ACTIVITEITEN PLAN VVV ZUID-HOLLAND ZUID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITEN PLAN VVV ZUID-HOLLAND ZUID"

Transcriptie

1 ACTIVITEITEN PLAN VVV ZUID-HOLLAND ZUID 2013

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Achtergrond 4 3. Prioriteiten Projectorganisatie VVV 9 Tabellen Cultuur 12 Natuur 13 Routegebonden Recreatie 16 Evenementen 18 Drukwerk 19 Beurzen 20 Digitaal 21 Pers 22 Projecten 22 2

3 1. INLEIDING Dit jaar zijn de begrotingsvergaderingen van de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid erg spannend. Blijft er ruimte om de werkgelegenheid in de regio via toerisme en recreatie te stimuleren of leveren de bezuinigingen een kleiner budget op voor de VVV om aan de weg te timmeren. Niet eerder was het zo onduidelijk welke activiteiten in gang gezet kunnen worden voor het nieuwe jaar naast de vaste activiteiten, die de basis vormen van de marketing/promotie voor De VVV zal, vanwege de koppeling met de Nationale Database voor Toerisme, Recreatie en Cultuur (NDTRC), fors moeten investeren in nieuwe websites. Dit gaat betere zoekresultaten opleveren bij de zoekmachines en een verbeterde combinatie van functies, inclusief mobiel internet. Na de realisatie van de nieuwe sites kan ook de keuze module worden geïntegreerd, waarbij het mogelijk wordt om modulair dagjes te plannen, een eigen brochure te maken of het programma via een QR code als app te downloaden. De ontwikkeling is afgelopen jaar in gang gezet maar ivm de overgang naar nieuwe sites is de implementatie, vanwege de extra kosten, uitgesteld. In 2012 kwam uit het onderzoek naar de economische betekenis van Toerisme & Recreatie opnieuw vast te staan dat 80 % van de economische effecten worden veroorzaakt door het bezoek uit de eigen en direct omliggende regio. Er dient dan ook een belangrijke inspanning te worden gericht op het informeren en enthousiastmeren van de bewoners binnen een straal van 40 km. Naast traditionele middelen zullen daarvoor de moderne media worden ingezet, deels informatief, deels actiematig en prikkelend om response te krijgen. De VVV zal haar activiteiten, gericht op dagbezoek (door groepen) en verblijfsbezoek verder uitbouwen met enkele specifieke campagnes en sites. De sites zullen actiegericht zijn. Ondanks de verlate uitwerking van dit activiteitenplan staan er naast de vertrouwde, maar noodzakelijke, activiteiten dus weer enkele nieuwe op het programma. De vertrouwde activiteiten mogen nimmer worden verward met niet vernieuwende, meer van het zelfde vormen van promotie. Ook de jaarlijks repeterende activiteiten worden telkens tegen het licht gehouden en vernieuwd. Zij vormen echter wel de basis voor al de activiteiten en zijn daardoor onontbeerlijk! Graag zijn wij bereid het plan nader toe te lichten! Stichting Regionale VVV Zuid-Holland Zuid Erik Zindel, dir. 3

4 2. ACHTERGROND De regio Zuid-Holland Zuid kent veel oorspronkelijk product, een stukje oer-holland. Met op veel plaatsen de zichtbare strijd tegen het water, dat gelijk de verbindende schakel vormt. Met Holland iconen als Molens, met vestingsteden en prachtige natuurgebieden in een Nationaal Park of in Nationale Landschappen. Een stukje Holland rijk aan cultuur en de plek waar de basis werd gelegd voor de Nederlandse Staat en waar de Nederlandse taal voor het eerst werd vastgelegd. Traditioneel Holland met veel bijzondere, eigentijdse, kanten. Een bestemming die interesse opwekt bij een belangrijke doelgroep nl. de 50+er, waarvan er rond 2020 zo n 7 miljoen zullen zijn! Interesse voor de Hollandse waarden maar ook voor de niches die de regio rijk is voor een kleine, maar voor economisch interessante markt. Een uitdaging vormt de kleinschaligheid van het T&R bedrijfsleven. Natuurlijk zijn een grotere hotels in de regio maar die richten zich niet primair op de T&R markt en zijn meestal niet gesitueerd in een T&R omgeving. Kleinschalig bedrijfsleven beschikt over het algemeen over kleinschalige promotie budgetten, waardoor het ingewikkelder wordt om grootschalige campagnes op te zetten. Vanwege het budget maar ook vanwege de boekbaarheid van het product. Onderzoek Opnieuw toont het vierjaarlijkse onderzoek, dat de VVV door ZKA laat uitvoeren, aan dat in de gehele regio Zuid-Holland Zuid het dagbezoek de voornaamste inkomstenbron vormt uit T&R. Deze inkomsten worden ook nog eens voor 80% door regiobewoners opgebracht. Voorts toont het onderzoek aan dat weersinvloeden van groot belang zijn voor de hoogte van de inkomsten doordat mn eigen regiobewoners minder dagtrips in de eigen omgeving maken bij slecht weer. Bij de marketing/promotie activiteiten mag deze belangrijke doelgroep niet worden vergeten. De economische winst moet komen van extra bezoek uit de omliggende regio, Nederland en Vlaanderen. Met name het verblijfstoerisme zal gestimuleerd moeten worden om met minder aankomsten een groter economisch effect te bereiken. Focus promotie Het onderzoek heeft opnieuw aangetoond dat de meeste bestedingen op het gebied van Toerisme en Recreatie worden gedaan door regiobewoners. Daarnaast besteden Nederlanders en Vlamingen relatief veel in onze regio. Het mag daarom niet verwonderlijk zijn dat de activiteiten van de VVV op het gebied van marketing en promotie zich vooral op deze gebieden richten. Voor het behoud van de huidige bestedingen. Voor extra bezoek worden primair de pijlen gericht op Nederland en Vlaanderen. Uiteraard benut de VVV al de kansen die toegeworpen worden in de vorm van pers bezoek, ondersteuning pers artikel, etc. voor al de andere markten. Van VS t/m China. Daarnaast 4

5 houdt de VVV de onderzoeken scherp in de gaten naar herkomstgebieden van bezoekers aan Nederland en West-Europa. Met belangrijke partners, die succesvol opereren op de verschillende markten wordt getracht een alliantie te sluiten. Daarbij moeten wij ons realiseren dat de financiële inbreng gering kan zijn en dat de regio dus aanvullend, niet direct concurrerend, product moet leveren om een aantrekkelijke partner te kunnen zijn. Aan free-riders heeft niemand behoefte. VVV formule Het Nederlandse publiek benoemde de VVV tot het meest klantgerichte merk in de Gastvrijheidsindustrie. Het logo van de VVV staat voor vertrouwen, objectieve informatie. Dat is een zeer belangrijk voordeel. De promotionele boodschap, uitgezonden via de VVV, krijgt dezelfde kwalificaties. Dat vertrouwen moet de VVV niet beschamen. Zij doet dan ook haar uiterste best om de data die zij verstrekt actueel te laten zijn en zo compleet mogelijk. Toerisme en dagrecreatie zijn ketenproducten. Een dagje of een reis is opgebouwd uit verschillende onderdelen. De VVV weet de onderdelen in haar promotie en voorlichting aan elkaar te verbinden en neemt daarmee een bijzondere positie in t.o.v. veel andere informatiebronnen en internet. Daar wordt meestal informatie gevonden over een bepaald onderwerp, een bedrijf. Juist het aantrekkelijk aaneen rijgen van de onderdelen tot een dagje kan leiden tot bezoek van verder weg. De VVV brengt de couleur locale, het gebiedseigene, onder de aandacht. 5

6 3. PRIORITEITEN 2013 Voor 2013 gaat de VVV primair investeren in nieuwe websites, die een optimale vindbaarheid door zoekmachines garanderen en uitstekend aansluiten bij de databank NDTRC. Ook de mobiele site en de keuze module zullen naar verwachting voor de zomer operationeel zijn. De databank en de functionaliteiten achter de sites vormen de basis van de promotie van de regio. Uiteraard in combinatie met het traditionele drukwerk, waarin al vaak een verbinding gemaakt wordt met de moderne media. Het drukwerk zal ook in bladerversie te zien zijn op en te printen van de site. Natuurlijk ontbreken facebook en twitter niet in de promotiestrategie. Hieronder zijn enkele activiteiten uitgelicht. Boekbaar maken van (kleinschalige) verblijfsaccommodaties: De VVV zal een thema website ontwikkelen voor het product:.op een bedje van.. In deze actie zal dagrecreatie gekoppeld worden aan verblijfsrecreatie. Daarbij zal ook het diner (..op een bedje van..) onderdeel uitmaken van het arrangement. Enkele voorbeelden: Cultuur op een bedje van.. (keuze uit hotel en/of 2 à 3 B&B) Natuur. Glas Historie Etc Naast een site zal voor ieder thema een eenvoudige 2-slags folder worden gemaakt waardoor een serie ontstaat. De activiteit zal via Free pubicity, internet (o.a. add words), Facebook, twitter en VVV kantoren onder de aandacht van het publiek worden gebracht. Afhankelijk van de participatie (en verkoop) kan de serie en de promotie worden uitgebreid. Combi traditionele/ moderne media Regelmatig geven subregio s aan meer ambitie te hebben met de promotie. Wanneer gekeken wordt naar de beschikbare middelen dan komen we niet veel verder dan de huidige strategie waarin via zoveel mogelijk kanalen de actuele informatie (uit de NDTRC) wordt aangeboden. Deels eigen VVV kanalen, deels kanalen van derden o.a. free publicity. De VVV vergaart de informatie en biedt deze aan. De actieve promotie is beperkt tot websites, app, nieuwsbrieven, beurzen en drukwerk. De VVV heeft voor 2013 een ambitieus plan uitgewerkt dat traditionele promotie koppelt aan moderne media. De basis van het plan rust op 5 pijlers: Advertorial pagina s in Huis-aan-Huis bladen ruwweg tussen kust en Apeldoorn/Amsterdam en België Nieuwe website s Facebook pagina s ( informatief en revieuws/ belevingen van bezoekers) Eigen Youtube kanaal (combi eigen video en upload door bezoekers) Doorplaatsing tips naar landelijke VVV idee 6

7 De advertorials vormen de basis voor het opwekken van interesse. De traditionele gast krijgt al de benodigde informatie inclusief route beschrijving en telefoonnummer voor contact. De lezer wordt uitgenodigd om via de website en/of facebook nader kennis te maken met de partners. De partners stellen zich voor via een eigen kanaal op Youtube. Op dat kanaal kunnen bezoekers video s en foto s uploaden, waarmee actie s gedaan kunnen worden. Modernisering websites De VVV wil in 2013 een grote slag maken in het moderniseren van de websites. De websites moeten voldoen aan de volgende eisen: optimaal doorzocht kunnen worden door de zoekmachines gevoed worden vanuit de Nationale Databank voor Toerisme, Recreatie en Cultuur. De nieuwe sites moeten, al dan niet in speciale versie, optimaal mobiel en via tablet te gebruiken zijn. Overzichtelijk, waardoor de informatie snel gevonden kan worden Volledige integratie van social media Bezoeker kan zelf modulair programma opbouwen voor bezoek ( evenementen, dagbezoek,) Koppeling met kaart Chat functie met informatrice van de VVV voor hulp/ uitgebreide persoonlijke informatie De moderniseringsslag van de websites, zeer belangrijk voor het informeren van gasten aan de balie, thuis en op locatie, zal een forse aanslag doen op de promotiemiddelen en beschikbare arbeid maar geeft een uitstekende basis voor de komende jaren! Huisstijlelementen van de nieuwe VVV websites volgens landelijke VVV formule 7

8 Nationale Databank voor Toerisme Recreatie en Cultuur (NDTRC)/ publicatiedatabase De VVV en de ondernemers/instellingen kunnen 24 uur per dag, zeven dagen in de week de gegevens updaten. De VVV draagt zorg voor actuele informatie door het bedrijfsleven regelmatig te wijzen op de update mogelijkheid. Foto s en video s kunnen worden toegevoegd en ook commerciële boodschappen zijn te koppelen aan de data. De NDTRC vormt een belangrijke bron voor landelijke media en wordt voor de regionale promotie ontsloten via een publicatiedatabase. Deze publicatiedatabase stelt ons in staat om de gegevens door te leveren o.a. aan gemeenten, die vervolgens de data in eigen look-and -feel achter hun eigen site kunnen plaatsen. Een forse kosten besparing t.o.v. het zelf moeten invoeren van de T&R data. Dit geldt ook voor lokale en regionale media, die bijvoorbeeld evenementenoverzichten willen gebruiken. De publicatiedatabase vormt ook de schakel tussen de data en de uitvoer naar de: Websites Mobiele websites App Layar QR codes Informatieschermen Etc. 8

9 4. PROJECTORGANISATIE VVV De VVV kan in opdracht van het aangesloten bedrijfsleven en/of overheden opdrachten uitvoeren. Zij doet dit tegen zeer lage vergoedingen, waarbij bovendien gebruik gemaakt wordt van de aanwezige kennis en data. Dit levert tijdwinst en financiële besparingen op. Enkele voorbeelden: Productie drukwerk VVV heeft veelal de onderliggende data en weet de juiste toon voor de doelgroep te hanteren. De VVV heeft contact met vele drukkers en afhankelijk van de wens om lokaal te drukken of tegen een zo laag mogelijke prijs wordt de keuze (in overleg) bepaald. Van ideevorming tot levering: de VVV heeft kennis van T&R drukwerk! 29

10 Site vanuit databank Als kenner en (mede)beheerder van de databank, heeft de VVV de tools in handen om eenvoudige sites te maken op basis van de gegevens uit de databank, op maat en eventueel touchscreen. Uit de enorme hoeveelheid gegevens worden, in overleg met gemeente, regio, bedrijf, een keuze gemaakt van de te tonen informatie. Informatiezuil Op basis van de NDTRC kan de VVV op iedere willekeurige locatie informatie zuilen leveren voor binnen en buiten gebruik. Buitenlocaties worden voorzien van een touchscreen applicatie om ongewenst surfgedrag tegen te gaan. Binnen locaties kunnen worden voorzien van een minder af gekaderde toepassing, waardoor het o.a. voor gasten mogelijk is om te checken. De zuilen kunnen voorts worden uitgerust met WIFI, waardoor het mogelijk is om informatie over te dragen naar de smartphone. 310

11 Varianten op informatiezuil Door narrow casting te combineren met internetsites en het overdragen van informatie naar mobiele apparaten krijgt een informatiepunt een geheel nieuwe dynamiek. Voorbeeld is o.a. Citydots, waarbij koppeling met de VVV databank mogelijk is en waarbij informatie naar de smartphone kan worden overgedragen via een QR code. Qr codes De VVV gebruikt al bijna 3 jaar QR codes om informatie op locatie te kunnen geven en om in drukwerk een combinatie te maken met een internet site. De VVV kan routes produceren met QR codes op interessante plaatsen, waar de gast d.m.v. tekst, geluid, foto, video informatie krijgt. Ook enkelvoudige aanduidingen op panden, monumenten, etc zijn mogelijk en door de VVV te voorzien van achterliggende informatie. Beleidsplannen De VVV kan aangesloten gemeenten adviseren bij het totstand komen van beleidsplannen op het gebied van T&R. Waarom derden inhuren, die eerst de informatie bij de VVV halen en vervolgens dit vertalen in een rapport? De VVV kan ook de gehele opdracht aannemen of met Marketing/ promotie plannen komen en gelijk inzichtelijk maken wat de uitvoering gaat kosten. Kennis en uitvoering bijeenhouden om te komen tot een zo efficiënt mogelijke Marketing en Promotie van de regio. Kennis niet laten wegvloeien met het betalen van de rekening aan een extern bureau maar vasthouden zodat dit opnieuw kan worden ingezet. Gemeenten hebben over het algemeen een zeer beperkt aantal uren beschikbaar voor het beleidsveld Toerisme en Recreatie. De VVV kan behulpzaam zijn om extra inzet te kunnen plegen op de momenten dat dit nodig is. 411

12 CULTUUR Activiteiten Kernwaarden Internet Drukwerk Presentaties Pers Campagnes Dordrecht Historie Water Het begin - vvvdordrecht.nl (nieuw) -shoppenindordrecht.nl -etenindordrecht.nl - agenda (nieuw) -Nieuwsbrief -VVV Zuid-Holland Layar -QR codes -Dordrecht(Nieuw) -Rondje Dordt -Stadswandeling -Vakantiebeurs -Vakantie Salon Bus Idee -Dagtochtenpresentaties Meeting of the Waters Vervolg Holland Naturraly -Mobile website Gorinchem -Vesting 3-hoek -Hollandse Waterlinie -Hamel -vvvgorinchem.nl (nieuw) -shoppeningorinchem.nl -eteningorinchem.nl - agenda -Nieuwsbrief -VVV Zuid-Holland Layar -QR codes(gorcum Compascum) - mobile website -Gorinchem (nieuw) -Stadswandeling -Vakantiebeurs (folder) -Vakantie Salon (folder) (folder) -Bus Idee (groepsbrochure) -Dagtochten- presentaties (groepsbrochure) -Holl. Waterlinie -Vesting 3-hoek -groepsdagtochten - Groene Hart Multi mediaal Leerdam Glasstad Historie Linge -vvvleerdam.nl (nieuw) -Shoppeninleerdam.nl - agenda -Nieuwsbrief -VVV Zuid-Holland Layar -QR codes glas -mobile website -Leerdam -Stadswandeling -Vakantiebeurs (folder) -Vakantie Salon (folder) (folder) -Bus Idee (groepsbrochure) -Dagtochten- presentaties (groepsbrochure) -Holl. Waterlinie -Groene Hart 12 1

13 Kernwaarden Internet Drukwerk Presentaties Pers Campagnes Oud-Beijerland Dorp met stadse allure -vvvhoekschewaard.nl (nw) -shoppeninoudbeijerland. -Eteninoudbeijerland.nl - agenda -Nieuwsbrief -VVV Zuid-Holland Layar -QR codes -Hoeksche Waard -Stadswandeling -OMD boekje -Vakantiebeurs (folder) -Vakantie Salon (folder) (folder) -Bus Idee (groepsbrochure) -Dagtochten- presentaties (groepsbrochure) -Nat. Landschap Multi mediaal Kinderdijk Historie Strijd tegen water WERELD ERFGOED -vvvzhz.nl (nieuw) -vvvalblasserwaardvijf heerenlanden.nl (nieuw) - agenda -VVV Zuid-Holland Layar -QR codes -ZHZ brochure -AVH brochure -Vakantiebeurs (folder) -Vakantie Salon (folder) (folder) -Bus Idee (groepsbrochure) -Dagtochten- presentaties (groepsbrochure) GROENE HART Multi mediaal Meeting of the Warters Overig ZHZ -Holland in Zakformaat - Rand v/d Randstad -2x nat.landschap -1x nat.park - Typisch Holland -vvvzhz.nl (nieuw) -vvvzhz.mobi (nieuw) Shoppeninzuidhollandzuid.n l. -Eteninzuidhollandzuid.nl - agenda -VVV Zuid-Holland Layar -QR codes Databank: 26 onderwerpen brochure (herzien) brochure - (Fiets) Kaart -Vakantiebeurs -Vakantie Salon Bus Idee -Dagtochtenpresentaties -Holl. Waterlinie -Nat.landschap -Nat. Park - Erfgoedlijnen Multi mediale actie 13 2

14 NATUUR Kernwaarden Internet Drukwerk Presentaties Pers Campagnes Biesbosch -Nationaal Park -vvvdordrecht.nl (nieuw) -Dordrecht brochure -Vakantiebeurs vervolg -Zoetwater getijden landschap -Duurzaam -vvvzhz.nl (nieuw) -vvvbiesbosch.nl -VVV Zuid-Holland Layar -QR codes BIESBOSCH BROCHURE -Vakantie Salon Bus Idee (groepsbrochure) -Dagtochten-presentaties (groepsbrochure) HOLLAND NATURALLY -Nat. Park Multi mediale camp. Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden Groene Hart Nationaal Landschap GH Molen dichtheid Onder zeeniveau -vvvalblasserwaardvijf heerenlanden.nl (nieuw) -vvvzhz.nl (nieuw) -shoppeninzuidhollandzuid. -eteninzuid-hollandzuid.nl - agenda -AVH brochure ism Den Haneker -(Fiets) Kaart -Vakantiebeurs (ZHZ+ AVH) -Vakantie Salon (ZHZ+AVH) (ZHZ+AVH) -Bus Idee (groepsbrochure) -Dagtochten- presentaties (groepsbrochure) -Holl. Waterlinie -Groene Hart - Molens Vervolg HOLLAND NATURALLY -VVV Zuid-Holland Layar Multi mediaal -QR codes Hoeksche Waard Nationaal Landschap Groen eiland TIEN GEMETEN -vvvhoekschewaard.nl (nw) -VVV Zuid-Holland Layar -QR codes Nieuw -Hoeksche Waard samenvoeging VVV brochure en Er op uit -Vakantiebeurs (ZHZ+ HW) -Vakantie Salon (ZHZ+HW) (ZHZ+HW) -Bus Idee (groepsbrochure) -Dagtochten presentaties (groepsbrochure) -Nationaal landschap vervolg HOLLAND NATURALLY Multi mediaal 314

15 Kernwaarden Internet Drukwerk Presentaties Pers Campagnes Overig ZHZ Hollandse landschappen / water -vvvzhz.nl(nieuw) -vvvzhz.mobi(nieuw) - e-agenda -(Fiets) Kaart -Vakantiebeurs (ZHZ) -Vakantie Salon (ZHZ) (ZHZ) -Holl. Waterlinie -Nat.landschap -Nat. Park -Nieuwsbrief -Bus Idee (groepsbrochure) -VVV Zuid-Holland Layar -QR codes -Dagtochten- presentaties (groepsbrochure) Multi mediale camp. 415

16 ROUTEGEBONDEN RECREATIE Activiteiten Internet Drukwerk Presentaties Pers Campagnes Rood Nieuw Stadswandelingen Waar: Dordrecht Gorinchem Leerdam Oud-Beijerland -vvvdordrecht.nl -vvvgorinchem.nl -vvvleerdam.nl -vvvhoekschewaard.nl -Rondje Dordt -Stadswandeling D -Stadswandeling G -Stadswandeling L -Stadswandeling O-B -Vakantiebeurs -Vakantie Salon Groen Multi Mediaal Meeting of the Waters -Hollands Glorie -Holl. Waterlinie -Groene Hart Fietsknooppunten Rust & Ruimte -vvvzhz.nl -(fiets) Kaart -Vakantiebeurs Meeting of the Waters Korte afstanden -fietsrouteplanner -Vakantie Salon Vervolg Holland Naturally -Nieuwsbrief -(thema)routes (-Libelle Zomer) Multi mediaal Hollands Glorie -Holl. Waterlinie -Groene Hart Natuurwandelroutes Rust & Ruimte -vvvzhz.nl -(fiets) Kaart -Vakantiebeurs (ZHZ) -Hollands Glorie -Vakantie Salon (ZHZ) -Holl. Waterlinie (ZHZ) -Groene Hart Geocachen Stad & Land div. - digitaal Vervolg Holland Naturally 516

17 Internet Drukwerk Presentaties Pers Campagnes Blauw Vernieuwde Waterroutes Rust & Ruimte Duurzaam -vvvzhz.nl (nieuw) -vvvzhz.mobi (nieuw) -AVH brochure -Vakantiebeurs -Vakantie Salon - vervolg Hollands Glorie -Holl. Waterlinie -Hoeksche Waard Groene Hart Waterbus Openbaar VV Water als verbinding -vvvzhz.nl (nieuw) -vvvzhz.mobi (nieuw) -vvvdordrecht.nl (nieuw) -Dordrecht -Vakantiebeurs -Vakantie Salon (-Libelle Zomer) Pure Genieten -Groene Hart Rondvaarten Grote variëteit (rivier/stad/bies Bosch) -vvvzhz.nl -vvvlokaal -AVH brochure -Hoeksche Waard - D,L,G brochure -Vak.beurs -Vakantie Salon (-Libelle Zomer) Pure Genieten -Holl. Waterlinie -Groene Hart EVENEMENTEN 17 6

18 Internet Drukwerk Beurzen Pers Landelijk Econ. betekenis -vvvzhz.nl VVVZHZ.MOBI - e-agenda -Nieuwsbrief -eigen -regio/lokaal -Vakantiebeurs -Vakantie Salon Multi mediaal Regionaal prom. Betekenis -vvvzhz.nl -vvvzhz.mobi - e-agenda -Nieuwsbrief -eigen -regio/lokaal -Vakantiebeurs (folderpart) -Vakantie Salon (folderpart.) (folderpart.) Multi mediaal Lokaal eigen -vvvzhz.nl -vvvzhz.mobi - e-agenda -Nieuwsbrief -eigen -regionaal/lokaal -Vakantiebeurs (folderpart.) -Vakantie Salon (folderpart.) (folderpart.) 18 7

19 DRUKWERK Out of pocket oplage doelgroep verspreiding participatie Zuid-Holland Zuid Bezoeker/ inwoner regio, bedrijfsleven LANDELIJK via VVV s, VVV-agentschap, beurzen, digitaal op site Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inwoners, bezoekers VVV s en agentschappen, bedrijfsleven en beurzen, digitaal op site advertentie advertentie Hoeksche Waard inwoners, bezoekers VVV s en agentschappen en beurzen + recr. punten in de regio, digitaal op site advertentie Groepsdagtochtenbrochure Org. van groepsuitstapjes VVV s,- agentschappen, beurzen, mailings, digitaal op site Deelname campagne Dordrecht inwoners, bezoekers via VVV kantoren, VVV-folderserviceposten, beurzen, op aanvraag, digitaal op site Biesbosch Inwoners, bezoekers via VVV kantoren (landelijk), VVV-folderserviceposten, beurzen, op aanvraag, digitaal op site Leerdam inwoners, bezoekers via VVV kantoren, VVV-folderserviceposten, beurzen, op aanvraag, digitaal op site Gorinchem inwoners, bezoekers via VVV kantoren, VVV-folderserviceposten, beurzen, op aanvraag, digitaal op site advertenties advertenties advertentie advertentie Stadswandelingen -Dordrecht -Leerdam -Gorinchem 3.149,00 525, , (dag)bezoeker Te koop in VVV Kantoren en web-shop - Fiets/kano/wandelroutes Te downloaden via site of te koop in VVV kantoren - (Fiets)Kaart 6.000, inwoners, bezoekers via VVV kantoren, Folderserviceposten en webshop - Geschenkbonnenlijsten 8.500, Ontvanger van bon Bij verkoop VVV bon Gratis advertentie deelnemer 19 8

20 BEURZEN Aantal bezoekers Doelgroep Aantal dagen / plaats Vakantiebeurs 5.500, Dagtoerist, kortverblijver, pers, reisorganisator Het vakantiesalon 2.500, Dagtoerist, kortverblijver, pers, reisorganisator 6 Utrecht 6 Antwerpen 50 PLUS BEURS 2.500, , groepsbezoeker 5 Utrecht groepsdagtochten presentatie 1.500,00 Organisator groepsuitstap 1 divers Bus Idee 1.000,00 Organisator groepsuitstap 1 divers 20 9

21 DIGITAAL Kosten Unieke bezoekers Gericht op Internetsites - Lokaal* o Dordt o Leerd. o Gor. - Regional* o ZHZ o Albl./VH o HW - Thema* o Shoppen o Eten in.. - MOBIEL - Qr codes - VVV Zuid-Holland App - VVV Zuid-Holland Layar *eigen site VVV ZHZ **Speciale koppeling met NBTC site (NL, D, GB, F, E, I, S) n.n.b. Pot. Bezoeker, inwoner, bedrijfsleven inwoner / Bedrijfsleven/ bezoeker Funshoppers, inwoners Bezoekers, inwoners jongeren. Gebruikers op locatie agenda per 2 weken (gratis)abonnees Nieuwsbrief - Consument - bedrijfsleven Toeristische Databank rubrieken

22 PERS kosten vorm Gericht op opmerking Berichten pm / brief div. media Ontvangsten/begeleiding pm op aanvraag / uitnodiging journalisten Ondersteuning pm op aanvraag samenstellers artikelen Fotoarchief rechtenvrije foto s worden digitaal aangeboden via inlogcode divers PROJECTEN Opdracht van Doelgroep Gast in eigen stad Dordrecht Marketing Nieuwe inwoners Hollands Glorie - Promotie - CAMPERERVEN - Dagpas - QR codes pm pm pm Drechtsteden Bezoekers Kortverblijf / campersites Dagrecreant..a la carte pm Gorinchem dagrecreant Entertainment Gorcums Winterfestijn Op basis van nacalculatie Gorinchem QR codes (regionaal) Dordrecht, Gorinchem., Leerdam Dagrecreant / inwoner Mobiel internet: VVV ZHZ Bezitters smartphone en mobiel internet Groepsdagtochten boekingen (site+brochure) VVV ZHZ reisorganisatoren Multi Mediale campagne Advertotials/modern/soc.media Regio s Dag-/verblijfsrecreant...Op een bedje van Drukwerk/site/ prom. actie bedrijfsleven verblijfstoerist 11 22

23 12

Activiteitenplan 2016

Activiteitenplan 2016 1 Activiteitenplan 2016 Activiteitenplan 2016 De VVV informatie heeft bij de consument een uitstekend imago. Betrouwbaar, volledig en actueel. Het merk is bij 98% van de bevolking bekend. Het uitzenden

Nadere informatie

DOET U MEE MET DE VVV?

DOET U MEE MET DE VVV? 2015 DOET U MEE MET DE VVV? VVV verzamelt en verspreidt informatie. VVV is de plek waar alle toeristisch-recreatieve informatie samenkomt waardoor er samenhang ontstaat in het toeristisch-recreatief product.

Nadere informatie

DOET U MEE MET DE VVV?

DOET U MEE MET DE VVV? 2015 DOET U MEE MET DE VVV? VVV verzamelt en verspreidt informatie. VVV is de plek waar alle toeristisch-recreatieve informatie samenkomt waardoor er samenhang ontstaat in het toeristisch-recreatief product.

Nadere informatie

Activiteitenplan regio 2014

Activiteitenplan regio 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Vaste activiteiten 2014 6 3. Accenten 2014 9 4. Voorstel extra promotie 2014 13 2 1. INLEIDING Vrijetijdsinformatie is niet meer uniek bij de VVV verkrijgbaar:

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE DE TRIPLE I VAN VVV NOORDOOST-BRABANT INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE Kijk je even in deze folder? Sluit prima aan bij onze digitale ambities dus wellicht iets voor ons... Triple I Brabant Triple I

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 Welkom Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 1 Inhoud Terugblik uitkomst naamsbekendheid onderzoek t.b.v. promotie campagne Ingezette promotie campagne Gemeente Soest

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam

Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam Algemeen In 2016 hebben de 18 gemeenten van Noord-Holland Noord besloten destinatiemarketing van het hele gebied Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Doel. Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven

Doel. Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven Doel Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven Merk Voorne-Putten Gewenst imago Eiland, begrensd door water, biedt grensoverschrijdende

Nadere informatie

DOET U MEE MET DE VVV?

DOET U MEE MET DE VVV? 2013 DOET U MEE MET DE VVV? VVV verzamelt en verspreidt informatie. VVV is de plek waar alle toeristisch-recreatieve informatie samenkomt waardoor er samenhang ontstaat in het toeristisch-recreatief product.

Nadere informatie

TOP AANBOD. Online Marketing

TOP AANBOD. Online Marketing TOP AANBOD Online Marketing Éen aanspreekpunt voor al uw marketing activiteiten! TAOM is gespecialiseerd in online marketing & zorgt ervoor dat uw bedrijf op een heldere, krachtige en duidelijke manier

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

VVV activiteiten 2017

VVV activiteiten 2017 VVV activiteiten 2017 Oktober 2016 1 Inhoud Pagina Inleiding 3 Nut van de VVV-activiteiten 4 VVV Nieuwe stijl 5 - Informatie 5 - Inspiratie 6 - VVV-balie als servicepunt 6 VVV- Instrumenten 7 Receptieve

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC 1 Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC Agenda Wat is innovatielab? Doel innovatielab Onderzoek innovatielab Producten innovatielab Travel 3.0 platform 2 Wat is het innovatielab

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

HUB. non lineair ---

HUB. non lineair --- HUB non lineair 1 juli 2016 2 INLEIDING Digitale workflow De OLON MediaHub non lineair (verder te noemen de MediaHub) is een backend systeem dat de oplossing biedt voor de meest complexe vraagstukken op

Nadere informatie

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling Gevolgen voor onze BV uitkomsten In 2012 één regio met een integraal werkende organisatie (ATCB/MTCB) Hoger rendement op ingezette mensen en middelen Extra jaarlijkse overheidsomzet 0,7-1 miljoen Extra

Nadere informatie

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Daarom wordt er gewerkt aan een sterke destinatiemarketingstrategie, die Noord Holland Noord bestrijkt VAN: De regio Noord Holland

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

maastricht: media kit 2015

maastricht: media kit 2015 maastricht: media kit 2015 VVV/Maastricht Marketing 1 Wie zijn wij Wij zijn de citymarketing organisatie van Maastricht, actief op het gebied van branding & marketing. Informatieverstrekker & dienstverlener,

Nadere informatie

Toeristische marketing en informatie

Toeristische marketing en informatie Toeristische marketing en informatie Meer bezoekers Meer omzet Hoofdtaak van VVV Midden-Limburg is het gebied Midden-Limburg zowel regionaal, boven regionaal, nationaal en internationaal bekendheid te

Nadere informatie

Samen sterker voor Renswoude!

Samen sterker voor Renswoude! Februari 2016: de maand van Renswoude Samen sterker voor Renswoude! Samen sterker voor Renswoude RBT Heuvelrug & Vallei Ondernemersvereniging Renswoude Donderdag 11 februari 2016 Agenda 19.30 Opening &

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

Update regiomarketing Heuvelrug

Update regiomarketing Heuvelrug Presentatie Gemeente Zeist 14 september 2017 Update regiomarketing Heuvelrug Michiel van der Schaaf (directeur RBT Heuvelrug & Vallei) Waarom recreatie & toerisme? 1. Toegevoegde waarde: 627.000.000 per

Nadere informatie

Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer

Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer Wat gaan we doen. Online trends Website ontwikkeling Online boeken Zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

Jaarverslag VVV Zuid-Holland Zuid 2013 JAARVERSLAG VVV ZUID-HOLLAND ZUID

Jaarverslag VVV Zuid-Holland Zuid 2013 JAARVERSLAG VVV ZUID-HOLLAND ZUID JAARVERSLAG VVV ZUID-HOLLAND ZUID 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. De Stichting Regionale VVV Zuid-Holland Zuid 3 2. Voorlichting 5 3. Promotie 12 4. Bemiddeling 13 5. Projecten 16 6. Balie Dordrecht

Nadere informatie

Ook op uw laatste plekje nog een klant?

Ook op uw laatste plekje nog een klant? Ook op uw laatste plekje nog een klant? We pakten nog net die laatste voorstelling mee! We konden nog last-minute een balletje slaan! op het laatste moment lekker én met een flinke korting uit eten...

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

Jaarverslag VVV Zuid-Holland Zuid 2012 JAARVERSLAG VVV ZUID-HOLLAND ZUID 2012 CONCEPT

Jaarverslag VVV Zuid-Holland Zuid 2012 JAARVERSLAG VVV ZUID-HOLLAND ZUID 2012 CONCEPT JAARVERSLAG VVV ZUID-HOLLAND ZUID 2012 CONCEPT 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. De Stichting Regionale VVV Zuid-Holland Zuid 3 2. Voorlichting 4 3. Promotie 9 4. Bemiddeling 10 5. Projecten 13 6. Balie

Nadere informatie

HET LICHT OP WEBHOSTING EN WEBSITE- SUPPORT

HET LICHT OP WEBHOSTING EN WEBSITE- SUPPORT HET LICHT OP WEBHOSTING EN WEBSITE- SUPPORT Webhosting Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid staan voor ons op de eerste plaats. Daarom bieden we voor onze klanten de meest kwalitatieve en betrouwbare

Nadere informatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Nieuwsbrief April 2015 Toeristische Gids Land van Cuijk 2015 Deze week wordt de Toeristische Gids 2015 verspreid. De gids is een handig naslagwerk voor toeristen en

Nadere informatie

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Acties voor Inwoners Promotie regio via infopunten Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes Social media Presentaties en gastcollege

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

Stichting Peelpromotie. Beleidsplan

Stichting Peelpromotie. Beleidsplan Stichting Peelpromotie Beleidsplan 2017-2020 Maart 2017 Inhoud pag. Inleiding 3 2. Pijlers 5 2.1 Digitale vindbaarheid 5 2.2 Verhalen van De Peel 6 2.3 Regionale initiatieven en producten 7 2.4 Gebiedspromotie

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Presentatie WIJZIJNHEERDE Door Cees Bol voorzitter WIJZIJNHEERDE Door

Presentatie WIJZIJNHEERDE Door Cees Bol voorzitter WIJZIJNHEERDE Door Presentatie WIJZIJNHEERDE Door Cees Bol voorzitter WIJZIJNHEERDE Door Landelijk NBT 2,9 miljoen vakanties in Gelderland 15,7 miljoen Overnachtingen Europees/Marketing via Visit Veluwe To Do, To See, To

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Augustus 2012 Karina Brouwer 2 Inhoudsopgave Wat is Uit-in-Noord-Holland?... 5 Bezoekersaantallen...5 Agenda...7 Editorial...7 Tips...7 Acties...7 Nieuwsbrief...7

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

WORKSHOP SCOREN MET UW TOERISTISCHE WEBSITE

WORKSHOP SCOREN MET UW TOERISTISCHE WEBSITE WORKSHOP SCOREN MET UW TOERISTISCHE WEBSITE Wie zijn wij? Peter Dekker Alfons van Duijvenbode Agenda Belang van online in toerisme Gebruiksvriendelijke websites Online marketing dimensies Vragen & Meer

Nadere informatie

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com Mobile & Shopping on demand De nieuwe rol van de mobiele telefoon tradedoubler.com Mobiele kanalen voor affiliate marketing vernieuwen de winkelervaring in Europa, door de connected consumers (online actieve

Nadere informatie

Dinsdag 17 april 2012 kick-off

Dinsdag 17 april 2012 kick-off Dinsdag 17 april 2012 kick-off Niek van Twillert Managing Director App HET Instrument Agenda Historie papieren Instrumentengids Instrumentengids.nl Oriëntatiegedrag potentiële klant 2012. App HET Instrument

Nadere informatie

+ Inspelen op mobiel internet. + Klanten effectief bereiken. + Content beheer. + Scherpe tarieven en korte implementatietijd

+ Inspelen op mobiel internet. + Klanten effectief bereiken. + Content beheer. + Scherpe tarieven en korte implementatietijd Winkelcentrum App + Inspelen op mobiel internet Nederland telt nu ruim 8 miljoen smartphones en dat aantal groeit hard. Ook bij uw klanten. + Klanten effectief bereiken Uw klanten nemen aankoopbeslissingen

Nadere informatie

Kansen gebiedsontwikkeling Oer-IJ

Kansen gebiedsontwikkeling Oer-IJ Werkconferentie Oer-IJ Kansen gebiedsontwikkeling Oer-IJ Erik Grootscholte - lagroup lagroup 9 december 2016 2016-070 pr 01 Even voorstellen - lagroup lagroup 2 Agenda 1. Relevante trends en inzichten

Nadere informatie

DIGITALE KRAS & WIN COUPONS. Of je het leuk vindt of niet,

DIGITALE KRAS & WIN COUPONS. Of je het leuk vindt of niet, DIGITALE KRAS & WIN COUPONS Of je het leuk vindt of niet, de meeste consumenten hebben tegenwoordig een smartphone bij en zijn altijd online. Ze willen op de hoogte blijven van wat er in hun omgeving gebeurt,

Nadere informatie

Jaarverslag VVV Zuid-Holland Zuid 2014 JAARVERSLAG VVV ZUID-HOLLAND ZUID

Jaarverslag VVV Zuid-Holland Zuid 2014 JAARVERSLAG VVV ZUID-HOLLAND ZUID JAARVERSLAG VVV ZUID-HOLLAND ZUID 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina - Inleiding 1. De Stichting Regionale VVV Zuid-Holland Zuid 4 2. Voorlichting 5 3. Promotie 11 4. Bemiddeling 13 5. Projecten 15

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016 VVV Maastricht lidmaatschap 2016 1 facts & figures BEZOEKEN 3.000.000 IN MAASTRICHT, PER JAAR 2E HOTELSTAD VAN NEDERLAND 2E TOERISTENSTAD VAN NEDERLAND 2E MONUMENTENSTAD VAN NEDERLAND STERKSTE TOERISTISCHE

Nadere informatie

Ameland binnen handbereik

Ameland binnen handbereik Ameland binnen handbereik Gauke Pieter Sietzema Hoofd ontwikkeling, SEO specialist & Sterc partner Hendrik Jan Hofstede Strateeg & internetmarketeer & Sterc partner VVV Ameland mobile - Ameland binnen

Nadere informatie

Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf

Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf OpJeFoon om uw klanten te bereiken: altijd en overal. Bent u klaar voor het Mobiele Web? Technologie ontwikkelt

Nadere informatie

Inleiding. Schema Achterhoekagenda

Inleiding. Schema Achterhoekagenda Inleiding In deze instructie wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de Achterhoekagenda. De informatie is tevens terug te vinden op de website. Schema Achterhoekagenda. De werking van de Achterhoekagenda

Nadere informatie

Probeer nu GRATIS. Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap

Probeer nu GRATIS. Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap Probeer nu GRATIS Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap Opensignage eenvoudig uw doelgroep informeren Zoekt u een eenvoudige manier om uw doelgroep te informeren via een beeldschermennetwerk?

Nadere informatie

Propositie City/Regio MAEXchange

Propositie City/Regio MAEXchange Maakt de waarde van maatschappelijke initiatieven inzichtelijk en bevordert investeren en participeren daarin Propositie City/Regio MAEXchange Achtergrond City/Regio MAEXchange De MAEXchange is een landelijk

Nadere informatie

Opening Toeristisch Seizoen 2017 Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug

Opening Toeristisch Seizoen 2017 Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug Partner Nationaal Park Heuvelrug Kontakt der Kontinenten Lars Beckers (commercieel manager Kontakt der Kontinenten) Partner Nationaal Park Heuvelrug Opening Sander

Nadere informatie

',> GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - 9JUN/2009. \ betreft: subsidie aanvraag 2010 Gouda 25 mei 2009

',> GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - 9JUN/2009. \ betreft: subsidie aanvraag 2010 Gouda 25 mei 2009 ...- -.. ',> Aan gemeente Alphen aan den Rijnj T.a.v. K. van Kampen Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN (Nr.rT."-

Nadere informatie

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! Maak kennis met de Vipmedia sportviscommunity. Via dit mediaplatform kunt u uw doelgroep gepassioneerde sport- en wedstrijdvissers direct

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam

Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Programma 15.00-16.00 Workshop 16.00-16.30 Pauze 16.30-17.30 Themabijeenkomst 17.30-18.30 Borrel 2 Amsterdam Bezoeken, Holland

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

CAMPAGNE 13 T/M 18 MAART 2017

CAMPAGNE 13 T/M 18 MAART 2017 CAMPAGNE 13 T/M 18 MAART 2017 LANDELIJKE CROSSMEDIALE PROMOTIECAMPAGNE De nationale Week van Zorg en Welzijn wordt jaarlijks georganiseerd ter promotie van de zorg- en welzijnssector. Van maandag 13 tot

Nadere informatie

Nationaal Park De Biesbosch in de Biesboschregio. Dick Verheijen 4 oktober 2013

Nationaal Park De Biesbosch in de Biesboschregio. Dick Verheijen 4 oktober 2013 Nationaal Park De Biesbosch in de Biesboschregio Dick Verheijen 4 oktober 2013 Biesbosch ontwikkelingen Toekomstvisie Biesbosch 2021 Natuur en gezondheid, ook in de Biesbosch Biesbosch feiten Nationaal

Nadere informatie

Hét full service internet bureau van Nederland

Hét full service internet bureau van Nederland PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers Hét full service internet bureau van Nederland Social Media voor de branche Welke doelgroep is hier aanwezig? Standbouw en/of beursleveranciers Evenementenbureaus

Nadere informatie

Welkom! Algemene Ledenvergadering. Informatie content. Gastheer schap. Promotie. Sarel Tempelman

Welkom! Algemene Ledenvergadering. Informatie content. Gastheer schap. Promotie. Sarel Tempelman Welkom! Algemene Ledenvergadering. Promotie Agenda: 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen ALV 17 november 2014 & notulen ALV 15 december Promotie 2014 (goedkeuring statuten) 4. Stand

Nadere informatie

1) Vermelding op de website en

1) Vermelding op de website   en Gratis communicatie in Dordrecht 1) Vermelding op de website www.synode400.nl, www.centrumdordrecht.nl en www.vvvdordrecht.nl Indien u uw activiteit (expositie/voorstelling/concert/etc.) wilt vermelden

Nadere informatie

Monitoring Sail Kampen 2014. basisdashboard

Monitoring Sail Kampen 2014. basisdashboard Monitoring Sail Kampen 2014 basisdashboard Onderdelen Bezoekersaantallen Sponsoren Communicatiemiddelen IJsseldelta Marketing Werkgelegenheid Publiciteitsbereik- en waarde online en offline SEO campagne

Nadere informatie

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Nieuw recreatief concept RouteApp. Meer zien, meer beleven Titel: RouteApps: de toekomst is begonnen Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Buro Kloeg RouteApp. Meer

Nadere informatie

Forum logies Brugse Ommeland

Forum logies Brugse Ommeland Forum logies Brugse Ommeland Op de agenda 14u00 14u40 Maak optimaal gebruik van de website van het Brugse Ommeland en Westtoer Valérie Van Haute, projectmanager Brugse Ommeland (Westtoer) De kracht van

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

Reputatie en social media

Reputatie en social media Reputatie en social media Themadag Communicatie Pensioenfederatie Zeist 11 december 2012 1 Actualiteit Online reacties op berichtgeving rond de nieuwe pensioenregeling Speciale pagina op de website: 30.000

Nadere informatie

Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties.

Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties. Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties. Klaar voor de toekomst Synergie Komt uit het Grieks: (synergia = samenwerking). Het beschrijft de situatie waarin het effect van

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

Factsheet. 2001 oprichting DagjeWeg.NL. 2014 10.000.000 bezoekers. 1.000.000 bezoekers. 2.000.000 bezoekers. 3.000.000 bezoekers. 6.000.

Factsheet. 2001 oprichting DagjeWeg.NL. 2014 10.000.000 bezoekers. 1.000.000 bezoekers. 2.000.000 bezoekers. 3.000.000 bezoekers. 6.000. Factsheet OPRICHTING 2001 oprichting DagjeWeg.NL 1.500 UITTIPS EERSTE REDACTEUR AANGENOMEN 1.000.000 bezoekers 2005 2007 2.000.000 bezoekers INTEGRATIE AGENDA DAGJEWEG.NL GEEFT GRATIS VAKANTIEGIDSEN UIT

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

BOOST VOOR REIZEN. Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers!

BOOST VOOR REIZEN. Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers! BOOST VOOR REIZEN Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers! OVER ONS: ONLINE REISBUREAU TOERISTISCHE INFORMATIE TOERISTISCHE AANBIEDINGEN TECHNOLOGIE BESTE BELGISCHE R.O.I.! Volledig

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

1. Hoeveel mensen werkten er in Nederland in de reis- en toerisme sector (2013)? % 29% 20%

1. Hoeveel mensen werkten er in Nederland in de reis- en toerisme sector (2013)? % 29% 20% 1. Hoeveel mensen werkten er in Nederland in de reis- en toerisme sector (2013)? 1. 163.000 2. 363.000 3. 563.000 4. 763.000 5% 20% 46% 29% 1. 2. 3. 4. 2. Hoeveel % van de Nederlanders heeft de provincie

Nadere informatie

Van VVV naar REGIO MARKETING

Van VVV naar REGIO MARKETING Van VVV naar REGIO MARKETING PRESENTATIE OFS R&T Marlies Groot 8 oktober 2013 een vroeg OUD en NIEUW van een faillissement naar een nieuwe toeristische marketing organisatie 2 3 De huidige VVV n 12 maart

Nadere informatie

Nationaal Park Oosterschelde

Nationaal Park Oosterschelde Nationaal Park Oosterschelde Overzicht activiteiten en resultaten 2011 Algemeen Informatievoorziening aan bezoekers van Nationaal Park Oosterschelde door middel van het parelsnoer van voorzieningen : Informatiezuilen

Nadere informatie

Meer gasten in uw restaurant door Facebook

Meer gasten in uw restaurant door Facebook Meer gasten in uw restaurant door Facebook Waarom investeren in Facebook? 9,6 miljoen mensen maken gebruik van Facebook waarvan 6,8 miljoen dagelijks. Doelgroep(en) zijn gemakkelijk te bereiken. Zorgt

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

DVB MEDIA helpt u aan online succes!

DVB MEDIA helpt u aan online succes! DVB MEDIA helpt u aan online succes! WEBSHOPS WEBDESIGN SOCIAL MEDIA ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE INTERNETMARKETING MOBIELE APPS WWW.DVBMEDIA.NL Voor een complete internetstrategie 030-75 55 310 DVB MEDIA

Nadere informatie

Marketing 8 november 2012

Marketing 8 november 2012 Marketing 8 november 2012 Terugblik - Gesprekken met sleutelfiguren - Bijeenkomst Natuurlijk samen re-creëren 10 september 2012 - Leefstijlonderzoek - Mini-workshops - Graagmuur Doel van de workshop Marketing

Nadere informatie

De kracht van geïntegreerde 1:1 communicatie. Peter Kruijt EDP - Hans van Lith Xplor najaarsbijeenkomst 2013

De kracht van geïntegreerde 1:1 communicatie. Peter Kruijt EDP - Hans van Lith Xplor najaarsbijeenkomst 2013 De kracht van geïntegreerde 1:1 communicatie Peter Kruijt EDP - Hans van Lith Xplor najaarsbijeenkomst 2013 Customer & Prospects What do they want? Are you listening 365, 24/7? Are you pushing the right

Nadere informatie

ONTSPANNEN ADVERTEREN MET DAGJE REGIO WORDT KLANT VAN DAGJE REGIO EN MAAK KANS OP EEN DAGJEREGIO-ZITZAK

ONTSPANNEN ADVERTEREN MET DAGJE REGIO WORDT KLANT VAN DAGJE REGIO EN MAAK KANS OP EEN DAGJEREGIO-ZITZAK ONTSPANNEN ADVERTEREN MET DAGJE REGIO WORDT KLANT VAN DAGJE REGIO EN MAAK KANS OP EEN DAGJEREGIO-ZITZAK Zonder inspanning meer bezoekers op jouw eigen website. Relax adverteren vanaf 0,02 per dag! Meer

Nadere informatie

Dichtbij Actueel Verbindend

Dichtbij Actueel Verbindend Dichtbij Actueel Verbindend L1mburg L1mburg Op zoek naar een groot bereik in Limburg? L1 is het toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk

Nadere informatie