De Spalander. Colofon. Jaargang 22, nummer 2, zomer De Spalander zomer 2013 (verschijnt op 29 juni 2013).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Spalander. Colofon. Jaargang 22, nummer 2, zomer 2013. De Spalander zomer 2013 (verschijnt op 29 juni 2013)."

Transcriptie

1 N i e u w s b r i e f De Spalander Jaargang 22, nummer 2, Colofon De Spalander (verschijnt op 29 juni 2013). De Spalander is het officiële verenigingsblad van Wijk- en Bewonersvereniging Spaland, de enige erkende bewonersvereniging in Schiedam- Spaland. Website: De Spalander wordt vier keer per jaar bij alle leden, adverteerders en abonnees bezorgd. De redactie wordt gevormd door John Witjes. De volgende Spalander verschijnt in september Reacties op deze Spalander kunnen worden ingeleverd op het redactieadres: Ringvaart 16 of worden gezonden aan: Redactie Spalander Linzenakker XE Schiedam In dit nummer o.a.: Zomerfeest op 7 september Tram 21 blijft rijden naar Spaland in 2014 s Gravelandseweg: communicatie en uitvoering 27 huizen gesloopt in De Velden Inzamelen huisvuil verandert

2 De Spalander 1 Donderdag 11 april, heeft Carla Vermunt, accountmanager bij de gemeente tijdens onze ALV een toelichting gegeven op het project Windkracht 13. Op de gemeentelijke website is te lezen dat Windkracht 13 staat voor: duurzaam, groen en innovatie. Tal van activiteiten en evenementen vonden en vinden in de stad plaats. Wat heeft dit voor onze wijk te betekenen zult u zich afvragen. Nu dit voorjaar heeft u o.a. kunnen genieten bij de ingangen van diverse wijken in Spaland, van de Schiedamse gele tulp in de vorm van een jeneverglas. Deze tulpenbollen zijn door de kinderen van de Violier vorig jaar oktober geplant. Dit voorjaar hebben de tulpen extra lang gebloeid in verband met het koude voorjaar. Op de voorpagina ziet u een voorbeeld. Veel activiteiten vinden plaats in onze wijk. De aannemer is in opdracht van Woonplus in de Velden eindelijk begonnen met de sloop van enkele blokken woningen. Gelukkig worden op die plaats weer nieuwe woningen gebouwd. In de Boshoek heeft de gemeente een voorlichtingsavond gehouden over het nieuw aan te leggen fietspad dat evenwijdig loopt aan de Harreweg. Het nieuwe fietspad begint bij de keerlus van de tram en sluit aan op het bestaande fietspad door Midden-Delfland. De aanleg van dit fietspad zal in de loop van dit jaar plaats vinden. In de wijk de Velden is na een proef met led verlichting in de openbare ruimte een definitieve keuze gemaakt. Binnenkort wordt begonnen met het aan brengen van de nieuwe verlichting. De gemeente Schiedam wou deze maand beginnen met het asfalteren van de 's Van de voorzitter Gravelandseweg en het opnieuw inrichten van de rotonde Slimme Watering, Zwaluwlaan en 's Gravelandseweg. Op deze rotonde komt ook het nieuwe kunstwerk, Het bestuur van onze vereniging heeft samen met wijkvereniging Kethel-Oost een brief aan de gemeenteraad geschreven over de te verwachten verkeerschaos waartoe deze werkzaamheden zullen leiden. Gelukkig heeft men in alle wijsheid besloten de werkzaamheden tot na de zomer uit te stellen en nog eens naar alternatieven te kijken, die vanuit de besturen zijn aangedragen. U leest er meer over in deze Spalander. Ook is er veel te doen rond het ophalen en scheiden van afval. In ieder geval zullen in de toekomst de kliko's minder vaak worden geleegd. De Slimme Watering is weer versierd met hanging baskets en de bermen zijn ingezaaid met een bloemenmengsel. Op de bijenbaan zijn weer op diverse plaatsen wilde plantenzaden ingezaaid. Op 7 september wordt ons jaarlijks zomerfeest in park Spaland gehouden. Ondanks dat er minder financiële middelen zijn zal het ook nu weer een mooi feest worden,waar wij als wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Tevens wil ik een oproep plaatsen voor vrijwilligers die mee willen helpen het feestterrein op te bouwen en af te breken. U kunt zich aanmelden via Rest mij u nog een plezierige en vooral zonnige zomer toe te wensen. Herbert Nikkels Bestuur en redactie wensen u een heel fijne zomer. Tot ziens op ons zomerfeest op 7 september! Inhoud : 1- Van de voorzitter 2- Terugblik ALV 3- s Gravelandseweg 5- Krona nog onveilig 6- ledverlichting De Velden 6- Keurmerk speeltoestellen 7- Zomerfeest 8- Hebbie Cultuur? 9- Tram 21 ongewijzigd 10- Glasvezelhuisjes 11- Sloop en nieuwbouw 13- Bijenhotels druk bezocht 14- Avondtram tijdelijk terug 15- Rotterdam Airport 17- Afvalscheiding 17- Kijk van de wijk

3 De Spalander 2 Een frisse wind op de ALV Op onze algemene ledenvergadering van 11 april was Carla Vermunt te gast, projectleider van het programma Windkracht 13 van de gemeente Schiedam. Zij vertelde over alle groene initiatieven die de gemeente neemt in dit themajaar. In de vorige Spalander (zie onze website) was al uitgebreid te lezen wat Windkracht 13 inhoudt. Op de ALV is door Carla Vermunt op enkele van die projecten nader in gegaan. Uiteraard was daar de Schiedamse tulp (zie voorpagina) naar de beeltenis van een borrelglaasje. En werd de vraag gesteld of Schiedam de groenste gemeente van Nederland kan zijn. Maar ook werden de bewoners uitgedaagd om met groene ideeën vanuit de wijk te komen. Ook kunnen alle straten in Schiedam tot augustus nog meedoen aan de verkiezing van de groenste of schoonste straat : Deelnemers aan de schoonste straat moeten regelmatig het zwerfvuil opruimen, de prullenbakken legen en de straat onkruidvrij houden. De groenste straat van Schiedam moet een mooi, duurzaam en origineel ingerichte straat hebben, van geveltuinen tot plantenbakken, van 'boomspiegels' tot voortuin. Bonuspunten zijn te halen door eetbare planten in de straat te planten. De meeste van de groene activiteiten zijn inmiddels achter de rug, want gebonden aan het voorjaar. Maar voor wie oplet, zal Windkracht 13 nog wel een paar keer terugkeren dit jaar. (JW).

4 De Spalander 3 Werkzaamheden s Gravelandseweg starten in september De s Gravelandseweg en de rotonde in onze wijk zullen gerenoveerd gaan worden. Die opknapbeurt is hoog nodig, omdat de weg op veel plekken aan het verzakken is. De mededeling echter dat weg en rotonde dientengevolge zes maanden in noordelijke richting ontoegankelijk zouden zijn, maar vooral de slechte communicatie over dit project zijn bij velen verkeerd gevallen. Ook bij ons als bewonersvereniging. Inmiddels is onder druk van de protesten de start van de werkzaamheden, oorspronkelijk gepland op 17 juni, uitgesteld tot begin september. John Witjes Krommunicatie Aanvankelijk dacht de gemeente zich te kunnen beperken tot een brief aan bedrijven langs de s Gravelandseweg en de bewoners van de Ringvaart en de Degerfors. Maar binnen een dag nadat de brief op 6 mei bezorgd werd, waren er al schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over de gang van zaken. Al snel bleek de communicatie vanuit de gemeente tekort geschoten te zijn. Alhoewel de gemeente dat tot de dag van vandaag niet wil toegeven. Participatie van bewoners Als bewonersvereniging meenden wij met de gemeente te hebben afgesproken dat bij grote projecten in de openbare ruimte er een uitgebreid inspraaktraject gevolgd zou worden. Niet voor niets hebben wij in het wijkoverleg het participatieprotocol besproken. Daarin wordt aangegeven dat bij projecten in de buitenruimte drie stappen gevolgd zouden worden: beginspraak, inspraak en afspraak. Pas daarna zal tot uitvoering worden overgegaan. Deze stappen zijn door de gemeente overgeslagen, omdat zij vindt dat er alleen maar sprake is van onderhoud. Dus beperkte men zich tot informeren. Heftige discussies volgden op een informatieavond, in het wijkoverleg en uiteindelijk ook in de gemeenteraad. Met als resultaat dat de start, oorspronkelijk gepland op 17 juni, werd uitgesteld tot na de zomervakantie. Niet omdat men het met de bewoners eens was, maar omdat ook de brandweer bedenkingen had. Een

5 De Spalander 4 motivering die achteraf op een communicatiestoornis bleek te berusten. Kunstwerk op rotonde Wat gaat men doen met de rotonde? Het wegdek van de rotonde wordt opgehoogd en de gehele rotonde wordt anderhalve meter naar het oosten opgeschoven. De fietsoversteek Slimme Watering aan de noordelijke kant wordt opgeheven: er komt een tweerichtingen fietspad van Gaarden naar Vaarten v.v. En de fietsers krijgen hier voorrang (in tegenstelling tot de huidige situatie). En bovenal: het negen meter hoge kunstwerk Circus Svea wordt op de rotonde geplaatst. gelijk gemaakt aan de inrichting van de Slimme Watering en Zwaluwlaan. De aanwezige bomenrij met platanen wordt doorgetrokken en uitgebreid naar beide zijden van de weg. Een groot deel van de 55 wilgen die in augustus 2010 werden afgezaagd (geknot) omdat ze de watermerkziekte hadden, worden alsnog verwijderd en vervangen door nieuwe knotwilgen. Het fietspad zal ook geheel (rood) geasfalteerd worden. Kopzorgen bij bewoners Als de werkzaamheden klaar zijn, zal de entree van onze wijk een heel stuk opgeknapt zijn. En comfortabeler voor fietsers en automobilisten. Maar zo ver is het echter nog niet. Het is juist de uitvoeringsfase die de bewoners van heel Schiedam Noord de nodige kopzorgen bezorgt. Want de verbouwing gaat zes (!) maanden duren en de toegang tot onze wijk vanuit Schiedam en de A20 is dan alleen mogelijk via de Churchillweg. Ook is de rotonde slechts beperkt toegankelijk, waardoor er veel verkeer via Mozartlaan / van Dalsumweg en Slimme Watering wordt geleid. Files en sluipverkeer Met name de beperkte toegang tot onze wijk en de vrees voor files die terugslaan op de gehele stad was voor het bestuur van bv Spaland reden om te protesteren bij de gemeente. Samen met bewonersvereniging Kethel-Oost schreven we een brief aan de gemeenteraad met het verzoek nog eens kritisch naar de plannen te kijken. Wij hebben gepleit voor een werkwijze die sneller zou zijn dan zes maanden en voor het zoeken naar oplossingen via de s Gravelandseweg waarbij er wel autoverkeer in twee richtingen mogelijk is. Ook spraken wij onze zorgen uit over de slechte communicatie rond dit project. En zorgen over gevaarlijke situaties die door sluipverkeer in onze wijk zullen gaan ontstaan. Asfalteren En wat gaat men doen met de weg? De klinkers in het wegdek worden verwijderd en vervangen door asfalt. Met het asfalteren wordt ook de weginrichting aangepast zodat die beter past bij de aansluitende wegen. Hiervoor wordt onder andere de aanwezige groenstructuur verbeterd. Vanaf de rotonde met de Zwaluwlaan tot aan de brug over de Poldervaart wordt de weginrichting Bezinning en uitstel Aan de toch wel geschrokken gemeenteraad zegde wethouder Groeneweg toe dat de werkzaamheden zouden worden uitgesteld en dat intussen naar mogelijke alternatieven zou worden gezocht. Vooralsnog heeft men die kennelijk niet gevonden. Op 24 juni kregen omwonenden van de s Gravelandseweg een nieuwe brief van de gemeente. Daarin wordt verwezen naar een overleg met de bewonersorganisatie. Mogelijk

6 De Spalander 5 dat een alternatieve uitvoeringswijze gekozen wordt. Of dit ook echt de zorgen van ons oplost, is maar helemaal de vraag. Want in de brief is ook te lezen: Er is niet te ontkomen aan verkeershinder voor automobilisten die nu gebruik maken van de s Gravelandseweg. In het ergste geval moet de weg vanuit het centrum naar Schiedam-Noord worden afgesloten. Busje komt niet Voor de honderden mensen die dagelijks met bus 53 reizen ook een domper: de dienstregeling van die bus zal beperkt zijn tot het stukje station Algerastraat. De bus komt niet in onze wijk. De alternatieven zijn lopen naar tram 21 of met bus 51 en dan overstappen op de tram. Of met de fiets naar het station, want het fietsverkeer blijft wel mogelijk. Ook een door ons als alternatief gesuggereerd pendelbusje is volgens de gemeente niet haalbaar. Alternatieven te duur? Het overleg met de bewonersverenigingen waaraan gerefereerd wordt door de gemeente heeft reeds op 19 juni plaats gevonden. Een extra tijdelijke rijbaan aanleggen over de trambaan Blijf op de hoogte En zo zal naar het zich laat aanzien, de zou te veel kosten ( euro). De opknapbeurt in september alsnog starten. De verkeersstromen in de ochtend naar zuid en s gemeente heeft beterschap beloofd met middags naar noord zou onduidelijke en dus gevaarlijke situaties opleveren. En men schat in betrekking tot de communicatie, maar dat kan niet verhinderen dat velen van ons juist in de dat het met het sluipverkeer op koude natte maanden hinder gaan ondervinden. Frambozengaarde, Perzikengaarde en Kerkweg wel mee zal vallen, waardoor maatregelen vooraf niet nodig zijn. Eigenlijk dezelfde opstelling van de gemeente als eerder. Het overleg was meer voor Hoe de planning precies zal zijn en of er nog alternatieven komen, zal in de komende weken moeten blijken. De gemeente verwijst naar de eigen website, waar een speciale pagina aan dit de bühne. Wel zal de gemeente onze suggestie project is gewijd: overnemen een soort communicatieplatform op te zetten tijdens de uitvoering. Wij zullen opvallende zaken ook via de website van onze vereniging publiceren. Burgemeester: nog steeds onveilig rond Krona De burgemeester heeft de een deel van onze wijk en van Sveaparken opnieuw aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. Het gaat om hetzelfde gebied waarvoor tot 1 april dit jaar al zo n aanwijzing gold, begrensd door Slimme Watering, Harreweg, Bieslookveld, Dilleveld, Göteborg, Helsingborg, Odinholm, Kerkweg en Slimme Watering. Dit keer gaat het om de periode 31 mei tot 29 september. En de politie mag weer overgaan tot preventief fouilleren. Dit besluit is op het wijkoverleg van 16 mei kort besproken. De politie heeft er om gevraagd. Maar waarom, dat kon men niet echt duidelijk maken. Onduidelijk bleef of er überhaupt straatroven geweest zijn en of de vorige fouilleeractie veel verontrustends heeft opgeleverd. In de brief die door de politie aan de burgemeester is gestuurd ter onderbouwing van de maatregel worden drie voorbeelden aangehaald uit "Oost". Niets over de noodzaak om deze heftige maatregel in Sveaparken opnieuw in te voeren. Alsof dat de maatregel wat meer acceptabel maakt, wordt door de politie aangegeven dat het hier "slechts" het zogenoemde Informatie gestuurd Preventief Fouilleren betreft: "er wordt daarbij gebruik gemaakt van enkele specifieke eigenschappen en kenmerken van onbekende daders. Dit is gebaseerd op objectieve en relevante rechtvaardigingsgronden, zoals leeftijd, kledingstijl en persoonlijke kenmerken, mits die niet strijdig zijn met het discriminatieverbod." Het komt op mij over dat het wel een gemakkelijk middel is om de rondhangende jeugd daar te corrigeren. Door ze te beschouwen als crimineel spaar je in elk geval jongerenwerkers of een andere meer opbouwende aanpak van overlast uit. (JW)

7 De Spalander 6 Openbare verlichting in De Velden vervangen Deze maand is in De Velden de gele straatverlichting vervangen door wit LED-licht. Een onlangs gehouden proef was positief over deze verlichting, die nog eens beter voor het milieu is ook! De gemeente lichtte een en ander in een voorlichtingscampagne toe: Milieu en besparingsoverwegingen Daarbij wordt ook aan het energieverbruik gedacht! Er komt energiezuinige LED verlichting. Deze besparen maar liefst 55% op de energiekosten. Tevens is de verlichting veel duurzamer en daarom in onderhoud veel goedkoper. Veiligheid Wit licht geeft een beter zicht in woonwijken. Daarom heeft de gemeente Schiedam opdracht gegeven aan Irado om in wijk De Velden de gele openbare verlichting te vervangen voor witte verlichting. Het gele licht riep al snel gevoelens op van onveiligheid en het plaatsen van wit licht zal bijdragen aan het wegnemen van dit gevoel. Keuze gemaakt samen met bewoners uit wijk Spaland Samen met bewoners uit de wijk Spaland is op straat gekeken naar de lichtbeleving. Na een proef van vier maanden met 10 verschillende type LEDarmaturen is op basis van lichtbeleving, lichtopbrengst, gelijkmatigheid en performance van het licht een keuze gemaakt. Speelplekkenkeurmerk voor Park Spaland Buiten spelen wordt dubbel zo leuk met een leuke speelplek in de buurt. Zo vindt ook de kindergemeenteraad. Op zaterdag 16 maart keurde zij, samen met bewoners en kinderen uit de wijk, verschillende speelplekken in Schiedam op onder meer veiligheid en speelplezier. Bij sommige speelplekken was wat klein onderhoud nodig, maar de meeste werden goedgekeurd. Tijdens de Buitenspeeldag op woensdag 12 juni bevestigde wethouder Wijten (Beheer openbare ruimte) samen met de leden van de kindergemeenteraad het eerste keurmerk op de speelplek in de Abbaborg. Het keurmerk staat voor sociaal veilig en leuk spelen op de speelplekken. Hierbij is rekening gehouden met de leeftijdsgroepen waarvoor de speelplek is bedoeld. In aankomende periode krijgen ook alle andere goedgekeurde speelplekken de keurmerksticker opgeplakt. De speelplekken in Park Spaland werden ook goedgekeurd en zullen later dit jaar dus ook voorzien worden van het keurmerk.

8 De Spalander 7 Zomerfeest Spaland 7 september Zaterdag 7 september 2013 organiseren wij weer een zomerfeest voor alle inwoners van Spaland en Sveaparken Locatie: Aanvang : Einde: Park Spaland uur uur Programma : uur: Opening door dj Erik uur: Opening expositie "Kijk van de wijk" uur: Dansworkshop uur: Optredens "Talent van dichtbij" De hele middag : Demonstraties: Knutselen Schminken Glittertattoos Springkussen Rodeopaard Survivalen Sport en Spel Stadstuinieren' voor de voedselbank Paddentrek. Kom allemaal naar het gezelligste feest van de wijk en ontmoet uw wijkgenoten bij een hapje en drankje!

9 De Spalander 8 Schiedam Noord bruist van cultuur! Op zondag 23 juni werd in De Noord het cultuurkwartet Schiedam Noord gepresenteerd als slotstuk van de Hebbie Cultuur Dag. Op initiatief van de cultuurscouts hadden bewoners de mogelijkheid om diverse culturele activiteiten te bezoeken en desgewenst mee te doen. Ondanks het matige weer was het een geslaagde dag. Op zondag 23 juni deed kunstenaar Jack van Mildert op speelse manier verslag van zijn ontdekkingstocht naar de culturele diversiteit in Schiedam Noord. De dag begon bij boerderij Landvreugd langs de A20 en eindigde in De Noord, het clubhuis van muziekvereniging St. Radboud. Zo n dertig Schiedammers fietsten mee met de cultuurscouts en de kunstenaar. Onderweg werd geparticipeerd in activiteiten van o.a. muzikant Rudebeats, Intorno, fanfare Juliana, de scouting, Herbert Nikkels en Rob vd Drift gaven presentaties (over respectievelijk stadstuinieren en de poldercultuur). Uiteindelijk werd dus het kwartetspel gepresenteerd onder muzikale begeleiding van het leerlingenorkest van St. Radboud en het Promskoor. Het kwartet is dus het resultaat van een zoektocht van kunstenaar Jack van Mildert en bewoners naar de culturele diversiteit in Schiedam Noord. Al kijkend en zoekend ontdekten ze dat deze veel rijker is dan op het eerste gezicht wordt aangenomen: Schiedam Noord bruist van de cultuur. En zeker in dit deel van Schiedam zijn cultuur en natuur sterk met elkaar verweven. Het resulteerde in een culturele kaart en het kwartetspel: hebbie cultuur? Een prachtig kwartetspel dat ook u als bewoner van Spaland nog nieuwe elementen in de omgeving laat ontdekken. Zo zijn er kaarten met mooie foto s er op over cultuur op straat, verenigingscultuur en muziekcultuur. Maar ook: cultuur als erfenis, cultuurlandschap, taalcultuur en klaagcultuur. In de bijsluiter bij het spel nog een waarschuwing: Omdat de cultuur van Schiedam-Noord nog levendiger, verrassender en breder blijkt te zijn dan vaak in eerste instantie gedacht wordt, kunnen er tijdens het spelen van dit kwartetspel ongecontroleerde gevoelens van blijdschap en plezier de kop op steken. Blijft u vooral rustig doorspelen en probeert u de beleving van dit groeiend cultureel bewustzijn te doorvoelen. U kunt een gratis kwartetspel afhalen bij de Coöp supermarkt of boekhandel Post Scriptum. Voor meer informatie: Yareth en LifestylEducation. Ook onze eigen (JW / foto s Marjan Tenk).

10 De Spalander 9 Tram 21 blijft ook in 2014 Het Openbaar Vervoeraanbod in onze wijk zal in 2014 niet verder worden uitgekleed, maar ook niet verbeterd. De RET heeft aan de Stadsregio voorgesteld geen wijzigingen door te voeren in Schiedam. In de Bundel vervoerplannen 2014 komen geen veranderingen in Schiedam voor. Dat betekent dat de dreiging van vorig jaar om met ingang van december 2013 tram 21 helemaal te schrappen van de baan is. Voorlopig althans. Want deze voorstellen hebben een geldigheid van een jaar. Helaas is er echter ook geen sprake van terugkeer van de tram in avonduren en op zondagochtend. John Witjes Busje blijft De plannen zijn op 14 mei in de raadscommissie van Schiedam besproken. Namens de bewoners van Schiedam Noord hebben wij in die vergadering ingesproken en gepleit voor een verbetering van het OV-aanbod voor onze wijk. De gemeenteraad was al blij dat er van achteruitgang nu geen sprake is. En men vond het jammer dat de RET het voorstel van Schiedam niet honoreert om in plaats van de pendelbus s avonds en op zondagochtend tram 24 een rondje over de keerlus Woudhoek te laten rijden. Zo blijft pendelbus 121 volgens de plannen dus ook rijden in 2014, alhoewel het nog tot nu toe een proef betrof. De bediening door de bussen 51 en 53 in Schiedam wijzigen ook niet in Op 10 juli worden de plannen definitief vastgesteld door de Stadregio. Schiedam stemt in Schiedam heeft inmiddels ingestemd met de plannen en heeft dat aan de Stadsregio laten weten. In die brief (zie kader) ook een warm pleidooi voor Station Kethel en de Spalandtak. Men pleit ook voor het spoedig herinvoeren van de avondbediening van de tram in Woudhoek, het ondertussen verbeteren van de toegankelijkheid van het pendelbusje en men geeft aan spoedig overleg te willen over hoe een station Kethel en de Spalandtak van de tram weer op de kaart gezet kunnen worden. Het gemeentebestuur blijkt de moed niet op te geven! De Stadsregio heeft in zijn reactie op het commentaar de opmerkingen van de gemeente over Kethel overigens genegeerd. En de tram s avonds weer via Woudhoek is te duur. Daar is ie weer: Station Kethel In de officiële reactie van 3 juni aan de Stadsregio op de plannen voor het openbaar vervoer in 2014 schrijft de burgemeester dat Schiedam hoogwaardig openbaar vervoer een belangrijke voorziening voor de stad en zijn inwoners vindt. Ook station Schiedam Kethel wordt weer in stelling gebracht: Het realiseren van station Kethel en het verlengen van tramlijn 21 naar dit station, past ook in deze aanpak van het versterken van en tot hoogwaardig OV. Het stadsdeel Schiedam Noord is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw tot het eerste decennium van deze eeuw opgebouwd vanuit de ambitie van een moderne wijk: met hoogwaardig openbaar vervoer! Herhaalde toezeggingen van regio en rijk over de aanleg van de tramverbinding en het realiseren van het station Schiedam Kethel illustreren de steun voor deze stedenbouwkundige keuze. In de praktijk hebben we de voorbije 30 jaar gezien dat deze ontwikkelingen niet tot stand zijn gebracht en laatstelijk nog zijn verslechterd. Schiedam Noord heeft de behoefte, maar -naar ons idee- ook het recht om te weten waar het aan toe is, op korte en langere termijn. Ons verzoek aan u is helder: zo snel mogelijk de Woudhoektak weer volwaardig in de avonduren inzetten, het realiseren van de verlenging Spalandtak en de totstandkoming van NS-station Kethel. Deze twee projecten zijn ook typische voorbeelden hoe de Haagse en Rotterdamse regio met elkaar kunnen worden verbonden. Wij zien dat er steun is voor deze gedachte, gegeven ook het pleidooi van de heer Aboutaleb om de tramnetten van Delft en Schiedam met elkaar te verbinden. Wij hebben dan een voorkeur voor oorspronkelijke invulling van deze verbinding, die feitelijk al voorbereid is en waarover eerder afspraken zijn gemaakt.

11 De Spalander 10 Gemeente verrast bewoners met telecomhuisjes Plots kregen wij het bericht dat de gemeente onze wijk wil verfraaien met twee telecomhuisjes. Voorzitter Herbert Nikkels heeft op een informatie-ochtend bezwaar gemaakt tegen een van de voorgenomen locaties (park Spaland). Ook op de door de gemeente gemaakte keuze voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk door een bepaalde commerciële partij is wel wat af te dingen. John Witjes Huisje in het groen Op de informatiebijeenkomst werden de twee beoogde locaties in onze wijk tegen het licht gehouden. Een huisje moet op de hoek van de Slimme Watering en de Kerkweg komen. De ander is gepland in het pas gerenoveerde park Spaland. Met name die laatste locatie is voor de vereniging niet acceptabel. De op het eerste gezicht niet echt fraaie, betonnen of bakstenen gebouwtjes zijn nodig om de signalen te versterken. De eigenaar van de huisjes schrijft: Hierbij is een centrale ligging in de aan te sluiten wijk van belang om zo de woningen een betrouwbaar signaal voor televisie, internet en bellen te kunnen garanderen. Dat de bouw van de huisjes ten koste gaat van openbaar groen, wordt er niet bij gezegd. aangevraagd worden. Dus belanghebbenden (=omwonenden) kunnen bezwaar maken. Vraagtekens bij kabelaar Ook de politiek heeft gereageerd op het voornemen tot het bouwen van de huisjes. Maar men lijkt zich daarbij niet zozeer op het groen te richten, maar op het contract dat de gemeente heeft afgesloten met de eigenaar van de huisjes en het toekomstige glasvezelnetwerk (CIF). Progressief Schiedam heeft op 15 juni schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over het hoe en waarom van dat contract. Want de aanleg van het glasvezelnetwerk wordt gepresenteerd als een zegen voor Schiedam en zijn bewoners, terwijl het een gewone commerciële activiteit is. Het bedrijf CIF is een investeringsmaatschappij die ook eigenaar is van het huidige kabelnetwerk, nadat dat door Caiway aan hun was verkocht: Caiway biedt de diensten (tv, internet, bellen) aan en CIF de kabels. Zo zal dat ook gaan met het glasvezelnetwerk: dat wordt niet voor de Schiedammers aangelegd, maar voor Caiway! Eind juni beslissing locaties Namens de Spalandbewoners heeft Herbert Nikkels aangegeven dat men maar naar alternatieven moet zoeken die niet ten koste gaan van het groen in de wijk. Vanuit de gemeente wordt geopperd de huisjes dan maar te vergroenen met begroeiing, zoals klimop. Het bekende doekje voor het bloeden. Eind juni worden de locaties gekozen door de gemeente. Er moet een bouw- / omgevingsvergunning Kabelromantiek Regelrechte reclame, vermomd als een nutsproduct ten behoeve van alle Schiedammers: Met dit netwerk wordt Schiedam één van de snelste breedbandgemeenten van Nederland. Het netwerk heeft enorm veel mogelijkheden op het gebied van digitale diensten. Of het nu gaat om televisie, internet of bellen, het kan allemaal en ook nog met de beste kwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan razendsnel internet, HDTV, of ontwikkelingen als 3DTV en internet op uw televisie. De tijd van een kneuterig lokaal kabelbedrijfje waarbij alle Schiedammers waren aangesloten om naar een handvol televisiezenders te kunnen kijken, ligt al lang achter ons! (JW)

12 De Spalander Huizen gesloopt, 26 huizen worden gebouwd Een vreemd gezicht in een wijk van nog geen 20 jaar oud: in De Velden zijn in de afgelopen weken 27 woningen gesloopt. Problemen met de fundering bleken volgens de eigenaar van de woningen, woningcorporatie Woonplus, niet op een andere manier op te lossen. In september start aannemer Waalbouw met de bouw van 26 nieuwe huurwoningen, waarvan de oplevering in het voorjaar van 2014 wordt verwacht. In negen woningen keren de oude bewoners terug. John Witjes Inschrijving in najaar De 26 nieuwe eengezinswoningen krijgen een huur van bijna 700 euro. Voor 17 woningen zullen eind dit jaar door Woonplus huurders worden gezocht via Woonnet Rijnmond. Belangrijke voorwaarde is dat het gezinsinkomen niet hoger mag zijn dan euro per jaar. De woningen worden geen kopie van de oude, maar zijn nieuw ontworpen. Om ze te bouwen zal er opnieuw geheid moeten worden. Dit zal met overlast voor de omgeving gepaard gaan. Volgens Marija Bjelobrk van Woonplus is er vooraf een opname gemaakt van de bouwtechnische staat waarin de omliggende huizen verkeren. Ook wordt het hele bouwproces volgens de scherpste normen in de gaten gehouden, ook waar het de eventuele schade aan de omgeving betreft. Acceptatie Van de oorspronkelijke bewoners van de 27 huizen keren 18 huishoudens niet terug. Die zijn met behulp van Woonplus verhuisd naar een permanente woning elders. Met de negen terugkerende bewoners voert Woonplus intensief overleg t.a.v. suggesties en woonwensen. De aanvankelijke emotie over de sloop heeft plaatsgemaakt voor een positieve houding richting het project. De bewoners hebben gebruik kunnen maken van het sociaal plan met o.a. huurgewenning en verhuisvergoedingen. De communicatie met de omwonenden heeft plaatsgevonden middels enkele bewonersvergaderingen. De laatste was op 18 juni jl. Op en aanmerkingen over de sloop kunnen rechtstreeks bij Woonplus gemeld worden. Tot nu

13 De Spalander 12 toe is er slechts één klacht (over een fout geparkeerde kraan) binnengekomen. Problemen opgelost Woonplus is niet bang dat zich opnieuw problemen met de fundering gaan voordoen. Het zou te ver voeren om hier allerlei technische details te noemen, maar de nieuwe huizen worden voorzien van een andere fundering dan hun voorgangers. De oplossing voor de problemen is dus gevonden in de huizen zelf. Het aanbrengen van een damwand, zoals dat bij de koopwoningen in de buurt is gebeurd, is dus niet nodig. Schuivende funderingen Met de bouw van de 26 huizen komt er een einde aan een vervelende periode voor de oorspronkelijke bewoners. Al enkele jaren was bekend dat er problemen waren met de fundering in dat deel van de wijk. In december 2010 kondigde Woonplus de sloop van de huizen aan. In de toelichting was over het funderingsprobleem te lezen: Uit eerdere onderzoeken die Woonplus heeft laten uitvoeren, is gebleken dat de ondergrond van de eengezinswoningen aan het Majoraanveld en Kervelveld niet stabiel is. De grond verplaatst zich naar de naast gelegen waterpartij. Eind jaren negentig zijn, op advies van adviseurs, trekstangen aangebracht in de kruipruimte om de krachten binnen de constructie op te vangen. Gaandeweg de jaren bleken deze maatregelen onvoldoende om de problemen op te lossen. Er ontstonden opnieuw scheuren in de gevels. Nieuw woongenot Twintig jaar nadat de nieuwe woningen aan Kervelveld en Majoraanveld werden opgeleverd, krijgen in 2014 de bewoners de sleutels van hun nieuwe woningen aan Kervelveld en Majoraanveld. Laten we het optimisme van Woonplus maar delen en er van uit gaan dat deze mensen vele jaren woongenot wacht. Kom naar het wijkfeest! Zaterdag 7 september van tot uur Park Spaland

14 De Spalander 13 Bijenhotels in opmars In het herfstnummer 2012 van de Spalander kon u lezen over het initiatief van de bewonersvereniging om bijenhotels te plaatsen in samenwerking met de gemeente en Violierkids. We schreven dat de bijenbaan in het eerste jaar heel veel bloemenpracht en veel bezoek van bijen, vlinders en andere insecten had opgeleverd, maar dat nog weinig gebruik gemaakt werd van de bijenhotels. Wel werd verwacht dat het volgende seizoen meer hotelgasten zou laten zien. Marcel Polak Wisselend gebruik Bij een recent bezoek aan alle bijenhotels, bleek er een grote variatie qua bezettingsgraad te bestaan. Sommige hotels stonden (vrijwel) leeg, maar gelukkig waren er ook de nodige hotels, waar een deel van de gaten die in de houtschijven waren geboord door bijen in gebruik waren of waren geweest. Dat gebruik is eenvoudig vast te stellen, omdat een gat dat in gebruik is, wordt dichtgemetseld. De bijen gebruiken de gaten namelijk niet voor zichzelf om te overnachten, maar om hun kroost groot te brengen. De bijenhotels zijn dus eigenlijk kraamhotels! Een vrouwtje zal eerst een hoeveelheid stuifmeel in het gat bijeenbrengen. Vandaar het belang van voldoende, inheemse bloemensoorten in de nabijheid van het hotel. Kraamkamer Op de stuifmeelvoorraad (toekomstig bijenlarvenvoer) wordt een eitje gelegd, en vervolgens wordt een wandje gebouwd van aarde en speeksel. Zo ontstaat een hotelkamer, en in één gat kunnen eventueel meerdere kamers achter elkaar gebouwd worden. De uitgang wordt aan de buitenzijde dichtgemetseld, en dat is te zien als een propje aarde. In de kraamkamer ontwikkelt het eitje zich achtereenvolgens tot larve, pop, en uiteindelijk tot gevleugelde bij. Die zal de afdichting openknagen, en het hotel verlaten. De verlaten hotelkamers zijn te herkennen aan de restjes bouwmateriaal zie achterblijven langs het randje van de opening. Solitaire bijen De hotelgasten zijn geen honingbijen, maar zogenaamde solitaire bijen. Dit houdt in dat ze niet één groot gezamenlijk nest erop na houden, maar ieder voor zich hun kroost grootbrengen. Het gaat om tientallen verschillende soorten. In tegenstelling tot de honingbij, die vooral nectar verzamelt van allerlei verschillende plantensoorten, zijn veel soorten solitaire bijen eerder stuifmeelverzamelaars, die een voorkeur hebben voor bepaalde plantensoorten. Ik weet niet welke soorten gebruik maken van de hotels op de bijenbaan. Misschien kan een bijenspecialist daar in de toekomst meer over vertellen. Populaire hotels Er is zoals gezegd een grote variatie in de bezettingsgraad, maar ik weet niet wat de oorzaak is voor het verschil in gebruik. Er moet natuurlijk sowieso een 'bron' in de buurt zijn waar de nieuwe bewoners vandaan komen. En er moet voldoende 'bouwmateriaal' zijn om het gat af te dichten. Verder is de temperatuur van belang, dus een goede oriëntatie op het zuiden is gunstig. Hierin zit wel wat variatie tussen de diverse hotels. Verder verschilt de begroeiing rondom de hotels behoorlijk qua dichtheid en samenstelling. De toekomst zal uitwijzen of de bezetting van het aantal hotels nog toeneemt, of dat bepaalde locaties onvoldoende te bieden hebben voor de bijen. De bezetting van gebruikte hotels zal ongetwijfeld blijven variëren door variatie in biologische en niet-biologische omgevingsfactoren.

15 De Spalander 14 Avondtram keert tijdelijk terug in de wijk! Omdat van 9 september tot begin december tram 24 geen gebruik kan maken de Brederoweg vanwege de bouw van het nieuwe tramviaduct, zal die lijn vervangen worden door een bus. De RET heeft besloten in die periode tram 21 toch in de avond en op zondagochtend te laten rijden naar de keerlus bij de Akkers, omdat anders Schiedam Noord verstoken zou zijn van tramvervoer. Dus gedurende drie maanden kunnen we weer als vanouds gebruik maken van de avondtram! Helaas moeten we daarna weer inleveren. Hoe het van september tot december met het pendelbusje gaat, heeft de RET nog niet laten weten. Maar wij vermoeden dat die dan niet rijdt. Wat dan weer pech is voor de mensen in Sveaparken en de Vaarten. Maar je kan niet alles hebben! (JW) Heeft u een milieuklacht? Klachten over stank? Vliegtuiglawaai? Voor u is onderstaand bericht van de Milieudienst DCMR van belang: Vorig jaar informeerden we u over het feit dat de meldkamer van de DCMR voor milieuklachten te bereiken is via het nieuwe telefoonnummer Tevens vertelden we u dat het oude nummer nog enige tijd bereikbaar zou blijven. Dat oude nummer wordt sinds 1 februari 2013 nog enkele maanden automatisch doorgeschakeld naar het nieuwe telefoonnummer. Binnenkort kunt u via het oude nummer geen milieuklachten meer indienen. U kunt vanaf 1 april 2013 dus beter via het webformulier of uw milieuklachten aan ons doorgeven is net als het oude nummer van de DCMR meldkamer dag en nacht telefonisch bereikbaar. De kosten die gepaard gaan met het bellen van zijn afhankelijk van de provider en gebaseerd op het interlokaal tarief, wat neerkomt op ± 3 eurocent per minuut. s Avonds geldt de helft van het tarief. U kunt uw klacht ook indienen via onze website: Herinrichting kruising Harreweg Slimme Watering en fietspad De gemeente Schiedam gaat een vrijliggend fietspad aanleggen langs de Harreweg, tussen Slimme Watering en het open gebied van Midden- Delfland. Dit nieuwe fietspad vult de voor fietsers ontbrekende schakel in tussen de Harreweg (ten zuiden van Slimme Watering, onlangs opnieuw geasfalteerd) en het reeds bestaande vrijliggende fietspad langs de Harreweg in het buitengebied. Geïnteresseerden konden tijdens een informatieavond op 22 april j.l. kennis nemen van en reageren op het ontwerpvoorstel voor het fietspad, het omliggende groen en de kruising met de Slimme Watering. Voor degenen die deze infoavond gemist hebben: meer informatie is te vinden op:

16 De Spalander 15 Stilte voor de storm rond Rotterdam Airport In stilte heeft zich een verandering rond Rotterdam Airport voorgedaan. Het aanwijzingsbesluit (de vergunning) heeft een andere naam gekregen ( omzettingsbesluit ) en ook het overleg rond het vliegveld wordt anders georganiseerd. De gemeente Schiedam lijkt een volstrekt afwachtende houding aan te nemen. En inmiddels lijkt het er op dat ook dit jaar het aantal nachtvluchten het afgesproken maximum gaat overschrijden. John Witjes Luchthavenbesluit Sinds 1 mei is de Wet Luchtvaart ook op Rotterdam Airport (RTHA) van toepassing en dat betekent dat het overleg waar o.a. bewoners in zaten gewijzigd is. De Commissie Milieuhygiëne Luchthaven Rotterdam (CMLR / Commissie 28) is opgeheven en wordt vervangen door de CRO. Daar zitten ook omwonenden in, maar nog niet geheel duidelijk is waar die CRO zich mee mag bemoeien. Wel is inmiddels het oude aanwijzingsbesluit vervangen door een (identiek) omzettingsbesluit. Eind 2014 zal naar verwachting een nieuw luchthavenbesluit genomen gaan worden door de minister. Bewonersvertegenwoordiging De wettelijke taak van de CRO is in de Wet Luchtvaart omschreven als: 'door overleg tussen de betrokkenen een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen'. Het gaat daarbij om alle belangen, niet alleen milieubelangen, maar eventueel ook belangen op het gebied van economie en ruimtelijke ordening. Binnenkort wordt de benoeming verwacht van een onpartijdig voorzitter van de CRO. Van deze persoon wordt verwacht dat hij / zij het wat tandeloze overleg rond de luchthaven nieuwe impulsen geeft. Het ligt voor de hand dat evenals

17 De Spalander 16 in de CMLR de Schiedamse vertegenwoordiger door het SOBO zal worden aangewezen. Rapport in Schiedamse lade Ondertussen gebeurt er in Schiedam niets rond het vliegveld. De Schiedamse wethouder Grijzen neemt deel aan de Bestuurlijke Regiegroep RTHA, maar doet daar nooit mededelingen over. Het Schiedamse college heeft nog altijd niet de moeite genomen het rapport Maatregelen Minimaliseren Geluidshinder Rotterdam The Hague Airport waar wij al een jaar geleden over schreven, aan de gemeenteraad te zenden. Misschien is dat omdat men zich schaamt over de zeer magere inhoud en zal moeten bekennen dat verminderen van geluidsoverlast van het vliegverkeer niet mogelijk is. Communiceren Wij schreven vorig jaar al dat van alle mogelijke alternatieven voor overlastbeperking alleen betere communicatie uitvoerbaar is. Je mag verwachten dat de gemeente er dan ook alles aan doet om de communicatie te verbeteren. Niet dus. Het rapport werd vorig jaar september aan de staatssecretaris aangeboden, is besproken in de gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland en in Provinciale Staten. Maar dus niet in Schiedam. In Lansingerland hield men vorige maand zelf een informatie-avond over de hiervoor beschreven omzetting naar een luchthavenbesluit. Nieuwe geluidsnormen Daar werd door RTHA verteld dat een van de gevolgen van de nieuwe wet is dat de geluidsbelasting voor de omgeving niet meer wordt berekend in Ke-waarden. Vanaf nu geldt de Europese Lden norm. Ook dat is een berekende waarde, maar deze gaat uit van de totale hoeveelheid geluid dat een overvliegend toestel produceert. Bij de Kosten-eenheden was de berekening op de maximale hoeveelheid geluid. Ook zullen er meer geluidmeetpunten komen om de aannames aan de praktijk te toetsen. Bij de Lden-systematiek tellen vluchten in de avond minder zwaar mee dan voorheen. Men heeft wel de oude 35 Ke-grens waarbinnen bijvoorbeeld geen woningen gebouwd mogen worden voorlopig gehandhaafd. Die grens heet nu de 56 db(a) Lden. En de uiterste grens daarvan ligt precies op de grens van onze wijk: bij het fietspad Windas/ Parkweg. Er gaan ook in onze wijk extra meet ( handhavings ) punten komen. RTHA wil méér Ook is door Rotterdam Airport aangegeven dat men voor november 2014 een nieuw luchthavenbesluit zal aanvragen, waarin men wil opteren voor meer vluchten. Deze kwestie gaat eind dit jaar al spelen. Er zal ook een milieu-effectrapport moeten worden opgesteld. En ook zal er een inspraakronde komen. Een extra aandachtspunt voor Schiedam: als het aantal vluchten fors zou toenemen, verschuift de geluidsgrens richting Park Kethel. En dat zou de woningbouwplannen van Schiedam aldaar wel eens flink in de wielen kunnen rijden. Expertmeeting Er zou toch ook nog een slaapverstoringsonderzoek plaatsvinden? Inderdaad. Volgens de stukken heeft dat inderdaad plaatsgevonden in de afgelopen wintermaanden. Maar niemand die daar iets van weet. Bent u benaderd om mee te doen? Een rapport is er uiteraard ook nog niet. We zien wel uit naar de in Lansingerland aangekondigde expertmeeting over vliegtuiglawaai. Weer teveel nachtvluchten Ondertussen lijkt het er op dat ook dit jaar weer het afgesproken maximum van 849 nachtvluchten overschreden gaat worden. Tot 1 juni waren er 463 nachtvluchten, 32 meer dan vorig jaar. En vorig jaar ging men ruim over de limiet heen. Weliswaar inclusief vluchten van de traumahelikopter, maar toch. Het maakt niet echt uit, want niemand die er iets aan gaat doen. Als bewoners van Schiedam Spaland zouden we denk ik al behoorlijk geholpen zijn wanneer de gemeente Schiedam eens gewoon gaat communiceren over het vliegveld. Want het is toch wel erg armoedig dat we voor informatie ons tot Lansingerland moeten wenden. Kijk ook eens op onze website:

18 De Spalander 17 Pas eind dit jaar wijziging legen minicontainers Het plan van de gemeente Schiedam om het huisvuil in o.a. Spaland voortaan nog maar eens in de twee weken op te halen, is gewijzigd. Op donderdag 25 april besloot de gemeenteraad dat de groene minicontainer eenmaal per twee weken kan worden geleegd, maar de grijze voorlopig nog wel wekelijks. De meerderheid van de gemeenteraad was het er wel over eens dat afvalscheiding verbeterd moet worden, maar men vond de tijd voor verminderen van de ophaalfrequentie nog niet rijp. Eerst moeten er voldoende mogelijkheden voor het scheiden en inzamelen van kunststofafval komen. De wethouder werd opgeroepen daartoe een goed plan te maken. Pas als er voldoende voorzieningen zijn, kan het restafval (de grijze container) eenmaal per veertien dagen geleegd gaan worden. Vooralsnog verandert er dus niets aan het legen van de grijze container. Inmiddels heeft de gemeente een plan aangekondigd met meer ondergrondse verzamelpunten voor kunststofafval. In dat plan zullen in de herfst ook alle bovengrondse verzamelpunten voor restafval vervangen worden door ondergrondse. Afsluitbare wel te verstaan, waardoor storten van afval door wijkbewoners die niet in een appartement wonen, niet meer mogelijk is. Dit plan zal op 4 juli van tot uur door de gemeente worden toegelicht in het Schepphuis (aan de Dorpsstraat in Kethel). Ook kan een ieder een reactie insturen aan de gemeente voor 15 juli a.s.. In dat plan worden vier nieuwe verzamelpunten voor afval in onze wijk genoemd met daarbij ook verzamelcontainers voor kunststofaval. De plekken waar deze zogenoemde AAP en komen zijn de ingangen van De Gaarden, De Vlinderhoven en De Velden. Ook zal er een nieuwe AAP komen op de hoek van de Akkers en Akkerpad. Op de Ringvaart komt er een kunststofverzamel container bij het bestaande restafvalpunt. Bij de uitvoering van de plannen zal Spaland prioriteit krijgen. Wij verwachten dat in het najaar de frequentie van het legen van onze groene en grijze container zal worden teruggebracht naar eenmaal per twee weken. Het kan natuurlijk geen kwaad als u alvast gaat oefenen met het scheiden van kunststofafval. We hebben één ondergrondse container voor kunststofafval in onze wijk. Die staat op het Koolwitjehof. (JW) Kijk van de Wijk in Spaland-Sveaparken Zaterdag 18 mei en 25 mei waren bewoners van Spaland-Sveaparken welkom in de Kronalounge voor een gratis fotoworkshop door fotograaf Sjef van Duin. De opdracht luidde: kijk eens naar je buurt alsof je een toerist bent en er voor het eerst komt. Welke bijzondere plaatjes zou jij schieten? Na deze zaterdag volgden op de woensdagavonden erna een bijeenkomst waarop met behulp van Sjef een selectie van de foto s werd gemaakt. Deze selectie wordt gepresenteerd op een buitenlocatie in de wijk. Er deden 16 bewoners mee. 20 en 27 juni vinden de kinderworkshops plaats waaraan maximaal 15 kinderen ouder dan 8 jaar mee gaan doen. Tijdens het zomerfeest van Spaland, op 7 september, opent de expositie die ongeveer 30 foto's van de deelnemers zal tonen langs de Kerkweg.

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven.

Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven. Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven. 1. VOSP (Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan). In het stedenbouwkundige plan wordt de ruimtelijke ordening geregeld en het vormt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold

NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold Drachten - Drentse grens Maart 2015 NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold > Subsidie > Bustour > Afsluitingen Eerste asfalt voor nieuwe N381 Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft woensdag

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG WOUDHOEK d.d. 3 december 2013

Verslag WIJKOVERLEG WOUDHOEK d.d. 3 december 2013 Verslag WIJKOVERLEG WOUDHOEK d.d. 3 december 2013 Verslag: Els Wijsman Onderwerp Besproken Opvolgen door Besluiten en 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent om 19.00 uur de vergadering en heet

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

Verslag informatieavond Bomenkap Centrumplan Gilze - Parkdeel. 10 september 2015

Verslag informatieavond Bomenkap Centrumplan Gilze - Parkdeel. 10 september 2015 Verslag informatieavond Bomenkap Centrumplan Gilze - Parkdeel 10 september 2015 Donderdagavond kwamen zo n 50 betrokkenen bijeen in de Schakel om in gesprek te gaan over de voorgenomen bomenkap bij het

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Advies blok Wonen en buitenruimte

Advies blok Wonen en buitenruimte Als Kindergemeenteraad hebben we ons twee jaar lang verdiept in verschillende beleidsterreinen. We werden hierbij ondersteund door drie adviescommissies: Milieu, Economie en Veiligheid. Ook hebben er ruim

Nadere informatie

De Spalander. Colofon. Jaargang 23, nummer 2, zomer 2014. De Spalander zomer 2014 (verschijnt op 28 juni 2014).

De Spalander. Colofon. Jaargang 23, nummer 2, zomer 2014. De Spalander zomer 2014 (verschijnt op 28 juni 2014). N i e u w s b r i e f De Spalander Jaargang 23, nummer 2, Colofon De Spalander (verschijnt op 28 juni 2014). De Spalander is het officiële verenigingsblad van Wijk- en Bewonersvereniging Spaland, de enige

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding Nieuwsbrief maart 2012 In deze nieuwsbrief: Inleiding 1. Verhuizing wijkinfopunt 2. Wisselwoningen 3. Resultaten 2 e ronde woningtoewijzing 4. Dichtzetten woningen 5. Daken 6. ZAV (zelf aangebrachte voorzieningen)

Nadere informatie

Verslag wijkbijeenkomst verkeersveiligheid Keijzershof/rotonde N470

Verslag wijkbijeenkomst verkeersveiligheid Keijzershof/rotonde N470 Verslag wijkbijeenkomst verkeersveiligheid Keijzershof/rotonde N470 Sprekers: Marianne van Baaren (Secretaris Bewonersvereniging Oude Leede) MB Joe Soedirman (Coördinator Veilig Verkeer Nederland werkgroep

Nadere informatie

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15 Van Aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Kopie aan Onderwerp Afvalinzameling in de binnenstad Mededeling 1 INLEIDING Bij vaststelling van het Beleidsplan

Nadere informatie

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 6 januari 2014 Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 1. Opening / wie zijn wij Marc Reijs opent de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Foolen & Reijs Vastgoed BV (FRV) houd zich bezig

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord Zaterdag 6 mei 2017 1 Algemeen Op zaterdag 6 mei heeft de Dorpsraad een bezoek gebracht aan het centrumnoord, het gebied is begrensd door de Hoofdweg,

Nadere informatie

11-14 september Drachtsterweg en Drachtsterbrug afgesloten

11-14 september Drachtsterweg en Drachtsterbrug afgesloten drachtsterweg en omgeving DEZE NIEUWSBRIEF INFORMEERT U OVER DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN VAN HET PROJECT. aug/sept 2015 WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP: WWW.VRIJ-BAAN.NL OF VIA TEL. 058 284 40 40 11-14 september

Nadere informatie

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden?

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden? Reactieformulieren informatieavond Dijsselbloem/turnhal A. Planning Vraag 1 Is er duidelijkheid in de planning te geven? Activiteit Planning Opstellen Programma van eisen Juli 2014 Augustus 2014 Aanbesteding

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond herinrichting Ambyerweg. 2 september 2015

Welkom. Informatieavond herinrichting Ambyerweg. 2 september 2015 Welkom Informatieavond herinrichting Ambyerweg 2 september 2015 1 Vanavond toelichting op de geplande herinrichting van Ambyerweg beantwoorden van uw vragen Herinrichting bestaat uit 2 onderdelen: fase

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

Statenvoorstel. Concept advies Bestuurlijke Regiegroep RTHA over regionaal draagvlak ontwikkeling Rotterdam The Hague Airport aan Staatssecretaris

Statenvoorstel. Concept advies Bestuurlijke Regiegroep RTHA over regionaal draagvlak ontwikkeling Rotterdam The Hague Airport aan Staatssecretaris Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 18 april 2017 Portefeuillehouder: Bom - Lemstra, AW Uiterlijke beslistermijn: 28 juni 2017 Behandeld ambtenaar : K. de Jong E-mailadres: k.de.jong@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie

» Informatiebijeenkomst Hoven II

» Informatiebijeenkomst Hoven II » Informatiebijeenkomst Hoven II Herontwikkeling Hoven II Sfeerverslag informatiebijeenkomst 19 mei 2015 Sfeerverslag Opening en doel van de avond Onno de Vries, communicatieadviseur gemeente Capelle aan

Nadere informatie

Rho adviseurs voor leefruimte

Rho adviseurs voor leefruimte 45 Bijlage 4 Reactienota Rho adviseurs voor leefruimte Reactienota Voorontwerpbestemmingsplan Herstructurering woongebied centrum Reactienota 1 Inspraak 1.1 Algemeen Het voorontwerpbestemmingsplan Herstructurering

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, inclusief weekendafsluiting

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, inclusief weekendafsluiting Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-0949-RBO

Nadere informatie

HERINRICHTING RIJNSTRAAT

HERINRICHTING RIJNSTRAAT HERINRICHTING RIJNSTRAAT Informatieavond 29 maart 2015 20.00 Inloop 20.10 Welkom door Ronald Löhr 20.15 In gesprek met wethouders Haring en De Weger 20.30 Rijnstraat tot nu toe en hoe nu verder? door Jeroen

Nadere informatie

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid De renovatie van de Bethelflat verloopt voorspoedig. De woningen ernaast in de Oude Maasstraat, Nieuwe Maasstraat en Poortugaalsestraat zijn inmiddels gesloopt. In deze 3 de nieuwsbrief gaan we in op de

Nadere informatie

De Spalander. Colofon. Jaargang 22, nummer 4, winter 2013. De Spalander winter 2013 (verschijnt op 14 december 2013).

De Spalander. Colofon. Jaargang 22, nummer 4, winter 2013. De Spalander winter 2013 (verschijnt op 14 december 2013). N i e u w s b r i e f De Spalander Jaargang 22, nummer 4, Colofon De Spalander (verschijnt op 14 december 2013). De Spalander is het officiële verenigingsblad van Wijk- en Bewonersvereniging Spaland, de

Nadere informatie

(Geluids-)overlast evenementen

(Geluids-)overlast evenementen (Geluids-)overlast evenementen Inleiding Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Asten is op 19 december 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn ook de geluidsnormen voor evenementen opgenomen.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft 1. Werkzaamheden Wat gaat er gebeuren? De provincie Zuid-Holland voert vanaf het voorjaar van 2015 groot onderhoud uit aan de N473. De N473 loopt van de

Nadere informatie

KORT VERSLAG VAN DE INFORMATIEMIDDAG VOOR DE BEWONERS VAN LUGTEN- STEIJN VER HET PROJECT MELKWEG, D.D. 22 SEPTEMBER 2009.

KORT VERSLAG VAN DE INFORMATIEMIDDAG VOOR DE BEWONERS VAN LUGTEN- STEIJN VER HET PROJECT MELKWEG, D.D. 22 SEPTEMBER 2009. KORT VERSLAG VAN DE INFORMATIEMIDDAG VOOR DE BEWONERS VAN LUGTEN- STEIJN VER HET PROJECT MELKWEG, D.D. 22 SEPTEMBER 2009. AANWEZIG: Peter van der Velpen (extern projectleider SSW) Reinout Keesmaat (stedenbouwkundige

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 Rapport Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Tilburg zijn verzoek om vergoeding van de kosten die hij heeft gemaakt in verband met een verstopping

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

Sloopwerkzaamheden en afsluiting viaduct Arnhemsebovenweg Werkzaamheden aan talud A12 en geluidsschermen langs de Drift

Sloopwerkzaamheden en afsluiting viaduct Arnhemsebovenweg Werkzaamheden aan talud A12 en geluidsschermen langs de Drift Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1169-RBO

Nadere informatie

Het Bosrandalternatief. Een Alternatief op de woningbouwplannen Meridiaan

Het Bosrandalternatief. Een Alternatief op de woningbouwplannen Meridiaan Het Bosrandalternatief 11-03-2010 Een Alternatief op de woningbouwplannen Meridiaan Het Bosrandalternatief De afgelopen maanden is gemeente druk bezig geweest met omvormingsplannen voor de Meridiaan en

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN. ex artikel 155, 169 en 180 Gemeentewet en artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad VRAGEN AAN HET COLLEGE.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN. ex artikel 155, 169 en 180 Gemeentewet en artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad VRAGEN AAN HET COLLEGE. ex artikel 155, 169 en 180 Gemeentewet en artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad VRAGEN AAN HET COLLEGE. Zandvoort, 3 maart 2017 BETREFT: ondergrondse vuilcontainer Geacht college, projectwethouder

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Rapport Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Datum: 10 september 2011 Rapportnummer: 2011/271 2 Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

Betreft: Spoed: Bezwaar tegen de wegwerkzaamheden en het sluiten van de Herpstraat van woensdag 16 januari t/m vrijdag 15 februari 2013

Betreft: Spoed: Bezwaar tegen de wegwerkzaamheden en het sluiten van de Herpstraat van woensdag 16 januari t/m vrijdag 15 februari 2013 P.J. Veldhuijzen van Zanten Turfmarkt 10 2801 HA Gouda 10 januari 2013 Aan: College van Burgemeester en Wethouders Gouda Centraal Juridische Afdeling Gemeenteraad Gouda Betreft: Spoed: Bezwaar tegen de

Nadere informatie

D e S p a l a n d e r

D e S p a l a n d e r N i e u w s b r i e f D e S p a l a n d e r Jaargang 23, nummer 3, herfst 2014 Colofon De Spalander herfst 2014 (verschijnt op 27 september 2014). De Spalander is het officiële verenigingsblad van Wijk-

Nadere informatie

Inspreektekst Commissie Leefomgeving Den Haag op bezoek bij RTHA

Inspreektekst Commissie Leefomgeving Den Haag op bezoek bij RTHA Rotterdam, 08 november 2017. Inspreektekst Commissie Leefomgeving Den Haag op bezoek bij RTHA Geachte aanwezigen, Mijn naam is Dirk Breedveld bestuurslid van de verenging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast,

Nadere informatie

Evaluatieverslag Legale Graffiti Oefenplaats Binck36

Evaluatieverslag Legale Graffiti Oefenplaats Binck36 Evaluatieverslag Legale Graffiti Oefenplaats Binck36 Inleiding In de december 2009 was de officiële opening van de Legale Graffiti Oefenplaats / LGO aan de Binckhorstlaan 36 / Binck36. De avond was een

Nadere informatie

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen Verslag bewonersinformatieavond Reimerswaalbuurt Osdorp 17 april 2012, eerste bijeenkomst Aanwezig: - Circa 200 bewoners - Jan Voskamp, regiodirecteur Ymere - Kenneth Edam, gebiedsmanager Ymere - Steven

Nadere informatie

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven 26 juni 2009 RA0832169 Samenvatting In het nieuwbouwproject Funen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de aanleg van glasvezel in BOEKEL

Veel gestelde vragen over de aanleg van glasvezel in BOEKEL Veel gestelde vragen over de aanleg van glasvezel in BOEKEL Wij vragen uw begrip tijdens de werkzaamheden In december 2012 is Glasvezel Boekel begonnen met de aanleg van het glasvezelnetwerk in Boekel.

Nadere informatie

TIJDELIJK FIETSPAD LANGS DE HAAGSE ARC TEN BEHOEVE VAN HET ICC COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG

TIJDELIJK FIETSPAD LANGS DE HAAGSE ARC TEN BEHOEVE VAN HET ICC COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG Gemeente Den Haag RIS104445_02-04-2003 Ons kenmerk DSO/DSO/2003.380 TIJDELIJK FIETSPAD LANGS DE HAAGSE ARC TEN BEHOEVE VAN HET ICC COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG Overwegende dat het

Nadere informatie

Opening speelplek in Het Bosveld

Opening speelplek in Het Bosveld Februari 2014 PAGINA 1 In dit nummer Opening speelplek Bosveld Informatie Nieuwbouw Vogels voeren Inrichting openbare ruimte Een mooie speelplek voor de jeugdige bewoners van Het Bosveld Speelplek Het

Nadere informatie

onderwerp Vervolg afspraken met woningcorporatie Eigen Haard over woningen voor statushouders en spoedzoekers

onderwerp Vervolg afspraken met woningcorporatie Eigen Haard over woningen voor statushouders en spoedzoekers gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Vervolg afspraken met woningcorporatie Eigen Haard over woningen voor statushouders en spoedzoekers Portefeuillehouders Collegevergadering Inlichtingen Registratienummer

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1 2.2.6 Inrichtingsontwerp Sterrenberg fase 1 1 Dossier 1556 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1556 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Inrichtingsontwerp

Nadere informatie

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg?

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? 1 Inhoud 3 Waarom bouwen op Sprokkelenburg? 4 Ligging van Sprokkelenburg 6 Het plan Sprokkelenburg 8 Kies uw kavel 8 Zelf bouwen op Sprokkelenburg 9 Stappenplan 11 Kavelpaspoort

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief EN wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit

Nadere informatie

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente.

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente. Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11 Gemeente Hof van Twente. 1 juni 2016 Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat

Nadere informatie

Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 2 juli 2015

Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 2 juli 2015 Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 2 juli 2015 Inleiding Op 2 juli 2015 heeft de eerste informatie- en codesignbijeenkomst plaatsgevonden voor Wonen in Helsdingen. Ontwikkelaar Blauwhoed en ontwerper

Nadere informatie

Het gebied Bergerhof heette vroeger de Mussenberg.

Het gebied Bergerhof heette vroeger de Mussenberg. De Bergerhof Renkum Verantwoording: Deze fotocollage van het gebied De Bergerhof heeft niet de pretentie een volledig historisch overzicht te geven van de ontwikkelingen van dit gebied. Het doel van dit

Nadere informatie

Opknappen wijk Vogelweide. vragen en antwoorden

Opknappen wijk Vogelweide. vragen en antwoorden Opknappen wijk Vogelweide vragen en antwoorden Vogelweide is toe aan groot onderhoud, denk daarbij aan zaken als het vervangen van de riolering en het ophogen van de straat. Het uitvoeren van groot onderhoud

Nadere informatie

Nieuwbouwplan aan Dorrestijnplantsoen te Heelsum.

Nieuwbouwplan aan Dorrestijnplantsoen te Heelsum. Nieuwbouwplan aan Dorrestijnplantsoen te Heelsum. Informatieavond voor omwonenden en belanghebbenden op 3 november 2016. Het nieuwbouwplan betreft de volgende onderdelen: De sloop van het appartementengebouw

Nadere informatie

2014-123741. Art. 51 vragen over de groenstructuurvisie van t Kalf. Inleiding

2014-123741. Art. 51 vragen over de groenstructuurvisie van t Kalf. Inleiding 2014-123741 Art. 51 vragen over de groenstructuurvisie van t Kalf Inleiding Onlangs verscheen in het Raadsinformatiesysteem (RIS) de Besluitenlijst B&W van 15 april 2014, waarin staat te lezen dat er een

Nadere informatie

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager J A A R P L A N 2 0 1 3 2 0 1 4 Thema Jongeren Vermindering overlast voetbalveld Frankenskamp Werkgroep Jeugd: Delia Brouwer Verantwoordelijke Vermindering overlast Vervangen van de metalen omheiningen

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum Gemeente Rotterdam Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum Kenmerk: 21247475 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan IJsselmonde Gentrum dienen hogere

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

Toekomst wooncomplex Korrelbeton

Toekomst wooncomplex Korrelbeton Toekomst wooncomplex Korrelbeton De woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft gekeken naar de toekomst van het wooncomplex Korrelbeton. Ze heeft diverse onderzoeken uitgevoerd en heeft de stedenbouwkundige

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

Daendelsweg -Emmalaan

Daendelsweg -Emmalaan Daendelsweg -Emmalaan Informatieavond - 9 maart 2016 H.W. Daendels Koningin Emma Indeling van de avond Ontvangst met koffie en thee Opening door Susanne Van der Putt, voorzitter Welkom door Johan Kruithof,

Nadere informatie

aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins - (070) 326 15 91

aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins - (070) 326 15 91 MEMO aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins datum doorkiesnummer bijlage(n) 01-10-2013 (070) 326 15 87 - (070) 326 15 91 betreft Voorlopig Faseringsdraaiboek Haagweg

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Vragen/suggesties 2016 en antwoorden. Woningen

Vragen/suggesties 2016 en antwoorden. Woningen Locatie De Star Vragen/antwoorden nieuwbouw locatie De Star naar aanleiding van Inloopavond 23 februari 2017. De ontvangen reacties zijn in het overzicht van vraag en antwoord vooral feitelijk beantwoord.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017

Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017 Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017 Deel 2a Ik zou graag zien dat er weinig wordt aangepast, alleen het weggedeelte asfalteren en enkele verkeersdrempels

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Seyster Veste informeerde de bewoners van de Driehoek Schaerweijdelaan Tollenslaan Jacob van Lenneplaan over de uitgangspunten voor een sloop-nieuwbouw plan

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

Overzicht inventarisatie ervaringen met bladkorven

Overzicht inventarisatie ervaringen met bladkorven Overzicht inventarisatie ervaringen met bladkorven Wijk Vraag 1 beeldbestek Vraag 2 overlast Vraag 3 herintroductie Vraag 4 gratis breng voorziening Brukske Centrum Landweert Noord-west Het ziet er zeker

Nadere informatie

Bezwaren van 38 omwonenden Achterom Geldersesteeg

Bezwaren van 38 omwonenden Achterom Geldersesteeg Bouwplan Westerdijk oude parkschouwburglocatie Bezwaren van 38 omwonenden Achterom Geldersesteeg Inleiding: Terug in de tijd: Bouwproject La Parisienne Veel constructief overleg tussen De Peyler, gemeente

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST)

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST) Aanwezig L. Ederveen Voorzitter, SDAN N. Pouwels Projectmanager Kadoelerbreek, SDAN M. Neep Stedenbouwkundige, RPHS-architecten S. Bach Projectleider, Woningcorporatie Ymere alsmede circa 30 personen als

Nadere informatie

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1 april 2016 Nieuwsbrief bij Hasselt - nummer 1 In deze nieuwsbrief... Werk in uitvoering rond Hasselt Werk in uitvoering rond Hasselt : verbinding tussen Overijssel en Flevoland bij Hasselt Bestemmingsplan

Nadere informatie

Veilig van en naar school

Veilig van en naar school Veilig van en naar school Ouders en kinderen hebben recentelijk opmerkingen gemaakt over enkele verkeerssituaties op weg naar de scholen in Mariënberg en Beerzerveld. De betreffende situaties leiden in

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013 Stichting Wijkteam Plaswijck p/a De Buurtstee, Gildenburg 1, 2804 VJ Gouda info@wijkteamplaswijck.nl www.wijkteamplaswijck.nl Telefoon 06-239.56.999 Twitter: @wtplaswijck Facebook: wijkteamplaswijckgouda

Nadere informatie

Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport

Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport Concept : 3 december 2014 Vastgesteld : Vergadering 11 december 2014 Opgemaakt : 15 december 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning Oost west, thuis best In onze gemeente worden diverse woningen gebouwd en gerenoveerd. In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stellingen. 6 1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning 54% 5 4

Nadere informatie

Kom naar de oranje wagen die staat bij Accent Zuid aan het Paterserf op woensdag 1 en donderdag 2 december

Kom naar de oranje wagen die staat bij Accent Zuid aan het Paterserf op woensdag 1 en donderdag 2 december Warande en Paterserf Buurt van de Maand Kom naar de oranje wagen die staat bij Accent Zuid aan het Paterserf op woensdag 1 en donderdag 2 december De Warande en Paterserf zijn in december Buurt van de

Nadere informatie

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Gemeente Nieuwkoop Afd. Beheer openbare ruimte maart 2015 Inhoud INHOUD...2 1 INLEIDING...3 1.1 AANLEIDING...3 1.2 DOELSTELLING

Nadere informatie

Samenvatting informatie inloopavond Stadswerven Zuid 25 juni 2012

Samenvatting informatie inloopavond Stadswerven Zuid 25 juni 2012 Postadres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Projectmanagement Spuiboulevard 300 DORDRECHT www.dordrecht.nl Contactpersoon R. Domenie T 078-7704293 E rhcm.domenie@dordrecht.nl Datum 25 juni 2012 Ons kenmerk

Nadere informatie

Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen

Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen Bewonersavond 20 april 2011 Wanneer gaat er wat gebeuren? Dit is waarschijnlijk de st gestelde vraag op de bewonersavond van 20 april

Nadere informatie

Fietswrak: fiets die niet meer bruikbaar is doordat zij een cruciaal onderdeel mist of stuk is zoals zadel, wiel of stuur. 2

Fietswrak: fiets die niet meer bruikbaar is doordat zij een cruciaal onderdeel mist of stuk is zoals zadel, wiel of stuur. 2 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanwijzing gebieden stallingsverbod voor fietsen en bromfietsen Portefeuilehouder drs. Th.L.N. Weterings Collegevergadering 5 april 2011 inlichtingen H. van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing

Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing Wat houdt de nieuwe manier van afvalstoffenheffing in? In de kern komt het er op neer dat ieder huishouden betaalt voor de hoeveelheid restafval die het aanbiedt.

Nadere informatie

Locatieprofiel Broekweg

Locatieprofiel Broekweg Locatieprofiel Broekweg Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

R.J.H. Snijder Reguleren en Advies

R.J.H. Snijder Reguleren en Advies Parallelweg 1 Heliplan VOF T.a.v. de heer Van Manen Statenlaan 27 2582 GB DEN HAAG Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal

Nadere informatie

Driehoek Schaerweijdelaan

Driehoek Schaerweijdelaan September 2015 Driehoek Schaerweijdelaan Zeisteroever 1, 3704 GB Zeist T 030 69 40 200 www.seysterveste.nl Eind 2014 / begin 2015 informeerde Seyster Veste de bewoners van de driehoek Schaerweijdelaan

Nadere informatie

Locatieprofiel Veerplein

Locatieprofiel Veerplein Locatieprofiel Veerplein Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie

Nadere informatie

Het bewonersblad Thuis!

Het bewonersblad Thuis! Het bewonersblad Thuis! Zevende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Februari 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Het Huurderspanel van Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Nota van Antwoord. Plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC s) in het stadsdeel Haagse Hout, wijk 67: Kampen. 1.

Nota van Antwoord. Plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC s) in het stadsdeel Haagse Hout, wijk 67: Kampen. 1. Nota van Antwoord Plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC s) in het stadsdeel Haagse Hout, wijk 67: Kampen 1. Inleiding Het ontwerp-plaatsingsplan voor de plaatsing van ORAC s in het stadsdeel

Nadere informatie