De Groene Peperclip. Twee jaar later: wat zijn de resultaten? Deze keer onder meer: p. 3 p. 8 p. 12. De Grote ResultatenQuiz. Interview: Bert Frings

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Groene Peperclip. Twee jaar later: wat zijn de resultaten? Deze keer onder meer: p. 3 p. 8 p. 12. De Grote ResultatenQuiz. Interview: Bert Frings"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief voor leden van GROENLINKS Nijmegen bezorging door Toch spijt van je vliegvakantie? Vraag de digitale versie van de Peperclip aan op pagina 2 De Groene Peperclip september 2008 Twee jaar later: wat zijn de resultaten? Op donderdag 25 september aanstaande is er een ledenberaad van GroenLinks Nijmegen (zie de uitnodiging elders op deze pagina). Om alvast in de stemming te komen, en je geheugen wat op te frissen, deze keer een uitgebreide quiz met de belangrijkste feiten en wetenswaardigheden over het GroenLinks beleid van de afgelopen twee jaar. Zie hiervoor pagina 3. Veel succes, en stuur je antwoorden in, wie weet win je een prijs! Deze keer onder meer: De Grote ResultatenQuiz Interview: Bert Frings Guerilla Gardening p. 3 p. 8 p. 12 Redactioneel Uitnodiging Ledenberaad 25 september Graag nodigen we alle leden uit voor het eerste ledenberaad na de zomer op 25 sept om uur in activiteitencentrum Doddendaal, Achter Valburg 2. Op de agenda: twee jaar raad en twee jaar college: debat over wat we nu al bereikt hebben en waar we ons de komende twee jaar nog voor moeten inzetten. En: nakaarten over de zomer, Duyvendak, en andere GroenLinks perikelen. Alle reden om er (even) bij te zijn!! GroenLinks heeft een zeer woeste zomer achter de rug in de pers tenminste met de toestand rond Wijnand Duyvendak. Maar verder zijn we gewoon rustig verder blijven werken en hebben in het kader van de ontspannen samenleving ook even rustigaan gedaan en vakantie gevierd. Nu gaan we weer echt aan de slag: in Nijmegen met de evaluatie van onze deelname aan het college en het werk van onze fractie op 25 sept a.s. En landelijk op weg naar het toekomstcongres op 22 november met een voorbereidende bijeenkomst op 27 sept in ons eigen Nijmegen. Beide bijeenkomsten zijn niet alleen op die onderwerpen gericht, maar natuurlijk ook op ontmoeting, elkaar zien, contact maken. Grijp je kans en kom gerust eens langs snuffelen of de dingen die je belangrijk vindt aan de orde stellen. Graag tot ziens!! De redactie Kijk ook op Groene Peperclip september

2 Fractieleden Noël Vergunst (fractievoorzitter) Fatma Ali (vice-fractievoorzitter) Wouter van Eck Hennie Roorda (penningmeester) Miesjel Spruit Frieda Willighagen-Brand Uitgebreide fractie Pim de Ridder Pepijn Oomen Jasper Kok Adressen Wethouders Jan van der Meer Lenie Scholten Partijraad vertegenwoordiging Nijmegen (en omgeving) Wim Wiersinga Frans de Krijger Reserve partijraadslid Pepijn Oomen Vertegenwoordiging provincie Gelderland Wilfred Rubens: Greet Goverde of Fractiekamer Louise van Dijk (fractiemedewerker) Stadhuis, kamer Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Wil je de Peperclip alleen nog digitaal ontvangen? Goed idee! Het scheelt papier, dus bomen; en versturen, dus tijd en geld! Geef je adres aan ons door op: en wij sturen hem in het vervolg alleen nog via mail. We versturen De Groene Peperclip als pdf, hou dus rekening met een groot attachment van ca. 3 MB! Bestuur Volkert Vintges (voorzitter) Rob de Hoon (secretaris) Joep Bos André Dumont Jacques Neutelings Margot Schmitz Werkgroepen werkgroep cultuur en creatieve stad Noël Vergunst werkgroep multicultureel Frieda Willighagen Brand Marcel Thijssen werkgroep LinksGroen Karlien Haak Judith Schreurs werkgroep permanente campagne Pepijn Boekhorst, Joep Bos werkgroep duurzaamheid Volkert Vintges werkgroep Ledenberaad Marc van Lieshout De Groene Peperclip wordt gemaakt door Carin Hereijgers Marian Bemer Marleen de Betué Hartger Wassink Vragen, bijdragen, suggesties: De Grote GroenLinks ResultatenQuiz Op 25 september a.s. organiseert het bestuur van GroenLinks Nijmegen een bijeenkomst om de afgelopen twee jaar van de fractie en onze wethouders in het college te evalueren. Wat zij zoal gedaan hebben in die tijd hebben ze zelf heel goed opgeschreven en valt in detail na te lezen op onze website. Ga er zeker even heen! afdelingsinfo/2jaarraadencollege 1 De coalitie bestaat in Nijmegen sinds 2002 uit GroenLinks, de PvdA en de SP. Welke partij is sinds 2006 de grootste in deze coalitie? A. PvdA B. SP C. GroenLinks 2 Hoewel de uitslag van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen teleurstellend was voor GroenLinks, werden bij de collegeonderhandelingen juist veel belangrijke punten binnengehaald. Welke van de volgende punten werd niet door GroenLinks binnengehaald? A. Er wordt leefgeld ter beschikking gesteld voor jonge uitgeprocedeerde asielzoekers. B. Er wordt een experiment uitgevoerd met gratis openbaar vervoer voor ouderen. C. Op de A73 achter Dukenburg en Lindenholt mag binnenkort nog maar 80 worden gereden. D. Op de A73 achter Dukenburg en Lindenholt komt stil asfalt. Hier vind je een veel te korte weergave van de onderwerpen waar GroenLinks mee bezig is geweest in de vorm van een heuse quiz. Waar gaat het eigenlijk allemaal over? Heb je enig idee? Zou je het eigenlijk moeten weten? Wil je het weten? Mis je nog zaken? Voor al die vragen en antwoorden kun je de 25e terecht om een appeltje te schillen met de betrokkenen. En als je de juiste antwoorden instuurt naar com maak je kans op een prijs! Evaluatie van 2 jaar GroenLinks in raad en college 3 De klimaatcrisis staat dankzij GroenLinks met stip op de agenda van de Nijmeegse politiek. De raad heeft als doel gesteld dat Nijmegen over 25 jaar een klimaatneutrale stad moet zijn. Welke van de volgende maatregelen maakt geen deel uit van het energiebesparingsplan: A. Plaatsing van 5 windmolens aan de noordkant van Nijmegen. B. Zonnepanelen op de Stevenstoren. C. Een gratis energiescan voor het MKB en de horecabedrijven. D. Het energiezuinig maken van de straatverlichting in Dukenburg. 4 Recreatie is ook een onderdeel van de portefeuille van Jan van der Meer. Waar wil Jan een nieuwe brug realiseren? A. Over het bergriviertje in de Hortus Arcadië B. Over t Meertje C. Over de vijver in het Kronenburgerpark D. Over het Maas-Waalkanaal 5 Nijmegen wordt steeds groener en moet in de toekomst nog meer groene allure krijgen. Waarom willen we meer groen in de stad? A. Verlaging van de CO2 concentratie. B. Betere kwaliteit van de leefomgeving. C. Nijmegen wil in 2010 de groenste stad zijn. D. Alledrie 6 De gemeente Nijmegen probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de zwakkere groepen in de samenleving. Toch heeft een deel van de hulpzoekenden meer begeleiding nodig. Hoe heette het initiatiefvoorstel waarmee de fractie (op verzoek van de werkgroep LinksGroen) aandacht vroeg voor deze groep? A. Door de mazen van het net B. Zwemmen of verzuipen C. Achter de wolken schijnt de zon D. Niemand vist achter het net 7 Wethouder Lenie Scholten kon in het college meteen aan de slag met de nieuwe Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Na aanbesteding van de thuiszorg in Nijmegen bleek dat er teveel goedkope krachten werden ingezet en de zorg verslechterde. Hoe heeft Lenie dit probleem opgelost? A. Er is 1 miljoen euro extra beschikbaar gekomen om meer gekwalificeerd personeel aan te trekken. B. De aanbesteding vindt opnieuw plaats, nu met de voorwaarde dat de alphahulp wordt vervan- 2 Groene Peperclip september 2008 Groene Peperclip september

3 gen door vaste, gekwalificeerde krachten. C. Door de gemeente betaalde langdurig werklozen worden nu ingezet voor het huishoudelijk werk, waardoor er meer geld beschikbaar is voor gekwalificeerde krachten. D. Niet, Lenie gaat ervan uit dat het probleem vanzelf door de marktwerking wordt opgelost. 8 Om de filedruk rond de Waalbrug te verminderen en het openbaar vervoer te verbeteren zijn er weer plannen om een tram te laten rijden in Nijmegen. Vroeger waren er ook een aantal tramlijnen in onze stad. Wanneer reed de tram voor het laatst Nijmegen? A B C D door 9 In de gemeente Nijmegen namen vorig jaar te weinig mensen deel aan een inburgeringscursus. De raad en het college hebben een aantal maatregelen genomen die de deelname aan de cursussen moet bevorderen. Welke maatregelen hebben zij niet genomen? A. De kinderopvang wordt beter geregeld. B. De inburgeringscursussen worden zoveel mogelijk door mensen met een allochtone achtergrond gegeven. C. De mensen worden thuis bezocht om hen te motiveren in te gaan burgeren. D. De eigen bijdrage van 270 euro is afgeschaft. 10 Nijmegen is koploper met haar homobeleid. Om de toenemende intolerantie tegen homo s en lesbo s aan te pakken is de gemeente een aantal projecten begonnen. Deze richten zich met name op: A. Jongeren en ouderen B. Jongeren en allochtonen C. Ouderen en allochtonen D. Jongeren 11 De gemeente Nijmegen doet haar best alle vluchtelingen die een verblijfstatus hebben gekregen te helpen aan onderdak, scholing, werk of een uitkering. Welke bewering is niet waar? A. In Nijmegen hebben 260 vluchtelingen een verblijfstatus gekregen dankzij het generaal pardon. B. De fractie heeft er middels een initiatiefvoorstel voor gezorgd dat er speciale trajecten komen voor hoogopgeleide vluchtelingen. C. De fractie heeft zich sterk gemaakt voor extra inschrijfduur voor pardonners, zodat ze meer keuze hebben waar ze kunnen gaan wonen. D. De gemeente Nijmegen kan stoppen met de noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Praat mee, kijk mee vooruit en doe mee aan de Resultaten- QUIZ 12 Bij het station heeft onze vorige wethouder Ton Hirdes gezorgd voor een groot parkeerdek met veel extra fietsklemmen. Toch gaat GroenLinks zich sterk maken voor nog meer stallingplaatsen voor fietsen. Hoeveel klemmen bevat het parkeerdek op het station? A B C D Parkeergarages aan de rand van de binnenstad zullen het autoverkeer in de binnenstad verminderen. De vrijgekomen parkeergarages in de binnenstad, zoals de Eiermarkt, kunnen dan gebruikt worden voor de auto s van bewoners, waardoor veel blik van de straat verdwijnt. Het bouwen van extra parkeergarages is echter een groot discussiepunt binnen GroenLinks. Wethouder Jan van der Meer is voor de bouw van extra garages. Waar zou, naast de geplande garage onder de van Schaek Mathonsingel, volgens Jan best een parkeergarage kunnen komen: A. Achter de Gelderlander B. Aan de westzijde van het station C. Onder de Wedren D. Onder het Trajanusplein 14 Bijstandsgerechtigden die tenminste 3 jaar op het bestaansminimum hebben geleefd kunnen de inrichtingskosten van hun woning vergoed krijgen door de gemeente. Onze fractie heeft ervoor gezorgd dat deze regeling nu ook voor een andere groep mensen geldt. Welke groep? A. Bijstandsgerechtigden die minder dan 3 jaar op het bestaansminimum leven en kinderen hebben. B. Ex-daklozen C. Vluchtelingen die generaal pardon hebben gekregen D. Studenten 15 Onze fractie is blij dat steeds minder mensen in Nijmegen afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Toch blijkt de in het coalitieakkoord afgesproken doelstelling om 1% meer mensen dan in vergelijkbare gemeentes uit de bijstand te krijgen niet haalbaar. Wat is de nieuwe doelstelling? A. 0.8% meer B. 0.6 % meer C. 0.4 % meer D. Er is geen nieuwe doelstelling. Nijmegen is nu al tevreden met de middenmoot 16 Om het aantal geparkeerde auto s in de binnenstad te verminderen worden zowel de tarieven voor de eerste bewonersvergunning als voor de tweede bewonersvergunning verhoogd. Met de opbrengsten hiervan wordt de Waalsprinter bekostigd. Wat is in 2008 het tarief voor een eerste vergunning voor een benzineauto in de binnenstad? A. 5,30 euro per maand B. 6,70 euro per maand C. 7,80 euro per maand D. 9,00 euro per maand 17 Op het gebied van de luchtkwaliteit heeft onze wethouder vooral geprobeerd het wagenpark schoner te maken door meer bussen en (vracht)auto s op aardgas te laten rijden. Mede dankzij de provincie is er nu sinds een jaar een aardgastankstation in Nijmegen. Waar staat dit station? A. Industrieterrein de Winkelsteegh B. Industrieterrein Bijsterhuizen C. Achter het Triavium D. Bij de A73 oprit Dukenburg 18 Sinds augustus 2007 zijn scholen verplicht om buitenschoolse opvang aan te bieden. GroenLinks vindt echter dat de wachtlijsten hiervoor te lang zijn en heeft de gemeente en KION aangespoord dit probleem op te lossen. Hoe kan het probleem volgens onze fractie worden aangepakt? A. Er moeten grotere ruimtes beschikbaar komen voor de buitenschoolse opvang. B. Er moet meer marktwerking komen. C. De bijdrage van de ouders moet omhoog D. De scholen moeten de opvang minder uitbesteden. 19 Mantelzorgers bieden thuiszorg aan familieleden en zijn als zodanig actief binnen de WMO. Helaas blijven allochtone mantelzorgers vaak volkomen buiten beeld en missen zij de nodige ondersteuning. De fractie heeft er d.m.v. een voorstel voor gezorgd dat allochtone mantelzorgers nu ondersteund gaan worden door: A. De huisarts B. Een allochtone maatschappelijk werker C. Een allochtone zorgconsulent D. Een allochtone mantelzorgmakelaar 20 Hoewel GroenLinks de afgelopen twee jaar veel bereikt heeft, zijn er nog voldoende ambities over voor de komende periode. Welke van de onderstaande punten is geen ambitie van GroenLinks? A. GroenLinks zou graag structureel een deel van de planexploitaties gebruiken voor sociale en groene doelen i.p.v. voor de infrastructuur. B. De toedeling van woningen in goede respectievelijk sociaal zwakkere wijken moet beter gereguleerd worden, zodat segregatie wordt voorkomen. C. Nijmegen moet weer een tram krijgen. D. Nijmegen moet in 2016 Culturele Hoofdstad van Europa worden. 4 Groene Peperclip september 2008 Groene Peperclip september

4 Vlug(ge)schrift 2 juli 2008 nummer 22 De raadsvergadering van 2 juli, de laatste voor de zomervakantie, ging gepaard met nogal wat bijzondere gebeurtenissen, en niet alleen positieve. Vanavond stond de perspectiefnota 2009 op de agenda. De perspectiefnota is het moment waarin College en raad met elkaar beleidswijzigingen afspreken voor de begroting, en daarmee een soort algemene beschouwingen. Dé gelegenheid voor de politieke partijen om het College na twee jaar te evalueren en vooral naar de komende twee jaar te kijken, en dé gelegenheid voor GroenLinks om met een aantal prachtige plannen de stad nog mooier, groener en socialer te maken. We zijn nu halverwege de rit van deze tweede periode van een links college. GroenLinks is blij om met twee andere linkse partijen samen te werken aan de ambitie dat iedereen mee moet kunnen doen in een ongedeelde stad. Maar het beeld van een stad die gedeeld zou zijn spreekt ons niet aan. Het suggereert verdeeldheid tussen vele partijen die tegenover elkaar staan. GroenLinks kiest vanavond partij, begon fractievoorzitter Noël Vergunst. Hierna kondigde hij een achttal GroenLinkse voorstellen aan: Trek extra geld uit voor investeringen in zonnepanelen; Investeer extra om jongerenvoorzieningen in Dukenburg op peil te brengen; Een miljoen extra voor het snel veilig maken van belangrijke schoolfietsroutes; Een kleine bijdrage voor de renovatie van het duurzame pand van stg. Overal; Continueer ook in 2009 de noodopvang van asielzoekers; Zorg ervoor dat het gratis OV voor 65- plussers niet vier dagen, maar zeven dagen per week gerealiseerd wordt; Begin een pilot voor duurzaamheidsleningen aan particulieren; Geef de 4 miljoen die is uitgetrokken voor de parkeergarage aan de Van Schaek Mathonsingel (die zonder extra kosten gerealiseerd had moeten worden) liever uit aan fietsroutes en investeringen voor de tram. Vanzelfsprekend zijn al deze voorstellen voorzien van een adequate financiële onderbouwing. Noëls volledige beschouwing is te lezen op de volgende pagina s. De PvdA stelde voor om dit jaar de verhoging van de OZB te bevriezen. De SP kondigde aan om volgend jaar de afvalstoffenheffing weer in de OZB te integreren. Twee voorstellen die uiteindelijk ten goede komen aan de belastingbetaler in de laagste inkomensgroepen, dus voorstellen met steun van onze fractie. De drie coalitiefracties dienden daarnaast een motie in om het college op te roepen vooral in de duurdere wijken in te zetten op de vervanging van koopwoningen door sociale huur. De oppositiepartijen lieten zich inhoudelijk nauwelijks horen. Sympathiek was wel de motie van het CDA om de snelbinder beter te laten aansluiten op de Oosterhoutsedijk en de motie van D66 om iets te gaan doen met het braakliggende terrein op de plek van het oude arbeidsbureau. Volgende week is de tweede termijn van de bespreking van de perspectiefnota: dan antwoordt het College op de vragen en opmerkingen en wordt er gestemd over alle ingediende moties en amendementen. Stond er ook nog een ander onderwerp op de agenda: het initiatiefvoorstel van Frieda om hoogopgeleide migranten en vluchtelingen aan een betere baan te helpen werd met brede steun aanvaard. Aan het begin van de vergadering presenteerde de burgemeester de tweede ambtsketen. Het gebeurt wel eens dat er twee officiële bijeenkomsten tegelijk zijn waar de burgemeester aanwezig moet zijn en waar hij geacht wordt de ambtsketen te dragen. Omdat iemand zich niet in tweeën kan splitsen, kan de locoburgemeester de burgemeester vervangen, maar daarvoor was nog geen eigen keten. In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar onze vorige burgemeester het nu voor het zeggen heeft, is besloten om een tweede keten te laten maken. Om de ambtsketen formeel in gebruik te nemen zat de vicevoorzitter van de raad het eerste deel van de raad voor. Het meer inhoudelijke deel nam de burgemeester echter weer voor zijn rekening. Vervolgens kreeg het college het woord om te reageren op het eerste deel van de algemene beschouwingen van een week eerder. Het college had bijna alle voorstellen van de raad al in een schriftelijke reactie ontraden en verder leverde de mondelinge reactie weinig nieuws op. Het college riep de SP-fractie op om een door GroenLinks mede ondertekend amendement dat vroeg om een speeltuin in de kinderrijke wijk Dukenburg om te zetten in een motie en deze werd in tweede termijn unaniem aangenomen. Maar voordat die tweede termijn er kwam, werd er eerst geschorst, en toen de vergadering na de schorsing verder zou gaan, ging het brandalarm af. In een van de fractiekamers was gerookt waardoor dat alarm afging. Iedereen moest dus naar buiten totdat de brandweer, die met sirene en al was uitgerukt, het gemeentehuis weer had vrijgegeven. De burgemeester toonde zich na afloop zeer ontstemd over het gebeurde (een dag na het ingaan van het algemene rookverbod in de horeca) en zei dat dit niet zonder consequenties kon blijven. Tegen de zin van onder andere GroenLinks besloot de raad op voorstel van de PvdA dat de OZB, de belasting die alleen huizenbezitters betalen, wordt verlaagd. Omdat het college had aangegeven dat het nog onvoldoende duidelijk is wat de financiële consequenties hiervan waren, vond de fractie van GroenLinks dat pas bij de begroting eind dit jaar over een verlaging besloten kan worden. Het verzoek om het amendement te veranderen in een motie, legde de PvdA naast zich neer. GroenLinks stemde daarom tegen en wacht af hoe dit besluit wordt verwerkt in de begroting. Het baart de fractie van GroenLinks zorgen dat het college blijkbaar liever zaken doet met de oppositie dan met de coalitie: van alle ingediende amendementen (oorspronkelijk elf) en moties (oorspronkelijk dertien) had het college maar zes moties overgenomen, en vijf daarvan waren afkomstig van de oppositie. Een amendement dat voorstelde om in de jeugd te investeren, met name in Dukenburg, werd ingetrokken. Het college gaat nu eerst onderzoek doen en GroenLinks komt in het najaar met een initiatiefvoorstel. Eens zien wie er sneller is, het college of de raad, aldus fractievoorzitter Noël Vergunst. Ook vond de fractie van GroenLinks dat er nog te weinig ruimte is voor duurzaamheid. De raad heeft enige tijd geleden wel een ambitieus klimaatplan aangenomen, maar als puntje bij paaltje komt, wordt hier onvoldoende prioriteit aan gegeven, zoals bij het mogelijk maken van duurzaamheidsleningen. In deze Perspectiefnota heeft GroenLinks hier toch nog iets aan kunnen doen. Door een motie van deze fractie kunnen ouderen voorlopig de hele week, na 9 uur s morgens, gratis met de bus reizen. Hierdoor blijken ouderen veel makkelijker contacten te kunnen aanhouden, en de milieuvervuiling blijft binnen de perken omat het niet met personenauto's gaat. Verder komt er geld om zonnepanelen op openbare gebouwen aan te brengen, wat goed is tegen de uitstoot van kooldioxide. Het college moet ook in opdracht van de raad, op voorstel van GroenLinks iets doen om schoolfietsroutes veiliger te maken. Er is een tijdje geleden raadsbreed een fietsenplan aangenomen, maar voor de veiligheid van schoolfietsroutes was er nog veel geld tekort. Tot slot heeft GroenLinks aangegeven het jammer te vinden dat er te weinig met betrokken buurtbewoners is overlegd over een deel van het plan Park West. Op aandringen van de fractie zal het college nog met deze groep burgers om de tafel gaan zitten. De raad gaat met reces, maar GroenLinks laat deze zomer nog van zich horen met een flyer waarin tien successen van de afgelopen twee jaar in beeld zijn gebracht. Woensdag 27 augustus is de volgende politieke avond. Vlug(ge)schrift verschijnt na elke raadsvergadering. Aan en afmelden kan via de site of door een te sturen naar de fractie: 6 Groene Peperclip september 2008 Groene Peperclip september

5 Mijn hart ligt bij kinderen met minder kansen Dinsdag 26 augustus Om uur neem ik plaats tegenover de directiekamer in een vrijwel lege school. Een rij stoelen langs de muur in de gang. Bert Frings, directeur van Praktijkschool Joannes, roept mij binnen. Wat ik gedaan heb? Niets, ik kom voor een interview met de man die recentelijk afscheid nam van GroenLinks Nijmegen. Hoewel, afscheid? Het zijn woelige tijden voor GroenLinks. Niets komkommertijd, wekenlang domineerde GroenLinks de koppen van alle dagbladen. De positie van Wijnand Duyvendak kwam onder druk. Onder het pseudoniem Driek Oplopers schreef Rikus Spithorst van reizigersvereniging Rover een column over Femke Halsema wat zijn ontslag tot gevolg had. Wijnand Duyvendak besloot uiteindelijk af te treden als Tweede Kamerlid. Tijdens zijn boekpresentatie, vorige week, kreeg hij een taart in zijn gezicht gesmeten. Niet de eerste politicus die zoiets meemaakt, wat het nare gevoel ongetwijfeld niet heeft verzacht. Solidariteit is iets anders dan geweld Ik stoor me aan de legalistische stemming van Femke. De wetsovertreders komen er niet in moraal. Ik zou zeggen, ken je geschiedenis! Het gaat om solidariteit wat iets anders is dan geweld. De wet is geen absolute norm, door acties en pressie is de wet veranderd. De wet gaat mee in de maatschappelijke ontwikkeling. Bert Frings is bijna altijd politiek actief geweest. Op 14-jarige leeftijd hield hij zich al bezig met onderwerpen als ontwikkelingssamenwerking, de Derde Wereld en eerlijk delen. Volgens mijn vader ga ik verder waar mijn opa is opgehouden. Die was afdelingsleider van de mijnwerkersvakbond in Geleen. Mijn vader hield zijn mond uit angst voor de consequenties voor zijn gezin. Op mijn 15e draaide ik crèchediensten in de Wereldwinkel in Geleen. Ouders konden hun kinderen in de crèche achterlaten maar moesten daarvoor wel door de Wereldwinkel lopen, wat strategisch gezien best slim was. Interview Ik ben altijd partijloos geweest totdat ik bij GroenLinks gevraagd werd en lid moest worden om in de Raad te mogen. Indertijd was ik sympathisant van de PSP. Heel bewust ging ik studeren in rood Nijmegen. Ik wilde leraar aardrijkskunde worden vanwege de kennis van de wereld die je daarmee zou opdoen. Op het hoogtepunt van de tweede feministische golf ben ik in een woongroep gaan wonen. We deelden de zorg voor kinderen met elkaar onder het motto een andere wereld kun je zelf maken. Onze ideeën stamden af van inzichten uit de Italiaanse psychiatrie. Deze kennis is gestoeld op drie poten: psychiatrie, onderwijskunde en maatschappelijk werk. Het koepelbegrip is geen uitsluiting. En dat is precies wat mijn drijfveer is: geen uitsluiting! Ik kreeg toestemming om af en toe met de auto rond te rijden Docent aardrijkskunde ben ik nooit geworden. Ik ben begonnen binnen een educatief project over ontwikkelingssamenwerking. Hier ging het om mondiale vorming binnen het onderwijs te laten zien, om de linken en parallellen te tonen. Dit was principieel een parttime baan omdat ik hiernaast de zorg voor de kinderen had. Daarna werd ik gevraagd door de Stichting Milieu Educatie Utrecht. Ik werkte als intern expert op didactiek en leerpsychologie. Voor deze educatieve poot van Aktie Strohalm maakte ik lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs. Na het eerste nationale milieu beleidsplan Zorgen voor morgen, moesten allerlei officiële instellingen, ook binnen het onderwijsveld, iets met milieu. Zodoende werd ik gedetacheerd bij Stichting Leerplanontwikkeling en het Cito waar ik onder andere leerplannen en cito- examens ontwikkelde. Onderwerpen als milieu, oorlog en vrede en de Derde Wereld kregen een grotere rol binnen het onderwijs. Het was een leuke baan maar wel erg droog. Het gaat om trage systemen waarbij je moet denken aan een periode van vijf tot zeven jaar voordat je jouw inbreng terug ziet in de praktijk. Grappig detail was overigens dat ik nadrukkelijk toestemming had gekregen om voor mijn werk af en toe met de auto rond te mogen rijden. Ik werkte in Utrecht maar had nog wel contact met milieuclubs in Nijmegen. Jan Wijnia zat als raadslid voor GroenLinks in Nijmegen, wij zagen elkaar een paar keer per jaar. Toen er een Milieu Educatie Centrum in Nijmegen werd opgericht heb ik daar met een collega een duobaan als coördinator gekregen. Erg leuk om met jonge honden te werken Toen mijn pleegkinderen en mijn eigen kinderen de deur uit gingen ben ik voor mezelf begonnen met een bureau voor interim management en onderwijsadvies. Door GroenLinks werd ik gevraagd om aan boord te komen. Eerst als fractievolger en daarna op de lijst. Binnen mijn pakket vielen onderwijs, maatschappelijke opvang, sport en ruimtelijke ordening. De combinatie van een eigen bedrijf en het raadslidschap was een ideale. Nadat ik vier jaar in de Raad had gezeten ben ik fractievoorzitter geworden. Dit was voor een korte periode waar ik een beetje dubbel op terug kijk. Het was erg leuk om met jonge honden te werken. GroenLinksers zijn allemaal eigenwijs dus sta je voor de vraag hoe krijg je al die springende kikkers in één kruiwagen? Maar deze periode viel ook samen met de eindfase van de ziekte van mijn vrouw. Ik was ondertussen gestopt met werken en de Raad was de enige activiteit die buiten de deur lag, wat erg belangrijk was. Na het overlijden van mijn vrouw heb ik mijn huidige baan gekregen. Inmiddels heb ik een nieuwe liefde en zijn wij opnieuw begonnen in Arcen. Op dit moment heb ik geen positie binnen GroenLinks, maar politiek is verslavend! Tegen een leuke klus zeg ik geen nee en GroenLinks Venlo heeft al interesse getoond. Dus wie weet? Nijmegen is geen ongedeelde stad Successen in de politiek zijn altijd moeilijk te benoemen. Ik heb meegewerkt aan het lokaal sociaal beleidskader wat raadsbreed tot stand is gekomen. Wij hebben ons hard gemaakt voor de opvang van zwerfjongeren in Sancta Maria wat nu helaas min of meer gestrand is, naar mijn mening door stroperigheid en bureaucratie. We hebben gewerkt aan het multicultureel centrum voor alcohol- en drugsverslaafden. Het idee en de aanpak is in de werkgroep ontwikkeld. Ik heb meegedaan aan de discussie met schoolbesturen over de witte en zwarte scholen. Eigenlijk valt het probleem in Nijmegen enorm mee in vergelijking tot de vier grote steden, maar er is geen sprake van een ongedeelde stad. Je ziet de tweedeling terugkomen, ook binnen het onderwijs. Het is jammer dat er binnen de politiek vaak gezocht wordt naar oneliners die snel in de krant komen, terwijl het vaak een kwestie is van een lange adem, systematische aanpak en gedegen analyse. Natuurlijk scoor je daarmee minder. Mijn hart ligt in de eerste plaats bij kinderen die van huis uit minder kansen hebben. Wij hebben altijd crisispubers en pleegkinderen opgevangen. Wat dat betreft is het kringetje nu mooi rond. Als directeur bij deze praktijkschool heb ik veel te maken met kinderen die niet automatisch binnen de maatschappij slagen, zij komen vaak uit gezinnen die het moeilijk hebben. Het IQ van deze kinderen ligt tussen de 55 en de 80, ze moeten minimaal drie jaar leerachterstand hebben om hier geplaatst te kunnen worden en er is vaak sprake van motorische of psychische problemen. Het is een pittige groep met zorgkinderen, maar nadrukkelijk geen risicokinderen. Onze opdracht is om ze te begeleiden naar een baan op hun 18e jaar. Hoe je de leden van GroenLinks weer terug kunt krijgen? Ik ben daar misschien heel cynisch over. Landelijke tendensen bepalen 80% van het lokale stemgedrag. GroenLinks Nijmegen heeft met zes zetsels een natuurlijke positie, dat is een beetje de vaste achterban. Ik denk dat een groot deel van deze kiezers consequent is. Wil je die een of twee zetsels extra terugveroveren dan profileer je je gemakkelijker wanneer GroenLinks landelijk de wind in de zeilen heeft. Maar lokaal kun je die twee zetels wel erbij halen. Door vooral te laten zien wat GroenLinks bereikt heeft. Tekst en foto: Marleen de Betué 8 Groene Peperclip september 2008 Groene Peperclip september

6 Werkgroep multiculti Groen kan overal! omarmt de zelf-organisaties Zelforganisaties blijken een onmisbare ingang te zijn tot de multiculturele samenleving. Hier wil de werkgroep multiculti de komende anderhalf jaar gebruik van maken. Wij willen GroenLinks Nijmegen dichter bij de migranten bevolking brengen, maar ook horen wat er specifiek leeft onder de verschillende bevolkingsgroepen. Met de volgende verkiezingen op het oog is het noodzakelijk dat we beter in beeld komen als de partij voor de migranten. Het is ook nodig dat er een herijking komt van ons integratie beleid. De afgelopen twee jaar hebben wij ons sterk gemaakt voor een wederkerig integratie proces. We hebben ingezet op het opheffen en aanpakken van sociaaleconomische verschillen, gewaakt voor de stigmatisering van bepaalde bevolkingsgroepen, ingezet op de ontwikkeling van de hardware voor integratie en initiatieven gesteund die uitgaan van de ondersteuning en tot bloei laten komen van kwaliteiten van mensen. OPROEP In 2010 zijn de volgende verkiezingen voor de gemeenteraad. Als voorbereiding hierop worden twee commissies ingesteld: de programma-, en de kandidatencommissie. Voor de bemensing hiervan is het bestuur op zoek naar vrijwilligers die deze taak op zich willen nemen. Kandidaten kunnen zich melden bij Rob de Hoon De komende anderhalf jaar willen we zoveel mogelijk zelforganisaties bezoeken. De inzet van GroenLinks Nijmegen op het gebied van integratie moet gevoed blijven. Leden die het interessant vinden om mee te doen aan deze bezoeken kunnen zich melden bij Aziz Ulutas of Winnie Hoogveld Frieda Brand Oproep werkgroep Cultuur De werkgroep Cultuur en Creatieve stad gaat na de rust in de zomermaanden weer van start. Thema s waar we ons mee bezighouden zijn onder andere: popbeleid, broedplaatsen, lokaal cultuurbeleid en marktwerking in de culturele sector. Iedereen kan onderwerpen en concrete projecten aandragen. Nieuwe leden zijn dan ook van harte welkom. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Cilia Daemen / ) Oproep voor de Europese lijst van Ronaldo Nobel Omdat het zogenaamde veeltalenbeleid van de EU er voornamelijk toe leidt dat de dominante positie van het Engels alleen maar groter wordt, en omdat zowel GroenLinks als het (idee achter) Esperanto (zie wel wat steun kunnen gebruiken, heb ik me aangemeld als kandidaat-lijstduwer voor GroenLinks bij de volgende EU-verkiezingen in Let wel: het is niet mijn ambitie om een goed betaald ;-) baantje in Brussel te krijgen, maar wel om een indruk te krijgen van hoeveel steun er in Nederland voor het idee achter Esperanto bestaat. Ik wil dus ergens onderaan de lijst. Om mee te doen moet ik de goedkeuring van tenminste 15 leden hebben. Het lijstje van 15 leden, met naam, adres, telefoonnummer en , moet ik uiterlijk 14 september inleveren, zodat het gecontroleerd kan worden. Anders gaat het feestje niet door Kortom, lijkt het je wat, stuur dan je gegevens naar mijn adres, en wacht daar niet te lang mee. Ronald Nobel, Oude Weurtseweg 58, 6541 PJ Nijmegen, Voor discussie hierover kunnen jullie (binnenkort) terecht op: forum.groenlinks.nl onder overige onderwerpen. Ook zo uitgekeken op het braakliggende stukje grond tegenover je huis? Doe er iets aan en wordt Guerilla Gardener! Deze landelijke oproep van GroenLinks heeft nu ook in Nijmegen navolging gekregen. Op zaterdag 9 augustus is een team van Guerilla Gardeners, gewapend, met schep, kruiwagen en plantjes, aan de slag gegaan om een verwaarloosd stukje grond voor het ROC om te toveren in een mooi tuintje. Om meer mensen enthousiast te krijgen voor het idee werd voorafgaand hieraan geflyerd op het stationsplein naast een aangelegde groene oase. De actie kreeg veel aandacht van de media, waaronder de NOS, OmroepGelderland, Nijmegen1 TV en de Gelderlander. Het behouden en verbeteren van het groen in de stad is al langer een belangrijk speerpunt van GroenLinks Nijmegen. Zowel wethouder Jan van der Meer als de fractie doen hun best om de stad steeds groener te maken. Onlangs is daarom ook een nieuwe werkgroep van start gegaan die zich bezighoudt met het maken van een GROEN KANSENBOEK. In dit boek moeten de waardevolle groene plekjes van Nijmegen worden opgenomen om ze zo te behoeden voor overijverige projectontwikkelaars. Het is de bedoeling dat met hulp van zoveel mogelijk Nijmegenaren alle groene parels in kaart worden gebracht. Ook groene of verwaarloosde plekken die mooier ontwikkeld kunnen worden, zullen hierbij worden geïnventariseerd. Dit laatste sluit weer perfect aan bij het idee van Guerilla Gardening! Niet alleen bij het ROC, maar op veel meer saaie plekjes in Nijmegen kan stiekem getuinierd worden. Weet je ook een verwaarloosd stukje grond dat nu eens aangepakt moet worden? Kijk dan op de website http: //www.guerrillagardeners.nl/ en plan een actie. Wil je meer hulp van GroenLinks Nijmegen bij je actie, mail dan naar De werkgroep Groene Kansen heeft graag hulp bij het samenstellen van het Groene Kansenboek. Zijn er groene parels bij jou in de buurt die zeker behouden moeten blijven of is er verwaarloosd groen dat verbeterd kan worden? Stuur een naar groenekanse Praktisch idealisme, it takes a village In 1996 schreef Hillary Clinton het vaak herdrukte boek It takes a village (to raise a child) waarin ze duidelijk maakt dat niet alleen ouders actief moeten zijn bij het opvoeden van hun nageslacht, maar dat het belangrijk is dat de maatschappij zich er ook meer op inricht. De jeugd heeft de toekomst, dus laten we niet al te zuinig zijn met in hen te investeren. Ze praat niet alleen over investeren met geld. It takes a village to raise a child, een Afrikaanse uitdrukking, gaat over aandacht hebben voor kinderen, hun leefwereld en vooral niet te zuinig omspringen met goede mensen om hen heen te verzamelen. Het kerngezin is natuurlijk belangrijk, maar automobilisten in wijken moeten zich ook bewust zijn van het bestaan van kinderen, wijkgenoten kunnen mee opletten of ze veilig over kunnen steken, niet alleen opa s en oma s maar ook vrienden en vriendinnen kunnen aan een gezellig en ontspannen leven bijdragen. GroenLinks werkt de laatste tijd hard aan het creëren van die ruimte binnen de maatschappij. Dat is zeker geen luxe in een tijd waarin de druk op de generatie jonge ouders opgevoerd wordt vanwege vergrijzing, een steeds moeilijker te bereiken economische zelfstandigheid en nog steeds onhandige schooltijden. Een fatsoenlijk zwangerschapsverlof voor zelfstandige onderneemsters, het aankaarten van het kraamverlof voor vaders en het constant onder de aandacht brengen van zorgverlof en de mogelijkheid om allebei parttime te kunnen werken. Dit alles zal een veel meer ontspannen, sterke en flexibele samenleving opleveren, waarin kinderen en volwassenen een minder jachtig en bewuster leven kunnen gaan leiden.

7 Kom naar de Nijmeegse regiobijeenkomst op 27 september Het landelijke partijbestuur nodigt iedereen uit om mee te discussiëren over de opbrengsten van het Toekomstproject en de voorstellen voor het congres. Op het programma staan debatten over de opgefriste uitgangspunten en over de belangrijkste punten uit de reacties van de leden tot dan toe. Daarnaast willen we discussiëren over de politieke prioriteiten met en over potentiële (lokale) bondgenoten waarmee de GroenLinkse idealen gerealiseerd kunnen worden. Vanaf 13 september vindt op toekomst.groenlinks.nl een digitaal debat plaats waarin deskundige buitenstaanders commentaar geven op onze politieke prioriteiten. Leden en werkgroepen kunnen hier ook voorstellen doen voor nieuwe prioriteiten. Ook tijdens het regiodebat kunnen leden nieuwe politieke prioriteiten indienen. Informatie over het toekomstproject en de congresstukken vind je op de toekomstwebsite. In verband met de lunch en verdere organisatie van de regiobijeenkomst is het zeer wenselijk dat mensen zich aanmelden. Opgeven kan via de Toekomstwebsite. Met vragen over procedurele zaken kunnen jullie terecht bij de afdeling bestuursondersteuning (Jacqueline Bot, met andere vragen bij Team Lokaal (Marieke Schep, De bijeenkomst is op 27 september in Wijkcentrum Burghardt, Burghardt v.d. Berghstraat 112. Zaal open om uur, aanvang uur. En niet te vergeten: de afsluitende borrel is om uur! De Groene Peperclip zoekt een lay-outer m/v die 4-6 keer per jaar de Groene Peperclip vorm wil geven Tijdsinvestering ca. 3 avonden per editie. Enige ervaring met vormgeven is handig, er lol in hebben belangrijker! GroenLinks schrijft Science Fiction: de toekomst heeft de toekomst Sinds een jaar hebben we discussie in de tent. We zijn gaan gluren bij de buren. We hebben ons binnenste buiten gekeerd. Nu zijn we de partij van de toekomst. Afgelopen anderhalf jaar is GroenLinks gestart met een partijbrede discussie over de toekomst van de partij. Op welke idealen moeten we inzetten en welke strategie en organisatie horen daarbij om deze te bereiken? Deze herbronning is uiterst zinvol en nuttig. Maar nu lijkt het alsof we de toekomst van de wereld vereenzelvigen met de toekomst van de partij. Dit is typisch een geval van te veel en te lang in je eigen navel kijken. We zijn nu zo vol van onze toekomst dat we de toekomst maar centraal gaan stellen. GroenLinks moet echter oppassen geen Science Fiction te worden. Het stuk dat de nieuwe beginselen bevat vertoont een optimisme waar zelfs een zwartkijker als ik vrolijk van wordt. Over tien jaar worden benzinestations gesloten, moeten leerplichtambtenaren op zoek naar een andere baan, vieren we Pinksteren en Ramadan alsof het niets is en wordt GroenLinks niet meer geleid door haar eigen leden, maar heeft net wie het wil het voor zeggen binnen de partij. In zo n vrolijke wereld wil iedereen wel wonen natuurlijk. GroenLinks heet de toekomst, nee is de toekomst. De toekomst is leuk. Wij zijn geen zwartkijkers, maar schetsen een optimistisch wereldbeeld. GroenLinks straalt een feel goodgevoel uit dat me doet denken aan de leuze van Veronica: Jong, snel en wil. Dat wil jij toch ook? Gelukkig is het nog geen 2018 en kunnen de leden het stuk op het congres nog amenderen. Heet ouderwets allemaal, maar wel heel verstandig. Noël Vergunst info bij: Hartger Wassink: Carin Hereijgers: 12 Groene Peperclip september 2008

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Geachte heer de Wit, beste Jan, Een paar weken geleden kwam je mijn kamer in lopen met een mooie bos bloemen. Voor mij! Je kwam me vertellen

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

Handboek Politiek deel 2

Handboek Politiek deel 2 Handboek Politiek deel 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG Kom op bezoek bij Kinder- & Jeugdburgemeester YoZyAsz en zijn gevolg en word even raadslid van Den Haag. Maak, met jouw partij, jullie eigen plan voor

Nadere informatie

Links op de foto mijn moeder, Greet van. Woudenberg-Brink met haar man, kinderen en. kleinkinderen tijdens een laatste vakantie op

Links op de foto mijn moeder, Greet van. Woudenberg-Brink met haar man, kinderen en. kleinkinderen tijdens een laatste vakantie op Kwaliteit van leven en hoogwaardige kwaliteit van zorg voor mensen met dementie: dat is voor Alzheimer Nederland een belangrijke drijfveer. Zeker nu de hervormingen in de langdurige zorg aan de orde van

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl Nieuwsbrief 2015-3: Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken coaching en energetische therapie www.pranakompas.nl Een nieuw jaar nieuwe kansen! 9 Tips die je helpen je

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Roodspraak 17 juni 2013

Roodspraak 17 juni 2013 Roodspraak 17 juni 2013 Redactie Roodspraak/website Bij het bestuur kwam een e-mail van Henk Timmer of de naam van de nieuwsbrief gewijzigd kon worden in Roodspraak. Het bestuur vond dit een geweldig goed

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Plan van aanpak. Werkgroep jaarthema 2016: jongeren. Gemeenteraad van de gemeente Tiel

Plan van aanpak. Werkgroep jaarthema 2016: jongeren. Gemeenteraad van de gemeente Tiel Plan van aanpak Werkgroep jaarthema 2016: jongeren Gemeenteraad van de gemeente Tiel Inleiding De gemeenteraad van Tiel heeft tijdens de vergadering van 28 oktober 2015 unaniem een motie aangenomen over

Nadere informatie

zomer Vakantie zomer

zomer Vakantie zomer NieuwsBrief nr.3, 2011 Naar Binnen Beste lezer, Het is weer tijd voor de zomer. In het midden van Nederland is afgelopen week de zomervakantie begonnen. De kinderen hebben zes weken geen school. Zes weken

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Activiteiten Netwerk

Activiteiten Netwerk ALV 2015 Programma Opening door de voorzitter Verslagen en werkplannen Financieel verslag en begroting Decharge Bestuur Verkiezing van het nieuwe bestuur Verkiezing van de ledenraad Pauze Dienstverlening

Nadere informatie

WEEK 1. we zetten de deur open voor onze vrienden. sleutel van. gastvrijheid. Godsdienst OV 1 - advent 2008 - LC

WEEK 1. we zetten de deur open voor onze vrienden. sleutel van. gastvrijheid. Godsdienst OV 1 - advent 2008 - LC WEEK 1 we zetten de deur open voor onze vrienden sleutel van gastvrijheid WEEK 1 Het verhaal van de oude poortwachter laat de sleutel blinken zoals die van Simeon zo kan je de deur openen om Jezus welkom

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

Geachte college, geachte leden van de raad.

Geachte college, geachte leden van de raad. Beschouwingen Hart voor Urk naar aanleiding van de kadernota 2013. Geachte college, geachte leden van de raad. Dankbaar zijn we dat we hier na een woelig jaar van bezuinigingen, en verkiezingen weer mogen

Nadere informatie

De Keukentafel Uitdaging

De Keukentafel Uitdaging De Keukentafel Uitdaging MAG HET WAT RUSTIGER AAN DE KEUKENTAFEL Gemaakt in het kader van het Swing project Een cliëntproces; tools voor samenwerking Door Nic Drion Aan de keukentafel Aan de keukentafel

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT Verbinden, verjongen, verbreden 1. INLEIDING Bij ons aantreden als nieuw bestuur vorig jaar hebben drie speerpunten gekozenen: verbinden, verjongen, en verbreden. We hebben

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

WELKOM ONS PROJECT. We proberen zoveel mogelijk gezinnen via onze "geplande" vakanties te laten deelnemen.

WELKOM ONS PROJECT. We proberen zoveel mogelijk gezinnen via onze geplande vakanties te laten deelnemen. WELKOM Zomer, zon, vakantie! Sommigen hebben die welverdiende weken al achter de rug, anderen kijken er nog naar uit! We wensen iedereen een deugddoende vakantie toe! Het doel van Menno s droom vzw: Blijvend

Nadere informatie

De examenperiode is een moeilijke tijd. Je moet hard studeren en je hebt veel stress. Wat is een goede studiemethode en wat doe je beter niet?

De examenperiode is een moeilijke tijd. Je moet hard studeren en je hebt veel stress. Wat is een goede studiemethode en wat doe je beter niet? TIPS VOOR DE EXAMENS De examenperiode is een moeilijke tijd. Je moet hard studeren en je hebt veel stress. Wat is een goede studiemethode en wat doe je beter niet? Wat moet je doen? 1. Lees de tekst op

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

De nieuwe zorgmedewerker

De nieuwe zorgmedewerker Werkblad De nieuwe zorgmedewerker De zorg verandert in snel tempo. Ook jouw rol als verzorgende of helpende verandert: meer aandacht voor individuele cliënten en hun netwerk. Werken met een zorg-leefplan

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de klas

Kijktip: Nieuwsuur in de klas Kijktip: Nieuwsuur in de klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen leren over de gemeentepolitiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren over belangrijke

Nadere informatie

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632 OPENBAAR Memo (Forum / raad) Aan Van Datum Onderwerp Inlichtingen bij Het Forum Het college van B&W 17-02-2016 Doel Anders, namelijk zienswijze forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Gluren bij de buren Den Haag

Gluren bij de buren Den Haag Gluren bij de buren Den Haag Het Landelijk Steunpunt organiseert in de maanden maart en april zes bijeenkomsten van Gluren bij de buren. Tijdens Gluren bij de buren kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

jan-mrt 2011 Contactenkrant Samen boodschappen doen op de markt? Wie fietst er ook graag? Ik zoek een kaartmaatje

jan-mrt 2011 Contactenkrant Samen boodschappen doen op de markt? Wie fietst er ook graag? Ik zoek een kaartmaatje jan-mrt 2011 Contactenkrant Wie vindt het leuk om samen af en toe te koken? Wie wil samen met mij gaan wandelen? Samen zwemmen? Samen boodschappen doen op de markt? Ik zoek een kaartmaatje Gezocht: vriend(in)

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je geen werk, geen uitkering maar wél ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

klik hier voor de reactie dd. 27 februari 2007 van het college van B&W

klik hier voor de reactie dd. 27 februari 2007 van het college van B&W klik hier voor de reactie dd. 27 februari 2007 van het college van B&W initiatiefvoorstel Datum raadsvergadering/ Nummer raadsvoorstel 14 maart 2007 / 62/2007 Naar een klimaatplan...een goed klimaat voor

Nadere informatie

Wanneer wordt je van ouder - activist?

Wanneer wordt je van ouder - activist? ALGEMENE BESCHOUWINGEN Kadernota 2014 29 Mei 2013 inbreng CDA fractie Voorzitter, Wanneer wordt je van ouder - activist? Daarover las ik het boek Zorg en Zeggenschap van Jet Isarin over de zwaar gehandicapte

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.1118., d.d. 27 oktober 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp afdoening motie Broeyer - Voorwaarden bezuiniging migrantenorganisaties (RV 09.0068/14) BESLUITEN Behoudens advies van de commissie

Nadere informatie

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt.

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. Dames en Heren Beste vrienden Een gelukkig Nieuwjaar. Van harte Voor u, voor wie u dierbaar is, en voor ons allemaal. Een gelukkig Nieuwjaar. Een

Nadere informatie

Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013

Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013 Document leerlingenraad Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013 Inhoud: 1. wat verstaan we onder een leerlingenraad? 2. opzet en organisatie van een leerlingenraad a. samenstelling van

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Wat doet Den Haag voor jou? En wat kan jíj doen voor jouw stad? ************************************************************************

Wat doet Den Haag voor jou? En wat kan jíj doen voor jouw stad? ************************************************************************ VOORKANT JONG IN DEN HAAG 2011-2014 Wat doet Den Haag voor jou? En wat kan jíj doen voor jouw stad? ************************************************************************ [Binnenpagina, soort paspoort,

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Campagne Europese verkiezingen

Campagne Europese verkiezingen Campagne Europese verkiezingen Schrijft u op 4 juni geschiedenis met uw stem? Kies dan op 4 juni Partij voor de Dieren bij de Europese verkiezingen. We zouden als eerste partij met als hoofdthema dieren,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 Woord van de voorzitter: Giro 555 en dichterbij huis. Er voltrekt zich een humanitaire ramp

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een overstroomd Iquitos de tweede tamtam van 2012. Twee dagen geleden schreef ik onderstaand stukje: Manguaré kampt met wateroverlast! Zoals Yolanthe in de vorige

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012. VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 27 september 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection

Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection 1 Beste docent, Binnenkort gaat u samen met uw klas naar de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection. Deze lesbrief

Nadere informatie

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door het hoofd. Wonder boven wonder overleefde

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Reflectieverslag. Gastcolleges periode 2

Reflectieverslag. Gastcolleges periode 2 Reflectieverslag Gastcolleges periode 2 Naam: Lisanne Schapendonk Studentennummer: 2078571 Klas: 48BK1BV Opleiding: Bestuurskunde Fase: Jaar 1, propedeuse, periode 2 Plaats: s-hertogenbosch Datum: 23 december

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken. Introductiefase

Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken. Introductiefase Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken "Welkom:... " Introductiefase 1. "In de vorige les hebben we weer met een kaart gewerkt. Daarop stonden alle 4 de vragen die we de vorige lessen gebruikt hebben

Nadere informatie

Ambassadors Club Nieuwsbrief #6

Ambassadors Club Nieuwsbrief #6 Ambassadors Club Nieuwsbrief #6 Beste leden, Onder andere in nieuwsbrief nummer zes: - Examenorganisatie World Travel Academy zoekt surveillanten / assessoren - Zomerstop 2013 - Stageproject Drieuit Creatief

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer

op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer stellen: geef ik iedereen een gelijke kans of staan er misschien onbewust vooroordelen in de weg? Ook in Den Haag worden kansen gemist, waardoor bijvoorbeeld

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

De loopbaanchecklist

De loopbaanchecklist De loopbaanchecklist Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop je jouw loopbaan stuurt. Bij het beantwoorden van de vragen gaat het niet direct om andere banen, je

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie