ATM Boskopu. In deze editie: Redactioneel. Dankbetuiging minister Kromosoeto bij vertrek Verwelkoming minister Miskin Maak kennis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ATM Boskopu. In deze editie: Redactioneel. Dankbetuiging minister Kromosoeto bij vertrek Verwelkoming minister Miskin Maak kennis"

Transcriptie

1 Juni - juli 2012 Editie nummer 04 ATM Boskopu In deze editie: Dankbetuiging minister Kromosoeto bij vertrek Verwelkoming minister Miskin Maak kennis met Sexueel molest op de werkvloer Telefoneren op het werk Mop Citaat ATM-ers, wij zijn zover om u de vierde editie te presenteren van onze digitale interne krant. Wij herinneren u dat deze krant bedoeld is om u op een luchtige manier te informeren over interne aangelegenheden. Voor informatie over het beleid verwijzen wij u naar onze website De afdeling Voorlichting is belast met zowel het onderhoud van de website als de uitgave van de interne krant. Spoedig zullen wij herbeginnen met de productie van onze tv-programma Wroko Afersie op regelmatige basis. De benodigde video apparatuur is reeds binnen. Het lijkt ons goed u bij deze gelegenheid te informeren over de laatste nieuwtjes op de afdeling. De senior-journalistieke medewerker, tevens vervanger van het hoofd, Natali Waal heeft sinds 1 juni 2012 een nieuwe baan. Ze is het nieuwe hoofd van Voorlichting op het ministerie van Volksgezondheid. Voorlichtingsmedewerker Astrid Boedhoe is sedert mei dit jaar werkzaam als voorlichter op het Kabinet van de President. Ze werkt nu samen met ex-collega Maurilla Timpico. Beide zijn te bewonderen in Info-Act op de televisie. Hiërarchisch is nu junior-journalistieke medewerker, Latoya Boetius, de vervanger van het hoofd bij diens afwezigheid. Onze medewerker Ricky Jubitana is langdurig ziek en kan daarom voorlopig niet ingezet worden voor het werk. Voorlichtingsmedewerker, Danitsia Sahadewsing, is de ondervonden tegenslag aan het overwinnen, mede dankzij de morele steun van jullie ATM-ers. Wij bedanken iedereen voor het betuigde medeleven en de bemoedigende woorden aan haar adres. Ze is erg onder de indruk van jullie ondersteuning. Danitsia maakt het naar omstandigheden goed. Ze zal spoedig weer de draad oppakken. Tot slot wensen wij u veel leesplezier! Imro Smith Hoofd Voorlichting Het ministerie van ATM organiseerde op zaterdag 9 juni 2012 in samenwerking met het United Nations Environment Progam (UNEP) een succesvolle wandelloop. Dit geschiedde in het kader van Wereld Milieudag op 5 juni jl. Het startsein van deze loop werd gegeven door minister Alice Amafo van Sociale Zaken die de ATM-minister verving omdat hij in het buitenland vertoefde. De bedoeling van de loop was om de samenleving bewust te maken van het milieu. Het thema dit jaar was Green Economy: does it include you? Groene Economie behelst een economie gericht op duurzame ontwikkeling waarbij op een verantwoorde wijze met natuurlijke hulpbronnen wordt omgegaan. Volgens de leiding van ATM wordt nog na gegaan hoe Groene Economie moet worden ingepast in het Nationaal Ontwikkelingsbeleid Redactioneel ATM organiseerde succesvolle wandelloop Wereld Milieu Dag De samenleving zal worden aangespoord een nog actievere rol te gaan spelen in de duurzame ontwikkeling van het land. De minister riep op tot gedragsverandering voor een gezond, beter en goed milieu. De viering van de jaarlijkse Wereld Milieu Dag moet de samenleving tot het besef brengen dat milieubehoud en milieu bescherming in relatie staan tot het voortbestaan van de mensheid. Voor dit jaar wordt de nadruk gelegd op het vinden van een evenwicht tussen het tot stand brengen van economische- en sociale ontwikkeling zonder dat daarbij het milieu onherstelbare schade wordt aangebracht. Deze loop, waarvan de opkomst goed te noemen was, werd voor de vijfde keer georganiseerd. Voorafgaande aan de loop was er een warming up van ongeveer een halfuur.

2 Pagina 2 Maak kennis met In deze rubriek maakt u nader kennis met college s van het ministerie Ik ben Carmen Read (50 jaar), sectiechef van de afdeling Salaris Administratie. Ik ben moeder van 1 dochter en grootmoeder van 1 kleindochter. Als hobby s heb ik lezen, koken en in de vrije tijd zit ik achter de naaimachine, ik houd me ook bezig met borduurwerk. Puzzelen was ook een van mijn hobby s, maar door drukke werkzaamheden moest ik dat achterwege laten. 27 jaar geleden trad ik in dienst van het ministerie en werd ingezet bij SPWE (oude stijl) als administratieve kracht. Op een bepaald moment werd SPWE opgedoekt en zaten de medewerkers, waaronder ik, thuis met behoud van salaris. We kwamen 1 keer in de week op het werk om de presentie te tekenen. Op een gegeven moment werd ik opgeroepen om weer aan de slag te gaan. Ik werd geplaatst op de afdeling Financiële Zaken, sectie Verificatie. Intussen zit ik op de afdeling Salaris Administratie. Dit is reeds 14 jaar het geval. Ik moet wel bij vertellen dat deze afdeling een subafdeling is van Personeel Zaken. Vele mensen op het ministerie denken dat Salaris Administratie onder Financiële Zaken valt. Hoe belangrijk is Salaris Administratie? Als Salaris Administratie haar werk zou staken ontvangt het personeel van ATM geen salaris. Ik garandeer dat het nooit zal gebeuren. Als het om het werk gaat ben ik zeer nauwkeurig. Als er stukken binnenkomen wordt alles gelijk afgehandeld, waardoor er meteen een aanvang gemaakt kan worden met de mutaties van de volgende maand. Op het werk ben ik meegaand. Ik heb altijd een open oor voor een ieder, ook de mensen waarmee ik samen werk.

3 Pagina 3 Verwelkoming minister Michael Miskin Minister Miskin heeft het personeel van ATM op vrijdag 4 mei 2012, toegesproken bij zijn verwelkoming. Hij gaf in zijn maidenspeech aan dat het beleid van zijn voorganger zal worden voortgezet. De minister noemde in dit verband specifiek de modernisering van de Surinaamse Arbeidswetgeving, het Sociaal Zekerheidsstelsel en het instellen van het minimumloon.hij kondigde aan dat de beleidspoot Milieu overgeheveld zal worden naar een ander ministerie. Tijdens de kennismaking heeft de minister over zichzelf verteld. Hij vindt dat zijn vakbondscarrière zijn veelzijdigheid in de samenleving overschaduwt. Het blijkt dat de bewindsman op het gebied van milieu verscheidene wetenschappelijke onderzoekingen heeft gedaan tijdens zijn studieperiode. Hij schijnt een kenner te zijn op het gebied van milieu. Zijn maatschappelijke oriëntatie blijkt heel breed te zijn en hij heeft verschillende functies bekleed. Toen de minister zijn ongenoegen uitte over de rechtspositie en waardering van de ambtenaren in het kader van FISO,zou blijken dat hij de juiste snaar aanroerde bij het ATM-personeel. Het personeel gaf blijk ontevreden te zijn over de invoering van FISO. De bewindsman gaf aan dat de CLO,van waar hij afkomstig is als vakbondsman, pertinent tegen de invoering van FISO is. Alle FISO problemen bij ATM zullen geinventariseerd en gestuurd worden naar zijn collega van Binnenlandse Zaken. Hij moedigde de ATM-ers aan om geen hoop te verliezen. Het personeel was ingenomen met de inspirerende woorden van de nieuwe minister. Dankbetuiging minister Kromosoeto bij vertrek Bij vertrek van minister Ginmardo Kromosoeto, bedankte hij het ATM personeel per voor de goede samenwerking de afgelopen tijd. Hij deed dit per . Hij memoreerde hij goede werkrelatie en persoonlijke band die hij had met het personeel. Hij sprak ook de hoop uit dat de nieuwe minister van ATM dezelfde ondersteuning zal krijgen opdat het werk voortgezet kan worden in het belang van ons geliefd Suriname. De minister had een lijfspreuk : Werk, maar houd het leuk. Op de foto hiernaast was de minister aan het dansen bij de afsluiting van de REDLAC-meeting die in ons land werd gehouden.

4 Pagina 4 Fotocollage vertrek minister Kromosoeto van ATM naar RGB

5 pagina5 Fotocollage verwelkoming minister Michael Miskin op ATM

6 Stop ongewenste intimiteiten op het werk Pagina 6 Liefdesaffaires, flirten en seksueel molest op de werkvloer kunnen een bron zijn van onaangename, zelfs onwerkbare spanningen. Intimiteiten tussen collega's onderling of tussen een ondergeschikte en zijn of haar leidinggevende kunnen onschuldig zijn, maar evengoed kunnen de betrokkenen en omstanders ze als onaangenaam, zelfs als intimiderend ervaren. Indien u een oogje heeft op een persoon op de werkvloer, zorgt u ervoor dat u hem of haar geen avances maakt op de werkvloer, want uw werkomgeving kan er last van ondervinden. Stop onmiddellijk met uw avances als de persoon er geen prijs op stelt. Klachten en beschuldigingen over seksueel molest dienen door het afdelingshoofd serieus aangenomen te worden. Telefoneren op het werk Houdt u gesprekken zo kort en zakelijk mogelijk Niemand zal het u kwalijk nemen als u op het werk even een privé gesprek voert. Voor luidkeels bellen zullen collega s minder begrip tonen. Let op uw stemvolume bij het voeren van een telefoongesprek voor het geval u met meerdere collega s van een ruimte gebruik maakt. Stoor uw collega s niet, waardoor ze geconcentreerd kunnen werken. Zet ook uw mobiele telefoon op tril of stil. Behalve dat u hierdoor irritaties kunt voorkomen bij collega s, levert u ook een bijdrage aan een aangename werksfeer.

7 Pagina 7 Fotocollage trimloop wereld milieudag

8 Pagina 8 Training Conflict Management 25 medewerkers van het ministerie van Arbeid, hebben deelgenomen aan de training Conflict Management verzorgd door Excellence Consultancy. Het was een zeer leerrijke training en de opgedane kennis kan men toepassen op de werkvloer. Een belangrijk onderdeel was het rollenspel, waarbij de theorieën omgezet werden in de praktijk. De creativiteit van de medewerkers daarbij was bijzonder. De arbeidsinspecteurs waren goed vertegenwoordigd op de training. De opgedane kennis kunnen ze gebruiken bij de dienstverlening.

9 ATM-Voorlichtingsmedewerker Danitsia Sahadewsing, is de tegenslag aan het overwinnen, mede dankzij de morele steun van het personeel van ATM. Wij bedanken iedereen voor het betuigde medeleven en bemoedigende woorden aan haar adres. Ze is erg onder de indruk van de vele ondersteuning. Danitsia maakt het naar omstandigheden goed. Ze zal spoedig weer de draad oppakken. Pagina 9

10 Vaders op het ministerie worden niet vergeten op vaderdag Redactie ATM Boskopu: Pagina 10 Vaders die werkzaam zijn op het ministerie worden jaarlijks in verband met vaderdag in de bloemetjes gezet. Dit jaar kregen ze een leuk presentje mee. Het presentje bestond uit een zakdoek en een balpen. Op de foto ziet u enkele trotse ATM papa s die poseerden met hun presentje. Citaat: Veel mensen hebben een verkeerd idee van geluk Het wordt niet bereikt door zelfvoldoening maar door trouw te zijn aan een waardig doel." Mop: De arbeidsvoorwaarden van de vorige baas De chef personeelszaken heeft een sollicitant voor zich zitten en vraagt hem hoe het zat bij zijn vorige baas met de arbeidsvoorwaarden. 'Fantastisch, mijnheer, het personeel had inspraak; we kregen vier weken achter elkaar vakantie, met phagwa, pasen en kerst, een gratificatie en een deel van de winst.' Stomverbaasd kijkt de chef de man aan en zegt; 'Waarom bent u daar dan weggegaan?' 'Ik ben niet weggegaan... we zijn ontslagen, want na zes maanden ging de zaak failliet!' Eindredactie: Imro Smith (Hoofd Voorlichting) Redactie: Theodora Koulen Tiffany Gillis Danitsia Sahadewsing Latoya Boetius Opmaak: Voorlichting ATM Website: Tel Intern: 276, 278, 275 Mobielnummers: ( I.Smith) ( T.Gillis) ( L.Boetius) ( TH.Koulen)

ATM Boskopu. Hallo ATM-ers, Imro Smith

ATM Boskopu. Hallo ATM-ers, Imro Smith april / mei 2012 Editie nummer 03 ATM Boskopu Hallo ATM-ers, Redactioneel In deze editie: Arbeidsinspectie 65 jaar Maak kennis met... ATM al 10 jaar Door groei van menselijke kennis en toepassing van die

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

OM STIL VAN TE EEN ZWARTBOEK OVER INTIMIDATIE, MACHTSMISBRUIK EN FALENDE (BEGE)LEIDING. Bij het Pauw Bedrijf IJsselstein/Nieuwegein

OM STIL VAN TE EEN ZWARTBOEK OVER INTIMIDATIE, MACHTSMISBRUIK EN FALENDE (BEGE)LEIDING. Bij het Pauw Bedrijf IJsselstein/Nieuwegein OM STIL VAN TE WORDEN EEN ZWARTBOEK OVER INTIMIDATIE, MACHTSMISBRUIK EN FALENDE (BEGE)LEIDING. Bij het Pauw Bedrijf IJsselstein/Nieuwegein Het meest fout is het minachtende en het intimiderende gedrag

Nadere informatie

kloppende hart van de vakbond

kloppende hart van de vakbond JA ARGANG 2 APRIL 2008 NR 2 Het regiokantoor: het kloppende hart van de vakbond Vrijwilligersmanagement Muskusratvangers in de steigers zijn buitenmensen Maiko is de beste mountainbiker met diabetes. Inhoud

Nadere informatie

SchoonmaakKrant2015. In De Nieuwe Wereld, een productie. Schoonmaak in Nederland krijgt wereldwijde waardering. Emmy Award voor schoonmaakster Mirte

SchoonmaakKrant2015. In De Nieuwe Wereld, een productie. Schoonmaak in Nederland krijgt wereldwijde waardering. Emmy Award voor schoonmaakster Mirte SchoonmaakKrant2015 Deze SchoonmaakKrant is een speciale uitgave van Clean Totaal en verschijnt in een oplage van 24.000 exemplaren editie 3 juni 2015 Oud-politica Rita Verdonk tegen de schoonmakers van

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage MAVO leerjaar 4 2011-2012 NEWMANCOLLEGE BREDA Verviersstraat 4, 4826 HT BREDA telefoon 076-5810450 Inhoudsopgave Algemeen bladzijde Inleiding 3 Draaiboek 4 Uitleg stappenplan en

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12. Arbeid en zorg. 2 x 4 beleid voor iedereen?

Nieuwsbrief 12. Arbeid en zorg. 2 x 4 beleid voor iedereen? Nieuwsbrief 12 Arbeid en zorg 2 3 4 5 6 8 Voor u ligt de laatste editie van de nieuwsbrief van Dona Daria van het jaar 2008. Het thema is dit keer "Arbeid en zorg". Hoe combineren Rotterdammers arbeid

Nadere informatie

EigenZaak EEN WETENSCHAPPELIJK ONVERANTWOORD ONDERZOEK NAAR ONDERNEMERS EN HUN PERSOONLIJKE VERHAAL

EigenZaak EEN WETENSCHAPPELIJK ONVERANTWOORD ONDERZOEK NAAR ONDERNEMERS EN HUN PERSOONLIJKE VERHAAL EEN WETENSCHAPPELIJK ONVERANTWOORD ONDERZOEK NAAR ONDERNEMERS EN HUN PERSOONLIJKE VERHAAL EigenZaak Boss @woef #project EigenZaak @Eigenzaak ik wil geen baas meer hebben, ik ben eigen baas! 07:28 via Twaffer

Nadere informatie

VPNG. De achterkant van Programmasturing en. Opdrachtgeverschap EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT

VPNG. De achterkant van Programmasturing en. Opdrachtgeverschap EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT De achterkant van Programmasturing en VPNG Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten Opdrachtgeverschap 1 De achterkant van Programmasturing en

Nadere informatie

SELECTEREN OP SAFE. Leidraad voor het sollicitatiegesprek. veiligheid door samenwerking

SELECTEREN OP SAFE. Leidraad voor het sollicitatiegesprek. veiligheid door samenwerking SELECTEREN OP SAFE Leidraad voor het sollicitatiegesprek veiligheid door samenwerking 1 introductie en achtergrondinformatie wat is selecteren op safe? Selecteren op Safe is een hulpmiddel bij de selectie

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers mei 2013 Voorwoord van Minister Asscher Op 4 februari van dit jaar gingen medewerkers van mijn ministerie en ik in gesprek met honderd

Nadere informatie

Vijf jaar Buurtbemiddeling Arnhem 2007-2012

Vijf jaar Buurtbemiddeling Arnhem 2007-2012 Buurtbemiddeling Arnhem Weerdjesstraat 168 6811 JH Arnhem telefoon (026) 351 99 41 e-mail buurtbemiddeling@rijnstad.nl website www.buurtbemiddelingarnhem.nl Buurtbemiddeling Arnhem is een gezamenlijk project

Nadere informatie

Conflicthantering en mediation

Conflicthantering en mediation Conflicthantering en mediation Casus 3 Personeel en Organisatie/ Humanresourcesmanagement bussum 2010 De setting: verzekeringsmaatschappij ZBA De verzekeringsmaatschappij ZBA (Zekerheid Boven Alles) sluit

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Duurzame inzet van jonge professionals door goede begeleiding van de

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2007 In opdracht van de afdeling Vergunningen, ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

Juni 2015. Mededelingen van de directie

Juni 2015. Mededelingen van de directie Juni 2015 Mededelingen van de directie Het is juni 2015 en de transitie in de zorg zorgt nu al maanden voor onrust binnen de kantoren van Zorgmed. Eigenlijk hopen we dat u als cliënt er weinig van merkt,

Nadere informatie

BCT Special. Duidelijkheid grootste winst. Hoe kies je nou? www.rtcnv.nl www.rmc-rotterdam.nl redactie@rmc-rotterdam.nl

BCT Special. Duidelijkheid grootste winst. Hoe kies je nou? www.rtcnv.nl www.rmc-rotterdam.nl redactie@rmc-rotterdam.nl www.rtcnv.nl www.rmc-rotterdam.nl redactie@rmc-rotterdam.nl 9e jaargang special no. 1 - BCT Special Voor je ligt een papieren Flits. Nog één keer. We zijn sinds eind vorig jaar overgegaan naar een digitale

Nadere informatie

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning.

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning. Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013 Wonen & Welzijn Klantenpanel huisvesting senioren Op maandagavond 8 april 2013 spraken twaalf huurders van SSW over de motieven om (op termijn) te

Nadere informatie

Huurders over een dreigende huisuitzetting

Huurders over een dreigende huisuitzetting Huurders over een dreigende huisuitzetting Ervaringen, oplossingen en toekomstperspectief Dorieke Wewerinke Willibrord de Graaf Lia van Doorn Judith Wolf Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg Huurders

Nadere informatie

IMPULS VOOR VROUWEN. Nieuwsbrief van OK Velsen - juli 2008

IMPULS VOOR VROUWEN. Nieuwsbrief van OK Velsen - juli 2008 Nieuwsbrief van OK Velsen - juli 2008 IMPULS VOOR VROUWEN Veel mensen hebben een bepaald moment in hun leven, waarop ze even stil willen staan... stil staan bij de vraag Wat wïl ik in t leven? Dan is het

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

LESSENSERIE COMMUNICEREN

LESSENSERIE COMMUNICEREN LESSENSERIE COMMUNICEREN meer dan praten Opleiding Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener (MBO) Auteur: Harry Hoefakker december 2010 NHL 1 2 Inhoudsopgave Onderdeel Bladzijde Inleiding & een woord vooraf

Nadere informatie

Versta uw vak: zorg op het werk voor rouwverwerkversterking.

Versta uw vak: zorg op het werk voor rouwverwerkversterking. Dit artikel is geschreven ter afronding van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht, te Amersfoort. Geschreven door: Kris van Vliet. April 2010. Met dank aan Yvonne

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation

Nadere informatie