systeem AutoCommerce 8.0

Occasion Beheer Systeem AutoCommerce 8.0 Occasion Beheer Systeem AutoCommerce 8.0 Product - Invoer voertuigen Alleen te bestellen via app store of via website Als app beschikbaar Tablet vriendelijk - Meerdere talen - Invoer motoren, vrachtwagens

Nadere informatie

Metropool Amsterdam Festivals Participatie 2011

Metropool Amsterdam Festivals Participatie 2011 Wilt u ook zichtbaar zijn met uw festival in Amsterdam Festivals? Wilt u ook extra bezoekers trekken? Doe dan mee aan de multimediale marketingcampagne, ontwikkeld door Amsterdam Toerisme & Congres Bureau

Nadere informatie