De Spalander. Colofon. Jaargang 22, nummer 2, zomer De Spalander zomer 2013 (verschijnt op 29 juni 2013).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Spalander. Colofon. Jaargang 22, nummer 2, zomer 2013. De Spalander zomer 2013 (verschijnt op 29 juni 2013)."

Transcriptie

1 N i e u w s b r i e f De Spalander Jaargang 22, nummer 2, Colofon De Spalander (verschijnt op 29 juni 2013). De Spalander is het officiële verenigingsblad van Wijk- en Bewonersvereniging Spaland, de enige erkende bewonersvereniging in Schiedam- Spaland. Website: De Spalander wordt vier keer per jaar bij alle leden, adverteerders en abonnees bezorgd. De redactie wordt gevormd door John Witjes. De volgende Spalander verschijnt in september Reacties op deze Spalander kunnen worden ingeleverd op het redactieadres: Ringvaart 16 of worden gezonden aan: Redactie Spalander Linzenakker XE Schiedam In dit nummer o.a.: Zomerfeest op 7 september Tram 21 blijft rijden naar Spaland in 2014 s Gravelandseweg: communicatie en uitvoering 27 huizen gesloopt in De Velden Inzamelen huisvuil verandert

2 De Spalander 1 Donderdag 11 april, heeft Carla Vermunt, accountmanager bij de gemeente tijdens onze ALV een toelichting gegeven op het project Windkracht 13. Op de gemeentelijke website is te lezen dat Windkracht 13 staat voor: duurzaam, groen en innovatie. Tal van activiteiten en evenementen vonden en vinden in de stad plaats. Wat heeft dit voor onze wijk te betekenen zult u zich afvragen. Nu dit voorjaar heeft u o.a. kunnen genieten bij de ingangen van diverse wijken in Spaland, van de Schiedamse gele tulp in de vorm van een jeneverglas. Deze tulpenbollen zijn door de kinderen van de Violier vorig jaar oktober geplant. Dit voorjaar hebben de tulpen extra lang gebloeid in verband met het koude voorjaar. Op de voorpagina ziet u een voorbeeld. Veel activiteiten vinden plaats in onze wijk. De aannemer is in opdracht van Woonplus in de Velden eindelijk begonnen met de sloop van enkele blokken woningen. Gelukkig worden op die plaats weer nieuwe woningen gebouwd. In de Boshoek heeft de gemeente een voorlichtingsavond gehouden over het nieuw aan te leggen fietspad dat evenwijdig loopt aan de Harreweg. Het nieuwe fietspad begint bij de keerlus van de tram en sluit aan op het bestaande fietspad door Midden-Delfland. De aanleg van dit fietspad zal in de loop van dit jaar plaats vinden. In de wijk de Velden is na een proef met led verlichting in de openbare ruimte een definitieve keuze gemaakt. Binnenkort wordt begonnen met het aan brengen van de nieuwe verlichting. De gemeente Schiedam wou deze maand beginnen met het asfalteren van de 's Van de voorzitter Gravelandseweg en het opnieuw inrichten van de rotonde Slimme Watering, Zwaluwlaan en 's Gravelandseweg. Op deze rotonde komt ook het nieuwe kunstwerk, Het bestuur van onze vereniging heeft samen met wijkvereniging Kethel-Oost een brief aan de gemeenteraad geschreven over de te verwachten verkeerschaos waartoe deze werkzaamheden zullen leiden. Gelukkig heeft men in alle wijsheid besloten de werkzaamheden tot na de zomer uit te stellen en nog eens naar alternatieven te kijken, die vanuit de besturen zijn aangedragen. U leest er meer over in deze Spalander. Ook is er veel te doen rond het ophalen en scheiden van afval. In ieder geval zullen in de toekomst de kliko's minder vaak worden geleegd. De Slimme Watering is weer versierd met hanging baskets en de bermen zijn ingezaaid met een bloemenmengsel. Op de bijenbaan zijn weer op diverse plaatsen wilde plantenzaden ingezaaid. Op 7 september wordt ons jaarlijks zomerfeest in park Spaland gehouden. Ondanks dat er minder financiële middelen zijn zal het ook nu weer een mooi feest worden,waar wij als wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Tevens wil ik een oproep plaatsen voor vrijwilligers die mee willen helpen het feestterrein op te bouwen en af te breken. U kunt zich aanmelden via Rest mij u nog een plezierige en vooral zonnige zomer toe te wensen. Herbert Nikkels Bestuur en redactie wensen u een heel fijne zomer. Tot ziens op ons zomerfeest op 7 september! Inhoud : 1- Van de voorzitter 2- Terugblik ALV 3- s Gravelandseweg 5- Krona nog onveilig 6- ledverlichting De Velden 6- Keurmerk speeltoestellen 7- Zomerfeest 8- Hebbie Cultuur? 9- Tram 21 ongewijzigd 10- Glasvezelhuisjes 11- Sloop en nieuwbouw 13- Bijenhotels druk bezocht 14- Avondtram tijdelijk terug 15- Rotterdam Airport 17- Afvalscheiding 17- Kijk van de wijk

3 De Spalander 2 Een frisse wind op de ALV Op onze algemene ledenvergadering van 11 april was Carla Vermunt te gast, projectleider van het programma Windkracht 13 van de gemeente Schiedam. Zij vertelde over alle groene initiatieven die de gemeente neemt in dit themajaar. In de vorige Spalander (zie onze website) was al uitgebreid te lezen wat Windkracht 13 inhoudt. Op de ALV is door Carla Vermunt op enkele van die projecten nader in gegaan. Uiteraard was daar de Schiedamse tulp (zie voorpagina) naar de beeltenis van een borrelglaasje. En werd de vraag gesteld of Schiedam de groenste gemeente van Nederland kan zijn. Maar ook werden de bewoners uitgedaagd om met groene ideeën vanuit de wijk te komen. Ook kunnen alle straten in Schiedam tot augustus nog meedoen aan de verkiezing van de groenste of schoonste straat : Deelnemers aan de schoonste straat moeten regelmatig het zwerfvuil opruimen, de prullenbakken legen en de straat onkruidvrij houden. De groenste straat van Schiedam moet een mooi, duurzaam en origineel ingerichte straat hebben, van geveltuinen tot plantenbakken, van 'boomspiegels' tot voortuin. Bonuspunten zijn te halen door eetbare planten in de straat te planten. De meeste van de groene activiteiten zijn inmiddels achter de rug, want gebonden aan het voorjaar. Maar voor wie oplet, zal Windkracht 13 nog wel een paar keer terugkeren dit jaar. (JW).

4 De Spalander 3 Werkzaamheden s Gravelandseweg starten in september De s Gravelandseweg en de rotonde in onze wijk zullen gerenoveerd gaan worden. Die opknapbeurt is hoog nodig, omdat de weg op veel plekken aan het verzakken is. De mededeling echter dat weg en rotonde dientengevolge zes maanden in noordelijke richting ontoegankelijk zouden zijn, maar vooral de slechte communicatie over dit project zijn bij velen verkeerd gevallen. Ook bij ons als bewonersvereniging. Inmiddels is onder druk van de protesten de start van de werkzaamheden, oorspronkelijk gepland op 17 juni, uitgesteld tot begin september. John Witjes Krommunicatie Aanvankelijk dacht de gemeente zich te kunnen beperken tot een brief aan bedrijven langs de s Gravelandseweg en de bewoners van de Ringvaart en de Degerfors. Maar binnen een dag nadat de brief op 6 mei bezorgd werd, waren er al schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over de gang van zaken. Al snel bleek de communicatie vanuit de gemeente tekort geschoten te zijn. Alhoewel de gemeente dat tot de dag van vandaag niet wil toegeven. Participatie van bewoners Als bewonersvereniging meenden wij met de gemeente te hebben afgesproken dat bij grote projecten in de openbare ruimte er een uitgebreid inspraaktraject gevolgd zou worden. Niet voor niets hebben wij in het wijkoverleg het participatieprotocol besproken. Daarin wordt aangegeven dat bij projecten in de buitenruimte drie stappen gevolgd zouden worden: beginspraak, inspraak en afspraak. Pas daarna zal tot uitvoering worden overgegaan. Deze stappen zijn door de gemeente overgeslagen, omdat zij vindt dat er alleen maar sprake is van onderhoud. Dus beperkte men zich tot informeren. Heftige discussies volgden op een informatieavond, in het wijkoverleg en uiteindelijk ook in de gemeenteraad. Met als resultaat dat de start, oorspronkelijk gepland op 17 juni, werd uitgesteld tot na de zomervakantie. Niet omdat men het met de bewoners eens was, maar omdat ook de brandweer bedenkingen had. Een

