Leermeester & Leerling. Ravenskeep Adventures spelregelsysteem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leermeester & Leerling. Ravenskeep Adventures spelregelsysteem"

Transcriptie

1 Leermeester & Leerling Ravenskeep Adventures spelregelsysteem AUGUSTUS 2014

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Leermeesters en leerlingen Nieuwe vaardigheden leren Leermeester 2 3. Vaardigheden en niveaus leren Leerlingen Leermeesters 3 4. De leermeesters Magiërs Priesters Krijgers Beroep 4 5. Leerkaarten en leermeesterpunten 5 6. Eigen vaardigheidspunten en leermeesterpunten Geleerde vaardigheden Training vervolgen Stoppen met een training Leermeester en les uitzonderingen via spreuken Jezelf nieuwe vaardigheden aanleren 7 I

3 1. Inleiding In dit handboek gaan we dieper in op de uitleg en de werking van het leermeester systeem. Zowel de leermeesters als de leerlingen moeten op de hoogte zijn van de regels van dit systeem. We hebben ervoor gekozen hetzelfde leermeestersysteem voor alle handboeken te hanteren. Het uitspelen van de lessen is geheel aan de speler. Een vechter zal een hele andere vorm van les geven dan een leerbewerker of een alchemist. Beginnende personages krijgen 15 vaardigheidspunten (VP) bij het creëren van een personage. Deze gebruik je om je basis personage op te bouwen. Na elk evenement dat je overleeft krijg je 1 vaardigheidspunt. Dan komt er natuurlijk een moment dat je meer wil leren. 1

4 2. Leermeesters en leerlingen 2.1 Nieuwe vaardigheden leren Elk personage kan de meeste vaardigheden leren door zijn eigen verdiende vaardigheidspunten in te wisselen voor de betreffende vaardigheid. Natuurlijk kan je er ook voor kiezen om alleen of met een andere speler IC je toekomstige vaardigheid te oefenen. Het kan voor komen dat er achter bepaalde vaardigheden de tekst Kan alleen IC via een leermeester geleerd worden staat. Dit betekend dat je vanuit jouw personage een leermeester moet vinden die je deze vaardigheid kan leren. Deze vaardigheid is niet los te kopen met je vaardigheidspunten. Ook zijn er bepaalde vaardigheden die een niveau vereisen. Heb je dit niveau niet, dan kan je dit ook via een leermeester gaan leren. (Zie de betreffende vaardigheden handboeken voor meer informatie wat voor jou van toepassing kan zijn.) 2.2 Leermeester Een leermeester is in staat vaardigheden en niveaus die hij beheerst te leren aan anderen. Door een IC training kan hij jou en één andere leerling les geven in een vaardigheid of niveau. Voor het leren bij een leermeester dient minimaal drie keer op het evenement training plaats te vinden. Het leren van een vaardigheid of niveau dien je in drie sessies te voltooien. Per dag kun je maximaal twee sessies besteden aan het leren van je vaardigheid of niveau. Een sessie die je uitvoert ten behoeve van je leerproces dient minimaal 45 minuten te duren. Je mag natuurlijk net zoveel tijd stoppen in je sessies als je wil, maar dit draagt niet bij aan je leerproces. Training die dus voor IC-spel uitgespeeld wordt, buiten het leerproces om, mag naar eigen wens worden ingedeeld en ingevuld. De leermeester mag zelf de manier van het lesgeven bepalen alsmede hoe hij het trainingsprogramma indeelt. Zolang hij zelf ook maar aan de verplichte drie oefensessies met zijn leerling(-en) komt. *Voorbeelden van het uitspelen van een les in een niveau, spreuk of vaardigheid: Een onderdeel theorie en kennis wordt gedeeld Leerlingen/Leraren die een mis of ochtend gebed mag gaan leiden/assisteren. In geval van spreuken worden de krachten en effecten van de spreuk beoefend. De leerling steekt hier dus op ten duur ook de benodigde mana punten in om de juiste en correcte incantatie en effect te leren. (Minimaal drie keer per evenement) Zie hiervoor het hoofdstuk Eigen vaardigheidspunten en Leermeesterpunten op pagina 6. 2

5 3. Vaardigheden en niveaus leren Hoeveel vaardigheden en niveaus mag ik leren of aan een speler leren als leermeester? Een leerling en een leermeester zijn gebonden aan een maximale hoeveelheid te leren vaardigheden of niveaus. 3.1 Leerlingen Leerlingen mogen niet meer dan twee nieuwe vaardigheden leren per evenement. Dit maakt niet uit of het om een vaardigheid, spreuk, beroep of niveau gaat. Zo kan je dus één niveau en één beroep leren of twee vaardigheden of één niveau en één vaardigheid. Een leerling mag niet meer dan 2 leermeesters in totaal hebben. Pas als een training helemaal voorbij is na een overleefd evenement (je beheerst de vaardigheid), mag je door gaan met een nieuwe vaardigheid of niveau. Het kiezen van 2 leermeesters in de zelfde vaardigheid of niveau levert geen versneld effect op. 3.2 Leermeesters Voor een leermeester geldt dezelfde regel. Een leermeester mag niet meer dan twee vaardigheden per leerling aanleren op een evenement. Wanneer zijn leerling stopt of niet aanwezig is komt er weer een plaats voor een leerling vrij. Een leermeester mag ook niet meer dan twee leerlingen per event hebben. Het maakt niet uit of hij beide dezelfde of totaal verschillende vaardigheden, spreuken of niveaus leert. 3

6 4. De leermeesters Personages hebben de keuze om bepaalde kanten op te gaan. Het moment dat je het leermeesterschap bezit wordt bepaald door het pad dat je bewandeld. Raadpleeg om duidelijk te krijgen wat je moet doen om een leermeester te worden deze handboeken. In die handboeken wordt uitgelegd hoe je dat niveau bereikt. Hieronder zie je wanneer iemand een leermeester titel heeft gekregen en wat hij kan leren aan anderen. 4.1 Magiërs Magiërs van niveau 7 en hoger zijn een leermeester in de magie van Arcanus. Je kunt jouw vaardigheden in magie, niveaus en jouw spreuken leren aan leerlingen. 4.2 Priesters Vanaf het 3e niveau (Hogepriesterschap) ben je leermeester in de spirituele magie van jouw geloof. Je kunt jouw vaardigheden in het priesterschap, je niveaus en jouw spreuken leren aan leerlingen. 4.3 Krijgers Vanaf het 3e niveau (Vechtersniveau 3) ben je een leermeester in de kunsten van de krijger. Je kunt jouw vaardigheden in het krijgersschap, je niveaus en jouw kennis leren aan leerlingen. 4.4 Beroep Vanaf het 3e niveau (Expert) ben je een leermeester in de kunsten van jouw beroep. Je kunt dan jouw beroeps niveau en vaardigheden aan anderen leren. Voorbeeld: Een chirurgijn: is vanaf dit niveau leermeester in de niveaus EHBG, Genezer en Chirurgijn evenals diens vaardigheden. Als leermeester kun je dit dus allemaal leren. Let op: Je kunt nooit een vaardigheid leren welke boven je huidige niveau uit komt. Je mag wel in de leer zijn voor het niveau en voor een vaardigheid die het nieuwe niveau vereist. Dit geld voor zowel priesters, magiërs, vechter en beroeps niveaus. 4

7 5. Leerkaarten en leermeesterpunten Je hebt een leermeester gevonden die jou les gaat geven. Met hem/haar meldt jij je bij een G.O.D. Kun je er geen vinden, meld je dan bij de G.O.D-tent. Hier wordt voor jullie een leerkaart uitgeschreven. Zowel voor jou als voor jouw leraar. Op deze kaart komt o.a. de naam van de leraar, de leerling, de vaardigheid en/of het niveau dat geleerd gaat worden. Zo ook de kosten van deze vaardigheid. Op het kaartje staan negen paraaf vakken. Deze worden na elke training bij de G.O.D-tent weer afgetekend. Drie parafen is dus één evenement les gehad van jouw leermeester. Nadat je een evenement les hebt gehad krijg je één leermeesterpunt voor de vaardigheid of het niveau waarvoor je geoefend hebt. Het kan dus voorkomen dat je twee kaartjes hebt gekregen. Eén voor een nieuwe vaardigheid en één voor een nieuw niveau wat je aan het leren bent. Zo heb je dus twee verschillende trainingen en krijg je aan het einde van het evenement twee leermeesterpunten. Let op: Het is wel 1 punt voor de vaardigheid en 1 punt voor niveau. Het is niet zo dat je allebei de leermeesterpunten in één van de gekozen vaardigheden/niveaus mag steken. Elke speler is zelf verantwoordelijk voor zowel zijn karaktersheet als zijn leerkaart. Check dus je leerkaart altijd uit! Deze wordt namelijk verwerkt bij je personage in de database. Geen kaart is dus geen punt verdient! En dat is zonde. 5

8 6. Eigen vaardigheidspunten en leermeesterpunten Eenieder die in de leer gaat bij een leermeester moet altijd minimaal één eigen vaardigheidspunt van een overleefd evenement in de kosten van de les steken. Dit geldt natuurlijk niet voor vaardigheden die maar één vaardigheidspunt kosten, enkel voor vaardigheden en niveaus van twee vaardigheidspunten of meer. Je mag altijd meer van je eigen vaardigheidspunten van een overleefd evenement bijleggen bij je leermeesterpunten om een vaardigheid te leren. Voorbeeld: Camouflage: Kost twee punten. Je volgt één evenement de lessen van je leermeester met de Camouflage vaardigheid. Hij geeft jou aan het einde van dit event één leermeesterpunt en jouw eigen ingeleverde vaardigheidspunt van het overleefde evenement vorm de twee punten die de Camouflage vaardigheid nodig heeft. Let op: Je mag niet meer dan 50% van de totale kosten afkopen met je eigen VP. Je leermeester betaalt altijd minstens de helft van de vaardigheidspunten kosten. Jij betaalt het resterende aantal vaardigheidspunten. Voorbeeld: Niveau 2 van priesterschap (Priester) en vechters (Vechtersniveau 2) kost drie punten. Via een leermeester leer je dit niveau. Dit houdt in dat jij niet meer dan één eigen vaardigheidspunten mag gebruiken. Omdat je de 50% norm overschrijdt. De leermeester betaalt jou twee leermeesterpunten en je mag het resterende vaardigheidspunt zelf inleveren om de drie punten te behalen. Dit betekent dat je dus twee evenementen aan het leren bent voordat je dit niveau hebt bereikt. Voor het vechtersniveau 3 en hoge priester (het 3e niveau) zijn de kosten vier punten totaal. Hier kan de norm van 50% wel duidelijker gezet worden. Twee leermeesterpunten en twee eigen vaardigheidspunten. Ook hier ben je twee evenementen mee bezig. Je bent overigens helemaal niet verplicht je verdiende vaardigheidspunt te gebruiken. Je mag ook de leermeester de rest laten betalen in leermeesterpunten. Dit houdt wel in dat je per punt één evenement in de leer bent. 6.1 Geleerde vaardigheden De vaardigheden die je zelf leert (koopt) of de vaardigheden/spreuken en niveaus die je leert door middel van een leermeester komen op je personage formulier te staan. Als jij één van de onder 1.3 vernoemde leermeester niveaus hebt bereikt zal dit op jou personage formulier komen te staan. Leer je als leermeester nieuwe vaardigheden bij mag jij deze weer leren aan anderen in jouw lessen. Zolang ze maar bij jouw leermeesterschap behoren. 6.2 Training vervolgen Het komt dus voor dat je een volgend evenement nog in de leer bent voor een vaardigheid of niveau. Dit houdt in dat de vaardigheid meer dan twee punten kost, of dat je besloten hebt je verdiende overlevingsvaardigheidspunt niet te gebruiken. Dit zal dan ook duidelijk op jou leerkaart staan met negen paraaf vakken. Als het goed is zijn drie van de zes al afgetekend van het vorige evenement. Nog drie lessen en je vaardigheid of niveau is geleerd. Schaduwlopen is de enige vaardigheid die vijf vaardigheidspunten kost deze heeft dus negen paraaf vakken en duurt dus drie evenementen om te leren. Check ook nu weer altijd je leermeester kaart uit. Want als deze vol is ben je aan het einde van jouw training klaar met deze spreuk. Het personage beheer zal jouw nieuw niveau of de nieuwe vaardigheid op je karaktersheet toevoegen voor het volgende evenement. 6.3 Stoppen met een training Besluit je om te stoppen met lessen of deze niet meer te volgen dan vervalt je training en moet je opnieuw beginnen vanaf het eerste evenement. Alle leermeesterpunten die je voor deze training hebt opgespaard worden dan verwijderd. Valt jou leermeester uit? Door onvoorziene omstandigheden of omdat hij/zij heeft besloten jou geen les meer te geven, dan heb je twee evenementen de tijd om een vervangende leermeester te vinden. Je behoudt je verdiende leermeesterpunten. Lukt het je niet om een nieuwe leermeester te vinden na twee evenementen dan vervallen ook de leermeesterpunten en mag je opnieuw starten. 6

9 6.4 Leermeester en les uitzonderingen via spreuken Via de Raven en Garm priesters is er manier van het volgen van lessen te versnellen, zie hiervoor het Priester handboek. Via de magiërsspreuk leermeester is er een manier om spreuken van één niveau hoger te leren dan eigenlijk mogelijk zou zijn. De spreuken staan in het betreffende handboek hierin staat ook wat de effecten van de spreuken zijn. Voor het gemak hebben we ze ook in deze handleiding toegevoegd: Voor Raven en Garm priesters: Quick Study Manakosten: 5 Je kunt deze spreuk op meerdere manieren gebruiken. Je kunt jezelf of iemand anders de leermeester vaardigheid geven voor één les in één skill naar keuze. Je kunt tweemaal zoveel studenten iets leren als dat je normaal gesproken zou kunnen. Je kunt tweemaal zo snel iets leren. Deze spreuk is een aanvulling/toevoeging op de regels omtrent leermeesters. Je mag deze spreuk ook meerdere malen casten, de effecten zijn te combineren en stacken. Deze spreuk verandert niets aan het aantal leermeesterpunten of verplichtingen die nodig zijn voor een vaardigheid. Deze spreuk stapelt niet met andere soortgelijke spreuken of vaardigheden. Duur: 1 Les Effect: Zelf God: Garm, Raven Voor Magiers: Study Manakosten: 10 Je kunt meer dan twee leerlingen aannemen. Maximaal acht. Je kunt klassikaal je kennis overbrengen. Duur van de spreuk halve dag. Je kunt zelf onbekende spreuken leren zonder leermeesterpunten. Voor Magiërs: Leermeester Manakosten: 3 Je kunt een leerling tijdelijk een level hoger laten toveren dan hij heeft, ten behoeve van studie van een vooraf besproken spreuk met de spelleider. In plaats van voorgaande kan de Leermeester ook zichzelf spreuken aanleren die hij nog niet kent. Echter werkt dat leermeester systeem wel gelijk aan de leermeesterpunten en de leerkaart! 6.5 Jezelf nieuwe vaardigheden aanleren Als je het niveau van leermeester hebt, kun je ook door middel van zelfstudie jezelf een vaardigheid uit jouw leermeesterschap aanleren. Voorbeeld: Je bent een leermeester in de krijgskunsten (Vechtersniveau 3) je kunt jezelf daardoor nu bepaalde vaardigheden aanleren (met uitzondering van Ambidextrie en Schaduwlopen) uit lijst met basisvaardigheden, vaardigheden die vallen onder vechtersniveau 1 en 2.Speel dit IC wel uit. Je kunt andere deelnemers ook altijd dingen uit de algemene vaardigheden lijst aanleren, zolang je deze zelf beheerst en het niveau van Leermeester bezit, met uitzondering van Ambidex en Schaduwlopen. De laatste vaardigheid is namelijk alleen in overleg met spelleiders te leren. 7

Studeren bij ICT- Flex

Studeren bij ICT- Flex Studeren bij ICT- Flex Studiegids BOL/BBL Cohort 2015 Deltion College ICT- Flex 2004 2015 Het ICT- Flex team past de organisatie van de opleidingen steeds aan. Het is dus heel goed mogelijk dat hier en

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Uitgave november 2012 Inhoudsopgave 1 Rechtspositie 1.1 Fase A 2 1.1.1 Uitzendovereenkomst met uitzendbeding in fase A 3 1.1.2 Uitzendovereenkomst

Nadere informatie

LOB-dossier. Leerjaar 4

LOB-dossier. Leerjaar 4 LOB-dossier Leerjaar 4 2014 2015 Inhoudsopgave Deel 1: De instructie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 De LOB-module 4 1.2.1 Een vak zonder leraar 4 1.2.2 De eisen 4 1.2.3 De verslaggeving 4 1.2.4 De controle 4 1.2.5

Nadere informatie

Handleiding voor docenten. Debatteren met groep 7/8 op de basisschool

Handleiding voor docenten. Debatteren met groep 7/8 op de basisschool Handleiding voor docenten Debatteren met groep 7/8 op de basisschool Inhoud Inhoud... 2 Achtergrond voor de docent... 3 1. Voorwoord... 3 2. Onze didactische keuzes... 4 3. Aansluiting op de kerndoelen

Nadere informatie

Wat is leercoaching?

Wat is leercoaching? Wat is leercoaching? 2 zelfstandig sturen Leercoaching is een programma dat als doel heeft leren en ontwikkelen te stimuleren. Diegene die leert, wordt begeleid door een coach. De coach onderzoekt samen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Mei 2012

Nieuwsbrief Mei 2012 Nieuwsbrief Mei 2012 Hallo allemaal, Elke keer als het halverwege de maand is, is het weer tijd voor een nieuw voorwoord voor onze nieuwsbrief. En waar ga ik het nu weer over hebben, wat leeft en speelt

Nadere informatie

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 Uitgave november 2011 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2009 2014 Uitgave november 2011 Inhoudsopgave Rechtspositie: het fasensysteem 2 Fase

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

+100. Lesbrief online game MoneyMatters LESBRIEF ONLINE GAME MONEYMATTERS (GAST)LES MONEYMATTERS VOORBEREIDEN (GAST)LES. Benodigde informatie

+100. Lesbrief online game MoneyMatters LESBRIEF ONLINE GAME MONEYMATTERS (GAST)LES MONEYMATTERS VOORBEREIDEN (GAST)LES. Benodigde informatie LESBRIEF ONLINE GAME MONEYMATTERS Deze instructie is bedoeld voor (gast)docenten die de online game met een vooraf gespecificeerde doelgroep gaan spelen. Na het lezen van deze instructie ben je in staat

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Snel van start met Pinterest?

Snel van start met Pinterest? Handleiding Snel van start met Pinterest? Een foto zegt meer dan duizend woorden. Het klinkt als een cliché, maar klopt wel. Bij Pinterest draait het allemaal om deze foto s. Met dit platform verzamel

Nadere informatie

3 Prestatiebeurs. 3.1 Kenmerken prestatiebeurs. 3.2 Giften en leningen

3 Prestatiebeurs. 3.1 Kenmerken prestatiebeurs. 3.2 Giften en leningen 29 3 Prestatiebeurs Als je op of na 1 september 1996 voor het eerst studiefinanciering ontvangt voor het volgen van een opleiding in het Hoger Onderwijs (HBO of WO), word je afgerekend op je studieprestaties

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Accountancy Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juli 2015 pagina 2 van 86

Nadere informatie

Handleiding Winkelwidget

Handleiding Winkelwidget Handleiding Winkelwidget Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe kan ik de winkelwidget het beste inzetten?... 3 Hoe de winkelwidget te gebruiken?... 4 Stap 1: Menu-items maken en artikelen toevoegen... 4 Stap

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Colofon blz. 1 Handleiding blz. 3-4 Voorbeeld spaarplan blz. 5-7 Spaarplan 1 blz. 8-10 Spaarplan 2 blz. 11-13 Spaarplan 3 blz. 14-16 Spaarplan 4 blz.

Colofon blz. 1 Handleiding blz. 3-4 Voorbeeld spaarplan blz. 5-7 Spaarplan 1 blz. 8-10 Spaarplan 2 blz. 11-13 Spaarplan 3 blz. 14-16 Spaarplan 4 blz. Colofon blz. 1 Handleiding blz. 3-4 Voorbeeld spaarplan blz. 5-7 Spaarplan 1 blz. 8-10 Spaarplan 2 blz. 11-13 Spaarplan 3 blz. 14-16 Spaarplan 4 blz. 17-19 Spaarplan 5 blz. 20-22 Voorbeeld Contract blz.

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269)

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) instructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) pi.ict08.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Tekstverwerken les 4, Word. Kopiëren en plakken.

Tekstverwerken les 4, Word. Kopiëren en plakken. Tekstverwerken les 4, Word. Kopiëren en plakken. In deze les wil ik uitleggen hoe je een tekst moet kopiëren en weer plakken. Hieronder zie je nog een keer de beeldschermafdrukken met tekst erbij. Deze

Nadere informatie

Drie Sterren Lezen voor zwakke lezers Inleiding Wat is het Drie Sterren Lezen?

Drie Sterren Lezen voor zwakke lezers Inleiding Wat is het Drie Sterren Lezen? Willy van Elsäcker & Peter Korst, onderwijsadviseurs in het Team Taal van het HCO in Den Haag. Willy van Elsäcker is tevens werkzaam bij het Expertisecentrum Nederlands in Nijmegen Inleiding Veel scholen

Nadere informatie

Handleiding Handleiding- DiscoManager 2009

Handleiding Handleiding- DiscoManager 2009 Handleiding Welkom bij deze korte introductie in DiscoManager. Met deze handleiding zullen we je de dingen leren die nodig zijn om je discotheek op de rails te krijgen en deze te onderhouden. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.322 Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Inspirerend Presenteren

Inspirerend Presenteren Inspirerend Presenteren Door Kai Vermaas & Charis Heising Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Inleiding Wil je leren hoe jij een presentatie kunt geven waar je zeker bent van je verhaal? En

Nadere informatie

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de sollicitatiebrief en het curriculum vitae (c.v.). Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: vertellen wat je schrijft in

Nadere informatie

Opleiding Communicatie

Opleiding Communicatie Opleiding Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACUE & AVD Academie voor en User Experience Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 8 juli 2015 pagina 3 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie