RUD s: kathedralen bouwen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RUD s: kathedralen bouwen"

Transcriptie

1 nieuwsbrief #16 herfst 2013 In dit nummer 1 RUD s: kathedralen bouwen 2 Maak nu uw Klantportaal-account aan! 3 Samen succes met Squit 2Go 4 Meer doen met bodemenergie 5 Start met archiveren digitale plannen 6 Gebruikersvereniging leeft RUD s: kathedralen bouwen Zoals onder meer bleek uit het programma van onze Gebruikersdag worden onze gebruikers geconfronteerd met veel veranderingen. Toenemende invulling van samenwerkingsverbanden, bezuinigingen en druk op efficiency-verhoging zijn maar enige voorbeelden van de dynamiek waar we mee te maken hebben. Er wordt gesproken over het privatiseren van toezichtstaken en beleidsmatig anticiperen we met elkaar op de komst van de omgevingswet. Ondertussen gaan ook de ontwikkelingen op technologisch gebied door. De vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s) is hierbinnen misschien wel het meest actueel. Als Roxit bedienen we inmiddels een tiental RUD s. Wat hierbij opvalt is de grote uitdagingen waar zowel de RUD s als de participerende gemeenten voor staan. In sommige gevallen zijn het bestaande organisaties (milieudiensten) die zich omvormen tot RUD, maar in veel gevallen worden geheel nieuwe organisaties opgericht. Naast het politiek-bestuurlijke krachtenveld betekent dit veel op het gebied van P&O, financiën en huisvesting. te houden. Op onze Gebruikersdag legde Daan Quakernaat de verbinding tussen de uitdagingen waar wij voor staan en die van de kathedralenbouwers in de middeleeuwen. Een van de conclusies is dat mensen gelukkig worden van het gezamenlijk realiseren Roxit actief op social media Roxit heeft een aantal vaste elementen in de communicatie tussen u en ons. Zo ook op de sociale media. Wij gebruiken Twitter en LinkedIn. Volg ons en blijf op de hoogte! Maximale uitdaging Ook de informatisering is een van de facetten die moet worden geregeld. En dan vaak ook nog onder tijds- en financiële druk, en vanuit een organisatie in ontwikkeling. Kortom: maximale uitdaging voor zowel de RUD als de leverancier. De situaties per RUD zijn veelal verschillend en nog niet uitgekristalliseerd. Met de ervaringen die we als Roxit opdoen, verwachten we bij te dragen aan het leveren van een passende en toekomstbestendige informatiseringsoplossing voor RUD s. In deze tijd van recessie en de daaraan gekoppelde politiek-bestuurlijke onrust worden veranderingen vaak als bedreiging gezien. Niet zo gek als deze veranderingen elkaar zo snel opvolgen dat organisaties moe worden. Juist dan is het van belang het hoofd koel De RUD-vorming vraagt om kathedralenbouwers. van iets moeilijks. Hiervoor hebben we techniek, procedures, metingen en controle nodig maar zeker ook passie, innovatie doorzettingsvermogen en vertrouwen. Als Roxit bestaan we in 2013 vijf jaar. Ons doel is er over over vijf jaar nog steeds te zijn met u als tevreden gebruiker! Hiertoe willen wij ook in deze roerige tijden een baken zijn. Wij wensen u veel leesplezier. René Eilander Rob van Tiel Rob Steneker roxit verstand van zaken 1

2 Maak nu uw Klantportaal-account aan! Het veelgebruikte Gebruikersnet van Roxit heet vanaf nu Klantportaal. Naast de naamswijziging ondergaat het uiterlijk ook een transformatie. De inhoud is uitgebreider, beter gestructureerd en makkelijker doorzoekbaar. Om van het Klantportaal gebruik te maken, moet u zich wel aanmelden. Graag leggen we uit hoe dat werkt. 1 Ga naar het Klantportaal door op de website van Roxit links bovenin op de knop Inloggen Klantportaal te klikken of door naar klantportaal.roxit.nl te gaan. Klik hier op de knop Account aanmaken, onder te tekst Nieuw op het Klantportaal? 2 3 Voer uw gegevens in en klik op Verstuur. Let erop dat u bij adres het adres gebruikt van de organisatie waar u voor werkt. Roxit controleert namelijk op basis van de domeinnaam in het adres ( gemeente.nl in dit voorbeeld) of uw organisatie wel Roxit-software gebruikt. Op het bij stap 2 opgegeven adres ontvangt u een met een link om uw account te activeren. Heeft u deze link aangeklikt, dan resten nog twee stappen voordat u uw account kunt gebruiken. In de eerste stap wordt u gevraagd enkele persoonlijke gegevens in te vullen en aan te geven welke software u gebruikt. Let op het veld Functie (gearceerd): dit bepaalt welke informatie u te zien krijgt binnen het Klantportaal. Deze gegevens kunt u later eventueel weer aanpassen. 4 In de laatste stap kunt u uw account van RoxitReport (voorheen SquitReport) koppelen, als u dit heeft. RoxitReport is namelijk integraal onderdeel geworden van het Klantportaal. Heeft u geen RoxitReportaccount, klik dan rechts op Afronden. Na voltooiing komt u rechtstreeks in het Klantportaal terecht. 2 roxit verstand van zaken

3 Samen succes met Squit 2Go Digitaal toezicht houden en handhaven met Squit 2Go biedt niet alleen voor een organisatie op zich de nodige voordelen, als samenwerkende organisaties het pakket gelijktijdig inzetten, is er extra winst te behalen. De handhavers van vijf Twentse gemeenten kunnen hierdoor op stap in elkaars gemeenten. Twenterand, Enschede, Oldenzaal, Dinkelland en Tubbergen hebben samen de keus gemaakt voor Squit 2Go. Dat betekent niet langer met stapels tekeningen de bouwplaats op, met een druk op de knop controlerapporten genereren, en eenvoudig terugkoppelen van controleresultaten naar backoffice-systemen zoals Squit XO. Door samen de stap naar Squit 2Go te maken, zijn er echter nog meer plussen. De gemeenten nemen deel aan dezelfde Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), en doordat ze alle vijf Squit 2Go gebruiken, kan een ambtenaar van de ene gemeente RUDtaken uitvoeren in een andere gemeente. Dat klinkt als een vanzelfsprekende ontwikkeling, maar in heel Overijssel blijken deze vijf de enige gemeenten te zijn die het hele traject rond toezicht en handhaving willen digitaliseren. Na overleg werd besloten de processen voor elke gemeente identiek te maken, daarna kon de aanbesteding voor de bijpassende software en hardware beginnen. Inmiddels draait Squit 2Go volop en profiteren toezichthouders en handhavers van de vijf Twentse gemeenten dagelijks van de voordelen. Het succesverhaal is niet onopgemerkt gebleven: vorige maand bracht het gezaghebbende vaktijdschrift Binnenlands Bestuur een uitgebreid artikel over het digitaliseringstraject. De slotsom: De handhavers vinden het (...) een verademing. Jack Zander, teamleider toezicht en handhaving bij de gemeente Twenterand, somt in het artikel de voordelen op: We werken (...) overal met dezelfde checklist. We hoeven na afloop geen zaken meer in te voeren in het backoffice-systeem, je kunt ter plekke foto s maken en de tekeningen heb je op die ipad altijd digitaal bij de hand. Ter plekke wordt ook een bezoekverslag gemaakt, dat bij de betrokkenen binnen een paar minuten op de mail kan staan. Er kan ook meteeen een vervolgafspraak worden gemaakt. Meer informatie: Marco Hermsen t: , e: Koppeling tussen Squit ibis en XO Uitwisselen en koppelen van gegevens tussen Squit ibis en Squit XO is sinds kort mogelijk, dankzij een volledig nieuw ontwikkelde koppeling. Squit ibis is hét pakket als het gaat om het registreren en beheren van gegevens over bodemlocaties en onderzoeken, terwijl Squit XO u helpt bij het behandelen van zaken die rond bodem spelen, zoals vergunningaanvragen met een bodemonderdeel. Met de koppeling kunt u in een zaak in Squit XO aangeven welke bodemlocaties en/of onderzoeken van belang zijn. Is de koppeling actief, dan kunt u in Squit XO gegevens uit Squit ibis bekijken. Omgekeerd kunt u in Squit ibis zien dat er een zaak in Squit XO gekoppeld is. Vanuit Squit XO kunt u direct Squit ibis opstarten om meer gegevens te bekijken. Besluitinformatie Niet alleen algemene gegevens over een zaak komen door het koppelen in Squit ibis terecht, ook besluitinformatie wordt gesynchroniseerd. Zo hebben gebruikers van Squit ibis die geen toegang hebben tot Squit XO direct inzicht in de gevolgen van een zaak. Zijn gegevens eenmaal gekoppeld, dan kunt u daar in Squit XO meer mee doen dan enkel raadplegen. U kunt deze gegevens namelijk ook gebruiken bij het samenstellen van rapportages en bij documentcreatie. Bijvoorbeeld de aanleiding van een bodemonderzoek, of de gegevensbeheerder van een bodemlocatie. De koppeling is beschikbaar voor alle organisaties die zowel Squit XO als Squit ibis hebben. Voor Squit ibis maakt het niet uit of u gebruikmaakt van de door ons gehoste variant of dat Squit ibis op uw eigen servers draait. De koppeling maakt gebruik van webservices en is met digitale certificaten beveiligd. Ter plaatse digitaal bouwtekeningen raadplegen en bevindingen registreren: met Squit 2Go kan het. Meer informatie: Johannes Battjes t: , roxit verstand van zaken 3

4 Meer doen met bodemenergie Sinds de inwerkingtreding van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Bodemenergie ontvangen gemeenten en omgevingsdiensten de eerste meldingen en vergunningen voor gesloten bodemenergiesystemen. Roxit en IF Technology bieden met de combinatie van Squit XO Bodemenergie en BodemenergieOnline de juiste tools om hier mee om te gaan. Voor toetsing en handhaving voor alle bodemenergiesystemen is Squit XO Bodemenergie met BodemenergieOnline beschikbaar. Hiermee kunnen niet alleen nieuwe bodemenergiesystemen getoetst worden maar kunnen ook meldingen van gesloten systemen, die geplaatst zijn vóór 1 juli 2013, geregistreerd worden zodat ook deze systemen wettelijk beschermd zijn. Bij de toetsing kunt u rekening houden met alle open en gesloten bodemenergiesystemen maar uiteraard ook met de overige vergunningvereisten. Geregistreerde systemen in BodemenergieOnline kunnen eenvoudig met ketenpartners of andere belanghebbenden gedeeld worden. Mogelijkheden Met Squit XO Bodemenergie en BodemenergieOnline beschikt u over de volgende mogelijkheden: Voldoen aan landelijke werkafspraken (OLO/AIM > VTH > LGR) Snelle, complete en gestandaardiseerde procesafhandeling zonder dat er gespecialiseerde bodemenergiekennis noodzakelijk is Controle voor negatieve interferentie zonder inhuur voor aanvullende onderzoeken Complete registratie in LGR en daarmee voorbereid op de BRO Archiefwaardig Realisatie duurzaamheidsdoelstelling Meer informatie: Merijn Kerlen t: , e: Berekenen van thermisch invloedsgebied ten behoeve van eventuele interferentie in BodemenergieOnline. Dit diagram toont hoe wij processen invullen voor het behandelen van meldingen en vergunningen voor bodemenergiesystemen. Dit is gebaseerd op de informatiecirkel zoals gedefinieerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Alle ins en outs op website BodemenergieOnline Of het nu gaat om vergunningverlening, handhaving of beleid: Roxit en IF Technology kunnen voor elke gewenste situatie in elke organisatievorm een passende oplossing bieden. De website bodemenergieonline.nl geeft u een uitgebreid overzicht van alle oplossingen en diensten. Ook voor wie niet direct een ICT-oplossing zoekt voor de AMvB Bodemenergie is de site een bezoek waard. Er is namelijk volop achtergrondinformatie over bodemenergie te vinden (waaronder een sectie met veelgestelde vragen) en actuele ontwikkelingen komen in losse artikelen aan bod. 4 roxit verstand van zaken

5 Start met archiveren digitale plannen Met Dezta Archiveren is een nieuw product toegevoegd aan de Dezta Software Suite. Hiermee geven we invulling aan de behoefte om digitale plannen te kunnen archiveren volgens de eisen van de Archiefwet. Inmiddels kunnen we melden dat we met een aantal gemeenten van start gaan met een uitgebreide pilot. Sinds de wettelijke eisen van digitalisering voor ruimtelijke plannen is het onderwerp digitalisering en archivering een onderwerp van hoofdbrekens geweest. Hoe borg en archiveer ik het papieren en digitale plan goed voor de komende jaren? Welke software moet ik gebruiken om archivering van een digitaal plan mogelijk te maken? Moet de afdeling ruimtelijke ordening iets organiseren of moet de archivaris iets organiseren? Deze vragen zijn de afgelopen jaren op verschillende niveaus gepasseerd. Geonovum heeft samen met diverse organisaties, zoals enkele ministeries en het Nationaal Archief een handreiking opgesteld. Deze Handreiking Archivering ruimtelijke plannen is in het voorjaar van 2013 beschikbaar gekomen. Domeinarchief Dezta Archiveren is een webbased domeinarchief dat wordt aangesloten op Dezta Plan Monitor. Met Dezta Archiveren kunt u uw digitale ruimtelijke plannen volledig archiveren conform wet- en regelgeving (NEN2082). De ontwikkeling van Dezta Archiveren wordt gefaseerd gedaan en inmiddels is de concept roadmap voor de ontwikkeling van dit product bekend. Ook zijn er zes gemeenten die een pilotovereenkomst hebben getekend. De komende periode gaan we samen met deze pilotgemeenten aan de slag om dit nieuwe product een stap verder te brengen. De resultaten van de pilot zijn van belang voor de verdere ontwikkeling. Meer informatie: Klaas van den Bosch t: , e: Gebruikersdag Tijdens de Roxit Gebruikersdag kon u al een blik werpen op Dezta Archiveren bij de RO-zuil. Geïnteresseerden legden we daar het concept van het domeinarchief uit. Ook tijdens een workshop was Dezta Archiveren live te bewonderen. Wro-module Ook over andere producten uit de Dezta Software Suite waren er workshops. In de middag was er een sessie Ruimtelijke ordening in Squit XO (over de Wro-module, die inmiddels volop gebruikt wordt), en tijdens de workshop Dezta Software deelden we met u ervaringen over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, en blikten we vooruit naar volgend jaar. Digitalisering en archivering: met Dezta Archiveren voldoet u aan de eisen van de Archiefwet. Getuige de deelname aan de workshops en de bezoekers die we bij de RO-zuil mochten ontvangen, is er volop interesse in Dezta Archiveren en de andere producten binnen de Dezta Software Suite. Het was wat ons betreft een geslaagde en leerzame dag; we willen iedereen bedanken die hier een bijdrage aan heeft geleverd! roxit verstand van zaken 5

6 Gebruikersvereniging leeft De Roxit Gebruikersvereniging is de afgelopen jaren tot bloei gekomen. Er is veel werk verzet, maar nog steeds blijft de bijdrage van gebruikers van cruciaal belang. De feiten: er bestaan inmiddels elf actieve regio s, waarbinnen de gebruikers drie á vier keer per jaar bij elkaar komen, ervaring uitwisselen en met Roxit van gedachten wisselen over gewenste en nieuwe ontwikkelingen in de software en de roadmap voor de komende jaren. Verder bestaan er drie actieve themagroepen (Bodem/Ondergrond, RO in Squit XO, Dezta) die gericht op deze specifieke terreinen en bijbehorende software, landelijk en samen met Roxit overleggen over wetgeving, implicaties op software-ontwikkelingen en anticipatie op landelijke ontwikkelingen. Ook is er een aantal tijdelijke werkgroepen (APV, Intensieve Veehouderij, Bodemenergie, RUD) die enerzijds zeer regelmatig bij elkaar zijn om samen met Roxit de benodigde specificaties voor de betreffende module(s) vorm te geven, of anderzijds (software-) ervaring uitwisselen op specigieke terreinen (onder andere RUD) die nieuw en groeiende zijn en volop in de belangstelling staan. Daarnaast wordt Gebruikersnet (vanaf nu: Klantportaal) actief gebruikt voor het delen van alle informatie en is met Roxit Werken bij Roxit Vind jij Roxit en haar producten interessant en zou je wel bij ons willen werken? Dat kan! We zoeken nieuwe collega s. Ben jij enthousiast, klantgericht en ambitieus? Dan pas je binnen onze teams. Onze vacatures Tester, standplaats Zoetermeer Consultant zaaksysteem, landelijk Teamlead.net-ontwikkelteam, standplaats Zoetermeer overeengekomen om een bepaalde hoeveelheid software-ontwikkelinspanning te reserveren, specifiek voor extra softwarewensen vanuit de Gebruikersvereniging. Kortom: de Gebruikersvereniging leeft! Maar toch is slechts ongeveer de helft van gemeenten, RUD s, Omgevingsdiensten, Provincies, waterschappen, enzovoort vertegenwoordigd in één of meerdere van de genoemde groepen. Ook heeft een aantal trekkers en vertegenwoordigers van deze groepen in het landelijk overleg en het overleg met de directie van Roxit, besloten er na een paar jaar mee op te houden. Kortom: de Gebruikersvereniging heeft jullie nodig! Wil je deelnemen in een regio-, thema- en/of werkgroep geef je op (via het Klantportaal)! Wil je een regio trekken en als (plaatsvervangend) vertegenwoordiger deelnemen aan het landelijk overleg, geef je op bij je accountmanager of bij Wiepko! Kortom: de Gebruikersvereniging kan niet zonder jou, gebruiker van Roxit-software! Meer informatie: Wiepko Siegers t: , e: standplaats Zoetermeer/Arnhem Front-end developer, standplaats Zwolle Architect, standplaats Zoetermeer Projectleider, landelijk Direct solliciteren? Vragen of informatie? Kijk op of neem contact op met P&O. Meer informatie: Helèn van den Ende t: , e: Ride4kids levert ruim twee ton op Ook dit jaar sponsorde Roxit de Ride4Kids Pyreneeën Challenge, een fietstocht door de pyreneeën met als doel geld in te zamelen voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte. De opbrengst is inmiddels bekend: er werd euro opgehaald. Roxit-medewerker Arjan Mazee was eind september een van de deelnemers. Roxit steunde Arjan, wiens nichtje Veere een energiestofwisselingsziekte heeft, bij zijn tocht over hoge passen, in steile afdalingen en met verzuurde beenspieren. De Challenge is een initiatief van ouders, familie en vrienden van kinderen die aan deze ziekte lijden of er aan zijn overleden. Het geld gaat onder andere naar wetenschappelijk onderzoek voor een medicijn tegen deze ziekte. Ride4Kids hanteert hierbij een strikt antistrijkstokbeleid. Meer informatie: Kim van Kuijk t: , e: Over deze nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een uitgave van Roxit en verschijnt viermaal per jaar. De nieuwsbrief is bedoeld voor relaties en andere geïnteresseerden. Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder toestemming vooraf worden overgenomen. Eindredactie Roxit - Marketing & Communicatie Hanzelaan JJ Zwolle t: e: Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Wilt u zich abonneren, een adreswijziging doorgeven of stelt u geen prijs meer op het ontvangen van de nieuwsbrief? Stuur een naar: roxit verstand van zaken 6

Nieuws op alle fronten

Nieuws op alle fronten nieuwsbrief #15 zomer 2013 In dit nummer 1 Nieuws op alle fronten Nieuws op alle fronten Nieuwe diensten, nieuwe producten, nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe klanten: in de eerste helft van dit jaar

Nadere informatie

Nieuwe stijl, klant blijft focus

Nieuwe stijl, klant blijft focus nieuwsbrief #11 zomer 2012 In dit nummer 1 Nieuwe stijl, klant blijft focus Nieuwe stijl, klant blijft focus Zo halverwege het jaar maakt Roxit de balans op. Er is weer veel gebeurd de eerste helft van

Nadere informatie

Drempel laag, ambities hoog

Drempel laag, ambities hoog nieuwsbrief #17 winter 2014 In dit nummer 1 Drempel laag, ambities hoog Drempel laag, ambities hoog Veranderingen en hervormingen komen vanuit Den Haag in een hoog tempo op u, onze klanten, af. Bij het

Nadere informatie

Vliegende start in 2013

Vliegende start in 2013 nieuwsbrief #13 winter 2013 In dit nummer 1 Vliegende start in 2013 Vliegende start in 2013 Het jaar 2012 ligt alweer achter ons. We blikken terug op een jaar waarin veel gebeurde. We zijn tevreden met

Nadere informatie

MijnOffice365 Beheerdershandleiding.

MijnOffice365 Beheerdershandleiding. MijnOffice365 Beheerdershandleiding. Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. 1504046-2662 Inhoud. Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft

Nadere informatie

Op zoek naar vrijwilligerswerk?

Op zoek naar vrijwilligerswerk? Op zoek naar vrijwilligerswerk? Handleiding voor het online zoeken naar en direct reageren op vacatures Wanneer je vrijwilligerswerk zoekt is onze website dé plek om een kijkje te nemen. Wij hebben een

Nadere informatie

Het vernieuwde Landelijk Grondwater Register (LGR) is klaar voor ketensamenwerking rond grondwater en bodemenergie

Het vernieuwde Landelijk Grondwater Register (LGR) is klaar voor ketensamenwerking rond grondwater en bodemenergie Het vernieuwde Landelijk Grondwater Register (LGR) is klaar voor ketensamenwerking rond grondwater en bodemenergie Jacques Duivenvoorden (J.J. Duivenvoorden Consultancy) Maatschappelijk, bestuurlijk als

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten MijnOffice365 Beheerdershandleiding Inhoud Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft Office 365-account

Nadere informatie

Sportlink Club.Basis. De voordelen van Club.Basis. Uitbreidingsmogelijkheden. Eenvoudig over te dragen

Sportlink Club.Basis. De voordelen van Club.Basis. Uitbreidingsmogelijkheden. Eenvoudig over te dragen Sportlink Club.Basis Uitbreidingsmogelijkheden U kunt Club.Basis heel eenvoudig uitbreiden met allerlei oplossingen die volledige geïntegreerd zijn in Sportlink. Wilt u naast de ledenadministratie bijvoorbeeld

Nadere informatie

Toegang tot MyBBTK: een korte toelichting

Toegang tot MyBBTK: een korte toelichting Toegang tot MyBBTK: een korte toelichting Op onze website www.bbtk.org vind je sinds 14 november de tab MyBBTK terug. (0) Dat is de toegang tot onze gesloten website, waar leden en militanten informatie

Nadere informatie

Publiceren Publiceren betekent dat u informatie over de vergunningen op uw eigen website openbaar maakt.

Publiceren Publiceren betekent dat u informatie over de vergunningen op uw eigen website openbaar maakt. Inleiding Het project Vergunningen op Internet van ICTU biedt een standaard voor het publiceren en uitwisselen van vergunningeninformatie. Deze standaard heet het Internet Publicatie Model (IPM). Het IPM

Nadere informatie

Snel van start met Linkedin?

Snel van start met Linkedin? Handleiding Snel van start met Linkedin? Je online CV, vacaturebank, sollicatiemedium en verzameling van professionele contacten in één! Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op je vakgebied.

Nadere informatie

In zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed

In zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed In zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed 1 2 3 4 5 6 TenderNed is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Gebruiker Stap 1 De gebruiker

Nadere informatie

Handleiding www.thomasmore.carpool.be

Handleiding www.thomasmore.carpool.be Handleiding www.thomasmore.carpool.be STIP Thomas More Versie augustus 2014 Registratie op carpool.be 1.1 Inschrijving Surf naar www.thomasmore.carpool.be. BEN JE AL GEREGISTREERD ALS GEBRUIKER BIJ CARPOOLPLAZA?

Nadere informatie

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Naast onze succesvolle in-company trainingen biedt Senze ook de mogelijkheid om je individueel in te schrijven voor verschillende trainingen. Wil je je kennis

Nadere informatie

Handleiding voor eindgebruikers internet applicatie PAM. Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de Ambulancesector

Handleiding voor eindgebruikers internet applicatie PAM. Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de Ambulancesector Handleiding voor eindgebruikers internet applicatie PAM Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de Ambulancesector INTRODUCTIE Binnen de ambulancesector heeft het Coronel Instituut voor

Nadere informatie

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s.

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s. 1. Het Internet Schooldossier (ISD) Het Internet Schooldossier (ISD) is een beveiligde website van de Inspectie van het Onderwijs waarlangs de onderwijsinstellingen gegevens met de Inspectie kunnen uitwisselen.

Nadere informatie

AANMELDEN EN INLOGGEN...

AANMELDEN EN INLOGGEN... Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 AANMELDEN EN INLOGGEN... 4 2.1.1 De site... 4 2.1.2 Aanmelden en account aanmaken... 4 2.1.3 Persoonsgegevens invullen... 6 3 DE TESTEN... 7 Hogeschool Rotterdam, Studiesucces

Nadere informatie

Roxit nieuwsbrief. Een vliegende start in 2012. Wouter van Wijk nieuw gezicht afdeling Data. No. 9 - Winter 2012

Roxit nieuwsbrief. Een vliegende start in 2012. Wouter van Wijk nieuw gezicht afdeling Data. No. 9 - Winter 2012 In deze nieuwsbrief 1 Wouter van Wijk nieuw gezicht afdeling data 2 Differs: sleutel tot nieuwe werken 3 Gebruikersdag op nieuwe plek geslaagd 4 Ook publicatiekalender in Squit XO 5 Uitwisselen op de automatische

Nadere informatie

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken Monitor Jeugdzorg Plus Waarom we jouw informatie graag willen gebruiken Wat is de Monitor Jeugdzorg Plus? De Jeugdzorg Plus instellingen willen graag weten wat jij - samen met de medewerkers - bereikt

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Tumult Bijeenkomsten op school

Tumult Bijeenkomsten op school Tumult Bijeenkomsten op school Wil jij weten hoe je het meeste haalt uit het Tumult lesmateriaal? Ben je op zoek naar een inspirerende sessie met je mentorenteam? Boek dan een Tumult bijeenkomst! Onze

Nadere informatie

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal Adviesgroep Informatievoorziening Omgevingswet Erna Roosendaal Inhoud De Omgevingswet Impact gemeenten Governance model Omgevingsplan versus bestemmingsplan Invoeringsondersteuning Eerste resultaten impactanalyse

Nadere informatie

SNEL STARTEN. Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE!

SNEL STARTEN. Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE! SNEL STARTEN Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE! Ga naar www.mijnondernemingsdossier.nl STAP TWEE: Registreren. ACTIE! HANDIG!

Nadere informatie

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Versie: 1.0 Datum: 16 augustus 2011 Auteur: Niels van der Kolk Afdeling: Belasting & Vastgoed 1 Inhoudsopgave 1 Regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

Gebruikersdag in teken van veel nieuws

Gebruikersdag in teken van veel nieuws In deze nieuwsbrief 1 Gebruikersdag Roxit en Dezta in De Fabrique 2 Roxit lanceert totaaloplossing RUD 4 Enschede maakt snelle overstap 5 Squit ibis opvolger bodemapplicaties 6 Tips en trucs voor na D-Day

Nadere informatie

LotusLive Getting started versie 0.1

LotusLive Getting started versie 0.1 LotusLive Getting started versie 0.1 BMS bv maakt gebruik van LotusLive om projectinformatie met anderen te delen en om met anderen samen te werken. In deze getting started wordt u geinformeerd over de

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012 Informatie-uitwisseling in de VTH-keten 20 november 2012 Vraag: Wat betekent de komst van RUD s voor de informatie-uitwisseling in de VTH-keten en welke rol spelen de basisregistraties en het OLO daarin?

Nadere informatie

Digitale dienstverlening, een vak!

Digitale dienstverlening, een vak! Nieuwsbrief Samenwerking / nummer 1 / januari 2006 Digitale dienstverlening, een vak! Gemeenten worden via de overheid gestimuleerd om, vanaf begin 2007, 65% van de dienstverlening ook digitaal aan te

Nadere informatie

Op zoek naar vrijwilligers?

Op zoek naar vrijwilligers? Op zoek naar vrijwilligers? Handleiding voor het online zoeken naar vrijwilligers Ben je van een organisatie en zoek je vrijwilligers? Dan bent je bij ons aan het juiste adres. Op www.bredavoorelkaar.nl

Nadere informatie

www.masbarneveld.nl Handleiding Stagebieders www.masbarneveld.nl Handleiding voor stagebieders BARNEVELD Pagina 1

www.masbarneveld.nl Handleiding Stagebieders www.masbarneveld.nl Handleiding voor stagebieders BARNEVELD Pagina 1 www.masbarneveld.nl Handleiding voor stagebieders BARNEVELD Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 De website: www.masbarneveld.nl... 4 Informatie voor stagebieders... 5 Het aanmelden

Nadere informatie

Handleiding KIJK! webbased

Handleiding KIJK! webbased Handleiding KIJK! webbased 1 Copyright Bazalt november 2013 Inhoud Welkom... 3 1. Inloggen en uitloggen... 4 2. Gebruikers invoeren... 5 3. Groepen invoeren... 6 4. Gebruikers koppelen aan groepen... 7

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. Microsoft Office 365 Quick Start Guide

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. Microsoft Office 365 Quick Start Guide Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten Microsoft Office 365 Quick Start Guide Microsoft Office 365 Quick Start Guide Met deze Microsoft Office 365 Quick Start Guide maakt u binnen 10 minuten

Nadere informatie

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed 1 2 3 4 5 6 TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken November 2014

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Verleden, heden en toekomst FUMO Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Oorsprong RUD vorming Diverse rampen / incidenten in Nederland, diverse rapporten De

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Ga naar http://www.google.com/analytics/. Heb je nog geen google account? Klik dan op: een account aanmaken (figuur 1) en volg de aanmeldprocedure.

Ga naar http://www.google.com/analytics/. Heb je nog geen google account? Klik dan op: een account aanmaken (figuur 1) en volg de aanmeldprocedure. Google analytics Een van de modules van mijnhengelsportvereniging.nl is de statistiekenmodule die gekoppeld is met Google Analytics (GA). Via een google account kunnen gegevens over de bezoekers inzichtelijk

Nadere informatie

Praktische handleiding Aanmaak van een account

Praktische handleiding Aanmaak van een account Praktische handleiding Aanmaak van een account Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Start... 4 3. Nieuwe account aanmaken... 4 3.1. Invoeren van bedrijfsinformatie door gebruik van het ondernemingsnummer (KBO-nummer).

Nadere informatie

Fusie slaat brug tussen Wabo en Wro

Fusie slaat brug tussen Wabo en Wro In deze nieuwsbrief 1 Roxit en Gemnet gaan officieel partnerschap aan 2 Roxit en Dezta samen verder 3 Goede doel profiteert van klantonderzoek 4 Gebruiksgemak centraal in update 5 Koppeling is meer dan

Nadere informatie

v.1.0-2014 Cursusaanbod Roxit Academy

v.1.0-2014 Cursusaanbod Roxit Academy v.1.0-2014 Cursusaanbod Roxit Academy 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 2 Squit Suite...2 2.1. Squit XO... 2 2.1.1. Eindgebruikers... 2 Werken met Squit XO: administratie... 2 Werken met Squit XO: vergunningverlening

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 04-08-2015 I Conform Geparafeerd

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 04-08-2015 I Conform Geparafeerd agendapunt 4.8 1182176 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GETEKENDE INTENTIEOVEREENKOMST MET LTO GLASKRACHT BETREFFENDE PILOT ONDERNEMINGSDOSSIER Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Handleiding E-View Aanvullende module voor Business Partners

Handleiding E-View Aanvullende module voor Business Partners Handleiding E-View Aanvullende module voor Business Partners Januari 2015 Versie 3.0 Inhoud 1. Gebruik maken van E-view... 4 1.1 Gebruikersaccount activeren... 4 1.2 Inloggen op E-view... 5 2. Home...

Nadere informatie

Inhoud. telijke ordening in Squit XO. Ook laten wij u graag kennis maken met ons nieuwe webbased bodeminformatiesysteem, Squit ibis.

Inhoud. telijke ordening in Squit XO. Ook laten wij u graag kennis maken met ons nieuwe webbased bodeminformatiesysteem, Squit ibis. 1 Nieuw Roxit op de beurs 2 Nieuwe release willigt wensen in 3 BRIStoets vervanger voor BBOnline 4 Squit 2Go neemt XO het veld in 5 Gilze-Rijen de eerste met Squit ibis 6 Testen op steeds hoger niveau

Nadere informatie

PERSBERICHT. Blauwborg distributeur van e-mailprocessing software Octopus Samenwerking tussen Capture Experts en Blauwborg voor de Nederlandse markt

PERSBERICHT. Blauwborg distributeur van e-mailprocessing software Octopus Samenwerking tussen Capture Experts en Blauwborg voor de Nederlandse markt PERSBERICHT Blauwborg distributeur van e-mailprocessing software Octopus Samenwerking tussen Capture Experts en Blauwborg voor de Nederlandse markt Bodegraven - 16 juni 2015 - Blauwborg is sinds begin

Nadere informatie

Instellen e-mail. 2004 Holomarcus

Instellen e-mail. 2004 Holomarcus 2004 Holomarcus Voorwoord U heeft een domeinnaam geregistreerd via Holomarcus. En nu wilt u e-mail dat verzonden is naar die domeinnaam kunnen ontvangen, en u wilt e-mail kunnen versturen vanaf dezelfde

Nadere informatie

Registratie van bestaande bodemwarmtewisselaars/ bodemgekoppelde warmtepompen. Meld uw systeem en voorkom onderlinge beïnvloeding

Registratie van bestaande bodemwarmtewisselaars/ bodemgekoppelde warmtepompen. Meld uw systeem en voorkom onderlinge beïnvloeding Registratie van bestaande bodemwarmtewisselaars/ bodemgekoppelde warmtepompen Meld uw systeem en voorkom onderlinge beïnvloeding Het gebruiken van de bodem als energiebron is de laatste jaren in populariteit

Nadere informatie

INSPECTIEVIEW MILIEU

INSPECTIEVIEW MILIEU INSPECTIEVIEW MILIEU Programma Informatie-uitwisseling INSPECTIEVIEW MILIEU Milieuhandhaving OMGEVINGSWET HANDHAVEN SCHAKELDAG 2015 www.informatieuitwisselingmilieu.nl Inspectieview Milieu: Aanleiding

Nadere informatie

Registratie voor applicaties van het GHA

Registratie voor applicaties van het GHA Registratie voor applicaties van het GHA Inhoud Registratie toepassingen GHA... 1 Registreren... 1 Stap 1 - Registreren van uw bedrijf... 1 Stap 2 - Registreren van uw hoofdgebruiker... 3 Stap 3 - Registreren

Nadere informatie

AANDACHT: Na het versturen van je gegevens krijg je van ons dadelijk een bevestigingsmail.

AANDACHT: Na het versturen van je gegevens krijg je van ons dadelijk een bevestigingsmail. Producten bestellen Online winkelen en bestellen bij Festarent is eenvoudig en veilig.. Hoe producten bestellen? Om te kunnen bestellen, heb je een 'account' nodig. Deze account bevat je persoonlijke gegevens,

Nadere informatie

Inspectieview Milieu aansluiten én gebruiken. 10 september, Nol Witte

Inspectieview Milieu aansluiten én gebruiken. 10 september, Nol Witte Inspectieview Milieu aansluiten én gebruiken 10 september, Nol Witte Omgevingsdienst Midden-Holland Milieutaken in de hele regio: Bodegraven-Reeuwijk Boskoop (per 1-1-2016 heel Alphen) Gouda Krimpenerwaard

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Handleiding koppeling voor patiënten

Handleiding koppeling voor patiënten Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud 1. Registreren... 2 1.1 Voordat u begint... 2 1.2 Een account aanmaken... 2 1.3 Geen account? Registreer nu!... 3 1.4 Bevestig uw account... 3 1.5 Gefeliciteerd,

Nadere informatie

Toegang tot Mijn Gegevensdiensten

Toegang tot Mijn Gegevensdiensten Toegang tot Mijn Gegevensdiensten Mijn Gegevensdiensten is een beveiligde omgeving op uwv.nl. Op Mijn Gegevensdiensten: vindt u productinformatie en uitleg over het aanvragen van gegevensproducten; kunt

Nadere informatie

Handleiding PAM-applicatie

Handleiding PAM-applicatie Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de Ambulancesector Handleiding PAM-applicatie INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Organisator 3 3. Bedrijfsarts 8 4. Testafnemer 15 5. Deelnemer 18 1

Nadere informatie

1 Pagina. Referentie Case

1 Pagina. Referentie Case Referentie Case ICreative bv Oortlaan 2, Ede info@icreative.nl +31 (0) 318 493 150 De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is sinds april 2013 een nieuwe regionale uitvoeringsdienst in Zuid-Holland. De organisatie,

Nadere informatie

Digitaal Wabo-toezicht met itoezichtprotocol. www.itoezichtprotocol.nl

Digitaal Wabo-toezicht met itoezichtprotocol. www.itoezichtprotocol.nl Digitaal Wabo-toezicht met itoezichtprotocol 1 Inleiding De ipad-inspectietool itoezichtprotocol is een gebruiksvriendelijke applicatie voor de inspectie van gebouwen/ bouwwerken op technische staat en

Nadere informatie

Hoe veilig voelen uw medewerkers zich in hun werk?

Hoe veilig voelen uw medewerkers zich in hun werk? Het Agressie en Weerbaarheidsonderzoek van InternetSpiegel: meten en vergelijken. Hoe veilig voelen uw medewerkers zich in hun werk? Ambulancemedewerkers worden bedreigd, leraren uitgescholden. Agressie

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Easyhosting Handleiding SSL Certificaat installeren in DirectAdmin

Easyhosting Handleiding SSL Certificaat installeren in DirectAdmin Easyhosting Handleiding SSL Certificaat installeren in DirectAdmin Deze handleiding beschrijft de stappen die u dient te nemen voor een SSL certificaat installatie in DirectAdmin. Versie 1.0 Inhoud Uniek

Nadere informatie

Handleiding zelfserviceportal Mijn SKP

Handleiding zelfserviceportal Mijn SKP Handleiding zelfserviceportal Mijn SKP Via de portal Mijn SKP heeft u de mogelijkheid om zelf uw abonneegegevens te beheren. Ook kunt u tvpluspakketten aan- en uitzetten. SKP 3in1- en internetabonnees

Nadere informatie

Handleiding carpool.be registratie & matching

Handleiding carpool.be registratie & matching 2015 Handleiding carpool.be registratie & matching Met deze handleiding helpen wij jou om onze website www.carpool.be te gebruiken. We doorlopen met jou de registratie en de matching. 1 Inhoudstafel 1

Nadere informatie

Bookshelf account aanmaken, apps installeren en de mogelijkheden

Bookshelf account aanmaken, apps installeren en de mogelijkheden Bookshelf account aanmaken, apps installeren en de mogelijkheden 1.1 Aanmaken Bookshelf account Iedereen die een E-mail adres heeft, kan een Bookshelf account aanmaken. Dit kan via http://bookshelf.nl/start/.

Nadere informatie

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed 1 2 3 4 5 TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken November 2015

Nadere informatie

v.1.0-2015 Cursusaanbod Roxit

v.1.0-2015 Cursusaanbod Roxit v.1.0-2015 Cursusaanbod Roxit 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 2 Squit Suite...2 2.1. Squit XO... 2 2.1.1. Eindgebruikers... 2 Werken met Squit XO: administratie... 2 Werken met Squit XO: vergunningverlening

Nadere informatie

Evaluatie training Internetonderzoek voor toezichthouders en handhavers

Evaluatie training Internetonderzoek voor toezichthouders en handhavers Evaluatie training Internetonderzoek voor toezichthouders en handhavers Inleiding De deelnemers van de training Internetonderzoek voor toezichthouders en handhavers zijn ongeveer 3 maanden na het volgen

Nadere informatie

HANDLEIDING DOMEINREGISTRATIE EN DNS- BEHEER

HANDLEIDING DOMEINREGISTRATIE EN DNS- BEHEER HANDLEIDING DOMEINREGISTRATIE EN DNS- BEHEER versie 2.0, 11 december 2009 SURFNET BV, RADBOUDKWARTIER 273, POSTBUS 19035, 3501 DA UTRECHT T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, WWW.SURFNET. NL INHOUD 1.

Nadere informatie

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG APICS module Gevaarlijke Goederen Voor aangevers GG 16 mei 2014 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Toegang APICS loket... 3 Stap 1A: Bedrijf registreren... 4 Stap 1B: Functionaliteit aanvragen... 8 Stap 2: Toegang

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Referentiecase. PNO Consultants econnect@work

Referentiecase. PNO Consultants econnect@work Referentiecase PNO Consultants econnect@work PNO Consultants was op zoek naar een oplossing om documenten en e-mails uniform op één centrale plaats op te slaan. Uiteindelijk zijn wij terecht gekomen bij

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier Missie i-signaal streeft naar een vooraanstaande rol in het ontwikkelen en beheren van innovatieve software die onze klanten in staat stelt om het verzuim van de medewerkers te monitoren. Dit effectieve

Nadere informatie

Handleiding Cursisten

Handleiding Cursisten Handleiding Cursisten Versie 1, december 2013 1 Inhoudsopgave 1 Starten met NIVEO... 3 2 Cursus doorlopen... 6 2.1 Kennis/theorie... 9 2.2 Meerkeuzevragen... 10 2.3 Afbeeldingen... 10 3 Wachtwoord vergeten

Nadere informatie

Verkennende Impactanalyse

Verkennende Impactanalyse Verkennende Impactanalyse Aanleiding onderzoek Onderzoek onder: Provincies Gemeenten Omgevingsdiensten Waterschappen Rijk Bedrijfsleven Verkennen hoe organisaties de impact van de Omgevingswet en AMvB

Nadere informatie

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten.

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. Wij zijn i-signaal Een dynamische organisatie, waar mensen met plezier een actieve bijdrage leveren om

Nadere informatie

Geldrop-Mierlo tweehonderdste klant Squit XO

Geldrop-Mierlo tweehonderdste klant Squit XO In deze nieuwsbrief 1 Geldrop-Mierlo tweehonderdste klant Squit XO 2 Gebruikersdag nieuwe stijl 3 Een kijkje in de ontwikkelkeuken 4 Squit XO gekoppeld met OLO 5 Nu is het de beurt aan handhaving 6 Interview:

Nadere informatie

Administratievelastenmeting. Provincie Gelderland 2010-2014. Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015

Administratievelastenmeting. Provincie Gelderland 2010-2014. Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015 Administratievelastenmeting Provincie Gelderland 2010-2014 Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015 Inhoudsopgave Achtergrond Werkwijze en productselectie Administratievelastenontwikkeling

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014 Communicatieplan 5 maart 2014 1-8 05-03-2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Communicatiedoelstellingen... 3 2.1 Algemene doelstelling... 3 3. Doelgroepen... 4 3.1. Groep A - Veel invloed, veel belang...

Nadere informatie

Omgevingswet en impact voor gemeenten

Omgevingswet en impact voor gemeenten Omgevingswet en impact voor gemeenten Onderwerpen 1. Achtergrond Omgevingswet 2. Veranderingen en samenhang 3. Impactanalyse 2 Waarom een Omgevingswet? de koning wil het De Omgevingswet vereenvoudigt en

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

Relax met. ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners. www.zorgmail.nl

Relax met. ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners. www.zorgmail.nl Relax met ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners www.zorgmail.nl INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 SECURE E-MAIL... 3 ZORGMAIL EDI... 4 INLOGGEN... 5 WEBSITE... 5 INLOGGEN... 5 ACTIVEREN... 6 SECURE

Nadere informatie

WERVEN MET WOVOX BEGINT VANDAAG!

WERVEN MET WOVOX BEGINT VANDAAG! WERVEN MET WOVOX BEGINT VANDAAG! Binnenlands Bestuur en WOVOX Voeg sfeer toe aan uw vacatures: Lees hoe u WOVOX kunt inzetten voor de werving van nieuwe kandidaten en hoe u stap voor stap een werkplek

Nadere informatie

Jaarrapport visitaties 2012

Jaarrapport visitaties 2012 Jaarrapport visitaties 2012 Kwaliteitsimpuls met als thema: Kwaliteit van het BodemInformatieBeheer (KwaBIB) en ervaringen met visiteren 2.0 Frank Hopstaken, Thom Maas, Walter de Koning, Marijn van der

Nadere informatie

In een modern archief past ook sociale media

In een modern archief past ook sociale media In een modern archief past ook sociale media John Jansen Het kenmerk van sociale media is de actualiteit, gekoppeld aan het feit dat de drempel om te communiceren sterk is verlaagd. Veel organisaties kiezen

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4 2.

Nadere informatie

HANDLEIDING WEB SHOP

HANDLEIDING WEB SHOP HANDLEIDING WEB SHOP 1 Registreren... 2 1.1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 1.2 Persoonsgegevens... 2 1.3 Persoonsgegevens 2... 3 1.4 Eerste keer aanmelden... 4 2 Mijn profiel... 5 2.1 Mijn gegevens...

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac)

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4

Nadere informatie

Enquête + Vragenlijst + Onderzoek + Panel = thesistools.com 15-01-13 10:43 Adoptie van BIM Geacht lid, Bouwend Nederland voert onderzoek uit naar de adoptie van BIM onder haar leden. Hiervoor is een enquête

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

Instructie helpdesk. Computerproblemen?

Instructie helpdesk. Computerproblemen? Instructie helpdesk Computerproblemen? Hebt u computerproblemen? Hebt u hulp nodig bij het gebruik van de software op uw computer? Of hebt u wellicht een vraag voor de ICT mensen? Wij introduceren vanaf

Nadere informatie

Focus op vakbekwaamheid

Focus op vakbekwaamheid Focus op vakbekwaamheid Examens & opleidingsmogelijkheden Willem Hooijkaas, BodemenergieNL 1 Focus op vakbekwaamheid Inhoud presentatie aanleiding opleidingen en examens werkgebied leergang/opleidingen

Nadere informatie

Wat kan ik als cultuuraanbieder met?

Wat kan ik als cultuuraanbieder met? Wat kan ik als cultuuraanbieder met? AlicesMoves is dé community op het gebied van cultuureductie in het primair- en voortgezetonderwijs. Het is een ontmoetingsplaats voor scholen en aanbieders van cultuureducatie

Nadere informatie

HCC, de vereniging van computergebruikers telt momenteel zo n 75.000 leden.

HCC, de vereniging van computergebruikers telt momenteel zo n 75.000 leden. 1Welkom! HCC, de vereniging van computergebruikers telt momenteel zo n 75.000 leden. Veel van deze leden zijn actief in een regio en/of in één of meerdere interessegroepen. Om al onze leden te kunnen bereiken

Nadere informatie