ACTIVITEITEN PLAN VVV ZUID-HOLLAND ZUID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITEN PLAN VVV ZUID-HOLLAND ZUID"

Transcriptie

1 ACTIVITEITEN PLAN VVV ZUID-HOLLAND ZUID 2013

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Achtergrond 4 3. Prioriteiten Projectorganisatie VVV 9 Tabellen Cultuur 12 Natuur 13 Routegebonden Recreatie 16 Evenementen 18 Drukwerk 19 Beurzen 20 Digitaal 21 Pers 22 Projecten 22 2

3 1. INLEIDING Dit jaar zijn de begrotingsvergaderingen van de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid erg spannend. Blijft er ruimte om de werkgelegenheid in de regio via toerisme en recreatie te stimuleren of leveren de bezuinigingen een kleiner budget op voor de VVV om aan de weg te timmeren. Niet eerder was het zo onduidelijk welke activiteiten in gang gezet kunnen worden voor het nieuwe jaar naast de vaste activiteiten, die de basis vormen van de marketing/promotie voor De VVV zal, vanwege de koppeling met de Nationale Database voor Toerisme, Recreatie en Cultuur (NDTRC), fors moeten investeren in nieuwe websites. Dit gaat betere zoekresultaten opleveren bij de zoekmachines en een verbeterde combinatie van functies, inclusief mobiel internet. Na de realisatie van de nieuwe sites kan ook de keuze module worden geïntegreerd, waarbij het mogelijk wordt om modulair dagjes te plannen, een eigen brochure te maken of het programma via een QR code als app te downloaden. De ontwikkeling is afgelopen jaar in gang gezet maar ivm de overgang naar nieuwe sites is de implementatie, vanwege de extra kosten, uitgesteld. In 2012 kwam uit het onderzoek naar de economische betekenis van Toerisme & Recreatie opnieuw vast te staan dat 80 % van de economische effecten worden veroorzaakt door het bezoek uit de eigen en direct omliggende regio. Er dient dan ook een belangrijke inspanning te worden gericht op het informeren en enthousiastmeren van de bewoners binnen een straal van 40 km. Naast traditionele middelen zullen daarvoor de moderne media worden ingezet, deels informatief, deels actiematig en prikkelend om response te krijgen. De VVV zal haar activiteiten, gericht op dagbezoek (door groepen) en verblijfsbezoek verder uitbouwen met enkele specifieke campagnes en sites. De sites zullen actiegericht zijn. Ondanks de verlate uitwerking van dit activiteitenplan staan er naast de vertrouwde, maar noodzakelijke, activiteiten dus weer enkele nieuwe op het programma. De vertrouwde activiteiten mogen nimmer worden verward met niet vernieuwende, meer van het zelfde vormen van promotie. Ook de jaarlijks repeterende activiteiten worden telkens tegen het licht gehouden en vernieuwd. Zij vormen echter wel de basis voor al de activiteiten en zijn daardoor onontbeerlijk! Graag zijn wij bereid het plan nader toe te lichten! Stichting Regionale VVV Zuid-Holland Zuid Erik Zindel, dir. 3

4 2. ACHTERGROND De regio Zuid-Holland Zuid kent veel oorspronkelijk product, een stukje oer-holland. Met op veel plaatsen de zichtbare strijd tegen het water, dat gelijk de verbindende schakel vormt. Met Holland iconen als Molens, met vestingsteden en prachtige natuurgebieden in een Nationaal Park of in Nationale Landschappen. Een stukje Holland rijk aan cultuur en de plek waar de basis werd gelegd voor de Nederlandse Staat en waar de Nederlandse taal voor het eerst werd vastgelegd. Traditioneel Holland met veel bijzondere, eigentijdse, kanten. Een bestemming die interesse opwekt bij een belangrijke doelgroep nl. de 50+er, waarvan er rond 2020 zo n 7 miljoen zullen zijn! Interesse voor de Hollandse waarden maar ook voor de niches die de regio rijk is voor een kleine, maar voor economisch interessante markt. Een uitdaging vormt de kleinschaligheid van het T&R bedrijfsleven. Natuurlijk zijn een grotere hotels in de regio maar die richten zich niet primair op de T&R markt en zijn meestal niet gesitueerd in een T&R omgeving. Kleinschalig bedrijfsleven beschikt over het algemeen over kleinschalige promotie budgetten, waardoor het ingewikkelder wordt om grootschalige campagnes op te zetten. Vanwege het budget maar ook vanwege de boekbaarheid van het product. Onderzoek Opnieuw toont het vierjaarlijkse onderzoek, dat de VVV door ZKA laat uitvoeren, aan dat in de gehele regio Zuid-Holland Zuid het dagbezoek de voornaamste inkomstenbron vormt uit T&R. Deze inkomsten worden ook nog eens voor 80% door regiobewoners opgebracht. Voorts toont het onderzoek aan dat weersinvloeden van groot belang zijn voor de hoogte van de inkomsten doordat mn eigen regiobewoners minder dagtrips in de eigen omgeving maken bij slecht weer. Bij de marketing/promotie activiteiten mag deze belangrijke doelgroep niet worden vergeten. De economische winst moet komen van extra bezoek uit de omliggende regio, Nederland en Vlaanderen. Met name het verblijfstoerisme zal gestimuleerd moeten worden om met minder aankomsten een groter economisch effect te bereiken. Focus promotie Het onderzoek heeft opnieuw aangetoond dat de meeste bestedingen op het gebied van Toerisme en Recreatie worden gedaan door regiobewoners. Daarnaast besteden Nederlanders en Vlamingen relatief veel in onze regio. Het mag daarom niet verwonderlijk zijn dat de activiteiten van de VVV op het gebied van marketing en promotie zich vooral op deze gebieden richten. Voor het behoud van de huidige bestedingen. Voor extra bezoek worden primair de pijlen gericht op Nederland en Vlaanderen. Uiteraard benut de VVV al de kansen die toegeworpen worden in de vorm van pers bezoek, ondersteuning pers artikel, etc. voor al de andere markten. Van VS t/m China. Daarnaast 4

5 houdt de VVV de onderzoeken scherp in de gaten naar herkomstgebieden van bezoekers aan Nederland en West-Europa. Met belangrijke partners, die succesvol opereren op de verschillende markten wordt getracht een alliantie te sluiten. Daarbij moeten wij ons realiseren dat de financiële inbreng gering kan zijn en dat de regio dus aanvullend, niet direct concurrerend, product moet leveren om een aantrekkelijke partner te kunnen zijn. Aan free-riders heeft niemand behoefte. VVV formule Het Nederlandse publiek benoemde de VVV tot het meest klantgerichte merk in de Gastvrijheidsindustrie. Het logo van de VVV staat voor vertrouwen, objectieve informatie. Dat is een zeer belangrijk voordeel. De promotionele boodschap, uitgezonden via de VVV, krijgt dezelfde kwalificaties. Dat vertrouwen moet de VVV niet beschamen. Zij doet dan ook haar uiterste best om de data die zij verstrekt actueel te laten zijn en zo compleet mogelijk. Toerisme en dagrecreatie zijn ketenproducten. Een dagje of een reis is opgebouwd uit verschillende onderdelen. De VVV weet de onderdelen in haar promotie en voorlichting aan elkaar te verbinden en neemt daarmee een bijzondere positie in t.o.v. veel andere informatiebronnen en internet. Daar wordt meestal informatie gevonden over een bepaald onderwerp, een bedrijf. Juist het aantrekkelijk aaneen rijgen van de onderdelen tot een dagje kan leiden tot bezoek van verder weg. De VVV brengt de couleur locale, het gebiedseigene, onder de aandacht. 5

6 3. PRIORITEITEN 2013 Voor 2013 gaat de VVV primair investeren in nieuwe websites, die een optimale vindbaarheid door zoekmachines garanderen en uitstekend aansluiten bij de databank NDTRC. Ook de mobiele site en de keuze module zullen naar verwachting voor de zomer operationeel zijn. De databank en de functionaliteiten achter de sites vormen de basis van de promotie van de regio. Uiteraard in combinatie met het traditionele drukwerk, waarin al vaak een verbinding gemaakt wordt met de moderne media. Het drukwerk zal ook in bladerversie te zien zijn op en te printen van de site. Natuurlijk ontbreken facebook en twitter niet in de promotiestrategie. Hieronder zijn enkele activiteiten uitgelicht. Boekbaar maken van (kleinschalige) verblijfsaccommodaties: De VVV zal een thema website ontwikkelen voor het product:.op een bedje van.. In deze actie zal dagrecreatie gekoppeld worden aan verblijfsrecreatie. Daarbij zal ook het diner (..op een bedje van..) onderdeel uitmaken van het arrangement. Enkele voorbeelden: Cultuur op een bedje van.. (keuze uit hotel en/of 2 à 3 B&B) Natuur. Glas Historie Etc Naast een site zal voor ieder thema een eenvoudige 2-slags folder worden gemaakt waardoor een serie ontstaat. De activiteit zal via Free pubicity, internet (o.a. add words), Facebook, twitter en VVV kantoren onder de aandacht van het publiek worden gebracht. Afhankelijk van de participatie (en verkoop) kan de serie en de promotie worden uitgebreid. Combi traditionele/ moderne media Regelmatig geven subregio s aan meer ambitie te hebben met de promotie. Wanneer gekeken wordt naar de beschikbare middelen dan komen we niet veel verder dan de huidige strategie waarin via zoveel mogelijk kanalen de actuele informatie (uit de NDTRC) wordt aangeboden. Deels eigen VVV kanalen, deels kanalen van derden o.a. free publicity. De VVV vergaart de informatie en biedt deze aan. De actieve promotie is beperkt tot websites, app, nieuwsbrieven, beurzen en drukwerk. De VVV heeft voor 2013 een ambitieus plan uitgewerkt dat traditionele promotie koppelt aan moderne media. De basis van het plan rust op 5 pijlers: Advertorial pagina s in Huis-aan-Huis bladen ruwweg tussen kust en Apeldoorn/Amsterdam en België Nieuwe website s Facebook pagina s ( informatief en revieuws/ belevingen van bezoekers) Eigen Youtube kanaal (combi eigen video en upload door bezoekers) Doorplaatsing tips naar landelijke VVV idee 6

7 De advertorials vormen de basis voor het opwekken van interesse. De traditionele gast krijgt al de benodigde informatie inclusief route beschrijving en telefoonnummer voor contact. De lezer wordt uitgenodigd om via de website en/of facebook nader kennis te maken met de partners. De partners stellen zich voor via een eigen kanaal op Youtube. Op dat kanaal kunnen bezoekers video s en foto s uploaden, waarmee actie s gedaan kunnen worden. Modernisering websites De VVV wil in 2013 een grote slag maken in het moderniseren van de websites. De websites moeten voldoen aan de volgende eisen: optimaal doorzocht kunnen worden door de zoekmachines gevoed worden vanuit de Nationale Databank voor Toerisme, Recreatie en Cultuur. De nieuwe sites moeten, al dan niet in speciale versie, optimaal mobiel en via tablet te gebruiken zijn. Overzichtelijk, waardoor de informatie snel gevonden kan worden Volledige integratie van social media Bezoeker kan zelf modulair programma opbouwen voor bezoek ( evenementen, dagbezoek,) Koppeling met kaart Chat functie met informatrice van de VVV voor hulp/ uitgebreide persoonlijke informatie De moderniseringsslag van de websites, zeer belangrijk voor het informeren van gasten aan de balie, thuis en op locatie, zal een forse aanslag doen op de promotiemiddelen en beschikbare arbeid maar geeft een uitstekende basis voor de komende jaren! Huisstijlelementen van de nieuwe VVV websites volgens landelijke VVV formule 7

8 Nationale Databank voor Toerisme Recreatie en Cultuur (NDTRC)/ publicatiedatabase De VVV en de ondernemers/instellingen kunnen 24 uur per dag, zeven dagen in de week de gegevens updaten. De VVV draagt zorg voor actuele informatie door het bedrijfsleven regelmatig te wijzen op de update mogelijkheid. Foto s en video s kunnen worden toegevoegd en ook commerciële boodschappen zijn te koppelen aan de data. De NDTRC vormt een belangrijke bron voor landelijke media en wordt voor de regionale promotie ontsloten via een publicatiedatabase. Deze publicatiedatabase stelt ons in staat om de gegevens door te leveren o.a. aan gemeenten, die vervolgens de data in eigen look-and -feel achter hun eigen site kunnen plaatsen. Een forse kosten besparing t.o.v. het zelf moeten invoeren van de T&R data. Dit geldt ook voor lokale en regionale media, die bijvoorbeeld evenementenoverzichten willen gebruiken. De publicatiedatabase vormt ook de schakel tussen de data en de uitvoer naar de: Websites Mobiele websites App Layar QR codes Informatieschermen Etc. 8

9 4. PROJECTORGANISATIE VVV De VVV kan in opdracht van het aangesloten bedrijfsleven en/of overheden opdrachten uitvoeren. Zij doet dit tegen zeer lage vergoedingen, waarbij bovendien gebruik gemaakt wordt van de aanwezige kennis en data. Dit levert tijdwinst en financiële besparingen op. Enkele voorbeelden: Productie drukwerk VVV heeft veelal de onderliggende data en weet de juiste toon voor de doelgroep te hanteren. De VVV heeft contact met vele drukkers en afhankelijk van de wens om lokaal te drukken of tegen een zo laag mogelijke prijs wordt de keuze (in overleg) bepaald. Van ideevorming tot levering: de VVV heeft kennis van T&R drukwerk! 29

10 Site vanuit databank Als kenner en (mede)beheerder van de databank, heeft de VVV de tools in handen om eenvoudige sites te maken op basis van de gegevens uit de databank, op maat en eventueel touchscreen. Uit de enorme hoeveelheid gegevens worden, in overleg met gemeente, regio, bedrijf, een keuze gemaakt van de te tonen informatie. Informatiezuil Op basis van de NDTRC kan de VVV op iedere willekeurige locatie informatie zuilen leveren voor binnen en buiten gebruik. Buitenlocaties worden voorzien van een touchscreen applicatie om ongewenst surfgedrag tegen te gaan. Binnen locaties kunnen worden voorzien van een minder af gekaderde toepassing, waardoor het o.a. voor gasten mogelijk is om te checken. De zuilen kunnen voorts worden uitgerust met WIFI, waardoor het mogelijk is om informatie over te dragen naar de smartphone. 310

11 Varianten op informatiezuil Door narrow casting te combineren met internetsites en het overdragen van informatie naar mobiele apparaten krijgt een informatiepunt een geheel nieuwe dynamiek. Voorbeeld is o.a. Citydots, waarbij koppeling met de VVV databank mogelijk is en waarbij informatie naar de smartphone kan worden overgedragen via een QR code. Qr codes De VVV gebruikt al bijna 3 jaar QR codes om informatie op locatie te kunnen geven en om in drukwerk een combinatie te maken met een internet site. De VVV kan routes produceren met QR codes op interessante plaatsen, waar de gast d.m.v. tekst, geluid, foto, video informatie krijgt. Ook enkelvoudige aanduidingen op panden, monumenten, etc zijn mogelijk en door de VVV te voorzien van achterliggende informatie. Beleidsplannen De VVV kan aangesloten gemeenten adviseren bij het totstand komen van beleidsplannen op het gebied van T&R. Waarom derden inhuren, die eerst de informatie bij de VVV halen en vervolgens dit vertalen in een rapport? De VVV kan ook de gehele opdracht aannemen of met Marketing/ promotie plannen komen en gelijk inzichtelijk maken wat de uitvoering gaat kosten. Kennis en uitvoering bijeenhouden om te komen tot een zo efficiënt mogelijke Marketing en Promotie van de regio. Kennis niet laten wegvloeien met het betalen van de rekening aan een extern bureau maar vasthouden zodat dit opnieuw kan worden ingezet. Gemeenten hebben over het algemeen een zeer beperkt aantal uren beschikbaar voor het beleidsveld Toerisme en Recreatie. De VVV kan behulpzaam zijn om extra inzet te kunnen plegen op de momenten dat dit nodig is. 411

12 CULTUUR Activiteiten Kernwaarden Internet Drukwerk Presentaties Pers Campagnes Dordrecht Historie Water Het begin - vvvdordrecht.nl (nieuw) -shoppenindordrecht.nl -etenindordrecht.nl - agenda (nieuw) -Nieuwsbrief -VVV Zuid-Holland Layar -QR codes -Dordrecht(Nieuw) -Rondje Dordt -Stadswandeling -Vakantiebeurs -Vakantie Salon Bus Idee -Dagtochtenpresentaties Meeting of the Waters Vervolg Holland Naturraly -Mobile website Gorinchem -Vesting 3-hoek -Hollandse Waterlinie -Hamel -vvvgorinchem.nl (nieuw) -shoppeningorinchem.nl -eteningorinchem.nl - agenda -Nieuwsbrief -VVV Zuid-Holland Layar -QR codes(gorcum Compascum) - mobile website -Gorinchem (nieuw) -Stadswandeling -Vakantiebeurs (folder) -Vakantie Salon (folder) (folder) -Bus Idee (groepsbrochure) -Dagtochten- presentaties (groepsbrochure) -Holl. Waterlinie -Vesting 3-hoek -groepsdagtochten - Groene Hart Multi mediaal Leerdam Glasstad Historie Linge -vvvleerdam.nl (nieuw) -Shoppeninleerdam.nl - agenda -Nieuwsbrief -VVV Zuid-Holland Layar -QR codes glas -mobile website -Leerdam -Stadswandeling -Vakantiebeurs (folder) -Vakantie Salon (folder) (folder) -Bus Idee (groepsbrochure) -Dagtochten- presentaties (groepsbrochure) -Holl. Waterlinie -Groene Hart 12 1

13 Kernwaarden Internet Drukwerk Presentaties Pers Campagnes Oud-Beijerland Dorp met stadse allure -vvvhoekschewaard.nl (nw) -shoppeninoudbeijerland. -Eteninoudbeijerland.nl - agenda -Nieuwsbrief -VVV Zuid-Holland Layar -QR codes -Hoeksche Waard -Stadswandeling -OMD boekje -Vakantiebeurs (folder) -Vakantie Salon (folder) (folder) -Bus Idee (groepsbrochure) -Dagtochten- presentaties (groepsbrochure) -Nat. Landschap Multi mediaal Kinderdijk Historie Strijd tegen water WERELD ERFGOED -vvvzhz.nl (nieuw) -vvvalblasserwaardvijf heerenlanden.nl (nieuw) - agenda -VVV Zuid-Holland Layar -QR codes -ZHZ brochure -AVH brochure -Vakantiebeurs (folder) -Vakantie Salon (folder) (folder) -Bus Idee (groepsbrochure) -Dagtochten- presentaties (groepsbrochure) GROENE HART Multi mediaal Meeting of the Warters Overig ZHZ -Holland in Zakformaat - Rand v/d Randstad -2x nat.landschap -1x nat.park - Typisch Holland -vvvzhz.nl (nieuw) -vvvzhz.mobi (nieuw) Shoppeninzuidhollandzuid.n l. -Eteninzuidhollandzuid.nl - agenda -VVV Zuid-Holland Layar -QR codes Databank: 26 onderwerpen brochure (herzien) brochure - (Fiets) Kaart -Vakantiebeurs -Vakantie Salon Bus Idee -Dagtochtenpresentaties -Holl. Waterlinie -Nat.landschap -Nat. Park - Erfgoedlijnen Multi mediale actie 13 2

14 NATUUR Kernwaarden Internet Drukwerk Presentaties Pers Campagnes Biesbosch -Nationaal Park -vvvdordrecht.nl (nieuw) -Dordrecht brochure -Vakantiebeurs vervolg -Zoetwater getijden landschap -Duurzaam -vvvzhz.nl (nieuw) -vvvbiesbosch.nl -VVV Zuid-Holland Layar -QR codes BIESBOSCH BROCHURE -Vakantie Salon Bus Idee (groepsbrochure) -Dagtochten-presentaties (groepsbrochure) HOLLAND NATURALLY -Nat. Park Multi mediale camp. Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden Groene Hart Nationaal Landschap GH Molen dichtheid Onder zeeniveau -vvvalblasserwaardvijf heerenlanden.nl (nieuw) -vvvzhz.nl (nieuw) -shoppeninzuidhollandzuid. -eteninzuid-hollandzuid.nl - agenda -AVH brochure ism Den Haneker -(Fiets) Kaart -Vakantiebeurs (ZHZ+ AVH) -Vakantie Salon (ZHZ+AVH) (ZHZ+AVH) -Bus Idee (groepsbrochure) -Dagtochten- presentaties (groepsbrochure) -Holl. Waterlinie -Groene Hart - Molens Vervolg HOLLAND NATURALLY -VVV Zuid-Holland Layar Multi mediaal -QR codes Hoeksche Waard Nationaal Landschap Groen eiland TIEN GEMETEN -vvvhoekschewaard.nl (nw) -VVV Zuid-Holland Layar -QR codes Nieuw -Hoeksche Waard samenvoeging VVV brochure en Er op uit -Vakantiebeurs (ZHZ+ HW) -Vakantie Salon (ZHZ+HW) (ZHZ+HW) -Bus Idee (groepsbrochure) -Dagtochten presentaties (groepsbrochure) -Nationaal landschap vervolg HOLLAND NATURALLY Multi mediaal 314

15 Kernwaarden Internet Drukwerk Presentaties Pers Campagnes Overig ZHZ Hollandse landschappen / water -vvvzhz.nl(nieuw) -vvvzhz.mobi(nieuw) - e-agenda -(Fiets) Kaart -Vakantiebeurs (ZHZ) -Vakantie Salon (ZHZ) (ZHZ) -Holl. Waterlinie -Nat.landschap -Nat. Park -Nieuwsbrief -Bus Idee (groepsbrochure) -VVV Zuid-Holland Layar -QR codes -Dagtochten- presentaties (groepsbrochure) Multi mediale camp. 415

16 ROUTEGEBONDEN RECREATIE Activiteiten Internet Drukwerk Presentaties Pers Campagnes Rood Nieuw Stadswandelingen Waar: Dordrecht Gorinchem Leerdam Oud-Beijerland -vvvdordrecht.nl -vvvgorinchem.nl -vvvleerdam.nl -vvvhoekschewaard.nl -Rondje Dordt -Stadswandeling D -Stadswandeling G -Stadswandeling L -Stadswandeling O-B -Vakantiebeurs -Vakantie Salon Groen Multi Mediaal Meeting of the Waters -Hollands Glorie -Holl. Waterlinie -Groene Hart Fietsknooppunten Rust & Ruimte -vvvzhz.nl -(fiets) Kaart -Vakantiebeurs Meeting of the Waters Korte afstanden -fietsrouteplanner -Vakantie Salon Vervolg Holland Naturally -Nieuwsbrief -(thema)routes (-Libelle Zomer) Multi mediaal Hollands Glorie -Holl. Waterlinie -Groene Hart Natuurwandelroutes Rust & Ruimte -vvvzhz.nl -(fiets) Kaart -Vakantiebeurs (ZHZ) -Hollands Glorie -Vakantie Salon (ZHZ) -Holl. Waterlinie (ZHZ) -Groene Hart Geocachen Stad & Land div. - digitaal Vervolg Holland Naturally 516

17 Internet Drukwerk Presentaties Pers Campagnes Blauw Vernieuwde Waterroutes Rust & Ruimte Duurzaam -vvvzhz.nl (nieuw) -vvvzhz.mobi (nieuw) -AVH brochure -Vakantiebeurs -Vakantie Salon - vervolg Hollands Glorie -Holl. Waterlinie -Hoeksche Waard Groene Hart Waterbus Openbaar VV Water als verbinding -vvvzhz.nl (nieuw) -vvvzhz.mobi (nieuw) -vvvdordrecht.nl (nieuw) -Dordrecht -Vakantiebeurs -Vakantie Salon (-Libelle Zomer) Pure Genieten -Groene Hart Rondvaarten Grote variëteit (rivier/stad/bies Bosch) -vvvzhz.nl -vvvlokaal -AVH brochure -Hoeksche Waard - D,L,G brochure -Vak.beurs -Vakantie Salon (-Libelle Zomer) Pure Genieten -Holl. Waterlinie -Groene Hart EVENEMENTEN 17 6

18 Internet Drukwerk Beurzen Pers Landelijk Econ. betekenis -vvvzhz.nl VVVZHZ.MOBI - e-agenda -Nieuwsbrief -eigen -regio/lokaal -Vakantiebeurs -Vakantie Salon Multi mediaal Regionaal prom. Betekenis -vvvzhz.nl -vvvzhz.mobi - e-agenda -Nieuwsbrief -eigen -regio/lokaal -Vakantiebeurs (folderpart) -Vakantie Salon (folderpart.) (folderpart.) Multi mediaal Lokaal eigen -vvvzhz.nl -vvvzhz.mobi - e-agenda -Nieuwsbrief -eigen -regionaal/lokaal -Vakantiebeurs (folderpart.) -Vakantie Salon (folderpart.) (folderpart.) 18 7

19 DRUKWERK Out of pocket oplage doelgroep verspreiding participatie Zuid-Holland Zuid Bezoeker/ inwoner regio, bedrijfsleven LANDELIJK via VVV s, VVV-agentschap, beurzen, digitaal op site Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inwoners, bezoekers VVV s en agentschappen, bedrijfsleven en beurzen, digitaal op site advertentie advertentie Hoeksche Waard inwoners, bezoekers VVV s en agentschappen en beurzen + recr. punten in de regio, digitaal op site advertentie Groepsdagtochtenbrochure Org. van groepsuitstapjes VVV s,- agentschappen, beurzen, mailings, digitaal op site Deelname campagne Dordrecht inwoners, bezoekers via VVV kantoren, VVV-folderserviceposten, beurzen, op aanvraag, digitaal op site Biesbosch Inwoners, bezoekers via VVV kantoren (landelijk), VVV-folderserviceposten, beurzen, op aanvraag, digitaal op site Leerdam inwoners, bezoekers via VVV kantoren, VVV-folderserviceposten, beurzen, op aanvraag, digitaal op site Gorinchem inwoners, bezoekers via VVV kantoren, VVV-folderserviceposten, beurzen, op aanvraag, digitaal op site advertenties advertenties advertentie advertentie Stadswandelingen -Dordrecht -Leerdam -Gorinchem 3.149,00 525, , (dag)bezoeker Te koop in VVV Kantoren en web-shop - Fiets/kano/wandelroutes Te downloaden via site of te koop in VVV kantoren - (Fiets)Kaart 6.000, inwoners, bezoekers via VVV kantoren, Folderserviceposten en webshop - Geschenkbonnenlijsten 8.500, Ontvanger van bon Bij verkoop VVV bon Gratis advertentie deelnemer 19 8

20 BEURZEN Aantal bezoekers Doelgroep Aantal dagen / plaats Vakantiebeurs 5.500, Dagtoerist, kortverblijver, pers, reisorganisator Het vakantiesalon 2.500, Dagtoerist, kortverblijver, pers, reisorganisator 6 Utrecht 6 Antwerpen 50 PLUS BEURS 2.500, , groepsbezoeker 5 Utrecht groepsdagtochten presentatie 1.500,00 Organisator groepsuitstap 1 divers Bus Idee 1.000,00 Organisator groepsuitstap 1 divers 20 9

21 DIGITAAL Kosten Unieke bezoekers Gericht op Internetsites - Lokaal* o Dordt o Leerd. o Gor. - Regional* o ZHZ o Albl./VH o HW - Thema* o Shoppen o Eten in.. - MOBIEL - Qr codes - VVV Zuid-Holland App - VVV Zuid-Holland Layar *eigen site VVV ZHZ **Speciale koppeling met NBTC site (NL, D, GB, F, E, I, S) n.n.b. Pot. Bezoeker, inwoner, bedrijfsleven inwoner / Bedrijfsleven/ bezoeker Funshoppers, inwoners Bezoekers, inwoners jongeren. Gebruikers op locatie agenda per 2 weken (gratis)abonnees Nieuwsbrief - Consument - bedrijfsleven Toeristische Databank rubrieken

22 PERS kosten vorm Gericht op opmerking Berichten pm / brief div. media Ontvangsten/begeleiding pm op aanvraag / uitnodiging journalisten Ondersteuning pm op aanvraag samenstellers artikelen Fotoarchief rechtenvrije foto s worden digitaal aangeboden via inlogcode divers PROJECTEN Opdracht van Doelgroep Gast in eigen stad Dordrecht Marketing Nieuwe inwoners Hollands Glorie - Promotie - CAMPERERVEN - Dagpas - QR codes pm pm pm Drechtsteden Bezoekers Kortverblijf / campersites Dagrecreant..a la carte pm Gorinchem dagrecreant Entertainment Gorcums Winterfestijn Op basis van nacalculatie Gorinchem QR codes (regionaal) Dordrecht, Gorinchem., Leerdam Dagrecreant / inwoner Mobiel internet: VVV ZHZ Bezitters smartphone en mobiel internet Groepsdagtochten boekingen (site+brochure) VVV ZHZ reisorganisatoren Multi Mediale campagne Advertotials/modern/soc.media Regio s Dag-/verblijfsrecreant...Op een bedje van Drukwerk/site/ prom. actie bedrijfsleven verblijfstoerist 11 22

23 12

Leisure Port. Jaarplan 2013

Leisure Port. Jaarplan 2013 1 Leisure Port Jaarplan 2013 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2013 van Stichting Leisure Port, een samengaan van activiteiten tussen Stichting Toerisme Noord-Limburg en Stichting Promotie Noord-Limburg.

Nadere informatie

Bijlage III Discussienota Toeristische informatievoorziening Gemeente Bergen 2011 tot en met 2015

Bijlage III Discussienota Toeristische informatievoorziening Gemeente Bergen 2011 tot en met 2015 Bijlage III Discussienota Toeristische informatievoorziening Gemeente Bergen 2011 tot en met 2015 Geadviseerd scenario en bijbehorende kosten nader toegelicht Alkmaar, september 2010 Managementsamenvatting

Nadere informatie

MARKETING DOET U MEE? ACTIVITEITEN REGIO ARNHEM NIJMEGEN ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE GELDERSE POORT LAND VAN MAAS EN WAAL DE LIEMERS

MARKETING DOET U MEE? ACTIVITEITEN REGIO ARNHEM NIJMEGEN ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE GELDERSE POORT LAND VAN MAAS EN WAAL DE LIEMERS MARKETING ACTIVITEITEN REGIO ARNHEM NIJMEGEN DOET U MEE? 2013 ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE GELDERSE POORT LAND VAN MAAS EN WAAL DE LIEMERS INHOUDSOPGAVE: ONDERDEEL ZIJN IN EEN MARKETINGACTIVITEITENPLAN

Nadere informatie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie Presentaties en gastcollege s Acties voor Inwoners Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Internet Markt onderzoek (Eu)regionale

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 VOORWOORD Almelo profileren als aantrekkelijke stad met kwalitatief hoogwaardige, attractieve en opvallende evenementen, zo luidt de missie van Stichting

Nadere informatie

1. Voorwoord 3. 2. Doelstellingen en resultaat 2008 5. 3. Marketing, Strategie & Beleid 7. 4.1 Marketing Recreatief Toerisme 11

1. Voorwoord 3. 2. Doelstellingen en resultaat 2008 5. 3. Marketing, Strategie & Beleid 7. 4.1 Marketing Recreatief Toerisme 11 Inhoudsopgave pagina 1. Voorwoord 3 2. Doelstellingen en resultaat 2008 5 3. Marketing, Strategie & Beleid 7 4. Business to Consumer 4.1 Marketing Recreatief Toerisme 11 4.2 Marketing Cultuur 20 5. Business

Nadere informatie

Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen

Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen arnhem rijk van nijmegen veluwezoom betuwe gelderse poort land van maas en waal de liemers regionaal bureau voor toerisme arnhem nijmegen

Nadere informatie

Naar een Regionaal Bureau voor Toerisme voor de Utrechtse Heuvelrug en Vallei

Naar een Regionaal Bureau voor Toerisme voor de Utrechtse Heuvelrug en Vallei Naar een Regionaal Bureau voor Toerisme voor de Utrechtse Heuvelrug en Vallei Toekomstvisie Colofon Opdrachtgever VVV Soest VVV Utrechtse Heuvelrug VVV/RBT Vallei Gemeente Utrechtse Heuvelrug Opdrachtnemer

Nadere informatie

Regio Alkmaar: Parel aan Zee Toeristisch recreatieve visie Regio Alkmaar 2025

Regio Alkmaar: Parel aan Zee Toeristisch recreatieve visie Regio Alkmaar 2025 Regio Alkmaar: Parel aan Zee Toeristisch recreatieve visie Regio Alkmaar 2025 1 Colofon Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, eindconcept 6 mei 2014 Rapport: Auteurs: Regio Alkmaar, werkgroep Recreatie en Toerisme

Nadere informatie

Recreatie en toerisme midden in Limburg

Recreatie en toerisme midden in Limburg Regiopromotie Midden-Limburg 2012-2016 Recreatie en toerisme midden in Limburg Verenigen Verbinden Verleiden December 2011 VVV Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Een sterke regio 1.2 Regiopromotie

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

VVV Maastricht Marketingplan 2014. Inhoudsopgave

VVV Maastricht Marketingplan 2014. Inhoudsopgave Marketingplan 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Onze visie, missie en organisatie 4 Kerncijfers toerisme Maastricht 8 Trends 9 Onze omgeving 11 Marketingvisie en doelstellingen 12 Speerpunten 2014 14 Regiefunctie

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland

Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland 2014-2017 Ameland AME10608 Meerjarenplan.indd 1 09-06-10 07:42 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Evaluatie stakeholders MPS 2010 tot en met 2013 4 3.

Nadere informatie

Citymarketing visie 2014-2018

Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Woerden Marketing Strategisch marketingplan van Stichting Woerden Marketing Maart 2014 Stichting Woerden Marketing De Bleek 6 3447 GV Woerden

Nadere informatie

Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme 2005-2010

Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme 2005-2010 Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme 2005-2010 VOORWOORD Het toeristisch beleid is de laatste acht jaar consistent uitgebouwd. We hebben ons met name gericht op de ontwikkeling

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Colofon Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, eindconcept 6 mei 2014. Regio Alkmaar, werkgroep Recreatie en Toerisme

Colofon Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, eindconcept 6 mei 2014. Regio Alkmaar, werkgroep Recreatie en Toerisme 1 Maart 2015 Colofon Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, eindconcept 6 mei 2014 Rapport: Auteurs: Regio Alkmaar, werkgroep Recreatie en Toerisme Tinco Lycklama, Jan Jaap Thijs en Suzanne van de Laar Bureau

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Internet Platform Drenthe 2010

Jaarverslag. Stichting Internet Platform Drenthe 2010 Jaarverslag Stichting Internet Platform Drenthe 2010 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Bestuur en organisatie 6 3 Softwareontwikkeling 7 4 Communicatie en organisatie 10 5 Overige zaken 11 6 Drents Internetplatform

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013 JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014 December 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord door de directie 3 1. Doelstellingen 2014 5 2. Werkwijze Citymarketing 2014 7 3. Strategie 2014 9 4. Externe Marketing 9 4.1

Nadere informatie

2013-2016 Meerjarenplan

2013-2016 Meerjarenplan 2013-2016 Meerjarenplan Colofon Januari 2012 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht 2013-2016 Inhoud 2013-2016 Inleiding 5 2010-2011 Terugblik 6 2013-2016 Taak 8 2013-2016 Positie 8 2013-2016 Ambities

Nadere informatie

Den Haag Marketing Beleidsplan 2009

Den Haag Marketing Beleidsplan 2009 Beleidsplan 2009 Den Haag Marketing Beleidsplan 2009 15 december 2008-1 - Waarom iedereen naar Den Haag moet komen? Omdat Den Haag in Nederland de enige grote stad is aan zee. We hebben topattracties en

Nadere informatie

De afgelopen periode zijn er belangwekkende veranderingen gerealiseerd. Er is een

De afgelopen periode zijn er belangwekkende veranderingen gerealiseerd. Er is een Jaarplan 2015 VOORWOORD De afgelopen periode zijn er belangwekkende veranderingen gerealiseerd. Er is een hernieuwde visie tot stand gekomen die de basis is voor ons functioneren. Samen met de nieuwe visie

Nadere informatie

Projectbriefings. V2 Kernprojecten 10/ 11

Projectbriefings. V2 Kernprojecten 10/ 11 Projectbriefings V2 Kernprojecten 10/ 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Format motivatiebrief... 4 Backstage Hotel... 5 Concern... 7 HDC Media... 9 Hogeschool van Amsterdam... 13 ANWB... 15 Stichting Nederland

Nadere informatie

Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010

Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010 Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010 denhaag.com Den Haag Marketing Kwartaalrapportage Eerste kwartaal 30 april 2010 Inhoudsopgave Bladzijde Highlights 3 1. Strategie en beleid 4 2. Business to

Nadere informatie

Voorwoord 2. 1. Doelstellingen en resultaten 3 1.1 Doelstellingen 1.2 Resultaten

Voorwoord 2. 1. Doelstellingen en resultaten 3 1.1 Doelstellingen 1.2 Resultaten Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Doelstellingen en resultaten 3 1.1 Doelstellingen 1.2 Resultaten 2. Strategie & Beleid 6 2.1 Marketingstrategie en onderzoek 2.2 Pers & PR 2.3 Marketingservices

Nadere informatie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie Thonik, 03 augustus 2009 WieWasWie Communicatie Plan, Strategie en Middelen Thonik, 03 augustus 2009 Inhoudsopgave Deel 1. Algemeen Aanleiding WieWasWie 5

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie