Certificering voor Facility Managers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Certificering voor Facility Managers"

Transcriptie

1 Certificering voor Facility Managers CFM Examen IFMA Holland organiseert in samenwerking met FMN (Facility Management Nederland) het CFM-examen ter verkrijging van de internationaal erkende titel CFM, Certified Facility Manager. Het examen vindt plaats op een centrale locatie in Nederland en duurt een hele dag. Ter voorbereiding op het examen is een voorbereidings om de examenmethodiek toe te lichten. Deze vindt plaats op een nader te bepalen datum kort voor het examen en duurt van tot uur. Over IFMA Sinds de oprichting van de International Facility Management Association in de Verenigde Staten in 1980 heeft de vereniging zich wereldwijd ingezet om Facility Managers te ondersteunen op het gebied van research, opleidingen en de ontwikkeling van strategie. Vooral door groei in Azië en Europa groeide IFMA snel naar leden. In bijna alle Europese landen bestaat sinds enige jaren een lokale IFMA vereniging en het certificeringexamen wordt inmiddels afgenomen in een vijftal talen, aangepast aan de lokale markt en regelgeving. IFMA Holland werd in 1999 opgericht en telt inmiddels ca. 100 leden, over het algemeen ervaren professionals uit de profit- en non-profit sector. Over FMN FMN, Facility Management Nederland, is de oudste beroepsvereniging op het gebied van facility management met meer dan 1700 leden. De vereniging organiseert voor haar leden landelijke en regionale bijeenkomsten om contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen. Tevens bevordert en ondersteunt FMN onderzoek en onderwijs op het gebied van facility management en onderhoudt de vereniging maatschappelijke en zakelijke contacten, die voor haar leden relevant kunnen zijn. Het uitgangspunt hierbij is het beheer en de ontwikkeling van het domein facility management. De missie van FMN is: professionaliseren van facilitaire processen. FMN is er voor functionarissen uit iedere organisatie in welke vorm dan ook, maar ook voor toeleveranciers van facilitaire diensten en aanverwante verenigingen. Deze samenwerking met verschillende marktpartijen is belangrijk voor de brede ontwikkeling van het vakgebied waar FMN voor staat en voor de optimale vertegenwoordiging van alle soorten facility managers. Zie ook: Doelstellingen: gericht zijn op het verankeren van het facility management; het professionaliseren van de vereniging door middel van onderzoek en onderwijs;. decision makers in organisaties overtuigen van het belang van facility management; het profileren van facility management; voldoen aan de behoeften van de leden; het in kaart brengen van alle wetten en regels die van belang zijn voor het vakgebied; strategische allianties sluiten met gespecialiseerde verenigingen; Het certificeringprogramma is ontwikkeld om Facility Managers in de gelegenheid te stellen internationaal erkenning te verkrijgen als een professional in het brede vak van Facility Management. Een herkenning ook van collega s die op eenzelfde hoog niveau opereren. Internationaal gezien is Engels binnen IFMA de internationaal erkende voertaal. Veel informatie over de certificering is dan ook beschikbaar in de Engelse taal. Doelstelling van de certificering Wereldwijde erkenning van een FM professional in zijn/haar vakgebied. Herkenning van het vakgebied FM binnen (internationale) organisaties. Het vastleggen van standaarden waaraan een gecertificeerd FM Manager moet voldoen. Voordelen van certificering Garandeert ervaring en kennis van alle relevante onderdelen van het vakgebied. Herkenning als een allround Facility Manager met alle relevante kennis en ervaring. Certificering wordt wereldwijd erkend. Toetsing van vakkennis (examen) Het toetsen van de vakkennis geschiedt op basis van (multiple choice) praktijkvragen en wijkt dus af van de gebruikelijke, op theoretische kennis gebaseerde vragen. De praktijkvragen dekken het gehele gebied van Facility Management en bestaan uit 9 delen: 1. Facilitaire competenties 2. Beheer & Onderhoud 3. Onroerend goed 4. Personeel en Milieu 5. Planning & Project Management 6. Facilitaire organisatie 7. Kwaliteit & innovatie 8. Communicatie 9. Informatie en Communicatie Technologie Voor een compleet overzicht van de tijdens het examen onderzochte competenties klik hier. De examenvragen zijn zodanig samengesteld dat een goed inzicht wordt verkregen of de kandidaat voldoende kennis en ervaring heeft in alle aandachtsgebieden. Het examen duurt een dag en bestaat uit ca. 300 vragen. Het examen is aangepast aan in Nederland en Europa gangbare situaties en wet- en regelgeving. Deelname aan het examen Het examen staat open voor in het werkveld actieve Facility Managers die over voldoende vooropleiding en ervaring

2 beschikken overeenkomstig onderstaande eisen. Lidmaatschap van IFMA Holland en/of FMN is niet vereist. HBO-FD of een andere erkende opleiding op het gebied van Facility Management op HBO of universitair niveau PLUS minimaal 3 jaar werkervaring. Andere aan FM gerelateerde opleiding op HBO of universitair niveau (bijv. architectuur, bouwkunde, onroerend goed management) PLUS aanvullende cursussen op het gebied van FM PLUS minimaal 4 jaar werkervaring. Niet aan FM gerelateerde opleiding op HBO of universitair niveau PLUS cursussen op het gebied van FM PLUS minimaal 5 jaar werkervaring. Niet aan FM gerelateerde opleiding op HBO niveau PLUS cursussen op het gebied van FM PLUS minimaal 8 jaar werkervaring. Uitslag van het examen Indien u voor het examen bent geslaagd ontvangt u een certificaat van IFMA. U verkrijgt hiermee het recht om de titel CFM achter uw naam te voeren. Indien u niet voor het examen bent geslaagd ontvangt u van de organisatie een brief waarin wordt aangegeven op welke onderdelen uw kennis of praktijkervaring tekort schiet. U kunt zich dan gericht gaan voorbereiden op een volgend (her-) examen. Duur van de certificering De certificering geldt voor 3 jaar. Gedurende deze periode kunt u via een puntenstelsel punten vergaren die uw certificering na 3 jaar verlengen voor een volgende periode van drie jaar. Deze punten worden vergaard binnen de volgende categorieën: Praktijkervaring Opleidingen en cursussen Professionele betrokkenheid Ontwikkeling van het vakgebied Deelname aan het bestuur, vakgroepen, NetShops, World Workplace conferenties en andere educatieve activiteiten van IFMA Holland en/of FMN leveren eveneens punten op voor het behoud van de titel. Daarnaast zullen IFMA Holland en FMN op verzoek door andere partijen georganiseerde cursussen, seminars, congressen, etc. gaan beoordelen, erkennen en waarderen met punten. Iedere nieuwe CFM ontvangt een lijst waarin het puntenstelsel gedetailleerd wordt toegelicht. Deelnamekosten De kosten verbonden aan het examen en de internationale registratie bedragen EURO 522,- voor leden van IFMA Holland en FMN en EURO 754,- voor niet-leden. Deze bedragen zijn netto. IFMA Holland en FMN organiseren een voorbereidingsbijeenkomst. De kosten hiervan zijn inbegrepen. Inschrijven U kunt zich online inschrijven voor het examen via onze site. U dient het inschrijfformulier volledig in te vullen. Uw inschrijving is definitief als de kosten door de organisatie zijn ontvangen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de Certificeringcommissie. of bezoek de volgende Engelstalige informatiepagina s: - veel gestelde vragen - online Amerikaans examen (test examen is in het Engels en niet gratis) U kunt ook de Engelstalige handleiding voor de voorbereiding op het CFM examen kopen. Deze behandelt zowel de opzet van het examen als een groot aantal voorbeeldvragen. Voor informatie klik hier voor de boekwinkel. Een alternatief is het boek dat de gewenste competenties beschrijft. Dit boek is het resultaat van een uitgebreid onderzoek. Het is in de boekwinkel te vinden. Verlenging van uw certificering Uw certificering is geldig voor drie jaar. Nadat de drie jaar zijn verstreken dient u uw verlenging aan te vragen op basis van het bewijs dat u minimaal 120 punten hebt verzameld in ten minste twee van de vier onderstaande categorieën. De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen: Bij uw benoeming tot CFM ontving u een map waarop u uw punten kunt noteren en het bewijsmateriaal in kunt opbergen. Vul de voorzijde van deze map in en zendt deze naar het secretariaat van de organisatie. Maak een multiple-choice vraag in één van de competentie gebieden van het CFM examen en sluit deze bij in de map. De kosten voor de verlenging bedragen 200,00 voor leden en 250,00 voor niet leden van IFMA Holland en/of FMN. Indien u uw aanvraag tussen 3 en 6 maanden nadat uw certificering is verlopen indient, bedragen de extra administratiekosten 100,00. Aanvragen na 6 maanden dat uw certificering is verlopen worden niet meer gehonoreerd en dient u opnieuw examen te doen. 1. Praktijk (maximaal 60 punten) Facility Managers in functie verdienen maximaal 20 punten per jaar. Indien niet voor de volle drie jaar in functie tellen

3 de punten naar rato. Sluit een overzicht van uw functie(s) bij. 2. Opleidingen, congressen en seminars (maximaal 60 punten) Seminars op het gebied van Facility Management die tenminste een lengte hebben van 3 dagen leveren 20 punten per seminar op. (Onderdelen van) cursussen op het gebied van Facility Management die uitmonden in een wettelijk erkende titel leveren 20 punten per cursus (onderdeel) op. Deelname aan congressen zoals World Workplace en evenementen van FMN, die minimaal 3 dagen duren, leveren 20 punten op. Deelname aan congressen die niet rechtstreeks zijn gerelateerd aan Facility Management doch die bijdragen aan de professionele kennis van de deelnemer leveren 10 punten op. Deelname aan seminars op het gebied van Facility Management van tenminste 1 dag leveren ieder 6 punten op. Deelname aan een IFMA Netshop, een IFMA of regionale bijeenkomst of een FMN bijeenkomst levert 6 punten op. Deelname aan een IFMA Chapter meeting of een FMN ALV levert een halve punt per bijeenkomst op. Het lezen van professionele literatuur en tijdschriften levert maximaal 10 punten op. 3. Professionele betrokkenheid (maximaal 60 punten) Lidmaatschap van een Facility Management vereniging (zoals IFMA, FMN) levert 5 punten per vereniging per jaar op. Bestuurslidmaatschap binnen een Facility Management vereniging op lokaal, nationaal of internationaal niveau levert per jaar 20 punten op. 4. Ontwikkeling van het vakgebied (maximaal 60 punten) Deelname als presentator in een workshop of panel levert 5 punten op met een maximum van 30 punten. Het geven van (gast) colleges op het gebied van Facility Management bij een Hogeschool of Universiteit levert 10 punten op met een maximum van 30 punten. Het leiden van een FM seminar of cursus levert 20 punten op met een maximum van 60 punten. Een presentatie houden op het gebied van FM bij een nationaal of internationaal congres levert 20 punten op met een maximum van 60 punten. Een gepubliceerd artikel of onderzoeksrapport op het gebied van FM levert 15 punten op met een maximum van 30 punten. Deelname als adviesraadslid van een Hogeschool levert 20 punten per jaar op met een maximum van 60 punten. Het schrijven van een nieuwe multiple choice vraag voor het CFM examen levert 5 punten op voor iedere geaccepteerde vraag of 15 punten voor iedere geaccepteerde casestudy. De vraag die u bij uw verlengingsaanvraag meestuurt telt hiervoor niet mee. Sluit voor iedere puntenaanvraag documenten, kopieën en/of ander bewijsmateriaal mee. Indien u meent op grond van andere dan hierboven genoemde onderwerpen recht te hebben op punten kunt u hiervoor een verzoek indienen bij het bestuur van IFMA Holland. Procedure: Zend bovengenoemde materiaal naar IFMA-Holland p/a Achmea Facilitair Bedrijf t.a.v. D.W. Langley Postbus AL Leusden. U ontvangt van ons een rekening voor de verlengingskosten. Na betaling zullen wij uw aanvraag, voorzien van het advies van de Nederlandse Certificeringcommissie doorsturen nar IFMA in Houston, USA. U ontvangt vervolgens een bevestiging van uw vernieuwde inschrijving uit Houston.

4 CFM Competenties en Vaardigheden 1. Facilitaire competenties In het onderstaande overzicht, vind u een complete lijst van facility management vaardigheidsgebieden, vaardigheden en de prestaties welke worden behandeld tijdens het Certified Facility Manager examen. De vaardigheidsgebieden worden eerst genoemd. Daarna komen de vaardigheden zelf of de brede categorieën behandeld binnen elk vaardigheidsgebied. Als laatste volgen de specifieke prestaties voor elke vaardigheid. De examenvragen van het CFM zijn zo geschreven dat kan worden nagegaan of de geëxamineerde wel of niet competent is in elke categorie. U kunt deze informatie gebruiken als een zelf assessment door u zelf deze vragen te stellen: - Heb ik deze functie uitgevoerd? - Heb ik deze functie gemanaged? - Hoeveel mensen waren betrokken bij dit project? - Hoeveel van deze mensen rapporteerden terug naar mij? - Wat was het gebudgetteerde bedrag voor dit project? - Heb ik het budget opgesteld? - Heb ik me aan het budget gehouden? - Hoeveel werknemers waren betrokken? - Om hoeveel vierkante meter gaat het? - Heb ik dit gedaan voor meer organisaties of in meer dan een enkele omgeving? Niet alle vragen kunnen of zullen gerelateerd zijn aan elke prestatie. Echter, het is belangrijk dat u grondig uw achtergrond analyseert in elke prestatie. De meeste mensen die de titel behalen, hebben een ruime ervaring in de meeste van de acht vaardigheidsgebieden. Velen hebben tevens betrokkenheid in de resterende vakgebieden. Indien u zwak bent in een of meer van de vaardigheidsvakgebieden, zult u moeten wachten tot u meer ervaring hebt opgedaan, alvorens aan het examen deel te nemen. Indien u zwak bent in een of twee van de vakgebieden, kunt u eventueel aanvullende cursussen volgen of veel vakliteratuur lezen om zodoende uw kennis te verbreden in deze vakgebieden. Onthoud dat geen enkele cursus of opleiding u een levenslange ervaring geeft en dat het examen test op ervaring en vakbekwaamheid. Een opleiding voor het CFM bestaat niet. 2. Beheer & Onderhoud 2 A. Managen van nieuwe installaties, onderhoud en verwijdering van oude installaties. 1. Beoordeel een gebouw op de noodzaak van gebouwinstallaties. 2. Aanbeveling van gebouwinstallaties. 3. Overzicht op nieuwe installaties en werkzaamheden aan gebouwinstallaties. 4. Beleid aanbevelingen. 5. In praktijk brengen en procedures. 6. Bepaal en beheer de toekenning van gebouwinstallaties. 7. Monitor en evalueer hoe goed gebouwinstallaties werken. 8. Manage correctief, preventief en geprognosticeerd onderhoud. 9. Ontwikkel noodprocedures. 10. Implementeren van rampen recovery plannen. 2 B. Manage het onderhoud van gebouwconstructies en vaste inrichting. 1. Evalueer gebouwconstructies en vaste inrichting. 2. Manage onderhoud- en schoonmaakbehoeften van uw gebouwconstructies en vaste inrichting. 2 C. Manage nieuwe installaties, werkzaamheden, onderhoud en het afstoten van meubilair en apparatuur. 1. Manage behoeften en overzie aankopen. 2. Doe beleidsaanbevelingen. 3. Ontwikkel standaarden, activiteiten en procedures. 4. Evalueer prestaties van meubilair en apparatuur. 5. Manage het Onderhoud en schoonmaken van meubilair en apparatuur. 2 D. Manage nieuwe installatie, werkzaamheden en het afstoten van terreinen en externe elementen. 1. Onderzoek de effecten van klimaat en extreme milieucondities. 2. Onderzoek de behoeften voor wijzigingen van terreinen en externe elementen. 3. Doe beleidsaanbevelingen. 4. Ontwikkel standaarden, activiteiten en procedures. 5. Evalueer de prestaties van terreinen en externe elementen. 6. Manage het onderhoud en de behoeften aan terreinen van externe elementen. 3. Onroerend goed 3 A. Manage en implementeer het Onroerend Goed Masterplan proces. 1. Manage en ontwikkel de implementatie van een onroerend goed masterplan voor de organisatie. 2. Beheer het Onroerend Goed masterplan. 3. Evalueer en adviseer acties op ontwikkelingsbeslissingen. 3 B. Manage onroerend goed assets.

5 1. Manage de aanwinsten en geaardheid van het bedrijfsonroerend goed, gehuurd en in eigendom. 2. Evalueer en adviseer acties op beleidsbeslissingen. 3. Leiden van studies tot het hoogste en meest doelmatige gebruik. 4. Evalueer de effecten van economische veranderingen op onroerend goed assets. 5. Evalueer de effecten op voorgestelde onroerend goed wijzigingen van verschillende business units. 6. Manage de huur en verhuur van onroerend goed. 7. Portfolio inventarisatie, tracking en rapportage van onroerend goed assets. 8. Beheer onroerend goed documenten. 9. Manage projectontwikkelingdiensten voor andere functies. 4. Personeel en milieu 4 A. Ontwikkel en implementeer processen tot het promoten en beschermen van gezondheid, veiligheid, beveiliging, kwaliteit van werk omgeving, milieu en organisatorische effectiviteit. 1. Evalueer en manage de facilitaire ondersteuning van organisatorische doelstellingen en missies. 2. Monitor wetswijzigingen en voorschriften. 3. Verzeker de gebouwen en haar werking, voldoe aan wetten en voorschriften. 4. Monitor en verzeker wijzigingen van de gebouw functies en services. 5. Monitor de wijzigingen van de mensen die de gebouwen gebruiken en bezoeken. 6. Monitor informatie en trends met betrekking tot personele en milieu aspecten. 7. Voorzie in training voor veiligheid en effectief gebruik van het gebouw. 8. Leid de ontwikkeling in beheer en milieubewustzijn. 9. Leid due-diligence studies. 4 B. Ontwikkel en manage procedures voor calamiteiten. 1. Ontwikkel calamiteitenplannen. 2. Zekerstellen dat mensen getraind zijn in noodprocedures. 3. Stel zeker dat nood systemen en procedures zijn getest en werken zoals gepland. 4. Stel zeker dat nood exercities zijn uitgevoerd. 5. Ontwikkel uitwijkplannen. 5. Planning & Project Management 5 A. Ontwikkel facility plannen. 1. Interpreteer de overall business doelstellingen en bedrijfsstrategie om deze doelstellingen te behalen. 2. Ontwikkel een lange termijn, interim en korte termijn facilitair plan. 3. Onderhoud een lange termijn, interim en korte termijn plan. 4. Evalueer het lange termijn, interim en korte termijn plan. 5 B. Plan and Manage alle fasen van projecten. 1. Definieer the scope van het project. 2. Identificeer het projectteam. 3. Ontwikkel het projectplan. 4. Genereer alternatieve strategieën. 5. Identificeer de benodigde middelen. 6. Ontwikkel aanbestedingsdocumenten. 7. Bepaal de voorschriften en meetcriteria. 8. Stel de benodigde middelen zeker. 9. Ontwikkel en coördineer het goedkeuringsproces. 10. Coördineer projecttaken. 11. Monitor het project. 12. Identificeer en evalueer wijzigingen. 13. Beheer en controleer wijzigingsopdrachten. 14. Evalueer de projectresultaten. 5 C. Manage het programma van eisen en het ontwerpproces. 1. Manage de ontwikkeling van een programma van eisen. 2. Evalueer de geschiktheid van het programma van eisen. 3. Manage de ontwerpfase. 4. Evalueer het ontwerp. 5 D. Manage de Bouw en verhuizing(en). 1. Manage bouwprojecten. 2. Evalueer in hoeverre de bouwprojecten overeenstemmen met de bedrijfsdoelstellingen. 3. Manage herhuisvestingprojecten. 4. Evalueer hoe goed de herhuisvestingen zijn uitgevoerd. 6. Facilitaire organisatie 6 A. Plan and organiseer de facilitaire organisatie. 1. Ontwikkel een missie voor de organisatie. 2. Beoordeel de businesstrends. 3. Plan de facilitaire activiteiten. 4. Organiseer de facilitaire organisatie.

6 6 B. Manage personeel binnen de facilitaire organisatie. 1. Plan personeelsbezetting. 2. Plan, contracteer, manage, behouden monitor de bezetting. 3. Coördineer personeelstaken. 4. Coördineer het uitgevoerde werk bij gecontracteerde diensten. 5. Evalueer de uitvoering. 6. Ondersteun personele ontwikkeling. 7. Toon Leiderschap. 6 C. Beheer de facility organisatie. 1. Beheer beleid, procedures en praktijk. 2. Beheer de aankoop, distributie en het gebruik van middelen. 3. Onderhoud documentatiesystemen. 6 D. Manage geleverde facilitaire diensten. 1. Plan het leveren van diensten. 2. Bevestig dat diensten zijn geleverd. 3. Evalueer de geleverde diensten. 6 E. Manage de financiën van de facilitaire organisatie. 1. Analyseer financiële informatie. 2. Manage doorbelastingsmethodieken. 3. Vervaardig budgetten. 4. Manage het budget. 5. Monitor winst en uitgaven. 6. Manage de financiële verplichtingen van de facilitaire organisatie. 7. Kwaliteit & innovatie 7 A. Manage het evaluatieproces van de quality service en de effectiviteit van de faciliteiten. 1. Bevestig dat klantonderzoeken zijn uitgevoerd. 2. Bevestig dat processen zijn gedocumenteerd. 3. Selecteer methoden om data te verzamelen. 4. Ontwikkel standaarden. 5. Analyseer data. 6. Verbeter de faciliteiten en de te leveren dienstverlening. 7. Monitor en promoot het kwaliteitsproces. 7 B. Manage het benchmarkingproces. 1. Ontwikkel benchmarks. 2. Bepaal het potentieel voor verbetering van uitvoering. 3. Integreer bevindingen in de facility management organisatie en bedrijfsdoelstellingen. 7 C. Manage audit-activiteiten. 1. Voldoe aan wetten en voorschriften. 2. Voer interne audits uit. 3. Voer verplichte audits uit wanneer voorgeschreven. 7 D. Manage de ontwikkeling van facilitaire organisaties, om tot innovatieve verbeteringen te komen in faciliteiten en facilitaire services. 1. Onderzoek manieren om facilitaire diensten te verbeteren. 2. Beoordeel risico's en mogelijkheden. 3. Voer pilotprojecten uit tijdens het ontwikkelen van nieuwe procedures. 8. Communicatie 1. Communiceer effectief. 2. Gebruik effectieve communicatie strategieën. 3. Geef aanwijzingen. 4. Verklaar actief interpretaties en bevestig dat men het begrepen heeft. 5. Geeft mondelinge presentaties. 6. Luister actief. 7. Presenteer informatie visueel. 8. Communiceer schriftelijk. 9. Gebruik communicatie technologieën. 10. Leid vergaderingen effectief. 11. Begrijp geschreven en grafische informatie. 12. Begrijp financiële en technische informatie. 13. Onderhandel voor diensten, middelen, informatie en verplichtingen. 14. Ontwikkel persoonlijke en professionele netwerken. 9. ICT 9 A. Plan, bepaal doelen en manage Facility Management IC Technologie

7 1. Zorg ervoor up-to-date te zijn met nieuwe technieken en toepassingen van ICT t.b.v. Facility Management. 2. Bepaal evaluatie criteria, evalueer en introduceer nieuwe ICT toepassingen binnen FM. 3. Analyseer welke invloed implementatie van nieuwe ICT technieken hebben op het gebied van infrastructuur, processen en gebouwbeheerssystemen. 4. Ontwikkel trainingprogramma's voor de Facilitaire staf. 5. Monitor nieuw ingevoerde programma's en beveel eventuele aanpassingen aan. 6. Zorg voor correctief en preventief onderhoud. 7. Ontwikkel en test noodprocedures. Voor vragen en verdere informatie kunt u contact opnemen met een van de leden van de Certificeringcommissie: David Langley (voorzitter) Frank Voss Bastiaan Kroon Alexander Bos Jim Schütz of bezoek de volgende Engelstalige informatiepagina s: - veel gestelde vragen - online Amerikaans examen U kunt ook de Engelstalige handleiding voor de voorbereiding op het CFM examen kopen. Deze behandelt zowel de opzet van het examen als een groot aantal voorbeeldvragen. Voor informatie klik hier voor de boekwinkel. Een alternatief is het boek dat de gewenste competenties beschrijft. Dit boek is het resultaat van een uitgebreid onderzoek. Het is in de boekwinkel te vinden.

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Hoe kunt u uw onderneming beschermen voor gevaren.

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Hoe kunt u uw onderneming beschermen voor gevaren. BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Hoe kunt u uw onderneming beschermen voor gevaren. Business Continuity Plan Handboek J.H. van den Berg M. Baas B U S I N E S S C O N T I N U I T Y M A N A G E M E N T Business

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers Rotary & Nyenrode Cursus voor Surinaamse ondernemers Nieuwsbrief, februari 2011 een training gericht op professionalisering van (beginnende) Surinaamse ondernemers Gesprekspartners Rotary Interland Commissie

Nadere informatie

J.H. van den Berg. Versie 1.0 Mei 2011

J.H. van den Berg. Versie 1.0 Mei 2011 Versie 1.0 Mei 2011 J.H. van den Berg B U S I N E S S C O N T I N U I T Y M A N A G E M E N T Business Continuity Plan Handboek Vertrouw niet altijd op iemands blauwe ogen. Meiberg Consultancy Bronkhorsterweg

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Agile Consortium International Agile Master Assessment

Agile Consortium International Agile Master Assessment Agile Consortium International Agile Master Assessment Agile Master Assessment Info & Criteria Page 1 of 5 Version 1.0 Wat is het Agile Master Certificaat Het Agile Master Certificaat is een bewijs van

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

Regeling MVK-bijlage 2

Regeling MVK-bijlage 2 Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde middelbaar veiligheidskundigen Inleiding In deze bijlage wordt de werkwijze van het systeem voor onderhoud van de vakbekwaamheid van gecertificeerde middelbaar-

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Projectplan normcommissie Human Resource Management

Projectplan normcommissie Human Resource Management Projectplan normcommissie Human Resource Management Introductie In het vakgebied Arbeid en HRM zijn zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

International Association of Facilitators

International Association of Facilitators International Association of Facilitators Overzicht van het Certificeringsproces De International Association of Facilitators (IAF TM ) is een internationale organisatie met als doel het professioneel

Nadere informatie

DEKRA Certification B.V. Marco Erdhuizen Ex Certification Manager SHAPING THE FUTURE

DEKRA Certification B.V. Marco Erdhuizen Ex Certification Manager SHAPING THE FUTURE DEKRA Certification B.V. Marco Erdhuizen Ex Certification Manager SHAPING THE FUTURE Even voorstellen Marco Erdhuizen: Ruim 9 jaar werkzaam bij DEKRA (KEMA), afdeling Explosion & Process Safety als projectleider,

Nadere informatie

CPD Continuing Professional Development

CPD Continuing Professional Development Netherlands Branch CPD Continuing Professional Development -Professionele ontwikkeling- IFE Nederland, Stationsstraat 98, 9679 EG, Scheemda. Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland: 11.65.35.628 IFE Nederland

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

PUNTEN SYSTEEM RECERTIFICERING

PUNTEN SYSTEEM RECERTIFICERING PUNTEN SYSTEEM RECERTIFICERING VERSIE 005 OKTOBER 2013 Onderhoud en ontwikkeling van vakbekwaamheid voor gecertificeerde loopbaanprofessionals (RL s) Bewijsstukken tot het minimum aantal punten (16, resp.

Nadere informatie

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Opdrachtgeverschap 2.0 Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Doel van deze presentatie Zelf een mening hebben over welke certificering/ verklaring het beste past bij een af te nemen dienst

Nadere informatie

Brochure Service Transition

Brochure Service Transition Brochure Service Transition Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding herhaling ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding herhaling ploegleider BHV Informatieblad Opleiding herhaling ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Korte informatie HVK examenkandidaten

Korte informatie HVK examenkandidaten Korte informatie HVK examenkandidaten Geachte kandidaat, Hartelijk dank voor uw aanmelding bij de DNV GL HVK portal. U bent geregistreerd. U kunt beginnen met het aanleveren van de gevraagde documenten.

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011)

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Concept voor eerste registerontwerp Registratie en her kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Remedial Teacher Autisme specialist Gedragsspecialist Intern

Nadere informatie

Toelatingsvereisten Senior Marketing Professional

Toelatingsvereisten Senior Marketing Professional Artikel 1: Vereisten kandidaten Om gecertificeerd te kunnen worden als Senior Marketing Professional, dient de kandidaat aan te tonen, dat hij/zij voldoet aan de vereisten voor certificering. Het gaat

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Cursusspecial Vakbekwaamheid

Cursusspecial Vakbekwaamheid Cursusspecial Vakbekwaamheid > Elektrotechniek > Waterleidingtechniek > Gastechniek > CV-techniek Haal uw vakbekwaamheidsdiploma en word Erkend Installateur. Uw klanten zitten erop te wachten. Als installateur

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

Kwaliteitsborging en Contractmanagement. 30-1-2014, Gert-Jan Vlasveld

Kwaliteitsborging en Contractmanagement. 30-1-2014, Gert-Jan Vlasveld Kwaliteitsborging en Contractmanagement 30-1-2014, Gert-Jan Vlasveld Even voorstellen. Gert-Jan Vlasveld 20 jaar: 5 jaar: 7 jaar: 3 jaar: Mede ontwikkelaar methode Even voorstellen de NBCM o Nederlandse

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Lean Finance Management Green Belt Training

Lean Finance Management Green Belt Training Lean Finance Management Green Belt Training Aan het stuur met Lean Management Informatie die echt werkt - Verbeterpotentieel in kaart - Met jouw Lean project succesvol aan de slag Drs. Louis Brackel RC,

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO PLOEGCHEF Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Brochure Service Strategy

Brochure Service Strategy Brochure Service Strategy Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA Informatieblad Opleiding basisveiligheid VCA Waarom kiezen voor ccb groep? In 1 dag uw VCA diploma halen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders

Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders Versie: 1 februari 2016 Het besturen van een woningcorporatie in een snel veranderende maatschappij vraagt om actuele kennis en vaardigheden.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders

Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders versie 14 oktober 2015 Het besturen van een woningcorporatie in een snel veranderende maatschappij vraagt om actuele kennis en vaardigheden.

Nadere informatie

ATEX 2009. Gecertificeerde opleidingstrajecten en onafhankelijke examinering. Plaatsvervangend voorzitter: Gerdian Jansen

ATEX 2009. Gecertificeerde opleidingstrajecten en onafhankelijke examinering. Plaatsvervangend voorzitter: Gerdian Jansen ATEX 2009 Gecertificeerde opleidingstrajecten en onafhankelijke examinering Plaatsvervangend voorzitter: Gerdian Jansen Presentatie Stichting ATEX College van Deskundigen Inrichting kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Ergotherapie Nederland, november 2014. Hieronder volgt het voorstel van Ergotherapie Nederland voor een aanpassing

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Informatieblad Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Waarom kiezen voor ccb groep? In 3 dagen uw diploma adembescherming voor de bedrijfshulpverlener van het NIBHV behalen vaardigheden

Nadere informatie

CMSE Certified Machinery Safety Expert. Voorwaarden

CMSE Certified Machinery Safety Expert. Voorwaarden CMSE Certified Machinery Safety Expert Voorwaarden Voorwaarden 1. INSCHRIJVING Geïnteresseerden kunnen zich voor de training voor CMSE (Certified Machinery Safety Expert) inschrijven door het CMSE-inschrijvingsformulier

Nadere informatie

Brochure Managing Across the Lifecycle

Brochure Managing Across the Lifecycle Brochure Managing Across the Lifecycle Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

KIVI & De Haagse Hogeschool

KIVI & De Haagse Hogeschool KIVI & De Haagse Hogeschool Engineer your career Improve our society Can you imagine a future in a world without engineers? Strategische samenwerking De Haagse Hogeschool en KIVI Programma Introductie

Nadere informatie

Brochure Service Offerings & Agreem.

Brochure Service Offerings & Agreem. Brochure Service Offerings & Agreem. Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam Logo organisatie EFQM Excellence Recognised for Excellence Organisatie naam Verantwoordelijke (België) 2004 EFQM Het is de bedoeling van EFQM om het algemene gebruik van dit materiaal binnen bedrijven

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Informatieblad basisopleiding BHV

Informatieblad basisopleiding BHV Informatieblad basisopleiding BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

Regeling SAH, SVK-bijlage 3. Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen

Regeling SAH, SVK-bijlage 3. Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen Inleiding In deze bijlage wordt de werkwijze van het systeem voor onderhoud van de vakbekwaamheid van gecertificeerde

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Brochure Operational Support & Analysis

Brochure Operational Support & Analysis Brochure Operational Support & Analysis Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

Veilig en Effectief opslaan, hoe krijg ik ze samen?

Veilig en Effectief opslaan, hoe krijg ik ze samen? Veilig en Effectief opslaan, hoe krijg ik ze samen? School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Veilig en Effectief opslaan, hoe krijg ik ze samen? Opdrachtgever Broekman Logistics streeft ernaar een

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN ACHTERGROND De International Association of Facilitators (IAF) is een internationale organisatie met als doel om de kunst en de praktijk van het professioneel faciliteren

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

OPERATIONEEL MANAGER. Werkzaam bij de brandweer

OPERATIONEEL MANAGER. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO OPERATIONEEL MANAGER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

KERN TALENTASSESSMENT

KERN TALENTASSESSMENT KERN TALENTASSESSMENT De beste mensen op de juiste positie s die de juiste zaken goed doen! KERN TALENT ASSESSMENT Het Kern talent assessment is een zeer gerichte - en volledig objectieve - manier om medewerkers

Nadere informatie

versie: 2005 Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen De Investors In People standaard

versie: 2005 Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen De Investors In People standaard versie: 2005 De Investors In People standaard Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen Een Investor in People ontwikkelt effectieve strategieën om de prestaties

Nadere informatie

SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING. Werkzaam bij de brandweer

SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Brochure Service Operation

Brochure Service Operation Brochure Service Operation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer

SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

IPMA Certificering. Een bewijs van goed projectmanagement

IPMA Certificering. Een bewijs van goed projectmanagement Cito Bedrijven en overheden IPMA Certificering Een bewijs van goed projectmanagement objectief en internationaal keurmerk professionalisering van projectmanagement inzicht in persoonlijke competenties

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie