14 Oefeningen Basisinstructies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "14 Oefeningen. 14.1 Basisinstructies"

Transcriptie

1 nleiding in de PLC 14 Oefeningen 14.1 Basisinstructies 1. Aan ingang sluiten we een NO drukknop (S1) aan, op een NC (S2). Maak nu een programma zodanig dat hoog is als we drukknop S1 bedienen hoog is als we drukknop S2 NET bedienen hoog is als we drukknop S1 niet bedienen hoog is als we drukknop S2 bedienen hoog als we beide drukknoppen bedienen hoog als we beide drukknoppen NET bedienen 2. Voer onderstaande schema s uit in LAD. Zet het programma vervolgens om in STL en bestudeer de code. KHLim dep WT MeRa 118/141

2 nleiding in de PLC 3. Maak een PLC programma met volgende eisen: n een reactorvat zijn 3 signaalgevers gemonteerd. Als het niveau in het vat te hoog is, reageert de detector aangesloten aan ingang.. Een thermostaat reageert als de temperatuur boven een bepaalde waarde komt, deze is aangesloten aan.een drukschakelaar, aangesloten aan.. reageert bij overdruk. Als 1 sensor reageert, moet een oranje lamp branden, bij 2 signaalgevers moet de rode lamp branden, bij 3 signaalgevers moeten beide lampen branden en moet een hoorn gaan. Deze hoorn kan men afzetten door op de stopknop te drukken, de lampen gaan echter pas uit als ook de fout is verdwenen. Stop NC Niveau NO Thermostaat NO Druk NC Or lamp - Ro lamp - Hoorn - 4. Maak een programma dat werkt volgens onderstaande tabel A B lamp Sensor/actuator A B Lamp 5. Een pomp verpompt vloeistof uit 3 vaten naar 1 groot vat. De pomp mag slechts draaien als minimaal 2 van de 3 kleppen op de vaten geopend zijn.de kleppen zijn allen voorzien van een terugmelding bij openstand. Het stoppen van de pomp geschied met de drukknop stop. Stop NC Start NO Klep A NO Klep B NO Klep C NO Pomp - KHLim dep WT MeRa 119/141

3 nleiding in de PLC 6. Drie sensoren meten de druk in een vat. Sensor 1 reageert bij 1 bar, de 2 de bij 2 bar, de 3 de bij 3 bar. Als de druk gelegen is tussen 1 en 2 bar moet de groene lamp branden, tussen 2 en 3 de oranje en hoger als 3 bar de rode. Welk type sensor (NO / NC) gaan we gebruiken indien er draadbreukdetectie moet gebeuren? Sensor 1 bar Sensor 2 bar Sensor 3 bar Groene lamp - Oranje lamp - Rode lamp - KHLim dep WT MeRa 120/141

4 nleiding in de PLC 14.2 Tijd- en telfuncties 1. Stel een PLC programma op dat voldoet aan onderstaande signaal-tijddiagram. A. ngang uitgang Tijd 1 Tijd 2 B. ngang uitgang Tijd 3 2. Maak een PLC programma dat met de werking van een trappenhuisautomaat overeenstemt. 3. De verlichting in een parkeergarage werkt als volgt: in binnenkomende auto wordt gedetecteerd door 2 sensoren, 1 meter van elkaar. We weten dat de auto binnenrijdt als de 2 de sensor een stijgende flank ziet als de 1 ste sensor al hoog is. Men kan de verlichting ook inschakelen m.b.v. een drukknop. n beide gevallen zal het licht na een ingestelde tijd uitvallen. Ook is het mogelijk met een schakelaar het licht permanent te laten branden. 4. Maak een knipperlicht met een frequentie van 1 Hz. Het lampje is even lang uit als aan. 5. Na het drukken op een knop zal een lamp 8 maal knipperen waarbij de lamp 1s aan is en 0.5s uit. KHLim dep WT MeRa 121/141

5 nleiding in de PLC 6. Na het drukken op de startknop zal een transportband draaien. Men kan deze stoppen m.b.v. de stopknop. Ook als er 8 dozen gedetecteerd zijn door een sensor zal de transportband stoppen. Tevens is er een thermisch contact aangesloten aan de ingangen van de PLC Seconden na het starten van een transportband zal een klep open gaan. Na het detecteren van 5 onderdelen sluit de klep weer en 4 seconden later stopt de transportband. 8. Een installatie wordt gestart met een drukknop. Ook is er een drukknop voorzien om de installatie te stoppen. Telkens er 5 dozen door een sensor zijn gedetecteerd zal een lamp gedurende 5s branden. 9. Twee transportbanden werken beurtelings. Als de installatie gestart is zal transportband 1 starten. Na detectie van 10 dozen stopt band1 en start band2. Na 6 dozen zal band 1 opnieuw starten enz transportbanden staan na elkaar opgesteld. Om de aanloopstroom te beperken starten deze na elkaar. Bij het starten naar rechts zal eerst transportband 2 starten, na 5s band 1. Bij het starten naar links zal eerst band 1 starten, 5s later band 2. Na het drukken van de stopknop vallen beide banden onmiddellijk stil. Beide thermische beveiligingen staan in serie aangesloten aan de ingang. ndien 1 thermiek reageert vallen beide transportbanden onmiddellijk stil. Transportband 1 Transportband 2 KHLim dep WT MeRa 122/141

6 nleiding in de PLC 11. Na het starten van de installatie (startknop) start band 3 eerst, na 5s band 1 en nog 5s later band 2. Als er zich een doos bevindt in zone 1 en een doos gedetecteerd wordt door sensor S1, zal band 1 stoppen tot de doos uit zone 1 verwijderd is. Band 2 werkt identiek. Na het drukken van de stopknop of bij een thermiekfout zal de installatie onmiddellijk stoppen. De thermische contacten van de 3 banden staan in serie aangesloten aan 1 ingang. S3 S4 S5 Zone 1 Zone 2 Transportband 3 S1 S2 Transportband 1 Transportband Een automatische poort heeft volgende werking: Na een druk op de knop openen zal de poort open gaan. Een eindekoerscontact zal de motor van de poort stoppen. Na 1 minuut gaat een waarschuwingslamp knipperen en 6 s later sluit de poort. De poort kan ook gesloten worden door een drukknop. Ook nu zal de waarschuwingslamp eerst 6 s knipperen. Ook is de poort voorzien van een veiligheidsdruklijst. Als deze bediend wordt tijdens het sluiten zal de poort onmiddellijk stoppen en terug openen. Na 1 min sluit de poort automatisch. KHLim dep WT MeRa 123/141

7 nleiding in de PLC KHLim dep WT MeRa 124/141

8 nleiding in de PLC 14.3 Elektrische schakelingen 1. Omkeren draaizin met stootmogelijkheid. Werking: K1 voor rechtsom, K2 linksom. Als we S4 openen, hebben we een stootmogelijkheid in 1 draaizin nl rechtsom. Linksom is geen stootmogelijkheid. Stootmogelijkheid wil zeggen dat de motor start als we de drukknop indrukken en stopt bij het loslaten. Sluiten we S4, dan hebben we een normale start / stop schakeling zowel links als rechtsom. Welke contactoren komen voor in de hoofdstroomkring? 2. Omkeren draaizin met 1 drukknop. contactoren komen voor in de hoofdstroomkring? Welke KHLim dep WT MeRa 125/141

9 nleiding in de PLC 3. Twee motoren starten na elkaar. 4. Ster driehoek met omkeren draaizin. KHLim dep WT MeRa 126/141

10 nleiding in de PLC 5. Poolomschakeling: 2 gescheiden wikkelingen met omkeer draaizin. 6. Dahlander: omschakelen van laag naar hoog, niet van hoog naar laag K1 = lage snelheid / K2 + K3 = hoge snelheid KHLim dep WT MeRa 127/141

11 nleiding in de PLC 7. Dahlander: omschakeling van laag naar hoog en van hoog naar laag. K1 = lage snelheid / K2 + K3 = hoge snelheid 8. Dahlander: starten in laag, dan pas naar hoog, niet van hoog naar laag. K1 = lage snelheid / K2 + K3 = hoge snelheid KHLim dep WT MeRa 128/141

12 nleiding in de PLC 14.4 Functiediagram 1. Maak voor ieder van volgde oefeningen: - het grafcet diagram - het PLC programma a.d.h.van het grafcet diagram A. ngang Tijd : 4s uitgang B. ngang Tijd : 3s Tijd : 5s uitgang C. ngang Tijd : 5s uitgang 2. Twee motoren starten met een onderlinge tijdsvertraging van 5s om de aanloopstroom te beperken. De installatie kan op 2 plaatsen gestart en gestopt worden. Teken het grafcet diagram en maak hieruit het PLC programma. Start 1 Start 2 Stop 1 Stop 2 Thermiek Motor 1 - Motor 2 - KHLim dep WT MeRa 129/141

13 nleiding in de PLC 3. Na het drukken van de startknop worden 2 uitgangen beurtelings hoog gemaakt. De eerste uitgang is gedurende 5 seconden hoog, vervolgens uitgang 2 gedurende 1 seconde, dan uitgang 1 weer enz tot op stop wordt gedrukt. Teken het grafcet diagram en maak hieruit het PLC programma. 4. Wordt de startknop bediend, dan zal een 3F asynchrone motor starten. Laten we de knop los dan blijft de motor draaien. Telkens we weer op de knop drukken gaat de motor van draairichting veranderen. We kunnen stoppen met de stop drukknop. Teken het grafcet diagram en maak hieruit het PLC programma. 5. Pas vorige oefening zodanig aan dat de sturing als volgt werkt: - Bij een eerste druk start de motor. - Als men een tweede maal drukt stop de motor. - Derde druk start de motor in de andere richting. - Vierde maal stopt de motor weer enz. 6. Een roerder kan gestart worden met een druk op de startknop. Na 5s zal de roerder automatisch van draaizin omkeren. Dit gebeurt iedere 5s tot op de stopknop wordt gedrukt. Teken het grafcet diagram en maak hieruit het PLC programma. 7. Maak het grafcet diagram en het PLC programma voor een automatische ster driehoek omschakeling. Start Stop Thermiek 8. Een poolomschakelbare motor beschikt over twee verschillende toerentallen. Men beschikt over een stopknop, start lage en start hoge snelheid. Teken steeds het grafcet diagram en maak hieruit het PLC programma. Maak een aantal varianten met volgende gegevens: a. We kunnen starten in hoge of lage snelheid met lage snelheid als voorrang indien beide knoppen worden gedrukt. Wisselen tussen snelheden kan enkel na het stoppen van de motor. KHLim dep WT MeRa 130/141

14 nleiding in de PLC b. Zelfde als a. maar we kunnen wel overgaan van lage naar hoge snelheid, niet van hoge naar lage. c. De motor start altijd in lage snelheid. ndien men heeft gekozen voor hoge snelheid, zal na 4s de motor overgaan naar hoge snelheid. Werd er voor de kleine snelheid gekozen, dan kan men na 4s overgaan naar de hoge snelheid. Van hoge naar lage snelheid schakelen is niet mogelijk. d. dem als c. maar nu kunnen we van hoge naar lage snelheid schakelen. 9. Maak een sturing voor een verkeerslicht. Er zijn 3 verschillende werkingen mogelijk. Teken het grafcet diagram en maak hieruit het PLC programma. - De gewone werking van het verkeerslicht. Na het bedienen van deze keuzedrukknop branden voor beide richtingen de oranje lampen. Daarna branden voor beide richtingen de rode lampen. Vervolgens start de normale werking. - Met deze keuzedrukknop zal voor beide richtingen het oranje knipperlicht branden. - Nu kunnen we het proces manueel bedienen. Er is een extra drukknop voorzien om bij iedere druk de cyclus 1 stap verder te laten gaan. Met de stopknop kunnen we de cyclus onderbreken Keuze automatisch Keuze knipperstand Keuze hand 1 stap verder Stop R1 - O1 - G1 - R2 - O2 - G2 - KHLim dep WT MeRa 131/141

15 nleiding in de PLC 14.5 Pneumatische schakelingen 1. Stel het PLC programma op voor het signaal-tijd diagram in volgende figuur. Maak gebruik van monostabiele ventielen. Er is een start- en stopdrukknop. Gebruik een stop zonder geheugen. Stel een fuctiediagram op en leid daaruit het PLC programma af. c1 C c0 b1 B b0 a1 A a KHLim dep WT MeRa 132/141

16 nleiding in de PLC 2. Stel het PLC programma op voor het signaal-tijd diagram in volgende figuur. Maak gebruik van monostabiele ventielen. Er is een start- en stopdrukknop. Gebruik een stop zonder geheugen. Stel een fuctiediagram op en leid daaruit het PLC programma af. c1 C c0 b1 B 10s b0 a1 A a KHLim dep WT MeRa 133/141

17 nleiding in de PLC 3. Stel het PLC programma op voor het signaal-tijd diagram in volgende figuur. Maak gebruik van bistabiele ventielen. Er is een start- en stopdrukknop. Gebruik een stop zonder geheugen. Stel een fuctiediagram op en leid daaruit het PLC programma af. c1 C c0 b1 B b0 a1 A a KHLim dep WT MeRa 134/141

18 nleiding in de PLC 4. Stel het PLC programma op voor het signaal-tijd diagram in volgende figuur. Maak gebruik van bistabiele ventielen. Er is een start- en stopdrukknop. Gebruik een stop met geheugen. Stel een fuctiediagram op en leid daaruit het PLC programma af. c1 C c0 b1 B 8s b0 a1 A a KHLim dep WT MeRa 135/141

19 nleiding in de PLC 5. Na elk startcommando zal de transportband 5s draaien vooraleer het eerste onderdeel op de transportband wordt geplaatst. Er moeten iedere keer 6 onderdelen verplaatst worden. De transportband blijft draaien tot het laatste stuk voorbij de einddetectie is gekomen. Om de stukken op de band te plaatsen wordt een monostabiele, pneumatische zuiger gebruikt. Stel een fuctiediagram op en leid daaruit het PLC programma af. Start Stop S3 S4 S1 S2 KHLim dep WT MeRa 136/141

20 nleiding in de PLC 6. Met deze installatie kunnen we een goederenstroom opsplitsen. De grote bakken worden op de linkse, de kleine op de rechtse band geplaatst. M.b.v. de sensoren 4 en 5 kunnen we de kleine en grote dozen onderscheiden. Sensor 3 geeft aan dat er een bak op het einde van de band aanwezig is en op een van beide banden kan geplaatst worden. Stel een fuctiediagram op en leid daaruit het PLC programma af. Start Stop S5 S6 S7 S8 S9 S10 S1 S2 S3 S4 Groot Klein KHLim dep WT MeRa 137/141

21 nleiding in de PLC 7. Een automatische boormachine werkt als volgt: We maken de keuze spaanontlasting aan of uit, drukken op start en de boor nadert het werkstuk met hoge snelheid. Bijna aan het werkstuk zal de boor vertragen en verder een gat in het werkstuk boren. ndien gekozen werd voor spaanontlasting zal de boor slechts boren tot midden in het werkstuk, terug omhoog gaan tot net boven het werkstuk en vervolgens volledig door het werkstuk boren. Boren zonder spaanontlasting Boren met spaanontlasting snel traag KHLim dep WT MeRa 138/141

22 nleiding in de PLC 14.6 Combinatorische schakelingen 1. Bij het optreden van een storing (een ingang van de PLC wordt hoog) zal een zoemer geactiveerd worden. Gelijktijdig gaat een controlelamp op het bedienpaneel knipperen. Na het drukken van de resetknop zal de zoemer niet langer meer gaan. De controlelamp zal overgaan van knipperen naar continue branden. Pas als de storing verdwenen is zal de controlelamp uitgaan. Als de storing verdwijnt alvorens op de resetknop te drukken, zal de lamp en de zoemer geactiveerd blijven. Stel het PLC programma op door gebruik te maken van logische symbolen. 2. Stel het PLC programma op voor volgende wasinstallatie: Na het detecteren van een pallet (sensor1) en het drukken van de startknop zal de transportband worden gestart. Als de pallet in de wasinstallatie wordt gedetecteerd door sensor2 stopt de transportband. De sproeiinstallatie wordt gedurende 30s geactiveerd. Hierna draait de transportband in de andere richting zodat de pallet uit de tunnel komt. Deze beweging stopt zodra sensor1 bedient is. We moeten de installatie op ieder moment kunnen stoppen m.b.v. de stopknop. Start Stop KHLim dep WT MeRa 139/141

23 nleiding in de PLC 3. Een vergadering bestaat uit 3 leden en de voorzitter. edere deelnemer beschikt over een drukknop. Een voorstel wordt aanvaard als aan minstens één van de voorwaarden is voldaan: - De voorzitter en minstens 1 lid is akkoord - 3 leden zijn akkoord Als het voorstel is goedgekeurd gaat een lamp branden. 4. Bakken worden gesorteerd op grootte. Wordt een kleine bak gedetecteerd, dan draait de transportband naar links. Bij een grote bak draait deze naar rechts. De band blijft draaien tot de bak op het einde van de band is gekomen (sensor 1 en 2). We veronderstellen dat de bakken elkaar niet snel opvolgen. Er is een start- en stopknop voorzien. Start Stop Sensor 3 sensor Sensor 4 sensor Klein Groot KHLim dep WT MeRa 140/141

24 nleiding in de PLC 5. Programmeer een automatisch bediende deur met volgende gegevens: - Wanneer iemand de deur nadert opent ze automatisch - De deur blijft open tot zich niemand meer in de doorgang bevindt - Na een korte wachttijd sluit de deur automatisch Persoon binnen NO Persoon buiten NO Dicht NO Open NO Openen - Sluiten - Buiten S3 S1 S2 S4 Binnen KHLim dep WT MeRa 141/141

11 Programmeren van elektrische schakelingen

11 Programmeren van elektrische schakelingen 11 Programmeren van elektrische schakelingen 11.1 Gebruik van hulpcontactoren In elektrische schakelingen wordt geregeld gebruik gemaakt van hulpcontactoren. Als contactoren of schakelaars te weinig vrije

Nadere informatie

OEFENINGEN. in de cursus 'PLC'

OEFENINGEN. in de cursus 'PLC' OEFENINGEN in de cursus 'PLC' Oefenen basisprincipes Oefenbord van SMC - elektropneumatica. pag. 2 0. Elektrisch schema van een PLC Theorie: - type netten en beveiligingen in schakelkasten - elektropneumatische

Nadere informatie

Synoniemen? Franse Norm Grafcet. IEC-norm voor PLC: SFC Sequential Function Chart Één van de vijf programmeermethoden voor PLC s

Synoniemen? Franse Norm Grafcet. IEC-norm voor PLC: SFC Sequential Function Chart Één van de vijf programmeermethoden voor PLC s Synoniemen? Franse Norm Grafcet IEC-norm voor PLC: SFC Sequential Function Chart Één van de vijf programmeermethoden voor PLC s Doel: Oefening/Project/Proces is deelbaar in STAPPEN. (min. 3!) STAP PER

Nadere informatie

06-RIS-02: Een inleiding in LogoSoft. VTI Brugge Realisaties Industriële Sturingen

06-RIS-02: Een inleiding in LogoSoft. VTI Brugge Realisaties Industriële Sturingen 06-RIS-02: Een inleiding in LogoSoft VTI Brugge Realisaties Industriële Sturingen Toepassing Logo! Overzicht ppt over LogoSoft 1. De Hardware 2. Gebruik van LogoSoft. 3. De programmeerfuncties 1. De Basisfuncties

Nadere informatie

Om een grafcet juist op te bouwen moeten we eerst kennis maken met de verschillende symbolen.

Om een grafcet juist op te bouwen moeten we eerst kennis maken met de verschillende symbolen. 12 Grafcet Grafcet staat voor Graphe de Commande, Etape et Transition of Functiediagram. Het is een grafische methode die toelaat om van een sequentieel proces de acties en de hierbij behorende voorwaarden

Nadere informatie

Hfdst. 4: PLC-sturingen ontwerpen gebaseerd op het functiediagram

Hfdst. 4: PLC-sturingen ontwerpen gebaseerd op het functiediagram 4.1. Basisstructuren: 6 mogelijke sequenties: 1/ Enkelvoudige of lineaire sequentie; 2/ Meervoudige sequentie met keuze; 3/ Meervoudige sequentie met exclusieve keuze; 4/ Meervoudige sequentie met sprong;

Nadere informatie

Begeleide oefeningen Elektrisch tekenen

Begeleide oefeningen Elektrisch tekenen Begeleide oefeningen Elektrisch tekenen 1. De enkelpolige schakelaar Begeleide oefeningen elektrisch tekenen 1/30 Begeleide oefeningen elektrisch tekenen 2/30 Duid aan in bovenstaande schakelingen wat

Nadere informatie

Principes voor het besturen van een dubbelwerkende cilinder 19

Principes voor het besturen van een dubbelwerkende cilinder 19 Principes voor het besturen van een dubbelwerkende cilinder 19 4. Principe voor het besturen van een dubbelwerkende cilinder. 4.1. Besturing met een bistabiel hoofdstuurventiel. 4.1.1. Pneumatische besturing.

Nadere informatie

Storingzoeken elektrotechniek

Storingzoeken elektrotechniek Storingzoeken elektrotechniek 2 Versie: 8 maart 2017 Inhouds opgave Ventilatiesysteem................................................................ 4 Transportbandeninstallatie.........................................................

Nadere informatie

Pneumatiek: componenten en schema s

Pneumatiek: componenten en schema s Pneumatiek: componenten en schema s 2 Versie: 26 augustus 2014 3 Practicum instructies 4 Inhouds opgave Belangrijk...................................................................... 6 Snelheidsregelventiel.............................................................

Nadere informatie

Het Keypad (met segmenten)

Het Keypad (met segmenten) Het Keypad (met segmenten) Het JABLOTRON 100 systeem kan worden gebruikt met verschillende type keypads waarmee het systeem kan worden bediend, en die informatie geven omtrent de status van het systeem

Nadere informatie

Labo-oefeningen Automatisatie (Experimentele fase)

Labo-oefeningen Automatisatie (Experimentele fase) Praktische oefeningen Automatisatie Ivan Maesen IM 14-11-2004 2-1 Labo-oefeningen Automatisatie (Experimentele fase) Deze Praktische oefeningen kunnen gebruikt worden voor de Labosessies van het vak Automatisatie

Nadere informatie

II PROGRAMMEERBARE STURING

II PROGRAMMEERBARE STURING 1 ROY 4 Schuifhekmotor met POLARIS II PROGRAMMEERBARE STURING 2 STURING MODEL POLARIS II K C A 11 12 13 14 15 16 17 zekering 315m A 24 V AC voeding fotocellen 4 3 2 1 KRACHTREGELING + zekering 6,3 A KRACHT

Nadere informatie

Hfdst. 2: COMBINATORISCH PROGRAMMEREN

Hfdst. 2: COMBINATORISCH PROGRAMMEREN 2.1. Basisinstructies: 2.1.1. Ja-functie: Indien je een normaal open schakelaar bedient, moet de lamp oplichten. Waarheidstabel: Booleaanse schrijfwijze: Q0.0 = I0.0 2.1.2. Niet-functie: Waarheidstabel:

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3.

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

parameters instellen van RSA H Z

parameters instellen van RSA H Z s instellen van RSA H Z 2. Parameters instellen Opmerking: de eindelopen van de motor moeten ingesteld zijn alvorens de s te veranderen. Hoe door de menu's navigeren : hogere te gaan lagere te gaan Eens

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

ELWSE sturing met BOX10

ELWSE sturing met BOX10 ELWSE sturing met BOX10 Deze handleiding kan gebruikt worden voor de monofasige en de 3-fasige BOX10-motor met snelontgrendeling of kettingtakel. Belangrijk: De motor en de sturing zijn reeds volledig

Nadere informatie

LCD scherm va LCD scherm

LCD scherm va LCD scherm scherm 1. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie 1.1 Bediening en informatie van uw beveiligingssysteem Het JABLOTRON 100 systeem kan worden bedient met verschillende soorten bediendelen, die tevens informatie

Nadere informatie

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk.

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

6 Programmastructuren

6 Programmastructuren 6 Programmastructuren 6.1 Lineair programmeren Een lineair programma heeft een eenvoudige structuur. Alle instructies worden geprogrammeerd in. Deze bouwsteen wordt continu doorlopen waarbij het gehele

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA AAN EN UITSCHAKELEN Het bedieningspaneel van de oven kan in twee standen werken, de handmatige stand, en de geprogrammeerde stand. In

Nadere informatie

Oefenbundel pneumatica

Oefenbundel pneumatica Oefenbundel pneumatica Festo Belgium nv Doel van deze oefenbundel is om aan de hand van een aantal eenvoudige oefeningen het nut en de werking van de meest voorkomende pneumatische componenten te leren

Nadere informatie

STURING R70/2AC : 2 motoren

STURING R70/2AC : 2 motoren TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN Voedingsspanning Aantal motoren Max. vermogen motor Max. vermogen knipperlicht Max. vermogen garageverlichting Max. vermogen controlelampje Max. vermogen elektrisch slot Max. stroom

Nadere informatie

DE HEKAUTOMAATSPECIALIST

DE HEKAUTOMAATSPECIALIST HANDLEIDING AUTOMATISCHE DEURDRANGER BEHEERMAATSCHAPPIJ CO VAN HOOF B.V. IMPORT EXPORT DE HEKAUTOMAATSPECIALIST NEDERLAND Valkenswaardseweg BELGIË Heikant 15 46A 5595 XB LEENDE 3930 Achel tel. 0031 40

Nadere informatie

Antwoorden Systeembord 25012010. Fysische informatica voor de onderbouw havo/vwo

Antwoorden Systeembord 25012010. Fysische informatica voor de onderbouw havo/vwo Fysische informatica voor de onderbouw havo/vwo 1 Inhoud: Antwoorden Systeembord 25012010 2. De invoer- en uitvoercomponenten...3 2.1 De drukschakelaar....3 2.2 Geluidsensor...3 2.3 Variabele spanning....3

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +03110-4795755 Fax. +03110-2927461 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

4.0 Bediening CD AM 19 C 12:10 45 C. Whirlpool Electronic LCD - Gebruikershandboek 12:10 12:10. Licht\kleurentherapie.

4.0 Bediening CD AM 19 C 12:10 45 C. Whirlpool Electronic LCD - Gebruikershandboek 12:10 12:10. Licht\kleurentherapie. 4.0 Bediening 4.0.1 Display indicatoren. In eerste regel van het display worden indicatoren weergegeven. De verschillende indicatoren op het display zijn afhankelijk van de opties en systeem welke u gekocht

Nadere informatie

Over Betuwe College. Lego Mindstorm project

Over Betuwe College. Lego Mindstorm project Inhoudsopgave 1 Het aansluiten van onderdelen.... 3 2 De lego software.... 4 2.1 Het programeerscherm.... 5 2.2 Programma naar NXT... 6 3 Introductie tot programmeren.... 7 3.1 De druksensor.... 7 3.2

Nadere informatie

profielvak produceren, installeren en energie CSPE GL onderdeel C

profielvak produceren, installeren en energie CSPE GL onderdeel C Examen VMBO-GL 2017 gedurende 70 minuten profielvak produceren, installeren en energie CSPE GL onderdeel C Naam kandidaat Kandidaatnummer Dit onderdeel bestaat uit 4 opdrachten. Voor dit onderdeel zijn

Nadere informatie

Handleiding voor de installatie van de elektrische automatische deurdranger

Handleiding voor de installatie van de elektrische automatische deurdranger actuator (motor) handzender controlbox infra rood sensors bevestigingsset drukknop accu gebruiksaanwijzing De Hekopenerspecialist Byzantium gebouw Stadhouderskade 20 B 1054 ES Amsterdam telefoon: 020-489.9459

Nadere informatie

ROGER Belgium SCHUIFHEK OPENER R30 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN R30 MODELLEN R30/ R30/ R30/ R30/1209

ROGER Belgium SCHUIFHEK OPENER R30 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN R30 MODELLEN R30/ R30/ R30/ R30/1209 ROGER TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN R30 MODELLEN R30/403-404 R30/803-804 R30/1203-1204 R30/1209 Voedingsspanning Nominaal vermogen Duwkracht Openingstijd X90 Thermische veiligheid Werkingstemperatuur Gewicht

Nadere informatie

Vervolg. Eerste blad niet afdrukken. Document eindigen op een even pagina.

Vervolg. Eerste blad niet afdrukken. Document eindigen op een even pagina. Vervolg Eerste blad niet afdrukken. Document eindigen op een even pagina. Versie: zondag 4 november 2007 4 Functie diagram. 4.1 Combinatorisch versus sequentieel Automatische besturingen al dan niet met

Nadere informatie

LCD scherm ve LCD scherm

LCD scherm ve LCD scherm scherm. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica zelf

Nadere informatie

PROCEDURE STANDAARDOPTIES. Operator instructie ten behoeve van het correct hanteren van de automatische puntlasmachine

PROCEDURE STANDAARDOPTIES. Operator instructie ten behoeve van het correct hanteren van de automatische puntlasmachine Opgesteld op: 03/06/2013 Laatste revisie: 03/06/2013 PROCEDURE STANDAARDOPTIES Afdeling: Kuipen W1 en W2 Document Titel: Operator instructie ten behoeve van het correct hanteren van de automatische puntlasmachine

Nadere informatie

Plug & Safe wordt niet gepresenteerd als een 100 % garantie oplossing voor de veiligheid van personen of eigendommen.

Plug & Safe wordt niet gepresenteerd als een 100 % garantie oplossing voor de veiligheid van personen of eigendommen. GEBRUIKSAANWIJZING WAARSCHUWING: Niet samen gebruiken met een elektrisch apparaat of apparaten dat/die 500 watt of meer gebruiken, of die gevaar op kunnen leveren wanneer ze onbeheerd achterblijven, zoals

Nadere informatie

Draadloze Installatie Handleiding

Draadloze Installatie Handleiding Draadloze Installatie Handleiding VOOR INSTALLATEURS Alles wat u moet weten INHOUDSOPGAVE Page A Directe modus... 44 B "Draadloze bus" modus... 46 C Groepsopdracht gebruiken met de "Draadloze bus... 48

Nadere informatie

Pneumatiek PO 0807 Moduul 8/Vakleer 7 Pneumatiek

Pneumatiek PO 0807 Moduul 8/Vakleer 7 Pneumatiek Naam: Klas: Datum: Vraag 1 Noem drie manieren kun je ventielen bedienen? 1 2 3 Vraag 2 In welke twee groepen kun je de elektromagnetisch bediende ventielen indelen? 1 2 In de figuur een 3/2 ventiel http://www.pneumatics.be

Nadere informatie

Logische schakelingen

Logische schakelingen Logische schakelingen Logische schakelingen Stel: we maken een schakeling met twee schakelaars en één lamp. Dan kunnen we dat op de volgende manieren doen: We maken een serieschakeling van de twee schakelaars:

Nadere informatie

Parameters en alarmen. Multifold Super V0100. Parameters & Alarms Multifold Super V0100 NL Page 1 of 15

Parameters en alarmen. Multifold Super V0100. Parameters & Alarms Multifold Super V0100 NL Page 1 of 15 Parameters en alarmen Multifold Super V0100 Parameters & Alarms Multifold Super V0100 NL Page 1 of 15 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1) Machineparameters... 3 1.1) Overzicht machineparameters... 3 2)

Nadere informatie

profielvak produceren, installeren en energie CSPE KB onderdeel D

profielvak produceren, installeren en energie CSPE KB onderdeel D Examen VMBO-KB 2017 gedurende 120 minuten profielvak produceren, installeren en energie CSPE KB onderdeel D Naam kandidaat Kandidaatnummer Dit onderdeel bestaat uit 7 opdrachten. Voor dit onderdeel zijn

Nadere informatie

Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI

Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI I. Functies FM 2-weg autoalarm. 2. Alarm aan (stil) Druk nogmaals 1x op de knop van de afstandbediening om alarm in AUTO Localiseren status te activeren, indien

Nadere informatie

9 Tijdsfuncties. 9.1 Voorstelling tijden

9 Tijdsfuncties. 9.1 Voorstelling tijden 9 Tijdsfuncties 9.1 Voorstelling tijden Een speciaal gedeelte van het geheugen van de CPU is gereserveerd voor timers. In dit geheugengedeelte is er voor iedere timer een 16-bit woord gereserveerd. Het

Nadere informatie

Draadloze zoneregelaar HCE80. Handleiding bij het inleren

Draadloze zoneregelaar HCE80. Handleiding bij het inleren Inleer handleiding Draadloze zoneregelaar HCE80 Handleiding bij het inleren Wat doen we eerst? 1. Het aansluiten van de motoren MT4-230-NC op de HCE80!!!! 2. Op 1 zone kunnen maximaal 3 motoren MT4-230-NC

Nadere informatie

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 Installatie & Instructie Handleiding Editie 2008 15.07.2008 Rev. 1.0 Inhoudstafel 1. Handleiding voor de installatie...3 1.1 Aansluiting...3 1.2 Installatie

Nadere informatie

VMB2BLE. Eigenschappen van de rolluikmodule VMB2BLE. (screenshots van velbuslink 8.19) By KRIS DAELMAN

VMB2BLE. Eigenschappen van de rolluikmodule VMB2BLE. (screenshots van velbuslink 8.19) By KRIS DAELMAN VMB2BLE Eigenschappen van de rolluikmodule VMB2BLE (screenshots van velbuslink 8.19) By KRIS DAELMAN A. Inleiding B. Eigenschappen C. Configuratie Algemeen Alarmen Zonsopgang/zonsondergang Kalender D.

Nadere informatie

ACTUATORENSET 062 GEBRUIKERSHANDLEIDING

ACTUATORENSET 062 GEBRUIKERSHANDLEIDING ACTUATORENSET 062 GEBRUIKERSHANDLEIDING CENTRUM VOOR MICROCOMPUTER APPLICATIES http://www.cma-science.nl Beschrijving De Actuatorenset kan gebruikt worden om leerlingen de basis van besturingstechniek

Nadere informatie

1.3 Informatieverwerking

1.3 Informatieverwerking 1.3 Informatieverwerking Bij de mens invoer verwerking uitvoer Bij de computer invoer verwerking uitvoer St-Willibrord scholengemeenschap 4 2.2 De stroomkring Vooraleer je de batterij of de transformator

Nadere informatie

Booreenheid. De Booreenheid & de PLC in het TIBBLTO / VICTO lokaal. Werkplek 2. Leer & werkboek.

Booreenheid. De Booreenheid & de PLC in het TIBBLTO / VICTO lokaal. Werkplek 2. Leer & werkboek. Booreenheid. Werkplek 2 De Booreenheid & de PLC in het TIBBLTO / VICTO lokaal. Leer & werkboek. Bij dit boek hoort een antwoordboekje waarin de antwoorden, op de vragen uit dit boek, geschreven moeten

Nadere informatie

Theorieopdracht (geen practicum)

Theorieopdracht (geen practicum) Opdrachten Theorie + Practicum pneumatiek Project Eye Catcher Opdracht 1 M.b.v. een 3/2 ventiel een enkelwerkende cilinder bedienen. Het 3/2 ventiel is drukknop bediend en veerretour. Opdracht 2a M.b.v.

Nadere informatie

1 Kenmerken: 2 Installatie: MontageGIDS. inteo SOLIRIS IB

1 Kenmerken: 2 Installatie: MontageGIDS. inteo SOLIRIS IB nvsysa-mo7-0 MontageGIDS inteo 1 Kenmerken: De is een zon- en windautomaat voor het sturen van meerdere motoren via een Inteo buslijn. De windsnelheid en de lichtintensiteit worden gemeten met behulp een

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER De Hekopenerspecialist Byzantium gebouw Stadhouderskade 20 B 1054 ES Amsterdam Telefoon: 020-489.9459 Telefax: 020-612.2581 Technische dienst: 06-46.075.244 info@hekopener.nl

Nadere informatie

Logische bit-instructies

Logische bit-instructies Logische bit-instructies I. I. (MCRA) I. (MCR

Nadere informatie

VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage. Handleiding

VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage. Handleiding VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage Handleiding Inhoud 1. Beschrijving... 3 2. Onderdelen... 3 3. Aansluitschema s... 2 3.1. In een Velbus domotica-installatie... 2 3.2. Standalone...

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Verkeerslichten. De Verkeerslichten & de PLC in het TIBBLTO / VICTO lokaal. Werkplek 1. Leer & werkboek.

Verkeerslichten. De Verkeerslichten & de PLC in het TIBBLTO / VICTO lokaal. Werkplek 1. Leer & werkboek. Verkeerslichten. Werkplek 1 De Verkeerslichten & de PLC in het TIBBLTO / VICTO lokaal. Leer & werkboek. Bij dit boek hoort een antwoordboekje waarin de antwoorden, op de vragen uit dit boek, geschreven

Nadere informatie

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 -

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 - aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010-1 - AANVULLENDE HANDLEIDING AQUA PLUS Deze handleiding is uitsluitend ter aanvulling van de handleiding van de Altech Eclips (papieren of DVD

Nadere informatie

Handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Nederlands bij gebruik van de originele Engelse handleiding

Handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Nederlands bij gebruik van de originele Engelse handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Artikelnummer: 24207 Besturingssysteem software versie: 4.54x Interface software versie: s03 Teknatool International, 13 juli 2006 1.0 Introductie 1.1 Algemeen Deze handleiding

Nadere informatie

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Inhoud verpakking: Alarmunit Sirene Handzender ( 2 stuks) Kabels incl. zekeringen Zoekfunctie Stil alarm Startblokkering Paniek functie Anti carjacking Aansturing

Nadere informatie

Mei 2010 Pagina van 11

Mei 2010 Pagina van 11 Kinderdraaimolen Kermiscomité Mei 2010 Pagina - 1 - van 11 Besturing Kinderdraaimolen De besturing is met de grootst mogelijke zorg, en aan de hand van de huidige stand der techniek (2010) opgebouwd. De

Nadere informatie

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening.

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Wordt gebruikt om unit te starten en te stoppen. Let Op!!: Bij alleen koeling units is warmte mode niet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 2015 1

Gebruikershandleiding 2015 1 Gebruikershandleiding 2015 1 1. Bouw S-tablet 1.1 De 3 delen van de informatieverwerking: Invoer: 2 vaste invoerorganen: drukknop en schuifschakelaar 2 aansluitmogelijkheden: extra invoerorganen Impulsgenerator:

Nadere informatie

Electrische Systemen voor ED&I

Electrische Systemen voor ED&I Electrische Systemen voor ED&I ELS-1 meetprotocol-3 2017 Dit schakeltechnisch practicum kun je in je eigen tempo doorlopen. Per tweetallen gebruik je 1 schakelkast. 1 1. Schakeltechnisch practicum: de

Nadere informatie

Pneumatiek 1 AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013

Pneumatiek 1 AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 Inleiding Het woord pneumatiek is afgeleid van het Franse woord pneu. Dit betekent lucht. Je zou kunnen zeggen dat pneumatiek het werken met perslucht is. In het

Nadere informatie

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889.

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. COBRA 889 INLEIDING Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. De belangrijkste vernieuwing in deze 889-serie bestaat uit het systeem, dat de herkenningscode van de afstandsbediening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2.1 De ohmmeter 3. Aanwijzingen 3. 4. Klemaanduidingen 5. Opdracht 1 8. Opdracht 2 9. Opdracht 3 10.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2.1 De ohmmeter 3. Aanwijzingen 3. 4. Klemaanduidingen 5. Opdracht 1 8. Opdracht 2 9. Opdracht 3 10. 1. Inleiding 2 2.1 De ohmmeter 3. Aanwijzingen 3 4. Klemaanduidingen 5 Opdracht Meetvolgorde 6 Opdracht 1 8 Opdracht 2 9 Opdracht 3 10 Opdracht 4 11 Opdracht 5 12 Opdracht 6 13 Opdracht 7 14 Opdracht 89

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit. OPGAVE: De softstarter. Totaal :.../100. Remediering: Datum van opgave: Datum van afgifte: Verslag nr. : 10.

LABO. Elektriciteit. OPGAVE: De softstarter. Totaal :.../100. Remediering: Datum van opgave: Datum van afgifte: Verslag nr. : 10. LABO Elektriciteit OPGAVE: De softstarter Datum van opgave:.../ /... Datum van afgifte:.../ /... Verslag nr. : 10 Leerling: Assistent(en): Klas: 3.2 EIT School: KTA Ieper Totaal :.../100 Remediering: Theorie

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

50kg & 100kg mouleer- en tempereermachine. Handleiding

50kg & 100kg mouleer- en tempereermachine. Handleiding Foto s Mol d Art b.v.b.a. A2 Industriepark 16 B-3290 Diest-Webbekom België Tel.: ++32 (0) 13 33 41 77 Fax.: ++32 (0) 13 33 47 04 e-mail: website: info@moldart.be www.moldart.be 50kg & 100kg mouleer- en

Nadere informatie

Mechatronica Lesbrief 5: tafelmodel

Mechatronica Lesbrief 5: tafelmodel Tafelmodel Mechatronica Lesbrief 5: 2 1. Inleiding Het geeft een simulatie van een modern transportsysteem dat kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het transporten van dozen met verpakte eindproducten

Nadere informatie

Logo quiz Project Inleiding op de Logo!

Logo quiz Project Inleiding op de Logo! Logo quiz Project Inleiding op de Logo! Project ontwikkelt door: Tim van Schuylenburg Ben van Kruisbergen Inhoudsopgave Projectbeschrijving en Planning 2 Blz. De benodigdheden en aansluitschema 4-8 Complete

Nadere informatie

Applicatiesoftware Tebis

Applicatiesoftware Tebis 5 Applicatiesoftware Tebis STXB322 V 1.x 2 ingangen / Schakeluitgang inbouw, 2-v LED (licht / jal. / venti.) (Status indicatie) STXB344 V 1.x 4 ingangen / Schakeluitgang inbouw, 4-v LED (licht / jal. /

Nadere informatie

TechGrow Asymmetrische Timer HANDLEIDING. software versie: Uitgifte datum:

TechGrow Asymmetrische Timer HANDLEIDING. software versie: Uitgifte datum: WWW.TECHGROW.NL TechGrow Asymmetrische Timer software versie: 1.00 Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING TechGrow Asymmetrisch timer gebruikershandleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow AT-1 Asymmetrische

Nadere informatie

Parameters en alarmen. ObiFold V0100. Parameters & Alarms ObiFold V0100 NL Page 1 of 15

Parameters en alarmen. ObiFold V0100. Parameters & Alarms ObiFold V0100 NL Page 1 of 15 Parameters en alarmen ObiFold V0100 Parameters & Alarms ObiFold V0100 NL Page 1 of 15 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1) Machineparameters... 3 1.1) Overzicht machineparameters... 3 2) Programma parameters,

Nadere informatie

HANDLEIDING ELEKTRISCHE BRANDPOMPREGELAARS

HANDLEIDING ELEKTRISCHE BRANDPOMPREGELAARS HANDLEIDING ELEKTRISCHE BRANDPOMPREGELAARS TE GEBRUIKEN MET DE BRANDPOMPREGELAAR MET HANDBEDIENDE START SERIE M100, M200 EN M220 RESP. GECOMBINEERDE AUTOMATISCHE- HANDBEDIENDE UNITS START BRANDPOMPREGELAARS

Nadere informatie

VANTEK Discovery set. N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. N991240#1

VANTEK Discovery set. N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. N991240#1 9 9 1. 2 4 0 VANTEK Discovery set N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. 1 Inhoudsopgave Binair rekenen Pulse en Countermodule blz. 3 Informatieverwerking Input en outputmodules blz.

Nadere informatie

Programmeer- en bedieningsinstructies

Programmeer- en bedieningsinstructies KNSV-6000 elektronisch KNSV-6020 elektronisch KNSV-7000 elektronisch Programmeer- en bedieningsinstructies CODES - DE BASIS BEDIENINGSINSTRUCTIES De door de fabriek ingestelde mastercode is #1234. Deze

Nadere informatie

NEDERLANDS SEL2641R433IP. Ontvanger - (Monostabiel met regelbare tijdsvertraging of Bistabiel) De keuze van de installateur cdvibenelux.

NEDERLANDS SEL2641R433IP. Ontvanger - (Monostabiel met regelbare tijdsvertraging of Bistabiel) De keuze van de installateur cdvibenelux. NEDERLANDS Ontvanger - (Monostabiel met regelbare tijdsvertraging of Bistabiel) De keuze van de installateur Bedankt om te kiezen voor een CDVI-product. Het is aangeraden deze handleiding goed te lezen

Nadere informatie

ikitlux LUXOM COMFORT KIT

ikitlux LUXOM COMFORT KIT ikitlux LUXOM COMFORT KIT Op een creatieve manier kies je samen met de installateur voor een duurzaam wooncomfort. Zorgeloos gebruiksgemak dat is afgestemd op de behoeften en het levensritme van je familie.

Nadere informatie

ANALOOG QUARTZ CHRONOGRAAF. Kaliber: 8T67. Gebruiksaanwijzing. Daniël Pichotstraat 17-31, 3115 JB Schiedam Postbus 330, 3100 AH Schiedam

ANALOOG QUARTZ CHRONOGRAAF. Kaliber: 8T67. Gebruiksaanwijzing. Daniël Pichotstraat 17-31, 3115 JB Schiedam Postbus 330, 3100 AH Schiedam ANALOOG QUARTZ CHRONOGRAAF Kaliber: 8T67 Gebruiksaanwijzing Daniël Pichotstraat 17-31, 3115 JB Schiedam Postbus 330, 3100 AH Schiedam Gefeliciteerd Inhoudsopgave U bent nu de trotse eigenaar van een Seiko

Nadere informatie

XTC (Mk3) PROPORTIONELE SWITCHBOX CONTROLS (7 Service)

XTC (Mk3) PROPORTIONELE SWITCHBOX CONTROLS (7 Service) XTC (Mk3) PROPORTIONELE SWITCHBOX CONTROLS (7 Service) Machines met XTC Mk3 Proportioneel Controls (7 service) wordt geleverd met de hieronder getoonde besturing. De eenheden voor zowel elektrische en

Nadere informatie

3/6/HL/3. Afsluitkleppen. Serie NAK (gasdicht) The art of handling air

3/6/HL/3. Afsluitkleppen. Serie NAK (gasdicht) The art of handling air 3/6/HL/3 Afsluitkleppen Serie NAK (gasdicht) The art of handling air Inhoud Omschrijving Omschrijving 2 Uitvoeringen 3 Uitvoeringen Leverbare grootten 4 Functieomschrijving Leveringsprogramma 5 Electrische

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Copyright TEF Nederland erland B.V. Inhoud: 1.1. Omschrijving Bediening Brandmeldcentrale 1.2. Alarmsituatie 1.3. Reset de brandmeldcentrale 1.4. Starten

Nadere informatie

NL VOLLEDIGE GEBRUIKSHANDLEIDING SKB. Vandalismebestendig klavier Volledige gebruikshandleiding

NL VOLLEDIGE GEBRUIKSHANDLEIDING SKB. Vandalismebestendig klavier Volledige gebruikshandleiding NL VOLLEDIGE GEBRUIKSHANDLEIDING SKB Vandalismebestendig klavier Volledige gebruikshandleiding NL Waarschuwingen Volg bij de installatie strikt de door de fabrikant voorziene aanwijzingen en leef de geldende

Nadere informatie

HANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER

HANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER HANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER BEHEERMAATSCHAPPIJ CO VAN HOOF B.V. IMPORT EXPORT DE HEKAUTOMAATSPECIALIST NEDERLAND BELGIË Valkenswaardseweg 46A Heikant 15 5595 XB LEENDE 3930 Achel tel. 0031 40 2233890

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

Besturing A3 F ALGEMENE KENMERKEN

Besturing A3 F ALGEMENE KENMERKEN Besturing A3 F ALGEMENE KENMERKEN De sturingskast A3 F is een bedieningscentrale voor 2 operators 220V mono 50 Hz, Deze bedieningscentrale is modulair opgebouwd om de installatie en onderhoud te vergemakkelijken.

Nadere informatie

Technisch gegevens van de motor

Technisch gegevens van de motor Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantie. Tevens kan dit de werking van de motor beïnvloeden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 -

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 - Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...2 UITVOERING...2 MC55081...2 MC55082...2 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE...2 ALGEMENE WERKING...3 Maximale stuurtijd beveiliging...3 Omschakel beveiliging...3

Nadere informatie

Toonaangevend in veiligheid. Detect 3004. De juiste mensen op de juiste plek

Toonaangevend in veiligheid. Detect 3004. De juiste mensen op de juiste plek Toonaangevend in veiligheid Detect 3004 De juiste mensen op de juiste plek BEDIENINGSINSTRUCTIE BRANDMELDCENTRALE SYSTEEM 3000 2.1 Normale bewakingstoestand 2.2 Alarm De groene lampen "netvoeding" en "in

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

DRIVE JAGUAR LINEAR D.O.S. GEBRUIKERS HANDLEIDING

DRIVE JAGUAR LINEAR D.O.S. GEBRUIKERS HANDLEIDING DRIVE JAGUAR LINEAR D.O.S. GEBRUIKERS HANDLEIDING PRISMA JAGUAR DRIVE BLAD 01 Algemene informatie 2 Beschrijving 3 1. In bedrijfstellen 3 1.1 Aansluiting 4 1.2 Afmeting en beschrijving 5 Model 8115 6 2.

Nadere informatie

Gebruikhandleiding TC-500

Gebruikhandleiding TC-500 Gebruikhandleiding TC-500 1:001 Steek de oven in. 1.002 Schakel de TC-500 in (schakelaar 1/0) aan de bovenzijde van het kastje display 1 (groen) geeft de actuele temperatuur aan. 2:001 Programmering. Een

Nadere informatie

Provinciaal Technisch Instituut EEKLO. Automatiseringstechnieken. Pneumatische besturingen

Provinciaal Technisch Instituut EEKLO. Automatiseringstechnieken. Pneumatische besturingen Provinciaal Technisch Instituut EEKLO Automatiseringstechnieken Pneumatische besturingen 7S TSO CMP/Regeltechniek Inhoud deel I 1. Structuur van een machinebesturing. 1 2. Logische functies. 2.1. JA-functie.

Nadere informatie

1.1 Hoe brandt de lamp?

1.1 Hoe brandt de lamp? 1.1 Hoe brandt de lamp? Met deze eerste oefening duiken we meteen in de dagelijkse praktijk van de autowereld. Maar wees gerust, dit is een heel eenvoudige toepassing van het principe invoer bewerking

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar

Bedieningshandleiding Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar Bedieningshandleiding 1402-001 Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar Auteur: Cor Janssens Robotics & Material handling Datum: 01-03-2015 Versie: 0.1 VOORWOORD Deze handleiding is een leidraad voor

Nadere informatie