5 De Spalander 4 motivering die achteraf op een communicatiestoornis bleek te berusten. Kunstwerk op rotonde Wat gaat men doen met de rotonde? Het wegdek van de rotonde wordt opgehoogd en de gehele rotonde wordt anderhalve meter naar het oosten opgeschoven. De fietsoversteek Slimme Watering aan de noordelijke kant wordt opgeheven: er komt een tweerichtingen fietspad van Gaarden naar Vaarten v.v. En de fietsers krijgen hier voorrang (in tegenstelling tot de huidige situatie). En bovenal: het negen meter hoge kunstwerk Circus Svea wordt op de rotonde geplaatst. gelijk gemaakt aan de inrichting van de Slimme Watering en Zwaluwlaan. De aanwezige bomenrij met platanen wordt doorgetrokken en uitgebreid naar beide zijden van de weg. Een groot deel van de 55 wilgen die in augustus 2010 werden afgezaagd (geknot) omdat ze de watermerkziekte hadden, worden alsnog verwijderd en vervangen door nieuwe knotwilgen. Het fietspad zal ook geheel (rood) geasfalteerd worden. Kopzorgen bij bewoners Als de werkzaamheden klaar zijn, zal de entree van onze wijk een heel stuk opgeknapt zijn. En comfortabeler voor fietsers en automobilisten. Maar zo ver is het echter nog niet. Het is juist de uitvoeringsfase die de bewoners van heel Schiedam Noord de nodige kopzorgen bezorgt. Want de verbouwing gaat zes (!) maanden duren en de toegang tot onze wijk vanuit Schiedam en de A20 is dan alleen mogelijk via de Churchillweg. Ook is de rotonde slechts beperkt toegankelijk, waardoor er veel verkeer via Mozartlaan / van Dalsumweg en Slimme Watering wordt geleid. Files en sluipverkeer Met name de beperkte toegang tot onze wijk en de vrees voor files die terugslaan op de gehele stad was voor het bestuur van bv Spaland reden om te protesteren bij de gemeente. Samen met bewonersvereniging Kethel-Oost schreven we een brief aan de gemeenteraad met het verzoek nog eens kritisch naar de plannen te kijken. Wij hebben gepleit voor een werkwijze die sneller zou zijn dan zes maanden en voor het zoeken naar oplossingen via de s Gravelandseweg waarbij er wel autoverkeer in twee richtingen mogelijk is. Ook spraken wij onze zorgen uit over de slechte communicatie rond dit project. En zorgen over gevaarlijke situaties die door sluipverkeer in onze wijk zullen gaan ontstaan. Asfalteren En wat gaat men doen met de weg? De klinkers in het wegdek worden verwijderd en vervangen door asfalt. Met het asfalteren wordt ook de weginrichting aangepast zodat die beter past bij de aansluitende wegen. Hiervoor wordt onder andere de aanwezige groenstructuur verbeterd. Vanaf de rotonde met de Zwaluwlaan tot aan de brug over de Poldervaart wordt de weginrichting Bezinning en uitstel Aan de toch wel geschrokken gemeenteraad zegde wethouder Groeneweg toe dat de werkzaamheden zouden worden uitgesteld en dat intussen naar mogelijke alternatieven zou worden gezocht. Vooralsnog heeft men die kennelijk niet gevonden. Op 24 juni kregen omwonenden van de s Gravelandseweg een nieuwe brief van de gemeente. Daarin wordt verwezen naar een overleg met de bewonersorganisatie. Mogelijk

6 De Spalander 5 dat een alternatieve uitvoeringswijze gekozen wordt. Of dit ook echt de zorgen van ons oplost, is maar helemaal de vraag. Want in de brief is ook te lezen: Er is niet te ontkomen aan verkeershinder voor automobilisten die nu gebruik maken van de s Gravelandseweg. In het ergste geval moet de weg vanuit het centrum naar Schiedam-Noord worden afgesloten. Busje komt niet Voor de honderden mensen die dagelijks met bus 53 reizen ook een domper: de dienstregeling van die bus zal beperkt zijn tot het stukje station Algerastraat. De bus komt niet in onze wijk. De alternatieven zijn lopen naar tram 21 of met bus 51 en dan overstappen op de tram. Of met de fiets naar het station, want het fietsverkeer blijft wel mogelijk. Ook een door ons als alternatief gesuggereerd pendelbusje is volgens de gemeente niet haalbaar. Alternatieven te duur? Het overleg met de bewonersverenigingen waaraan gerefereerd wordt door de gemeente heeft reeds op 19 juni plaats gevonden. Een extra tijdelijke rijbaan aanleggen over de trambaan Blijf op de hoogte En zo zal naar het zich laat aanzien, de zou te veel kosten ( euro). De opknapbeurt in september alsnog starten. De verkeersstromen in de ochtend naar zuid en s gemeente heeft beterschap beloofd met middags naar noord zou onduidelijke en dus gevaarlijke situaties opleveren. En men schat in betrekking tot de communicatie, maar dat kan niet verhinderen dat velen van ons juist in de dat het met het sluipverkeer op koude natte maanden hinder gaan ondervinden. Frambozengaarde, Perzikengaarde en Kerkweg wel mee zal vallen, waardoor maatregelen vooraf niet nodig zijn. Eigenlijk dezelfde opstelling van de gemeente als eerder. Het overleg was meer voor Hoe de planning precies zal zijn en of er nog alternatieven komen, zal in de komende weken moeten blijken. De gemeente verwijst naar de eigen website, waar een speciale pagina aan dit de bühne. Wel zal de gemeente onze suggestie project is gewijd: overnemen een soort communicatieplatform op te zetten tijdens de uitvoering. Wij zullen opvallende zaken ook via de website van onze vereniging publiceren. Burgemeester: nog steeds onveilig rond Krona De burgemeester heeft de een deel van onze wijk en van Sveaparken opnieuw aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. Het gaat om hetzelfde gebied waarvoor tot 1 april dit jaar al zo n aanwijzing gold, begrensd door Slimme Watering, Harreweg, Bieslookveld, Dilleveld, Göteborg, Helsingborg, Odinholm, Kerkweg en Slimme Watering. Dit keer gaat het om de periode 31 mei tot 29 september. En de politie mag weer overgaan tot preventief fouilleren. Dit besluit is op het wijkoverleg van 16 mei kort besproken. De politie heeft er om gevraagd. Maar waarom, dat kon men niet echt duidelijk maken. Onduidelijk bleef of er überhaupt straatroven geweest zijn en of de vorige fouilleeractie veel verontrustends heeft opgeleverd. In de brief die door de politie aan de burgemeester is gestuurd ter onderbouwing van de maatregel worden drie voorbeelden aangehaald uit "Oost". Niets over de noodzaak om deze heftige maatregel in Sveaparken opnieuw in te voeren. Alsof dat de maatregel wat meer acceptabel maakt, wordt door de politie aangegeven dat het hier "slechts" het zogenoemde Informatie gestuurd Preventief Fouilleren betreft: "er wordt daarbij gebruik gemaakt van enkele specifieke eigenschappen en kenmerken van onbekende daders. Dit is gebaseerd op objectieve en relevante rechtvaardigingsgronden, zoals leeftijd, kledingstijl en persoonlijke kenmerken, mits die niet strijdig zijn met het discriminatieverbod." Het komt op mij over dat het wel een gemakkelijk middel is om de rondhangende jeugd daar te corrigeren. Door ze te beschouwen als crimineel spaar je in elk geval jongerenwerkers of een andere meer opbouwende aanpak van overlast uit. (JW)

7 De Spalander 6 Openbare verlichting in De Velden vervangen Deze maand is in De Velden de gele straatverlichting vervangen door wit LED-licht. Een onlangs gehouden proef was positief over deze verlichting, die nog eens beter voor het milieu is ook! De gemeente lichtte een en ander in een voorlichtingscampagne toe: Milieu en besparingsoverwegingen Daarbij wordt ook aan het energieverbruik gedacht! Er komt energiezuinige LED verlichting. Deze besparen maar liefst 55% op de energiekosten. Tevens is de verlichting veel duurzamer en daarom in onderhoud veel goedkoper. Veiligheid Wit licht geeft een beter zicht in woonwijken. Daarom heeft de gemeente Schiedam opdracht gegeven aan Irado om in wijk De Velden de gele openbare verlichting te vervangen voor witte verlichting. Het gele licht riep al snel gevoelens op van onveiligheid en het plaatsen van wit licht zal bijdragen aan het wegnemen van dit gevoel. Keuze gemaakt samen met bewoners uit wijk Spaland Samen met bewoners uit de wijk Spaland is op straat gekeken naar de lichtbeleving. Na een proef van vier maanden met 10 verschillende type LEDarmaturen is op basis van lichtbeleving, lichtopbrengst, gelijkmatigheid en performance van het licht een keuze gemaakt. Speelplekkenkeurmerk voor Park Spaland Buiten spelen wordt dubbel zo leuk met een leuke speelplek in de buurt. Zo vindt ook de kindergemeenteraad. Op zaterdag 16 maart keurde zij, samen met bewoners en kinderen uit de wijk, verschillende speelplekken in Schiedam op onder meer veiligheid en speelplezier. Bij sommige speelplekken was wat klein onderhoud nodig, maar de meeste werden goedgekeurd. Tijdens de Buitenspeeldag op woensdag 12 juni bevestigde wethouder Wijten (Beheer openbare ruimte) samen met de leden van de kindergemeenteraad het eerste keurmerk op de speelplek in de Abbaborg. Het keurmerk staat voor sociaal veilig en leuk spelen op de speelplekken. Hierbij is rekening gehouden met de leeftijdsgroepen waarvoor de speelplek is bedoeld. In aankomende periode krijgen ook alle andere goedgekeurde speelplekken de keurmerksticker opgeplakt. De speelplekken in Park Spaland werden ook goedgekeurd en zullen later dit jaar dus ook voorzien worden van het keurmerk.

8 De Spalander 7 Zomerfeest Spaland 7 september Zaterdag 7 september 2013 organiseren wij weer een zomerfeest voor alle inwoners van Spaland en Sveaparken Locatie: Aanvang : Einde: Park Spaland uur uur Programma : uur: Opening door dj Erik uur: Opening expositie "Kijk van de wijk" uur: Dansworkshop uur: Optredens "Talent van dichtbij" De hele middag : Demonstraties: Knutselen Schminken Glittertattoos Springkussen Rodeopaard Survivalen Sport en Spel Stadstuinieren' voor de voedselbank Paddentrek. Kom allemaal naar het gezelligste feest van de wijk en ontmoet uw wijkgenoten bij een hapje en drankje!

9 De Spalander 8 Schiedam Noord bruist van cultuur! Op zondag 23 juni werd in De Noord het cultuurkwartet Schiedam Noord gepresenteerd als slotstuk van de Hebbie Cultuur Dag. Op initiatief van de cultuurscouts hadden bewoners de mogelijkheid om diverse culturele activiteiten te bezoeken en desgewenst mee te doen. Ondanks het matige weer was het een geslaagde dag. Op zondag 23 juni deed kunstenaar Jack van Mildert op speelse manier verslag van zijn ontdekkingstocht naar de culturele diversiteit in Schiedam Noord. De dag begon bij boerderij Landvreugd langs de A20 en eindigde in De Noord, het clubhuis van muziekvereniging St. Radboud. Zo n dertig Schiedammers fietsten mee met de cultuurscouts en de kunstenaar. Onderweg werd geparticipeerd in activiteiten van o.a. muzikant Rudebeats, Intorno, fanfare Juliana, de scouting, Herbert Nikkels en Rob vd Drift gaven presentaties (over respectievelijk stadstuinieren en de poldercultuur). Uiteindelijk werd dus het kwartetspel gepresenteerd onder muzikale begeleiding van het leerlingenorkest van St. Radboud en het Promskoor. Het kwartet is dus het resultaat van een zoektocht van kunstenaar Jack van Mildert en bewoners naar de culturele diversiteit in Schiedam Noord. Al kijkend en zoekend ontdekten ze dat deze veel rijker is dan op het eerste gezicht wordt aangenomen: Schiedam Noord bruist van de cultuur. En zeker in dit deel van Schiedam zijn cultuur en natuur sterk met elkaar verweven. Het resulteerde in een culturele kaart en het kwartetspel: hebbie cultuur? Een prachtig kwartetspel dat ook u als bewoner van Spaland nog nieuwe elementen in de omgeving laat ontdekken. Zo zijn er kaarten met mooie foto s er op over cultuur op straat, verenigingscultuur en muziekcultuur. Maar ook: cultuur als erfenis, cultuurlandschap, taalcultuur en klaagcultuur. In de bijsluiter bij het spel nog een waarschuwing: Omdat de cultuur van Schiedam-Noord nog levendiger, verrassender en breder blijkt te zijn dan vaak in eerste instantie gedacht wordt, kunnen er tijdens het spelen van dit kwartetspel ongecontroleerde gevoelens van blijdschap en plezier de kop op steken. Blijft u vooral rustig doorspelen en probeert u de beleving van dit groeiend cultureel bewustzijn te doorvoelen. U kunt een gratis kwartetspel afhalen bij de Coöp supermarkt of boekhandel Post Scriptum. Voor meer informatie: Yareth en LifestylEducation. Ook onze eigen (JW / foto s Marjan Tenk).

10 De Spalander 9 Tram 21 blijft ook in 2014 Het Openbaar Vervoeraanbod in onze wijk zal in 2014 niet verder worden uitgekleed, maar ook niet verbeterd. De RET heeft aan de Stadsregio voorgesteld geen wijzigingen door te voeren in Schiedam. In de Bundel vervoerplannen 2014 komen geen veranderingen in Schiedam voor. Dat betekent dat de dreiging van vorig jaar om met ingang van december 2013 tram 21 helemaal te schrappen van de baan is. Voorlopig althans. Want deze voorstellen hebben een geldigheid van een jaar. Helaas is er echter ook geen sprake van terugkeer van de tram in avonduren en op zondagochtend. John Witjes Busje blijft De plannen zijn op 14 mei in de raadscommissie van Schiedam besproken. Namens de bewoners van Schiedam Noord hebben wij in die vergadering ingesproken en gepleit voor een verbetering van het OV-aanbod voor onze wijk. De gemeenteraad was al blij dat er van achteruitgang nu geen sprake is. En men vond het jammer dat de RET het voorstel van Schiedam niet honoreert om in plaats van de pendelbus s avonds en op zondagochtend tram 24 een rondje over de keerlus Woudhoek te laten rijden. Zo blijft pendelbus 121 volgens de plannen dus ook rijden in 2014, alhoewel het nog tot nu toe een proef betrof. De bediening door de bussen 51 en 53 in Schiedam wijzigen ook niet in Op 10 juli worden de plannen definitief vastgesteld door de Stadregio. Schiedam stemt in Schiedam heeft inmiddels ingestemd met de plannen en heeft dat aan de Stadsregio laten weten. In die brief (zie kader) ook een warm pleidooi voor Station Kethel en de Spalandtak. Men pleit ook voor het spoedig herinvoeren van de avondbediening van de tram in Woudhoek, het ondertussen verbeteren van de toegankelijkheid van het pendelbusje en men geeft aan spoedig overleg te willen over hoe een station Kethel en de Spalandtak van de tram weer op de kaart gezet kunnen worden. Het gemeentebestuur blijkt de moed niet op te geven! De Stadsregio heeft in zijn reactie op het commentaar de opmerkingen van de gemeente over Kethel overigens genegeerd. En de tram s avonds weer via Woudhoek is te duur. Daar is ie weer: Station Kethel In de officiële reactie van 3 juni aan de Stadsregio op de plannen voor het openbaar vervoer in 2014 schrijft de burgemeester dat Schiedam hoogwaardig openbaar vervoer een belangrijke voorziening voor de stad en zijn inwoners vindt. Ook station Schiedam Kethel wordt weer in stelling gebracht: Het realiseren van station Kethel en het verlengen van tramlijn 21 naar dit station, past ook in deze aanpak van het versterken van en tot hoogwaardig OV. Het stadsdeel Schiedam Noord is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw tot het eerste decennium van deze eeuw opgebouwd vanuit de ambitie van een moderne wijk: met hoogwaardig openbaar vervoer! Herhaalde toezeggingen van regio en rijk over de aanleg van de tramverbinding en het realiseren van het station Schiedam Kethel illustreren de steun voor deze stedenbouwkundige keuze. In de praktijk hebben we de voorbije 30 jaar gezien dat deze ontwikkelingen niet tot stand zijn gebracht en laatstelijk nog zijn verslechterd. Schiedam Noord heeft de behoefte, maar -naar ons idee- ook het recht om te weten waar het aan toe is, op korte en langere termijn. Ons verzoek aan u is helder: zo snel mogelijk de Woudhoektak weer volwaardig in de avonduren inzetten, het realiseren van de verlenging Spalandtak en de totstandkoming van NS-station Kethel. Deze twee projecten zijn ook typische voorbeelden hoe de Haagse en Rotterdamse regio met elkaar kunnen worden verbonden. Wij zien dat er steun is voor deze gedachte, gegeven ook het pleidooi van de heer Aboutaleb om de tramnetten van Delft en Schiedam met elkaar te verbinden. Wij hebben dan een voorkeur voor oorspronkelijke invulling van deze verbinding, die feitelijk al voorbereid is en waarover eerder afspraken zijn gemaakt.

11 De Spalander 10 Gemeente verrast bewoners met telecomhuisjes Plots kregen wij het bericht dat de gemeente onze wijk wil verfraaien met twee telecomhuisjes. Voorzitter Herbert Nikkels heeft op een informatie-ochtend bezwaar gemaakt tegen een van de voorgenomen locaties (park Spaland). Ook op de door de gemeente gemaakte keuze voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk door een bepaalde commerciële partij is wel wat af te dingen. John Witjes Huisje in het groen Op de informatiebijeenkomst werden de twee beoogde locaties in onze wijk tegen het licht gehouden. Een huisje moet op de hoek van de Slimme Watering en de Kerkweg komen. De ander is gepland in het pas gerenoveerde park Spaland. Met name die laatste locatie is voor de vereniging niet acceptabel. De op het eerste gezicht niet echt fraaie, betonnen of bakstenen gebouwtjes zijn nodig om de signalen te versterken. De eigenaar van de huisjes schrijft: Hierbij is een centrale ligging in de aan te sluiten wijk van belang om zo de woningen een betrouwbaar signaal voor televisie, internet en bellen te kunnen garanderen. Dat de bouw van de huisjes ten koste gaat van openbaar groen, wordt er niet bij gezegd. aangevraagd worden. Dus belanghebbenden (=omwonenden) kunnen bezwaar maken. Vraagtekens bij kabelaar Ook de politiek heeft gereageerd op het voornemen tot het bouwen van de huisjes. Maar men lijkt zich daarbij niet zozeer op het groen te richten, maar op het contract dat de gemeente heeft afgesloten met de eigenaar van de huisjes en het toekomstige glasvezelnetwerk (CIF). Progressief Schiedam heeft op 15 juni schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over het hoe en waarom van dat contract. Want de aanleg van het glasvezelnetwerk wordt gepresenteerd als een zegen voor Schiedam en zijn bewoners, terwijl het een gewone commerciële activiteit is. Het bedrijf CIF is een investeringsmaatschappij die ook eigenaar is van het huidige kabelnetwerk, nadat dat door Caiway aan hun was verkocht: Caiway biedt de diensten (tv, internet, bellen) aan en CIF de kabels. Zo zal dat ook gaan met het glasvezelnetwerk: dat wordt niet voor de Schiedammers aangelegd, maar voor Caiway! Eind juni beslissing locaties Namens de Spalandbewoners heeft Herbert Nikkels aangegeven dat men maar naar alternatieven moet zoeken die niet ten koste gaan van het groen in de wijk. Vanuit de gemeente wordt geopperd de huisjes dan maar te vergroenen met begroeiing, zoals klimop. Het bekende doekje voor het bloeden. Eind juni worden de locaties gekozen door de gemeente. Er moet een bouw- / omgevingsvergunning Kabelromantiek Regelrechte reclame, vermomd als een nutsproduct ten behoeve van alle Schiedammers: Met dit netwerk wordt Schiedam één van de snelste breedbandgemeenten van Nederland. Het netwerk heeft enorm veel mogelijkheden op het gebied van digitale diensten. Of het nu gaat om televisie, internet of bellen, het kan allemaal en ook nog met de beste kwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan razendsnel internet, HDTV, of ontwikkelingen als 3DTV en internet op uw televisie. De tijd van een kneuterig lokaal kabelbedrijfje waarbij alle Schiedammers waren aangesloten om naar een handvol televisiezenders te kunnen kijken, ligt al lang achter ons! (JW)

12 De Spalander Huizen gesloopt, 26 huizen worden gebouwd Een vreemd gezicht in een wijk van nog geen 20 jaar oud: in De Velden zijn in de afgelopen weken 27 woningen gesloopt. Problemen met de fundering bleken volgens de eigenaar van de woningen, woningcorporatie Woonplus, niet op een andere manier op te lossen. In september start aannemer Waalbouw met de bouw van 26 nieuwe huurwoningen, waarvan de oplevering in het voorjaar van 2014 wordt verwacht. In negen woningen keren de oude bewoners terug. John Witjes Inschrijving in najaar De 26 nieuwe eengezinswoningen krijgen een huur van bijna 700 euro. Voor 17 woningen zullen eind dit jaar door Woonplus huurders worden gezocht via Woonnet Rijnmond. Belangrijke voorwaarde is dat het gezinsinkomen niet hoger mag zijn dan euro per jaar. De woningen worden geen kopie van de oude, maar zijn nieuw ontworpen. Om ze te bouwen zal er opnieuw geheid moeten worden. Dit zal met overlast voor de omgeving gepaard gaan. Volgens Marija Bjelobrk van Woonplus is er vooraf een opname gemaakt van de bouwtechnische staat waarin de omliggende huizen verkeren. Ook wordt het hele bouwproces volgens de scherpste normen in de gaten gehouden, ook waar het de eventuele schade aan de omgeving betreft. Acceptatie Van de oorspronkelijke bewoners van de 27 huizen keren 18 huishoudens niet terug. Die zijn met behulp van Woonplus verhuisd naar een permanente woning elders. Met de negen terugkerende bewoners voert Woonplus intensief overleg t.a.v. suggesties en woonwensen. De aanvankelijke emotie over de sloop heeft plaatsgemaakt voor een positieve houding richting het project. De bewoners hebben gebruik kunnen maken van het sociaal plan met o.a. huurgewenning en verhuisvergoedingen. De communicatie met de omwonenden heeft plaatsgevonden middels enkele bewonersvergaderingen. De laatste was op 18 juni jl. Op en aanmerkingen over de sloop kunnen rechtstreeks bij Woonplus gemeld worden. Tot nu

13 De Spalander 12 toe is er slechts één klacht (over een fout geparkeerde kraan) binnengekomen. Problemen opgelost Woonplus is niet bang dat zich opnieuw problemen met de fundering gaan voordoen. Het zou te ver voeren om hier allerlei technische details te noemen, maar de nieuwe huizen worden voorzien van een andere fundering dan hun voorgangers. De oplossing voor de problemen is dus gevonden in de huizen zelf. Het aanbrengen van een damwand, zoals dat bij de koopwoningen in de buurt is gebeurd, is dus niet nodig. Schuivende funderingen Met de bouw van de 26 huizen komt er een einde aan een vervelende periode voor de oorspronkelijke bewoners. Al enkele jaren was bekend dat er problemen waren met de fundering in dat deel van de wijk. In december 2010 kondigde Woonplus de sloop van de huizen aan. In de toelichting was over het funderingsprobleem te lezen: Uit eerdere onderzoeken die Woonplus heeft laten uitvoeren, is gebleken dat de ondergrond van de eengezinswoningen aan het Majoraanveld en Kervelveld niet stabiel is. De grond verplaatst zich naar de naast gelegen waterpartij. Eind jaren negentig zijn, op advies van adviseurs, trekstangen aangebracht in de kruipruimte om de krachten binnen de constructie op te vangen. Gaandeweg de jaren bleken deze maatregelen onvoldoende om de problemen op te lossen. Er ontstonden opnieuw scheuren in de gevels. Nieuw woongenot Twintig jaar nadat de nieuwe woningen aan Kervelveld en Majoraanveld werden opgeleverd, krijgen in 2014 de bewoners de sleutels van hun nieuwe woningen aan Kervelveld en Majoraanveld. Laten we het optimisme van Woonplus maar delen en er van uit gaan dat deze mensen vele jaren woongenot wacht. Kom naar het wijkfeest! Zaterdag 7 september van tot uur Park Spaland

14 De Spalander 13 Bijenhotels in opmars In het herfstnummer 2012 van de Spalander kon u lezen over het initiatief van de bewonersvereniging om bijenhotels te plaatsen in samenwerking met de gemeente en Violierkids. We schreven dat de bijenbaan in het eerste jaar heel veel bloemenpracht en veel bezoek van bijen, vlinders en andere insecten had opgeleverd, maar dat nog weinig gebruik gemaakt werd van de bijenhotels. Wel werd verwacht dat het volgende seizoen meer hotelgasten zou laten zien. Marcel Polak Wisselend gebruik Bij een recent bezoek aan alle bijenhotels, bleek er een grote variatie qua bezettingsgraad te bestaan. Sommige hotels stonden (vrijwel) leeg, maar gelukkig waren er ook de nodige hotels, waar een deel van de gaten die in de houtschijven waren geboord door bijen in gebruik waren of waren geweest. Dat gebruik is eenvoudig vast te stellen, omdat een gat dat in gebruik is, wordt dichtgemetseld. De bijen gebruiken de gaten namelijk niet voor zichzelf om te overnachten, maar om hun kroost groot te brengen. De bijenhotels zijn dus eigenlijk kraamhotels! Een vrouwtje zal eerst een hoeveelheid stuifmeel in het gat bijeenbrengen. Vandaar het belang van voldoende, inheemse bloemensoorten in de nabijheid van het hotel. Kraamkamer Op de stuifmeelvoorraad (toekomstig bijenlarvenvoer) wordt een eitje gelegd, en vervolgens wordt een wandje gebouwd van aarde en speeksel. Zo ontstaat een hotelkamer, en in één gat kunnen eventueel meerdere kamers achter elkaar gebouwd worden. De uitgang wordt aan de buitenzijde dichtgemetseld, en dat is te zien als een propje aarde. In de kraamkamer ontwikkelt het eitje zich achtereenvolgens tot larve, pop, en uiteindelijk tot gevleugelde bij. Die zal de afdichting openknagen, en het hotel verlaten. De verlaten hotelkamers zijn te herkennen aan de restjes bouwmateriaal zie achterblijven langs het randje van de opening. Solitaire bijen De hotelgasten zijn geen honingbijen, maar zogenaamde solitaire bijen. Dit houdt in dat ze niet één groot gezamenlijk nest erop na houden, maar ieder voor zich hun kroost grootbrengen. Het gaat om tientallen verschillende soorten. In tegenstelling tot de honingbij, die vooral nectar verzamelt van allerlei verschillende plantensoorten, zijn veel soorten solitaire bijen eerder stuifmeelverzamelaars, die een voorkeur hebben voor bepaalde plantensoorten. Ik weet niet welke soorten gebruik maken van de hotels op de bijenbaan. Misschien kan een bijenspecialist daar in de toekomst meer over vertellen. Populaire hotels Er is zoals gezegd een grote variatie in de bezettingsgraad, maar ik weet niet wat de oorzaak is voor het verschil in gebruik. Er moet natuurlijk sowieso een 'bron' in de buurt zijn waar de nieuwe bewoners vandaan komen. En er moet voldoende 'bouwmateriaal' zijn om het gat af te dichten. Verder is de temperatuur van belang, dus een goede oriëntatie op het zuiden is gunstig. Hierin zit wel wat variatie tussen de diverse hotels. Verder verschilt de begroeiing rondom de hotels behoorlijk qua dichtheid en samenstelling. De toekomst zal uitwijzen of de bezetting van het aantal hotels nog toeneemt, of dat bepaalde locaties onvoldoende te bieden hebben voor de bijen. De bezetting van gebruikte hotels zal ongetwijfeld blijven variëren door variatie in biologische en niet-biologische omgevingsfactoren.

15 De Spalander 14 Avondtram keert tijdelijk terug in de wijk! Omdat van 9 september tot begin december tram 24 geen gebruik kan maken de Brederoweg vanwege de bouw van het nieuwe tramviaduct, zal die lijn vervangen worden door een bus. De RET heeft besloten in die periode tram 21 toch in de avond en op zondagochtend te laten rijden naar de keerlus bij de Akkers, omdat anders Schiedam Noord verstoken zou zijn van tramvervoer. Dus gedurende drie maanden kunnen we weer als vanouds gebruik maken van de avondtram! Helaas moeten we daarna weer inleveren. Hoe het van september tot december met het pendelbusje gaat, heeft de RET nog niet laten weten. Maar wij vermoeden dat die dan niet rijdt. Wat dan weer pech is voor de mensen in Sveaparken en de Vaarten. Maar je kan niet alles hebben! (JW) Heeft u een milieuklacht? Klachten over stank? Vliegtuiglawaai? Voor u is onderstaand bericht van de Milieudienst DCMR van belang: Vorig jaar informeerden we u over het feit dat de meldkamer van de DCMR voor milieuklachten te bereiken is via het nieuwe telefoonnummer Tevens vertelden we u dat het oude nummer nog enige tijd bereikbaar zou blijven. Dat oude nummer wordt sinds 1 februari 2013 nog enkele maanden automatisch doorgeschakeld naar het nieuwe telefoonnummer. Binnenkort kunt u via het oude nummer geen milieuklachten meer indienen. U kunt vanaf 1 april 2013 dus beter via het webformulier of uw milieuklachten aan ons doorgeven is net als het oude nummer van de DCMR meldkamer dag en nacht telefonisch bereikbaar. De kosten die gepaard gaan met het bellen van zijn afhankelijk van de provider en gebaseerd op het interlokaal tarief, wat neerkomt op ± 3 eurocent per minuut. s Avonds geldt de helft van het tarief. U kunt uw klacht ook indienen via onze website: Herinrichting kruising Harreweg Slimme Watering en fietspad De gemeente Schiedam gaat een vrijliggend fietspad aanleggen langs de Harreweg, tussen Slimme Watering en het open gebied van Midden- Delfland. Dit nieuwe fietspad vult de voor fietsers ontbrekende schakel in tussen de Harreweg (ten zuiden van Slimme Watering, onlangs opnieuw geasfalteerd) en het reeds bestaande vrijliggende fietspad langs de Harreweg in het buitengebied. Geïnteresseerden konden tijdens een informatieavond op 22 april j.l. kennis nemen van en reageren op het ontwerpvoorstel voor het fietspad, het omliggende groen en de kruising met de Slimme Watering. Voor degenen die deze infoavond gemist hebben: meer informatie is te vinden op:

16 De Spalander 15 Stilte voor de storm rond Rotterdam Airport In stilte heeft zich een verandering rond Rotterdam Airport voorgedaan. Het aanwijzingsbesluit (de vergunning) heeft een andere naam gekregen ( omzettingsbesluit ) en ook het overleg rond het vliegveld wordt anders georganiseerd. De gemeente Schiedam lijkt een volstrekt afwachtende houding aan te nemen. En inmiddels lijkt het er op dat ook dit jaar het aantal nachtvluchten het afgesproken maximum gaat overschrijden. John Witjes Luchthavenbesluit Sinds 1 mei is de Wet Luchtvaart ook op Rotterdam Airport (RTHA) van toepassing en dat betekent dat het overleg waar o.a. bewoners in zaten gewijzigd is. De Commissie Milieuhygiëne Luchthaven Rotterdam (CMLR / Commissie 28) is opgeheven en wordt vervangen door de CRO. Daar zitten ook omwonenden in, maar nog niet geheel duidelijk is waar die CRO zich mee mag bemoeien. Wel is inmiddels het oude aanwijzingsbesluit vervangen door een (identiek) omzettingsbesluit. Eind 2014 zal naar verwachting een nieuw luchthavenbesluit genomen gaan worden door de minister. Bewonersvertegenwoordiging De wettelijke taak van de CRO is in de Wet Luchtvaart omschreven als: 'door overleg tussen de betrokkenen een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen'. Het gaat daarbij om alle belangen, niet alleen milieubelangen, maar eventueel ook belangen op het gebied van economie en ruimtelijke ordening. Binnenkort wordt de benoeming verwacht van een onpartijdig voorzitter van de CRO. Van deze persoon wordt verwacht dat hij / zij het wat tandeloze overleg rond de luchthaven nieuwe impulsen geeft. Het ligt voor de hand dat evenals

17 De Spalander 16 in de CMLR de Schiedamse vertegenwoordiger door het SOBO zal worden aangewezen. Rapport in Schiedamse lade Ondertussen gebeurt er in Schiedam niets rond het vliegveld. De Schiedamse wethouder Grijzen neemt deel aan de Bestuurlijke Regiegroep RTHA, maar doet daar nooit mededelingen over. Het Schiedamse college heeft nog altijd niet de moeite genomen het rapport Maatregelen Minimaliseren Geluidshinder Rotterdam The Hague Airport waar wij al een jaar geleden over schreven, aan de gemeenteraad te zenden. Misschien is dat omdat men zich schaamt over de zeer magere inhoud en zal moeten bekennen dat verminderen van geluidsoverlast van het vliegverkeer niet mogelijk is. Communiceren Wij schreven vorig jaar al dat van alle mogelijke alternatieven voor overlastbeperking alleen betere communicatie uitvoerbaar is. Je mag verwachten dat de gemeente er dan ook alles aan doet om de communicatie te verbeteren. Niet dus. Het rapport werd vorig jaar september aan de staatssecretaris aangeboden, is besproken in de gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland en in Provinciale Staten. Maar dus niet in Schiedam. In Lansingerland hield men vorige maand zelf een informatie-avond over de hiervoor beschreven omzetting naar een luchthavenbesluit. Nieuwe geluidsnormen Daar werd door RTHA verteld dat een van de gevolgen van de nieuwe wet is dat de geluidsbelasting voor de omgeving niet meer wordt berekend in Ke-waarden. Vanaf nu geldt de Europese Lden norm. Ook dat is een berekende waarde, maar deze gaat uit van de totale hoeveelheid geluid dat een overvliegend toestel produceert. Bij de Kosten-eenheden was de berekening op de maximale hoeveelheid geluid. Ook zullen er meer geluidmeetpunten komen om de aannames aan de praktijk te toetsen. Bij de Lden-systematiek tellen vluchten in de avond minder zwaar mee dan voorheen. Men heeft wel de oude 35 Ke-grens waarbinnen bijvoorbeeld geen woningen gebouwd mogen worden voorlopig gehandhaafd. Die grens heet nu de 56 db(a) Lden. En de uiterste grens daarvan ligt precies op de grens van onze wijk: bij het fietspad Windas/ Parkweg. Er gaan ook in onze wijk extra meet ( handhavings ) punten komen. RTHA wil méér Ook is door Rotterdam Airport aangegeven dat men voor november 2014 een nieuw luchthavenbesluit zal aanvragen, waarin men wil opteren voor meer vluchten. Deze kwestie gaat eind dit jaar al spelen. Er zal ook een milieu-effectrapport moeten worden opgesteld. En ook zal er een inspraakronde komen. Een extra aandachtspunt voor Schiedam: als het aantal vluchten fors zou toenemen, verschuift de geluidsgrens richting Park Kethel. En dat zou de woningbouwplannen van Schiedam aldaar wel eens flink in de wielen kunnen rijden. Expertmeeting Er zou toch ook nog een slaapverstoringsonderzoek plaatsvinden? Inderdaad. Volgens de stukken heeft dat inderdaad plaatsgevonden in de afgelopen wintermaanden. Maar niemand die daar iets van weet. Bent u benaderd om mee te doen? Een rapport is er uiteraard ook nog niet. We zien wel uit naar de in Lansingerland aangekondigde expertmeeting over vliegtuiglawaai. Weer teveel nachtvluchten Ondertussen lijkt het er op dat ook dit jaar weer het afgesproken maximum van 849 nachtvluchten overschreden gaat worden. Tot 1 juni waren er 463 nachtvluchten, 32 meer dan vorig jaar. En vorig jaar ging men ruim over de limiet heen. Weliswaar inclusief vluchten van de traumahelikopter, maar toch. Het maakt niet echt uit, want niemand die er iets aan gaat doen. Als bewoners van Schiedam Spaland zouden we denk ik al behoorlijk geholpen zijn wanneer de gemeente Schiedam eens gewoon gaat communiceren over het vliegveld. Want het is toch wel erg armoedig dat we voor informatie ons tot Lansingerland moeten wenden. Kijk ook eens op onze website:

18 De Spalander 17 Pas eind dit jaar wijziging legen minicontainers Het plan van de gemeente Schiedam om het huisvuil in o.a. Spaland voortaan nog maar eens in de twee weken op te halen, is gewijzigd. Op donderdag 25 april besloot de gemeenteraad dat de groene minicontainer eenmaal per twee weken kan worden geleegd, maar de grijze voorlopig nog wel wekelijks. De meerderheid van de gemeenteraad was het er wel over eens dat afvalscheiding verbeterd moet worden, maar men vond de tijd voor verminderen van de ophaalfrequentie nog niet rijp. Eerst moeten er voldoende mogelijkheden voor het scheiden en inzamelen van kunststofafval komen. De wethouder werd opgeroepen daartoe een goed plan te maken. Pas als er voldoende voorzieningen zijn, kan het restafval (de grijze container) eenmaal per veertien dagen geleegd gaan worden. Vooralsnog verandert er dus niets aan het legen van de grijze container. Inmiddels heeft de gemeente een plan aangekondigd met meer ondergrondse verzamelpunten voor kunststofafval. In dat plan zullen in de herfst ook alle bovengrondse verzamelpunten voor restafval vervangen worden door ondergrondse. Afsluitbare wel te verstaan, waardoor storten van afval door wijkbewoners die niet in een appartement wonen, niet meer mogelijk is. Dit plan zal op 4 juli van tot uur door de gemeente worden toegelicht in het Schepphuis (aan de Dorpsstraat in Kethel). Ook kan een ieder een reactie insturen aan de gemeente voor 15 juli a.s.. In dat plan worden vier nieuwe verzamelpunten voor afval in onze wijk genoemd met daarbij ook verzamelcontainers voor kunststofaval. De plekken waar deze zogenoemde AAP en komen zijn de ingangen van De Gaarden, De Vlinderhoven en De Velden. Ook zal er een nieuwe AAP komen op de hoek van de Akkers en Akkerpad. Op de Ringvaart komt er een kunststofverzamel container bij het bestaande restafvalpunt. Bij de uitvoering van de plannen zal Spaland prioriteit krijgen. Wij verwachten dat in het najaar de frequentie van het legen van onze groene en grijze container zal worden teruggebracht naar eenmaal per twee weken. Het kan natuurlijk geen kwaad als u alvast gaat oefenen met het scheiden van kunststofafval. We hebben één ondergrondse container voor kunststofafval in onze wijk. Die staat op het Koolwitjehof. (JW) Kijk van de Wijk in Spaland-Sveaparken Zaterdag 18 mei en 25 mei waren bewoners van Spaland-Sveaparken welkom in de Kronalounge voor een gratis fotoworkshop door fotograaf Sjef van Duin. De opdracht luidde: kijk eens naar je buurt alsof je een toerist bent en er voor het eerst komt. Welke bijzondere plaatjes zou jij schieten? Na deze zaterdag volgden op de woensdagavonden erna een bijeenkomst waarop met behulp van Sjef een selectie van de foto s werd gemaakt. Deze selectie wordt gepresenteerd op een buitenlocatie in de wijk. Er deden 16 bewoners mee. 20 en 27 juni vinden de kinderworkshops plaats waaraan maximaal 15 kinderen ouder dan 8 jaar mee gaan doen. Tijdens het zomerfeest van Spaland, op 7 september, opent de expositie die ongeveer 30 foto's van de deelnemers zal tonen langs de Kerkweg.

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold

NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold Drachten - Drentse grens Maart 2015 NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold > Subsidie > Bustour > Afsluitingen Eerste asfalt voor nieuwe N381 Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft woensdag

Nadere informatie

Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven.

Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven. Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven. 1. VOSP (Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan). In het stedenbouwkundige plan wordt de ruimtelijke ordening geregeld en het vormt

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

Advies blok Wonen en buitenruimte

Advies blok Wonen en buitenruimte Als Kindergemeenteraad hebben we ons twee jaar lang verdiept in verschillende beleidsterreinen. We werden hierbij ondersteund door drie adviescommissies: Milieu, Economie en Veiligheid. Ook hebben er ruim

Nadere informatie

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden?

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden? Reactieformulieren informatieavond Dijsselbloem/turnhal A. Planning Vraag 1 Is er duidelijkheid in de planning te geven? Activiteit Planning Opstellen Programma van eisen Juli 2014 Augustus 2014 Aanbesteding

Nadere informatie

De Spalander. Colofon. Jaargang 23, nummer 2, zomer 2014. De Spalander zomer 2014 (verschijnt op 28 juni 2014).

De Spalander. Colofon. Jaargang 23, nummer 2, zomer 2014. De Spalander zomer 2014 (verschijnt op 28 juni 2014). N i e u w s b r i e f De Spalander Jaargang 23, nummer 2, Colofon De Spalander (verschijnt op 28 juni 2014). De Spalander is het officiële verenigingsblad van Wijk- en Bewonersvereniging Spaland, de enige

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

KORT VERSLAG VAN DE INFORMATIEMIDDAG VOOR DE BEWONERS VAN LUGTEN- STEIJN VER HET PROJECT MELKWEG, D.D. 22 SEPTEMBER 2009.

KORT VERSLAG VAN DE INFORMATIEMIDDAG VOOR DE BEWONERS VAN LUGTEN- STEIJN VER HET PROJECT MELKWEG, D.D. 22 SEPTEMBER 2009. KORT VERSLAG VAN DE INFORMATIEMIDDAG VOOR DE BEWONERS VAN LUGTEN- STEIJN VER HET PROJECT MELKWEG, D.D. 22 SEPTEMBER 2009. AANWEZIG: Peter van der Velpen (extern projectleider SSW) Reinout Keesmaat (stedenbouwkundige

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding Nieuwsbrief maart 2012 In deze nieuwsbrief: Inleiding 1. Verhuizing wijkinfopunt 2. Wisselwoningen 3. Resultaten 2 e ronde woningtoewijzing 4. Dichtzetten woningen 5. Daken 6. ZAV (zelf aangebrachte voorzieningen)

Nadere informatie

De Spalander. Colofon. Jaargang 22, nummer 4, winter 2013. De Spalander winter 2013 (verschijnt op 14 december 2013).

De Spalander. Colofon. Jaargang 22, nummer 4, winter 2013. De Spalander winter 2013 (verschijnt op 14 december 2013). N i e u w s b r i e f De Spalander Jaargang 22, nummer 4, Colofon De Spalander (verschijnt op 14 december 2013). De Spalander is het officiële verenigingsblad van Wijk- en Bewonersvereniging Spaland, de

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 6 januari 2014 Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 1. Opening / wie zijn wij Marc Reijs opent de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Foolen & Reijs Vastgoed BV (FRV) houd zich bezig

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

D e S p a l a n d e r

D e S p a l a n d e r N i e u w s b r i e f D e S p a l a n d e r Jaargang 23, nummer 3, herfst 2014 Colofon De Spalander herfst 2014 (verschijnt op 27 september 2014). De Spalander is het officiële verenigingsblad van Wijk-

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum Gemeente Rotterdam Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum Kenmerk: 21247475 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan IJsselmonde Gentrum dienen hogere

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven 26 juni 2009 RA0832169 Samenvatting In het nieuwbouwproject Funen

Nadere informatie

Bezwaren van 38 omwonenden Achterom Geldersesteeg

Bezwaren van 38 omwonenden Achterom Geldersesteeg Bouwplan Westerdijk oude parkschouwburglocatie Bezwaren van 38 omwonenden Achterom Geldersesteeg Inleiding: Terug in de tijd: Bouwproject La Parisienne Veel constructief overleg tussen De Peyler, gemeente

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 Rapport Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Tilburg zijn verzoek om vergoeding van de kosten die hij heeft gemaakt in verband met een verstopping

Nadere informatie

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid De renovatie van de Bethelflat verloopt voorspoedig. De woningen ernaast in de Oude Maasstraat, Nieuwe Maasstraat en Poortugaalsestraat zijn inmiddels gesloopt. In deze 3 de nieuwsbrief gaan we in op de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft 1. Werkzaamheden Wat gaat er gebeuren? De provincie Zuid-Holland voert vanaf het voorjaar van 2015 groot onderhoud uit aan de N473. De N473 loopt van de

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Het gebied Bergerhof heette vroeger de Mussenberg.

Het gebied Bergerhof heette vroeger de Mussenberg. De Bergerhof Renkum Verantwoording: Deze fotocollage van het gebied De Bergerhof heeft niet de pretentie een volledig historisch overzicht te geven van de ontwikkelingen van dit gebied. Het doel van dit

Nadere informatie

2014-123741. Art. 51 vragen over de groenstructuurvisie van t Kalf. Inleiding

2014-123741. Art. 51 vragen over de groenstructuurvisie van t Kalf. Inleiding 2014-123741 Art. 51 vragen over de groenstructuurvisie van t Kalf Inleiding Onlangs verscheen in het Raadsinformatiesysteem (RIS) de Besluitenlijst B&W van 15 april 2014, waarin staat te lezen dat er een

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Geacht College,

gemeente Eindhoven Geacht College, gemeente Eindhoven Inboeknummer STR11bst02386 Beslisdatum B&W 20 december 2011 Dossiernummer 11.51.103 2.7.1 Raadsvragen van het raadslid mw. A. Heesterbeek (SP) over de voorgenomen inzet van NOMOS als

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

1. gebiedsidentiteit

1. gebiedsidentiteit M E M O Aan Van : klankbordgroep HKA / St. Marten : Portaal Aantal pagina s : 3 Datum : 14 oktober 2008 Betreft : reactie op advies d.d. 15 september 2008 Status : ter informatie Portaal stelt een definitief

Nadere informatie

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013 Stichting Wijkteam Plaswijck p/a De Buurtstee, Gildenburg 1, 2804 VJ Gouda info@wijkteamplaswijck.nl www.wijkteamplaswijck.nl Telefoon 06-239.56.999 Twitter: @wtplaswijck Facebook: wijkteamplaswijckgouda

Nadere informatie

Heilust. Nieuwsbrief Heilust juni 2014 Nummer 1

Heilust. Nieuwsbrief Heilust juni 2014 Nummer 1 Nieuwsbrief Heilust juni 2014 Nummer 1 West krijgt meer ruimte om te wonen, werken en spelen. Meer ruimte voor plezier en ontspanning. Meer ruimte om je thuis te voelen. In deze nieuwsbrief: - Introductie

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 2 juli 2015

Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 2 juli 2015 Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 2 juli 2015 Inleiding Op 2 juli 2015 heeft de eerste informatie- en codesignbijeenkomst plaatsgevonden voor Wonen in Helsdingen. Ontwikkelaar Blauwhoed en ontwerper

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?"

Rapportage resultaat enquête Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder? Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?" Samenstellers: Aangeboden aan: Projectgroep Dorpsstraat van de Dorpsraad Chaam Inwoners van Chaam NV De Eekelaar Politieke partijen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de aanleg van glasvezel in BOEKEL

Veel gestelde vragen over de aanleg van glasvezel in BOEKEL Veel gestelde vragen over de aanleg van glasvezel in BOEKEL Wij vragen uw begrip tijdens de werkzaamheden In december 2012 is Glasvezel Boekel begonnen met de aanleg van het glasvezelnetwerk in Boekel.

Nadere informatie

Kom naar de oranje wagen die staat bij Accent Zuid aan het Paterserf op woensdag 1 en donderdag 2 december

Kom naar de oranje wagen die staat bij Accent Zuid aan het Paterserf op woensdag 1 en donderdag 2 december Warande en Paterserf Buurt van de Maand Kom naar de oranje wagen die staat bij Accent Zuid aan het Paterserf op woensdag 1 en donderdag 2 december De Warande en Paterserf zijn in december Buurt van de

Nadere informatie

Samenvatting informatie inloopavond Stadswerven Zuid 25 juni 2012

Samenvatting informatie inloopavond Stadswerven Zuid 25 juni 2012 Postadres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Projectmanagement Spuiboulevard 300 DORDRECHT www.dordrecht.nl Contactpersoon R. Domenie T 078-7704293 E rhcm.domenie@dordrecht.nl Datum 25 juni 2012 Ons kenmerk

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 13 Onderwerp Beschikbaar stellen kredieten Turnhoutsebaan Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 6 mei 2014 8 juli 2014 Overzichtstekening werkzaamheden Aan

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager J A A R P L A N 2 0 1 3 2 0 1 4 Thema Jongeren Vermindering overlast voetbalveld Frankenskamp Werkgroep Jeugd: Delia Brouwer Verantwoordelijke Vermindering overlast Vervangen van de metalen omheiningen

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Gebied 5. Nieuw-Vennep. Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen

Gebied 5. Nieuw-Vennep. Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen Gebied 5 015 Nieuw-Vennep Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen Met deze zes gebiedskaarten zijn alle gemeentelijke werkzaamheden in beeld gebracht die in 015 in de fysieke leefomgeving van de inwoners,

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Buiten is zoveel te beleven! Schommelen op een speelplek, hutten bouwen in de bosjes, voetballen op het veldje en een rondje skaten door de buurt.

Buiten is zoveel te beleven! Schommelen op een speelplek, hutten bouwen in de bosjes, voetballen op het veldje en een rondje skaten door de buurt. Inspraaknotitie DENK MEE OVER SPELEN (SPEELRUIMTEPLAN) Buiten is zoveel te beleven! Schommelen op een speelplek, hutten bouwen in de bosjes, voetballen op het veldje en een rondje skaten door de buurt.

Nadere informatie

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Q&A Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Aan welk gedeelte van de Groene Kruisweg wordt gewerkt? Het gedeelte tussen het kruispunt ter hoogte van de Oude Singel / Stationssingel in Geervliet en de kruising

Nadere informatie

BUURTPREVENTIE TEAM EFFEN - LIESBOS

BUURTPREVENTIE TEAM EFFEN - LIESBOS BUURTPREVENTIE TEAM EFFEN - LIESBOS 4E JAARGANG. DECEMBER 2014. Email adres: Buurtpreventieeffen@ziggo.nl Telefoonnr : 076-5153309 b.g.g. 076-5146337. BUURTPREVENTIE EFFEN LIESBOS Buurtpreventie Team Effen

Nadere informatie

Inzamelmiddel restafval Kethel Oost - 20 februari 2012 Kethel Oost 20 februari 2012

Inzamelmiddel restafval Kethel Oost - 20 februari 2012 Kethel Oost 20 februari 2012 Inzamelmiddel restafval Kethel Oost - 20 februari 2012 Kethel Oost 20 februari 2012 Inhoudsopgave Huidige situatie inzamelmiddelen Beleid Procedure 2 Huidige situatie Veel variatie in inzamelsystemen Zakkeninzameling

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen Verslag bewonersinformatieavond Reimerswaalbuurt Osdorp 17 april 2012, eerste bijeenkomst Aanwezig: - Circa 200 bewoners - Jan Voskamp, regiodirecteur Ymere - Kenneth Edam, gebiedsmanager Ymere - Steven

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND!

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Nieuwsbrief augustus 2015 Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Tot nu toe waren er nog weinig werkzaamheden te zien voor de ver bre - ding van de N279 tussen s-hertogenbosch

Nadere informatie

GEMEENTE MUIDEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS POSBUS 3 1398 GH MUDEN

GEMEENTE MUIDEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS POSBUS 3 1398 GH MUDEN Privé: Kantoor&Atelier&Studio: van der Helstpark 43 Paulus Potterlaan 24a 1399 GH Muiderberg 1399 XB Muiderberg telefoon : 0294-26 14 55 1 email : w.hofman17@upc.nl whofman2@gmail.com wiebehofman@muidermuizenfortmuseum.nl

Nadere informatie

aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins - (070) 326 15 91

aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins - (070) 326 15 91 MEMO aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins datum doorkiesnummer bijlage(n) 01-10-2013 (070) 326 15 87 - (070) 326 15 91 betreft Voorlopig Faseringsdraaiboek Haagweg

Nadere informatie

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013 Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen Versie 3 september 2013 Voorwoord Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Norgerduinen in de raadscommissie van 7 december 2011 is door

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

D e S p a l a n d e r

D e S p a l a n d e r N i e u w s b r i e f D e S p a l a n d e r Jaargang 24, nummer 2, zomer 2015 Colofon De Spalander zomer 2015 (verschijnt op 27 juni 2015). De Spalander is het officiële verenigingsblad van Wijk- en Bewonersvereniging

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Besluitenlijst en actielijst n.a.v. plenaire vergadering Interactief Samenwerken Dorpsplatform Sint Pancras van 21 januari 2015.

Besluitenlijst en actielijst n.a.v. plenaire vergadering Interactief Samenwerken Dorpsplatform Sint Pancras van 21 januari 2015. Besluitenlijst en actielijst n.a.v. plenaire vergadering Interactief Samenwerken Dorpsplatform Sint Pancras van 21 januari 2015. Datum: 22 januari 2015 Locatie: De Geist, Sint Pancras Aanwezig: Bert Fintelman,

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst Leusden-Zuid

Bewonersbijeenkomst Leusden-Zuid Bewonersbijeenkomst Leusden-Zuid Datum en locatie : 27 september 2011, Gemeentehuis Leusden, 19.30-21.45 uur Aanwezigen: Dhr. Henk Pullen Mw. Joyce Oskam Dhr. Bert Vruggink Dhr. Mark ter Bals Mw. Irma

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 24 MAART 2015 besluitenlijst Aanwezig: Burgemeester mw. W.J.A. Verklei), Secretaris P. Schouten, Burgemeester SECR int 15.1103 Betreft: Besluitenlijst

Nadere informatie

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?.

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?. Onderwerp: reactie op advies HAG Zonnepanelen Bijlage: reactie op deelvragen Geachte heer, mevrouw, In september is de eerste huurdersadviesgroep (HAG) van Acantus gestart. U heeft deelgenomen aan deze

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/335

Rapport. Datum: 25 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/335 Rapport Datum: 25 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/335 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde, op het moment dat verzoekers zich

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Participatienotitie Omgevingslawaai Haarlem

Participatienotitie Omgevingslawaai Haarlem Participatienotitie Omgevingslawaai Haarlem Inleiding In 2013 dient Haarlem een nieuw Actieplan Omgevingslawaai op te stellen voor de periode 2013-2017. Dit volgt uit de Wet milieubeheer. Onder Omgevingslawaai

Nadere informatie

Asfaltreparaties op 95 locaties in Oosterhout en kerkdorpen

Asfaltreparaties op 95 locaties in Oosterhout en kerkdorpen In de periode van 11 juni tot en met 19 juni. Asfaltreparaties op 95 locaties in Oosterhout en kerkdorpen Op donderdag 11 juni en vrijdag 12 juni en van maandag 15 juni tot en met vrijdag 19 juni repareert

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Vraag 1: Hoe kan het dat er na 15 mei toch nog aanslagen afvalstoffenheffing over belastingjaar 2010 zijn verstuurd?

Vraag 1: Hoe kan het dat er na 15 mei toch nog aanslagen afvalstoffenheffing over belastingjaar 2010 zijn verstuurd? Rotterdam, 18 december 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid M.J.W. Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) over kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Aan de Gemeenteraad.

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker)

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Vergadering: 19 juni 2007 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO)

Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) Fractie: Naam: Onderwerp: Beantwoording PU NOORDOOSTPOLDER Wiemer Haagsma Concern voor Werk / Het Goed / afvalinzameling x Ja, kan verspreid via nieuwsbrief

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

24 januari 2014 schooljaar 2013/2014 nr. 10

24 januari 2014 schooljaar 2013/2014 nr. 10 24 januari 2014 schooljaar 2013/2014 nr. 10 Aanmelden Over een poosje starten de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar al. Om het aantal groepen te bepalen is het belangrijk te weten kinderen op hoeveel

Nadere informatie

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Kredietaanvraag project Van riool tot Rode Loper: Jansstraat, Jansweg, Kruisstraat en Smedestraat

Nadere informatie

evenementenlocatie Ebbingekwartier

evenementenlocatie Ebbingekwartier evenementenlocatie Ebbingekwartier Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en leefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowel binnen, in de vele

Nadere informatie

Rapport van Aanbevelingen

Rapport van Aanbevelingen Rapport van Aanbevelingen Busroute Landsmeer Aangeboden aan College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landsmeer in de persoon van wethouder Cor Hienkens Aangeboden door bewoners van de Fuutstraat

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

Aangepaste planning werkzaamheden De rioolwerkzaamheden hebben vertraging opgelopen. De planning is nu als volgt:

Aangepaste planning werkzaamheden De rioolwerkzaamheden hebben vertraging opgelopen. De planning is nu als volgt: Rioolinspecties in delen van Oosterhout In de maand mei vinden in Statendam Noord, Statendam Zuid en de Donkenbuurt rioolinspecties plaats. In de Molenbuurt, de Kruidenbuurt en Vrachelen Zuid Oost worden

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG SPALAND/SVEAPARKEN d.d. 23 april 2015

Verslag WIJKOVERLEG SPALAND/SVEAPARKEN d.d. 23 april 2015 Verslag WIJKOVERLEG SPALAND/SVEAPARKEN d.d. 23 april 2015 Verslag: Lenie Sterrenberg Onderwerp Besproken Opvolgen door Besluiten en 1. Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen

Nadere informatie

Vogeltjesbuurt. Maart 2012. Stedenbouwkundig

Vogeltjesbuurt. Maart 2012. Stedenbouwkundig Vogeltjesbuurt Maart 2012 Stedenbouwkundig plan 1 Stedenbouwkundig plan Inleiding Vogeltjesbuurt In opdracht van Tiwos heeft KAW Architecten in 2011 een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de buurtvernieuwing

Nadere informatie

Meedenkbijeenkomst planstudie Ring Utrecht A27/A12: Opbrengstnotitie 13 januari 2014 Knooppunt Rijnsweerd

Meedenkbijeenkomst planstudie Ring Utrecht A27/A12: Opbrengstnotitie 13 januari 2014 Knooppunt Rijnsweerd Meedenkbijeenkomst planstudie Ring Utrecht A27/A12: Opbrengstnotitie 13 januari 2014 Knooppunt Rijnsweerd Op 13 januari 2014 heeft er een meedenkbijeenkomst plaatsgevonden van het project planstudie Ring

Nadere informatie

In dit verkeersbulletin aandacht voor:

In dit verkeersbulletin aandacht voor: Het Vlaams Verkeer -------------------------------------Informatiebulletin van de Openbare Basisschool Emailadres: verkeersouders@devlaamsereus.nl ---5e Jaargang, nummer 8 -juni 2015- In dit verkeersbulletin

Nadere informatie

Fietsstraat Venkelstraat

Fietsstraat Venkelstraat Fietsstraat Venkelstraat Uitslag gebruikersonderzoek Auteur: Pau Tjioe Kho Gemeente Haarlem Sector Stadsbeheer Afdeling Verkeer en Vervoer Datum: februari 2006 Inleiding Haarlem heeft sinds naar 2005 een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER

NIEUWSBRIEF BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER #2, juni 2010 NIEUWSBRIEF BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER Dinsdag 8 juni was de terugkoppeling van de eerste fase van het renovatieproces: namelijk de resultaten die uit de klankbordgroep zijn gekomen en uit

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Inhoud 28 februari grote bijeenkomst: Liever een goede buur Vrijwillige bijdrage 2015 Kascommissie Maandelijkse inloop 7 maart Nieuws activiteitengroep Divers

Nadere informatie

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011 speciale uitgave augustus 2011 N237 Utrecht-Amersfoort Vanaf begin september werkt aannemersbedrijf Mourik-Groot Ammers aan de reconstructie van de N237, het gedeelte tussen de Berekuil en de Universiteitsweg.

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2010/17 Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Ingezonden: 29 mei 2010 Onderwerp: Verkeersstromen rond station Ede-Wageningen

Nadere informatie

Aanwezig: Gemeente Leidschendam-Voorburg. Ca. 40 bewoners aanwezig.

Aanwezig: Gemeente Leidschendam-Voorburg. Ca. 40 bewoners aanwezig. Aanwezig: Sabine Terwindt Eric van t Hart Ron van der Meer Ben van Vliet Michelle Petit Frank Officier Mario Neirynck Meeuwisse Nederland BV Meeuwisse Nederland BV Ca. 40 bewoners aanwezig. Inleiding Sabine

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Bewonersavond Sintenbuurt Noord. Dinsdag 9 april 2013 in de Klimboom 18.30 20.30 uur

Bewonersavond Sintenbuurt Noord. Dinsdag 9 april 2013 in de Klimboom 18.30 20.30 uur Bewonersavond Sintenbuurt Noord Dinsdag 9 april 2013 in de Klimboom 18.30 20.30 uur Programma Kort voorstellen; Energiebesparing in onze huizen; Witschilder project; Buurtbeveiliging (hekken en lampen);

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie