De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.( ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000)."

Transcriptie

1 Begroting Begroting voor ons ligt de begroting Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar door de juiste begeleiding weer mee kunnen gaan doen. Mensen die ziek zijn,dement, niet zo goed ter been en met een beetje ondersteuning prima thuis kunnen wonen. Voor ons allemaal zijn mensen belangrijk! En hoe kunnen wij met elkaar de juiste keuzes maken om het ouder worden te ondersteunen, de mensen met een beperking zelfstandig te laten wonen. De mensen erbij te laten horen door te werken. Mensen te ondersteunen die door mantelzorg en of door vrijwilligerswerk een waardering verdienen. Dit kan door met elkaar in gesprek te blijven, elkaar op te zoeken. Naar elkaar te luisteren en naar gezamenlijke oplossingen te zoeken. Daar zijn wij elkaar nodig. Dat is ook waar wij als gemeente te komen periode voor staan. Juiste keuzes maken en zoals u ook aangeeft: verantwoord anders. In de perspectief nota heeft u al laten zien dat er andere keuzes worden gemaakt. Zo heeft u een aantal bezuinigingen/inkomsten optimaliserende maatregelen teruggedraaid. En natuurlijk de herverdeeleffecten van de algemene uitkering Gemeentefonds.. Uw uitgangspunt heeft u benoemd en ik citeer: We zullen ons fors moeten inspannen om het huishoudboekje gezond te houden. De financiële situatie vraagt om slimme investeringen en bezuinigingen. Het uitgangspunt is lasten van de inwoners en bedrijven niet meer dan trendmatig verhoogd zullen worden. Daarbij achten wij een bezuinigingsoperatie onontkoombaar. Einde citaat. Als ik dan over de hele linie zie dan zie ik een grote bezuiniging en wel op de zorg zegge 1.3 miljoen. U maakt wel nieuw geld vrij: 1.2 miljoen voor nieuw college-beleid. De PvdA ziet dat dit anders is. Wij zien het echter niet als verantwoord. We hebben een gezond huishoudboekje was het uitgangspunt bij de PPN in juni De programmabegroting is materieel sluitend gemaakt. De provincie Overijssel heeft onze gemeente de lichtste vorm van toezicht toegekend. De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.( ). Het bezoek aan de bank Nederlandse gemeente was ook nog geruststellend. Gemeente Steenwijkerland staat ver, maar dan ook ver,heel ver boven de middenmoot van de 405 gemeenten( op 148 plaats). U gemeente heeft een gezond huishoudboekje!! was de boodschap. Ook het beeld van de schuldenlast tov andere gemeentes is positief. Er zijn in de provincie Overijssel 21 gemeentes die een grotere schulden last dan gemiddeld hebben per inwoner (Gerekend over heel Nederland ). Steenwijkerland hoort tot de 4 die minder dan gemiddeld hebben in de provincie Al met al een prima uitgangspositie en een dreiging van artikel 12 kan nergens op gestoeld zijn.

2 U wilt dichtbij de inwoners staan en de samenleving als uitgangspunt nemen. Ik citeer: Deze ambitie heeft voor ons in 2015 hoge prioriteit. In onze aanpak zoeken wij daarom nadrukkelijk de verbinding met de samenleving en met uw gemeenteraad. Einde citaat Waarom niet al in 2014 hiermee gestart en de verbinding zoeken. Als oppositie worden wij niet gehoord. U luistert niet naar de mensen die zorg nodig hebben, de mensen die werken in de zorg, de vertegenwoordigers van de vakbonden. Op welke wijze heeft u wel de verbinding gezocht? Keer op keer heeft deze raad het college op het hart gedrukt te zorgen voor een zorgvuldige overgang en te zorgen voor een zachte landing. Ook uw college bij monde van wethouder Frantzen heeft vele malen aangegeven dat er grote risico s zijn op de zorg taken die naar de gemeentes komen. Voor de HH kunnen we dit niet gebruiken was haar advies, want de jeugdzorg, de nieuwe taken die op ons af komen zijn gepaard met grote financiële risico s. ook de participatie wet geeft veel risico en zo mogelijk 2016 zouden dienen als overgangstermijn. Tijdens de vorige algemene beschouwingen gaf BGL aan dat efficiciency voor de decentralisatie het toverwoord zou zijn. Ik citeer: dat is wat anders dan tijd afpakken. Er zal juist tijd ontstaan voor een extra behandeling en een gesprekje met de cliënt. Een gesprek helpt vaak beter dan een doos vol medicamenten. Het beroep moet weer leuk worden! Legt u dit nog maar eens uit aan de medewerkers van ZONL. Leuker kunt u het duidelijk niet maken. Als ik lees waar uw focus voor 2015 ligt kan ik warm worden van de zin: Een zorgvuldige uitvoering van de decentralisaties jeugd, zorg en werk. Hoe koud zijn deze worden geworden voor de huishoudelijke zorg. U heeft de 1.3 miljoen die de raad heeft vrijgemaakt voor de opvang van de 3D volledig gebruikt voor u eigen feestjes U kunt kiezen om de 1.3 miljoen in te zetten voor de zorg, maar u kiest voor gratis parkeren. Dus liever geen.80 per uur vragen om te parkeren in de binnenstad, maar de mensen die zorg nodig hebben moeten die zorg maar zelf gaan betalen. En die.080 zijn vinden mensen niet erg om te betalen de betaaldiscipline is groot. Denkt u nu echt dat u de mensen niet uit kan leggen dat u betaald parkeren, in ieder geval nog 2 jaar, in stand houdt, om te kiezen voor een goede overgangsregeling voor de huishoudelijke zorg? Uw keuze is anders, maar verantwoord nee. U kunt nog terug! Coalitiepartijen, u heeft heel veel vragen gesteld aan het college over de begroting. U heeft de goede vraag vergeten: waar is de 1,3 miljoen van de zorg gebleven. U geeft aan dat u het belangrijk vindt het dat de informatie voor de raad eenvoudig leesbaar en begrijpelijk is en dat een begrijpelijke toelichting op de cijfers en relevante mutaties een vereiste is. Vz., voor de PvdA is het duidelijk: De 1,3 miljoen heeft u weggesluisd. Om de automobilist 0,80 voor een uur parkeren te besparen stuurt u aan op ontslagen bij de thuiszorg Decentralisaties is het belangrijkste thema van deze periode en u kiest voor parkeren. U kunt kiezen om 1.30 miljoen voor de zorg beschikbaar maar u kiest om breedband versneld uit te voeren. PvdA is van mening dat dit in een trager tempo kan.

3 U kunt kiezen voor 1.3 miljoen voor de zorg, maar u kiest voor uzelf : extra voor bestuursondersteuning?? U heeft extra steun nodig? Een extra management assistente?? U kunt ook kiezen voor de buurvrouw met reuma die graag zelfstandig wil blijven wonen. Die is met 3 uurtjes huishoudelijke ondersteuning per week tevreden. U kunt kiezen voor 1.3 miljoen voor de zorg of u kiest voor u zelf. Bij de behandeling van de najaarsnota heb ik de organisatie een compliment gegeven over de actieve manier waarop de organisatie het mobiliteitsplan uitwerkt. De afdeling REO gaat hier toch wel in mee? De trend is al jaren dat er mindere vergunningen worden verleend. Dus minder inkomsten, maar ook minder werk. Dus een overschot van personeel kan niet als minpost structureel worden ingeboekt op de begroting. Geen aanvraag vergunningen, geen werk, geen leges Er is nog 1.20 miljoen in de strategische personeelsplanning beschikbaar. U kiest niet om de organisatie een taakstelling te geven. Werk is belangrijk voor mensen. De nieuwe participatie wet vraagt veel van de samenleving. Vraagt veel van de bestuurders. De angst bij de mensen die nu werken onder WSW. Mensen die na jaren op een wachtlijst hebben gestaan dan nu eindelijk aan het werk zijn. En zo een belangrijke stap kunnen zetten in meedoen in de maatschappij. Wat is voor u de taakstelling? Hoe gaat u deze mensen aan het werk houden en krijgen? Daar moet uw focus op liggen! U laat zien hoe dit kan verdwijnen in de zorg, maar hoe zorgt u voor de nog kwetsbaarder werknemers? U weet dat u voor de keuze staat een 50-tal tijdelijke contracten te beëindigen dan wel te verlengen. Dit dient u op korte termijn te besluiten. Voor de PvdA is het behoud van werkgelegenheid belangrijk. Het ontslaan van deze medewerkers levert geen structureel voordeel op en zeker maatschappelijk gezien niet. De PvdA pleit er dan ook voor dat deze contracten worden verlengd, waarbij met de NWG wel een prestatieafspraak wordt gemaakt ten aanzien van het plaatsen in regulier werk van deze groep mensen U geeft aan wat u wilt doen. Het hoe ontbreekt. Een toezegging van de business club Steenwijkerland voor 40 stageplekken is niet voldoende. De PvdA roep u op om voor de zomer met een plan te komen.. De PvdA wil dat iedereen erbij hoort. Ieder mens is uniek en belangrijk. Iedereen die hulp nodig heeft moet weten dat wij die hulp willen geven. Iedereen die niet zelfstandig kan werken moet weten dat wij die willen ondersteunen. De mantelzorger moet weten waar hij terecht kan. De vrijwilliger moet ondersteuning kunnen vragen. Mijn buurvrouw met reuma moet weten dat de zorg die ze nodig heeft er blijft., wij zijn niet bang voor verandering. Wij houden wel oog en oor voor de onzekerheid die dat met zich meebrengt. Daarom is het van belang te zorgen voor een goede overgang, waarvoor deze raad al jaren heeft gepleit. Daarom sluit ik af met het indienen van een motie

4 Begroting Begroting voor ons ligt de begroting Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar door de juiste begeleiding weer mee kunnen gaan doen. Mensen die ziek zijn,dement, niet zo goed ter been en met een beetje ondersteuning prima thuis kunnen wonen. Voor ons allemaal zijn mensen belangrijk! En hoe kunnen wij met elkaar de juiste keuzes maken om het ouder worden te ondersteunen, de mensen met een beperking zelfstandig te laten wonen. De mensen erbij te laten horen door te werken. Mensen te ondersteunen die door mantelzorg en of door vrijwilligerswerk een waardering verdienen. Dit kan door met elkaar in gesprek te blijven, elkaar op te zoeken. Naar elkaar te luisteren en naar gezamenlijke oplossingen te zoeken. Daar zijn wij elkaar nodig. Dat is ook waar wij als gemeente te komen periode voor staan. Juiste keuzes maken en zoals u ook aangeeft: verantwoord anders. In de perspectief nota heeft u al laten zien dat er andere keuzes worden gemaakt. Zo heeft u een aantal bezuinigingen/inkomsten optimaliserende maatregelen teruggedraaid. En natuurlijk de herverdeeleffecten van de algemene uitkering Gemeentefonds.. Uw uitgangspunt heeft u benoemd en ik citeer: We zullen ons fors moeten inspannen om het huishoudboekje gezond te houden. De financiële situatie vraagt om slimme investeringen en bezuinigingen. Het uitgangspunt is lasten van de inwoners en bedrijven niet meer dan trendmatig verhoogd zullen worden. Daarbij achten wij een bezuinigingsoperatie onontkoombaar. Einde citaat. Als ik dan over de hele linie zie dan zie ik een grote bezuiniging en wel op de zorg zegge 1.3 miljoen. U maakt wel nieuw geld vrij: 1.2 miljoen voor nieuw college-beleid. De PvdA ziet dat dit anders is. Wij zien het echter niet als verantwoord. We hebben een gezond huishoudboekje was het uitgangspunt bij de PPN in juni De programmabegroting is materieel sluitend gemaakt. De provincie Overijssel heeft onze gemeente de lichtste vorm van toezicht toegekend. De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.( ). Het bezoek aan de bank Nederlandse gemeente was ook nog geruststellend. Gemeente Steenwijkerland staat ver, maar dan ook ver,heel ver boven de middenmoot van de 405 gemeenten( op 148 plaats). U gemeente heeft een gezond huishoudboekje!! was de boodschap. Ook het beeld van de schuldenlast tov andere gemeentes is positief. Er zijn in de provincie Overijssel 21 gemeentes die een grotere schulden last dan gemiddeld hebben per inwoner (Gerekend over heel Nederland ). Steenwijkerland hoort tot de 4 die minder dan gemiddeld hebben in de provincie Al met al een prima uitgangspositie en een dreiging van artikel 12 kan nergens op gestoeld zijn.

5 U wilt dichtbij de inwoners staan en de samenleving als uitgangspunt nemen. Ik citeer: Deze ambitie heeft voor ons in 2015 hoge prioriteit. In onze aanpak zoeken wij daarom nadrukkelijk de verbinding met de samenleving en met uw gemeenteraad. Einde citaat Waarom niet al in 2014 hiermee gestart en de verbinding zoeken. Als oppositie worden wij niet gehoord. U luistert niet naar de mensen die zorg nodig hebben, de mensen die werken in de zorg, de vertegenwoordigers van de vakbonden. Op welke wijze heeft u wel de verbinding gezocht? Keer op keer heeft deze raad het college op het hart gedrukt te zorgen voor een zorgvuldige overgang en te zorgen voor een zachte landing. Ook uw college bij monde van wethouder Frantzen heeft vele malen aangegeven dat er grote risico s zijn op de zorg taken die naar de gemeentes komen. Voor de HH kunnen we dit niet gebruiken was haar advies, want de jeugdzorg, de nieuwe taken die op ons af komen zijn gepaard met grote financiële risico s. ook de participatie wet geeft veel risico en zo mogelijk 2016 zouden dienen als overgangstermijn. Tijdens de vorige algemene beschouwingen gaf BGL aan dat efficiciency voor de decentralisatie het toverwoord zou zijn. Ik citeer: dat is wat anders dan tijd afpakken. Er zal juist tijd ontstaan voor een extra behandeling en een gesprekje met de cliënt. Een gesprek helpt vaak beter dan een doos vol medicamenten. Het beroep moet weer leuk worden! Legt u dit nog maar eens uit aan de medewerkers van ZONL. Leuker kunt u het duidelijk niet maken. Als ik lees waar uw focus voor 2015 ligt kan ik warm worden van de zin: Een zorgvuldige uitvoering van de decentralisaties jeugd, zorg en werk. Hoe koud zijn deze worden geworden voor de huishoudelijke zorg. U heeft de 1.3 miljoen die de raad heeft vrijgemaakt voor de opvang van de 3D volledig gebruikt voor u eigen feestjes U kunt kiezen om de 1.3 miljoen in te zetten voor de zorg, maar u kiest voor gratis parkeren. Dus liever geen.80 per uur vragen om te parkeren in de binnenstad, maar de mensen die zorg nodig hebben moeten die zorg maar zelf gaan betalen. En die.080 zijn vinden mensen niet erg om te betalen de betaaldiscipline is groot. Denkt u nu echt dat u de mensen niet uit kan leggen dat u betaald parkeren, in ieder geval nog 2 jaar, in stand houdt, om te kiezen voor een goede overgangsregeling voor de huishoudelijke zorg? Uw keuze is anders, maar verantwoord nee. U kunt nog terug! Coalitiepartijen, u heeft heel veel vragen gesteld aan het college over de begroting. U heeft de goede vraag vergeten: waar is de 1,3 miljoen van de zorg gebleven. U geeft aan dat u het belangrijk vindt het dat de informatie voor de raad eenvoudig leesbaar en begrijpelijk is en dat een begrijpelijke toelichting op de cijfers en relevante mutaties een vereiste is. Vz., voor de PvdA is het duidelijk: De 1,3 miljoen heeft u weggesluisd. Om de automobilist 0,80 voor een uur parkeren te besparen stuurt u aan op ontslagen bij de thuiszorg Decentralisaties is het belangrijkste thema van deze periode en u kiest voor parkeren. U kunt kiezen om 1.30 miljoen voor de zorg beschikbaar maar u kiest om breedband versneld uit te voeren. PvdA is van mening dat dit in een trager tempo kan.

6 U kunt kiezen voor 1.3 miljoen voor de zorg, maar u kiest voor uzelf : extra voor bestuursondersteuning?? U heeft extra steun nodig? Een extra management assistente?? U kunt ook kiezen voor de buurvrouw met reuma die graag zelfstandig wil blijven wonen. Die is met 3 uurtjes huishoudelijke ondersteuning per week tevreden. U kunt kiezen voor 1.3 miljoen voor de zorg of u kiest voor u zelf. Bij de behandeling van de najaarsnota heb ik de organisatie een compliment gegeven over de actieve manier waarop de organisatie het mobiliteitsplan uitwerkt. De afdeling REO gaat hier toch wel in mee? De trend is al jaren dat er mindere vergunningen worden verleend. Dus minder inkomsten, maar ook minder werk. Dus een overschot van personeel kan niet als minpost structureel worden ingeboekt op de begroting. Geen aanvraag vergunningen, geen werk, geen leges Er is nog 1.20 miljoen in de strategische personeelsplanning beschikbaar. U kiest niet om de organisatie een taakstelling te geven. Werk is belangrijk voor mensen. De nieuwe participatie wet vraagt veel van de samenleving. Vraagt veel van de bestuurders. De angst bij de mensen die nu werken onder WSW. Mensen die na jaren op een wachtlijst hebben gestaan dan nu eindelijk aan het werk zijn. En zo een belangrijke stap kunnen zetten in meedoen in de maatschappij. Wat is voor u de taakstelling? Hoe gaat u deze mensen aan het werk houden en krijgen? Daar moet uw focus op liggen! U laat zien hoe dit kan verdwijnen in de zorg, maar hoe zorgt u voor de nog kwetsbaarder werknemers? U weet dat u voor de keuze staat een 50-tal tijdelijke contracten te beëindigen dan wel te verlengen. Dit dient u op korte termijn te besluiten. Voor de PvdA is het behoud van werkgelegenheid belangrijk. Het ontslaan van deze medewerkers levert geen structureel voordeel op en zeker maatschappelijk gezien niet. De PvdA pleit er dan ook voor dat deze contracten worden verlengd, waarbij met de NWG wel een prestatieafspraak wordt gemaakt ten aanzien van het plaatsen in regulier werk van deze groep mensen U geeft aan wat u wilt doen. Het hoe ontbreekt. Een toezegging van de business club Steenwijkerland voor 40 stageplekken is niet voldoende. De PvdA roep u op om voor de zomer met een plan te komen.. De PvdA wil dat iedereen erbij hoort. Ieder mens is uniek en belangrijk. Iedereen die hulp nodig heeft moet weten dat wij die hulp willen geven. Iedereen die niet zelfstandig kan werken moet weten dat wij die willen ondersteunen. De mantelzorger moet weten waar hij terecht kan. De vrijwilliger moet ondersteuning kunnen vragen. Mijn buurvrouw met reuma moet weten dat de zorg die ze nodig heeft er blijft., wij zijn niet bang voor verandering. Wij houden wel oog en oor voor de onzekerheid die dat met zich meebrengt. Daarom is het van belang te zorgen voor een goede overgang, waarvoor deze raad al jaren heeft gepleit. Daarom sluit ik af met het indienen van een motie

Raadsvergadering 11 November 2014 Bijdrage ChristenUnie n.a.v. Programmabegroting

Raadsvergadering 11 November 2014 Bijdrage ChristenUnie n.a.v. Programmabegroting Raadsvergadering 11 November 2014 Bijdrage ChristenUnie n.a.v. Programmabegroting 2015-2018 Voorzitter, De behandeling van de Programmabegroting is altijd een goed moment om even weer terug te gaan naar

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

Wat betreft de MANTELZORG: Zolang de SP in de raad zit is het altijd een ambitie geweest van het college om de mantelzorgers te ondersteunen.

Wat betreft de MANTELZORG: Zolang de SP in de raad zit is het altijd een ambitie geweest van het college om de mantelzorgers te ondersteunen. Bijdrage SP HERVORMINGEN EN OMBUIGINGEN. Hoe je het ook noemt, het zijn gewoon bezuinigingen. Bezuinigingen waar de gemeente mee te maken krijgt door de financiële crisis. Een crisis die is veroorzaakt

Nadere informatie

Zijn er dan geen opmerkingen te maken? Natuurlijk wel!

Zijn er dan geen opmerkingen te maken? Natuurlijk wel! Beschouwingen n.a.v. de Begroting 2015-2018 Voorzitter, - Een sobere, transparante en doelmatige besteding van gemeentelijke middelen. - Een sluitende begroting voor 2015, - Beperkte lastenverhoging voor

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode.

Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode. PvdA Venlo Begroting 2014-2017 Venlo, 7 November 2013 Voorzitter; Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode. Voorzitter, deze begroting kunnen wij op hoofdlijnen goedkeuren. Het

Nadere informatie

Presentatie Decentralisaties voor gemeenteraad 23 juni 2014

Presentatie Decentralisaties voor gemeenteraad 23 juni 2014 Presentatie Decentralisaties voor gemeenteraad 23 juni 2014 Themabijeenkomsten raad 3 D s Aanleiding 3 bijeenkomsten voor de hele raad 1. Juni: Risico s en meicirculaire 2. Augustus: Uitleg over de toegang,

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Zorg naar behoefte werd een juridische gevecht Waarom dit alternatieve plan? De kaders voor

Nadere informatie

Voor ons ligt de Perspectiefmota , de opmaat voor de begroting in november.

Voor ons ligt de Perspectiefmota , de opmaat voor de begroting in november. Inleiding. Voor ons ligt de Perspectiefmota 2015-2019, de opmaat voor de begroting in november. Wij danken alle ambtenaren, die antwoord hebben gegeven tijdens het vragenuurtje of mailwisselingen. Een

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN Rekenkamer Utrecht, 15 februari 2016 AANLEIDING Rijksbeleid Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) van kracht geworden. Op grond

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Memo Aan : gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 17 december 2013 In afschrift aan : Saskia Visser, Ted Benschop, Wilma van Wensem Zaaknummer : 8754

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Hoe zien wij de stand van zaken in Alblasserdam in het jaar 2013? Het gaat goed. Het beleid wordt uitgevoerd:

Nadere informatie

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN.

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN. Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, facebook en twitter. 9 december 2014 Gewijzigde data afvalinzameling en

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 2015 2018 4 november 2014 [+ aangevuld met sheet 3 t/m 9] Inleiding Portefeuillehouder Financiën Participatie en afwegingskader programmabegroting 2015-2018. 1 Ontwerp- programmabegroting

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

GOED BEZIG BURGERSCHAPSLEREN THEMA 1

GOED BEZIG BURGERSCHAPSLEREN THEMA 1 Goed bezig GOED BEZIG BURGERSCHAPSLEREN THEMA 1 In deze module houd jij je bezig met de vraag waarom mensen werken en wat ze doen om in hun levensonderhoud te voorzien. Je krijgt informatie over de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

Geachte college, geachte leden van de raad.

Geachte college, geachte leden van de raad. Beschouwingen Hart voor Urk naar aanleiding van de kadernota 2013. Geachte college, geachte leden van de raad. Dankbaar zijn we dat we hier na een woelig jaar van bezuinigingen, en verkiezingen weer mogen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Begroting 2007 De begroting 2007 is een goede start van deze bestuursperiode. De PvdA ondersteunt het extra geld ad euro 4,3 miljoen in onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

Nadere informatie

Begroting 2014 Meerjarenbegroting

Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! GBWP wil als grootste coalitiepartij de burger niet extra laten betalen voor de Haagse

Nadere informatie

Lokaal FNV West Brabant

Lokaal FNV West Brabant Aan de colleges van B&W en de leden van de Gemeenteraden Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal. Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht Lokaal FNV West Brabant Post- en bezoek adres Bergrand 222

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen decentralisaties sociaal domein. Beeldvormende avond 3 december 2015

Financiële ontwikkelingen decentralisaties sociaal domein. Beeldvormende avond 3 december 2015 Financiële ontwikkelingen decentralisaties sociaal domein Beeldvormende avond 3 december 2015 1 Binnenlands Bestuur Uitgaven 3d een black box Miljoenentekort jeugdzorg in regio Utrecht 2 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

Grenzen stellen en zuivere keuzes maken

Grenzen stellen en zuivere keuzes maken 03-11-2016 Algemene Beschouwingen Heemstede, Grenzen stellen en zuivere keuzes maken In 2015 begon onze terugblik ermee dat wereldproblemen direct invloed hebben op de begroting van Heemstede. Het betrof

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014.

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014. Riedsútstel Ried : 12 februari 2015 Agindapunt : 5 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informatiecarrousel 5 februari 2015 (agendapunt 7) Portefúljehâlder : Mw. G. Postma Amtner :

Nadere informatie

Wij helpen elkaar. Hulp vragen, hulp bieden. gemeente Heumen gemeente Heumen

Wij helpen elkaar. Hulp vragen, hulp bieden. gemeente Heumen gemeente Heumen Wij helpen elkaar Hulp vragen, hulp bieden gemeente Heumen gemeente Heumen Je hebt je arm gebroken en kunt zelf geen boodschappen doen. Je bent net weduwnaar en je kunt nooit weg vanwege de kinderen. Je

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

Bijdrage Stadsbelang Utrecht Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2017

Bijdrage Stadsbelang Utrecht Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2017 Bijdrage Stadsbelang Utrecht Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2017 Utrecht, 1 juni 2017 C.H. Bos, fractievoorzitter Bijdrage Stadsbelang Utrecht Voorjaarsnota 2017 Pagina 1 Wordt Utrecht de Griekse

Nadere informatie

Voorzitter, dames, mijne heren,

Voorzitter, dames, mijne heren, Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de VVD voorstellen gedaan om de verkeersveiligheid op de Van Boetzelaerlaan en Sportlaan te verbeteren. Hieronder de volledige inbreng van de VVD tijdens de begrotingsbehandeling.

Nadere informatie

Workshops Arbeidsmarktbeleid

Workshops Arbeidsmarktbeleid bij de invoering van de Participatiewet Workshops Arbeidsmarktbeleid November 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Programma Workshop Introductie Ontwikkelingen / achtergrond arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen MEMO Datum : 16 mei 2011 Aan : Gemeenteraad Van : college B&W Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen In de raadsvergadering van 28 april 2011 is

Nadere informatie

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Programma van vanavond Opening door de voorzitter. Presentatie decentralisaties door wethouder Conny Miermans Mogelijkheid voor stellen van vragen. Kennismaking

Nadere informatie

Het conflicthanteringspalet. Anneke de Koning Leo Elfers Anne de Cloe

Het conflicthanteringspalet. Anneke de Koning Leo Elfers Anne de Cloe Het conflicthanteringspalet Anneke de Koning Leo Elfers Anne de Cloe Het conflicthanteringspalet In relatie tot de escalatieladder en het bestuurlijk- ambtelijk samenspel Verschil in beleving Conflicthanteringspalet

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen stabiel

Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen stabiel Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen stabiel De afgelopen jaren verschuiven steeds meer taken en verantwoordelijkheden in de samenleving van de overheid naar inwoners. Het idee achter deze participatiesamenleving

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Presentatie inzet middelen Wmoen Jeugdwet. Commissie M 21 november 2016

Presentatie inzet middelen Wmoen Jeugdwet. Commissie M 21 november 2016 Presentatie inzet middelen Wmoen Jeugdwet Commissie M 21 november 2016 Doel Afgelopen week ontstond maatschappelijke discussie rondom de inzet middelen Wmo, jeugdwet en participatie Uit de gesprekken en

Nadere informatie

Ich bön d r väör dich!

Ich bön d r väör dich! Ich bön d r väör dich! Wie zijn wij? NaoberzorgPunt is een vereniging van betrokken inwoners en ondernemers in Roggel. Wij zijn een netwerkorganisatie en werken samen met de huisartsenzorg, ondernemersvereniging,

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Alternatieve Kadernota Investeren in een toekomst

Alternatieve Kadernota Investeren in een toekomst Alternatieve Kadernota 2017-2020 Investeren in een toekomst 4 juli 2016 Voorwoord Met trots presenteert PvdA-GroenLinks een alternatieve Kadernota 2017-2020. In deze alternatieve Kadernota laat PvdA-GroenLinks

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

DETENTIE EN HET GEZIN

DETENTIE EN HET GEZIN DETENTIE EN HET GEZIN klachten en krachten 7 november 2014, Veenhuizen Hans Barendrecht, db mijn zoontje heeft veel vragen, maar ík ook. praktijk als wetenschap geloof in herstel voor mensen die achter

Nadere informatie

Resultaten bewonersenquête m.b.t. begroting 2015

Resultaten bewonersenquête m.b.t. begroting 2015 Resultaten bewonersenquête m.b.t. begroting 2015 Oud-Beijerland, 24 en 25 oktober 2015 D66, PvdA & GroenLinks Aanleiding Op 4 november wordt de Begroting 2015 in de gemeenteraad van Oud-Beijerland behandeld.

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter,

Voorzitter, Voorzitter, Optimism is a moral duty. Een citaat dat ik namens de Partij van de Arbeid ook gebruikte bij de kadernota in 2010. De filosoof Popper gaf aan dat het onze morele plicht is niet negatieve dingen te voorspellen,

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders gemeente De Bilt Postbus 300 3720 AH BILTHOVEN. Maartensdijk, 11 juni 2016

College van Burgemeester en Wethouders gemeente De Bilt Postbus 300 3720 AH BILTHOVEN. Maartensdijk, 11 juni 2016 College van Burgemeester en Wethouders gemeente De Bilt Postbus 300 3720 AH BILTHOVEN Maartensdijk, 11 juni 2016 Onderwerp: Reactie WAR op Kadernota 2017 2020 Per e-mail vooruit Geacht College, Voor de

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-016 Houten, 18 maart 2014 Onderwerp: Raadsvoorstel Invoeringsstrategie Partcipatiewet Beslispunten: 1. De Invoeringsstrategie Participatiewet Lekstroom vast te stellen

Nadere informatie

Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen.

Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen. Algemene beschouwingen met betrekking tot de begroting 2015 van de gemeente Schinnen Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de

Nadere informatie

Raadsmededeling - openbaar

Raadsmededeling - openbaar Raadsmededeling - openbaar Nummer : 7/2011 Datum : 4 januari 2011 B&W datum : 11 januari 2011 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Vragen GB over zorg Aanleiding Op 23 december 2010 heeft de fractie

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

De ijnmanager. Cartoons september 2012. Luc Timmers

De ijnmanager. Cartoons september 2012. Luc Timmers De ijnmanager Cartoons september 2012 Luc Timmers Alle cartoons mogen gratis gekopieerd en verspreid worden Gratis? Jazeker! Tegenprestatie? De Lijnmanager Gratis is voor bijna niks Volg @Delijnmanager

Nadere informatie

Paragraaf Decentralisaties

Paragraaf Decentralisaties Paragraaf Decentralisaties Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein realiteit geworden. Belangrijke taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond Postbus 232 5700 AE HELMOND Helmond, 20 januari 2012 Onderwerp: Advies betreffende evaluatie Seniorenraad 2009-2011 nota Seniorenbeleid 2012

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

22 december 2015 Jaargang 12 Nummer 3

22 december 2015 Jaargang 12 Nummer 3 Fractiebulletin 22 december 2015 Jaargang 12 Nummer 3 INHOUD Kerstgroet 1. Oostvaardersplassen 2. Algemene Beschouwingen 2015: Lang zullen we leren! 3. Nieuw watersportstrand Lelystad 4. Werkbezoek Luttelgeest

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, De raad der gemeente Aa en Hunze; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, d.d. 28-10-2014 nummer.; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en op artikel

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze?

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Korte omschrijving workshop In deze workshop ontdekken de deelnemers

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen

voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen 1 MVO, Social Return, SROI en social enterprise Iedereen winst Hoe kunnen we nu en in de toekomst uw inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Jaap Maas raad juni 2013

Jaap Maas raad juni 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2014-2017. 13raad00279 20 juni 2013 aan

Nadere informatie

Aalsmeer. Zorg enquête ANBO. De resultaten

Aalsmeer. Zorg enquête ANBO. De resultaten Aalsmeer Zorg enquête ANBO Tijdens de geraniummarkt van 10 mei heeft ANBO Aalsmeer een enquête gehouden onder bezoekers van hun stand. De vragen gingen over de veranderingen in de zorg en hoe mensen met

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie