De Spalander. Colofon. Jaargang 22, nummer 2, zomer De Spalander zomer 2013 (verschijnt op 29 juni 2013).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Spalander. Colofon. Jaargang 22, nummer 2, zomer 2013. De Spalander zomer 2013 (verschijnt op 29 juni 2013)."

Transcriptie

1 N i e u w s b r i e f De Spalander Jaargang 22, nummer 2, Colofon De Spalander (verschijnt op 29 juni 2013). De Spalander is het officiële verenigingsblad van Wijk- en Bewonersvereniging Spaland, de enige erkende bewonersvereniging in Schiedam- Spaland. Website: De Spalander wordt vier keer per jaar bij alle leden, adverteerders en abonnees bezorgd. De redactie wordt gevormd door John Witjes. De volgende Spalander verschijnt in september Reacties op deze Spalander kunnen worden ingeleverd op het redactieadres: Ringvaart 16 of worden gezonden aan: Redactie Spalander Linzenakker XE Schiedam In dit nummer o.a.: Zomerfeest op 7 september Tram 21 blijft rijden naar Spaland in 2014 s Gravelandseweg: communicatie en uitvoering 27 huizen gesloopt in De Velden Inzamelen huisvuil verandert

2 De Spalander 1 Donderdag 11 april, heeft Carla Vermunt, accountmanager bij de gemeente tijdens onze ALV een toelichting gegeven op het project Windkracht 13. Op de gemeentelijke website is te lezen dat Windkracht 13 staat voor: duurzaam, groen en innovatie. Tal van activiteiten en evenementen vonden en vinden in de stad plaats. Wat heeft dit voor onze wijk te betekenen zult u zich afvragen. Nu dit voorjaar heeft u o.a. kunnen genieten bij de ingangen van diverse wijken in Spaland, van de Schiedamse gele tulp in de vorm van een jeneverglas. Deze tulpenbollen zijn door de kinderen van de Violier vorig jaar oktober geplant. Dit voorjaar hebben de tulpen extra lang gebloeid in verband met het koude voorjaar. Op de voorpagina ziet u een voorbeeld. Veel activiteiten vinden plaats in onze wijk. De aannemer is in opdracht van Woonplus in de Velden eindelijk begonnen met de sloop van enkele blokken woningen. Gelukkig worden op die plaats weer nieuwe woningen gebouwd. In de Boshoek heeft de gemeente een voorlichtingsavond gehouden over het nieuw aan te leggen fietspad dat evenwijdig loopt aan de Harreweg. Het nieuwe fietspad begint bij de keerlus van de tram en sluit aan op het bestaande fietspad door Midden-Delfland. De aanleg van dit fietspad zal in de loop van dit jaar plaats vinden. In de wijk de Velden is na een proef met led verlichting in de openbare ruimte een definitieve keuze gemaakt. Binnenkort wordt begonnen met het aan brengen van de nieuwe verlichting. De gemeente Schiedam wou deze maand beginnen met het asfalteren van de 's Van de voorzitter Gravelandseweg en het opnieuw inrichten van de rotonde Slimme Watering, Zwaluwlaan en 's Gravelandseweg. Op deze rotonde komt ook het nieuwe kunstwerk, Het bestuur van onze vereniging heeft samen met wijkvereniging Kethel-Oost een brief aan de gemeenteraad geschreven over de te verwachten verkeerschaos waartoe deze werkzaamheden zullen leiden. Gelukkig heeft men in alle wijsheid besloten de werkzaamheden tot na de zomer uit te stellen en nog eens naar alternatieven te kijken, die vanuit de besturen zijn aangedragen. U leest er meer over in deze Spalander. Ook is er veel te doen rond het ophalen en scheiden van afval. In ieder geval zullen in de toekomst de kliko's minder vaak worden geleegd. De Slimme Watering is weer versierd met hanging baskets en de bermen zijn ingezaaid met een bloemenmengsel. Op de bijenbaan zijn weer op diverse plaatsen wilde plantenzaden ingezaaid. Op 7 september wordt ons jaarlijks zomerfeest in park Spaland gehouden. Ondanks dat er minder financiële middelen zijn zal het ook nu weer een mooi feest worden,waar wij als wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Tevens wil ik een oproep plaatsen voor vrijwilligers die mee willen helpen het feestterrein op te bouwen en af te breken. U kunt zich aanmelden via Rest mij u nog een plezierige en vooral zonnige zomer toe te wensen. Herbert Nikkels Bestuur en redactie wensen u een heel fijne zomer. Tot ziens op ons zomerfeest op 7 september! Inhoud : 1- Van de voorzitter 2- Terugblik ALV 3- s Gravelandseweg 5- Krona nog onveilig 6- ledverlichting De Velden 6- Keurmerk speeltoestellen 7- Zomerfeest 8- Hebbie Cultuur? 9- Tram 21 ongewijzigd 10- Glasvezelhuisjes 11- Sloop en nieuwbouw 13- Bijenhotels druk bezocht 14- Avondtram tijdelijk terug 15- Rotterdam Airport 17- Afvalscheiding 17- Kijk van de wijk

3 De Spalander 2 Een frisse wind op de ALV Op onze algemene ledenvergadering van 11 april was Carla Vermunt te gast, projectleider van het programma Windkracht 13 van de gemeente Schiedam. Zij vertelde over alle groene initiatieven die de gemeente neemt in dit themajaar. In de vorige Spalander (zie onze website) was al uitgebreid te lezen wat Windkracht 13 inhoudt. Op de ALV is door Carla Vermunt op enkele van die projecten nader in gegaan. Uiteraard was daar de Schiedamse tulp (zie voorpagina) naar de beeltenis van een borrelglaasje. En werd de vraag gesteld of Schiedam de groenste gemeente van Nederland kan zijn. Maar ook werden de bewoners uitgedaagd om met groene ideeën vanuit de wijk te komen. Ook kunnen alle straten in Schiedam tot augustus nog meedoen aan de verkiezing van de groenste of schoonste straat : Deelnemers aan de schoonste straat moeten regelmatig het zwerfvuil opruimen, de prullenbakken legen en de straat onkruidvrij houden. De groenste straat van Schiedam moet een mooi, duurzaam en origineel ingerichte straat hebben, van geveltuinen tot plantenbakken, van 'boomspiegels' tot voortuin. Bonuspunten zijn te halen door eetbare planten in de straat te planten. De meeste van de groene activiteiten zijn inmiddels achter de rug, want gebonden aan het voorjaar. Maar voor wie oplet, zal Windkracht 13 nog wel een paar keer terugkeren dit jaar. (JW).

4 De Spalander 3 Werkzaamheden s Gravelandseweg starten in september De s Gravelandseweg en de rotonde in onze wijk zullen gerenoveerd gaan worden. Die opknapbeurt is hoog nodig, omdat de weg op veel plekken aan het verzakken is. De mededeling echter dat weg en rotonde dientengevolge zes maanden in noordelijke richting ontoegankelijk zouden zijn, maar vooral de slechte communicatie over dit project zijn bij velen verkeerd gevallen. Ook bij ons als bewonersvereniging. Inmiddels is onder druk van de protesten de start van de werkzaamheden, oorspronkelijk gepland op 17 juni, uitgesteld tot begin september. John Witjes Krommunicatie Aanvankelijk dacht de gemeente zich te kunnen beperken tot een brief aan bedrijven langs de s Gravelandseweg en de bewoners van de Ringvaart en de Degerfors. Maar binnen een dag nadat de brief op 6 mei bezorgd werd, waren er al schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over de gang van zaken. Al snel bleek de communicatie vanuit de gemeente tekort geschoten te zijn. Alhoewel de gemeente dat tot de dag van vandaag niet wil toegeven. Participatie van bewoners Als bewonersvereniging meenden wij met de gemeente te hebben afgesproken dat bij grote projecten in de openbare ruimte er een uitgebreid inspraaktraject gevolgd zou worden. Niet voor niets hebben wij in het wijkoverleg het participatieprotocol besproken. Daarin wordt aangegeven dat bij projecten in de buitenruimte drie stappen gevolgd zouden worden: beginspraak, inspraak en afspraak. Pas daarna zal tot uitvoering worden overgegaan. Deze stappen zijn door de gemeente overgeslagen, omdat zij vindt dat er alleen maar sprake is van onderhoud. Dus beperkte men zich tot informeren. Heftige discussies volgden op een informatieavond, in het wijkoverleg en uiteindelijk ook in de gemeenteraad. Met als resultaat dat de start, oorspronkelijk gepland op 17 juni, werd uitgesteld tot na de zomervakantie. Niet omdat men het met de bewoners eens was, maar omdat ook de brandweer bedenkingen had. Een

5 De Spalander 4 motivering die achteraf op een communicatiestoornis bleek te berusten. Kunstwerk op rotonde Wat gaat men doen met de rotonde? Het wegdek van de rotonde wordt opgehoogd en de gehele rotonde wordt anderhalve meter naar het oosten opgeschoven. De fietsoversteek Slimme Watering aan de noordelijke kant wordt opgeheven: er komt een tweerichtingen fietspad van Gaarden naar Vaarten v.v. En de fietsers krijgen hier voorrang (in tegenstelling tot de huidige situatie). En bovenal: het negen meter hoge kunstwerk Circus Svea wordt op de rotonde geplaatst. gelijk gemaakt aan de inrichting van de Slimme Watering en Zwaluwlaan. De aanwezige bomenrij met platanen wordt doorgetrokken en uitgebreid naar beide zijden van de weg. Een groot deel van de 55 wilgen die in augustus 2010 werden afgezaagd (geknot) omdat ze de watermerkziekte hadden, worden alsnog verwijderd en vervangen door nieuwe knotwilgen. Het fietspad zal ook geheel (rood) geasfalteerd worden. Kopzorgen bij bewoners Als de werkzaamheden klaar zijn, zal de entree van onze wijk een heel stuk opgeknapt zijn. En comfortabeler voor fietsers en automobilisten. Maar zo ver is het echter nog niet. Het is juist de uitvoeringsfase die de bewoners van heel Schiedam Noord de nodige kopzorgen bezorgt. Want de verbouwing gaat zes (!) maanden duren en de toegang tot onze wijk vanuit Schiedam en de A20 is dan alleen mogelijk via de Churchillweg. Ook is de rotonde slechts beperkt toegankelijk, waardoor er veel verkeer via Mozartlaan / van Dalsumweg en Slimme Watering wordt geleid. Files en sluipverkeer Met name de beperkte toegang tot onze wijk en de vrees voor files die terugslaan op de gehele stad was voor het bestuur van bv Spaland reden om te protesteren bij de gemeente. Samen met bewonersvereniging Kethel-Oost schreven we een brief aan de gemeenteraad met het verzoek nog eens kritisch naar de plannen te kijken. Wij hebben gepleit voor een werkwijze die sneller zou zijn dan zes maanden en voor het zoeken naar oplossingen via de s Gravelandseweg waarbij er wel autoverkeer in twee richtingen mogelijk is. Ook spraken wij onze zorgen uit over de slechte communicatie rond dit project. En zorgen over gevaarlijke situaties die door sluipverkeer in onze wijk zullen gaan ontstaan. Asfalteren En wat gaat men doen met de weg? De klinkers in het wegdek worden verwijderd en vervangen door asfalt. Met het asfalteren wordt ook de weginrichting aangepast zodat die beter past bij de aansluitende wegen. Hiervoor wordt onder andere de aanwezige groenstructuur verbeterd. Vanaf de rotonde met de Zwaluwlaan tot aan de brug over de Poldervaart wordt de weginrichting Bezinning en uitstel Aan de toch wel geschrokken gemeenteraad zegde wethouder Groeneweg toe dat de werkzaamheden zouden worden uitgesteld en dat intussen naar mogelijke alternatieven zou worden gezocht. Vooralsnog heeft men die kennelijk niet gevonden. Op 24 juni kregen omwonenden van de s Gravelandseweg een nieuwe brief van de gemeente. Daarin wordt verwezen naar een overleg met de bewonersorganisatie. Mogelijk

6 De Spalander 5 dat een alternatieve uitvoeringswijze gekozen wordt. Of dit ook echt de zorgen van ons oplost, is maar helemaal de vraag. Want in de brief is ook te lezen: Er is niet te ontkomen aan verkeershinder voor automobilisten die nu gebruik maken van de s Gravelandseweg. In het ergste geval moet de weg vanuit het centrum naar Schiedam-Noord worden afgesloten. Busje komt niet Voor de honderden mensen die dagelijks met bus 53 reizen ook een domper: de dienstregeling van die bus zal beperkt zijn tot het stukje station Algerastraat. De bus komt niet in onze wijk. De alternatieven zijn lopen naar tram 21 of met bus 51 en dan overstappen op de tram. Of met de fiets naar het station, want het fietsverkeer blijft wel mogelijk. Ook een door ons als alternatief gesuggereerd pendelbusje is volgens de gemeente niet haalbaar. Alternatieven te duur? Het overleg met de bewonersverenigingen waaraan gerefereerd wordt door de gemeente heeft reeds op 19 juni plaats gevonden. Een extra tijdelijke rijbaan aanleggen over de trambaan Blijf op de hoogte En zo zal naar het zich laat aanzien, de zou te veel kosten ( euro). De opknapbeurt in september alsnog starten. De verkeersstromen in de ochtend naar zuid en s gemeente heeft beterschap beloofd met middags naar noord zou onduidelijke en dus gevaarlijke situaties opleveren. En men schat in betrekking tot de communicatie, maar dat kan niet verhinderen dat velen van ons juist in de dat het met het sluipverkeer op koude natte maanden hinder gaan ondervinden. Frambozengaarde, Perzikengaarde en Kerkweg wel mee zal vallen, waardoor maatregelen vooraf niet nodig zijn. Eigenlijk dezelfde opstelling van de gemeente als eerder. Het overleg was meer voor Hoe de planning precies zal zijn en of er nog alternatieven komen, zal in de komende weken moeten blijken. De gemeente verwijst naar de eigen website, waar een speciale pagina aan dit de bühne. Wel zal de gemeente onze suggestie project is gewijd: overnemen een soort communicatieplatform op te zetten tijdens de uitvoering. Wij zullen opvallende zaken ook via de website van onze vereniging publiceren. Burgemeester: nog steeds onveilig rond Krona De burgemeester heeft de een deel van onze wijk en van Sveaparken opnieuw aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. Het gaat om hetzelfde gebied waarvoor tot 1 april dit jaar al zo n aanwijzing gold, begrensd door Slimme Watering, Harreweg, Bieslookveld, Dilleveld, Göteborg, Helsingborg, Odinholm, Kerkweg en Slimme Watering. Dit keer gaat het om de periode 31 mei tot 29 september. En de politie mag weer overgaan tot preventief fouilleren. Dit besluit is op het wijkoverleg van 16 mei kort besproken. De politie heeft er om gevraagd. Maar waarom, dat kon men niet echt duidelijk maken. Onduidelijk bleef of er überhaupt straatroven geweest zijn en of de vorige fouilleeractie veel verontrustends heeft opgeleverd. In de brief die door de politie aan de burgemeester is gestuurd ter onderbouwing van de maatregel worden drie voorbeelden aangehaald uit "Oost". Niets over de noodzaak om deze heftige maatregel in Sveaparken opnieuw in te voeren. Alsof dat de maatregel wat meer acceptabel maakt, wordt door de politie aangegeven dat het hier "slechts" het zogenoemde Informatie gestuurd Preventief Fouilleren betreft: "er wordt daarbij gebruik gemaakt van enkele specifieke eigenschappen en kenmerken van onbekende daders. Dit is gebaseerd op objectieve en relevante rechtvaardigingsgronden, zoals leeftijd, kledingstijl en persoonlijke kenmerken, mits die niet strijdig zijn met het discriminatieverbod." Het komt op mij over dat het wel een gemakkelijk middel is om de rondhangende jeugd daar te corrigeren. Door ze te beschouwen als crimineel spaar je in elk geval jongerenwerkers of een andere meer opbouwende aanpak van overlast uit. (JW)

7 De Spalander 6 Openbare verlichting in De Velden vervangen Deze maand is in De Velden de gele straatverlichting vervangen door wit LED-licht. Een onlangs gehouden proef was positief over deze verlichting, die nog eens beter voor het milieu is ook! De gemeente lichtte een en ander in een voorlichtingscampagne toe: Milieu en besparingsoverwegingen Daarbij wordt ook aan het energieverbruik gedacht! Er komt energiezuinige LED verlichting. Deze besparen maar liefst 55% op de energiekosten. Tevens is de verlichting veel duurzamer en daarom in onderhoud veel goedkoper. Veiligheid Wit licht geeft een beter zicht in woonwijken. Daarom heeft de gemeente Schiedam opdracht gegeven aan Irado om in wijk De Velden de gele openbare verlichting te vervangen voor witte verlichting. Het gele licht riep al snel gevoelens op van onveiligheid en het plaatsen van wit licht zal bijdragen aan het wegnemen van dit gevoel. Keuze gemaakt samen met bewoners uit wijk Spaland Samen met bewoners uit de wijk Spaland is op straat gekeken naar de lichtbeleving. Na een proef van vier maanden met 10 verschillende type LEDarmaturen is op basis van lichtbeleving, lichtopbrengst, gelijkmatigheid en performance van het licht een keuze gemaakt. Speelplekkenkeurmerk voor Park Spaland Buiten spelen wordt dubbel zo leuk met een leuke speelplek in de buurt. Zo vindt ook de kindergemeenteraad. Op zaterdag 16 maart keurde zij, samen met bewoners en kinderen uit de wijk, verschillende speelplekken in Schiedam op onder meer veiligheid en speelplezier. Bij sommige speelplekken was wat klein onderhoud nodig, maar de meeste werden goedgekeurd. Tijdens de Buitenspeeldag op woensdag 12 juni bevestigde wethouder Wijten (Beheer openbare ruimte) samen met de leden van de kindergemeenteraad het eerste keurmerk op de speelplek in de Abbaborg. Het keurmerk staat voor sociaal veilig en leuk spelen op de speelplekken. Hierbij is rekening gehouden met de leeftijdsgroepen waarvoor de speelplek is bedoeld. In aankomende periode krijgen ook alle andere goedgekeurde speelplekken de keurmerksticker opgeplakt. De speelplekken in Park Spaland werden ook goedgekeurd en zullen later dit jaar dus ook voorzien worden van het keurmerk.

8 De Spalander 7 Zomerfeest Spaland 7 september Zaterdag 7 september 2013 organiseren wij weer een zomerfeest voor alle inwoners van Spaland en Sveaparken Locatie: Aanvang : Einde: Park Spaland uur uur Programma : uur: Opening door dj Erik uur: Opening expositie "Kijk van de wijk" uur: Dansworkshop uur: Optredens "Talent van dichtbij" De hele middag : Demonstraties: Knutselen Schminken Glittertattoos Springkussen Rodeopaard Survivalen Sport en Spel Stadstuinieren' voor de voedselbank Paddentrek. Kom allemaal naar het gezelligste feest van de wijk en ontmoet uw wijkgenoten bij een hapje en drankje!

9 De Spalander 8 Schiedam Noord bruist van cultuur! Op zondag 23 juni werd in De Noord het cultuurkwartet Schiedam Noord gepresenteerd als slotstuk van de Hebbie Cultuur Dag. Op initiatief van de cultuurscouts hadden bewoners de mogelijkheid om diverse culturele activiteiten te bezoeken en desgewenst mee te doen. Ondanks het matige weer was het een geslaagde dag. Op zondag 23 juni deed kunstenaar Jack van Mildert op speelse manier verslag van zijn ontdekkingstocht naar de culturele diversiteit in Schiedam Noord. De dag begon bij boerderij Landvreugd langs de A20 en eindigde in De Noord, het clubhuis van muziekvereniging St. Radboud. Zo n dertig Schiedammers fietsten mee met de cultuurscouts en de kunstenaar. Onderweg werd geparticipeerd in activiteiten van o.a. muzikant Rudebeats, Intorno, fanfare Juliana, de scouting, Herbert Nikkels en Rob vd Drift gaven presentaties (over respectievelijk stadstuinieren en de poldercultuur). Uiteindelijk werd dus het kwartetspel gepresenteerd onder muzikale begeleiding van het leerlingenorkest van St. Radboud en het Promskoor. Het kwartet is dus het resultaat van een zoektocht van kunstenaar Jack van Mildert en bewoners naar de culturele diversiteit in Schiedam Noord. Al kijkend en zoekend ontdekten ze dat deze veel rijker is dan op het eerste gezicht wordt aangenomen: Schiedam Noord bruist van de cultuur. En zeker in dit deel van Schiedam zijn cultuur en natuur sterk met elkaar verweven. Het resulteerde in een culturele kaart en het kwartetspel: hebbie cultuur? Een prachtig kwartetspel dat ook u als bewoner van Spaland nog nieuwe elementen in de omgeving laat ontdekken. Zo zijn er kaarten met mooie foto s er op over cultuur op straat, verenigingscultuur en muziekcultuur. Maar ook: cultuur als erfenis, cultuurlandschap, taalcultuur en klaagcultuur. In de bijsluiter bij het spel nog een waarschuwing: Omdat de cultuur van Schiedam-Noord nog levendiger, verrassender en breder blijkt te zijn dan vaak in eerste instantie gedacht wordt, kunnen er tijdens het spelen van dit kwartetspel ongecontroleerde gevoelens van blijdschap en plezier de kop op steken. Blijft u vooral rustig doorspelen en probeert u de beleving van dit groeiend cultureel bewustzijn te doorvoelen. U kunt een gratis kwartetspel afhalen bij de Coöp supermarkt of boekhandel Post Scriptum. Voor meer informatie: Yareth en LifestylEducation. Ook onze eigen (JW / foto s Marjan Tenk).

10 De Spalander 9 Tram 21 blijft ook in 2014 Het Openbaar Vervoeraanbod in onze wijk zal in 2014 niet verder worden uitgekleed, maar ook niet verbeterd. De RET heeft aan de Stadsregio voorgesteld geen wijzigingen door te voeren in Schiedam. In de Bundel vervoerplannen 2014 komen geen veranderingen in Schiedam voor. Dat betekent dat de dreiging van vorig jaar om met ingang van december 2013 tram 21 helemaal te schrappen van de baan is. Voorlopig althans. Want deze voorstellen hebben een geldigheid van een jaar. Helaas is er echter ook geen sprake van terugkeer van de tram in avonduren en op zondagochtend. John Witjes Busje blijft De plannen zijn op 14 mei in de raadscommissie van Schiedam besproken. Namens de bewoners van Schiedam Noord hebben wij in die vergadering ingesproken en gepleit voor een verbetering van het OV-aanbod voor onze wijk. De gemeenteraad was al blij dat er van achteruitgang nu geen sprake is. En men vond het jammer dat de RET het voorstel van Schiedam niet honoreert om in plaats van de pendelbus s avonds en op zondagochtend tram 24 een rondje over de keerlus Woudhoek te laten rijden. Zo blijft pendelbus 121 volgens de plannen dus ook rijden in 2014, alhoewel het nog tot nu toe een proef betrof. De bediening door de bussen 51 en 53 in Schiedam wijzigen ook niet in Op 10 juli worden de plannen definitief vastgesteld door de Stadregio. Schiedam stemt in Schiedam heeft inmiddels ingestemd met de plannen en heeft dat aan de Stadsregio laten weten. In die brief (zie kader) ook een warm pleidooi voor Station Kethel en de Spalandtak. Men pleit ook voor het spoedig herinvoeren van de avondbediening van de tram in Woudhoek, het ondertussen verbeteren van de toegankelijkheid van het pendelbusje en men geeft aan spoedig overleg te willen over hoe een station Kethel en de Spalandtak van de tram weer op de kaart gezet kunnen worden. Het gemeentebestuur blijkt de moed niet op te geven! De Stadsregio heeft in zijn reactie op het commentaar de opmerkingen van de gemeente over Kethel overigens genegeerd. En de tram s avonds weer via Woudhoek is te duur. Daar is ie weer: Station Kethel In de officiële reactie van 3 juni aan de Stadsregio op de plannen voor het openbaar vervoer in 2014 schrijft de burgemeester dat Schiedam hoogwaardig openbaar vervoer een belangrijke voorziening voor de stad en zijn inwoners vindt. Ook station Schiedam Kethel wordt weer in stelling gebracht: Het realiseren van station Kethel en het verlengen van tramlijn 21 naar dit station, past ook in deze aanpak van het versterken van en tot hoogwaardig OV. Het stadsdeel Schiedam Noord is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw tot het eerste decennium van deze eeuw opgebouwd vanuit de ambitie van een moderne wijk: met hoogwaardig openbaar vervoer! Herhaalde toezeggingen van regio en rijk over de aanleg van de tramverbinding en het realiseren van het station Schiedam Kethel illustreren de steun voor deze stedenbouwkundige keuze. In de praktijk hebben we de voorbije 30 jaar gezien dat deze ontwikkelingen niet tot stand zijn gebracht en laatstelijk nog zijn verslechterd. Schiedam Noord heeft de behoefte, maar -naar ons idee- ook het recht om te weten waar het aan toe is, op korte en langere termijn. Ons verzoek aan u is helder: zo snel mogelijk de Woudhoektak weer volwaardig in de avonduren inzetten, het realiseren van de verlenging Spalandtak en de totstandkoming van NS-station Kethel. Deze twee projecten zijn ook typische voorbeelden hoe de Haagse en Rotterdamse regio met elkaar kunnen worden verbonden. Wij zien dat er steun is voor deze gedachte, gegeven ook het pleidooi van de heer Aboutaleb om de tramnetten van Delft en Schiedam met elkaar te verbinden. Wij hebben dan een voorkeur voor oorspronkelijke invulling van deze verbinding, die feitelijk al voorbereid is en waarover eerder afspraken zijn gemaakt.

11 De Spalander 10 Gemeente verrast bewoners met telecomhuisjes Plots kregen wij het bericht dat de gemeente onze wijk wil verfraaien met twee telecomhuisjes. Voorzitter Herbert Nikkels heeft op een informatie-ochtend bezwaar gemaakt tegen een van de voorgenomen locaties (park Spaland). Ook op de door de gemeente gemaakte keuze voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk door een bepaalde commerciële partij is wel wat af te dingen. John Witjes Huisje in het groen Op de informatiebijeenkomst werden de twee beoogde locaties in onze wijk tegen het licht gehouden. Een huisje moet op de hoek van de Slimme Watering en de Kerkweg komen. De ander is gepland in het pas gerenoveerde park Spaland. Met name die laatste locatie is voor de vereniging niet acceptabel. De op het eerste gezicht niet echt fraaie, betonnen of bakstenen gebouwtjes zijn nodig om de signalen te versterken. De eigenaar van de huisjes schrijft: Hierbij is een centrale ligging in de aan te sluiten wijk van belang om zo de woningen een betrouwbaar signaal voor televisie, internet en bellen te kunnen garanderen. Dat de bouw van de huisjes ten koste gaat van openbaar groen, wordt er niet bij gezegd. aangevraagd worden. Dus belanghebbenden (=omwonenden) kunnen bezwaar maken. Vraagtekens bij kabelaar Ook de politiek heeft gereageerd op het voornemen tot het bouwen van de huisjes. Maar men lijkt zich daarbij niet zozeer op het groen te richten, maar op het contract dat de gemeente heeft afgesloten met de eigenaar van de huisjes en het toekomstige glasvezelnetwerk (CIF). Progressief Schiedam heeft op 15 juni schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over het hoe en waarom van dat contract. Want de aanleg van het glasvezelnetwerk wordt gepresenteerd als een zegen voor Schiedam en zijn bewoners, terwijl het een gewone commerciële activiteit is. Het bedrijf CIF is een investeringsmaatschappij die ook eigenaar is van het huidige kabelnetwerk, nadat dat door Caiway aan hun was verkocht: Caiway biedt de diensten (tv, internet, bellen) aan en CIF de kabels. Zo zal dat ook gaan met het glasvezelnetwerk: dat wordt niet voor de Schiedammers aangelegd, maar voor Caiway! Eind juni beslissing locaties Namens de Spalandbewoners heeft Herbert Nikkels aangegeven dat men maar naar alternatieven moet zoeken die niet ten koste gaan van het groen in de wijk. Vanuit de gemeente wordt geopperd de huisjes dan maar te vergroenen met begroeiing, zoals klimop. Het bekende doekje voor het bloeden. Eind juni worden de locaties gekozen door de gemeente. Er moet een bouw- / omgevingsvergunning Kabelromantiek Regelrechte reclame, vermomd als een nutsproduct ten behoeve van alle Schiedammers: Met dit netwerk wordt Schiedam één van de snelste breedbandgemeenten van Nederland. Het netwerk heeft enorm veel mogelijkheden op het gebied van digitale diensten. Of het nu gaat om televisie, internet of bellen, het kan allemaal en ook nog met de beste kwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan razendsnel internet, HDTV, of ontwikkelingen als 3DTV en internet op uw televisie. De tijd van een kneuterig lokaal kabelbedrijfje waarbij alle Schiedammers waren aangesloten om naar een handvol televisiezenders te kunnen kijken, ligt al lang achter ons! (JW)

12 De Spalander Huizen gesloopt, 26 huizen worden gebouwd Een vreemd gezicht in een wijk van nog geen 20 jaar oud: in De Velden zijn in de afgelopen weken 27 woningen gesloopt. Problemen met de fundering bleken volgens de eigenaar van de woningen, woningcorporatie Woonplus, niet op een andere manier op te lossen. In september start aannemer Waalbouw met de bouw van 26 nieuwe huurwoningen, waarvan de oplevering in het voorjaar van 2014 wordt verwacht. In negen woningen keren de oude bewoners terug. John Witjes Inschrijving in najaar De 26 nieuwe eengezinswoningen krijgen een huur van bijna 700 euro. Voor 17 woningen zullen eind dit jaar door Woonplus huurders worden gezocht via Woonnet Rijnmond. Belangrijke voorwaarde is dat het gezinsinkomen niet hoger mag zijn dan euro per jaar. De woningen worden geen kopie van de oude, maar zijn nieuw ontworpen. Om ze te bouwen zal er opnieuw geheid moeten worden. Dit zal met overlast voor de omgeving gepaard gaan. Volgens Marija Bjelobrk van Woonplus is er vooraf een opname gemaakt van de bouwtechnische staat waarin de omliggende huizen verkeren. Ook wordt het hele bouwproces volgens de scherpste normen in de gaten gehouden, ook waar het de eventuele schade aan de omgeving betreft. Acceptatie Van de oorspronkelijke bewoners van de 27 huizen keren 18 huishoudens niet terug. Die zijn met behulp van Woonplus verhuisd naar een permanente woning elders. Met de negen terugkerende bewoners voert Woonplus intensief overleg t.a.v. suggesties en woonwensen. De aanvankelijke emotie over de sloop heeft plaatsgemaakt voor een positieve houding richting het project. De bewoners hebben gebruik kunnen maken van het sociaal plan met o.a. huurgewenning en verhuisvergoedingen. De communicatie met de omwonenden heeft plaatsgevonden middels enkele bewonersvergaderingen. De laatste was op 18 juni jl. Op en aanmerkingen over de sloop kunnen rechtstreeks bij Woonplus gemeld worden. Tot nu

13 De Spalander 12 toe is er slechts één klacht (over een fout geparkeerde kraan) binnengekomen. Problemen opgelost Woonplus is niet bang dat zich opnieuw problemen met de fundering gaan voordoen. Het zou te ver voeren om hier allerlei technische details te noemen, maar de nieuwe huizen worden voorzien van een andere fundering dan hun voorgangers. De oplossing voor de problemen is dus gevonden in de huizen zelf. Het aanbrengen van een damwand, zoals dat bij de koopwoningen in de buurt is gebeurd, is dus niet nodig. Schuivende funderingen Met de bouw van de 26 huizen komt er een einde aan een vervelende periode voor de oorspronkelijke bewoners. Al enkele jaren was bekend dat er problemen waren met de fundering in dat deel van de wijk. In december 2010 kondigde Woonplus de sloop van de huizen aan. In de toelichting was over het funderingsprobleem te lezen: Uit eerdere onderzoeken die Woonplus heeft laten uitvoeren, is gebleken dat de ondergrond van de eengezinswoningen aan het Majoraanveld en Kervelveld niet stabiel is. De grond verplaatst zich naar de naast gelegen waterpartij. Eind jaren negentig zijn, op advies van adviseurs, trekstangen aangebracht in de kruipruimte om de krachten binnen de constructie op te vangen. Gaandeweg de jaren bleken deze maatregelen onvoldoende om de problemen op te lossen. Er ontstonden opnieuw scheuren in de gevels. Nieuw woongenot Twintig jaar nadat de nieuwe woningen aan Kervelveld en Majoraanveld werden opgeleverd, krijgen in 2014 de bewoners de sleutels van hun nieuwe woningen aan Kervelveld en Majoraanveld. Laten we het optimisme van Woonplus maar delen en er van uit gaan dat deze mensen vele jaren woongenot wacht. Kom naar het wijkfeest! Zaterdag 7 september van tot uur Park Spaland

14 De Spalander 13 Bijenhotels in opmars In het herfstnummer 2012 van de Spalander kon u lezen over het initiatief van de bewonersvereniging om bijenhotels te plaatsen in samenwerking met de gemeente en Violierkids. We schreven dat de bijenbaan in het eerste jaar heel veel bloemenpracht en veel bezoek van bijen, vlinders en andere insecten had opgeleverd, maar dat nog weinig gebruik gemaakt werd van de bijenhotels. Wel werd verwacht dat het volgende seizoen meer hotelgasten zou laten zien. Marcel Polak Wisselend gebruik Bij een recent bezoek aan alle bijenhotels, bleek er een grote variatie qua bezettingsgraad te bestaan. Sommige hotels stonden (vrijwel) leeg, maar gelukkig waren er ook de nodige hotels, waar een deel van de gaten die in de houtschijven waren geboord door bijen in gebruik waren of waren geweest. Dat gebruik is eenvoudig vast te stellen, omdat een gat dat in gebruik is, wordt dichtgemetseld. De bijen gebruiken de gaten namelijk niet voor zichzelf om te overnachten, maar om hun kroost groot te brengen. De bijenhotels zijn dus eigenlijk kraamhotels! Een vrouwtje zal eerst een hoeveelheid stuifmeel in het gat bijeenbrengen. Vandaar het belang van voldoende, inheemse bloemensoorten in de nabijheid van het hotel. Kraamkamer Op de stuifmeelvoorraad (toekomstig bijenlarvenvoer) wordt een eitje gelegd, en vervolgens wordt een wandje gebouwd van aarde en speeksel. Zo ontstaat een hotelkamer, en in één gat kunnen eventueel meerdere kamers achter elkaar gebouwd worden. De uitgang wordt aan de buitenzijde dichtgemetseld, en dat is te zien als een propje aarde. In de kraamkamer ontwikkelt het eitje zich achtereenvolgens tot larve, pop, en uiteindelijk tot gevleugelde bij. Die zal de afdichting openknagen, en het hotel verlaten. De verlaten hotelkamers zijn te herkennen aan de restjes bouwmateriaal zie achterblijven langs het randje van de opening. Solitaire bijen De hotelgasten zijn geen honingbijen, maar zogenaamde solitaire bijen. Dit houdt in dat ze niet één groot gezamenlijk nest erop na houden, maar ieder voor zich hun kroost grootbrengen. Het gaat om tientallen verschillende soorten. In tegenstelling tot de honingbij, die vooral nectar verzamelt van allerlei verschillende plantensoorten, zijn veel soorten solitaire bijen eerder stuifmeelverzamelaars, die een voorkeur hebben voor bepaalde plantensoorten. Ik weet niet welke soorten gebruik maken van de hotels op de bijenbaan. Misschien kan een bijenspecialist daar in de toekomst meer over vertellen. Populaire hotels Er is zoals gezegd een grote variatie in de bezettingsgraad, maar ik weet niet wat de oorzaak is voor het verschil in gebruik. Er moet natuurlijk sowieso een 'bron' in de buurt zijn waar de nieuwe bewoners vandaan komen. En er moet voldoende 'bouwmateriaal' zijn om het gat af te dichten. Verder is de temperatuur van belang, dus een goede oriëntatie op het zuiden is gunstig. Hierin zit wel wat variatie tussen de diverse hotels. Verder verschilt de begroeiing rondom de hotels behoorlijk qua dichtheid en samenstelling. De toekomst zal uitwijzen of de bezetting van het aantal hotels nog toeneemt, of dat bepaalde locaties onvoldoende te bieden hebben voor de bijen. De bezetting van gebruikte hotels zal ongetwijfeld blijven variëren door variatie in biologische en niet-biologische omgevingsfactoren.

15 De Spalander 14 Avondtram keert tijdelijk terug in de wijk! Omdat van 9 september tot begin december tram 24 geen gebruik kan maken de Brederoweg vanwege de bouw van het nieuwe tramviaduct, zal die lijn vervangen worden door een bus. De RET heeft besloten in die periode tram 21 toch in de avond en op zondagochtend te laten rijden naar de keerlus bij de Akkers, omdat anders Schiedam Noord verstoken zou zijn van tramvervoer. Dus gedurende drie maanden kunnen we weer als vanouds gebruik maken van de avondtram! Helaas moeten we daarna weer inleveren. Hoe het van september tot december met het pendelbusje gaat, heeft de RET nog niet laten weten. Maar wij vermoeden dat die dan niet rijdt. Wat dan weer pech is voor de mensen in Sveaparken en de Vaarten. Maar je kan niet alles hebben! (JW) Heeft u een milieuklacht? Klachten over stank? Vliegtuiglawaai? Voor u is onderstaand bericht van de Milieudienst DCMR van belang: Vorig jaar informeerden we u over het feit dat de meldkamer van de DCMR voor milieuklachten te bereiken is via het nieuwe telefoonnummer Tevens vertelden we u dat het oude nummer nog enige tijd bereikbaar zou blijven. Dat oude nummer wordt sinds 1 februari 2013 nog enkele maanden automatisch doorgeschakeld naar het nieuwe telefoonnummer. Binnenkort kunt u via het oude nummer geen milieuklachten meer indienen. U kunt vanaf 1 april 2013 dus beter via het webformulier of uw milieuklachten aan ons doorgeven is net als het oude nummer van de DCMR meldkamer dag en nacht telefonisch bereikbaar. De kosten die gepaard gaan met het bellen van zijn afhankelijk van de provider en gebaseerd op het interlokaal tarief, wat neerkomt op ± 3 eurocent per minuut. s Avonds geldt de helft van het tarief. U kunt uw klacht ook indienen via onze website: Herinrichting kruising Harreweg Slimme Watering en fietspad De gemeente Schiedam gaat een vrijliggend fietspad aanleggen langs de Harreweg, tussen Slimme Watering en het open gebied van Midden- Delfland. Dit nieuwe fietspad vult de voor fietsers ontbrekende schakel in tussen de Harreweg (ten zuiden van Slimme Watering, onlangs opnieuw geasfalteerd) en het reeds bestaande vrijliggende fietspad langs de Harreweg in het buitengebied. Geïnteresseerden konden tijdens een informatieavond op 22 april j.l. kennis nemen van en reageren op het ontwerpvoorstel voor het fietspad, het omliggende groen en de kruising met de Slimme Watering. Voor degenen die deze infoavond gemist hebben: meer informatie is te vinden op:

16 De Spalander 15 Stilte voor de storm rond Rotterdam Airport In stilte heeft zich een verandering rond Rotterdam Airport voorgedaan. Het aanwijzingsbesluit (de vergunning) heeft een andere naam gekregen ( omzettingsbesluit ) en ook het overleg rond het vliegveld wordt anders georganiseerd. De gemeente Schiedam lijkt een volstrekt afwachtende houding aan te nemen. En inmiddels lijkt het er op dat ook dit jaar het aantal nachtvluchten het afgesproken maximum gaat overschrijden. John Witjes Luchthavenbesluit Sinds 1 mei is de Wet Luchtvaart ook op Rotterdam Airport (RTHA) van toepassing en dat betekent dat het overleg waar o.a. bewoners in zaten gewijzigd is. De Commissie Milieuhygiëne Luchthaven Rotterdam (CMLR / Commissie 28) is opgeheven en wordt vervangen door de CRO. Daar zitten ook omwonenden in, maar nog niet geheel duidelijk is waar die CRO zich mee mag bemoeien. Wel is inmiddels het oude aanwijzingsbesluit vervangen door een (identiek) omzettingsbesluit. Eind 2014 zal naar verwachting een nieuw luchthavenbesluit genomen gaan worden door de minister. Bewonersvertegenwoordiging De wettelijke taak van de CRO is in de Wet Luchtvaart omschreven als: 'door overleg tussen de betrokkenen een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen'. Het gaat daarbij om alle belangen, niet alleen milieubelangen, maar eventueel ook belangen op het gebied van economie en ruimtelijke ordening. Binnenkort wordt de benoeming verwacht van een onpartijdig voorzitter van de CRO. Van deze persoon wordt verwacht dat hij / zij het wat tandeloze overleg rond de luchthaven nieuwe impulsen geeft. Het ligt voor de hand dat evenals

17 De Spalander 16 in de CMLR de Schiedamse vertegenwoordiger door het SOBO zal worden aangewezen. Rapport in Schiedamse lade Ondertussen gebeurt er in Schiedam niets rond het vliegveld. De Schiedamse wethouder Grijzen neemt deel aan de Bestuurlijke Regiegroep RTHA, maar doet daar nooit mededelingen over. Het Schiedamse college heeft nog altijd niet de moeite genomen het rapport Maatregelen Minimaliseren Geluidshinder Rotterdam The Hague Airport waar wij al een jaar geleden over schreven, aan de gemeenteraad te zenden. Misschien is dat omdat men zich schaamt over de zeer magere inhoud en zal moeten bekennen dat verminderen van geluidsoverlast van het vliegverkeer niet mogelijk is. Communiceren Wij schreven vorig jaar al dat van alle mogelijke alternatieven voor overlastbeperking alleen betere communicatie uitvoerbaar is. Je mag verwachten dat de gemeente er dan ook alles aan doet om de communicatie te verbeteren. Niet dus. Het rapport werd vorig jaar september aan de staatssecretaris aangeboden, is besproken in de gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland en in Provinciale Staten. Maar dus niet in Schiedam. In Lansingerland hield men vorige maand zelf een informatie-avond over de hiervoor beschreven omzetting naar een luchthavenbesluit. Nieuwe geluidsnormen Daar werd door RTHA verteld dat een van de gevolgen van de nieuwe wet is dat de geluidsbelasting voor de omgeving niet meer wordt berekend in Ke-waarden. Vanaf nu geldt de Europese Lden norm. Ook dat is een berekende waarde, maar deze gaat uit van de totale hoeveelheid geluid dat een overvliegend toestel produceert. Bij de Kosten-eenheden was de berekening op de maximale hoeveelheid geluid. Ook zullen er meer geluidmeetpunten komen om de aannames aan de praktijk te toetsen. Bij de Lden-systematiek tellen vluchten in de avond minder zwaar mee dan voorheen. Men heeft wel de oude 35 Ke-grens waarbinnen bijvoorbeeld geen woningen gebouwd mogen worden voorlopig gehandhaafd. Die grens heet nu de 56 db(a) Lden. En de uiterste grens daarvan ligt precies op de grens van onze wijk: bij het fietspad Windas/ Parkweg. Er gaan ook in onze wijk extra meet ( handhavings ) punten komen. RTHA wil méér Ook is door Rotterdam Airport aangegeven dat men voor november 2014 een nieuw luchthavenbesluit zal aanvragen, waarin men wil opteren voor meer vluchten. Deze kwestie gaat eind dit jaar al spelen. Er zal ook een milieu-effectrapport moeten worden opgesteld. En ook zal er een inspraakronde komen. Een extra aandachtspunt voor Schiedam: als het aantal vluchten fors zou toenemen, verschuift de geluidsgrens richting Park Kethel. En dat zou de woningbouwplannen van Schiedam aldaar wel eens flink in de wielen kunnen rijden. Expertmeeting Er zou toch ook nog een slaapverstoringsonderzoek plaatsvinden? Inderdaad. Volgens de stukken heeft dat inderdaad plaatsgevonden in de afgelopen wintermaanden. Maar niemand die daar iets van weet. Bent u benaderd om mee te doen? Een rapport is er uiteraard ook nog niet. We zien wel uit naar de in Lansingerland aangekondigde expertmeeting over vliegtuiglawaai. Weer teveel nachtvluchten Ondertussen lijkt het er op dat ook dit jaar weer het afgesproken maximum van 849 nachtvluchten overschreden gaat worden. Tot 1 juni waren er 463 nachtvluchten, 32 meer dan vorig jaar. En vorig jaar ging men ruim over de limiet heen. Weliswaar inclusief vluchten van de traumahelikopter, maar toch. Het maakt niet echt uit, want niemand die er iets aan gaat doen. Als bewoners van Schiedam Spaland zouden we denk ik al behoorlijk geholpen zijn wanneer de gemeente Schiedam eens gewoon gaat communiceren over het vliegveld. Want het is toch wel erg armoedig dat we voor informatie ons tot Lansingerland moeten wenden. Kijk ook eens op onze website:

18 De Spalander 17 Pas eind dit jaar wijziging legen minicontainers Het plan van de gemeente Schiedam om het huisvuil in o.a. Spaland voortaan nog maar eens in de twee weken op te halen, is gewijzigd. Op donderdag 25 april besloot de gemeenteraad dat de groene minicontainer eenmaal per twee weken kan worden geleegd, maar de grijze voorlopig nog wel wekelijks. De meerderheid van de gemeenteraad was het er wel over eens dat afvalscheiding verbeterd moet worden, maar men vond de tijd voor verminderen van de ophaalfrequentie nog niet rijp. Eerst moeten er voldoende mogelijkheden voor het scheiden en inzamelen van kunststofafval komen. De wethouder werd opgeroepen daartoe een goed plan te maken. Pas als er voldoende voorzieningen zijn, kan het restafval (de grijze container) eenmaal per veertien dagen geleegd gaan worden. Vooralsnog verandert er dus niets aan het legen van de grijze container. Inmiddels heeft de gemeente een plan aangekondigd met meer ondergrondse verzamelpunten voor kunststofafval. In dat plan zullen in de herfst ook alle bovengrondse verzamelpunten voor restafval vervangen worden door ondergrondse. Afsluitbare wel te verstaan, waardoor storten van afval door wijkbewoners die niet in een appartement wonen, niet meer mogelijk is. Dit plan zal op 4 juli van tot uur door de gemeente worden toegelicht in het Schepphuis (aan de Dorpsstraat in Kethel). Ook kan een ieder een reactie insturen aan de gemeente voor 15 juli a.s.. In dat plan worden vier nieuwe verzamelpunten voor afval in onze wijk genoemd met daarbij ook verzamelcontainers voor kunststofaval. De plekken waar deze zogenoemde AAP en komen zijn de ingangen van De Gaarden, De Vlinderhoven en De Velden. Ook zal er een nieuwe AAP komen op de hoek van de Akkers en Akkerpad. Op de Ringvaart komt er een kunststofverzamel container bij het bestaande restafvalpunt. Bij de uitvoering van de plannen zal Spaland prioriteit krijgen. Wij verwachten dat in het najaar de frequentie van het legen van onze groene en grijze container zal worden teruggebracht naar eenmaal per twee weken. Het kan natuurlijk geen kwaad als u alvast gaat oefenen met het scheiden van kunststofafval. We hebben één ondergrondse container voor kunststofafval in onze wijk. Die staat op het Koolwitjehof. (JW) Kijk van de Wijk in Spaland-Sveaparken Zaterdag 18 mei en 25 mei waren bewoners van Spaland-Sveaparken welkom in de Kronalounge voor een gratis fotoworkshop door fotograaf Sjef van Duin. De opdracht luidde: kijk eens naar je buurt alsof je een toerist bent en er voor het eerst komt. Welke bijzondere plaatjes zou jij schieten? Na deze zaterdag volgden op de woensdagavonden erna een bijeenkomst waarop met behulp van Sjef een selectie van de foto s werd gemaakt. Deze selectie wordt gepresenteerd op een buitenlocatie in de wijk. Er deden 16 bewoners mee. 20 en 27 juni vinden de kinderworkshops plaats waaraan maximaal 15 kinderen ouder dan 8 jaar mee gaan doen. Tijdens het zomerfeest van Spaland, op 7 september, opent de expositie die ongeveer 30 foto's van de deelnemers zal tonen langs de Kerkweg.

No. 2, juni 2014 - verenigingsblad

No. 2, juni 2014 - verenigingsblad - verenigingsblad Lorentzlaan Auteur: onbekend Bron: bekend Gebiedsvisie Buurt 15 4 Meer aandacht overlast arbeidsmigranten 12 Buurt 15 droomt en doet! 4 Beweegredenen toegangspassen 13 Kunstwerk op het

Nadere informatie

4 WSW: huur sociale sector stijgt komende 15

4 WSW: huur sociale sector stijgt komende 15 - verenigingsblad Prettige vakantie! Stationsplein Auteur: onbekend Bron: Gemeentearchief Middelheimmuseum Antwerpen 3 Nieuwe exploitant Zwembad Zuid 14 Kunstwerk Land van Ris 3 Schieveste 14 Aanwijzingsbesluit

Nadere informatie

No. 5, decembrrr 2013 - verenigingsblad

No. 5, decembrrr 2013 - verenigingsblad No. 5, decembrrr 2013 - verenigingsblad Prof. Kamerlingh Onneslaan Auteur: onbekend Bron: Gemeentearchief Uitbreiding Rotterdam Airport: welzijn versus welvaart 3 College wil investeren 16 Funderingsherstel

Nadere informatie

nr. 1 2015 RUN OP DE TUIN TANJA VAN DE KNUTSELCLUB GROENE MIENT OP DE KAART

nr. 1 2015 RUN OP DE TUIN TANJA VAN DE KNUTSELCLUB GROENE MIENT OP DE KAART nr. 1 2015 RUN OP DE TUIN TANJA VAN DE KNUTSELCLUB GROENE MIENT OP DE KAART De VruchtenPers nr. 1 - maart 2015 Inhoud 7 RUN OP DE TUIN 14 ONS RESTAFVAL DAGELIJKS ONDERGRONDS 21 EEN WELKOME NIEUWKOMER

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Van de redactie. Ka Kraai. Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003. Het bestemmingsplan. Wijkraad gaat door!

Van de redactie. Ka Kraai. Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003. Het bestemmingsplan. Wijkraad gaat door! Van de redactie Ka Kraai Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003 Het bestemmingsplan Wijkraad gaat door! Elektronische nieuwsbrief; meldt u aan! Prijsvraag Breedband in de wijk Bestemming 'De

Nadere informatie

de druk ontregeld een onderzoeksrapport over regeldrukvermindering in de gemeente Groningen

de druk ontregeld een onderzoeksrapport over regeldrukvermindering in de gemeente Groningen de druk ontregeld een onderzoeksrapport over regeldrukvermindering in de gemeente Groningen Bureau Onderzoek Gemeente Groningen PRO-MPT Interim Management en Consultancy Bureau Onderzoek is ondergebracht

Nadere informatie

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant.

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant. NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 21 februari 2008 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 19.30 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 Inhoud Voorwoord 5 Leeswijzer 6 1 De Klachtencommissie 7 1.1 Nieuwe ontwikkelingen in 2010 7 1.2 De Klachtencommissie in 2010 8 1.3 Doel 8 2 Klachten

Nadere informatie

Vleuten-De Meern. en me openstellen voor grote en kleine zaken die in de wijk spelen.

Vleuten-De Meern. en me openstellen voor grote en kleine zaken die in de wijk spelen. Juni 2005 nummer 03 wijknieuws Vleuten-DeMeern Hoe gaat het met de wijk? Met de Wijkenmonitor onderzoekt de Gemeente Utrecht elk jaar hoe het gaat met de wijken en subwijken van Utrecht. De Wijkenmonitor

Nadere informatie

jaargang 7 nummer 6 december 2013 wijk krant zuid oost

jaargang 7 nummer 6 december 2013 wijk krant zuid oost jaargang 7 nummer 6 december 2013 wijk krant zuid oost Voor woonruimte in Enschede Woonwinkel Enschede Weth. Beversstraat 175 bezoekadres ma t/m vr 8.30 tot 17.00 uur openingstijden 0900-9678 (lokaal tarief)

Nadere informatie

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland NUMMER 1 APRIL 2009 Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd w w w.w o o n p a r t n e r s - m

Nadere informatie

Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008

Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 2 Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD MET O.A. 2 BESTEMMINGSPLAN VERNIETIGD. 4 KONINGINNEBUURT DUURZAMER. 6 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE. 7 SNEEUW RUIMEN EN WONEN AAN DIACONESSENPLEIN WORDT NOG LEUKER. 10 SLOOP PROVINCIEHUIS. 11 TOEKOMSTVISIE

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Inhoudelijk Jaarverslag 2013

Inhoudelijk Jaarverslag 2013 Inhoudelijk Jaarverslag 2013 (inclusief Signaleringsrapportage) van wijkcentrum d Oude Stadt Wijkcentrum d Oude Stadt * Nieuwe Doelenstraat 55 * 1012 CP Amsterdam tel 020-638 22 05 * fax 020 638 40 26

Nadere informatie

Hoek Beukenlaan. IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER...

Hoek Beukenlaan. IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER... Jaargang 13 nr 3 oktober 2008 Oplage 220 DE GRAAF IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER... Hoek Beukenlaan. 1 Colofon Pagina Inhoud

Nadere informatie

E.R.R. Pengel, F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W.H. van Vugt* Y.N. de Baay, J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M.

E.R.R. Pengel, F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W.H. van Vugt* Y.N. de Baay, J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M. NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Diemen, gehouden op donderdag 1 november 2012 in het gemeentehuis te Diemen, aanvang 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No7 Jaargang 4 juli 2012 Buurtsuper Special! Met onder andere: interview met Auke Oosterhoff, regiomanager van MKB

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.C.

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK Auteurs: Wouter Schepers, RIGO Research en Advies BV Adré Buys, RIGO Research en Advies BV Rotterdam, oktober 2009 Dit is een publicatie uit het SEV-programma: Wat beweegt de

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op maandag 18 april 2005

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op maandag 18 april 2005 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op maandag 18 april 0 Aanwezig: de burgemeester mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld (voorzitter) De wethouders de heren A.C. van Andel (LR), E.M.

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie