Certificering voor Facility Managers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Certificering voor Facility Managers"

Transcriptie

1 Certificering voor Facility Managers CFM Examen IFMA Holland organiseert in samenwerking met FMN (Facility Management Nederland) het CFM-examen ter verkrijging van de internationaal erkende titel CFM, Certified Facility Manager. Het examen vindt plaats op een centrale locatie in Nederland en duurt een hele dag. Ter voorbereiding op het examen is een voorbereidings om de examenmethodiek toe te lichten. Deze vindt plaats op een nader te bepalen datum kort voor het examen en duurt van tot uur. Over IFMA Sinds de oprichting van de International Facility Management Association in de Verenigde Staten in 1980 heeft de vereniging zich wereldwijd ingezet om Facility Managers te ondersteunen op het gebied van research, opleidingen en de ontwikkeling van strategie. Vooral door groei in Azië en Europa groeide IFMA snel naar leden. In bijna alle Europese landen bestaat sinds enige jaren een lokale IFMA vereniging en het certificeringexamen wordt inmiddels afgenomen in een vijftal talen, aangepast aan de lokale markt en regelgeving. IFMA Holland werd in 1999 opgericht en telt inmiddels ca. 100 leden, over het algemeen ervaren professionals uit de profit- en non-profit sector. Over FMN FMN, Facility Management Nederland, is de oudste beroepsvereniging op het gebied van facility management met meer dan 1700 leden. De vereniging organiseert voor haar leden landelijke en regionale bijeenkomsten om contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen. Tevens bevordert en ondersteunt FMN onderzoek en onderwijs op het gebied van facility management en onderhoudt de vereniging maatschappelijke en zakelijke contacten, die voor haar leden relevant kunnen zijn. Het uitgangspunt hierbij is het beheer en de ontwikkeling van het domein facility management. De missie van FMN is: professionaliseren van facilitaire processen. FMN is er voor functionarissen uit iedere organisatie in welke vorm dan ook, maar ook voor toeleveranciers van facilitaire diensten en aanverwante verenigingen. Deze samenwerking met verschillende marktpartijen is belangrijk voor de brede ontwikkeling van het vakgebied waar FMN voor staat en voor de optimale vertegenwoordiging van alle soorten facility managers. Zie ook: Doelstellingen: gericht zijn op het verankeren van het facility management; het professionaliseren van de vereniging door middel van onderzoek en onderwijs;. decision makers in organisaties overtuigen van het belang van facility management; het profileren van facility management; voldoen aan de behoeften van de leden; het in kaart brengen van alle wetten en regels die van belang zijn voor het vakgebied; strategische allianties sluiten met gespecialiseerde verenigingen; Het certificeringprogramma is ontwikkeld om Facility Managers in de gelegenheid te stellen internationaal erkenning te verkrijgen als een professional in het brede vak van Facility Management. Een herkenning ook van collega s die op eenzelfde hoog niveau opereren. Internationaal gezien is Engels binnen IFMA de internationaal erkende voertaal. Veel informatie over de certificering is dan ook beschikbaar in de Engelse taal. Doelstelling van de certificering Wereldwijde erkenning van een FM professional in zijn/haar vakgebied. Herkenning van het vakgebied FM binnen (internationale) organisaties. Het vastleggen van standaarden waaraan een gecertificeerd FM Manager moet voldoen. Voordelen van certificering Garandeert ervaring en kennis van alle relevante onderdelen van het vakgebied. Herkenning als een allround Facility Manager met alle relevante kennis en ervaring. Certificering wordt wereldwijd erkend. Toetsing van vakkennis (examen) Het toetsen van de vakkennis geschiedt op basis van (multiple choice) praktijkvragen en wijkt dus af van de gebruikelijke, op theoretische kennis gebaseerde vragen. De praktijkvragen dekken het gehele gebied van Facility Management en bestaan uit 9 delen: 1. Facilitaire competenties 2. Beheer & Onderhoud 3. Onroerend goed 4. Personeel en Milieu 5. Planning & Project Management 6. Facilitaire organisatie 7. Kwaliteit & innovatie 8. Communicatie 9. Informatie en Communicatie Technologie Voor een compleet overzicht van de tijdens het examen onderzochte competenties klik hier. De examenvragen zijn zodanig samengesteld dat een goed inzicht wordt verkregen of de kandidaat voldoende kennis en ervaring heeft in alle aandachtsgebieden. Het examen duurt een dag en bestaat uit ca. 300 vragen. Het examen is aangepast aan in Nederland en Europa gangbare situaties en wet- en regelgeving. Deelname aan het examen Het examen staat open voor in het werkveld actieve Facility Managers die over voldoende vooropleiding en ervaring

2 beschikken overeenkomstig onderstaande eisen. Lidmaatschap van IFMA Holland en/of FMN is niet vereist. HBO-FD of een andere erkende opleiding op het gebied van Facility Management op HBO of universitair niveau PLUS minimaal 3 jaar werkervaring. Andere aan FM gerelateerde opleiding op HBO of universitair niveau (bijv. architectuur, bouwkunde, onroerend goed management) PLUS aanvullende cursussen op het gebied van FM PLUS minimaal 4 jaar werkervaring. Niet aan FM gerelateerde opleiding op HBO of universitair niveau PLUS cursussen op het gebied van FM PLUS minimaal 5 jaar werkervaring. Niet aan FM gerelateerde opleiding op HBO niveau PLUS cursussen op het gebied van FM PLUS minimaal 8 jaar werkervaring. Uitslag van het examen Indien u voor het examen bent geslaagd ontvangt u een certificaat van IFMA. U verkrijgt hiermee het recht om de titel CFM achter uw naam te voeren. Indien u niet voor het examen bent geslaagd ontvangt u van de organisatie een brief waarin wordt aangegeven op welke onderdelen uw kennis of praktijkervaring tekort schiet. U kunt zich dan gericht gaan voorbereiden op een volgend (her-) examen. Duur van de certificering De certificering geldt voor 3 jaar. Gedurende deze periode kunt u via een puntenstelsel punten vergaren die uw certificering na 3 jaar verlengen voor een volgende periode van drie jaar. Deze punten worden vergaard binnen de volgende categorieën: Praktijkervaring Opleidingen en cursussen Professionele betrokkenheid Ontwikkeling van het vakgebied Deelname aan het bestuur, vakgroepen, NetShops, World Workplace conferenties en andere educatieve activiteiten van IFMA Holland en/of FMN leveren eveneens punten op voor het behoud van de titel. Daarnaast zullen IFMA Holland en FMN op verzoek door andere partijen georganiseerde cursussen, seminars, congressen, etc. gaan beoordelen, erkennen en waarderen met punten. Iedere nieuwe CFM ontvangt een lijst waarin het puntenstelsel gedetailleerd wordt toegelicht. Deelnamekosten De kosten verbonden aan het examen en de internationale registratie bedragen EURO 522,- voor leden van IFMA Holland en FMN en EURO 754,- voor niet-leden. Deze bedragen zijn netto. IFMA Holland en FMN organiseren een voorbereidingsbijeenkomst. De kosten hiervan zijn inbegrepen. Inschrijven U kunt zich online inschrijven voor het examen via onze site. U dient het inschrijfformulier volledig in te vullen. Uw inschrijving is definitief als de kosten door de organisatie zijn ontvangen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de Certificeringcommissie. of bezoek de volgende Engelstalige informatiepagina s: - veel gestelde vragen - online Amerikaans examen (test examen is in het Engels en niet gratis) U kunt ook de Engelstalige handleiding voor de voorbereiding op het CFM examen kopen. Deze behandelt zowel de opzet van het examen als een groot aantal voorbeeldvragen. Voor informatie klik hier voor de boekwinkel. Een alternatief is het boek dat de gewenste competenties beschrijft. Dit boek is het resultaat van een uitgebreid onderzoek. Het is in de boekwinkel te vinden. Verlenging van uw certificering Uw certificering is geldig voor drie jaar. Nadat de drie jaar zijn verstreken dient u uw verlenging aan te vragen op basis van het bewijs dat u minimaal 120 punten hebt verzameld in ten minste twee van de vier onderstaande categorieën. De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen: Bij uw benoeming tot CFM ontving u een map waarop u uw punten kunt noteren en het bewijsmateriaal in kunt opbergen. Vul de voorzijde van deze map in en zendt deze naar het secretariaat van de organisatie. Maak een multiple-choice vraag in één van de competentie gebieden van het CFM examen en sluit deze bij in de map. De kosten voor de verlenging bedragen 200,00 voor leden en 250,00 voor niet leden van IFMA Holland en/of FMN. Indien u uw aanvraag tussen 3 en 6 maanden nadat uw certificering is verlopen indient, bedragen de extra administratiekosten 100,00. Aanvragen na 6 maanden dat uw certificering is verlopen worden niet meer gehonoreerd en dient u opnieuw examen te doen. 1. Praktijk (maximaal 60 punten) Facility Managers in functie verdienen maximaal 20 punten per jaar. Indien niet voor de volle drie jaar in functie tellen

3 de punten naar rato. Sluit een overzicht van uw functie(s) bij. 2. Opleidingen, congressen en seminars (maximaal 60 punten) Seminars op het gebied van Facility Management die tenminste een lengte hebben van 3 dagen leveren 20 punten per seminar op. (Onderdelen van) cursussen op het gebied van Facility Management die uitmonden in een wettelijk erkende titel leveren 20 punten per cursus (onderdeel) op. Deelname aan congressen zoals World Workplace en evenementen van FMN, die minimaal 3 dagen duren, leveren 20 punten op. Deelname aan congressen die niet rechtstreeks zijn gerelateerd aan Facility Management doch die bijdragen aan de professionele kennis van de deelnemer leveren 10 punten op. Deelname aan seminars op het gebied van Facility Management van tenminste 1 dag leveren ieder 6 punten op. Deelname aan een IFMA Netshop, een IFMA of regionale bijeenkomst of een FMN bijeenkomst levert 6 punten op. Deelname aan een IFMA Chapter meeting of een FMN ALV levert een halve punt per bijeenkomst op. Het lezen van professionele literatuur en tijdschriften levert maximaal 10 punten op. 3. Professionele betrokkenheid (maximaal 60 punten) Lidmaatschap van een Facility Management vereniging (zoals IFMA, FMN) levert 5 punten per vereniging per jaar op. Bestuurslidmaatschap binnen een Facility Management vereniging op lokaal, nationaal of internationaal niveau levert per jaar 20 punten op. 4. Ontwikkeling van het vakgebied (maximaal 60 punten) Deelname als presentator in een workshop of panel levert 5 punten op met een maximum van 30 punten. Het geven van (gast) colleges op het gebied van Facility Management bij een Hogeschool of Universiteit levert 10 punten op met een maximum van 30 punten. Het leiden van een FM seminar of cursus levert 20 punten op met een maximum van 60 punten. Een presentatie houden op het gebied van FM bij een nationaal of internationaal congres levert 20 punten op met een maximum van 60 punten. Een gepubliceerd artikel of onderzoeksrapport op het gebied van FM levert 15 punten op met een maximum van 30 punten. Deelname als adviesraadslid van een Hogeschool levert 20 punten per jaar op met een maximum van 60 punten. Het schrijven van een nieuwe multiple choice vraag voor het CFM examen levert 5 punten op voor iedere geaccepteerde vraag of 15 punten voor iedere geaccepteerde casestudy. De vraag die u bij uw verlengingsaanvraag meestuurt telt hiervoor niet mee. Sluit voor iedere puntenaanvraag documenten, kopieën en/of ander bewijsmateriaal mee. Indien u meent op grond van andere dan hierboven genoemde onderwerpen recht te hebben op punten kunt u hiervoor een verzoek indienen bij het bestuur van IFMA Holland. Procedure: Zend bovengenoemde materiaal naar IFMA-Holland p/a Achmea Facilitair Bedrijf t.a.v. D.W. Langley Postbus AL Leusden. U ontvangt van ons een rekening voor de verlengingskosten. Na betaling zullen wij uw aanvraag, voorzien van het advies van de Nederlandse Certificeringcommissie doorsturen nar IFMA in Houston, USA. U ontvangt vervolgens een bevestiging van uw vernieuwde inschrijving uit Houston.

4 CFM Competenties en Vaardigheden 1. Facilitaire competenties In het onderstaande overzicht, vind u een complete lijst van facility management vaardigheidsgebieden, vaardigheden en de prestaties welke worden behandeld tijdens het Certified Facility Manager examen. De vaardigheidsgebieden worden eerst genoemd. Daarna komen de vaardigheden zelf of de brede categorieën behandeld binnen elk vaardigheidsgebied. Als laatste volgen de specifieke prestaties voor elke vaardigheid. De examenvragen van het CFM zijn zo geschreven dat kan worden nagegaan of de geëxamineerde wel of niet competent is in elke categorie. U kunt deze informatie gebruiken als een zelf assessment door u zelf deze vragen te stellen: - Heb ik deze functie uitgevoerd? - Heb ik deze functie gemanaged? - Hoeveel mensen waren betrokken bij dit project? - Hoeveel van deze mensen rapporteerden terug naar mij? - Wat was het gebudgetteerde bedrag voor dit project? - Heb ik het budget opgesteld? - Heb ik me aan het budget gehouden? - Hoeveel werknemers waren betrokken? - Om hoeveel vierkante meter gaat het? - Heb ik dit gedaan voor meer organisaties of in meer dan een enkele omgeving? Niet alle vragen kunnen of zullen gerelateerd zijn aan elke prestatie. Echter, het is belangrijk dat u grondig uw achtergrond analyseert in elke prestatie. De meeste mensen die de titel behalen, hebben een ruime ervaring in de meeste van de acht vaardigheidsgebieden. Velen hebben tevens betrokkenheid in de resterende vakgebieden. Indien u zwak bent in een of meer van de vaardigheidsvakgebieden, zult u moeten wachten tot u meer ervaring hebt opgedaan, alvorens aan het examen deel te nemen. Indien u zwak bent in een of twee van de vakgebieden, kunt u eventueel aanvullende cursussen volgen of veel vakliteratuur lezen om zodoende uw kennis te verbreden in deze vakgebieden. Onthoud dat geen enkele cursus of opleiding u een levenslange ervaring geeft en dat het examen test op ervaring en vakbekwaamheid. Een opleiding voor het CFM bestaat niet. 2. Beheer & Onderhoud 2 A. Managen van nieuwe installaties, onderhoud en verwijdering van oude installaties. 1. Beoordeel een gebouw op de noodzaak van gebouwinstallaties. 2. Aanbeveling van gebouwinstallaties. 3. Overzicht op nieuwe installaties en werkzaamheden aan gebouwinstallaties. 4. Beleid aanbevelingen. 5. In praktijk brengen en procedures. 6. Bepaal en beheer de toekenning van gebouwinstallaties. 7. Monitor en evalueer hoe goed gebouwinstallaties werken. 8. Manage correctief, preventief en geprognosticeerd onderhoud. 9. Ontwikkel noodprocedures. 10. Implementeren van rampen recovery plannen. 2 B. Manage het onderhoud van gebouwconstructies en vaste inrichting. 1. Evalueer gebouwconstructies en vaste inrichting. 2. Manage onderhoud- en schoonmaakbehoeften van uw gebouwconstructies en vaste inrichting. 2 C. Manage nieuwe installaties, werkzaamheden, onderhoud en het afstoten van meubilair en apparatuur. 1. Manage behoeften en overzie aankopen. 2. Doe beleidsaanbevelingen. 3. Ontwikkel standaarden, activiteiten en procedures. 4. Evalueer prestaties van meubilair en apparatuur. 5. Manage het Onderhoud en schoonmaken van meubilair en apparatuur. 2 D. Manage nieuwe installatie, werkzaamheden en het afstoten van terreinen en externe elementen. 1. Onderzoek de effecten van klimaat en extreme milieucondities. 2. Onderzoek de behoeften voor wijzigingen van terreinen en externe elementen. 3. Doe beleidsaanbevelingen. 4. Ontwikkel standaarden, activiteiten en procedures. 5. Evalueer de prestaties van terreinen en externe elementen. 6. Manage het onderhoud en de behoeften aan terreinen van externe elementen. 3. Onroerend goed 3 A. Manage en implementeer het Onroerend Goed Masterplan proces. 1. Manage en ontwikkel de implementatie van een onroerend goed masterplan voor de organisatie. 2. Beheer het Onroerend Goed masterplan. 3. Evalueer en adviseer acties op ontwikkelingsbeslissingen. 3 B. Manage onroerend goed assets.

5 1. Manage de aanwinsten en geaardheid van het bedrijfsonroerend goed, gehuurd en in eigendom. 2. Evalueer en adviseer acties op beleidsbeslissingen. 3. Leiden van studies tot het hoogste en meest doelmatige gebruik. 4. Evalueer de effecten van economische veranderingen op onroerend goed assets. 5. Evalueer de effecten op voorgestelde onroerend goed wijzigingen van verschillende business units. 6. Manage de huur en verhuur van onroerend goed. 7. Portfolio inventarisatie, tracking en rapportage van onroerend goed assets. 8. Beheer onroerend goed documenten. 9. Manage projectontwikkelingdiensten voor andere functies. 4. Personeel en milieu 4 A. Ontwikkel en implementeer processen tot het promoten en beschermen van gezondheid, veiligheid, beveiliging, kwaliteit van werk omgeving, milieu en organisatorische effectiviteit. 1. Evalueer en manage de facilitaire ondersteuning van organisatorische doelstellingen en missies. 2. Monitor wetswijzigingen en voorschriften. 3. Verzeker de gebouwen en haar werking, voldoe aan wetten en voorschriften. 4. Monitor en verzeker wijzigingen van de gebouw functies en services. 5. Monitor de wijzigingen van de mensen die de gebouwen gebruiken en bezoeken. 6. Monitor informatie en trends met betrekking tot personele en milieu aspecten. 7. Voorzie in training voor veiligheid en effectief gebruik van het gebouw. 8. Leid de ontwikkeling in beheer en milieubewustzijn. 9. Leid due-diligence studies. 4 B. Ontwikkel en manage procedures voor calamiteiten. 1. Ontwikkel calamiteitenplannen. 2. Zekerstellen dat mensen getraind zijn in noodprocedures. 3. Stel zeker dat nood systemen en procedures zijn getest en werken zoals gepland. 4. Stel zeker dat nood exercities zijn uitgevoerd. 5. Ontwikkel uitwijkplannen. 5. Planning & Project Management 5 A. Ontwikkel facility plannen. 1. Interpreteer de overall business doelstellingen en bedrijfsstrategie om deze doelstellingen te behalen. 2. Ontwikkel een lange termijn, interim en korte termijn facilitair plan. 3. Onderhoud een lange termijn, interim en korte termijn plan. 4. Evalueer het lange termijn, interim en korte termijn plan. 5 B. Plan and Manage alle fasen van projecten. 1. Definieer the scope van het project. 2. Identificeer het projectteam. 3. Ontwikkel het projectplan. 4. Genereer alternatieve strategieën. 5. Identificeer de benodigde middelen. 6. Ontwikkel aanbestedingsdocumenten. 7. Bepaal de voorschriften en meetcriteria. 8. Stel de benodigde middelen zeker. 9. Ontwikkel en coördineer het goedkeuringsproces. 10. Coördineer projecttaken. 11. Monitor het project. 12. Identificeer en evalueer wijzigingen. 13. Beheer en controleer wijzigingsopdrachten. 14. Evalueer de projectresultaten. 5 C. Manage het programma van eisen en het ontwerpproces. 1. Manage de ontwikkeling van een programma van eisen. 2. Evalueer de geschiktheid van het programma van eisen. 3. Manage de ontwerpfase. 4. Evalueer het ontwerp. 5 D. Manage de Bouw en verhuizing(en). 1. Manage bouwprojecten. 2. Evalueer in hoeverre de bouwprojecten overeenstemmen met de bedrijfsdoelstellingen. 3. Manage herhuisvestingprojecten. 4. Evalueer hoe goed de herhuisvestingen zijn uitgevoerd. 6. Facilitaire organisatie 6 A. Plan and organiseer de facilitaire organisatie. 1. Ontwikkel een missie voor de organisatie. 2. Beoordeel de businesstrends. 3. Plan de facilitaire activiteiten. 4. Organiseer de facilitaire organisatie.

6 6 B. Manage personeel binnen de facilitaire organisatie. 1. Plan personeelsbezetting. 2. Plan, contracteer, manage, behouden monitor de bezetting. 3. Coördineer personeelstaken. 4. Coördineer het uitgevoerde werk bij gecontracteerde diensten. 5. Evalueer de uitvoering. 6. Ondersteun personele ontwikkeling. 7. Toon Leiderschap. 6 C. Beheer de facility organisatie. 1. Beheer beleid, procedures en praktijk. 2. Beheer de aankoop, distributie en het gebruik van middelen. 3. Onderhoud documentatiesystemen. 6 D. Manage geleverde facilitaire diensten. 1. Plan het leveren van diensten. 2. Bevestig dat diensten zijn geleverd. 3. Evalueer de geleverde diensten. 6 E. Manage de financiën van de facilitaire organisatie. 1. Analyseer financiële informatie. 2. Manage doorbelastingsmethodieken. 3. Vervaardig budgetten. 4. Manage het budget. 5. Monitor winst en uitgaven. 6. Manage de financiële verplichtingen van de facilitaire organisatie. 7. Kwaliteit & innovatie 7 A. Manage het evaluatieproces van de quality service en de effectiviteit van de faciliteiten. 1. Bevestig dat klantonderzoeken zijn uitgevoerd. 2. Bevestig dat processen zijn gedocumenteerd. 3. Selecteer methoden om data te verzamelen. 4. Ontwikkel standaarden. 5. Analyseer data. 6. Verbeter de faciliteiten en de te leveren dienstverlening. 7. Monitor en promoot het kwaliteitsproces. 7 B. Manage het benchmarkingproces. 1. Ontwikkel benchmarks. 2. Bepaal het potentieel voor verbetering van uitvoering. 3. Integreer bevindingen in de facility management organisatie en bedrijfsdoelstellingen. 7 C. Manage audit-activiteiten. 1. Voldoe aan wetten en voorschriften. 2. Voer interne audits uit. 3. Voer verplichte audits uit wanneer voorgeschreven. 7 D. Manage de ontwikkeling van facilitaire organisaties, om tot innovatieve verbeteringen te komen in faciliteiten en facilitaire services. 1. Onderzoek manieren om facilitaire diensten te verbeteren. 2. Beoordeel risico's en mogelijkheden. 3. Voer pilotprojecten uit tijdens het ontwikkelen van nieuwe procedures. 8. Communicatie 1. Communiceer effectief. 2. Gebruik effectieve communicatie strategieën. 3. Geef aanwijzingen. 4. Verklaar actief interpretaties en bevestig dat men het begrepen heeft. 5. Geeft mondelinge presentaties. 6. Luister actief. 7. Presenteer informatie visueel. 8. Communiceer schriftelijk. 9. Gebruik communicatie technologieën. 10. Leid vergaderingen effectief. 11. Begrijp geschreven en grafische informatie. 12. Begrijp financiële en technische informatie. 13. Onderhandel voor diensten, middelen, informatie en verplichtingen. 14. Ontwikkel persoonlijke en professionele netwerken. 9. ICT 9 A. Plan, bepaal doelen en manage Facility Management IC Technologie

7 1. Zorg ervoor up-to-date te zijn met nieuwe technieken en toepassingen van ICT t.b.v. Facility Management. 2. Bepaal evaluatie criteria, evalueer en introduceer nieuwe ICT toepassingen binnen FM. 3. Analyseer welke invloed implementatie van nieuwe ICT technieken hebben op het gebied van infrastructuur, processen en gebouwbeheerssystemen. 4. Ontwikkel trainingprogramma's voor de Facilitaire staf. 5. Monitor nieuw ingevoerde programma's en beveel eventuele aanpassingen aan. 6. Zorg voor correctief en preventief onderhoud. 7. Ontwikkel en test noodprocedures. Voor vragen en verdere informatie kunt u contact opnemen met een van de leden van de Certificeringcommissie: David Langley (voorzitter) Frank Voss Bastiaan Kroon Alexander Bos Jim Schütz of bezoek de volgende Engelstalige informatiepagina s: - veel gestelde vragen - online Amerikaans examen U kunt ook de Engelstalige handleiding voor de voorbereiding op het CFM examen kopen. Deze behandelt zowel de opzet van het examen als een groot aantal voorbeeldvragen. Voor informatie klik hier voor de boekwinkel. Een alternatief is het boek dat de gewenste competenties beschrijft. Dit boek is het resultaat van een uitgebreid onderzoek. Het is in de boekwinkel te vinden.

NCB versie 3 Nederlandse Competence Baseline

NCB versie 3 Nederlandse Competence Baseline NCB versie 3 Nederlandse Competence Baseline Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 27 maart 2014

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 27 maart 2014 KWALITEITSHANDBOEK & ISO 9001:2008 Rosmalen, 27 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 1.1. Managementverklaring... 4 1.2. Organisatie... 5 1.2.1. Organisatieschema Gloudemans:... 6 1.3. Functiebeschrijvingen...

Nadere informatie

Praktische Workforce Management. Masterclasses Opleidingen Trainingen Workshops

Praktische Workforce Management. Masterclasses Opleidingen Trainingen Workshops Praktische Workforce Management Masterclasses Opleidingen Trainingen Workshops Inhoudsopgave PlanMen Academy > 4 Open trainingen Workforce Management > 5 Post hbo opleiding Workforce Management > 6 Certificering

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 2015

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 2015 KWALITEITSHANDBOEK & ISO 9001:2008 Rosmalen, 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 1.1. 1.2. 1.3. Managementverklaring... 5 Organisatie... 6 1.2.1. Organisatieschema Gloudemans:... 7 Functiebeschrijvingen...

Nadere informatie

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015 PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen Brochure 2015 PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeel planning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15

1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15 1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15 1.1. Wat is Kwaliteit? p. 1-5 De definitie van kwaliteit: Net iets meer dan voldoen aan de steeds toenemende uitgesproken en vanzelfsprekende verwachtingen van de interne

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Communicatiemanagement 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Communicatiemanagement 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Communicatiemanagement 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001

Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001 2012 Bijlage 1 bij : 120424/alv/5 Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001 Sectorspecifieke toepassing van NEN- EN-ISO 9001:2008, ontwikkeld door Partos Versie 0.12 voorjaar 2012 Inleiding Een

Nadere informatie

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Training catalogus. Maak van onze ervaring uw expertise.

Training catalogus. Maak van onze ervaring uw expertise. september 201 tot en met juni 2014 Training catalogus. Maak van onze ervaring uw expertise. Inhoud. BSI Een introductie. BSI Een introductie 2 Hoe BSI uw organisatie helpt te excelleren 4 Welkom bij BSI

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Logistiek management. www.avansplus.nl. Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties.

Logistiek management. www.avansplus.nl. Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. Logistiek management Logistiek management Logistiek management is ontstaan vanuit de behoefte goederenstromen beter, sneller en goedkoper te laten verlopen. Iedere organisatie wordt geconfronteerd met

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

Training catalogus. Maak van onze ervaring uw expertise.

Training catalogus. Maak van onze ervaring uw expertise. Voorlopige uitgave 2014-2015 wijzigingen voorbehouden Training catalogus. Maak van onze ervaring uw expertise. Inhoud. BSI Een introductie. BSI Een introductie 2 Hoe BSI uw organisatie helpt te excelleren

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0 23 juni 2011 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Nadere informatie

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Deel 2 Generieke richtlijnen voor een VG-zorgsysteem 1 Deel 2 van dit handboek Geothermie geeft richtlijnen voor het opstellen

Nadere informatie