ATM Boskopu. Hallo ATM-ers, Imro Smith

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ATM Boskopu. Hallo ATM-ers, Imro Smith"

Transcriptie

1 april / mei 2012 Editie nummer 03 ATM Boskopu Hallo ATM-ers, Redactioneel In deze editie: Arbeidsinspectie 65 jaar Maak kennis met... ATM al 10 jaar Door groei van menselijke kennis en toepassing van die kennis, leven mensen langer. En hoe meer mensen weten en kunnen, hoe meer ze willen. Mensen weten dat het hart de mens in leven houdt. En als het hart niet meer werkt, dan willen mensen een vervangend hart krijgen om in leven te blijven. En kan het niet altijd via transplantatie dan willen mensen een kunsthart. Mensen willen niet alleen oud worden en blijven leven, mensen willen ook levendig blijven. Dus zijn de knieën of heupen versleten, dan willen mensen kunstgewrichten of een rollator voor ondersteuning. Zo ziet u dat de mens de technologie toepast voor zichzelf. Zie daar de belangrijkheid van de toepassing van technologie voor het welzijn van de Surinaamse mens. Wij zullen in het internblad dit jaar veel aandacht besteden aan de afdeling Technologische Ontwikkeling (T.O) omdat wij van mening zijn dat deze afdeling nog niet de plaats inneemt binnen de structuur van het ministerie die ze eigenlijk zou moeten innemen en dus ook het ministerie nog niet kan voldoen aan de verwachtingen van de Surinaamse samenleving op het gebied van technologische ontwikkeling. Toen in 2000 de taakstelling van het ministerie van Arbeid werd verruimd met Technologische ontwikkeling en Milieu, was het voornemen om middels het stimuleren van de toepassing van milieuvriendelijke technologieën de gewenste ontwikkeling voor ons land mede te bewerkstelligen. Intern hebben wij niet echt het gevoel dat het ministerie in het afgelopen decennium zich heeft kunnen profileren als ministerie van Technologische Ontwikkeling, maar meer als ministerie van Arbeid en Milieu. De huidige minister vindt dat de taken van ATM m.b.t. dit beleidsgebied nu meer dan ooit tot uiting moeten komen.wij zijn er van bewust dat de afdeling Technologische Ontwikkeling meer armslag zou moeten krijgen voor de uitvoering van beleidsvoornemens, door de afdeling te verheffen tot een onderdirectoraat of directoraat met meer bevoegdheden. Wij zullen dit intern proces voor u volgen en u blijven informeren over de stand van zaken. In deze editie zullen wij u alvast kennis laten maken met de nieuwe persoon die de scepter zwaait bij Technologische Ontwikkeling. Verder doen wij u verslag over de viering i.v.m. het 65 jarig bestaan van de Arbeidsinspectie en het feit dat het ministerie al 10 jaar ATM heet. Ook zullen wij aandacht besteden aan de bijdrage die het ministerie jaarlijks levert aan studenten die op het ministerie stage mogen lopen. Veel leesplezier! Hoofd Voorlichting Imro Smith Weetjes over technologie Stagiaires op het ministerie Het ministerie heet al 10 jaaratm Op 23 mei 2011 werd het directoraat Milieu op het ministerie officieel ingesteld. Hiervoor opereerden de medewerkers van Milieu vanuit een sectie die geleid werd door een coördinator. Technologische Ontwikkeling heeft nog niet echt gestalte gekregen in de afgelopen jaren, maar intussen boekt het ministerie goede vorderingen om tot uitvoering over te gaan van het beleid op dit gebied. Tussen de beleidsgebieden Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu bestaat er een relatie. Het een kan niet zonder de ander. De factor arbeid is aan de basis van elke ontwikkeling en neemt in het ontwikkelingsconcept een cruciale plaats in. De factor arbeid oefent echter een constante druk uit op het milieu. Door de toepassing van de technologie kan de mens op een milieuvriendelijke wijze overgaan tot productie. Hierdoor kan op een efficiënte, veilige en transparante manier gearbeid worden, waardoor de druk op het milieu wordt geminimaliseerd. De interacties tussen deze beleidsgebieden passen volledig in het concept van duurzame ontwikkeling.

2 Pagina 2 Maak kennis met In deze rubriek kunt u nader kennis maken met collega s op het ministerie Sima Ramrattan- Sultan, coördinator TO Ik ben Sima Angela Ramrattan - Sultan ( 34jaar), coördinator van het beleidsgebied Technologische Ontwikkeling. Ik ben moeder van 2 dochters en 1 zoon. Ik ben een bezige bij. Naast de dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden, stop ik veel van mijn vrije tijd in de kinderen. Mijn kinderen doen aan sport, dus ben ik de hele week (in de middag) bezig met de aktiviteiten van hun. Ik ondersteun en stimuleer de kinderen altijd. Om de drukte in de stad te ontvluchten ga ik tussendoor met het gezin buiten de stad. Ik hou ook heel veel van lezen, dus romans, jammer dat ik dat in geen jaren heb gedaan vanwege drukke werkzaamheden.. Voor wat betreft mijn schoolontwikkeling (schoolopleiding): Ik heb de O.S.Kwatta doorlopen als basisschool, op het MULO zat ik op de Wim Bos Verschuurschool. Verder heb ik op het Havo-1 gezeten en vervolgens heb ik het schakeljaar gedaan van de Universiteit van Suriname. Op de Universiteit zat ik op de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTW), richting Agrarische Productie en heb deze met succes afgerond. Ik ben in 2004 in dienst getreden van de overheid. In het begin was ik werkzaam op het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) in de functie van beleidsmedewerker. Om persoonlijke redenen nam ik overplaatsing naar het ministerie van Planning en Ontwikkeling samenwerking (PLOS) waar ik gedurende vier jaar diende in de functie van senior beleidsmedewerker. Toen het ministerie van PLOS ophield te bestaan bij het aantreden van de huidige regering, heb ik gekozen om overgeplaatst te worden naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. In oktober 2011 heb ik overplaatsing gevraagd naar ATM en ben geplaatst bij Technologische Ontwikkeling gezien mijn achtergrond. Technologische Ontwikkeling is nog een afdeling, maar mijn streven is dat het verheven wordt tot een (onder)directoraat. Om meer armslag te krijgen op de voorbereiding en uitvoering van het beleid is het instellen van een (onder)directoraat TO een noodzaak.

3 Pagina 3 Arbeidsinspectie 65 jaar De Arbeidsinspectie werd ingesteld in de woelige periodes van de jaren ʼ40 en ʼ50. Gedurende deze jaren waren arbeiders, voornamelijk werkzaam in de mijnbouwsector, aan tal van gevaren blootgesteld. Beroepsziektes en ongevallen leiden te vaak tot arbeidsongeschiktheid en zelfs de dood. De gevaarlijke werksituaties vergden een aanpak die middels wetten de veiligheid op de werkplek moest garanderen. Hierdoor zouden werkgevers en werknemers niet ontkomen aan de verplichting om de veiligheid van de uit te voeren werkzaamheden in acht te nemen en ook in te staan hiervoor. Dit is de reden waarom in 1947 de Landsverordening van 8 september 1947, houdende de bepalingen tot beveiliging bij de arbeid werd ingesteld nadat maandenlang hiervoor de voorbereidingen hiertoe waren getroffen. Vooruitlopend hierop ging de regering over tot de oprichting van de Arbeidsinspectie. Deze instantie zou zich toeleggen op de naleving van alle wetten die betrekking hadden en zouden hebben op de veiligheid en goede werkomstandigheden. De Arbeidsinspectie werd op 1 maart 1947 ingesteld. De dienst ressorteerde tot 1970 onder het ministerie van Sociale Zaken dat toen verantwoordelijk was voor aangelegenheden betreffende arbeid. De Arbeidsinspectie is thans een belangrijk onderdeel van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM). De voornaamste taak van de Arbeidsinspectie nu is toezien op de naleving van de Arbeidswetgeving waarbij bescherming wordt geboden aan de werkenden in vooral de private sector met name loondienst. De toezichthoudende taak geschiedt middels regelmatige controle werkzaamheden door arbeidsinspecteurs in ondernemingen. De Arbeidsinspectie heeft in de afgelopen 65 jaar systematisch een wezenlijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de werkomstandigheden van de werknemer in de private sector in ons land. Werkgevers en werknemers maken tegenwoordig elke werkdag gebruik van de diensten van deze instantie. Zij legt ten aanzien van haar dagelijkse werkwijze het accent voornamelijk op begeleiding en voorlichting, dan op het verbaliseren van overtreders. De Arbeidsinspectie wil geen politieagent zijn voor werkgevers en werknemers, maar een partner in het bewerkstelligen van goede arbeidsomstandigheden. Indien noodzakelijk wordt er kordaat opgetreden tegen overtreders. In het verleden is men zelfs overgegaan tot tijdelijke sluiting van bedrijven nadat onmiddellijk gevaar voor werknemers werd geconstateerd. Zorg voor een goede werkrelatie met uw collega's De meeste mensen brengen een groot gedeelte van de dag door op hun werk. Het is belangrijk dat u zich daar op uw gemak voelt. Dat komt niet alleen uw werk ten goede, maar ook uw collega's. Een complimentje kan wonderen doen. Per jaar melden duizenden werknemers zich ziek als gevolg van een conflict met een collega of leidinggevende. De conflicten kunnen allerlei oorzaken hebben. Vaak escaleren die, omdat een goed en eerlijk gesprek uitblijft. Een prettige werksfeer verhoogt ook de werkprestaties en het is leuk om als team iets te bereiken. De sfeer op t werk wordt vaak belangrijker gevonden dan het salaris. Tijdens family days of teambuilding activiteiten kunt u collega's beter leren kennen.iedereen,van vakantiejobber tot minister, draagt een steentje bij aan het werkproces en iedereen vindt het fijn om gewaardeerd te worden. Elkaar stimuleren en af en toe een schouderklopje geven verhoogd de werksfeer. Praat dus met uw collega's en zorg dat u allemaal met plezier aan het werk komt.

4 Pagina 4 Fotocollage

5 pagina5 Arbeidsinspectie 65 jaar

6 Stagiaires doen werkervaring op bij het ministerie van ATM Pagina 6 Het ministerie van ATM biedt jaarlijks studenten van verscheidene onderwijsniveaus de gelegenheid om middels stage werkervaring op te doen en zich te oriënteren op het ministerie. Het ministerie beoogt hiermee dat jongeren makkelijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Door stage te lopen op het ministerie krijgen de jongeren de kans om theorie te combineren met de nodige werkervaring. Uit de evaluatie van de afgelopen jaren is gebleken dat de stage ervoor zorgt dat de jongeren voorberereid zijn wanneer ze op de arbeidsmarkt op zoek gaan naar een job. Zo probeert het ministerie te voorkomen dat ze in een langdurige werkloosheid terecht komen omdat ze werkervaring en de juiste werkhouding missen. In de maand maart hebben zich op het ministerie studenten van de examenklassen van 4 LBGO-scholen zich aangemeld voor de stage. Het gaat in deze om de H.J.Heilbronschool, Selectaschool, Eduard Cabellschool en LBGO Latour. Deze stagiaires zijn ingewerkt in kantoorwerkzaamheden van de verschillende afdelingen. Ze hebben ook inzicht gehad in sociale competenties die nodig zijn om succesvol te zijn op het werk. Werkdiscipline is ze ook bijgebracht, bijvoorbeeld om 7 uur aanvangen met de werkzaamheden en niet langer schaften dan de aangegeven tijd. Het ministerie hoopt dat de werkervaring die de studenten hebben opgedaan van positieve invloed zal zijn op hun werkhouding als ze zich later in dit jaar zullen begeven op de arbeidsmarkt. Het ministerie hoopt dat het bedrijfsleven ook ruimte creëert om studenten in de gelegenheid te stellen om in bedrijven werkervaring op te doen. Bekend is bij het ministerie dat enkele grote bedrijven jaarlijks reeds stage plaatsen aanbieden aan scholen. Met de ervaring die ik hier op het ministerie heb opgedaan wil ik op een hogere niveau komen na mijn LBGO aldus een van de stagiaires. In de praktijk hebben de stagiaires op onder andere de afdeling Voorlichting geleerd om te faxen, archiveren van krantenartikelen en beeldmateriaal en administratieve werkzaamheden. Het is een leuke en leerrijke ervaring geweest, de ambtenaren zijn hulpvaardig en geduldig, ik heb vriendelijke mensen ontmoet, aldus de algemene reacties van de studenten.ik heb veel waardering voor de bode, meneer Tuur van Begroting en Financiële Zaken, die steeds de trap op en af moet met een stapel brieven.hij doet dit kennelijk met veel plezier en op een klantvriendelijke manier.ik zie hem als een voorbeeldige ambtenaar met de juiste werkhouding.hij kijkt nooit boos en is beleefd naar iedereen toe, ook naar ons.wij hopen dat wij een baan bij het ministerie kunnen bemachtigen als wij onze diploma hebben behaald.tenminste verwachten wij dat in de grote vakantie wij in de gelegenheid zullen worden gesteld om vakantiewerk te mogen verrichten op het ministerie. Redactie ATM Boskopoe; Eindredactie: Imro Smith (Hoofd Voorlichting) Redactie: Astrid Boedhoe Theodora Koulen Tiffany Gillis Danitsia Sahadewsing LBGO- Stagiaires op het ministerie Weetjes over technologie We horen vaak technische begrippen als, EDGE, Wifi, 3G, 4G, Tablet etc. In deze editie belichten wij twee van deze begrippen en wel VoIP en Android. In de volgende edities komen weer andere begrippen aan de orde. Natali Waal Latoya Boetius Opmaak: Voorlichting ATM Tel , VoIP: VoIP staat voor Voice over IP en wordt gebruikt voor telefonie over het Internet. Met VoIP wordt het mogelijk om spraak en data te combineren. Op deze manier wordt telefonie een gemeen goed en voor iedereen in principe gratis beschikbaar. Een voorbeeld van VoIP is SKYPE. ANDROID: Android is een platform speciaal ontwikkeld voor de mobiele telefoon. Een van de voordelen van Android is dat het soepel, stabiel en eenvoudig te bedienen. Bij een platform kun je bijvoorbeeld ook denken aan Windows op je PC. Intern: 276, 278, 275 Mobiel: ( I.Smith) ( N.Waal) ( L.Boetius) ( TH.Koulen) Citaat: De resultaten van een organisatie worden voornamelijk bepaald door de kwaliteit van de samenwerking en mensen in de organisatie. Mop : Vliegende schotels 'Gelooft u in vliegende schotels?' 'Ja zeker wel', antwoord een man. 'Heeft u er ooit een gezien?' 'Na mijn echtscheiding niet meer, nee.'

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek Inleiding Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Gefeliciteerd! Dit betekent dat je echt al een veel sollicitanten achter je hebt gelaten. Een hele prestatie in deze

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Bachelor Opdracht BK

Bachelor Opdracht BK Bachelor Opdracht BK Van Motivatie naar Prestatie in KPN RETAIL Wessel van Rijkom(s0202495) Bedrijfskunde Bachelorscriptie Universiteit Twente KPN Begeleider Universiteit Twente: dr Henk Kroon Eerste begeleider

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Maak werk van mantelzorg

Maak werk van mantelzorg Advies financiering re-integratieactiviteiten mantelzorgers Maak werk van mantelzorg December 12 De ontwikkeling van dit document is tot stand gekomen mede dankzij Instituut Gak Auteur: Stichting Werk&Mantelzorg

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken bij de Belastingdienst

Het Nieuwe Werken bij de Belastingdienst Door de invoering van Het Nieuwe Werken kunnen werknemers te allen tijde en op alle plekken werkzaam zijn. Dit kan gevolgen hebben voor het boundary management van de werknemers. Dit onderzoek zoekt naar

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werkgever Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Waarom een functioneringsgesprek?... 7 Wat is een functioneringsgesprek?...

Nadere informatie

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers mei 2013 Voorwoord van Minister Asscher Op 4 februari van dit jaar gingen medewerkers van mijn ministerie en ik in gesprek met honderd

Nadere informatie

Jongeren houden (van) werk!

Jongeren houden (van) werk! Jongeren houden (van) werk! Duurzame arbeidsparticipatie na het praktijkonderwijs Het vinden e n behouden van een baan is voor niemand makkelijk in tijden van crisis. Ook jongeren van het praktijkonderwijs

Nadere informatie

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 3 FEBRUARI 2012 T THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING

Nadere informatie

HANDBOEK SOLLICITEREN

HANDBOEK SOLLICITEREN HANDBOEK SOLLICITEREN Handboek solliciteren van HLS Personeelsdiensten Inhoud Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Wat zijn mijn sterke

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Duurzame inzet van jonge professionals door goede begeleiding van de

Nadere informatie