Toelichting bij de collectieve hospitalisatieverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij de collectieve hospitalisatieverzekering"

Transcriptie

1 Vlaamse Radio- en Televisieomroep directie HR Toelichting bij de collectieve hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden en gepensioneerden van de VRT en hun gezinsleden Versie november 2010 Hospitalisatieverzekering VRT 1/12

2 Vlaamse Radio- en Televisieomroep directie HR INHOUD 1. VOORWOORD 3 2. VOORWERP 4 3. DE GEDEKTE RISICO S HOOFDWAARBORG HOSPITALISATIE WAARBORG PRE- EN POSTHOSPITALISATIE KOSTEN VOOR AMBULANTE ZORGEN BIJ ERNSTIGE ZIEKTEN BEPERKINGEN EN VRIJSTELLING 5 4. UITSLUITINGEN: WELKE RISICO S ZIJN NIET GEDEKT? 6 5. AANSLUITING: WIE EN HOE? PERSONEELSLEDEN GEZINSLEDEN PREMIES VOOR GEZINSLEDEN 8 6. BIJZONDERE GEVALLEN WAT GEBEURT ER BIJ OPRUSTSTELLING, UITDIENSTTREDING OF OVERLIJDEN? WAT ALS IEMAND AL EEN ANDERE HOSPITALISATIEVERZEKERING HEEFT? 9 7. INDIVIDUELE VOORTZETTING EN VOORFINANCIERING VOORWAARDEN TERMIJNEN DE INDIVIDUELE VERZEKERING VOORFINANCIERING FORMALITEITEN AANSLUITING AANGIFTE VAN SCHADEGEVALLEN DERDEBETALERSYSTEEM MEDI-LINK PRAKTISCHE GEGEVENS 11 Versie november 2010 Hospitalisatieverzekering VRT 2/12

3 Vlaamse Radio- en Televisieomroep directie HR 1. Voorwoord Een opname in een ziekenhuis. Het overkomt de meeste van ons wel eens. Of het nu gaat om een kleine ingreep, een ernstige operatie, een ongeval of een bevalling, het gaat steeds gepaard met kosten. Kosten die soms hoog kunnen oplopen. Een hospitalisatieverzekering, die een financiële tussenkomst in de kosten garandeert, is in dergelijke omstandigheden dan ook welkom. De details komen in het verdere tekstverloop aan bod, maar hier mogen we toch al in de verf zetten dat: de vrijstellingsregeling bijzonder gunstig is, de periode van twee maanden vóór en zes maanden na een hospitalisatie die voor terugbetaling in aanmerking komt één van de langste is die men hanteert, de lijst van de ernstige ziekten één van de meest uitgebreide is op dit ogenblik, enz. En bovenal, de VRT betaalt de verzekeringspremie voor zijn personeelsleden helemaal zelf. Er wordt dus niets van je maandwedde afgehouden, tenzij je dat - voor de verzekering van je gezinsleden - expliciet wenst. En ook die premies zijn bijzonder voordelig! De VRT kan geen waarborg geven voor de toekomst voor het behoud van de huidige tarieven aangezien de verzekeraar AXA de tarieven jaarlijks kan herzien. Lees deze tekst en overtuig je zelf. Rudi Depraetere directeur HR a.i. Versie januari 2010 Hospitalisatieverzekering VRT 3/12

4 2. Voorwerp De verzekering waarborgt de terugbetaling van de opleg bovenop de wettelijke terugbetaling door het ziekenfonds en eventuele terugbetalingen via andere verzekeringen bij opname in een ziekenhuis. De dekking geldt in de hele wereld (geen territoriale begrenzing). Er is ook voorzien in een begrensde aanvullende terugbetaling voor kosten die aan een opname voorafgaan of erop volgen. Indien het gaat om een ernstige ziekte wordt daarenboven de werkelijke opleg voor zogenaamde ambulante zorgen terugbetaald. 3. De gedekte risico s Onder terugbetaling wordt steeds verstaan de terugbetaling van de opleg bovenop de wettelijke terugbetaling door het ziekenfonds. 3.1 Hoofdwaarborg hospitalisatie De verzekering betaalt alle kosten terug die tijdens de hospitalisatie door de verzekerde in de erkende verpleeginrichting werden gemaakt in het kader van een medisch noodzakelijke behandeling ingevolge ziekte, arbeidsongeval 1, ongeval, zwangerschap of bevalling. De terugbetaling betreft kosten voor opname, verblijf (inclusief supplementen voor één- of tweepersoonskamer), doktershonoraria, onderzoeken, behandelingen en voor geneesmiddelen. Terugbetaling is ook mogelijk voor: verblijf van de ouder in de kamer van een gehospitaliseerd verzekerd kind tot 14 jaar vervoerkosten wegens dwingende medische reden verblijfkosten voor de orgaan- of weefseldonor bij medisch gerechtvaardigde transplantaties (max. 250 euro per verzekerde en per schadejaar 2 ) kosten voor kraamhulp (maximum 12 dagen of maximum 500 euro, naargelang welke grens het eerst wordt bereikt) kosten voor palliatieve zorgen en overlijdenskosten met een maximum van euro per verzekerde thuisbevalling, poliklinische bevalling en kraamhulp 1 enkel voor de supplementen die niet gedekt worden door de verzekeraar arbeidsongevallen 2 Een schadejaar is een periode van 365 dagen die begint op de eerste dag van de hospitalisatie. Versie januari 2010 Hospitalisatieverzekering VRT 4/12

5 3.2 Waarborg pre- en posthospitalisatie Deze bijkomende waarborg dekt de kosten van medisch noodzakelijke, ambulante zorgen tijdens de twee maanden vóór en de zes maanden na de hospitalisatie. De verleende zorgen moeten opgenomen zijn in de nomenclatuur van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en ze moeten steeds oorzakelijk verband houden met de hospitalisatie die via de hoofdwaarborg verzekerd is. Kosten voor geneesmiddelen worden enkel terugbetaald indien ze tijdens de verzekerde periode door de geneesheer voorgeschreven zijn; Vervoerkosten tijdens deze periode worden niet terugbetaald; Voor de toepassing van de vrijstelling worden de terugbetalingen in het kader van deze bijkomende waarborg bij die van de hoofdwaarborg gevoegd. Er is dus geen afzonderlijke vrijstelling voor deze bijkomende waarborg. 3.3 Kosten voor ambulante zorgen bij ernstige ziekten Bij een ernstige ziekte 3 betalen de verzekeraars de kosten terug van de ambulante zorgen die werkelijk voor de behandeling zijn gemaakt. De kosten voor vervoer worden terugbetaald met een maximum van 124 EUR per verzekerde en per schadejaar. 3.4 Beperkingen en vrijstelling Per verzekerde en per prestatie bedraagt de maximale tussenkomst drie maal de wettelijk voorziene tussenkomst. Nieuwe medische technieken en materialen tijdens de hospitalisatie waarvoor geen tegemoetkoming is van het ziekenfonds worden terugbetaald aan 100% met een maximum van EUR per verzekerde en per schadejaar. Tot deze kosten behoren ook de verbruikte geregistreerde geneesmiddelen zonder tegemoetkoming van het ziekenfonds. Medische kosten zonder tegemoetkoming binnen de waarborgen pre- en posthospitalisatie en ernstige ziekten worden terugbetaald aan 100% met een maximum van EUR 4 per verzekerde en per schadejaar. Tot deze kosten behoren: acupunctuur, homeopathie, chiropraxie, osteopathie en de verbruikte geneesmiddelen zonder tegemoetkoming van het ziekenfonds Met ingang van bedraagt de vrijstelling 275 EUR per verzekerde en per schadejaar. 3 Kanker, leukemie, multiple sclerose, amyotrofische lateraal sclerose, ziekte van Parkinson, tetanus, kinderverlamming, pokken, meningitis, buiktyfus en paratyfus, vlektyfus, cholera, tuberculose, besmettelijke hepatitis, ziekte van Hodgkin, diabetes, difterie, encefalitis, nierdialyse, AIDS, ziekte van Alzheimer, mucoviscidose, progressieve spierdystrofie, malaria, miltvuur, ziekte van Pompe, ziekte van Creuzfeldt-Jacob en de ziekte van Crohn worden als ernstige ziekte beschouwd. 4 Het maximum heeft betrekking op beide waarborgen samen. Versie januari 2010 Hospitalisatieverzekering VRT 5/12

6 Deze vrijstelling wordt enkel toegepast bij vrijwillige opname ( = om niet-medische redenen) in een éénpersoonskamer. Men spreekt van een opname in een éénpersoonskamer wanneer er tenminste één ligdag is aangerekend in een éénpersoonskamer. Bij een bevalling is er slechts één vrijstelling voor moeder en kind. Bij een ononderbroken hospitalisatie over twee schadejaren wordt de vrijstelling ook maar één keer toegepast. Voor de waarborg ernstige ziekten is er geen vrijstelling. 4. uitsluitingen: welke risico s zijn niet gedekt? Sommige kosten zijn uitgesloten van de verzekering. Deze uitsluitingen kunnen te maken hebben met de oorzaak - of met de aard van de behandelingen. Zijn uitgesloten op grond van de oorzaak de kosten die het gevolg zijn van: een oorlogsfeit burgerlijke onlusten of oproer, behalve wanneer de verzekerde er niet actief aan deelgenomen heeft de opzettelijke daad van de verzekerde (tenzij in het geval van een poging tot redding van personen of goederen) een zelfmoordpoging het niet therapeutische gebruik van verdovende middelen toxicomanie, alcoholisme en alcoholische intoxicatie Zijn uitgesloten omwille van hun aard de kosten die te maken hebben met: esthetische zorgen en schoonheidsbehandelingen (behalve voor plastische reparatieve geneeskunde) niet wetenschappelijk beproefde behandelingen de door de wettelijk verplichte verzekering niet gedekte kuurbehandelingen, badadditieven en cosmetische producten de bijstand, de oppas en het onderhoud van de verzekerde kosten in de privé sfeer (drank, telefoon,...) sterilisatie- en fertilisatiebehandelingen de lopende hospitalisatie die begonnen is voor de aansluiting van de verzekerde Versie januari 2010 Hospitalisatieverzekering VRT 6/12

7 prothesen en implantaten, tandheelkundige zorgen en behandelingen zonder terugbetaling van het ziekenfonds. 5. aansluiting: wie en hoe? 5.1 Personeelsleden Alle personeelsleden in actieve dienst 5 zijn automatisch aangesloten bij de verzekering. Voor hen neemt de VRT de verzekeringspremie integraal voor zijn rekening. Bij uitdiensttreding of bij pensionering kan de verzekering onder bepaalde voorwaarden ten persoonlijken titel voortgezet worden (zie punt 6.1). Bij de aansluiting zijn geen medische formaliteiten, geen wachttijden en eventueel bestaande medische aandoeningen zijn gedekt. 5.2 Gezinsleden Gezinsleden kunnen op verzoek van het personeelslid en tegen betaling van een voordelige premie dezelfde rechten genieten als het personeelslid. Gezinsleden zijn: de niet uit de echt gescheiden echtgenote of echtgenoot de partner die officieel met het personeelslid samenwoont en geen familieband met hem/haar heeft de kinderen van het personeelslid of van de (huwelijks)partner die kinderbijslag genieten de kinderen van het personeelslid of van de (huwelijks)partner die geen kinderbijslag genieten op voorwaarde dat zij niet gehuwd zijn en onder hetzelfde dak wonen als het personeelslid, of eventueel wegens studieredenen elders verblijven. de kinderen van gescheiden of van tafel en bed gescheiden ouders die ten laste zijn van het gezinslid op voorwaarde dat het personeelslid verplicht is om alimentatiegeld te betalen of in het geval van co-ouderschap. Het recht op aansluiting ontstaat op de dag van de eerste werkdag of op de eerste dag waarop een persoon voldoet aan de definitie van gezinslid maar ten vroegste op de dag van indiensttreding van het personeelslid. Concreet volgt daaruit dat de gezinsleden op het ogenblik van de indiensttreding onmiddellijk recht hebben om aan te sluiten bij de verzekering. Bij nieuwe gezinsleden ontstaat het recht bij het huwelijk, bij het officiële begin van het samenwonen, bij de geboorte of bij de adoptie van een kind. Bij een tijdige aansluiting, dit is een aansluiting binnen de drie maand volgend op het recht van aansluiting, zijn er geen medische formaliteiten, geen wachttijden en zijn eventuele bestaande medische aandoeningen gedekt. 5 Vormen van non-activiteit worden bepaald in het administratief personeel statuut Versie januari 2010 Hospitalisatieverzekering VRT 7/12

8 Bij een laattijdige aansluiting, dit is een aansluiting na de drie maand volgend op het recht van aansluiting, zijn er wel medische formaliteiten. Er geldt een wachttijd van 12maand. De voorafbestaande aandoeningen zijn niet gedekt. Kosten met betrekking tot een hospitalisatie die begint tijdens een wachttijd zijn niet gedekt. Wanneer een persoon niet meer voldoet aan de definitie van gezinsleden stopt de verzekering onmiddellijk op dezelfde dag. Personeelsleden moeten wijzigingen in de gezinssamenstelling schriftelijk melden aan hun dossierbeheerder bij de personeelsadministratie die dit automatisch doorspeelt van het verzekeringskantoor. Verzekerden ten persoonlijke titel moeten dit voor deze hospitalisatieverzekering zelf melden aan het verzekeringskantoor. Een personeelslid kan met een aangetekend of voor ontvangst ondertekende aanvraag alle gezinsleden uit de polis laten schrappen. Opnieuw inschrijven kan dan evenwel niet meer. 5.3 Premies voor gezinsleden De jaarpremies voor gezinsleden en andere niet-personeelsleden die verzekerd zijn bedragen ( tarieven geldig vanaf 01 januari 2010 ): Kinderen: jonger dan 25 jaar vanaf 25 jaar 44,52 euro 128,98 euro Volwassenen partners of verzekerden ten persoonlijke titel: tot en met 64 jaar vanaf 65 tot en met 69 jaar vanaf 70 jaar 128,98 euro 508,67 euro 634,98 euro De premies worden betaald: via maandelijkse afhouding van het loon voor gezinsleden van personeelsleden via maandelijkse afhouding van het pensioen voor gepensioneerde statutaire personeelsleden of hun weduwen en kinderen. Via domiciliëring of bankoverschrijving op rekening van Vanbreda Risk & Benefits voor de gepensioneerde contractuele personeelsleden of hun weduwen en kinderen. Voor gepensioneerden met een laag inkomen kan de VZW Sociale Werken VRT, na onderzoek van het dossier, gedeeltelijk tegemoetkomen in de te betalen premie. Versie januari 2010 Hospitalisatieverzekering VRT 8/12

9 6. Bijzondere gevallen 6.1 Wat gebeurt er bij opruststelling, uitdiensttreding of overlijden? Bij opruststelling krijgt het personeelslid tijdig de keuze om op de bestaande VRT polis aangesloten te blijven. Ook voor de verzekerde gezinsleden kan deze keuze gemaakt worden. Het staat het personeelslid ook vrij om de polis te stoppen en/of over te stappen naar een hospitalisatieverzekering van zijn/haar keuze. Bij uitdiensttreding, anders dan opruststelling, kunnen personeelsleden die reeds 2 jaar of langer ononderbroken aangesloten geweest zijn bij een of meerdere opeenvolgende ziekteverzekeringsovereenkomsten (VRT plus vorige werkgever(s)) de voortzetting ten persoonlijke titel op een individuele polis met soortgelijke waarborgen aanvragen bij Vanbreda Risk & Benefits en dit binnen de 30 dagen na het einde van de dekking door de collectieve verzekeringspolis van de VRT. ( zie ook hieronder 7. Individuele voortzetting en voorfinanciering) De premies van deze individuele hospitalisatieverzekeringen zijn doorgaans hoger dan de premies van de collectieve hospitalisatieverzekeringen. Daarom kan het personeelslid aan prefinanciering doen door tijdens de looptijd van de collectieve verzekering een bijkomende individuele premie te betalen. Bij de overstap naar de individuele polis zal dan een lagere premie aangerekend worden. Bij overlijden van het (gepensioneerde) personeelslid kan de dekking worden voortgezet voor de reeds aangesloten gezinsleden. Het overlevende gezinslid moet dit binnen de maand na het overlijden schriftelijk vragen Vanbreda Risk & Benefits. Als de aanvraag tijdig gebeurt kan de verzekeringsmaatschappij de vraag niet weigeren. Bij overlijden van een verzekerd gezinslid stopt de polis (voor dat gezinslid) onmiddellijk op datum van het overlijden. 6.2 Wat als iemand al een andere hospitalisatieverzekering heeft? De aansluiting bij de VRT-polis gebeurt automatisch tenzij een personeelslid uitdrukkelijk en schriftelijk de aansluiting weigert. Indien er een andere polis is waarvoor het personeelslid geen bijdragen betaalt mag deze behouden blijven. Wanneer zich een schadegeval voordoet kunt u dan kiezen voor de meest voordelige polis. De polissen kunnen niet gecumuleerd worden. Indien er een andere polis is waarvoor het personeelslid zelf bijdragen betaalt kan die in de meeste gevallen best zo vlug mogelijk opgezegd worden. Op aanvraag bij de personeelsadministratie kunnen de nodige attesten afgeleverd worden om ten onrechte betaalde bijdragen (voor de periode van dubbele verzekering) terug te vorderen. Gezinsleden die een andere polis hebben kunnen die opzeggen en binnen de drie maanden na het ontstaan van het recht zonder veel formaliteiten aansluiten bij de VRTpolis. Indien de gezinsleden zelf ingeschreven zijn voor een polis met automatische inschrijving begint de periode van drie maanden voor inschrijving slechts te lopen bij het einde van die aansluiting. Er wordt aan de gezinsleden wel gevraagd een attest m.b.t. de vervaldag van de polis van de andere verzekeringsmaatschappij te bezorgen. Versie januari 2010 Hospitalisatieverzekering VRT 9/12

10 7. Individuele voortzetting en voorfinanciering Wanneer de verzekerde het recht op aansluiting bij deze collectieve verzekering verliest, kan hij zonder medische formaliteiten en wachttijden de verzekering individueel voortzetten indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. 7.1 Voorwaarden Om de verzekering individueel voort te zetten zonder medische formaliteiten en wachttijden, moet de hoofdverzekerde gedurende minstens twee jaar die voorafgaan aan de datum van het verlies van de aansluiting ononderbroken aangesloten geweest zijn bij één of meerdere opeenvolgende verzekeringscontracten hospitalisatie - medische kosten gesloten bij een verzekeringsmaatschappij. Eventuele voorafbestaande aandoeningen die momenteel verzekerd zijn, blijven in dit geval ook gedekt. 7.2 Termijnen Uiterlijk binnen de dertig dagen na het verlies van het voordeel van deze polis door de hoofdverzekerde, zal de werkgever de hoofdverzekerde schriftelijk of elektronisch op de hoogte brengen van de mogelijkheid tot voortzetting. De hoofdverzekerde en, desgevallend de leden van zijn gezin, beschikken over een termijn van dertig dagen om de beheerder schriftelijk of elektronisch op de hoogte te brengen van hun intentie om de verzekering geheel of gedeeltelijk individueel voort te zetten. Deze termijn kan met dertig dagen verlengd worden op voorwaarde dat de beheerder daarvan schriftelijk of elektronisch in kennis wordt gesteld. De termijn begint te lopen vanaf de dag van ontvangst van de brief waarin de werkgever de hoofdverzekerde schriftelijk of elektronisch op de hoogte brengt van het verlies van het voordeel van de collectieve verzekering en de mogelijkheid tot individuele voortzetting. Deze termijn loopt in elk geval af na honderd en vijf dagen te rekenen vanaf de dag van het verlies van het voordeel van de dekking. Wanneer een lid van het gezin van de hoofdverzekerde het voordeel van de collectieve verzekering verliest om een andere reden dan het verlies van die verzekering door de hoofdverzekerde, beschikt dat lid over een termijn van honderd en vijf dagen om de beheerder schriftelijk of elektronisch ter kennis te brengen van zijn intentie om zijn recht op individuele voortzetting uit te oefenen. Deze termijn van honderd en vijf dagen vangt aan op het moment van het verlies van aansluiting op de collectieve verzekering. 7.3 De individuele verzekering De voorwaarden van het individuele contract zijn die van de individuele contracten die van kracht zijn bij de verzekeringsmaatschappij op het ogenblik van voortzetting, waarbij minstens waarborgen geboden worden die gelijksoortig zijn met de waarborgen van de collectieve verzekering. De tariefvoorwaarden zijn die die van kracht zijn op het ogenblik van het verlies van het voordeel van de collectieve verzekering. Het door de verzekerde aanvaarde individuele contract vangt aan op het ogenblik dat hij het voordeel van de collectieve verzekering verliest en is in principe levenslang. Versie januari 2010 Hospitalisatieverzekering VRT 10/12

11 7.4 Voorfinanciering In vergelijking met de premies van collectieve verzekeringen, zijn de premies van deze individuele verzekeringen doorgaans een stuk duurder. Daarom voorziet de wet op de ziekteverzekeringen in een systeem van voorfinanciering. De mogelijkheid bestaat om individueel een bijkomende premie te betalen waardoor de premie in geval van individuele voortzetting berekend wordt rekening houdend met de bijkomende premies die betaald zijn. Dit gebeurt in een afzonderlijk contract, ook wachtpolis genoemd. Meer informatie kan u ook terugvinden op de website: 8. Formaliteiten 8.1 Aansluiting Voor de aansluiting van personeelsleden zijn er geen formaliteiten vereist. Dit gebeurt automatisch bij de indiensttreding. Indien de aanvraag voor gezinsleden gebeurt binnen de drie maanden na het ontstaan van hun aansluitingsrecht volstaat het invullen van een aansluitingsaanvraag (formulier vind je als bijlage 1). 8.2 Aangifte van Schadegevallen DerdeBetalersysteem Medi-Link Vanaf 1 mei 2007 kan men in geval van hospitalisatie gebruik maken van het derde betalersysteem Medi-Link. Medi-Link zorgt ervoor dat de aangeslotene bij een opname in het ziekenhuis geen voorschot meer hoeft te betalen. Daarnaast voorziet Medi-Link ook in de rechtstreekse betaling van de hospitalisatiefactuur aan het ziekenhuis. De aangeslotene betaalt achteraf alleen de vrijstelling en de kosten die niet binnen de waarborg van de hospitalisatieverzekering vallen terug. Indien u via het derde betalersysteem wenst aangifte te doen van een hospitalisatie, volstaat het om te bellen naar het telefoonnummer Wie geen gebruik maakt van het systeem Medi-Link, dient alle schadegevallen aan de hand van het standaardformulier te melden aan het verzekeringskantoor. Als de ingediende kosten in aanmerking komen voor terugbetaling, worden ze binnen de 20 dagen terugbetaald. Let op, wie niet via Medi-Link werkt, dient de originele hospitalisatiefactuur voor te leggen. De verzekerde moet de verzekeraar op aanvraag alle bijkomende inlichtingen verstrekken en zich eventueel door een controlegeneesheer laten onderzoeken. U bezorgt ook aan Vanbreda Risk & Benefits de originele kwijtschriften van de mutualiteit en/of apotheker en een kopie van de doktersrekeningen. 8.3 Praktische gegevens Vermeld in iedere briefwisseling uw werkgever (VRT), het polisnummer ( ) en het dossiernummer uit de bevestigingsbrief. Hou deze gegevens ook bij de hand als je telefonisch contact neemt. Versie januari 2010 Hospitalisatieverzekering VRT 11/12

12 Neem indien mogelijk kopies van originele stukken die u opstuurt. Vragen met betrekking tot concrete schadedossiers kunt u stellen op het telefoonnummer u kan ook schrijven naar Vanbreda Risk &Benefit, Health Care Claims - Postbus 34, B-2140 Antwerpen of u kan en naar Voor informatie over de bij Medi-Link aangesloten ziekenhuizen kunt u terecht op de website van Vanbreda: waar u kan doorklikken naar Medi-Link. Wenst u meer informatie over Medi-Link, dan kan u bellen naar het telefoonnummer U kan ook schrijven naar Medi-Link, postbus 34, 2140 Antwerpen of u kan en naar Versie januari 2010 Hospitalisatieverzekering VRT 12/12

POLIS GEZONDHEIDSZORGEN AFGESLOTEN DOOR AZ ALMA

POLIS GEZONDHEIDSZORGEN AFGESLOTEN DOOR AZ ALMA Datum van opmaak : Juni 2012 In het kader van uw arbeidsovereenkomst geniet u een collectieve verzekering gezondheidszorgen. Hierna vindt u : De belangrijkste kenmerken van deze dekking Een dokument dat

Nadere informatie

Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV

Toelichting bij de collectieve verzekering gezondheidszorgen BASF ANTWERPEN NV Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV Deze collectieve verzekeringsovereenkomst, door BASF in het voordeel van haar personeel afgesloten met de verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014.

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. Verzekeringnemer: CEPA Toelichting bij de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst GEZONDHEIDSZORGEN Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DEZE VERZEKERING? In geval van

Nadere informatie

HOSPITALISATIEVERZEKERING

HOSPITALISATIEVERZEKERING HUMAN RESOURCES Mei 2010 HOSPITALISATIEVERZEKERING LANXESS NV heeft voor al haar medewerkers een hospitalisatieverzekering onderschreven via AG Insurance. Wat te doen in geval van schade? Wanneer u een

Nadere informatie

Offerte Hospi 4ever. Individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * Aanvangsdatum: *

Offerte Hospi 4ever. Individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * Aanvangsdatum: * (Product 4) Offerte Hospi 4ever Individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie Deze offerte wordt opgesteld voor : * De verzekeringsmaatschappij is AXA Belgium. Deze offerte is geldig

Nadere informatie

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Het huidige collectief contract voor de hospitalisatieverzekering tussen de Federale Overheid

Nadere informatie

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014.

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. Verzekeringnemer: BAYER ANTWERPEN NV Polisnummers: 85.700.800 85.700.805 85.700.810 85.700.811 85.700.812 Toelichting bij de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst GEZONDHEIDSZORGEN Deze versie

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Een realisatie van ACLVB Colruyt Voor wie is deze info: voor alle werknemers van Colruyt Group (behalve Spar, Alvocol, Davytrans, Foodlines en E-Logistics). Wat is een hospitalisatieverzekering?

Nadere informatie

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf.

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV KMO PACKAGE Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV speelt in op deze behoefte. DKV KMO

Nadere informatie

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf.

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV KMO PACKAGE Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. Hospitalisatieverzekering Ambulante kosten

Nadere informatie

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025 Leliegaarde 22 1731 Zellik INFORMATIEBROCHURE HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C. 109 Polis nr. M025 Inhoud Wie sluit de polis af? p.1 Wie is verzekerd? p.1 Wie wordt niet verzekerd? p.1 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025 Leliegaarde 22 1731 Zellik INFORMATIEBROCHURE HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C. 109 Polis nr. M025 Inhoud Wie sluit de polis af? p.1 Wie is verzekerd? p.1 Wie wordt niet verzekerd? p.1 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

Dekking & bijstand in het buitenland

Dekking & bijstand in het buitenland Hospitalisatie FABU informatiefiche, Uit welke waarborgen bestaat een goed hospitalisatiecontract? Terugbetaling van medische kosten in geval van hospitalisatie (inclusief dagziekenhuis), waaronder: Verblijf,

Nadere informatie

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf.

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV KMO PACKAGE Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV speelt in op deze behoefte. DKV KMO

Nadere informatie

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING 1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING De Wet Verwilghen In 2007 heeft de wetgever verschillende bepalingen in het kader van hospitalisatieverzekeringen ten voordele van de verzekerden

Nadere informatie

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering?

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? Informatiefolder over de collectieve hospitalisatieverzekering van de FOD Hospitalisatieverzekering Wist u al dat uw werkgever,

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309)

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) 10 december 2010 Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) Beste collega Binnenkort ontvang je een overzicht van je verzekeringspakket 2011 via vzw Lijnwerk. Daarop staat vermeld

Nadere informatie

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname SCHADEPROCEDURE Evonik Degussa Antwerpen NV Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" maatschappij KBC Verzekeringen NV - makelaar Vanbreda Risk & Benefits Dankzij Medi-Link zal in de meeste gevallen:

Nadere informatie

AXA ASSISTANCE. Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben.

AXA ASSISTANCE. Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. De Lijn personeelsbrochure 21-11-2007 21:56 Pagina 1 Tip! AXA ASSISTANCE Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. Deze samenvatting

Nadere informatie

Deze versie is geldig vanaf 1/01/2016.

Deze versie is geldig vanaf 1/01/2016. Verzekeringnemer: ALGEMEEN STEDELIJK Z IEKENHUIS AALST Polisnummer: 780 Toelichting bij het hospitalisatieplan Deze versie is geldig vanaf 1/01/2016. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DEZE VERZEKERING? In geval

Nadere informatie

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: *

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * (Product 4) Offerte Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie Deze offerte wordt opgesteld voor: * De verzekeringsmaatschappij is AXA Belgium. Deze offerte

Nadere informatie

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING FEDERALE OPENBARE DIENSTEN FORCMS-AV-046 INFORMATIE BROCHURE

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING FEDERALE OPENBARE DIENSTEN FORCMS-AV-046 INFORMATIE BROCHURE INFORMATIE BROCHURE 1. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DEZE VERZEKERING? De Federale Overheid heeft beslist om vanaf 1 januari 2012 een nieuwe hospitalisatieverzekering aan te bieden aan haar personeelsleden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2010 L

Algemene Voorwaarden 2010 L Algemene Voorwaarden 2010 L Verzekering AG Care Hospitalisatie 0079-2207909N-18092010 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte

Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte De hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten bieden in tegenstelling tot de hospitalisatieverzekeringen van private

Nadere informatie

Medisch Plan Water-link o.v. Reglement

Medisch Plan Water-link o.v. Reglement Medisch Plan Water-link o.v. Reglement 1. Definities 1.1. Medisch Plan Water-link o.v. Het medisch plan, onderschreven door Water-link o.v. (verder genoemd het plan) bestaat uit de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis Hospitalisatie- VERZEKERING Plus Opname in een ziekenhuis Waarom zo'n verzekering Omdat een opname in het ziekenhuis ook financieel een pijnlijke zaak is Elk jaar krijgt één gezin op drie te maken met

Nadere informatie

HOSPITALISATIEVERZEKERING voor gezinsleden van bouwvakarbeiders

HOSPITALISATIEVERZEKERING voor gezinsleden van bouwvakarbeiders HOSPITALISATIEVERZEKERING voor gezinsleden van bouwvakarbeiders 1 INHOUDSTAFEL De hospitalisatieverzekering voor gezinsleden, wat is dat?...3 Gezinsleden, wie zijn dat?...3 Gezinsleden aansluiten, hoe

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG GEMEENTE JABBEKE

COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG GEMEENTE JABBEKE COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG GEMEENTE JABBEKE DOEL VAN DE VERZEKERING COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG Deze verzekering waarborgt bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte, een

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering vzw CISO

Hospitalisatieverzekering vzw CISO Hospitalisatieverzekering vzw CISO Beste collega s Hierbij vinden jullie bijkomende toelichting bij de hospitalisatieverzekering die vzw CISO heeft afgesloten bij Ethias. Deze verzekering waarborgt bij

Nadere informatie

HET STADSBESTUUR BRUGGE

HET STADSBESTUUR BRUGGE COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van HET STADSBESTUUR BRUGGE polisnummer : 07/1921 De wet op de bescherming van de persoonsgegevens is bij deze

Nadere informatie

Hospitalisatieplan General Motors

Hospitalisatieplan General Motors Hospitalisatieplan General Motors Reglement Geldig vanaf 01.01.2007 1. DEFINITIES 1.1. Reglement Hospitalisatieplan Het reglement Hospitalisatieplan General Motors wordt gevormd door onderhavige voorwaarden

Nadere informatie

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS -HOSPITAALPLAN Fortis AG Omvang van het Plan onbeperkt Hospi : plafond 13.000 EUR/j/verzekerde (inclusief pré& postperiode) + Ambulante Zorgen : plafond 7.000

Nadere informatie

1. De individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie

1. De individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie Informatie m.b.t. de individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie en met betrekking tot de mogelijkheid tot voorfinanciering ervan. De wet van 20 juli 2007 (Wet VERWILGHEN)

Nadere informatie

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering Hoe zit het met uw hospitalisatieverzekering wanneer u uw werkgever verlaat? Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering Groep 137 Ongeveer 4 miljoen Belgen hebben een collectieve hospitalisatieverzekering. 3 personen op 4 genieten het voordeel van een groepsverzekering hospitalisatie die hun werkgever hen aanbiedt. Het

Nadere informatie

het O.C.M.W. Brugge COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van de

het O.C.M.W. Brugge COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van de Openbare Sector (22/02/2007) COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van de het O.C.M.W. Brugge Openbare Sector (22/02/2007) Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

COLLECTIEVE POLIS GEZONDHEIDSZORG. ten voordele van de personeelsleden van UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT

COLLECTIEVE POLIS GEZONDHEIDSZORG. ten voordele van de personeelsleden van UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT Polisnr. COLLECTIEVE POLIS GEZONDHEIDSZORG ten voordele van de personeelsleden van UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT Dienst polissen: polissen.hospcoll@dib.be 02/286.65.75 Dienst schade: schade.hospcoll@dib.be

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN

INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN KOLLEKTIEVE VERZEKERINGEN REVISOREN " ONGEVALLEN " " GEWAARBORGD INKOMEN " " GEZONDHEIDSZORGEN " INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN E. Jacqmainlaan 135/1-1000 BRUSSEL Tel. 02 / 512.51.36 FAX 02 / 512.78.86

Nadere informatie

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Hoewel de Wet Verwilghen voornamelijk de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten behandelt, legt ze ook een aantal communicatieverplichtingen

Nadere informatie

Ziekenhuisopname? Met HospiPlan of HospiPlus teken je voor veiligheid!

Ziekenhuisopname? Met HospiPlan of HospiPlus teken je voor veiligheid! Ziekenhuisopname? Met HospiPlan of HospiPlus teken je voor veiligheid! www.nzvl.be HospiPlan Maximale globale terugbetaling 17.500 Uitgezonderd (kinder)neuropsychiatrie, dien max. 1.000 HospiPluskaart

Nadere informatie

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De hospitalisatieverzekering: een concreet voordeel voor uw werknemers. De cijfers bewijzen het. De vergrijzing van de bevolking en de

Nadere informatie

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Toelichting Bijstand Hospitalisatie in België en in het buitenland WAT IS HET DOEL VAN DE VERZEKERING? Deze verzekering is een aanvulling aan

Nadere informatie

AHV. De aanvullende hospitalisatieverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT(VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN

AHV. De aanvullende hospitalisatieverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT(VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN AHV De aanvullende hospitalisatieverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT(VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN 01/2013 1 1. Definities 1.1. Verzekerde De verzekeringsnemer

Nadere informatie

Hospitaal-Plus maak je geen zorgen over

Hospitaal-Plus maak je geen zorgen over 2016 De hospitalisatieverzekering van de Liberale Mutualiteit Hospitaal-Plus maak je geen zorgen over je ziekenhuisfactuur Hospitaal-Plus Inhoud I. Een hospitalisatieverzekering, heb ik dat wel nodig?

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg - Versie 01/01/2011 Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196

Nadere informatie

Verzekeringen België. Belangrijk. Infobrochure. Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen

Verzekeringen België. Belangrijk. Infobrochure. Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen Belangrijk Infobrochure Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen Tip! Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. Deze

Nadere informatie

collectieve verzekering gezondheidszorg CISO vzw (versie 2011)

collectieve verzekering gezondheidszorg CISO vzw (versie 2011) EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg (versie 2011) Doel van de verzekering Deze verzekering waarborgt bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte, een aanvullende terugbetaling van

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg - Vanaf 01/01/2015 Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196

Nadere informatie

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING'

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING' 1. COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING' ten behoeve van de PERSONEELSLEDEN en hun NAASTE VERWANTEN' van de DIENSTEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID 2 INHOUDSTAFEL Collectieve verzekeringsovereenkomst `gezondheidszorgen'...

Nadere informatie

HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van uw behoeften

HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van uw behoeften HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van uw behoeften HOSPIMUT BESCHERMT U TEGEN HOGE ZIEKENHUISKOSTEN Een ziekenhuisopname kan duur zijn en de ziekteverzekering dekt niet alle kosten. De hospitalisatieverzekeringen

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg. Onderwijs (vanaf 1 september 2015)

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg. Onderwijs (vanaf 1 september 2015) EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg (vanaf 1 september 2015) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr.

Nadere informatie

DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 www.dkv.be. Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB

DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 www.dkv.be. Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB 2016 DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 www.dkv.be Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB R.P.R. 0414858607 Onderneming toegelaten onder nr. 739 Document

Nadere informatie

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket (Versie 2010-2011)

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket (Versie 2010-2011) EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket (Versie 2010-2011) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten

Nadere informatie

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De hospitalisatieverzekering: een concreet voordeel voor uw werknemers. De cijfers bewijzen het. De vergrijzing van de bevolking en de

Nadere informatie

Deze tarificatie is een algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend.

Deze tarificatie is een algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend. DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 Fax.: +32 (0)2 287 64 12 www.dkv.be Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB R.P.R. 0414858607 Rbkh Brussel Onderneming

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERING GENEESKUNDIGE VERZORGING HOSPITALISATIE

COLLECTIEVE VERZEKERING GENEESKUNDIGE VERZORGING HOSPITALISATIE COLLECTIEVE VERZEKERING GENEESKUNDIGE VERZORGING HOSPITALISATIE Informatiebrochure Uw bemiddelaar: WILLEMOT NV COUPURE 228 9000 GENT Uitgiftedatum 01/12/2007 1 Inhoudstafel 1. De verzekeraar 2. De verzekeringnemer

Nadere informatie

WIE KAN GENIETEN VAN DEZE VERZEKERING?

WIE KAN GENIETEN VAN DEZE VERZEKERING? Verzekeringnemer: STAD ANTWERPEN, OCMW ANTWERPEN, AG ENERGIEBESPARINGS FONDS, AG STEDELIJK ONDERWI JS, AG KINDEROPVANG, KUNSTENSTAD VZW HULPVERLENINGSZONE - ANTWERPEN 1 Toelichting bij het hospitalisatieplan

Nadere informatie

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING 1. Begripsomschrijvingen 2 2. Omschrijving van de verzekering 3 2.1 Waarborg hospitalisatie 3 2.2 Waarborg pre- en posthospitalisatie 4 2.3 Waarborg medische en paramedische

Nadere informatie

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Buiten Pakket

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Buiten Pakket EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Buiten Pakket Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen:

Nadere informatie

I. omschrijving van de verzekering

I. omschrijving van de verzekering Algemene voorwaarden blz. 1 I. omschrijving van de verzekering Waarborgen a. waarborg hospitalisatie De verzekeraar waarborgt de terugbetaling van de kosten die tijdens een hospitalisatie van de aangeslotene

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Samenvatting van de voorwaarden van de COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING. ten behoeve van de PERSONEELSLEDEN en hun NAASTE VERWANTEN.

Samenvatting van de voorwaarden van de COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING. ten behoeve van de PERSONEELSLEDEN en hun NAASTE VERWANTEN. Samenvatting van de voorwaarden van de COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van de PERSONEELSLEDEN en hun NAASTE VERWANTEN van de VLAAMSE OVERHEID 2 DIT DOCUMENT VORMT EEN SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERING DER

COLLECTIEVE VERZEKERING DER TOELICHTING COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG Doel van de Verzekering Deze verzekering waarborgt bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte, een aanvullende terugbetaling van de kosten die, na

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERINGSOVEREENKOMST "GEZONDHEIDSZORGEN" (polis nr 4.480.285)

COLLECTIEVE VERZEKERINGSOVEREENKOMST GEZONDHEIDSZORGEN (polis nr 4.480.285) COLLECTIEVE VERZEKERINGSOVEREENKOMST "GEZONDHEIDSZORGEN" (polis nr 4.480.285) Laatste wijziging: 23.11.2006 VILLE DE BRUXELLES DEPARTEMENT DU PERSONNEL STAD BRUSSEL DEPARTEMENT PERSONEEL BIJKOMENDE INLICHTINGEN.

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring A.Z. Vesalius - campus Tongeren A.Z. Vesalius - campus Tongeren Hazelereik 51 3700 TONGEREN Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben

Nadere informatie

Hospitalia Continuïteit Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering

Hospitalia Continuïteit Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering Hospitalia Continuïteit Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering van uw werkgever afloopt. 2 Onafhankelijk Ziekenfonds Securex

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk Campus Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen Campus Sint-Jozef Molenstraat 19, 2640 Mortsel Opnamedienst Sociale dienst Ombudsdienst

Nadere informatie

Specimen van de Polis: Conventie. Fortis HospiCare. Personeelsleden van de Federale Openbare Diensten en hun gezinsleden

Specimen van de Polis: Conventie. Fortis HospiCare. Personeelsleden van de Federale Openbare Diensten en hun gezinsleden Specimen van de Polis: Conventie Fortis HospiCare Collectieve verzekering Gezondheidszorgen Personeelsleden van de Federale Openbare Diensten en hun gezinsleden Gezondheidszorg INHOUDSTAFEL VOORWAARDEN

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hospitaal Plus 100, Hospitaal Plus 200, Hospitaal Plus Franchise

Algemene voorwaarden Hospitaal Plus 100, Hospitaal Plus 200, Hospitaal Plus Franchise Algemene voorwaarden Hospitaal Plus 100, Hospitaal Plus 200, Hospitaal Plus Franchise INHOUD 1. Begrippenlijst 2. Toetredingsvoorwaarden 3. Aanvang, duur en einde van het contract a. Aanvang en duur van

Nadere informatie

Omzendbrief inzake de collectieve verzekering "gezondheidszorgen"

Omzendbrief inzake de collectieve verzekering gezondheidszorgen Vlaamse overheid -38 0.,0 Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 240.777 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 27

Nadere informatie

AHV. Algemene voorwaarden op 1 januari 2016

AHV. Algemene voorwaarden op 1 januari 2016 AHV Algemene voorwaarden op 1 januari 2016 Dit document beschrijft de werking van de Hospitalisatieverzekeringsovereenkomst en onze wederzijdse verbintenissen. Het geeft de inhoud van de waarborgen alsmede

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

COLLECTIEVE POLIS GEZONDHEIDSZORG

COLLECTIEVE POLIS GEZONDHEIDSZORG COLLECTIEVE POLIS nr. 53150057 editie 002 SCHOLENGROEP SINT-REMBERT KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Waaistraat 6, 3000 Leuven. H.R. 121. Bankrekening 730-0042006-01. Onderneming

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Samenvatting van de voorwaarden van de COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING. ten behoeve van de PERSONEELSLEDEN en hun NAASTE VERWANTEN.

Samenvatting van de voorwaarden van de COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING. ten behoeve van de PERSONEELSLEDEN en hun NAASTE VERWANTEN. Samenvatting van de voorwaarden van de COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van de PERSONEELSLEDEN en hun NAASTE VERWANTEN van de VLAAMSE OVERHEID 2 DIT DOCUMENT VORMT EEN SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen?

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? 1. Geef het schadegeval aan, zodat u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding Ieder arbeidsongeval moet worden aangegeven. Aan wie moet u een

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kunt als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve hospitalisatieverzekering. Geïntegreerde Politie (versie 01/01/2012)

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve hospitalisatieverzekering. Geïntegreerde Politie (versie 01/01/2012) EEN WOORDJE UITLEG collectieve hospitalisatieverzekering (versie 01/01/2012) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196

Nadere informatie

Inkomen Prevoca, een verzekering voor u onderhandeld

Inkomen Prevoca, een verzekering voor u onderhandeld De verzekering Gewaarborgd Inkomen Prevoca, een verzekering voor u onderhandeld Uw professionele carrière draait op volle toeren, maar sommige dingen zie je niet aankomen: een zware ziekte, een depressie,

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

AHV. De aanvullende hospitalisatieverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT(VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN

AHV. De aanvullende hospitalisatieverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT(VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN Aansluitingsnummer : INSZ : Betreft : AHV De aanvullende hospitalisatieverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT(VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN De VMOBB Verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA VERZEKERINGEN Gewaarborgd Inkomen Brochure medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126 (K.B.

Nadere informatie

Overeenkomst. Fonds voor Bestaanszekerheid van de werklieden uit het Bouwbedrijf fbz-fse Constructiv. Hospitalisatieverzekering

Overeenkomst. Fonds voor Bestaanszekerheid van de werklieden uit het Bouwbedrijf fbz-fse Constructiv. Hospitalisatieverzekering Overeenkomst Hospitalisatieverzekering voor de bouwvakarbeiders die een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of een pensioen genieten en hun gezinsleden. Fonds voor Bestaanszekerheid van de werklieden

Nadere informatie

Arbeidsongevallen. Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten

Arbeidsongevallen. Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten Arbeidsongevallen Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten 1. Hoe moet u kosten en bijlagen indienen bij Medex? 2. Wanneer dient u uw kosten in bij Medex? 3. Wat betaalt Medex? 4. Wat

Nadere informatie

Informatiebrochure. Collectieve ziekteverzekering

Informatiebrochure. Collectieve ziekteverzekering Informatiebrochure Collectieve ziekteverzekering Inhoud 1. Wat omvat deze collectieve ziekteverzekering? 3 1.1. Algemeen 3 1.2. De waarborgen voorzien in dit plan 3 2. Hoe kan u aansluiten bij deze collectieve

Nadere informatie

Welkom bij DKV. De Belgische geneeskunde is één van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk.

Welkom bij DKV. De Belgische geneeskunde is één van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk. Welkom bij DKV De Belgische geneeskunde is één van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk. WELKOM BIJ DKV EN BEDANKT OM TE KIEZEN VOOR ONZE PRODUCTEN. Wist je dat de Belgische geneeskunde één van

Nadere informatie

In geval van tegenspoed bent u beschermd!

In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! Bescherming van uzelf en uw naasten De Tak 21-schuldsaldoverzekering Credit Security Plan van North Europe Life Belgium biedt

Nadere informatie

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM De schuldsaldoverzekering Credit Security Plan biedt u de zekerheid dat uw lening op afbetaling

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HOSPITALISATIEVERZEKERING "HOSPI-XL" ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE "HOSPI-XL" 1 Wie is wie in uw 'Hospi-XL'? 2 Wie verzekeren wij?

ALGEMENE VOORWAARDEN HOSPITALISATIEVERZEKERING HOSPI-XL ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOSPI-XL 1 Wie is wie in uw 'Hospi-XL'? 2 Wie verzekeren wij? Algemene voorwaarden BLZ 1 ALGEMENE VOORWAARDEN HOSPITALISATIEVERZEKERING "HOSPI-XL" M044993.N 1 Wie is wie in uw 'Hospi-XL'? 2 Wie verzekeren wij? 3 Welke hospitalisaties waarborgen wij? 4 Welke prestaties

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg. Cover Risk Management - Pakket (vanaf 1 januari 2017)

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg. Cover Risk Management - Pakket (vanaf 1 januari 2017) EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg (vanaf 1 januari 2017) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr.

Nadere informatie