onderzoek naar de vereiste woordenschat voor het Staatsexamen Lezen NT2 Programma 1 Marc Broertjes begeleid door: dr. B.H.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "onderzoek naar de vereiste woordenschat voor het Staatsexamen Lezen NT2 Programma 1 Marc Broertjes begeleid door: dr. B.H."

Transcriptie

1 onderzoek naar de vereiste woordenschat voor het Staatsexamen Lezen NT2 Programma 1 Marc Broertjes begeleid door: dr. B.H.(Bart) Bossers

2 Vraag van Simon Verhallen Verhoogde belangstelling voor het Staatsexamen Programma I Doel: achterhalen hoeveel en welke woorden iemand op B1- niveau moet kennen en of kennis van deze woorden voldoende is om de teksten van het Staatsexamen Lezen NT2 programma 1 te kunnen begrijpen.

3 1. Wat is de relatie tussen tekstdekking en tekstbegrip? 2. Hoeveel en welke woorden moet men kennen op B1-niveau? 3. Uitgaande van deze groep woorden, hoe hoog is de tekstdekking van de teksten van Staatsexamen Lezen NT2 programma I?

4 1. De relatie tussen tekstdekking en tekstbegrip 2. Hoeveel en welke woorden moet men kennen op B1- niveau 3. Toelichting van het gekozen woordenbestand 4. Representativiteit van de gekozen teksten 5. Uitgaande van deze groep woorden, hoe hoog is de tekstdekking? 6. Conclusies

5 Verschillende factoren hebben invloed op tekstbegrip: leesvaardigheid in T1, bekendheid met het onderwerp (Hazenberg, 1994), grammaticale kennis van de T2, woordkennis in de T2) T2-kennis blijkt de beste voorspeller van tekstbegrip Een belangrijk onderdeel van T2-kennis is woordkennis. Relatie tussen T2-woordkennis en tekstbegrip bevestigd in onderzoeken (Henriksen et.al.(2004), Proctor et.al. (2005))

6 Taalkennisdrempel (o.a. Bossers 1991, Nation & Hu 2000) Hoe gecompliceerder de taak hoe hoger Mogelijkheid tot compenseren gebrek aan T2-kennis (Bossers 1992) T2-leeromgeving/vt-leeromgeving Kansverhogende t.o.v. de absolute opvatting

7 hoeveel procent van de woorden van een tekst moet bekend zijn om de tekst te kunnen begrijpen? 1979 Sciarone: krantenartikel 60%: niet te begrijpen 70%: nauwelijks begrip 80%: begint begrip te komen 90%: redelijk tekstbegrip 1985 Schouten-van Parreren: literaire teksten 75%: globaal begrip 90%: begrip van de hoofdzaken 95%: meeste details worden begrepen woorden nodig om tot gedetailleerd begrip te komen 1991 Nienhuis controleert de bevindingen van Sciarone en Schouten-van Parreren 75% nauwelijks sprake van globaal begrip. 90% was er ook geen of maar zeer beperkt sprake van globaal begrip Hazenberg & Hulstijn: algemene niet literaire teksten 95%-98% Minimale woordenschat van 5000 woorden 2000 Hu & Nation: om zonder problemen een tekst te kunnen begrijpen een tekstdekkingspercentage van 95% tot 98%. Taalkennisdrempel op 90 % 2006 Nation: voor het begrijpen van krantenberichten en romans tekstdekkingspercentage van 98% receptief 8000/9000 woordfamilies 2010 Bossers: voor globaal begrip 90 % lemmadekking woorden receptief kennen om op MBO-niveau te werken of een beroepsopleiding te volgen.

8

9 Tekstdekkingspercentage verschilt 1. per type tekst en 2. per type tekstbegrip dat wordt nagestreefd (globaal/gedetailleerd?) De vraag die hieruit voortvloeit: welk type tekstbegrip wordt nagestreefd bij STEX I Lezen, en bij welke soorten teksten?

10 Wat moet worden begrepen op B1-niveau volgens het Raamwerk NT2 en het Europees Referentiekader: 1. De belangrijkste punten uit duidelijke standaardteksten die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. 2. Alledaags en eenvoudige woordgebruik en eenvoudige zinsbouw. 3. Goed gestructureerde teksten. 4. Niet per sé visueel ondersteund 5. Langere teksten kunnen voorkomen Raamwerk NT2: Vier subcategorieën: 1. Correspondentie lezen 2. Oriënterend lezen 3. Lezen om informatie op te doen 4. Instructies lezen

11 Dus: globaal tekstbegrip, doorsnee teksten Volgens Bossers (2010) is er een lemmadekking van 90 % nodig voor globaal tekstbegrip van doorsnee teksten uit dag- en weekbladen. Receptieve woordenschat van 5000 woorden Het antwoord op de onderzoeksvraag hoeveel en welke woorden moet men kennen op B1-niveau? is dus receptief de 5000 meest frequente woorden van het Nederlands.

12

13 het maken van een goed gefundeerde selectie uit de trefwoorden uit het woordenboek, die uiteindelijk als definitieve lijst van voor anderstalige (aspirant-) studenten nuttige Nederlandse woorden zal gelden (Hazenberg 1994, 33) Selectiecriteria: - frequentie - het aantal betekenissen - het aantal samenstellingen - intuïtie (gesloten klasse) Basiswoordenboek: samengesteld aan de hand van het lemma s tellende Groot Woordenboek van Hedendaags Nederlands van Van Dale (Sterkenburg & Pijnenburg, 1984). Op basis van intuïtie teruggebracht naar woorden Het Basiswoordenboek Nederlands ( woorden) is gekoppeld aan het INLcorpus

14 Maar de lijst is verouderd: - Linda van Veen een lijst van 2000 woorden opgeschoond.(slimme Woordleerder, VV-lijst) - Zelf nog een lijst van 3000 woorden opgeschoond.

15 Er is voor gekozen daarbij exact dezelfde methode als Van Veen te hanteren om dit te doen. Het volgende is dus ook uit de lijst verwijderd: - landennamen - afleidingen - transparante samenstellingen - samengestelde functiewoorden - samengestelde pronomina. - losse letters - eigennamen - spreektaalwoorden (zoals ach ) - vlaamse woorden en ouderwetse woorden (zoals riks) - woorden die alleen voorkomen in samenstellingen

16

17 8 teksten: 6 daarvan hebben ooit samen in een bestaand examen gezeten. 2 hadden dicht bij het gemiddelde liggende p-waardes. Dezelfde verdeling van teksoorten en domeinen als in examens. Lemmatiseren

18 glazenwassen, transparant of niet transparant? wel = 95,6% niet= 92.5% voedingsgroep, voedingsstof en voedingswijzer. wel = 88.2%. niet = 86.4%. oliemeter, oliepeil, oliepeilmeter, olietemperatuur en olievoorraad wel = 91.8% niet= 88.3%

19

20 Uit de eerste onderzoeksvraag, wat is de relatie tussen tekstdekking en tekstbegrip?, kwam naar voren dat T2-kennis, naast andere factoren zoals T1-leesvaardigheid, de meeste invloed had op tekstbegrip en dat woordkennis het belangrijkste onderdeel was van die T2-kennis (Bossers 1992) Het waarschijnlijkste antwoord op de tweede onderzoeksvraag, hoeveel en welke woorden moet men kennen op B1-niveau, was: de groep van 5000 meest frequente woorden van het Nederlands (receptief). uitgaande van deze groep woorden, hoe hoog is de tekstdekking van de teksten van Staatsexamen Lezen NT2 programma 1? De tekstdekking bleek te variëren tussen de 87% en de 95,6%. Een positief stemmend resultaat.

21 Woordenboek Invloed van vraagstelling op benodigde tekstdekking (globaal, gedetailleerd? Stukken uit de tekst overgeslagen?) Bepaalde woordbetekenissen eventueel niet bekend bij de leerders. Gezien deze nuanceringen zouden de berekende dekkingspercentages in werkelijkheid eventueel wat hoger of lager kunnen uitvallen dan nu het geval is. Er slechts een kleine, weliswaar qua domein, tekstsoort en moeilijkheidsgraad representatieve, selectie teksten bestudeerd.

22 Bossers, B. (1991). On thresholds, ceilings and short-circuits: The relation between L1 reading, L2 reading knowledge. Reading in two languages (special issue of AILA Review), Bossers, B. (1992). Reading in two languages. A study of reading comprehension in Dutch as a second language and in Turkish as a first language. Rotterdam: drukkerij van Driel. Bossers, B. (2010). Woordenschat. In Bossers, B. & Vermeer, A. & Kuiken, F. (red.). Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs. Bussum: Coutinho. pp Bossers, B. & Hulstijn, J.H. (1992). Individual differences in L2 proficiency as a function of L1 proficiency. European Journal of Cognitive Psychology, Dalderop, K., Liemberg, E. & Teunisse, F. (2002, Juni 30). Raamwerk NT2. Opgehaald van Hazenberg, S. (1994). Een keur van woorden. Ridderkerk: Ridderprint. Hazenberg, S., & Hulstijn, J. H. (1992). Woorden op zicht, Woordselectie ten behoeve van het NT2-onderwijs. Levende Talen, 467. Henriksen, B., Albrechtsen, D., & Haastrup, K. (2004). The relationship between vocabulary size and reading comprehension in the L2. In B. Henriksen, D. Albrechtsen, & K. Haastrup, Writing and vocabulary in foreign language acquisition. Serie: Angles on the Englishspeaking world (pp ). Copenhagen: Museum Tusculanum Press. Huijgen, M., & Verburg, M. (1987). Van Dale basiswoordenboek van de Nederlandse taal. Utrecht: Van Dale Lexografie. Nation, I.S.P. & Hu, M.H. (2000). Unknown vocabulary density and reading comprehension. Reading in a Foreign Language, Nation, I. (2006). How large a vocabulary is needed for reading and listening? Canadian Modern Language Review, Nienhuis, L. (1991). Het begrip van teksten met 10% tot 25% onbekende woorden. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, Pijnenburg, W., & Sterkenburg, P. (1984). Van Dale Groot Woordenboek Van Hedendaags Nederlands. Utrecht: Van Dale Lexografie. Proctor, C., Carlo, M., & Snow, C. (2005). Native spanish-speaking children reading in English: Toward a model of comprehension. Journal of Educational Psychology, Schouten-van Parreren, C. (1985). Woorden leren in het vreemde-talenonderwijs. Apeldoorn: van Walraven. Sciarone, A. (1979). Woordjes leren in het vreemde-talenonderwijs. Muiderberg: Coutinho. Veen, Linda van (2011). De Slimme Woordleerder. MA-scriptie. Amsterdam: Vrije universiteit.

23 Vragen?

HOE VROEGER, HOE BETER?

HOE VROEGER, HOE BETER? Masterthesis Onderwijskunde HOE VROEGER, HOE BETER? Een onderzoek naar de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs Renske Naber 1717693 Eerste lezer: Dr. R. Maslowski Tweede lezer: Dr. W. M. Lowie & Dr.

Nadere informatie

MODERNE VREEMDE TALEN VWO ARABISCH DUITS ENGELS FRANS RUSSISCH SPAANS TURKS. Syllabus centraal examen 2013

MODERNE VREEMDE TALEN VWO ARABISCH DUITS ENGELS FRANS RUSSISCH SPAANS TURKS. Syllabus centraal examen 2013 MODERNE VREEMDE TALEN VWO ARABISCH DUITS ENGELS FRANS RUSSISCH SPAANS TURKS Syllabus centraal examen 2013 Juni 2011 Verantwoording: 2011 College voor Examens, Utrecht. Alle rechten voorbehouden. Alles

Nadere informatie

Taalvaardigheid van A1 tot en met 4F

Taalvaardigheid van A1 tot en met 4F Taalvaardigheid van A1 tot en met 4F Vergelijking van de beschrijvingen van taalvaardigheidsniveaus zoals gegeven in het Europees Referentiekader, door de Commissie Meijerink en in de notitie Talige Startcompetenties

Nadere informatie

Ik moet meer lezen met mijn ogen en minder met mijn hart.

Ik moet meer lezen met mijn ogen en minder met mijn hart. Ik moet meer lezen met mijn ogen en minder met mijn hart. Een exploratief onderzoek naar het leesonderwijs aan en de leesvaardigheid van laag opgeleide cursisten in de volwasseneneducatie. Universiteit

Nadere informatie

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra nederlandistiky Studijní rok 2009/2010 NEDERLANDS ALS TWEEDE-TAALVERWERVING BIJ VOLWASSENEN Bakalářská práce 3. ročníku bakalářského studia oboru

Nadere informatie

Drie Nederlandse instrumenten voor het automatisch voorspellen van begrijpelijkheid Een klein consumentenonderzoek

Drie Nederlandse instrumenten voor het automatisch voorspellen van begrijpelijkheid Een klein consumentenonderzoek Rogier Kraf, Leo Lentz en Henk Pander Maat Drie Nederlandse instrumenten voor het automatisch voorspellen van begrijpelijkheid Een klein consumentenonderzoek 1. Inleiding Zou het niet geweldig zijn wanneer

Nadere informatie

Handboek Studiehuis Basisvorming. Ict voor het vreemdetalenonderwijs. 16e aanvulling

Handboek Studiehuis Basisvorming. Ict voor het vreemdetalenonderwijs. 16e aanvulling Handboek Studiehuis Basisvorming 16e aanvulling Ict voor het vreemdetalenonderwijs Gerard Westhoff, onze goeroe bij de moderne talen, bespreekt acht mogelijke computertoepassingen voor het vreemdetalenonderwijs.

Nadere informatie

PAPER. Hoe ICT het Woordenschatonderwijs kan verbeteren. Woordenschat

PAPER. Hoe ICT het Woordenschatonderwijs kan verbeteren. Woordenschat PAPER Woordenschat PO Hoe ICT het Woordenschatonderwijs kan verbeteren Het artikel van Jos Cöp gaat in op de cirkel van woordenschatonderwijs. Woordenschatsoftware en andere digitale middelen bieden een

Nadere informatie

Kennisbasis Engels december 2010

Kennisbasis Engels december 2010 Kennisbasis Engels december 2010 auteurs: Drs. E. den Boon werkzaam bij Hogeschool Utrecht en Hogeschool Rotterdam T. de Kraay, werkzaam bij Hogeschool Rotterdam O. Kouzmina, werkzaam bij Hogeschool Inholland

Nadere informatie

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E TAALPROFIELEN Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN Enschede, NaB/04-092 maart 2004 M ODERNE VREEM D E TAL E N Verantwoording 2004 Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen

Nadere informatie

Femke Scheltinga, Marjan van der Maas, Joyce Bontje en José van der Hoeven. Leerlijn, leesmethoden en onderwijsaanbod: begrijpend lezen onderzocht

Femke Scheltinga, Marjan van der Maas, Joyce Bontje en José van der Hoeven. Leerlijn, leesmethoden en onderwijsaanbod: begrijpend lezen onderzocht Femke Scheltinga, Marjan van der Maas, Joyce Bontje en José van der Hoeven Leerlijn, leesmethoden en onderwijsaanbod: begrijpend lezen onderzocht Leerlijn, leesmethoden en onderwijsaanbod: begrijpend lezen

Nadere informatie

Het ontdekken van interacties met behulp van een analogie en een uitleg over experimenteren

Het ontdekken van interacties met behulp van een analogie en een uitleg over experimenteren Het ontdekken van interacties met behulp van een analogie en een uitleg over experimenteren Bachelorthese Carla Weisink, s1227084 Faculteit Gedragswetenschappen Psychologie Instructie Leren en Ontwikkeling

Nadere informatie

Auto's met Ovale Wielen

Auto's met Ovale Wielen Auto's met Ovale Wielen Een referentiekader voor het schatten van de meerwaarde van ICT voor het MVTO Platform ICT-MVT van het NaB-MVT Ons denken over onderwijs is zo bepaald door mogelijkheden en onmogelijkheden

Nadere informatie

Wat betekent het twee examens aan elkaar te equivaleren?

Wat betekent het twee examens aan elkaar te equivaleren? Wat betekent het twee examens aan elkaar te equivaleren? Op grond van de principes van eerlijkheid en transparantie van toetsing mogen kandidaten verwachten dat het examen waarvoor ze opgaan gelijkwaardig

Nadere informatie

EEN GOEDE WOORDEN- SCHAT. De basis voor een goede schoolloopbaan. Digitale implementatiekoffer Taalbeleid Onderwijsachterstanden.

EEN GOEDE WOORDEN- SCHAT. De basis voor een goede schoolloopbaan. Digitale implementatiekoffer Taalbeleid Onderwijsachterstanden. EEN GOEDE WOORDEN- SCHAT De basis voor een goede schoolloopbaan Digitale implementatiekoffer Taalbeleid Onderwijsachterstanden Dr Kees Vernooy December 2007/Januari 2008 Kees Vernooy 08-01-16 Taalpilots

Nadere informatie

34 NT2-niveaus: leerdoelen en lesmateriaal

34 NT2-niveaus: leerdoelen en lesmateriaal 34 NT2-niveaus: leerdoelen en lesmateriaal Stappenplan ter bepaling van het NT2-niveau van ISK-lesmateriaal Voortgezet onderwijs Studie en onderzoek binnen het project Nederlands VO 34 NT2-niveaus: leerdoelen

Nadere informatie

Kent PomPom straks minder woorden dan de Amsterdamse kleuters? Moeten alle Nederlandse basisscholen aan de BAK?

Kent PomPom straks minder woorden dan de Amsterdamse kleuters? Moeten alle Nederlandse basisscholen aan de BAK? Kent PomPom straks minder woorden dan de Amsterdamse kleuters? Moeten alle Nederlandse basisscholen aan de BAK? Pompom, het boegbeeld van Schatkist, speelt een belangrijke rol als vriendje van de kinderen

Nadere informatie

Taal in het Rekenonderwijs

Taal in het Rekenonderwijs Verslag van het onderzoek Taal in het rekenonderwijs Aanleiding Bij zowel MBO-leerlingen als volwassenen waar wij mee werken, hebben we gemerkt dat veel rekenproblemen verband houden met het gebrek aan

Nadere informatie

Handreiking schoolexamen moderne vreemde talen havo/vwo

Handreiking schoolexamen moderne vreemde talen havo/vwo Handreiking schoolexamen moderne vreemde talen havo/vwo Italiaans, Russisch, Spaans Tweede fase Herziening examenprogramma's havo/vwo Daniela Fasoglio, Dick Meijer Enschede, maart 2007 Verantwoording 2007

Nadere informatie

Verschillen in zelfwaardering bij Limburgssprekende en Nederlandssprekende kinderen

Verschillen in zelfwaardering bij Limburgssprekende en Nederlandssprekende kinderen Verschillen in zelfwaardering bij Limburgssprekende en Nederlandssprekende kinderen Masterthesis Orthopedagogiek (200500130) Studiejaar 2013 2014 Universiteit Utrecht Masteropleiding Pedagogische Wetenschappen

Nadere informatie

NEDERLANDS IN ACTIE. Docentenhandleiding. Berna de Boer Birgit Lijmbach. bussum 2004

NEDERLANDS IN ACTIE. Docentenhandleiding. Berna de Boer Birgit Lijmbach. bussum 2004 NEDERLANDS IN ACTIE Doentenhandleiding Berna de Boer Birgit Lijmbah u i t g e v e r ij o u t i n h o bussum 2004 Inhoud Theoretishe inleiding 3 Thema 1 Werk en vrije tijd 17 Thema 2 Reizen 20 Thema 3 Gevoelens

Nadere informatie

Wat weten we over vroeg Engels op de basisschool?

Wat weten we over vroeg Engels op de basisschool? Wat weten we over vroeg Engels op de basisschool? Effecten van vroeg vreemde talenonderwijs op de moedertaal en de leerprestaties in de vreemde taal: review van de onderzoeksliteratuur Wat weten we over

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ADMINISTRATIE VRIJE BEROEPEN. Derde graad TSO Derde leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ADMINISTRATIE VRIJE BEROEPEN. Derde graad TSO Derde leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ADMINISTRATIE VRIJE BEROEPEN Derde graad TSO Derde leerjaar Licap - Brussel D/1995/0279/040 - september 1995 Lessentabel

Nadere informatie

PPON-reeks nummer 52. PPON 52 Balans van het Engels aan het einde van de basisschool 4. Primair onderwijs

PPON-reeks nummer 52. PPON 52 Balans van het Engels aan het einde van de basisschool 4. Primair onderwijs Primair onderwijs Primair onderwijs Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau Balans van het Engels aan het einde van de Balans van het Engels aan het einde

Nadere informatie

NEDERLANDSE TAAL REFERENTIENIVEAU 3F (MBO-4)

NEDERLANDSE TAAL REFERENTIENIVEAU 3F (MBO-4) NEDERLANDSE TAAL REFERENTIENIVEAU 3F (MBO-4) CONCEPTSYLLABUS CENTRAAL ONTWIKKELD EXAMEN Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten bij het examen 6 3 Niveau 3F 7 4 Lezen 8 5 Luisteren 12 6 Vraagvormen

Nadere informatie

ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/006 vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012

ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/006 vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012 ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1,

Nadere informatie

Studenten helpen om zoveel mogelijk op te steken van e- lectures: pauzeert de student of de docent?

Studenten helpen om zoveel mogelijk op te steken van e- lectures: pauzeert de student of de docent? Studenten helpen om zoveel mogelijk op te steken van e- lectures: pauzeert de student of de docent? BSc. Eric D. van den Brink Faculteit Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht Toegepaste Cognitieve

Nadere informatie

Docentenhandleiding TaalCompleet 2

Docentenhandleiding TaalCompleet 2 Docentenhandleiding TaalCompleet Versie: maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken... 5 2.1 Doelgroep... 5 2.2 Eindniveau... 5 2.3 Urenlast... 5 2.4 Samenstelling van het pakket... 6 2.5

Nadere informatie

De relatie tussen mondeling taalaanbod en woordenschatverwerving van het Nederlands als tweede taal door 2,5-jarige allochtone kleuters in Brussel

De relatie tussen mondeling taalaanbod en woordenschatverwerving van het Nederlands als tweede taal door 2,5-jarige allochtone kleuters in Brussel De relatie tussen mondeling taalaanbod en woordenschatverwerving van het Nederlands als tweede taal door 2,5-jarige allochtone kleuters in Brussel Proefschrift ingediend tot het bekomen van de graad van

Nadere informatie

Engels als Aanvullende Taal

Engels als Aanvullende Taal International School of Amsterdam Engels als Aanvullende Taal Richtlijnen voor Ouders English as an Additional Language (EAL) Dutch Het doel van het EAL programma is om kinderen zelfstandig en zelfverzekerd

Nadere informatie