RUD s: kathedralen bouwen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RUD s: kathedralen bouwen"

Transcriptie

1 nieuwsbrief #16 herfst 2013 In dit nummer 1 RUD s: kathedralen bouwen 2 Maak nu uw Klantportaal-account aan! 3 Samen succes met Squit 2Go 4 Meer doen met bodemenergie 5 Start met archiveren digitale plannen 6 Gebruikersvereniging leeft RUD s: kathedralen bouwen Zoals onder meer bleek uit het programma van onze Gebruikersdag worden onze gebruikers geconfronteerd met veel veranderingen. Toenemende invulling van samenwerkingsverbanden, bezuinigingen en druk op efficiency-verhoging zijn maar enige voorbeelden van de dynamiek waar we mee te maken hebben. Er wordt gesproken over het privatiseren van toezichtstaken en beleidsmatig anticiperen we met elkaar op de komst van de omgevingswet. Ondertussen gaan ook de ontwikkelingen op technologisch gebied door. De vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s) is hierbinnen misschien wel het meest actueel. Als Roxit bedienen we inmiddels een tiental RUD s. Wat hierbij opvalt is de grote uitdagingen waar zowel de RUD s als de participerende gemeenten voor staan. In sommige gevallen zijn het bestaande organisaties (milieudiensten) die zich omvormen tot RUD, maar in veel gevallen worden geheel nieuwe organisaties opgericht. Naast het politiek-bestuurlijke krachtenveld betekent dit veel op het gebied van P&O, financiën en huisvesting. te houden. Op onze Gebruikersdag legde Daan Quakernaat de verbinding tussen de uitdagingen waar wij voor staan en die van de kathedralenbouwers in de middeleeuwen. Een van de conclusies is dat mensen gelukkig worden van het gezamenlijk realiseren Roxit actief op social media Roxit heeft een aantal vaste elementen in de communicatie tussen u en ons. Zo ook op de sociale media. Wij gebruiken Twitter en LinkedIn. Volg ons en blijf op de hoogte! Maximale uitdaging Ook de informatisering is een van de facetten die moet worden geregeld. En dan vaak ook nog onder tijds- en financiële druk, en vanuit een organisatie in ontwikkeling. Kortom: maximale uitdaging voor zowel de RUD als de leverancier. De situaties per RUD zijn veelal verschillend en nog niet uitgekristalliseerd. Met de ervaringen die we als Roxit opdoen, verwachten we bij te dragen aan het leveren van een passende en toekomstbestendige informatiseringsoplossing voor RUD s. In deze tijd van recessie en de daaraan gekoppelde politiek-bestuurlijke onrust worden veranderingen vaak als bedreiging gezien. Niet zo gek als deze veranderingen elkaar zo snel opvolgen dat organisaties moe worden. Juist dan is het van belang het hoofd koel De RUD-vorming vraagt om kathedralenbouwers. van iets moeilijks. Hiervoor hebben we techniek, procedures, metingen en controle nodig maar zeker ook passie, innovatie doorzettingsvermogen en vertrouwen. Als Roxit bestaan we in 2013 vijf jaar. Ons doel is er over over vijf jaar nog steeds te zijn met u als tevreden gebruiker! Hiertoe willen wij ook in deze roerige tijden een baken zijn. Wij wensen u veel leesplezier. René Eilander Rob van Tiel Rob Steneker roxit verstand van zaken 1

2 Maak nu uw Klantportaal-account aan! Het veelgebruikte Gebruikersnet van Roxit heet vanaf nu Klantportaal. Naast de naamswijziging ondergaat het uiterlijk ook een transformatie. De inhoud is uitgebreider, beter gestructureerd en makkelijker doorzoekbaar. Om van het Klantportaal gebruik te maken, moet u zich wel aanmelden. Graag leggen we uit hoe dat werkt. 1 Ga naar het Klantportaal door op de website van Roxit links bovenin op de knop Inloggen Klantportaal te klikken of door naar klantportaal.roxit.nl te gaan. Klik hier op de knop Account aanmaken, onder te tekst Nieuw op het Klantportaal? 2 3 Voer uw gegevens in en klik op Verstuur. Let erop dat u bij adres het adres gebruikt van de organisatie waar u voor werkt. Roxit controleert namelijk op basis van de domeinnaam in het adres ( gemeente.nl in dit voorbeeld) of uw organisatie wel Roxit-software gebruikt. Op het bij stap 2 opgegeven adres ontvangt u een met een link om uw account te activeren. Heeft u deze link aangeklikt, dan resten nog twee stappen voordat u uw account kunt gebruiken. In de eerste stap wordt u gevraagd enkele persoonlijke gegevens in te vullen en aan te geven welke software u gebruikt. Let op het veld Functie (gearceerd): dit bepaalt welke informatie u te zien krijgt binnen het Klantportaal. Deze gegevens kunt u later eventueel weer aanpassen. 4 In de laatste stap kunt u uw account van RoxitReport (voorheen SquitReport) koppelen, als u dit heeft. RoxitReport is namelijk integraal onderdeel geworden van het Klantportaal. Heeft u geen RoxitReportaccount, klik dan rechts op Afronden. Na voltooiing komt u rechtstreeks in het Klantportaal terecht. 2 roxit verstand van zaken

3 Samen succes met Squit 2Go Digitaal toezicht houden en handhaven met Squit 2Go biedt niet alleen voor een organisatie op zich de nodige voordelen, als samenwerkende organisaties het pakket gelijktijdig inzetten, is er extra winst te behalen. De handhavers van vijf Twentse gemeenten kunnen hierdoor op stap in elkaars gemeenten. Twenterand, Enschede, Oldenzaal, Dinkelland en Tubbergen hebben samen de keus gemaakt voor Squit 2Go. Dat betekent niet langer met stapels tekeningen de bouwplaats op, met een druk op de knop controlerapporten genereren, en eenvoudig terugkoppelen van controleresultaten naar backoffice-systemen zoals Squit XO. Door samen de stap naar Squit 2Go te maken, zijn er echter nog meer plussen. De gemeenten nemen deel aan dezelfde Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), en doordat ze alle vijf Squit 2Go gebruiken, kan een ambtenaar van de ene gemeente RUDtaken uitvoeren in een andere gemeente. Dat klinkt als een vanzelfsprekende ontwikkeling, maar in heel Overijssel blijken deze vijf de enige gemeenten te zijn die het hele traject rond toezicht en handhaving willen digitaliseren. Na overleg werd besloten de processen voor elke gemeente identiek te maken, daarna kon de aanbesteding voor de bijpassende software en hardware beginnen. Inmiddels draait Squit 2Go volop en profiteren toezichthouders en handhavers van de vijf Twentse gemeenten dagelijks van de voordelen. Het succesverhaal is niet onopgemerkt gebleven: vorige maand bracht het gezaghebbende vaktijdschrift Binnenlands Bestuur een uitgebreid artikel over het digitaliseringstraject. De slotsom: De handhavers vinden het (...) een verademing. Jack Zander, teamleider toezicht en handhaving bij de gemeente Twenterand, somt in het artikel de voordelen op: We werken (...) overal met dezelfde checklist. We hoeven na afloop geen zaken meer in te voeren in het backoffice-systeem, je kunt ter plekke foto s maken en de tekeningen heb je op die ipad altijd digitaal bij de hand. Ter plekke wordt ook een bezoekverslag gemaakt, dat bij de betrokkenen binnen een paar minuten op de mail kan staan. Er kan ook meteeen een vervolgafspraak worden gemaakt. Meer informatie: Marco Hermsen t: , e: Koppeling tussen Squit ibis en XO Uitwisselen en koppelen van gegevens tussen Squit ibis en Squit XO is sinds kort mogelijk, dankzij een volledig nieuw ontwikkelde koppeling. Squit ibis is hét pakket als het gaat om het registreren en beheren van gegevens over bodemlocaties en onderzoeken, terwijl Squit XO u helpt bij het behandelen van zaken die rond bodem spelen, zoals vergunningaanvragen met een bodemonderdeel. Met de koppeling kunt u in een zaak in Squit XO aangeven welke bodemlocaties en/of onderzoeken van belang zijn. Is de koppeling actief, dan kunt u in Squit XO gegevens uit Squit ibis bekijken. Omgekeerd kunt u in Squit ibis zien dat er een zaak in Squit XO gekoppeld is. Vanuit Squit XO kunt u direct Squit ibis opstarten om meer gegevens te bekijken. Besluitinformatie Niet alleen algemene gegevens over een zaak komen door het koppelen in Squit ibis terecht, ook besluitinformatie wordt gesynchroniseerd. Zo hebben gebruikers van Squit ibis die geen toegang hebben tot Squit XO direct inzicht in de gevolgen van een zaak. Zijn gegevens eenmaal gekoppeld, dan kunt u daar in Squit XO meer mee doen dan enkel raadplegen. U kunt deze gegevens namelijk ook gebruiken bij het samenstellen van rapportages en bij documentcreatie. Bijvoorbeeld de aanleiding van een bodemonderzoek, of de gegevensbeheerder van een bodemlocatie. De koppeling is beschikbaar voor alle organisaties die zowel Squit XO als Squit ibis hebben. Voor Squit ibis maakt het niet uit of u gebruikmaakt van de door ons gehoste variant of dat Squit ibis op uw eigen servers draait. De koppeling maakt gebruik van webservices en is met digitale certificaten beveiligd. Ter plaatse digitaal bouwtekeningen raadplegen en bevindingen registreren: met Squit 2Go kan het. Meer informatie: Johannes Battjes t: , roxit verstand van zaken 3

4 Meer doen met bodemenergie Sinds de inwerkingtreding van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Bodemenergie ontvangen gemeenten en omgevingsdiensten de eerste meldingen en vergunningen voor gesloten bodemenergiesystemen. Roxit en IF Technology bieden met de combinatie van Squit XO Bodemenergie en BodemenergieOnline de juiste tools om hier mee om te gaan. Voor toetsing en handhaving voor alle bodemenergiesystemen is Squit XO Bodemenergie met BodemenergieOnline beschikbaar. Hiermee kunnen niet alleen nieuwe bodemenergiesystemen getoetst worden maar kunnen ook meldingen van gesloten systemen, die geplaatst zijn vóór 1 juli 2013, geregistreerd worden zodat ook deze systemen wettelijk beschermd zijn. Bij de toetsing kunt u rekening houden met alle open en gesloten bodemenergiesystemen maar uiteraard ook met de overige vergunningvereisten. Geregistreerde systemen in BodemenergieOnline kunnen eenvoudig met ketenpartners of andere belanghebbenden gedeeld worden. Mogelijkheden Met Squit XO Bodemenergie en BodemenergieOnline beschikt u over de volgende mogelijkheden: Voldoen aan landelijke werkafspraken (OLO/AIM > VTH > LGR) Snelle, complete en gestandaardiseerde procesafhandeling zonder dat er gespecialiseerde bodemenergiekennis noodzakelijk is Controle voor negatieve interferentie zonder inhuur voor aanvullende onderzoeken Complete registratie in LGR en daarmee voorbereid op de BRO Archiefwaardig Realisatie duurzaamheidsdoelstelling Meer informatie: Merijn Kerlen t: , e: Berekenen van thermisch invloedsgebied ten behoeve van eventuele interferentie in BodemenergieOnline. Dit diagram toont hoe wij processen invullen voor het behandelen van meldingen en vergunningen voor bodemenergiesystemen. Dit is gebaseerd op de informatiecirkel zoals gedefinieerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Alle ins en outs op website BodemenergieOnline Of het nu gaat om vergunningverlening, handhaving of beleid: Roxit en IF Technology kunnen voor elke gewenste situatie in elke organisatievorm een passende oplossing bieden. De website bodemenergieonline.nl geeft u een uitgebreid overzicht van alle oplossingen en diensten. Ook voor wie niet direct een ICT-oplossing zoekt voor de AMvB Bodemenergie is de site een bezoek waard. Er is namelijk volop achtergrondinformatie over bodemenergie te vinden (waaronder een sectie met veelgestelde vragen) en actuele ontwikkelingen komen in losse artikelen aan bod. 4 roxit verstand van zaken

5 Start met archiveren digitale plannen Met Dezta Archiveren is een nieuw product toegevoegd aan de Dezta Software Suite. Hiermee geven we invulling aan de behoefte om digitale plannen te kunnen archiveren volgens de eisen van de Archiefwet. Inmiddels kunnen we melden dat we met een aantal gemeenten van start gaan met een uitgebreide pilot. Sinds de wettelijke eisen van digitalisering voor ruimtelijke plannen is het onderwerp digitalisering en archivering een onderwerp van hoofdbrekens geweest. Hoe borg en archiveer ik het papieren en digitale plan goed voor de komende jaren? Welke software moet ik gebruiken om archivering van een digitaal plan mogelijk te maken? Moet de afdeling ruimtelijke ordening iets organiseren of moet de archivaris iets organiseren? Deze vragen zijn de afgelopen jaren op verschillende niveaus gepasseerd. Geonovum heeft samen met diverse organisaties, zoals enkele ministeries en het Nationaal Archief een handreiking opgesteld. Deze Handreiking Archivering ruimtelijke plannen is in het voorjaar van 2013 beschikbaar gekomen. Domeinarchief Dezta Archiveren is een webbased domeinarchief dat wordt aangesloten op Dezta Plan Monitor. Met Dezta Archiveren kunt u uw digitale ruimtelijke plannen volledig archiveren conform wet- en regelgeving (NEN2082). De ontwikkeling van Dezta Archiveren wordt gefaseerd gedaan en inmiddels is de concept roadmap voor de ontwikkeling van dit product bekend. Ook zijn er zes gemeenten die een pilotovereenkomst hebben getekend. De komende periode gaan we samen met deze pilotgemeenten aan de slag om dit nieuwe product een stap verder te brengen. De resultaten van de pilot zijn van belang voor de verdere ontwikkeling. Meer informatie: Klaas van den Bosch t: , e: Gebruikersdag Tijdens de Roxit Gebruikersdag kon u al een blik werpen op Dezta Archiveren bij de RO-zuil. Geïnteresseerden legden we daar het concept van het domeinarchief uit. Ook tijdens een workshop was Dezta Archiveren live te bewonderen. Wro-module Ook over andere producten uit de Dezta Software Suite waren er workshops. In de middag was er een sessie Ruimtelijke ordening in Squit XO (over de Wro-module, die inmiddels volop gebruikt wordt), en tijdens de workshop Dezta Software deelden we met u ervaringen over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, en blikten we vooruit naar volgend jaar. Digitalisering en archivering: met Dezta Archiveren voldoet u aan de eisen van de Archiefwet. Getuige de deelname aan de workshops en de bezoekers die we bij de RO-zuil mochten ontvangen, is er volop interesse in Dezta Archiveren en de andere producten binnen de Dezta Software Suite. Het was wat ons betreft een geslaagde en leerzame dag; we willen iedereen bedanken die hier een bijdrage aan heeft geleverd! roxit verstand van zaken 5

6 Gebruikersvereniging leeft De Roxit Gebruikersvereniging is de afgelopen jaren tot bloei gekomen. Er is veel werk verzet, maar nog steeds blijft de bijdrage van gebruikers van cruciaal belang. De feiten: er bestaan inmiddels elf actieve regio s, waarbinnen de gebruikers drie á vier keer per jaar bij elkaar komen, ervaring uitwisselen en met Roxit van gedachten wisselen over gewenste en nieuwe ontwikkelingen in de software en de roadmap voor de komende jaren. Verder bestaan er drie actieve themagroepen (Bodem/Ondergrond, RO in Squit XO, Dezta) die gericht op deze specifieke terreinen en bijbehorende software, landelijk en samen met Roxit overleggen over wetgeving, implicaties op software-ontwikkelingen en anticipatie op landelijke ontwikkelingen. Ook is er een aantal tijdelijke werkgroepen (APV, Intensieve Veehouderij, Bodemenergie, RUD) die enerzijds zeer regelmatig bij elkaar zijn om samen met Roxit de benodigde specificaties voor de betreffende module(s) vorm te geven, of anderzijds (software-) ervaring uitwisselen op specigieke terreinen (onder andere RUD) die nieuw en groeiende zijn en volop in de belangstelling staan. Daarnaast wordt Gebruikersnet (vanaf nu: Klantportaal) actief gebruikt voor het delen van alle informatie en is met Roxit Werken bij Roxit Vind jij Roxit en haar producten interessant en zou je wel bij ons willen werken? Dat kan! We zoeken nieuwe collega s. Ben jij enthousiast, klantgericht en ambitieus? Dan pas je binnen onze teams. Onze vacatures Tester, standplaats Zoetermeer Consultant zaaksysteem, landelijk Teamlead.net-ontwikkelteam, standplaats Zoetermeer overeengekomen om een bepaalde hoeveelheid software-ontwikkelinspanning te reserveren, specifiek voor extra softwarewensen vanuit de Gebruikersvereniging. Kortom: de Gebruikersvereniging leeft! Maar toch is slechts ongeveer de helft van gemeenten, RUD s, Omgevingsdiensten, Provincies, waterschappen, enzovoort vertegenwoordigd in één of meerdere van de genoemde groepen. Ook heeft een aantal trekkers en vertegenwoordigers van deze groepen in het landelijk overleg en het overleg met de directie van Roxit, besloten er na een paar jaar mee op te houden. Kortom: de Gebruikersvereniging heeft jullie nodig! Wil je deelnemen in een regio-, thema- en/of werkgroep geef je op (via het Klantportaal)! Wil je een regio trekken en als (plaatsvervangend) vertegenwoordiger deelnemen aan het landelijk overleg, geef je op bij je accountmanager of bij Wiepko! Kortom: de Gebruikersvereniging kan niet zonder jou, gebruiker van Roxit-software! Meer informatie: Wiepko Siegers t: , e: standplaats Zoetermeer/Arnhem Front-end developer, standplaats Zwolle Architect, standplaats Zoetermeer Projectleider, landelijk Direct solliciteren? Vragen of informatie? Kijk op of neem contact op met P&O. Meer informatie: Helèn van den Ende t: , e: Ride4kids levert ruim twee ton op Ook dit jaar sponsorde Roxit de Ride4Kids Pyreneeën Challenge, een fietstocht door de pyreneeën met als doel geld in te zamelen voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte. De opbrengst is inmiddels bekend: er werd euro opgehaald. Roxit-medewerker Arjan Mazee was eind september een van de deelnemers. Roxit steunde Arjan, wiens nichtje Veere een energiestofwisselingsziekte heeft, bij zijn tocht over hoge passen, in steile afdalingen en met verzuurde beenspieren. De Challenge is een initiatief van ouders, familie en vrienden van kinderen die aan deze ziekte lijden of er aan zijn overleden. Het geld gaat onder andere naar wetenschappelijk onderzoek voor een medicijn tegen deze ziekte. Ride4Kids hanteert hierbij een strikt antistrijkstokbeleid. Meer informatie: Kim van Kuijk t: , e: Over deze nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een uitgave van Roxit en verschijnt viermaal per jaar. De nieuwsbrief is bedoeld voor relaties en andere geïnteresseerden. Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder toestemming vooraf worden overgenomen. Eindredactie Roxit - Marketing & Communicatie Hanzelaan JJ Zwolle t: e: Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Wilt u zich abonneren, een adreswijziging doorgeven of stelt u geen prijs meer op het ontvangen van de nieuwsbrief? Stuur een naar: roxit verstand van zaken 6

Nieuws op alle fronten

Nieuws op alle fronten nieuwsbrief #15 zomer 2013 In dit nummer 1 Nieuws op alle fronten Nieuws op alle fronten Nieuwe diensten, nieuwe producten, nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe klanten: in de eerste helft van dit jaar

Nadere informatie

Vliegende start in 2013

Vliegende start in 2013 nieuwsbrief #13 winter 2013 In dit nummer 1 Vliegende start in 2013 Vliegende start in 2013 Het jaar 2012 ligt alweer achter ons. We blikken terug op een jaar waarin veel gebeurde. We zijn tevreden met

Nadere informatie

Fusie slaat brug tussen Wabo en Wro

Fusie slaat brug tussen Wabo en Wro In deze nieuwsbrief 1 Roxit en Gemnet gaan officieel partnerschap aan 2 Roxit en Dezta samen verder 3 Goede doel profiteert van klantonderzoek 4 Gebruiksgemak centraal in update 5 Koppeling is meer dan

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Een handreiking voor gemeenten, provincies en waterschappen Versie April 2009 Projectgroep Implementatie Dienstenrichtlijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

GBIdag 20 maart 2014 Understanding today. Improving tomorrow.

GBIdag 20 maart 2014 Understanding today. Improving tomorrow. GBI nieuws Nr.4 Februari 2014 GBIdag 20 maart 2014 Understanding today. Improving tomorrow. Een integrale beheeromgeving voor gemeente Leiden GBI as a service Meer gemeenten kiezen voor hosting Nieuw GBIapp-CROW

Nadere informatie

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld pagina 1 i-nupdate 04 Eén digitale overheid: betere service, meer gemak is het motto van de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid: i-nup. Via deze krant delen we inspirerende

Nadere informatie

JOURNAALNUMMER 9. Een schat aan bedrijfsinformatie komt de kwaliteit ten goede

JOURNAALNUMMER 9. Een schat aan bedrijfsinformatie komt de kwaliteit ten goede Elektronisch Cliënten Dossier JOURNAALNUMMER 9 APRIL 2007 De brug tussen kwaliteit en kwantiteit Het ECD als bron van informatie voor elke medewerker Een schat aan bedrijfsinformatie komt de kwaliteit

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nulmeting Privacy & Beveiliging Primair en Voortgezet Onderwijs 7 april 2014

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nulmeting Privacy & Beveiliging Primair en Voortgezet Onderwijs 7 april 2014 www.pwc.nl Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nulmeting Privacy & Beveiliging Primair en Voortgezet Onderwijs 7 april 2014 2014-0420a/ADB/ek/jv/ae/ms Status Deze rapportage heeft de status

Nadere informatie

Programma IP&A Drechtsteden. Jaarverslag 2009

Programma IP&A Drechtsteden. Jaarverslag 2009 Programma IP&A Drechtsteden Jaarverslag 2009 Drechtsteden, april 2010 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hoogtepunten en vooruitzichten... 5 Hoogtepunten... 5 Trends 2010-2015... 6 3. Organisatie programma

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Zo worden onze processen inzichtelijk

Zo worden onze processen inzichtelijk Debiteurencockpit in 4PS Construct levert u geld op! Nieuwsbrief van 4PS - februari 2007 De Romijnders Groep kiest voor 4PS Construct en Microsoft Dynamics NAV Zo worden onze processen inzichtelijk 4PS

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie Inleiding In 2016 is er een nieuwe basisregistratie:

Nadere informatie

Qsuite voor informele zorg

Qsuite voor informele zorg Qsuite voor informele zorg De ICT oplossing voor de ondersteuning van mantelzorgers, zorgvragers en vrijwilligers Qsuite biedt het passende vervolg op MezzoRegistratie Informele zorg Informele zorg staat

Nadere informatie

strijdigeregels in de praktijk

strijdigeregels in de praktijk strijdigeregels in de praktijk Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Uitgegeven door het Ministerie van Economische Zaken 2 Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Visie PQR op de IT van Morgen

Visie PQR op de IT van Morgen Visie PQR op de IT van Morgen 3 Constant contact De vraag achter de vraag Verder in dit nummer: In gesprek met de klant Where do you want to go today? 3D naar de cloud Uw IT-strategie begint bij het PQR

Nadere informatie

De nieuwe Kwaliteitsmonitor van Agentschap BPR

De nieuwe Kwaliteitsmonitor van Agentschap BPR Van GBA tot Z Samen werken aan MEER kwaliteit GBA 03 november 2013 02 03 04 05 06 Gemeenten testen instrumenten binnen project NBP Sint Eustatius: Trots op verbeterde PIVA De nieuwe Kwaliteitsmonitor van

Nadere informatie

1 Overzicht digitale platforms

1 Overzicht digitale platforms Bijlagen 1 Overzicht digitale platforms... 2 2 Meetinstrument versie 1... 3 3 Definitief meetinstrument... 6 4 Codeerschema... 8 5 Interview Yvonne de Jong... 11 6 Weggevallen platforms... 14 7 Analyse

Nadere informatie

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008 Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008 1 Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008 Mei 2009 drs. D.M. Bunskoeke drs. J.

Nadere informatie

NAAR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE E-DEPOTVOORZIENING IN OVERIJSSEL deel 1. algemene conclusies en aanbevelingen

NAAR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE E-DEPOTVOORZIENING IN OVERIJSSEL deel 1. algemene conclusies en aanbevelingen NAAR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE E-DEPOTVOORZIENING IN OVERIJSSEL deel 1 algemene conclusies en aanbevelingen 1 APRIL 2015 COLOFON AUTEUR Vincent Sleebe (Historisch Centrum Overijssel) VORMGEVING Peter Dees

Nadere informatie

kort een pilot starten inzake het acute fase bericht (PWD Fase 1), naast het door ons ingezette traject in de richting van het uiteindelijke

kort een pilot starten inzake het acute fase bericht (PWD Fase 1), naast het door ons ingezette traject in de richting van het uiteindelijke Mei 2013 Voorwoord Met veel genoegen bieden wij u hierbij de nieuwste editie van de BMA Nieuwsbrief aan. In de vorige uitgave hebben we u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de verloskundige

Nadere informatie

Een branche in beweging. Vijf jaar Arboprogramma in de Technische Groothandel (2008-2013)

Een branche in beweging. Vijf jaar Arboprogramma in de Technische Groothandel (2008-2013) Een branche in beweging Vijf jaar Arboprogramma in de Technische Groothandel (2008-2013) 2 Voorwoord Vijf jaar Arboprogramma in beeld Geachte lezer, Arbo-ambassadeurs. Een Branche-RI&E, Arbocatalogus en

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015

Nieuwsbrief maart 2015 Nieuwsbrief maart 2015 Terugblik op het eerste jaar Deze eerste nieuwsbrief van 2015 verschijnt in een periode waarin we kunnen terugkijken op het eerste jaar van onze organisatie. Dat was een hectisch

Nadere informatie

Wat is LinkedIn. Vormen van profielen

Wat is LinkedIn. Vormen van profielen PROFIEL HANDLEIDING Inhoudsopgave Wat is LinkedIn?.. 3 Vormen van profielen op LinkedIn.. 3 Waarom LinkedIn?.. 4 Aan de slag (Enkele handvatten).. 4 Aanmelden en inloggen.. 5 Instellingen.. 6 Taal.. 6

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie