RUD s: kathedralen bouwen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RUD s: kathedralen bouwen"

Transcriptie

1 nieuwsbrief #16 herfst 2013 In dit nummer 1 RUD s: kathedralen bouwen 2 Maak nu uw Klantportaal-account aan! 3 Samen succes met Squit 2Go 4 Meer doen met bodemenergie 5 Start met archiveren digitale plannen 6 Gebruikersvereniging leeft RUD s: kathedralen bouwen Zoals onder meer bleek uit het programma van onze Gebruikersdag worden onze gebruikers geconfronteerd met veel veranderingen. Toenemende invulling van samenwerkingsverbanden, bezuinigingen en druk op efficiency-verhoging zijn maar enige voorbeelden van de dynamiek waar we mee te maken hebben. Er wordt gesproken over het privatiseren van toezichtstaken en beleidsmatig anticiperen we met elkaar op de komst van de omgevingswet. Ondertussen gaan ook de ontwikkelingen op technologisch gebied door. De vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s) is hierbinnen misschien wel het meest actueel. Als Roxit bedienen we inmiddels een tiental RUD s. Wat hierbij opvalt is de grote uitdagingen waar zowel de RUD s als de participerende gemeenten voor staan. In sommige gevallen zijn het bestaande organisaties (milieudiensten) die zich omvormen tot RUD, maar in veel gevallen worden geheel nieuwe organisaties opgericht. Naast het politiek-bestuurlijke krachtenveld betekent dit veel op het gebied van P&O, financiën en huisvesting. te houden. Op onze Gebruikersdag legde Daan Quakernaat de verbinding tussen de uitdagingen waar wij voor staan en die van de kathedralenbouwers in de middeleeuwen. Een van de conclusies is dat mensen gelukkig worden van het gezamenlijk realiseren Roxit actief op social media Roxit heeft een aantal vaste elementen in de communicatie tussen u en ons. Zo ook op de sociale media. Wij gebruiken Twitter en LinkedIn. Volg ons en blijf op de hoogte! Maximale uitdaging Ook de informatisering is een van de facetten die moet worden geregeld. En dan vaak ook nog onder tijds- en financiële druk, en vanuit een organisatie in ontwikkeling. Kortom: maximale uitdaging voor zowel de RUD als de leverancier. De situaties per RUD zijn veelal verschillend en nog niet uitgekristalliseerd. Met de ervaringen die we als Roxit opdoen, verwachten we bij te dragen aan het leveren van een passende en toekomstbestendige informatiseringsoplossing voor RUD s. In deze tijd van recessie en de daaraan gekoppelde politiek-bestuurlijke onrust worden veranderingen vaak als bedreiging gezien. Niet zo gek als deze veranderingen elkaar zo snel opvolgen dat organisaties moe worden. Juist dan is het van belang het hoofd koel De RUD-vorming vraagt om kathedralenbouwers. van iets moeilijks. Hiervoor hebben we techniek, procedures, metingen en controle nodig maar zeker ook passie, innovatie doorzettingsvermogen en vertrouwen. Als Roxit bestaan we in 2013 vijf jaar. Ons doel is er over over vijf jaar nog steeds te zijn met u als tevreden gebruiker! Hiertoe willen wij ook in deze roerige tijden een baken zijn. Wij wensen u veel leesplezier. René Eilander Rob van Tiel Rob Steneker roxit verstand van zaken 1

2 Maak nu uw Klantportaal-account aan! Het veelgebruikte Gebruikersnet van Roxit heet vanaf nu Klantportaal. Naast de naamswijziging ondergaat het uiterlijk ook een transformatie. De inhoud is uitgebreider, beter gestructureerd en makkelijker doorzoekbaar. Om van het Klantportaal gebruik te maken, moet u zich wel aanmelden. Graag leggen we uit hoe dat werkt. 1 Ga naar het Klantportaal door op de website van Roxit links bovenin op de knop Inloggen Klantportaal te klikken of door naar klantportaal.roxit.nl te gaan. Klik hier op de knop Account aanmaken, onder te tekst Nieuw op het Klantportaal? 2 3 Voer uw gegevens in en klik op Verstuur. Let erop dat u bij adres het adres gebruikt van de organisatie waar u voor werkt. Roxit controleert namelijk op basis van de domeinnaam in het adres ( gemeente.nl in dit voorbeeld) of uw organisatie wel Roxit-software gebruikt. Op het bij stap 2 opgegeven adres ontvangt u een met een link om uw account te activeren. Heeft u deze link aangeklikt, dan resten nog twee stappen voordat u uw account kunt gebruiken. In de eerste stap wordt u gevraagd enkele persoonlijke gegevens in te vullen en aan te geven welke software u gebruikt. Let op het veld Functie (gearceerd): dit bepaalt welke informatie u te zien krijgt binnen het Klantportaal. Deze gegevens kunt u later eventueel weer aanpassen. 4 In de laatste stap kunt u uw account van RoxitReport (voorheen SquitReport) koppelen, als u dit heeft. RoxitReport is namelijk integraal onderdeel geworden van het Klantportaal. Heeft u geen RoxitReportaccount, klik dan rechts op Afronden. Na voltooiing komt u rechtstreeks in het Klantportaal terecht. 2 roxit verstand van zaken

3 Samen succes met Squit 2Go Digitaal toezicht houden en handhaven met Squit 2Go biedt niet alleen voor een organisatie op zich de nodige voordelen, als samenwerkende organisaties het pakket gelijktijdig inzetten, is er extra winst te behalen. De handhavers van vijf Twentse gemeenten kunnen hierdoor op stap in elkaars gemeenten. Twenterand, Enschede, Oldenzaal, Dinkelland en Tubbergen hebben samen de keus gemaakt voor Squit 2Go. Dat betekent niet langer met stapels tekeningen de bouwplaats op, met een druk op de knop controlerapporten genereren, en eenvoudig terugkoppelen van controleresultaten naar backoffice-systemen zoals Squit XO. Door samen de stap naar Squit 2Go te maken, zijn er echter nog meer plussen. De gemeenten nemen deel aan dezelfde Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), en doordat ze alle vijf Squit 2Go gebruiken, kan een ambtenaar van de ene gemeente RUDtaken uitvoeren in een andere gemeente. Dat klinkt als een vanzelfsprekende ontwikkeling, maar in heel Overijssel blijken deze vijf de enige gemeenten te zijn die het hele traject rond toezicht en handhaving willen digitaliseren. Na overleg werd besloten de processen voor elke gemeente identiek te maken, daarna kon de aanbesteding voor de bijpassende software en hardware beginnen. Inmiddels draait Squit 2Go volop en profiteren toezichthouders en handhavers van de vijf Twentse gemeenten dagelijks van de voordelen. Het succesverhaal is niet onopgemerkt gebleven: vorige maand bracht het gezaghebbende vaktijdschrift Binnenlands Bestuur een uitgebreid artikel over het digitaliseringstraject. De slotsom: De handhavers vinden het (...) een verademing. Jack Zander, teamleider toezicht en handhaving bij de gemeente Twenterand, somt in het artikel de voordelen op: We werken (...) overal met dezelfde checklist. We hoeven na afloop geen zaken meer in te voeren in het backoffice-systeem, je kunt ter plekke foto s maken en de tekeningen heb je op die ipad altijd digitaal bij de hand. Ter plekke wordt ook een bezoekverslag gemaakt, dat bij de betrokkenen binnen een paar minuten op de mail kan staan. Er kan ook meteeen een vervolgafspraak worden gemaakt. Meer informatie: Marco Hermsen t: , e: Koppeling tussen Squit ibis en XO Uitwisselen en koppelen van gegevens tussen Squit ibis en Squit XO is sinds kort mogelijk, dankzij een volledig nieuw ontwikkelde koppeling. Squit ibis is hét pakket als het gaat om het registreren en beheren van gegevens over bodemlocaties en onderzoeken, terwijl Squit XO u helpt bij het behandelen van zaken die rond bodem spelen, zoals vergunningaanvragen met een bodemonderdeel. Met de koppeling kunt u in een zaak in Squit XO aangeven welke bodemlocaties en/of onderzoeken van belang zijn. Is de koppeling actief, dan kunt u in Squit XO gegevens uit Squit ibis bekijken. Omgekeerd kunt u in Squit ibis zien dat er een zaak in Squit XO gekoppeld is. Vanuit Squit XO kunt u direct Squit ibis opstarten om meer gegevens te bekijken. Besluitinformatie Niet alleen algemene gegevens over een zaak komen door het koppelen in Squit ibis terecht, ook besluitinformatie wordt gesynchroniseerd. Zo hebben gebruikers van Squit ibis die geen toegang hebben tot Squit XO direct inzicht in de gevolgen van een zaak. Zijn gegevens eenmaal gekoppeld, dan kunt u daar in Squit XO meer mee doen dan enkel raadplegen. U kunt deze gegevens namelijk ook gebruiken bij het samenstellen van rapportages en bij documentcreatie. Bijvoorbeeld de aanleiding van een bodemonderzoek, of de gegevensbeheerder van een bodemlocatie. De koppeling is beschikbaar voor alle organisaties die zowel Squit XO als Squit ibis hebben. Voor Squit ibis maakt het niet uit of u gebruikmaakt van de door ons gehoste variant of dat Squit ibis op uw eigen servers draait. De koppeling maakt gebruik van webservices en is met digitale certificaten beveiligd. Ter plaatse digitaal bouwtekeningen raadplegen en bevindingen registreren: met Squit 2Go kan het. Meer informatie: Johannes Battjes t: , roxit verstand van zaken 3

4 Meer doen met bodemenergie Sinds de inwerkingtreding van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Bodemenergie ontvangen gemeenten en omgevingsdiensten de eerste meldingen en vergunningen voor gesloten bodemenergiesystemen. Roxit en IF Technology bieden met de combinatie van Squit XO Bodemenergie en BodemenergieOnline de juiste tools om hier mee om te gaan. Voor toetsing en handhaving voor alle bodemenergiesystemen is Squit XO Bodemenergie met BodemenergieOnline beschikbaar. Hiermee kunnen niet alleen nieuwe bodemenergiesystemen getoetst worden maar kunnen ook meldingen van gesloten systemen, die geplaatst zijn vóór 1 juli 2013, geregistreerd worden zodat ook deze systemen wettelijk beschermd zijn. Bij de toetsing kunt u rekening houden met alle open en gesloten bodemenergiesystemen maar uiteraard ook met de overige vergunningvereisten. Geregistreerde systemen in BodemenergieOnline kunnen eenvoudig met ketenpartners of andere belanghebbenden gedeeld worden. Mogelijkheden Met Squit XO Bodemenergie en BodemenergieOnline beschikt u over de volgende mogelijkheden: Voldoen aan landelijke werkafspraken (OLO/AIM > VTH > LGR) Snelle, complete en gestandaardiseerde procesafhandeling zonder dat er gespecialiseerde bodemenergiekennis noodzakelijk is Controle voor negatieve interferentie zonder inhuur voor aanvullende onderzoeken Complete registratie in LGR en daarmee voorbereid op de BRO Archiefwaardig Realisatie duurzaamheidsdoelstelling Meer informatie: Merijn Kerlen t: , e: Berekenen van thermisch invloedsgebied ten behoeve van eventuele interferentie in BodemenergieOnline. Dit diagram toont hoe wij processen invullen voor het behandelen van meldingen en vergunningen voor bodemenergiesystemen. Dit is gebaseerd op de informatiecirkel zoals gedefinieerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Alle ins en outs op website BodemenergieOnline Of het nu gaat om vergunningverlening, handhaving of beleid: Roxit en IF Technology kunnen voor elke gewenste situatie in elke organisatievorm een passende oplossing bieden. De website bodemenergieonline.nl geeft u een uitgebreid overzicht van alle oplossingen en diensten. Ook voor wie niet direct een ICT-oplossing zoekt voor de AMvB Bodemenergie is de site een bezoek waard. Er is namelijk volop achtergrondinformatie over bodemenergie te vinden (waaronder een sectie met veelgestelde vragen) en actuele ontwikkelingen komen in losse artikelen aan bod. 4 roxit verstand van zaken

5 Start met archiveren digitale plannen Met Dezta Archiveren is een nieuw product toegevoegd aan de Dezta Software Suite. Hiermee geven we invulling aan de behoefte om digitale plannen te kunnen archiveren volgens de eisen van de Archiefwet. Inmiddels kunnen we melden dat we met een aantal gemeenten van start gaan met een uitgebreide pilot. Sinds de wettelijke eisen van digitalisering voor ruimtelijke plannen is het onderwerp digitalisering en archivering een onderwerp van hoofdbrekens geweest. Hoe borg en archiveer ik het papieren en digitale plan goed voor de komende jaren? Welke software moet ik gebruiken om archivering van een digitaal plan mogelijk te maken? Moet de afdeling ruimtelijke ordening iets organiseren of moet de archivaris iets organiseren? Deze vragen zijn de afgelopen jaren op verschillende niveaus gepasseerd. Geonovum heeft samen met diverse organisaties, zoals enkele ministeries en het Nationaal Archief een handreiking opgesteld. Deze Handreiking Archivering ruimtelijke plannen is in het voorjaar van 2013 beschikbaar gekomen. Domeinarchief Dezta Archiveren is een webbased domeinarchief dat wordt aangesloten op Dezta Plan Monitor. Met Dezta Archiveren kunt u uw digitale ruimtelijke plannen volledig archiveren conform wet- en regelgeving (NEN2082). De ontwikkeling van Dezta Archiveren wordt gefaseerd gedaan en inmiddels is de concept roadmap voor de ontwikkeling van dit product bekend. Ook zijn er zes gemeenten die een pilotovereenkomst hebben getekend. De komende periode gaan we samen met deze pilotgemeenten aan de slag om dit nieuwe product een stap verder te brengen. De resultaten van de pilot zijn van belang voor de verdere ontwikkeling. Meer informatie: Klaas van den Bosch t: , e: Gebruikersdag Tijdens de Roxit Gebruikersdag kon u al een blik werpen op Dezta Archiveren bij de RO-zuil. Geïnteresseerden legden we daar het concept van het domeinarchief uit. Ook tijdens een workshop was Dezta Archiveren live te bewonderen. Wro-module Ook over andere producten uit de Dezta Software Suite waren er workshops. In de middag was er een sessie Ruimtelijke ordening in Squit XO (over de Wro-module, die inmiddels volop gebruikt wordt), en tijdens de workshop Dezta Software deelden we met u ervaringen over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, en blikten we vooruit naar volgend jaar. Digitalisering en archivering: met Dezta Archiveren voldoet u aan de eisen van de Archiefwet. Getuige de deelname aan de workshops en de bezoekers die we bij de RO-zuil mochten ontvangen, is er volop interesse in Dezta Archiveren en de andere producten binnen de Dezta Software Suite. Het was wat ons betreft een geslaagde en leerzame dag; we willen iedereen bedanken die hier een bijdrage aan heeft geleverd! roxit verstand van zaken 5

6 Gebruikersvereniging leeft De Roxit Gebruikersvereniging is de afgelopen jaren tot bloei gekomen. Er is veel werk verzet, maar nog steeds blijft de bijdrage van gebruikers van cruciaal belang. De feiten: er bestaan inmiddels elf actieve regio s, waarbinnen de gebruikers drie á vier keer per jaar bij elkaar komen, ervaring uitwisselen en met Roxit van gedachten wisselen over gewenste en nieuwe ontwikkelingen in de software en de roadmap voor de komende jaren. Verder bestaan er drie actieve themagroepen (Bodem/Ondergrond, RO in Squit XO, Dezta) die gericht op deze specifieke terreinen en bijbehorende software, landelijk en samen met Roxit overleggen over wetgeving, implicaties op software-ontwikkelingen en anticipatie op landelijke ontwikkelingen. Ook is er een aantal tijdelijke werkgroepen (APV, Intensieve Veehouderij, Bodemenergie, RUD) die enerzijds zeer regelmatig bij elkaar zijn om samen met Roxit de benodigde specificaties voor de betreffende module(s) vorm te geven, of anderzijds (software-) ervaring uitwisselen op specigieke terreinen (onder andere RUD) die nieuw en groeiende zijn en volop in de belangstelling staan. Daarnaast wordt Gebruikersnet (vanaf nu: Klantportaal) actief gebruikt voor het delen van alle informatie en is met Roxit Werken bij Roxit Vind jij Roxit en haar producten interessant en zou je wel bij ons willen werken? Dat kan! We zoeken nieuwe collega s. Ben jij enthousiast, klantgericht en ambitieus? Dan pas je binnen onze teams. Onze vacatures Tester, standplaats Zoetermeer Consultant zaaksysteem, landelijk Teamlead.net-ontwikkelteam, standplaats Zoetermeer overeengekomen om een bepaalde hoeveelheid software-ontwikkelinspanning te reserveren, specifiek voor extra softwarewensen vanuit de Gebruikersvereniging. Kortom: de Gebruikersvereniging leeft! Maar toch is slechts ongeveer de helft van gemeenten, RUD s, Omgevingsdiensten, Provincies, waterschappen, enzovoort vertegenwoordigd in één of meerdere van de genoemde groepen. Ook heeft een aantal trekkers en vertegenwoordigers van deze groepen in het landelijk overleg en het overleg met de directie van Roxit, besloten er na een paar jaar mee op te houden. Kortom: de Gebruikersvereniging heeft jullie nodig! Wil je deelnemen in een regio-, thema- en/of werkgroep geef je op (via het Klantportaal)! Wil je een regio trekken en als (plaatsvervangend) vertegenwoordiger deelnemen aan het landelijk overleg, geef je op bij je accountmanager of bij Wiepko! Kortom: de Gebruikersvereniging kan niet zonder jou, gebruiker van Roxit-software! Meer informatie: Wiepko Siegers t: , e: standplaats Zoetermeer/Arnhem Front-end developer, standplaats Zwolle Architect, standplaats Zoetermeer Projectleider, landelijk Direct solliciteren? Vragen of informatie? Kijk op of neem contact op met P&O. Meer informatie: Helèn van den Ende t: , e: Ride4kids levert ruim twee ton op Ook dit jaar sponsorde Roxit de Ride4Kids Pyreneeën Challenge, een fietstocht door de pyreneeën met als doel geld in te zamelen voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte. De opbrengst is inmiddels bekend: er werd euro opgehaald. Roxit-medewerker Arjan Mazee was eind september een van de deelnemers. Roxit steunde Arjan, wiens nichtje Veere een energiestofwisselingsziekte heeft, bij zijn tocht over hoge passen, in steile afdalingen en met verzuurde beenspieren. De Challenge is een initiatief van ouders, familie en vrienden van kinderen die aan deze ziekte lijden of er aan zijn overleden. Het geld gaat onder andere naar wetenschappelijk onderzoek voor een medicijn tegen deze ziekte. Ride4Kids hanteert hierbij een strikt antistrijkstokbeleid. Meer informatie: Kim van Kuijk t: , e: Over deze nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een uitgave van Roxit en verschijnt viermaal per jaar. De nieuwsbrief is bedoeld voor relaties en andere geïnteresseerden. Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder toestemming vooraf worden overgenomen. Eindredactie Roxit - Marketing & Communicatie Hanzelaan JJ Zwolle t: e: Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Wilt u zich abonneren, een adreswijziging doorgeven of stelt u geen prijs meer op het ontvangen van de nieuwsbrief? Stuur een naar: roxit verstand van zaken 6

Nieuws op alle fronten

Nieuws op alle fronten nieuwsbrief #15 zomer 2013 In dit nummer 1 Nieuws op alle fronten Nieuws op alle fronten Nieuwe diensten, nieuwe producten, nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe klanten: in de eerste helft van dit jaar

Nadere informatie

Nieuwe stijl, klant blijft focus

Nieuwe stijl, klant blijft focus nieuwsbrief #11 zomer 2012 In dit nummer 1 Nieuwe stijl, klant blijft focus Nieuwe stijl, klant blijft focus Zo halverwege het jaar maakt Roxit de balans op. Er is weer veel gebeurd de eerste helft van

Nadere informatie

MijnOffice365 Beheerdershandleiding.

MijnOffice365 Beheerdershandleiding. MijnOffice365 Beheerdershandleiding. Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. 1504046-2662 Inhoud. Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten MijnOffice365 Beheerdershandleiding Inhoud Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft Office 365-account

Nadere informatie

Vliegende start in 2013

Vliegende start in 2013 nieuwsbrief #13 winter 2013 In dit nummer 1 Vliegende start in 2013 Vliegende start in 2013 Het jaar 2012 ligt alweer achter ons. We blikken terug op een jaar waarin veel gebeurde. We zijn tevreden met

Nadere informatie

Drempel laag, ambities hoog

Drempel laag, ambities hoog nieuwsbrief #17 winter 2014 In dit nummer 1 Drempel laag, ambities hoog Drempel laag, ambities hoog Veranderingen en hervormingen komen vanuit Den Haag in een hoog tempo op u, onze klanten, af. Bij het

Nadere informatie

Op zoek naar vrijwilligerswerk?

Op zoek naar vrijwilligerswerk? Op zoek naar vrijwilligerswerk? Handleiding voor het online zoeken naar en direct reageren op vacatures Wanneer je vrijwilligerswerk zoekt is onze website dé plek om een kijkje te nemen. Wij hebben een

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Het vernieuwde Landelijk Grondwater Register (LGR) is klaar voor ketensamenwerking rond grondwater en bodemenergie

Het vernieuwde Landelijk Grondwater Register (LGR) is klaar voor ketensamenwerking rond grondwater en bodemenergie Het vernieuwde Landelijk Grondwater Register (LGR) is klaar voor ketensamenwerking rond grondwater en bodemenergie Jacques Duivenvoorden (J.J. Duivenvoorden Consultancy) Maatschappelijk, bestuurlijk als

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Stelling Ik ben tevreden met de huidige werkwijze en instrumenten voor de fysieke leefomgeving! Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de Omgevingswet? Wat verandert er door de

Nadere informatie

Evaluatie Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

Evaluatie Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen Verkenning Bodemenergie / Evaluatie Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen presentatie Peter Kouwenhoven Stakeholdersbijeenkomst UP Bodem en Ondergrond Inhoud presentatie Aanleiding evaluatie Conclusies

Nadere informatie

In zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed

In zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed In zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed 1 2 3 4 5 6 TenderNed is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Gebruiker Stap 1 De gebruiker

Nadere informatie

Handleiding www.thomasmore.carpool.be

Handleiding www.thomasmore.carpool.be Handleiding www.thomasmore.carpool.be STIP Thomas More Versie augustus 2014 Registratie op carpool.be 1.1 Inschrijving Surf naar www.thomasmore.carpool.be. BEN JE AL GEREGISTREERD ALS GEBRUIKER BIJ CARPOOLPLAZA?

Nadere informatie

Sportlink Club.Basis. De voordelen van Club.Basis. Uitbreidingsmogelijkheden. Eenvoudig over te dragen

Sportlink Club.Basis. De voordelen van Club.Basis. Uitbreidingsmogelijkheden. Eenvoudig over te dragen Sportlink Club.Basis Uitbreidingsmogelijkheden U kunt Club.Basis heel eenvoudig uitbreiden met allerlei oplossingen die volledige geïntegreerd zijn in Sportlink. Wilt u naast de ledenadministratie bijvoorbeeld

Nadere informatie

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken Monitor Jeugdzorg Plus Waarom we jouw informatie graag willen gebruiken Wat is de Monitor Jeugdzorg Plus? De Jeugdzorg Plus instellingen willen graag weten wat jij - samen met de medewerkers - bereikt

Nadere informatie

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s.

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s. 1. Het Internet Schooldossier (ISD) Het Internet Schooldossier (ISD) is een beveiligde website van de Inspectie van het Onderwijs waarlangs de onderwijsinstellingen gegevens met de Inspectie kunnen uitwisselen.

Nadere informatie

Kennismanagement voor omgevingsrecht

Kennismanagement voor omgevingsrecht Kennismanagement voor omgevingsrecht Handreiking: mogelijkheden voor een regionale uitvoeringsdienst Anneke van Leeuwen, 21 december 2011 Inleiding Voor een kwalitatief goede uitvoering van de VTH taken

Nadere informatie

Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website.

Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website. Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website. 1 Inhoud Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website.... 1 Het registratieproces...

Nadere informatie

Publiceren Publiceren betekent dat u informatie over de vergunningen op uw eigen website openbaar maakt.

Publiceren Publiceren betekent dat u informatie over de vergunningen op uw eigen website openbaar maakt. Inleiding Het project Vergunningen op Internet van ICTU biedt een standaard voor het publiceren en uitwisselen van vergunningeninformatie. Deze standaard heet het Internet Publicatie Model (IPM). Het IPM

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. Microsoft Office 365 Quick Start Guide

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. Microsoft Office 365 Quick Start Guide Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten Microsoft Office 365 Quick Start Guide Microsoft Office 365 Quick Start Guide Met deze Microsoft Office 365 Quick Start Guide maakt u binnen 10 minuten

Nadere informatie

Snel van start met Linkedin?

Snel van start met Linkedin? Handleiding Snel van start met Linkedin? Je online CV, vacaturebank, sollicatiemedium en verzameling van professionele contacten in één! Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op je vakgebied.

Nadere informatie

AANMELDEN EN INLOGGEN...

AANMELDEN EN INLOGGEN... Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 AANMELDEN EN INLOGGEN... 4 2.1.1 De site... 4 2.1.2 Aanmelden en account aanmaken... 4 2.1.3 Persoonsgegevens invullen... 6 3 DE TESTEN... 7 Hogeschool Rotterdam, Studiesucces

Nadere informatie

Handleiding voor eindgebruikers internet applicatie PAM. Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de Ambulancesector

Handleiding voor eindgebruikers internet applicatie PAM. Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de Ambulancesector Handleiding voor eindgebruikers internet applicatie PAM Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de Ambulancesector INTRODUCTIE Binnen de ambulancesector heeft het Coronel Instituut voor

Nadere informatie

Hoe veilig voelen uw medewerkers zich in hun werk?

Hoe veilig voelen uw medewerkers zich in hun werk? Het Agressie en Weerbaarheidsonderzoek van InternetSpiegel: meten en vergelijken. Hoe veilig voelen uw medewerkers zich in hun werk? Ambulancemedewerkers worden bedreigd, leraren uitgescholden. Agressie

Nadere informatie

Instructie aanmelden/inloggen.

Instructie aanmelden/inloggen. Instructie aanmelden/inloggen. Via de website is het mogelijk om je aan te melden voor een cursus van Scholing dichtbij. Voor cursisten die eerder hebben deelgenomen aan een cursus is het eenvoudig om

Nadere informatie

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Naast onze succesvolle in-company trainingen biedt Senze ook de mogelijkheid om je individueel in te schrijven voor verschillende trainingen. Wil je je kennis

Nadere informatie

Statenvoorstel 52/15. Voorgestelde behandeling. PS-vergadering : 10 juli Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers

Statenvoorstel 52/15. Voorgestelde behandeling. PS-vergadering : 10 juli Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers Statenvoorstel 52/15 A Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 10 juli 2015 Onderwerp Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Onderwerp Brabantbrede

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0 Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen Met webapplicatie Tropaz 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Algemeen... 5 1.1 Inlogscherm... 7 1.2 Wachtwoord vergeten... 8 1.3 Wachtwoord wijzigen...

Nadere informatie

KENNISPLATFORM voor communicatieprofessionals in het voortgezet onderwijs. Editie

KENNISPLATFORM voor communicatieprofessionals in het voortgezet onderwijs. Editie KENNISPLATFORM voor communicatieprofessionals in het voortgezet onderwijs Editie 2011-2012 Onderwijscommunicatie ontwikkelt zich Communicatie is een belangrijk thema geworden binnen het onderwijs. Schooldirecties

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

LinkedIn - hoe meld ik mij aan?

LinkedIn - hoe meld ik mij aan? LinkedIn - hoe meld ik mij aan? Inhoud 1. Wat is LinkedIn?... 2. Aanmelden bij LinkedIn... 2.1 Registreren... 2.2 Uw profiel opbouwen... 3. De eerste handelingen op LinkedIn... 3.1 Navigeren met de menubalk...

Nadere informatie

Ervaringen met gesloten bodemenergiesystemen in Goes. Dag van de Zeeuwse Bodem - 21 april 2016 Ronald Wennekes - IF Technology

Ervaringen met gesloten bodemenergiesystemen in Goes. Dag van de Zeeuwse Bodem - 21 april 2016 Ronald Wennekes - IF Technology Ervaringen met gesloten bodemenergiesystemen in Goes Dag van de Zeeuwse Bodem - 21 april 2016 Ronald Wennekes - IF Technology 1 Inhoud 1. Bodemenergie in het kort 2. Melding en vergunning gesloten systemen

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Op zoek naar vrijwilligers?

Op zoek naar vrijwilligers? Op zoek naar vrijwilligers? Handleiding voor het online zoeken naar vrijwilligers Ben je van een organisatie en zoek je vrijwilligers? Dan bent je bij ons aan het juiste adres. Op www.bredavoorelkaar.nl

Nadere informatie

Handleiding KIJK! webbased

Handleiding KIJK! webbased Handleiding KIJK! webbased 1 Copyright Bazalt november 2013 Inhoud Welkom... 3 1. Inloggen en uitloggen... 4 2. Gebruikers invoeren... 5 3. Groepen invoeren... 6 4. Gebruikers koppelen aan groepen... 7

Nadere informatie

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah)

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Vanuit de wetgeving worden gemeenten verplicht te gaan werken met een digitaal programma voor inkoop en contractering. Wij

Nadere informatie

Handleiding E-View Aanvullende module voor Business Partners

Handleiding E-View Aanvullende module voor Business Partners Handleiding E-View Aanvullende module voor Business Partners Januari 2015 Versie 3.0 Inhoud 1. Gebruik maken van E-view... 4 1.1 Gebruikersaccount activeren... 4 1.2 Inloggen op E-view... 5 2. Home...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

v.1.11 Verenigingenweb handleiding Genkgo koppeling: Exact Online

v.1.11 Verenigingenweb handleiding Genkgo koppeling: Exact Online v.1.11 Verenigingenweb handleiding Genkgo koppeling: Exact Online Inhoud Welke koppelingen zijn er?...3 Koppeling A ) Synchronisatie profielen (relaties)...3 Koppeling B ) Koppeling van debiteurenkaarten...3

Nadere informatie

Toegang tot MyBBTK: een korte toelichting

Toegang tot MyBBTK: een korte toelichting Toegang tot MyBBTK: een korte toelichting Op onze website www.bbtk.org vind je sinds 14 november de tab MyBBTK terug. (0) Dat is de toegang tot onze gesloten website, waar leden en militanten informatie

Nadere informatie

c) de belangen die mogelijk invloed kunnen ondervinden van de installatie van bodemenergiesystemen

c) de belangen die mogelijk invloed kunnen ondervinden van de installatie van bodemenergiesystemen 1 juli 2014 zaaknummer 2013-018143 Beleidsregels masterplannen bodemenergie Gelderland 2014 GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.4, eerste

Nadere informatie

Affligem gaat online! De (school)opvang voor je kinder(en) kan via de website https://webshopaffligem.recreatex.be geboekt en opgevolgd worden.

Affligem gaat online! De (school)opvang voor je kinder(en) kan via de website https://webshopaffligem.recreatex.be geboekt en opgevolgd worden. Beste ouder Affligem gaat online! De (school)opvang voor je kinder(en) kan via de website https://webshopaffligem.recreatex.be geboekt en opgevolgd worden. In de toekomst zal je enkel nog via deze website

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Online geld inzamelen voor de SamenLoop voor Hoop

Online geld inzamelen voor de SamenLoop voor Hoop Handleiding actieplatform Online geld inzamelen voor de SamenLoop voor Hoop (versie 1.0) Elk team kan een eigen actie starten, wist je dat je deze actie ook online kunt aanmaken op het actieplatform? Je

Nadere informatie

www.masbarneveld.nl Handleiding Stagebieders www.masbarneveld.nl Handleiding voor stagebieders BARNEVELD Pagina 1

www.masbarneveld.nl Handleiding Stagebieders www.masbarneveld.nl Handleiding voor stagebieders BARNEVELD Pagina 1 www.masbarneveld.nl Handleiding voor stagebieders BARNEVELD Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 De website: www.masbarneveld.nl... 4 Informatie voor stagebieders... 5 Het aanmelden

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht FCB Loopbaanplein in vogelvlucht Het FCB Loopbaanplein helpt werknemers verder in hun loopbaan. Of dat nu bij de huidige werkgever is, in de huidige branche of juist daarbuiten. De gratis zelftesten van

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Praktische handleiding Aanmaak van een account

Praktische handleiding Aanmaak van een account Praktische handleiding Aanmaak van een account Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Start... 4 3. Nieuwe account aanmaken... 4 3.1. Invoeren van bedrijfsinformatie door gebruik van het ondernemingsnummer (KBO-nummer).

Nadere informatie

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed 1 2 3 4 5 6 TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken November 2014

Nadere informatie

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Versie: 1.0 Datum: 16 augustus 2011 Auteur: Niels van der Kolk Afdeling: Belasting & Vastgoed 1 Inhoudsopgave 1 Regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

AMvB Bodemenergie op hoofdlijnen. 9 april 2013 Simone de Groot

AMvB Bodemenergie op hoofdlijnen. 9 april 2013 Simone de Groot AMvB Bodemenergie op hoofdlijnen 9 april 2013 Simone de Groot Wettelijk kader tot 1 juli 2013 Open systemen o Waterwet: provincie bevoegd gezag Gesloten systemen o Geen melding, vergunning of registratieplicht

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Handleiding ONS Medewerkersportaal DNZT

Handleiding ONS Medewerkersportaal DNZT Handleiding ONS Medewerkersportaal DNZT Doelgroep Deze handleiding is voor medewerkers DNZT. Inleiding Bij deze ontvang je de handleiding die je kan gebruiken bij het werken met het medewerkersportaal

Nadere informatie

Evaluatie training Internetonderzoek voor toezichthouders en handhavers

Evaluatie training Internetonderzoek voor toezichthouders en handhavers Evaluatie training Internetonderzoek voor toezichthouders en handhavers Inleiding De deelnemers van de training Internetonderzoek voor toezichthouders en handhavers zijn ongeveer 3 maanden na het volgen

Nadere informatie

Roxit nieuwsbrief. Een vliegende start in 2012. Wouter van Wijk nieuw gezicht afdeling Data. No. 9 - Winter 2012

Roxit nieuwsbrief. Een vliegende start in 2012. Wouter van Wijk nieuw gezicht afdeling Data. No. 9 - Winter 2012 In deze nieuwsbrief 1 Wouter van Wijk nieuw gezicht afdeling data 2 Differs: sleutel tot nieuwe werken 3 Gebruikersdag op nieuwe plek geslaagd 4 Ook publicatiekalender in Squit XO 5 Uitwisselen op de automatische

Nadere informatie

Gebruikersdag in teken van veel nieuws

Gebruikersdag in teken van veel nieuws In deze nieuwsbrief 1 Gebruikersdag Roxit en Dezta in De Fabrique 2 Roxit lanceert totaaloplossing RUD 4 Enschede maakt snelle overstap 5 Squit ibis opvolger bodemapplicaties 6 Tips en trucs voor na D-Day

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

Onderwerp: Landinrichting Olst-Wesepe, Instructie Gecombineerde opgave

Onderwerp: Landinrichting Olst-Wesepe, Instructie Gecombineerde opgave Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl KvK 51048329 IBAN NL45RABO0397341121 Inlichtingen bij Hr. G. Tuten telefoon

Nadere informatie

Instructie contractering Specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland

Instructie contractering Specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland transformatie jeugdhulp Shared Service Centrum SSC Instructie contractering Specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland Digitaal contracteren in Negometrix Deze handleiding is voor aanbieders. Stap voor

Nadere informatie

HANDLEIDING WEB SHOP

HANDLEIDING WEB SHOP HANDLEIDING WEB SHOP 1 Registreren... 2 1.1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 1.2 Persoonsgegevens... 2 1.3 Persoonsgegevens 2... 3 1.4 Eerste keer aanmelden... 4 2 Mijn profiel... 5 2.1 Mijn gegevens...

Nadere informatie

Bookshelf account aanmaken, apps installeren en de mogelijkheden

Bookshelf account aanmaken, apps installeren en de mogelijkheden Bookshelf account aanmaken, apps installeren en de mogelijkheden 1.1 Aanmaken Bookshelf account Iedereen die een E-mail adres heeft, kan een Bookshelf account aanmaken. Dit kan via http://bookshelf.nl/start/.

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Inhoud - Wat is de Omgevingswet? - Wat betekent deze wet voor de gemeenten - Wat is de rol en de invloed van de raad op de wet - Waar liggen de kansen van de raad en waar moet

Nadere informatie

Ga naar http://www.google.com/analytics/. Heb je nog geen google account? Klik dan op: een account aanmaken (figuur 1) en volg de aanmeldprocedure.

Ga naar http://www.google.com/analytics/. Heb je nog geen google account? Klik dan op: een account aanmaken (figuur 1) en volg de aanmeldprocedure. Google analytics Een van de modules van mijnhengelsportvereniging.nl is de statistiekenmodule die gekoppeld is met Google Analytics (GA). Via een google account kunnen gegevens over de bezoekers inzichtelijk

Nadere informatie

Tumult Bijeenkomsten op school

Tumult Bijeenkomsten op school Tumult Bijeenkomsten op school Wil jij weten hoe je het meeste haalt uit het Tumult lesmateriaal? Ben je op zoek naar een inspirerende sessie met je mentorenteam? Boek dan een Tumult bijeenkomst! Onze

Nadere informatie

Omgevingsbeheer/Wabo innovatie in overheidshandelen in Dordrecht en Zuid-Holland Zuid.

Omgevingsbeheer/Wabo innovatie in overheidshandelen in Dordrecht en Zuid-Holland Zuid. Omgevingsbeheer/Wabo innovatie in overheidshandelen in Dordrecht en Zuid-Holland Zuid. F.H.Hartog Hoofd V&H, milieudienst Zuid-Holland Zuid Profiel milieudienst Uitgeplaatste Milieu-afdeling (centrale

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

v.1.0-2014 Cursusaanbod Roxit Academy

v.1.0-2014 Cursusaanbod Roxit Academy v.1.0-2014 Cursusaanbod Roxit Academy 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 2 Squit Suite...2 2.1. Squit XO... 2 2.1.1. Eindgebruikers... 2 Werken met Squit XO: administratie... 2 Werken met Squit XO: vergunningverlening

Nadere informatie

Handleiding gebruik BLk-portaal. Versie 1.4, d.d. 12 mei

Handleiding gebruik BLk-portaal. Versie 1.4, d.d. 12 mei Handleiding gebruik BLk-portaal 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond... 3 2. Portaal... 4 3. Mijn BLk... 5 3.1. Mijn Acties... 6 3.2. Mijn Taken... 7 3.3 Mijn overzicht... 8 3.4 Mijn Gegevens... 8 4.0 Datasecurity...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 april 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 6 Mijn afspraken 7 Mijn dossier

Nadere informatie

Jos Dolstra. Erna Roosendaal MWH VNG. Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet.

Jos Dolstra. Erna Roosendaal MWH VNG. Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet. Jos Dolstra MWH Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet Docent Basiscursus Omgevingswet (ism Mibacu) Erna Roosendaal VNG Omgevingswet Belangenbehartiging

Nadere informatie

PERSBERICHT. Blauwborg distributeur van e-mailprocessing software Octopus Samenwerking tussen Capture Experts en Blauwborg voor de Nederlandse markt

PERSBERICHT. Blauwborg distributeur van e-mailprocessing software Octopus Samenwerking tussen Capture Experts en Blauwborg voor de Nederlandse markt PERSBERICHT Blauwborg distributeur van e-mailprocessing software Octopus Samenwerking tussen Capture Experts en Blauwborg voor de Nederlandse markt Bodegraven - 16 juni 2015 - Blauwborg is sinds begin

Nadere informatie

AANDACHT: Na het versturen van je gegevens krijg je van ons dadelijk een bevestigingsmail.

AANDACHT: Na het versturen van je gegevens krijg je van ons dadelijk een bevestigingsmail. Producten bestellen Online winkelen en bestellen bij Festarent is eenvoudig en veilig.. Hoe producten bestellen? Om te kunnen bestellen, heb je een 'account' nodig. Deze account bevat je persoonlijke gegevens,

Nadere informatie

Handleiding MyUnifiedPost

Handleiding MyUnifiedPost Handleiding MyUnifiedPost Welkom in de papierloze wereld van MyUnifiedPost! Deel I: Registratie- en activatieprocedure Versie Datum laatste update 2.0 27 november 2009 Inhoud 1. Ik heb nog geen account

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor organisators

Handleiding website SVNL voor organisators Handleiding website SVNL voor organisators Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg over hoe u als

Nadere informatie

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten.

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. Wij zijn i-signaal Een dynamische organisatie, waar mensen met plezier een actieve bijdrage leveren om

Nadere informatie

SNEL STARTEN. Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE!

SNEL STARTEN. Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE! SNEL STARTEN Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE! Ga naar www.mijnondernemingsdossier.nl STAP TWEE: Registreren. ACTIE! HANDIG!

Nadere informatie

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal Adviesgroep Informatievoorziening Omgevingswet Erna Roosendaal Inhoud De Omgevingswet Impact gemeenten Governance model Omgevingsplan versus bestemmingsplan Invoeringsondersteuning Eerste resultaten impactanalyse

Nadere informatie

Jaarrapport visitaties 2012

Jaarrapport visitaties 2012 Jaarrapport visitaties 2012 Kwaliteitsimpuls met als thema: Kwaliteit van het BodemInformatieBeheer (KwaBIB) en ervaringen met visiteren 2.0 Frank Hopstaken, Thom Maas, Walter de Koning, Marijn van der

Nadere informatie

LotusLive Getting started versie 0.1

LotusLive Getting started versie 0.1 LotusLive Getting started versie 0.1 BMS bv maakt gebruik van LotusLive om projectinformatie met anderen te delen en om met anderen samen te werken. In deze getting started wordt u geinformeerd over de

Nadere informatie

Handleiding koppeling voor patiënten

Handleiding koppeling voor patiënten Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud 1. Registreren... 2 1.1 Voordat u begint... 2 1.2 Een account aanmaken... 2 1.3 Geen account? Registreer nu!... 3 1.4 Bevestig uw account... 3 1.5 Gefeliciteerd,

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Foto plaatsen. Digitaal Stelsel Omgevingswet

Foto plaatsen. Digitaal Stelsel Omgevingswet Foto plaatsen Digitaal Stelsel Omgevingswet Wat is het DSO en hoe werkt het? Waarom komt er een DSO? Digitalisering is een belangrijk instrument om de Omgevingswet tot een succes te maken. Daarom wordt

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers VEA 1 Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers inhoud 1 Algemeen 2 Invoeren van nieuwe registratiegegevens 2.1 Ik ben een nieuwe verslaggever en ik wil mij registreren

Nadere informatie

Vervanging BAPI-certificaten

Vervanging BAPI-certificaten Vervanging BAPI-certificaten Inhoudsopgave Deel I: Registratie bij KPN en aanvraag BAPI-certificaten...1 Deel II: Vervangen CA-certificaten en BelastingdienstE certificaat...5 1. Vervangen CA-certificaten...5

Nadere informatie

Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel

Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel April 2016 Inhoud Handleiding Huize Rosa Tag als betaalmiddel... 3 Manieren van Opwaarderen eerste keer... 3 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa...

Nadere informatie

WERVEN MET WOVOX BEGINT VANDAAG!

WERVEN MET WOVOX BEGINT VANDAAG! WERVEN MET WOVOX BEGINT VANDAAG! Binnenlands Bestuur en WOVOX Voeg sfeer toe aan uw vacatures: Lees hoe u WOVOX kunt inzetten voor de werving van nieuwe kandidaten en hoe u stap voor stap een werkplek

Nadere informatie

Wat kan ik als cultuuraanbieder met?

Wat kan ik als cultuuraanbieder met? Wat kan ik als cultuuraanbieder met? AlicesMoves is dé community op het gebied van cultuureductie in het primair- en voortgezetonderwijs. Het is een ontmoetingsplaats voor scholen en aanbieders van cultuureducatie

Nadere informatie

Sociale media voor maatschappelijke organisaties

Sociale media voor maatschappelijke organisaties Sociale media voor maatschappelijke organisaties 11 adviezen Door: Sandra Kamerbeek s.kamerbeek@movisie.nl 1. Ken de functies van sociale media Sociale media kent verschillende functies. (zie ook volgende

Nadere informatie

Digitale dienstverlening, een vak!

Digitale dienstverlening, een vak! Nieuwsbrief Samenwerking / nummer 1 / januari 2006 Digitale dienstverlening, een vak! Gemeenten worden via de overheid gestimuleerd om, vanaf begin 2007, 65% van de dienstverlening ook digitaal aan te

Nadere informatie

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website:

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website: Er vinden de komende tijd grote veranderingen plaats binnen het Europese betalingsverkeer, welke ook gevolgen hebben voor het gebruik van CASH. Wij willen u graag op de hoogte stellen dat CASH deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012 Informatie-uitwisseling in de VTH-keten 20 november 2012 Vraag: Wat betekent de komst van RUD s voor de informatie-uitwisseling in de VTH-keten en welke rol spelen de basisregistraties en het OLO daarin?

Nadere informatie

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Let op: Dit document bestaat uit twee handleidingen: Pagina 2: Handleiding voor de website voor organisators Pagina 14: Uitleg en handleiding voor de

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Implementatie gemeenten. Startbijeenkomsten 12 provincies september 2016

Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Implementatie gemeenten. Startbijeenkomsten 12 provincies september 2016 Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Implementatie gemeenten Startbijeenkomsten 12 provincies september 2016 Agenda Introductie startbijeenkomst; Wat is Suwinet? Achtergrond programma

Nadere informatie

Samen organiseren van de Omgevingswet

Samen organiseren van de Omgevingswet Samen organiseren van de Omgevingswet Digitaal Stelsel,Klantreizen en Serviceformules Bestuurdersdag 30 november 2016 Erik Dolle (VNG) Hanneke Kunst (KING) Inhoud: Invoering van de Omgevingswet Wat betekent

Nadere informatie