INLEIDING. Schuifschakelaar of slide switch In stand 1 het elektrisch signaal is

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INLEIDING. Schuifschakelaar of slide switch In stand 1 het elektrisch signaal is"

Transcriptie

1 INLEIDING 1. Weet je het nog? Vorig schooljaar startten we reeds met informatietechnologie, dit is de technologie die te pas komt bij onze informatieverwerking. We maakten toen al kennis met het beslissingspaneel waarop de belangrijkste elektronische poorten bevonden. Deze poorten beslissen telkens wat de uitvoerorganen moeten doen. In een computer of een modern programmeerbaar toestel (wasmachine, stereotoren, ) bevinden zich tientallen van die poorten. Zij zijn de werkpaarden van een elektronische sturing. Dit jaar gaan we de 2 andere paneeltjes eens nader onderzoeken en er leuke schakelingen mee bouwen. Maar eerst even de leerstof van vorig jaar opfrissen want die werkpaarden (poorten) hebben we opnieuw nodig. 2. Even opfrissen Wanneer er geen stroom door een geleider vloeit spreken we van een nul-signaal en wanneer er wel stroom door een geleider vloeit van een één-signaal. Invoerorganen of inputs Schuifschakelaar of slide switch In stand 0 het elektrisch signaal is In stand 1 het elektrisch signaal is Lichtvoeler of light sensor Verduisterd het elektrisch signaal is Belicht het elektrisch signaal is Temperatuurvoeler of temperature sensor Koud het elektrisch signaal is Warm het elektrisch signaal is Drukschakelaar of push switch Niet ingedrukt het elektrisch signaal is Ingedrukt het elektrisch signaal is sturingen 2

2 3. Enkele oefeningen A. Noteer bij iedere ingang en uitgang een 0 of een koud Brandt het lampje? B. Als het in mijn bureau koud wordt moet een elektrisch kacheltje automatisch beginnen te werken. Teken ook de bijkomende kringloop. blokschema Invoerorgaan Uitvoerorgaan.. bedradingschema sturingen 4

3 Hoofdstuk 1: Het telpaneel 1. Opbouw Noteer de Nederlandse naam voor de onderdelen op dit paneeltje: Kies uit: tel-toets, scherm, impuls-generator, reset-ingang, binaire teller, tel-ingang, resettoets. Pulse-unit:... Reset: Reset: Count: Count: Display:. Binary counter:. Ook het telpaneel is ingedeeld in 3 zones: invoerzone, verwerkingszone en uitvoerzone. Kleur de tekening met kleurpotloden: invoerzone > blauw Verwerkingszone > oranje Uitvoerzone > groen Kleur ook met viltstift of balpen De stekkerbussen waar stroom uitkomt (uitgangen) > rood De stekkerbussen waar stroom in gaat (ingangen) > blauw sturingen 7

4 Hoofdstuk 2: Getalstelsels 1. Het binair getalstelsel Waarom het binair getalstelsel? In elektronische schakelingen heb je slechts 2 mogelijkheden: ofwel loopt er geen stroom (signaal..) ofwel loopt er wel stroom (signaal..). Een elektrisch toestel (computer, rekenmachine, enz ) kan dus ook niet rekenen met 10 verschillende cijfers (en evenmin teksten maken met 26 verschillende letters). Daarom worden al deze cijfers (en letters) omgezet in een code die bestaat uit slechts 2 verschillende tekens: 0 en 1, het binair getalstelsel ( bi betekent..). Door verschillende combinaties te maken met deze twee tekens kan toch weer alle mogelijke getallen (en letters) vormen, vb (= 10 in het decimaal of tientallig getalstelsel) of 1101 (= 13 in het decimaal of tientallig getalstelsel). Omzetten van binaire getallen naar decimale getallen We controleren of het binaire getal 1010 gelijk is aan het decimale getal 10 Om binaire getallen om te reken gebruiken we een speciale getallenrij (= de machten van 2). LET OP: Die getallenrij begint met 1 en wordt geschreven van rechts naar links en het volgende getal is telkens het dubbele van het vorige Daaronder schrijf je het binair getal; ook rechts beginnen De getallen waarbij een 0 staat laat je wegvallen en de andere tel je op: = 10 Besluit: het binaire 1010 komt overeen met 10 decimaal. sturingen 9

5 Hoofdstuk 3: Schakelingen op het telpaneel 1. Tellen Je hebt reeds ontdekt dat de teller-waarde telkens met 1 verhoogt als je op de teltoets drukt. Maar je kan ook tellen met een ander invoerorgaan dan de teltoets. Enkele mooie voorbeelden die regelmatig worden toegepast zijn het tellen van voorwerpen op een lopende band of het tellen personen die in een bepaalde ruimte binnenkomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer ze door een molentje lopen, maar het kan ook minder opvallend met een lichtsensor. Opgave In een museum wil men weten hoeveel bezoekers er elke dag op bezoek geweest zijn. Om geen telfouten te maken worden de mensen via een andere uitgang naar buiten geleid. Bouw een schakeling die het aantal mensen telt dat op bezoek geweest is. Let op: elke persoon die voorbij de lichtsensor loopt verduistert hem. Invoer: Verwerking: Uitvoer: blokschema sturingen 13

6 3. Automatische reset We leerden reeds dat je de binaire teller op ieder moment kan resetten met de resetknop, maar dit kan ook met een ander invoerorgaan via de reset-stekkerbus en de teller kan zelfs zichzelf resetten. Test Verbind de impulsgenerator met de telingang. Kijk op het display; welke getallenreeks volgt zichzelf steeds op? Deze getallenreeks (die steeds terugkeert) noemen we een cyclus. Opgave 1 We willen die cyclus nu inkorten tot 8 stappen, met andere woorden we willen een vervroegde automatische reset. Tip: Om je te helpen kan je best op de teltoets drukken tot de 8 op het display staat. Nu moet je zorgen dat de teller zichzelf automatisch reset. Als je vervolgens de impulsgenerator met de telingang verbindt zie je deze cyclus steeds herhalen. blokschema In deze schakeling stuur je een signaal van een uitgang terug naar een ingang van hetzelfde onderdeel. Dit noemt men een terugkoppeling of feedback. Om deze te verduidelijken teken je daar best een pijltje naar links op. sturingen 16

7 4. De teller starten en stoppen Op blz 14 bouwden we reeds een tijdschakeling om de kooktijd van eieren te bepalen. Vervelend was toen dat we de voeding (batterij of adapter) moesten aankoppelen om de tijd te starten. Natuurlijk kan dat ook professioneler kunnen met een aan/uit-schakelaar. Opgave 1 Ontwerp een schaak-klok; dit is een klok die pas begint te lopen als je op de startknop aanzet en meteen stopt zodra je de schakelaar afzet. Als tijdklok gebruiken we de Als aan/uit-schakelaar gebruiken we de schuifschakelaar. (Een echte schaakklok heeft een dubbelwerkende drukknop, maar die is momenteel nog te moeilijk voor ons) We hebben dus 2 invoerorganen die allebei dezelfde teller moeten besturen, MAAR zoals je weet mag je nooit 2 signalen samen brengen aan 1 ingang, omdat de teller dan niet weet naar welk van de 2 invoerorganen hij moet luisteren. Om 2 signalen te verwerken tot 1 signaal gebruiken we een De vraag die ons dan nog rest is welke poort? Dit zoeken we uit aan de hand van onderstaande figuurtjes. Let wel: omdat aan 1 ingang van de poort de impulsgenerator aangesloten is zal dat ingangssignaal steeds veranderen. Daarom moeten we de situatie fractie van seconde na fractie van seconde bekijken. Kleur de 3 signalen in de eerste fractie van een seconde rood, in de tweede fractie van een seconde groen, de volgende fractie weer rood, dan weer groen, enz. En vul de juiste poort in. De schuifschakelaar staat op De schuifschakelaar staat op of meer stekkers op een uitgang mag wel, omdat 1 signaal meerdere uitvoerorganen of poorten kan bedienen. sturingen 18

8 5 Uitbreidingsleerstof : de teller blokkeert zichzelf (een slot) Op blz 14 bouwden we een eierkoker, die 4 minuten na het inschakelen een zoemsignaal gaf. Sommigen van jullie stelden zich toen reeds vragen hierbij, omdat de zoemer een tijd later weer zweeg. Bij deze oefening gaan we leren hoe die zoemer kan blijven zoemen totdat die wordt uitgeschakeld (ge-reset). Test Opdracht Wat gebeurt er? Verwijder alle snoertjes op je paneel. Reset de teller Druk op de teltoets Druk nog eens op de teltoets En druk nog eens op de teltoets Let op: druk nu op de teltoets en blijf ongeveer 15 seconden lang drukken Besluit Om te kunnen tellen heeft de teller afwisselend een. en een nodig. Bij ieder nieuw één-signaal zal de teller Wanneer de teller echter continu een -signaal krijgt zal hij blokkeren en niet verder tellen. Opgave 1 Bouw de schakeling van blz 14 opnieuw, maar verbeter ze zodanig dat de teller niet verder kan tellen dan 4, met andere woorden dat de teller zichzelf blokkeert (zichzelf een 1 geeft) op 4. Dat betekent dat je de tel-ingang moet besturen met 2 signalen: ofwel krijgt hij zijn impulsen van de impulsgenerator ofwel een blokkeersignaal van zichzelf. Gebruik hiervoor deze hulptekst: Wanneer moet de teller blokkeren? Aan welke telleruitgang laat je het blokkeersignaal dan vertrekken? Waar moet dit blokkeersignaal naartoe? (terugkoppeling) Maar daar is de impulsgenerator al aangesloten. Hoe kunnen we van 2 signalen 1 signaal maken vooraleer het naar de telleringang te sturen?... Met welke poort kunnen we ofwel de impulsen doorlaten ofwel een blokkeersignaal geven? Bouw deze verbeterde eierkoker en test de werking ervan. Werkt de schakeling zoals gevraagd? Teken op de volgende bladzijde het blokschema en het bedradingsschema van je schakeling. sturingen 21

9 6. Oefeningen Los onderstaande oefeningen op het oplossingenbladen achteraan in je boekje. De echte specialisten vragen extra-bladen (kopieën) aan de leerkracht. 1. Ontwerp en bouw een schakeling die het aantal personen dat in een lift stapt telt. Van zodra er 10 personen in de lift gestapt zijn moet een lampje volzet beginnen branden. Als de liftdeur dicht gaat drukt deze tegen een drukschakelaar (van het beslissingspaneel) en wordt de teller ge-reset. Gebruik het hulpstuk met volzet -lampje. 2. Bouw een schakeling die de soepblikjes op een lopende band automatisch telt. Zodra er 12 blikjes gepasseerd zijn moet een grijparm die blikjes opnemen en in een doos plaatsen. Door het extra gewicht zal de doos dan een drukschakelaar (van het beslissingspaneel) indrukken, die voor een reset zorgt. Vergeet de bijkomende werkkring niet te tekenen en te bouwen (motortje). 3. Hexidecimaal; allemaal mooi, maar misschien hou je het toch liever bij een gewone teller die enkel de cijfers toont en dan weer opnieuw begint, net zoals de kilometerteller op je fiets of in een auto. Wel, bouw die nu zelf. 4. Ontwerp een schakeling voor een flikkerlicht op een ziekenwagen. Dit flikkerlicht moet met een schakelaar op het dashboard aan- en uitgeschakeld kunnen worden. Heb je hier de teller wel nodig? 5. Ontwerp een elektronische chronometer die je met behulp van de schuifschakelaar kan starten (als de hardloper vertrekt) en weer kan stoppen (als de hardloper de finish bereikt). Met een druk op de drukschakelaar (van het beslissingspaneel) kan je de chronometer weer resetten. 6. Een lift kan maximaal 7 personen dragen. Ontwerp een schakeling die de personen, die in de lift stappen, telt. Maar zodra er meer dan 7 personen zijn ingestapt begint een flikkerlamp te werken. 7. Bouw een schakeling die een zoemer doet werken als de waakvlam van mijn gasverwarmingsketel uitgaat. Zodra de vlam uitgaat moet een tijdklok beginnen te lopen, zodat men kan zien hoelang de vlam uit was. Als je de vlam terug aansteekt moet meteen ook het display resetten. Tip: los deze vraag niet ineens op, maar los ieder deel apart op en teken ze later samen in 3 verschillende kleuren. sturingen 24

10 1. Opbouw Hoofdstuk 4: Het geheugenpaneel Noteer de Nederlandse naam voor de onderdelen op dit paneeltje: Kies uit: geheugeninhoud, geheugenadres, schrijftoets, geheugeninvoer, scherm, schrijfsignaal, geheugenkeuze. foto Memory select:... Memory inputs:... Write signal:... Push to write:... Memory address:... Memory contents:... Display:... Ook het geheugenpaneel is ingedeeld in 3 zones: invoerzone, verwerkingszone en uitvoerzone. Kleur de tekening met kleurpotloden: invoerzone > blauw Verwerkingszone > oranje Uitvoerzone > groen Kleur ook met viltstift of balpen De stekkerbussen waar stroom uitkomt (uitgangen) > rood De stekkerbussen waar stroom in gaat (ingangen) > blauw sturingen 26

11 Besluit Op het telpaneel zie je het adres Op het geheugenpaneel zie je de inhoud Gegevens in het geheugen invoeren doe je als volgt: o Kies met de teltoets en/of resettoets het juiste adres o Vorm met de geheugeninvoer-schakelaars de juiste inhoud o Druk op de schrijftoets Fouten overschrijf je gewoon. Met de geheugenskeuze-schakelaar (of stekkerbus) kan je het andere geheugen kiezen. Belangrijk Voordat je begint te programmeren moet je de connector tussen het telpaneel en het geheugenpaneel goed in elkaar drukken, anders stuurt de binaire teller het geheugen niet correct, loopt het programmeren fout en doe je veel werk voor niets! Telkens je de adapter of batterij loskoppelt is de geheugeninhoud gestoord. 4. Oefeningen Los onderstaande oefeningen op het oplossingenbladen achteraan in je boekje. De echte specialisten vragen extra-bladen (kopieën) aan de leerkracht. 1. Ontwerp een schakeling waarbij in fase nul het lampje brandt, in fase 1 de relais sluit en in fase 2 en 3 de zoemer werkt. Daarna volgt een reset en begint alles opnieuw. De gehele cyclus herhaalt steeds automatisch. (Let op: je hebt hiervoor geen poort nodig!) 2. Ontwerp een schakeling waarbij in fase nul het lampje brandt, in fase 1 en fase 2 de relais sluit en in fase 3 en 4 de zoemer werkt. Daarna volgt een reset en begint alles opnieuw. De gehele cyclus herhaalt steeds automatisch. 3. Ontwerp een schakeling waarbij in fase nul het lampje brandt, in fase 1 de relais sluit, in fase 2 niets werkt, in fase 3 de zoemer werkt, in fase 4 de zoemer en de relais werken, in fase 5 de relais en de lamp werken en in fase 6 een reset geschiedt. De cyclus blijft zich steeds automatisch herhalen. 4. Bouw een schakeling waarbij in fase nul het lampje brandt, in fase 1 de relais sluit, in fase 2 de zoemer werkt, in fase 3 niets werkt, in fase 4 de zoemer werkt, in fase 5 de relais sluit, in fase 6 de lamp weer brandt en vervolgens een reset geschiedt. Alles verloopt automatisch. (Hier gebruiken we een geprogrammeerde reset, dit is een reset gestuurd vanuit het geheugen) 5. Pas de vorige oefening aan zodat je ze kan starten en stoppen met behulp van een schuifschakelaar. sturingen 30

12 5. Sturingen 6. Bouw een elektronische dobbelsteen: plaats de cijfers 1 t.e.m. 6 in willekeurige volgorde in de eerste 6 adressen van het geheugen. Daarna volgt een automatische reset. De impulsgenerator bestuurt de dubbelsteen met hoge snelheid. Om de dobbelsteen te stoppen of te blokkeren gebruik je de schuifschakelaar. 7. Bouw een verkeerslicht dat gedurende 3 tellen groen blijft, vervolgens 1 tel oranje en daarna 4 tellen rood blijft. Deze cyclus verloopt automatisch en herhaalt steeds. Aan het verkeerslicht zitten 5 stekkertjes: een groen om het groene licht te besturen, een geel voor het oranje licht en een rood voor het rode licht. Deze 3 verbind je met dezelfde kleur geheugenuitgang.vermits de stroom uit de geheugen-uitgangen te klein is voor de grote LED s van het verkeerslicht moeten we de stroom versterken. Dat gebeurt in de voet van het verkeerslicht. De versterker heeft ook 6 V nodig. Daarom sluiten we de witte draad met de rode stekker (+) aan op de positieve stekkerbus onder aan de paneeltjes en de witte draad met de blauwe stekker (-) aan op de negatieve stekkerbus. De positieve en de negatieve kant is op ieder paneeltje aangeduid in de bovenhoeken. 8. We gaan nu het vorige verkeerslicht aanpassen. Overdag (bij licht) blijft alles hetzelfde als in vorige oefening, maar s nachts (bij duisternis) werkt enkel een oranje knipperlicht. Let op: de 2 programma s moeten even lang zijn, anders kunnen er gevaarlijke storingen optreden bij het omschakelen van dag naar nacht) 9. In het reclamebord van De smulpaap zijn 2 lampen gemonteerd. Ontwerp een stuurschakeling voor dit reclamebord: eerst branden beide lampen, daarna geen enkele, dan alleen de hamburger, vervolgens alleen De smulpaap en tot slot volgt een reset en begint alles opnieuw. De gehele cyclus moet automatisch verlopen en met een start/stopschakeling aan- en uitgeschakeld kunnen worden. Pas deze schakeling zodanig aan zodat de 2 lampen blijven branden als je de schuifschakelaar op nul zet, zodat het reclamebord nog zichtbaar blijft. Je moet er dus voor zorgen dat je in adres 0 terecht komt als je de schuifschakelaar op nul zet. 10. Bouw een looplicht (running light) van 3 lampjes, waarbij de lichtjes voortdurend van links naar rechts lopen. Sluit er het TO-looplicht op aan. 11. We gaan het vorige looplicht aanpassen. Overdag blijft alles hetzelfde (lichtjes lopen van links naar rechts), maar s nachts gaan alle lichtjes voortdurend aan en uit. Let op: de lampjes moeten even lang doven als branden (en toch moeten de programma s even lang zijn). sturingen 31

13 6. Besturing van een wagentje De bewegingsmodule Met onze set paneeltjes kan je een 2-motorig voertuigje besturen: buggy, tank, kraan, Daartoe moet je aan de zijkant van het geheugenpaneel de bewegingsmodule aansluiten. Doe dit voorzichtig om beschadigingen te voorkomen. Aan de bewegingsmodule zitten enkele lange snoeren waarmee je 2 motoren van 6 V kan besturen. Als je de stekkertjes correct, kleur bij dezelfde kleur, aansluit dan luistert de buggy naar onderstaande stuurcodes: linkermotor rechtermotor 0 > vooruit 1 > achteruit 0 > motor aan 1 > motor uit 0 > motor aan 1 > motor uit 0 > vooruit 1 > achteruit Vind je dit te moeilijk, dan kan je ook de overzichtstabel op de volgende bladzijde gebruiken. Verder heb je voor de buggy een tweede 6 V-voeding nodig om de motoren van de buggy te doen draaien, omdat de andere voeding enkel dient voor de programmatie en de sturing. Dankzij een schuifschakelaar op de bewegingsmodule kan je de buggymotoren stilleggen tijdens het programmeren. Tot slot moet je nog weten dat de grootte van de bocht die de buggy maakt afhankelijk is van de stand van de impulsgenerator. Hoe meer deze naar fast staat, hoe kleiner de bocht en hoe meer naar slow, hoe scherper de bocht. sturingen 32

14 Oefeningen 1. Stel een programma en een schakeling op waarbij de buggy onderstaand parcours aflegt en dat voortdurend herhaalt. 2. Zelfde vraag voor dit parcours. 3. Heel wat moeilijker is deze oefening, waarbij je de buggy dit parcours laat afleggen en na het afleggen van de gehele weg moet de buggy blijven stilstaan, totdat je reset. 4. Bij deze oefening is de reset een probleem, omdat de buggy ook achteruit moet rijden. Zoek een oplossing. Achteruit rijden sturingen 34

15 Oefeningen Programmeer één of meerdere van deze melodieën en luister of je ze herkent. sturingen 36

16 Naam: Klas:.. Oefening: blz. 1. Ontleding Invoer: Verwerking: Uitvoer: 2. Blokschema 3. Bedradingschema Oplossingblad telpaneel

17 3. Blokschema Naam: Klas: Oefening: blz. 1. Ontleding Invoer: Verwerking: Uitvoer:.. 2. Programma Geheugenbank.. Adres Inhoud Uitvoer 4. Bedradingschema Geheugenbank.. Adres Inhoud Uitvoer

1.3 Informatieverwerking

1.3 Informatieverwerking 1.3 Informatieverwerking Bij de mens invoer verwerking uitvoer Bij de computer invoer verwerking uitvoer St-Willibrord scholengemeenschap 4 2.2 De stroomkring Vooraleer je de batterij of de transformator

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 2015 1

Gebruikershandleiding 2015 1 Gebruikershandleiding 2015 1 1. Bouw S-tablet 1.1 De 3 delen van de informatieverwerking: Invoer: 2 vaste invoerorganen: drukknop en schuifschakelaar 2 aansluitmogelijkheden: extra invoerorganen Impulsgenerator:

Nadere informatie

Bij elektronische systemen moet er informatie verwerkt worden. Deze verwerking gebeurt door middel van elektronische panelen.

Bij elektronische systemen moet er informatie verwerkt worden. Deze verwerking gebeurt door middel van elektronische panelen. Inleiding Herinner nog even de automatisch poort: Wat gebeurt er? Je stuurt een signaal uit met de afstandsbediening Het signaal komt toe in een elektronisch paneel, en wordt daar verwerkt. De poort gaat

Nadere informatie

VANTEK Discovery set. N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. N991240#1

VANTEK Discovery set. N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. N991240#1 9 9 1. 2 4 0 VANTEK Discovery set N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. 1 Inhoudsopgave Binair rekenen Pulse en Countermodule blz. 3 Informatieverwerking Input en outputmodules blz.

Nadere informatie

Fig. 2. Fig. 1 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 U (V) 0,5. -20 0 20 40 60 80 100 temperatuur ( C)

Fig. 2. Fig. 1 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 U (V) 0,5. -20 0 20 40 60 80 100 temperatuur ( C) Deze opgaven en uitwerkingen vind je op https://www.itslearning.com en op www.agtijmensen.nl Wat je moet weten en kunnen gebruiken: Zie het boekje Systeembord.. Eigenschappen van de invoer-elementen (sensor,

Nadere informatie

Antwoorden Systeembord 25012010. Fysische informatica voor de onderbouw havo/vwo

Antwoorden Systeembord 25012010. Fysische informatica voor de onderbouw havo/vwo Fysische informatica voor de onderbouw havo/vwo 1 Inhoud: Antwoorden Systeembord 25012010 2. De invoer- en uitvoercomponenten...3 2.1 De drukschakelaar....3 2.2 Geluidsensor...3 2.3 Variabele spanning....3

Nadere informatie

Woord vooraf. Achtergrond. Eindtermen

Woord vooraf. Achtergrond. Eindtermen Woord vooraf Techniek is een prachtig huis met vele kamers. Als leerkracht technologische opvoeding bent u uitstekend geplaatst om jongeren met een technische knobbel te begeleiden op hun ontdekkingstocht

Nadere informatie

inkijkexemplaar Beveiligen met 0 en 1 Beveiligen met 0 en 1

inkijkexemplaar Beveiligen met 0 en 1 Beveiligen met 0 en 1 1. Probleem 2 2. Welke keuze biedt jou de beste oplossing? 2 3. Maken 4 3.1. Programmeerbaar alarm 4 3.2. Het snoer 7 3.3. Kennismaking met het beslissingspaneel 8 3.3.1. De invoer 8 3.3.2. De uitvoer

Nadere informatie

Het grondtal van het decimaal stelsel is 10. Voorbeeld: het getal 8365. Poorten De tellereenheid Mevr. Loncke 1

Het grondtal van het decimaal stelsel is 10. Voorbeeld: het getal 8365. Poorten De tellereenheid Mevr. Loncke 1 1. Inleiding In vorig hoofdstuk hebben we het gehad over invoerelementen, verwerking en uitvoerelementen. Je hebt geleerd dat al deze elementen maar 2 toestanden kennen en kunnen verwerken, namelijk de

Nadere informatie

actuele visie op sturingen

actuele visie op sturingen actuele visie op sturingen TOP-dag 19 november 2014 Patrick Vantorre - Johan De Winter of Leerplanonderdeel: Sturingen - Informatietechnologie STURINGEN ALS LEERPLANONDERDEEL: VVKSO Sturingen uitvoeren

Nadere informatie

1.1 Hoe brandt de lamp?

1.1 Hoe brandt de lamp? 1.1 Hoe brandt de lamp? Met deze eerste oefening duiken we meteen in de dagelijkse praktijk van de autowereld. Maar wees gerust, dit is een heel eenvoudige toepassing van het principe invoer bewerking

Nadere informatie

14 Oefeningen. 14.1 Basisinstructies

14 Oefeningen. 14.1 Basisinstructies nleiding in de PLC 14 Oefeningen 14.1 Basisinstructies 1. Aan ingang 124.0 sluiten we een NO drukknop (S1) aan, op 124.1 een NC (S2). Maak nu een programma zodanig dat 124.0 hoog is als we drukknop S1

Nadere informatie

Fysische Informatica met FLEC

Fysische Informatica met FLEC Fysische Informatica met FLEC Inleiding De werking van de schakelingen die je gemaakt hebt bij het onderwerp fysische informatica kunnen op 2 manieren gecontroleerd worden. De eerste manier is met behulp

Nadere informatie

Logische schakelingen of beslissen met poorten

Logische schakelingen of beslissen met poorten Lesbrief 3 Logische schakelingen of beslissen met poorten Theorie even denken Intro Een lamp die gaat branden zodra het donker wordt. Of ruitenwissers die vanzelf beginnen te werken wanneer het regent.

Nadere informatie

Logo quiz Project Inleiding op de Logo!

Logo quiz Project Inleiding op de Logo! Logo quiz Project Inleiding op de Logo! Project ontwikkelt door: Tim van Schuylenburg Ben van Kruisbergen Inhoudsopgave Projectbeschrijving en Planning 2 Blz. De benodigdheden en aansluitschema 4-8 Complete

Nadere informatie

Verkeerslichten. De Verkeerslichten & de PLC in het TIBBLTO / VICTO lokaal. Werkplek 1. Leer & werkboek.

Verkeerslichten. De Verkeerslichten & de PLC in het TIBBLTO / VICTO lokaal. Werkplek 1. Leer & werkboek. Verkeerslichten. Werkplek 1 De Verkeerslichten & de PLC in het TIBBLTO / VICTO lokaal. Leer & werkboek. Bij dit boek hoort een antwoordboekje waarin de antwoorden, op de vragen uit dit boek, geschreven

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

Slimme schakelingen (2)

Slimme schakelingen (2) Slimme schakelingen (2) Technische informatica in de zorg Thijs Harleman Modulecode: TMGZ-AMAL23 23 februari 2015 1 Overzicht college Doel van dit college: Verdiepen van kennis en inzicht van het ontwerpen

Nadere informatie

4.- REGELEN VAN DE WEERSTAND TIJDENS HET ROEIEN (Mod. R-56, R-57)

4.- REGELEN VAN DE WEERSTAND TIJDENS HET ROEIEN (Mod. R-56, R-57) Europe (pro) R55 Neem het apparaat uit de doos en Plaats het op de vloer. l.- (Mod. R-56, R-57) Draai de rechterarm (E) (een kwartdraai) naar rechts in de positie zoals aangetoond op de figuur. Breng de

Nadere informatie

OEFENINGEN. in de cursus 'PLC'

OEFENINGEN. in de cursus 'PLC' OEFENINGEN in de cursus 'PLC' Oefenen basisprincipes Oefenbord van SMC - elektropneumatica. pag. 2 0. Elektrisch schema van een PLC Theorie: - type netten en beveiligingen in schakelkasten - elektropneumatische

Nadere informatie

Basisoefeningen en uitwerkingen Systeembord. Opgaven en antwoorden op It s learning en agtijmensen.nl

Basisoefeningen en uitwerkingen Systeembord. Opgaven en antwoorden op It s learning en agtijmensen.nl Opgaven en antwoorden op It s learning en agtijmensen.nl Opgave 1. Een spanning van V noemen we ook hoog of 1. Een spanning van 0 V noemen we laag of 0. In de schakeling van figuur 1 wordt op de punten

Nadere informatie

Technologische opvoeding 2 e jaar. Dossier 3. Sturingen. H.-Drievuldigheidscollege, Leuven. 2009-2010, 4e uitgave

Technologische opvoeding 2 e jaar. Dossier 3. Sturingen. H.-Drievuldigheidscollege, Leuven. 2009-2010, 4e uitgave Technologische opvoeding 2 e jaar Dossier 3 Sturingen H.-Drievuldigheidscollege, Leuven 2009-2010, 4e uitgave DOSSIER 3 sturingen is samengesteld door de leerkrachten technologische opvoeding van het Heilige-

Nadere informatie

4. Sluit de connectoren (L) aan, die zich aan de achterkant van de hoofdstructuur bevinden zoals wordt getoond in de figuur.

4. Sluit de connectoren (L) aan, die zich aan de achterkant van de hoofdstructuur bevinden zoals wordt getoond in de figuur. MONTAGE INSTRUCTIES 1. Haal de onderdelen uit de verpakking en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn: (A) Hoofdstructuur; (B) Frame met zit; (C) Steunbuis voorzijde; (D) 2 bouten M8x70; (F) 4 schroeven

Nadere informatie

Project BedroomX.isc. Joe verhuist naar een nieuw huis. Hij mag zijn slaapkamer zelf inrichten. s Nachts droomt hij er al van. Hoe zal hij dat doen?

Project BedroomX.isc. Joe verhuist naar een nieuw huis. Hij mag zijn slaapkamer zelf inrichten. s Nachts droomt hij er al van. Hoe zal hij dat doen? Project BedroomX.isc Joe verhuist naar een nieuw huis. Hij mag zijn slaapkamer zelf inrichten. s Nachts droomt hij er al van. Hoe zal hij dat doen? Hij wil dat allerlei apparaten automatisch aan- en uitgaan.

Nadere informatie

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889.

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. COBRA 889 INLEIDING Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. De belangrijkste vernieuwing in deze 889-serie bestaat uit het systeem, dat de herkenningscode van de afstandsbediening

Nadere informatie

b Geluid waarnemen, meten en omzetten in elektrische spanning.

b Geluid waarnemen, meten en omzetten in elektrische spanning. Uitwerkingen opgaven hoofdstuk 1 1.1 Automaten Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 In een robot is de elektrische bedrading te vergelijken met de zenuwen. Het zenuwstelsel kun je dan vergelijken met de printplaten.

Nadere informatie

b) Teken op de bijlage welke lampjes van het klokje branden om 19:45:52. Schrijf eronder hoe je dit bepaald/berekend hebt. (3p)

b) Teken op de bijlage welke lampjes van het klokje branden om 19:45:52. Schrijf eronder hoe je dit bepaald/berekend hebt. (3p) NATUURKUNDE KLAS 4 PW HOOFDSTUK PW HOOFDSTUK 3-23/03/2011 Totaal: 3 opgaven, 29 punten. Gebruik eigen BINAS toegestaan. Opgave 1: binair klokje Er bestaan klokjes die de tijd binair weergeven. Zie figuur

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

Labo-oefeningen Automatisatie (Experimentele fase)

Labo-oefeningen Automatisatie (Experimentele fase) Praktische oefeningen Automatisatie Ivan Maesen IM 14-11-2004 2-1 Labo-oefeningen Automatisatie (Experimentele fase) Deze Praktische oefeningen kunnen gebruikt worden voor de Labosessies van het vak Automatisatie

Nadere informatie

OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in.

OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in. Het technologisch proces. Om een technisch probleem op te lossen gaan we altijd werken volgens een bepaalde methode. OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in. FASE 1:.. We willen zelf een voorwerp maken om

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Copyright RETEG b.v. Bedieningshandleiding voor de Display s 1 Rev 2.0, 06-07-2006 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING...

Nadere informatie

2 Elementaire bewerkingen

2 Elementaire bewerkingen Hoofdstuk 2 Elementaire bewerkingen 17 2 Elementaire bewerkingen In dit hoofdstuk leer je hoe werken met binaire getallen en hexadecimale getallen omgezet wordt naar een decimaal getal en omgekeerd. Vervolgens

Nadere informatie

1. Sluit de LED aan zoals afgebeeld 2. Sluit de USB-kabel aan op de Arduino 3. Klik op de knop uploaden 4. De LED begint te knipperen

1. Sluit de LED aan zoals afgebeeld 2. Sluit de USB-kabel aan op de Arduino 3. Klik op de knop uploaden 4. De LED begint te knipperen Workshop Arduino Inleiding In deze workshop werk je in tweetallen met een Arduino microcontroller. Dit is een kleine computer die je kunt programmeren om te doen wat jij wilt. Om dit te doen gebruik je

Nadere informatie

veiligheid & sturingen HANDLEIDING

veiligheid & sturingen HANDLEIDING Talent voor technologie en ondernemen veiligheid & sturingen HANDLEIDING PLC-sturingspaneel INHOUD 1. Opbouw van het systeem... 3 1.1. Identiteitskaart van het systeem... 3 1.2. Veiligheids- en milieuvoorschriften...

Nadere informatie

Over Betuwe College. Lego Mindstorm project

Over Betuwe College. Lego Mindstorm project Inhoudsopgave 1 Zoeken op vragen.... 3 2 Regelen en sturen.... 3 2.1 Een Flag / signaal... 3 2.2 De motor.... 3 2.3 Verplaatsen.... 4 2.4 Omwentelingen meten... 6 2.5 Licht.... 7 2.6 Variabele.... 7 2.6.1

Nadere informatie

Programmeren met Arduino

Programmeren met Arduino Programmeren met Arduino Lieve Van Bastelaere Programmeren met Arduino. 1. Werken met een breadboard. a. Wat is een breadboard? Een breadboard is een bord waarop je elektronische schakelingen kunt maken

Nadere informatie

Elektriciteit! Om van te bibberen! Of niet? Klas: Namen: Elektriciteit Om van te bibberen! Of niet? Stephanie Vermeulen (2 BALO WPL) 1

Elektriciteit! Om van te bibberen! Of niet? Klas: Namen: Elektriciteit Om van te bibberen! Of niet? Stephanie Vermeulen (2 BALO WPL) 1 Elektriciteit! Om van te bibberen! Of niet? Klas: Namen: 5... Elektriciteit Om van te bibberen! Of niet? Stephanie Vermeulen (2 BALO WPL) 1 1. Taakverdeling! Iedereen in de groep krijgt een taak! Wie doet

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RGB(W) controller type LLD-10Z

Gebruiksaanwijzing RGB(W) controller type LLD-10Z Gebruiksaanwijzing RGB(W) controller type LLD-10Z Deze professionele controller kan zowel als enkelvoudige controller als meervoudige controller worden toegepast. Bij meerdere controllers is het mogelijk

Nadere informatie

Lees eerst bij Uitleg leerlingen, proef 1 alles over de onderdelen van de elektrische kringloop. stroomkring 1 stroomkring 2

Lees eerst bij Uitleg leerlingen, proef 1 alles over de onderdelen van de elektrische kringloop. stroomkring 1 stroomkring 2 Lees eerst bij Uitleg leerlingen, proef 1 alles over de onderdelen van de elektrische kringloop. Bekijk de twee stroomkringen op de foto s hieronder. stroomkring 1 stroomkring 2 Noem voor beide stroomkringen

Nadere informatie

ANALYSE ANALYSE. 1 Probleemstelling. Monday 28 September 2009. Gunter Schillebeeckx. 1 Probleemstelling 2 Gegeven 3 Gevraagd Samenvatting Oefeningen

ANALYSE ANALYSE. 1 Probleemstelling. Monday 28 September 2009. Gunter Schillebeeckx. 1 Probleemstelling 2 Gegeven 3 Gevraagd Samenvatting Oefeningen ANALYSE Gunter Schillebeeckx 2009-09-16 1 1 Probleemstelling Samenvatting Oefeningen ANALYSE 2 1 Probleemstelling 3 1 Probleemstelling Een probleemstelling beschrijft, op een abstracte manier, wat er gewenst

Nadere informatie

Hfdst. 2: COMBINATORISCH PROGRAMMEREN

Hfdst. 2: COMBINATORISCH PROGRAMMEREN 2.1. Basisinstructies: 2.1.1. Ja-functie: Indien je een normaal open schakelaar bedient, moet de lamp oplichten. Waarheidstabel: Booleaanse schrijfwijze: Q0.0 = I0.0 2.1.2. Niet-functie: Waarheidstabel:

Nadere informatie

Over Betuwe College. Lego Mindstorm project

Over Betuwe College. Lego Mindstorm project Inhoudsopgave 1 Het aansluiten van onderdelen.... 3 2 De lego software.... 4 2.1 Het programeerscherm.... 5 2.2 Programma naar NXT... 6 3 Introductie tot programmeren.... 7 3.1 De druksensor.... 7 3.2

Nadere informatie

Logische schakelingen

Logische schakelingen Logische schakelingen Logische schakelingen Stel: we maken een schakeling met twee schakelaars en één lamp. Dan kunnen we dat op de volgende manieren doen: We maken een serieschakeling van de twee schakelaars:

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3.

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

Contents Inhoud. Wind, Zon & Regen Sensor Instructies. Inhoud: Sensor Functies:

Contents Inhoud. Wind, Zon & Regen Sensor Instructies. Inhoud: Sensor Functies: Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Contents Inhoud Sensor Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door te lezen. Het kan zo zijn dat u een beroeps electricien moet inschakelen

Nadere informatie

BEDIENINGSINSTRUCTIE BLUSCENTRALE TYPE 8010

BEDIENINGSINSTRUCTIE BLUSCENTRALE TYPE 8010 INHOUDSOPGAVE EN INLEIDING Blz Onderwerp 1 leiding 2 Algemene signaleringen 3 3 Signalering van storingen 4 stoetsen 5 - en inschakelen van een meldergroep 6 - en inschakelen van een relais dicatie van

Nadere informatie

Om een technisch probleem op te lossen gaan we altijd werken volgens een bepaalde methode. OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in. FASE 1:..

Om een technisch probleem op te lossen gaan we altijd werken volgens een bepaalde methode. OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in. FASE 1:.. et technologisch proces. 2,7 B T S 2,9 T S Om een technisch probleem op te lossen gaan we altijd werken volgens een bepaalde methode. OPDRACT 1 Vul zelf de juiste fase in. FASE 1:.. We willen zelf een

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

+ - + - Fysische informatica voor de onderbouw havo/vwo versie 2011. & led SYSTEEMBORD. led. led. comparator. comparator. led. geluidsensor.

+ - + - Fysische informatica voor de onderbouw havo/vwo versie 2011. & led SYSTEEMBORD. led. led. comparator. comparator. led. geluidsensor. Fysische informatica voor de onderbouw havo/vwo versie 2011 sensor + - 2 3 1 4 0 5 V comparator + - 2 3 1 4 0 5 V comparator led led sensor & & led led geluidsensor EN-poort EN-poort drukschakelaar set

Nadere informatie

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PROBLEMEN OPLOSSEN

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PROBLEMEN OPLOSSEN Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PROBLEMEN OPLOSSEN Inhoud Internet en wifi... 3 Bellen... 6 Draadloze Powerline-connectors... 8 Interactieve TV van KPN... 10 2 Internet en wifi Mijn internet

Nadere informatie

1 TECHNOLOGISCHE OPVOEDING LEERKRACHTENFICHE. Hoofdthema: elektriciteit / energie Onderwerp : Eenvoudige stroomkring maken Doelgroep: 2 e graad

1 TECHNOLOGISCHE OPVOEDING LEERKRACHTENFICHE. Hoofdthema: elektriciteit / energie Onderwerp : Eenvoudige stroomkring maken Doelgroep: 2 e graad 1 TECHNOLOGISCHE OPVOEDING LEERKRACHTENFICHE Hoofdthema: elektriciteit / energie Onderwerp : Eenvoudige stroomkring maken Doelgroep: 2 e graad Timing: 1 á 2 lestijden De les in het kort: De leerlingen

Nadere informatie

8075-000-048 - April 2010. Handleiding infrarood afstandsbediening

8075-000-048 - April 2010. Handleiding infrarood afstandsbediening 8075-000-048 - April 00 Handleiding infrarood afstandsbediening x 9V Batterij x x I zonder geheugen A, B, C + D S I met geheugen A, B, C + E I met massage A, B, C + F, G A Ontvangstinstelling A. Verwijder

Nadere informatie

Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes

Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes 1 I. Presentatie A. Beschrijving Presentatie: Klavier met 12 toetsen en zoemer. Voeding: 12Vdc of ac. Uitgangen: 2 relays, contact R T 3A/125V. Toegangscodes:

Nadere informatie

Electro Laptop Spelend wijzer worden in je eigen tempo!

Electro Laptop Spelend wijzer worden in je eigen tempo! Handleiding 00633 2 Electro Laptop Spelend wijzer worden in je eigen tempo! De Electro Laptop is eenvoudig te bedienen en biedt verschillende speelmogelijkheden. Je speelt alleen of met z n tweeën! Iedere

Nadere informatie

De RCX voor beginners De intelligente steen van LEGO. I. De RCX zonder computer

De RCX voor beginners De intelligente steen van LEGO. I. De RCX zonder computer De RCX voor beginners De intelligente steen van LEGO I. De RCX zonder computer September 2001 Stichting CMA / AMSTEL Instituut Universiteit van Amsterdam Kruislaan 404 1098 SM Amsterdam Teksten: Marion

Nadere informatie

Licht en donker. We willen onze verlichting langzaam laten aan en uit gaan. Daartoe hebben we een langzaam aan / langzaam uit - dimmer nodig.

Licht en donker. We willen onze verlichting langzaam laten aan en uit gaan. Daartoe hebben we een langzaam aan / langzaam uit - dimmer nodig. Licht en donker Lichtjes op onze modelbaan maken onze modelwereld vaak nog fascinerender. Straatverlichting, interieurverlichting in huizen en treinen, ze komen pas tot hun recht als het donker is. We

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Signaalverwerking

Hoofdstuk 5: Signaalverwerking Hoofdstuk 5: Signaalverwerking Natuurkunde VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 5: Signaalverwerking Natuurkunde 1. Mechanica 2. Golven en straling 3. Elektriciteit en magnetisme 4. Warmteleer Rechtlijnige

Nadere informatie

c o n t r o l Computerbesturing voor basisscholen Laurence Rogers en Doug Dickinson, School of Education, University of Leicester

c o n t r o l Computerbesturing voor basisscholen Laurence Rogers en Doug Dickinson, School of Education, University of Leicester Logotron Junior c o n t r o l insight Computerbesturing voor basisscholen Laurence Rogers en Doug Dickinson, School of Education, University of Leicester Nederlandse bewerking van de tutorials uit de Activity

Nadere informatie

Draadloze zoneregelaar HCE80. Handleiding bij het inleren

Draadloze zoneregelaar HCE80. Handleiding bij het inleren Inleer handleiding Draadloze zoneregelaar HCE80 Handleiding bij het inleren Wat doen we eerst? 1. Het aansluiten van de motoren MT4-230-NC op de HCE80!!!! 2. Op 1 zone kunnen maximaal 3 motoren MT4-230-NC

Nadere informatie

Programmeren PLC s. Opdracht Elektrotechniek

Programmeren PLC s. Opdracht Elektrotechniek Opdracht Elektrotechniek Programmeren PLC s Onderwerp : Introductie PLC s Versie : 1.0 Datum : 11 maart 2012 Opgesteld door : T.Groeneveld Docent Elektrotechniek www.cardan.nl Pag: 1 Inleiding. Met deze

Nadere informatie

De interface (stuurmodule)

De interface (stuurmodule) 4 Bij Lego NXT Schrijf de juiste benaming bij de invoer-, verwerkings- en uitvoerorganen van de Lego NXT Invoer Verwerking Uitvoer De interface (stuurmodule) Het centrale gedeelte van de computer waar

Nadere informatie

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk.

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Copyright TEF Nederland erland B.V. Inhoud: 1.1. Omschrijving Bediening Brandmeldcentrale 1.2. Alarmsituatie 1.3. Reset de brandmeldcentrale 1.4. Starten

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

Gebruikshandleiding TFT touchscreen

Gebruikshandleiding TFT touchscreen Gebruikshandleiding TFT touchscreen 1.0 Hoofdscherm 1.1 Schakelen In het hoofdscherm kunt u 8 navigatielampen aan en uit zetten door op de ronde knoppen te drukken. Op de illustratie van het schip zijn

Nadere informatie

inkijkexemplaar Beveiligen met 0 en 1 Beveiligen met 0 en 1 Geachte collega, Beste leerling,

inkijkexemplaar Beveiligen met 0 en 1 Beveiligen met 0 en 1 Geachte collega, Beste leerling, Geachte collega, Beste leerling, Veel leerlingen ervaren het vak Techniek als saai, te moeilijk en te theoretisch, terwijl Techniek het tofste vak zou moeten zijn. Kinderen tussen 11 en 14 jaar vertonen

Nadere informatie

INTRATONE Gebruiksaanwijzing Digitale naamkeuze. Montage van de bellenpanelen. Muurbeugel Algemene omschrijving

INTRATONE Gebruiksaanwijzing Digitale naamkeuze. Montage van de bellenpanelen. Muurbeugel Algemene omschrijving Montage van de bellenpanelen INTRATONE Gebruiksaanwijzing Digitale naamkeuze Muurbeugel Algemene omschrijving The INTRATONE interface is een intercom systeem voor een telefoonsysteem (intern PABX of telefoonlijn).

Nadere informatie

Schakelen met Vantek Elektonica paneeltjes

Schakelen met Vantek Elektonica paneeltjes 9 9 1. 5 6 2 Schakelen met Vantek Elektonica paneeltjes Werkboek N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. 1 I. Symbolen en namen b. Teken hieronder de symbolen bij de namen. Naam Symbool

Nadere informatie

INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons

INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons Algemene omschrijving The INTRATONE interface is een intercom systeem voor een telefoonsysteem (intern PABX of telefoonlijn). Het systeem

Nadere informatie

Introductie. De kit bestaat uit verschillende materialen en een DVD. Op de DVD staan de volgende bestanden: Handboek over Gebouwen, met animaties;

Introductie. De kit bestaat uit verschillende materialen en een DVD. Op de DVD staan de volgende bestanden: Handboek over Gebouwen, met animaties; IUSES Toolkit Introductie Met deze experimentele toolkit kunnen experimenten uitgevoerd worden op het gebied van energie efficiency, energiebesparing en duurzame energie. Hij is ontwikkeld voor docenten

Nadere informatie

Storingzoeken elektrotechniek

Storingzoeken elektrotechniek Storingzoeken elektrotechniek 2 Versie: 8 maart 2017 Inhouds opgave Ventilatiesysteem................................................................ 4 Transportbandeninstallatie.........................................................

Nadere informatie

Motor Scooter Alarm Systeem. Installatie handleiding

Motor Scooter Alarm Systeem. Installatie handleiding Motor Scooter Alarm Systeem Installatie handleiding Aansluiten van draden en stekkers Stap 1 Basisunit.Basis unit aansluiten (speaker, sirene, antenne) en tijdelijk een plaats zoeken voor bevestiging (pas

Nadere informatie

Installatie in 5 stappen Huawei HG655D Modem

Installatie in 5 stappen Huawei HG655D Modem Installatie in 5 stappen Huawei HG655D Modem Stap 1 Modem sluiten of hoofdsluitpunt Blijft u naast uw Online.nl verbinding ook nog een analoge (KPN) telefonieverbinding gebruiken, volg dan na deze installatie

Nadere informatie

profielvak produceren, installeren en energie CSPE KB onderdeel D

profielvak produceren, installeren en energie CSPE KB onderdeel D Examen VMBO-KB 2017 gedurende 120 minuten profielvak produceren, installeren en energie CSPE KB onderdeel D Naam kandidaat Kandidaatnummer Dit onderdeel bestaat uit 7 opdrachten. Voor dit onderdeel zijn

Nadere informatie

Lessen in Elektriciteit

Lessen in Elektriciteit Lessen in Elektriciteit Door: Gaby Sondagh en Isabel Duin Eckartcollege Tegenwoordig kunnen we niet zonder elektriciteit. Het licht in de klas, de computers waar je op werkt en allerlei andere apparaten

Nadere informatie

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is ALGEMENE OPMERKINGEN Lees aandachtig de aanwijzingen in dit handboek. Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het

Nadere informatie

g. Je kan nu door op de play knop te drukken je programma versturen naar de EV3 brick waarna het zal uitgevoerd worden.

g. Je kan nu door op de play knop te drukken je programma versturen naar de EV3 brick waarna het zal uitgevoerd worden. EV3 brick verbinden via bluetooth. 1) Alvorens de LEGO software op te starten kijk je het best of bluetooth op je PC is geactiveerd. Vooral bij laptops schakelt men deze functie vaak uit om batterij te

Nadere informatie

Handleiding digicode: DGA

Handleiding digicode: DGA Handleiding digicode: DGA 1. Overzicht: 2. Programmering DGA s standaard waarden. - Geen code - Verlichtingstijd: 10s - Openingstijd voor al de relais: 1s - Aantal tekens voor codes: 5 - Standaard mastercode:

Nadere informatie

2 Elementaire bewerkingen

2 Elementaire bewerkingen Hoofdstuk 2 Elementaire bewerkingen 19 2 Elementaire bewerkingen 1 BINAIRE GETALLEN In het vorige hoofdstuk heb je gezien dat rijen bits worden gebruikt om lettertekens, getallen, kleuren, geluid en video

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Gebruiksaanwijzing TTA 8000-50/+150 (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Software: TTA8000L_V1.01 File: Do000472 TTA 8000-50_+150'c v11 NL.wp8 * Werkingsbeschrijving. De TTA 8000 is een 8-voudige

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor het extern Regin Display

Bedieningshandleiding voor het extern Regin Display Bedieningshandleiding voor het extern Regin Display Copyright RETEG b.v. 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING... 3 2.2 MEER INFORMATIE... 3 3 MENU STRUCTUUR VAN HET DISPLAY...

Nadere informatie

Veel gestelde vragen:

Veel gestelde vragen: Veel gestelde vragen: Welke functies heeft het apparaat? 5 functies in 1: te gebruiken als auto starthulp, LED lamp, oplader voor diverse apparaten zoals mobiele telefoons, laptops, PSP, MP3/MP4. Hoe kan

Nadere informatie

INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844)

INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844) 1 INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844) Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 -

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 - Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...2 UITVOERING...2 MC55081...2 MC55082...2 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE...2 ALGEMENE WERKING...3 Maximale stuurtijd beveiliging...3 Omschakel beveiliging...3

Nadere informatie

ACTUATORENSET 062 GEBRUIKERSHANDLEIDING

ACTUATORENSET 062 GEBRUIKERSHANDLEIDING ACTUATORENSET 062 GEBRUIKERSHANDLEIDING CENTRUM VOOR MICROCOMPUTER APPLICATIES http://www.cma-science.nl Beschrijving De Actuatorenset kan gebruikt worden om leerlingen de basis van besturingstechniek

Nadere informatie

project A twee 0 Know how: 3 1 Probleem of behoefte 28 2 Keuze en ontwerp 28 3 Productie 28 4 Test 29 5 Evaluatie 30

project A twee 0 Know how: 3 1 Probleem of behoefte 28 2 Keuze en ontwerp 28 3 Productie 28 4 Test 29 5 Evaluatie 30 project A twee 0 Know how: 3 0.1 Chip en microprocessor? 3 0.2 Alpha programming 14 0.3 Overbrengingen 23 1 Probleem of behoefte 28 2 Keuze en ontwerp 28 3 Productie 28 4 Test 29 5 Evaluatie 30 5.1 Productevaluatie

Nadere informatie

Hand-out Introductieworkshop LED programmeren

Hand-out Introductieworkshop LED programmeren Hand-out Introductieworkshop LED programmeren Inleiding Deze hand-out is bedoeld als naslag voor de introductie workshop LED programmeren. In deze handout vind je de uitleg over LEDs, Arduino s en LED

Nadere informatie

Nascholing voor leerlingen. Software-ontwikkeling met behulp van Lego Mindstorms

Nascholing voor leerlingen. Software-ontwikkeling met behulp van Lego Mindstorms Nascholing voor leerlingen Software-ontwikkeling met behulp van Lego Mindstorms Lego Mindstorms Hardware - RCX (programmeerbare legosteen) - Sensoren - Motoren Software - Robotics Invention System 2.0

Nadere informatie

Workshop Arduino - deel 2

Workshop Arduino - deel 2 Workshop Arduino - deel 2 Inleiding In het vorige deel van de workshop Arduino heb je voor het eerst kennis gemaakt met deze microcontroller. In dit deel, deel 2, ga je meer leren over de software: het

Nadere informatie

Deel 1: Elektrische arbeid en stroomsterkte

Deel 1: Elektrische arbeid en stroomsterkte Elektrische stroom is een werkman Elke dag maken we gebruik van elektriciteit. Door elektriciteit kan een lamp branden, kan de tv beelden leveren, Elektriciteit is een belangrijke werkman geworden in ons

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

b Geluid waarnemen, meten en omzetten in elektrische spanning.

b Geluid waarnemen, meten en omzetten in elektrische spanning. Uitwerkingen opgaven hoofdstuk 1 1.1 Automaten Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 In een robot is de elektrische bedrading te vergelijken met de zenuwen. Het zenuwstelsel kun je dan vergelijken met de printplaten.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor een fiets met elektrische ondersteuning, de E-bike. Uw E-bike zal u door zijn elektrische ondersteuning

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Digitale signalen

Hoofdstuk 6: Digitale signalen Hoofdstuk 6: Digitale signalen 6. Algemeenheden Het decimale talstelsel is het meest gebruikte talstelsel om getallen voor te stellen. Hierin worden symbolen gebruikt ( t.e.m. 9 ) die ondubbelzinning de

Nadere informatie

II PROGRAMMEERBARE STURING

II PROGRAMMEERBARE STURING 1 ROY 4 Schuifhekmotor met POLARIS II PROGRAMMEERBARE STURING 2 STURING MODEL POLARIS II K C A 11 12 13 14 15 16 17 zekering 315m A 24 V AC voeding fotocellen 4 3 2 1 KRACHTREGELING + zekering 6,3 A KRACHT

Nadere informatie

PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0

PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0 PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0 Nederlandse vertaling door: noskos (BBQ-NL.com) voor probbqshop.nl 1. Kenmerken van de PartyQ! 3 2. Installatie en Bediening! 3 3. Temperatuurvoeler!

Nadere informatie

Het alarm. We moeten onze eigen spullen in een koffertje beveiligen met een. Wat kunnen we hiervoor gebruiken om het alarm in werking te zetten?

Het alarm. We moeten onze eigen spullen in een koffertje beveiligen met een. Wat kunnen we hiervoor gebruiken om het alarm in werking te zetten? 2 Het alarm We moeten onze eigen spullen in een koffertje beveiligen met een alarmsysteem. PROBLEEM Het alarmsysteem moet werken als: - - OPLOSSING ZOEKEN Wat kunnen we hiervoor gebruiken om het alarm

Nadere informatie

Vermogen snelheid van de NXT

Vermogen snelheid van de NXT Vermogen snelheid van de NXT Inleiding In deze meting gaan we op zoek naar een duidelijk verband tussen de vermogens die je kunt instellen op de LEGO NXT en de snelheid van het standaardwagentje uit het

Nadere informatie

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 NL BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 GEBRUIK VAN DE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING BELANGRIJK VOOR GEBRUIK : Voordat U het toestel gebruikt gelieve zeker te zijn dat : Het binnentoestel correct is aangesloten op

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1

Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1 Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1 Code Combi K is een electronisch cijfer/combinatieslot voor VDS gekeurde toepassingen. Het slot heeft tweede code voor nood- en/of controle openingen. Voordat U

Nadere informatie